Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 99Ava/Sulge kõik
01.06.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

21:34 Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (233 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Austatud eesistuja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Hea minister! Keskkonnakomisjon arutas keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu 233 oma 16. mai istungil. Olgu ära mainitud, et selle eelnõu algatas Vabariigi Valitsus 2. mail ja Riigikogus on tõepoolest tegemist kiireloomulise menetlusega.Kes... Loe lähemalt

09.05.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

19:15 Arupärimine Murastes asuva politsei- ja piirivalvekolledži tegevuse lõpetamise ning tegevuse Paikusele üleviimise kohta (nr 189)

Andres Metsoja: Hea eesistuja! Lugupeetud minister! Mõni aeg tagasi oli meil hea võimalus külastada Paikuse politsei- ja piirivalvekolledžit ja me nägime selle taristu väga selgelt ära. Ma sain aru, et kohalik omavalitsus on väga hea koostööpartner ja ta on avaldanud soovi, et seda keskust laiendataks. Aga ma küsin... Loe lähemalt

05.05.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:09 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Lairiba ehk kiire interneti väljaehitamise arendamine" arutelu

Andres Metsoja: Aitäh! MKM on komisjonile esitanud dokumendi projekti. Väga selgelt on välja öeldud, et see vajab veel täiendamist. Ja ühel viimasel kohtumisel me sellest alles ka rääkisime. Eks siin on olnud erinevaid kuupäevi ja sellel, miks see on veninud, on oma põhjendused ja põhjused. Seda dokumenti on lubatu... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Mul on informatsioon – ma loodan, et see vastab tõele –, et teie varasem taust oli seotud pigem raadioside ja -linkide valdkonnaga. Sellest tuleb ka minu küsimus. Kas te näete, et mobiilside valdkonnas on ka praegu turutõrge? Operaatorid suunavad oma suundantenn... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Austatud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Head ettekandjad ja Riigikogu liikmed! Ausalt öelda pean ma kohe alustuseks ütlema, et lairiba teemat on hea meel siin saalis arutada, sellest rääkida, sest see on esmakordne, kui seltskonnas on ka naised. Tavaliselt, kui me oleme riigieelarve kontroll... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Esimene küsimus puudutas universaalteenust. Pean tunnistama, et ausalt öeldes ma ei ole pädev sellele küsimusele vastama. Ma saan aru, et universaalteenuste nimekirjas seda ei ole. Meil on Eesti Posti teenus universaalteenus, nagu ma aru saan. Aga küsimus on selles, et kui me vaatame, mis on ... Loe lähemalt

19.04.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:11 Ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma arvan, et me oleme õigel teel. Teenuste maailmas tuleb kodanikku rohkem usaldada ja vähem tegelda regulatsioonidega, sest ühiskond saab nende teenuste korraldamise poolega tegelikult ideaalselt ise hakkama. Tõsi on ju see, et me võiksime mõelda laiemalt ni... Loe lähemalt

14.04.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:07 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Riigivalitsemise reformist" arutelu

Andres Metsoja: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja, suur tänu hea ettekande eest ja ka nende eelnevate ettekannete eest, mis riigireformi toetusrühmas on korduvalt aset leidnud! Minu küsimus puudutab maksimalismi ja minimalismi. Üldiselt on siin saalis inimesed, kes tahavad olla maksimalistid, kuid ... Loe lähemalt

06.04.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:07 Haldusreformi seaduse eelnõu (200 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, hea asespiiker! Lugupeetud minister! Minu küsimus puudutab liitumise puhul üliolulist lepingut ehk ühinemislepingut, täpsemalt selle õiguslikku jõudu. Elu on näidanud, et lepinguid on rikutud. Võib juhtuda, et lepingut ei täideta. Küsimus kõlab nii: kas te näete vajadust siduda ühinemislepin... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Austatud Riigikogu esimees, ma palun kohe alustuseks lisaaega! Loe lähemalt

Andres Metsoja: Hea Riigikogu ja lugupeetud asjaosaline seal üleval rõdul, kes on jäänud üksi istuma! Aga teema on seda väärt. Esimene valdade reform Eesti alal toimus 1866. aastal kehtima hakanud liberaalse vallaseaduse alusel. Moodustati omavalitsusüksused, vallakogukonnad, mis pidid enda valitud volikogude kaud... Loe lähemalt

22.02.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

21:33 Arupärimine Eesti piimanduse kohta (nr 154)

Andres Metsoja: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Maaelu oluline osa on põllumajandus. Põlevkivitööstus on aga oluline Ida-Virumaal ja see on tööstussektoris väga tähtsal kohal. Ma nägin und, et Eesti riik läheb põlevkivisektorile appi. Minu küsimus tulebki siit. Mulle tundus, et põllumajandusm... Loe lähemalt

18.02.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 "Eesti turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015" täitmise aruanne

Andres Metsoja: Aitäh, lugupeetud asespiiker! Austatud minister! Tänan ettekande eest! Ma väga hoolega lehitsesin seda kokkuvõtete raamatut, kuid kahjuks pean möönma, et ma ei leidnud sealt Pärnu siseturvalisuse ühishoone plaani realiseerimist. Olen selle pärast natuke kurb. Kuid samal ajal ma tean, et tulevikukava... Loe lähemalt

17.02.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:41 Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (160 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Sellest eelnõust võib lugeda välja erinevaid efektiivsusnäitajaid. Minu küsimus ei puuduta mitte e-valimisi, vaid pigem valimisjaoskondi. Siin käis ka maavanemate teema läbi. Eelnevast elust tean ma, et on olnud üsna tugev surve ikkagi valimisjaoskondi... Loe lähemalt

15.12.2015 / 10:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas

Andres Metsoja: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea peaminister! Te tõite oma ettekandes välja, et mõttemalli ja käitumismudeli muutus on olulise tähtsusega. Samas viitasite sellele, et Eesti haridusvõrk on liialt killustunud. Minu küsimus tulebki meie konservatiivse haridusvaldkonna kohta. On teada, et teadus- ja are... Loe lähemalt

12:35 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti teadus- ja arendustegevuse valikud, võimalused ja ristteed" arutelu

Andres Metsoja: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Härra Tamm! Teil on kindlasti olemas seisukoht kõrgharidusvõrgu osas. Mis te arvate, kas tänane kõrgharidust andev ülikoolivõrk on Eestis piisav? Kas kolledžid on selles süsteemis vedajad või kaasalohisejad? Loe lähemalt

09.12.2015 / 14:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:55 Alkoholiseaduse täiendamise seaduse eelnõu (111 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Mulle on saanud arusaadavaks teie mõttekäik, et alkoholimüüki tuleks piirata, eriti nendes kohtades, kus autojuhtimine ja alkoholimüük kokku puutuvad. Aga palun selgitage eelnõu väljendit "tankla territooriumil asuvas ehitises". Minus tekitab see terve hulga... Loe lähemalt

25.11.2015 / 14:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:24 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2014. aastal. Riigi 2014. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus

Andres Metsoja: Aitäh, juhataja! Lugupeetud ettekandja, ma tänan selle ülevaate eest! Ma tõesti tunnen, et selgroog on paigas, see ettekanne, see kokkuvõte oli väga hea. Läbivad teemad olid konkurentsivõime, tootlikkus, kompetentsemad juhid, spetsialiseerumine nii era- kui ka avalikus sektoris. See kõik on hästi ol... Loe lähemalt

16.11.2015 / 15:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

16:28 Arupärimine RMK reformimise kohta (nr 80)

Andres Metsoja: Austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud minister! Mina olen aru saanud, et metsa Tallinna tuua ei saa, kuid Riigimetsa Majandamise Keskuse saaks viia Tallinnast välja. Me oleme siin täna pikalt rääkinud sellest, milline võiks olla ettevõtlusvorm, aga koalitsioonileppes on lausa kokku lepitud, et teat... Loe lähemalt

17:04 Arupärimine lairibavõrgu ehk kiire interneti arendamise kohta (nr 86)

Andres Metsoja: Aitäh, eesistuja! Lugupeetud minister! Kahtlemata on põhivõrku optilise kaabli näol tehtud investeering tänuväärt ettevõtmine. Circa 30 miljonit on investeeritud ja ma saan aru, et 40 miljonit tuleb veel investeerida. Kuid minu küsimus puudutab seda viimast miili. Kuidas te arvate, kas oleks mõistli... Loe lähemalt

28.10.2015 / 14:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:24 Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE) teine lugemine

Andres Metsoja: Lugupeetud eesistuja! Head Riigikogu liikmed! Eelnõu esimene lugemine toimus 30. septembril ja muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati 14. oktoober. Eelnõu kohta muudatusettepanekuid ei esitatud. Sellest tulenevalt otsustas juhtivkomisjon 20. oktoobril saata eelnõu teiseks lugemiseks Riigik... Loe lähemalt

27.10.2015 / 10:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:36 Jahiseaduse §-ga 10¹ täiendamise ja püsiasustusega väikesaarte seaduse § 5 lõike 1 täiendamise seaduse eelnõu (56 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Austatud istungi juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed ja seaduseelnõu algatajad! Riigikogu keskkonnakomisjon arutas seaduseelnõu 56 küsimusi oma 20. oktoobri istungil. Olgu öeldud, et eelnõu on algatatud 11. juunil 2015. aastal. Istungist võtsid osa Rein Ratas, Andres Metsoja, Deniss Boroditš, Mat... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Tõepoolest, ma lugesin seda ja panin ka tähele, et see nõnda on. Samal ajal ei ole kuskil öeldud, et jahindusnõukokku ei võiks kaasata kohaliku omavalitsuse inimesi. Selle ettepaneku saab kindlasti selles kontekstis teha. Aga tõepoolest, seaduse regulatsioon selles küsimuses võiks olla selgep... Loe lähemalt

22.10.2015 / 10:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:18 Ülevaade Eesti Arengufondi tegevusest aastatel 2014–2015

Andres Metsoja: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Mina oma küsimusega lähen ka regionaalvaldkonda ja puudutan kompetentsikeskuste teemat. Oma ettekandes te sellest väga palju ei rääkinud. Samas oleme me kompetentsikeskustesse panustanud üsna palju raha, et selle kolmikheeliksi mudeli kaudu ka regi... Loe lähemalt

20.10.2015 / 10:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:03 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Hea istungi juhataja! Lugupeetud rahandusminister! Meeleldi jätkan kolleeg Toomas Kivimägi tõstatatud Pärnu politsei ja päästeameti ühishoonete teemat. Mul on siiras soov appi tulla ja tagada, et Riigikogu saalis saaks eraldiste teema selgeks räägitud. 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu järgi o... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud rahandusminister, ka mina tänan selgete sõnumite ja asjalike vastuste eest! Samas teame, et aasta 2016 saab üsna kiiresti läbi ja meil seisavad ees keerulised probleemid mitme investeeringuga, võib mainida kas või sedasama paljuräägitud Rail Balticu ehitust. Meie 6%-... Loe lähemalt

30.09.2015 / 14:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:40 Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Lugupeetud minister! Riigikogu keskkonnakomisjon käsitles veeseaduse muutmise seaduse eelnõu 76 oma 14. septembri istungil. Eelnõu tutvustasid ja komisjoni liikmete küsimustele vastasid keskkonnaminister Marko Pomerants ja Keskkonnaministeeriumi veeosak... Loe lähemalt

16:49 Jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu (77 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea minister! Tõepoolest, eile oli maaelu- ja keskkonnakomisjoni ühine istung. Seal selgus, et loomatauditõrje seaduse muutmisest me ilmselt ei pääse, selleks et vaadata neid asju veel laiemalt. Aga mina keskkonnakomisjoni liikmena olen selle seaduse muutmise konteksti... Loe lähemalt

14.09.2015 / 15:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:53 Arupärimine sigade Aafrika katku kohta (nr  67)

Andres Metsoja: Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Täna oli koos keskkonnakomisjon, kes tõepoolest menetles jahiseaduse muutmist. Ma tahaksingi selle metsloomatemaatikaga edasi minna. Mis puutub jahimeestesse, siis võib kindlalt öelda, et kütitud on rohkem, kui on olnud limiidid. Aga põhiline pr... Loe lähemalt

02.06.2015 / 10:00 XIII Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:06 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (36 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, juhataja! Lugupeetud minister! Muudatusi on kindlasti vaja juhtida ja suunata ning selles mõttes on tegemist õige sammuga õiges suunas. Te olete täna mitu korda maininud sõna "funktsionaalsus". Kui me mõtleme ruumilise planeerimise peale, siis see on olnud Siseministeeriumi haldusalas ja nüüd... Loe lähemalt

01.06.2015 / 15:00 XIII Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:27 Arupärimine Kaitseliidu ebapiisava rahastamise, ebamõistliku riigihanke ja lisajõu kasutamise reeglite kohta avaliku korra tagamisel (nr 6)

Andres Metsoja: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Härra minister! Vaimsus ja varustus on mõlemad Eesti kaitsmisel väga olulised. Minu küsimus on pigem vaimsuse poole pealt. Pärnumaal Toris on Eesti sõjameeste mälestuskirik. Minu küsimus on läbi aegade olnud, kas Eesti kaitsevaldkonna eelarves peaks olema ette nä... Loe lähemalt

26.05.2015 / 10:00 XIII Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:03 Eesti Panga 2014. aasta aastaaruanne

Andres Metsoja: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud Eesti Panga president! Et lõpetada see diskussioon filosoofiliselt, küsin ma kapitalikulude kohta. Me näeme, et surve palgakasvule on olemas. Näiteks väheneb ühes suurimas sotsiaal-majanduslikus sektoris klientide arv, circa 140 000 külastajat oli esimeses kvartali... Loe lähemalt

25.05.2015 / 15:00 XIII Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:10 Arupärimine majutusteenuste käibemaksu määra tõstmise kohta (nr 10)

Andres Metsoja: Aitäh, hea juhataja! Austatud minister! Mulle tundub, et me oleme strateegiate usku, aga probleeme lahendame projektipõhiselt. Seda kinnitab see, et me saime alles hiljuti valmis turismi arengukava, seda kinnitab see, et me oleme arengufondi vahendusel tegelikult väitnud, et Eesti spaade arengusuund... Loe lähemalt

08.04.2015 / 14:00 XIII Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:03 Peaministrikandidaat Taavi Rõivasele valitsuse moodustamiseks volituste andmine

Andres Metsoja: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud peaministrikandidaat! Koalitsioonileppes on väga oluline punkt selle kohta, mis puudutab Eesti kiireid ühendusi, ja Rail Baltic on loomulikult üks selline oluline projekt, millega me oleme alustanud. Ma mäletan, kuidas me kohtusime Stenbocki majas eelmi... Loe lähemalt