Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 91Ava/Sulge kõik
10.06.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:43 Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmise seaduse eelnõu (129 SE) teine lugemine

Dmitri Dmitrijev: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Kuna Vabariigi Valitsus algatas eelnõu tegelikult eelmise aasta 19. detsembril ja esimese ja teise lugemise vahel meil tekkis piisavalt pikk paus, tuletan meelde, et eelnõuga täpsustatakse Euroopa Liidu perioodi 2014–2020 ühtekuuluvuspoliitika alla kuuluva ... Loe lähemalt

20.04.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:51 Arupärimine Ida-Virumaa tuleviku kohta (nr 28)

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud peaminister! Meie kolleegid on siin väga palju küsinud investeeringute mõistlikkuse kohta ja siin pean ma kindlasti nendega nõustuma, et pangad hindavad enda riske. Aga mida teha, kui regioonis on turutõrge, kui meie tagatisvara maksumus on tunduvalt väiksem kui ... Loe lähemalt

15.04.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:12 Riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed) eelnõu (169 SE) kolmas lugemine

Dmitri Dmitrijev: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! See eelnõu koos lisaeelarve seaduse eelnõuga on kompleksne vastutsükliline meede, mis peaks tasandama või pigem leevendama koroonaviiruse põhjustatava haiguse leviku tagajärgi. Meil võivad siin saalis olla erinevad arvamused erinevate valitsuste pakutud mee... Loe lähemalt

22.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:54 Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmise seaduse eelnõu (129 SE) esimene lugemine

Dmitri Dmitrijev: Austatud aseesimees! Head kolleegid! Seda seaduseelnõu arutas rahanduskomisjon k.a 14. jaanuaril ja eelnõu tutvustas meile algatajate esindaja rahandusminister Martin Helme. Nii nagu minister enne juba mainis, täpsustatakse eelnõuga seaduse tasandil Rahandusministeeriumi ja tema valitsemisala tegevu... Loe lähemalt

04.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:41 Maksubaasi kahandamise ja kasumi ümberpaigutamise ennetamiseks maksulepingutega seotud meetmete rakendamise mitmepoolse konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (88 SE) teine lugemine

Dmitri Dmitrijev: Austatud eesistuja! Head Riigikogu liikmed! Rahanduskomisjon arutas eelnõu teise lugemise ettevalmistamisel k.a 18. novembril. Tuletan meelde, et konventsiooni rakendamisel vähenevad nii Eesti residentide võimalused hoiduda kõrvale teenitud tulu maksustamisest kui ka mitteresidentide võimalused kasu... Loe lähemalt

14:58 Ettekanne "Spordipoliitika põhialuste aastani 2030" täitmise kohta

Dmitri Dmitrijev: Austatud aseesimees! Lugupeetud ministrid! Head Riigikogu liikmed! Sport õpetab ausalt võitlema, sport õpetab väärikalt kaotama. Niisiis õpetab sport kõike, ta õpetab elu. Nii on öelnud Ernest Hemingway. Kuulsa kirjanikuga on raske mitte nõustuda – spordil on isiksuse kujunemisel täita oluline roll.... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Tuleks mõelda veel globaalsemalt. Miks mitte taotleda õigust korraldada kuulsaima jalgrattavõistluse Tour de France esimesi etappe? Investeeritud miljonid tulevad mitmekordselt kindlasti tagasi.Järgmisel aastal toimuvad Tokyos olümpiamängud. Alates 2000. aastast oleme igal suveolümpial võitnud vähem... Loe lähemalt

06.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:03 Maksubaasi kahandamise ja kasumi ümberpaigutamise ennetamiseks maksulepingutega seotud meetmete rakendamise mitmepoolse konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (88 SE) esimene lugemine

Dmitri Dmitrijev: Austatud eesistuja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas eelnõu k.a 22. oktoobril. Eelnõu tutvustasid meile Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna juhataja Lemmi Oro ja peaspetsialist Tiina Hansson. Konventsiooni rakendamise korral vähenevad nii Eesti residentide võimalused hoida kõrvale t... Loe lähemalt

08.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:26 Keskkonnatasude seaduse täiendamise seaduse eelnõu (41 SE) esimene lugemine

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea ettekandja, vaatasin teie esitatud eelnõu üle. Keskkonnatasude seaduse § 551 sätestab laekunud keskkonnatasude jaotamise riigieelarve ja kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvete vahel ja eraldi käsitletakse maavara kaevandamisõigust, sh põlevkivi kaevandamisõigus... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Eelmise Riigikogu koosseisu lõpus arutasime me keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu 660. Tol hetkel oli Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit esitanud muudatusettepaneku, et jätta rohkem rahalisi vahendeid Kirde-Eesti kohalikele omavalitsustele, ... Loe lähemalt

08.05.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:09 Noortevaldkonna arengukava

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud esimees! Lugupeetud haridus- ja teadusminister! Riigikantselei eestvedamisel on algatatud uue arengustrateegia "Eesti 2035" loomine. Samal ajal muutuvad lähiajal kehtetuks paljud teised arengukavad, sh noortevaldkonna arengukava, mille kehtivus lõpeb järgmise aasta lõpus. Kuna me tih... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Peale Haridus- ja Teadusministeeriumi kavandavad noorsootöö meetmeid ka teised ministeeriumid. Kuna ma ise olen rohkem sõna võtnud noorte tervise ning vähese liikuvusega seotud teemadel, mis on spordivaldkonna kaudu seotud rohkem Kultuuriministeeriumiga, siis küsin, kas ja kuidas kaasatakse uue noor... Loe lähemalt

23.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:06 Kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (769 SE) teine lugemine

Dmitri Dmitrijev: Austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu eesmärk on luua õigusraamistik tulundusühistu vormis tegutseva kindlustusandja asutamiseks ja ühistuna tegutsemiseks. Kehtiva kindlustustegevuse seaduse kohaselt tohib kindlustus... Loe lähemalt

17.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:12 Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (752 SE) esimene lugemine

Dmitri Dmitrijev: Aitäh! Austatud ettekandja! Mul on täpsustav küsimus, mis haakub eelmise küsija küsimusega. Kas ikkagi need teisaldatavad kaamerad paigaldatakse edaspidi ainult nende automaatkontrollimärkide 559a ja 559b kehtivusalasse, mis osutavadki automaatsele liiklusjärelevalve teostamisele, või on ka selles p... Loe lähemalt

19.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:43 Kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (769 SE) esimene lugemine

Dmitri Dmitrijev: Austatud aseesimees! Head kolleegid! Kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu arutas rahanduskomisjon oma istungil 11. detsembril. Lisaks sellele, millest minister on juba rääkinud, küsiti näiteks, miks ei ole seda muudatust varem tehtud. Rahandusministeeriumi esindaja ... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh küsimuse eest! Aga vastan lühidalt, et ei ole arutatud. Loe lähemalt

12.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

19:06 Krediidiasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (750 SE) teine lugemine

Dmitri Dmitrijev: Austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud kolleegid! Muudatusettepanekute tähtajaks, mis oli 29. november, eelnõu muutmiseks ettepanekuid Riigikogu liikmetelt, fraktsioonidelt ega komisjonidelt ei esitatud. Täiendavaid ettepanekuid ei laekunud ka huvigruppidelt. Rahanduskomisjon arutas eelnõu 4. detsem... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh küsimuse eest! Tegelikult ma märkisin, et see tõesti võib olla eelnõu kõige probleemsem koht. Me diskuteerisime selle üle nii esimese lugemise kui ka teise lugemisega seoses nii komisjonis kui ka siin saalis. Ka varem esitati küsimusi, mis puudutasid seda teemat. Selle muudatusettepaneku sõnas... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Hea kolleeg, aitäh küsimuse eest! Ma toonitan veel kord, et laitmatu reputatsiooni mõiste ei ole uus. See oli ka kehtivas krediidiasutuste seaduses kasutusel. Samas me lähtume ka Euroopa Liidu direktiivist 2013/36/EL, nn pangandusdirektiivist, kus samuti nähakse ette, et pangajuhtide ametisse nimeta... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh küsimuse eest! Me küll komisjonis seda eraldi ei arutanud. Aga otsin praegu seletuskirjast, minu meelest on direktiivi kohaselt piiratud näiteks nõukogudesse kuulumine. Minu meelest oli maksimum neli nõukogu, kuhu inimene võib üheaegselt kuuluda. Ja kui inimene kuulub ka juhatusse, siis ta min... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Hea kolleeg! Viimasel rahanduskomisjoni istungil, kus me arutasime kõiki neid muudatusettepanekuid, meil tekkis tõesti kahtlus, et äkki see on vastuolus põhiseadusega. Me oleme seda põgusalt arutanud ja kuulanud kõikide istungil osalenud fraktsioonide liikmete arvamusi. Kohal olid ka Reformierakonna... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh! Ma ütlen lisaks sellele, mis ma olen juba siin puldis rääkinud, et me oleme pikalt diskuteerinud selle sõnastuse üle. Paremat ettepanekut ei tulnud ei Reformierakonna fraktsioonilt ega teistelt fraktsioonidelt. Ja komisjon jäi seisukohale, et see sõnastus, mille pakkus välja Rahandusministeer... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, hea kolleeg! Tõesti, esmaspäeval oli meil arutusel küsimus, kas me võtame selle eelnõu jooksva nädala päevakorrast välja, võtame veel aega juurde ja proovime selle punkti sõnastuse osas rohkem selgusele jõuda. Aga teisipäeval toimunud istungil tundus, et selle punkti osas on kõik selge, pole ... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Hea kolleeg, aitäh küsimuse eest! Direktiivis käsitatakse "laitmatu reputatsiooni" mõistet veel laiemalt. Me võtsime sealt välja kõik isikuomadustega seotu, kuna komisjon leidis, et kuigi direktiivis on sellelegi viidatud, ei pea me pangajuhtide valikul arvestama niivõrd nende isikuomadustega, kuivõ... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh küsimuse eest! Juba esimese lugemise eel leidsid komisjonis paljud liikmed, et selle direktiivi ülevõtmine vajab hoolega läbimõtlemist. Mõnede paragrahvide või punktide-lõigete sõnastus ei olnud komisjoni liikmete arvates kuigi loogiline. Sellest tulenevalt on ka tehtud mõned muudatusette... Loe lähemalt

05.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

19:51 Ettekanne "Spordipoliitika põhialuste aastani 2030" täitmise kohta

Dmitri Dmitrijev: Lugupeetud eesistuja! Head kolleegid! Keskerakonna fraktsiooni nimel tahan tunnustada kõiki, kes on panustanud spordivaldkonda. Kui me vaatame Eesti inimeste liikumisharjumusi iseloomustavaid üldiseid näitajaid, siis viimaste aastate statistika järgi asi paraneb. Meie spordiklubide ja spordiorganis... Loe lähemalt

21.11.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

21:44 Krediidiasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (750 SE) esimene lugemine

Dmitri Dmitrijev: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas eelnõu k.a 13. novembril. Algatajate esindajatena tutvustasid eelnõu Rahandusministeeriumi finantsturgude poliitika osakonna juhataja Thomas Auväärt ja peaspetsialist Helen Korju-Kuul. Rahandusministeeriumi esindaja märkis, et eelnõu... Loe lähemalt

24.10.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:04 Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (675 SE) teine lugemine

Dmitri Dmitrijev: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Vabariigi Valitsuse 22. augustil algatatud maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga muudetakse maksumenetlust tugevamaks ja lahendatakse praktikas tekkinud probleeme. Sisuliselt arutasime me eelnõu saa... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh küsimuse eest! Tegelikult see lisaõigus, mis antakse Maksu- ja Tolliametile, tuleneb ühest Tallinna Ringkonnakohtu otsusest, mille kohaselt hetkel ei tulene Maksu- ja Tolliametile ei raskeveokimaksu seadusest, maksukorralduse seadusest ega ka muudest õigusaktidest õigust nõuda raskeveokite reg... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, hea kolleeg! Suur tänu väga hea küsimuse eest! Ma ei mäleta, kes kolleegidest komisjonis küsis enam-vähem samamoodi, mis toimub nende sõidukitega, mis kuuluvad välismaalastele. Ministeeriumilt tuli selline vastus, et nad tegelevad probleemidega paralleelselt. Hetkel nad pakuvad, et Maksu- ja ... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh sisulise küsimuse eest! Sama teema vastu tundsid huvi ka komisjoni liikmed. Õnneks oli kohal Statistikaameti esindaja, kes selgitas, et esiteks on andmeid vaja loomulikult statistika koostamiseks. Saadud statistikat kasutatakse mitmel otstarbel, näiteks palgalõhe arvutamisel, transpordi planee... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, hea kolleeg! Täpselt sama poleemika tekkis meil tõesti komisjonis. Tookord oli tõesti küsimärk, miks me ei saa kõiki küsimusi korraga lahendada. Aga samas mainis ministeeriumi esindaja, et meil tasuks kiireloomulist probleemi lahendada kiiremas korras, mis puudutab sedasama Tallinna Ringkonna... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, hea kolleeg! Täpsemaid andmeid mul kahjuks siin kohe öelda ei ole. Vajadusel võin paluda, et komisjoni ametnikud saadavad teile hiljem täpsustavad andmed. Loe lähemalt

23.10.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti vajab põlevkivienergeetikast väljumise strateegiat ehk Põxitit" arutelu

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud eesistuja! Hea ettekandja! Alustan selliselt. Meie kolleeg ütles, et me ei jõua puhtama majandusega riikide hulka enne, kui ei loobu põlevkivienergeetikast. Selle kohta tahaks mainida, et Euroopas on kõige saastavam ikkagi transpordisektor, mille järel tuleb põllumajandus ja alles si... Loe lähemalt

26.09.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:34 Keskkonnatasude seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (660 SE) esimene lugemine

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, istungi juhataja! Lugupeetud keskkonnaminister! 12. septembril, keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu 645 esimese lugemise ajal, küsis meie kolleeg Krista Aru aastaid kehtivat keskkonnatasude süsteemi silmas pidades, kas eelnõu väljatöötamisel on arvestatud regionaalse aspektiga. To... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Aitäh! Hea ettekandja, vastates minu esimesele küsimusele te väitsite, et põhiprobleemiks on nende taotluste vähesus, mis tulevad Ida-Virumaalt Keskkonnainvesteeringute Keskusele. Pidades silmas olukorda, et Ida-Virumaa tööstusettevõtted on KIK-i keskkonnaprogrammi põhirahastajad, ja pidades silmas ... Loe lähemalt

19.09.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:04 Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (675 SE) esimene lugemine

Dmitri Dmitrijev: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas eelnõu komisjoni istungil 10. septembril. Ka siis tutvustas eelnõu algataja esindajana rahandusminister Toomas Tõniste. Komisjoni esindajana pööran tähelepanu kahele aspektile, mida komisjonis küsiti ja mille üle liikmed muret tundsi... Loe lähemalt

08.05.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:03 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Riigi eelarvestrateegia 2019–2022" arutelu

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud aseesimees! Lugupeetud rahanduskomisjoni esimees! Eelmine ettekandja rääkis meile põgusalt defitsiidist ja struktuursest tasakaalust, millest on saanud meie peamine lähtepunkt riigieelarve seisu hindamisel, aga ma pean viitama ka struktuurse positsiooni arvutuste võimalikele ebatäpsu... Loe lähemalt

20.03.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (578 SE) esimene lugemine

Dmitri Dmitrijev: Aitäh! Hea kolleeg! Ida-Virumaast rääkides te oma ettekandes rõhutasite Narvat ja Kohtla-Järvet. Ma natuke laiendan teie silmaringi. Lüganuse vallas, kus eesotsas on Reformierakonna tegelane ja opositsiooni kuulub tegelikult 45% volikogu liikmetest, mõnesse komisjoni opositsiooni liikmeid üldse ei l... Loe lähemalt

21.02.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:01 Vabariigi Valitsuse ülevaade Euroopa stabiilsusmehhanismi antud stabiilsustoetustest ja Eesti Vabariigi osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud rahandusminister! Riigikogule esitatud aruandes on muu hulgas märgitud, et Eesti garantiikohustused, mis on seotud Eesti osalemisega Euroopa stabiilsusmehhanismis, kajastuvad meie riigivõla arvestuses. Kas oskate öelda, kui suure osa ESM-iga seotud garant... Loe lähemalt

13.02.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:37 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

Dmitri Dmitrijev: Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud välisminister! Kui suur roll on teie arvates välissuhete arendamisel Eesti-Venemaa piirilepingul või pigem kui suur takistus on selle puudumine? Ma pean silmas tõsiasja, et Eesti-Vene piir on Euroopa Liidu idapiiri osa ning ka Eesti Vabariigi presidendi e... Loe lähemalt

06.12.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:31 Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (518 SE) kolmas lugemine

Dmitri Dmitrijev: Head kolleegid! Juba 31 aastat on möödas päevast, mil Tšernobõli aatomielektrijaamas juhtus avarii ning üle Ukraina, Valgevene ja Venemaa levis radioaktiivne saast, mille mõjuala võis olla veel palju suuremgi. Täna me räägime siin taas Tšernobõli veteranide sotsiaalsetest garantiidest ning nende to... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: ... on tänaseks päevaks alles jäänud tunduvalt vähem kui 3000. Needsamad inimesed, tänu kellele on Euroopas ära hoitud laiema mastaabiga ja suurema keskkonnamõjuga katastroof, on sunnitud pidevalt tegelema oma terviseprobleemidega. Meie laual oleva seaduseelnõu järgi ette nähtud 230-eurone sotsiaaln... Loe lähemalt

11.10.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

18:03 Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (518 SE) esimene lugemine

Dmitri Dmitrijev: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Seda seaduseelnõu tutvustas sotsiaalkaitseminister Riigikogu sotsiaalkomisjoni erakorralisel istungil, mis toimus esmaspäeval, 2. oktoobril. Lisaks oli kohale kutsutud Sotsiaalministeeriumi sotsiaalkindlustuse osakonna peaspetsialist Liidia Soontak. Peale k... Loe lähemalt

Dmitri Dmitrijev: Austatud aseesimees! Head Riigikogu liikmed! Eesti Keskerakond on aastaid rääkinud sellest, et kõigile Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osa võtnud veteranidele tuleks tagada võrdsed õigused. Oleme esitanud eelnõusid, oleme pöördunud ka õiguskantsleri poole. EKRE frak... Loe lähemalt

27.09.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:31 "Spordipoliitika põhialused aastani 2030". 2016.–2017. aasta täitmise aruanne

Dmitri Dmitrijev: Head kolleegid! Spordivaldkonna pikaajalist strateegiadokumenti "Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030" saab üldjoontes pidada positiivseks ning on rõõm näha, et Vabariigi Valitsus näitab ka uue riigieelarvega välja armastust spordivaldkonna vastu. Kui riik panustab spordi populariseerimisse... Loe lähemalt