Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 13Ava/Sulge kõik
15.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Õiguskantsleri ettepanek kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 6 Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks

Heiki Hepner: Suur tänu, hea istungi juhataja! Lugupeetud õiguskantsler! Mis te arvate, kas me selle muudatusega ei põhjusta olukorda, kus osa ametnikke hakatakse vormistama ümber töölepinguga töötajateks? Teatavasti ka see ametniku ja töölepinguga töötaja vahel on teatud kaalutluskoht ja töökorralduslik kokkul... Loe lähemalt

10.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Pensioni tulevikust – kes tasub memme vaeva?" arutelu

Heiki Hepner: Suur tänu, hea eesistuja! Head kolleegid! Tegelikult ma tahtsin ka küsida. Ja paraku tõesti, aeg sai enne otsa, kui oleks saanud ka ettekandjatelt üht-teist küsida. Ja sellepärast ma võib-olla siiski alustaksin oma ettekannet nendest mõtetest, mis mul sellest ajast jäi ülesse. Järgneval kümnel-kahe... Loe lähemalt

09.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:05 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (37 SE) esimene lugemine

Heiki Hepner: Suur tänu, hea esimees! Lugupeetud ettekandja! Tegelikult me tõesti põhiseaduskomisjonis ka sel teemal natukene debateerisime, aga kui me täna selle seaduse niimoodi peaksime ühel hetkel heaks kiitma, siis oleks meil varsti ühel inimesel neli, varsti ka kaheksa kodakondsust, võib-olla ka 16 mingi ... Loe lähemalt

Heiki Hepner: Suur tänu, hea esimees! Hea ettekandja! Sa oled ütelnud, et oled tegelenud selle küsimusega aastast 2011 ja Isamaa on sul olnud selle probleemi lahendamisel jalus, muidu oleks sa sellega juba tegelikult ühele poole saanud. Meenutasid ka minu head aatekaaslast Mart Nutti, kes justkui olevat sulle h... Loe lähemalt

08.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:26 Keskkonnatasude seaduse täiendamise seaduse eelnõu (41 SE) esimene lugemine

Heiki Hepner: Suur tänu, hea istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Te libisesite väga sujuvalt üle Euroopa Liidu toetustest makstud summadest. Tegelikult tuleks asju vaadata ikkagi kompleksselt. Minu teada on Ida-Virumaale tehtud Euroopa Liidu vahenditest väga-väga suuri investeeringuid. Millised on teie arvat... Loe lähemalt

Heiki Hepner: Suur tänu, hea istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Tegelikult me ju teame väga hästi, et need mõjud, mis ka põlevkivitööstusel on, on märksa laiemad ega piirdu ainult Ida-Virumaaga. Needsamad heitmed, mida ka teie nimetasite, väävel ja lämmastik näiteks, oksiidid, jõuavad isegi Eestist kaugemal... Loe lähemalt

26.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (14 SE) esimene lugemine

Heiki Hepner: Suur tänu, hea istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Minu küsimus on selline. Mis te arvate, kuidas mõjub noore õpetaja motivatsioonile lõpuks see, kui ta on kõrgemini maksustatud kui pensioniikka jõudnud õpetaja? Loe lähemalt

24.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:46 Ülevaade avaliku teenistuse 2018. aasta aruandest

Heiki Hepner: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Tänu ministrile aruande tutvustamise eest! Avaliku sektori töötajate arv on viimase viie aasta jooksul selgelt vähenenud: vähenemine on olnud ligi 5700 töötajat ehk 4,1%. 2018. aastal vähenes avaliku sektori töötajaskond pool protsenti. Kindlasti on see p... Loe lähemalt

Heiki Hepner: Palgapositsioon on langenud kahes valdkonnas: riigikaitses ja keskkonnakaitses. See vajab loomulikult analüüsi ja läbimõtlemist. Ent kui vaatame valdkondi, mis jäävad praegu riigi keskmisele alla, siis on need jätkuvalt haridus, samuti sotsiaalkaitse ja kultuur koos vaba ajaga. Siin on kindlasti nii... Loe lähemalt

17.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Õiguskantsleri 2018.–2019. aasta tegevuse ülevaade

Heiki Hepner: Aitäh, hea juhataja! Austatud õiguskantsler! Minu küsimus puudutab kohalike omavalitsuste ja kohaliku tähtsusega maardlate suhteid. Riik on minu hinnangul kahetsusväärselt sundinud kohalikke omavalitsusi neile vastumeelseid otsuseid tegema, vabastades ennast seeläbi kaalutlemiskohustusest. Ma täpsus... Loe lähemalt

10.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:06 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" eelnõu (2 OE) esimene lugemine

Heiki Hepner: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Eestikeelne kooliharidus on vaieldamatult ülioluline. Arvestades, et hea ettekandja on olnud ka haridusminister ja hoidnud seda portfelli, oleks siiski oodanud natukene sisukamat eelnõu, mitte ainult deklaratiivset avaldust. Õpetada lapsi, kelle emake... Loe lähemalt

11.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:31 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) teine lugemine

Heiki Hepner: Austatud juhataja! Ma tahaks ikkagi ühe küsimuse üle natukene debateerida. Kui Reformierakond oma eelnõuga välja tuli, siis ma küsisin ka selle kohta, mis uuringutele nad konkreetselt viitavad, kui väidavad, et lahja alkoholi aktsiisi langetamine rohkem kui kange alkoholi oma mõjub noortele paremini... Loe lähemalt

04.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:10 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta

Heiki Hepner: Suur tänu, hea juhataja! Austatud Riigikohtu esimees, aitäh hea ettekande eest! Te tõite välja, et maakondlikud kohtumajad ja ka kohtunikud, kes seal töötavad, on küllaltki erinevalt koormatud. Sellest võis välja lugeda, et see on teatud probleem, eriti arvestades piiratud ressursse. Ega siit ei koo... Loe lähemalt

03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

16:47 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (7 SE) esimene lugemine

Heiki Hepner: Suur tänu, hea juhataja! Hea ettekandja! Oma vastuses sa väitsid, et kui langetada 33% lahja alkoholi aktsiisi, siis on sellel noorte tervisele väiksem mõju kui 25%-sel langetamisel. Sa põhjendasid seda sellega, et teie eelnõu näeb ette kange alkoholi aktsiisi vähem langetada. Siit loen mina välja ... Loe lähemalt

16.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:13 Finantsinspektsiooni 2018. aasta aastaaruanne

Heiki Hepner: Suur tänu, härra juhataja! Lugupeetud ettekandja! Oma ettekande alguses te viitasite sellele, et Eesti Finantsinspektsioon on Euroopa Liidus või Euroopas üldse kõige väiksema personali arvuga. Minu küsimus tulenebki sellest. Kas see oli vihje sellele, et mõnes mõttes efektiivsem toimimine eeldaks su... Loe lähemalt

29.04.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:02 Riigikogu liikmete ametivanne

Heiki Hepner: Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XIV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. (Aplaus.) Loe lähemalt