Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 130Ava/Sulge kõik
12.06.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:02 Istungi rakendamine

Hanno Pevkur: Aitäh! Hea koosoleku juhataja! Te räägite siin kogu aeg tavadest ja kommetest. Kindlasti tavad ja kombed on väga tõsine argument, aga üks tavadest järelikult muutus 2016. aasta 9. mail. Ka riigisekretär juhtis omal ajal tähelepanu sellele, et riigi institutsioonid võiksid panna Eesti lipule lisaks ... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! See kõlab juba natukene nagu "Pehmetes ja karvastes", et kas keegi paigutab midagi kuskile keldrisse ja siis tulevad keldrist otsused, eks ole. Äkki te siiski võtate nüüd selle kümme minutit vaheaega, loobute oma jonnist ja ütlete Riigikogu Kantseleile, et võib need lipud tagasi panna. Oleks... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: ... äkki te võtate selle kümme minutit ja lõpetate selle jama, selle oma jonnimise ära ja annate Riigikogu Kantselei direktorile ülesande panna need lipud üles selliselt, nagu need olid. Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Hea istungi juhataja! Riigikogu kodu- ja töökorra seadus ütleb, et kui Riigikogu liikmetel on sõnasoove ja istungi juhataja leiab, et need sõnasoovid ei ole enam põhjendatud, et piisab juba selle punkti arutelust, siis tõepoolest on võimalik panna küsimus hääletusele, mida te ka tegite. Aga ... Loe lähemalt

16:14 Maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (29 SE) esimene lugemine

Hanno Pevkur: Aitäh! Hea minister! Kuna sa kaitsed siin praegu ka kohtute seaduse muutmist, siis tõepoolest vajab eelnõu koosseisu häälteenamust ehk vähemalt 51 poolthäält. Aga ma küsin su käest just nimelt seda kohtute seadust silmas pidades. Ma loen seletuskirjast, et kohtunike ühing on tahtnud kohtunikele tegu... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Hea minister! Ma palun siiski veel täpsustada, mida eelnõu koostajad ja teie mõtlesite, kui kohtunikele selle lisaõiguse otsustasite anda. Seletuskirjast on ka näha, et eeltoodu tõttu on kohtute seaduse § 49 lõike 1 teine lause sõnastatud veidi avaramalt, kui see oli eelnõus esialgu kavandatu... Loe lähemalt

16:39 Euroopa Komisjoni liikme kandidaadi ettekanne

Hanno Pevkur: Aitäh! Hea Kadri! Võib juhtuda, et sa ei saa juhtida neid lemmikvaldkondasid, mida sa soovid. Võib juhtuda, et sa hakkad tegelema ühise põllumajanduspoliitikaga. Seda ei saa välistada. Äkki sa valgustad Riigikogu suurt saali, mida sa arvad ühisest põllumajanduspoliitikast? Ja teine, sellega seondu... Loe lähemalt

11.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:31 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) teine lugemine

Hanno Pevkur: Aitäh! Hea ettekandja! Ma olen nõus, et kui viga on tehtud, siis viga tuleb parandada, aga viga tuleb parandada õigesti. Te viitasite kümne aasta tagusele ajale, millised siis alkoholiaktsiisid olid. Ma huvi pärast võtsin välja ja vaatasin. Aastail 2008–2012 näiteks tõusid õlle- ja viinaaktsiis võrd... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Hea Aivar! Ma küsiks ka sinu isiklikku arvamust. Sa oled rahanduskomisjoni esimees ja teatavasti Riigikogu ei ole ju kummitempel. Kuidas sulle endale tundub, kas selline numbriliselt samasugune vähendamine 25% kõikidel alkoholiliikidel, v.a siis seal teatud grupid, on õige? Loe lähemalt

04.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:10 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta

Hanno Pevkur: Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud Riigikohtu esimees, hea Villu, sind on alati hea kuulata. Võib-olla ma natuke mõtisklen ja palun su arvamust sinu kõnes toodu kohta. Selle lõpus oli pikk loetelu sellest, mida õigusruumis oleks vaja muuta. Juba see on, ma arvan, Justiitsministeeriumi selline paa... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Austatud istungi juhataja! Hea Riigikogu esimees! Tõepoolest, ka mina siit kõnetoolist ühinen nende tänusõnadega, mis puudutavad väga head ettekannet ja häid vastuseid. Need teemad, mis sa tõstatasid, olid tõepoolest natukene teistmoodi ülesehitusega kui kõned, mida Riigikohtu esimehed varem on siin... Loe lähemalt

03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:38 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) esimene lugemine

Hanno Pevkur: Aitäh! No seda teie arvamust muidugi faktid senimaani pole kinnitanud, et alkoholi pärast hakati Lätis käima sellepärast, et enne veel oli seal odavam kütus. Aga te olete, ma saan aru, võtnud positsiooni, et lühike vastus on hea vastus. Te põhimõtteliselt sisu ei ava ja sisu kohta ei vasta. Ma annan... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! No te ju ei vasta mitte ühelegi küsimusele. Proovige nüüd! Ma ju küsisin teilt hoopis midagi muud, mitte seda, millele te vastasite. Ma küsisin teie käest või õigemini andsin teile võimaluse selgitada, kuidas sellele kokkulepele jõuti, et 25% on see õige. Ja ka see, et lahja alkohol on suhtel... Loe lähemalt

18:17 Siseminister Mart Helmele umbusalduse avaldamise arutamine

Hanno Pevkur: Aitäh! Härra Helme, ma tuletan teile meelde, et te olete Vabariigi Valitsuse liige, siseminister. Mul oli siiras plaan teilt küsida päris tõsiseid ja sisulisi küsimusi, aga kuulates teie sissejuhatavat juttu ja neid esimesi vastuseid, ei oota ma teilt vastust. Ma näen, et sellest ei ole mitte mingit... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh, hea istungi juhataja! Härra Helme! Te olete jälle valetanud. Te ütlesite, et mingit kriminaalasja ei ole. 29. aprillil alustas Politsei- ja Piirivalveamet prokuratuuri juhtimisel menetlust. 29. aprillil. Te ütlesite, et mitte mingit kriminaalasja ei ole. Jälle valetasite. Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Kas ma võin küsimuse ära küsida? Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Hea istungi juhataja, kas ma saaksin oma 45 sekundit tagasi? Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Te olete juba mitu korda siin puldis valetanud. Te ülbitsete, te ründate küsijaid. Te ei saa demokraatia põhimõtetest aru. Te ütlete, et parlament kandku teile ette. "Kandke mulle ette," on teie täpne tsitaat. Ma saan aru, et teil on head eeskujud. Vale peab olema nii suur, et see tunduks us... Loe lähemalt

30.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Riigikogu otsuse "Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni moodustamine" eelnõu (3 OE) teine lugemine

Hanno Pevkur: Tänan! Hea Paul! Me komisjonis tõepoolest arutasime erinevaid teemasid. Muuhulgas tõstsin mina teema, et tegelikult, kui üldse oleks kuidagi õigustatud selle komisjoni moodustamine, siis võiks sellele nimeks panna "Eestikeelsele õppele ülemineku probleemkomisjon". Seda ettepanekut komisjon ei toeta... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Ma kasutan seda hetke, et täpsustada ka Andrei Korobeiniku küsimust. Tõepoolest, meil ei olnud hääletust, kuid komisjoni nimi oli väga pikalt arutelu all, samamoodi minu ettepanek eestikeelsele õppele üleminekuks ja selle probleemiga tegelemiseks. Tõesti, hääletuseni me ei jõudnud. Aga ma küs... Loe lähemalt

11:12 Riigikogu otsuse "Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine" eelnõu (4 OE) teine lugemine

Hanno Pevkur: Kuna siin protseduurika arutamiseks läks, siis, hea istungi juhataja ja ka põhiseaduskomisjoni esimees, tegelikult on tõepoolest nii, et otsuse eelnõu, mis meil laual on, räägib punktis 1, et komisjoni kuulub igast fraktsioonist üks liige. Selles mõttes on nii, et kui fraktsioonid kandidaati ei esit... Loe lähemalt

29.05.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:01 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse (783 UA) uuesti arutamine

Hanno Pevkur: Hea istungi juhataja! Head kolleegid! Et sellest eelnõust, mis meil laua peal on, ja sellest teemast natukene sotti saada, tuleb alustada algusest. Põhjus, miks me üldse praegu seda teemat arutame, on see, et eelmine parlamendikoosseis võttis suhteliselt oma tööaja lõpus vastu Kaitseväe korralduse s... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh küsimuse eest! Me ei ole n-ö detailselt arutanud seda, mis siis saab, kui pärast muutmist jääb seadus Vabariigi Presidendil uuesti välja kuulutamata. Aga me teame täna väga täpselt, millised olid Vabariigi Presidendi murekohad tulenevalt põhiseadusest. Ma väga loodan, et kui me peaksime jätma ... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Põgusalt oli arutlusel tõesti, et president viitas sellele, et kui probleem on ressursipuuduses, siis tuleks anda Politsei- ja Piirivalveametile ning Kaitsepolitseiametile ressurssi juurde. Aga meie lähtusime komisjoni arutelus siiski eelnõu sisust ja püüdsime aru saada, kas see eelnõu võ... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Vabariigi Presidendil on tulenevalt oma ametist kohustus anda hinnang Riigikogus vastu võetud seadusele. Antud juhul on ta seda teinud. Ta on näinud ohtu, et võib olla tegemist põhiseaduse nelja paragrahvi riivega. Kas see ka nii on, siin on loomulikult lõplik otsustusõigus Riigikohtul. Täna ... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Ei, ei tundu niimoodi. Ma olen sügavalt veendunud, et need väikesed detailiparandused on võimalik ära teha, võib-olla isegi teha seda seadust veel tugevamaks just nimelt sellest vaatest, et kaitseväeluurele anda need võimalused, mida tal on vaja oma töö tegemiseks nii julgeolekuala turvamisel... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Kui vaadata presidendi põhjendusi, siis on näha, et peamine mure puudutab julgeolekualal tehtavaid eritoiminguid. Ma julgen arvata, et neid on võimalik natukene kitsamalt või – "kitsam" ei ole isegi õige sõna – täpsemalt piiritleda. Ja teine küsimus. Kui sa mäletad, siis põhiseaduskomisjon ko... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Head kolleegid! Ma ei oleks siia teie ette tulnud, aga üks kolleeg otsustas öelda midagi, mis ei ole sellele saalile kohane. Keegi ei poe kellelegi. Võiks natuke viisakam olla. Seda esiteks. Teiseks, mis selle eelnõu puhul oluline on? Küsimus oli, et mis on point. Point on selles, et kui me toome ... Loe lähemalt

28.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Riigikogu otsuse "Kai Kullerkupu Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (5 OE) esimene lugemine

Hanno Pevkur: Aitäh! Riigikohtu liikme kandidaat! Meil oli põhiseaduskomisjonis võimalik eile ka Riigikohtu esimehega natukene mõtteid vahetada, tulenevalt sellest, et arutati eelmise aasta Riigikohtu tegevuse ülevaadet. Me teiega fraktsioonis kohtudes sellest rääkisime, aga ma küsin ka suures saalis teie arvamus... Loe lähemalt

15.05.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:30 Õigusriigi toimimine

Hanno Pevkur: Aitäh, hea koosoleku juhataja! Hea peaministri ülesannetes Mart Helme! Tuletan teile siiski meelde, et te täidate täna siin meie ees tõesti peaministri ülesandeid, ja juhin ka tähelepanu, et mitte ainult peaministri, vaid ka siseministri ülesanne ongi seista õigusriigi toimimise eest. Ma meenutan... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Kõigepealt vabandust, et ma ei jõudnud kohe nuppu sisse vajutada, mul olid küsimused siin selle elektroonilise asja peal ees. Vabandust! Hea peaministri ülesannetes Mart Helme! Kui vaadata seda debatti, mis siin täna on olnud osalt ka õigusriigi teemal, siis võib öelda, et loomulikult peavadki ühes... Loe lähemalt

17.04.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:02 Peaministrikandidaat Jüri Ratasele volituste andmine Vabariigi Valitsuse moodustamiseks

Hanno Pevkur: Aitäh! Hea Jüri! Täna on siin saalis väga palju juttu olnud erinevatel teemadel, välispoliitikast aga väga vähe. Eesti mainet kujundab ametisse astuv valitsus kindlasti väga palju. Minule teadaolevalt – nii palju ma sellest dokumendist nimega "Koalitsioonileping" välja lugesin – ei ole teie leppes k... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Hea Jüri! Sa ütlesid, et peaks minema naeratades edasi ja naeratava Eesti poole. Meil 50 aastat võim nõudis naeratamist ja kulbilöömist ja need, kes ei löönud, kõrvaldati. Vaatame nüüd, mis meil siin viimasel ajal on toimunud. Ministrikandidaadid on vihjanud, et ametnikud, kes nende pilli jär... Loe lähemalt

13.02.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:08 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE) teine lugemine

Hanno Pevkur: Aitäh! Hea ettekandja! Sa ütlesid oma kõnes, et Kaitsevägi valib alati n-ö vähima võimaliku meetme. Samas, kui ma vaatan muudatusettepanekuid, siis üks neist on just nimelt selline, mis selle põhimõtte, mis seaduseelnõus algul kirjas oli, sealt välja viskab. Teisisõnu, eemaldatakse see punkt, mis pu... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Head kolleegid! Selle eelnõu ettevalmistamine on kestnud üsna pikalt. Olgu sissejuhatuseks öeldud, et selle eelnõu eesmärk on väga õige. Loomulikult peab riigil ja ka Kaitseväel olema võimalik oma ülesandeid täita, Kaitseväel peab olema võimalik täita ka teatud vastuluurelisi ülesandeid. Selle eelnõ... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Austatud juhataja! Ütlen protokolli huvides, et kõik saaks klaariks. Põhiseaduskomisjonil ja julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonil on erinevad eelnõud menetluses. Isikuandmete kaitse seaduse eelnõu on päevakorras kuskil allpool. Selleks, et vältida kahe seaduseelnõu vastuolu, oleks selguse hu... Loe lähemalt

15:41 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (775 SE) teine lugemine

Hanno Pevkur: Jätkan seda meeldivat õiguspoliitilist debatti. Tegelikult jah, Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 107 võimaldab justkui ka algatajal lugemist katkestada. Aga kui on mõne fraktsiooni konkureeriv ettepanek – ja praegusel juhul on konkureeriv ettepanek juhtivkomisjonilt eelnõu teine lugemine lõpeta... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Vahest võib tähte närida ja peabki tähte närima. Kui ma võtan ette sellesama § 107 meie kodu- ja töökorra seaduses, siis näen, et seal on kirjas, et Riigikogu katkestab eelnõu lugemise Riigikogu juhatuse, juhtivkomisjoni või eelnõu algataja ettepanekul. Ka Riigikogu esimees juhtis tähelepanu, et eel... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Ma tänan, hea Riigikogu esimees! See viimane lause oli ülioluline: Riigikogu juhatus tahab olla täpne ja korrektne. Valitsuse reglement on praegusel juhul irrelevantne ehk ei ole relevantne, sellepärast et valitsus korraldab oma tööd, parlament korraldab oma tööd. Parlamendi tööd reguleerib kodu- ja... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Sisuline tähtsus on selles, et tõepoolest Riigikogu kodu- ja töökord näeb ette, et katkestamise ettepaneku üle saab otsustada, eks ole, pärast muudatusettepanekute läbihääletamist. Tegelikult minister andis katkestamise soovi edasi teadmata, mida otsustab parlament. Minu küsimus juhatusele on: kas s... Loe lähemalt

19:09 Tööstusheite seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (736 SE) teine lugemine

Hanno Pevkur: Ma siis küsin üle. Kas ma saan õigesti aru, et juhatus võttis seisukoha, et algataja kodu- ja töökorra seaduse § 107 mõttes on ka algataja esindaja? Küsin seda edaspidiseks teadmiseks kõikidele tulevastele põlvedele ja uuele Riigikogule. Me saame praegu ühtemoodi aru, et Vabariigi Valitsuse minister... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Siis võiks stenogrammi minna ka see, et lepime kokku: kui Eesti riigile tuleb trahvinõue, siis see ei tule Eesti Vabariigi parlamendile ja nendele 101 liikmele, kes praegu püüavad seda tööd kuidagi korraldada, vaid see läheb Riina Sikkutile personaalselt. Loe lähemalt

12.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

Hanno Pevkur: Aitäh! Hea välisminister! Väliskaubandusest me natuke rääkisime, mina tahaksin rääkida välisinvesteeringutest ja üldse Eesti mainest meie võimalike partnerite, välisinvestorite ja ka töötajate seas. Meil on kaks sellist murekohta, mis on viimasel ajal tulnud tõsiselt päevakorda. Esiteks, tööränne.... Loe lähemalt

30.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:26 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (799 SE, ühendatud eelnõud 505 SE ja 729 SE) teine lugemine

Hanno Pevkur: Aitäh! Austatud ettekandja! Ma olen natukene segaduses kõikide nende eelnõude numbrite ja selle eelnõu vormilise poole pärast. Sisulisest küljest ma saan aru, et valitsuskoalitsioon on pärast aastast mõtlemist jõudnud samale seisukohale, mis Reformierakond, ja on need eelnõud liitnud. Aga puhtvormil... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Ma jätkan oma enne esitatud küsimust. Sellest, et kultuurikomisjon on siia toonud liidetud eelnõu, ma saan aru. Aga kas oli kultuurikomisjonis arutusel ka see, et arutataks Reformierakonna fraktsiooni eelnõu, mille kohta võib teha muudatusettepanekuid? Ma loen siit pealkirjast, et see eelnõu ... Loe lähemalt

16.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:04 Kaubamärgiseaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (765 SE) esimene lugemine

Hanno Pevkur: Aitäh! Kuna justiitsministri ettekanne oli nii põhjalik ja kiire, et ei jõudnud isegi küsimust küsida, siis ma küsin seda sinu käest. Sa mainisid patendivolinikuks saamise lihtsustamist. Aga on üks väike detail, mis on selle eelnõu tegemisel patendivolinike ja advokatuuri vahel vaidluse all olnud. S... Loe lähemalt

17:13 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE) esimene lugemine

Hanno Pevkur: Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Selle eelnõu sünnilugu on pikk, tegelikult kestnud mitu aastat. Parlamendi ülesanne on muu hulgas tagada inimestele kindlustunne, et tõepoolest ühtegi ülearust jälitustoimingut ei tehta, eriti mitte n-ö asjasse mittepuutuvate inimeste puhul. See eeln... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Ma pakun mõtlemiseks ja suurele saalile arutamiseks veel ühe teema. Selle eelnõuga antakse Kaitseväele, täpsemini Kaitseväe Luurekeskusele õigus missioonidel ehk Eestist väljaspool teostada luuretegevust. Minu küsimus sulle on: milline jurisdiktsioon rakendub, kui sellise tegevuse käigus luurajad te... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Head Riigikogu liikmed! Minu sõnum siit puldist on eelkõige riigikaitsekomisjonile, kuna selle eelnõu algatajale, julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonile menetlus justkui tänase päevaga lõpeb. Meil ei ole enam võimalik rohkem oma panust sinna anda ja see tähendab, et riigikaitsekomisjon võtab... Loe lähemalt

15.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:52 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (574 SE) teine lugemine

Hanno Pevkur: Head kolleegid! Selle eelnõu mõte on väga selge. Need jamad, mis omavalitsuste praktikas on ilmnenud, tuleb parlamendisaalil kuidagi lahendada. Tegelikult ei tahaks ju seda teha. Tahaks eeldada, et omavalitsustes toimuv allub kainele ja tervele mõistusele ja et omavalitsustes toimuv on nende endi re... Loe lähemalt

13.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:08 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (709 SE) esimene lugemine

Hanno Pevkur: Aitäh, austatud istungi juhataja! Head kolleegid! See eelnõu ei ole meie ees esimest korda, aga erinevalt mõnest teisest eelnõust on selle eelnõu puhul asjad klaarid. Eile pidi parlament üles näitama äärmiselt paindlikku tegutsemist. Eile õhtul kogunes pärast eelnõus vea tuvastamist rahanduskomisjon... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh, hea Taavi! Nii sina oma ametis kui ka mina oma ametis kohtusime väliseestlastega päris palju. Mul oli omal ajal siseministrina Washingtonis kohtumine ka eesti rahvuskomitee presidendi Marju Rink-Abeliga, kes tegutseb selle nimel, et liita väliseestlaste kogukondi. Marju Rink-Abel ütles selge ... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! See riikide loetelu on kindlasti päris pikk. Kui võtta lahti kas armastatud või vihatud – kuidas kellelegi – Vikipeedia, siis seal on kirjas riigid, kus on mitmikkodakondsus lubatud ja kus mitte. Suures osas Lääne-Euroopast on mitmikkodakondsus lubatud ja pigem Ida-Euroopas käib selle üle üsn... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Lühike ja konkreetne vastus: ei ürita. See eelnõu ütleb selgelt ja kõigile arusaadavalt, et jutt on sünnijärgsetest Eesti Vabariigi kodanikest, kellel oleks õigus ka teisele kodakondsusele. Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Ma loodan, et nad tulevad siia pulti ja selgitavad seda ise fraktsiooni nimel. Väga raske on teiste mõtteid lugeda. Nii kõrgel tasemel ma oma võimetega veel ei ole, et kellegi mõtteid suudaks lugeda. Aga ma saan lugeda seisukohti, mis on avaldatud meedias. Ja need seisukohad, nagu ma juba ütl... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Kui ma Vabariigi Valitsuses siseministri ülesandeid täitsin, siis palusin Marju Rink-Abeliga kohtudes temal kui katusorganisatsiooni juhil uurida, mida arvavad teised organisatsioonid. Ja vastus oli, et loomulikult kõik toetavad seda lahendust. Loomulikult kõik toetavad! Mis puutub väliseestl... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Lühike vastus on: "Jah, on silmakirjalik." Aga mul jäi üks asi Jürgenile vastamata, vabandust! Põhiseaduskomisjonis meil tegelikult pikka arutelu ei olnud. Põhiseaduskomisjoni ettekandja saab sellest rääkida, aga tegelikult meil sisulist arutelu absoluutselt ei olnud. Me läksime kohe eelnõu h... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Hea Uno! Tõepoolest, sa oled siin saalis vähem aega olnud ja kõike ajaloos olnut ei pruugi teada. Mina ka ei ole väga kaua olnud. Jürgen näiteks on palju kauem olnud ja Mart Nutt on palju kauem olnud, neil kindlasti on ka ajaloolist mälu palju rohkem. Aga võin sulle kinnitada, et see küsimus on olnu... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Me saime põhiseaduskomisjoni mõned kirjad inimestelt, kes selle probleemiga silmitsi on. Ja hästi valus oli neid kirju lugeda. Inimesed kirjeldavadki oma perekonna traagikat, kuna nad peavad oma lastel laskma valida, kas jääda Eesti kodanikuks või võtta teise vanema sünnijärgne kodakondsus. N... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Küsimust sisuliselt ei arutatud üldse. Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh küsimuse eest! Kelle huvides? Mina näen siin ainult ühte huvi: see on huvi kramplikult koalitsiooni koos hoida. Ma ei näe siin võimalust, et kui inimesed tegelikult mõtleksid, mis probleemi see seadusmuudatus lahendaks ja kuidas lahendaks, et siis keegi saaks selle vastu olla. Öelda sünnijärgs... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Ma ei ole teiega päri, et seaduse alusel ei määratleta kodakondsust. Seadus on see, mis annab raami meie kodakondsuspõhimõtetele. Ja parlament on see koht, kus need raamid antakse. Meie ülesanne ongi otsustada, milline on meie kodakondsuspoliitika. Jah, me oleme hoidnud oma kodakondsuspoliit... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Sinu hea kolleeg selja tagant küsis sama asja. Vastus on väga lihtne: Reformierakond on toetanud sünnijärgsetele Eesti Vabariigi kodanikele topeltkodakondsuse lubamist, aga meie koalitsioonipartnerid ei ole seda toetanud. Ma ei saa sellest aru – ütlen seda täiesti siiralt. Samuti me ei jõua t... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Ma olen vägagi kahe jalaga maa peal ja ma arvan, et kogu Reformierakonna fraktsioon on selles küsimuses rohkem kui kahe jalaga maa peal. Meie sõnum on ka Eestist väljaspool elavatele sünnijärgsetele kodanikele, et jah, te olete eestlased. Teie tahate neile öelda, et nad peavad valima. Ma ei s... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh selle küsimuse eest! Jah, me tegime valiku. Nagu ma ütlesin, kodakondsusküsimuse puhul riikidel ongi õigus sääraseid valikuid teha. Meie nägime võimalust sünnijärgsete kodanike puhul riikide ringi piiritleda ja me arvame, et see on õige tee. Kui teil on ettepanek mõni riik siia lisada, olgu se... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! See võimalus loomulikult on. Ja formaaljuriidiliselt on ju võimalik konstrueerida lähenemine, et kelleltki ei võetagi sünnijärgset kodakondsust. Seda lähenemist on ka PPA hoidnud. Aga kodakondsuse seadus ütleb selge sõnaga teistmoodi: kellelgi ei saa olla kahte kodakondsust. Selles mõttes se... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Hea Märt! Ma saan aru, et sa tahad viia debatiteema kusagile mujale, aga ära tee seda. Siiras soovitus! Mis puutub halli passi, siis mul on sulle öelda ainult üks lause. Kõikidel siin elavatel inimestel on õigus taotleda Eesti Vabariigi kodakondsust, aga see ei puuduta mitte grammi võrra sünnijärgse... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! See oli väga hea tähelepanek! Rahvastikukriisi probleemkomisjon või mis iganes ta nimi on oleks võinud tõepoolest ka selle teemaga tegeleda. Me ei räägi ju ainult nendest inimestest, kes väliseestlastena väljaspool Eestit elavad. Küsimus puudutab ka neid inimesi, kes on tulnud Eestisse tagasi... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Ma kindlasti ei öelnud, et Reformierakond ei ole saanud oma isamaalisust väljendada. Ma tegin siseministrina Vabariigi Valitsusele ettepaneku see teema lahendada. Sul on küll koalitsioonikogemust vähe või see puudub peaaegu üldse, aga vahepeal Keskerakonnas olles sa nägid, et koalitsioonis on... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Reformierakond on Eesti partei, kindlasti me oleme ka kõikide eestlaste partei. Reformierakond seisabki eestlaste eest ja me teeme seda edaspidi ka. Mis puutub topeltkodakondsusesse, siis veel kord: need valikud on riigil alati laual. Paljugi sõltub just nimelt sellest, millises väärtusruumis... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Jah, tean. Ja ma ütlesin, et nendele inimestele ei tohi öelda, et nad peavad loobuma Eesti Vabariigi kodakondsusest. (Saalist öeldakse midagi.) Kuulge, minu siseministriks oleku ajast on päris palju möödas, aga kui soovite, siis helistage palun näiteks Ruth Annusele, kes on Siseministeeriumi ... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Ei, ei jäeta ka Peruus, Hiinas või Jaapanis elavaid eestlasi kuidagi maha. Tegelikult tuleb loomulikult paralleelselt Eesti Vabariigi seadustega arvestada ka nende inimeste asukohamaa seadusi – kas seal topeltkodakondsus on lubatud, kas nad peavad ühest kodakondsusest loobuma või mitte või mi... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Nagu ma juba ütlesin, sisulist arutelu komisjonis kahjuks ei olnud. Aga ma väga hea meelega näeksin seda, et kui me esimese lugemise lõpetame, siis Hannes tuleb näiteks Jevgeni asendusliikmena põhiseaduskomisjoni ja me saame pidada sisulist debatti. Absoluutselt mitte midagi ei ole selle vast... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh, Helmut! See kindlasti ei ole hoogtöö. Me oleme sellel seisukohal olnud väga kaua. Meil oleks olnud võimalus seda eelnõu edasi menetleda ka esimene kord ja siis ei oleks see olnud valimistele üldsegi mitte nii lähedal. Ja kui meil on soovi, siis jõuame praegugi alles jäänud nädalate jooksul se... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Me ei pane neid inimesi kahvlisse. Inimesel on ikkagi õigus oma arvamusele. Meil on arvamusvabadus ja enda seisukoht on inimesele alati lubatud. Ka siin parlamendisaalis on ju kuulda olnud erinevaid seisukohti. On neid, kes sanktsioone toetavad, ja on neid, kes sanktsioone ei toeta. Ometi o... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Nagu ma ütlesin, põhiseaduskomisjonis meil tegelikult sisulist arutelu ei olnud. Aga me näeme, mis praegu põhjanaabrite juures toimub. Me teame kõik, et kodakondsus on põhiseaduslik õigus, millega samas kaasnevad teatud kohustused, vähemalt moraalsed. Näiteks tuleb käia valimas. Ja need küsim... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Loomulikult on absoluutse tõe üle otsustamine rahva kätes. Need, kellele rahvas 3. märtsil selle teema lahkamiseks mandaadi annab, selle küsimuse siin saalis ühel päeval ka lahendavad. Aga kuna küsimused hakkavad praegu otsa saama, siis ehk on sobilik rääkida üks vana Hiina mõistujutt, mis se... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Mul ei ole sellest väga pikalt midagi rääkida. Kui te võtate ette loetelu, mis on kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu § 1 punktis 4, siis ma usun, et te mõistate seda küll. Tegemist on meie liitlaste ja meie partneritega. Kindlasti on võimalik seda nimekirja pikendada, aga see oli me... Loe lähemalt

12.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:05 Isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (679 SE) kolmas lugemine

Hanno Pevkur: Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Isikuandmete kaitse seadus on meil ju tegelikult teisel ringil. Põhjusi, miks see eelnõu teisele ringile on tulnud, on mäletatavasti ainult üks: see, kuidas reguleerida inimeste kaitset suhetes avaliku meediaga. Vaidlusi pidasime me põhiseaduskomisjonis pä... Loe lähemalt

14:25 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (650 SE) kolmas lugemine 

Hanno Pevkur: Head kolleegid! Marko rääkis mõistukõnet, mina ei räägi mõistukõnet. Mina ütlen otse, mis seis on. Seis on väga lihtne: õiguskantsler on öelnud, et valitsuse ettepanek anda ka vanglateenistusele õigus suuremas mahus inimesi kontrollida võib olla põhiseadusega vastuolus. Lihtne teema. Seaduseeln... Loe lähemalt

14:57 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (613 SE) kolmas lugemine

Hanno Pevkur: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Nüüd me oleme küll tegemas ühte väga rumalat otsust või seda on tegemas need, kes rohelist nuppu tahavad vajutada. Me oleme olukorras, kus ühe eelnõu seadusena vastuvõtmisel peaks väga tõsiselt kaaluma, kas seda eelnõu, seda muudatust on vaja või ei ole. Ku... Loe lähemalt

Hanno Pevkur:  ... kui uue süsteemiga, eriti hilisema pensionile jäämise mõttes. Selle asemel et tegeleda pensionisüsteemi lõhkumisega, peaks Riigikogu vaatama neid võimalusi, mis aitavad pensioni tõsta. Loomulikult tuleb tegeleda kõikide muudatustega, mis aitavad majanduskeskkonda stimuleerida, et majandus kasva... Loe lähemalt

10.12.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

Hanno Pevkur: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Mul on väike mure kolmapäevase päevakorra 2. ja 4. punktiga. Ma mõistan, et koosseisu häälteenamust nõudvad eelnõud on tavaliselt eespool, aga antud juhul on 2. ja 4. punkt omavahel selgelt seotud. Kui me võtame enne vastu rakendamisseaduse ega tea siis, kas me põh... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Jaa, konkreetne ettepanek on väga lihtne: et vähemalt n-ö juriidiliselt teemast üle saada, siis tuleks 2. ja 4. päevakorrapunkt omavahel ära vahetada, nii et isikuandmete kaitse seaduse põhitekst ehk n-ö seaduse tekst saaks enne vastu võetud kui rakendamisseaduse tekst. Sellega oleks see asi lahend... Loe lähemalt

05.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:56 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (613 SE) teine lugemine

Hanno Pevkur: Aitäh! Hea Helmen! Kindlasti on võimalik tehnokraatlikult vastata, et seda ettepanekut valitsus eelnõu näol parlamenti ei toonud ja nii me seda ka ei arutanud. Aga parlamendi ülesanne ongi mõnikord valitsuse jama ümber kirjutada. Tihtipeale tuleb valitsusest täitsa arukaid asju, aga kui on jama, sii... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Ehk jätkame seda debatti, mida ma enne alustasin. Tegelikult on Eesti pensionisüsteem väga solidaarne. Ma täiesti teadlikult ütlen seda ja julgen ka kinnitada. Kui te võtate selle pensioni, mida saab miinimumsissetulekut saanud inimene, ja võrdlete seda pensioniga, mida saab näiteks kahekords... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Ma püüan teha lühidalt, väga palju õigeid asju on ära öeldud. Ma püüan lihtsalt analüüsida seda poliitilist sõnumit, mille me parlamendis peaksime Eesti ühiskonnale andma. Ja sõnum, mille me täna anname, on see, et me oleme jälle valmis vastu võtma midagi,... Loe lähemalt

19:51 Ettekanne "Spordipoliitika põhialuste aastani 2030" täitmise kohta

Hanno Pevkur: Aitäh, hea Riigikogu esimees! Hea minister! Ma küsin natukene lihtsama, aga võib-olla ka keerulisema teema, nimelt koolispordi kohta. "Liikuma kutsuv kool" on kindlasti õige tee. Kuna meil on ees 2030. aasta vaade, siis ma küsin sinu arvamust kehalise kasvatuse ja liikumisõpetuse suhte ning Tartu Ül... Loe lähemalt

03.12.2018 / 17:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , Riigikogu täiendav istung Vaata täpsemalt

17:03 Riigikogu avalduse "Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse toetuseks seoses Kertši väinas toimunud agressiooniga" eelnõu (766 AE) esimene lugemine

Hanno Pevkur: Aitäh, hea Riigikogu esimees! Hea Marko! Tänusõnasid on olnud palju, aga neid ei ole kunagi vähe. Kindlasti on kiirus antud olukorras oluline. Võib-olla oleks võinud isegi veel kiirem olla, aga meil oli vahepeal vaba nädal ja kindlasti see raskendas olukorda. Vaieldamatult on tegemist rahvusvahelise... Loe lähemalt

22.11.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

 10:06 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kuidas lühendada ravijärjekordi" arutelu

Hanno Pevkur: Austatud istungi juhataja! Igaks juhuks küsin kolm minutit kohe ette ära. Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Head kolleegid, kes te olete jäänud veel kuulama, austatud minister ja külalised ja kõik, kes te kuskil veebiavarustes või muul moel seda ülekannet praegu veel jälgite! Kui me räägime ravijärjekordadest, siis tegelikult peaks ju alustama sellest, kas probleem on või seda ei ole. Vaadates uuringuid, ... Loe lähemalt

21.11.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:04 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (662 SE) kolmas lugemine

Hanno Pevkur: Head kolleegid! Püüan teha lühidalt, aga konkreetselt. See eelnõu jõudis siia saali ühel eesmärgil. See eelnõu jõudis siia saali põhjusel, et taheti ära kaotada nõuet, et riigisekretär peab olema jurist. Tark Riigikogu sai aru, et see ei ole hea mõte. Aga et see eelnõu ei oleks nii lühike, siis kirj... Loe lähemalt

16:00 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE) teine lugemine

Hanno Pevkur: Aitäh! Ma isegi mõtlesin, et ma ei küsi piiri kohta, aga olen sunnitud natukene siiski teid täpsustama või korrigeerima. Teie arvamus, et ei saadaks rohkem ehitada, ei ole minu arvates korrektne. Politsei- ja Piirivalveametile anti rahanumber: näete, on nii palju ja saage hakkama. Piiri ehitamisel o... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Ma ei olekski tahtnud pulti tulla, aga kuna ma mind huvitanud teemal väga häid vastuseid komisjonilt ei saanud, siis pidasin vajalikuks ikkagi sõna võtta. Täpsemalt on juttu riigipiirist ja veel täpsemalt idapiirist. Piiriehituseks eraldatud vahendid ei ol... Loe lähemalt

24.10.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:06 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (656 SE) esimene lugemine

Hanno Pevkur: Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Mul on hea meel tutvustada teile ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu. Sissejuhatuseks alustan sellest, kas meil probleem on või ei ole. Kui ei ole, siis ei peaks ju ühte seaduseelnõu üldse algatama. Minu hinnangul on Eesti ravimiturul apteekide omandiõig... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Esiteks, ma oma sõnavõtus mitte kordagi ei maininud maa-apteeke. Te olete selle mõtte meelevaldselt kuskilt võtnud. Teiseks, mis puudutab selle eelnõu eesmärki, siis nagu ma ütlesin, eelnõu n-ö alguspunkt oli Konkurentsiamet ja tema arusaamine sellest, milline apteegiturg peaks olema, ja sel... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Eks need põhjused ole seotud sellega, et kui üks seadus vastu võetakse, siis see hakkab oma elu elama. Aastail 2014–2015 võeti erinevad seadusmuudatused vastu ja nende jõustumistähtaeg hakkab nüüd kätte jõudma. Loomulikult on turul toimunud mingisugune selginemine, on hakatud aru saama, mida ... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Aja jooksul on suures saalis väga palju seadusi vastu võetud ja neid on ka muudetud. Muidu võiks öelda, et parlamendi töö saab otsa. On ju nii? Pole võimalik, et võtame ühe seaduse vastu ja las ta siis püsib 20 või 25 või 50 aastat. Ärme midagi muudame. Elu toob ikka korrektiive. Selle eelnõu... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Turul on tõepoolest mõningaid muutusi toimunud, kuid peab tunnistama, et mitte suuri. Loomulikult kõik apteegipidajad, sõltumata sellest, kas nad on mõnes suuremas omandikogumis või üksiku proviisori käes, ootavad Riigikogu suure saali otsust, mismoodi edasi minnakse. Ma ei maininud seda, et ... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Kolleeg Arto Aas ütles just, et tema seda eelnõu ei toetanud. Ka mina – tollal küll olles valitsuse, mitte Riigikogu liige, seega ma ei hääletanud – tegelikult neid põhimõtteid sellisel kujul heaks ei kiitnud. Ja ma ennustasin umbes sama, mida kolleeg Aas: et selliseid peidetud vorme võib tul... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Justiitsministeerium, kes kirjutas selle eelnõu kohta oma arvamuse, ütleb selles ka, et ravimituru korralduses tuleks läbi viia põhjalikum reform, ei tohiks piirduda eelnõus toodud ettepanekutega. Me ei pannud sellesse eelnõusse teadlikult muid teemasid, et hoida fookus sellel, kust kõige roh... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Ikka oleks hea teada. Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Kõigepealt, austatud Riigikogu esimees, ehk ma tohin öelda väikese vasturepliigi. Ma arvan, et iseenesest on siiski kohane eri ministrite arvamus vähemalt lisada valitsuse arvamusele. Valitsus loomulikult kujundab ühe seisukoha, aga parlamendiliikmetel oleks hea teada, kui valitsuse liikmetel... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Tsiteerides põhiseaduskomisjoni esimeest Marko Pomerantsi viimasel põhiseaduskomisjoni istungil, ütlen, et inimesel on põhiseaduslik õigus olla rumal. Seda parafraseerides võiks öelda, et inimesel on ka põhiseaduslik õigus saada targemaks. Eks iga eelnõu puhul, iga probleemi lahendamisel on Riigikog... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Tõepoolest, sotsiaalkomisjonis oli sellest juttu, ma loodan, et komisjoni ettekandja sellest ka räägib. Aga niipalju kui mina komisjoni istungil olles Sotsiaalministeeriumi positsioonist aru sain, siis oli kaks positsiooni: a) Sotsiaalministeeriumi jaoks ei ole probleem, kui haruapteegid kinn... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh selle küsimuse eest! Esiteks ma arvan, et kui 32 Ida-Virumaal asuvast apteegist 14 võivad minna sulgemisele, siis see on probleem. See on reaalne ravimite kättesaadavuse probleem Ida-Virumaal. Ida-Virumaa on päris suur. Ma olen sealt pärit, muuseas, nagu ka hulk neid Riigikogu liikmeid, kes... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Seaduseid võtab vastu see suur saal siin. On ju nii? Kolme lugemist on vaja ja võetaksegi vastu. Tollal initsieeris seaduse muutmise Riigikohtu lahend. Ja püüdes seda Riigikohtu lahendit arvestada, valiti üks tee. Oleks võinud valida ka teise tee. Minu hinnangul see tee, mis valiti, ei olnud ... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Selgitan natukene ravimite kättesaadavust kahest vaatest. Üks on ravimite füüsiline kättesaadavus ja teine ravimite toimeainepõhine kättesaadavus. Ravimite füüsilise kättesaadavuse kohta on eelnõus üks sättekene, mis ütleb, et kui apteegipidajale on antud vähemalt kümme üldapteegiteenuse osut... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: See on nüüd küll demagoogiline küsimus. Vabandust, aga mis me ütleme Eesti inimestele, kes teadsid, et Eestis on tugev ettevõtluskeskkond, ühetaoline tulumaks ja kindel investeerimiskeskkond? Ühel päeval saabus valitsus, kes ütles, et meil enam ühetaolist tulumaksu ei ole, meil on astmeline tuluma... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Keegi ei ole öelnud, et omandit ei või absoluutselt piirata. Ma olen öelnud, et omandivabadus ja omandipiirang peab olema eesmärgipärane. Ja võtke ette justiitsministri kiri, millest ma rääkisin oma ettekandes! Ma loen teile uuesti ette. Ta kirjutab, et tarbijale annab parima vastuse vaba ko... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh, hea Jürgen! Ma olen püüdnud juba nendele küsimustele vastata ja viidanud ka justiitsministri kirjale, kus on samadele küsimustele tähelepanu juhitud. Ettevõtlusvabadus on üks oluline demokraatia tunnus. See, et riigis on vabamajandus, piirangutevaba majandus, on ju loogiline. Vaid siis saab m... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh selle küsimuse eest! Hästi konkreetne vastus: Ida-Virumaal on võimalike suletavate apteekide osakaal kõige suurem. Me peame aru saama, et Ida-Virumaa tegelikult saab kõige suurema hoobi, kui need muudatused jäävad vastu võtmata. Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Olgu mõiste selguse huvides öeldud, et privatiseerimine tähendab küll midagi muud. Võib-olla te mõtlesite natsionaliseerimist – ma ei oska teie pähe näha. Selle eelnõu põhimõtteid on arutatud tegelikult väga pikalt. Vaadake ka meedias ilmunud artikleid, mis sel teemal on kirjutatud! Probleem ... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Ma ei olnud tol ajal parlamendis, aga nii palju, kui ma ajaloohuvilisena, ka parlamendi ajaloo huvilisena olen kuulnud, sai eelnõu alguse Riigikohtu lahendist. Siis hakati kiiresti otsima lahendusi. Ja tegelikult oli siis kahjuks samamoodi valimiseelne periood. 2015. aasta valimised olid u... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh! Kas ma saan äkki istungi sekretäri käest küsida, et mida sotsid paluvad? Mis nende paberi peal kirjas on? Äkki te loete selle ette, et saaks pildi selgeks? Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh, austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Istungi juhataja sulges läbirääkimised. Pärast läbirääkimiste sulgemist enam ettepanekuid teha ei saa ja sellest tulenevalt ei ole meil kahjuks võimalik seda sotside ettepanekut hääletada. Seega esimene lugemine on lõppenud. Loe lähemalt

16:46 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (662 SE) teine lugemine

Hanno Pevkur: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea kolleeg! Komisjonis me arutasime ka seda, et tegelikult ei ole seda eelnõu vaja. Selle eelnõu puhul oli pintsakuks riigisekretäri haridusnõue ja selleks, et mitte tulla üherealise eelnõuga Riigikogu suurde saali, õmmeldi sinna nööpidena külge veel ports väikeseid eba... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Aitäh, istungi juhataja! Tõepoolest kasutan. Mainisid, hea Helmut, et muu hulgas on seal sees piiriäärsete maade küsimus. Minu arvates ei ole see ainult PPA või kapo ülesanne. Tegelikult on see tihtipeale üsna poliitiline küsimus, kas piiriäärseid maid saab erastada või mitte ja kellele neid saab e... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: Püüan teha lühidalt. Minu hinnangul seda seadust muidugi vaja ei ole, meie õigusruum on niikuinii tarbetute seadustega üle koormatud. See eelnõu on üks ehe näide seaduse kohta, mida vaja ei ole. See eelnõu võib olla küll lühike, aga selle sügavam sisu on ju täiesti olemas ja mõõdetav. Esiteks on see... Loe lähemalt

15.10.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:07 Arupärimine valitsuse tahtmatuse kohta tegeleda piirikaubandusega (nr 441)

Hanno Pevkur: Aitäh, hea peaminister, selle ülevaate eest! Aga mööngem, et probleem on ju väga tõsine. Lõuna-Eestis on poode kinni pandud, inimestel on seal reaalsed probleemid. Kuid näiteks teie kolleeg Janek Mäggi ütles hiljutisel kohtumisel, kus ka teie olite, et piirikaubandus on tegelikult täitsa tore – ma n... Loe lähemalt

08.10.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

Hanno Pevkur: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Tavatsetakse ikka öelda, et järjepidevus viib sihile: kui sind ühe korra on uksest välja visatud, siis tasub minna ja ronida aknast uuesti sisse. (Hääl saalist.) Alati ei tasu, aga tihtipeale tasub, kui eesmärk on õilis ja hea. Reformierakond on siiralt vee... Loe lähemalt

26.09.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:12 Soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (683 SE) esimese lugemise jätkamine

Hanno Pevkur: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Esimene soe on möödas, kuna tuline debatt oli eile ja selle debati käigus olid emotsioonid kindlasti värskemad. Aga tulen tagasi selle eelnõu ja meie ettepandud probleemi lahenduste juurde. Kõigepealt peaks alustama sellest, kas meil on probleem, mida on va... Loe lähemalt

Hanno Pevkur: ... üks uuring, millega ei jõuta valmis enne selle seaduse jõustumist. See on minu arvates väga arusaamatu: miks tellitakse uuring, aga enne uuringutulemuste teadasaamist tehakse seadus ikka ära? Teeme ikka ära, midagi saab ju teha. Me panime koalitsioonileppesse, et me anname Tööinspektsioonile kuu... Loe lähemalt