Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 252Ava/Sulge kõik
06.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tere päevast, austatud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu II istungjärgu 7. töönädala kolmapäevase istungiga. Ja Riigikogu liikmetel on võimalus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Maris Lauri, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Rohkem arupärimiste ja eelnõude üleandmise soove ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe arupärimise. Riigikogu juhatus menetleb seda Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse alusel. Kohaloleku kontroll, palun! Kohaloleku kontrollKohale registreeris 88 Riigikogu liiget, puudub 13. Tänases... Loe lähemalt

14:03 Energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (48 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Esimene päevakorrapunkt on energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (48 SE) kolmas lugemine. Kas fraktsioonidel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole, läheme lõpphääletuse juurde.Austatud Riigikogu, panen hääletusel Vabariigi Valitsuse algatatud energiamajandus... Loe lähemalt

14:06 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis" eelnõu (63 OE) teine lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme edasi. Tänane teine päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis" eelnõu (63 OE) teine lugemine. Ja ma palun ettekandjaks, riigikaitsekomisjoni liige... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Lugupeetud ettekandja, teile küsimusi ei ole. Kas Riigikogu liikmetel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Kuna eelnõule muudatusettepanekuid esitatud ei ole, siis me saame minna kohe lõpphääletuse juurde.Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse esitatud... Loe lähemalt

14:11 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste  kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia" eelnõu (64 OE) teine lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme edasi. Tänane kolmas päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia" eelnõu (64 OE) teine lugemine. Ettekandja riigikaitsekomisjoni... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Austatud ettekandja, teile küsimusi ei ole. Kas Riigikogu liikmetel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Eelnõule on esitatud ka üks muudatusettepanek, selle on esitanud riigikaitsekomisjon ja juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Juhtivkomisjon ettepanek on... Loe lähemalt

14:18 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis" eelnõu (65 OE) teine lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tänane neljas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis" eelnõu (65 OE) teine lugemine. Ettekandja, riigikaitsekomisjoni liige An... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Austatud ettekandja, teile ei ole küsimusi. Kas Riigikogu liikmetel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Muudatusettepanekuid eelnõule esitatud ei ole, me saame minna lõpphääletuse juurde.Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse... Loe lähemalt

14:22 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" eelnõu (66 OE) teine lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tänane viies päevakorrapunkt. Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" eelnõu (66 OE) teine lugemine. Ma palun ettekandjaks riigikaitsekomisjoni l... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Lugupeetud ettekandja, teile küsimusi ei ole. Kas Riigikogu liikmetel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soove ei ole. Saame minna lõpphääletuse juurde. Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eest... Loe lähemalt

14:27 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" eelnõu (67 OE) teine lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kuues päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" eelnõu (67 OE) teine lugemine. Ma palun ettekandjaks, ri... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Austatud ettekandja, teile küsimusi ei ole. Kas Riigikogu liikmetel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole ja me saame minna lõpphääletuse juurde.Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Ee... Loe lähemalt

14:32 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel" ee...

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Seitsmes päevakorrapunkt. Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvaheli... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile on ka küsimusi. Jürgen Ligi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Rohkem küsimusi teile ei ole. Kas Riigikogu liikmetel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole, muudatusettepanekuid eelnõule esitatud ei ole. Saame minna lõpphääletuse juurde. Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu ... Loe lähemalt

14:41 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus" eelnõu (69 OE) teine lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tänane kaheksas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus" eelnõu (69 OE) teine lugemine. Ma palun ettekandjaks riigikaitsekomisjoni asees... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Kas Riigikogu liikmetel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole, muudatusettepanekuid esitatud ei ole, saame minna lõpphääletuse juurde. Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe... Loe lähemalt

14:45 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis" eelnõu (70 OE) teine lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Üheksas päevakorrapunkt. Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis" eelnõu (70 OE) teine lugemine. Ma palun ettekandjaks riigikaitsekomi... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Teile on ka küsimusi. Ruuben Kaalep, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Peeter Ernits, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jüri Jaanson, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Ruuben Kaalep, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Austatud ettekandja, teile rohkem küsimusi ei ole. Kas Riigikogu liikmetel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Eelnõule muudatusettepanekuid ka esitatud ei ole, läheme lõpphääletuse juurde. Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu ots... Loe lähemalt

14:53 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus" eelnõu (71 OE) teine lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tänane kümnes päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahuvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus" eelnõu (71 OE) teine lugemine. Ja ettekandjaks ma palun riigikaitsekomisjoni esimehe Andres Metsoja... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Lugupeetud ettekandja, teile küsimusi ei ole. Kas Riigikogu liikmetel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Muudatusettepanekuid eelnõule esitatud ei ole. Läheme lõpphääletuse juurde. Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kai... Loe lähemalt

14:59 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" eelnõu (72 OE) teine lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: 11. päevakorrapunkt. Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" eelnõu (72 OE) teine lugemine. Ma palun ettekandjaks riigikaitsekomisjoni liikme Martin Repins... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Kas Riigikogu liikmetel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Muudatusettepanekuid ka eelnõule esitatud ei ole, läheme lõpphääletuse juurde.Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse esitatud otsuse "Kaitseväe kas... Loe lähemalt

15:04 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis" eelnõu (73 OE II)

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: 12. päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis" eelnõu (73 OE) teine lugemine. Ja ma palun ettekandjaks riigikaitsekomisjoni esimehe Andre... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Lugupeetud ettekandja, teile on ka küsimusi. Ruuben Kaalep, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Peeter Ernits, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Ruuben Kaalep, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Taavi Rõivas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kalle Laanet, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Austatud ettekandja, teile rohkem küsimusi ei ole. Kas Riigikogu liikmetel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soove ei ole. Kuna eelnõule muudatusettepanekuid esitatud ei ole, saame minna lõpphääletuse juurde.Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse esitatud Riigiko... Loe lähemalt

15:18 Meresõiduohutuse seaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE) teine lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tänane 13. päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud meresõiduohutuse seaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE) teine lugemine. Ma palun ettekandjaks majanduskomisjoni liikme Kalev Kallo. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Lugupeetud ettekandja, teile on ka küsimusi. Jüri Jaanson, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Peeter Ernits, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Helmen Kütt, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Signe Riisalo, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Jüri Jaanson, palun! Mikrofon, palun! Töötab! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Peeter Ernits, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aivar Kokk, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Valdo Randpere, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Hele Everaus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Kruuse, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aivar Kokk, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Urmas Kruuse, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Austatud ettekandja, teile rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Annely Akkermann, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kolm minutit lisaaega. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Ma palun katkestamise ettepaneku ka kirjalikult. Ahah, tuleb. Selge. Jüri Jaanson, palun! Loe lähemalt

05.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tere hommikust, austatud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu II istungjärgu 7. töönädala teisipäevast istungit. Head kolleegid, kõigepealt on võimalus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Yoko Alender, ilmselt on soov midagi üle anda. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Rohkem eelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi Riigikogu liikmetel ei ole. Olen juhatuse nimel vastu võtnud ühe arupärimise, juhatus menetleb seda vastavalt kodu- ja töökorra seadusele. Kohaloleku kontroll, palun!Kohaloleku kontrollKohalolijaks registreeris ennast 82 Riigikogu liiget, puud... Loe lähemalt

10:04 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (86 OE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Esimene päevakorrapunkt: väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu 86 esimene lugemine. Palun ettekandeks kõnetooli väliskomisjoni liikme Raivo Tamme! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Muudatusettepanekuid eelnõu kohta ei esitatud. Kas fraktsioonidel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole ja me saame minna lõpphääletuse juurde.Austatud Riigikogu, panen hääletusele väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Riigik... Loe lähemalt

10:08 Riigikogu otsuse "Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2019.–2021. aasta tegevuse kontrollimiseks" eelnõu (92 OE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tänane teine päevakorrapunkt on rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2019.–2021. aasta tegevuse kontrollimiseks" eelnõu 92 esimene lugemine. Ma palun ettekandjaks rahanduskomisjoni esimehe Aivar Koka! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Head kolleegid, kas on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Tulenevalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest ei olnud võimalik eelnõu muudatusettepanekuid teha ja seega me saame minna lõpphääletuse juurde.Austatud Riigikogu, pan... Loe lähemalt

10:14 Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tähelepanu, kolleegid! Läheme oma tänase päevakorraga edasi. Kolmas päevakorrapunkt: rahanduskomisjoni algatatud Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu 97 esimene lugemine. Ma palun ettekandjaks rahanduskomisjoni esimehe Aivar Koka! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile on ka küsimusi. Peeter Ernits, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jürgen Ligi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jürgen Ligi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Peeter Ernits, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Kruuse, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Hanno Pevkur, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kristen Michal, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Hanno Pevkur, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Siim Pohlak, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Kruuse, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Heiki Kranich, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Austatud ettekandja, teile rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Jürgen Ligi Reformierakonna fraktsiooni nimel, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Aivar Kokk Isamaa fraktsiooni nimel. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Henn Põlluaas, palun Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Rohkem läbirääkimistesoove ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 97 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõppenud. Määran muudatusettepanekute tähtajaks k.a 19. novembri kell 17.15. Loe lähemalt

10:45 Riigilõivuseaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ja konsulaarseaduse muutmise seaduse eelnõu (78 SE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tänane viimane päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud riigilõivuseaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ja konsulaarseaduse muutmise seaduse eelnõu 78 esimene lugemine. Palun ettekandjaks välisminister Urmas Reinsalu! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud minister! Teile on ka küsimusi. Hanno Pevkur, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urve Tiidus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Peeter Ernits, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Hanno Pevkur, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Heiki Kranich, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Peeter Ernits, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Heiki Kranich, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kaido Höövelson, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud minister! Rohkem küsimusi teile ei ole. Palun nüüd kaasettekandjaks põhiseaduskomisjoni esimehe Paul Puustusmaa! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Kas fraktsioonidel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 78 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõppenud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 15. novembri kell 16.... Loe lähemalt

24.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tere hommikust, head kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu II istungjärgu 6. töönädala neljapäevast istungit. Alustuseks on võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Andrei Korobeinik, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Rohkem arupärimiste ja eelnõude üleandmise soove ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe eelnõu ja Riigikogu juhatus menetleb seda vastavalt kodu- ja töökorra seadusele. Nüüd tähelepanu! Teated. Täna pärast täsikogu istungi lõppu toimuvad siin istungisaalis järgmised asutamiskoosolek... Loe lähemalt

10:03 Riigikogu otsuse "Kalev Saare Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (43 OE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme tänase päevakorra juurde. Täna on meil päevakorras üks päevakorrapunkt. Riigikohtu esimehe Villu Kõve esitatud Riigikogu otsuse "Kalev Saare Riigikohtu liikme ametisse nimetamine" eelnõu 43 esimene lugemine. Enne, kui me selle juurde läheme, tutvustan lühidalt selle päevakorrapunkti menetlemi... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Jürgen Ligi, palun! Kas protseduuriline küsimus? Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jah, väga õige, see on praktika küsimus. Kodukord kohustab komisjoni esindajat andma ülevaadet komisjonis toimunust. Kas ta teeb seda protokollilisel vormil või mingil teisel kujul, on ettekandja otsustada. Nii et see on meie kujunev praktika ja nagu me kõik teame, on see väga erinev. Ka komisjonide... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kas te soovite lisaaega? Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jaa, palun, üks minut! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile on ka küsimusi. Ruuben Kaalep, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud ettekandja, teile rohkem küsimusi ei ole. Head kolleegid, kas fraktsioonidel on soovi avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole, me saame kohe minna lõpphääletuse juurde.Austatud Riigikogu! Panen hääletusele Riigikohtu esimehe Villu Kõve esitatud Riigikogu otsuse Kalev Saar... Loe lähemalt

23.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tere päevast, austatud Riigikogu! Tähelepanu! Alustame Riigikogu täiskogu II istungjärgu 6. töönädala kolmapäevase istungiga. Alustuseks on võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Eelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi Riigikogu liikmetel ei ole. Teeme kohaloleku kontrolli.Kohaloleku kontroll... Loe lähemalt

14:01 Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega seonduv liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme tänase päevakorra juurde. Esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega seonduv liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu 61 kolmas lugemine. Kas fraktsioonidel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Me läheme lõpphä... Loe lähemalt

14:03 Maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (29 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tänane teine päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 29 kolmas lugemine. Kas Riigikogu fraktsioonidel on soovi avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole ja me saame minna lõpphääletuse juurde. Ka... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jah, kodukorda on kevadel muudetud, nii et seda kohustuslikku koosseisu häälteenamusega seotud kohaloleku kontrolli teha vaja ei ole. (Sumin saalis). Jaa. Nii. Kas vastus rahuldas? (Sumin jätkub.) Valdo Randpere, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Nagu kaks eelnevat hääletust näitasid, me oleme ühel lainel. Loe lähemalt

14:06 Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitleva kokkuleppe muutmise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (49 SE) teine lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme edasi. Tänane kolmas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitleva kokkuleppe muutmise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu 49 teine lugemine. J... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile on ka küsimusi. Jürgen Ligi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jürgen Ligi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile rohkem küsimus ei ole. Kas Riigikogu liikmetel on soov avada läbirääkimised? Kõikidel Riigikogu liikmetel on võimalus osaleda. Läbirääkimiste soovi ei ole. Kuna eelnõule on esitatud ka üks muudatusettepanek, siis me vaatame selle muudatusettepaneku läbi. Muudatuse... Loe lähemalt

14:14 Energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (48 SE) teine lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme edasi. Tänane neljas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 48 teine lugemine. Ettekandjaks palun majanduskomisjoni liikme Kalvi Kõva. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Kas Riigikogu liikmetel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Ka muudatusettepanekuid eelnõu kohta esitatud ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 48 teine lugemine lõpetada ja sellega ongi teine lugemine lõppenud.... Loe lähemalt

14:15 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud minister! Tõepoolest, teile on hulgaliselt küsimusi. Aga enne kaks täpsustust. Eelnõu ei ole mitte kolme fraktsiooni poolt üle antud, vaid valitsuse koostatud, ja täna ei ole mitte eelnõu üleandmine, vaid esimene lugemine. Nii et austatud Riigikogu liikmed, läheme küsimuste juurde!... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Annely Akkermann, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun küsimus! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aivar Sõerd, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Kruuse, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Toomas Kivimägi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Andres Sutt, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Ivari Padar, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Riina Sikkut, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun küsimus! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Austatud kolleegid! Ühe küsimuse esitamiseks on kodukorra järgi aega üks minut. (Riina Sikkut räägib vahele.) Kulunud on poolteist minutit, aga te ei ole jõudnud veel küsimuse sõnastamisenigi. Sõnastage palun oma küsimus! Mul on headele kolleegidele palve: püüame kinni pidada ühe minuti reeglist! Pa... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Heljo Pikhof, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Maris Lauri, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Heiki Kranich, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jevgeni Ossinovski, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, härra minister! Proovige ikka vastata. Signe Kivi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urve Tiidus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Helmen Kütt, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Signe Riisalo, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jürgen Ligi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jaak Juske, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Valdo Randpere, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Keit Pentus-Rosimannus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Lauri Läänemets, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aivar Sõerd, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Kruuse, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Toomas Kivimägi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Erkki Keldo, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Liina Kersna, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Riina Sikkut, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Head kolleegid, juhataja vaheaeg viis minutit. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Mart Võrklaev, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kalle Laanet, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Erkki Keldo, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Liina Kersna, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Raimond Kaljulaid, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jaak Juske, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Vilja Toomast, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kaja Kallas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Marko Mihkelson, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kristen Michal, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Mart Võrklaev, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Hanno Pevkur, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Raimond Kaljulaid, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urve Tiidus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Hanno Pevkur, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jüri Jaanson, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kaja Kallas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jevgeni Ossinovski, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Indrek Saar, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kristen Michal, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kristina Šmigun-Vähi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jüri Jaanson, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Lauri Läänemets, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Hele Everaus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Heljo Pikhof, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kristina Šmigun-Vähi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud minister! Teile rohkem küsimusi ei ole. Suur tänu ettekande ja küsimustele vastamise eest! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme oma riigieelarve eelnõu menetlemisega edasi. Ma palun kaasettekandjaks rahanduskomisjoni esimehe Aivar Koka. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Teile on ka küsimusi. Kalle Laanet, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Austatud Riigikogu liikmed! Seaduseelnõude esimesel lugemisel on igal Riigikogu liikmel võimalus esitada kaks küsimust. Jüri Jaanson, kas teil on protseduuriline küsimus? Ei ole. Nii, tundub, et siis ettekandjale rohkem küsimusi ei ole. Aitäh! Avan fraktsioonide läbirääkimised. Kõigepealt Kersti Sar... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun, kolm minutit lisaaega! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Siim Pohlak Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Priit Sibul Isamaa Erakonna fraktsiooni nimel, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Riina Sikkut Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel. Viis pluss kolm minutit, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Jah, Ivari Padar, kas protseduuriline küsimus? Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kodukord seda ei nõua, aga hea tava on seni tõesti olnud, et ministrit või tema ettekannet puudutava punkti arutelu ajal minister on saalis. Nii et ma loodan, et minister näeb või kuuleb seda või siis annavad tema erakonnakaaslased talle selle palve edasi. Aga me läheme oma aruteluga edasi. Maris La... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Viis pluss kolm minutit, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Kõik fraktsioonid on läbirääkimistel kõnelenud, seega on läbirääkimised lõppenud. Kas ministril on soov sõna võtta? Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Head kolleegid! Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku esimene lugemine lõpetada, aga kuna Eesti Reformierakonna fraktsioon on teinud ettepaneku 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata, siis ma panen selle ettepaneku hääletusele. Siim Pohlak, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Viis minutit vaheaega.V a h e a e g  Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Austatud Riigikogu! (Helistab kella.) Tähelepanu! Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna võetud vaheaeg on lõppenud ja me saame oma istungit jätkata. Head kolleegid, kas me võime ilma täiendava kutsungita hääletusprotseduuri juurde minna?Austatud Riigikogu, panen hääletusele Eesti Reformierakonna frakts... Loe lähemalt

18:21 2019. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (81 SE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Nüüd saame minna tänase viimase päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud 2019. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu 81 esimene lugemine. Palun ettekandjaks rahandusminister Martin Helme! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Tõesti, lugupeetud minister, teile on küsimusi. Jürgen Ligi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Annely Akkermann, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jevgeni Ossinovski, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kristen Michal, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jevgeni Ossinovski, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Annely Akkermann, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aivar Sõerd, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Signe Riisalo, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Maris Lauri, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jüri Jaanson, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Andres Sutt, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jürgen Ligi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud minister! Teile rohkem küsimusi ei ole. Läheme edasi. Ma palun ettekandjaks rahanduskomisjoni esimehe Aivar Koka! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Teile on ka küsimusi. Aivar Sõerd, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Signe Riisalo, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Austatud minister, teile rohkem küsimusi ei ole. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Vabandust! Austatud komisjoni esimees, teile rohkem küsimusi ei ole. (Naer saalis.) Aga pole viga, teist võib veel minister saada. Vanust nii palju ei ole, et ei ole võimalik. Kas fraktsioonidel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 81 ... Loe lähemalt

22.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tere päevast, austatud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu II istungjärgu 6. töönädala teisipäevast istungit. Alustuseks on võimalus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Eelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi ei ole. Teeme kohaloleku kontrolli.Kohaloleku kontroll Kohal on 75 Riigikogu liiget, pu... Loe lähemalt

10:01 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (54 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Nii, läheme tänase päevakorra juurde. Esimene päevakorrapunkt, Vabariigi Valitsuse algatatud atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu 54 kolmas lugemine. Kas fraktsioonidel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole, saame minna lõpphääletuse juurde. Austatud Riigikogu, pa... Loe lähemalt

10:04 Eesti Vabariigi valitsuse ja Jaapani valitsuse vahelise töötamisõigusega turismi kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (46 SE) teine lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tänane teine päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Jaapani valitsuse vahelise töötamisõigusega turismi kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu 46 teine lugemine. Ma palun ettekandeks väliskomisjoni liikme Mihhail Lotmani. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Kas Riigikogu liikmetel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Kuna eelnõu kohta muudatusettepanekuid esitatud ei ole, siis me saame minna lõpphääletuse juurde.Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud E... Loe lähemalt

10:08 Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eesti keele elujõu, arengu ja õppe tugevdamiseks“ eelnõu (60 OE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tänane kolmas päevakorrapunkt on Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ja Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eesti keele elujõu, arengu ja õppe tugevdamiseks" eelnõu 60 esimene lugemine. Head kolleegid, ma ... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Teile on ka küsimusi. Jürgen Ligi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Heidy Purga, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jaak Juske, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kristen Michal, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Mart Võrklaev, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud ettevõtja! Rohkem küsimusi ... Ettekandja! (Naer saalis.) Ettekandja, kes võib olla ka ettevõtja. Aga suur tänu ettekande eest! Ja läheme edasi. Palun kaasettekandjaks kultuurikomisjoni esimehe Aadu Musta. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Teile on ka küsimusi. Jürgen Ligi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jüri Jaanson, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Annely Akkermann, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kristen Michal, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Andres Sutt, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Rohkem küsimusi teile ei ole ja me saame minna läbirääkimiste juurde. Kõigepealt Jaak Juske Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Signe Kivi, palun, Reformierakonna fraktsiooni nimel! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Urmas Espenberg Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimel, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Viktoria Ladõnskaja-Kubits, palun, Isamaa erakonna fraktsiooni nimel! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Marko Šorin, palun, Keskerakonna fraktsiooni nimel! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Rohkem läbirääkimiste soovi ei ole, seega on läbirääkimised lõppenud. Kuna eelnõu kohta esitati ka üks muudatusettepanek, siis me vaatame selle muudatusettepaneku läbi. Muudatusettepaneku on esitanud kultuurikomisjon ja juhtivkomisjon on seda täielikult arvestanud. Head kolleegid, me saame mi... Loe lähemalt

11:10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 "Euroopa kodanikualgatuse kohta" rakendamise seaduse eelnõu (74 SE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme edasi. Tänane neljas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 "Euroopa kodanikualgatuse kohta" rakendamise seaduse eelnõu 74 esimene lugemine. Palun, ettekandja justiitsminister Raivo Aeg! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Lugupeetud minister, teie ettekanne oli nii ammendav, et küsimusi ei ole. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Nüüd palun kaasettekandjaks põhiseaduskomisjoni esimehe Paul Puustusmaa. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Austatud ettekandja, ka teie sõnavõtt oli nii täiuslik, et küsimusi teile ei ole. Kas Riigikogu liikmetel või fraktsioonidel on soovi avada läbirääkimisi? Läbirääkimiste soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 74 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Määran muu... Loe lähemalt

11:24 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tänane viies päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 76 esimene lugemine. Ma palun ettekandjaks rahandusminister Martin Helme. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Teile küsimusi ei ole. Lugupeetud minister, aitäh! Ma palun nüüd kaasettekandjaks rahanduskomisjoni esimehe Aivar Koka. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Ka teile küsimusi ei ole. Kas fraktsioonidel on soovi avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Sellega on eelnõu 76 esimene lugemine lõpetatud ja määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 5. novembri kell 17.15. Loe lähemalt

11:28 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tänane kuues päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu 80 esimene lugemine. Ma palun ettekandjaks rahandusminister Martin Helme. Loode... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Teile on tõepoolest ka küsimusi. Tarmo Kruusimäe, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tarmo Kruusimäe, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kaido Höövelson, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud minister! Rohkem küsimusi teile ei ole. Ja nüüd palun kaasettekandjaks rahanduskomisjoni esimehe Aivar Koka. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Kas fraktsioonidel on soovi avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soove ei ole. Sellega on eelnõu 80 esimene lugemine lõpetatud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 5. novembri kell 17.15. Loe lähemalt

11:39 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (59 SE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tänane seitsmes päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 59 esimene lugemine. Ma palun ettekandjaks rahandusminister Martin Helme. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Tõepoolest teile on küsimusi. Leo Kunnas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud minister! Teile rohkem küsimusi ei ole. Nüüd ma palun kaasettekandjaks sotsiaalkomisjoni liikme Urmas Espenbergi. Juhataja vaheaeg viis minutit. V a h e a e g Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun kolleegidelt vabandust, et istung ei ole nii kiiresti ja sujuvalt laabunud, aga nüüd me saame jätkata. Urmas Espenberg, palun kaasettekandjaks! Eelnõu on 59. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Kas fraktsioonidel on soovi avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Eelnõu 59 esimene lugemine on lõpetatud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 5. novembri kell 17.15. Loe lähemalt

11:53 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (36 SE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme tänase viimase päevakorrapunkti juurde. Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu 36 esimene lugemine. Ettekandjaks palun Riigikogu liikme Kaja Kallase. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Teile on ka küsimusi. Peeter Ernits, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kalle Grünthal, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Siiski on. Kalle Grünthal, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Nüüd tõepoolest teile rohkem küsimusi ei ole. Ma palun kaasettekandjaks põhiseaduskomisjoni aseesimehe Lauri Läänemetsa. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Kas fraktsioonidel on soovi avada läbirääkimisi? Läbirääkimiste soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 36 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 5. novembri kell 17.15... Loe lähemalt

16.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tere päevast, austatud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu II istungjärgu 5. töönädala kolmapäevast istungit. Nüüd on võimalus anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Enn Eesmaa, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Rohkem eelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi ei ole. Olen juhatuse nimel vastu võtnud kaks otsuse eelnõu ja Riigikogu juhatus menetleb neid meie kodu- ja töökorra seaduse kohaselt. Head kolleegid, palun teeme kohaloleku kontrolli!Kohaloleku kontrollKohalolijaks registreerus 80 Riigikogu l... Loe lähemalt

14:02 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (54 SE) teine lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Saame minna tänase päevakorra juurde. Täna on üks päevakorrapunkt, see on Vabariigi Valitsuse algatatud atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu 54 teine lugemine. Kutsun ettekandjaks keskkonnakomisjoni liikme Jevgeni Ossinovski. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tähelepanu, kuulame ettekandjat! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Teile on ka küsimusi. Yoko Alender, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Rohkem küsimusi ei ole. Kas Riigikogu liikmetel on läbirääkimiste soovi? Läbirääkimiste soovi ka ei ole, siis me saame minna muudatusettepanekute läbivaatamise juurde. Esimene muudatusettepanek, mille on esitanud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni ettepanek: jätta arve... Loe lähemalt

15.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tere päevast, austatud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu II istungjärgu 5. töönädala teisipäevast istungit. Kas kolleegidel on soovi üle anda eelnõusid ja arupärimisi? Eelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi ei ole. Kohaloleku kontroll, palun! Kohaloleku kontrollKohal on 75 Riigikogu liiget... Loe lähemalt

10:02 Õiguskantsleri ettepanek kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 6 Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Nii, läheme tänase päevakorra punktide käsitlemise juurde. Esimene päevakorrapunkt on õiguskantsleri ettepanek kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 6 Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks. Head kolleegid, ma tutvustan teile lühidalt selle päevakorrapunkti menetle... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud õiguskantsler! Teile on küsimusi. Mart Võrklaev, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun küsimust! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun küsimust! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Kruuse, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Hanno Pevkur, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urve Tiidus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Henn Põlluaas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Siim Kiisler, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jürgen Ligi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Annely Akkermann, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tarmo Kruusimäe, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Andres Metsoja, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Siim Pohlak, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Heiki Hepner, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Austatud Riigikogu liikmed, selle päevakorrapunkti menetlemisel on igal Riigikogu liikmel võimalik esitada kummalegi ettekandjale üks küsimus. Nii et kolleegid Tarmo Kruusimäe ja Urmas Kruuse, teil on võimalik esitada küsimusi järgmisele ettekandjale. Aitäh, lugupeetud õiguskantsler! Teile rohkem kü... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Lugupeetud ettekandja, teile on ka küsimusi. Tarmo Kruusimäe, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Annely Akkermann, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Tuletan meelde, et läbirääkimistel on võimalik osaleda kõikidel Riigikogu liikmetel. Hanno Pevkur, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Paul Puustusmaa, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Siim Kiisler, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Tarmo Kruusimäe, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Rohkem läbirääkimiste soove Riigikogu liikmetel ei ole. Oleme läbirääkimised lõpetanud ja me saame minna hääletuse juurde. Austatud Riigikogu, panen hääletusele küsimuse, kes on õiguskantsleri ettepaneku poolt. Palun võtta seisukoht ja hääletada! HääletustulemusedEttepaneku poolt hääletas 31 ... Loe lähemalt

11:12 Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (79 SE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme edasi. Teine päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu 79 esimene lugemine. Ettekandjaks palun ma sotsiaalminister Tanel Kiige. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud minister! Tõepoolest, teile on küsimusi. Kaja Kallas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Taavi Rõivas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jürgen Ligi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Heljo Pikhof, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aivar Sõerd, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Raimond Kaljulaid, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Kruuse, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Hanno Pevkur, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Annely Akkermann, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Taavi Rõivas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Head kolleegid, proovime küsimuse mahutada ühe minuti sisse! Valdo Randpere, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! E-riik on tõesti jõudnud parlamenti. Ma näen praegu mitut Riigikogu liiget, kes elektroonilisi abivahendeid kasutavad, aga see on ka lubatud. Helmen Kütt, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jürgen Ligi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Heljo Pikhof, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Raimond Kaljulaid, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jah, palun, härra Kaljulaid! Teil on vist protseduuriline küsimus. Kas tahate üles tunnistada, et te ise korjasite neid allkirju? Palun! (Naer saalis.) Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Minister vastab oma teadmiste piires. Läheme edasi. Urmas Kruuse, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aivar Sõerd, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jevgeni Ossinovski, palun! Loe lähemalt

09.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:05 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (37 SE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Avame fraktsioonide läbirääkimised. Kõigepealt Henn Põlluaas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimel, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun, kolm minutit lisaaega! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Jürgen Ligi Reformierakonna fraktsiooni nimel, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kolm minutit lisaaega, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Henn Põlluaas, kuna teie nime mainiti läbirääkimistel, siis on teil õigus repliigiks. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Jürgen Ligi, kas protseduuriline või? Läbirääkimistel. Kodukord seda täpselt ei reguleeri, muidu te võite vastastikku kuni homse hommikuni teineteise nime mainida, aga teeme nii, et ühe korra repliigiks sõna. Palun, Jürgen Ligi! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Läheme läbirääkimistega edasi. Oudekki Loone Keskerakonna fraktsiooni nimel, palun! Valdo Randpere, kas teil on protseduuriline küsimus? Palun mikrofon Valdo Randperele! Vabandan Oudekki Loone ees praegu! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Härra Randpere! See ei ole protseduuriline küsimus. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme läbirääkimistega edasi. See ei olnud protseduuriline küsimus. Palun, Oudekki Loone! Loe lähemalt

09.10.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

12:00 Infotund

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tere päevast, austatud Riigikogu! Alustame tänast infotundi ja teeme kõigepealt kohaloleku kontrolli.Kohaloleku kontrollKohalolijaks registreeris end 46 Riigikogu liiget, puudub 55. Läheme tänase infotunni juurde. Täna osalevad ...  Kas protseduuriline küsimus? Kalvi Kõva, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: See, kuidas juhatus küsimustele vastamise järjekorda koostab, on tegelikult keerulisem kombinatsioon. Ühelt poolt arvestatakse, et peaminister oleks vastajana võimalikult esimeste hulgas, siis seda, et fraktsioonide esimehed oleksid küsijate hulgas, ja ka seda, et eri fraktsioonid, kes on küsimuse e... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: No ma selgitan veel. Nüüd meil läheb infotund nii, et küsimused on mulle, aga ma hea meelega vastan ja püüan selgitada, et oleks tulevikus arusaadav. Kui me nüüd oleksime Indrek Saare pannud järgmiseks küsijaks, siis oleks kaks esimest küsimust jutti tulnud peaministrile, sest mõlemad on esitatud üh... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: See on rahvasaadikute vaba tahe, et kolm valitsuse liiget käivad kordamööda siin Riigikogu ees. Me kunagi ei tea, kellele ja kui palju küsimusi rahvasaadikud soovivad esitada. Praktika on aastate jooksul kujunenud selliseks, et olenemata sellest, kas ühele või teisele ministrile konkreetselt küsimus... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Ma arvan, et juhatus seda otsust nüüd küll ei tee või seda vastutust ei võta, et hakkab määratlema, millised teemad on olulised ja millised mitte. Aga inimeste soovil on tava selline, see on olnud parlamendi soov, et peaminister oleks iga nädal siin. Sellest võib ka välja lugeda, et väga hea, peami... Loe lähemalt

12:08 Inimõigused

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme siis esimese küsimuse juurde. Küsija on Yoko Alender, küsimus on siseminister Mart Helmele peaministri ülesannetes ja teemaks on inimõigused. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Yoko Alender, täpsustav küsimus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Kruuse, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Loe lähemalt

12:21 Regionaalsed töökohad

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme edasi teise küsimuse juurde. Küsija on Ivari Padar, vastaja riigihalduse minister Jaak Aab, teemaks on regionaalsed töökohad. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Ivari Padar, täpsustav küsimus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Kruuse, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Loe lähemalt

12:33 Eelarve

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme edasi. Järgmine küsija on Maris Lauri, vastaja siseminister Mart Helme peaministri ülesannetes ja teemaks eelarve. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Maris Lauri, täpsustav küsimus, palun!  Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Kruuse, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Loe lähemalt

12:41 Pensionid

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme edasi neljanda küsimuse juurde. Küsija on Indrek Saar, vastaja siseminister Mart Helme peaministri ülesannetes, teemaks on pensionid. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Indrek Saar, täpsustav küsimus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Kruuse, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Lõpetan ka neljandale küsimusele vastamise. Loe lähemalt

12:54 Kommunismi kuriteod

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme edasi. Tänane viies küsimus: küsija on Eerik-Niiles Kross, vastaja siseminister Mart Helme peaministri ülesannetes, teemaks on kommunismi kuriteod. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Eerik-Niiles Kross, palun täpsustav küsimus! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Selge. Läheme edasi. Taavi Rõivas, palun küsimus! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitluse. Loe lähemalt

13:00 Regionaalne areng

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme edasi: kuues küsimus. Küsija on Katri Raik, vastaja riigihalduse minister Jaak Aab, teemaks on regionaalne areng. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Katri Raik, täpsustav küsimus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Helmen Kütt, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Lõpetan ka selle küsimuse käsitlemise. Loe lähemalt

13:12 Toiduohutus

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme edasi. Seitsmes küsimus: küsija Urmas Kruuse, vastaja siseminister Mart Helme peaministri ülesannetes, teemaks toiduohutus. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Urmas Kruuse, täpsustav küsimus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jürgen Ligi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Loe lähemalt

13:23 Eelarve

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme edasi. Tänane kaheksas küsimus on Riina Sikkuti küsimus siseminister Mart Helmele peaministri ülesannetes, teemaks on eelarve. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Riina Sikkut, täpsustav küsimus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Taavi Rõivas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Loe lähemalt

13:38 Tööjõud

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme edasi. Tänane üheksas küsija on Urve Tiidus, küsimus on esitatud siseminister Mart Helmele peaministri ülesannetes ja teemaks on tööjõud. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urve Tiidus, täpsustav küsimus. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Kruuse, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Loe lähemalt

13:49 Eetika

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tänane kümnes küsimus: küsija on Vilja Toomast, vastaja siseminister Mart Helme peaministri ülesannetes, teemaks on eetika. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Vilja Toomast, palun täpsustav küsimus! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Taavi Rõivas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, head kolleegid, küsimuste eest! Aitäh, lugupeetud ministrid, vastamast! Tänane infotund on lõppenud. Loe lähemalt

08.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tere hommikust, austatud Riigikogu! Alustame tööd. Alustame Riigikogu täiskogu II istungjärgu 4. töönädala teisipäevast istungit. Kõigepealt olen valmis Riigikogu juhatuse nimel vastu võtma eelnõusid ja arupärimisi, kui neid on. Andres Sutt, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Rohkem eelnõude ja arupärimiste üleandmise soove ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe seaduseelnõu ja juhatus menetleb seda kooskõlas kõikide seadustega. Head kolleegid, kohaloleku kontroll, palun! Kohaloleku kontrollKohalolijaks registreeris ennast 80 Riigikogu liiget, puu... Loe lähemalt

10:04 Meretöö seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (56 SE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme tänaste päevakorrapunktide juurde. Esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud meretöö seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 56 esimene lugemine. Ma palun ettekandjaks sotsiaalminister Tanel Kiige. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud minister! Teile on ka küsimusi. Toomas Kivimägi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Henn Põlluaas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud minister! Teile rohkem küsimusi ei ole. Läheme edasi. Ma palun ettekandjaks õiguskomisjoni liikme Heljo Pikhofi. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Lugupeetud ettekandja, teile on ka küsimusi. Andres Metsoja, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Teile rohkem küsimusi ei ole. Kas fraktsioonidel on soov avada läbirääkimised? Kõnesoove ei ole. Eelnõu 56 esimene lugemine on lõpetatud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 22. oktoobri kell 17.15. Loe lähemalt

10:21 Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni koodeksi 2014. ja 2016. aasta muudatuste ratifitseerimise seaduse eelnõu (75 SE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme edasi. Tänane teine päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni koodeksi 2014. ja 2016. aasta muudatuste ratifitseerimise seaduse eelnõu 75 esimene lugemine. Ma palun ettekandjaks sotsiaalminister Tanel Kiige. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud minister! Teile küsimusi ei ole. Ma palun kaasettekandjaks õiguskomisjoni liikme Heljo Pikhofi! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Kas fraktsioonidel on soov avada läbirääkimised? Kõnesoove ei ole. Eelnõu 75 esimene lugemine on lõpetatud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 22. oktoobri kell 17.15. Loe lähemalt

10:26 Keskkonnatasude seaduse täiendamise seaduse eelnõu (41 SE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tänane kolmas päevakorrapunkt on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud keskkonnatasude seaduse täiendamise seaduse eelnõu 41 esimene lugemine. Ma palun ettekandjaks Riigikogu liikme Jevgeni Ossinovski. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Teile on ka küsimusi. Riho Breivel, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kalle Grünthal, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Heiki Hepner, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Peeter Ernits, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Dmitri Dmitrijev, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Heiki Hepner, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Peeter Ernits, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jürgen Ligi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kalle Grünthal, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jürgen Ligi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Merry Aart, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Ma palun ettekandjaks keskkonnakomisjoni esimehe Erki Savisaare. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Teile on küsimusi. Dmitri Dmitrijev, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Rohkem küsimusi teile ei ole. Jah, fraktsioonide läbirääkimised. On soovi. Peeter Ernits Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimel, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Kas fraktsioonidel on veel soovi läbi rääkida? Rohkem kõnesoove ei ole. Kuna Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon on teinud ettepaneku Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud keskkonnatasude seaduse täiendamise seaduse eelnõu 41 esimesel lugemisel tagasi lükata, siis ma ... Loe lähemalt

11:43 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (40 SE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme edasi. Tänane neljas päevakorrapunkt on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 40 esimene lugemine. Ettekandjaks on Riigikogu liige Jevgeni Ossinovski, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Austatud ettekandja, teile on ka küsimusi. Andrei Korobeinik, palun! Loe lähemalt

25.09.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tere päevast, austatud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu II istungjärgu 3. töönädala kolmapäevast istungit. Alustuseks, ma palun, eelnõude ja arupärimiste üleandmine. Kalle Laanet, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Eerik-Niiles Kross, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Vabariigi Valitsuse esindaja proua Heili Tõnisson. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Rohkem eelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud kuus seaduseelnõu ja ühe otsuse eelnõu ja Riigikogu juhatus menetleb neid vastavalt kodu- ja töökorra seadusele. Head kolleegid, teeme kohaloleku kontrolli.Kohaloleku kontroll Kohalolijaks registreer... Loe lähemalt

14:10 Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE) esimese lugemise jätkamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kuna eile jäi meil pooleli Vabariigi Valitsuse algatatud kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 57 arutelu, siis ma palun selle jätkamiseks ja ettekandeks kõnetooli juhtivkomisjoni esindaja Aadu Musta. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Teile on ka küsimusi. Jaak Juske, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Katri Raik, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Maris Lauri, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Leo Kunnas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Avan fraktsioonide läbirääkimised. Kõigepealt Heidy Purga Reformierakonna fraktsiooni nimel. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Katri Raik, palun, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Mihhail Stalnuhhin Keskerakonna fraktsiooni nimel, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Mihhail Lotman Isamaa erakonna fraktsiooni nimel, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Ma palun nüüd Eesti Konservatiivse Erakonna fraktsiooni nimel Siim Pohlak! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Kõik fraktsioonid on läbirääkimised pidanud ja kuna Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon ja Reformierakonna fraktsioon on teinud ettepaneku eelnõu 57 SE esimesel lugemisel tagasi lükata, siis me läheme nende ettepanekute hääletamise juurde.Head kolleegid, tähelepanu! Panen hääletusele So... Loe lähemalt

14:50 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu üleandmisega

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Me läheme edasi teise päevakorrapunkti juurde. Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu üleandmisega. Ma palun kõnepulti peaminister Jüri Ratase. Loe lähemalt

17:00 Meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Kas ettekandjale on küsimusi? Küsimusi ei ole. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Nüüd on võimalus läbirääkimisteks. Kas Riigikogu liikmetel või fraktsioonidel on soovi avada läbirääkimisi? Läbirääkimiste soovi ei ole. Eelnõu 47 esimene lugemine on lõpetatud. Määran eelnõu 47 kohta muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 9. oktoobri kell 17.15.... Loe lähemalt

17:08 Energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (48 SE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme tänase päevakorraga edasi. Kaheksas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 48 esimene lugemine. Ma palun ettekandjaks majandus- ja taristuminister Taavi Aasa. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud minister! Teile küsimusi ei ole. Palun kaasettekandjaks majanduskomisjoni liikme Kalvi Kõva. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh väga sisuka ettekande eest! Teile küsimusi ei ole. Kas fraktsioonidel on soovi avada läbirääkimisi? Läbirääkimiste soovi ei ole. Oleme eelnõu 48 esimese lugemise lõpetanud. Määran eelnõu 48 kohta muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 9. oktoobri kell 17.15. Loe lähemalt

17:11 Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega seonduva liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tänane üheksas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega seonduva liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu 61 esimene lugemine. Ettekandja majandus- ja taristuminister Taavi Aas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud minister! Teile küsimusi ei ole. Ma palun kaasettekandjaks majanduskomisjoni aseesimehe Kristen Michali. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Kas fraktsioonidel on soovi avada läbirääkimisi? Läbirääkimiste soovi ei ole. Ka eelnõu 61 esimene lugemine on lõpetatud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 2. oktoobri kell 17. Loe lähemalt

17:14 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis" eelnõu (73 OE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme edasi. Tänane kümnes päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis" eelnõu 73 esimene lugemine. Palun, ettekandja kaitseminister Jür... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud minister! Teile on ka küsimusi. Kalle Grünthal, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud minister! Teile rohkem küsimusi ei ole. Ma palun kaasettekandjaks riigikaitsekomisjoni esimehe Andres Metsoja. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Kas fraktsioonidel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole, seega oleme eelnõu 73 esimese lugemise lõpetanud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 9. oktoobri kell 17.15. Loe lähemalt

17:30 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus" eelnõu (69 OE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tänane 11. päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus" eelnõu 69 esimene lugemine. Palun, kaitseminister Jüri Luik! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud minister! Teile on ka küsimusi. Kalle Laanet, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Mis eelnõu? Mis punkt ta oli? (Saalist vastatakse midagi.) Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Siis me oleme jõudnud 12. päevakorrapunkti juurde, nagu selgub. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Nüüd on ka eelnõu 69 ette kantud. Kas Riigikogu liikmetel on küsimusi? Ei ole. Aitäh, lugupeetud minister! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Ma palun kaasettekandjaks riigikaitsekomisjoni aseesimehe Kalle Laaneti. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Kas fraktsioonidel on soovi avada läbirääkimisi? Läbirääkimiste soovi ei ole, seega on eelnõu 69 esimene lugemine lõpetatud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 9. oktoobri kell 17.15. Loe lähemalt

17:39 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" eelnõu (72 OE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme edasi. Tänane 12. päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" eelnõu 72 esimene lugemine. Ettekandja kaitseminister Jüri Luik, kordam... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jah, aitäh! Riigikogu liikmetel siiski on küsimusi. Urve Tiidus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud minister! Teile rohkem küsimusi ei ole. Ma palun ettekandjaks riigikaitsekomisjoni liikme Martin Repinski. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Kas Riigikogu fraktsioonidel on soovi avada läbirääkimisi? Läbirääkimiste soovi ei ole. Eelnõu 72 esimene lugemine on lõpetatud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 9. oktoobri kell 17.15. Loe lähemalt

17:46 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus" eelnõu (71 OE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme edasi. 13. päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus" eelnõu 71 esimene lugemine. Ettekandjaks palun kaitseminister Jüri Luige. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud minister! Teile on ka küsimusi. Urve Tiidus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Raimond Kaljulaid, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud minister! Rohkem küsimusi teile ei ole. Ma palun nüüd kaasettekandjaks riigikaitsekomisjoni liikme Peeter Rahneli. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Ka teile küsimusi ei ole. Kas fraktsioonidel on soovi avada läbirääkimisi? Läbirääkimiste soovi ei ole. Eelnõu 71 esimene lugemine on lõpetatud. Määran muudatuste esitamise tähtajaks k.a 9. oktoobri kell 17.15. Loe lähemalt

17:56 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis" eelnõu (70 OE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme edasi. Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis" eelnõu 70 esimene lugemine. Palun, ettekandja kaitseminister Jüri Luik!... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud minister! Teile praegu küsimusi ei ole. Ma palun kaasettekandjaks riigikaitsekomisjoni liikme Jaak Juske. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Riigikogu liikmetel teile küsimusi ei ole. Kas fraktsioonidel on soovi avada läbirääkimisi? Läbirääkimiste soovi ei ole, seega on ka eelnõu 70 esimene lugemine lõpetatud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 9. oktoobri kell 17.15. Loe lähemalt

18:01 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel" ee...

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tänane 15. päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalise... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud minister! Teile küsimusi ei ole. Ja ma palun kaasettekandjaks riigikaitsekomisjoni liikme Leo Kunnase. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Kas fraktsioonidel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ka ei ole, seega on eelnõu 68 esimene lugemine lõpetatud. Muudatusettepanekute tähtaeg on 9. oktoober k.a kell 17.15. Loe lähemalt

18:09 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" eelnõu (67 OE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tänane 16. päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" eelnõu 67 esimene lugemine. Palun, ettekandja kai... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud minister! Teile küsimusi ei ole. Ma palun kaasettekandjaks riigikaitsekomisjoni liikme Madis Millingu. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Kas fraktsioonidel on soovi avada läbirääkimisi? Läbirääkimiste soovi ka ei ole, seega on ka eelnõu 67 esimene lugemine lõpetatud. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määran k.a 9. oktoobri kell 17.15. Loe lähemalt

18:15 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" eelnõu (66 OE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme edasi. Tänane 17. päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" eelnõu 66 esimene lugemine. Ma palun ettekandjaks kaitseminis... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud minister! Teile küsimusi praegu ei ole. Ma palun kaasettekandjaks riigikaitsekomisjoni liikme Ants Laaneotsa. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Ka teile küsimusi ei ole. Kas fraktsioonidel on soovi avada läbirääkimisi? Läbirääkimiste soovi ei ole, seega on eelnõu 66 esimene lugemine lõpetatud. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on k.a 9. oktoober kell 17.15. Loe lähemalt

18:21 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis" eelnõu (65 OE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: 19. päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis" eelnõu 65 esimene lugemine. Ma palun ettekandeks kaitseminister Jüri Luige. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud minister! Teile küsimusi ei ole. Ma palun nüüd ettekandjaks riigikaitsekomisjoni liikme Anneli Oti. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Ka teie ettekanne oli nii ammendav, et Riigikogu liikmetel küsimusi ei ole. Kas fraktsioonidel on soovi avada läbirääkimisi? Läbirääkimiste soovi ei ole, seega on eelnõu 65 esimene lugemine lõpetatud. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on k.a 9. oktoober kell 17.15.... Loe lähemalt

18:26 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia" eelnõu (64 OE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tänane eelviimane, 19. päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia" eelnõu 64 esimene lugemine. Ettekandja on kaitseminister Jüri Lui... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud minister! Riigikogu liikmetel teile küsimusi ei ole. Ma palun siia kaasettekandjaks riigikaitsekomisjoni liikme Alar Lanemani. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Kas fraktsioonidel on soovi avada läbirääkimisi? Läbirääkimiste soovi ei ole. Eelnõu 64 esimene lugemine on lõpetatud. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on k.a 9. oktoober kell 17.15. Loe lähemalt

18:33 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis" eelnõu (63 OE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tänane viimane päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis" eelnõu 63 esimene lugemine. Ma palun ettekandjaks kaitseminister Jüri Luige. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud minister! Teile ei ole küsimusi. Ma palun nüüd kaasettekandjaks riigikaitsekomisjoni liikme Madis Millingu. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Kas fraktsioonidel on soovi avada läbirääkimisi? Viimane võimalus täna. Läbirääkimiste soovi ei ole. Eelnõu 63 esimene lugemine on lõpetatud. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on k.a 9. oktoober kell 17.15. Austatud Riigikogu! Tänane istung o... Loe lähemalt

24.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tere päevast, austatud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu II istungjärgu 3. töönädala teisipäevast istungit. Head kolleegid, on võimalus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Urmas Kruuse, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Rohkem eelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi Riigikogu liikmetel ei ole. Olen võtnud vastu ühe arupärimise, Riigikogu juhatus menetleb seda kooskõlas kõigi seadustega.Nüüd teated, head kolleegid! Täna pärast täiskogu istungi lõppu toimub siin istungisaalis male toetusrühma asutamise koosolek. Ko... Loe lähemalt

10:03 Riigikogu otsuse "Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (38 OE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme tänase päevakorra juurde! Esimene päevakorrapunkt on Eesti Panga Nõukogu esimehe Mart Laari esitatud Riigikogu otsuse "Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu 38 esimene lugemine. Ettekandja rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk, palun! Teadmiseks Riigikogu liikmetele, et menetlemise k... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Teile on ka küsimusi. Jürgen Ligi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Kas protseduuriline küsimus, Jürgen Ligi? Jaa, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: On küll. Iga küsija küsib võimete kohaselt ja iga vastaja vastab ka võimete kohaselt. (Naer saalis.) Tarmo Kruusimäe, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Seda saab stenogrammist järele vaadata. Läheme edasi küsimustega. Valdo Randpere, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Kruuse, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Hanno Pevkur, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Toomas Kivimägi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Taavi Rõivas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Heiki Kranich, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Peeter Ernits, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tarmo Tamm, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aivar Sõerd, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kalle Grünthal, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Erkki Keldo, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urve Tiidus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kristen Michal, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Henn Põlluaas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Riho Breivel, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Annely Akkermann, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Rohkem küsimusi teile ei ole. Nüüd on fraktsioonide esindajatel võimalus läbi rääkida. Peeter Ernits Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimel, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Rohkem fraktsioonidel läbirääkimiste soovi ei ole ja me saame minna lõpphääletuse juurde. Valdo Randpere, kas protseduuriline küsimus? Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Elektrooniline süsteem võimaldab meil salajast hääletust ja te võite teise käe peopesaga varjata, kuidas te hääletate. (Naer saalis.) Nii et läheme nüüd hääletusprotseduuri juurde, head kolleegid! Aivak Kokk, kas protseduuriline küsimus? Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Aga see ei olnud küll protseduuriline küsimus. Head kolleegid! Läheme hääletusprotseduuri juurde. Kas kõik on valmis? Võime minna hääletuse juurde. Head kolleegid, lähtudes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 117 lõikest 3, panen lõpphääletusele Eesti Panga Nõukogu esimehe Mart Laari esitat... Loe lähemalt

10:46 Ülevaade avaliku teenistuse 2018. aasta aruandest

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme edasi tänase päevakorraga. Teine päevakorrapunkt: ülevaade avaliku teenistuse 2018. aasta aruandest. Ettekandja on riigihalduse minister Jaak Aab. Head kolleegid, tähelepanu! Ka nüüd on võimalus ettekandjale esitada üks küsimus ja läbirääkimistel saavad osaleda ainult fraktsioonide esindajad.... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud minister! Teile on ka küsimusi. Jürgen Ligi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Liina Kersna, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urve Tiidus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Ivari Padar, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Taavi Rõivas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Annely Akkermann, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tiit Kala, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Kruuse, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Peeter Ernits, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Andres Sutt, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Espenberg, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kristen Michal, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Riina Sikkut, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Katri Raik, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Lauri Läänemets, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Marko Šorin, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Hanno Pevkur, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Andres Metsoja, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud minister! Teile rohkem küsimusi ei ole. Suur tänu ettekande ja vastuste eest! Läheme edasi fraktsioonide läbirääkimistega. Kõigepealt Lauri Läänemets Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Hanno Pevkur, palun, Reformierakonna fraktsiooni nimel! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Heiki Hepner Isamaa fraktsiooni nimel, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun, kolm minutit lisaaega! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Fraktsioonidel rohkem läbirääkimiste soove ei ole. Seega, head kolleegid, oleme ülevaate avaliku teenistuse 2018. aasta aruandest saanud ja läbi arutanud. Tänan kõiki osalejaid! Aitäh, minister! Teine päevakorrapunkt on läbi arutatud. Loe lähemalt

12:00 Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme edasi. Tänane kolmas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 57 esimene lugemine. Ma palun ettekandjaks haridus- ja teadusminister Mailis Repsi! Loe lähemalt

17.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tere hommikust, head kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu II istungjärgu 2. töönädala teisipäevast istungit. On aeg anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Eelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi ei ole.Läheme edasi teadete juurde. Täna pärast täiskogu istungi lõppu toimuvad siin istungisaalis järgmi... Loe lähemalt

10:02 Õiguskantsleri 2018.–2019. aasta tegevuse ülevaade

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Täna on meil päevakorras üks punkt: õiguskantsleri 2018.–2019. aasta tegevuse ülevaade. Enne kui me läheme selle juurde, ma annan lühikese ülevaate, kuidas me seda päevakorrapunkti menetleme. Kõigepealt on õiguskantsleri ülevaade kuni 20 minutit, siis on võimalik esitada ettekandjale küsimusi. Igal... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Teile on tõepoolest palju küsimusi. Heljo Pikhof, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Kruuse, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Taavi Rõivas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Liina Kersna, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Hanno Pevkur, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jürgen Ligi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urve Tiidus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Yoko Alender, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aivar Sõerd, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Riina Sikkut, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Andres Sutt, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Toomas Kivimägi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tiit Kala, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Anti Poolamets, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tarmo Tamm, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Keit Pentus-Rosimannus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kalle Laanet, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Andres Metsoja, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kalle Grünthal, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun küsimust! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Signe Riisalo, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Eerik-Niiles Kross, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Valdo Randpere, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Vilja Toomast, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Helmen Kütt, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Viktoria Ladõnskaja-Kubits, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Katri Raik, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Heiki Hepner, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Henn Põlluaas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kaja Kallas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Marko Šorin, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jaak Juske, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Peeter Ernits, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Signe Kivi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Lauri Läänemets, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Alar Laneman, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kai Rimmel, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jevgeni Ossinovski, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Merry Aart, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun küsimust! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun küsimust! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Leo Kunnas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Indrek Saar, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud õiguskantsler, huvitava ettekande ja konkreetsete vastuste eest! Riigikogu liikmetel teile rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Heljo Pikhof Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimel, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kolm minutit lisaaega. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Mihhail Lotman Isamaa Erakonna fraktsiooni nimel, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jah, kolm minutit lisaaega. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Kaja Kallas, palun, Reformierakonna fraktsiooni nimel! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Jaanus Karilaid Keskerakonna fraktsiooni nimel, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Rohkem läbirääkimissoove fraktsioonidel ei ole. Ma tänan kõiki arutelul osalejaid, ma tänan veel kord õiguskantslerit! Tänane istung on lõppenud. Kolleegid, kohtume homme! Istungi lõpp kell 12.07. Loe lähemalt

11.09.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tere päevast, head kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu II istungjärgu 1. töönädala kolmapäevast istungit. On võimalus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Eelnõude ja arupärimiste üleandmise soove ei ole. Läheme edasi teadete juurde. Täna pärast täiskogu istungit toimub siin istungisaalis külalii... Loe lähemalt

14:01 Eesti Vabariigi valitsuse ja Araabia Ühendemiraatide valitsuse vahelise lennuliiklust nende riikide territooriumide vahel ja väljaspool neid käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (27 SE) teine lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Täna on meil päevakorras üks päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Araabia Ühendemiraatide valitsuse vahelise lennuliiklust nende riikide territooriumide vahel ja väljaspool neid käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu teine lugemine. Ma tutvustan l... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Lugupeetud ettekandja, teile on ka küsimusi. Taavi Rõivas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Kaja Kallas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Vabandust, Taavi ... Ei ole. Nüüd on võimalus Riigikogu liikmetel läbirääkimisteks sõna võtta. Läbirääkimiste soove ei ole. Kuna eelnõu kohta ka muudatusettepanekuid esitatud ei ole, siis läheme lõpphääletuse juurde.Head kolleegid, panen ... Loe lähemalt

10.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tere hommikust, head kolleegid! Alustame oma tööd, alustame Riigikogu täiskogu II istungjärgu 1. töönädala teisipäevast istungit. Kõigepealt on võimalus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Palun, Vabariigi Valitsuse esindaja proua Heili Tõnisson! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Rohkem eelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi ei ole. Olen vastu võtnud kaks seaduseelnõu ja 11 otsuse eelnõu. Riigikogu juhatus menetleb neid vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorrale. Nüüd teated. Täna pärast täiskogu istungi lõppu toimub siin istungisaalis ametiühingute toetusrühma asuta... Loe lähemalt

10:06 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" eelnõu (2 OE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tänases päevakorras on meil kaks punkti. Esimene päevakorrapunkt on Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" eelnõu. Enne kui me lähme selle arutelu juurde, ma tutvustan lühidalt ee... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Teile on ka terve rida küsimusi. Taavi Rõivas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jevgeni Ossinovski, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Maria Jufereva-Skuratovski, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Toomas Kivimägi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tarmo Kruusimäe, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Raimond Kaljulaid, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Kruuse, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Espenberg, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Natalia Malleus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kalle Grünthal, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Heidy Purga, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun küsimus! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun küsimus! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Head kolleegid, küsimuse esitamiseks on üks minut. Nüüd on möödunud juba poolteist minutit, aga ei ole ikka jõutud küsimuseni. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Püüame päevakorrast ja kodukorrast kinni pidada. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tiit Kala, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Yoko Alender, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urve Tiidus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jaak Juske, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Peeter Ernits, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun küsimus! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Oudekki Loone, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Heiki Hepner, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Andres Metsoja, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kai Rimmel, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Katri Raik, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Valdo Randpere, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Signe Kivi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Siim Pohlak, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Helle-Moonika Helme, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Indrek Saar, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun küsimus! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Keit Pentus-Rosimannus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Ja nüüd ma palun ettekandjaks kultuurikomisjoni esimehe Aadu Musta! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Teile on ka küsimusi. Jürgen Ligi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Üldjoontes tuleb lähtuda ikka kodukorrast ja rääkida sellest, mida räägiti komisjonis, aga teatud loominguline moment on muidugi ettekandjale lubatud. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jürgen Ligi, kas protseduuriline küsimus? Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Teil on võimalus esitada repliik läbirääkimistel, mitte küsimuste ja vastuste voorus. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Yoko Alender, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Vilja Toomast, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urve Tiidus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jevgeni Ossinovski, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Keit Pentus-Rosimannus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Andres Sutt, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Katri Raik, palun! Loe lähemalt

12:45 Riigikogu otsuse "Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmete nimetamine" eelnõu (35 OE esimene lugemine)

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Mulle tundub, et teile on ka küsimusi. Siim Kallas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jürgen Ligi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi teile ei ole. Nüüd on fraktsioonidel võimalus läbirääkimisteks. Kas on soovi? Fraktsioonidel läbirääkimiste soovi ei ole, lõpetan läbirääkimised. Eelnõu kohta ei ole muudatusettepanekuid esitatud ja me saame minna lõpphääletuse juurde. Head kolleegid, pa... Loe lähemalt

09.09.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tere päevast, austatud Vabariigi President, president Rüütel, Riigikogu, peaminister, ministrid, põhiseaduslikud ametikandjad, ekstsellentsid! Austatud külalised! Avan Riigikogu XIV koosseisu II istungjärgu. Loe lähemalt

15:02 Riigikogu esimehe kõne

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun Riigikogu kõnepulti Riigikogu esimehe Henn Põlluaasa. Loe lähemalt

30.08.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

10:07 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Jüri Ratasele

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Heljo Pikhof, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Liina Kersna, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kristen Michal, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Katri Raik, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Andres Sutt, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Madis Milling, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kaja Kallas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Indrek Saar, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Marko Mihkelson, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Signe Riisalo, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Riina Sikkut, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Maris Lauri, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun küsimust! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kristina Šmigun-Vähi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Signe Kivi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Annely Akkermann, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Kruuse, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun küsimust! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Küsimuse esitamiseks on aega üks minut, head kolleegid! Ma katkestan. Meil on pidevalt läinud minut viisteist sekundit ja minut kakskümmend sekundit. Alustage küsimuse esitamist varem, mitte alles siis, kui minut on täis! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Helmen Kütt, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Vilja Toomast, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Heiki Kranich, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kas Urmas Kruusel on protseduuriline küsimus? Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kodukorra kohaselt on küsimuse esitamiseks aega üks minut, teie olite kulutanud minuti ja 20 sekundit ega olnud veel jõudnud küsimuse sõnastamiseni. Kui härra peaminister sai sissejuhatavast osast aru, mida Urmas Kruuse kavatses küsida, siis palun, härra peaminister, teil on võimalus sellele küsimus... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Kruuse, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Ei, te olete oma kaks küsimust ära kasutanud. Ma ei saa kuidagi kodukorraga pahuksisse minna. Läheme edasi. Toomas Kivimägi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Katri Raik, palun! Ei viibi saalis. Kaja Kallas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Marko Mihkelson, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Küsimus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jaak Juske, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Siim Kallas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Signe Riisalo, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jevgeni Ossinovski, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jüri Jaanson, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Küsimuse aeg on täis. Sõnastage küsimus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Erkki Keldo, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Helmen Kütt, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Heiki Kranich, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kristina Šmigun-Vähi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Yoko Alender, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jevgeni Ossinovski, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Küsimus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Hanno Pevkur, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Indrek Saar, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kalle Laanet, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Yoko Alender, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Hele Everaus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Ants Laaneots, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun küsimust! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Taavi Rõivas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Madis Milling, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Raimond Kaljulaid, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Jevgeni Ossinovski, kas teil on protseduuriline küsimus? Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Vabandust, aga vastulause on võimalik ainult läbirääkimiste käigus, mitte küsimuste esitamise voorus. Urve Tiidus, palun teine küsimus! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aivar Sõerd, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud peaminister! Teile rohkem küsimusi ei ole. Aitäh vastuste eest! Läheme edasi läbirääkimiste vooruga. Vastavalt kodukorrale on eelisõigus nendel fraktsioonidel, kes on algatanud umbusalduse avaldamise. Indrek Saar Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Kaja Kallas Reformierakonna fraktsiooni nimel, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Siim Pohlak Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Ilmselt veendusime täna taas kord, et Riigikogu töö kuulub kaunite kunstide valdkonda, sest see draama, mida opositsioonisaadikud siin saalis Eesti ühiskonnast etendasid, ei kajasta tegelikkust. Eestis ei ole mingisugust valitsuskriisi ja Eesti kui õigusriik ... Loe lähemalt

13.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:10 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Aivar Kokk, palun! Loe lähemalt

10:31 Jalgpallivõistluste ja teiste spordiürituste pealtvaatajate vägivalda ning muid korrarikkumisi käsitleva Euroopa konventsiooni denonsseerimise seaduse eelnõu (25 SE) teine lugemine

Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Austatud ettekandja! Üleeile toimus Eesti-Saksa jalgpallimatš, mis lõppes Eesti jaoks hävitava tulemusega 0 : 8. Kas selle nüüd heakskiidetava eelnõu valguses on selline ühepoolne ja jõuline mängu tulemus kvalifitseeritav jalgpallivägivallana ühe väikeriigi suhtes või mitte? Loe lähemalt

12.06.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:54 Jäätmeseaduse, jäätmeseaduse muutmise seaduse ning jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (15 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Austatud Riigikogu! Läheme edasi varem kinnitatud tänase päevakorraga. Esimene päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud jäätmeseaduse, jäätmeseaduse muutmise seaduse ning jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu 15 kolmas lugemine. Kas on soo... Loe lähemalt

15:56 Riigikogu otsuse "Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu (34 OE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme edasi! Tänane teine päevakorrapunkt: väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu 34 esimene lugemine. Palun ettekandjaks väliskomisjoni esimehe Enn Eesmaa. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Kas fraktsioonidel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Läheme lõpphääletuse juurde.Austatud Riigikogu, panen hääletusele väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentide... Loe lähemalt

15:59 Põhja-Makedoonia Vabariigi ühinemist käsitleva Põhja-Atlandi lepingu protokolli heakskiitmise seaduse eelnõu (26 SE) teine lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tänane kolmas päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud Põhja-Makedoonia Vabariigi ühinemist käsitleva Põhja-Atlandi lepingu protokolli heakskiitmise seaduse eelnõu 26 teine lugemine. Ettekandjaks palun väliskomisjoni esimehe Enn Eesmaa! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Kas Riigikogu liikmetel on soov avada läbirääkimisi? Läbirääkimiste soove ei ole. Eelnõu kohta muudatusettepanekuid ei esitatud, me saame minna lõpphääletuse juurde.Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud Põhja-Makedoonia... Loe lähemalt

16:02 Väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (28 SE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tänane neljas päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 28 esimene lugemine. Palun ettekandjaks rahandusminister Martin Helme! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud ettevõtja, teile küsimusi ei ole. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Vabandust, ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Palun kaasettekandjaks rahanduskomisjoni liikme Andres Suti! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile on ka küsimusi. Valdo Randpere, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Toomas Kivimägi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Valdo Randpere, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aivar Kokk, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Rohkem küsimusi ettekandjale ei ole. Kas fraktsioonidel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Eelnõu 28 esimene lugemine on lõppenud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 27. juuni kell 16. Tänase neljanda päevakorrapunkti arutelu on lõppenud. Loe lähemalt

16:14 Maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (29 SE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme edasi. Viies päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 29 esimene lugemine. Ettekandjaks palun rahandusminister Martin Helme. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Teile on ka küsimusi. Valdo Randpere, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Hanno Pevkur, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aivar Sõerd, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Siim Kallas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Hanno Pevkur, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aivar Kokk, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud minister! Teile rohkem küsimusi ei ole. Palun kaasettekande tegemiseks kõnetooli rahanduskomisjoni liikme Riina Sikkuti! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Teile ei ole küsimusi. Kas fraktsioonidel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Eelnõu 29 esimene lugemine on lõppenud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 27. juuni kell 16. Loe lähemalt

16:31 Eesti Vabariigi valitsuse ja Araabia Ühendemiraatide valitsuse vahelise lennuliiklust nende riikide territooriumide vahel ja väljaspool neid käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (27 SE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme edasi! Tänane kuues päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Araabia Ühendemiraatide valitsuse vahelise lennuliiklust nende riikide territooriumide vahel ja väljaspool neid käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu 27 esimene lugemine. Ma palun et... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud minister! Teile küsimusi ei ole. Palun nüüd ettekandjaks majanduskomisjoni liikme Kai Rimmeli. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Lugupeetud ettekandja, teile on ka küsimusi. Aivar Kokk, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aivar Kokk, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Espenberg, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Rohkem küsimusi teile ei ole. Kas fraktsioonidel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Eelnõu 27 esimene lugemine on lõppenud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 27. juuni kell 17.15. Tänane kuues päevakorrapunkt on menetletud.... Loe lähemalt

16:39 Euroopa Komisjoni liikme kandidaadi ettekanne

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme tänase viimase, seitsmenda päevakorrapunkti juurde, milleks on Euroopa Komisjoni liikme kandidaadi ettekanne. Head kolleegid! Kõigepealt on ettekandjal ettekandeks aega kuni 20 minutit, seejärel on kõikidel Riigikogu liikmetel võimalik esitada üks suuline küsimus ja läbirääkimistel saavad osa... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Teile on ka küsimusi. Siim Kallas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jürgen Ligi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aivar Sõerd, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Signe Kivi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Hanno Pevkur, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Oudekki Loone, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Toomas Kivimägi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kaja Kallas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Valdo Randpere, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Anti Poolamets, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kalvi Kõva, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Selle päevakorrapunkti arutelu ajal on igal Riigikogu liikmel õigus esitada ettekandjale ainult üks küsimus. Läheme edasi. Andres Metsoja, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Heiki Kranich, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Andres Sutt, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kristina Šmigun-Vähi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Riina Sikkut, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Henn Põlluaas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tarmo Tamm, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Kruuse, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Austatud ettekandja, rohkem küsimusi teile ei ole. Suur tänu vastamast! Avan läbirääkimised. Keskerakonna fraktsiooni nimel, palun, Anneli Ott! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Kalvi Kõva, palun, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel! Viis minutit. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Kaja Kallas, palun, Reformierakonna fraktsiooni nimel! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Rohkem fraktsioonidel läbirääkimise soovi ei ole. Lõpetan läbirääkimised. See päevakorrapunkt on läbi arutatud. Tänane istung on lõppenud. Aitäh kõigile osalejatele! Kohtume homme! Istungi lõpp kell 17.39 Loe lähemalt

11.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tere hommikust, austatud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu I istungjärgu 9. töönädala teisipäevast istungit. Loe lähemalt

10:01 Riigikogu liikme Siim Valmar Kiisleri ametivanne

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Seoses Riigikogu liikme Mart Nuti volituste lõppemisega asus k.a 4. juunil Riigikogu liikmeks asendusliige Siim Valmar Kiisler. Järgnevalt kuulame ära tema ametivande. Palun! Loe lähemalt

10:02 Riigikohtu liikmete ametivanne

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Meil on täna võimalus kuulata ära ka kahe Riigikohtu liikme ametivanne. Esmalt palun kõnetooli Riigikohtu liikme Kaupo Paali. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Nüüd palun ametivande andmiseks kõnetooli Riigikohtu liikme Kai Kullerkupu. Loe lähemalt

10:04 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Ja nüüd on Riigikogu liikmetel võimalus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Siim Kallas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Rohkem eelnõude ja arupärimiste üleandmise soove ei ole. Olen juhatuse nimel vastu võtnud ühe eelnõu ja Riigikogu juhatus menetleb seda seaduse alusel. Teated. Täna pärast täiskogu istungi lõppu toimub siin istungisaalis erivajadustega inimeste spordi ja liikumisharrastuse toetusrühma asutamiskoosol... Loe lähemalt

10:07 Õiguskantsleri ettepanek väärteomenetluse seadustiku Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme tänase päevakorra juurde. Meil on päevakorras kolm punkti. Esimene neist on õiguskantsleri ettepanek väärteomenetluse seadustiku Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks. Enne, kui me selle juurde läheme, tutvustan lühidalt menetlemise korda. Kõigepealt on õiguskantsler Ülle Madise e... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Teile on ka küsimusi. Urve Tiidus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Andrei Korobeinik, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Lugupeetud õiguskantsler! Teile rohkem küsimusi ei ole. Aitäh! Nüüd ma palun ettekandjaks põhiseaduskomisjoni liikme Jaak Madisoni. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Palun nüüd ettekandjaks õiguskomisjoni esimehe Jaanus Karilaidi. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Austatud ettekandja, ka teile küsimusi ei ole. Kas Riigikogu liikmetel on soovi avada läbirääkimisi? Läbirääkimiste soovi ei ole, läheme lõpphääletuse juurde.Austatud Riigikogu, panen hääletusele küsimuse, kes on õiguskantsleri ettepaneku poolt. Palun võtta seisukoht ja hääletada!Hääletustule... Loe lähemalt

10:26 Riigikogu otsuse "Tagatisfondi nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (32 OE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme edasi. Tänane teine päevakorrapunkt on rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Tagatisfondi nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu 32 esimene lugemine. Ma palun ettekandjaks rahanduskomisjoni esimehe Aivar Koka. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Kas Riigikogu liikmetel on soovi avada läbirääkimisi? Läbirääkimiste soovi ei ole. Saame minna lõpphääletuse juurde.Austatud Riigikogu, panen hääletusele rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Tagatisfondi nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu... Loe lähemalt

10:31 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) teine lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tänane kolmas päevakorrapunkt: Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ja Isamaa fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu 30 teine lugemine. Ettekandja on rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk. Palun!... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Teile on ka küsimusi. Taavi Rõivas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aivar Sõerd, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Toomas Kivimägi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jürgen Ligi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urve Tiidus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Taavi Rõivas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Toomas Kivimägi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Annely Akkermann, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aivar Sõerd, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Kruuse, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jürgen Ligi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jüri Jaanson, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Keit Pentus-Rosimannus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Helmen Kütt, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Annely Akkermann, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Peeter Ernits, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jüri Jaanson, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Andres Sutt, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Hanno Pevkur, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Peeter Ernits, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Hanno Pevkur, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Kruuse, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Taavi Rõivas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Aivar Sõerd, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun! Kolm minutit lisaaega. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Jürgen Ligi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun, kolm minutit lisaaega! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Jüri Jaanson, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Helmen Kütt, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Viis pluss kolm minutit, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Signe Riisalo, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Kas Jürgen Ligil on protseduuriline küsimus? Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Ei ole läbirääkimistel teie nime nimetatud. Võib-olla teie naaber niisama nimetas, aga kodukorra kohaselt sel juhul sõna ei saa. Heiki Hepner. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Jätkame läbirääkimisi. Andres Sutt, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tarmo Kruusimäe, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aivar Kokk, kas protseduuriline küsimus või sõnavõtt kohapealt? Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Sõnavõtt kohapealt, palun! Kaks minutit. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Rohkem läbirääkimiste soovi Riigikogu liikmetel ei ole. Me saame minna muudatusettepanekute läbivaatamise juurde. Esimene muudatusettepanek, mille on esitanud Tarmo Kruusimäe, Üllar Saaremäe, Urmas Espenberg, Urmas Reitelmann. Juhtivkomisjoni otsus: jätta arvestamata. Teine muudatusettepanek,... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Me läheme selle muudatusettepaneku hääletamise juurde. Austatud Riigikogu, panen hääletusele seitsmenda muudatusettepaneku, mille on esitanud Eesti Reformierakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Hääletustulemused Muudatusettepaneku poolt... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Me läheme selle muudatusettepaneku hääletamise juurde. Austatud Riigikogu, panen hääletusele kaheksanda muudatusettepaneku, mille on esitanud Eesti Reformierakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!HääletustulemusedMuudatusettepaneku ... Loe lähemalt

05.06.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tere päevast, austatud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu I istungjärgu 8. töönädala kolmapäevast istungit. Head kolleegid! On võimalus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Jaanus Karilaid, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Rohkem eelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe eelnõu ja juhatus menetleb seda vastavalt kodu- ja töökorra seadusele. Kohaloleku kontroll, palun! Kohaloleku kontrollKohalolijaks registreerus 87 Riigikogu liiget, puudub 14. Loe lähemalt

14:03 Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu (16 OE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme tänase päevakorra juurde. Täna on meil üks päevakorrapunkt: väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu esimene lugemine. Ettekandja väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Ettekandjale küsimusi ei ole. Kas fraktsioonidel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Eelnõule muudatusettepanekuid esitatud ei ole ja me saame minna lõpphääletuse juurde.   Panen lõpphääletusele väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse As... Loe lähemalt

04.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tere hommikust, austatud kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu I istungjärgu 8. töönädala teisipäevast istungit. Alustuseks on võimalik anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Eelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi Riigikogu liikmetel ei ole. Teeme kohaloleku kontrolli.Kohaloleku kontrollKohalolijaks... Loe lähemalt

10:01 Riigikogu otsuse "Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine" eelnõu (23 OE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme tänaste päevakorrapunktide menetlemise juurde. Päevakorras on kolm punkti. Esiteks, keskkonnakomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine" eelnõu 23 esimene lugemine. Ma lühidalt tutvustan selle m... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Lugupeetud ettekandja, teile on küsimusi. Kristen Michal, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Rohkem küsimusi teile ei ole. Kas fraktsioonidel on soovi pidada läbirääkimisi? Kõnesoove ei ole, läheme lõpphääletuse juurde.Austatud Riigikogu, lähtudes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 117 lõikest 3, panen lõpphääletusele keskkonnakomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Sihtasutuse Keskk... Loe lähemalt

10:10 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme edasi. Tänane teine päevakorrapunkt on ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta. Ettekandja on Riigikohtu esimees Villu Kõve. Palun! Niipalju Riigikogu liikmetele teadmiseks, et Riigikohtu esimehe Villu Kõve ettekanne kestab kuni 30 minutit ja igal Ri... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Teile on terve rida küsimusi. Peeter Ernits, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun küsimust! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Austatud kolleeg, küsimuse esitamiseks on aega üks minut. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Mihhail Lotman, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Liina Kersna, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Kruuse, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Toomas Kivimägi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urve Tiidus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kalle Laanet, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Oudekki Loone, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Anti Poolamets, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun küsimust! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Annely Akkermann, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Heiki Hepner, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Signe Riisalo, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Hanno Pevkur, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Andres Sutt, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jürgen Ligi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Espenberg, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Riho Breivel, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Leo Kunnas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Enn Eesmaa, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud Riigikohtu esimees! Teile rohkem küsimusi ei ole. Suur tänu huvitava ettekande ja põhjalike vastuste eest! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Läheme edasi. Avan läbirääkimised. Hanno Pevkur Reformierakonna fraktsiooni nimel, palun! Viis pluss kolm minutit. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Aitäh kõigile osalejatele! Oleme ülevaate kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta läbi arutanud. Loe lähemalt

11:51 Põhja-Makedoonia Vabariigi ühinemist käsitleva Põhja-Atlandi lepingu protokolli heakskiitmise seaduse eelnõu (26 SE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme edasi. Tänane kolmas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud Põhja-Makedoonia Vabariigi ühinemist käsitleva Põhja-Atlandi lepingu protokolli heakskiimise seaduse eelnõu 26 esimene lugemine. Ma palun ettekandjaks välisminister Urmas Reinsalu. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud minister! Teile küsimusi ei ole. Palun väliskomisjoni ettekandjaks väliskomisjoni esimehe Enn Eesmaa. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Ka teile küsimusi ei ole. Kas fraktsioonidel on soovi pidada läbirääkimisi? Kõnesoove ei ole. Lähtudes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 98 lõikest 6, on eelnõu 26 esimene lugemine lõpetatud. Määran eelnõu 26 muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 7. juuni ... Loe lähemalt

03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

18:17 Siseminister Mart Helmele umbusalduse avaldamise arutamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Austatud kolleegid, juhataja võetud vaheaeg on lõppenud. Läheme edasi. Järgmine päevakorrapunkt on siseministrile umbusalduse avaldamine. Head kolleegid, ma tutvustan lühidalt selle päevakorrapunkti menetlemist. Kõigepealt on umbusalduse algatajate esindaja sõnavõtt, kuni 20 minutit, seejärel on min... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Peeter Ernits, kas on protseduuriline küsimus? Ei ole. Siis läheme edasi. Nüüd on siseminister Mart Helmel võimalus ja õigus sõna võtta. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Teil on aega kuni 20 minutit. See signaal praegu oli ekslik. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Tõepoolest, lugupeetud minister, teile on küsimusi. Kaja Kallas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kalle Laanet, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Liina Kersna, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jürgen Ligi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Toomas Kivimägi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Signe Riisalo, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Hanno Pevkur, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Vilja Toomast, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Raimond Kaljulaid, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Taavi Rõivas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Erkki Keldo, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Toomas Kivimägi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Keit Pentus-Rosimannus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun küsimust! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kristen Michal, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jürgen Ligi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Signe Riisalo, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Liina Kersna, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Valdo Randpere, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Andres Sutt, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Raimond Kaljulaid, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Riina Sikkut, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun küsimust! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Kruuse, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kadri Simson, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Heljo Pikhof, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Eerik-Niiles Kross, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Keit Pentus-Rosimannus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Peeter Ernits, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kristina Šmigun-Vähi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kalle Laanet, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Maris Lauri, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kaja Kallas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Madis Milling, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Sven Mikser, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aivar Sõerd, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Annely Akkermann, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jüri Jaanson, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jevgeni Ossinovski, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Andres Sutt, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Hanno Pevkur, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Praegu on ... Rahu, rahu! (Aplaus saalis.) Austatud Riigikogu! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Lugupeetud minister, üks minut on küsijal aega, te saate veel vastata! Palun, Hanno Pevkur, jätkake! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Saate, saate tagasi. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Head kolleegid! Proovime ükshaaval rääkida, kõik saavad kodukorra järgi sõna, kedagi ei  jäeta sõnast ilma. Läheme edasi. Kristina Šmigun-Vähi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Indrek Saar, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Vilja Toomast, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Erkki Keldo, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Heidy Purga, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Espenberg, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Sven Mikser, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kalle Palling, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jüri Jaanson, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kristen Michal, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Taavi Rõivas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Kruuse, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun küsimust! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Riina Sikkut, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Maris Lauri, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Eerik-Niiles Kross, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Signe Kivi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Mihhail Lotman, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kalle Palling, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Ants Laaneots, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Marina Kaljurand, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Marko Mihkelson, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Heiki Kranich, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Annely Akkermann, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Valdo Randpere, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jevgeni Ossinovski, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Marko Mihkelson, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Katri Raik, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Siim Kallas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Marina Kaljurand, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Katri Raik, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Madis Milling, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Hele Everaus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun küsimust! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Aeg! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Johannes Kert, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Viktor Vassiljev, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Mihhail Stalnuhhin, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Austatud minister, tundub, et rohkem küsimusi teile ei ole. Avan fraktsioonide esindajate läbirääkimised. Jevgeni Ossinovski Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Kaja Kallas Reformierakonna fraktsiooni nimel. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Jaak Madison Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimel, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kolm minutit lisaaega. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Lõpetan läbirääkimised ja me läheme hääletuse juurde. Vabandust! Vilja Toomast, kas repliigisoov? Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Rohkem repliigisoove ei ole, me saame minna hääletuse juurde.Austatud Riigikogu, panen hääletusele umbusalduse avaldamise siseminister Mart Helmele. Palun võtta seisukoht ja hääletada!HääletustulemusedUmbusalduse avaldamise poolt hääletas 46 Riigikogu liiget, vastu oli 53, erapooletuid ei oln... Loe lähemalt

20:54 Vaba mikrofon

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Head kolleegid, tänane tööpäev ei ole veel lõppenud. Meil kõigil on võimalus osaleda vabas mikrofonis. Kes soovib sõna, siis peale haamrilööki, palun! Vabas mikrofonis sõna soovijaid ei ole. Tänane istung on lõppenud. Kohtumiseni homme! Istungi lõpp kell 20.55. Loe lähemalt

30.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tere hommikust, austatud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu I istungjärgu 7. töönädala neljapäevast istungit. Kõigepealt on võimalus üle anda arupärimisi ja eelnõusid. Palun, Heljo Pikhof! Loe lähemalt

10:04 Riigikogu otsuse "Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni moodustamine" eelnõu (3 OE) teine lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme tänase päevakorra juurde. Meil on neli päevakorrapunkti. Esimene on Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ja Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni moodustamine" eelnõu (3 OE) teine lugemine. Ma palun et... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Austatud ettekandja, teile küsimusi ei ole. Vabandust! On küsimusi. Tõnis Mölder, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Taavi Rõivas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jürgen Ligi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Toomas Kivimägi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Vilja Toomast, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Taavi Rõivas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Signe Kivi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kalle Palling, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Heljo Pikhof, palun! Heljo Pikhof ei viibi saalis, läheme edasi. Hanno Pevkur, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Andrei Korobeinik, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Maris Lauri, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Toomas Kivimägi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Liina Kersna, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Hanno Pevkur, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kalle Palling, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Maris Lauri, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jürgen Ligi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Peeter Ernits, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Seda küsimust ilmselt põhiseaduskomisjon ei arutanud. Urmas Kruuse, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Signe Kivi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Liina Kersna, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kristen Michal, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Andrei Korobeinik, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Andres Sutt, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kaja Kallas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Nüüd me võime minna menetlusega edasi. Avan läbirääkimised. Mihhail Stalnuhhin, palun! 5 + 3 minutit. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Riho Breivel, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Kaja Kallas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jaak Madison, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Kalle Palling, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: 5 + 3 minutit, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aadu Must, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Maria Jufereva-Skuratovski, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Valdo Randpere, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Kas Taavi Rõivasel on sõnavõtt kohapealt? Aga palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Oudekki Loone, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Rohkem läbirääkimiste soovi ei ole. Lõpetan läbirääkimised. Eelnõu kohta on esitatud ka üks muudatusettepanek. Selle on esitanud põhiseaduskomisjon ja juhtivkomisjoni otsus on arvestada täielikult. Rohkem muudatusettepanekuid ei ole. Saame minna lõpphääletuse juurde. Head kolleegid, panen h... Loe lähemalt

11:12 Riigikogu otsuse "Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine" eelnõu (4 OE) teine lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme edasi. Tänane teine päevakorrapunkt on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine" eelnõu (4 OE) teine lugemine. Ma palun ettekandjaks põhiseaduskom... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Teile on ka küsimusi. Taavi Rõivas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kaja Kallas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kalle Palling, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Martin Repinski, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jürgen Ligi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Kruuse, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Toomas Kivimägi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Taavi Rõivas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kaja Kallas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Vilja Toomast, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Signe Riisalo. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun küsimust! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Peeter Ernits, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kalle Palling, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Jürgen Ligi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Kaja Kallas, kas teil on protseduuriline küsimus? Ei ole. Kaks küsimust on võimalik esitada. Valdo Randpere, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Andres Sutt, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Toomas Kivimägi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Valdo Randpere, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Kas kolleegidel on soovi pidada läbirääkimisi? Kõnesoove ei ole. Ka selle eelnõu kohta on esitatud ... Vabandust! Jah, Jaak Madison, sõnavõtt kohalt, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Kaja Kallas, kas protseduuriline küsimus? Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kuna see küsimus on siit mitmel korral läbi käinud, siis ma püüan seda selgitada. Sellist olukorda kodu- ja töökorra seadus täpselt ei reguleeri. See on järelikult juhatuse otsustada. Sel juhul on juhatusel võimalus ja kohustus moodustada komisjon teistel alustel. (Hääled saalis.) Aitäh! Palun, ke... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Meil ei ole mõtet seda vaidlust jätkata, sest oletustele me oma tegevust siin ei raja. Me moodustame selle komisjoni täna ära, siis me näeme, kas fraktsioonid esitavad oma esindajad, ja tuleme selle küsimuse juurde tagasi, kui meil on tegelik pilt selge. Meil ei ole mõtet tegeleda täna siin suures s... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Hanno Pevkur, palun sõnavõtt kohalt! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Ma pean suurele saalile siiski asja selgitama, et ei mindaks kaasa nende eksitustega, mis siin juhtunud on. Praegu me moodustame komisjoni ja seda, kas üks või teine fraktsioon esitab oma konkreetse kandidaadi, me näeme pärast. Siis saab selle juurde tagasi tulla, teistmoodi ei olegi võimalik seda m... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Ei olnud ekslik. Riigikogu juhatus ei tee ühtegi otsust vastuolus Riigikogu kodu- ja töökorra seadusega, ta lähtub ikka kodu- ja töökorra seadusest. Nii et kui seda komisjoni sellises koosseisus ei ole võimalik moodustada, siis on Riigikogul alati võimalik moodustada probleemkomisjoni teistsugusel a... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Oudekki Loone, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh küsimuse eest! Ei, sellist vabadust juhatusel ei ole, see saab olla ainult fraktsiooni ettepanek. Toomas Kivimägi, kas sõnavõtt kohalt? Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Protseduuriline küsimus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Juhatus on üks osa Riigikogust, nii et juhatusel on selle jaoks omad protseduurid. Aga loomulikult moodustab selle komisjoni Riigikogu suur saal. Kristen Michal, kas sõnavõtt kohalt? Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! See ei ole protseduuriline küsimus. Kaja Kallas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Kuna Kalle Pallingu nime mainiti läbirääkimistel, siis tal on õigus repliik öelda. Kas te soovite sõna? Palun mikrofon Kalle Pallingule! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Tarmo Kruusimäe, kuna teie nime mainiti läbirääkimistel, siis on teil õigus repliik öelda. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, Tarmo Kruusimäe! Oleme siis, kolleegid, nimede väljaütlemisel täpsed. Jürgen Ligi, kas protseduuriline küsimus? Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läbirääkimistel ei nimetatud. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: See oli eelmise eelnõu puhul. (Naer saalis. Aplaus.) Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Kolleegid! Jürgen Ligi, mul on kirjas, kelle nimesid eelmise eelnõu menetlemisel nimetati, ma võin ette lugeda: Jürgen Ligi, Jaak Madison, Signe Kivi, Aadu Must, Heidy Purga ja Kalle Palling. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Rohkem ei nimetatud. Selle eelnõu menetlemisel teie nime ei nimetatud. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, kolleegid! Läheme nüüd eelnõu menetlemisega edasi. Läbirääkimised on lõppenud. Eelnõu kohta on esitatud üks muudatusettepanek. Selle on esitanud põhiseaduskomisjon juhtivkomisjonina ja põhiseaduskomisjoni seisukoht oli täielikult arvestada. Me võime minna eelnõu lõpphääletuse juurde. Head kol... Loe lähemalt

11:54 Riigikogu otsuse "Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu (17 OE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme edasi. Tänane kolmas päevakorrapunkt on Riigikogu väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu (17 OE) esimene lugemine. Ma palun ettekandjaks väliskomisjoni aseesimehe Marko Mihkelsoni. Palun... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Kuna eelnõu kohta muudatusettepanekuid ei esitatud, siis me saame minna kohe lõpphääletuse juurde. Head kolleegid, lähtudes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 117 lõikest 3, panen lõpphääletusele väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Põhja-... Loe lähemalt

11:58 Riigikogu otsuse "Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu (18 OE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme tänase viimase päevakorrapunkti juurde, Riigikogu väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu (18 OE) esimene lugemine. Ettekandja väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson, palun!... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Ettekandjale küsimusi ei ole, kõnesoove kolleegidel ei ole, muudatusettepanekuid eelnõu kohta ei esitatud. Võime minna lõpphääletuse juurde. Kas me võime minna hääletuse juurde?Lähtudes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 117 lõikest 3, panen lõpphääletusele väliskomisjoni esitatud Riigikog... Loe lähemalt

29.05.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tere päevast, austatud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu I istungjärgu 7. töönädala kolmapäevast istungit. Algatuseks on Riigikogu liikmetel võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Eelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi ei ole. Läheme kohe kohaloleku kontrolli juurde. Palun!Kohaloleku ko... Loe lähemalt

14:01 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse (783 UA) uuesti arutamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Head kolleegid, läheme tänase päevakorra punktide arutamise juurde. Esimene päevakorrapunkt on julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni algatatud Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse uuesti arutamine. Kummalegi ettekandjale on igal Riigikogu liikmel menetluse käigus võimalik esitada üks ... Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Kas Riigikogu liikmetel on küsimusi? Mihhail Stalnuhhin, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Andres Metsoja, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Madis Milling, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Riho Breivel, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Andrei Korobeinik, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Iga Riigikogu liige saab kummalegi ettekandjale esitada ühe küsimuse. Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh austatud ettekandjale! Nüüd palun ma riigikaitsekomisjoni ettekandjaks Riigikogu liikme Ants Laaneotsa. Palun! 30 minutit. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Teile on ka küsimusi. Peeter Ernits, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Andrei Korobeinik, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Nüüd on võimalik minna läbirääkimiste juurde, kui on soovijaid. Hanno Pevkur, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Jaak Madison, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Andres Metsoja, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Tundub, et rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised ja läheme lõpphääletuse juurde.Head kolleegid, lähtudes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 114 lõikest 3, panen hääletusele Vabariigi Presidendi poolt Riigikogule tagasi saadetud Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse muutmat... Loe lähemalt

15:04 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE) esimene lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Läheme edasi. Tänane teine päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu 9 esimene lugemine. Ma palun ettekandeks kõnepulti sotsiaalminister Tanel Kiige. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud minister! Teile on küsimusi. Tarmo Kruusimäe, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Vilja Toomast, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urmas Espenberg, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Tarmo Kruusimäe, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Signe Riisalo, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Urve Tiidus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, lugupeetud minister! Teile rohkem küsimusi ei ole. Juhtivkomisjoni ettekandja on sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh, austatud ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Läheme läbirääkimiste juurde. Fraktsioonide esindajatel on võimalus läbi rääkida. Tarmo Kruusimäe Isamaa fraktsiooni nimel, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Palun! Kolm minutit lisaaega. Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Vilja Toomast, palun, Reformierakonna fraktsiooni nimel! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Viis pluss kolm minutit. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Helir-Valdor Seeder: Aitäh! Tundub, et fraktsioonidel rohkem kõnesoove ei ole. Lõpetame läbirääkimised. Lähtudes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 98 lõikest 6, on eelnõu 9 esimene lugemine lõpetatud. Määran eelnõu 9 muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 12. juuni kell 17. Head kolleegid, tänane istung on lõp... Loe lähemalt