Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 40Ava/Sulge kõik
11.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

Andres Sutt: Aitäh! Hea minister, tänan ettekande eest! Ma jätkan Eesti riigi huvidega majandusvallas. Te nimetasite seda oma ettekandes ka üheks peamiseks välispoliitiliseks prioriteediks. Muu hulgas mainisite, et äridiplomaatia edendamiseks on kavas eraldada tänavu 3 miljonit ning 5 miljonit ja 7 miljonit järg... Loe lähemalt

29.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:02 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) teine lugemine

Andres Sutt: Aitäh! Hea minister! Kõigepealt mõned faktitäpsustused, et ei jääks silme ette kõverpeegli pilt. 8. oktoobril esitasime koos sotsiaaldemokraatidega eelnõu, mis oleks tõesti teinud pensionisüsteemi paremaks. Valitsus ei pidanud seda arutamise vääriliseks. Esimese samba pension ei sõltu teisest sambas... Loe lähemalt

Andres Sutt: Aitäh! Hea minister! Ma pean nüüd mõned rahanduslikud valed siin jälle ära korrigeerima. Te ütlesite, et tootlus on väiksem kui inflatsioon. Ei ole. Seda näitab Rahandusministeerium, näitavad erinevad andmed. Lihtsalt üks näide: Eesti pensionifondide indeks 2003–2019 oli 87,6%, inflatsioon 67,8%. Li... Loe lähemalt

Andres Sutt: Aitäh! Hea kolleeg Mihhail Lotman! Tõsi on, et kirjutasin artikli, milles tõin näite kahest inimesest: meeldiv abielupaar, naine ühines teise sambaga, mees aga naise head nõu ei kuulanud ja ei ühinenud. Mis oli tulemus? Naise pension oli 35 eurot kuus suurem. Ma arvan, et kui küsida ükskõik kelle kä... Loe lähemalt

Andres Sutt: Aitäh! Palun igaks juhuks kohe kolm lisaminutit juurde. Loe lähemalt

Andres Sutt: Austatud Eesti rahvas! Hea Riigikogu! Me esindame siin eri maailmavaateid, meil on erinev haridus ja taust, erinev töö- ja elukogemus. Kuid minu arvates on meil üks ühine ülesanne ja vastutus: teha Eestit paremaks, et meie riik oleks homme parem kui täna, et meie inimestel oleks Eestis hea elada nii... Loe lähemalt

27.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:17 Arupärimine maksuvabade käsunduslepingute kohta (nr 15)

Andres Sutt: Aitäh! Hea peaminister! Küsimused on olnud ajendatud rahandusministri vastustest kogumispensioni seaduse eelnõu lugemisel ja ma jätkaks sama nurga alt. Maksudistsipliin on kindlasti hästi oluline ja te olete ise öelnud ka seda, et kogumispensioni muutmine vabatahtlikuks tähendaks seda, et meie inime... Loe lähemalt

Arupärimine rahandusministri nõuniku osalemise kohta tuuleparkide arendajate pressikonverentsil (nr 16)

Andres Sutt: Aitäh! Hea ettekandja! Kuulates teie vastuseid, jääb mulle mulje, et te olete selles küsimuses justkui ettevõtjate poolel ja leiate, et riik on käitunud ebajärjekindlalt või tulnud pidevalt välja uute nõudmistega. Aga kui palju te olete ikkagi Kaitseministeeriumi kui valitsuse ja riigi ühe osaga om... Loe lähemalt

22.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:14 Riigikaitseseaduse eelnõu (112 SE) esimene lugemine

Andres Sutt: Aitäh! Ma arvan, et küsimuste hulk ja fookus näitab väga selgelt, kui oluliseks me riigikaitseseadust peame. Minu küsimus on sama nurga alt, nagu kolleegid juba küsisid selle kaitseolukorra kohta. Ma loen seletuskirja leheküljelt 10 punkti 6: "Eelnõuga antakse volitus kehtestada isikut tõendavate do... Loe lähemalt

16:54 Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmise seaduse eelnõu (129 SE) esimene lugemine

Andres Sutt: Aitäh! Ma küsin ettevaatavalt. Praegune eelnõu puudutab kehtivat struktuuritoetuste perioodi. Aga kuidas see raamistik sobib järgmiseks perioodiks? On seal mingeid muutmismõtteid? Tundub see hea? Kuidas te seda kommenteerite? Loe lähemalt

17:06 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (130 SE) esimene lugemine

Andres Sutt: Aitäh! Teema on kindlasti väga oluline ja väga oluline on seegi, et Eesti püsiks jätkuvalt puhtana. Tõsi on see, mis ka ettekandest korduvalt välja tuli, et reeglid on rahvusvaheliselt karmistunud, ootused on suuremad ja see on suurendanud nii pankade kui ka tegelikult teiste kohuslaste kulu. Oluko... Loe lähemalt

15.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:03 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas

Andres Sutt: Aitäh! Hea peaminister! Olen väga nõus, et kindlasti 2019. aastale tagasi vaadates on asju, mille üle on põhjust uhkust tunda, ja neid te loetlesite päris mitmeid. Samamoodi tõite esile, et tegelikult võiks olla rohkem neid ettevõtteid, kes teadus- ja arendustegevusse ja innovatsiooni investeerivad.... Loe lähemalt

13.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:23 Arupärimine Rail Balticu rahastamise kohta (nr 11)

Andres Sutt: Aitäh! Hea ettekandja! Olen igati nõus, et Rail Baltic on üks kõige olulisemaid taristuprojekte. Me kõik teame väga hästi, et projekti edukus sõltub projektiga tegelevate juhtide kvaliteedist ja projekti juhtimisest. Rail Balticu tippjuhte on viimasel ajal päris palju vahetatud, on olnud päris palju... Loe lähemalt

16:33 Arupärimine kliimaneutraalsusele ülemineku ja tehnoloogiahüppe ettevalmistamise kohta (nr 12)

Andres Sutt: Aitäh! Ma jätkan samal teemal, mille kohta Jüri Jaanson küsis. Oma vastuses teisele küsimusele te ütlesite, et kodumaistel tootmisvõimsustel on kindlasti oluline roll, millega ma olen täiesti nõus. Küsimus on, milliseid tehnoloogiaid me silmas peame ja kuidas me neid tehnoloogiaid kasutame. Kui me r... Loe lähemalt

18:36 Arupärimine prokuratuuri sõltumatuse kohta (nr 10)

Andres Sutt: Aitäh! Hea ettekandja! Oli huvitav kuulda kodanik Mart Helme visuaalseltki emotsionaalset vastust küsimustele, mis esitati siseminister Helmele. Mõistagi sooviks kuulda ka siseminister Helme vastuseid nendele küsimustele, aga ma saan aru, et te siis vastate meile kirjalikult, mis on kindlasti ka tor... Loe lähemalt

16.12.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

16:10 Arupärimine eestikeelsetes koolides õppivate mitte-eesti koduse keelega laste ebavõrdse kohtlemise kohta (nr 9)

Andres Sutt: Aitäh! Hea minister! Minu enda lapsed on kõik ühel või teisel moel õppinud mingi osa oma kooliajast väljaspool Eestit ja selles mõttes on temaatika mulle hästi tuttav. Kooli tugi kogu selles protsessis on ülioluline. Ma jätkan eelmise küsimuse lainel. Sooviksin teada, mida te olete veel kaalunud kas... Loe lähemalt

12.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Andres Sutt: Hea juhataja! Head kolleegid! Möödunud kolmapäeval hääletas Riigikogu Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide fraktsiooni kogumispensioni seaduse eelnõu esimesel lugemisel menetlusest välja. Nii on praegu menetluses vaid valitsuse eelnõu, mis toob aga pensionisüsteemile probleeme juurde, mitte ei la... Loe lähemalt

10:07 Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kas õigusriik on ohus?" arutelu

Andres Sutt: Aitäh, Kaja, hea ettekande eest! Ma olen mõelnud, miks me seda arutelu siin peame nüüd ja praegu. Tegelikult on mul hästi hea meel, et me seda arutelu peame. Mul endal on olnud au olla selle riigi ehitamise juures alates 1990-ndate algusest ning ma olen alati selle riigi käekäigule ja eduloole südam... Loe lähemalt

11.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:26 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) kolmas lugemine

Andres Sutt: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! See on minu esimene riigieelarve siin Riigikogus menetleda, komisjonis samamoodi. Ma pean kahetsusega nentima, et see on kõige läbipaistmatum eelarve, mida ma kunagi olen näinud. On palju kirjeid, mis on tuhandetes või kümnetes tuhandetes, millele on pühendatud p... Loe lähemalt

Andres Sutt: Aitäh! Hea ettekandja! Ma soovin ka omalt poolt väljendada seda, et see ei olnud minu meelest päris hea praktika, mis eile toimus, et sa tõstsid päevakorrapunktide järjekorra ümber ja tegid selle hääletuse kiirelt ära. Ma arvan, et oleks võinud teha nii, nagu päevakorras oli, et me oleks arutanud es... Loe lähemalt

10.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:06 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

Andres Sutt: Aitäh, hea eesistuja! Hea peaminister! Oma ettekandes te seda teemat ei käsitlenud. Minu küsimus puudutab euroala integratsiooni. Teie valitsuse rahandusminister on väljendanud seisukohta, et euroala edasine integratsioon ei ole see, mida tema toetaks. Milline on valitsuse seisukoht selles küsimuses... Loe lähemalt

04.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

18:54 Kogumispensionide seaduse, tulumaksuseaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (91 SE) esimene lugemine

Andres Sutt: Hea juhataja! Head kolleegid! Mul on väga hea meel ja suur au sellel nädalal teist korda siin auväärses kõnetoolis rääkida pensionisüsteemi teemal. Nagu ma esmaspäeval ütlesin: pensionisüsteemi reform on selle Riigikogu koosseisu kõige olulisem või vähemalt üks kõige olulisemaid valikuid ja teemasid... Loe lähemalt

Andres Sutt: Ühisosa, kui otsida, siis kindlasti leiab. Nii nagu me siin ka valitsuse eelnõu arutades rääkisime, näiteks väljamaksete osas, kui pensioniiga on saabunud. Neid mõtteid oli ju ka valitsuse eelnõus. Ja ma arvan ka, et ei ole ju halb, kui on võimalus kasutada täiendavaid investeerimisvõimalusi. Tõsi, ... Loe lähemalt

Andres Sutt: Härra Ligi! Mulle meeldivad sinu küsimused, isegi siis, kui sa neid minu käest küsid. Jah, kui mina lugesin valitsuse eelnõu ja selle seletuskirja – olen seda õige mitu korda lugenud –, siis nägin, et tegelikult see toetab kohustusliku kogumise jätkamist. Seal ei ole mitte ühtegi näidet, mis tõestak... Loe lähemalt

Andres Sutt: Riina, pean sulle vastama enam-vähem samamoodi, kui ma Jürgenile vastasin. Eesti riigil on kohustus tagada oma inimestele mõistlik äraelamine pensionipõlves. Kui me usume fakte, kui me vaatame tõele näkku ja teame, et meie rahvastik vananeb, siis on selge, et ilma kogumispensionita ei ole võimalik e... Loe lähemalt

Andres Sutt: Ma hakkan lõpust pihta. Võib-olla ma ei väljendanud ennast selgelt. Kindlasti ma ei mõelnud seda, et lapselapsele minu pensionirahast makstakse. Ma ikka mõtlesin seda, et ma panen ise tööaja jooksul nii palju kõrvale, et mul oleks kunagi võimalik ka lapselast rõõmustada ja teda toetada.Aga seda küsi... Loe lähemalt

Andres Sutt: Jah, ma ei olnud sellel koosolekul. Ja kui ma nüüd sind kuulasin, siis ma sellest loogikast ka nagu hästi aru ei saanud. Võib-olla peab rahandusministri käest üle küsima, mida ta täpselt mõtles. Aga ma olen sel teemal tehtud analüüse ja muid materjale lugenud, ükski selline analüüs ei ole mulle kätt... Loe lähemalt

Andres Sutt: No näiteks üks Eesti Panga analüüs kinnitab – ja see on ka nende mõjuanalüüsi tutvustavas pikemas dokumendis sees –, et nendel inimestel, kellel on teine sammas, on ka suuremad finantssäästud. Lihtne! Ja jällegi: päris vabaduse annab inimesele see, et tal on mingisugune kapital kogunenud. Vastasel k... Loe lähemalt

Andres Sutt: See on üks vähestest punktidest, mis on kehtivast korrast alles jäänud. Ja selle põhjendus on hästi lihtne. Eelmises punktis on seatud ka piirmäär, millest alates on võimalik raha korraga välja võtta, ja sellise summa juures võib-olla see piirmäär ei ole täidetud. See on 1,3-kordne keskmise pensioni... Loe lähemalt

Andres Sutt: Seda, kas sa said valesti aru, mina ei saa ju sinu eest öelda. Mida ma küll ütlen, on see, et meie eelnõu lahendab nii tänaste kui ka tulevaste pensionäride pensioniteema. Ja lahendab miks? Sellepärast, et me jätame sinna alles väga olulise teguri: see on pensionifondide võimekus rahastada Eesti maj... Loe lähemalt

Andres Sutt: Nagu ma hea kolleegi Jürgeni küsimusele vastasin, tegelikult valitsuse eelnõu seletuskiri pigem toetab meie eelnõu põhimõtet, et enne pensioniiga raha välja võtta ei ole mõistlik. Mis puudutab erinevaid eksperte või seda ühte eksperti, kes on leidnud, et praegune süsteem ongi hästi katki, siis mina ... Loe lähemalt

Andres Sutt: Aitäh! Nii nagu pensionisüsteem ei ole kunagi valmis, ei ole ka see eelnõu mingiski mõttes täiuslik. Kui on ettepanekuid, kuidas seda parandada, on tore. Ma arvan, et ettepanek, mis just praegu kõlas, on väga mõistlik. Tegelikult võiks olla võimalik liituda ka inimestel, kes seda siiamaani pole tein... Loe lähemalt

Andres Sutt: Ikka oleme, hea Aivar, mõelnud nii, nagu sa just ütlesid. Ja ma arvan, et sinu juhitavas komisjonis on meil võimalik eelnõu eesti keel veel paremaks teha. Loe lähemalt

Andres Sutt: Aitäh! Praegu on selliseid aktiivselt ise investeerijaid umbes 2% elanikest, iga viiekümnes. Võib-olla on potentsiaali enamaks, aga ma arvan, et mitte üheski riigis ei saa mitte kunagi kõik inimesed aktiivseteks investoriteks. Ja ma arvan, et ei peagi saama. Me kõik ei ole head arstid, me kõik ei ol... Loe lähemalt

Andres Sutt: Jaa, selle kohta esitati esmaspäeval ju päris mitu küsimust. Milline on inimeste teadlikkus? Kui suur on risk, et tekib hulk pettureid? Kuidas inimestele saab nõu anda? Kui ma õigesti mäletan, siis minister mainis ka, et on mõte avada infotelefon. Ma arvan, et infotelefon on igal juhul mõistlik asi.... Loe lähemalt

Andres Sutt: Jaa, ma lugesin ka seda e-kirja ja ma arvan, see mure on kindlasti asjakohane ja põhjendatud. Kui sa küsid, milline põlvkond saab kõige rohkem kahju, siis ma arvan, et mida varem inimene oma kogumise ära lõpetab, seda halvem see on. Ja samamoodi saavad minu arvates päris palju pihta need, kes on 40+... Loe lähemalt

Andres Sutt: Otsus maksete peatamise kohta tehti ju omas ajas ja omas kontekstis. See oli aeg, kui kehtis veel Eesti kroon. Kuna ma sellel ajal töötasin veel Eesti Pangas, siis mul oli väga hea ülevaade, milline on finantsseis pankades ja mida küsitakse Londonis, mida küsitakse Frankfurdis, mida küsitakse Stockh... Loe lähemalt

Andres Sutt: Kindlasti sõltub see hästi paljudest asjaoludest. Need arvutused olid tehtud väga lihtsatel eeldustel, et palgakasv on 3% ja keskmine tootluse kasv selle ajaperioodi vältel 3,7%. Enam-vähem niisugused need näitajad on 17 viimase aasta jooksul olnud. Ja see on, ma arvan, selline minimaalne tasand. Ku... Loe lähemalt

Andres Sutt: Ma saan seda tunnetust kommenteerida ainult protokolli põhjal, sest ma seal ruumis tookord ei viibinud. Kindlasti hea komisjoni esimees Aivar räägib pärast täpsemalt. Aga tõsiasi on jah see, et hea kolleeg Urmas Reitelmann tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Mina arvan, et see e... Loe lähemalt

Andres Sutt: Hea küsimus! See on nii hea küsimus, et mul on väga raske sellele sisuliselt vastata, kuna ma ju ei tea üksikasju. See eeldaks, et on ikkagi tehtud mingi rehkendus, kuidas siis hea kolleegi Priit Sibula ema pension oleks välja näinud, kui ta ei oleks teise sambaga liitunud. Kindlasti sõltub see palj... Loe lähemalt

Andres Sutt: Ma väga täpselt teiste riikide kogemusi, kuidas nad rahastavad, ei tea, aga kindlasti on riike, kus seda pensionit rahastatakse. Prantsusmaa on minu arvates üks riik, kus seda rahastatakse ka riigituludest. Ja nii on tegelikult ka Eestis olnud. Sa ise ka viitasid, et esimese samba laekumised sellest... Loe lähemalt

Andres Sutt: Lõhkujate ja ehitajate ühisosa ... Ma nüüd püüan ka oma liistude juurde jääda, kindlasti teie olete semantikas ja retoorikas kordades erudeeritum kui mina. Ma lihtsalt arvan, et ühisosa on alati võimalik otsida. No näiteks siis, kui me ei lõhu ja kui me saame üheselt aru, mis on see lähtekoht, kust ... Loe lähemalt

Andres Sutt: Võib-olla lõi minul selle rehkenduse tegemisel välja keskpankuri konservatiivsus. Ma arvan, et tegelikult see number saab olema suurem. Ja kui see number saab olema suurem, siis selle võrra on ju suurem ka summa, mis on teises sambas, ja see tootlus, mis sealt tuleb. Nii et läheb ainult paremaks, ku... Loe lähemalt

Andres Sutt: 2007. ja 2008. aastal tuligi kõige suurem kukkumine. Ja jällegi, tagantjärele tarkusena võib öelda, et kui siis oleks olnud vabamad investeerimisreeglid, kui fondid oleks saanud võtta ka aktsiariski, ostes põhjast, oleks tulemus olnud parem. Aga pensionide puhul me ei peaks vaatama lühiajalist kõiku... Loe lähemalt

Andres Sutt: Keda te menetlejate all täpselt silmas peate? Meid ennast või? (Tarmo Kruusimäe vastab saalist.) Kuidas? Aa, jutt on sellest ehitise näitest. No ma ei tea, mida menetlejad soovivad. Ma arvan, et hea menetleja soovib seda, et majad, mis on täna võib-olla mitte kõige paremas korras, saavad kõige mõist... Loe lähemalt

Andres Sutt: Need näited kõlasid siin ju ka esmaspäeval, need riigid on Poola ja Ungari. Kui palju seal oli usku, kui palju seal oli hädavajadust – aga mis neid kahte riiki kindlasti ühendas, oli soov saada lühiajalist kasu. Ootamatult avastati, et siin on üks hunnik vara, hunnik raha, mida inimesed on aastate j... Loe lähemalt

Andres Sutt: Näiteks sellestsamast Eesti Panga analüüsist tuleb ju väga selgelt välja, et ilma teise sambata on pensionid ca 30% väiksemad ehk teise samba osatähtsus on umbes 30%, Praxise ühe analüüsi järgi 1990-ndate põlvkonnal isegi 45% kogu pensionist. Minu arvates on päris selge, et need valijad ei ole selli... Loe lähemalt

Andres Sutt: Ma proovin siis ühisosa võimalikkuse küsimusele paremini vastata. Ma olen nõus, Urmas Kruusel oli hea kujund, kuidas seda ühisosa leida. Ma arendan seda kujundit edasi. Kui maja püsib kolmesambalisel vundamendil, meie aga teeme ühe samba vabatahtlikuks, siis see maja tõenäoliselt hakkab vaikselt pik... Loe lähemalt

Andres Sutt: See kriitika on nagu ebaõiglane. Selles mõttes, et need piirangud tõesti eksisteerisid. Ma arvan, et see oli hästi tark ja hea otsus, et neid piiranguid ära võeti. Ma olen kuulnud väiteid, et väga palju sellest rahast võiks Eestisse investeerida. Ma arvan, et see ei ole õige. Igasuguse mõistliku ris... Loe lähemalt

04.12.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:12 Valitsuse seisukohad

Andres Sutt: Aitäh, hea juhataja! Hea siseminister peaministri ülesannetes! Olen seda infotundi täna põhjalikult kuulanud. Teie vastustest jääb vägisi mulje, justkui kõik oleksid teie vastu. Te räägite, et on ametnikkonna mäss valitud poliitikute vastu. Oma pühapäevases raadiosaates ütlesite Maaeluministeeriumi ... Loe lähemalt

Andres Sutt: Aitäh! Härra Helme! Teie vastusest koorus küll väga üheselt välja, et kui te peate vajalikuks, siis te jätkate endiselt ametite, ministeeriumide ja sõltumatute inspektsioonide tegevusse sekkumist. Ma arvan, et te sel juhul ikkagi väga oluliselt õõnestate õigusriigi alustalasid. Kui me räägime ametni... Loe lähemalt

02.12.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:04 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) esimene lugemine

Andres Sutt: Aitäh, hea juhataja! Hea minister! Ma toon kõigepealt sissejuhatuseks sihukese tahavaatepeegli pildi sellesama eelnõu seletuskirjast – tabel 4 leheküljel 96. Seal esitatud arvutused näitavad väga üheselt, et 17-aastane teise sambaga liitumise periood on sõltumata sissetuleku suurusest mõjunud pensio... Loe lähemalt

Andres Sutt: Aitäh, hea juhataja! Hea minister! Ma seekord küsin valikuvabaduse võtmes. Kui ma õigesti aru sain, siis te ütlesite, et kui inimene ise investeerib investeerimiskontot või pensioni investeerimiskontot kasutades, siis vahendustasusid ei tule maksta. Hästi! Aga tooge palun näide, kui suured on ise in... Loe lähemalt

Andres Sutt: Aitäh! Palun kohe kolm lisaminutit ka. Loe lähemalt

Andres Sutt: Austatud juhataja! Head kolleegid! Pensionisüsteemi reform on kindlasti selle koosseisu üks olulisimaid, võib-olla kõige olulisem valik ja otsustuskoht. Seetõttu on hästi tähtis, et me saame aru vastutusest, mis selle otsusega kaasneb. Ehk väga lihtsustatult: meil on valida selle vahel, kas teha pen... Loe lähemalt

14.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:57 44 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks maaeluminister Mart Järvikule

Andres Sutt: Aitäh! Ma arvan, härra minister, et viisakas on saadikute küsimustele siiski vastata. Samamoodi ei ole mitte ainult viisakas, vaid on ka teie kohustus tulla komisjoni istungile siis, kui teid kutsutakse. See, et teil samal ajal on valitsuse istung, ei ole tõsine vabandus. Aga nüüd minu küsimus. Mill... Loe lähemalt

Andres Sutt: Aitäh! Lugupeetud minister! Ma tulen tagasi selle lepinguteema juurde. Te ütlesite, et selle lepingu valmistasid ette teised, aga kirjutasite alla teie. Kas te saite ka aru sellest, millele te alla kirjutasite? Loe lähemalt

13.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:30 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) teine lugemine

Andres Sutt: Aitäh! Hea ettekandja! Me tegime ettepaneku suurendada teadus- ja arendustegevuse rahastust 10,6 miljoni võrra eesmärgiga luua rakendusuuringute keskus, mis oleks praegu puuduvaks lüliks teaduse ja ettevõtluse vahel. Äkki kordate veel üle, mis olid sisulised põhjendused, miks see ettepanek komisjoni... Loe lähemalt

Andres Sutt: Aitäh! Hea ettekandja! Kindlasti selgus tekstis tähendab ka selgust mõttes. Kui seda teksti on keeruline lugeda, siis äkki ei ole see mõte seal teksti taga ka kõige selgem. Selle koha pealt ma kindlasti tervitan plaani eelarve läbipaistvamaks teha. Mis puudutab eelarve kvaliteeti, millest siin ka ju... Loe lähemalt

Andres Sutt: Kui on aega juurde vaja, siis ma küsin, praegu veel ei küsi. Head kuulajad! Me räägime siin 11,8-st või 11,7-st – sõltuvalt sellest, kas me räägime tuludest või kuludest – ja seal järel on üheksa nulli, me räägime miljarditest, suurtest summadest, mis ongi väga mõistlik. Suurte numbrite puhul on ala... Loe lähemalt

Andres Sutt: ... rahastamise katteallikaks sobivad väga kohaselt CO2 kvoodi müügist saadud tulud, selles osas, mis ületab kliimaneutraalsuse poolt. Samuti sobib sinna väga hästi Sotsiaalministeeriumi kavandatav sissemakse ettevõttesse DigInEst, kuna selle ettevõtte tegevusvaldkond ehk personaalmeditsiin ja tervi... Loe lähemalt

20:26 Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (79 SE) teine lugemine

Andres Sutt: Aitäh! Hea ettekandja! Hea meel on kuulda, et valitsus teeb tööd. Mul on selline küsimus: millal selle töö tulemust võiks näha ja kas te komisjoni esimehena tutvustasite meie ettepanekut ka Eesti Pensionäride Ühenduste Liidule? Kas te küsisite selle kohta ka nende arvamust? Loe lähemalt

12.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:28 Välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (45 SE) esimene lugemine

Andres Sutt: Aitäh! Hea minister! Ma tulen tagasi Signe Riisalo küsimuse juurde perekonna kui sisulise mõiste kohta. Inimesed elavad koos, neil on lapsed, nad teevad tööd, lapsed käivad koolis. Mis sõnumi te ikkagi annate Välisministeeriumi nendele töötajatele, kes ei ole ametlikult abielus? Kuidas nende karjäär... Loe lähemalt

07.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (85 OE) esimene lugemine

Andres Sutt: Aitäh! Hea ettekandja! Olles kuulanud teie ülevaadet komisjoni istungist ja kolleegide küsimusi ning teades ka Oudekki Loone varasemaid väljaütlemisi, siis kas te olete ikka kindel, et see valik sobib Eesti rahvuslike huvidega kõige paremini? Loe lähemalt

06.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:43 Väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (28 SE) teine lugemine

Andres Sutt: Hea juhataja! Head kolleegid! Tuleme siis merelt ja raudteelt finantsturgude juurde. Tuletan meelde eelnõu sisu: Euroopa Liidu aktsionäride õiguste direktiivi ülevõtmine Eesti õigusesse, mille eesmärk on edendada börsiettevõtete ja aktsionäride vahelist suhtlust. Ehk see eelnõu puudutab ainult neid ... Loe lähemalt

Andres Sutt: Me räägime ju erinevatest asjadest. Loomulikult toetame me eesti keele kasutamist. Antud juhul on jutt prospekti täiemahulisest tõlkest eesti keelde. Senimaani on peetud piisavaks, et tõlgitakse prospekti kokkuvõte. Meie meelest on see piisav. Loomulikult on emitent võimeline tõlkima ka kogu prospek... Loe lähemalt

Andres Sutt: Hea küsija! Ma ei ole näinud veel ühtegi prospekti, mille pikkus on neli või viis lehekülge. Üldjuhul on need mõnisada lehekülge ja tõlgitud kokkuvõte on tavaliselt ka vähemalt 10 lehekülge. Nii et kogu sisu, mis on vajalik, on seal kirjas. Nagu ma ütlesin, küsimus ei ole mitte võimekuses, loomuliku... Loe lähemalt

Andres Sutt: Nii lennukalt minu mõte küll ei liikunud. Ma arvan, sisu on võimalik võtta kokku ka kümnel leheküljel ja ainult pealkirja tõlkimine ei ole kindlasti piisav. Loe lähemalt

Andres Sutt: Sellega olen ma sada protsenti päri. Ma arvan, et kõige halvem argument, mida öelda, on see, et me ei tee muudatusi sellepärast, et kogu aeg on nii tehtud. Seda ma ei öelnud. Ma ütlesin, et siiani on olnud piisav, kui on tõlgitud kokkuvõte. Me võime võtta erineva seisukoha. Mõned inimesed komisjonis... Loe lähemalt

Andres Sutt: Ma olen väga nõus sellega, et loomulikult peavad kõigil olema võrdsed võimalused. Tänane õigusruum täieliku tõlkimise nõuet ei kehtesta. Sel juhul on juba praegu võimalused justkui ebavõrdsed, mida mina isiklikult ei arva, aga lõpptulemusena me ju kõik hääletame siin selle seaduseelnõu üle. Komisjon... Loe lähemalt

Andres Sutt: Ma ei tea, kas siin oli küsimus ka või oli see rohkem repliik. Loe lähemalt

Andres Sutt: Mul ei ole midagi selle vastu, et tõlkijatel oleks piisavalt tööd ja oleks võimalik tõlkida erinevaid materjale eri keeltesse. See ei ole kindlasti mitte teema. Mul oleks väga hea meel, kui Tallinna börsile tuleks järjest enam emitente. See on ju asi, mille eest ka see eelnõu peaks seisma, et me koh... Loe lähemalt

23.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:15 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) esimene lugemine

Andres Sutt: Aitäh! Hea minister! Lugesin ja tutvusin põhjalikult 443 leheküljel oleva 2020. aasta eelarvega. Infot on tõesti väga palju, aga oluline on esitamata. Hästi detailides on räägitud tuhandetest ja suht-koht üldiselt on räägitud miljonitest või sadadest miljonitest. Ma arvan, et see, mida Toomas Kivimä... Loe lähemalt

Andres Sutt: Aitäh! Hea minister! Siin on käsitletud erineva detailsuse ja kaaluga küsimusi. Ma korra küsin veel ühe suure pildi küsimuse. Kui on üks asi, mida ma selles eelarves ei näe, siis see on suurem tulevikuvaade. See puudutab demograafiat, see puudutab sedasama kliimat ja tegelikult ka e-riiki. Demograaf... Loe lähemalt

Andres Sutt: ... et ei olda selleks tehniliselt valmis. Kas see on prioriteediküsimus või on seal mingi muu põhjus? Loe lähemalt

18:21 2019. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (81 SE) esimene lugemine

Andres Sutt: Aitäh! Hea minister! Ma jätkan Maris Lauri küsimust ja küsin siis sedasi: kui hea ülevaade teil ministrina eelarve kulude poolest on? Millise regulaarsusega teile aru antakse ja kui pingsalt ja täpselt te seda jälgite, sh valitsuses? Loe lähemalt

23.10.2019 / 12:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:57 Transfusiooni vajalikkus prokuratuuris

Andres Sutt: Aitäh! Hea minister! Ma tulen tagasi Riina Sikkuti küsimuse teema juurde, mis puudutas head õigusloome tava ja teist sammast. Märkisite õigesti, et teatud juhtudel võib sellest tavast kõrvale kalduda, näiteks kui on tegemist Euroopa Liidu õigusaktide ülevõtmisega või on muidu kiireloomuline asi. Tei... Loe lähemalt

22.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:08 Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eesti keele elujõu, arengu ja õppe tugevdamiseks“ eelnõu (60 OE) esimene lugemine

Andres Sutt: Aitäh! Kuulasin neid kahte ettekannet ja mulle on endiselt ebaselge, miks peaks keegi siin saalis olema nüüd kindlam, et valitsus ka tegelikult eestikeelsele haridusele üleminekuga tegelema hakkab, kui ilma otsuse eelnõuta ei ole valitsus suutnud seda teha. Ehk et te annate iseendale ülesande ja sii... Loe lähemalt

21.10.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

16:21 Arupärimine välistööjõu vajaduse kohta põllumajandussektoris (nr 5)

Andres Sutt: Aitäh! Hea minister, aitäh hea ülevaate eest, kust tuli väga ilusti selle probleemi teravik välja! Pean silmas just hooajatööliste suurt vajadust. Kui ma teist õigesti aru sain, siis teie eelistus oleks, et tööandjad leiaksid täiendava hooajalise tööjõu pigem Eestist. Siit ka minu küsimus. Miks nad ... Loe lähemalt

17:30 Arupärimine ministri ametitegevuse kohta (nr 3)

Andres Sutt: Aitäh, härra juhataja! Väga õige, ma just vaatasin, et mind on kuidagi lükatud sinna tagumisse otsa. Aga enne, kui ma jõuan küsimuse juurde, ma siiski tahan proua ministrile meelde tuletada, et te olete Riigikogu poolt ametisse nimetatud ja te olete siin selleks, et vastata Riigikogu liikmete küsimu... Loe lähemalt

10.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Pensioni tulevikust – kes tasub memme vaeva?" arutelu

Andres Sutt: Aitäh! 30. septembril oli väga hea ja esinduslik seminar Eesti Pangas, kus olid kohal nii meie oma eksperdid kui ka rahvusvahelised eksperdid. Räägiti pensionisüsteemist, valikutest – kõigest olulisest. Ja täna on siin olnud kolm põhjalikku, head ettekannet. Kaspar Oja mainis, et pensionisüsteemi vä... Loe lähemalt

Andres Sutt: Hea juhataja! Head saali jäänud kolleegid! Ma tundsin, et ma sellel teemal pean siiski veel kord sõna võtma. Minu meelest on täna siin hea debatt olnud: on olnud sisukad ettekanded, on olnud emotsioone. Ja mulle iseenesest väga meeldis, kui ka kolleegid Isamaast ütlesid, et meie eelnõus on palju häi... Loe lähemalt

09.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:05 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (37 SE) esimene lugemine

Andres Sutt: Aitäh! Hea Valdo! See teema mind isiklikult kõnetab ja puudutab hästi tugevalt. Ma olen kokku veidi üle üheksa aasta elanud enam-vähem pooleks Ühendriikides ja Luksemburgis. Need on kaks väga erinevat eesti kogukonda. Ma olen näinud Ühendriikides, kuidas läbi põlvkondade on eesti kogukond, kus on jä... Loe lähemalt

08.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Andres Sutt: Hea juhataja! Hea Riigikogu! Möödunud aastal võeti siinsamas saalis koalitsiooni ja opositsiooni koostöös vastu aasta parim seadus – investeerimisfondide seaduse täiendamise seadus, millega täiustati kogumispensionisüsteemi korraldust. 17 aastat tagasi oli pensionireformi keskne eesmärk leevendada e... Loe lähemalt