Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 110Ava/Sulge kõik
11.06.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Põhiseaduskomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti inimarengu aruanne 2019/2020 "Linnastunud ühiskonna ruumilised arengud"" arutelu

Andres Metsoja: Aitäh, hea eesistuja! Tänan selle ettekande ja nende mõtete eest! Me kõik teame ütlust, et eesti rahvas peab vaimult suureks saama. Kahtlemata on inimesel seal suur roll. Paraku, vaadates kõiki neid stsenaariume, vaadates tekkinud olukorda, võiks teie käest küsida, kas te näete ka mõningast probleem... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Lugupeetud Riigikogu esimees! Head aruande koostajad, kolleegid, külalised! Tõepoolest, kuidagi hea tunne on siin parlamendisaalis sellel nädalal olnud osaleda kahel olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelul. Üks oli algatatud riigieelarve kontrolli erikomisjoni poolt ja tänase on algatanud põhi... Loe lähemalt

Andres Metsoja:  ... ja neid ruumilise arengu probleeme kuni tegelikult tänasesse päeva välja, vaadates Jaak Aabi otsust Rail Balticu kontekstis, teeb mind väga kurvaks see, et me tihti planeerimise kontekstis lähtume üha enam juriidikast, me ei lähe üldiselt üksikule. Minu meelest oli üsna hea artikkel valdkonna s... Loe lähemalt

20.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:17 Ülevaade Eesti julgeolekupoliitika eesmärkide saavutamisest

Andres Metsoja: Aitäh, lugupeetud peaminister! Tänan teid selle ülevaate eest! Te keskendusite küll väga põgusalt, aga konkreetselt Euroopa sõjalise mobiilsuse kontekstile. Riigikaitsekomisjon käis Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadis härra Hololei juures. Ta kinnitas, et Eesti ambitsioon võik... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Austatud eesistuja! Austatud Riigikogu! Lugupeetud peaminister! Tugev laiapõhjaline riigikaitse algab meist endist. Igaühe panus loeb. Meie igapäevane ühine pingutus tagab Eesti riigi iseseisvuse ja sõltumatuse ning meie elanikkonna turvalisuse. Selle igapäevase ühise tegevuse mõju ja edukust oleme ... Loe lähemalt

11.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

18:38 Riigihangete seaduse ja kunstiteoste tellimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (177 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma ikkagi küsin üle selle, mis puudutab erinevate hangete osadeks jaotamist, millele on viidatud ka varasemalt. Näiliselt jagatakse üks suur hange osadeks. Kas selle raamhanke sees nüüd midagi muutub või tegelikult lihtsustamine seda poolt ei puuduta ega ... Loe lähemalt

06.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:04 Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (122 SE) teine lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Suur tänu kolleeg Jüri Jaansonile, kes selle algatuse on saali toonud! Ma kuulan seda diskussiooni ja saan aru, et seda tõlgitakse ka vaegkuuljatele ja kurtidele, et nad saaksid meie diskussioonist osa. Ma pean tunnistama, et mul on natukene nagu ... Loe lähemalt

15:48 Kaitseväe korralduse seaduse, julgeolekuasutuste seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (152 SE) teine lugemine

Andres Metsoja: Lugupeetud istungi juhataja! Loe lähemalt

Andres Metsoja: Head kolleegid! Tõepoolest olen teie ees taas kord seadusega, mida rahvasuus nimetatakse luuramise seaduseks, aga tegemist on eelnõu 152 teise lugemisega. Kui te vaatate eelnõu nimetust, siis näete, et võrreldes esimese lugemisega on siia lisandunud juurde terminina ka julgeolekuasutuste seadus. Nii... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Kindlasti, hea Kalvi, on see õigustatud küsimus. Ma ei oska kommenteerida viimast kümmet aastat, ma oskan kommenteerida eelmist perioodi ja kestvat perioodi. Ka eelmine Riigikogu koosseis menetles sedasama seaduseelnõu ja lõpuks võeti see ka vastu. Siis tekkis olukord, kus president ei kuulut... Loe lähemalt

Andres Metsoja: See puudutab konkreetselt Välisluureameti või Kaitseväe menetlust, mis on ühitatud. Siin on see pigem toodud välja selliste tingimustega, et tuleb luua toimik kogu selle protsessi kohta, kui kedagi n-ö varjatult jälgitakse. Kui see protsess on lõppenud ega ole ohtu riigikorrale, kellegi elule, mingi... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Eks me kõnni selles kontekstis hästi tundlikul maastikul. Selge on see, et seadusega detaile antud kontekstis ei olegi võimalik väga täpselt ette näha, sest siis kaotaks see kõik suurel määral mõtte. Me tõesti riigikaitsekomisjonis oleme (ka sina, Oudekki, oled) seda teemat arutanud, oleme vä... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh, hea Aivar! Ma julgustan sind selles mõttes, et kindlasti see seaduseelnõu reguleerib seda valdkonda oluliselt rohkem, kui see oli senini reguleeritud. Tegelikult, kui siiamaani võis tekkida põhiseaduslik riive, millele ka Riigikohus osutas, siis nüüd on tehtud selle nimel väga palju pingutusi... Loe lähemalt

04.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:25 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele lõpptarbija taastuvenergia tasu tõusu ära hoidmiseks" eelnõu (150 OE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, hea Riigikogu esimees! Austatud ettekandja! Aasta oli vist 2006, kui me selle Tootsi tuulepargi alaga hakkasime tegelema. Vahepeal on olnud hulk kohtuvaidlusi, on räägitud kliima soojenemisest ja alternatiivenergiast. Nüüd me siin saalis aga jällegi põrkume väite vastu, et see Tootsi tuulepar... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Eesti Energiat me oleme täna käsitlenud kui säärast ettevõtet, mis justkui tekitab maksumaksjale kahju. Kuidagi see jääb siin saalis kõlama. Äkki sa selles valguses ikkagi seletad veel üle, et alles see oli, kui valitsus tegi otsuse suurendada raha... Loe lähemalt

16:14 Maareformi seaduse, maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (87 SE) teise lugemise jätkamine

Andres Metsoja: Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Kas te saite komisjonis teada ka statistika, kui paljud kasutusvalduse lepingu sõlminud on lasknud maa ära hinnata, et see välja osta, aga tegelikult on jätnud tehingu tegemata, sellepärast et see oleks nende jaoks liiga kulukas? Loe lähemalt

22.04.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:19 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE) teise lugemise jätkamine

Andres Metsoja: Hea istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Kui te lubate, siis ma hüppan paar küsimust tagasi, selle teavitusmenetluse juurde. Mul on ajusopis, et sellest teavitusmenetlusest on pikka aega räägitud siin saalis ka. Jäi kõlama erinev informatsioon Tarmo Kruusimäe ja teie suust. Ma väga paluks, et ku... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Hea sotsiaalkomisjoni esimees! Küsin selle koha veel üle: ega te seda ohtu ka ei näe hetkel, et Vabariigi Valitsus ühel hetkel võtaks selle eelnõu tagasi ja ütleks, et kahjuks see ei ole ikkagi päris see eelnõu, mille me oleme teile menetlusse andnud, et te olete viinud siia sisse selliseid m... Loe lähemalt

21.04.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:35 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud ettekandja! Eks ta mõneti kummastav on, et ka eriolukorras, kriisiolukorras me järjest rohkem sõltume tehnoloogiast, kuigi peaksime valmistuma selleks, et ei sõltuks tehnoloogiast. Aga tõsi ta on, et olukorrad võivad olla väga erinevad ja valmidusaste peab ka ol... Loe lähemalt

20.04.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:37 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (124 SE) teine lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma tuleksin eelnõu selle osa juurde, mis puudutas esialgset sissekirjutamist ja hilisemat väljaarvamist ehk kasutusvaldusega seonduvat. Te mainisite oma ettekandes ka seda teemat, et kasutusvalduse hindade puhul tuleks justkui vastu tulla turu tingimustele. Ä... Loe lähemalt

14.04.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (138 SE) teine lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, istungi juhataja! Hea ettekandja! Mina tulen selle muudatuse juurde, et kooskõlastusmenetlus tahetakse asendada teavitus- või siis loamenetlusega. Tegemist on haldusmenetlusega. Ma saan aru, et see haldusorgan ikkagi on jätkuvalt see nõukoda, mis koosneb spetsialistidest. Ja kui nüüd selle te... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Et tegemist on kiireloomulise eelnõuga, seda kinnitati ka siis, kui valitsus tõi selle aruteluks riigikaitsekomisjoni. Ja nüüd meil kiireloomuline menetlus käsil ongi. Sisuliselt võib selle eelnõu jagada kaheks. Üks osa puudutab juba valmis ehitatud võrku... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Hea istungi juhataja! Head kolleegid! Üldiselt paljude eestimaalaste jaoks lakkavad internetiprobleemid olemast siis, kui saabub kevad ja puud lähevad lehte – lihtsalt levi teatud piirkondades kaob. See mure jälitab meid aasta-aastalt, eriti maapiirkondades. Aga kui tulla selle eelnõu juurde, siis ... Loe lähemalt

07.04.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:21 Kaitseväe korralduse seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (152 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Hea istungi juhataja! Austatud kolleegid! Arutuse all olev eelnõu on varasemast teile kõigile vähemal või suuremal määral tuttav, sest valdavalt on tegemist juba eelmises Riigikogu koosseisus 20. veebruaril 2019. aastal vastu võetud Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seadusega, mis toona kandis n... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Loe lähemalt

12.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses kujunenud olukorraga Eestis

Andres Metsoja: Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud peaminister, mina tänan ka selle poliitilise avalduse eest. See on kindlasti omal kohal. Ühelt poolt tuleb rääkida sellest, kuidas viiruse levikut tõkestada, aga teiselt poolt ikkagi ka sellest, kuidas tagada elutähtsad teenused. Minu küsimus tulebki sellest v... Loe lähemalt

18.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:20 Elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (138 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Kindlasti on see oluline ja õige samm õiges suunas, aga selles diskussioonis peaks kindlasti vaatama suurt pilti. Ja minu küsimus tulebki sellest valdkonnast, et me oleme üsna palju siin saalis, erinevates komisjonides, kogudes rääkinud sellest, et Eesti ... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Hea istungi juhataja! Jah, tõepoolest see ei olnudki väga ammu, kui me saime humanitaarabi korras arvuteid ja tegime avalikke internetipunkte. Ja nüüd ühel hetkel oleme tabanud ennast suures globaalses tsirkuses, kus kõigil on kõigi andmetega pistmist ning kus sidevõrkude ja küberjulgeoleku teema on... Loe lähemalt

13.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Riigikogu liikme staatuse seaduse § 19 muutmise seaduse eelnõu (121 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, hea eesistuja! Hea komisjoni liige, lugupeetud ettekandja Madis Milling! Võib-olla korra ikkagi täpsustaks seda erisust. Minu käest on ka paljud küsinud, milles siis ikkagi see erisus seisneb. Kui komisjon arutab, teeb isegi konsensusliku ettepaneku eelnõu saali saata ja saalis vastu võtta, s... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh, hea eesistuja! Hea ettekandja! Võib-olla klaariks veel natukene seda põhiseadusega vastuolu teemat. Oluline on ilmselt ikkagi ära mainida see, et iga Riigikogu liikme mandaadiga käib kaasas riigisaladuse luba, aga see on tema parlamendiliikmeks olemise ajaks. Sama lugu on tegelikult NATO sala... Loe lähemalt

29.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

23:06 "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020" 2019. aasta täitmise aruanne

Andres Metsoja: Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud minister! Juubelipidu "Minu arm", filmikunstis "Tõde ja õigus", "Olemise ilu" on looming, mis oli esitatud nii, et see puudutas minu südant ja ma usun, et tegelikult ka paljude teiste eestlaste südant. Tänane sünnipäevalaps Fred Jüssi on öelnud, et kui me liiga... Loe lähemalt

00:39 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (100 SE) teine lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma korra küsin veel üle, et kuidas selle edasise korraldusega on. Kui riigiabi teema on ikka veel töös või täpsustamine riigiabi kontekstis ikka veel käib, siis kas see eelnõu läheb kolmandale lugemisele komisjoni vaates enne, kui Euroopa suunalt on konkreetn... Loe lähemalt

28.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Andres Metsoja: Hea istungi juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Külalised! Riigikaitsekomisjon otsustas eile konsensuslikult, et algatatakse elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu. See võimaldab Vabariigi Valitsusel määrusega kehtestada sidevõrkudes kasutatava riist- ja tarkvara kooskõlastamise nõu... Loe lähemalt

13.01.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:23 Arupärimine Rail Balticu rahastamise kohta (nr 11)

Andres Metsoja: Aitäh, hea eesistuja! Austatud peaminister! Minu poole on pöördunud mitmed maaomanikud murega, mis on seotud maa võõrandamisega. Nad ei ole murelikud mitte sellepärast, et nende maad võõrandatakse, vaid pigem sellepärast, et riik kasutab tugevama õigust – tugevama õigust selles mõttes, et isegi kui ... Loe lähemalt

17.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Andres Metsoja: Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Head külalised! Eile pidas riigikaitsekomisjon aru ja otsustas konsensuslikult algatada Riigikogu liikme staatuse seaduse § 19 muutmise seaduse eelnõu. Selle eelnõu eesmärk on seada igale riigikaitsekomisjoni liikmele kohustus esitada julgeolekukontrolli lä... Loe lähemalt

04.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

18:01 Spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, hea eesistuja! Hea ettekandja! Kas te selle eelnõu kontekstis arutasite ka seda kurioosumit, millele kehalise kasvatuse õpetajad on viidanud isikuandmete kaitse seadusest tulenevalt? Konkurentsi väljatoomine spordis võiks nagu võtta uue kuju. Põhimõtteliselt justkui ei tohi edetabelisse kirju... Loe lähemalt

18:54 Kogumispensionide seaduse, tulumaksuseaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (91 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Aitäh! Hea ettekandja! Te rääkisite siin lastelt raha laenamisest või küsimisest ja rääkisite seda, et see eelnõu lahendab ka tuleviku pensionäride probleeme. Ma lugesin eelnõu – lugesin põhjalikult, aga kahjuks ei leidnud seda võimalust, kuidas mina, kes ma tulevikus ka olen pensionär, saaksin liit... Loe lähemalt

03.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:08 Isamaa fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eestikeelse kõrghariduse tulevikust" arutelu

Andres Metsoja: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea Mihhail, minu küsimus tuleb riigikaitse valdkonnast ja eesti keelest. Mulle sageli tundub, et riigikaitse valdkonnas on lihtsam väljendada ennast inglise keeles, ingliskeelses ruumis, kus mõistetakse üksteist kohe, kiiresti ja väga hästi. Küsimuse rõhuasetus on tegel... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma sain teie ettekannet kuulates ühest mõttest aru nõnda, et põhimõtteliselt te tõstatasite siin saalis küsimuse, kas ülikool peaks otsustama kolledži pidamise üle või peaks seda tegema tegelikult riik – ministeeriumid, poliitikud –, mitte ülikool. Kas ma... Loe lähemalt

Cleveron AS-i juhataja Andres Metsoja: Aitäh! Ma jätkan alustuseks ülikooli autonoomia teemaga, mida ma oma eelmises küsimuses ka markeerisin. Tõepoolest, see on probleem, et ülikoolidel on vabadus avada õppekavu, aga millegipärast neid regionaalsetes kolledžites ei avata. Kui konkurents ühele õppekohale on suur, isegi kuus inimest, siis... Loe lähemalt

13.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

21:03 Riigikogu otsuse ""Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030" heakskiitmine" eelnõu (52 OE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Õiguskantsler rääkis alles hiljuti siin kõnetoolis sellest, et eesliini töötajatel on avalike teenuste kontekstis väga suur roll. Teiegi ütlete, et omavalitsuse roll ennetustöö puhul on väga oluline. Kas Riigikogul oleks võimalik tutvuda ka mõne as... Loe lähemalt

06.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:53 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus" eelnõu (71 OE) teine lugemine

Andres Metsoja: Austatud Riigikogu istungi juhataja! Head kolleegid! Tõepoolest, ka see otsuse eelnõu on üks missioonide paketi eelnõudest ja menetluslikud kuupäevad on täpselt samad, sellepärast ei hakka ma neid teile uuesti ette lugema. Riigikaitsekomisjon tegi eelnõus ühe normitehnilise täpsustuse ja see täpsust... Loe lähemalt

15:04 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis" eelnõu (73 OE) teine lugemine

Andres Metsoja: Hea istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Eile peastaabis kohtumisel Kaitseväe juhatajaga sai ka Kaitseväe juhataja poolt välja öeldud, et ilmselgelt on tegemist kõige ohtlikuma eelnõuga selles mõttes, et meie võitlejate riskid on kõige suuremad. Antud eelnõu on samuti esitatud Vabariigi Valitsuse... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh, hea kolleeg! Väga raske on anda hinnangut, kas ma olen paremini kursis või mitte. Ma ei oska seda kuidagi mõõta. Kindlasti ei pea ma ennast Aafrika-eksperdiks või selle kriisi heaks analüütikuks. Aga tugineda tuleb spetsialistide parimale teadmisele, mis tuuakse komisjoni või erinevatele koht... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Kui teiega rääkida samas keeles, siis võib öelda, et kahtlemata me võime jõuda välja kuhu iganes, rääkides sellest, kui valge mees on läinud Aafrikasse demokraatiat viima. Me oleme täna nendes situatsioonides, kus me oleme. Igal teol on tagajärjed ja täna on kokku lepitud selline taktika. Kas... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Jah, eks me võime seda sõnastada ju nii, et inimkaubandus on ka selle piirkonna üks väga olulisi osi. Inimkaubandusega võitlemine, sellesse sekkumine on ka üks võtmeküsimusi terrorismi puhul. Jällegi võib olla väga erinevaid vaatenurki sellele küsimusele, aga taas kord pean ma tuginema nendele ettep... Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Hea kolleeg! Mina olen aru saanud, et parlamendisaal ei ole klassiruum. Kui see on kord siin juba välja öeldud, siis ma arvan, et iga komisjoni liige ei peaks sama sõnumiga esinema. Seda ütles juba ka Jürgen Ligi siin täna üsna teravalt. Loe lähemalt

Andres Metsoja: Aitäh! Ei tulnud muudatusettepanekuid. Loe lähemalt

15.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Õiguskantsleri ettepanek kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 6 Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks

Andres Metsoja: Aitäh, hea eesistuja! Austatud õiguskantsler! Kas ma saan õigesti aru, et see probleem tegelikult tuleneb ca viie aasta tagusest ajast, kui toimus avaliku teenistuse reform ning inimesed, töötajad, pidid valima ja valitsusasutused pidid otsustama, kes jäävad avalikuks teenistujaks ja kes hakkavad tö... Loe lähemalt

08.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Meretöö seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (56 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Oma ettekandes ütlesite, et eelnõuga sätestatakse lisasätteid alla 24-meetristele kalalaevadele osaliselt. Mis see "osaline" konkreetselt tähendab? Mis osas mida osaliselt sätestatakse? Loe lähemalt

07.10.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:08 Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (33 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Kindlasti te olete mõelnud ka seda eelnõu esitades selle peale, et kui nüüd raha juurde ei tule, mis on need võimalikud stsenaariumid. Üks võimalikest stsenaariumidest, millest ka ju natuke vargsi räägitakse, küll mitte väga poliitiliselt aktiivsel... Loe lähemalt

25.09.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:42 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (54 SE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Aitäh, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Ministri ettekandest kõlas läbi ka bürokraatia vähendamise paketi idee, mis iga hea Eesti õigustava ja õigusruumi eelnõuga kaasas käib. Mainiti, et Keskkonnaministeeriumilt läheb see ülesanne üle Keskkonnaametile. Kas te komisjonis arutasite ka seda, et m... Loe lähemalt

17:14 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis" eelnõu (73 OE) esimene lugemine

Andres Metsoja: Hea istungi juhataja! Head kolleegid! Austatud minister! Tõepoolest, komisjonis käsitlesime ka neid 11 otsuse eelnõu ühtse paketina, rääkisime tervikuna lahti murekohad, probleemid ja võimalikud lahendused ning saime põhjaliku ülevaate ministrilt, Kaitseministeeriumi esindajatelt, Kaitseväe juhataja... Loe lähemalt