Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 99Ava/Sulge kõik
14.01.2019 / 15:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:01 Istungi rakendamine

Andres Metsoja: Austatud esimees! Lugupeetud minister! Head Riigikogu liikmed! Minul on hea võimalus anda uuesti üle Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, mis puudutab Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamist. Seekord on siia alla kirjutanud 16 parlamendiliiget. Eelmisel... Loe lähemalt

19.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:47 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seaduse eelnõu (293 SE) teine lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud Helmen, üks eelnõu algatajatest ja komisjoni ettekandja! Ma tean, et demokraatia võtab kaua aega ja demokraatia on iseenesest kohmakas, aga see on üks eelnõudest, mille tõttu ma ikkagi üllatun. Ma mäletan, kui me käisime kõik koos Tõstamaal. Siis oli veel Jevgeni Oss... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Hea aseesimees! Head parlamendiliikmed! Kahtlemata tänan ma komisjoni tehtud töö eest. See on võtnud küll kaua aega, aga mõne asjaga vahetevahel lihtsalt nii on. Tegelikult on selle juures minu arvates hästi kummastav see, et me oleme siin saalis suutnud väga põhimõtteliselt reformida Eesti haldust... Loe lähemalt

18.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (710 SE) teine lugemine

Andres Metsoja: Austatud eesistuja! Tere hommikust, head parlamendiliikmed! Tõepoolest, minul on võimalik rääkida, mis toimus antud eelnõuga kahe lugemise vahel. Minu käsutuses on selleks komisjoni istungi protokoll nr 177. Sellel istungil tehti väikestviisi haldus- ja riigireformi jaoks vajalikke muudatusi ja arut... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh, hea küsija! Tegelikult on siin kaks aspekti. Üks puudutab üldist seadusloomet. Ma pean tunnistama, et me keskkonnakomisjonis oleme üsna sageli olukorras, kus seadustes või määrustes on justkui hall ala, mis on tihti tingitud selles valdkonnas tehtud muudatustest. Üks sellistest teemadest on ... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Meile on selle küsimuse peale vastatud nõnda, et otseselt keegi tööd ei kaota. Kindlasti vaadatakse funktsioonid üle ja esimeses etapis toimub kahe asutuse ühendamine. Loomulikult, kui hakkab juhtima uus juht, üks inimene hakkab juhtima seda ühendasutust koos kõigi selle osakondade ja seal ol... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Kindlasti baseerub selline asutuseülene kontroll Riigikontrollil. Riigikontroll on oma auditis ka öelnud, et nemad näevad positiivsena seda, et need kaks asutust ühendatakse. See on olnud ka Riigikontrolli ettepanek. Aga Riigikontroll ei ole kindlasti see, kes tegeleb igapäevase järelevalvega... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Eks see peenmehhanism ole inimeste lojaalsus ja pädevus nendes valdkondades, mitte miski muu tegelikult selle vastu ei saa. Me teame ka eelnevate näidete põhjal, kui asutusi on ühendatud, ühe katuse alla viidud, et pigem tekivad ikkagi identiteediprobleemid. Inimesed tunnetavad, et neid on millestki... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Neid küsimusi me oleme tõepoolest komisjonis küsinud. Laua taga on olnud nii Keskkonnaameti juht kui ka Keskkonnainspektsiooni juht ja nad on väga selgelt väitnud, et nad ei näe selles probleemi. Seda, et siin probleemi ei ole ja seda teemat on võimalik nii juhtimislikult kui ka juriidiliselt... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Tulen tagantpoolt ettepoole. Kindlasti ei ole võimalik riiki reformida nõnda, et täna otsustame ja homme teeme. See on perspektiiviküsimus, see on eesmärkide küsimus ja lõpptulemus sõltub sellest, kuidas hakata tööd korraldama nii, et Eesti riiki oleks mitmes kohas, mitte ainult Tallinnas. Ma... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! See teema oli komisjonis arutelu all. Tõesti tõstatati ka teema, et äkki on ikkagi inspektsiooni ja politsei tegevusel rohkem ühist. Kui me räägime konkreetsest seaduse normist ja sättest, siis on tegemist ju üksusega, kes peab karistama, ja siit see karistusloogika menetluse läbiviimisel, mi... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Me oleme komisjonis seda arutanud vähemalt kolmel korral. Esimene kord oli kohe istungiperioodi alguses, kui ministeeriumi esindajad tulid koos ministriga tutvustama neid plaane, mis olid kavas. Meile tehti lihtsalt ettekanne ja me kuulasime selle ära. Teistel kordadel me oleme juba tegelenud... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Ei, ma arvan, et meie riik areneb edasi. Ta on juba arenenud sinnamaani, et registrites jääb märk maha, kes on seal käinud ja mida vaadanud. Me teame, et aktide koostamine on täpselt samamoodi paigas, see ei ole umbisikuline. See kõik toimib. Vaadake, sellest usuküsimusest rääkisin ma seepär... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Nagu ma ütlesin, üks sellise muudatuse soovitaja on olnud Riigikontroll. Kindlasti on selle kümne aasta jooksul seda teemat analüüsitud. Te ütlesite, et seda muudatust ei ole õigeks peetud, aga alati on ka selle otsuse aluseks olnud ju analüüs. Ma ei tea, millised olid analüüsid kümme või vii... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Kõigepealt õiguskantsleri kohta. Õiguskantsleri arvamust minu teada selle eelnõu kohta ei ole küsitud, aga ma usun, et õiguskantsler on istunud valitsuskabinetis laua taga, kui valitsus on seda eelnõu menetlenud. Küllap oleks õiguskantsleril olnud võimalus ka reageerida. See oli punkt 1. Punk... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Ma ei saanud aru sellest küsimusest, et kui juhiks pannakse inimene, kes valdkonda üldse ei tunne, et kes siis seda protsessi juhib. Juhid peaks juhtima ja nende juhtide hulka kuulub ka parlament. Selleks me seda teemat siin saalis ju täna arutamegi. Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Konkreetselt nii seda küsimust komisjonis ei käsitletud, nii et mul on ka keeruline siin midagi öelda. Neid plusse ja miinuseid ongi toodud siit nurgast ja sealt nurgast. Jällegi, ma ei saa ainult konkreetse juhtumi põhjal, antud eelnõu põhjal öelda, et ma näen ainult siin neid plusse ja miin... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Oi, te küsite nii hästi, et mul on keeruline anda paremat vastust, kui oli teie küsimus. Aga me kindlasti mäletame sellist aastatetagust lugu, kui võrgusilma suuruse mõõtmisel võeti kasutusele innovatsioon. Kas te mäletate seda? Omega aparaadiga tuli hakata mõõtma võrgusilma suurust. See oli Euroop... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! See osutus on väga asjakohane, et tegevvõim peaks seadusandliku võimu peale rohkem mõtlema ja ilmselt tihemini mõtlema, mitte ainult siis, kui neil seda vaja on. Aga meil on jällegi võimalus ennast siin kehtestada. Seda kohtab üldiselt üsna sagedasti, see ei ole kindlasti esimene ega viimane ... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Ma ei ole kindlasti nõus sellega, nagu Keskkonnainspektsioon nullitaks ära. Keskkonnainspektsioonil on täita väga oluline roll ka sisendi andjana Keskkonnaametisse. Just seetõttu ma arvan, et kui need inimesed istuvad kuust kuusse ühes majas, tegelikult ühes süsteemis, siis töö tulemus on lõp... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh, hea Ernits! Me oleme siin saalis põhimõtteliselt otsustanud, et riigi kõrgematele ametikohtadele saavad inimesed nomineerimiskomitee või sellise valikukomitee kaudu, kus vaadatakse nendele inimestele otsa, vesteldakse nendega, viiakse läbi konkurss ja esitatakse siis kandidaat ministrile kinn... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Mina kujutan ette, et ega inspektsiooni roll sellest ei muutu. Inspektsiooni roll on ju õigusaktides väga täpselt kindlaks määratud, see, millega ta peab tegelema. Kui küsida, kas ta saab vahendeid juurde ja kas sellest läheb midagi paremaks, kas inspektsioon saab oma tööd paremini teha, siis... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Ei, sellisel kujul seda teemat komisjonis ei käsitletud. Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Kahe asutuse kokkupanemine kindlasti emotsioone tekitab, selles me ju keegi ei kahtle, ühel poolel positiivses, teisel negatiivses suunas. Mingil määral tekitab see segadust ka, aga selleks juhid ongi, et kord taastada ja kokku leppida printsiipides, kuidas edasi minnakse. Mis puudutab palka,... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Eks see eelnõu kannabki endas seda loogikat, et riigipalgaliste arv pärmseenena ei kasvaks. Me ju kõik saame aru Eesti tööjõuloogikast, majandusloogikast. Vaatame neid arve. Selleks, et üldse tagada stabiilsus, mitte kasv – bürokraatial on komme alati vohada –, ongi neid muudatusi vaja. Ma a... Loe lähemalt

20.11.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:08 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Elu võimalikkusest maal" arutelu

Andres Metsoja: Hea istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Elekter, internet ja teed on tihtilugu maaelu sünnitunnistuseks. Me oleme siin parlamendis interneti teemat arutades kõvasti toimetanud ja koalitsioon on seda toetanud. Me oleme täitnud valitsuse ülesannet ja teinud palju seadusmuudatusi – loodan, et sell... Loe lähemalt

15.11.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Vabadusele, õiglusele ja õigusele rajatud riik" arutelu

Andres Metsoja: Aitäh, hea eesistuja! Hea ettekandja! Minu küsimus on selle valdkonna kohta, millega te personaalselt olete väga pikka aega tegelenud. Nimelt väidan ma, et te olete tegelenud minu tagakiusamisega. Te olete koos EKRE-ga osalenud Pärnu Linnavolikogu ühe otsuse enam-vähem kõikides õigusinstantsides toi... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Hea ettekandja! Ma ei oleks uskunud, et ma kohtun siin, Eesti Vabariigi kõige olulisemas saalis, tõemonopoli omanikuga. Ma jätkan oma esimest küsimust. Kõik riigiinstantsid on öelnud, et rikkumist ei ole toime pandud, aga teie tulete siia kõnetooli ja ütlete, et hoolimata kõigest on rikkumine... Loe lähemalt

14.11.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:25 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2017.–2018. aastal

Andres Metsoja: Aitäh! Härra Holm! Minu küsimus tuleb natuke filosoofilisem ja on kantud teie tõstatatud riigireformi teemast. Nimelt: kas tulevikus võiks käsitleda riigivara kasutamise ja säilimise teema raames ka ringkondadele antavat mandaati? Me teame, et mandaadid on üks hea viis riigikorralduses kaasa rääkida... Loe lähemalt

18:25 Loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (734 SE) esimene lugemine 

Andres Metsoja: Aitäh, hea eesistuja! Hea ettekandja! Minu küsimus puudutab loomakaitse seltsi. Te mainisite, et loomakaitse selts osales kooskõlastamisel. Ma küsin üle, mida see tähendab. Kas ta kooskõlastas, tegi ettepanekuid või seda eelnõu täiendati – mida see osalemine täpselt tähendab? Loe lähemalt

18:41 Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (733 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Minu küsimus puudutab metsakultiveerimismaterjali ja just nimelt seda poolt, et nii maaülikooli kui teiste asutuste teadlased on rõhutanud metsataimede kvaliteediga seotud probleeme. Kui me toome neid lõuna poolt sisse, siis tekivad külmalõhed. Kas need m... Loe lähemalt

13.11.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:07 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (710 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Lugupeetud eesistuja! Head rahvaesindajad! Lugupeetud minister! Head külalised rõdul! Esmalt tahan soovida õnne Veeteede Ametile. Eestis on terve hulk ameteid. Seal on tublid inimesed, kes täidavad oma tööülesandeid väga hästi, mõeldes iga päev Eesti riigile ja et meie, inimeste elu Eestis oleks pa... Loe lähemalt

16.10.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:12 Ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (664 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Hea istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Esmalt palun vabandust oma füüsilise konditsiooni pärast – mingi sügisene viirus on mulle naha vahele pugenud, aga loodame, et saame kenasti hakkama selle eelnõu esimese lugemisega. Tõepoolest, teie ees on Isamaa fraktsiooni esitatud ühistranspordiseaduse ... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh, hea Kristen! Ma ei tea, kas on mõistlik siin saalis keerata ühistranspordikorraldus poliitiliselt sõlme. Me oleme ära otsustanud ühistranspordi korraldamise mudeli. Minu meelest on aeg anda see otsustuspädevus sellega koos omavalitsuste alla. Olgem ausad, ilmselt mõne aasta perspektiivis – võ... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Koalitsioonipartnerite allkirju ei ole sellepärast, et me ei pakkunud neile seda võimalust. Diskussioon ühistranspordi korraldamise kontekstis oli väga selge ja terav just nimelt suve hakul. Ja tegelikult info muutus ka iga päevaga. Ilmselt see olukord muutus kõikide koalitsioonipartnerite ... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Ma arvan, et õiguskantsler ei eksi, kui ta ütleb, et kui sa näed probleemi, õiguslikku vaakumit, siis on mõistlik tulla siia saali ja selle teemaga tegeleda. Ei ole ilmselt mõtet sellega tegeleda kuskil kuluaarides ja siis olla üksteise peale mossis, et mingid asjad ei lähe selles suunas, nag... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Jah, tõepoolest, nemad andsid tagasiside selles võtmes, et nad ei toeta seda eelnõu. Esiteks rõhutavad nad asjaolu, et äkki see ei ole selline küsimus, millega peaks Vabariigi Valitsus otsustaval tasandil tegelema, sest siiamaani on ju sellega väga edukalt saanud hakkama Maanteeamet ja minist... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Tõepoolest, Pärnu linn on territooriumilt Eesti suurim omavalitsus, territooriumi suurus on 858 ruutkilomeetrit. Pärnu linn on siis selline moodustis, kus vabatahtlike liitujate ehk Audru ja Paikuse endiste omavalitsustega tuli kaasa ka Tõstamaa, kes sundliideti. Peab mainima, et ega Pärnumaa... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Mul on raske kommenteerida, sest ma ei tea seda vastust. Tegemist on ilmselt siis linnasisese ehk ühe omavalitsuse liiniga. Ma arvan, et see konkreetne eelnõu ei anna küll võimalust, et Viljandi-sisene liin saaks minna üleriigiliseks. Seal on natuke teised nüansid mängus. Näiteks, kas see üle... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Kindlasti on teenusel hind ja kasutaja maksab. Printsiip "teenuse kasutaja maksab" on, ma arvan, läbiv. Muidugi me võime lõputult avada diskussioone selle üle, et kui valdavalt doteeritakse seda maksumaksja rahast, siis kas on üldse mõistlik küsida veel eraldi tasu, oma panust. Aga nii me või... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Eks me seda toetust siin saalis õige pea näeme, kes ja kui palju seda eelnõu toetab. Paraku, minnes jälle kohalike omavalitsuste tasandile tagasi, ma olen pidanud kuulma Pärnu Linnavolikogu saalis mitmeid algatusi ka Reformierakonna poole pealt, et tuleb tegutseda aktiivsemalt tasuta ühistran... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Jah, üks pool sellest küsimusest puudutab tegelikult seda printsiipi, et kui me võtame kogu selle maanteepikenduse teema ehk meie veeteed, praamiühendused, siis eks meil on kahesugust lähenemist. Üks on see, et riik on praamide omanik ja ostab opereerimise. Teine võimalus on selline, et kogu ... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Tasutud ühistranspordi korralduse mõte? Tasutud ühistranspordi korralduse mõte on algselt kogu aeg olnud ju see, et lisaks dotatsioonile paneb ka kasutaja sinna sisse raha. See on olnud selle asja mõte. Sain ma teie küsimusest õigesti aru? (Keegi saalist kommenteerib.) Tasuta? Mis on olnud tasuta üh... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Riigi tasutud ühistransport? Selge. Sain sarkasmist aru. See on olnud ühe erakonna mõttelaad ja lubadus. Teie fraktsioonist Jürgen Ligi on minu meelest väga hästi öelnud, et tänapäeva poliitika on tihti mitte jaa-ütlemise poliitika, vaid ei-ütlemise poliitika. Paratamatult meie kohalikud omavalitsu... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! No seda õigusselgust ma õigusselguse nimel ei kommenteeriks. Jätame selle professionaalide pärusmaaks. Juristid peavad seal tegema oma töö ja kindlasti selle õigusselguse looma. Meie räägime eelkõige põhimõttest. Ma usun, et juristil on võimalik sellest põhimõttest aru saada.Mis puudutab ühis... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Veel kord, mina arvan, et see on märksa laiem küsimus, mitte lihtsalt poliitiline umbsõlm. Kindlasti on ühistranspordikeskustes palju väga erineva poliitilise kuuluvusega omavalitsusjuhte ja nendest sõltub, kuidas need otsused lõpuks tehakse. Ma tean ka, et on täiesti olemas ka meie ridades o... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh, hea Marika! Esmalt statistikast, siis sellest heast asjast. Statistikaga on tegelikult selline lugu, et üldiseid tänapäevaseid piletiloendussüsteeme väga paljudes maakondades varem üldse ei olnud. Kõik oleneb sellest, millega me midagi võrdleme. Kui me võrdleme näiteks eelmise aasta 1. juulit... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! See otsus on selle saali käes, kas minna edasi või lõpetada praegu menetlus ja teha seda kunagi hiljem. Veel kord: kui ühistranspordi korraldamiseks on antud raha juurde ehk ühistranspordikeskused on saanud võimaluse avada uusi liine, pakkuda transporti tasuta või nii, nagu nad on kohapeal pa... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Jaa, aitäh! Ma juba ütlesin, et see, et ühistransporti on raha juurde tulnud, on väga õige samm. Ma arvan, et see n-ö paigalseis ja surve pigem ühistranspordi kokkutõmbamiseks on olnud viimasel ajal suhteliselt järjepidev. Tean seda, sest olen olnud ise selle korraldamise keskel. Aga mis puudutab se... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Jälle, asjal on mitu külge. Rääkides rongiühendusest, üks avalik teenus peab olema lihtsalt nii hea, et seda tahetakse kasutada. See on eeldus. Vastasel juhul pole ju mõtet sinna kõigi meie raha kulutada. Pärnumaal Lelle–Pärnu raudteelõik, me kõik teame, on renoveerimata ja jäänud ajale jalgu... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Jah, mina arvan täpselt samamoodi, et kasutaja peab maksma. Ma arvan, et see eelnõu peaks edasi liikuma ja omavalitsused peaksid saama suurema õiguse. Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Teil on õigus teie arvamusele, minul enda arvamusele. Ja ma olen oma seisukohta juba põhjendanud.  Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Ega nõudetransport ei ole mingi uus asi. Nõudetransporti on olnud mitmes maakonnas ja see on toimunud põhimõtteliselt printsiibil, et elanik, kes elab liini viimases otsas, teeb telefonikõne ja annab teada, kas ta tahab täna bussi peale minna või mitte. Kas see on kõige parem lahendus, aga ig... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Ma arvan, et valitsus peab nägema tervikpilti selles küsimuses. Kui me tahame üldse tasuta ühistranspordist kui sellisest loosungina rääkida, siis tegelikult me peame rääkima ka linnadest. See on paratamatult see positsioon, kus Pärnu linn täna riigilt ei saa sentigi ühistranspordi korraldami... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Kindlasti minister näeb tervikpilti, kes siis veel kui mitte minister. Loomulikult tema ongi selle valdkonna kompetentsi hoidja koos Maanteeametiga. Selles ma karvavõrdki ei kahtle. Lihtsalt eesmärgini jõudmise teed on erinevad.  Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Statistika on imeline teema, millest võib rääkida muidugi tunde. Eks selles mõttes tuleb Heimar Lengiga nõustuda, et oma silm on lõpuks kuningas. Kui sa näed, et bussid on täis, siis on justkui hästi, kui bussid on tühjad, siis on justkui pahasti. Aga veel kord: Pärnumaal sellise korraldusmud... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Lastega on ju selline lugu, et nende koolisõit on üldjuhul olnud kogu aeg kompenseeritud. Miks me selle teemat üldse praegu sellesse konteksti tõstame? Ma arvan, et see ei ole päris õige. Mis puudutab minu enesetunnet, siis ma kordan, et ma mainisin seda mitte rahvasaadikuna, vaid eelkõige ko... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! See eelnõu ei pane kuidagi kellegi näppe kellegi rahakotti. Ühistranspordi korraldamine selle eelnõu alusel ongi ühistranspordikeskuse otsus. Seda me ju kogu aeg rõhutamegi, et ühistranspordikeskus peab saama otsustada, kuidas nad oma piirkonnas jätkusuutlikku ühistransporti korraldavad. Kind... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Minu meelest lihtsalt on väga loogiline, et kui on antud kohustus ja võimalus korraldada, siis on antud ka vastutus. Siin on minul teile mingit sügavamat vastust otsida väga keeruline. Minu meelest need käivad käsikäes. Siin peavad need õigused kohapeal olema, ei saa olla kuskil vahetasandil,... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Siin kõnepuldis mul see enesetunne kõige parem ei ole, sellepärast, et mul on nohu ja pea on paks. Milline olukord on koalitsioonis, eks see on jälle individuaalne, kuidas keegi tunneb. Mina tunnen, et selles koalitsioonis on eluterve asjadest rääkida ja arutada. Kui see puudutab uut mudelit,... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Esmalt, lapsed ühistranspordis. Tõepoolest, räägime selle selles mõttes selgeks. Meil on olemas õpilastransport, mida korraldab kohalik omavalitsus ise oma tuludest, et lapsed saaksid kooli, koju ja huviringi. Aga meil on olemas ka ühistransport, mille võrgu ühe lahutamatu osana sõidavad ka k... Loe lähemalt

Andres Metsoja: (Naerab.) Heimar oskab küsida ja oskab hakata juba prognoosima valimistulemusi meie mõnetunnise diskussiooni põhjal. Aga veel kord: Eesti riik on ilmselt järjepidevam kui ükski erakond. Vähemalt mulle isiklikult noore poliitikuna nii tundub. See, et inimesed sõidavad ühistranspordiga rohkem, on tei... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Via Baltical sõites makstakse aktsiisi. Kui Rail Balticul hakatakse sõitma, siis tegelikult makstakse ilmselt riiklikku laenu ühtepidi maksumaksjana, teistpidi makstakse pileti hinda. Ja kui lennujaamast rääkida, siis lennujaamaga on tehtud väga selge kaup. Jah, riik osaleb selle lennujaama k... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Esiteks, kindlasti sellepärast, et ühistranspordikeskustel on kõigi nende sõitjate ees väga selge vastutus, kui nad avavad liine, muudavad piletihinda, laiendavad soodusrühmi. Teiseks, ka kohalikud omavalitsused planeerivad oma eelarve tulusid ja kulusid. Peale dotatsiooniraha pannakse ühistr... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Ma küll sellist mõju sellel eelnõul ei näe. Veel kord: see eelnõu ei võta ühistranspordist raha välja ega pane juurde. See eelnõu muudab vastutustasandeid ja loob selgepiirilisema mudeli, kuidas ühistransporti Eestis korraldatakse. Mis puutub ministeeriumidesse, siis see on ju ikka nii, et ne... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Ma arvan, et üksühest seost selles tõepoolest ei ole. Võtame jälle lihtsa näite. Ma saan aru, et teile ei meeldi see Pärnumaa teema, aga mul on raske teistel teemadel rääkida, sest Pärnu teemal ma olen kõige rohkem kodus. Kui me paneme Põhja-Pärnumaa valda juurde ühe liini sinna, kus on üldse... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Selle eest, kuidas ühistransporti tuleb korraldada, vastutab ühistranspordikeskus ehk omavalitsused selles piirkonnas. Kindlasti ei ole see Andres Metsoja ega Peeter Ernits siin saalis seda eelnõu toetades.  Loe lähemalt

12:11 Ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (703 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Hea Riigikogu esimees! Eks ma püüan selle eelnõuga veenvam olla. Eelnõu 703 käsitleb ehitusseadustiku muutmist. Ja selle eelnõu kokkukirjutamisel on aktiivselt osalenud nii Tanel Talve kui Erki Savisaar lairibavõrgu toetusrühmast. Me tuleme selle eelnõuga uuesti saali eelkõige sellepärast, et tegele... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Eelnõu teises punktis sätestatakse, et riigikaitseline ehitis on ka Siseministeeriumi valitsemisala valduses olev riigipiiri taristu. Vastavalt Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2015–2019 punktile 6.36 on Politsei- ja Piirivalveamet alustanud Eesti idapiiri väljaehitamist ajutise kontrollj... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Kindlasti aitab see eelnõu kõiki turuosalisi, sest optilise kaabli väljaehitamine läheb lihtsamaks – punkt üks. Punkt kaks: kindlasti on sellel ka oluline mõju "valgete alade" katmisele. Siin on tegelikult välja toodud, et Elektrilevi prognoosi kohaselt tähendaks see väljaehitamine "valgetel ... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Tegelikult käsitleb see seaduseelnõu kahte teemat. Üks neist puudutab tõepoolest valguskaabli kui rajatise ehitamist ja rajamist, paigaldamist kas maa sisse või õhku. Ja teine pool puudutab piiriala, selle piiririba väljaehitamist. Seal on eriregulatsioon. Piiririba elemendid on näiteks patru... Loe lähemalt

27.09.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Andres Metsoja: Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Mul on hea meel 21 rahvasaadiku nimel üle anda eelnõu, mis puudutab ehitusseadustiku muutmist. Siinkohal pean mainima, et seda on aidanud ette valmistada lairiba toetusrühma liikmed Erki Savisaar ja Tanel Talve. Tegelikult on oma panuse andnud nii majandu... Loe lähemalt

13.06.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

Andres Metsoja: Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Isamaa fraktsiooni nimel on mul au anda üle ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu. Nagu te teate, on ühistranspordi valdkonda raha juurde tulnud, aga näiteks ka siin majas käis paar nädalat tagasi põhivaidlus maaelukomisjonis ja majanduskomisjonis ... Loe lähemalt

06.06.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:44 Relvaseaduse, strateegilise kauba seaduse, lõhkematerjaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (615 SE) teine lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja, tänan ettekande eest! Mulle jäi kõrvu üks nimi: te ütlesite, et EKRE esindajat käis komisjonis asendamas Tiit Madison. Mis ajast on meil Riigikogus selline kord, et mitte Riigikogu liige võib komisjoni liiget asendada? Loe lähemalt

19:38 Hasartmängumaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seaduse eelnõu (632 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, hea eesistuja! Austatud minister! Eks see mõneti kummastav ole, et alles päev tagasi me arutasime siin saalis riigireformi ja osalejaid oli palju vähem kui nüüd selle eelnõu arutelul. Ma arvan, et varsti on täna ka sõnavõtte rohkem. Aga nagu öeldakse, saatan peitub detailides. Mina olen samut... Loe lähemalt

05.06.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Riigireform ja hea halduse põhialused" arutelu

Andres Metsoja: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea ettekandja! Eelkõneleja härra Taagepera osutas nii mõnigi kord Norra Kuningriigile, teie rääkisite palju omaalgatusest ja koostööst. Mina jõuan oma küsimusega taas siia Eesti parlamenti tagasi. Mida te arvate, kas kogukondlikust liikumisest ajendatult peaks Eesti par... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Lugupeetud härra Aaviksoo! Kas ei või olla nii, et selle riigiuuendusega me tegeleme rahvale lähedal liiga palju ja rahvast kaugemal liiga vähe? Ma vaatan enda lugu. Noore mehena töötasin ma omavalitsusjuhina, Kaisma valla juhina, mis toona, 2009, liitus Vändra vallaga. Nüüd toimus uus ühinem... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Head kolleegid! Lugupeetud eelkõnelejad! Minagi tänan selle riigiuuenduse arutelu eest. Tõepoolest, Eesti riik vajab seda. Lubage mul aga oma mõttelõnga alustada ühe ütlusega. Ma palun vabandust kõigilt õpetajatelt, kui neid siin saalis või istungit kuulamas on, sest see ei ole kindlasti mõeldud nor... Loe lähemalt

08.05.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:03 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Riigi eelarvestrateegia 2019–2022" arutelu

Andres Metsoja: Hea aseesimees! Lugupeetud rahanduskomisjoni esimees! Kindlasti mäletad neid aegu, kui oli kassapõhine finantsaruandlus ja eelarved olid tekkepõhised. Sa omavalitsusjuhina puutusid selle kõigega kindlasti kokku. Samas me teame, et Eesti riigis on tõepoolest peadpööritavat finantsjuhtimise reformi lä... Loe lähemalt

14.03.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:00 Elektrituruseaduse ja energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (576 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea ettekandja! Minu küsimus puudutab osalt otseliini võimalust, mis on väga hea võimalus, teisalt aga väikesi elektrijaamu võimsusega 1 megavatt. Tegelikult me läheme otsapidi välja seaduseelnõusse 290, mis ütleb teistpidi, et need väikesed elektrijaamad peaksid olema k... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea minister! Ma soovin veel üle täpsustada, mulle see kuus kilomeetrit jäi natuke segaseks. Kui mingile energiatootjale asub lähemal, näiteks kolme kilomeetri kaugusel tarbija, kelle võiks võrku liita, et talle elektrit müüa, kas siis võib ehitada kaks liini või ikkag... Loe lähemalt

14.02.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:24 "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020". 2017. aasta täitmise aruanne

Andres Metsoja: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea minister! Minu küsimus puudutab meie ühist valimisringkonda Pärnumaad, täpsemalt Läänemere Kunstisadama projekti arendust. Mark Soosaar on olnud selle vaimne isa ja arendaja. On selgunud, et EAS-i vahenditest saaks sellele eraldada ca 455 000 eurot, selle projekti va... Loe lähemalt

11.01.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (tehnovõrgu talumise tasu muutmine) eelnõu (405 SE) teine lugemine

Andres Metsoja: Aitäh! Hea ettekandja! Ma saan aru, et juba liitunud majapidamiste kontekstis on tegemist variandiga "kas katk või koolera", nagu te ise värvikalt väljendasite. Kas te käsitlesite komisjonis ka seda teemat, et kui on neid majapidamisi, kes soovivad elektrivõrguga liituda, siis kas praegune hinnasta... Loe lähemalt

19.12.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:37 Looduskaitseseaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (560 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Lugupeetud Riigikogu esimees! Head Riigikogu liikmed! Käesolev aasta on olnud vägagi metsateemaline. Siin saalis me oleme korduvalt arutanud metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muutmist. 1. septembril k.a osa muudatusi ka jõustus. Nüüd oleme algatanud eelnõu 560, mis käsitleb looduskaitseseaduse ja ... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! RMK juhi sõnul on see summa 5,5 miljonit. Umbes 5 miljoni eest kavatsetakse RMK vahenditest neid maid välja osta, 0,5 miljonit eurot aga peaks olema ette nähtud korralduskuludeks. RMK-s ei plaanita selleks täiendavat personali tööle võtta, vaid plaanitakse oma jõududega hakkama saada. Kahtlem... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Kahtlemata võib tunduda natuke kentsakas, et üks minister teeb teisele, rahandusminister keskkonnaministrile või siis vastupidi, ettepanekuid. Samal ajal peab kogu metsa majandamine – ja mitte ainult majandamine, vaid ka selle väärtustamine – käima koostöös ning diskussioone pidades. Praegu ... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Ma arvan, et see tulebki välistada uue arengukavaga. Arengukavas tuleb prioriteedid sättida mitte ainult kasumi teenimist silmas pidades, vaid ka metsa juurdekasvu ja külastuskordi silmas pidades. Eesti metsa ei peaks hindama ainult sellest seisukohast, kui palju raha kukub sealt meie ühiskon... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Eks see kogupilt ongi selles mõttes laiem, et maareformi käigus on väga palju riigile põhitegevuseks mittevajalikke maid antud üle just RMK-le. Me teame, et neid maatükke on ka võõrandatud, aga viimasel ajal on väga suured maaüksused läinud RMK omandisse. RMK peab väga põhjalikult mõtlema, mi... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Tõepoolest, keskkonnakomisjon plaanib neljapäeva, 21. detsembri hommikul kell 9.30 muudatusettepanekuid arutama hakata. Ja tõepoolest oli kell 9.30 muudatuste esitamise tähtaeg. Kindlasti ootame teid kaasa mõtlema. Ilmselt see eelnõu ei ole, kuidas ma ütlen, väga detailirohke ja laialdase mõj... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Järgmisena tuleb Peeter Ernits tegema kokkuvõtet komisjonis toimunud arutelust, tema saab ka seda teile täpsemalt tutvustada. Ma ei oska rohkem kommenteerida, see "muu" võib olla seotud väga konkreetselt teatud funktsioonide täitmisega. Loe lähemalt

Andres Metsoja: Ei ole vähendatud. Nagu ma juba mainisin, tulu on plaanis saada hoonestamata kinnisvara müügist. See raha laekub hoonestamata kinnisvara müügist ja nii see konkreetselt metsaraie temaatikasse ei puutu.  Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Kas te mõtlesite neid maatükke, mis eraisikutelt välja ostetakse? Ei mõelnud? Te mõtlesite neid hoonestamata maatükke, mis RMK müüki paneb. Ma enne juba mainisin, et viiakse läbi inventuur, tehakse kindlaks, mis seisus teatud maatükid on: kas need on looduslikud rohumaad või juba võsastunud v... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Esmalt veel kord, milleks see süsteem, kas loodav süsteem on parem kui praegune. Punkt üks, me ei ole looduskaitsepiirangutega maatükkide väljaostmisel kuigi edukad olnud. See surve, et väljaostusummat on vaja suurendada, on iga-aastastel eelarveläbirääkimistel üks võtmeteemasid olnud. Tegel... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Vastupidi, see eelnõu annab omanikule väga suure kindlustunde ja riik vastutab selle eest. Kui eramaatükil on kaitstav loodusobjekt, siis see on meie kõigi asi, mitte konkreetse maaomaniku asi. Me ei saa kitsendada tema vara majandamise võimalusi ja vähendada selle väärtust sellega, et seal k... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! RMK on tulundusasutus ja tema tegevuse eesmärk ei ole ainult äri. Me oleme ju metsaseaduse kontekstis palju rääkinud, et metsa ei tohi vaadata ainult kui tuluteenimise allikat. Järjest rohkem rõhutatakse, et mets on väärtus. Usun, et uued põlvkonnad, kes peale tulevad, vaatavadki metsa hoop... Loe lähemalt

13.12.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:10 Vedelkütuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (536 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea ettekandja! Teadaolevalt on Eestis registris 130 kütusemüüjat. Kui ma vaatan seletuskirja, siis näen, et 86 neist on justkui riskiga. See on üsna kummastav. Samal ajal tuleb öelda, et tanklaid on circa 450 ja 400 neist on tegelikult kettide tanklad. Kas oli ka kõne a... Loe lähemalt

12.12.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:27 Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE) teine lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Mulle tundub, et me peaks Eesti ühiskonnas ühel hetkel jõudma sinnamaani, et me saaksime rääkida alkoholi tarbimise kultuurist. Alati, kui me eelnõudega kokku puutume, räägime me kuritarvitustest, mille puhul tuleb inimesel öelda "jah" või "ei". Al... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma puudutan ka korra veel seda reklaamiteemat. Ma nägin kunagi Grüne Wochel Baierimaa boksi peal ilusat reklaamplakatit – minu meelest ilusat. Seal pildi peal olid isa ja tütar, üks oli joonud õlut ja teine piima. Mõlemal oli suu ümber võru: ühel v... Loe lähemalt

23.11.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:38 Turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE) teine lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Eelnõu sissejuhatuses on kirjutatud, et kõik pakettreisid, mis kestavad üle 24 tunni, alluvad justkui sellele uuele regulatsioonile. Minu küsimus puudutab meie üht suurt valdkonda ehk spaaettevõtteid. Kas spaaettevõtted alluvad sellele direktiivile ja nen... Loe lähemalt

21.11.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:13 Ühistranspordiseaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (509 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Kindlasti tunnustan saarlaste suurt otsust minna edasi maakonna ehk ühe omavalitsuse kontekstis. Ometi, kui me vaatame minevikku, ei ole Saaremaal millegipärast moodustunud ühistranspordikeskust. Kui me vaatame ka näiteks kogu ühistranspordi korraldust, m... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh, hea eesistuja! Hea ettekandja! Ma olen siin juba pikalt mõelnud, et üks teema on tõepoolest subsidiaarsusprintsiip ja kohapealsete ettevõtjate vajadused. Teine variant on see, mis Skandinaaviast tuleb, nimelt praamiühendus on tegelikult maanteepikenduse osa ja on ikkagi riigimaantee pikendus... Loe lähemalt

20.11.2017 / 15:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

18:39 Arupärimine ülikiire interneti maaelanikeni viimise kohta (nr 388)

Andres Metsoja: Lugupeetud minister! Head kolleegid! Ma olen mõelnud, et selle loo põhjal võiks kirjutada väikese jutu sellest, kuidas kolm sõpra läksid kalale. Erki, Tanel ja mina läksime ning istusime jõe ääres. Ühel hetkel tundus, et kala ongi otsas, tõmbasime – ei olnud. See, mis seal otsas pidi olema, oli suur... Loe lähemalt

17.10.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:26 Kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE) teine lugemine

Andres Metsoja: Lugupeetud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Tõepoolest, oleme teist korda selle eelnõuga siin saalis, täna on teine lugemine. Eelnõu algatas Vabariigi Valitsus 11. septembril k.a ja esimene lugemine toimus 20. septembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati 22. september kell 10. Riig... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Komisjonis me sellele ei keskendunud. Aga nagu ma eelnõust lugesin ja konsulteerides aru sain, tegelikult on plaan üle riigi andmekogusid täiustada ja neid omavahel sünkroniseerida. See on üks konkreetne tegevus, selleks et oleks teaduslikuks tegevuseks seaduslik alus. Et saaks neid andmeid k... Loe lähemalt

20.09.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:52 Kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud minister! Lugedes seletuskirja, saab selgeks, et kalandus on väga detailirohke. Kui sisuga tegeleda, siis mulle meenusid õiguskantsleri sõnad, millega selgelt osutati vajadusele seadusi muuta, kui nende sisu ei ole ajaga kooskõlas. Minu küsimus tuleb kalalaevade riik... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Lugupeetud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Lugupeetud minister! Kõigepealt tänan Riigikogu juhatust, et meie päevakord on loogiline. Enne räägime konkreetselt sellest eelnõust ehk kalapüügiseaduse muutmisest ja alles siis räägime kalandusturu korraldamisest. Sisuliselt väga mõistlik järjekord.... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh küsimuse eest! Kui aus olla, siis komisjon selliselt teemat ei käsitlenud. Aga kui vaadata seletuskirja ja sellekohast seadusloomet tervikuna, siis tähtsus kindlasti seisneb selles, et meie e-riigi ülesehitamise käigus on vaja teatud registrid ühildada ja asjaomaseid süsteeme ehitada. Selleks ... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Konkreetne seaduseelnõu, kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu ei püüa lahendada kõiki selle valdkonna probleeme alates kala tõstmisest paati kuni selle jõudmiseni töötlemishoone ukse taha. On terve rida reglemente, mida tuleb täita: kuidas kalur peab kala paadis kaaluma ja kuidas ta peab ... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Me ei laskunud selles küsimuses detailidesse. Ajaloolise püügiõiguse teema tõstatasin komisjoni istungil mina. See oli meil põhimõtteliselt istungjärgu avaistung, mille alguses me menetlesime seda eelnõu, aga minu poole on pöördunud mitmed kalurid eelkõige seepärast, et kõlavad kuuldused, et ... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Seletuskirjas on väga selgelt kirjas, et Maaeluministeerium viib jätkuvalt ellu poliitikat, mis puudutab kalandusvaldkonda. Samas osutatakse, et meie e-riiki arendades peab selle liidestamise abil sektoriga seotud inimeste teenindamine paranema. See kasutegur ei tohiks sõltuda sellest, kus ni... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Hea Henn! Eks me poliitikutena peame ametnikke usaldama, aga teisest küljest peame ära kuulama valdkonnainimeste ettepanekud ja mured ning seda me kavatseme ka teha. Täna on tegemist esimese lugemisega. Me saame kindlasti kokku ja kuulame ka nende seisukohad üheskoos ära. Esialgne eelnõu on ministee... Loe lähemalt

17:18 Kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud minister! Kas ma saan õigesti aru, et me püüame selle seadusega väga selgelt reguleerida juriidilistele isikutele kalapüügiõiguse andmise viisi? Konkreetselt on see õigus ette nähtud aktsionäridele, kes peaks olema konkreetsele väikesaarele sisse kirjutatud. Minu k... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh, hea eesistuja! Hea minister! Tulen siiski veel kord selle teema juurde tagasi. On väga õige, et sellega tegeletakse ja otsitakse lahendusi, aga ma mäletan väga selgelt nn kastmõrra juhtumi lahendamise loogikat. Määrati kvoot, aga ikkagi tekkis olukord, et kastmõrraga püügi õigus võõrandati ke... Loe lähemalt

19.06.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , Riigikogu erakorraline istungjärk Vaata täpsemalt

11:06 Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise Rail Balticu / Rail Baltica raudteeühenduse arendamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (449 SE) teine lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Sellel ratifitseerimislool on olnud väga pikk eellugu. Tegelikult võib täna siin saalis, kuulates debatti ratifitseerimise teemal, teha järeldusi, milleks Eesti üldse valmis on või ei ole. Me teame, et augustis saavad ettevalmistavad tegevused sisuliselt ... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Lugupeetud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Aasta oli siis 1936, kui Šveitsis rahvusvahelisel konverentsil arutati Balti ekspressi küsimusi. Väga suur mure oli see, et rong oli aeglane ja just nimelt meie naabrid, Balti riigid, ei olnud asunud tegutsema selles suunas, et saaks kiiremini rong... Loe lähemalt