Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 99Ava/Sulge kõik
15.06.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:14 Keskkonnaseire seaduse muutmise seaduse eelnõu (443 SE) teine lugemine

Andres Metsoja: Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Eelnõu 443, keskkonnaseire seaduse muutmise seaduse eelnõu algatas tõepoolest Vabariigi Valitsus 2. mail 2017. aastal. Eelnõu muutmine on tegelikult ajendatud keskkonnaseire riikliku korralduse muutmise kontekstist. See algatus on tulnud osalt ka Riigikon... Loe lähemalt

10:16 Kalapüügiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (452 SE) teine lugemine

Andres Metsoja: Tere taas! Eelnõu 452, kalapüügiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu teine lugemine. Selle eelnõu algatas Vabariigi Valitsus 4. mail 2017. aastal. Esimene lugemine toimus 17. mail ja muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati 25. mai kell 16. Eesti Konservatiivse Rahvaera... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Jah, lõhede teemal on tõepoolest olnud korduvaid kohtumisi ka endisel keskkonnaministril Marko Pomerantsil, see puudutab eelkõige meie naaberriiki Soomet. Uus kokkulepe peaks meie võimalusi avardama. On kokku lepitud, et lõhevarude kontekst on üks ja arusaamad lõhepüügi suhtes on naaberriigi... Loe lähemalt

10:23 Atmosfääriõhu kaitse seaduse ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (464 SE) teine lugemine

Andres Metsoja: Nagu öeldakse, kolm korda on kohtuseadus. 464, atmosfääriõhu kaitse seaduse ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu on teiseks lugemiseks komisjonis käinud. Eelnõu algatas Vabariigi Valitsus 15. juunil 2017. aastal. Esimene lugemine lõpetati 31. mail ning muudatusettepanekute e... Loe lähemalt

14.06.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:21 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste haldusreformi elluviimisega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (433 SE) kolmas lugemine

Andres Metsoja: Lugupeetud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Nende kahe eelnõuga me tegelikult paotame vaikselt riigireformi ust ja püüame lasta ruumi värsket õhku, mille suhtes me oleme erinevate poliitiliste jõudude koostöös pikka aega heitlikud ja umbusklikud olnud. Nüüd on ses mõttes läbimurre algamas ja ma... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Jah, viimaseks lauseks. Loe lähemalt

Andres Metsoja: See kõik tuleb ikka millegi arvel. Aitäh! Loe lähemalt

07.06.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:22 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele "Eesti metsanduse arengukava aastani 2020" muutmiseks" eelnõu (425 OE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Hea esimees! Lugupeetud parlamendiliikmed! Riigikogu keskkonnakomisjon arutas ettepaneku tegemist Vabariigi Valitsusele "Eesti metsanduse arengukava aastani 2020" muutmiseks 16. mail 2017. aastal. Komisjoni istungile olid kutsutud ka Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp, sama ministeeriumi ... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Mul on siin ees väljavõte tolle istungi protokollist nr 117 ja siin on konkreetselt kirjas, et raiemaht oli ligi 7 miljonit tihumeetrit. Võib-olla on asjakohane märkida, et teadlaste arvates on optimaalne raiemaht 12–15 miljonit tihumeetrit, nagu te ka ise mainisite. Rohkemat kommenteerida, kui on p... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Teadlased on öelnud, et raiemaht on viimasel kümnel aastal jäänud 8 miljoni tihumeetri kanti. Seda ei ole ületatud. Aga kahtlemata just nimelt metsanduse arengukava on dokument, mille koostamisse tuleb kaasata mitte ainult teadlasi, vaid ka erinevaid huvigruppe, sest mets ei ole ainult majandusressu... Loe lähemalt

15:39 Metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (396 SE) teine lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, Rainer, selle hariva diskussiooni eest! Ma küsin lõpetuseks sellise küsimuse. Kas ma saan õigesti aru, et tegelikult jagad ka sina seda seisukohta, et on mõistlik astuda regulatsioonide ühtlustamise suunas just nimelt majandusmetsas? Kui me oleme omanikule andnud õiguse majandada, olgu see ku... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Lugupeetud aseesimees! Head parlamendiliikmed! Hea Artur, võib-olla võiks kohe veel kord ära õiendada selle, mis puudutab metsatööstust ja lobi. Ma saan aru, et parlamendis on alati olnud nii, et juunikuu esimesel nädalal on kohtumine metsandussektoriga, kus arutatakse metsanduse küsimusi. See ei ol... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Ma saan aru, et saal on sellest teemast suhteliselt küllastunud, aga minu meelest me ei tohiks seda arutelu demagoogiliseks pöörata. Metsa tuleb alati suhtuda täie tõsidusega, tuleb seda kaitsta, tuleb seda majandada. Ja ma arvan, et metsaseaduse üle on diskuteerinud nii ökolooge, teadlasi kui ka me... Loe lähemalt

06.06.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:09 Riigikogu otsuse "Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050" eelnõu (410 OE) teine lugemine

Andres Metsoja: Lugupeetud eesistuja! Head parlamendiliikmed! Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel ning koostöös teiste ministeeriumide, muude riigiasutuste ja paljude huvirühmadega koostati arengudokumendi "Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050" eelnõu. Selle dokumendiga määratletakse seni puudunud riigi pikaaj... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Olemegi jõudnud arengusuundade juurde, mis on ka siit puldist mõistlik maha öelda. Olulisimate arengusuundadena tõstaksin esile maapõuealaste uuringute ja baaskaardistamise kava koostamist ning elluviimist, riigitulu võtmise ja jaotamise mehhanismide ülevaatamist, ressursside kasutamisega seotud väl... Loe lähemalt

31.05.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:16 Atmosfääriõhu kaitse seaduse ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (464 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, lugupeetud aseesimees! Head kolleegid! Riigikogu keskkonnakomisjon arutas seda eelnõu esmaspäeval, 15. mail. Osa võtsid kõik komisjoni liikmed ning lisaks olid kutsutud Keskkonnaministeeriumi välisõhu osakonna juhataja Heidi Koger, kliima- ja kiirgusosakonna juhataja Evelyn Müürsepp ning klii... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Me oleme selle seaduseelnõu temaatikat näiteks rohelise toetuse skeemi käsitledes eelnevalt mitmeid kordi arutanud, otsimaks tekkinud probleemidele lahendust. Mis puutub täiendavatesse küsimustesse, mis on tekkinud Euroopa Liidu kontekstis, siis väga sügavat mõjuanalüüsi me tõepoolest ei käsitlenud.... Loe lähemalt

17.05.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

02:52 Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise Rail Balticu / Rail Baltica raudteeühenduse arendamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (449 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Austatud eesistuja! Lugupeetud ministrid ja head rahvasaadikud siin saalis! Kümmekonna minuti pärast koidab uus päev, mis nõuab taas kord otsustavust, et arendada meie oma riiki, Euroopat ja turvalist elukeskkonda ning vaadata koos tulevikku, vaadata seda, kuidas meie lapsed ja kõik tulevad põlved ... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Ma pean siinkohal veel kord mainima, et eeltöö Rail Balticu kontekstis on olnud vägagi põhjalik. Need tunnid, mis on veedetud koos maaomanike ja teiste asjast huvitatud isikutega, on olnud pilgeni informatsiooni täis. Ma tänan kõiki asjaosalisi, sest see töö ei ole olnud lihtne. Tõepoolest, täna on ... Loe lähemalt

05:13 Keskkonnaseire seaduse muutmise seaduse eelnõu (443 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Lugupeetud eesistuja! Head rahvasaadikud! Riigikogu keskkonnakomisjon arutas seda küsimust 9. mail 2017. aastal. Istungilt puudus üks komisjoni liige, Kalle Palling. Kutsutud oli keskkonnaminister Marko Pomerants. Marko Pomerants selgitas eelnõu peamist eesmärki ja see seisneb keskkonnaregistri asem... Loe lähemalt

05:19 Kalapüügiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (452 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Lugupeetud aseesimees! Seda eelnõu menetles keskkonnakomisjon samuti 9. mail. Kutsutud olid keskkonnaminister Marko Pomerants ja Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Kaire Märtin. Ma ei hakka ministri räägitut enam üle kordama. Olid aktiivsed keskkonnakomisjoni liikmed, kes esitasid k... Loe lähemalt

10.05.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:09 Energiamajanduse arengukava aastani 2030

Andres Metsoja: Aitäh, lugupeetud aseesimees! Lugupeetud minister! Mina puudutaksin kodumaiseid tahkekütuseid. Ma mäletan, et kui me keskkonnakomisjonis seda ENMAK-i arutasime, siis ma küsisin seal turba kohta, mis on kohaliku kütusena oluline. Siin kavas on välja toodud, et see kasutus ja võimsus üldse võiks olla ... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea ettekandja! Ma jätkan ikka seda turba teemat, sest see ajab mind vägisi rappa oma mõttega. Ma loen arengukava lehekülge 64 ja näen, et arvestades turba märkimisväärset energeetilist potentsiaali, tema kohalikku päritolu, head kättesaadavust ning teiste energiakandjat... Loe lähemalt

18:09 Liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (406 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, eesistuja! Lugupeetud minister! Kogesin ise seda muret: käisin ülevaatusel mitu korda, sest ei saanud oma pidureid nii palju pidama, kui oli vaja. Ja siis ma avastasin, et tegelikult on sealtsamast büroost pidurite kontrollimise teenuse ostmine kallim kui korduvülevaatus. Samal ajal me teeme ... Loe lähemalt

19:08 Maavalitsuste tegevuse lõpetamisest tuleneva Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (432 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Hea esimees! Austatud minister! Kindlasti on maavalitsuste kaotamisega seotud tuhandeid detaile, aga ma puudutaksin neist üht olulist – see on sümboolika. Mida on konkreetselt mõeldud sümboolika koha pealt? Igal maakonnal on oma lipp ja vapp, maakonnad kui sellised jäävad, aga kes oleks siis selle ... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh, lugupeetud esimees! Hea minister! Te mainisite arengustrateegiat, mis jääb omavalitsusliitude edendada, arendada, eest vedada. Teine pool, mis läheb Rahandusministeeriumi haldusalasse, on ruumiline planeerimine. Olles olnud maavanemaametis, julgen öelda, et 50% tööajast lähebki tulevikuga teg... Loe lähemalt

20:30 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste haldusreformi elluviimisega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (433 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea minister! Tõepoolest, see eelnõu näeb omavalitsustele ette kolm võimalust, kuidas ühisasutustena toimetada. Esimene neist on maakondlik, teine on piirkondlik ja kolmas on tegelikult halduslepinguga omavalitsuste omavaheline kokkulepe anda need ülesanded ühele omavali... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Lugupeetud eesistuja! Head kolleegid siin saalis! Isamaa ja Res Publica Liidu arvates me liigume selle eelnõuga kahtlemata õiges suunas, sest kohaliku omavalitsuse tugevdamine on võtmetegevus, mis on hädavajalik. Kui rääkida üldse kogukondade jätkusuutlikkusest, teenustest ja usaldusväärsusest, siis... Loe lähemalt

09.05.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:03 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti majanduspoliitilised valikud – ohud ja võimalused ettevõtlusele" arutelu

Andres Metsoja: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Suur tänu Sten Tamkivile selle huvitava ettekande eest! Meie riigi idupoliitika on põhinenud tõepoolest IT-l, see on see idu, millest on kasvanud pungad ja kus õisigi on näha. Aga küsimus on selles, et me näeme tegelikult teatud tõkkena ühiskonna hoiakuid. IT teatud mõtt... Loe lähemalt

13.04.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:07 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kus on metsas tasakaal?" arutelu

Andres Metsoja: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea ettekandja! Tänane teemapüstitus on "Kus on metsas tasakaal?". Bürokraatlikult mõeldes võiks öelda, et tasakaal peaks olema metsakorralduskavas. Kuidas te kommenteerite, kas siis kogu see aeg on metsakorralduskavadega manipuleeritud, kui Eesti nüüd sellises olukorras... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Hea Riigikogu esimees! Lugupeetud Artur! Kui me räägime Rail Balticust, siis me jõuame fosforiidini, ja kui me hakkame rääkima rafineerimistehasest, siis me jõuame Eesti metsa tühjaksraiumiseni. Kas see ei kõla natukene skisofreeniliselt? Siinsamas saalis me üsna tihti räägime ikkagi innovatsioonist... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Austatud Riigikogu esimees! Head rahvasaadikud! Kogu sellest metsaseaduse muutmise protsessist on mulle millegipärast jäänud natukene selline mulje, nagu ma oleksin kaabakas. Ma ei tea, kas sellepärast, et ma olen valitsuskoalitsiooni liige, või sellepärast, et ma olen metsaomanik, aga igal juhul jä... Loe lähemalt

22.03.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:16 Metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (396 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Hea eesistuja! Lugupeetud minister! Head kolleegid! Ma tänan selle debati eest täna siin suures saalis ja võimaluste eest kohtuda erinevate seltskondade ja huvigruppidega, rääkimaks väga olulisest teemast, Eesti metsast ja seal toimuvast. Mulle väga meeldib metsas. Ma usun, et meile kõigile meeldib ... Loe lähemalt

20.03.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:14 Arupärimine külade põhjendatud soovi kohta muuta omavalitsuslikku kuuluvust (nr 317)

Andres Metsoja: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea õiguskantsler! Tulengi selle 1% juurde. Kohalikel elanikel on võimalik algatada eelnõusid, kui nad on selleks 1% elanike hääled kokku korjanud. Küsimus puudutab konkreetselt Sauga juhtumit. Ma olen väga hädas Pärnumaa inimestele vastamisega. Kas siis kohalikul voliko... Loe lähemalt

06.03.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

17:23 Arupärimine Rail Balticu tasuvusuuringute ja sõlmitava kokkuleppe kohta (nr 300)

Andres Metsoja: Hea eesistuja! Lugupeetud minister ja head kolleegid saalis! Mind ajendas siia tulema suuresti hea kolleegi Mart Helme sõnavõtt. Mõtlesin, et eks ma siis räägin natuke laiemalt. Aga eelkõige muidugi ma tahan ära mainida – ja ma tunnen, et on minu südameasi siin ära mainida –, et see alevik või küla ... Loe lähemalt

20.02.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:52 Arupärimine haldusreformiga kaasnevate totruste kohta Vastseliina näitel (nr 297)

Andres Metsoja: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud peaminister! Kuulasin siin seda debatti ja mõtlesin, et sekkun ka ühe küsimusega. Te mainisite omavalitsuste tugevdamisest rääkides tasuta ühistransporti. Mina olen koalitsioonipartei liikmena koalitsioonilepet lugenud nii- ja naapidi, aga ma ei näe seal sõna "tasut... Loe lähemalt

18.01.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:18 Elektrituruseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (270 SE) kolmas lugemine

Andres Metsoja: Lugupeetud eesistuja! Isamaa ja Res Publica Liidule on lairibateema olnud oluline juba pikemat aega. Tõepoolest, algus on tehtud ju lairiba baasvõrguga. Ei tohi jätta ka mainimata, et see võrk on üle Eesti maasse küntud või kündmisel ja seetõttu on mobiilne internet jõudnud Eestis kindlasti palju pa... Loe lähemalt

17.01.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas

Andres Metsoja: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud peaminister! Mind teeb murelikuks regionaalseid kompetentsikeskusi puudutava meetme viimane voor. Nimelt juhtus nii, et mitte ükski ideekavandile toetuse taotleja ei saanud rahastust. See toimus eelmise aasta detsembris. Ja eriti murelikuks teeb mind seejuures vaat m... Loe lähemalt

15.12.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:31 Jõuluvana

Andres Metsoja: Jõuludega on selline asi, et see on tore aeg ja elevus tuleb hinge. Lauluga ei tahaks seda ära rikkuda. Minuga on alati nii, et ma püüan siis meenutada oma lapsepõlveluuletust, mida sa oled kindlasti korduvalt minu käest juba kuulnud. Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aga ma proovin. Kõige ilusam kuusepuu linna ei tule, tema koduks on vaikne ja lumine laas. Õhtu süütab ta okste peal tähtede tule, inglijuustena lumised vaibad on maas.Ainult metsloomad kuuske kuldehteis nägid,täheoksi ja latva, kus helendas kuu.Jõuluõhtul, kui kullasteks muutuvad käbid,saab tast li... Loe lähemalt

13.12.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:18 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Mida teha Rail Balticuga?" arutelu

Andres Metsoja: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Teie ettekannet kuulates on Eesti elu lihtne: Rail Baltic tuleb ära jätta ja Eesti puhkeb tulevikuvaates õide. Kõik mured ja hädad on väga seotud ühe suure taristuprojektiga. Ma arvan, et tegelikult on elus ikka nii, et kahetseda tuleb neid asju, mis on j... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Küsimus on selline: kas te oskate öelda, kui suures osas protsentuaalselt läbib uus trass juba olemasolevat trassikoridori ehk kui palju ta kattub olemasolevaga? Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh, lugupeetud eesistuja ja ettekandja! Tänan ettekande eest! Ma saan teist aru, et põhimõtteliselt uut raudteed Rail Balticu kontekstis ei oleks vaja Eestil rajada ega tegelikult ka Euroopas laiemalt rajada. Tuleks kasutada olemasolevat taristut kaupade liigutamiseks, aga mõelda vägagi tõsiselt ... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Täna tabasin siin saalis ennast mitu korda mõtlemast selle peale, kas ehk peaks tulevikku kartma. Ma arvan, et tulevikku ei tohi mitte kunagi karta. Samas on selge, et tark inimene kahtleb peaaegu kõiges, aga lõpuks ikkagi otsustab. Lõpuks otsustab, mis on õige, ja see otsus peab viima kogukonda eda... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Kuidas kogukond ikkagi võidab? Raudteest peavad kasu saama ka inimesed, kes selle ääres elavad. Ei ole võimalik ajada asju kuidagi pilvepiiri pealt alla piiludes ja sealt inimestele ette kirjutades, kuidas nemad seal all elama peavad.Selle austusväärse töö eest, mis on ära tehtud, ma tahan kiita kõi... Loe lähemalt

06.12.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:57 Looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (291 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Lugupeetud eesistuja! Head kolleegid! Tõepoolest, teema on looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu 291. Riigikogu keskkonnakomisjon arutas seda eelnõu 21. novembril k.a. Arutelule olid kutsutud ka keskkonnaminister Marko Pomerants ja Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna juhataja Taimo... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Keskkonnakomisjon on käinud tegelikult ka Keskkonnaministeeriumis ja meil on olnud ministeeriumi ametnikega sellekohane arutelu. Oleme väga tõsiselt keskendunud just sellele, miks olukord on niisuguseks kujunenud. Ühelt poolt on olukord kujunenud selliseks tulenevalt meie riigi ajaloost. Me o... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Loomulikult on alati kõige lihtsam alustada rahast. Siin on ka palju rahast räägitud. Ma kordan üle, et 2016. aasta riigieelarves kokku on kulutatud maksumaksja vahendeid eramaadel olevate piirangute kompenseerimiseks 2,1 miljoni euro ulatuses. 2017. aastal kasvab see summa kolme miljoni e... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Ega rohkem kindlust ei paku ilmselt ka see, kui me sätestame nimekirja pikkuseks 50 kinnistut aastas, st see, et neid proportsioone hoitakse jäigalt paigas. Võtmekoht on aru saada ja teadvustada, et eraomandi õiguste piiramisega ei ole võimalik riiklikku looduskaitset meie kõigi huvides teha, kuskil... Loe lähemalt

22.11.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:34 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seaduse eelnõu (293 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea Mark, kõigepealt tänan sind, et sa võtsid seda teemat vedada ja kutsusid meid kõiki koos Tõstamaale! Saime väga ülevaatliku sõnumi. Räägiti, kuidas asjad tegelikult on, ja minister ise oli ka kohal. Minu küsimus sinule on järgmine: mis sa arvad, mis signaali see tei... Loe lähemalt

07.11.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

Andres Metsoja: Keskkonnakomisjoni nimel on mul au üle anda atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Eelnõuga täpsustatakse enampakkumisel saadud tulu kasutamise korda ning lisatakse säte, mille kohaselt võib vahendite kasutaja lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisest saadavate vahendite kasutamiseks ... Loe lähemalt

19.10.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:09 Elektrituruseaduse, asjaõigusseaduse ja ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (270 SE) esimese lugemise jätkamine

Andres Metsoja: Ma arvan, et mõte on õige. Lihtsalt tuleb konkreetselt otsa vaadata Euroopa Liidu aktidele – selles mõttes, et me ei hakkaks tegelema vaba turu piiramisega. Riigiabi küsimus on siin kindlasti ka tähtis. Üldiselt usun, et on võimalik leida lahendused, ka baasvõrgu asukohale. Praegu me oleme sätestanu... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh küsimuse eest! Tõsi ta on, et struktuurifondidest on võimalik taotleda raha uue põlvkonna lairibavõrkude arendamiseks, seda näeb ette prioriteetne suund 11. Mis puutub ELASA kui monopoolse ettevõtte võrku, siis minule teadaolevalt on selles võrgus opereerimiseks tagatud kõikidele juurdepääs sa... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Järgmise aasta riigieelarves on mõningased vahendid olemas. Iseküsimus on selles, kas seda raha on piisavalt. Sotsiaalfondi summadest ma rääkisin. Teisalt on olemas selline programm nagu EIT ehk elekter, internet ja teed, selleks on ka vahendid ette nähtud. Aga kui me vaatame kas või Pärnumaa... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Ilmselt olete märganud ka Euroopa suunalt tulevat infot, et aastaks 2025 peaksime olema liikunud megabaidiühiskonnast gigabaidiühiskonda. Selles peituvadki need võimalused. Kui me tahame hakata õhu kaudu liigutama nii suuri andmemahte, millega gigabaidiühiskonnas tegu on, siis kahjuks või õn... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Jah, vastab tõele. Eile kõlas siin väga selgelt ka see, et just seesama baasvõrk on pannud meid siin seaduste muutmisest rääkima. Et siit edasi liikuda, ei ole kuidagi mõistlik väita, et baasvõrk on olnud vale investeering. See on olnud õige investeering, lihtsalt nüüd peame vaatama, millised on eda... Loe lähemalt

16:31 "Spordipoliitika põhialused aastani 2030". 2015. aasta täitmise aruanne

Andres Metsoja: Austatud esimees! Hea minister! Sport on majanduse oluline osa. Kindlasti ei saa kordamata jätta, et iga 60. Euroopa Liidus teenitud euro on seotud just nimelt spordiga, rääkimata selle võimendusest. Ometi on nii, et avalik sektor peab sekkuma, et teatud tingimusi luua. Me oleme talvel erinevatel su... Loe lähemalt

20:20 Tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (302 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea minister! Eks detailsusaste välistab alati midagi. Mina tabasin ennast mõtlemast näiteks golfivaldkonnale. Kui ma mängin golfi, olen klubi liige, hooaja sees on terve hulk võistlusi ja ma soovin soetada hooajakaardi, kas siis see klassifitseerub selle soodustuse alla... Loe lähemalt

18.10.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:07 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

Andres Metsoja: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea peaminister! Kõlanud on küsimused olulisel teemal – kiired ühendused Kesk-Euroopa suunal ja Rail Baltic. Minu küsimus tuleb maantee kontekstis. Via Baltica ja teadmine, et neli miljonit eurot kilomeetri kohta on investeering, mida me vajame tee ehitamiseks kas Iklani... Loe lähemalt

13:32 Elektrituruseaduse, asjaõigusseaduse ja ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (270 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Aitäh! Te tegite ise selle väga hästi ära. Ega mul siia midagi lisada ei ole. Kindlasti saate te seda mõttekäiku siin kõnetoolis jätkata. Miks me hakkasime sellega tegelema komisjoni kaudu? Sellepärast, et Riigikontroll tuli välja auditiga ja küsis väga selgelt, kas see ongi kõik või on riigil olema... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Lugupeetud eesistuja! Lugupeetud parlamendiliikmed! Head eelnõu algatajad! Tänases esimeses päevakorrapunktis ehk Euroopa Liidu poliitika arutelul tsiteeriti palju ameeriklasi. Kui me alustasime Bob Dylaniga, siis võib-olla on asjakohane jätkata Steven Paul Jobsi mõtteavaldusega, mis minu arvates s... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Eri inimesed on spekuleerinud erinevate summadega ja need summad on tõusnud üüratuks. Ühtepidi tahetakse nii võib-olla näidata, et see on võimatu missioon, mida me täitma asume. Teiselt poolt on mul hea meel, et Pärnumaal ja ka Anija vallas on alustatud kohapealset tegevust. Ka Suure-Jaani va... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Baasvõrgu väljaehitamise plaan on pidevalt täienenud. On öeldud, et koos omavalitsuste ja maavanematega on vaadatud neid joonobjekte, st seda, kuhu see kaabel reaalselt maha panna, nii et sellest saaks kõige rohkem kasu. Minule teadaolevalt on Saaremaal ja Pärnumaal, aga ilmselt ka teistes ma... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh selgituse eest! Jutt on tegelike kulude kandmisest, mis tuleb pooltel omavahel kokku leppida. Kes soovivad elektrimaste kasutada, need lepivad omavahel tingimused kokku ja kinni makstakse tegelikud kulud.Teiseks räägime asjaõigusseadusest ja eelkõige selles võtmes, et joonehitistel on olemas k... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Jaa, loomulikult. Selle eelnõu mõte, mille me üheskoos välja mõtlesime ja lahti rääkisime, puudutab ikkagi jaotusvõrku, seda, kuidas viia see ühendus majapidamisteni. Tõsi, siin võib vaadata järgmise aasta riigieelarvet ja vaadata neid huvilisi, kes ehitavad välja sedasama baasvõrku. See töö ju prae... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Ühiskonnas, mulle tundub nii, on kaks koolkonda. Üks on õhu kaudu leviva raadiolingi- või mobiilsidelahenduse usku ja teine koolkond on ikkagi kaabliusku. Kui alustati põhivõrgu ehitamist ehk EstWini projekti, siis mõeldi tõepoolest tõsiselt, milliseid lahendusi oleks mõistlik Eestis kasutada... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Teen seda rõõmuga. Eks igal lool, sündmusel ja tegevusel ole oma ajalugu. Ma pean kohe ütlema, et Pärnumaal on olnud nõnda, et Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse eestvedamisel ehitati kunagi KülaTee projekti raames sedasama võrku ühiselt ning ka Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus oli s... Loe lähemalt

29.09.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:07 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Meri ei salli seisvat vett. Merendus kui Eesti majanduse taaskäivitaja" arutelu

Andres Metsoja: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea ettekandja! Ma tahan küsida merehariduse kohta, sest järgmine ettekanne selle teema poole tüürib. Kahtlemata ei ole ilma korraliku merehariduseta võimalik ka muudest tegevustest rääkida. On räägitud rannakultuurist ja väikesadamatest. Tegelikult on väga oluline osa s... Loe lähemalt

20.09.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Õiguskantsleri 2015.–2016. aasta tegevuse ülevaade

Andres Metsoja: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud õiguskantsler, ka mina tänan selle panuse eest Eesti riigi arendamisse! Tahan tõstatada küsimuse riigireformist ning maavalitsuste tähtsusest ja rollist. Maavanematel on võimalus teha mitmesuguseid järelevalvetoiminguid ja neid tehaksegi üsna palju. Kodanikul on tõep... Loe lähemalt

15.06.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:31 Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (233 SE) teine lugemine

Andres Metsoja: Aitäh! Kuna valitsus algatas selle eelnõu kiireloomulisena, et tulla appi eelkõige meie põlevkivisektorile, ja kuna menetluses on olnud ka maapõueseaduse eelnõu, siis on see tekitanud kohalikes omavalitsustes küsimusi. Komisjon on sellele mitmel korral viidanud ja küsinud selgitusi nii Rahandusminis... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Austatud Riigikogu aseesimees! Head rahvasaadikud! Vabariigi Valitsus algatas keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu 2. mail 2016. aastal. Eelnõu peamine eesmärk on täpsustada loodusvarade kasutusõiguse tasude rakendamise põhimõtteid ja tõsta riigile kuuluvate loodusvarade puhul selgemalt e... Loe lähemalt

16:00 Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (230 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Hea eesistuja! Lugupeetud minister! Tõepoolest, Eesti lipp ei toida, aga ometi annab ta vaimutoitu. On tõeliselt ilus, kui ta lehvib tuules, palju ilusam kui siis, kui ta kuuri all oma aega ootab. Minu küsimus peatub pigem sellel aspektil, et lipuseaduses on terve hulk regulatsioone. Ka minu ettevõt... Loe lähemalt