Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 269Ava/Sulge kõik
21.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Heljo Pikhof: Aitäh, austatud aseesimees! Head Riigikogu liikmed! Sotsiaaldemokraatidel on üle anda üks tänases olukorras väga oluline eelnõu. Me kõik teame, kuidas tervisekriisile järgnenud majanduskriis on mõjutamas olukorda tööturul drastiliselt. Kui me vaatame juba täna töötute arvu, siis on see üle 50 000, j... Loe lähemalt

10:04 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse (128 UA) uuesti arutamine

Heljo Pikhof: Aitäh! Austatud ettekandja! Ka mina viibisin sellel õiguskomisjoni istungil, õiguskomisjoni liikmena, ja minu meelest meil sellist arutelu ei toimunud, nagu meil on praegu siin saalis. Ma tuletan sulle meelde, et sa pole eelnõu autor, vaid komisjonipoolne ettekandja. Palun ütle ühe sõnaga, mis oli... Loe lähemalt

20.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:45 Kodakondsuse seaduse § 13 muutmise seaduse eelnõu (147 SE) esimene lugemine

Heljo Pikhof: Aitäh! Austatud ettekandja! Komisjoni protokollist selgub, et lastele kodakondsuse päriselt andmise vastu hääletasid konsensuslikult saadikud EKRE-st, Isamaast ja Reformierakonnast ja ka Keskerakonnast. Kui esimesed kolm erakonda on juba pikka aega olnud venekeelse elanikkonna suhtes pehmelt öeldes ... Loe lähemalt

19.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:09 Riigikogu otsuse "Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (189 OE) esimene lugemine

Heljo Pikhof: Aitäh! Härra Puustusmaale: juba lapsed on öelnud, et kes teisele nime annab, see ise seda kannab. Aga härra Espak kirjutab oma motivatsioonikirjas, et ERR-i nõukogu peab olema poliitiliselt täna vähem kallutatud. Minu küsimus on: kas Espak oma liikmesusega tagab seda? Aitäh! Loe lähemalt

18.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:05 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus eriolukorrast

Heljo Pikhof: Ma lähen selle hea ja sisulise küsimuse edasiarendamisele, arendan seda edasi. Tõepoolest, et palgatoetus on aidanud väga paljusid ja andnud ka kindlustunnet natukenegi juurde töötajatele, kellel on hirm, et homme-ülehomme võib-olla neil enam sissetulekut ei ole. Aga ametiühingud on öelnud, et oleks... Loe lähemalt

Heljo Pikhof: 18 000 eurot, eelmine aasta 3 miljonit. Aitäh! Loe lähemalt

13.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:30 Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) eelnõu (180 SE) teine lugemine

Heljo Pikhof: Aitäh! Tegelikult, kui me komisjonis arutasime, siis kui sa ütlesid, et siin Zoomis on olemas platvorm, kus saab salajaselt hääletada. Ma uurisin järgi, seda platvormi täna olemas ei ole, ja Peep Petersoniga suheldes ka arutasime, ei ole. Aga läheme nüüd siit edasi. Kui minister vastas Riigikogu suu... Loe lähemalt

Heljo Pikhof: Aitäh! Hea komisjonipoolne ettekandja! Tegelikult, ma ei tea, kas ma sain valesti aru Toomas Kivimägi küsimusest, aga tema küsis seda, et kas liikmel on õigus nõuda füüsiliselt kohaolekut, kui tegelikult on välja kuulutanud n-ö organid – meil on eelnõus sees organid –, ütleme, et juhtorganid on öeln... Loe lähemalt

Heljo Pikhof: Austatud juhataja! Head ametikaaslased! Eelnõu koostamise vajadus ilmnes eriti selgelt Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12. märtsil väljakuulutatud eriolukorra ajal, kuid väljapakutud lahendused on mõeldud kasutamiseks ka peale eriolukorra lõppu. Juriidiliste isikute kõrgemad otsustusorganid, osanike... Loe lähemalt

Heljo Pikhof: Minu muudatusettepanek näebki ette, et riik hoolitseks selle eest. See-eest oli justiitsministril teada vastutaja. Elektroonilise koosoleku korraldajal, ütles ta, on kohustus kindlustada, et selleks loodud süsteem tagab salajasuse. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita, siis tuleb inimesed kutsuda ko... Loe lähemalt

Heljo Pikhof: Palun seda muudatusettepanekut hääletada! Loe lähemalt

13.05.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:30 Olukord tööturul

Heljo Pikhof: Aitäh! Austatud peaminister! Töötuskindlustushüvitist saab kõikidest töötutest 33% ning töötutoetust 26% inimestest. Kuid tervelt iga neljas töötu ei saa ei töötuskindlustushüvitist ega töötutoetust. Üks põhjus on siin osaliselt muidugi selles, et nad polnud töötanud piisavalt pikka aega enne töötuk... Loe lähemalt

Heljo Pikhof: Te nüüd kohe mitte kuidagi ei vastanud minu küsimusele. Ma tean, et laual oli ka teema, et poolte kokkuleppel ja omal soovil töölt lahkujad saaksid hüvitist, aga täna on see teema millegipärast laualt ära võetud. Te rääkisite muudest meetmetest, mida me kõik oleme juba ajakirjanduse vahendusel lugen... Loe lähemalt

11.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

20:04 Arupärimine hooldekodude kohatasu kohta (nr 30) 

Heljo Pikhof: Aitäh! Hea minister! Pikaajalise hoolduse teemal on juba pea viis aastat riik kõiksugu asju analüüsinud. Oli hoolduskoormuse rakkerühm, rahvusvaheline uuring, ministeerium on käivitanud erinevaid arendusprojekte. Need poliitilised valikud on selged, kuidas seda probleemi lahendada. On vaja natuke ra... Loe lähemalt

07.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Elu pärast kriisi – terve ühiskonnana edasi" arutelu

Heljo Pikhof: Aitäh! Austatud ettekandja! Kui me täna vaatame töötutoetust, on see ju alla absoluutse vaesuse piiri, minu mälu järgi siis kuskil alla 190 euro, ja kui me vaatame neid inimesi, kes saavad täna miinimumpalka või natuke üle selle ja saavad siis töötuskindlustushüvitist, ja see 50% sellest miinimumpal... Loe lähemalt

Heljo Pikhof: Aitäh väga hea ettekande eest ja emotsionaalse ettekande eest! Paljud asjad panid mõtlema. Aga nüüd, kui sellest koostööst rääkida Euroopa Liidu sees, siis tegelikult on, ütleme, tänased need apsud, mis on tulnud välja selle kriisi valguses, andnud kätte hoovad Euroopa Liidu vastastele. Kas sa oskak... Loe lähemalt

Heljo Pikhof: Aitäh hea ettekande eest! Tõepoolest, kui me vaatame tänast olukorda, siis meil on eriolukord, meil on tervisekriis, meil on majanduses seisak. Aga nüüd, nüüd kui vaadata neid sotsiaalseid mõjusid, et see sotsiaalne kriis on juba alanud, aga ilmselt on see ka süvenemas, mitte ilmselt, vaid päris kin... Loe lähemalt

04.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

16:28 Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) eelnõu (180 SE) esimene lugemine

Heljo Pikhof: Aitäh! Austatud minister! Minu mure on hääletuste läbiviimine. Ütleme, et tegu on salajase hääletusega, saalis on 400 delegaati. Millisel platvormil või kuidas on võimalik elektrooniliselt läbi viia salajast hääletamist, nii et oleks tuvastatavad need isikud, kes üldse hääletasid? Ja kuidas on päras... Loe lähemalt

Heljo Pikhof: Aitäh! Austatud minister! Mina lugesin seletuskirjast, et muudatus võrdsustab juriidilise isiku koosolekul füüsilise osalemise ja elektrooniliste vahendite kaudu osalemise. See tähendab, et organi liikmed saavad otsuseid teha nii osaliselt kui ka täielikult elektrooniliselt. Esimesel juhul viibiva... Loe lähemalt

22.04.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

Heljo Pikhof: Head ametikaaslased! Austatud juhataja! Sotsiaaldemokraatidel on üle anda eelnõu, mis vabastab lapsevanemad lasteaia kohatasu maksmisest. Vastav kulu jääks riigi kanda ja saamata jäänud tulu kompenseerib riik kohalikele omavalitsustele. On hea meel vaadata neid programme, mis Riigikogu valimiste eel... Loe lähemalt

22.04.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:29 Omastehooldus

Heljo Pikhof: Aitäh! Austatud minister! Keegi ei eita ju, et täna on pikaajalises hoolduses meil palju probleeme ja suur koormus langeb pereliikmetele nii hooldamisel kui ka hooldekoduteenuse eest tasumisel. Teenuse kättesaadavus sõltub üha rohkem teenuse kasutaja maksevõimest. Inimeste ja nende lähedaste omaosal... Loe lähemalt

21.04.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seadusandlike muudatuste väljatöötamiseks pikaajalise hoolduskoormuse probleemi lahendamiseks" eelnõu (149 OE) esimene lugemine

Heljo Pikhof: Suur tänu ettekande eest! Mul on teile küsimus, mis puudutab hooldajatoetust. Teie programmis on kirjutatud: tõstame hooldajatoetuse 100 euroni kuus. Arvestades, kui erinev on hooldajatoetus erinevates omavalitsustes, siis oleks see tänuväärt ja oodatav samm. Kas see on valitsuse poolt ka tehtav ja ... Loe lähemalt

Heljo Pikhof: Austatud juhataja! Head ametikaaslased! Kõigepealt soovin tänada Helmen Kütti väga põhjaliku ja sisuka ettekande eest. Keegi ju ei eita, et pikaajalises hoolduses on meil paljud probleemid püsti. Suur koormus langeb pereliikmetele nii hooldamisel kui ka hooldusteenuste eest tasumisel. Teenuse kättes... Loe lähemalt

Heljo Pikhof: Head ametikaaslased! Meil ei ole hoolekandesüsteemi reformimisest pääsu. Lähiaastatel suureneb hooldust vajavate inimeste hulk hüppeliselt, ka teenused lähevad kallimaks. Oleme sotsiaaldemokraatide eestvedamisel siin Riigikogu suures saalis korduvalt arutanud omastehoolduse teemat, teinud ettepaneku... Loe lähemalt

20.04.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:07 Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu (170 SE) kolmas lugemine

Heljo Pikhof: Austatud eesistuja! Head ametikaaslased! Selle eelnõu puhul on soovitud kiirkorras menetleda nii sisulisi küsimusi, mis on vajalikud eriolukorra lahendamise hõlbustamiseks, kui ka kasutada tagatoadiplomaatiat, st tuua tagaukse kaudu sisse sätteid, mis eriolukorra lahendamisega kuidagi seotud ei ole ... Loe lähemalt

Heljo Pikhof: Nad on öelnud, et naistevastase vägivalla teenuse osutamisel praegu kehtivad reeglid – näiteks teadlikkus, turvalisus, konfidentsiaalsus, oskus ohvrit mõista ja enda läbielatud kogemusi mitte peale suruda – on üliolulised ja neid leevendada ei tohiks. Advokatuur tõi välja, et kriminaalmenetluse sead... Loe lähemalt

15:51 Arupärimine Ida-Virumaa tuleviku kohta (nr 28)

Heljo Pikhof: Aitäh! Austatud peaminister! Miks on teie meelest nii, et erakapitalil põhinev põlevkivitööstus, nii Alexela kui ka VKG soovivad saada riigi käest toetusraha ning on loobunud edasisest investeerimisest põlevkivi töötlemise võimalustesse? Muu hulgas on VKG öelnud, et ei soovi panna raha eelrafineerim... Loe lähemalt

15.04.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:03 Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu (170 SE) teine lugemine

Heljo Pikhof: Austatud eesistuja! Head ametikaaslased! Eelnõus on esitatud nii sisulisi muudatusi eriolukorra lahendamise hõlbustamiseks kui ka tehtud ettepanekuid, mida me ei peaks kiirkorras ilma põhjaliku süvenemiseta lahendama. Markeerin ära kolme seaduse puhul plaanitavad muudatused, mis kripeldama jäid. Roh... Loe lähemalt

15.04.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:28 Maskid

Heljo Pikhof: Aitäh! Maskide vajalikkusest või mittevajalikkusest oleme saanud valitsuselt, Terviseametilt, teadlastelt, sh viroloogidelt, väga vastukäivat informatsiooni selle kohta, kas neid maske on vaja või ei ole, kas see kaitseb või ei kaitse. Ühed peavad maske mittevajalikuks – eelkõige on kuulda seda Terv... Loe lähemalt

Heljo Pikhof: Aitäh! Härra peaminister! Tegelikult rääkis Terviseamet ju pikalt, et maskide kandmine ei aita. Aga kui rääkida nüüd edasi näiteks maskide vähesusest, siis miks ei kaasa riik sellesse kõiki huvitatud ettevõtjaid ega tee maskide toojatele maksusoodustusi? Hetkel lisandub ju tollimaks 6,5%, millele om... Loe lähemalt

12:57 Eriolukorras tegutsemine

Heljo Pikhof: Aitäh! Austatud peaminister! Ma tänan teid eelmiste vastuste eest, aga tegelikult te minu teisele küsimusele sisuliselt ei vastanud. Ega kõik inimesed ei oska ju õmmelda. Ei ole nii, et õmbled maski valmis ja käid sellega kolm kuud. Tegelikult peaks maski isegi mitu korda päevas vahetama. Kui nüüd r... Loe lähemalt

14.04.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:02 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE) teine lugemine

Heljo Pikhof: Aitäh! Te ütlesite, et siseminister teab täpselt, miks need paragrahvid siin eelnõus on. Ma väidan vastupidist. Ta ütles näiteks seda, et kui minnakse küsima terviseandmeid, siis on välistatud see, et tööandja saab teada töötajate andmeid, samamoodi ei saa inimesed, kellele on lähenemiskeeld määratu... Loe lähemalt

Heljo Pikhof: Austatud juhataja! Head kolleegid! Kuigi eelnõus 128 toodud muudatustest pole päris kindlasti nii mõnedki kiireloomulised ja vajaksid ka põhjalikumat arutelu, võiks isegi paljudega nõus olla. Aga siin on üks "aga". Ja see "aga" puudutab vägagi põhimõttelist muudatust, millega sisuliselt avatakse ter... Loe lähemalt

Heljo Pikhof: "... konkreetseid isikute kohta käivaid päringuid. Andmete saamise eeldused on järgmised: päringu tegija avaldab oma lähedase isiku ees- ja perekonnanime, isikukoodi või sünniaja, päringu tegija avaldab enda ees- ja perekonnanime, isikukoodi või sünniaja, telefoninumbri ja oma seose lähedase isikuga... Loe lähemalt

Heljo Pikhof: Ma sain aru, et paberit ei peagi enam esitama. Aga aitäh! Loe lähemalt

13:04 Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu (170 SE) teine lugemine

Heljo Pikhof: Aitäh! Tulen sama eelnõu juurde tagasi. Ohvriabi seadust täiendatakse sättega, mis võimaldab eriolukorra ja erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra ajal osutada naiste tugikeskuse teenust ka isikul, kes ei ole läbinud naistevastase vägivalla teemalist täiendkoolitust või naistevastast vägivalda k... Loe lähemalt

11.03.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

Heljo Pikhof: Aitäh! Kui me räägime protokollist, siis protokoll peaks kindlasti olemas olema. Kuidas saab komisjoni ettekandja rääkida, mis komisjonis toimus, kui tal pole protokollis kõik täpselt fikseeritud? Siis tekib meil küsimus, milleks meile üldse protokollid – tuled siia, räägid mälu järgi ja ongi kõik. ... Loe lähemalt

Heljo Pikhof: Aitäh! Millegipärast tundub mulle, et te Riigikogu juhatajana soovite täna Riigikogu liikmetest üle sõita. Alati on olnud ikka nii, et kui protokoll tuleb ühe või teise eelnõu arutamise ajaks saali, siis on seal täpsustused juba sees. Ei käi nii, et täpsustused viiakse protokolli mõne kuu pärast. Ne... Loe lähemalt

14:38 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) uuesti arutamine (108 UA)

Heljo Pikhof: Aitäh! On näha, et rahanduskomisjon on teemat põhjalikult arutanud ja põhjalikult ka protokollinud. Tundub, et protokollidega on siin kõik korras. Ja tänan põhjaliku ülevaate eest! Samas ka väike palve: kas sa veel kordaksid üle need punktid, mille puhul komisjoni enamuse ehk teisisõnu koalitsioonil... Loe lähemalt

27.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Heljo Pikhof: Austatud Riigikogu liikmed! Annan sotsiaaldemokraatide poolt üle eelnõu, millega soovime muuta pühade ja tähtpäevade seadust, andes iganädalasele puhkepäevale sattuva rahvuspüha või riigipüha eest lisapuhkepäeva järgmisel tööpäeval. Kui me vaatame riigipühi, siis näeme, et Euroopa Liidus on keskmise... Loe lähemalt

26.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:24 Kogumispensionide seaduse, tulumaksuseaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (119 SE) esimene lugemine

Heljo Pikhof: Aitäh, austatud ettekandja, väga põhjaliku tutvustuse eest! Võib-olla natukene valitsuse eelnõust. Valitsuse eelnõuga soovitakse seesama teine sammas lammutada ja samas öeldakse, et pensionäridele tagatakse tulevikus elatusmiinimum – kui sedagi, loomulikult. Karta on, et enamik jääb toimetulekutoetu... Loe lähemalt

26.02.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:24 Laste vaimse tervise kaitse

Heljo Pikhof: Aitäh! Austatud minister! Mitmete terviseküsimuste puhul, olgu selleks vaktsineerimine, hambaravi, raseduse või abordiga seotud otsused, annab raviks ja protseduuriks nõusoleku alaealine, kui arsti hinnangul on laps sellisteks otsusteks küps. See tähendab seda, et ta on võimeline poolt- ja vastuargu... Loe lähemalt

Heljo Pikhof: Aitäh! Austatud minister! Aga teemana sai see ju püstitatud. Ma lootsin, et te valmistate ette. Loe lähemalt

13:44 Noored

Heljo Pikhof: Aitäh! Kui nüüd veel tagasi tulla noorte ja laste juurde ja psühhiaatrilise abi seaduse juurde, siis sai selgeks, et te ei toeta laste abistamist. Kuidas te kujutate ette, et perevägivalla ohver, kes on laps, või siis seksuaalselt ärakasutatud laps või on lapsevanem vaimse tervise hädadega, kuidasmo... Loe lähemalt

29.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:02 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) teine lugemine

Heljo Pikhof: Aitäh! Austatud minister! Sa rääkisid siin enne, mismoodi sotsid raha riigieelarvesse toovad. Praegu tuleb välja, kuidas sa tulihingelise võitlejana ja terve valitsus, sh EKRE, tulihingelise võitlejana toob raha riigieelarvesse tänaste noorte, tulevaste pensionäride arvel. Aga minu küsimus on: mille... Loe lähemalt

Heljo Pikhof: Indrek Saar on enne. Loe lähemalt

Heljo Pikhof: Aitäh! Kui rääkida teie eelnõu põhiseaduspärasusest, siis mis takistas eelnõu viimist põhiseadusega kooskõlla selliselt, et seni teise sambasse kogunenud 4% osa oleks suunatud pensioni investeerimiskontole, mitte ei lubataks päriselt välja võtta? Sellise lahendusega saaks ühelt poolt lihtsalt kõrval... Loe lähemalt

Heljo Pikhof: Aitäh, austatud juhataja! Head kolleegid! Eelkõneleja jutu jätkuks ütlen, et rohelist nuppu vajutatakse õigel ajal ja õiges kohas. Aga mitte keegi ei oska veel öelda, millise tohuvabohu teise pensionisamba lammutamine kaasa toob, sest valitsus pole vaevunud vähegi põhjalikumat analüüsi tegema, vaid ... Loe lähemalt

Heljo Pikhof: Aga inimene on kord selline, et ta mõtleb pigem tänasele kui tulevale. Nii arutlemegi pigem nagu Arno Tali Andrus Kivirähki nägemuses: kui õige võtta raha sambast välja ja toppida pajuõõnde, võimalikult sügavale? Ent rotid, teadagi, viisid kapsarauagi ära ja inflatsioon on kraad kangem tegelane. Kui... Loe lähemalt

29.01.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:31 Pensionid

Heljo Pikhof: Aitäh! Austatud peaminister! Nagu me kõik teame, esimesse sambasse läheb sotsiaalmaksust 20%, kui inimene pole teise sambaga liitunud. Kui ta on teise sambaga liitunud, siis esimesse sambasse jääb 16% ja teise sambasse läheb 4% pluss 2% inimese palgast. Kui me nüüd lähtume võrdse kohtlemise printsii... Loe lähemalt

Heljo Pikhof: Varsti võib-olla tuleb siis tänase valitsuse puhul päevakorrale küsimus, et äkki peaks üle vaatama ka liikluskindlustuse ja ravikindlustuse regulatsiooni, et muuta need vabatahtlikuks. Noored inimesed ei ole ju reeglina haiged, võib-olla siis ainult vanemad inimesed liituvad ravikindlustusega ja nee... Loe lähemalt

15.01.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:23 Ligipääs valimisjaoskondadele

Heljo Pikhof: Aitäh! Austatud peaminister! Eestis on puue määratud 157 000 inimesel, see on 11–12% Eesti elanikest, sealhulgas liikumispuue 60 000 inimesel. Puuetega inimeste hulgas on pimedaid, vaegnägijaid, kurte. Viimaseid on Eestis ligi 2000. Sama oluline kui füüsiline ligipääsetavus valimisjaoskondadele on s... Loe lähemalt

Heljo Pikhof: Austatud peaminister! Õiguskantsleri kiri tuli ka Riigikogule ja seda arutati juba eile komisjonis. Aga õiguskantsleri ettepanek on täiendada valimisi reguleerivaid seadusi ja muuta valimisjaoskonnale ligipääsu tagamine kohustuslikuks. Kas Vabariigi Valitsusel on see plaan, et need seadusemuudatused... Loe lähemalt

13.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

19:53 Arupärimine ravimipoliitika kohta (nr 18)

Heljo Pikhof: Aitäh! Austatud minister! Tegelikult see viis aastat oligi antud selleks, et oleks võimalik n-ö etapiviisil üle minna. Ütleme nii, et see oli aeg atra seada. Aga kui nüüd rääkida apteegireformist, siis eelmise nädala "Pealtnägija" näitas, et haiglaapteegid ostavad ravimeid ketiapteekidest oluliselt ... Loe lähemalt

18.12.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:42 Apteegireform

Heljo Pikhof: Aitäh! Austatud minister! Räägime apteegireformist. Ümberkorraldusteks on antud aega viis aastat. Me ei hakka ju järgmise aasta 1. aprillist reformiga pihta, vaid me oleme hoopis apteegireformi lõpus. Viie aastaga on suurem osa tööst juba ära tehtud, proviisorid on loonud apteeke, võtnud üle olemaso... Loe lähemalt

Heljo Pikhof: ... et reform lõpule viia. Jah, palun! Loe lähemalt

Heljo Pikhof: Aitäh! Tõepoolest, apteegiketid on korduvalt pöördunud sotsiaalministri poole, nad tegid seda ka eelmise valitsuse ajal, et muuta olukorda tagasi ja mitte seadust täita. Minu teada on rakendusaktid kõik olemas, et saaks apteeke uutele nõuetele vastavaks muuta, ei ole nii, et osa oleks puudu. Küsin ... Loe lähemalt