Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 88Ava/Sulge kõik
13.03.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:20 Arupärimine Sisekaitseakadeemia kolimise mõistlikkuse kohta (nr 318)

Dmitri Dmitrijev: Aitäh! Austatud vastaja! Minu kolleegide eelmistele küsimustele vastates mainisite, et nii Tartu Ülikooli Narva Kolledži kui ka Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledži tudengid, kes õpivad Virumaal, jäävad suure tõenäosusega nii elama kui ka töötama Ida-Virumaale. Vaadates viimaseid statistikaan... Loe lähemalt

20:37 Arupärimine valitsuse ettepaneku kohta ühendada omavahel Kohtla, Kohtla-Nõmme ja Toila valla ühinemisel moodustuv Toila vald, Iisaku, Alajõe, Mäetaguse ja Tudulinna ühinemisel moodustuv Alutaguse vald ning Illuka vald (nr 313)

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud aseesimees! Hea ettekandja! Enne haldusreformi algust koosnes Ida-Virumaa neljast loogilisest koostööpiirkonnast. Paraku ei ühti haldusreformi käigus ühinevate omavalitsuste piirid nende loogiliste koostööpiirkondade piiridega. Muutub ka maakonnapiir, kuna mõned omavalitsused lähevad... Loe lähemalt

14.02.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:41 Eesti Vabariigi ja India Vabariigi kohtulikult karistatud isikute üleandmise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (375 SE) esimene lugemine

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, istungi juhataja! Lugupeetud justiitsminister! Lepingu järgi tunnustab vastuvõttev riik üleandva riigi kohtu otsust. Samas ütleb artikkel 9, et kui karistus ei vasta oma iseloomu või kestuse või mõlema poolest vastuvõtva riigi õigusele, siis on teatud tingimustel võimalik karistust muuta. ... Loe lähemalt

08.02.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:13 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE) kolmas lugemine

Dmitri Dmitrijev: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Eelmise aasta lõpus ilmunud Riigikontrolli aruandes "Riigi tegevus laste tervise hoidmisel ja ravimisel" alustas riigikontrolör Alar Karis oma pöördumist sõnumiga, et lõpmatult korratud hüüdlausel "Lapsed on meie tulevik!" on erinevalt suuremast osast loosu... Loe lähemalt

13.12.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:43 Raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (259 SE) teine lugemine

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud esimees! Hea ettekandja! Ma loen, et "konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande koostamise kohustusest on vabastatud tütarettevõtja, kelle kõik aktsiad või osad kuuluvad ühte konsolideerimisgruppi". Kas oli arutelu selle kohta või kas keegi on küsinud, mis saab nendest ettevõtjatest... Loe lähemalt

16.11.2016 / 13:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:01 Haldusreform

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud esimees! Austatud peaminister! 12. oktoobril, vastates minu kolleegi Peeter Ernitsa küsimusele, lubas riigihalduse minister Arto Aas: "Aga me arutame valitsuses kindlasti lähima kuu aja jooksul omavalitsuste rahastamise mudeli tulevikustsenaariume." Kuna sellest on möödunud rohkem... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh! Jõgevamaa Omavalitsuste Liit pöördus hiljuti õiguskantsleri poole riigihalduse ministri teavituskirja tõttu, kus räägiti ühinenud omavalitsuste eelistamisest toetusmeetmete eraldamisel. Teavituskirjas oli märgitud, et haldusreformi soovitusliku suuruse kriteeriumi (11 000 elanikku) tuleb arve... Loe lähemalt

15.11.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:29 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (319 SE) esimene lugemine

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Küsin nendesamade tagastamata toetussummade kohta. Kas sa oskad siin saalis öelda, kes need võlglased on? On need kohalikud omavalitsused või eraõiguslikud subjektid, kes kogu selle miljoni võlgu on ja kelle käest seda tagasi nõutakse? Loe lähemalt

08.11.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:17 Jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (257 SE) teine lugemine

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Eesti Linnade Liit on kirjutanud oma seisukohas, et nad peavad väga oluliseks kohalike omavalitsuste jäätmehooldusega seotud kohustuste katteks uue rahastamismudeli kehtestamist. Nad leiavad, et praeguse sõnastuse alusel tekib küsimus, kas toetust võ... Loe lähemalt

07.11.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

17:39 Arupärimine korteriühistute võlgnevustega tegeleva töörühma kohta (nr 250)

Dmitri Dmitrijev: Aitäh! Lugupeetud proua ettevõtlusminister! Te ise ütlesite, et Ida-Virumaa korteriühistute võlgnevustega seotud probleemid on palju ulatuslikumad ja keerulisemad. See on osaliselt tingitud sellest, et suur hulk kortereid kuulub kolmandate riikide kodanikele, suures osas Venemaa Föderatsiooni kodani... Loe lähemalt

26.10.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:28 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE) esimene lugemine

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud rahandusminister! Päästeamet on juba praegu väga keerulises seisus, kus osa tööst tehakse ära vabatahtlike abil. Riigieelarve näeb ette, et järgmisel aastal tõuseb päästeametnike palk vaid ca 3%. Samas näitab makromajanduse prognoos, et eelarve kasv palga... Loe lähemalt

19.10.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:44 Riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (299 SE) esimene lugemine

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud esimees! Lugupeetud härra minister! Keskerakonna fraktsioon mitmel korral on algatanud riigi õigusabi seaduse muutmise eelnõu, millega püüdsime kõrvaldada diskrimineerivat olukorda, kus riigi õigusabi taotlused lükatakse tagasi põhjusel, et need ei ole esitatud eesti keeles. Eelnõu... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh! Austatud justiitsminister! Pean teie eelnenud jutu peale mainima, et Keskerakonna fraktsioon ei tahtnud oma eelnõuga muuta kohtumenetluse keelt, milleks on eesti keel. Jutt oli riigi õigusabi taotluste esitamise keelest. Mõni aeg tagasi esitas Eesti Advokatuur Justiitsministeeriumile taotluse... Loe lähemalt

16:31 "Spordipoliitika põhialused aastani 2030". 2015. aasta täitmise aruanne

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud esimees! Lugupeetud kultuuriminister! Küsin ka treenerite kohta. Alates 2015. aasta algusest hakati toetama viienda ja kõrgema kutsetasemega treenereid. Kas ei ole arutatud võimalust toetada näiteks kolmanda ja neljanda kategooria treenereid, selleks et ühelt poolt tagada spordisüste... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Austatud esimees! Head kolleegid! Ma kindlasti ei liialda, kui ütlen, et liikumine on terve ja õnneliku elu alus. Tervena elatud aastate arv on Eestis võrreldes 2009. aastaga vähenenud pea kahe aasta võrra. Just seetõttu on spordipoliitika oluline valdkond, mida ei tohiks kuidagi alahinnata. Spordi... Loe lähemalt

18.10.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:07 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud härra peaminister! Kui rääkida Euroopa Liidu poliitika teostamisest, siis ma vaatasin just Euroopa Parlamendi uudiseid. Eelarvekomitee on avaldanud tugevat toetust põllumajandussektorile ning lisanud eelarve eelnõusse 600 miljonit eurot selleks, et pehmen... Loe lähemalt

29.09.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:27 Jäätmeseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (257 SE) esimene lugemine

Dmitri Dmitrijev: Austatud esimees! Lugupeetud minister! Endise kohaliku omavalitsuse juhina pean tunnustama eelnõu algatajaid ja ministrit, et selline eelnõu on üldse välja tulnud. Viimastel aastatel on kohaliku omavalitsuse üksuste jäätmehoolduse kulud järjest kasvanud. Mind paneb siin aga mõtlema üks punkt, mis kõ... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Küsimus on pigem ministrile, aga ma küsin teie käest. Ma veel kord tunnustan seda, et selle ideega hakati tegelema ja ka riik kulusid osaliselt kompenseerib. Aga kas selle toetuse arvestamisel võiks peale aadressiobjektide arvu hiljem arvestada ka se... Loe lähemalt

27.09.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:17 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (248 OE) esimene lugemine

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Eesti Koolijuhtide Ühenduse arvamuses seisab, et õpetajate puhverkoja ideed ei ole võimalik ellu rakendada ning sellise asendusõpetajate süsteemi loomisega raiskab riik raha. Kuidas sa sellisesse kriitikasse suhtud? Kas see on sinu arvates põhjendatu... Loe lähemalt

19.09.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:09 Arupärimine tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse kohta (nr 229)

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Väga hea oli kuulda, et see teema lõppude lõpuks ka siia saali jõuab. Tavaliselt me tegeleme küll tagajärgede likvideerimisega, mis läheb tihtipeale maksma rohkem sellest, kui me paneksime suuremat rõhku näiteks ennetamisele, mis tavaliselt on l... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Austatud esimees! Head kolleegid! Juuni alguses esitas 16 Keskerakonna fraktsiooni liiget arupärimise tervise- ja tööministrile tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse kohta. Kuna teema on kirjas valitsuskoalitsiooni tegevuskavas, lootsime väga, et Vabariigi Valitsus töötab välja tööõnnetus- ja kutseh... Loe lähemalt

15.09.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Haldusreformist" arutelu

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Tuletades meelde haldusreformi seaduse menetlemise protsessi, lubati meile selle aasta teiseks kvartaliks lausa 18 reformile sisu lisavat eelnõu. Käes on juba kolmas kvartal. Meil on olemas ilus ja isegi maagiline number 5000 elanikku, aga me ... Loe lähemalt

15.06.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:12 Perehüvitiste seaduse eelnõu (217 SE) kolmas lugemine

Dmitri Dmitrijev: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Tahan veel kord rääkida muudatustest, mille eest Keskerakonna fraktsioon tugevalt siin saalis on seisnud. Ma tahan sisuliselt rääkida nendest muudatusettepanekutest, mis ei leidnud komisjonis toetust, aga millega Keskerakonna fraktsioon oleks soovinud para... Loe lähemalt

08.06.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:28 Perehüvitiste seaduse eelnõu (217 SE) teine lugemine

Dmitri Dmitrijev: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Ma tänan Helmenit väga põhjaliku ettekande eest! Pean aga kahjuks mainima, et Eesti Keskerakonna fraktsiooni muudatusettepanekutest on sisuliselt arvestatud ainult ühte, mis puudutab täitemenetlusaegse elatisabi suuruse arvutamise aluseks võetavat perioodi.... Loe lähemalt

01.06.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

Dmitri Dmitrijev: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Mul on üle anda Eesti Keskerakonna fraktsiooni arupärimine tervise- ja tööministrile tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse kohta. Töötervishoiu ja tööohutuse algaastatel räägiti ja loodeti, et Vabariigi Valitsus töötab välja tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlu... Loe lähemalt

14:05 Riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (210 SE) esimese lugemise jätkamine

Dmitri Dmitrijev: Aitäh! Hea kolleeg! Ma püüan siis võimalikult lühidalt tuua välja kõik need eesmärgid, mis algatatud seaduse muutmise eelnõus on püstitatud. Riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõuga võetakse kohtult ära võimalus automaatselt tagastada muus keeles esitatud riigi õigusabi taotlused. Lisaks täi... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, hea kolleeg! Hea küsimus. Olen suures osas teiega nõus. Meie esitatud eelnõu käsitleb seda probleemi natuke kitsamalt, kui teie oma küsimuses pakute. Miks me praegu selle esitasime? Kehtiv redaktsioon, milles nähakse ette, et muus keeles esitatud riigi õigusabi taotlused lükatakse tagasi, tek... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Palun vabandust, et ei olnud piisavalt kiire! Head kolleegid! Selles koosseisus me arutame juba teist korda riigi õigusabi seaduse muutmise eelnõu, millega Keskerakonna fraktsioon soovib viia seaduse kooskõlla Eesti Vabariigi põhiseadusega, Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh! Kahjuks tõesti sellist statistikat ei ole, mida ma võiksin praegu siin kasutada. Meie tugineme nendele pöördumistele, mis on saadetud õiguskantslerile. Õiguskantsler nimetab ka oma vastuses meile, et tema poole on viimaste aastate jooksul pöördunud mitmed inimesed selle murega, et neil puudub... Loe lähemalt

31.05.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:43 Riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (210 SE) esimene lugemine

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, hea kolleeg, küsimuse eest! Alustan sellest, et sa väidad, et seda probleemi ei eksisteeri. Siin ei maksa siiski väärinfot  väljastada, kuna me ka komisjonis rääkisime, et meil on küll nende õigusabi taotluste arv teada, kuid kahjuks asjaomast registrit ei ole. Seda statistikat, mitu taotlust... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh toetuse eest ja küsimuse eest! Tegelikult me selle eelnõu käisime välja juba sügisel ja ma leian, et kui me põhimõtteliselt saavutame kompromissi, et mõnes paragrahvis või punktis oleks vaja muudatusi teha, siis me võime neid teha, nagu ma ütlesin, esimese ja teise lugemise vahel. Me ei pea se... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid, nii palju kui teid siin saalis on! Me arutame Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärk on võtta kohtult võimalus automaatselt tagastada riigi õigusabi taotlus, kui see pole esitatud eesti keeles... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh! Me räägime pigem reaalsest olukorrast. Jutt käib suurimast rahvusvähemusest, kes kasutab suhtluskeelena vene keelt. Neid inimesi on tõesti peaaegu üks kolmandik Eesti rahvaarvust. Küsimus on selles, et neil võivad tõesti tekkida probleemid õigusabi saamisel. Kas kõigil tekivad või mitte, seda... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, hea kolleeg, järjepidevuse eest! Kui me räägime eelnõu vormistamisest ja sellest, et see justkui ei vasta oma eesmärgile, siis tegelikult ka praegune seadusredaktsioon keelab kohtule esitada taotlusi näiteks vene keeles. Samas see ei tähenda, et kohtutel ei ole kaalutlusõigust. Sellele vii... Loe lähemalt

16.05.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:13 Arupärimine tervishoiutöötajate kollektiivlepingu kohta (nr 196)

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud esimees! Lugupeetud minister! Vastates küsimustele, te mainisite, et haigekassa eelarve tasakaalustamiseks võiks näiteks riik maksta pensionäride ja laste eest haigekassale lisa. Kindlasti olete analüüsinud, kui palju see nõuaks ka eelarvelisi vahendeid. Kas oskate öelda, mis suurusj... Loe lähemalt

11.05.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

20:53 Haldusreformi seaduse eelnõu (200 SE) teine lugemine

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Haldusreformi sujuvamaks läbiviimiseks pakutakse präänikut ametist lahkuvatele linnapeadele ja vallavanematele, kes saavad kuni ühe aasta palga ulatuses hüvitist. Mis präänik aga ootab näiteks linnasekretäri ja vallasekretäri, kes tihtipeale on töötanu... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud esimees! Lugupeetud põhiseaduskomisjoni esindaja! Kui eelnõu sisust rääkida, siis Keskerakonna fraktsiooni esindajad on pidevalt rõhutanud kohaliku omavalitsuse tulubaasi tugevdamise vajadust. Kas oskate öelda, kas haldusreformi eelnõu menetlemisel on arutatud näiteks Ida-Virumaa eri... Loe lähemalt

04.05.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:43 Perehüvitiste seaduse eelnõu (217 SE) esimene lugemine

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud sotsiaalkaitseminister! 2015. aastal võttis Riigikogu vastu otsuse, mis nägi ette elatisabi maksmist 215 euro ulatuses. Praegu menetluses olevas eelnõus me näeme 215 asemel ainult 100 eurot, mis on ka muidugi parem kui mitte midagi. Ma küsin selle kohta üle. K... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Algatuseks tahan öelda, et perehüvitiste seadus on oma ülesehituselt väga terviklik. Seda tänu sellele, et see koondab endasse kõik lapse sünni ja kasvatamisega seotud toetused, sh elatisabi. Vaatamata sellele, et me liigume tasapisi õigusloome parandamise ... Loe lähemalt

04.05.2016 / 13:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:01 Töökoha loomise toetus

Dmitri Dmitrijev: Aitäh! Varem töökoha loomise toetuse meedet kommenteerides ütlesite te nii, tsiteerin: "... tegelema peab ka uute töökohtade loomise ja majandusstruktuuri mitmekesistamisega." Ka eilse Äripäeva juhtkiri viitas asjaolule, et Ida-Virumaale tuleks kasuks mitmekesisem ettevõtlus. Kuna väiksemate ettevõt... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes! Küsimus on töökoha loomise toetuse kehtestamise kohta Ida-Virumaal. Sellist riigi eritoetust peaks saama ettevõte, kes võtab tööle vähemalt 20 töötut Ida-Virumaa inimest. Kui me räägime aga uutest investee... Loe lähemalt

02.05.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

18:50 Arupärimine erihoolekande investeeringutoetuse kohta (nr 185)

Dmitri Dmitrijev: Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Lugupeetud sotsiaalkaitseminister! 17. märtsil esitasid 19 Keskerakonna fraktsiooni liiget arupärimise erihoolekande investeeringutoetuse kohta. Nimelt, eelmise aasta sügisel jõustus määrus "Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine", millega kehtestati toet... Loe lähemalt

19.04.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:11 Ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE) esimene lugemine

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Räägime veel standarditest ja turvalisusest. Hetkel oleksime me nagu nõus teatud nõuete lihtsustamisega. Loobutakse ametikoolituse nõudest ja ka sellest, et peaks olema tunnistus selle koolituse kohta. Kas teile ei tundu, et selles vormis esit... Loe lähemalt