Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 18Ava/Sulge kõik
19.02.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:58 Tervishoid

Hele Everaus: Austatud eesistuja! Väga austatud minister! Minu küsimus põhineb OECD terviseraportil ja nendel andmetel, mis seal Eesti kohta on, et Eesti kulutab tervishoiule inimese kohta keskmisest, Euroopa Liidu keskmisest vähemalt kaks korda vähem. Ja ilmselgelt ei ole see piisav, seda ütleb ka OECD raport. E... Loe lähemalt

Hele Everaus: Tänu eelmise vastuse eest ja natuke te juba puudutasite ravi ja vastuvõtule pääsu järjekordi. Eriarstiabi järjekorrale, noh, siin on omad reeglid kehtestatud, aga paraku näiteks see kuuenädalane eriarstiabi järjekorra nõue, see on täidetud vaid 55%-l juhtudest. Veel keerulisem on haiglaravile pääsem... Loe lähemalt

22.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

Hele Everaus: Austatud aseesimees, eesistuja! Austatud kolleegid, daamid ja härrad! Alati on hea kasutada tarkade inimeste ütlemisi ja nendele edasist üles ehitada. Winston Churchill on omal ajal öelnud, et ühe riigi kõige olulisem vara, kõige kallim vara on terve inimene. Kahtlemata peame sellega nõustuma. Vaada... Loe lähemalt

22.01.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:14 Prioriteedid

Hele Everaus: Austatud eesistuja! Austatud härra minister! Küsin tervishoiuteenuste kohta. Hiljutine OECD raport näitab, et Eesti on üks eessammujaid just tervishoiuteenuste mittekättesaadavuse poolest. See protsent on Euroopa Liidu keskmisest üle 15 korra kõrgem. Ehk teiste sõnadega, nii esmase arstiabi kui ka s... Loe lähemalt

17.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:22 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE) esimene lugemine

Hele Everaus: Austatud eesistuja! Austatud ettekandja! Eelnõu ette valmistades olete selle üle eri osapooltega kindlasti väga põhjalikult arutlenud. Ennekõike 2015, kui seadus vastu võeti, oli üleval palju probleeme, mida kajastati ka rahvusvahelises pressis, ning Sotsiaalministeerium lubas situatsiooni igakülgse... Loe lähemalt

03.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:08 Isamaa fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eestikeelse kõrghariduse tulevikust" arutelu

Hele Everaus: Aitäh, austatud eesistuja! Austatud esineja, ma väga tänan väga asjaliku, väga konkreetse ja lahendusi pakkuva ettekande eest! Ma arvan, et mure on tõesti olemas. Haritus tähendab ka seda, et lisaks eriala omandamisele oskab inimene oma emakeeles hästi rääkida, täislauseid moodustada, ja ka hästi ki... Loe lähemalt

14.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:57 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks maaeluminister Mart Järvikule

Hele Everaus: Austatud eesistuja! Austatud esineja! Ma tulen tagasi proua Küti küsimuse juurde, sest te ei vastanud sellele. Te ütlesite, et te volitust ei andnud, sest see on kõik nagu minevikulugu ja teiseks te ei tea, mis summadest juttu oli. Kas te ministrina ei pea vajalikuks süveneda materjalidesse, mida te... Loe lähemalt

Hele Everaus: Austatud eesistuja! Austatud vastaja, kas te olete tegelikult aru saanud listerioosiga seotud väga tõsistest probleemidest? Kas te olete sellest, mis on suvest siiani juhtunud, midagi õppinud? Kui olete, siis mida? Loe lähemalt

12.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:44 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (99 SE) esimene lugemine

Hele Everaus: Austatud eesistuja! Austatud härra minister! Ma arvan, et see on väga hea, et niisuguse andmekoguga tegeldakse. Oma küsimuse konkreetse eelnõu kohta küsisin ma komisjonis ära, aga ma küsin nüüd laiemalt. Arenenud maad liiguvad – see on raske ettevõtmine – meditsiinikorralduse ja finantseerimise suun... Loe lähemalt

11.11.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:12  Arupärimine psühhosotsiaalse kriisiabi kohta (nr 6) 

Hele Everaus: Ka suur aitäh väga põhjalike vastuste eest! Ma ikkagi lähen selle vabatahtlike küsimuse juurde korraks veel tagasi. Kes konkreetselt neid õpetab? See kindlasti ei ole õppetsükkel, see on pidev õpe. Ka mujal maailmas on see üks osa katastroofimeditsiini õppest. Kes konkreetselt seda teeb? Ja teine as... Loe lähemalt

06.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:18 Meresõiduohutuse seaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE) teine lugemine

Hele Everaus: Austatud eesistuja! Austatud ettekandja! Mina olen siiamaani aru saanud, et me teeme eelnõusid inimeste jaoks, et nende tegevused oleksid paremini võimalikud. Käesolev eelnõu ja need muudatused puudutavad ikkagi ennekõike inimesi, kes peaksid paremini teatud teenuseid saama. See, mis te nüüd ette pa... Loe lähemalt

23.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:15 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) esimene lugemine

Hele Everaus: Austatud eesistuja! Austatud minister! Me kõik saame hästi aru, et raha ei ole kunagi küllalt ja see ei hakka ka kunagi nii olema. Nii on tõesti kogu selle eelarve ettevalmistamine teil ilmselt olnud tõsine ülesanne. Ainult võib-olla niisugune küsimus: kas on selliseid tegevusi, mis jäid teie arvate... Loe lähemalt

21.10.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

17:30 Arupärimine ministri ametitegevuse kohta (nr 3)

Hele Everaus: Aitäh, härra eesistuja! Austatud proua minister! Küsin ikkagi sellesama nõuniku kohta. Kas teil endal ei ole tekkinud küsimust, kuidas niimoodi juhuslikult keegi pretendeerib teie nõuniku kohale ja teatab sellest ka ajakirjanduses? Kas te olete nüüd valmis härra vastu seadusandlikke meetmeid rakenda... Loe lähemalt

16.10.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:44 Majanduskasvu potentsiaal

Hele Everaus: Austatud eesistuja! Austatud proua minister! Ettevõtete n-ö väliskaubanduslik edu sõltub väga palju sellest, kuidasmoodi innovatsioon nendeni jõuab, ja siin on – te olete kindlasti põhjalikult tutvunud Euroopa Komisjoni raportiga Eesti innovatsiooni seisust – tehtud selle kohta ka väga konkreetseid ... Loe lähemalt

07.10.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:08 Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (33 SE) esimene lugemine

Hele Everaus: Austatud esineja! Tuleks uuesti korraks selle teaduse juurde mõnes mõttes kitsamalt tagasi. Minu arvates on situatsioon olnud äärmiselt alarmeeriv juba mitu aastat ja tänaseks see kulmineerub. Kindlasti – nagu te väga õigesti ütlesite – üks asi on palgaküsimus, aga teine asi on, et reaalne teaduse t... Loe lähemalt

Hele Everaus: Austatud eesistuja! Austatud esineja! Ma nüüd mõnes mõttes jätkan kolleegi eelnevat küsimust. Ma lihtsalt toon teile ühe näite. Kui te arvate, et on võimalik seda ülejäänud n-ö tühja kohta või tühja kotti täita erarahastusega, siis sisuliselt võime me maha kanda meditsiiniteadused, bioloogilised uur... Loe lähemalt

30.08.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

10:07 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Jüri Ratasele

Hele Everaus: Austatud peaminister! Kas teie edaspidi toetate mõne teie ministri, kes harjutab ministriks olekut, nagu siin on öeldud, tegutsemise meetodit, katse ja eksituse meetodit, ja selle tasandamist iga katse järel eksituse ilmnemisel? Me oleme seda kahjuks päris palju näinud. Mina olen elust aru saanud ni... Loe lähemalt

03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

18:17 Siseminister Mart Helmele umbusalduse avaldamise arutamine

Hele Everaus: Aitäh, härra eesistuja! Härra minister, aitäh teile vastamast! Miks me kõik siin nii pikalt oleme? Aga sellepärast, et me tahame teid tegelikult usaldada. Tegelikult Eesti rahvas ootab seda, ta kuulab ja vaatab iga vastust, mis te täna ütlete. Te olete siin andnud hinnanguid erinevatele – rumal sõna... Loe lähemalt

Hele Everaus: See ongi küsimus. Kuidas te määrate kindlaks need inimesed, kes kujutavad endast julgeolekuriski? Ja teine küsimus: kas teie ... Loe lähemalt

Hele Everaus: ... isiklikult ei kujuta endast julgeolekuriski meie riigile? Loe lähemalt

15.05.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:50 Eesti Vabariigi territooriumi praegu okupeeritud osas sündinud isikute passides märgitud sünnikoht

Hele Everaus: Suur aitäh, härra eesistuja! Suur aitäh, härra Mart Helme, täna siin vastamast! Teid kutsuti siia kui peaministri kohusetäitjat ja kui siseministrit ning sellele vastavad olid ka küsimused. Paraku ei peegeldanud teie vastused ei ühte ega teist rolli. Ma usun, et te vastasite kui Mart Helme – vähemal... Loe lähemalt

Hele Everaus: Ma väga loodan, et edaspidi oleksid teie tegevus riigi valitsemisel ja ka vastused kantud vastutustundest, mitte enesekesksusest. Loe lähemalt

08.05.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:27 Ravijärjekordade lühendamine

Hele Everaus: Austatud minister, palju jõudu! Meil kõigil on teie tegusid väga vaja, kaasa arvatud meil siin saalis inimestena. Aga minu küsimus haakub teie vastustega ja tahaksin paluda teil natuke konkretiseerida. OECD raport Eesti tervishoiu olukorra kohta toob välja, et kindlustatud – ma rõhutan, et kindlusta... Loe lähemalt

17.04.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:02 Peaministrikandidaat Jüri Ratasele volituste andmine Vabariigi Valitsuse moodustamiseks

Hele Everaus: Suur aitäh! Härra Jüri Ratas! Teie eelmise valitsuse laual on rohkem kui poolteist aastat olnud OECD raport Eesti tervishoiu olukorrast ja Eesti inimeste tervisest. Raport näitab seda, et südamehaigustesse ja vähki suremus on meil Euroopa Liidu maades suurim. Ägeda südameinfarkti ja insuldi järgne 3... Loe lähemalt

Hele Everaus: ... lühendamine on jäämäe tipp. See ei saa olla lahendus, lahendus on kuskil mujal. Missugune oleks teie lahendus? Missugune oleks teie lahendus, lähtudes Churchilli sõnadest, et ühe riigi kõige kallim varandus ja prioriteet on terve kodanik. Kuidas te seda teete? Loe lähemalt

Hele Everaus: Aitäh teist korda, et lubate mul küsida, ja aitäh eelmise vastuse eest! Nagu te väga õigesti ütlesite, asi pole alati rahas, aga sageli annab ikkagi raha võimaluse asju muuta. Sellessamas OECD raportis oli kirjas ka see, et juba 2017. aastal oli meil jätkusuutmatu tervishoiu rahastamise süstee... Loe lähemalt