Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 175Ava/Sulge kõik
21.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse (128 UA) uuesti arutamine

Hanno Pevkur: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Vabariigi President on saatnud Riigikogule tagasi Riigikogus 15. aprillil 2020 vastu võetud päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse, kuna Vabariigi Presidendi hinnangul ei ole siis parlamendi poolt vastu võetud seadus vastavuses Eesti Vabariigi põhis... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Kõigepealt siis, jah, kriisiolukorra mõistest. Sellele viitas ka Vabariigi President elik Vabariigi President ütles, et kuna meil praegu ei ole kriisiolukorra mõistet legaaldefinitsioonina olemas, siis tegelikult on väga raske ka määratleda, tõesti, millised juhtumid sinna alla lähevad. Kas n... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Me küsisime tõesti ka sedasama veel kord, mis oli siin suures saalis tollal arutusel ja küsisime ka siis komisjoni istungil ja tegelikult ega väga täpset infot ei saanud. Küll, kui võtta nüüd näiteks üldised kõnede numbrid, siis Kätlin Alvela ehk siis Häirekeskuse juht lausus, et näiteks 12. ... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Kui ma võtan ka põhiseaduskomisjoni protokolli 14. maist, mis meie arutelu siis hõlmas, siis koalitsiooni poole pealt, nagu ma mainisin, Siim Kiisler tegelikult küsis, et kas see on ainult seotud eriolukorraga ja valdavas enamuses muud küsimused tulid komisjoni esimehelt või tõdemused, et kom... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Formaalne vastus on, et mõlemat teemat, mis te tõstsite, sisuliselt me komisjonis selle punkti juures ei arutanud. Sest meie põhiline arutelu keskendus sellele, kas me peame jätma selle eelnõu menetlusse ja alustama uuesti kõiki neid sisulisi debatte või siis komisjon tuleb saali ettepanekuga... Loe lähemalt

13.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:30 Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) eelnõu (180 SE) teine lugemine

Hanno Pevkur: Jah, aitäh! Kui te muudatusettepanekuid läbi arutasite, et siis kas tegelikult võiks äkki siis teie poolt üle kinnitada, et tegelikult on ju kõik juriidiliste isikute vormid siin kaetud, et nii vähemalt niipalju, kui ma vaatan, ka Helmen Küti küsimusele on vastus olemas, et see on siis MTÜ seaduse §... Loe lähemalt

15:22 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (184 SE) esimene lugemine

Hanno Pevkur: Aitäh! Võib-olla mul natuke selline üldisem küsimus. Veidi rohkem kui aasta tagasi sai see n-ö põhimõte, et Keskkonnaamet ja -inspektsioon moodustatakse, siit suurest saalist punase kaardi elik ei läinud läbi siit suurest saalist. Kui te nüüd püüate kuidagi lühidalt kokku võtta, et mis on aasta jook... Loe lähemalt

16:15 Pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (172 SE I)

Hanno Pevkur: No rõõm kuulda, et see koostöö on nii tõhus, et ei jõua kohe järge pidada. Aga meil on pärast valitsuse suurepärast eelnõu veel kaks punkti ja need on sisuliselt samad eelnõud. Ma vaatan, et nendele järgnevatele punktidele on Vabariigi Valitsus andnud oma arvamuse 13. veebruari istungil. 13. veebrua... Loe lähemalt

12.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:20 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE) teine lugemine 

Hanno Pevkur: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Annan kiire ülevaate sellest, mis toimus kodu- ja töökorraga esimese ja teise lugemise vahel. Meile laekus muudatusettepanekuid Jüri Jaansonilt ja Marko Šorinilt ning ka põhiseaduskomisjon ise vaatas läbi võimalikud muudatused seoses meie kodu- ja töökorrag... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh selle ettepaneku eest! Kõik fraktsioonid olid ühiselt seda meelt, kui me selle eelnõu algatasime, siis see puudutas ainult kaugosalusega istungil osalemist elik seda, kuidas luua Riigikogule võimalus vajaduse korral koguneda kaugtöö vormis. Loomulikult on kodu- ja töökorras veel palju sätteid,... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Jah, täpselt nii. Igal juhul, kui juhatus otsustab, et toimub kaugosalusega istung, kehtivad samad reeglid nagu iga teise istungi puhul. Kui kutsutakse kokku täiendav või erakorraline istung, siis kehtib ka kaugosaluse vormi puhul 51 nõue. Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! See arvamus kujunes juba enne esimest lugemist. Kui põhiseaduskomisjon uuris kõikide fraktsioonide arvamust selle kohta, kas Riigikogul peaks olema võimalus koguneda ka elektrooniliselt ehk kaugosaluse vormis, siis tuli kõikidelt fraktsioonidelt tagasiside, et jah, peaks olema selline võimalu... Loe lähemalt

11.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

Hanno Pevkur: Aitäh, härra koosoleku juhataja! Lihtsalt, kodu- ja töökord reguleerib selle, kuidas päevakord saali jõuab. Päevakord jõuab saali juhatuse ettepanekul. Te lugesite ette juhatuse ettepaneku ja seda ei saa fraktsioonid vetostada. Fraktsioonid saavad vetostada seda, kui keegi saalist otsustab teha ette... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Ma siis küsin teilt kui Riigikogu esimehelt. Te olete ka EKRE fraktsiooni liige ja me kuulsime, et EKRE fraktsioon on sellele teie poolt tehtud ettepanekule vastu. Kas ma siis saan aru, et ka teie Riigikogu esimehena ja EKRE fraktsiooni liikmena toetate EKRE fraktsiooni ettepanekut, mille te ... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Kui vaja, siis ka 4., 5. ja 6. Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Ei olnud üldse praegu kommentaari soovi! Aga aitäh! Härra koosoleku juhataja, ma vaatan, et natukene dilemma on. Me kinnitasime päevakorra mitte sellisel kujul, nagu juhatus selle meile ette pani. Päevakorras, teie poolt siis juba tsiteeritud, et päevakord saadetakse välja, ja kui see on välja saade... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Ma teen hästi lühidalt küsimuse. Te viitasite §-le 54 ja lõikele 3, mis ütleb, et kui ükski fraktsioon ei ole vastu, võib päevakorda täiendada. Nüüd on rõhk sõnal "täiendamine". Selles ettepanekus, mille juhatus meile saali tõi, ei olnud kordagi juttu päevakorra täiendamisest, vaid päevakorra... Loe lähemalt

16:33 Meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (165 SE) teine lugemine

Hanno Pevkur: Aitäh! Ma mõistan selle eelnõu soovi, aga küsitavusi on jätkuvalt püsti. Muu hulgas on siin kirjas hädaolukorra puhul valitsuse õigus anda haldusesisene korraldus hädaolukorra lahendamist juhtivale asutusele, kes muu hulgas võib olla ka omavalitsus, kuna nemad tegelevad elutähtsa teenuse osutamisega... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Selleks, et sellest n-ö muudatustest aru saada, et no et jätaks kõrvale, et siin on in vitro seadmete regulatsioon ja hädaolukord pandud kokku, et no see on lihtsalt nagu, paistab kole, aga äkki te siiski selgitate parlamendi liikmetele, mida siis 17. maist Vabariigi Valitsus Terviseametile e... Loe lähemalt

19:03 20 Arupärimine perearstiteenuse kättesaadavuse tagamise kohta (nr 20)

Hanno Pevkur: Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea minister! Ma võib-olla toon natukese teise rakursi meie arutellu praegu. Perearstid kindlasti on tublid ja selle kriisi käigus saanud ja andnud ka signaale, et tegelikult üsna palju häid asju on saanud kiiresti tehtud, mis on seisma jäänud, sealhulgas IT-valdkon... Loe lähemalt

06.05.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:24 Piirivalve loomine

Hanno Pevkur: Jaa, aitäh! Hea Jüri! Natukene võib-olla arendaks seda eraldiseisva piirivalve mõtet edasi, et kuidas sa seda olukorda näed. Mina olen aru saanud, et asutuses on üks juht ja see juht ka vastutab. Politsei- ja Piirivalveameti puhul on see Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor ja ka seadus, mille R... Loe lähemalt

05.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:34 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (154 SE) esimene lugemine

Hanno Pevkur: Aitäh! Hea Aivar! Komisjoni esimehena on sul eeldatavalt olemas ka ülevaade ja arusaam eri erakondade seisukohtadest või vähemalt võiks olla. Reformierakonna seisukohta sa tead, see on see meie esitatud eelnõu. Ma eeldan, et kui sinu erakonna esimees sinu selja taga noogutas Valdo Randpere küsimuse ... Loe lähemalt

21.04.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:35 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE) esimene lugemine

Hanno Pevkur: Austatud juhataja! Head kolleegid! Eriline aeg nõuab ka erilisi meetmeid, muu hulgas paindlikkust ja valmisolekut ka parlamendilt reageerida võimalikult kiiresti olemasolevale olukorrale. Nii on põhiseaduskomisjon juba mõnda aega tegelenud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muudatustega, et olla va... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Ka kehtiva õiguse järgi peab Riigikogu juhatus tagama erivajadustega inimestele ligipääsu näiteks Riigikogu suurele saalile. Kui me räägime füüsilisest puudest, siis on Riigikogu juhatuse ülesanne tagada koos Riigikogu Kantseleiga see, et inimestel on võimalik siia Riigikogu saali tulla ka ra... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Me tõepoolest mitte ainult töörühmas, vaid ka komisjonis arutasime erinevaid võimalikke stsenaariume, kuidas on võimalik istungit torpedeerida, kuidas on võimalik istung näiteks katkestada ja muid halbu või ebameeldivaid stsenaariume ka püüdsime läbi käia. Aga üldine arusaam on ikkagi see, et... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Jaa, aitäh! See tõepoolest oli meil arutlusel, milliseid nõudeid peaks rakendama ja kas võiks ka näiteks kolmekesi istungit rakendada ja kaugosalusega istungit pidada. Aga üldine arusaam komisjonis ehk kõikide fraktsioonide arusaamine oli see, et kuna tegemist väga erandilku juhtumiga, siis esimene ... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Need ettepanekud, mis siia saali on jõudnud, on kõik vastu võetud konsensusega. Meil loomulikult tekkis debatt. Näiteks, kui me päris alguses püstitasime teesid, millest me peaksime lähtuma, siis esimene küsimus oli kohe see, kas teoreetiliselt võiks anda Riigikogu liikmetele õiguse osaleda ka tavai... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Tõepoolest, seletuskirjas on toodud ka võimalikud kulud. Loomulikult need kulud täpsustuvad siis, kui minnakse konkreetselt hankesse. Me kõik ju mõistame, et ilma kuludeta kaugosalusega töövormi ei ole võimalik luua. Parim ekspertiis, mida töörühm ja komisjon kasutada sai, oli loomulikult Rii... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh selle küsimuse eest! Kui mu mälu ei peta, siis teie toodud näide ei puudutanud Riigikogu tööd, vaid Tallinna Linnavolikogu tööd. Aga olgu sellega, kuidas on. Teie küsimusele konkreetselt vastates selgitan, et meie põhimõte, mis sai ka seaduseelnõu teksti kirja, oli ikkagi see, et kaugosalusega... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Tõepoolest me palusime meie analüüsiosakonnal korjata maailmapraktika kokku ja meil on päris põhjalik ülevaade kõikide, õigemini mitte kõikide, vaid suure osa Euroopa parlamentide tööst ja lisaks ka Ameerika Ühendriikide Kongressi ja Senati töövormidest. Kui ma püüan selle hästi lühidalt kokk... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Ka praegu kehtivas õiguses on arvestatud situatsiooni, kus parlamendiliige ei saa parlamenditööst osa võtta. Nagu ma näiteks tõin, siis kõige lihtsam variant on see, et te autoga sõidate siiapoole ja teie auto rehv läheb puruks ja te ei jõua hääletama. Ja paraku on nn 51 hääle eelnõu ja ka te... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Tõepoolest arutasime. Mul on väga hea meel ja ma tahan väga kiita Riigikogu Kantselei inimesi, kes selleks oma panuse andsid nii tehnoloogilise poole pealt kui õigusliku poole pealt, aidates seda eelnõu ette valmistada. Tõepoolest käidi läbi ka need teemad, mille kohta te küsisite. Esiteks, m... Loe lähemalt

15.04.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:03 Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu (170 SE) teine lugemine

Hanno Pevkur: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Me kõik siin saalis ju mõistame, et eriolukorras on vaja kiiresti toimetada. Opositsioon on korduvalt öelnud, et oleme valmis olema Vabariigi Valitsusele abiks ja toeks, et sellest kriisist mõistuspäraselt ja kiiresti välja tulla. Selle eelnõu menetlemisel ... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Minu nimi siin tõesti kõlas. Ütlen lihtsalt faktitäpsuse huvides, et kui lugeda abipolitseiniku seaduse muudatusi, siis need ei ole küll kuidagi kaitseliitlastega seotud. Kui need oleks ainult kaitseliitlastega seotud, oleks olukord super, sest kaitseliitlased saavad püsivat ja regulaarset vä... Loe lähemalt

14.04.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (138 SE) teine lugemine

Hanno Pevkur: Aitäh! Ma soovin siiski täpsustada selle määruse küsimust. Ma saan aru, et eelnõude menetlemise infosüsteemis on meil mingisugune määruse kavand olemas. Kolleeg Randpere küsimusele vastates te ütlesite, et see esialgne määrus on nüüd kas täiesti ümber tehtud või siis seda uut versiooni pole üldse ol... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Ma siiski jätkan seda määruse temaatikat. Ma saan aru, mida tähendab parlamendist Vabariigi Valitsusele antud volitusnorm. See volitusnorm tähendabki meie hea õigusloome tava järgi, et Vabariigi Valitsus ka ütleb parlamendile, mida ta soovib määruse tasandil reguleerida ja kuidas ta soovib seda teha... Loe lähemalt

11:02 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE) teine lugemine

Hanno Pevkur: Aitäh, hea ettekandja! Arutaks natuke seda esimest punkti siiski ehk terviseandmetele ligipääsu. See on tegelikult põhimõtteline vaidlus. Järgmise eelnõu ehk eelnõu 170 taustal oli tegelikult koalitsioon valmis mõistma, et terviseandmete kättesaadavaks tegemine on väga suure riskiga ja võib olla ise... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Minu esimesele küsimusele vastates te rääkisite totaalselt aiaaugust, mitte aiast – kui kasutada sellist ülekantud tähendust. Minu viidet põhiseaduse riivele te kordagi ei märkinud, vaid rääkisite, kui palju on kõnesid tehtud ja et meil on võib-olla vaja inimesi juurde võtta. Aga olgu. Võib-olla ma ... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Austatud istungi juhataja! Näed, ei ole vaja repliigi korras kohalt öelda, saab tulla pulti. Hea Tarmo, kui ma olin siseminister ja kui ma olin sotsiaalminister, siis ma seisin kogu aeg selle eest, et inimeste terviseandmed olgu inimeste enda rida. See on väga põhimõtteline küsimus. Kolleeg Ossinovs... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: ... siis palun saage ka selle eelnõu puhul aru, et see on täpselt sarnane analoogia. Seadusandja ülesanne on muu hulgas kinnitada igale inimesele Eestimaal, et tema terviseandmed on kaitstud. Me vastutame siin saalis vastuvõetavate seadustega ka selle eest, et need muudatused, mille me ühel või teis... Loe lähemalt

13:04 Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu (170 SE) teine lugemine

Hanno Pevkur: Aitäh, Andrei! Selle eelnõu pealkiri viitab selgelt sellele, et tegemist on praegusele eriolukorrale reageerimisega. On esitatud isegi viiruse meditsiiniline nimetus ja sellest tulenevalt on öeldud, et siin seaduses sisalduvad ainult SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed. Lugedes neid sätteid, mis siia... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Jätkan eelnõusse mittepuutuvate sätete teemal. Siin on näiteks välismaalaste seaduse muudatused, mis muu hulgas ütlevad, et kui inimesel lõpeb tööleping, kaotab ta samal päeval automaatselt õiguse Eestis viibida. Selle kohta tegi ettepaneku ka kolleeg Oudekki Loone, kes ütles, et inimesel või... Loe lähemalt

13.04.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

Hanno Pevkur: Head kolleegid! Riigikogu põhiseaduskomisjon on teinud mõnda aega tõsist tööd selle nimel, et tagada meie töö toimumine ka siis, kui me mingil põhjusel ei saa siin saalis koguneda. Sellest tulenevalt oleme ette valmistanud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis annab Riigik... Loe lähemalt

15:08 Riigikogu otsuse "Stabiliseerimisreservi vahendite kasutusele võtmine" eelnõu (168 OE) teine lugemine

Hanno Pevkur: Aitäh! No see oli teil muidugi kehv vastus. Ma usun, et Riigikogu suures saalis võib komisjoni liige küsida ka selliseid küsimusi, mida ta komisjoni istungil ei küsinud, ja ettekandja võiks nendele ka vastata. Aga mul on natuke laiem küsimus stabiliseerimisreservi kohta. Stabiliseerimisreserv on üld... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Ma natukene jätkan sealt, kus sa mulle ja ka Andresele vastates lõpetasid, et stabiliseerimisreserv peaks olema n-ö viimane õlekõrs ja et see võetakse kasutusele viimasel hetkel. Äkki sa annad meile ülevaate sellest, kui palju on riigil hetkel üldse reserve ning kui suur osa neist on likviids... Loe lähemalt

08.04.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:52 Valeinformatsiooni levik

Hanno Pevkur: Aitäh! Austatud peaminister! Paistab, et siseminister jätkab väärinfo ja eksitava informatsiooni esitamist ka siin saalis. Tulen korraks veel tagasi Jürgen Ligi küsimuse juurde, millele vastates on siseminister siin väärinfot edastanud. 27. veebruaril võttis Sotsiaalministeeriumi juhitud töörühm üld... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: ... eest? Aitäh! Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh, Jüri! Sinu poolt igati diplomaatiline vastus. Probleem on ju sinu paremal käel istuvas siseministris, kes lihtsalt räuskab ja valetab eetri täis ja siis paljundatakse seda infot igale poole mujale. Seda enam on oluline, et objektiivne info jõuaks inimesteni, eriti kriisiajal. Tõepoolest, taga... Loe lähemalt

11.03.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

Hanno Pevkur: Jaa, aitäh, härra juhataja! Enne, kui saame tänase päevakorra juurde minna, on mul küsimus meie tänase päevakorra esimese punkti kohta. Nimelt selgus põhiseaduskomisjonis, et põhiseaduskomisjoni esimees soovib seda punkti uuesti arutada. See arutelu toimus üleeile ja eile. Nüüd selgub, et meil ei ol... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh, härra istungi juhataja! Mul on teile üks konkreetne ettepanek. Arvestades kogu seda segadust, mis meil siin praegu on, arvestades asjaolu, et eelnõude menetlemise infosüsteemis ei ole meil olemas eilse põhiseaduskomisjoni istungi protokolli, siis kas te olete päri sellega, et istungi juhataja... Loe lähemalt

14:38 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) uuesti arutamine (108 UA)

Hanno Pevkur: Aitäh! Hea Siim! Sa olid, jah, nendel komisjoni istungitel kohal ja nimetasid advokaat Kerest Rahandusministeeriumi esindajaks, nagu ta end ka ise nimetas. Komisjoni esimees nimetas teda küll töögrupi esindajaks – teadmata, millise töögrupi. Ja oli kuulda, justkui olnuks ka opositsiooni liikmetel võ... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Hea istungi juhataja! Head kolleegid siin saalis ja kõik, kes te kodudes seda debatti jälgite! Ma ei olekski pulti tulnud, kui ma ei oleks siin kuulnud, mida rääkis põhiseaduskomisjoni esimees. Hea Paul, aitäh nende sõnade eest, mis sa ütlesid ka põhiseaduskomisjonis, aga ma siiski kutsun sind üles ... Loe lähemalt

26.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:32 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (135 SE) esimene lugemine

Hanno Pevkur: Aitäh! Siin eelnõus on kindlasti häid punkte. Diginomaadi teema väärib kindlasti edasi arutamist ja edasi arendamist. Küll aga on probleem selle § 402 sissetoomisega ehk eelnõu punktiga 4 ja usaldusväärsuse hindamisega. Te ütlesite oma ettekandes, et ka praegu on kehtivas õiguses Politsei- ja Piiriv... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Ma siiski natukene jätkan veel seda usaldusväärsuse küsimust. Iga seadusemuudatus, mis me siin teeme, peaks tegelikult ju kandma seda eesmärki, et majandus hakkab paremini kasvama ja ettevõtjatel läheb elu natukene lihtsamaks. Selle muudatuse puhul tundub mulle küll nii, et me anname ettevõtl... Loe lähemalt

25.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (139 SE) esimene lugemine

Hanno Pevkur: Aitäh! Ma olen tuline vaba turu pooldaja ja suurema konkurentsi pooldaja. Siin ei ole mingit kahtlust. Teie eelnõus on mõned punktid, mis mulle kohe nagu grammi eestki ei meeldi. Näiteks see, et te soovite jaemüüjale anda hulgimüügiõiguse. Hulgimüüjatele on ravimiseaduses ette nähtud teatud kohustus... Loe lähemalt

18.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:20 Elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (138 SE) esimene lugemine

Hanno Pevkur: Aitäh! Hea Johannes! Selle eelnõu ettevalmistaja sinu sõnade kohaselt oli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium – see puudutab elektroonilise side seadust –, aga me kõik saame aru, et üks asi on see, mis on vorm, ja teine asi on see, mis on sisu. Ja sisult riigikaitsekomisjon, tulles siia meie e... Loe lähemalt

13.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Riigikogu liikme staatuse seaduse § 19 muutmise seaduse eelnõu (121 SE) esimene lugemine

Hanno Pevkur: Austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Enne kui ma lähen komisjonis toimunu juurde, pean võib-olla ikka natukene selgitama selle eelnõu tausta ja põhimõtteid. Kõigepealt, tõepoolest, nii nagu mainitud, see säte sai vastu võetud 9. detsembril 2014 ja puudutab sisulist küsimust sellest, kellel... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Võib-olla ma väljendusin tõesti ebaselgelt. Siiamaani on olnud selline praktika, et kui inimesed ei ole kontrolli läbinud – ehk meie puhul inimene ei ole taotlust esitanud, eks –, siis me ei tea seda, kas ta on läbinud või mitte. Nii et jah, siiamaani on olnud praktika, et inimene on saanud j... Loe lähemalt

12.02.2020 / 12:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:32 Usaldusväärsus

Hanno Pevkur: Aitäh! Härra Helme, ma võib-olla jätkan sealt, kus Marko Mihkelson lõpetas. Mis puudutab Eesti riigi usaldusväärsust, Eesti riigi toimimist ja meie mainet välisriikide silmis, siis see on vaieldamatult midagi, mida me oleme ehitanud mitmed, isegi mitmed kümned aastad. Ja selle lammutamine tõepoolest... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Noh, see viimane lõpp hakkas nüüd väga kiskuma sinna fake news'i valda. Eks parim kaitse on ikka rünnak. Ütle, et teised kõik on süüdi, sina oled ise puhas kui prillikivi, eks ju. Aga usaldusväärsuse koha pealt ma annan teile võimaluse üks asi veel ära õiendada. Kuigi jah, välismaalaste seaduse teem... Loe lähemalt

11.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

Hanno Pevkur: Aitäh! Austatud istungi juhataja! Hea minister! Meil on siin saalis täna ka diplomaatiline korpus, kes kindlasti teeb väga põhjaliku memo oma peamajadesse sellest, mis nad täna siin kuulsid. Aga mitte ainult sellest, nad teevad kindlasti ka regulaarseid ülevaateid sellest, mis meil tegelikult sisepo... Loe lähemalt

29.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:02 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) teine lugemine

Hanno Pevkur: Aitäh! Kõikidest nendest selgitustest on selgelt aru saada: üks arusaamatu käkk on meil siin laua peal. Te just praegu ütlesite, et edaspidi läheb kõik 20% esimesse sambasse, aga samas on eelnõus öeldud, et selle, mis juba on kogutud teise sambasse esimese samba arvel, võib kõik välja võtta. See ong... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Selles puldis tasub naljadega ettevaatlik olla. Aga ma jätkan natukene oma esimest küsimust. Tõepoolest, võib-olla "arusaamatu käkk" oli vale sõnastus. Arusaamatu võib olla tõesti teie jaoks, mis selles eelnõus tegelikult toimub. Te olete siin korduvalt öelnud, et te ei saa aru. Aga pole hull... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Härra koosoleku juhataja! Head kolleegid, kes te saalis olete, armas Eesti rahvas, kes te vaatate meid Postimehe või teiste eetrimeediumite kaudu! Siit puldist võib-olla ei oleks kohane tsiteerida rahva poolt palavalt armastatud Rohke Debelakki, aga täna peab seda tegema. Nimelt, täna hommikul oli D... Loe lähemalt

28.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:03 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE) kolmas lugemine

Hanno Pevkur: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Mul ei ole halli passi kaasas. Mul ei olegi seda. Ma olen Eesti Vabariigi kodanik ja ma arvan, et Eesti Vabariigi kodakondsuse põhimõtted, mida me oleme läbi aegade Eestis hoidnud, on need, mida me peame hoidma. Need aluspõhimõtted on kehtinud Eesti Vabarii... Loe lähemalt

10:19 Äriseadustiku muutmise seaduse (osa võõrandamine) eelnõu (117 SE) esimene lugemine

Hanno Pevkur: Aitäh! Hea justiitsminister! Valitsusel peab olema seisukoht. Valitsusel ei pruugi olla oma seisukohta Riigikogu kodu- ja töökorra küsimustes, aga kõigis asjades, mis puudutavad riigielu korraldust, isegi kui eelnõu tuleb parlamendist, peab valitsus võtma seisukoha. Mul on kurb kuulda, et te seda se... Loe lähemalt

22.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:14 Riigikaitseseaduse eelnõu (112 SE) esimene lugemine

Hanno Pevkur: Aitäh! Hea justiitsminister, muidugi aitäh selle ettekande eest! Aga arvestades eelnõu mahukust ja mõju meie õiguskorrale, oleks ausalt öelda oodanud vähe täpsemat kirjeldust. Te peatusite ainult uuel mõistel, mis Eesti õigusesse peaks tulema, aga meenutan siinkohal siiski põhiseadust. Põhiseaduse §... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Noh, asi läheb järjest segasemaks. Ma meenutan ajaloost ühte pikemalt kehtinud õigusakti "Bürgerliches Gesetzbuchi": seda hakati kirjutama 1881. aastal ja kirjutati 15 aastat, siis võeti see Saksa parlamendis vastu ja jõustumiseks anti veel viis aastat aega. Kogu protsess kestis ligikaudu 20 ... Loe lähemalt

13.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

Hanno Pevkur: Aitäh, härra juhataja! Ma saan aru, et juhatus peaks enne päevakorra meie ette toomist läbi arutama ka need küsimused, kuidas ja millises järjekorras see päevakord meie ette tuleb. Kui ma vaatan tänaseks planeeritud päevakorda, siis on meil kolmandaks punktiks üks sisuline eelnõu, selle esimene luge... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Absoluutselt! Absoluutselt protseduuriline! Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Ma ei saanud oma küsimusele vastust. Mul oli konkreetne ettepanek tõsta see päevakorrapunkt teisipäeva peale. Kui kogu saal sellega nõus on, siis ei ole me ju kuidagi teinud ülekohut peaministrile, kes saab endiselt olla esimene. Nii saaksime eelnõu sisuliselt arutada ikkagi teisipäeval, homseks on ... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Kindlasti oleks tänase päevakorra arutelu juurde saanud minna kiiremini ka siis, kui meil ajalootundi poleks olnud. Kindlasti on Uluotsa äramärkimine väga õige, kuid võib-olla oleks seda saanud teha ka lühemalt, aga ma jätan selle siinkohal kõrvale. Kui Riigikogu liikmetel on ettepanek päevakorda tä... Loe lähemalt

17:53 Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse (massilise sisserände tõkestamine) eelnõu (110 SE) esimene lugemine

Hanno Pevkur: Aitäh! Härra siseminister! Selle eelnõu tekkelugu on tegelikult pikem kui praeguse valitsuse ametiaeg. Aga olgu sellega, kuidas on. Me arutasime seda komisjonis ka, aga praegu ma juhin teie tähelepanu ühele punktile, millega antakse varjupaiga taotlejatele ja sisserändajatele õigus kohtusse pöörduda... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Muidugi tõsiasi on see, et ränne Euroopas oli ka enne EKRE-t ja kindlasti jätkub ka pärast teie valitsusest lahkumist. Kui te vaatate ükskõik milliseid väljaütlemisi varasemate Eesti Vabariigi valitsuste poolt, nii peaministrite kui ka siseministrite poolt, siis alati on räägitud kontrollitud rändes... Loe lähemalt

18:36 Arupärimine prokuratuuri sõltumatuse kohta (nr 10)

Hanno Pevkur: Ega see ei ole tore, mille te siin jälle korraldasite. Selles mõttes, et kui on arupärimine, siis oleks kena sellele vastata. Aga te ei toonud siin prokuratuuri tööst küll ühtegi näidet. Räägite oma mingisugustest tunnetest. Ja ma juhin teie tähelepanu sellele, et te ei ole siin puldis kui kodanik H... Loe lähemalt

17.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:22 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE) esimene lugemine

Hanno Pevkur: Aitäh! Hea ettekandja! Kuna te viitasite ka Reformierakonna eelnõule, siis korrektsuse huvides tuleb öelda, et need eelnõud on erinevad. Selles eelnõus, mille te esitasite, häirib mind kindlasti vähemalt kaks punkti. Üks on haruapteekide temaatika, mis on läbi käinud, ja teine on üldapteekide nõuete... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Ma ikka mõtlen selle peale, et mis meid võib siis ees oodata. Kui vaadata Ravimiameti kodulehte – sealsed arvud on täna vist ka jutust läbi käinud –, et on n-ö risk, et 300 apteeki läheb kinni, siis ma pigem küsiks sinu käest nii: kas te olete koalitsiooni sees arutanud, kes siis tegelikult v... Loe lähemalt

11.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:26 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) kolmas lugemine

Hanno Pevkur: Aitäh! Hea Aivar! Juunis arutas rahanduskomisjon sinu eestvedamisel ühte pöördumist, mis puudutas katuseraha. Seda pöördumist kokkuvõtvast uudisest rahvusringhäälingu portaalis saab lugeda, et üldiselt pidasid fraktsioonid igal juhul vajalikuks selle teemaga edasiliikumist ja kinnitati, et sügisel t... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Kuulasin su viimast vastust. Ega mul muidugi väga suurt usku sellesse, et midagi paremaks läheb, ei ole. Sa siin suvel andsid kommentaare, et sügisel läheme katuseraha reguleerimisega edasi, aga mitte muhvigi pole juhtunud. Paistab, et ega ka selle lubaduse tõttu, et sa hakkad nüüd eelarvet m... Loe lähemalt

05.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:03 Riigilõivuseaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ja konsulaarseaduse muutmise seaduse eelnõu (78 SE) teine lugemine

Hanno Pevkur: Aitäh! Hea Paul! Jaa, meil oli erinevaid debatte. Tõesti, valitsus pidas vajalikuks selle menetluse käigus veel erinevaid riigilõivusid tõsta. Kuna välisminister esimesel lugemisel siiralt ja lapsesuuga ütles, et loomulikult on selle eelnõu eesmärk raha saada, siis äkki sa nüüd pärast teist lugemist... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Ma aitan sind natukene järjele. Kui sa meenutad ka esimest lugemist, siis kokku on see suurusjärk 1,6 miljonit, mis Eesti rahvalt täiendavalt nende riigilõivumuudatustega ära võetakse. Aga ma isegi ei hakka küsima, ma tahtsin öelda lihtsalt stenogrammi huvides, et see summa oleks kirjas. Loe lähemalt