Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 123Ava/Sulge kõik
15.05.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:30 Õigusriigi toimimine

Hanno Pevkur: Aitäh, hea koosoleku juhataja! Hea peaministri ülesannetes Mart Helme! Tuletan teile siiski meelde, et te täidate täna siin meie ees tõesti peaministri ülesandeid, ja juhin ka tähelepanu, et mitte ainult peaministri, vaid ka siseministri ülesanne ongi seista õigusriigi toimimise eest. Ma meenutan... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Kõigepealt vabandust, et ma ei jõudnud kohe nuppu sisse vajutada, mul olid küsimused siin selle elektroonilise asja peal ees. Vabandust! Hea peaministri ülesannetes Mart Helme! Kui vaadata seda debatti, mis siin täna on olnud osalt ka õigusriigi teemal, siis võib öelda, et loomulikult peavadki ühes... Loe lähemalt

17.04.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:02 Peaministrikandidaat Jüri Ratasele volituste andmine Vabariigi Valitsuse moodustamiseks

Hanno Pevkur: Aitäh! Hea Jüri! Täna on siin saalis väga palju juttu olnud erinevatel teemadel, välispoliitikast aga väga vähe. Eesti mainet kujundab ametisse astuv valitsus kindlasti väga palju. Minule teadaolevalt – nii palju ma sellest dokumendist nimega "Koalitsioonileping" välja lugesin – ei ole teie leppes k... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Hea Jüri! Sa ütlesid, et peaks minema naeratades edasi ja naeratava Eesti poole. Meil 50 aastat võim nõudis naeratamist ja kulbilöömist ja need, kes ei löönud, kõrvaldati. Vaatame nüüd, mis meil siin viimasel ajal on toimunud. Ministrikandidaadid on vihjanud, et ametnikud, kes nende pilli jär... Loe lähemalt

13.02.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:08 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE) teine lugemine

Hanno Pevkur: Aitäh! Hea ettekandja! Sa ütlesid oma kõnes, et Kaitsevägi valib alati n-ö vähima võimaliku meetme. Samas, kui ma vaatan muudatusettepanekuid, siis üks neist on just nimelt selline, mis selle põhimõtte, mis seaduseelnõus algul kirjas oli, sealt välja viskab. Teisisõnu, eemaldatakse see punkt, mis pu... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Head kolleegid! Selle eelnõu ettevalmistamine on kestnud üsna pikalt. Olgu sissejuhatuseks öeldud, et selle eelnõu eesmärk on väga õige. Loomulikult peab riigil ja ka Kaitseväel olema võimalik oma ülesandeid täita, Kaitseväel peab olema võimalik täita ka teatud vastuluurelisi ülesandeid. Selle eelnõ... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Austatud juhataja! Ütlen protokolli huvides, et kõik saaks klaariks. Põhiseaduskomisjonil ja julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonil on erinevad eelnõud menetluses. Isikuandmete kaitse seaduse eelnõu on päevakorras kuskil allpool. Selleks, et vältida kahe seaduseelnõu vastuolu, oleks selguse hu... Loe lähemalt

15:41 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (775 SE) teine lugemine

Hanno Pevkur: Jätkan seda meeldivat õiguspoliitilist debatti. Tegelikult jah, Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 107 võimaldab justkui ka algatajal lugemist katkestada. Aga kui on mõne fraktsiooni konkureeriv ettepanek – ja praegusel juhul on konkureeriv ettepanek juhtivkomisjonilt eelnõu teine lugemine lõpeta... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Vahest võib tähte närida ja peabki tähte närima. Kui ma võtan ette sellesama § 107 meie kodu- ja töökorra seaduses, siis näen, et seal on kirjas, et Riigikogu katkestab eelnõu lugemise Riigikogu juhatuse, juhtivkomisjoni või eelnõu algataja ettepanekul. Ka Riigikogu esimees juhtis tähelepanu, et eel... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Ma tänan, hea Riigikogu esimees! See viimane lause oli ülioluline: Riigikogu juhatus tahab olla täpne ja korrektne. Valitsuse reglement on praegusel juhul irrelevantne ehk ei ole relevantne, sellepärast et valitsus korraldab oma tööd, parlament korraldab oma tööd. Parlamendi tööd reguleerib kodu- ja... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Sisuline tähtsus on selles, et tõepoolest Riigikogu kodu- ja töökord näeb ette, et katkestamise ettepaneku üle saab otsustada, eks ole, pärast muudatusettepanekute läbihääletamist. Tegelikult minister andis katkestamise soovi edasi teadmata, mida otsustab parlament. Minu küsimus juhatusele on: kas s... Loe lähemalt

19:09 Tööstusheite seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (736 SE) teine lugemine

Hanno Pevkur: Ma siis küsin üle. Kas ma saan õigesti aru, et juhatus võttis seisukoha, et algataja kodu- ja töökorra seaduse § 107 mõttes on ka algataja esindaja? Küsin seda edaspidiseks teadmiseks kõikidele tulevastele põlvedele ja uuele Riigikogule. Me saame praegu ühtemoodi aru, et Vabariigi Valitsuse minister... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Siis võiks stenogrammi minna ka see, et lepime kokku: kui Eesti riigile tuleb trahvinõue, siis see ei tule Eesti Vabariigi parlamendile ja nendele 101 liikmele, kes praegu püüavad seda tööd kuidagi korraldada, vaid see läheb Riina Sikkutile personaalselt. Loe lähemalt

12.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

 10:05 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

Hanno Pevkur: Aitäh! Hea välisminister! Väliskaubandusest me natuke rääkisime, mina tahaksin rääkida välisinvesteeringutest ja üldse Eesti mainest meie võimalike partnerite, välisinvestorite ja ka töötajate seas. Meil on kaks sellist murekohta, mis on viimasel ajal tulnud tõsiselt päevakorda. Esiteks, tööränne.... Loe lähemalt

30.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:26 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (799 SE, ühendatud eelnõud 505 SE ja 729 SE) teine lugemine

Hanno Pevkur: Aitäh! Austatud ettekandja! Ma olen natukene segaduses kõikide nende eelnõude numbrite ja selle eelnõu vormilise poole pärast. Sisulisest küljest ma saan aru, et valitsuskoalitsioon on pärast aastast mõtlemist jõudnud samale seisukohale, mis Reformierakond, ja on need eelnõud liitnud. Aga puhtvormil... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Ma jätkan oma enne esitatud küsimust. Sellest, et kultuurikomisjon on siia toonud liidetud eelnõu, ma saan aru. Aga kas oli kultuurikomisjonis arutusel ka see, et arutataks Reformierakonna fraktsiooni eelnõu, mille kohta võib teha muudatusettepanekuid? Ma loen siit pealkirjast, et see eelnõu ... Loe lähemalt

16.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:04 Kaubamärgiseaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (765 SE) esimene lugemine

Hanno Pevkur: Aitäh! Kuna justiitsministri ettekanne oli nii põhjalik ja kiire, et ei jõudnud isegi küsimust küsida, siis ma küsin seda sinu käest. Sa mainisid patendivolinikuks saamise lihtsustamist. Aga on üks väike detail, mis on selle eelnõu tegemisel patendivolinike ja advokatuuri vahel vaidluse all olnud. S... Loe lähemalt

17:13 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE) esimene lugemine

Hanno Pevkur: Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Selle eelnõu sünnilugu on pikk, tegelikult kestnud mitu aastat. Parlamendi ülesanne on muu hulgas tagada inimestele kindlustunne, et tõepoolest ühtegi ülearust jälitustoimingut ei tehta, eriti mitte n-ö asjasse mittepuutuvate inimeste puhul. See eeln... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Ma pakun mõtlemiseks ja suurele saalile arutamiseks veel ühe teema. Selle eelnõuga antakse Kaitseväele, täpsemini Kaitseväe Luurekeskusele õigus missioonidel ehk Eestist väljaspool teostada luuretegevust. Minu küsimus sulle on: milline jurisdiktsioon rakendub, kui sellise tegevuse käigus luurajad te... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Head Riigikogu liikmed! Minu sõnum siit puldist on eelkõige riigikaitsekomisjonile, kuna selle eelnõu algatajale, julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonile menetlus justkui tänase päevaga lõpeb. Meil ei ole enam võimalik rohkem oma panust sinna anda ja see tähendab, et riigikaitsekomisjon võtab... Loe lähemalt

15.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:52 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (574 SE) teine lugemine

Hanno Pevkur: Head kolleegid! Selle eelnõu mõte on väga selge. Need jamad, mis omavalitsuste praktikas on ilmnenud, tuleb parlamendisaalil kuidagi lahendada. Tegelikult ei tahaks ju seda teha. Tahaks eeldada, et omavalitsustes toimuv allub kainele ja tervele mõistusele ja et omavalitsustes toimuv on nende endi re... Loe lähemalt

13.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:08 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (709 SE) esimene lugemine

Hanno Pevkur: Aitäh, austatud istungi juhataja! Head kolleegid! See eelnõu ei ole meie ees esimest korda, aga erinevalt mõnest teisest eelnõust on selle eelnõu puhul asjad klaarid. Eile pidi parlament üles näitama äärmiselt paindlikku tegutsemist. Eile õhtul kogunes pärast eelnõus vea tuvastamist rahanduskomisjon... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh, hea Taavi! Nii sina oma ametis kui ka mina oma ametis kohtusime väliseestlastega päris palju. Mul oli omal ajal siseministrina Washingtonis kohtumine ka eesti rahvuskomitee presidendi Marju Rink-Abeliga, kes tegutseb selle nimel, et liita väliseestlaste kogukondi. Marju Rink-Abel ütles selge ... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! See riikide loetelu on kindlasti päris pikk. Kui võtta lahti kas armastatud või vihatud – kuidas kellelegi – Vikipeedia, siis seal on kirjas riigid, kus on mitmikkodakondsus lubatud ja kus mitte. Suures osas Lääne-Euroopast on mitmikkodakondsus lubatud ja pigem Ida-Euroopas käib selle üle üsn... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Lühike ja konkreetne vastus: ei ürita. See eelnõu ütleb selgelt ja kõigile arusaadavalt, et jutt on sünnijärgsetest Eesti Vabariigi kodanikest, kellel oleks õigus ka teisele kodakondsusele. Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Ma loodan, et nad tulevad siia pulti ja selgitavad seda ise fraktsiooni nimel. Väga raske on teiste mõtteid lugeda. Nii kõrgel tasemel ma oma võimetega veel ei ole, et kellegi mõtteid suudaks lugeda. Aga ma saan lugeda seisukohti, mis on avaldatud meedias. Ja need seisukohad, nagu ma juba ütl... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Kui ma Vabariigi Valitsuses siseministri ülesandeid täitsin, siis palusin Marju Rink-Abeliga kohtudes temal kui katusorganisatsiooni juhil uurida, mida arvavad teised organisatsioonid. Ja vastus oli, et loomulikult kõik toetavad seda lahendust. Loomulikult kõik toetavad! Mis puutub väliseestl... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Lühike vastus on: "Jah, on silmakirjalik." Aga mul jäi üks asi Jürgenile vastamata, vabandust! Põhiseaduskomisjonis meil tegelikult pikka arutelu ei olnud. Põhiseaduskomisjoni ettekandja saab sellest rääkida, aga tegelikult meil sisulist arutelu absoluutselt ei olnud. Me läksime kohe eelnõu h... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Hea Uno! Tõepoolest, sa oled siin saalis vähem aega olnud ja kõike ajaloos olnut ei pruugi teada. Mina ka ei ole väga kaua olnud. Jürgen näiteks on palju kauem olnud ja Mart Nutt on palju kauem olnud, neil kindlasti on ka ajaloolist mälu palju rohkem. Aga võin sulle kinnitada, et see küsimus on olnu... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Me saime põhiseaduskomisjoni mõned kirjad inimestelt, kes selle probleemiga silmitsi on. Ja hästi valus oli neid kirju lugeda. Inimesed kirjeldavadki oma perekonna traagikat, kuna nad peavad oma lastel laskma valida, kas jääda Eesti kodanikuks või võtta teise vanema sünnijärgne kodakondsus. N... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Küsimust sisuliselt ei arutatud üldse. Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh küsimuse eest! Kelle huvides? Mina näen siin ainult ühte huvi: see on huvi kramplikult koalitsiooni koos hoida. Ma ei näe siin võimalust, et kui inimesed tegelikult mõtleksid, mis probleemi see seadusmuudatus lahendaks ja kuidas lahendaks, et siis keegi saaks selle vastu olla. Öelda sünnijärgs... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Ma ei ole teiega päri, et seaduse alusel ei määratleta kodakondsust. Seadus on see, mis annab raami meie kodakondsuspõhimõtetele. Ja parlament on see koht, kus need raamid antakse. Meie ülesanne ongi otsustada, milline on meie kodakondsuspoliitika. Jah, me oleme hoidnud oma kodakondsuspoliit... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Sinu hea kolleeg selja tagant küsis sama asja. Vastus on väga lihtne: Reformierakond on toetanud sünnijärgsetele Eesti Vabariigi kodanikele topeltkodakondsuse lubamist, aga meie koalitsioonipartnerid ei ole seda toetanud. Ma ei saa sellest aru – ütlen seda täiesti siiralt. Samuti me ei jõua t... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Ma olen vägagi kahe jalaga maa peal ja ma arvan, et kogu Reformierakonna fraktsioon on selles küsimuses rohkem kui kahe jalaga maa peal. Meie sõnum on ka Eestist väljaspool elavatele sünnijärgsetele kodanikele, et jah, te olete eestlased. Teie tahate neile öelda, et nad peavad valima. Ma ei s... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh selle küsimuse eest! Jah, me tegime valiku. Nagu ma ütlesin, kodakondsusküsimuse puhul riikidel ongi õigus sääraseid valikuid teha. Meie nägime võimalust sünnijärgsete kodanike puhul riikide ringi piiritleda ja me arvame, et see on õige tee. Kui teil on ettepanek mõni riik siia lisada, olgu se... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! See võimalus loomulikult on. Ja formaaljuriidiliselt on ju võimalik konstrueerida lähenemine, et kelleltki ei võetagi sünnijärgset kodakondsust. Seda lähenemist on ka PPA hoidnud. Aga kodakondsuse seadus ütleb selge sõnaga teistmoodi: kellelgi ei saa olla kahte kodakondsust. Selles mõttes se... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Hea Märt! Ma saan aru, et sa tahad viia debatiteema kusagile mujale, aga ära tee seda. Siiras soovitus! Mis puutub halli passi, siis mul on sulle öelda ainult üks lause. Kõikidel siin elavatel inimestel on õigus taotleda Eesti Vabariigi kodakondsust, aga see ei puuduta mitte grammi võrra sünnijärgse... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! See oli väga hea tähelepanek! Rahvastikukriisi probleemkomisjon või mis iganes ta nimi on oleks võinud tõepoolest ka selle teemaga tegeleda. Me ei räägi ju ainult nendest inimestest, kes väliseestlastena väljaspool Eestit elavad. Küsimus puudutab ka neid inimesi, kes on tulnud Eestisse tagasi... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Ma kindlasti ei öelnud, et Reformierakond ei ole saanud oma isamaalisust väljendada. Ma tegin siseministrina Vabariigi Valitsusele ettepaneku see teema lahendada. Sul on küll koalitsioonikogemust vähe või see puudub peaaegu üldse, aga vahepeal Keskerakonnas olles sa nägid, et koalitsioonis on... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Reformierakond on Eesti partei, kindlasti me oleme ka kõikide eestlaste partei. Reformierakond seisabki eestlaste eest ja me teeme seda edaspidi ka. Mis puutub topeltkodakondsusesse, siis veel kord: need valikud on riigil alati laual. Paljugi sõltub just nimelt sellest, millises väärtusruumis... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Jah, tean. Ja ma ütlesin, et nendele inimestele ei tohi öelda, et nad peavad loobuma Eesti Vabariigi kodakondsusest. (Saalist öeldakse midagi.) Kuulge, minu siseministriks oleku ajast on päris palju möödas, aga kui soovite, siis helistage palun näiteks Ruth Annusele, kes on Siseministeeriumi ... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Ei, ei jäeta ka Peruus, Hiinas või Jaapanis elavaid eestlasi kuidagi maha. Tegelikult tuleb loomulikult paralleelselt Eesti Vabariigi seadustega arvestada ka nende inimeste asukohamaa seadusi – kas seal topeltkodakondsus on lubatud, kas nad peavad ühest kodakondsusest loobuma või mitte või mi... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Nagu ma juba ütlesin, sisulist arutelu komisjonis kahjuks ei olnud. Aga ma väga hea meelega näeksin seda, et kui me esimese lugemise lõpetame, siis Hannes tuleb näiteks Jevgeni asendusliikmena põhiseaduskomisjoni ja me saame pidada sisulist debatti. Absoluutselt mitte midagi ei ole selle vast... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh, Helmut! See kindlasti ei ole hoogtöö. Me oleme sellel seisukohal olnud väga kaua. Meil oleks olnud võimalus seda eelnõu edasi menetleda ka esimene kord ja siis ei oleks see olnud valimistele üldsegi mitte nii lähedal. Ja kui meil on soovi, siis jõuame praegugi alles jäänud nädalate jooksul se... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Me ei pane neid inimesi kahvlisse. Inimesel on ikkagi õigus oma arvamusele. Meil on arvamusvabadus ja enda seisukoht on inimesele alati lubatud. Ka siin parlamendisaalis on ju kuulda olnud erinevaid seisukohti. On neid, kes sanktsioone toetavad, ja on neid, kes sanktsioone ei toeta. Ometi o... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Nagu ma ütlesin, põhiseaduskomisjonis meil tegelikult sisulist arutelu ei olnud. Aga me näeme, mis praegu põhjanaabrite juures toimub. Me teame kõik, et kodakondsus on põhiseaduslik õigus, millega samas kaasnevad teatud kohustused, vähemalt moraalsed. Näiteks tuleb käia valimas. Ja need küsim... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Loomulikult on absoluutse tõe üle otsustamine rahva kätes. Need, kellele rahvas 3. märtsil selle teema lahkamiseks mandaadi annab, selle küsimuse siin saalis ühel päeval ka lahendavad. Aga kuna küsimused hakkavad praegu otsa saama, siis ehk on sobilik rääkida üks vana Hiina mõistujutt, mis se... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Mul ei ole sellest väga pikalt midagi rääkida. Kui te võtate ette loetelu, mis on kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu § 1 punktis 4, siis ma usun, et te mõistate seda küll. Tegemist on meie liitlaste ja meie partneritega. Kindlasti on võimalik seda nimekirja pikendada, aga see oli me... Loe lähemalt

12.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:05 Isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (679 SE) kolmas lugemine

Hanno Pevkur: Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Isikuandmete kaitse seadus on meil ju tegelikult teisel ringil. Põhjusi, miks see eelnõu teisele ringile on tulnud, on mäletatavasti ainult üks: see, kuidas reguleerida inimeste kaitset suhetes avaliku meediaga. Vaidlusi pidasime me põhiseaduskomisjonis pä... Loe lähemalt

14:25 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (650 SE) kolmas lugemine 

Hanno Pevkur: Head kolleegid! Marko rääkis mõistukõnet, mina ei räägi mõistukõnet. Mina ütlen otse, mis seis on. Seis on väga lihtne: õiguskantsler on öelnud, et valitsuse ettepanek anda ka vanglateenistusele õigus suuremas mahus inimesi kontrollida võib olla põhiseadusega vastuolus. Lihtne teema. Seaduseeln... Loe lähemalt

14:57 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (613 SE) kolmas lugemine

Hanno Pevkur: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Nüüd me oleme küll tegemas ühte väga rumalat otsust või seda on tegemas need, kes rohelist nuppu tahavad vajutada. Me oleme olukorras, kus ühe eelnõu seadusena vastuvõtmisel peaks väga tõsiselt kaaluma, kas seda eelnõu, seda muudatust on vaja või ei ole. Ku... Loe lähemalt

Hanno Pevkur:  ... kui uue süsteemiga, eriti hilisema pensionile jäämise mõttes. Selle asemel et tegeleda pensionisüsteemi lõhkumisega, peaks Riigikogu vaatama neid võimalusi, mis aitavad pensioni tõsta. Loomulikult tuleb tegeleda kõikide muudatustega, mis aitavad majanduskeskkonda stimuleerida, et majandus kasva... Loe lähemalt

10.12.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

Hanno Pevkur: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Mul on väike mure kolmapäevase päevakorra 2. ja 4. punktiga. Ma mõistan, et koosseisu häälteenamust nõudvad eelnõud on tavaliselt eespool, aga antud juhul on 2. ja 4. punkt omavahel selgelt seotud. Kui me võtame enne vastu rakendamisseaduse ega tea siis, kas me põh... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Jaa, konkreetne ettepanek on väga lihtne: et vähemalt n-ö juriidiliselt teemast üle saada, siis tuleks 2. ja 4. päevakorrapunkt omavahel ära vahetada, nii et isikuandmete kaitse seaduse põhitekst ehk n-ö seaduse tekst saaks enne vastu võetud kui rakendamisseaduse tekst. Sellega oleks see asi lahend... Loe lähemalt

05.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:56 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (613 SE) teine lugemine

Hanno Pevkur: Aitäh! Hea Helmen! Kindlasti on võimalik tehnokraatlikult vastata, et seda ettepanekut valitsus eelnõu näol parlamenti ei toonud ja nii me seda ka ei arutanud. Aga parlamendi ülesanne ongi mõnikord valitsuse jama ümber kirjutada. Tihtipeale tuleb valitsusest täitsa arukaid asju, aga kui on jama, sii... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Ehk jätkame seda debatti, mida ma enne alustasin. Tegelikult on Eesti pensionisüsteem väga solidaarne. Ma täiesti teadlikult ütlen seda ja julgen ka kinnitada. Kui te võtate selle pensioni, mida saab miinimumsissetulekut saanud inimene, ja võrdlete seda pensioniga, mida saab näiteks kahekords... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Ma püüan teha lühidalt, väga palju õigeid asju on ära öeldud. Ma püüan lihtsalt analüüsida seda poliitilist sõnumit, mille me parlamendis peaksime Eesti ühiskonnale andma. Ja sõnum, mille me täna anname, on see, et me oleme jälle valmis vastu võtma midagi,... Loe lähemalt

19:51 Ettekanne "Spordipoliitika põhialuste aastani 2030" täitmise kohta

Hanno Pevkur: Aitäh, hea Riigikogu esimees! Hea minister! Ma küsin natukene lihtsama, aga võib-olla ka keerulisema teema, nimelt koolispordi kohta. "Liikuma kutsuv kool" on kindlasti õige tee. Kuna meil on ees 2030. aasta vaade, siis ma küsin sinu arvamust kehalise kasvatuse ja liikumisõpetuse suhte ning Tartu Ül... Loe lähemalt

03.12.2018 / 17:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , Riigikogu täiendav istung Vaata täpsemalt

17:03 Riigikogu avalduse "Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse toetuseks seoses Kertši väinas toimunud agressiooniga" eelnõu (766 AE) esimene lugemine

Hanno Pevkur: Aitäh, hea Riigikogu esimees! Hea Marko! Tänusõnasid on olnud palju, aga neid ei ole kunagi vähe. Kindlasti on kiirus antud olukorras oluline. Võib-olla oleks võinud isegi veel kiirem olla, aga meil oli vahepeal vaba nädal ja kindlasti see raskendas olukorda. Vaieldamatult on tegemist rahvusvahelise... Loe lähemalt

22.11.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

 10:06 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kuidas lühendada ravijärjekordi" arutelu

Hanno Pevkur: Austatud istungi juhataja! Igaks juhuks küsin kolm minutit kohe ette ära. Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Head kolleegid, kes te olete jäänud veel kuulama, austatud minister ja külalised ja kõik, kes te kuskil veebiavarustes või muul moel seda ülekannet praegu veel jälgite! Kui me räägime ravijärjekordadest, siis tegelikult peaks ju alustama sellest, kas probleem on või seda ei ole. Vaadates uuringuid, ... Loe lähemalt

21.11.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:04 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (662 SE) kolmas lugemine

Hanno Pevkur: Head kolleegid! Püüan teha lühidalt, aga konkreetselt. See eelnõu jõudis siia saali ühel eesmärgil. See eelnõu jõudis siia saali põhjusel, et taheti ära kaotada nõuet, et riigisekretär peab olema jurist. Tark Riigikogu sai aru, et see ei ole hea mõte. Aga et see eelnõu ei oleks nii lühike, siis kirj... Loe lähemalt

16:00 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE) teine lugemine

Hanno Pevkur: Aitäh! Ma isegi mõtlesin, et ma ei küsi piiri kohta, aga olen sunnitud natukene siiski teid täpsustama või korrigeerima. Teie arvamus, et ei saadaks rohkem ehitada, ei ole minu arvates korrektne. Politsei- ja Piirivalveametile anti rahanumber: näete, on nii palju ja saage hakkama. Piiri ehitamisel o... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Ma ei olekski tahtnud pulti tulla, aga kuna ma mind huvitanud teemal väga häid vastuseid komisjonilt ei saanud, siis pidasin vajalikuks ikkagi sõna võtta. Täpsemalt on juttu riigipiirist ja veel täpsemalt idapiirist. Piiriehituseks eraldatud vahendid ei ol... Loe lähemalt

24.10.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:06 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (656 SE) esimene lugemine

Hanno Pevkur: Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Mul on hea meel tutvustada teile ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu. Sissejuhatuseks alustan sellest, kas meil probleem on või ei ole. Kui ei ole, siis ei peaks ju ühte seaduseelnõu üldse algatama. Minu hinnangul on Eesti ravimiturul apteekide omandiõig... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Esiteks, ma oma sõnavõtus mitte kordagi ei maininud maa-apteeke. Te olete selle mõtte meelevaldselt kuskilt võtnud. Teiseks, mis puudutab selle eelnõu eesmärki, siis nagu ma ütlesin, eelnõu n-ö alguspunkt oli Konkurentsiamet ja tema arusaamine sellest, milline apteegiturg peaks olema, ja sel... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Eks need põhjused ole seotud sellega, et kui üks seadus vastu võetakse, siis see hakkab oma elu elama. Aastail 2014–2015 võeti erinevad seadusmuudatused vastu ja nende jõustumistähtaeg hakkab nüüd kätte jõudma. Loomulikult on turul toimunud mingisugune selginemine, on hakatud aru saama, mida ... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Aja jooksul on suures saalis väga palju seadusi vastu võetud ja neid on ka muudetud. Muidu võiks öelda, et parlamendi töö saab otsa. On ju nii? Pole võimalik, et võtame ühe seaduse vastu ja las ta siis püsib 20 või 25 või 50 aastat. Ärme midagi muudame. Elu toob ikka korrektiive. Selle eelnõu... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Turul on tõepoolest mõningaid muutusi toimunud, kuid peab tunnistama, et mitte suuri. Loomulikult kõik apteegipidajad, sõltumata sellest, kas nad on mõnes suuremas omandikogumis või üksiku proviisori käes, ootavad Riigikogu suure saali otsust, mismoodi edasi minnakse. Ma ei maininud seda, et ... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Kolleeg Arto Aas ütles just, et tema seda eelnõu ei toetanud. Ka mina – tollal küll olles valitsuse, mitte Riigikogu liige, seega ma ei hääletanud – tegelikult neid põhimõtteid sellisel kujul heaks ei kiitnud. Ja ma ennustasin umbes sama, mida kolleeg Aas: et selliseid peidetud vorme võib tul... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Justiitsministeerium, kes kirjutas selle eelnõu kohta oma arvamuse, ütleb selles ka, et ravimituru korralduses tuleks läbi viia põhjalikum reform, ei tohiks piirduda eelnõus toodud ettepanekutega. Me ei pannud sellesse eelnõusse teadlikult muid teemasid, et hoida fookus sellel, kust kõige roh... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Ikka oleks hea teada. Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Kõigepealt, austatud Riigikogu esimees, ehk ma tohin öelda väikese vasturepliigi. Ma arvan, et iseenesest on siiski kohane eri ministrite arvamus vähemalt lisada valitsuse arvamusele. Valitsus loomulikult kujundab ühe seisukoha, aga parlamendiliikmetel oleks hea teada, kui valitsuse liikmetel... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Tsiteerides põhiseaduskomisjoni esimeest Marko Pomerantsi viimasel põhiseaduskomisjoni istungil, ütlen, et inimesel on põhiseaduslik õigus olla rumal. Seda parafraseerides võiks öelda, et inimesel on ka põhiseaduslik õigus saada targemaks. Eks iga eelnõu puhul, iga probleemi lahendamisel on Riigikog... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Tõepoolest, sotsiaalkomisjonis oli sellest juttu, ma loodan, et komisjoni ettekandja sellest ka räägib. Aga niipalju kui mina komisjoni istungil olles Sotsiaalministeeriumi positsioonist aru sain, siis oli kaks positsiooni: a) Sotsiaalministeeriumi jaoks ei ole probleem, kui haruapteegid kinn... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh selle küsimuse eest! Esiteks ma arvan, et kui 32 Ida-Virumaal asuvast apteegist 14 võivad minna sulgemisele, siis see on probleem. See on reaalne ravimite kättesaadavuse probleem Ida-Virumaal. Ida-Virumaa on päris suur. Ma olen sealt pärit, muuseas, nagu ka hulk neid Riigikogu liikmeid, kes... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Seaduseid võtab vastu see suur saal siin. On ju nii? Kolme lugemist on vaja ja võetaksegi vastu. Tollal initsieeris seaduse muutmise Riigikohtu lahend. Ja püüdes seda Riigikohtu lahendit arvestada, valiti üks tee. Oleks võinud valida ka teise tee. Minu hinnangul see tee, mis valiti, ei olnud ... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Selgitan natukene ravimite kättesaadavust kahest vaatest. Üks on ravimite füüsiline kättesaadavus ja teine ravimite toimeainepõhine kättesaadavus. Ravimite füüsilise kättesaadavuse kohta on eelnõus üks sättekene, mis ütleb, et kui apteegipidajale on antud vähemalt kümme üldapteegiteenuse osut... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: See on nüüd küll demagoogiline küsimus. Vabandust, aga mis me ütleme Eesti inimestele, kes teadsid, et Eestis on tugev ettevõtluskeskkond, ühetaoline tulumaks ja kindel investeerimiskeskkond? Ühel päeval saabus valitsus, kes ütles, et meil enam ühetaolist tulumaksu ei ole, meil on astmeline tuluma... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Keegi ei ole öelnud, et omandit ei või absoluutselt piirata. Ma olen öelnud, et omandivabadus ja omandipiirang peab olema eesmärgipärane. Ja võtke ette justiitsministri kiri, millest ma rääkisin oma ettekandes! Ma loen teile uuesti ette. Ta kirjutab, et tarbijale annab parima vastuse vaba ko... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh, hea Jürgen! Ma olen püüdnud juba nendele küsimustele vastata ja viidanud ka justiitsministri kirjale, kus on samadele küsimustele tähelepanu juhitud. Ettevõtlusvabadus on üks oluline demokraatia tunnus. See, et riigis on vabamajandus, piirangutevaba majandus, on ju loogiline. Vaid siis saab m... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh selle küsimuse eest! Hästi konkreetne vastus: Ida-Virumaal on võimalike suletavate apteekide osakaal kõige suurem. Me peame aru saama, et Ida-Virumaa tegelikult saab kõige suurema hoobi, kui need muudatused jäävad vastu võtmata. Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Olgu mõiste selguse huvides öeldud, et privatiseerimine tähendab küll midagi muud. Võib-olla te mõtlesite natsionaliseerimist – ma ei oska teie pähe näha. Selle eelnõu põhimõtteid on arutatud tegelikult väga pikalt. Vaadake ka meedias ilmunud artikleid, mis sel teemal on kirjutatud! Probleem ... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Ma ei olnud tol ajal parlamendis, aga nii palju, kui ma ajaloohuvilisena, ka parlamendi ajaloo huvilisena olen kuulnud, sai eelnõu alguse Riigikohtu lahendist. Siis hakati kiiresti otsima lahendusi. Ja tegelikult oli siis kahjuks samamoodi valimiseelne periood. 2015. aasta valimised olid u... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Kas ma saan äkki istungi sekretäri käest küsida, et mida sotsid paluvad? Mis nende paberi peal kirjas on? Äkki te loete selle ette, et saaks pildi selgeks? Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh, austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Istungi juhataja sulges läbirääkimised. Pärast läbirääkimiste sulgemist enam ettepanekuid teha ei saa ja sellest tulenevalt ei ole meil kahjuks võimalik seda sotside ettepanekut hääletada. Seega esimene lugemine on lõppenud. Loe lähemalt

16:46 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (662 SE) teine lugemine

Hanno Pevkur: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea kolleeg! Komisjonis me arutasime ka seda, et tegelikult ei ole seda eelnõu vaja. Selle eelnõu puhul oli pintsakuks riigisekretäri haridusnõue ja selleks, et mitte tulla üherealise eelnõuga Riigikogu suurde saali, õmmeldi sinna nööpidena külge veel ports väikeseid eba... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh, istungi juhataja! Tõepoolest kasutan. Mainisid, hea Helmut, et muu hulgas on seal sees piiriäärsete maade küsimus. Minu arvates ei ole see ainult PPA või kapo ülesanne. Tegelikult on see tihtipeale üsna poliitiline küsimus, kas piiriäärseid maid saab erastada või mitte ja kellele neid saab e... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Püüan teha lühidalt. Minu hinnangul seda seadust muidugi vaja ei ole, meie õigusruum on niikuinii tarbetute seadustega üle koormatud. See eelnõu on üks ehe näide seaduse kohta, mida vaja ei ole. See eelnõu võib olla küll lühike, aga selle sügavam sisu on ju täiesti olemas ja mõõdetav. Esiteks on see... Loe lähemalt

15.10.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

 15:07 Arupärimine valitsuse tahtmatuse kohta tegeleda piirikaubandusega (nr 441)

Hanno Pevkur: Aitäh, hea peaminister, selle ülevaate eest! Aga mööngem, et probleem on ju väga tõsine. Lõuna-Eestis on poode kinni pandud, inimestel on seal reaalsed probleemid. Kuid näiteks teie kolleeg Janek Mäggi ütles hiljutisel kohtumisel, kus ka teie olite, et piirikaubandus on tegelikult täitsa tore – ma n... Loe lähemalt

08.10.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

Hanno Pevkur: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Tavatsetakse ikka öelda, et järjepidevus viib sihile: kui sind ühe korra on uksest välja visatud, siis tasub minna ja ronida aknast uuesti sisse. (Hääl saalist.) Alati ei tasu, aga tihtipeale tasub, kui eesmärk on õilis ja hea. Reformierakond on siiralt vee... Loe lähemalt

26.09.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:12 Soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (683 SE) esimese lugemise jätkamine

Hanno Pevkur: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Esimene soe on möödas, kuna tuline debatt oli eile ja selle debati käigus olid emotsioonid kindlasti värskemad. Aga tulen tagasi selle eelnõu ja meie ettepandud probleemi lahenduste juurde. Kõigepealt peaks alustama sellest, kas meil on probleem, mida on va... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: ... üks uuring, millega ei jõuta valmis enne selle seaduse jõustumist. See on minu arvates väga arusaamatu: miks tellitakse uuring, aga enne uuringutulemuste teadasaamist tehakse seadus ikka ära? Teeme ikka ära, midagi saab ju teha. Me panime koalitsioonileppesse, et me anname Tööinspektsioonile kuu... Loe lähemalt

25.09.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:00 Soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (683 SE) esimene lugemine

Hanno Pevkur: Vakra on mõttes meiega, jah. Selge. Aitäh, hea istungi juhataja! Hea minister! Ma olen üldiselt alati olnud arusaamisel, et tasu tehtava töö eest kujuneb ikkagi turul ning kujuneb just nimelt nõudluse ja pakkumise vahekorrana. Kindlasti on töid, mis füüsiliselt võivad tunduda väga erinevad ja erinev... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Kindlasti on palgalõhe miski, mis on olemas, eri riikidel on see erineval tasemel, keegi ei vaidlustagi seda. Igal juhul on mõistlik üks põhimõte ja see põhimõte on see, et kui inimesed teevad võrdselt hinnatud tööd, siis nad saavad selle eest ka võrdset tasu. Samamoodi on minu arvates igati ... Loe lähemalt

20.09.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:07 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (634 SE) esimene lugemine

Hanno Pevkur: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Meie eelnõu eesmärk on hoida eestlasi ja eestlust. Ja kindlasti selle eelnõu lähtekoht on Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse mõtte ja sisu kohaselt on eesti rahvas selgelt sätestanud, et sünnijärgne kodakondsus on alati olemas ja sünnij... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Praeguste seaduste järgi on võimalik kodakondsust ära võtta, aga selle kohta on väga kitsas reeglistik. Nagu ma ütlesin, põhimõtteliselt peab olema tegemist juhtumiga, kus inimene on saanud kodanikuks naturalisatsiooni korras ja ta peab olema otseselt asunud välisriigi julgeoleku- või kaitsev... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Vastus on väga lihtne: Venemaa Föderatsioon ei luba topeltkodakondsust. Kui inimene soovib taotlema hakata Eesti Vabariigi kodakondsust, siis on selge, et ta peab tegema avalduse, et loobub Venemaa Föderatsiooni kodakondsusest, kuna Venemaa Föderatsiooni õigus seda ette ei näe.  Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Kõigepealt eelnõu eesmärgist. Nagu ma ütlesin, eelnõu eesmärk on kõrvaldada nii sisuline kui vormiline vastuolu põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse vahel. Teiseks, mis puudutab selle eelnõu skoopi, siis igal juhul on kodakondsusõiguse ja kodakondsuspõhimõtete kehtestamine iga riigi suveräänne... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! See on üks võimalik lahendus. Nagu ma oma ettekandes ütlesin, meie soov oli tegelikult pöörduda selgelt eestlaste poole, kes elavad suurte kogukondadena teatud riikides. Ja loomulikult, mis puudutab Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda, kuhu me kuulume, siis kui vaadata Euroopa Liidu õi... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Kõigepealt vastus esimesele küsimusele. Jah, eelnõu kirjutama hakates me kaalusime kõiki variante, alates sellest, et me ei pane loetelu kirja, ja lõpetades sellega, et võimalikult pikk loetelu oleks. Eks see ongi eelnõu autorite valik. Arvestades just nimelt eesti kogukonda ja arvestades sed... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Nii nagu on võrdsus põhiõigus, nii on ka kodakondsus põhiõigus – need on võrdsed õigused põhiseaduse mõttes. Ja loomulikult, nii nagu ütleb ka põhiseadus: piirangud saavad tulla ainult seadustest või põhiseadusest. Kodakondsusõigus ja kodakondsusküsimus, nagu ma ütlesin ja mille üle me ka eel... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh küsimuse eest ja tähelepanu juhtimise eest! Tõepoolest, ma ei pidanud isegi vajalikuks sellele tähelepanu juhtida, sest minu jaoks olid need arusaamatud väited. Aga kui natukene põgusalt neid kommenteerida, siis julgeolekuriski Eesti Vabariigi jaoks suurendanuks see, kui me oleks siia loetellu... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Sellest on raske lõpuni aru saada. Ainuke arusaadav põhjus või selgitus oleks see, et nad sooviksid seda ringi laiendada ka naturaliseerunud kodanikele. Kindlasti see ei lähe põhiseaduse mõttega kooskõlla. Aga see oli väga õige tähelepanek, mis puudutas diasporaa hoidmist. Tõepoolest, nagu ma... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh selle küsimuse eest! Praegusel juhul ei ole see absoluutselt relevantne. Küsimus on selles, kas Riigikogu suur saal peab õigeks seda, et diasporaa on Eestiga seotud või mitte. Kodakondsuse seaduse ja põhiseaduse näiline või ka sisuline vastuolu – kuidas keegi arvab – on olemas. Me teame seda j... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Kui komisjoni ettepanek läbi läheb ja see eelnõu lükatakse esimesel lugemisel tagasi, siis on valikuid mitu. Esimene on see, et Reformierakond jääb oma seisukoha juurde. Loomulikul me jääme selle juurde, et mitmikkodakondsus sünnijärgsetele – rõhutan veel kord üle: sünnijärgsetele – Eesti kod... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Kõigepealt, see on juba nagu rikkis plaat: et miks te ei teinud, kui te olite ... Teate, sellega oli nagu ikka. Te kuulsite vastust siit minu paremalt käelt, teie poolt vaadates vasakult tiivalt. Isamaa ütles, et nemad ei toeta seda. See ongi vastus. Eestis ei ole veel olnud erakonda, kes ole... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Eks ta nii on. Eks tegelikult kõige suurem küsimus on ikkagi Isamaale. Tarmo korraks küsis selle kohta siin. Aga minu arvates isamaaline käitumine on see, kui kõiki eestlasi püütakse koos hoida ja sidet säilitada, ja antiisamaaline on see, kui öeldakse osale eestlastele, et te ei ole enam koj... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Loomulikult me uurisime, kuidas see on lahendatud. Euroopa Liidus on vist – ma mälu järgi ütlen praegu, mul ei ole arve kaasas – neli või viis riiki, kellel mitmikkodakondsus on keelustatud, ei ole lubatud. Üks neist on Eesti. Kui vaadata maailmas laiemalt, siis te leiate kodakondsuse saamise... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Ma saan loomulikult väljendada vaid oma isiklikku veendumust: Eesti riik ei võta mitte kunagi sellist positsiooni, et ükskõik kes siia tuleb ja ükskõik mis ta teeb, ta saab Eesti riigi kodanikuks. Ei! Naturalisatsiooni korras kodakondsuse saamine on täiesti legitiimne viis, aga selle eeldusek... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Hea Jüri, ma annan sulle võimaluse sedasama debatti natukene jätkata. Heidy küsis ka mõne näite kohta. See küsimus ei puuduta ju tegelikult mitte ainult diasporaad. See puudutab ka neid inimesi, kes saavad üha enam globaliseeruvas maailmas perre lapse, kelle ühel vanemal on üks kodakondsus ja... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Selle küsimuste vooru lõpetamiseks väike ajalootund. Jüri, sa oled siiski ka põhiseaduse sünni juures olnud. Äkki sa natukene meenutad, miks anti põhiseaduses sünnijärgsele kodakondsusele eristaatus, tugevam staatus kui muul viisil kodakondsuse saamisele?  Loe lähemalt

19.09.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:25 Isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (679 SE) esimene lugemine

Hanno Pevkur: Ma tänan! Hea justiitsminister! Tõsi on see, et midagi muud selles eelnõus muutunud ei ole, kui et üks sõna on sellest varasemast tekstist, mille üle oli debatt, välja jäetud. Küsin sellest tulenevalt ja arvestades ka seda, mida ütles eile õiguskantsler, kes meenutas natukene selle sätte ajalugu, se... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Jätkame natuke seda debatti. Kindlasti ei ole kehtiv õigus ju takistanud ajakirjandusel Eesti avalikkusele teada andmast kõiki huvitavaid ja vähem huvitavaid seikasid. Ma küsin võib-olla niipidi: kuidas sa hindad, arvestades seda, et isikuandmete kaitse seaduse eesmärk on kaitsta isikute ehk inimest... Loe lähemalt

14:35 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (650 SE) esimene lugemine

Hanno Pevkur: Aitäh! Hea minister! Ma usun, et teil oli väike keelevääratus, Euroopa Nõukogu üldmäärus ikkagi kogu Euroopa kontinendile ei laiene, ta kehtib Euroopa Liidus. Ju see oli sõnavääratus. Minu küsimus suundub sinna sfääri, et meie poole pöördus ka haiglate liit oma konkreetse ettepanekuga, mis puudutab... Loe lähemalt

18.09.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Õiguskantsleri 2017.–2018. aasta tegevuse ülevaade

Hanno Pevkur: Aitäh! Austatud õiguskantsler, tänan teid ettekande eest ja nende tähelepanu juhtimiste eest! Aga ma tahtsin küsida, seda natukene ka jätkuna Jürgeni küsimusele, et kui te nüüd vaataksite viimasele aastale või poolteisele tagasi. Te mainisite ka oma kõnes mõningaid tähelepanekuid, et seadusloomes va... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Austatud istungi juhataja! Hea õiguskantsler! Kolleegid! Ma alustan oma kõnet õiguskantsleri enda sõnadega, mida me oleme võinud lugeda elektroonilises vormis tema kodulehelt ja mis ta ütles täna ka siin: "Riik, lase elada ja ole ausameelne!" Ma arvan, et need sõnad iseloomustavad üsna palju ka mööd... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Õiguskantsleri roll ongi olla ühiskonna õigussanitar. Tänasest ülevaatest saime teada, et ta on seda rolli kenasti täitnud ja õiguskantslerile palju soovitusi jagada ei olegi. Võib-olla ainult üks, ja see võiks kõlada umbes sellisena, et õiguskantsler võiks ka kõikidel Vabariigi Valitsuse istungitel... Loe lähemalt

17.09.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:06 Arupärimine Vene mõjuagentide kohta Riigikogus ja Vabariigi Valitsuses (nr 442)

Hanno Pevkur: Aitäh! Hea minister! Ma natukene jätkan Jürgen Ligi alustatud teemat. Ma ei räägi tõepoolest Eestist, aga küsin teie isiklikku hinnangut. Olete kindlasti nii enne ministriametit kui ministriametis puutunud kokku Venemaa mõjutustegevuse valdkondadega. Me teame seda, et Kremli huvi on tegelikult nõrge... Loe lähemalt

12.09.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:03 Kodakondsuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (629 SE) kolmas lugemine

Hanno Pevkur: Head kolleegid, kõigepealt head aasta algust meile kõigile! Aga kui vaadata sellele eelnõule otsa, siis seda eelnõu me oleme siin arutanud eri aegadel päris pikalt ja ma olen selle puudustele juhtinud tähelepanu ka varem. Iseenesest ei ole ju kellelgi midagi selle vastu, et eesti keelt õpetada. Küsi... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Püüan lühidalt teha. Aitäh, austatud istungi juhataja! Selle eelnõu eesmärk ja sisu ongi koalitsioonil sassi läinud. Selles mõttes, et kui riik soovib anda tasuta keeleõpet lisaks tasuta bussisõidule ja veel muudele huvitavatele asjadele, siis tasuta asju ei ole teatavasti olemas – me maksame selle ... Loe lähemalt

22.08.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

10:05 Istungi rakendamine

Hanno Pevkur: Hea Riigikogu esimees! Võib-olla ma ei pannud tähele, aga kas mu mälu petab mind, et Riigikogu erakorraliseks istungiks on vaja 51 rahvasaadikut, kes meil praegu kenasti kohal olid? Kas juhul, kui ei oleks olnud, oleks ministri vanne jäänud ebaseaduslikuks? Ehk teisisõnu, kas ei oleks pidanud enne t... Loe lähemalt