Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 318Ava/Sulge kõik
12.06.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:56 Riigikogu otsuse "Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu (34 OE) esimene lugemine

Enn Eesmaa: Austatud kolleegid! Väliskomisjon esitas selle Riigikogu otsuse eelnõu 3. juunil sellel aastal. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 7. juuniks ettepanekuid ei esitatud. 3. juuni istungil otsustati teha Riigikogu juhatusele ettepanek võtta eelnõu 34 esimeseks lugemiseks Riigikogu täiskogu 12. j... Loe lähemalt

15:59 Põhja-Makedoonia Vabariigi ühinemist käsitleva Põhja-Atlandi lepingu protokolli heakskiitmise seaduse eelnõu (26 SE) teine lugemine

Enn Eesmaa: Austatud kolleegid! Selle eelnõu esimene lugemine lõpetati 4. juunil. Muudatusettepanekute tähtajaks 7. juuniks ühtki ettepanekut ei esitatud. Nende väheste päevade jooksul jõudsid juba kaks riiki, Norra ja Saksamaa, ratifitseerida selle protokolli. Kui meil õnnestub täna see töö lõpetada, siis Eest... Loe lähemalt

04.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:10 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta

Enn Eesmaa: Suur aitäh! Austatud Riigikohtu esimees! Teie põhjalik ettekanne ja reibas ning detailirohke küsimustele vastamine tõestab meile ilmekalt, kuivõrd õige otsuse Riigikogu tegi, teid sellesse kõrgesse ametisse määrates ja kinnitades. Minu küsimus on teie ettekande alguse koha. Te tõite välja meie kohtu... Loe lähemalt

11:51 Põhja-Makedoonia Vabariigi ühinemist käsitleva Põhja-Atlandi lepingu protokolli heakskiitmise seaduse eelnõu (26 SE) esimene lugemine

Enn Eesmaa: Austatud kolleegid! Väliskomisjon valmistas eelnõu esimeseks lugemiseks ette oma 28. mai istungil. Arutelul osalesid välisminister Urmas Reinsalu ja Välisministeeriumi Euroopa osakonna 3. büroo (Kagu-Euroopa ja Euroopa Liidu üldasjade büroo) lauaülem Katre Sai. Suur osa meist, kaasa arvatud mina, ol... Loe lähemalt

03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

Enn Eesmaa: Suur tänu! Väliskomisjoni nimel annan üle Riigikogu otsuse Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamise kohta koosseisus Aadu Must, Johannes Kert, Urmas Espenberg, Helle-Moonika Helme, Marek Jürgenson, Signe Kivi, Kalvi Kõva, Helm... Loe lähemalt

13.05.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

Enn Eesmaa: Suur aitäh! Austatud Riigikogu! Väliskomisjoni nimel esitan kolm Riigikogu otsuse eelnõu. Esiteks, Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu: nimetada delegatsiooni juhiks Maria Jufereva-Skuratovski, liikmeteks Eerik-Niiles Kross ja Jaak Madi... Loe lähemalt

04.04.2019 / 11:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:26 Riigikogu liikmete ametivanne

Enn Eesmaa: Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XIV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. (Aplaus.) Loe lähemalt

20.02.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:38 Sadamaseaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (780 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Vabariigi Valitsuse algatatud sadamaseaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Palun, Arto Aas! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rohkem kõnesoovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu lõpphääletus.Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud sadamaseaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 780. Palun võtke seisukoht ja hääletage! Hääletustulemused Seaduseelnõu toetas 34 saadikut, vastu oli 25, ... Loe lähemalt

15:43 Tööstusheite seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (736 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Vabariigi Valitsuse algatatud tööstusheite seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu kolmas lugemine. Kas fraktsioonidel on soovi läbi rääkida? Seda soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu lõpphääletus. Kuna te olete kenasti koos... Loe lähemalt

15:45 Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (721 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Vabariigi Valitsuse algatatud rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu kolmas lugemine. Pakun võimalust läbirääkimisteks fraktsioonide esindajatele. Seda soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu lõpphääletus. Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud rahvusvahelise sanktsi... Loe lähemalt

15:47 Politsei ja piirivalve seaduse, päästeteenistuse seaduse ning kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (768 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Vabariigi Valitsuse algatatud politsei ja piirivalve seaduse, päästeteenistuse seaduse ning kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu kolmas lugemine. Fraktsioonidel on võimalik läbi rääkida. Seda soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eeln... Loe lähemalt

15:49 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni algatatud Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu kolmas lugemine. Kas fraktsioonid soovivad läbi rääkida? Seda soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu lõpphääletus. Panen hääletusele julgeolekuasutuste järelevalve erikomi... Loe lähemalt

15:51 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (788 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Maaelukomisjoni algatatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu kolmas lugemine. Kas fraktsioonid soovivad läbi rääkida? Seda soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu lõpphääletus. Panen hääletusele maaelukomisjoni algatatud maaelu ja põllumaj... Loe lähemalt

15:53 Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (733 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Vabariigi Valitsuse algatatud taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu kolmas lugemine. Avan läbirääkimised fraktsioonidele. Seda soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu lõpphääletus. Panen hääletusele Vab... Loe lähemalt

15:56 Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (681 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Vabariigi Valitsuse algatatud geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu kolmas lugemine. Fraktsioonide esindajatel on võimalik läbi rääkida. Seda soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu lõpphääletus. Panen häälet... Loe lähemalt

15:58 Kõrgharidusseaduse eelnõu (725 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Vabariigi Valitsuse algatatud kõrgharidusseaduse eelnõu (725 SE) kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Toomas Jürgenstein Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu lõpphääletus. Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud kõrgharidusseaduse eelnõu 725. Palun võtta seisukoht ja hääletada! HääletustulemusedEelnõu poolt hääletas 53 saadikut, vastu ei olnud keegi, era... Loe lähemalt

16:05 Eesti Kunstiakadeemia seaduse eelnõu (730 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Kunstiakadeemia seaduse eelnõu kolmas lugemine. Kas fraktsioonid soovivad läbi rääkida? Seda soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu lõpphääletus. Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Kunstiakadeemia seaduse eelnõu 730. Palun ... Loe lähemalt

16:07 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seaduse eelnõu (728 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seaduse eelnõu kolmas lugemine. Fraktsioonidel on võimalik läbi rääkida. Seda soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu lõpphääletus. Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia s... Loe lähemalt

16:09 Eesti Maaülikooli seaduse eelnõu (727 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Maaülikooli seaduse eelnõu kolmas lugemine. Kas fraktsioonid soovivad läbi rääkida? Seda soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu lõpphääletus. Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Maaülikooli seaduse eelnõu 727. Palun võtta se... Loe lähemalt

16:11 Tallinna Ülikooli seaduse eelnõu (726 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Vabariigi Valitsuse algatatud Tallinna Ülikooli seaduse eelnõu kolmas lugemine. Fraktsioonidel läbirääkimise soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on seegi eelnõu lõpphääletusele panna. Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud Tallinna Ülikooli seaduse eelnõu 726. Palun võtta seisukoht ja ... Loe lähemalt

16:13 Muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Vabariigi Valitsuse algatatud muinsuskaitseseaduse eelnõu 684 kolmas lugemine. Kas fraktsioonid soovivad läbi rääkida? Palun, Toomas Jürgenstein Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Viktoria Ladõnskaja-Kubits Isamaa fraktsiooni nimel! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Nüüd on see välja öeldud. Aitäh! Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Eesti Vabaerakonna fraktsiooni nimel võtab sõna Krista Aru. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 684 lõpphääletus. Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud muinsuskaitseseaduse eelnõu 684. Palun võtke seisukoht ja hääletage! HääletustulemusedSeaduseelnõu toetas 43 saadikut, vastu oli 17, erapoo... Loe lähemalt

16:27 Eesti Vabariigi ja Valgevene Vabariigi sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (790 SE) teine lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Valgevene Vabariigi sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu 790 teine lugemine. Enne, kui ettekandjaks tuleb Monika Haukanõmm, ma tuletan lühidalt meelde, kuidas käib välislepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu teine lugemine. Kõige... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Tuletan meelde, et küsimuste voorus on võimalik ettekandjale esitada kuni kaks küsimust. Te ei taha isegi esimest esitada. Suur aitäh ettekandjale! Avan läbirääkimised. Kuna tegemist on teise lugemisega, siis võivad kõik läbi rääkida. Seda soovi ei ole. Eelnõu 790 kohta muudatusettepanekuid ei ole e... Loe lähemalt

16:36 Hongkongi laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (791 SE) teine lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Ka järgmist päevakorrapunkti me menetleme niisamuti kui äsja menetluses olnut, sest tegemist on välislepingu seaduse eelnõu teise lugemisega: Vabariigi Valitsuse algatatud Hongkongi laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu 791 teine lug... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kas ettekandjale on küsimusi? Küsimusi ei ole. Suur aitäh ettekandjale! Avan läbirääkimised. Kõigil on võimalik läbi rääkida. Seda soovi ei ole. Eelnõu 791 kohta muudatusettepanekuid esitatud ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu lõpphääletus. Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse ... Loe lähemalt

16:41 Riigikogu otsuse "Riigireformi ja hea halduse põhialused" eelnõu (777 OE) teine lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks moodustatud Riigikogu probleemkomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Riigireformi ja hea halduse põhialused" eelnõu 777 teine lugemine. Enne kui kutsun ettekandjaks põhiseaduskomisjoni liikme Helmut Hallemaa, tuletan meelde, kuidas me otsuse eelnõu teist lu... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Enne lõpphääletust on veel küsimuste voor. Peeter Ernits. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Arto Aas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peeter Ernits, teine küsimus. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Henn Põlluaas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kristen Michal. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Andres Metsoja. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Lauri Luik. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Urve Tiidus! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur tänu! Ettekandjale rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Palun, Tanel Talve! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Arto Aas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rohkem sõnavõtusoove ei ole. Eelnõu 777 kohta on esitatud kaks muudatusettepanekut. Esimese muudatusettepaneku on esitanud Riigikogu liikmed Tanel Talve, Helmut Hallemaa, Andres Herkel ja Aivar Kokk, juhtivkomisjoni otsus on arvestada täielikult. Teise muudatusettepaneku on esitanud Riigikogu liikme... Loe lähemalt

17:08 Justiitsminister Urmas Reinsalu poliitiline avaldus seoses põhiseaduse analüüsiga

Aseesimees Enn Eesmaa: Head kolleegid, tänase istungi lõpetab justiitsministri poliitiline avaldus seoses põhiseaduse analüüsiga. Me menetleme seda järgmiselt. Kõigepealt esitatakse avalduse tekst (kuni 20 minutit), siis on küsimused, iga Riigikogu liige saab esitada ministrile ühe suulise küsimuse, seejärel on fraktsioon... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Ministrile on küsimusi. Peeter Ernits. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Krista Aru! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Henn Põlluaas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jüri Adams. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jüri Saar. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Lugupeetud minister, suur aitäh ja mitte pelgalt tänase päevakorrapunkti menetluse ja läbirääkimiste eest! Nüüd on võimalik läbi rääkida fraktsioonide esindajatel, kui neil on selleks soovi. Palun, Jüri Adams Eesti Vabaerakonna fraktsiooni nimel! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun! Kolm minutit juurde. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Austatud kolleegid, palun veel hetk tähelepanu! Head siinolijad! Auväärt minister! Tänase tööpäeva lõpuks tahan istungi juhatajana esineda lühikese apoliitilise, kuid see-eest mitteametliku avaldusega. On täiesti selge, et praegu süveneb nii selles saa... Loe lähemalt

19.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Enn Eesmaa: Tere hommikust, austatud Riigikogu! Täiskogu IX istungjärgu 5. töönädala teisipäevane istung on alanud. Aivar Sõerd, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Raivo Aeg. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jürgen Ligi. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur aitäh repliigi eest! Juhatuse nimel olen ma vastu võtnud ühe aruande ja ühe kokkuvõtte. Kõigi meie aruandmine toimub 3. märtsil, kui valijad annavad lõpliku hinnangu meie tehtud ja ka tegemata töödele. See on ilmselt põhjus, miks täna ei ole arupärimiste ja eelnõude üleandmist. Peeter Ernits.... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Väljaarvamised toimuvad mitte sedavõrd Riigikogu juhatuse otsusega, kuivõrd komisjonide ja fraktsioonide ettepanekul, nii poolt kui ka vastu. Nii et meil puudus selles mõttes siin alus. Head kolleegid, kohaloleku kontroll, palun!Kohaloleku kontrollIstungist võtab osa 69 rahvasaadikut. Loe lähemalt

10:06 Väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (639 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Tänane esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu 639 kolmas lugemine. Avan fraktsioonide läbirääkimised. Kõnesoove ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu lõpphääletus. Kas saal on valmis hääletama? Panen häälet... Loe lähemalt

10:08 Riigikogu otsuse "Riigikohtu liikme Jaak Luige kohtunikuametist vabastamine" eelnõu (801 OE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Riigikohtu esimehe Priit Pikamäe esitatud Riigikogu otsuse "Riigikohtu liikme Jaak Luige kohtunikuametist vabastamine" eelnõu 801 esimene lugemine. Enne kui kutsun ettekandja kõnepulti, ütlen lühidalt, kuidas me seda päevakorrapunkti menetleme. Kõigepealt on juhtivkomisjoni esindaja ettekanne, mis ... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kas ettekandjale on küsimusi? Neid ei ole. Avan fraktsioonide esindajate läbirääkimised. Jaanus Karilaid Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peeter Ernits. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Praegu ei ole küll küsimuste voor, praegu on sõna fraktsioonide esindajail. Millist fraktsiooni sina, Peeter, esindad? Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Sul oli midagi südame peal, sa küsisid ja nüüd on see küsitud. Aitäh! Kas fraktsioonide esindajail on veel soovi esineda? Seda ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu lõpphääletus. Kas saal on valmis hääletama? Panen hääletusele Riigikohtu esimehe Priit Pikamäe esitatud Riigikogu otsus... Loe lähemalt

10:16 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti maksusüsteemi tulevik" arutelu

Aseesimees Enn Eesmaa: Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti maksusüsteemi tulevik" arutelu. Annan teile õige lühidalt ülevaate, kuidas see arutelu täna siin saalis toimub. Kõigepealt on Eesti Reformierakonna fraktsiooni esimehe Jürgen Ligi ettekanne (kuni 20 minutit), see... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Valimisväitluse tunnustega arutelu jätkub küsimuste vooruga. Palun, Toomas Vitsut! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Küsimise aeg on läbi! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peeter Ernits. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jevgeni Ossinovski. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Arto Aas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aivar Sõerd. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Toomas Kivimägi. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur aitäh ettekandjale! Küsimusteks eraldatud 20 minutit on möödas. Austatud kolleeg Toomas Kivimägi, tunnustan seda, et kolleeg Jürgen Ligi ei maininud oma ettekandes kordagi Reformierakonda, kuid istungi juhatajana olen sunnitud ütlema, et oli vale näha minu repliigis negatiivset suhtumist. Oleks... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Küsimuste vooru alustame Toomas Pauri küsimusega. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jüri Adams. (Paus.) Ivi Eenmaa, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud kolleegid, kus iganes te ka ei viibi, jälgige palun hääletustablood! Teie võimalused küsimusi esitada ahenevad. Palun, Eevi Paasmäe! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Helmut Hallemaa. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Tuletan meelde, et küsijatel on võimalus kaks küsimust esitada. Toomas Väinaste. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Urve Tiidus! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Keit Pentus-Rosimannus! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Urmas Kruuse. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aivar Sõerd, teine küsimus. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aivar Sõerd, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Anne Sulling! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Sven Sester. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud Eesti Tööandjate Keskliidu esindaja Jaan Puusaag, suur aitäh teile ettekande ja vastuse eest! Järgmine ettekandja on EY Eesti partner Ranno Tingas. Ettekande pikkus 20 minutit, seejärel on 20 minutit küsimustele ja vastustele. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur tänu ettekande eest! Teile on küsimusi. Andres Herkel. Loe lähemalt

18.02.2019 / 15:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:03 Vaba mikrofon

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Inara Luigas! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aitümä sulle, Inara! Rohkem kõnesoove ei ole. Sellega on tänane istung lõppenud, kuid mitte veel meie ametiaeg. Näeme homme kell 10. Istungi lõpp kell 15.30. Loe lähemalt

14.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Infojulgeolek, sellega seotud ohud demokraatiale ja õigusriigile" arutelu

Enn Eesmaa: Suur tänu! Kõigepealt aitäh selle teema tõstatuse eest! Sa oled üsna aktiivne ka Euroopa tasandil. Ma olen tihti mõelnud, et Brexiti ajal käibele läinud vormilt efektne, kuid sisult segadust tekitav ja ähmane termin "tõejärgne ühiskond" on kindlasti tänase põhiteemaga seotud. Mulle meeldiks palju ... Loe lähemalt

13.02.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:57 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (799 SE, ühendatud eelnõud 505 SE ja 729 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Krista Aru Eesti Vabaerakonna fraktsiooni nimel! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 799 lõpphääletus. Seda poolteise minuti pärast ka teeme.Panen hääletusele Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Vabariigi Valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 799. Pal... Loe lähemalt

15:08 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE) teine lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni algatatud Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 783 teine lugemine. Palun ettekandjaks riigikaitsekomisjoni liikme Ants Laaneotsa! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Ettekandjale on küsimus. Hanno Pevkur. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Tuletan meelde, et ettekandjale on võimalik esitada kuni kaks suulist küsimust. Pealegi ma näen juba ette, et Hanno Pevkur tahab ka läbirääkimistel sõna võtta. Kas olukord on lahenenud ja me saame edasi minna? Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh ettekandjale! Avan läbirääkimised. Kuna tegemist on teise lu... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Eelnõu kohta on esitatud kuus muudatusettepanekut. Vaatame need üheskoos läbi. Kõik muudatusettepanekud on esitanud riigikaitsekomisjon ja otsus on ühesugune: arvestada täielikult. Vaatame siiski need kõik veel läbi. Esimene muudatusettepanek. Palun,... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kas fraktsiooni nimel? Palun! Andres Herkel, kas protseduuriline küsimus? Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kas komisjon on sellega päri? Juhataja vaheaeg 5 minutit. V a h e a e g Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kas komisjon on jõudnud kokkuleppele esimese muudatusettepaneku ja võimalik, et ka teise muudatusettepaneku suhtes? Hanno Pevkur, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Juhul kui komisjon vajab veel aega loometööks, siis me vahepeal kaitseme taimi ja sellel ajal on võib-olla võimalik seda edasi menetleda. Andres Herkel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Ka selle seaduseelnõu taga on teatud komisjon. Juhataja lähtub komisjonide ettepanekutest. Aga tunnistan, et küsimus on nutikas. Kas me oleme nõus ja valmis hääletama, saal? (Hääled saalist: "Jaa.") Tuletan meelde, et me menetleme seaduseelnõu 783 ja käsil on muudatusettepanekute läbivaatamine. Esim... Loe lähemalt

15:36 Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (733 SE) teine lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Üheksas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu 733 teine lugemine. Palun ettekandjaks maaelukomisjoni liikme Aivar Surva. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kas ettekandjale on küsimusi? Ei ole. Suur aitäh, austatud ettekandja! Avan läbirääkimised. Kõnesoove ei ole. Eelnõu 733 kohta on esitatud 14 muudatusettepanekut. Vaatame need läbi. Kõik on esitanud maaelukomisjon ja ka juhtivkomisjoni otsus on olnud ühesugune: arvestada täielikult. Kuid siiski: es... Loe lähemalt

15:41 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (775 SE) teine lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Tänane kümnes päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu teine lugemine. Palun ettekandeks kõnetooli sotsiaalkomisjoni esimehe Helmen Küti! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Vähemalt üks küsimus tuleb ka saalist. Toomas Kivimägi. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Tarmo Kruusimäe. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Toomas Kivimägi. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aadu Must. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Krista Aru, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Vilja Toomast! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Tarmo Kruusimäe. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur aitäh, austatud ettekandja! Rohkem küsimusi ei ole. Vanasti oli mõnevõrra lihtsam, mees pani suitsu põlema, nüüd on võimalik ka kuumutada. Aga räägime nüüd ametlikult läbi. Toomas Kivimägi, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun! Kolm minutit juurde. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aadu Must. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Andres Metsoja. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Madis Milling. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun! Kolm minutit juurde. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Tarmo Kruusimäe. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Eiki Nestor. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Läbirääkimiste faasis on repliigiõigus nendel inimestel, kelle nimi on kõlanud. Toomas Kivimägi. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Tarmo Kruusimäe. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Ka Vilja Toomasti nimi mainiti. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Koosoleku juhatajal on digitaalselt allkirjastatud avaldus selle kohta, mis sisuliselt kattub kolleeg Kruusimäe öelduga. Helmen Kütt, jätkame läbirääkimisi! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rohkem sõnavõtu- ega repliigisoove ei ole. Sulgen läbirääkimised. Eelnõu kohta on esitatud 18 muudatusettepanekut. Vaatame need üheskoos läbi. Esimene muudatusettepanek on Riigikogu liikmete Tarmo Kruusimäe, Madis Millingu, Raivo Aegi, Andres Metsoja, Hardi Volmeri, Aadu Musta ja Jüri Saare esitatud... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Seda teeme. Austatud Riigikogu, me alustame muudatusettepanekute läbivaatamist. Esimese kutsungi andis juhataja pikema. Kuna tõenäoliselt meil tuleb selle punkti arutusel hääletusi veel, siis te vahest mõistate, et edaspidi me töötame ennaktempos, mitte kaheminutiliste pausidega. Niisiis, panen hää... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Loomulikult me hääletasime muudatusettepanekut.Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 2. Selle on esitanud Riigikogu liikmed Tarmo Kruusimäe, Madis Milling, Märt Sults, Andres Metsoja, Hardi Volmer, Aadu Must ja Jüri Saar. Juhtivkomisjoni otsus: jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletad... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun! Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 3. Palun võtke seisukoht ja hääletage!HääletustulemusedMuudatusettepaneku poolt hääletas 45 saadikut, vastu oli 12, erapooletuks jäi 2. Muudatusettepanek leidis toetust. Neljas muudatusettepanek, esitanud Riigikogu liikmed Tarmo Kruusimäe, Madis Milling... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Panen hääletusele neljanda muudatusettepaneku. Juhtivkomisjoni otsus: jätta arvestamata. Palun võtke seisukoht ja hääletage!HääletustulemusedPoolt hääletas 44 saadikut, vastu 10, erapooletuks jäi 2. Muudatusettepanek leidis toetust. Viies muudatusettepanek, esitajateks Riigikogu liikmed Tarmo Kruusi... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Hääletame! Panen hääletusele viienda muudatusettepaneku, mille on esitanud rühm Riigikogu liikmeid. Juhtivkomisjoni otsus: jätta arvestamata. Palun võtke seisukoht ja arvestage ... (Naer saalis.) ... hääletage! Ka mina pole suitsumees.HääletustulemusedEttepaneku poolt oli 47 saadikut, vastu 10, erap... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Hääletame. Panen hääletusele seitsmenda muudatusettepaneku. Juhtivkomisjoni otsus: jätta arvestamata. Palun võtke seisukoht ja hääletage!HääletustulemusedPoolt oli 40 saadikut, vastu 10, erapooletuks jäi 4. Muudatusettepanek leidis toetust. Kaheksas muudatusettepanek, esitajateks Riigikogu liikmed T... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Hääletuseks oleme valmis. Panen hääletusele kaheksanda muudatusettepaneku. Juhtivkomisjoni otsus: jätta arvestamata. Palun võtke seisukoht ja hääletage!HääletustulemusedMuudatusettepanekut toetas 38 saadikut, vastu oli 10, erapooletuks jäi 2. Muudatusettepanek nr 8 leidis toetust. Üheksanda muudatus... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Poole minuti pärast teeme seda. Palun hääletada muudatusettepanekut nr 10! Juhtivkomisjoni otsus: jätta arvestamata. Võtke palun seisukoht ja hääletage!HääletustulemusedEttepanekut toetas 41 saadikut, vastu oli 10, erapooletuks jäi 2. Muudatusettepanek nr 10 leidis toetust.Muudatusettepanek nr 11. S... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Hääletame. Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 11. Juhtivkomisjoni otsus: jätta arvestamata. Palun võtke seisukoht ja hääletage!HääletustulemusedMuudatusettepanekut toetas 41 saadikut, vastu oli 10, erapooletuks jäi 2. Muudatusettepanek nr 11 leidis toetust.Muudatusettepanek nr 12, esitajateks R... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Hääletame kohe. Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 12. Juhtivkomisjoni otsus: jätta arvestamata. Palun hääletage!HääletustulemusedEttepanekut toetas 41 saadikut, vastu 10, erapooletuks jäi 2 kolleegi. Muudatusettepanek nr 12 leidis toetust.Muudatusettepanek nr 13, esitajateks Riigikogu liikmed ... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Mõne sekundi pärast. Austatud kolleegid, enne seda hääletust väike seletus. Kuna muudatusettepanekud nr 12 ja 13 on üksteist välistavad ning ettepanek 12 sai Riigikogu toetuse, siis vajab muudatusettepanek nr 13 kodukorraseaduse § 106 lõike 4 alusel toetuse saamiseks suuremat häälte arvu, kui nõudis... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Teie soovist lähtudes panen hääletusele muudatusettepaneku nr 14, mida juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Palun võtke seisukoht ja hääletage!HääletustulemusedPoolt hääletas 36 saadikut, vastu 9, erapooletuks jäi 2. Muudatusettepanek nr 14, mida juhtivkomisjon soovis arvestada täielikult, on le... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 15. Juhtivkomisjoni otsus: jätta arvestamata. Palun võtke seisukoht ja hääletage!HääletustulemusedMuudatusettepanekut toetas 40 saadikut, vastu oli 10, erapooletuks jäi 3. Eelnõu 15. muudatusettepanek leidis toetust.Muudatusettepanek nr 16, esitajateks Riigik... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Meil on Riina Sikkuti allkirjastatud ettepanek, mida me arvestame. Niisiis, selle seaduseelnõu menetlemine katkestatakse. Eiki Nestor. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Ehk siis praegusel juhul ei pea selline ettepanek kandma peaministri allkirja. Kristen Michal. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Meil lihtsalt on menetluskord selline, et kõigepealt teise lugemise puhul on ettekanne, siis on küsimused, siis on läbirääkimised, siis vaatame läbi kõik muudatusettepanekud ja lõpuks võtame vastu otsused. Taavi Rõivas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jah, kui seda on otsustanud valitsus, keda esindab praegu minister Sikkut. Aadu Must. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Selline ettepanek on komisjoni tehtud. Jah, komisjonil on võimalik teha ettepanek määrata lühem tähtaeg, aga nende esialgne otsus on selline. Hanno Pevkur. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Prevaleerima jääb algataja ettepanek. Ja oma ettepaneku on minister Sikkut juba teinud. Taavi Rõivas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Minu staaž on isegi natukene pikem, aga ka mina ei mäleta otseselt sedalaadi juhtumit. Aga kui meil oleks tegemist komisjoni ettepanekuga, et nad võtavad eelnõu tagasi, siis me ei hääletaks seda, eks ole. Nii et ilmselt lähtume sellest. Kalle Palling. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Auväärt kolleeg Palling! Seda võiks käsitada mõjutamisena juhul, kui istungi juhataja oleks selle enne hääletusi ja enne menetluse algust ette lugenud. See oli juhataja laual. See on eraldi küsimus, kuidas Riigikogu juhatusele määratud kiri on jõudnud ka Riigikogu liikmeteni – enne seda, kui Riigiko... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Selles suhtes on sul, Hanno, kindlasti õigus, et see on tähenärimine. Meie lähtume sellest, et valitsus on oma esindajaks ja otsustajaks määranud minister Sikkuti. Tarmo Kruusimäe. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Ma arvan, et seda päevakorrapunkti menetledes me oleme seda tahet avaldanud ja lõppkokkuvõttes olid ka hääletused küllaltki reljeefsed. Toomas Kivimägi. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Seda peab kontrollima juba stenogrammist. Kalle Palling. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Istungi juhataja lauale ilmus see ettepanek ministri allkirjaga vahetult enne seda, kui ma asusin istungit juhatama. Taavi Rõivas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Tõenäoliselt me oleme selles debatis jõudnud faasi, kus positsioonid on üsna selgesti välja joonistunud. Seda arvestades võtab istungi juhataja viieminutise vaheaja. Näen, et Riigikogu juhatuse liikmed on saalis, seega me saame seda aega nõupidamiseks kasutada. Aitäh!V a h e a e g Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud Riigikogu! Riigikogu juhatus võtab seda probleemi täie tõsidusega, sellepärast saate kindlasti aru, et läheb veel paar minutit aega. V a h e a e g Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud kolleegid! Tõepoolest, istungi juhataja võttis viieminutilise vaheaja, kuid me pikendasime seda. Ja ma ütlesin ka teile põhjuse. Nagu te teate, vaheaja pikkus võib olla kuni pool tundi. Nii et me käivitame selle taimeri uuesti, kuid mitte poole tunni jagu. Kui on vaja, siis on võimalik võtt... Loe lähemalt

21:35 Muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE) teine lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Jüri Jaanson. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Viktoria Ladõnskaja-Kubits! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun! Kolm minutit juurde. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Krista Aru, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun! Kolm minutit juurde. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Eelnõu kohta on esitatud 58 muudatusettepanekut. Vaatame need üheskoos läbi. Esimese muudatusettepaneku on esitanud Eesti Vabaerakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni otsus on jätta arvestamata. Teine muudatusettepanek on kultuurikomisjonilt, juhtivkomisj... Loe lähemalt

22:28 Kõrgharidusseaduse eelnõu (725 SE) teine lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Järgmine päevakorrapunkt on kõrgharidusseaduse eelnõu teine lugemine. Palun kõnetooli ettekandeks kultuurikomisjoni esimehe Aadu Musta! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: See oli naabertoas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kas ettekandjale on küsimusi? Neid ei ole. Avan läbirääkimised. Palun, Krista Aru! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rohkem sõnavõtusoove ei ole. Eelnõu 725 kohta on esitatud 35 muudatusettepanekut. Vaatame need üheskoos läbi. Esimese muudatusettepaneku on esitanud kultuurikomisjon, juhtivkomisjoni otsus: arvestada täielikult, sama kehtib muudatusettepaneku nr 2 kohta. Kolmas ja neljas muudatusettepanek on Reformi... Loe lähemalt

22:48 Tallinna Ülikooli seaduse eelnõu (726 SE) teine lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Järgmine päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud Tallinna Ülikooli seaduse eelnõu teine lugemine. Palun ettekandeks kõnetooli kultuurikomisjoni liikme Toomas Väinaste! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Andres Herkelil on ettekandjale küsimus. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur tänu, austatud ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Seda soovi ei ole. Eelnõu kohta on esitatud kaks muudatusettepanekut. Vaatame need üheskoos läbi. Mõlemad on kultuurikomisjoni esitatud ja otsus on: arvestada täielikult. Esimene ja teine muudatusettepanek. Eelnõu mu... Loe lähemalt

22:56 Eesti Maaülikooli seaduse eelnõu (727 SE) teine lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Järgmine päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Maaülikooli seaduse eelnõu teine lugemine. Palun ettekandeks kõnetooli kultuurikomisjoni liikme Krista Aru! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Andres Herkel, küsimus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur tänu ettekandjale! Rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised, kui selleks soovi on. Seda ei ole. Eelnõu 727 kohta on esitatud kaks muudatusettepanekut, vaatame need üheskoos läbi. Mõlemad on esitanud kultuurikomisjon ja otsus on arvestada neid täielikult. Esimene ja teine muudatusettepanek, j... Loe lähemalt

23:05 Eesti Kunstiakadeemia seaduse eelnõu (730 SE) teine lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Kunstiakadeemia seaduse eelnõu teine lugemine. Kutsun ettekandeks kõnetooli kultuurikomisjoni aseesimehe Yoko Alenderi. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kas ettekandjale on küsimusi? Neid ei ole. Suur aitäh! Avan läbirääkimised. Seda soovi ei ole. Eelnõu kohta on esitatud kaks muudatusettepanekut. Mõlemad on esitanud kultuurikomisjon ja otsus on arvestada neid täielikult. Esimene ja teine muudatusettepanek. Seega oleme eelnõu muudatusettepanekud läb... Loe lähemalt

23:09 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seaduse eelnõu (728 SE) teine lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seaduse eelnõu teine lugemine. Kutsun ettekandeks kõnetooli tagasi kultuurikomisjoni aseesimehe Yoko Alenderi. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kas on küsimusi ettekandjale? Neid ei ole. Avan läbirääkimised. Seda soovi ei ole. Eelnõu kohta on esitatud kaks muudatusettepanekut, mõlemad kultuurikomisjonilt ja mõlema puhul on otsus arvestada neid täielikult. Esimene ja teine muudatusettepanek. Oleme läbi vaadanud eelnõu 728 muudatusettepanekud... Loe lähemalt

23:12 Riigikogu otsuse "Rahvahääletuse korraldamine ÜRO globaalses rändepaktis osalemise küsimuses" eelnõu (764 OE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Rohkem kõnesoove ei ole. Tuletan saalile meelde, et esimesel lugemisel saavad sõna fraktsioonide esindajad. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 764 esimesel lugemisel tagasi lükata. Valmistume hääletuseks.Panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esi... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Tänane viimane päevakorrapunkt on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Rahvahääletuse korraldamine ÜRO globaalses rändepaktis osalemise küsimuses" eelnõu esimene lugemine. Kutsun ettekandeks kõnetooli Riigikogu liikme Henn Põlluaasa. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Ettekande peale on registreeritud neli küsimust. Mart Helme. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Oudekki Loone! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peeter Ernits. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Martin Helme. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rohkem ettekandjale küsimusi ei ole. Suur aitäh! Põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pomerants teeb ettekande juhtivkomisjoni nimel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kas ettekandjale on küsimusi? On. Henn Põlluaas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Raivo Põldaru. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur aitäh ettekandjale! Avan läbirääkimised fraktsioonide esindajatele. Martin Helme Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel. Palun! Kolm minutit juurde. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Oudekki Loone Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel, palun! Loe lähemalt

12.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Enn Eesmaa: Tere hommikust, austatud Riigikogu! Auväärt minister! Lugupeetud külalised! Täiskogu IX istungjärgu neljanda ehk eelviimase töönädala teisipäevane istung algab eelnõude ja arupärimiste üleandmisega. Seda soovi ei ole ja ilmselt seda te saalis kõva häälega ka ei arutanud. Kohaloleku kontroll, palun!K... Loe lähemalt

10:02 Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (667 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Tänane esimene päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Raivo Aegi, Ants Laaneotsa, Tarmo Kruusimäe, Priit Sibula, Maire Aunaste, Uno Kaskpeiti, Arno Silla, Raivo Põldaru, Henn Põlluaasa, Martin Helme, Andres Metsoja, Ain Lutsepa, Krista Aru, Artur Talviku, Enn Meri, Jaanus Karilaidi, Dmitri Dmitrije... Loe lähemalt

10:05 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

Aseesimees Enn Eesmaa: Teine päevakorrapunkt on väliskomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu. Lubatagu lühidalt peatuda sellel, kuidas me seda arutelu läbi viime. Vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse §-le 153 määras juhatus väliskomisjoni ettepanekul olulise tähtsusega ri... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Küsimuste vooru pikkus, tuletan meelde, on täna poolteist tundi. Palun, Arto Aas! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Urmas Kruuse. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Lugupeetud välisminister, kuuldavasti kiusab teid mõnevõrra köha. Kas soovite väikest pausi? Meil on üle tunni veel minna. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Hüva. Andres Herkel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Anne Sulling! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Urve Tiidus! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aivar Sõerd. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Märt Sults, kus iganes sa viibidki. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Oudekki Loone, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Keit Pentus-Rosimannus! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Liina Kersna, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Maris Lauri! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Krista Aru, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peeter Ernits. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Hanno Pevkur. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Raivo Põldaru. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Monika Haukanõmm! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Ain Lutsepp. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Tarmo Kruusimäe. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur aitäh, austatud välisminister! Istungi juhatajana pean oma kohuseks tänada teid tehtud töö, tänase ettekande ja küsimustele vastamise eest! Kompliment ka teie köhale, mis võimaldas teil teie esinemise siiski väärikalt lõpule viia. Järgmisena kutsun ettekandjaks väliskomisjoni esimehe Marko Mihk... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Küsimuste vooru, mille pikkus on pool tundi, avab Andres Herkel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Urmas Kruuse. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Krista Aru, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Oudekki Loone! Loe lähemalt

30.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud kolleegid! Täiskogu IX istungjärgu 3. töönädala kolmapäevane istung algab eelnõude ja arupärimiste üleandmisest. Seda soovi ei ole. Palun kohaloleku kontroll! Kohaloleku kontrollIstungist võtab osa 69 rahvasaadikut. Loe lähemalt

14:02 Veeseaduse eelnõu (643 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Tänane esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud veeseaduse eelnõu 643 kolmas lugemine. Kas fraktsioonidel on soovi läbi rääkida? Seda soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu lõpphääletus, valmistame selle korralikult ette. Kas saal on valmis hääletama?  Panen hääl... Loe lähemalt

14:04 Tulumaksuseaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu (770 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Teine tänane päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu 770 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised fraktsioonidele. Seda soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu lõpphääletus. Saalikutsungit annan pool minutit. Panen hääletusele Vab... Loe lähemalt

14:06 Tõestamisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (719 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Vabariigi Valitsuse algatatud tõestamisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 719 kolmas lugemine. Kas fraktsioonidel on soovi läbi rääkida? Seda ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu lõpphääletus.  Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algata... Loe lähemalt

14:08 Kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (769 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Vabariigi Valitsuse algatatud kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu 769 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised fraktsioonidele. Seda soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu lõpphääletus. Pooleminutine kutsung. Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse ... Loe lähemalt

14:10 "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020". 2018. aasta täitmise aruanne

Aseesimees Enn Eesmaa: Tänane viies päevakorrapunkt on "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020" 2018. aasta täitmise aruanne. Ettekandeks palun kõnetooli kultuuriminister Indrek Saare! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud ettekandja! Suures saalis on kuulda ühekorraga mitu kõnet. Keskendume palun kultuuriministri kõnele! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur aitäh, austatud minister! Teile on küsimusi. Tarmo Kruusimäe. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud kolleegid! Igaks juhuks tuletan meelde, et ministri aruande kohta on igaühel teist võimalik esitada üks suuline küsimus. Ain Lutsepp, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Barbi Pilvre! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Krista Aru! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Heidy Purga, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Valdo Randpere. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Monika Haukanõmm! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Lugupeetud minister, suur aitäh ettekande ja küsimustele vastamise eest! Küsimusi rohkem ei ole. Tuletan meelde, et selle arutelu lõpus Riigikogu otsust vastu ei võta, mis aga ei vähenda läbirääkimiste tähtsust ja tähendust. Palun Keskerakonna fraktsiooni nimel Aadu Must! Loe lähemalt

30.01.2019 / 13:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

Aseesimees Enn Eesmaa: Tere päevast, austatud Riigikogu! Lugupeetud ministrid! Infotund on alanud ja see algab nagu tavaliselt kohaloleku kontrolliga. Palun kohaloleku kontroll! Kohaloleku kontrollKohal on 27 saadikut. Tänases infotunnis osalevad peaminister Jüri Ratas, sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ja välisminister ... Loe lähemalt

13:01 Sotsiaalvaldkonnas toimuv

Aseesimees Enn Eesmaa: Esimese küsimuse esitab Maris Lauri, vastab peaminister Jüri Ratas. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Maris Lauri, täpsustav küsimus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Andres Herkel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Loe lähemalt

13:08 Sanktsioonid inimõiguste rikkujate vastu

Aseesimees Enn Eesmaa: Järgmine teema on seotud sanktsioonidega inimõiguste rikkujate vastu. Küsib Andres Herkel, vastab välisminister Sven Mikser. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Andres Herkel, täpsustav küsimus. Loe lähemalt

13:15 Antarktika ekspeditsioon

Aseesimees Enn Eesmaa: Järgmise teema avab Martin Helme. Küsimus puudutab Antarktika ekspeditsiooni. Vastab peaminister. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Martin Helme, täpsustav küsimus. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Mart Helme. Loe lähemalt

13:23 Haldusala riigihanked

Aseesimees Enn Eesmaa: Kolleeg Liina Kersna küsib haldusala riigihangete kohta, vastab sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Liina Kersna, täiendav küsimus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Monika Haukanõmm! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Head kolleegid, vastavalt kokkuleppele, et lisaküsimusi on vaid üks, lõpetan selle teema käsitlemise. Loe lähemalt

13:32 Keelatud annetuse juhtumite menetlemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Jüri Saar pärib keelatud annetuste kohta, vastab peaminister. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jüri Saar, täpsustav küsimus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Andres Herkel, sedakorda küsimus. Loe lähemalt

13:41 Keskerakonna programm

Aseesimees Enn Eesmaa: Keskerakonna programmi vastu tunneb huvi Jaak Madison, vastab peaminister. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jaak Madison, täpsustav küsimus. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Martin Helme. Loe lähemalt

13:50 Uskumatu SKAIS2

Aseesimees Enn Eesmaa: Järgmised kaks küsimuste teemat on seotud SKAIS2-ga. Monika Haukanõmme küsimusele vastab sotsiaalkaitseminister. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Monika Haukanõmm, täpsustav küsimus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Marko Pomerants. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud Riigikogu! Infotunniks ette nähtud aeg on ümber. Suur aitäh küsijatele! Suur tänu ministritele vastuste eest! Infotund on lõppenud. Loe lähemalt

29.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Riigikohtu liikme Velmar Breti ametivanne

Aseesimees Enn Eesmaa: Head kolleegid, nüüd on arupärimiste ja seaduseelnõude üleandmise aeg. See aeg sai mööda. Palun kohaloleku kontroll!Kohaloleku kontrollIstungist võtab osa 70 saadikut. Loe lähemalt

10:03 Kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (776 SE) teine lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Tänane esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu 776 teine lugemine. Palun ettekandjaks põhiseaduskomisjoni esimehe Marko Pomerantsi. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur aitäh! Enne seda on veel küsimuste voor ja läbirääkimised. Urve Tiidus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Auväärt ettekandja, teile rohkem küsimusi ei ole. Kuna tegemist on teise lugemisega, siis avan läbirääkimised eelnõu sätete aruteluks, kus saavad osaleda kõik soovijad. Seda soovi ei ole.Eelnõu 776 kohta on esitatud kaks ettepanekut. Vaatame nad üheskoos läbi. Mõlemad on esitanud põhiseaduskomisjon ... Loe lähemalt

10:11 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (789 SE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Tänane teine päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Andres Metsoja, Raivo Aegi, Tarmo Kruusimäe, Helir-Valdor Seederi, Priit Sibula, Aivar Koka, Sven Sesteri, Viktoria Ladõnskaja-Kubitsa, Maire Aunaste, Marko Pomerantsi, Mart Nuti, Valeri Korbi, Jaanus Karilaidi, Märt Sultsi, Inara Luigase ja Tanel T... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Ettekandjale on küsimusi. Keit Pentus-Rosimannus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Barbi Pilvre! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Keit Pentus-Rosimannus, teine küsimus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peep Aru. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peep Aru, teine küsimus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Urve Tiidus! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Andres Herkel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Arto Aas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Eiki Nestor. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kristen Michal. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud ettekandja, teile on üks küsimus veel. Urmas Kruuse. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Sven Sester. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur aitäh ettekandjale! Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra teeb juhtivkomisjoni ettekande. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jaanus Marrandi küsimus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Sven Sester. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Hardi Volmer. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Auväärt ettekandja, teile rohkem küsimusi ei ole. Suur aitäh! Avan läbirääkimised. Kuna tegemist on esimese lugemisega, siis osaleda saavad fraktsioonid. Seda soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 789 esimene lugemine lõpetada. Määran eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 7. ve... Loe lähemalt

10:45 Riigikogu otsuse "Riigireformi ja hea halduse põhialused" eelnõu (777 OE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks moodustatud Riigikogu probleemkomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Riigireformi ja hea halduse põhialused" eelnõu 777 esimene lugemine. Palun ettekandjaks riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks moodustatud Riigikogu probleemkomisjoni esimehe Tanel T... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Küsimuste vooru alustab Krista Aru. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Andres Herkel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Raivo Põldaru. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jüri Adams. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jüri Adams, teine küsimus. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Mart Nutt. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Ain Lutsepp. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Krista Aru, teine küsimus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Mart Nutt. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Tiina Kangro! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Andres Herkel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur aitäh, austatud ettekandja! Rohkem küsimusi ei ole. Juhtivkomisjoni ettekande teeb põhiseaduskomisjoni liige Helmut Hallemaa. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aitäh ettekandjale! Küsimusi ei ole. Avan fraktsioonide esindajate läbirääkimised. Palun, Arto Aas, Reformierakonna fraktsiooni nimel! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun! Kolm minutit juurde. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel esineb Eiki Nestor. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun! Kolm minutit juurde. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jüri Adams Eesti Vabaerakonna fraktsiooni nimel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun! Kolm minutit juurde. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rohkem sõnavõtusoove ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 777 esimene lugemine lõpetada. Määran eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 11. veebruari kell 10. Head kolleegid, tänane istung on lõppenud. Soovin head ja toimekat tööpäeva jätku. Siin suures saalis kohtume homme kell 13. I... Loe lähemalt

23.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:32 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise ning tulumaksuseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (722 SE) teine lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Arto Aas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peeter Ernits. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Arto Aas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kristen Michal. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Krista Aru! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Urmas Kruuse. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Auväärt majanduskomisjoni esimees! Suur aitäh ettekande ja debati eest – sisulise debati eest, mis vormiliselt oli küll küsimuste ja vastuste voor! Rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Kuna tegemist on teise lugemisega, siis on kõigil võimalus sõna võtta. Peeter Ernits, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, kolm minutit juurde! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Sven Sester. Kokku kaheksa minutit. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Tarmo Kruusimäe. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kõik muudatusettepanekud vaatame ükshaaval läbi. Arto Aas, palun! Kokku kaheksa minutit. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peeter Ernits, palun! Kolleegid kinnitavad seda, mida ka mina panin tähele, et sa korra juba käisid puldis, aga nüüd sul on hoopis teine asi. Sa nüüd võtad sõna fraktsiooni nimel, enne võtsid enda nimel. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Arto Aas kohapealt, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jürgen Ligi. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, kolm minutit juurde! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peeter Ernits, repliik kohapealt. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jürgen Ligi, sama õigus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Erki Savisaar. Palun, kaheksa minutit kokku! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jaanus Marrandi. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, kolm minutit juurde! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rohkem sõnavõtusoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Seaduseelnõu muutmiseks on tehtud 26 ettepanekut, vaatame need üheskoos läbi. Esimene muudatusettepanek, selle on teinud majanduskomisjon, otsus: arvestada täielikult. Teine muudatusettepanek on Riigikogu liikmete Krista Aru, Andres Herkeli ja Küll... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kümnendat muudatusettepanekut? Saab tehtud. Austatud kolleegid, igaks juhuks tuletan meelde, et me praegu menetleme seaduseelnõu 722 teisel lugemisel ja meil on parajasti läbivaatamisel muudatusettepanekud. Ma panen hääletusele majanduskomisjonis arvestatud muudatusettepaneku nr 10. Palun võtke seis... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Hääletame muudatusettepanekut nr 18! Austatud Riigikogu, panen hääletusele muudatusettepaneku nr 18, mille on esitanud Riigikogu liige Tarmo Kruusimäe, juhtivkomisjoni otsus: jätta arvestamata. Kui kasutate rohelist nuppu, siis jaatus tähendab eitust ehk te kinnitate juhtivkomisjoni otsust. Palun võ... Loe lähemalt

16:28 Veeseaduse eelnõu (643 SE) teine lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Järgmine päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud veeseaduse eelnõu 643 teine lugemine. Kutsun ettekandjaks keskkonnakomisjoni liikme Andres Metsoja. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud ettekandja, kokkuleppel on võimalik saada lisaaega. Ma juhatajana sain aru, et see on vajalik, kuigi sa jätsid küsimata. Nii et loodetavasti jõuad sa paari minuti jooksul teemaga lõpuni. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun! Küsimuste vooru avab Krista Aru. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Krista Aru, teine küsimus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud ettekandja, suur aitäh ettekande eest! Rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised, kus saavad osaleda kõik, kuna tegemist on eelnõu teise lugemisega. Kõnesoove ei ole. Nagu mõnigi kord on juba mainitud, selle seaduseelnõu kohta on esitatud 118 muudatusettepanekut, vaatame nad üsna nobedas ... Loe lähemalt

17:01 Tulumaksuseaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu (770 SE) teine lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Seitsmes päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu 770 teine lugemine. Palun ettekandjaks rahanduskomisjoni liikme Priit Sibula. Loe lähemalt

22.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Enn Eesmaa: Tere hommikust, austatud Riigikogu! Täiskogu IX istungjärgu teise töönädala teisipäevane istung algab eelnõude ja ettepanekute üleandmisega. Seda soovi ei ole. Palun kohaloleku kontroll!Kohaloleku kontrollIstungist võtab osa 66 saadikut. Loe lähemalt

10:01 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele peatamaks Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise piirilepingu ratifitseerimise protsess" eelnõu (767 OE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Head kolleegid! Tänane esimene päevakorrapunkt on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele peatamaks Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise piirilepingu ratifitseerimise protsess" eelnõu 767. Õige lühidalt tuletan ... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud ettekandja, kas te lõpetasite? Paragrahvi 67 kohaselt oleks te võinud ka lisaaega küsida, kuid nüüd on otsus juba tehtud. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Küsimused. Palun, Martin Helme! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Raivo Põldaru. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rainer Vakra. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Olga Ivanova! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jevgeni Ossinovski. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur aitäh ettekandjale! Meie reeglite kohaselt saab kummalegi ettekandjale esitada ühe küsimuse, mitte näiteks nii, et esimesele ettekandjale esitad kaks küsimust ja teisele null. Seega, Olga Ivanova ja Martin Helme küsimused, kui te olete nende esitamisest huvitatud, lähevad Mart Nutile. Nii, head... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Selles mõttes on see näide vist adekvaatne, sest ka vaimutoode "raamat" kuulub siia hulka. Ehk sõbralik soovitus kolleegidele: alati võib viidata, et ma olen sellise ja sellise raamatu kirjutanud, kuid hoidugem raamatu demonstratsioonist, sest meie oleme siin tolerantsed ja sõbralikud, aga ühiskond ... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Ettekandjale on küsimusi. Palun, Oudekki Loone! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Mihhail Stalnuhhin. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Auväärt ettekandja, suur aitäh! Küsimusi rohkem ei ole. Avan läbirääkimised. Kordan, et sõna võtavad fraktsioonide ja komisjonide volitatud esindajad. Palun, Martin Helme EKRE fraktsiooni nimel! Kolm minutit juurde. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rohkem sõnavõtusoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Eelnõu 767 kohta muudatusettepanekuid esitatud ei ole. Vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele arutame seda eelnõu ühel lugemisel ja sellele järgneb lõpphääletus, mille nüüd paari minuti jooksul ette valmistame. Auväärt Riigikogu, kuna ee... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Tal on vist lai haardeulatus, et ta vajutas õiget nuppu, kuigi istus mõnevõrra valesti. Loe lähemalt

11:07 Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (786 SE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Teine päevakorrapunkt on Riigikogu liikme Ants Laaneotsa algatatud Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu 786 esimene lugemine. Palun ettekandjaks Riigikogu liikme Ants Laaneotsa. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Saal tänab ettekande eest! Küsimusi ei ole. Palun ettekandjaks riigikaitsekomisjoni liikme Madis Millingu, kes esitab juhtivkomisjoni menetlusotsused. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kas ettekandjale on küsimusi? Neid ei ole. Suur aitäh ettekandjale! Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu esimene lugemine lõpetada, kuid enne seda on fraktsioonidel võimalik veel läbi rääkida. Kas seda soovi on? Ei ole. Määran eelnõu 786 muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 5. veebruari kell 17.1... Loe lähemalt

11:17 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (788 SE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Tänane kolmas päevakorrapunkt on maaelukomisjoni algatatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 788 esimene lugemine. Palun ettekandjaks maaelukomisjoni esimehe Aivar Koka. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kas teete ettepaneku näiteks muudatusettepanekute esitamise tähtaja kohta? Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kas ma aiman õigesti, et see on 28. jaanuar kell 10? Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur aitäh! Avan küsimuste vooru. Küsimusi ei ole. Suur aitäh ettekandjale! Nüüd on võimalik läbi rääkida ja läbi rääkida saavad fraktsioonide esindajad. Seda soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 788 esimene lugemine lõpetada. Määran eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 28. j... Loe lähemalt

11:23 Loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (755 SE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Tänane neljas päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Hannes Hanso, Toomas Jürgensteini, Heljo Pikhofi, Marianne Mikko, Barbi Pilvre, Heidy Purga, Hardi Volmeri, Keit Pentus-Rosimannuse, Inara Luigase, Oudekki Loone, Eiki Nestori, Madis Millingu, Helmen Küti, Liina Kersna, Jevgeni Ossinovski, Yoko A... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur tänu ettekandjale! Küsimuste vooru avab Peeter Ernits. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Oudekki Loone! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Toomas Jürgenstein. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jürgen Ligi. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Valdo Randpere. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Henn Põlluaas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Oudekki Loone, teine küsimus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Keit Pentus-Rosimannus! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Uno Kaskpeit. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Madis Milling. Loe lähemalt

21.01.2019 / 15:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Enn Eesmaa: Tere päevast, austatud Riigikogu! Täiskogu IX istungjärgu 2. töönädala esmaspäevane istung algab eelnõude ja arupärimiste üleandmisega. Seda soovi ei ole. Head kolleegid, kohaloleku kontroll, palun!Kohaloleku kontrollIstungist võtab osa 68 saadikut. Enne nädala päevakorra kinnitamist täpsustan päeva... Loe lähemalt

15:02 Vaba mikrofon

Aseesimees Enn Eesmaa: Te nagu aimaks midagi. Tõepoolest, täna päevakorrapunkte rohkem ei ole. Siiski on võimalik avada vaba mikrofon pärast haamrilööki. Ka seda soovi ei ole. Kolleegid, soovin teile head tööindu, kus tahes te oma tööd teete. Näeme homme kell 10 hommikul. Istungi lõpp kell 15.03. Loe lähemalt

16.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:09 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Urve Palo! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jüri Jaanson. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Krista Aru! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Urmas Kruuse. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Oudekki Loone, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Valdo Randpere. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Urve Tiidus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur tänu, härra peaminister! Küsimusi rohkem ei ole. Avan fraktsioonide läbirääkimised. Jevgeni Ossinovski Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun! Kolm minutit juurde. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Reformierakonna fraktsiooni nimel võtab sõna Anne Sulling. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jaa, palun! Kolm minutit juurde. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Eesti Vabaerakonna fraktsiooni nimel Krista Aru, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kaheksa minutit. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Isamaa fraktsiooni nimel esineb Marko Pomerants. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Vaatasin küsivalt küll, jah! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kokkuleppel istungi juhatajaga saab kolm minutit juurde. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel Aadu Must. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun! Juurde kolm minutit. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Arutelu lõpus kasutab õigust sõna võtta peaminister. Palun! Loe lähemalt

16:06 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (775 SE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Järgmine päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (775 SE) esimene lugemine. Palun kõnetooli tervise- ja tööminister Riina Sikkuti! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Küsimuste vooru avab Tarmo Kruusimäe. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aivar Sõerd. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Urve Tiidus! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aivar Sõerd, teine küsimus. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur aitäh, auväärt minister! Sotsiaalkomisjonis toimunud menetlusest annab meile ülevaate Helmen Kütt. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Tarmo Kruusimäe küsimus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Viktor Vassiljev. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Urve Tiidus! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aadu Must. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aitäh ettekandjale! Küsimusi rohkem ei ole. Avan läbirääkimised fraktsioonide esindajatele. Tarmo Kruusimäe Isamaa fraktsiooni nimel, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, kolm minutit juurde! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rohkem sõnavõtusoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 775 esimene lugemine lõpetada. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 23. jaanuari kell 17.15. Loe lähemalt

16:45 Politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (768 SE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Järgmine päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (768 SE) esimene lugemine. Tere tulemast esimest korda Riigikogu kõnepulti, siseminister Katri Raik! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peeter Ernits, esimene küsimus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Raivo Aeg. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peeter Ernits, teine küsimus. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Raivo Põldaru. Loe lähemalt

15.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Enn Eesmaa: Tere hommikust, auväärt Riigikogu! Nagu tavaliselt, alustame ka täiskogu IX istungjärgu 1. töönädala teisipäevast istungit eelnõude ja arupärimiste üleandmisega. Seda soovi ei ole. Palun kohaloleku kontroll!Kohaloleku kontrollIstungist võtab saalis osa 69 rahvasaadikut. Loe lähemalt

10:01 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eurotoetuste tõhusamaks ja regionaalselt tasakaalustatud kasutamiseks" eelnõu (761 OE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Tänane esimene päevakorrapunkt on Eesti Vabaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eurotoetuste tõhusamaks ja regionaalselt tasakaalustatud kasutamiseks" eelnõu 761. Head kolleegid, mõne sõnaga menetlemise korrast. Eelnõu esitaja ettekanne on kuni 2... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Enne küsimuste vooru algust igal juhul ja igaks juhuks tuletan meelde, et kummalegi ettekandjale on võimalik esitada üks suuline küsimus, näiteks Helmut Hallemaal. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Raivo Põldaru. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aivar Sõerd. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Urve Tiidus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Monika Haukanõmm! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Ettekandjale rohkem küsimusi ei ole. Suur tänu vastuste eest! Rahanduskomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin teeb juhtivkomisjoni nimel ettekande, aega on selleks 20 minutit. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Esimene küsimus Andres Herkelilt. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Raivo Põldaru. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Urve Tiidus! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Krista Aru, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Helmut Hallemaa. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur tänu! Ettekandjale küsimusi rohkem ei ole. Avan läbirääkimised fraktsioonide ja komisjonide esindajatele. Rõhutan: esindajatele, mitte liikmetele. Muidu me saaks võimaluse kõik rääkida. Andres Herkel Eesti Vabaerakonna fraktsiooni nimel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel esineb Inara Luigas. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel võtab sõna Mihhail Stalnuhhin. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rohkem sõnavõtusoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Eelnõu 761 kohta muudatusettepanekuid ei ole tehtud. Tuletan meelde, et vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 154 lõikele 3 arutame seda eelnõu ühel lugemisel ja sellele järgneb lõpphääletus, mida hakkamegi ette valmistama.Auväärt Riigiko... Loe lähemalt

10:52 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (574 SE) teine lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Teine päevakorrapunkt: põhiseaduskomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 574 teine lugemine. Ettekandeks on kõnetooli tulnud põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pomerants. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Enne küsimuste vooru algust tuletan meelde, et igal Riigikogu liikmel on võimalik esitada ettekandjale kuni kaks küsimust. Palun, Tarmo Kruusimäe! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Juhataja lähtub sellest, et küsimuse esitamiseks on aega üks minut. Ma usun, et Riigikogu rekord küündib viie tegeliku küsimuseni. Andres Herkel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Raivo Põldaru. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Helmut Hallemaa. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur tänu ettekandjale. Rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised eelnõu sätete aruteluks. Palun, Hanno Pevkur! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jüri Adams. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, kolm minutit juurde! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rohkem sõnavõtusoove ei ole. Sulgen läbirääkimised. Eelnõu 754 kohta on esitatud neli muudatusettepanekut, vaatame need üheskoos läbi. Kõik muudatused on esitanud põhiseaduskomisjon ja otsus on ühene: arvestada kõiki täielikult. Vaatame need siiski ükshaaval läbi. Esimene muudatusettepanek, teine, k... Loe lähemalt

11:27 Sadamaseaduse muutmise seaduse eelnõu (780 SE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Kolmas päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud sadamaseaduse muutmise seaduse eelnõu 780 esimene lugemine. Palun ettekandjaks majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Enne küsimuste vooru algust tuletan meelde, et tänasele kahele ettekandjale on teil võimalik esitada kokku kuni kaks küsimust. Peeter Ernits. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Raivo Põldaru. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peeter Ernits, teine küsimus. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur tänu! Ettekandjale rohkem küsimusi ei ole. Majanduskomisjoni liige Jaanus Marrandi teeb juhtivkomisjoni nimel ettekande. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur aitäh ettekandjale! Küsimusi teile ei ole. Avan läbirääkimised seaduseelnõu üldpõhimõtete aruteluks. Kuna tegemist on esimese lugemisega, siis sõna saavad fraktsioonide esindajad. Seda soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 780 esimene lugemine lõpetada. Määran eelnõu muudatusettepan... Loe lähemalt

20.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:08 Jõuluvana

Enn Eesmaa: Hea jõulumees! Ma ütleks kaks sõna. Nagu sa tead, mõnikord inimene näeb valgust. Meie oleme näinud valgust mitu korda. Üks kord oli siis, kui me mõtlesime, miks mitte hakata poliitikuks. Mina hiljuti nägin valgust ja lahendasin iseenda jaoks selle dilemma, mille ees on kogu inimkond seisnud juba saj... Loe lähemalt

19.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:47 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seaduse eelnõu (293 SE) teine lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Andres Herkel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Külliki Kübarsepp! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Andres Metsoja. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur tänu, austatud ettekandja! Avan läbirääkimised eelnõu sätete aruteluks. Palun, Monika Haukanõmm! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun! Kolm minutit juurde. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Andres Metsoja. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Eelnõu kohta on esitatud üks muudatusettepanek, selle on esitanud sotsiaalkomisjon. Juhtivkomisjoni otsus on arvestada täielikult. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 293 teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud. Loe lähemalt

15:22 Riigikogu otsuse "Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas" eelnõu (772 OE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas" eelnõu 772 esimene lugemine. Palun kõnetooli rahandusminister Toomas Tõniste. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Ettekandjale on küsimusi. Palun, Krista Aru! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Külliki Kübarsepp! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Külliki Kübarsepp, teine küsimus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Auväärt minister, aitäh ettekande ja vastuste eest! Rahanduskomisjoni aseesimees Taavi Rõivas teeb juhtivkomisjoni ettekande. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kas ettekandjale on küsimusi? Neid ei ole. Suur aitäh ettekandjale! Avan soovi korral läbirääkimised eelnõu üldpõhimõtete aruteluks. Seda soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu esimene lugemine lõpetada. Määran eelnõu 772 muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 9. jaanuari kell 17.15.... Loe lähemalt

15:32 Tulumaksuseaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu (770 SE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu 770 esimene lugemine. Palun ettekandjaks rahandusminister Toomas Tõniste. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: On ka küsimusi. Palun, Külliki Kübarsepp! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Krista Aru, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Külliki Kübarsepp, teine küsimus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur aitäh, lugupeetud minister! Teile rohkem küsimusi ei ole. Juhtivkomisjoni ettekande teeb Priit Sibul, rahanduskomisjoni liige. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kas kell 17.15 sobib? Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Krista Aru, küsimus! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur aitäh ettekandjale! Küsimusi rohkem ei ole. Pakun võimalust läbi rääkida. Seda soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu esimene lugemine lõpetada. Määran eelnõu 770 muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 9. jaanuari kell 17.15.  Loe lähemalt

15:43 Kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (769 SE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Tänane viimane päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu 769 esimene lugemine. Tere tulemast, rahandusminister Toomas Tõniste! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Enne veel küsimuste voor. Enn Meri. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Andres Herkel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Külliki Kübarsepp! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Enn Meri, teine küsimus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Märt Sults. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur aitäh, lugupeetud minister! Küsimusi rohkem ei ole. Rahanduskomisjoni liige Dmitri Dmitrijev teeb juhtivkomisjoni ettekande. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Külliki Kübarsepp, palun küsimus! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur aitäh ettekandjale! Rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised, kui on kõnesoove. Soove ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu esimene lugemine lõpetada. Määran eelnõu 769 muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 9. jaanuari kell 17.15. Head kolleegid, tänane istung on lõppenud. Aitäh tä... Loe lähemalt

18.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Enn Eesmaa: Tere hommikust, austatud Riigikogu! Täiskogu VIII istungjärgu 12. töönädala teisipäevane istung on alanud. Nüüd on eelnõude ja arupärimiste üleandmise kord. Palun, Andres Herkel! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Head kolleegid! Kui lepiks kokku, et kui saal madaldab oma volüümi näiteks 8. positsioonilt 6-nda peale, siis mikrofoni ees rääkija ei pea tõstma oma volüümi näiteks 5-ndalt 9-nda peale? Kuulame Raivo Aegi. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud kaks eelnõu, menetleme neid vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele. Head kolleegid, kohaloleku kontroll, palun!Kohaloleku kontrollIstungist võtab osa 75 saadikut. Loe lähemalt

10:05 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (710 SE) teine lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Tänane esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu 710 teine lugemine. Palun kõnetooli keskkonnakomisjoni liikme Andres Metsoja. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Ettekandjale on küsimusi, näiteks Külliki Kübarsepal. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Laine Randjärv! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Külliki Kübarsepp! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jürgen Ligi. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Keit Pentus-Rosimannus! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Mati Raidma. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jürgen Ligi. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Krista Aru, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aivar Sõerd. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Keit Pentus-Rosimannus! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Andres Herkel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peeter Ernits. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Helmut Hallemaa. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jüri Adams. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Mati Raidma. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Ants Laaneots. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peeter Ernits. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jüri Adams. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Urmas Kruuse. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Henn Põlluaas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peep Aru. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Ettekandjale rohkem küsimusi ei ole. Suur aitäh vastuste eest! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Avan läbirääkimised eelnõu sätete aruteluks. Kuna tegemist on teise lugemisega, siis on kõigil võrdsed võimalused sõna võtta. Palun, Peeter Ernits! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jürgen Ligi, kas ... Palun kõnepulti! Mõlemad on hea mõte, aga siin on rohkem aega. (Jürgen Ligi räägib saalist.) No siis on sünkroon. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Ootaks siis ka kirjalikku ettepanekut. Andres Herkel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rohkem sõnavõtusoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Eelnõu kohta on esitatud üks muudatusettepanek, selle esitas keskkonnakomisjon ning juhtivkomisjoni otsus on arvestada täielikult. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 710 teine lugemine lõpetada. Reformierakonna fraktsioon teeb ettepaneku eelnõu 71... Loe lähemalt

11:10 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (673 SE) teine lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Vabariigi Valitsuse algatatud politsei ja piirivalve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 673 teine lugemine. Palun kõnetooli õiguskomisjoni liikme Vilja Toomasti. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Raivo Põldaru esitab ettekandjale küsimuse. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur aitäh ettekandjale! Küsimusi rohkem ei ole. Avan läbirääkimised. Kõnesoove ei ole. Eelnõu kohta on esitatud kaks muudatusettepanekut, mõlemad on esitanud õiguskomisjon ja otsus on arvestada täielikult. Esimese muudatusettepaneku tegi õiguskomisjon, samuti teise muudatusettepaneku, otsus on arve... Loe lähemalt

11:18 Kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (776 SE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Vabariigi Valitsuse algatatud kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu 776 esimene lugemine. Ettekandeks palun kõnetooli justiitsminister Urmas Reinsalu. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Küsimuste vooru avab Külliki Kübarsepp. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Krista Aru, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Raivo Põldaru. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Külliki Kübarsepp, teine küsimus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jüri Adams. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jüri Adams, teine küsimus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Ministrile rohkem küsimusi ei ole. Aitäh vastuste eest! Juhtivkomisjoni ettekande teeb Marko Pomerants, põhiseaduskomisjoni esimees. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur aitäh! Ettekandjale küsimusi ei ole. Avan fraktsioonide läbirääkimised seaduseelnõu üldpõhimõtete aruteluks. Kõnesoove ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 776 esimene lugemine lõpetada. Määran eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 7. jaanuari kell 17. Loe lähemalt

11:35 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu 762 esimene lugemine. Ettekande teeb põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pomerants. Loe lähemalt

12.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:25 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (650 SE) kolmas lugemine 

Aseesimees Enn Eesmaa: Taavi Rõivas, kas ... Ei. Hanno Pevkur Reformierakonna fraktsiooni nimel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Eesti Vabaerakonna fraktsiooni nimel Jüri Adams. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun! Kolm minutit juurde. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kas on veel soovi läbi rääkida? Seda soovi ma ei näe. Juhtivkomisjoni ettepanek on läbi viia lõpphääletus. Teeme seda umbes minuti pärast. Austatud kolleegid, kuna eelnõu 650 seadusena vastuvõtmiseks on vaja Riigikogu koosseisu häälteenamust, siis palun teeme kohaloleku kontrolli!Kohaloleku kontroll... Loe lähemalt

14:44 Investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (717 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Vabariigi Valitsuse algatatud investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 717 kolmas lugemine. Avan fraktsioonide läbirääkimised. Kõnesoove ei ole. Juhtivkomisjoni ...  Vabandust, Eiki Nestor! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kas on veel läbirääkimiste soovi? Fraktsioonidel seda ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on läbi viia eelnõu lõpphääletus.Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 717. Palun võtta seisukoht ja h... Loe lähemalt

14:50 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (706 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Vabariigi Valitsuse algatatud ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu 706 kolmas lugemine. Avan fraktsioonide läbirääkimised. Palun, Monika Haukanõmm! Millise fraktsiooni nimel? Kohe saame teada. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kas on veel läbirääkimiste soovi? Seda ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 706 lõpphääletus. Teeme seda minuti pärast. Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu 706. Palun võtke seisukoht ja hääletage!HääletustulemusedEelnõu pooldas 71 sa... Loe lähemalt

14:57 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (613 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Vabariigi Valitsuse algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 613 kolmas lugemine. Avan fraktsioonide läbirääkimised. Hanno Pevkur Reformierakonna fraktsiooni nimel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun! Kolm minutit juurde. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Tiina Kangro! Ja palun võta kaasa ka volituspaber! (T. Kangro räägib saalist.) See pole riigisaladus. Eesti Vabaerakonna nimel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Igaks juhuks täpsustan, et Tiina Kangrol on aega kokku kaheksa minutit. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud kolleegid! Vahest on ju tõepoolest nii, et tundub, nagu aeg jääks otsekui seisma. Meil oli natukene probleeme ajanäitajaga, sellepärast ma kasutasin kehakeelt ja me läksime käsikaudu edasi. Tiina Kangro ei kasutanudki oma kaheksat minutit ära. Helmen Kütt, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fra... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun! Kolm minutit juurde. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Marika Tuus-Laul Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel, palun! Kaheksa minutit. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aivar Kokk, kas koha pealt või tulete ... Õige otsus, palun siia! Jürgen Ligi, kas protseduuriline küsimus? Ei. Palun, Aivar Kokk! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rohkem kõnesoove ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 613 lõpphääletus. Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 613. Palun võtke seisukoht ja hääletage!Hääletustulemus... Loe lähemalt

15:32 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (714 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 714 kolmas lugemine. Fraktsioonid, kas soovite läbi rääkida? Seda soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on läbi viia eelnõu lõpphääletus. Kuna me oleme kenasti kõik koos, siis poole... Loe lähemalt

15:35 Põllumajandusloomade aretuse seaduse eelnõu (715 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Vabariigi Valitsuse algatatud põllumajandusloomade aretuse seaduse eelnõu 715 kolmas lugemine. Fraktsioonidel on võimalus läbi rääkida. Seda soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu lõpphääletus.Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud põllumajandusloomade aretuse seaduse e... Loe lähemalt

15:37 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse, kalandusturu korraldamise seaduse, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (687 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Maaelukomisjoni algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse, kalandusturu korraldamise seaduse, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 687 kolmas lugemine. Palun, fraktsioonidel on võimalus lä... Loe lähemalt

15:39 Muuseumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (716 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Vabariigi Valitsuse algatatud muuseumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 716 kolmas lugemine. Avan fraktsioonide läbirääkimised. Kõnesoove ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on läbi viia eelnõu lõpphääletus.Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud muuseumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 716. Palu... Loe lähemalt

15:41 Kutseõppeasutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (704 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Vabariigi Valitsuse algatatud kutseõppeasutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 704 kolmas lugemine. Avan fraktsioonide läbirääkimised. Kõnesoove ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu lõpphääletus. Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse al... Loe lähemalt

15:43 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (705 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 705 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Reformierakonna fraktsiooni nimel Aivar Sõerd. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Priit Sibul, kas küsimus või Isamaaliidu fraktsiooni nimel kohalt? Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Rohkem sõnavõtusoove ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 705 lõpphääletus. Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 705. Palun võtke seisukoht ja hääletage!Hääletustulemused Eelnõu pooldas 80 saadikut, vastu oli 6, erapooletuks ei jää... Loe lähemalt

15:50 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud kolleegid, enne riigieelarve seaduse eelnõu menetlemist kolmandal lugemisel räägin õige lühidalt sellest, kuidas me seda menetleme. Kõigepealt on rahanduskomisjoni esindaja ettekanne kuni 20 minutit, misjärel võib talle esitada kuni kaks suulist küsimust. Läbirääkimistel saavad sõna fraktsi... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Küsimused. Andres Herkel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aivar Sõerd. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kalvi Kõva. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Taavi Rõivas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Andres Herkel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aivar Sõerd. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Arto Aas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peeter Ernits. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Urmas Kruuse. Loe lähemalt

20:32 Välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (718 SE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur aitäh, austatud ettekandja! Küsimusi ei ole. Soovi korral on fraktsioonide esindajatel võimalik läbi rääkida. Seda soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu esimene lugemine lõpetada. Määran eelnõu 718 muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 15. jaanuari kell 11 aastal 2019.... Loe lähemalt

21:03 Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (721 SE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Vabariigi Valitsuse algatatud rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (721 SE) esimene lugemine. Palun ettekandeks kõnetooli välisminister Sven Mikseri! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Esimese küsimuse esitab Andres Herkel. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jüri Adams. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Valeri Korb. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jüri Adams, teine küsimus. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Auväärt minister! Teile rohkem küsimusi ei ole. Suur tänu! Väliskomisjoni liige Mart Nutt teeb juhtivkomisjoni nimel ettekande. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Andres Herkel, palun küsimus! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur tänu ettekandjale! Rohkem küsimusi ei ole. Kas fraktsioonidel on soovi avada läbirääkimised? Seda soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu esimene lugemine lõpetada. Määran eelnõu 721 muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 15. jaanuari kell 11. Loe lähemalt

21:31 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine) eelnõu (749 SE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Järgmine päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine) eelnõu 749 esimene lugemine. Palun kõnetooli justiitsminister Urmas Reinsalu!... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Krista Aru, palun küsimus! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jüri Adams. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jüri Adams, teine küsimus, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur tänu härra ministrile! Rohkem küsimusi ei ole. Meie maratonistung jätkub õiguskomisjoni aseesimehe ettekandega, milles me kuuleme juhtivkomisjoni seisukohti. Palun, Uno Kaskpeit! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Ma täpsustan, et minu paberites on tähtaeg 3. jaanuar kell 16. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Nõunik näitab, et 3. jaanuar kell 16. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Selge, see on täpsustatud. Suur aitäh! Ettekandjale rohkem küsimusi ei ole. Kas fraktsioonid on nõus läbi rääkima? Jüri Adams, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, kolm minutit juurde! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Lisaks äsja öeldule teeb Eesti Vabaerakonna fraktsioon ettepaneku seaduseelnõu 749 esimesel lugemisel tagasi lükata. Ma lõpetan läbirääkimised juhul, kui austatud minister ei soovi selles küsimuses enam sõna võtta. Palun, härra minister! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, kaheksa minutit kokku! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur aitäh, austatud minister! Vabaerakonna fraktsioon on teinud ettepaneku seaduseelnõu 749 esimesel lugemisel tagasi lükata ja see toob paratamatult kaasa saali kutsungi. Austatud kolleegid, igaks juhuks tuletan meelde, et me menetleme praegu eelnõu 749. Juhtivkomisjoni ettepanek on esimene lugemi... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Ütlen ausalt, et kuigi olen mõned talved koolis käinud, ma ei saanud küsimusest aru. (Hääled saalist.) Aa, tabloo näitas ka kohalolekut ja kes on istungi jooksul ... Selge, nüüd sai ka istungi juhataja küsimusest aru. Aga otsus on tehtud. Meid ei ole just palju, kuid meie otsus on kaalukas.... Loe lähemalt

22:05 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (759 SE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa: Head kolleegid! Tänane viimane päevakorra- või, ütleme, õhtukorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 759 esimene lugemine. Palun ettekandeks kõnetooli justiitsminister Urmas Reinsalu! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kas ministrile on küsimusi? Jüri Adams, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur aitäh! Rohkem küsimusi ei ole. Juhtivkomisjoni nimel teeb ettekande õiguskomisjoni aseesimees Uno Kaskpeit. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kas ettekandjale on küsimusi? Jüri Adams, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur aitäh, rohkem küsimusi ei ole. Kas fraktsioonidel on soovi avada läbirääkimised? Jüri Adams, palun, Eesti Vabaerakonna fraktsiooni nimel! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, kolm minutit juurde! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Kas on soovi veel läbi rääkida fraktsioonide esindajatel? Ka ministril mitte? Suur aitäh! Lõpetame selle seaduseelnõu menetluse. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 759 esimene lugemine lõpetada. Määran eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 3. jaanuari kell 16. Austatud kolleegid, suur ait... Loe lähemalt

11.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Enn Eesmaa: Tere hommikust, austatud Riigikogu! Tere tulemast, rohked külalised! Täiskogu VIII istungjärgu 11. töönädala teisipäevane istung algab eelnõude ja arupärimiste üleandmisega. Tanel Talve, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe eelnõu, me menetleme seda nagu ikka vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele. Üks teade, austatud kolleegid: täna pärast täiskogu istungi lõppu toimub siin istungisaalis Eesti 200 Mälupanga toetusrühma asutamiskoosolek, mille kutsub kokku Laine R... Loe lähemalt

10:04 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

Aseesimees Enn Eesmaa: Me alustame täna peaministri ülevaatega Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel. Lühidalt sellest, kuidas meil see tänane arutelu kulgeb. Kõigepealt on peaministri ettekanne kuni 30 minutit, siis Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Toomas Vitsuti ettekanne kuni 20 minut... Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Suur tänu, austatud peaminister! Avan ajalimiidita küsimustevooru, ainus piirang on, et iga Riigikogu liige saab küsida ühe suulise küsimuse. Palun, Andres Herkel! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Urmas Kruuse. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Külliki Kübarsepp! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Taavi Rõivas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Anne Sulling! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jaak Madison. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Mart Helme. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Krista Aru, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peeter Ernits. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud väitlejad, palun järgida teatud sisekorra eeskirju selles paljude arvates Eesti kõige olulisemas istungisaalis! Raivo Põldaru, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Henn Põlluaas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Märt Sults. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud peaminister, teile rohkem küsimusi ei ole. Nüüd kutsun kõnetooli Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Toomas Vitsuti. Ettekande pikkus on kuni 20 minutit, seejärel on ette nähtud küsimuste voor. Igal Riigikogu liikmel on võimalik esitada üks suuline küsimus. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Küsimuste vooru avab Taavi Rõivas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Krista Aru, palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Peeter Ernits. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Palun, Külliki Kübarsepp! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Raivo Põldaru. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Aivar Kokk. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Henn Põlluaas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Austatud ettekandja, suur aitäh teile! Avan läbirääkimised. Sõna saavad fraktsioonide esindajad. Taavi Rõivas, palun Reformierakonna fraktsiooni nimel! Kolm minutit juurde. Loe lähemalt

10.12.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

16:25 Arupärimine riigi sihtasutuse Eesti Kontsert juhatuse liikme valimistoimingute ja ebaõnnestumisest tehtavate järelduste kohta (nr 458)

Aseesimees Enn Eesmaa: Arto Aas. Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Jah, ministril on õigus sõnavõtuks. Palun! Loe lähemalt

Aseesimees Enn Eesmaa: Ka istungi juhataja tänab arutelu eest, mis on lõppenud. Loe lähemalt

17:00 Vaba mikrofon

Aseesimees Enn Eesmaa: Nüüd kõlab haamrilöök, mis avab suurepärased võimalused võtta sõna vabas mikrofonis. Soovi vabas mikrofonis sõna võtta ei ole. Austatud kolleegid, aitäh tänase tööpäeva eest! Näeme homme hommikul kell 10. Istungi lõpp kell 17.00. Loe lähemalt