Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 21Ava/Sulge kõik
20.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:03 Keskkonnakomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Mets muutuva kliima tingimustes" arutelu

Heiki Hepner: Suur tänu, hea eesistuja! Aitäh ettekandjale põneva ettekande eest! Minu küsimus puudutab teie viimast slaidi. Me teame tegelikult, et lageraiet võime võrrelda loodusliku hävinguga – noh, tuulemurru, tulekahjude, haiguste, kahjurite poolt tekitatud kahjustustega. Kas te olete selle hüpoteetilise olu... Loe lähemalt

Heiki Hepner: Austatud kolleegid! Lugupeetud eesistuja! Kõigepealt tänan ettekandjaid huvitavate ettekannete eest! Toon teile tõesti Isamaa fraktsiooni seisukohad meie metsanduse hetkeprobleemide kohta ja vaate ka kliimamuutuste osas. Eesti on vaieldamatult metsariik, kui me vaatame, kui suure ala meie riigi pin... Loe lähemalt

Heiki Hepner: Jaa, aitäh, austatud juhataja! Tegelikult mul on tõesti nüüd sisuliselt protseduuriline küsimus. Olen ju ka suhteliselt noor parlamendiliige, nii et pole aastatki olnud. (Keegi kommenteerib kõrvalt midagi.) Just. Siin kolleeg ütleb, et õpin. Kuidas selle vastulausega on – kas piisab tõesti sellest, ... Loe lähemalt

12.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:04 Kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE) esimene lugemine

Heiki Hepner: Austatud eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Toon teie ette esimeseks lugemiseks kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu 136. Kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu eesmärk on täiendada kalapüügi korralduslikke sätteid, mis võimaldaks Peipsi järvel kehtestada rääbise ja tindi püügiks aastasaagi püüg... Loe lähemalt

Heiki Hepner: Aitäh! Ütleme niimoodi, et kastmõrdu peaks olema umbes 20 ja on, siin on toodud orienteerivalt, 35 ettevõtet ja sadakond või natuke enam kalurit. Tõepoolest, tagasiside osalejatelt või nendelt, keda see puudutab, huvigruppidelt on olnud erinev. Mõned on ütelnud, et väga õige, jah, tuleb muuta ja tul... Loe lähemalt

Heiki Hepner: Võib-olla alustaks tagantpoolt või sellest, et tõesti, püügivahendite puhul on nüüd toodud see täpsustus, kuidas konkreetselt see arvutamine käib. Ma otsin selle paragrahvi üles, see on siin öeldud. Üks hetk. Tähendab, kõigepealt kehtestatakse üldine väljapüük, kui palju võib konkreetsel aastal välj... Loe lähemalt

Heiki Hepner: Aitäh küsimuse eest! Tegelikult on põhjus, miks 44% on praegu jagamisel individuaalkvootidega, ju see, et rääbist erinevalt nii tindist kui ka räimest tuleb arvestataval hulgal kaaspüügil, kui püütakse teiste püügivahenditega. See nõuab, nii nagu ma korra ütlesin, tegelikult kogu süsteemi ülevaatami... Loe lähemalt

Heiki Hepner: Aitäh! Minule teadaolevalt ikkagi, kui Eesti pool Vene poolega läbi räägib, siis räägitakse läbi neid kvoote just nimelt kogu järve ulatuses. See püügiviis, kas olümpiapüük või individuaalkvootidega püük, ei ole pigem küsimus mitte sellest, kas püütakse 1000 tonni või 500 tonni, pigem on see küsimus... Loe lähemalt

Heiki Hepner: Tõepoolest, ütleme, see raskuskese läheb pigem vee peale. Aga me mõtleme möödunud sügisele, kui uudisekünnise ületas see, et oli ahvenapüük, seal tuli kaaspüügina väga palju koha ja tegelikult oli tulemus, et osa visati tagasi ja siis tekkis järve peale tohutul hulgal surnud koha, sest see, mis on ... Loe lähemalt

Heiki Hepner: Aitäh! Eks see ole keeruline küsimus ja vajab veel korra läbirääkimist. Tõesti, me proovime nüüd sellega otsast ikkagi pihta hakata ja tahame kutsuda kalurid uuesti ka laua taha ja nendega läbi rääkida. Eesmärk on ju ikkagi see, et oleks toimiv süsteem ja et ei oleks midagi päris vägisi tehtud. Aga... Loe lähemalt

Heiki Hepner: Ma arvan, et üks olulisi põhjusi on see, et Peipsi tinti hakatakse nüüd püüdma juba aprilli algusest, arvestades ka seda, et on olnud pehmelt öeldes suhteliselt soe talv, st jääd pole olnudki. Kui meil oleks olnud korralik karm talv ja paks jää, siis oleks see ilmselt natukene edasi lükkunud. Tõesti... Loe lähemalt

Heiki Hepner: Teen seda hea meelega. Olen võtnud need kirjad ka kaasa ja võin siit mõningaid lõike tsiteerida. Toon välja nii negatiivseid kui ka positiivseid pooli. Näiteks, Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidu ettevõtjad on öelnud, et osa kalureid panevad olümpiasüsteemi tõttu sellel väga lühikese püügiperioodil... Loe lähemalt

10.02.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:18 19 Arupärimine valitsuse ja kodanikuühiskonna koostöö kohta (nr 19)

Heiki Hepner: Austatud eesistuja! Head kolleegid! Vabaerakonna arendamine on tegelikult ju ajas muutuv väljakutse. Vabandust! Vabakonna arendamine on ajas muutuv väljakutse. Kehtiv ühiskonna arengukava lõpeb käesoleval aastal ning ministeerium plaanib eeloleval kevadel kinnitada kodanikuühiskonna programmi aastat... Loe lähemalt

Heiki Hepner: Jah, palun kolm minutit! Loe lähemalt

Heiki Hepner: Külaseltside toimimine on samuti väga hea näide selle kohta, kuidas kogukond rohujuure tasandil suudab elu mõjutada ja arendada. Ja kokkuvõtteks. Minu meelest peitub KÜSK-i seni kasutamata potentsiaal, millest on vähe räägitud, kristlike koguduste kaasamises. Loodetavasti tegelikult rahvastikuminist... Loe lähemalt

29.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:02 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) teine lugemine

Heiki Hepner: Hea eesistuja! Head kolleegid! Me oleme täna rääkinud päris palju rahast. Võiks siiski ütelda, et ega meil ei ole üleliia põhjust selle praegu kehtiva seaduse üle uhked olla, ja oleks ikka silmakirjalik küll, kui ütleksime, et seda ei ole vaja kapitaalselt remontida. Aga ma ei hakka teiega siin vaid... Loe lähemalt

15.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:08 Relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse (tulirelvadirektiivi ülevõtmine) eelnõu (62 SE) teine lugemine

Heiki Hepner: Suur tänu, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Tõepoolest, see seadusemuudatus on üsna pikk ja komplitseeritud ja võib-olla on see ka märk sellest, et igat asja ei maksa väga kitsaks ajada. Spordi puhul on tõepoolest nii, et mitte ainult laskesuusatamises, vaid ka näiteks moodsas viievõistluses ka... Loe lähemalt

05.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:18 Alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE) esimene lugemine

Heiki Hepner: Suur tänu, hea juhataja! Hea ettekandja! Tõepoolest, Tallinna kohta oleme siin üht-teist kuulnud, oleme kuulnud vanalinna kohta, kus justkui peaks probleeme olema, aga Kuressaare kohta ma nii täpselt ei tea. Teie kui põline saarlane võib-olla oskate mind hoiatada, kuhu mul ei tasuks hommikul Kuressa... Loe lähemalt

Heiki Hepner: Hea ettekandja! Kindlasti te seda eelnõu tehes mõtlesite ka selle peale, kuidas see võiks ikkagi mõjutada salaalkoholi kasutamist. Mis te arvate, kas sellel eelnõul ka sellele mingit mõju võiks olla? Loe lähemalt

04.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

18:54 Kogumispensionide seaduse, tulumaksuseaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (91 SE) esimene lugemine

Heiki Hepner: Suur tänu, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Te olete siin juba korduvalt ütelnud, et te olete võtnud oma arvutuste aluseks keskmise palga kasvu 3%. Me teame, et keskmise palga kasv on võtmeküsimus, kui me võrdleme esimest ja teist sammast. Kui on ainult esimene sammas, siis on see eriti oluline... Loe lähemalt

13.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

23:25 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2018.–2019. aastal

Heiki Hepner: Suur tänu, hea juhataja! Austatud riigikontrolör, aitäh ettekande eest! Minu küsimus puudutab majandusaasta koondaruannet. Tõepoolest, aasta hakkab lõppema ja nüüd me seda aruannet siin ka kinnitame – või kinnitasime. Minu küsimus on selline: mis te arvate, mis on see põhjus, miks see protsess nii p... Loe lähemalt

15.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Õiguskantsleri ettepanek kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 6 Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks

Heiki Hepner: Suur tänu, hea istungi juhataja! Lugupeetud õiguskantsler! Mis te arvate, kas me selle muudatusega ei põhjusta olukorda, kus osa ametnikke hakatakse vormistama ümber töölepinguga töötajateks? Teatavasti on ka ametniku ja töölepinguga töötaja puhul teatud kaalutluskoht ja see on töökorralduslik kok... Loe lähemalt

10.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Pensioni tulevikust – kes tasub memme vaeva?" arutelu

Heiki Hepner: Suur tänu, hea eesistuja! Head kolleegid! Tegelikult ma tahtsin ka küsida, aga paraku aeg sai enne otsa, kui oleks saanud ka ettekandjatelt üht-teist pärida. Sellepärast ma siiski alustaksin oma ettekannet nendest mõtetest, mis mul küsimuste esitamise ajast pähe jäid. Järgmisel kümnel-kahekümnel aa... Loe lähemalt

09.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:05 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (37 SE) esimene lugemine

Heiki Hepner: Suur tänu, hea esimees! Lugupeetud ettekandja! Tegelikult me tõesti põhiseaduskomisjonis ka sel teemal natukene debateerisime, aga kui me täna selle seaduse niimoodi peaksime ühel hetkel heaks kiitma, siis oleks meil varsti ühel inimesel neli, varsti ka kaheksa kodakondsust, võib-olla ka 16 mingi ... Loe lähemalt

Heiki Hepner: Suur tänu, hea esimees! Hea ettekandja! Sa oled ütelnud, et oled tegelenud selle küsimusega aastast 2011 ja Isamaa on sul olnud selle probleemi lahendamisel jalus, muidu oleks sa sellega juba tegelikult ühele poole saanud. Meenutasid ka minu head aatekaaslast Mart Nutti, kes justkui olevat sulle h... Loe lähemalt

08.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:26 Keskkonnatasude seaduse täiendamise seaduse eelnõu (41 SE) esimene lugemine

Heiki Hepner: Suur tänu, hea istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Te libisesite väga sujuvalt üle Euroopa Liidu toetustest makstud summadest. Tegelikult tuleks asju vaadata ikkagi kompleksselt. Minu teada on Ida-Virumaale tehtud Euroopa Liidu vahenditest väga-väga suuri investeeringuid. Millised on teie arvat... Loe lähemalt

Heiki Hepner: Suur tänu, hea istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Tegelikult me ju teame väga hästi, et need mõjud, mis ka põlevkivitööstusel on, on märksa laiemad ega piirdu ainult Ida-Virumaaga. Needsamad heitmed, mida ka teie nimetasite, väävel ja lämmastik näiteks, oksiidid, jõuavad isegi Eestist kaugemal... Loe lähemalt

26.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (14 SE) esimene lugemine

Heiki Hepner: Suur tänu, hea istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Minu küsimus on selline. Mis te arvate, kuidas mõjub noore õpetaja motivatsioonile lõpuks see, kui ta on kõrgemini maksustatud kui pensioniikka jõudnud õpetaja? Loe lähemalt

24.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:46 Ülevaade avaliku teenistuse 2018. aasta aruandest

Heiki Hepner: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Tänu ministrile aruande tutvustamise eest! Avaliku sektori töötajate arv on viimase viie aasta jooksul selgelt vähenenud: vähenemine on olnud ligi 5700 töötajat ehk 4,1%. 2018. aastal vähenes avaliku sektori töötajaskond pool protsenti. Kindlasti on see p... Loe lähemalt

Heiki Hepner: Palgapositsioon on langenud kahes valdkonnas: riigikaitses ja keskkonnakaitses. See vajab loomulikult analüüsi ja läbimõtlemist. Ent kui vaatame valdkondi, mis jäävad praegu riigi keskmisele alla, siis on need jätkuvalt haridus, samuti sotsiaalkaitse ja kultuur koos vaba ajaga. Siin on kindlasti nii... Loe lähemalt

17.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Õiguskantsleri 2018.–2019. aasta tegevuse ülevaade

Heiki Hepner: Aitäh, hea juhataja! Austatud õiguskantsler! Minu küsimus puudutab kohalike omavalitsuste ja kohaliku tähtsusega maardlate suhteid. Riik on minu hinnangul kahetsusväärselt sundinud kohalikke omavalitsusi neile vastumeelseid otsuseid tegema, vabastades ennast seeläbi kaalutlemiskohustusest. Ma täpsus... Loe lähemalt

10.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:06 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" eelnõu (2 OE) esimene lugemine

Heiki Hepner: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Eestikeelne kooliharidus on vaieldamatult ülioluline. Arvestades, et hea ettekandja on olnud ka haridusminister ja hoidnud seda portfelli, oleks siiski oodanud natukene sisukamat eelnõu, mitte ainult deklaratiivset avaldust. Õpetada lapsi, kelle emake... Loe lähemalt

11.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:31 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) teine lugemine

Heiki Hepner: Austatud juhataja! Ma tahaks ikkagi ühe küsimuse üle natukene debateerida. Kui Reformierakond oma eelnõuga välja tuli, siis ma küsisin ka selle kohta, mis uuringutele nad konkreetselt viitavad, kui väidavad, et lahja alkoholi aktsiisi langetamine rohkem kui kange alkoholi oma mõjub noortele paremini... Loe lähemalt

04.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:10 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta

Heiki Hepner: Suur tänu, hea juhataja! Austatud Riigikohtu esimees, aitäh hea ettekande eest! Te tõite välja, et maakondlikud kohtumajad ja ka kohtunikud, kes seal töötavad, on küllaltki erinevalt koormatud. Sellest võis välja lugeda, et see on teatud probleem, eriti arvestades piiratud ressursse. Ega siit ei koo... Loe lähemalt

03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

16:47 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (7 SE) esimene lugemine

Heiki Hepner: Suur tänu, hea juhataja! Hea ettekandja! Oma vastuses sa väitsid, et kui langetada 33% lahja alkoholi aktsiisi, siis on sellel noorte tervisele väiksem mõju kui 25%-sel langetamisel. Sa põhjendasid seda sellega, et teie eelnõu näeb ette kange alkoholi aktsiisi vähem langetada. Siit loen mina välja ... Loe lähemalt

16.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:13 Finantsinspektsiooni 2018. aasta aastaaruanne

Heiki Hepner: Suur tänu, härra juhataja! Lugupeetud ettekandja! Oma ettekande alguses te viitasite sellele, et Eesti Finantsinspektsioon on Euroopa Liidus või Euroopas üldse kõige väiksema personali arvuga. Minu küsimus tulenebki sellest. Kas see oli vihje sellele, et mõnes mõttes efektiivsem toimimine eeldaks su... Loe lähemalt

29.04.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:02 Riigikogu liikmete ametivanne

Heiki Hepner: Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XIV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. (Aplaus.) Loe lähemalt