Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 68Ava/Sulge kõik
15.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Õiguskantsleri ettepanek kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 6 Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks

Annely Akkermann: Tänan, hea juhataja! Suur tänu, hea ettekandja, selle teema siia saali toomise eest! Mina olen 18 aastat praktiseerinud kohalikus omavalitsuses ja 2009. aastal Pärnus, kui keskerakondlik linnavõim lõpetas, siis ta lõpetas selle 2019. aastal nii, et detsembriks olid arved tühjad ja 10% eelarvest olid... Loe lähemalt

Annely Akkermann: Suur tänu, hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Õiguskantsler oma ettepaneku tegemisel fokuseeris oma temaatika rohkem nagu maavaldadele. Et on vähe inimesi ja need inimesed, kes volikogudes on, on nagu maa sool ja ühtedest ja samadest inimestest peabki jätkuma mitmesse ametisse. Tõepoolest nii se... Loe lähemalt

11:12 Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (79 SE) esimene lugemine

Annely Akkermann: Suur tänu, hea juhataja! Austatud ettekandja! Keskerakond on lubanud alati õiglasemat riiki, see on teie põhilubadus olnud viimased kümme aastat. Aga 2017, mis oli nüüd teie esimene aasta valitsuses ja mille eelarve te juba 2016 ringi tegite, tegelikult suhteline vaesus suurenes, eriti vanemaealiste... Loe lähemalt

Annely Akkermann: Suur tänu, lugupeetud Riigikogu aseesimees! Hea ettekandja! Kui ma kuulan teie ettekannet ja loen paralleelselt selle eelnõu seletuskirja, mis te olete esitanud, siis tuleb meelde vanarahva ütlus: "Suu laulab, süda muretseb." Nimelt teie jutt on justkui väga ilus, aga arvud selles seletuskirjas on r... Loe lähemalt

10.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Pensioni tulevikust – kes tasub memme vaeva?" arutelu

Annely Akkermann: Suur tänu, lugupeetud Riigikogu aseesimees! Ja suur tänu asjaliku ettekande eest, härra Lepik! Kuulasin samuti Eesti Panga ja Valuutafondi seminaril Martin Helme ettekannet. Sinna saali olid kogunenud vaieldamatud eksperdid ja oma ala praktikud ja rahandusministri esimene sõnum neile oli, et te võit... Loe lähemalt

26.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (14 SE) esimene lugemine

Annely Akkermann: Suur tänu, hea Riigikogu aseesimees! Lugupeetud ettekandja! Me oleme äsja saanud kätte valitsuse esitatud eelarve järgmiseks aastaks. Kahtlemata on see eelmiste aastate laristamise tagantjärele kinnimaksmine ja kahtlemata on see sõnamurdlikkuse eelarve, aga pensionitõusuks on seal siiski erakorralis... Loe lähemalt

Annely Akkermann: Suur tänu, austatud aseesimees! Austatud ettekandja! Lugupeetud kolleeg tõi siia saali kõrgepalgaliste inimeste pensioni täiendava maksuvabastuse teema. Ma tahan juhtida tähelepanu, et 10 000 eurot palka saav inimene maksab ise esimesse sambasse, sotsiaalfondi 2000 eurot ehk peaaegu nelja inimese ke... Loe lähemalt

25.09.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:09 Taastuvenergia

Annely Akkermann: Suur tänu, hea juhataja! Lugupeetud minister! Eile toimus siinsamas Riigikogu konverentsisaalis väike seminar tuuleenergia tootmise teemal. Seal selgus, et umbes kümme aastat on möödunud viimaste tuuleparkide rajamisest, samal ajal oleme väga kaugel eesmärgist, et saada 42% energiast taastuvenergeet... Loe lähemalt

13:04 Energeetika

Annely Akkermann: Suur tänu, hea juhataja! Suur tänu, lugupeetud minister, huvitavate vastuste eest ja ka vesinikuenergiateema valitsuse lauale tõstmise eest! Aga ma küsin tuuleenergia problemaatika kohta. Te eelmises punktis vastasite Ida-Virumaa ja riigikaitseliste piirangute teemal, aga meile eile esitatud dokumen... Loe lähemalt

24.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:03 Riigikogu otsuse "Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (38 OE) esimene lugemine

Annely Akkermann: Suur tänu, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Te äsja tsiteerisite ühte eesti vanasõna, et ükski heategu ei jää karistamata. Mida te õigupoolest sellega silmas pidasite? Loe lähemalt

10:46 Ülevaade avaliku teenistuse 2018. aasta aruandest

Annely Akkermann: Suur tänu, hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Me siin vaidlesime peaministriga, kas Eesti avaliku sektori töötajate osakaal rahvastikus on 11,7% ja kuidas see peaks muutuma. Nimelt on riigi eelarvestrateegias punktis "Riigivalitsemine" ette nähtud valitsussektori töötajate osakaalu kasvu 17,7%-ni.... Loe lähemalt

12:00 Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE) esimene lugemine

Annely Akkermann: Suur tänu, lugupeetud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud minister! Teie selgitusest jääb mulje, nagu oleks koolikohustus eelkõige õpetajate kohustus koolis õpetamas käia. Välishindamine testide vormis, millest te räägite, on ikkagi õpetajate kontrollimine eelkõige. Siin üks kolleeg ütles, et tema mure... Loe lähemalt

23.09.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:05 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE) esimene lugemine

Annely Akkermann: Suur tänu, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Eelnõu seletuskirjale tuginedes võib 95%-se tõenäosusega eeldada, et need 1523 alaealist kõnelevad kodus vene keelt. Loe lähemalt

Annely Akkermann: Eelnõu võimaldab Eestis sündinud alaealistel oma soovi kohaselt Eesti kodakondsust taotleda. Eesti Vabariigi seniste kodanike soov on aga, et Eesti kodanikud kõneleksid eesti keelt ja tunneksid Eesti põhiseaduslikku korda. Üle-eelmisel nädalal lükkas koalitsioon tagasi Reformierakonna eelnõu eesti... Loe lähemalt

Annely Akkermann: Suur tänu, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Te ütlesite, et eestikeelsele haridusele ei saa üle minna järsult, vaid tuleb minna samm-sammult. Sellega saab ainult nõus olla, just samm-sammult eestikeelsele haridusele üleminekut Reformierakonna eelnõu kavandaski. Te lihtsalt ei viinud ennas... Loe lähemalt

16.09.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:07 Arupärimine ühenduste kohta saartega (nr 1)

Annely Akkermann: Tänan, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja, suur tänu Saaremaa elu ja looduse ilu väga poeetilise kiituse eest! Mul on aga hoopis teine küsimus. Nimelt, väikesaarte kogukondade esindajad kohtusid umbes kuu aega tagasi Manijas. Valitsuse liige Jaak Aab võttis sellest kohtumisest osa. Kui Ees... Loe lähemalt

30.08.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

10:07 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Jüri Ratasele

Annely Akkermann: Suur tänu, hea eesistuja! 18. augustil avaldatud ERR-i artikkel vahendab Mart Helme sõnu, et pole midagi õigusvastast selles, kui ülemus teeb oma alluvale ettepaneku omal soovil lahkuda, ja pole midagi õigusvastast ka selles, kui uus juht soovib moodustada oma meeskonda. Minu arvates on selline arus... Loe lähemalt

Annely Akkermann: Suur tänu, eesistuja! Hea Jüri Ratas! Me vestlesime kevadel eelarvestrateegiast, et see on lõpetamata, see ei ole tasakaalus ja seal on vigu. Minu konkreetne küsimus teile kevadel oli, kas tõesti plaanitakse avaliku sektori töötajate osakaalu tõusu 11,9%-st 17,7%-ni, ja hiljem me pidasime selles küs... Loe lähemalt

11.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:31 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) teine lugemine

Annely Akkermann: Suur tänu, hea juhataja! Hea ettekandja! On tõesti sümpaatne kuulda, et te tunnistate oma viga alkoholipoliitika muutmisel 2016. aastal. Aga kas praeguses eelnõus pakutu mitte ei süvenda seda viga ja inimesed jäävad ikkagi käima Läti piiri peal ostmas alkoholi ja kõiki teisi kaupu? Eelarve tulud väh... Loe lähemalt

Annely Akkermann: Suur tänu! Hea ettekandja! Täna arutatav eelnõu ei räägi ju mitte alkoholieelistustest, et mis on parem, kas pits viina, klaas veini või kann õlut. Samuti ei räägi see sellest, kui suur kogus on kultuurne kogus. Eelnõu on ikkagi maksude Lätist tagasitoomise eelnõu. Kui inimesed sõidavad Lätti odava ... Loe lähemalt

05.06.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:36 RES

Annely Akkermann: Suur tänu, austatud juhataja! Härra peaminister! Riigikogu ees toimub täna akadeemiliste töötajate streik. Neid toetavad Eesti Teaduskoda, Eesti Noorte Teaduste Akadeemia, Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu ja mitmed teised asjatundjate ühendused.  Loe lähemalt

Annely Akkermann: Jüri Ratas! 19. detsembril 2018 te andsite oma allkirja teadusleppele, mille esimene punkt ütleb selge sõnaga, et allakirjutanud toetavad teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni avaliku sektori rahastamise suurendamist 1%-ni sisemajanduse koguproduktist ning edasist hoidmist vähemalt samal tas... Loe lähemalt

Annely Akkermann: Suur tänu! Hea peaminister! Mulgi on väga hea meel Kihnu päästehoone valmimise üle. Kui ma vallavanem olin, siis mul õnnestus allkirjastada leping selle maa ostmiseks ja algatada planeering. See on meil selline ühine õnnestumine. Te ütlesite mõni minut tagasi, et ükski erakond ei ole selle vastu, et... Loe lähemalt

04.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:10 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta

Annely Akkermann: Suur tänu, juhataja! Lugupeetud ettekandja, suur tänu ettekande eest! Te ütlesite põgusalt, et maksejõuetuse menetlus vajab reformimist. Mis on täpsemalt need probleemid, mida tuleks siis uue paradigma alt käsitleda? Loe lähemalt

03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:38 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) esimene lugemine

Annely Akkermann: Suur tänu, hea juhataja! Hea ettekandja! Te ütlesite, et alkoholiaktsiis hakkas kasvama eelmise valitsuse ajal, Reformierakonna valitsuse ajal. Millele teie väide toetub? Loe lähemalt

Annely Akkermann: Suur tänu veel kord sõna andmast! Hea ettekandja! Te ütlesite, et õigupoolest käivitas piirikaubanduse kütuseaktsiisi tõstmine ehk madal kütusehind Lätis. Miks te olete siis esitanud piirikaubanduse vähendamiseks alkoholiaktsiiside vähendamise eelnõu ja mitte kütuseaktsiisi vähendamise eelnõu?... Loe lähemalt

16:47 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (7 SE) esimene lugemine

Annely Akkermann: Suur tänu, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Kui te seal Läti alkoholipoes kaks tundi neid annetusi kogusite, siis te ilmselt märkasite ka neid koguseid, mis inimesed autosse laadivad. Kui te nägite, et üks inimene tõstab autosse, ma ei tea, kaks või kolm kasti viina, mis on elaniku kohta aastan... Loe lähemalt

18:17 Siseminister Mart Helmele umbusalduse avaldamise arutamine

Annely Akkermann: Suur tänu, hea eesistuja! Mart Helme, te seisate praegu puldis, kus räägitakse kogu Eesti rahvaga. Täna hommikul me siin seisatasime minutiks, et mälestada Mart Nutti. Mart Nutt ütles, et maine kaob siis, kui inimestele ei räägita tõtt või jäetakse midagi ütlemata. Mõni minut tagasi te sellest kõn... Loe lähemalt

Annely Akkermann: Suur tänu! Ma tahan jätkata Sven Mikseri küsimust. Nimelt, mind väga-väga häirib, kui meie 25 aastat tagasi taastatud iseseisvat, vaba, demokraatlikku riiki võrreldakse sellega, mis oli nõukogude korra ajal. Ma olen teist põlvkonna võrra noorem, te olete minu vanemate vanune. Isegi mina mäletan, et... Loe lähemalt

07.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Eesti Panga 2018. aasta aruanne

Annely Akkermann: Aitäh! Lugupeetud Eesti Panga president! Suur tänu teile seitsme aasta pikkuse töö ja tänase ettekande eest! Teie ametiaeg algas euroala võlakriisi tipus. Kuidas te tagantjärele tarkusena hindate toona kasutatud meetmeid? Mis neist toimisid ja kas oli ka midagi, mis ei toiminud? Ja kas vahepeal stab... Loe lähemalt

17.04.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:02 Peaministrikandidaat Jüri Ratasele volituste andmine Vabariigi Valitsuse moodustamiseks

Annely Akkermann: Suur tänu, hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Teile meeldib ennast näidata kui õigluse kehtestajat Eesti riigis. Te saite peaministriks 2016. aastal. Statistikaameti andmetel elas 2017. aastal suhtelises vaesuses 22,6% Eesti elanikkonnast, mis oli võrreldes varasema aastaga 1,6% võrra rohkem. Abso... Loe lähemalt

Annely Akkermann: Suur tänu, austatud juhataja! Hea ettekandja! Ma ütleks, armas Jüri, me oleme tuttavad aastaid, räägime sina, sa oled olnud külaline minu kodus. Ma olen kindel, et sa tegelikult tead, et ma kirjutan kõik oma sõnavõtud ise ning rangelt toetudes tõsistele uuringutele ja statistilistele faktidele. Kas ... Loe lähemalt

12.02.2015 / 10:00 XII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

Annely Akkermann: Suur tänu! Suur tänu, hea ettekandja, väga huvitava ülevaate eest! Minu küsimus tuleb pisut teise nurga alt. Paar nädalat tagasi andis vabaühenduste liit siinsamas meie majas üle aasta teo auhinna. Selleks teoks osutus heategevuslik algatus Ukraina heaks, mille taga seisavad kolm vabaühendust: Ukrai... Loe lähemalt

13:05 Kalapüügiseaduse eelnõu (801 SE) teine lugemine

Annely Akkermann: Tere päevast, lugupeetud juhataja ja head kolleegid, kes siia saali on jäänud! Vabariigi Valitsus algatas 1. detsembril 2014. aastal kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu, 2. detsembril võeti see menetlusse ja juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. Eelnõu esimene lugemine lõpetati 17. detse... Loe lähemalt

Annely Akkermann: Selle seaduseelnõuga tegelikult lisandub kaluritele veelgi kohustusi oma tegevusest aru anda, näiteks GPS-seadmed motoriseeritud laevadel, ja lisandub uus volitusnorm võimalikuks elektrooniliseks märgistamiseks, kui Keskkonnaministeerium selleks valmis on. Aga tõepoolest, filosoofiliselt on see prob... Loe lähemalt

27.01.2015 / 10:00 XII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (773 OE) esimene lugemine

Annely Akkermann: Tere hommikust! Hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Kõigepealt suur tänu teile selle väga valusa ja tõsise teema tõstatamise ja meie ette toomise eest! Siin saalis peetakse tihti pikki kõnesid sellest, kuidas lapsed ja noored on meie tulevik ning kuidas me soovime, et Eesti peredes oleks rohkem lap... Loe lähemalt

21.01.2015 / 13:00 XII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:02 Valitsuse poliitika

Annely Akkermann: Suur tänu, hea eesistuja! Lugupeetud peaminister! Ma kindlasti ei nõustu teie väitega, et IRL ei ole seisnud Eesti julgeolekupoliitika eest. Te peaksite ise meelde tuletama, et palgaarmeega olid teil hoopis teistsugused plaanid. Küsimus on kodakondsuspoliitika kohta. Kodakondsuspoliitika on teatavas... Loe lähemalt

17.12.2014 / 14:00 XII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

22:36 Kalapüügiseaduse eelnõu (801 SE) esimene lugemine

Annely Akkermann: Tere hilisõhtust, lugupeetud juhataja ja head kolleegid! Riigikogu keskkonnakomisjoni 9. detsembri istungil tutvuti kalapüügiseaduse eelnõuga 801. Eelnõu tutvustasid ja komisjoni liikmete küsimustele vastasid Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Kaire Märtin ja õigusosakonna jurist He... Loe lähemalt

12.11.2014 / 14:00 XII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:45 Sotsiaalhoolekande seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (693 SE) teine lugemine

Annely Akkermann: Suur tänu, hea juhataja! Lugupeetud kõneleja! Töövõimereformi nurgakivi on töövõime hindamine, milleks praegu ei ole veel metoodikat. Riigikontroll on juhtinud tähelepanu Suurbritannia kogemusele, kus oli samasugune reform, mis paraku tõi kaasa töövõime hindamise otsustest 30% edasikaebamise. Eestis... Loe lähemalt

Annely Akkermann: Suur tänu! Te nõustusite väitega, et töövõime hindamine on kõnealuse reformi üks nurgakivi. Te möönsite, et metoodikat alles töötatakse välja, aga eeldate, et sellega saab kõik korda. Minu arvates ei tohiks koda rajada liivale. Teine reformi nurgakivi on töökohad puudega inimestele – ilma nendeta on... Loe lähemalt

23:08 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2013. aastal. Riigi 2013. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus

Annely Akkermann: Suur tänu, hea juhataja! Suur tänu, ettekandja, suurepärase ülevaate eest nii paberil kui ka kõnepuldist! Soovin teie käest küsida sellist asja. Eesti on viimased kümme aastat võtnud vastu Euroopa Liidu abi ja enne seda veel Euroopa Liidu struktuuriabi. Eesti eelarves on mitmesuguste välisabide osak... Loe lähemalt

05.11.2014 / 14:00 XII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:09 Lastekaitseseaduse eelnõu (677 SE) teine lugemine

Annely Akkermann: Tänan, hea eesistuja! Lugupeetud kõneleja! Minu küsimus on perekonna ja lapse suhete kohta. Nimelt, käesolevas seaduses sätestatakse, et seadus on kooskõlas ÜRO lapse õiguste konventsiooniga, ja §-s 5 loetletakse lapse õiguste ja heaolu tagamise põhimõtted, nimetades ära õiguse elule, ellujäämisele,... Loe lähemalt

Annely Akkermann: Kas teie arvates on lapse õigus perekonnas kasvada piisavalt kaitstud? Loe lähemalt

Annely Akkermann: Suur tänu veel kord! Hea ettekandja! Ma saan aru, et me oleme üksmeelsel seisukohal, et lapsele on parim kasvukeskkond perekond. Nimelt ütleb seesama ÜRO konventsioon, et lapse isiksuse täielikuks ja harmooniliseks arenguks peab laps kasvama perekonna keskel õnne, armastuse ning üksteisemõistmise õh... Loe lähemalt

Annely Akkermann: Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Täna arutlusel olev lastekaitseseaduse eelnõu peaks olema kooskõlas ÜRO lapse õiguste konventsiooniga, mis on vastu võetud 1989. aastal ja mille Eesti Vabariigi Ülemnõukogu ratifitseeris 1991. aastal. Minu arvamuse kohaselt on seaduseelnõu kooskõla eelmainitud la... Loe lähemalt

Annely Akkermann: Aitäh! Käesoleva seaduseelnõuga on tehtud ära väga suur töö, kuid selle vundament, aluspõhimõtted, vajavad veel täiendamist. Eelnõu peab astuma ajas edasi, võrreldes 1989. aastaga, ja võtma arvesse tänapäeva meditsiinitehnoloogilisi tingimusi, seda, kuidas tänapäeval võivad lapsed sündida, samuti se... Loe lähemalt

22.10.2014 / 14:00 XII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:29 2015. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (730 SE) esimene lugemine

Annely Akkermann: Suur tänu, hea eesistuja! Lugupeetud minister! Minu teine küsimus lähtub nüüd küll konkreetselt eelarveridadest ja ka konservatiivsest vaatest laste heaolule. Kuni 17-aastastest Eesti lastest elab 9,5% absoluutses vaesuses, sihtarv järgmiseks aastaks on 7,7%. Ma vaatan seletuskirja lehekülge 203, ku... Loe lähemalt

Annely Akkermann: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud minister! Ma palun juba ette vabandust, et minu küsimus ei puuduta riigieelarve summasid, vaid Rahandusministeeriumi strateegilisi eesmärke. Üheks eesmärgiks on usaldusväärse finantskeskkonna edendamine. Selleks on loodud Finantsinspektsioon, kes aitab kaasa Eesti fi... Loe lähemalt

15.10.2014 / 13:00 XII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:14 Valitsuse poliitika

Annely Akkermann: Suur tänu, hea eesistuja! Suur tänu, minister, vastuste eest! Ma tahtsin tähelepanu juhtida, et IRL ei kavanda üldse oma maksureformiga tulumaksuvaba miinimumi ärajätmist või vähendamist. Tahan rõhutada, et IRL-i maksureform ei ole selline nagu sotsiaaldemokraatide ja Keskerakonna pakutud maksurefor... Loe lähemalt

13:34 Merenduspoliitika arengukava rakendusplaani täitmine

Annely Akkermann: Suur tänu, hea eesistuja! Lugupeetud minister! Seda rakendusdokumenti hakati välja töötama Juhan Partsi ministriks oleku ajal. Ma arvan, et oli kindlasti õige otsus anda mõni kuu pikendust, sest selles töörühmas käisid ju väga suured vaidlused juba enne. Põhiline on muidugi meremeeste maksustamine, ... Loe lähemalt

08.10.2014 / 14:00 XII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:16 Kooseluseaduse eelnõu (650 SE) teine lugemine

Annely Akkermann: Suur tänu, hea eesistuja! Hea ettekandja! Minu küsimus lähtub kahe seiga koosmõjust: § 15 käsitleb lapsendamist ja vaatleme lähemalt ka "Pealtnägijas" käsitletud kaasust. See saade oli homopaaride beebibuumist. Üks homopaar kõneles, kuidas nad kalli raha eest ostsid omale lapsed. Meil on vereloovutu... Loe lähemalt

Annely Akkermann: Suur tänu, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Ma sain aru, et te nõustute minuga, et surrogaatemadus on väga paljude probleemide allikas. Te ütlesite nii. Ma sain aru, et te kinnitate ka seda, et surrogaatemadus Eestis on keelatud ja surrogaatemadus raha eest on inimkaubitsemine. Samas ütleb § 15... Loe lähemalt

Annely Akkermann: Hea eesistuja! Lugupeetud kolleegid ja külalised! Minu arusaama järgi on jumala armastus ühtmoodi nii homo- ja heteroseksuaalide kui ka eostatud laste jaoks. Mind ajendas täna kõnet pidama juba tuntud "Pealtnägija" klipp beebibuumist, kus üks homoperekonna liige kõneles õnnelikult, kuidas on võimali... Loe lähemalt

24.09.2014 / 13:00 XII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:14 Toimetulek

Annely Akkermann: Kas teie arvates toetab väljapakutud madalapalgaliste maksuvabastuse reform Eesti naiste palga paranemist ja Eesti perede paremat toimetulekut? Loe lähemalt

Annely Akkermann: Suur tänu, hea eesistuja! Lugupeetud tervise- ja tööminister! On kaks valdkonda, milles Eesti on negatiivses mõttes Euroopa esimeste hulgas: üks on Eesti meeste tervis ja teine on Eesti naiste palk. Nende mõlemaga on Eesti Euroopas punase laterna rollis. Praegu saab 32% Eesti naistest madalaimat pa... Loe lähemalt

13:27 Sisekaitseakadeemia üleviimisest Ida-Virumaale

Annely Akkermann: Suur tänu, hea eesistuja! Lugupeetud peaminister! Pärnumaa saadikuna esindan ma ühte regiooni, ja kui ma toetasin Sisekaitseakadeemia viimist Ida-Virumaale, siis selle otsusega ma võib-olla kahjustasin Pärnu maakonna Paikuse politseikooli, väga teenekat haridusasutust. Aga ma arvan, et Eesti riik o... Loe lähemalt

22.09.2014 / 15:00 XII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:56 Arupärimine riikliku arengukava "Eesti merenduspoliitika" rakendusplaani elluviimise kohta (nr 417)

Annely Akkermann: Suur tänu, hea eesistuja! Suur tänu ettekande eest, lugupeetud minister! Ka minul on laevandussektori konkurentsivõime tugevdamise töö läbi vaadatud. Seal on väga selgelt ja mitmekülgselt arvude abil põhjendatud, et Eesti ettevõtlussektori konkurentsis püsimine, Eesti konkurentsivõime laevade lipuma... Loe lähemalt