Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 326Ava/Sulge kõik
02.05.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:19 Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (400 SE) teine lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud kolleegid, kuna me oleme läbirääkimiste tsoonis ja nimi tõepoolest kõlas, siis Marko Pomerants kohalt, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jätkame läbirääkimisi. Jüri Adams. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun! Kolm minutit juurde. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Arto Aas, kas repliik või protseduuriline küsimus? Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Sõnavõtt kohalt, tõenäoliselt siis äsja kõlanud sõnavõtu sisu kohta. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aa, siis me tuleme tagasi selle juurde, et sõna saab Mart Helme. Siis saab sõna Arto Aas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Arto Aas, sõnavõtt puldist. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Sõnavõtt kohalt. Peeter Ernits. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rohkem sõnavõtusoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Eelnõu 400 kohta on esitatud üks muudatusettepanek põhiseaduskomisjonilt ja juhtivkomisjoni otsus on arvestada seda täielikult. Esitatud muudatusettepanekud on läbi vaadatud. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 400 teine lugemine katkestada. Teine ... Loe lähemalt

15:23 Küberturvalisuse seaduse eelnõu (597 SE) teine lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Neljas päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud küberturvalisuse seaduse eelnõu 597 teine lugemine. Palun ettekandeks kõnetooli riigikaitsekomisjoni liikme Johannes Kerdi! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Esimese küsimuse ettekandjale esitab Krista Aru. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Arto Aas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Seda soovi ei ole. Eelnõu 597 kohta on esitatud kaheksa muudatusettepanekut ja vaatame need üheskoos läbi. Kõik on riigikaitsekomisjoni esitatud ja ette rutates olgu öeldud, et neid kõiki on arvestatud täielikult. Kuid ükshaaval... Loe lähemalt

15:33 Mõõteseaduse eelnõu (566 SE) teine lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Viies päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud mõõteseaduse eelnõu 566 teine lugemine. Palun kõnetooli majanduskomisjoni liikme Kristen Michali! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kas ettekandjale on küsimusi? Neid ei ole. Aitäh ettekandjale! Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Eelnõu 566 kohta on esitatud kolm muudatusettepanekut, vaatame need üheskoos läbi. Kõik kolm muudatusettepanekut on majanduskomisjoni esitatud, juhtivkomisjoni otsus on arvestada neid kõiki täi... Loe lähemalt

15:36 Advokatuuriseaduse, kohtute seaduse, kohtutäituri seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (583 SE) teine lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Kuues päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud advokatuuriseaduse, kohtute seaduse, kohtutäituri seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 583 teine lugemine. Ettekandjaks tuleb õiguskomisjoni liige Raivo Aeg. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Ettekandjale on küsimusi. Külliki Kübarsepp, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peeter Ernits. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Külliki Kübarsepp, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peeter Ernits. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud ettekandja, teile rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Külliki Kübarsepp, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rohkem sõnavõtusoove ei ole. Eelnõu 583 kohta on esitatud kümme muudatusettepanekut, kõik on õiguskomisjonilt ja kõiki on arvestatud täielikult. Esimene, teine, kolmas, neljas, viies, kuues, seitsmes, kaheksas, üheksas, kümnes muudatusettepanek, juhtivkomisjoni otsus: arvestada täielikult. Eelnõu 58... Loe lähemalt

16:10 Väärteomenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (580 SE) teine lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Seitsmes päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud väärteomenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 580 teine lugemine. Palun kõnepulti ettekandeks õiguskomisjoni liikme Urve Tiiduse! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud ettekandja! Ma palun mikrofonid suunata rohkem teie poole. Ma tean, et Urve Tiidusel on mikrofonihääl, aga seda ei ole praegu hästi kuulda. Palun sättige ka see teine mikrofon rohkem oma poole, mina nimetan seda Andres Herkeli liigutuseks! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Ettekandjale esitab küsimuse Peeter Ernits. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur tänu, austatud ettekandja! Rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Seda soovi ei ole. Eelnõu 580 muutmiseks on esitatud neli ettepanekut, vaatame need üheskoos läbi. Esimese muudatusettepaneku esitas Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon, juhtivkomisjoni otsus: arvestada sisuliselt. Teine... Loe lähemalt

16:22 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (613 SE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Kaheksas päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 613 esimene lugemine. Palun ettekandeks kõnetooli sotsiaalkaitseminister Kaia Iva! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Eelnõu menetlemine on kindlasti küsimusterohke. Nendest esimese esitab Mihhail Stalnuhhin. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Heljo Pikhof! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Raivo Põldaru. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jürgen Ligi. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Monika Haukanõmm, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peeter Ernits. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Heljo Pikhof, teine küsimus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Külliki Kübarsepp! Loe lähemalt

30.04.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

16:53 Arupärimine ühenduste kohta saartega (nr 433)

Aseesimees Enn Eesmaa: Küsimuste vooru avab Kalle Laanet. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Urve Tiidus! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aitäh ministrile kommentaaride ja vastuste eest! Avan läbirääkimised. Seda soovi ei ole. Lõpetan selle punkti arutelu. Loe lähemalt

17:09 Vaba mikrofon

Aseesimees Enn Eesmaa: Pärast haamrilööki on võimalik registreeruda vaba mikrofoni kasutamiseks. Seda soovi ei ole. Tänane istung on lõppenud. Soovin kõigile head kevadpüha. Kohtume kolmapäeval. Istungi lõpp kell 17.09. Loe lähemalt

17.04.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud Riigikogu, alustame Riigikogu VII istungjärgu 12. töönädala teisipäevast istungit. Kõigepealt on aeg üle anda seaduseelnõud ja seadusparandused. Seda soovi ma ei näe. Enne põhitöö algust on mul teile kaks teadet. Esiteks, täna pärast täiskogu istungi lõppu toimub siin istungisaalis Eesti-Fi... Loe lähemalt

10:02 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (605 OE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Tänane esimene päevakorrapunkt on Eesti Reformierakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu 605 esimene lugemine. Palun kõnetooli ettekandjaks Riigikogu liikme Lauri Luige. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kas ettekandjale on küsimusi? Neid ei ole. Põhiseaduskomisjoni aseesimees Jüri Adams teeb juhtivkomisjoni ettekande. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Ettekandjale on vähemalt üks küsimus. Mart Nutt. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rohkem küsimusi ei ole. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Avan läbirääkimised fraktsioonide esindajaile, kui selleks on soovi. Seda soovi ei ole ja menetlemine läheb üsna kiiresti ka suures saalis. Eelnõu 605 kohta ei ole muudatusettepanekuid esitatud. Juhtivkomisjoni ettepanek on panna eelnõu lõpphääletusele. Valmistame selle ette. Kas oleme valmis häälet... Loe lähemalt

10:09 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse täiendamise seaduse eelnõu (592 SE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Teine päevakorrapunkt on Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse täiendamise seaduse eelnõu 592 esimene lugemine. Palun kõnetooli ettekandjaks Riigikogu liikme Andres Herkeli. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Küsimuste ringi avab Monika Haukanõmm. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Krista Aru! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Külliki Kübarsepp, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Keit Pentus-Rosimannus! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jüri Adams. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Barbi Pilvre, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Enn Meri. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kui midagi jäi veel segaseks, siis Heimar Lenk saab küsida. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Heimar Lenk, teine küsimus. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Märt Sults. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rohkem ettekandjale küsimusi ei ole. Komisjoni ettekandeks palun kõnepulti rahanduskomisjoni esimehe Mihhail Stalnuhhini. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Püüan. Võimatu on arvata küll, mis neid praegu erutab, kuid ma tuletan meelde, et ametlikud läbirääkimised algavad üsna pea. Kolleegid Keskerakonnast ... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kui te lubate, siis me jätkaksime. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Andres Herkel esitab esimese küsimuse. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jüri Adams. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh ettekandjale! Avan läbirääkimised fraktsioonide esindajaile. Reformierakonna fraktsiooni esindab Jürgen Ligi. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, kolm minutit juurde! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Keskerakonna fraktsiooni nimel Mihhail Stalnuhhin. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Andres Herkel Eesti Vabaerakonna fraktsiooni nimel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 592 esimesel lugemisel tagasi lükata, kuid Kersti Sarapuul on midagi kohapealt öelda. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Viieminutiline vaheaeg. Jätkame kell 11.26. V a h e a e g Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud Riigikogu! Keskerakonna fraktsiooni võetud viieminutiline vaheaeg on lõppenud. Panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse täiendamise seaduse eelnõu 592 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun ... Loe lähemalt

16.04.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

17:42 Arupärimine Narva linna riigigümnaasiumi rajamise ja eksperimentide kohta vene emakeelega laste hariduskorralduses (nr 421)

Aseesimees Enn Eesmaa: Andres Herkel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Yoko Alender, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Mihhail Stalnuhhin. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Enn Meri. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Külliki Kübarsepp! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur tänu, lugupeetud minister! Rohkem praegu küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Palun, Jürgen Ligi, arupärijate nimel! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Täna on just see päev, kui saab sellele teemale pühendada vähemalt kaheksa minutit. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Yoko Alender! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Mihhail Stalnuhhin, palun! Kaheksa minutit. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Martin Helme, kas repliik kohalt? Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Lõpetan selle arupärimise kõnelused ja arutelu. Loe lähemalt

18:38 Arupärimine Eesti kõrghariduses toimuva kohta (nr 427)

Aseesimees Enn Eesmaa: Viies päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Martin Helme, Henn Põlluaasa, Mart Helme, Uno Kaskpeiti, Raivo Põldaru ja Arno Silla 20. märtsil esitatud arupärimine Eesti kõrghariduses toimuva kohta. Martin Helme arupärijate nimel, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Viiele esitatud küsimusele tuleb vastama haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Küsimuste vooru avab Martin Helme. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Mart Helme. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Henn Põlluaas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur tänu ministrile! Rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Mart Helme. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun! Kolm minutit juurde. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rohkem sõnavõtusoove ei ole, lõpetan arutelu arupärimise teemadel. Loe lähemalt

19:10 Arupärimine Eesti kõrgkoolide rahvusvahelistumise ja eestikeelse kõrghariduse kohta (nr 429)

Aseesimees Enn Eesmaa: Head kolleegid! Järgmised kaks arupärimist tõestavad meile, et olulise ja toimeka inimese teod ja tähendus on kaugelt suuremad kui temale eraldatud eluaastate summa. Ma räägin Andres Ammasest. Kuues päevakorrapunkt: Riigikogu liikmete Krista Aru, Andres Ammase, Jüri Adamsi, Monika Haukanõmme, Artur ... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Igal juhul on vastusteks aega 15 minutit. Palun, minister Mailis Reps! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Esimese küsimuse esitab Andres Herkel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Külliki Kübarsepp! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Krista Aru, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Henn Põlluaas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Enn Meri. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aitäh ministrile! Avan läbirääkimised. Krista Aru, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rohkem sõnavõtusoove ei ole, arutelu nendel teemadel on lõppenud. Loe lähemalt

19:45 Arupärimine eestikeelse õppe- ja kasvatustöö kohta alushariduses (nr 430)

Aseesimees Enn Eesmaa: Seitsmes päevakorrapunkt: Riigikogu liikmete Krista Aru, Andres Ammase, Jüri Adamsi, Monika Haukanõmme, Artur Talviku, Külliki Kübarsepa, Andres Herkeli ja Ain Lutsepa 22. märtsil esitatud arupärimine nr 430 eestikeelse õppe- ja kasvatustöö kohta alushariduses. Palun, arupärijate nimel Krista Aru!... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Minister tuleb vastama. Palun, Mailis Reps! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Krista Aru esitab esimese küsimuse. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Külliki Kübarsepp! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Enn Meri. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Henn Põlluaas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Valeri Korb. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aitäh ministrile! Avan läbirääkimised. Krista Aru, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Külliki Kübarsepp! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aitäh! Selle arupärimise arutelu on lõppenud. Loe lähemalt

20:27 Vaba mikrofon

Aseesimees Enn Eesmaa: Pärast haamrilööki muutub meie mikrofon veel eriti vabaks. (Lööb tugevasti haamriga. Hääled saalist.) See oli kõigiti heatahtlik haamrilöök. Sõnavõtusoove ei ole. Kohtume homme hommikul kell 10. Kõike head! Istungi lõpp kell 20.28. Loe lähemalt

11.04.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:54 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis" eelnõu (608 OE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Ministrile on ka küsimusi. Martin Helme. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Mart Helme. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Martin Helme, teine küsimus. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peeter Ernits. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Johannes Kert. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Arno Sild. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Urve Tiidus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Mart Helme. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peeter Ernits. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Urve Tiidus! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Auväärt minister, suur aitäh! Teile rohkem küsimusi ei ole. Riigikaitsekomisjoni arutelu toob teieni Madis Milling. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Igaks juhuks kontrollin üle: kas 25. aprill või 25. mai, nagu te ütlesite? Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Selge! Mõned asjad käivad aeglaselt, aga mitte nii aeglaselt. Aitäh! Konsensusega võeti teie ettekanne ka vastu, ühtegi küsimust ei ole. Kolleeg Milling, aitäh! Avan läbirääkimised fraktsioonide esindajaile, kui selleks on soovi. Seda soovi ei ole. Tuletan meelde, et juhtivkomisjoni ettepanek on ee... Loe lähemalt

10.04.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Enn Eesmaa: Tere hommikust, austatud Riigikogu! Alustame täiskogu VII istungjärgu 11. töönädala teisipäevast istungit. Nüüd on aeg arupärimisi ja seaduseelnõusid üle anda. Võtan nad kõik vastu, olgu neid või palju. Seda soovi ei ole. Siis kohaloleku kontroll, palun! Kohaloleku kontrollIstungist võtab osa 74 saa... Loe lähemalt

10:01 Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (591 SE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Meil on täna üks, kuid oluline päevakorrapunkt: Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud pühade ... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Küsimuste vooru avab Kalle Laanet. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Hanno Pevkur. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jüri Adams. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Heidy Purga! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Märt Sults. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jürgen Ligi. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jüri Adams, teine küsimus. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Heidy Purga, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aitäh! Ettekandjale rohkem küsimusi ei ole. Palun juhtivkomisjoni ettekande pidajaks põhiseaduskomisjoni esimehe Marko Pomerantsi! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: See määramine toob kaasa ka kohustuse vastata küsimustele. Igor Gräzin, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Andres Herkel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur aitäh, austatud ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised fraktsioonide esindajaile. Aivar Kokk, Isamaa ja Res Publica Liit, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Seaduseelnõu üldpõhimõtete arutelu jätkab Urve Tiidus, Reformierakonna fraktsiooni esindaja. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 591 esimene lugemine lõpetada. Määran eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 24. aprilli kell 17.15. Meie, head kolleegid, kohtume selles saalis juba homme kell 13. Soovin kõigile tegusat tööpäeva jätku! ... Loe lähemalt

09.04.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

16:29 Arupärimine õigusliku järjepidevuse kahtluse alla seadmise ja venetumise kohta (nr 423)

Aseesimees Enn Eesmaa: Martin Helme. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aitäh, austatud peaminister! Avan läbirääkimised. Juhul, kui Reformierakonna esindaja on Keit Pentus-Rosimannus, siis palun! Reeglite kohaselt on esimesena õigus rääkida nendel, kes arupärimise esitasid. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Mart Helme. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Andres Herkel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jüri Adams. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun! Kolm minutit juurde. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rohkem sõnasoove ei ole. Sõna saab peaminister Jüri Ratas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun! Kolm minutit juurde. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Tavapäraselt lõpetab arutelu adressaadi vastus, kuid mina olen esimene, kes tahab anda kõigile võrdseid võimalusi. Tõepoolest, paar nime kõlasid. Andres Herkel, repliik kohapealt, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud kolleegid, lõpetan arutelu selle arupärimise teemadel. Loe lähemalt

17:35 Arupärimine üldhooldusteenuse osutamise kohta väljaspool kodu (nr 419)

Aseesimees Enn Eesmaa: Tänane kolmas päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Raivo Põldaru, Martin Helme, Henn Põlluaasa, Mart Helme, Uno Kaskpeiti, Jaak Madisoni ja Arno Silla 22. veebruaril esitatud arupärimine (nr 419) üldhooldusteenuse osutamise kohta väljaspool kodu. Palun kõnetooli Raivo Põldaru, kes kannab ette frakt... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: See minister, kes tuleb vastama, on sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud minister! Pragmaatilise inimesena ma saan aru, et te puudujääva aja võtaksite kindlasti, vastates mõnele küsimusele. Kui kolleegid ei ole vastu, ma annaksin ministrile veel minuti aega. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud minister, lihtsalt soovitus: kui te trükite oma teksti A4 peale välja, siis 15 rida on üks minut. Sellest on suhteliselt kerge lähtuda. Vana "Aktuaalse kaamera" töötajana on mul see veel üsna hästi meeles. Kuid ma usun, et kolleegid ei ole pahased, et me selle aja ära kasutasime, kuna vast... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Raivo Põldaru. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Krista Aru! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Mart Helme. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Monika Haukanõmm! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Ain Lutsepp. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Arno Sild. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Helmen Kütt, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kolleeg Enn Mere kuulumise fraktsiooni on Riigikogu juhatus juba allkirjastanud, nii et homme see kajastub kõigil võimalikel tabloodel. See aga ei takista esitada sul praegu küsimust ministrile. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Henn Põlluaas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aitäh, lugupeetud minister! Avan läbirääkimised. Arupärijate nimel Raivo Põldaru. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Juhul, kui te soovite lisaaega, siis läbirääkimiste puhul see võimalus on. Kehakeelest saan aru, et seda ei ole vaja. Palun, Monika Haukanõmm! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, kolm minutit juurde! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rohkem sõnavõtusoove ei ole. Üks on siiski. Minister Kaia Iva, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aitäh, austatud minister! Arupärimise arutelu on lõppenud. Loe lähemalt

18:49 Vaba mikrofon

Aseesimees Enn Eesmaa: Traditsiooni kohaselt avatakse Riigikogu vaba mikrofon haamrilöögiga. Kõnesoove ei ole. Aitäh teile tänase tööpäeva eest! Näeme homme hommikul kell 10. Istungi lõpp kell 18.50. Loe lähemalt

04.04.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:21 Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (602 SE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Urmas Kruuse, teine küsimus. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Urve Tiidus! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Henn Põlluaas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Henn Põlluaas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur aitäh, austatud minister! Teile rohkem küsimusi ei ole. Juhtivkomisjoni menetluse ja arutelu kohta annab meile teada sotsiaalkomisjoni liige Maris Lauri. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Esimese küsimuse ettekandjale esitab Peeter Ernits. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Inara Luigas! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aitäh, austatud ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Eiki Nestor, kas läbirääkimiste suhtes? Hüva, neid ma just olengi avamas, jõudsid ajast ette. Seda juhtub. Palun, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jaa, palun, kas või kolm! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 602 esimene lugemine lõpetada. Määran eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 18. aprilli kell 17.15. Loe lähemalt

15:24 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (595 SE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Kaheksas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu 595 esimene lugemine. Palun ettekandeks kõnetooli rahandusminister Toomas Tõniste. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Küsimuste vooru avab Urve Tiidus. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peeter Ernits. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aivar Sõerd. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peeter Ernits, teine küsimus. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Sven Sester. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Urve Tiidus, teine küsimus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud minister, aitäh! Teile rohkem küsimusi ei ole. Juhtivkomisjoni ettekande teeb rahanduskomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur aitäh ettekandjale! Küsimusi teile ei ole. Soovi korral avan läbirääkimised seaduseelnõu üldpõhimõtete aruteluks. Palun, Sven Sester Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni nimel! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel kõneleb Mihhail Stalnuhhin. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aitäh, kolleeg! Nende sõnadega on kerge ja samas raske nõustuda. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 595 esimene lugemine lõpetada. Määran eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 18. aprilli kell 17.15. Head kolleegid, tänane istung on lõppenud. Loodame, et homne päev toob meile paremaid uud... Loe lähemalt

03.04.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Enn Eesmaa: Tere hommikust, austatud Riigikogu! Avan täiskogu VII istungjärgu 10. töönädala teisipäevase istungi. Et meil oleks ka homme ning ülehomme tööjärg ees, on praegu võimalik anda üle arupärimisi ja seaduseelnõusid. Palun, Marko Pomerants! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rohkem kõnesoove ei ole. Kolleegid, palun kohaloleku kontroll!Kohaloleku kontrollIstungist võtab osa 83 ja puudub 18 rahvasaadikut. Kohal on ka üks kahest tänasest sünnipäevalapsest. Tiina Kangro, palju õnne sulle! (Aplaus.) Ja kui te juhtute täna oma eluteel kohtama Liina Kersnat, siis infoks, et k... Loe lähemalt

10:03 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses tulumaksu osalise suunamisega vabaühendustele maksumaksja poolt" eelnõu (589 OE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Tänane esimene päevakorrapunkt on Eesti Vabaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses tulumaksu osalise suunamisega vabaühendustele maksumaksja poolt" eelnõu 589 esimene lugemine, mille lõppvaatus nõuab ka hääletust ja Riigikogu koosseisu häälte... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud Riigikogu! Kuna tegemist on Vabariigi Valitsusele tehtavat ettepanekut sisaldava otsuse eelnõuga, tuletan teile väga lühidalt meelde, kuidas me seda täna menetleme. Kõige tähtsam on see, et me arutame seda küsimust ja võtame otsuse vastu ühel lugemisel. Meil on kaks ettekandjat. Teine on ju... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Enne kui Helmut Hallemaa saab esitada oma küsimuse, ma tuletan teile igaks juhuks meelde, et sellest istungist on internetis otseülekanne, mida võivad kuulata ka meie lähisugulased, keda kindlasti huvitab, kuidas me oma perekonna raha kasutame. Helmut Hallemaa, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peeter Ernits. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Oudekki Loone! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Sven Sester. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Tarmo Kruusimäe. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Karin Tammemägi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Andres Herkel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Helmen Kütt! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Urve Tiidus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Külliki Kübarsepp! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Keit Pentus-Rosimannus! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Mihhail Stalnuhhin. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Urmas Kruuse. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aitäh ettekandjale! Juhtivkomisjonis toimunud arutelust annab ülevaate ja küsimustele vastab rahanduskomisjoni liige Jürgen Ligi. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Esimese küsimuse esitab Andres Ammas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Helmut Hallemaa. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Inara Luigas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Tarmo Kruusimäe. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Oudekki Loone! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jüri Adams. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Urve Tiidus! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Urmas Kruuse. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Mihhail Stalnuhhin. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aitäh ettekandjale! Rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sõna saavad fraktsioonide ja/või komisjonide esindajad. Andres Ammas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, kolm minutit juurde! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Tarmo Kruusimäe. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Oudekki Loone! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Eelnõu 589 kohta ei ole muudatusettepanekuid esitatud. Kuna seda eelnõu arutatakse vaid ühel lugemisel, siis korraldame paari minuti pärast lõpphääletuse. Austatud Riigikogu, kuna eelnõu 589 vastuvõtmiseks on vaja Riigikogu koosseisu häälteenamust, sii... Loe lähemalt

22.03.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Enn Eesmaa: Tere hommikust, austatud Riigikogu! Nagu seda laadi istungitel kombeks, alustab istungi juhatamist Riigikogu esimene aseesimees. See, kes selle istungi juhatamise üle võtab ja lõpetab, oleneb juba teist. Luban ka ise kaasa lüüa. Alustame eelnõude ja arupärimiste üleandmise võimalusest. Palun, Krista... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Külliki Kübarsepp, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud kolm arupärimist ja kinnitan, et täna teie valitav Riigikogu juhatus käitub nende arupärimistega vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele. Austatud kolleegid, kohaloleku kontroll.Kohaloleku kontrollIstungist võtab osa 92 ja puudub 9 rahvasaadikut.... Loe lähemalt

10:05 Riigikogu juhatuse valimised

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun tähelepanu! Lugupeetud Riigikogu liikmed, vastavalt Eesti Vabariigi põhiseaduse §-le 69 valib Riigikogu oma liikmete hulgast Riigikogu esimehe ja kaks aseesimeest. Valimiste korraldamisel lähtub Vabariigi Valimiskomisjon Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest. Enne valimistoimingute juurde asum... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Martin Helme. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kas on veel ettepanekuid? Rohkem kandidaatide ülesseadmise soove ei ole. Härra Eiki Nestor, kas olete nõus kandideerima Riigikogu esimehe ametikohale? Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun anda ka kirjalik tähis selle otsuse kohta! Härra Henn Põlluaas, juhataja kätte on juba jõudnud teie kirjalik nõusolek, otsekui oleks etteaimatav, mis toimuma hakkab. Aga öelge palun ka suuliselt, kas te olete nõus kandideerima Riigikogu esimeheks. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Hüva! Nagu ma ütlesin, on meil kirjalik nõusolek juba käes.Lugupeetud rahvasaadikud, sulgen Riigikogu esimehe kandidaatide nimekirja ja kuulutan välja vaheaja Riigikogu esimehe kandidaatide nimede kandmiseks hääletamissedelile. Nagu teame, on meil kandidaate täna kaks. Vaheaja lõppemisest annan tead... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud Riigikogu liikmed! Vabariigi Valimiskomisjon on töötanud ennaktempos ja valmis läbi viima Riigikogu esimehe valimise. Komisjoni liikmed kontrollivad siinsamas teie ees hääletamiskasti ja sulgevad selle turvaplommiga. Tanel Talve jäi nähtuga rahule. Hääletamiskast on suletud ja kontrollitud.... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud Riigikogu, kuulutan hääletamise Riigikogu esimehe valimisel lõppenuks. Palun tuua hääletamiskast saali! Kas Riigikogu liikmetel on hääletamise korraldamise kohta proteste? Proteste ei ole. Kõigepealt palun kontrollida hääletamiskasti ja seda, et turvaplomm hääletamiskastil poleks rikutud. ... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud Riigikogu! Teen teatavaks hääletamistulemused Riigikogu esimehe valimisel. Kuid nagu tavaliselt sellistel puhkudel küsin ma enne, kas teil on proteste. Proteste ei ole. Niisiis, Vabariigi Valimiskomisjon tegi häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud: nimekirja kantud Riigikogu liikmete arv... Loe lähemalt

Enn Eesmaa: Tänan küsimast! Olen küll. Loe lähemalt

21.03.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:33 Töölepingu seaduse ning perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (596 SE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Peeter Ernits, teine küsimus. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Tiina Kangro! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Monika Haukanõmm! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Henn Põlluaas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Heljo Pikhof, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Henn Põlluaas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Krista Aru! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud minister, teile rohkem küsimusi ei ole. Suur aitäh vastuste eest! Juhtivkomisjoni ettekande teeb Helmen Kütt, sotsiaalkomisjoni esimees. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud ettekandja, teile küsimusi ei ole. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Avan fraktsioonide esindajate läbirääkimised. Seda soovi ei ole. Nagu äsja kuulsime, juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 596 esimene lugemine lõpetada. Määran eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 5. aprilli kell 17.15. Loe lähemalt

15:19 Küberturvalisuse seaduse eelnõu (597 SE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Kaheksas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud küberturvalisuse seaduse eelnõu 597 esimene lugemine. Kutsun kõnetooli ettekandjaks ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rahvasaadikutel on ka küsimusi, näiteks Peeter Ernitsal. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Arto Aas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Külliki Kübarsepp! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Märt Sults. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Arto Aas, teine küsimus. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Külliki Kübarsepp! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Erki Savisaar. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Urve Tiidus! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peeter Ernits, teine küsimus. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud minister, teile rohkem küsimusi ei ole. Suur aitäh! Juhtivkomisjoni ettekande teeb riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kolleeg Arto Aas! Meil on võimalik esitada kaks küsimust, küll aga on pärast läbirääkimised, nii et mingi võimalus veel mõtete avaldamiseks kindlasti on. Austatud ettekandja! Tuleb välja, et selles mõttes teile küsimusi ei ole, mõnes teises mõttes võib-olla ka mitte.  Avan läbirääkimised fraktsiooni... Loe lähemalt

15:56 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (594 SE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Üheksas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 594 esimene lugemine. Kutsun kõnetooli ettekandjaks kaitseminister Jüri Luige. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Teile on ka küsimusi. Palun, Ants Laaneots! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Külliki Kübarsepp! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Johannes Kert. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur aitäh, härra minister! Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso teeb ettekande juhtivkomisjoni nimel. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Tänan ettekande eest! Küsimusi ettekandjale ei ole. Avan läbirääkimised fraktsioonide esindajaile, kui teil on selleks soovi. Seda soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek, nagu kuulsite, on eelnõu 594 esimene lugemine lõpetada. Määran eelnõule muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 4. aprilli kell... Loe lähemalt

16:13 Karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (561 SE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Tänane viimane päevakorrapunkt on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu 561 esimene lugemine. Palun ettekandeks kõnetooli Riigikogu liikme Jaak Madisoni! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Seda on tore kuulda. Aadu Must esitab esimese küsimuse. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Mart Helme. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Henn Põlluaas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Madis Milling. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Oudekki Loone! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peeter Ernits. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Tarmo Kruusimäe. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Madis Milling, teine küsimus. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur aitäh, austatud ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Juhtivkomisjoni ettekande teeb õiguskomisjoni liige Liisa Oviir. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur aitäh põhjaliku ettekande eest! Teile on ka küsimusi. Valdo Randpere, palun! Loe lähemalt

14.03.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:39 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (590 SE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Mart Helme. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peeter Ernits, teine küsimus! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Mart Helme. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur aitäh, austatud minister, teile rohkem praegu küsimusi ei ole. Juhtivkomisjoni ettekande teeb Marko Pomerants, põhiseaduskomisjoni esimees. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Tarmo Kruusimäe, palun küsimus! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Andres Herkel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jürgen Ligi. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jürgen Ligi, teine küsimus. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Uno Kaskpeit. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Urve Tiidus! Loe lähemalt

Enn Eesmaa: Suur aitäh ettekandjale! Teile rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimiste vormis selle seaduseelnõu üldpõhimõtete arutelu. Palun, Jaak Madison Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Tarmo Kruusimäe Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni nimel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rohkem sõnasoovijaid ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on seaduseelnõu esimene lugemine lõpetada, kuid Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon on teinud ettepaneku välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu 590 esimesel lugemisel tagasi lükata. Neil on täiesti seadus... Loe lähemalt

15:32 Konsulaarseaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Vabariigi Valitsuse algatatud konsulaarseaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu 584 esimene lugemine. Palun ettekandeks mikrofoni juurde välisminister Sven Mikseri! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Küsimuste vooru avab Krista Aru. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peeter Ernits. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Tarmo Kruusimäe. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peeter Ernits, teine küsimus. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud minister! Teile rohkem praegu küsimusi ei ole. Juhtivkomisjoni ettekande teeb Keit Pentus-Rosimannus, väliskomisjoni aseesimees. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Esimese küsimuse ettekandjale esitab Kersti Sarapuu. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kristen Michal. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur aitäh ettekandjale! Teile rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised fraktsioonide esindajaile. Seda soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 584 esimene lugemine lõpetada. Määran eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 19. märtsi kell 17.15. Loe lähemalt

15:51 Mõõteseaduse eelnõu (566 SE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Kaheksas päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud mõõteseaduse eelnõu 566 esimene lugemine. Palun mikrofoni juurde ettekandeks majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud minister! Mõõteseaduse kohta on mõõtmatult vähe küsimusi. Aga aitäh teile! Juhtivkomisjoni ettekande teeb Kristen Michal, majanduskomisjoni liige. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Küsimus Peeter Ernitsalt. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rohkem küsimusi ettekandjale ei ole. Suur aitäh! Avan läbirääkimised, kui fraktsioonide esindajatel on selleks soovi. Seda ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek, nagu kuulsite, on eelnõu 566 esimene lugemine lõpetada. Määran eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 28. märtsi kell 17.... Loe lähemalt

16:00 Elektrituruseaduse ja energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (576 SE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Üheksas päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud elektrituruseaduse ja energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 576 esimene lugemine. Palun ettekandeks kõnetooli majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Toomas Kivimägi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Toomas Väinaste. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Proovisite, kas töötab? Töötab küll, signaal jõudis minuni. Andres Metsoja, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Kersti Sarapuu! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peeter Ernits. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Karin Tammemägi! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Toomas Kivimägi, teine küsimus. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Andres Metsoja. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud minister, suur aitäh! Teile küsimusi rohkem ei ole. Riigikogu majanduskomisjoni ettekande teeb komisjoni esimees Sven Sester. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kas ettekandjale on küsimusi? Neid ei ole. Suur aitäh teile! Avan läbirääkimised fraktsioonide esindajatele, kui selleks on soovi. Seda ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek, nagu kuulsite, on eelnõu 576 esimene lugemine lõpetada. Määran eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 28. märtsi kell 17... Loe lähemalt

16:25 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad rahatrahvid) eelnõu (586 SE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Tänane kümnes päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad rahatrahvid) eelnõu 586 esimene lugemine. Palun ettekandjaks justiitsminister Urmas Reinsalu! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Küsimuste vooru avab Hanno Pevkur. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peeter Ernits. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Urve Tiidus! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Hanno Pevkur, teine küsimus. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peeter Ernits. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Henn Põlluaas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Urve Tiidus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Andres Ammas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Henn Põlluaas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Heljo Pikhof, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud minister, teile ei ole praegu enam küsimusi. Juhtivkomisjoni ettekande teeb õiguskomisjoni liige Liisa Oviir. Palun! Loe lähemalt

13.03.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Enn Eesmaa: Tere hommikust, austatud Riigikogu! Alustame täiskogu VII istungjärgu 8. töönädala teisipäevast istungit. Nüüd on parim aeg eelnõude ja arupärimiste üleandmiseks. Parim aeg on möödas. Kohaloleku kontroll, palun!Kohaloleku kontrollIstungist võtab osa 54 rahvasaadikut, puudub 47. Tegelikkuses on need ... Loe lähemalt

10:01 Eesti Vabariigi hümni seaduse eelnõu (577 SE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud kolleegid! Meie kolleegid Moldova parlamendis alustavad iga täiskogu istungit hümni laulmisega. Meie siin Riigikogus pühendame tänase tööpäeva hümnist rääkimisele. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud Eesti Vabariigi hümni seaduse eelnõu 577 ootab menetlust. Tegemist on ... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud ettekandja! Head kolleegid, hea parlamentaarne tava viitab sellele, et esinejast ei püüta üle rääkida. Kui just hädasti tarvis, siis võiks pigem alla rääkida. Mart Helme, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Nii ta on. Aga see, kui kellelegi on kõik väga selge, tekitab tavaliselt paljudes küsimusi. Arto Aas, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jürgen Ligi. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Toomas Jürgenstein. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jüri Jaanson. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Martin Helme. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Yoko Alender! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aivar Sõerd. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Barbi Pilvre! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jaak Madison. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jüri Jaanson, teine küsimus. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Heljo Pikhof! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jürgen Ligi. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Helmut Hallemaa. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Martin Helme. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Urmas Kruuse. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Barbi Pilvre! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Liisa Oviir, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Kersti Sarapuu! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Henn Põlluaas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Valdo Randpere. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Inara Luigas! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Urmas Kruuse. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Valdo Randpere. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Hardi Volmer. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jaanus Marrandi. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Mihhail Stalnuhhin. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jaanus Marrandi. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Helmut Hallemaa. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Keit Pentus-Rosimannus! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Mihhail Stalnuhhin. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Henn Põlluaas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jaak Madison. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rohkem küsimusi ettekandjale ei ole. Suur aitäh! Juhtivkomisjoni ettekande teeb Marko Pomerants, põhiseaduskomisjoni esimees. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Ja kohe pikaks ajaks, sest küsimusi ei ole. Aitäh! Avan fraktsioonide esindajate läbirääkimised. Laine Randjärv, palun, Reformierakonna fraktsiooni nimel! Kaheksa minutit. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Toomas Jürgenstein Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel. Kaheksa minutit. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Mart Nutt Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni nimel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aadu Must Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kolm minutit juurde. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel Martin Helme. Kaheksa minutit. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Meil on võimalus veel üheks poliitröntgensõnavõtuks. Andres Ammas, palun, Eesti Vabaerakonna fraktsiooni nimel! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun! Kolm minutit juurde. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Sulgen läbirääkimised, sest kõigi fraktsioonide esindajad on saanud oma mõtted välja öelda. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 577 esimesel lugemisel tagasi lükata. Nüüd me ei kuula hümni, vaid saalikutsungit.Lugupeetud Riigikogu, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku Eesti Konservatiivse Ra... Loe lähemalt

07.03.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:42 Riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE) teine lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Teie soovi korral avan läbirääkimised. Kuna tegemist on teise lugemisega, siis on kõigil võimalik läbi rääkida. Seda võimalust ei taha keegi kasutada. Eelnõule 572 on esitatud üks muudatusettepanek, nagu te kuulsite, ja selle on teinud riigikaitsekomisjon. Juht... Loe lähemalt

14:47 Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (558 SE) teine lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Neljas päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 558 teine lugemine. Palun kõnetooli ettekandjaks sotsiaalkomisjoni esimehe Helmen Küti! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Nendest esimese esitab Aivar Kokk. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Tarmo Kruusimäe. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aivar Kokk. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Tarmo Kruusimäe. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud ettekandja, teile rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Palun, Monika Haukanõmm! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, kolm minutit juurde! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Oleks väga oodanud küll. Kalvi Kõva. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Eelnõu sätete arutelu jätkab Tarmo Kruusimäe. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rohkem sõnavõtusoove ei ole. Eelnõu 558 kohta on esitatud üheksa muudatusettepanekut. Vaatame nad koos üle. Esimese muudatusettepaneku on esitanud sotsiaalkomisjon, juhtivkomisjoni otsus: arvestada täielikult. Teise muudatusettepaneku on esitanud Riigikogu liige Monika Haukanõmm, juhtivkomisjoni ots... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Selleks on teil täielik õigus. Austatud Riigikogu, jätkub seaduseelnõu 558 teise lugemise menetlus. Ees ootab hääletus teise muudatusettepaneku üle. Selle on esitanud Riigikogu liige Monika Haukanõmm, juhtivkomisjoni otsus: jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada! HääletustulemusedEtte... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun! Panen hääletusele neljanda muudatusettepaneku. Selle on esitanud Riigikogu liige Monika Haukanõmm, juhtivkomisjoni otsus: jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Hääletustulemused Muudatusettepanekut toetas 11 ja vastu oli 36 rahvasaadikut, erapooletuid oli 1. Ettepanek ei leid... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Hääletame! Panen hääletusele viienda muudatusettepaneku. Selle on esitanud Monika Haukanõmm, juhtivkomisjoni otsus: jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada! HääletustulemusedViiendat muudatusettepanekut toetas 12 ja vastu oli 37 rahvasaadikut, erapooletuks jäi 1 kolleeg. Viiendat muuda... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Panen hääletusele seitsmenda muudatusettepaneku. Selle on esitanud Riigikogu liige Monika Haukanõmm, juhtivkomisjoni otsus: jätta arvestama. Palun võtta seisukoht ja hääletada! HääletustulemusedEttepanekut pooldas 13 ja vastu oli 35 rahvasaadikut, erapooletuks jäi 1 rahvasaadik. Seitsmendat muudatus... Loe lähemalt

15:43 Vedelkütuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (536 SE) teine lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Niisiis, 5. päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud vedelkütuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 536 teine lugemine. Palun ettekandeks kõnetooli majanduskomisjoni esimehe Sven Sesteri! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Teile on ka üks küsimus. Aivar Kokk, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aivar Kokk, teine küsimus! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Karin Tammemägi! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Auväärt ettekandja, teile rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sõnavõtusoovi ei ole. Eelnõu 536 on saanud 11 muudatusettepanekut, vaatame need üheskoos läbi. Esimese muudatusettepaneku esitas Eesti Vabaerakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni otsus: jätta arvestamata. Teise muudatusettepaneku on... Loe lähemalt

15:58 Väärteomenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (580 SE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Kuues päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud väärteomenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 580 esimene lugemine. Palun ettekandeks kõnetooli siseminister Andres Anvelti! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Enne seda veel küsimused. Andres Ammas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Krista Aru! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Tarmo Kruusimäe. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Raivo Põldaru. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Tarmo Kruusimäe, teine küsimus. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Arno Sild. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Henn Põlluaas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud minister, teile rohkem küsimusi ei ole. Aitäh! Juhtivkomisjoni ettekande teeb õiguskomisjoni liige Urve Tiidus. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Andres Ammasel on küsimus. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud ettekandja, suur aitäh! Juhtivkomisjoni ettepanekuni me veel jõuame, praegu on läbirääkimiste aeg, juhul kui fraktsioonide esindajad on huvitatud sõna võtma. Ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 580 esimene lugemine lõpetada. Määran eelnõu 580 muudatusettepanekute esitamise tähtajak... Loe lähemalt

06.03.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Enn Eesmaa: Tere hommikust, austatud Riigikogu! Alustame täiskogu VII istungjärgu 7. töönädala teisipäevast istungit. Nüüd on aeg eelnõude ja arupärimiste üleandmiseks. Seda soovi ma ei näe. Osavõtu kontroll, palun!Kohaloleku kontrollIstungist võtab osa 80 rahvasaadikut. Loe lähemalt

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kuidas eakana hakkama saada – hoolduskindlustuse loomine?" arutelu

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud kolleegid! Tuletan teile meelde tänase esimese päevakorrapunkti arutelu korda. Vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse §-le 153 määras juhatus sotsiaalkomisjoni ettepanekul olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kuidas eakana hakkama saada – hoolduskindlustuse loomine?" arutamiseks jär... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud ettekandja! Lugupeetud kolleegid, ettekandjal on aega 20 minutit või natuke vähem. Kuulame teda tähelepanelikult! Praegu on saalist kuulda nagu hillitsetud meremüha. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aitäh ettekandjale! Teie ettepanek leidis toetust, küsimused esitatakse teistele. Järgmine ettekandja on kollektiivse pöördumise "Hoolduskindlustuse loomine" esindaja, arst, geriaatria dotsent Kai Saks. Tema ettekande pikkus on 20 minutit, küsimusteks-vastusteks on aega koguni kuni 30 minutit. Palun... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud ettekandja! Teile ettenähtud aeg on lõppenud, kuid ma olen kindel, et Riigikogu on nõus teid veel kuulama, kui ma annan teile lisaaega. Ega te väga selle vastu ei ole? Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Üks minut. Me anname kindlasti rohkem, näiteks viis minutit. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Riigikogu liikmed teavad suurepäraselt, et kui ettekandjal jääb aega napiks, siis on seda võimalik korvata küsimuste abil. Nendest esimese esitab Urmas Kruuse. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Marika Tuus-Laul! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Helmut Hallemaa. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peeter Ernits. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Meelis Mälberg. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Marika Tuus-Laul, teine küsimus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Krista Aru! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jürgen Ligi. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peeter Ernits, teine küsimus. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jüri Jaanson. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Tiit Terik. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Urve Tiidus! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Monika Haukanõmm! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Tanel Talve. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Paraku on veel, jah, 12 sekundit, aga ... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Helmen Kütt Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun! Kolm minutit juurde. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Maris Lauri Reformierakonna fraktsiooni nimel! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun! Kolm minutit juurde. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Marika Tuus-Laul! Kaheksa minutit. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Mart Helme Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esindajana. Meie mängureeglite kohaselt on fraktsioonide esindajatel eesõigus. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun! Kolm minutit juurde. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peeter Ernits. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun! Kolm minutit juurde. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud kolleegid! Lugupeetud külalised! Olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu tänaseks siinkohal lõpeb. Aitäh kõigile! Loe lähemalt

13:23 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (574 SE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Tänane teine päevakorrapunkt on põhiseaduskomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 574 esimene lugemine. Palun ettekandjaks põhiseaduskomisjoni esimehe Marko Pomerantsi. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Neist esimene – mõeldud on küsimust –, Valeri Korb, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Andres Herkel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jaanus Karilaid. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peeter Ernits. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Valeri Korb. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Andres Herkel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Tarmo Kruusimäe. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Andres Ammas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud ettekandja, rohkem teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised, vähemalt selle võimaluse registreerimise tasandil. Kõnesoove ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 574 esimene lugemine lõpetada. Määran eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 20. märtsi kell 17.15. Meie kohtume h... Loe lähemalt

05.03.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

16:11 Arupärimine tervisekeskuste investeeringutoetuste kohta (nr 413)

Aseesimees Enn Eesmaa: Seda saab küll. Kolm minutit juurde, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Helmen Kütt! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Minister Ossinovski avaldas valmidust esineda lõppsõnavõtuga. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur tänu ministrile! Lõpetan arutelu seoses arupärimisega nr 413. Loe lähemalt

17:14 Arupärimine mahepõllumajanduse kohta (nr 418)

Aseesimees Enn Eesmaa: Tänane kolmas päevakorrapunkt: Riigikogu liikmete Urmas Kruuse, Laine Randjärve, Anne Sullingu, Heidy Purga, Yoko Alenderi, Meelis Mälbergi, Urve Tiiduse, Terje Trei, Toomas Kivimägi ja Keit Pentus-Rosimannuse esitatud arupärimine nr 418 mahepõllumajanduse kohta. Arupärijate nimel Urmas Kruuse, palu... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Küsimustele vastamiseks annan sõna maaeluminister Tarmo Tammele. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Esimese küsimuse ministrile esitab Urve Tiidus. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Artur Talvik. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Toomas Kivimägi. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jätkame koosmõtlemise ja küsimuste vooru. Urmas Kruuse, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Andres Herkel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Liina Kersna! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Arno Sild. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Krista Aru! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aitäh ministrile! Rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Urmas Kruuse. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kolm minutit juurde, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Martin Repinski. Kaheksa minutit, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Artur Talvik. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, kolm minutit juurde! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Minister kasutab sõnavõtu võimalust. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Tavaliselt me lõpetame ministri vastusõnavõtuga, kuid kuna nii nimeliselt kui ka põhimõtteliselt oli juttu Urmas Kruusest, siis palun repliik! (Kommentaarid saalist: "Ei olnud. Vaatame stenogrammist järele.") Minu meelest oli, aga võib-olla oli eelmine kord. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Juhul kui minister ei läinud otseteed ekraani ette, siis ütleme meie, Keskerakonna esindajad, kes me oleme veel saalis, selle mõtte talle edasi. Lõpetan sellele arupärimisele vastamise. Loe lähemalt

18:04 Vaba mikrofon

Aseesimees Enn Eesmaa: Ja nüüd ma löön selle haamriga, mis annab võimaluse võtta sõna vabas mikrofonis. Liina Kersna, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Saab, aga ainult läbirääkimiste voorus. Praegu on teil aega viis minutit, millest on juba kümme sekundit läinud. Kümme sekundit annan hea meelega juurde. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen vaba mikrofoni. Me näeme homme sellessamas saalis kell 10. Istungi lõpp kell 18.10. Loe lähemalt

21.02.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:45 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse (digitaalse isikutunnistuse kehtivusaeg) eelnõu (569 SE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur aitäh, austatud minister! Teile rohkem küsimusi ei ole. Juhtivkomisjoni ettekande teeb Rein Randver, põhiseaduskomisjoni liige. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kas ettekandjale on küsimusi? Neid ei ole. Suur aitäh, Rein Randver! Avan läbirääkimised fraktsioonide esindajaile, kui teil on selleks soovi. Seda soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 569 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Määran eelnõu muudatusettepanekute esita... Loe lähemalt

15:07 Isikut tõendavate dokumentide seaduse ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse (Euroopa tagasisaatmise reisidokument) eelnõu (585 SE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Tänane kolmas päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud isikut tõendavate dokumentide seaduse ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse (Euroopa tagasisaatmise reisidokument) eelnõu 585 esimene lugemine. Palun ettekandjaks siseminister Andres Anvelti! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Praeguseks on registreeritud kolm küsimust. Palun, Krista Aru! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peeter Ernits. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Henn Põlluaas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Külliki Kübarsepp! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peeter Ernits, teine küsimus. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Henn Põlluaas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud minister, suur aitäh! Rohkem teile küsimusi ei ole. Ka selles päevakorrapunktis teeb juhtivkomisjoni ettekande Rein Randver. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Andres Ammas, palun küsimus! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur tänu ettekandjale! Rohkem küsimusi ei ole. Kas fraktsioonide esindajail on soovi alustada läbirääkimisi? Ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek, nagu kuulsite, on eelnõu 585 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Määran eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 7. märtsi ... Loe lähemalt

20.02.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:06 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (581 SE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Esimese küsimuse esitab Monika Haukanõmm. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Ain Lutsepp. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Külliki Kübarsepp! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Monika Haukanõmm, teine küsimus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Ain Lutsepp. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Raivo Põldaru. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Auväärt minister, teile rohkem küsimusi ei ole. Aitäh! Juhtivkomisjoni ettekande teeb sotsiaalkomisjoni aseesimees Monika Haukanõmm. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aitäh! Teile rohkem küsimusi ei ole ja isegi esimest küsimust ei ole. Nagu kuulsite, juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 581 esimene lugemine lõpetada. Määran eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 6. märtsi kell 17.15. Loe lähemalt

12:34 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (562 SE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Tänane kuues päevakorrapunkt on Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu 562 esimene lugemine. Kutsun ettekandeks kõnepulti Riigikogu liikme Hanno Pevkuri, ta on ka Riigikogu juhatuse liige. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Andres Herkel, teie küsimus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aitäh, austatud ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Õiguskomisjoni arutelust teeb kokkuvõtte õiguskomisjoni liige Külliki Kübarsepp. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Küsimus teile tuleb Andres Herkelilt. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur aitäh ettekandjale! Teile rohkem küsimusi ei ole. Kas fraktsioonide esindajail on soovi läbi rääkida? Seda soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 562 esimene lugemine lõpetada. Määran eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 6. märtsi kell 16.  Head kolleegid, toimekat tööpäev... Loe lähemalt

15.02.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud Riigikogu! Alustame täiskogu VII istungjärgu 5. töönädala neljapäevast istungit. Nüüd on võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Palun, Monika Haukanõmm! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Olen juhatuse nimel vastu võtnud ühe arupärimise. Riigikogu juhatus käitub sellega nii, nagu tavaks on, st vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele. Head kolleegid, kohaloleku kontroll, palun!Kohaloleku kontrollIstungist võtab osa 77 rahvasaadikut. Loe lähemalt

10:04 Riigikogu otsuse "Riigikohtu liikme Indrek Koolmeistri kohtunikuametist vabastamine" eelnõu (579 OE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Tänane esimene päevakorrapunkt: Riigikohtu esimehe Priit Pikamäe esitatud Riigikogu otsuse "Riigikohtu liikme Indrek Koolmeistri kohtunikuametist vabastamine" eelnõu 579 esimene lugemine. Kutsun siia ettekandjaks põhiseaduskomisjoni aseesimehe Jüri Adamsi. Nii kaua, kuni ta tuleb mikrofoni juurde, t... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Teile on ka küsimusi. Palun, Arto Aas! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Riigikogu traditsioonide kohaselt esitab põhiseaduskomisjon tõenäoliselt üsna varsti uue otsuse eelnõu. Helmut Hallemaa. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Helir-Valdor Seeder. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Mart Nutt. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peeter Ernits. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kristen Michal. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Istungi juhatajaga see telepaatiline side töötab, mul on see otsus siin juba kirjalikult. Peeter Ernits, esitada saab ühe suulise küsimuse, küll aga on fraktsioonide esindajail nüüd võimalik alustada läbirääkimisi. Seda soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on tõepoolest viia läbi eelnõu 579 lõpph... Loe lähemalt

10:20 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (551 SE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Tänane teine päevakorrapunkt: Riigikogu liikmete Igor Gräzini, Toomas Vitsuti, Valdo Randpere, Artur Talviku, Peeter Ernitsa, Liisa Oviiri, Martin Helme ja Henn Põlluaasa algatatud kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu 551 esimene lugemine. Ettekandjana astub mikrofoni ette Igor Gräz... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Esimese küsimuse ettekandjale esitab Valdo Randpere. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Marika Tuus-Laul! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Heimar Lenk. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Külliki Kübarsepp! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Raivo Aeg. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Küsimuste voor jätkub. Helmut Hallemaa. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Oudekki Loone! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peeter Ernits. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Valdo Randpere, teine küsimus. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Külliki Kübarsepp! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Raivo Aeg. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Martin Helme. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peeter Ernits. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jaanus Karilaid. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud ettekandja, teile rohkem küsimusi ei ole. Kuna see oli nauditav mõtete jagamine ja küsimustele vastamine, siis tahaks öelda, et tulge varsti jälle tagasi. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Juhtivkomisjoni ettekande teeb õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kas ettekandjale on küsimusi? Neid ei ole. Avan läbirääkimised fraktsioonide esindajaile. Palun, Raivo Aeg Isamaa Res Publica fraktsiooni nimel! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Mart Helme Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jüri Adams Eesti Vabaerakonna fraktsiooni nimel. Loe lähemalt

14.02.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:28 Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (494 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Läbirääkimisi jätkab Külliki Kübarsepp Eesti Vabaerakonna fraktsioonist. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kõik fraktsioonid on sõna võtnud, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek oli panna eelnõu 494 lõpphääletusele. Asume seda ette valmistama.Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu ... Loe lähemalt

15:08 Laevade ballastvee ja selle setete kontrolli ning käitlemise 2004. aasta rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (557 SE) teine lugemine 

Aseesimees Enn Eesmaa: Alustame Vabariigi Valitsuse algatatud laevade ballastvee ja selle setete kontrolli ning käitlemise 2004. aasta rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu 557 teist lugemist. Palun ettekandeks kõnetooli keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kuna tegemist on välislepingut puudutava eelnõu teise lugemisega, siis on ettekandjale võimalik esitada kuni kaks suulist küsimust. Te ei taha isegi esimest esitada! Lugupeetud ettekandja, aitäh teile! Nagu te kuulsite, muudatusettepanekuid ei esitatud. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu... Loe lähemalt

15:24 "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020". 2017. aasta täitmise aruanne

Aseesimees Enn Eesmaa: Riigikogu põhiseaduskomisjon töötas küll ennaktempos, kuid mis lubatud, see lubatud. Ja lubatud oli kümneminutiline vaheaeg. Nüüd jätkame tööd. Järgmine päevakorrapunkt on "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020" läinud aasta täitmise aruanne. Ettekandeks tuleb kõnetooli kultuuriminister Indrek S... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Küsimused ministrile avab Jürgen Ligi. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Yoko Alender! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Andres Herkel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Keit Pentus-Rosimannus! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Krista Aru palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Urve Tiidus! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Külliki Kübarsepp, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Urmas Kruuse. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Tiit Terik. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Laine Randjärv! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aadu Must. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Andres Ammas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Viktoria Ladõnskaja-Kubits! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Marika Tuus-Laul, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Andres Metsoja. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Ain Lutsepp. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peeter Ernits. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Monika Haukanõmm! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur tänu, austatud minister! Teile rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised ja tuletan meelde, et läbirääkimiste lõpus Riigikogu otsust vastu ei võta. Palun, Laine Randjärv Reformierakonna fraktsiooni nimel! Kaheksa minutit. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Viktoria Ladõnskaja-Kubits Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni nimel! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Eesti Vabaerakonna fraktsiooni nimel kõneleb Krista Aru. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, kolm minutit juurde! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aadu Must, Eesti Keskerakonna fraktsioon, palun! Kokku kaheksa minutit. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Hardi Volmer Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, kolm minutit juurde! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aitäh! Kolleeg Volmer tõestas, kui palju on võimalik ära öelda kolme sekundiga. Sulgen läbirääkimised. Jah, kuid enne seda andis kultuuriminister märku, et ta soovib veel sõna võtta, ja selleks on tal täielik õigus. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kuna ministri sõnavõtt kuulus samuti läbirääkimiste juurde ja ma jõudsin kokku lugeda, et viiel korral oli juttu Laine Randjärvest, siis palun, kohapealt repliik! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Head kolleegid, lugupeetud minister! Kultuuripoliitika arutelu on seks korraks lõppenud. Loe lähemalt

17:16 Pankrotiseaduse, krediidiasutuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse (pankrotihalduri tasu) eelnõu (575 SE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Tänane viimane päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud pankrotiseaduse, krediidiasutuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse (pankrotihalduri tasu) eelnõu 575 esimene lugemine. Kutsun ettekandjaks justiitsminister Urmas Reinsalu. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Esimese küsimuse ministrile esitab Külliki Kübarsepp. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Terje Trei! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Krista Aru, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Andres Herkel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Külliki Kübarsepp, teine küsimus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Terje Trei! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Urve Tiidus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud minister, teile rohkem küsimusi ei ole. Suur aitäh! Juhtivkomisjoni ettekande teeb õiguskomisjoni liige Liisa Oviir. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Ettekandjale küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised seaduseelnõu üldpõhimõtete aruteluks. Ka seda soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 575 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Määran eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 28. veebruari kell 16. Tänane ist... Loe lähemalt

06.02.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Enn Eesmaa: Tere hommikust, austatud kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu VII istungjärgu 4. töönädala teisipäevast istungit. Olen valmis vastu võtma eelnõusid ja arupärimisi. Seda soovi ma ei näe. Kohaloleku kontroll, palun! Kohaloleku kontrollIstungist võtab osa 64 rahvasaadikut. Loe lähemalt

10:01 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (556 SE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Tänane esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 556 esimene lugemine. Palun ettekandjaks rahandusminister Toomas Tõniste. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud ettekandja, ma katkestan hetkeks. Lugupeetud kolleegid! Istungi juhatajana ma luban, et tulevad ka läbirääkimised, aga veidi hiljem. Palun, härra minister! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kas ministrile on küsimusi? On küll. Aivar Sõerd, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aivar Kokk. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aivar Kokk, teine küsimus. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Külliki Kübarsepp! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud minister, teile rohkem küsimusi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepaneku ja ennekõike ettekande esitab rahanduskomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Küsimuste vooru avab Külliki Kübarsepp. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aivar Sõerd. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Urmas Kruuse. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud ettekandja, teile rohkem küsimusi ei ole. Avan fraktsioonide läbirääkimised. Kõnesoove ma ei näe. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 556 esimene lugemine lõpetada. Määran eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 20. veebruari kell 17.15. Loe lähemalt

10:19 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (554 SE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Teine päevakorrapunkt on Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 554 esimene lugemine. Palun ettekandjaks Riigikogu liikme Jürgen Ligi. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Küsimuste vooru alustab Aivar Sõerd. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Tarmo Kruusimäe. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Urve Tiidus! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Tarmo Kruusimäe, teine küsimus. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Nüüd on see välja öeldud. Urmas Kruuse. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Helmut Hallemaa. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Küsijaile ma tuletan meelde, et esimese lugemise ajal on küsijail võimalik esitada kokku kaks küsimust. Pigem ärge kasutage võimalust ühe minuti sees kolm küsimust esitada. Kuulajail on enne küsimuse lõppu jõudmist esimene juba ammu meelest läinud. Urve Tiidus, teine küsimus. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Yoko Alender! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Toomas Kivimägi. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Andres Ammas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Urmas Kruuse. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aivar Sõerd. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kristen Michal. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Toomas Jürgenstein. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aitäh ka teile, austatud ettekandja! Rohkem küsimusi ei ole. Juhtivkomisjoni ettekande teeb rahanduskomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Ma täpsustan äsja öeldut. Kas see oli Keskerakonna fraktsiooni või komisjoni otsus? Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Ettekandjale on ka küsimusi. Kristen Michal. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jürgen Ligi. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Heal meelel annan järgmise küsimuse esitamise õiguse Andres Ammasele. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Mul on ettepanek härra ettekandjale: tõstke mikrofonid nn Andres Herkeli positsiooni ehk natuke kõrgemale, siis on paremini kuulda. Arto Aas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Valdo Randpere. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Helmut Hallemaa. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud ettekandja, teile rohkem küsimusi ei ole. Avan fraktsioonide esindajate läbirääkimised, juhuks, kui midagi on veel välja ütlemata. Tundub, et kõik on ära räägitud. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 554 esimesel lugemisel tagasi lükata. Vaatamata mitmetele seletustele me lähtume siiski om... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Sellele võiks vastata pikalt ja põhjalikult. Ma ütlen lühemalt: Riigikogu juhatuse valimised on märtsis, Riigikogu valimised on märtsis aasta pärast. Määran eelnõu 554 muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 20. veebruari kell 17.15. Kohtumiseni homme siinsamas saalis. Head tööpäeva jätku! Istun... Loe lähemalt

05.02.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

16:44 Arupärimine Euroopa Liidu sissemakse kohta (nr 410)

Aseesimees Enn Eesmaa: Uno Kaskpeit. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Henn Põlluaas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Arno Sild. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Raivo Põldaru. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jaak Madison. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aitäh, härra peaminister! Praegu rohkem küsimusi ei ole. Enne läbirääkimiste lõppu on teil võimalik veel sõna võtta. Avan läbirääkimised. Palun, Martin Helme! Kaheksa minutit. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jaak Madison. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kolm minutit juurde. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Arupärimise adressaat härra peaminister kasutab võimalust veel sõna võtta. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Lõpetan arupärimise arutelu, kuigi viimasel minutil just läks väga põnevaks. Loe lähemalt

17:33 Arupärimine advokaadibüroode ja prokuratuuri varjatud suhete kohta (nr 406)

Aseesimees Enn Eesmaa: Tänane kolmas päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Henn Põlluaasa, Martin Helme, Mart Helme, Uno Kaskpeiti, Jaak Madisoni, Raivo Põldaru ja Arno Silla 13. detsembril esitatud arupärimine advokaadibüroode ja prokuratuuri varjatud suhete kohta. Palun arupärijate nimel kõnepulti rääkima Martin Helme!... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Arupärijatele vastab justiitsminister Urmas Reinsalu. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Küsimuste vooru alustab Igor Gräzin. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Martin Helme. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jaak Madison. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Henn Põlluaas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Raivo Põldaru. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur aitäh, austatud minister! Teile rohkem küsimusi ei ole. Austatud kolleegid, Riigikogu kodu- ja töökorra seadus sätestab, et pärast arupärimisele vastamist saab kõigepealt sõna arupärijate esindaja. Nüüd ma küsin kolleeg Martin Helmelt, kas te olete nõus loovutama läbirääkimistel esimese sõnavõt... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kaheksa minutit. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Martin Helme. Kaheksa minutit, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Minister soovib sõna võtta. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Lõpetan arutelu selle arupärimise teemal. Loe lähemalt

18:21 Vaba mikrofon

Aseesimees Enn Eesmaa: Pärast haamrilööki on võimalik ennast registreerida sõnavõtuks vaba mikrofoni voorus. Jüri Adams, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Teie selja taga on üks kuulaja. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur aitäh teile, Jüri Adams! Kui te mõnel teisel teemal ei taha sõna võtta, siis lõpetan tänase istungi. Kohtume homme hommikul kell 10. Istungi lõpp kell 18.26. Loe lähemalt

23.01.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Enn Eesmaa: Tere hommikust, austatud Riigikogu! Alustame täiskogu VII istungjärgu 3. töönädala teisipäevast istungit. Selleks et meil ka homme ja ülehomme oleks tööjärg ees, on nüüd parim aeg anda üle arupärimisi ja seaduseelnõusid. Krista Aru, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Istungi juhatajana olen vastu võtnud ühe arupärimise. Riigikogu juhatus menetleb seda vastavalt meie kodu- ja töökorra seadusele. Palun teeme kohaloleku kontrolli! Kohaloleku kontrollIstungist võtab osa 79 rahvasaadikut. Loe lähemalt

10:03 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (525 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Tänane esimene päevakorrapunkt on riigieelarve kontrolli erikomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seaduse eelnõu 525 kolmas lugemine. Kas on kõnesoove? Kui on, siis avan läbirääkimised. Seda soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 52... Loe lähemalt

10:06 Riigikogu otsuse ""Transpordi arengukava 2014–2020" muutmine" eelnõu (573 OE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Teine päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse ""Transpordi arengukava 2014–2020" muutmine" eelnõu 573 esimene lugemine. Palun ettekandeks kõnetooli majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni!  Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Avame küsimuste vooru. Arto Aas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aivar Sõerd. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Toomas Kivimägi. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Urmas Kruuse. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Raivo Põldaru. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Sven Sester. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Arto Aas, teine küsimus. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Urve Tiidus! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Urmas Kruuse, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Henn Põlluaas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kalle Palling. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Toomas Kivimägi. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aivar Sõerd. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Külliki Kübarsepp! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Henn Põlluaas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Urve Tiidus! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Igor Gräzin. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Lugupeetud minister, teile rohkem küsimusi ei ole. Aitäh vastuste eest! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Juhtivkomisjoni nimel teeb ettekande majanduskomisjoni liige Erki Savisaar. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kas ettekandjale on küsimusi? Neid ei ole. Suur tänu! Avan läbirääkimised fraktsioonide esindajatele. Igor Gräzin reformierakondlaste nimel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, kolm minutit juurde! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud kolleeg Gräzin, tuletan meelde, et läbirääkimiste käigus läbirääkija sõnavõtt on monoloog – vormiliselt, sisuliselt ta võib olla selline, mis kõnetab igat inimest me planeedil, k.a ministrit. Sven Sester, palun Isamaa ja Res Publica liidu nimel! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, kolm minutit juurde! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised otsuse eelnõu üldpõhimõtete üle. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 573 esimene lugemine lõpetada. Määran eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 6. veebruari kell 17.15. Me kohtume homme kell 13 siinsamas saalis. Head tööpäeva jätku! Istungi... Loe lähemalt

17.01.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:09 Sotsiaalhoolekande seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (558 SE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Peeter Ernits, teine küsimus. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Andres Herkel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Tiina Kangro! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud minister, teile praegu rohkem küsimusi ei ole. Juhtivkomisjoni nimel teeb ettekande Helmen Kütt, sotsiaalkomisjoni esimees. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Küsimuste vooru avab Tiina Kangro. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Krista Aru, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur aitäh, austatud ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Oleks küll, aga me saame ettekandjatele esitada kuni kaks suulist küsimust. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Urve Tiidusel on võimalik oma küsimus vormida ka läbirääkimiste käigus. Avan läbirääkimised selle seaduseelnõu üldpõhimõtete aruteluks. Esimesena palun, Tarmo Kruusimäe Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni nimel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, kolm minutit juurde! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Eesti Vabaerakonna fraktsiooni nimel räägib Monika Haukanõmm. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Helmen Kütt Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 558 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõppenud. Määran eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 31. jaanuari kell 17.15. Loe lähemalt

15:32 Laevade ballastvee ja selle setete kontrolli ning käitlemise 2004. aasta rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (557 SE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Järgmine päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse esitatud laevade ballastvee ja selle setete kontrolli ning käitlemise 2004. aasta rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu 557 esimene lugemine. Palun kõnetooli ettekandjaks keskkonnaminister Siim Kiisleri. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Esimese küsimuse ministrile esitab Peeter Ernits. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Krista Aru! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peeter Ernits, teine küsimus. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Urve Tiidus! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Auväärt minister, teile rohkem küsimusi ei ole. Juhtivkomisjoni ettekande teeb keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Krista Aru, teie küsimus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh, austatud ettekandja! Üldpõhimõtete arutelu avab Peeter Ernits Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rohkem kõnesoove ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 557 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Määran eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 31. jaanuari kell 16. Loe lähemalt

15:55 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" muutmine" eelnõu (564 OE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Tänane viimane päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" muutmine" eelnõu 564 esimene lugemine. Kutsun kõnetooli ettekan... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Esimese küsimuse ministrile esitab Peeter Ernits. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jääme põnevusega ootama läbirääkimisi, Peeter Ernits. Eerik-Niiles Kross. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peeter Ernits, teine küsimus. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud minister, teile rohkem küsimusi ei ole. Aitäh! Juhtivkomisjoni ettekande teeb riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur aitäh ettekande eest! Teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised fraktsioonide esindajaile. Seda soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 564 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 31. jaanuari kell 17.15.Tänane tööpäev... Loe lähemalt

16.01.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud Riigikogu, tere hommikust! Alustame täiskogu VII istungjärgu teise töönädala teisipäevast istungit. Lugupeetud kolleeg Ants Laaneots, kas lubate pöörduda? Riigikogu poolt ja Riigikogu nimel tahan teid militaarselt väljendudes rivi ees pidulikult õnnitleda teie 70. sünnipäeva puhul. (Apla... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Andres Herkel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud kaks seaduseelnõu. Juhatus toimib nendega, nii nagu ikka, Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse alusel. Head kolleegid, kohaloleku kontroll, palun!Kohaloleku kontrollIstungist võtab osa 90 rahvasaadikut. Loe lähemalt

10:05 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (559 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Tänane esimene päevakorrapunkt on Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 559 kolmas lugemine. Kas fraktsiooni... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Martin Helme Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Andres Herkel Eesti Vabaerakonna fraktsiooni nimel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Priit Sibul Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni nimel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kalvi Kõva Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Mihhail Stalnuhhin Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Verbaalsete, korporatiivsete ja kohati ka isiklike etteheidete tõrjumiseks saab sõna Jürgen Ligi. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud Henn Põlluaas! EKRE esindaja on läbirääkimistel juba sõna võtnud ja teil ei ole ka sisulist põhjust repliigiks, sest EKRE ei ole seni veel valitsuses olnud. Juhtivkomisjoni ettepanek on panna eelnõu 559 lõpphääletusele. Alustame protseduuri. Austatud Riigikogu, panen hääletusele Eesti Keske... Loe lähemalt

10:28 Looduskaitseseaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (560 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Teine päevakorrapunkt on Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud looduskaitseseaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu 560 kolmas lugemine. Kõnesoovide korral avan fraktsioonide läbirääkimised. Seda soovi... Loe lähemalt

10:31 Riigikogu otsuse "Tagatisfondi nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" eelnõu (565 OE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Tänane kolmas päevakorrapunkt on rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Tagatisfondi nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" eelnõu 565 esimene lugemine. Palun ettekandeks kõnepulti rahanduskomisjoni esimehe Mihhail Stalnuhhini! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Teile on vähemalt üks küsimus. Andres Herkel, palun! Tuletan meelde, et selle päevakorrapunkti menetlemisel on igal Riigikogu liikmel õigus esitada üks suuline küsimus. Seda õigust kasutab nüüd Andres Herkel. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aivar Sõerd. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Keit Pentus-Rosimannus! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Helmut Hallemaa. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Urmas Kruuse. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud ettekandja, teile rohkem küsimusi ei ole. Avan fraktsioonide esindajate läbirääkimised. Reformierakonna fraktsiooni nimel Jürgen Ligi. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel Eiki Nestor. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Repliigiks saab sõna Jürgen Ligi. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Repliigi sisu on repliigi tegija kätes. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Andres Herkel, samuti repliik! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rohkem repliigi- ega sõnasoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on panna eelnõu 565 lõpphääletusele. Alustame ettevalmistusi.Panen hääletusele rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Tagatisfondi nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" eelnõu 565. Palun ... Loe lähemalt