Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 88Ava/Sulge kõik
14.04.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:07 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Riigivalitsemise reformist" arutelu

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Oma kõnes te rõhutasite, et me kõik võiksime paljude saavutuste üle uhkust tunda. Kas te põhiseaduskomisjoni esimehena ei arva, et suurema kindlustunde andmiseks omavalitsustele enne uut ümberkorraldust, mille üle saab võib-olla veel suuremat uhkust... Loe lähemalt

06.04.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

Dmitri Dmitrijev: Austatud esimees! Lugupeetud kolleegid! Eesti Keskerakonna fraktsioon algatab riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse. Seda küsimust käsitleti täiskogu istungil eelmisel aastal 22. oktoobril. Kahjuks tol hetkel ei olnud meil õiguskantsleri arvamust selles küsimuses ning enamik toetas juhtivkomisjoni... Loe lähemalt

05.04.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:22 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aktsiaseltsi Tallinna Sadam juhtkonnas toimunud võimaliku korruptsiooni ja tulevikus sellelaadsete juhtumite vältimiseks vajalike meetmete uurimiseks" muutmine" eelnõu (194 OE) esimene lugemine

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud aseesimees! Lugupeetud kolleeg! Seesama Botnica juhtum, millest on siin juba mitu korda räägitud. Kas tänaseks on selge, miks jäämurdja soetamise puhul, mis läks maksma 50 miljonit, ei korraldatud avalikku konkurssi? Loe lähemalt

04.04.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

16:39 Arupärimine puidu masspõletamise kohta (nr 167)

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud esimees! Lugupeetud minister! Puidumassi põletamise kohta ütlesite te, et jutt käib ka ekspordist ja töökohtade loomisest, eriti puudutaks see Virumaad. Räägime aga Eesti Energia võrgutasudest, kus me juba oleme tegelikult kaotanud konkurentsieelist ka meie naaberriikidega võrreldes.... Loe lähemalt

22.03.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:09 Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (160 SE) teine lugemine

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud aseesimees! Lugupeetud ettekandja! Peale seaduse jõustumist hakkab maakonnas valimisi korraldama valimisjuht, kes on kas maasekretär või isik, kelle on määranud riigi valimisteenistuse juht maasekretäri ettepanekul. Haldusterritoriaalse reformi järgmine etapp ilmselt on maavalitsus... Loe lähemalt

17.03.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Dmitri Dmitrijev: Austatud aseesimees! Lugupeetud kolleegid! Mul on au esitada Keskerakonna fraktsiooni liikmete nimel sotsiaalkaitseminister Margus Tsahknale arupärimine erihoolekandega seotud investeeringutoetuste kohta. Mullu 18. septembril jõustus sotsiaalkaitseministri määrus "Erihoolekandeasutuste reorganiseeri... Loe lähemalt

10:30 Energiamajanduse korralduse seaduse eelnõu (162 SE) esimene lugemine

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud aseesimees! Lugupeetud ettekandja! Ma vaatasin praegu seaduse rakendussätteid. Viienda paragrahvi kohta, mis sätestab selle, et tuleb rekonstrueerida 3% keskvalitsuse omandis olevast põrandapinnast, on öeldud, et seda kohustust arvestatakse alates 1. jaanuarist 2014. Aga energiasääst... Loe lähemalt

16.03.2016 / 13:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:52 Narva kindluse rekonstrueerimine

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud härra kultuuriminister! Kuna Kultuuriministeerium osaleb asutajana SA Narva Muuseum juhtkonna tegevuses, peate olema kursis ka Narva linnuse olukorraga ning renoveerimise ja rekonstrueerimise projektidega. Kindlasti olete teadlik ka sellest, et narvalased... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Lugupeetud minister! Arvestades asjaolu, et kaitsearhitektuuri kompleks Narva Jaanilinnas asub meil tähtsal kultuuriteel Euroopa ja Venemaa vahel, kas ei oleks otstarbekas saata konkursi võitnud projekti ideed näiteks UNESCO eksperdikomisjonile ja küsida neilt arvamust? Loe lähemalt

14.03.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

16:00 Arupärimine kütteta jäetud korterelamute kohta (nr 130)

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud esimees! Lugupeetud peaminister! Paraku on eri piirkondades kinnisvara ruutmeetrihinnad väga erinevad, millest osaliselt tuleneb ka see probleem. Kui kütteperioodi jooksul tekkinud võlg ületab korteriomandi maksumuse, siis hakkab probleem lumepallina kasvama. Te rääkisite kohalike om... Loe lähemalt

08.03.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:55 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (147 OE) esimene lugemine

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud esimees! Lugupeetud ettekandja! Selle süsteemi ülesehitamine on kindlasti vajalik samm. Samas ei välista plaanitav seiresüsteem ja eelnõuga pakutud lahendus minu arvates teineteist, nad pigem täiendavad teineteist. Kas teie ei leia, et, nagu ka eelnev ettekandja mainis, pakutud lahen... Loe lähemalt

07.03.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

17:01 Arupärimine Eesti Haigekassa 9-miljonilise puudujäägi ja tervishoiuteenuste tuleviku kohta (nr 146)

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud härra minister! Möödunud aastal võeti koalitsiooni kuuluvate Riigikogu liikmete häältega vastu sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus, millega muu hulgas vähendatakse sotsiaalmaksu määra protsendi võrra, seda küll etapiv... Loe lähemalt

18:12 Arupärimine põlevkivi tuleviku kohta Pariisi kliimakokkuleppe valguses (nr 151)

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud aseesimees! Lugupeetud härra minister! Keskkonnatasude ajutine alandamine on küll mõningal määral väljapääs põlevkivisektori ettevõtetele ja kindlasti säilitab see ka teatud arvu töökohti. Aga kas teil on välja töötatud mehhanism, kuidas sellises olukorras vältida nende kohalike omav... Loe lähemalt

20:19 Arupärimine Ida-Virumaa olukorra kohta (nr 142)

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud härra minister! Siin tehti veidi kriitikat kohalike omavalitsuste pihta, kes Ida-Virumaal võib-olla ei ole teinud piisavalt kõike seda, mida oleks piirkonna arenguks vaja olnud. Mina ütlen niipalju, et 2009. aastal moodustati SA Ida-Virumaa Tööstusalade A... Loe lähemalt

17.02.2016 / 13:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:41 Ida-Virumaa olukord

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud esimees! Lugupeetud minister! Täna me räägime energeetika- ja põlevkivisektori kriisist. Headel aegadel, kui naftabarreli hind oli 100 dollari juures, toetas põlevkivisektor väga tugevalt tööjõumaksude ja keskkonnatasudega riigieelarvet ja kohalike omavalitsuste eelarveid. Põlevkivis... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, lugupeetud minister! Ma küsin täpsustavalt kohalike omavalitsuste eelarvete kohta. Paljud nn põlevkivivallad sõltuvad sellestsamast ressursitasust, mida makstakse riigieelarvesse ja mis siis antakse tagasi kohalike omavalitsuste eelarvetesse. Olukord on selline, et mõni omavalitsus Ida-Viru... Loe lähemalt

10.02.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:52 Riigikogu otsuse ""Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016–2030" kinnitamine" eelnõu (166 OE) esimene lugemine

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud härra minister! Arengukava mainib, et on põhjust eristada põlevkivisektori üleriigilist ja regionaalset rolli. Regionaalsel tasandil sõltub põlevkivisektori käekäigust kõige rohkem Ida-Virumaa majanduse areng ja sotsiaalne heaolu. Praxise tehtud analüüs ... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh! Austatud härra minister! Põlevkivi kasutamise riiklikku arengukava koostati peaaegu kolm aastat. Keskkonnaministeerium tellis uurimistöö, mis eelnes sellele protsessile, neli aastat tagasi. Selle aja jooksul on olukord energiakandjate turul väga muutunud. Madalad elektrienergia ja nafta hinn... Loe lähemalt

16.12.2015 / 14:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:49 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (140 SE) teine lugemine

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud ettekandja! Tulen tagasi väite juurde, et kohalike omavalitsuste ja nende esindusorganisatsioonide vastuseis ei olnud kuigi suur. Kui ma loen Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu pöördumist, siis näen, et nad ikkagi ei ole nõus põhimõttega... Loe lähemalt

25.11.2015 / 14:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:24 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2014. aastal. Riigi 2014. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud aseesimees! Austatud riigikontrolör! Ülevaates on mainitud, et maailmamajanduse struktuuri muutuste tõttu töö kaotanud inimeste ümberõppe ja töö leidmise jaoks on võimalik taotleda abi Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist. Ma vaatan nende taotluste nimekirja, mis eri liikmes... Loe lähemalt

25.11.2015 / 13:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:40 Piirkondliku ettevõtluse arendamine

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud riigihalduse minister! Värske Riigikontrolli ülevaate kohaselt tuleks valitsusel majanduskasvu kiirendamiseks muu hulgas luua riigireformiga kohalikule omavalitsusele eeldused piirkondliku ettevõtluse arendamiseks. Kas plaanitava riigireformi käigus on k... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, lugupeetud minister! Küsin sellesama rahastamismudeli kohta. Kas meil on oodata põhimõttelist maksusüsteemi muudatust seoses selle funktsiooni kaotamisega kohaliku omavalitsuse tasemel või on see lihtsalt järjekordne riigi toetus, mis hakkab sihtsuunitlusega tulema riigieelarvest? Loe lähemalt

24.11.2015 / 10:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:27 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (140 SE) esimene lugemine

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud aseesimees! Lugupeetud härra minister! Küsin investeeringukomponendi kaotamise kohta. Olukorras, kus endise ministri ajal lubati investeeringukomponenti kasutada ka tugipersonali palkade maksmiseks, on paljud koolid seda ära kasutanud. Kui see komponent nüüd ära kaob, siis mida nad ... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, aseesimees! Lugupeetud minister! Te küll ütlesite, et te ei tea otseselt ühtegi omavalitsust, kes oleks selle seaduseelnõu vastu, aga ma vaatan märkuste tabelist, et kooskõlastamiseks oli antud aega üks päev. Ja selle küsimuse arutamist eelarveläbirääkimiste haridusvaldkonna töörühmas ei toim... Loe lähemalt

23.11.2015 / 15:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:12 Arupärimine ametikohtade koondamise kohta Sotsiaalministeeriumi haldusalas (nr 91)

Dmitri Dmitrijev: Austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud kolleegid! Head külalised! Oktoobrikuus esitasid üheksa Keskerakonna fraktsiooni liiget sotsiaalkaitseministrile arupärimise, mis puudutab ametikohtade koondamist Sotsiaalministeeriumi haldusalas. Koalitsioonileppe üks paljudest eesmärkidest on vähendada valits... Loe lähemalt

16.11.2015 / 15:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:10 Arupärimine tervisekeskustesse tehtavate investeeringute kohta (nr 78)

Dmitri Dmitrijev: Austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud kolleegid! Oktoobri alguses esitasid Keskerakonna fraktsiooni 16 liiget tervise- ja tööministrile arupärimise tervisekeskustesse tehtavate investeeringute teemal. 17. augustil jõustus tervise- ja tööministri määrus "Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamine". ... Loe lähemalt

16:28 Arupärimine RMK reformimise kohta (nr 80)

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud esimees! Lugupeetud minister! Mets on kindlasti meie loodusvara, mida tuleb hoida ja korrastada. Te ütlesite, et teiste riikide kogemuse baasil – mainisite Norrat ja Rootsit – peaks ka meie RMK investeerimisvõimekus suurenema, juhul kui me kasutame ärimudelit. Ma küsin teie visiooni ... Loe lähemalt

18:52 Arupärimine lasteaiaõpetajate töö väärtustamise kohta (nr 82)

Dmitri Dmitrijev: Aitäh! Lugupeetud härra minister! Kui vaadata sedasama võrdlustabelit, mis puudutab lasteaiaõpetajate palkasid, siis keskmine palk on siin 600–700 eurot. See on kõrgema haridusega inimese jaoks suhteliselt madal palk. Kas teie endise rahandusministrina ei leia, et oleks ikkagi õige aeg tagada kohali... Loe lähemalt

29.10.2015 / 10:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Dmitri Dmitrijev: Head kolleegid! Mul on au edastada täna arupärimine sotsiaalkaitseministrile ametikohtade koondamise kohta Sotsiaalministeeriumi haldusalas. Valitsusel on plaanis koondada 750 inimest ehk 1,5% riigisektori töötajaskonnast. Kokkuhoid koondamiste järel oleks umbes 13 miljonit eurot aastas. Alles hilju... Loe lähemalt

28.10.2015 / 14:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:11 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse, millega laiendatakse kannatanute õigusi kriminaalmenetluses, eelnõu (80 SE) esimene lugemine

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud minister! Euroopa Liidu direktiivi nõuetest lähtuvalt täiendatakse kriminaalmenetluse seadustiku § 195 lõikega 5, mis seletuskirja kohaselt võimaldab kuriteo ohvriks langenud isikul, kes soovib esitada kuriteo toimepanemise kohta teate ja kes ei räägi... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, istungi juhataja! Lugupeetud minister, kõigepealt ma parandan teid. Keskerakonna fraktsiooni esitatud riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõuga ei taotlenud me kohtumenetluse keele muutmist. See üksainus muudatusettepanek, mille me esitasime, puudutas taotluse esitamise keeldu. Me proo... Loe lähemalt

27.10.2015 / 10:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:20 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 34 täiendamise seaduse eelnõu (49 SE) esimene lugemine

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud aseesimees! Lugupeetud ettekandja! Kas te ei leia, et esitatud eelnõu eesmärk vähendada kandidaatide arvu nimekirjades teatud määral riivaks kodanike õigusi valida ja olla valitud? Loe lähemalt

22.10.2015 / 10:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:44 Riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (14 SE) esimene lugemine

Dmitri Dmitrijev: Aitäh küsimuse eest! See raport, millest te rääkisite ja mis hiljuti ilmus, on natuke laiema haardega kui see riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu, mida ma praegu siin kaitsen. Aga kindlasti on see üks väike samm selleks, et anda vene keelt kõnelevatele isikutele võimalus esitada taotlusi ... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh! Väga hea küsimus. Vaadates neid andmeid, mis me oleme saanud kohtutest, kui me tegime päringuid, ja Eesti Advokatuuri arvamust, pean mainima, et advokatuur on läinud isegi kaugemale, kuna nad tunnistasid, et probleem on olemas. Nad tegelikult toetasid eelnõu esitamist. Nad on juba tõlkinud om... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh küsimuse eest! Alustan algusest, sellest summast, kui me räägime võimalikust lisakulust. Aastas oleks see Justiitsministeeriumi hinnangul 50 000 euro ringis, sellele lisanduks ühekordne töökohtade loomise kulu. Kokku oleks neid töökohti neli. Iseenesest see summa suur ei ole.Kui me räägime ag... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh küsimuse eest! Täpsema arvu jään ma täna ilmselt võlgu. Ma ei pane kahtluse alla põhiseadust, kus on kirjas, et Eesti riigikeel on eesti keel. Sama väitsin ma õiguskomisjonis. Siin on küsimus pigem inimeste põhiõiguste tagamises, igaühel peab olema õigus saada nii riigi kui ka kohtu kaitset. P... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Eelnõu on hästi lühike, koosneb ainult kahest paragrahvist. Aga ma räägin natuke pikemalt ja sisuliselt eelnõu põhimõtetest ning eesmärkidest.Demokraatliku riigi põhimõtte kohaselt on oma õiguste kaitseks kohtusse pöördumine protsess, mis ei või sõltuda in... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh! Hea küsimus. Meie riigi territooriumil elab kindlasti rohkem kui 40 rahvust. Mis puudutab vene keelt, siis see on suurema vähemusrahvuse keel, mida kasutavad ka paljud muust rahvusest Eesti riigi territooriumil elavad inimesed. Nii me lahendaksime suurema osa eksisteerivast probleemist. Aga t... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh küsimuse eest! Loomulikult olen ma nõus, et oleks positiivne, kui meie ühiskond, olenemata sellest, mis kellegi emakeel on, kas eesti, vene või muu keel, oleks hästi informeeritud. Mis keeles eri ametid peaksid oma kodulehel infot pakkuma, selle analüüsi võiks eraldi teha kas Justiitsministee... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh! Ma olen sellest juba rääkinud, et kuigi seaduse redaktsioon näeb praegu ette, et taotlused peavad olema eesti või inglise keeles, on kohtud läinud natuke edasi. Nad katsuvad suhtuda inimlikult ja võimaluse korral püüavad ilmselt menetleda ka venekeelseid taotlusi, mis seadusega ei ole ette nä... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh küsimuse eest! Te küll natukene muutsite minu ettekannet, minu tutvustatud eelnõu põhimõtteid ja informatsiooni, mida ma siit puldist andsin. Ma ei rääkinud lõhestamisest. Ma rääkisin õigusabi andmisest olukorras, kus inimene ei valda piisaval tasemel eesti keelt või ei valda seda üldse. See k... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh küsimuse eest! Kindlasti mõnel määral aitab. Inimesel on võimalus valida endale sobiv advokaat, kuna kohtumenetluse keel on ikkagi eesti keel. Kui advokaat valdab vene keelt, suudab ta paremini oma kliendiga suhelda. Samas, nagu ma eelnevalt rääkisin, teatud piirkondades on advokaatide abi pi... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Seda te võite Edgari käest küsida. Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh! Vastan niipalju, et nende andmete põhjal, mis me oleme saanud käesoleva aasta kohta, on sellele küsimusele raske vastata. See, et inimesed pöördusid ka eelmise õiguskantsleri poole, kes oma hinnangu selles küsimuses andis, viitab sellele, et probleem on ikkagi olemas. Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh küsimuse eest! Ma olen teiega nõus. Esiteks, riigikeele valdamine on meil kohustuslik. Ütleme niimoodi, et eri keelte valdamine igati rikastab ühiskonda. Kuid kui inimene, kes hetkeseisuga ei valda eesti keelt, satub olukorda, kus ta vajab riigi õigusabi, siis me ei saa tema põhiõigust saada ... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh! Kuna komisjon tegi ettepaneku eelnõu tagasi lükata, siis ilmselt need, kes hääletasid selle ettepaneku poolt, on mingisugusele sellisele järeldusele jõudnud. Mina jään ikkagi oma seisukoha juurde. Inimesed omal ajal pöördusid õiguskantsleri poole ja on olnud ka neid probleeme, millest ma siin... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, hea kolleeg, küsimuse eest! Ma pean kindlasti rääkima nii eelmise õiguskantsleri seisukohast kui ka praeguse õiguskantsleri reaktsioonist meie esitatud eelnõule. Endine õiguskantsler teatas BNS-i kaudu, et nõustub sellega, et see probleem, millest me siin saalis räägime, eksisteerib. Kahjuks ... Loe lähemalt

21.10.2015 / 14:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:21 Töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (84 SE) esimene lugemine

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, istungi juhataja! Lugupeetud minister! Te väitsite, et selle eelnõu eesmärk ei ole teha olulisi muudatusi töövõimereformi osas, pigem on tegemist tehniliste muudatustega. Kuna meil on päevakorras ka riigieelarve eelnõu, siis ma küsin rehabilitatsiooniteenuste hindade kohta, mis on aastaid püs... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Austatud aseesimees! Head kolleegid! Tänan kõigepealt oma kolleegi, kes siin enne esines, väga sisuka ettekande eest! Töövõimetoetuse seadus võeti Riigikogus vastu eelmise aasta novembris. Mäletame kõik puuetega inimeste ja teiste huvigruppide esindajate protesti selle seaduse vastu – alates meeleav... Loe lähemalt

16:53 Riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE) esimene lugemine

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud aseesimees! Lugupeetud minister! Loen Rahandusministeeriumi selgitustest, et eelnõu algatamine on tingitud vajadusest viia riigilõivumäärad kooskõlla riigilõivuseaduse § 4 lõikest 1 tuleneva kulupõhimõttega, mis ütleb, et riigilõivumäär kehtestatakse lähtuvalt toimingu tegemisega kaa... Loe lähemalt

20.10.2015 / 10:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:03 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE) esimene lugemine

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud esimees! Lugupeetud minister! Riigieelarve seaduse eelnõu seletuskirjast selgub, et Eesti Arengufondi toetus väheneb järgmisel aastal 23% ehk peaaegu neljandiku võrra. Miljonilt eurolt kukub see 770 000 euro peale. Mingit seletust seletuskirjast välja ei loe. Äkki suudate seda seleta... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Septembri lõpus arupärimistele vastates ütles haridusminister Jürgen Ligi, et ta on eelarves pettunud. Samas ei osanud ta midagi öelda õpetajate alampalga suuruse kohta. Äkki täna, kui me arutame riigieelarvet juba suures saalis, oskab rahandu... Loe lähemalt

14.10.2015 / 14:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:28 Euroopa Liidu kodaniku seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (57 SE) esimene lugemine

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud härra minister! Eelnõu § 1 punktides 26 ja 27 muudetakse seaduse § 56 ja 57 selliselt, et trahvimäärasid vähendatakse 300-st 100 trahviühikuni, vähendades samas trahvi suurust 3200 eurost 1100 euroni. Seletuskirjas põhjendatakse seda selliselt, et sanktsioonid po... Loe lähemalt

16:04 Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (81 SE) esimene lugemine

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud aseesimees! Lugupeetud minister! Rahvusvahelise kaitse saajal on õigus riigi õigusabi taotlemisel esitada taotlus suuliselt või kirjalikult keeles, mida ta mõistab. Alalistel elanikel, kelle emakeel on vene keel, on kehtiva riigi õigusabi seaduse järgi õigus esitada taotlus kas eesti... Loe lähemalt