Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 88Ava/Sulge kõik
12.10.2015 / 15:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

17:37 Arupärimine Eesti välispoliitika väljakutsete kohta (nr 63)

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud peaminister! Kui rääkida piirijoonest, siis Vabariigi Valitsus planeerib suuremahulisi investeeringuid piiri tugevdamise eesmärgil. Kas see, et meil ei ole piirilepingut, mõjutab kuidagi nende investeeringute teostamist? Loe lähemalt

20:11 Arupärimine olukorra kohta Eesti põhimaanteedel (nr 45)

Dmitri Dmitrijev: Austatud eesistuja! Head kolleegid! Lugupeetud minister! Tõesti, oleme esitanud arupärimise teemal "Olukord Eesti põhimaanteedel". Eesti on Maailma Majandusfoorumi maanteede kvaliteedi edetabelis 2014. aasta seisuga 64. kohal. Oleme samal tasemel Gruusia, Gambia, Dominikaani Vabariigi ja Laosega. Me... Loe lähemalt

20:51 Arupärimine keskkonnamõjude kompenseerimise kohta Ida-Virumaa elanikkonnale (nr 49)

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud esimees! Lugupeetud minister! Te mainisite enne maapõueseaduse eelnõu. Kuna see puudutab ka kohalike omavalitsuste tulubaasi, siis ma küsin, kuidas te suhtute olukorda, millega ei nõustunud ei maaomavalitsuste liit ega linnade liit. Nimelt, riigieelarve tulu suurendatakse kohalike om... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Mul on tõesti hea meel, et praegune keskkonnaminister on hästi teadlik olukorrast Ida-Virumaal. Seega, me ei pea hakkama siin pikalt vaidlema arupärimises tõstatatud probleemi olemasolu ja tähtsuse üle. Ilmtingimata on põlevkivitööstusel tähtis roll nii töö... Loe lähemalt

01.10.2015 / 10:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Dmitri Dmitrijev: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Kõigepealt soovin kõigile head muusikapäeva! Aga mul on üle anda üks tervishoiuteemaline arupärimine tervise- ja tööministrile, teemaks on tervisekeskustesse tehtavad investeeringud. Arupärimise autorid on 16 Keskerakonna fraktsiooni liiget. 17. augustil jõ... Loe lähemalt

28.09.2015 / 15:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:39 Arupärimine õpetaja ametijärkude taastamise kohta (nr 52)

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud esimees! Lugupeetud härra minister! Te natuke jõudsite filosofeerida õpetajate karjääri ja palga suuruse ning nende olematu korrelatsiooni teemal. Ma küsin palga suuruse kohta. Millise õpetajate palga alammääraga on arvestatud 2016. aasta riigieelarve haridustoetuste eraldamisel?... Loe lähemalt

19:51 Arupärimine haigushüvitise maksmise süsteemi kohta (nr 26)

Dmitri Dmitrijev: Austatud esimees! Lugupeetud minister! Head kolleegid! Tänavu maikuus esitasid 18 Keskerakonna fraktsiooni esindajat arupärimise tervise- ja tööministrile. Teemaks oli haigushüvitise maksmise süsteem. Kaheldamatult on inimeste tervis Eesti demograafilist seisu arvestades üks faktoritest, mis peab ki... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh! Lugupeetud härra minister, kõigepealt tänan sisuliste vastuste eest! Nagu te ütlesite, me elame piiratud ressursside tingimustes ja tegelikult tervishoiusüsteemi peaks suunama täiendavaid vahendeid. Samas praegune valitsus püüab sotsiaalmaksu järk-järgult vähendada, mis tegelikult ei anna ett... Loe lähemalt

24.09.2015 / 10:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Dmitri Dmitrijev: Austatud aseesimees! Head kolleegid! Mul on siseministrile esitada arupärimine, mis puudutab Ida-Virumaa olukorda ja arengut. Ida-Virumaa on Eesti kontekstis ülioluline tööstuslik piirkond, mis vajab paljudes valdkondades eraldi lähenemist ning vajadusel ka abi. Hoolimata asjaolust, et tegemist on t... Loe lähemalt

22.09.2015 / 10:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:03 Õiguskantsleri 2014.–2015. aasta tegevuse ülevaade

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud aseesimees! Austatud proua õiguskantsler! Õiguskomisjon arutab täna riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu, kus me lähtume muu hulgas ka endise õiguskantsleri seisukohast, kes märtsikuus BNS-i vahendusel teatas, et selline tõlgendus, mille kohaselt jäetakse võõrkeeles esitatu... Loe lähemalt

21.09.2015 / 15:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

17:27 Arupärimine haldusreformi kohta (nr 31)

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud juhataja! Austatud peaminister! Küsin täpsustavalt kohaliku omavalitsuse tulubaasi suurendamise kohta, mis tagaks suurema finantsautonoomia. Te ütlesite, et peale seda, kui reform on teostatud, te vaatate läbi võimaluse suurendada tasandusfondi. Hetkel küll pakutakse omavalitsustele ... Loe lähemalt

23:13 Arupärimine haldusreformi läbiviimise kohta (nr 19)

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, istungi juhataja! Austatud härra minister! Te rääkisite sotsiaalsetest garantiidest kohalike omavalitsuste juhtidele, kelle kohta põhimõtteliselt ei kehti praegu ei avaliku teenistuse seadus ega töölepingu seadus. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus on ainus, mis enam-vähem, vähesel määra... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Head kolleegid, püüan säästa meie aega ega jookse kõnepulti. Kuna ma saan aru, et siin saalis on päris palju endisi kohaliku omavalitsuse tegelasi, siis loodan, et minu mõte leiab pooldamist. Rääkides sotsiaalsetest garantiidest, ma tegelikult toetan ministri arvamust, et meil on tublisid kohaliku ... Loe lähemalt

16.09.2015 / 13:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:09 Töövõimereform

Dmitri Dmitrijev: Lugupeetud minister! Töövõimereformi oluline osa on rehabilitatsiooniteenused. Nende hinnad määrati kindlaks aastal 2008, need on kuus aastat püsinud muutumatuna. 2014. aastal korrigeeriti neid 7,7%, peale seda, kui rehabilitatsiooniteenuseid osutavate asutuste pahameel läks liiga suureks. Muutmata ... Loe lähemalt

15.06.2015 / 11:00 XIII Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

11:15 Sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (41 SE) teine lugemine

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, istungi juhataja! Lugupeetud härra minister! Ma kuulasin teie vastuseid, mis puudutasid majutusasutuste käibemaksu määra tõstmist. Vaatasin üle ka kirjad, mis on meile viimastel päevadel laekunud nii ettevõtjate esindajatelt kui ka katusorganisatsioonidelt. Negatiivsete mõjudena on välja tood... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud härra minister! Tulen veel kord põlevkivi ja põlevkiviõli aktsiisimäärade tõstmise temaatika juurde, kuna see muudab Ida-Virumaal lõpptarbijate jaoks soojusenergia kallimaks. Teie pakutud päästerõngaks on korterelamute soojustamise toetusmehhanism, mille järgi k... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Lugupeetud härra eesistuja! Head kolleegid! Ma jätkan teemaga, mille kohta ma küsisin ministri käest ja millest natuke rääkis ka minu kolleeg Valeri Korb: nimelt eelnõuga pakutava mõjust kaugkütte hindadele just Ida-Virumaal. Rõhutan siit puldist täna veel kord, et eelnõus on eelistatud LNG, väiksem... Loe lähemalt

17:25 Peaminister Taavi Rõivasele umbusalduse avaldamise arutamine

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud härra peaminister! Vaadates kogu seda maksu- ja aktsiisimäärade muutmise paketti, mille valitsus pakkus meile arutamiseks eelmise päevakorrapunkti raames, pean tõdema, et kõige rohkem saab kannatada kahjuks Ida-Viru maakond, kuna muu hulgas tõusevad näiteks sell... Loe lähemalt

10.06.2015 / 14:00 XIII Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

Dmitri Dmitrijev: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Mul on hea meel anda 14 Keskerakonna fraktsiooni liikme nimel üle arupärimine keskkonnaministrile. Ida-Virumaa keskkonnaprobleemid on aegade jooksul pälvinud suurt tähelepanu. Õhu kvaliteet on mureks just Ida-Viru maakonnas, lisaks on meil kaevandustega seo... Loe lähemalt

03.06.2015 / 14:00 XIII Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:05 Kindlustustegevuse seaduse eelnõu (8 SE) teine lugemine

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Äkki oskate komisjoni nimel ikkagi kommenteerida, miks ei arvestatud Eesti Kindlustusmaaklerite Liidu ettepanekut kehtestada kindlustusmaakleritele kohustusliku atesteerimise nõue? Tegemist on tervitatava ja kaalumist vääriva ettepanekuga. Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh! Hea ettekandja! Olen nõus, et mingil määral toob Solventsus II direktiivi ülevõtmine meile kasu, kuna see aitab tõhustada kindlustusandjate tegevust, eriti just riskijuhtimise poolest. Kuid selle rakendamise suurimaks probleemiks peeti 2012. aastal KPMG tehtud uuringu järgi just ressursside n... Loe lähemalt

22:22 Sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (41 SE) esimene lugemine

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud härra minister! Minu ees on 30. märtsil s.a valmis saanud Eesti Konjunktuuriinstituudi uuring majutusteenuse käibemaksu mõjust turismisektori konkurentsivõimele. See on väga põhjalik ja huvitav. Tsiteerin: kokkuvõtlikult võib öelda, et hinnangud turistide... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud härra minister! Seoses aktsiisi tõstmise plaaniga tulen tagasi põlevkivitemaatika juurde. Teie enda sõnade järgi tõuseks põlevkivist toodetud soojusenergia hind Narvas kuni 16%. Minu meelest on see iseenesest juba suur ja valus löök tarbijatele, eriti Ida-Viruma... Loe lähemalt

28.05.2015 / 10:00 XIII Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Dmitri Dmitrijev: Austatud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Keskerakonna fraktsiooni liikmete nimel esitan tervise- ja tööministrile arupärimise, mis puudutab haigushüvitise maksmise süsteemi. Tervis on inimese üks suurimaid väärtusi, mida riigil tuleb igati toetada. Hea tervise juures olles suudab inimene par... Loe lähemalt

12.05.2015 / 10:00 XIII Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:13 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1 SE) esimene lugemine

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud eestkõneleja! Mulle väga meeldib see mõte, et riik peaks tagama tasuta koolitoidu, aga paraku reaalne seis praegu näitab, et kohalikud omavalitsused peavad hästi palju juurde panustama. Need tabelid, mis seletuskirjas on välja toodud, näitavad hästi, et viimase ... Loe lähemalt

30.04.2015 / 10:00 XIII Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Dmitri Dmitrijev: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Eesti Keskerakonna fraktsioon algatab riigi õigusabi seaduse muutmise. Eelnõu on ajendatud Eestis elavate inimeste murest ja õiguskantsleri seisukohast, et riigi õigusabi taotluse esitamise keelenõude tingimused takistavad osal inimestel kohtusse pöördumast... Loe lähemalt