Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 19Ava/Sulge kõik
12.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses kujunenud olukorraga Eestis

Anti Poolamets: Austatud peaminister! Alustan positiivse näitega. Täna kell 12 pidi siin Riigikogu ees toimuma SA Terve Rahvas korraldatud kõnekoosolek, see oli pikalt planeeritud, aga see jäeti turvalisuse kaalutlustel ära. Nüüd probleemide juurde, ikka selle Saaremaa võrkpalli näitel. Siin tundub, et meie ametni... Loe lähemalt

11.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

Anti Poolamets: Aitäh, lugupeetud esimees! Hea ettekandja! Esmalt tahaks tänada, et teil oli väga selge ja jõuline seisukoht ÜRO rändepakti tõrjumisel. Aga sellega ei ole asi sugugi lõppenud. Vaatamata sellele, et Euroopa Liit on rände tõrjumisel armetult läbi kukkunud – eraldi positiivsete näidetena saab välja tuu... Loe lähemalt

29.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

23:06 "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020" 2019. aasta täitmise aruanne

Anti Poolamets: Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Mul on hea meel, et see looduslike pühapaikade kaardirakendus hakkab jälle jalgu alla saama, sest oli ju suur töö ära tehtud. Ma küsin aga praegusel küllaltki intensiivse metsaraie perioodil, kas ei oleks mõeldav mõningaid edasisi samme astuda ja hakata su... Loe lähemalt

22.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:14 Riigikaitseseaduse eelnõu (112 SE) esimene lugemine

Anti Poolamets: Aitäh, lugupeetud juhataja! Austatud ettekandja! Kas oleks põhjendatud tuua praeguste mõistete kõrvale selline mõiste nagu "kriisiolukord"? Kas praeguses seaduses olevaid mõisteid võiks kuidagi veel täpsustada? Tänapäevane kriis ei alga ju päevapealt, õiguslikus mõttes on tegemist väga laia halli ts... Loe lähemalt

Anti Poolamets: Hea ettekandja! Kriisiolukorras ja sõjaseisukorra ajal on potentsiaalse vastase esimene eesmärk lõhkuda otsustamis- ja juhtimissüsteemid. Üks väga tähtis otsustaja on Vabariigi President, kes peaks välja kuulutama sõjaseisukorra. Kas selles seaduses võiks ette näha ka sellise ääretult olulise ja osa... Loe lähemalt

17:06 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (130 SE) esimene lugemine

Anti Poolamets: Austatud ettekandja! Eelnõus on riikliku taustaga isiku paragrahv. Ma ei teagi, kas te oskate sellele küsimusele vastata, sest see on seotud andmekaitsega. Siin saalis on ilmselt kõik täitnud sellised küsimustikud, et kes keda tunneb. Mul tekib küsimus, et kuidas suudavad eraettevõtjad kaitsta selli... Loe lähemalt

21.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (115 SE) esimene lugemine

Anti Poolamets: Lugupeetud juhataja! Austatud ettekandja! 2016. aastal tegid sotsiaaldemokraadid ja ka IRL-i esimees Margus Tsahkna suuri pingutusi soovahetuse lihtsustamiseks. Nad ütlesid oma ühisdokumendis, et on oluline tunnustada isiku sugu lähtuvalt tema enda tunnetusest. Nende plaani järgi pidid kõik mehed sa... Loe lähemalt

04.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:58 Ettekanne "Spordipoliitika põhialuste aastani 2030" täitmise kohta

Anti Poolamets: Aitäh, lugupeetud juhataja! Austatud ettekandja! Me saime just uhkust tekitavad PISA testide tulemused. Minu küsimus on: kui palju on meil andmeid, et võrrelda end lähimate ja teiste Euroopa riikidega, millisel tasemel me oleme oma liikumisharrastuse osas? Loe lähemalt

21.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Riigikogu otsuse "Juhan Sarve Riigikohtu liikmeks nimetamine" eelnõu (102 OE) esimene lugemine

Anti Poolamets: Aitäh, lugupeetud juhataja! Austatud ettekandja! Väidetavasti suureneb valekaebuste hulk seoses perevägivalla väidetavate juhtumitega just siis, kui perekonnad on otsapidi lahutusprotessis. Ja see on väidetavasti tõsine probleem. Siit ka üldisem küsimus: kuidas üldse menetleda valekaebusi? Tegu on j... Loe lähemalt

19.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Maksusüsteem – kuidas edasi?" arutelu

Anti Poolamets: Lugupeetud ettekandja! Ma tsiteeriksin kõigepealt, mida te 2015. aastal olete öelnud. Artikli pealkiri oli "Indrek Neivelt: vaene Ida-Euroopa toetab rikast Lääne-Euroopat". "Kui mõelda, et Eestist on lahkunud 5,7 protsenti inimestest, siis tööjõust oleme kaotanud umbes kümme protsenti. Ehk me oleme ... Loe lähemalt

14.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:57 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks maaeluminister Mart Järvikule

Anti Poolamets: Lugupeetud juhataja! Austatud ettekandja! Postimees on teinud fenomenaalse detektiivitöö ja toonud välja olulised dokumendid Võidula algkoolist. Nimelt on Võidula algkooli juhataja 1. septembri 1963. aasta käskkirjas nr 1 kirjas, et teie olete selle algkooli õpilaste hulgas. Palun teilt otsekohest v... Loe lähemalt

13.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

21:03 Riigikogu otsuse ""Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030" heakskiitmine" eelnõu (52 OE) esimene lugemine

Anti Poolamets: Lugupeetud ettekandja! Te hiljuti kritiseerisite päris teravalt riigireetur Simmi ennetähtaegset vabastamist ja märkisite veel mõned kategooriad, kuhu kuuluvad vangid ei vääri ennetähtaegset vabastamist. Kuidas seda teie seisukohta rakendada nii, et see ka toimima hakkaks? Oleks väga kahetsusväärne,... Loe lähemalt

12.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:28 Välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (45 SE) esimene lugemine

Anti Poolamets: Lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Väliskomisjoni istungil kerkis päris teravalt üles härra Randpere ja teiste esitatud küsimus, et kuidas nüüd ometi nii, et ainult abiellunud inimesed võivad saada neid seaduses ettenähtud hüvesid, ikka koosellunud ka, arvasid nemad, ja loomulikult samast ... Loe lähemalt

23.10.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:24 Kuidas leevendada Brexiti mõju Eesti kodanikele

Anti Poolamets: Austatud peaminister! Praegu on Euroopa Liidu ja Suurbritannia suhetes väga turbulentne periood. Minu küsimus on selle kohta, kuidas Vabariigi Valitsus kavatseb kasutusele võtta meetmeid Eesti kodanike huvide kaitseks eesseisval lahutuse ja ebastabiilsuse perioodil. See puudutab ju tugevalt Suurbrit... Loe lähemalt

10.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Pensioni tulevikust – kes tasub memme vaeva?" arutelu

Anti Poolamets: Eelkõneleja kasutas üsna kindlas kõneviisis väidet, et pikas perspektiivis võiks immigratsioon üldiselt lahendada pensionifondide ja pensionide säilimise süsteemiga seotud probleemi. Ometi on 2016.–2017. aasta Eesti inimarengu aruandes professor Allan Puur öelnud, et arusaam, nagu aitaks sisseränne ... Loe lähemalt

07.10.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:08 Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (33 SE) esimene lugemine

Anti Poolamets: Hea ettekandja! Ma paluksin mäluvärskendust selles osas, millal oli rahastamise madalseis ja kes oli tol ajal ministriks. Loe lähemalt

17.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Õiguskantsleri 2018.–2019. aasta tegevuse ülevaade

Anti Poolamets: Lugupeetud ettekandja! Mõned aastad tagasi kohtumisel teie büroos kerkis üles üks omapärane teema: nimelt, õiguskantsler muretses homoseksuaalsete paaride elamislubade pärast. Üks pool elas vist kuskil Aafrika riigis. See teema oli tõsine, nagu ma mõistsin. Kas meie innukad ametnikud on need elamisl... Loe lähemalt

12.06.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:39 Euroopa Komisjoni liikme kandidaadi ettekanne

Anti Poolamets: Lugupeetud ettekandja! Brexiti üks põhjus on liigne võimu koondumine Brüsselisse, jätkuv föderaliseerumine. 2018. aasta tõi lisaettepanekuid täiendavaks föderaliseerumiseks. Üks neist oli majandusvolinik Moskovici ettepanek euroala ühise eelarve kohta ja teine Macroni ettepanek ühisarmee loomise k... Loe lähemalt

04.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:10 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta

Anti Poolamets: Lugupeetud ettekandja! Viimasel ajal on näha olnud, et meie moodsasse digitaliseeritud süsteemi kipuvad mõned keskaegsed elemendid sisse, ma pean silmas sedasama koduvägivallateemat. Eile, kui siin oli umbusaldamise teema üleval, teadis üks saadik täpselt, kuidas Marti Kuusik oma naist peksab, ta kõ... Loe lähemalt

Anti Poolamets: Kuidas te seda kommenteerite? Loe lähemalt

16.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:13 Finantsinspektsiooni 2018. aasta aastaaruanne

Anti Poolamets: Lugupeetud ettekandja! Suur tänu teile selle eest, et te jõudsite Danske panga filiaali sulgemiseni! Samas tuleb tunnistada, et kaitsevallid ei töötanud kas üldse või töötasid puudulikult. Minu andmetel andis juba 2009. aastal rahapesu andmebüroo teatud infot ja signaale. Sel ajal oli Jürgen Ligi ra... Loe lähemalt

07.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Eesti Panga 2018. aasta aruanne

Anti Poolamets: Lugupeetud ettekandja! Ma kahjuks ei saa liituda selle armsa tänuavalduste kooriga, mis teie valitsemisaja peale tuli. Seda sellel lihtsal põhjusel, et teie valitsemisaega jääb ka globaalne rahapesuskandaal. Siit liikus läbi 200 miljardit eurot – kordan: 200 miljardit eurot! – ja arvatavasti rohkemg... Loe lähemalt