Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 31Ava/Sulge kõik
08.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:43 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (40 SE) esimene lugemine

Andrei Korobeinik: Aitäh! Kui perekonnas on üks vanematest halli passiga ja ta on elanud Eestis enne taasiseseisvumist, siis nii teie eelnõu kui ka valitsuse eelnõu annab selle perekonna lastele Eesti kodakondsuse. Aga mida te arvate sellest vanemast? Ta on elanud Eestis peaaegu 30 aastat – kas tema ei peaks saama võ... Loe lähemalt

25.09.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:52 Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse (valimispäeval valimisagitatsiooni piirangu ja välireklaami keelu kaotamine) eelnõu (51 SE) esimene lugemine

Andrei Korobeinik: Hea Riigikogu! Seaduseelnõu 51 oli põhiseaduskomisjoni istungi päevakorras teisipäeval, 17. septembril 2019. Arutelu oli põhjalik. Justiitsminister rääkis meile sellest, et omaaegsed regulatsioonid ei ole oma eesmärki täitnud. Poliitilise välireklaami keeldude eesmärk oli kulutuste vähendamine, poli... Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: See on väga huvitav küsimus. Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Ma korraks mõtlen selle üle. (Juhataja: "Kuidas?") Teen väikesed arvutused. Ehk siis komisjoni istung toimus, jah ... Ühesõnaga, see on kümme tööpäeva, 9. oktoober. Istungi juhatajal on õigus. Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Suur tänu! Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh! Loe lähemalt

23.09.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:05 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE) esimene lugemine

Andrei Korobeinik: Aitäh! Hea Riigikogu! Täna ma räägin teile sellest, mis toimus põhiseaduskomisjonis seaduseelnõu 58 arutelu käigus. Eelnõu sisu ma teile uuesti ei tutvusta, räägin küsimustest ja vastustest. Tähtsamad teemad olid järgmised. Esiteks kõlas küsimus, mida teha juhul, kui üks vanematest soovib lapsele Ee... Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Kuidas ma tunneksin ennast, kui ma oleksin laps? Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Sellist rollimängu meil komisjonis ei ole toimunud, aga te küsite minu isiklikku arvamust, eks? No see on kahe otsaga asi. Kui laps on täisealine, siis võib-olla ta saab teha parema valiku kahe kodakondsuse vahel. Selles mõttes on sellises olukorras ka eelised. Kindlasti minu arvates on see parem ol... Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Ma arvan, et te mõtlete seda eksameid puudutavat eelnõu, eks? See on kultuurikomisjonis arutatav eelnõu. No hästi paljud asjad on seotud omavahel, aga minu tänane ettekanne puudutab eelnõu 58 ja ma komisjoni ettekandjana piirduks selle konkreetse teemaga. Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Head kolleegid! Tänane hääletus on tegelikult hästi oluline. Eestis elab päris palju halli passiga inimesi ja nende passi värv ei too õnne ei neile ega ka teiste passide omanikele. Paljud neist on elanud Eestis terve elu ja nende lapsed samuti, ja mõned neist tunnevad, et nad on oma riigi jaoks võõr... Loe lähemalt

12.06.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:02 Istungi rakendamine

Andrei Korobeinik: Aitäh, hea eesistuja! Mina olen tutvunud päevakorraga ja kui te väidate, et oli aega tutvuda, siis mina väidan, et mul ei olnud seda aega. Kas te oskate öelda, mis kodukorraseaduse paragrahvi alusel me praegu seda hääletame? Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh! Hea eesistuja! Ma esitasin teile ühe konkreetse protseduurilise küsimuse: mis paragrahvi alusel me seda praegu hääletame? § 56 Riigikogu kodukorra seaduses võimaldab teil täiendada päevakorda, näiteks juhul, kui tegemist on sõjaolukorraga või õiguskantsleri ettepanekuga või muu sellisega. Kui... Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Ma selguse mõttes küsin üle, mida me ikkagi hääletame. Kas me hääletame ettepanekut, mille on Reformierakonna fraktsioon teinud, täpselt sellises sõnastuses? Kui see nii on, siis pean ütlema, et see tekst, mille te alguses ette lugesite, nägi välja nagu teie arvamuse esitamine. Kus selle Reformierak... Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh! Ma hakkan nüüd vaikselt selgusele jõudma. Ma tutvusin Reformierakonna fraktsiooni avaldusega, mis erineb oluliselt sellest, mida ma siin istungi alguses kuulsin. Selles avalduses on kirjas, et nemad teevad ettepaneku, et Valges saalis seisaks taas kõrvuti Euroopa Liidu lipp ja Eesti Vabariigi... Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Mul on protseduuriline küsimus. Mind paneb tegelikult imestama, miks te lasete küsida küsimusi, mis ei ole protseduurilised, aga eks see on teie kui istungi juhataja otsus. Minu eelmised neli küsimust olid kõik protseduurilised ja ka viies on täpselt samasugune. Ma selguse mõttes küsin, sest ma ee... Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh! Ma küsin nagu kindluse mõttes üle, et mis saab juhul, kui selgub, et see hääletus siiski ei olnud läbi viidud vastavalt kodukorraseadusele. Kas me peame erakorralise istungi tegema suvel või saab seda kuidagi teistmoodi lahendada? Loe lähemalt

11.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:07 Õiguskantsleri ettepanek väärteomenetluse seadustiku Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks

Andrei Korobeinik: Aitäh! Ma usun, et see on kahtlemata õige ettepanek, aga küsin üle sellesama asja, mida ma küsisin ka komisjonis. Juhul kui kriminaalmenetluse raames kogutakse infot kolmandate isikute kohta, mis ei puutu konkreetsesse kaasusesse, ja kannatanu tutvub selle infoga, siis on tegemist tõsise privaatsuse... Loe lähemalt

03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

16:47 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (7 SE) esimene lugemine

Andrei Korobeinik: Aitäh! Hea Aivar! See on hästi positiivne, kui eelnõu põhineb nii põhjalikul uurimistööl. Kas on analüüsitud ka seda, kui palju kasvab keskmine alkoholitarbimine ja kui suur on sellega kaasnev otsene või kaudne kahju riigieelarvele? Ma pean silmas tervishoiukulusid ja muid otseseid ja kaudseid kulus... Loe lähemalt

30.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Riigikogu otsuse "Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni moodustamine" eelnõu (3 OE) teine lugemine

Andrei Korobeinik: Aitäh! Hea ettekandja! Siin kõlasid heade kolleegide Hanno ja Taavi tähelepanekud. Nemad on justkui teinud ettepaneku komisjoni nime muutmiseks, aga enamik pole seda toetanud. Mina viibisin ka komisjoni istungil ja pärast tutvusin protokolliga, aga pole küll näinud seal ühtegi hääletust sel teemal. ... Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh! Hea ettekandja! Te siin olete pakkunud viidet poliitilistele mängudele ja kommenteerinud eri erakondade seisukohti. Te olete aga puldis põhiseaduskomisjoni esindajana. Kas tõepoolest sellest oli komisjonis juttu ja ma pole lihtsalt seda tähele pannud?  Loe lähemalt

29.05.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:01 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse (783 UA) uuesti arutamine

Andrei Korobeinik: Aitäh! Hea ettekandja! Tõepoolest, komisjoni arutelu käigus oleme jõudnud järeldusele, et probleeme on seal eelnõus rohkem kui ainult need murekohad, millele president tähelepanu juhtis. Mis on sinu hinnangul see peamine muudatus, mis peab olema sisse viidud, selleks et seadus saaks teisel katsel pr... Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh! Hea ettekandja! Te alustasite oma sõnavõttu lubadusest, et te selgitate eelmise ettekandja seisukohti. Ma pole teid küll põhiseaduskomisjoni istungil näinud, ma eeldan, et te siiski võtsite sõna riigikaitsekomisjoni nimel. Siit ka küsimus. Alguses te ütlesite, et Vabariigi Valitsus konsensus... Loe lähemalt

30.04.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Riigikogu liikme Andrei Korobeiniku ametivanne

Andrei Korobeinik: Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XIV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. (Aplaus.) Loe lähemalt

06.11.2013 / 14:00 XII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:09 Looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (453 SE) esimene lugemine

Andrei Korobeinik: Aitäh! Hea ettekandja! Ma sain teie sõnavõtust aru, et Saaremaale tuulikute rajamine ei ole mõistlik, aga samas Ida-Virumaale võiks neid ehitada küll. Kas te oskate nimetada veel Eesti regioone, kuhu võiks neid rajada? Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Hea ettekandja! Ma siiski ei ole saanud vastust oma küsimusele. Kas te võite nimetada muid regioone, kuhu võiks neid tuulikuid püsti panna? Või Ida-Virumaa ongi ainuke? Loe lähemalt

16.05.2013 / 10:00 XII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Riigivaraseaduse § 81 täiendamise seaduse eelnõu (398 SE) esimene lugemine

Andrei Korobeinik: Aitäh! Hea ettekandja! Mis teie arvates võiks juhtuda siis, kui komisjon lükkab järjest tagasi mitu ministri esitatud kandidaati? Kas siis tuleks pikendada eelmise nõukogu volitusi või küsida arvamust kuskilt kolmandast kohast? Kuidas see juriidiline isik saaks sellisel juhul edasi tegutseda?... Loe lähemalt

15.05.2013 / 14:00 XII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:43 Välismaalaste seaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (425 SE) esimene lugemine

Andrei Korobeinik: Aitäh! Minu eelmine küsimus ei olnud tegelikult palga suuruse kohta. Tõepoolest, see nõue võib teatud sektorites erandkorras kehtida. Minu küsimus oli see, et kui inimene, kes on saanud elamisloa kiirmenetluse korras, pikendab oma elamisluba, kas te ei pea siis vajalikuks, et uue elamisloa saaks ta ... Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh! Kui ma seaduseelnõu teksti loen, siis saan aru, et kui mõni näiteks vanemas eas tippspetsialist tuleb Eestisse ja saab elamisloa kiirmenetluse korras, siis võib ta jääda Eestisse ainult juhul, kui tema palk on kaks Eesti keskmist palka. Kui ta läheb pensionile ja tema palk on null, siis peaks... Loe lähemalt

07.05.2013 / 10:00 XII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Seaduse "Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmine rahvaalgatuse võimaldamiseks" eelnõu (395 SE) esimene lugemine

Andrei Korobeinik: Aitäh! Mina isiklikult toetaksin seda eelnõu juhul, kui lisaks sellele, et see piirang ei oleks nii range, ei läheks see eelnõu mitte suurde saali, vaid komisjoni, sest see välistaks olukorra, kus parlament saaks rahva tahet ignoreerida. Komisjon oleks siis kohustatud korraldama avaliku istungi, kuh... Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh! Mina isiklikult kardan seda, et neid initsiatiive ei tule piisavalt palju, kuna see piir, 25 000 allkirja, ei ole realistlik. Ma loodan, et kui me kasutame madalamat piiri, siis neid initsiatiive tuleb rohkem. Mina isiklikult ei karda küll seda, et rahvas hakkab Riigikogule ettepanekuid tegem... Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh! Enda kohta võin öelda, et mina küll sellepärast ei hääletanud nii, nagu ma hääletasin. Teiste hääletamist ei oska ma kahjuks kommenteerida. Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh küsimuse eest! Minu isiklik arvamus, mida ma ka komisjonis avaldasin, on see, et rahva initsiatiivile ei ole vaja nii suurt piirangut. 25 000 häält Eesti kontekstis tähendab seda, et referendumeid hakatakse kasutama poliitiliseks propagandaks. Teatud nišigrupid, kas või akordionimängijad, prov... Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh! Nende seisukohta ei saanud me kahjuks teada, sest nad ei viibinud komisjoni istungil. Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh! Mul on siin komisjoni istungi protokoll. Siit on näha, et just sellise ettepaneku ma ka tegin. Minu ettepanek seisnes selles, et eelnõu algataja võiks korraks võtta eelnõu tagasi, paari nädala jooksul me loodetavasti suudaksime konsensuse leida ja rahulikult edasi minna. Kuid eelnõu algataja ... Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh! Nagu ma mainisin, see oli ka minu ettepanek, mida eelnõu algataja ei toetanud. Seal on põhimõttelised erinevused petitsiooni või märgukirja mehhanismist. Eelnõu räägib referendumitest, mitte märgukirjadest. Selleks et seda vastavusse viia selle teise mõttega, tuleb ikkagi päris põhjalikku tö... Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh! Rahvakogust laiemalt me sellel komisjoni istungil ei rääkinud. Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh! Minu vastus oli ju vastus teie kolleegi küsimusele. Aga mis puudutab märgukirjade menetlemise mehhanismi, siis minu arvamus on see, et see ei toimi, sest seadustes puudub sellekohane protseduur. Ei piisa sellest, et selline mõiste on põhiseaduses olemas, see tuleb ka lahti kirjutada. Sellise ... Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh! Kui ma jälgisin arutelu komisjonis, siis mulle tundus, et kõik osapooled olid huvitatud sellest, et rahva kaasamist suurendada. Ma olen üsna kindel, et me suudame ühel või teisel kujul leida lahenduse, mille me lähiajal ka vastu võtame. Aga sellest, kas rahvakogu tööl oli mõtet või mitte, m... Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Lugupeetud eesistuja! Head kolleegid! Põhiseaduskomisjon arutas eelnõu 395 oma korralisel istungil esmaspäeval, 22. aprillil aastal 2013. Eelnõu arutamisel osales külalisena Kristen Kanarik Justiitsministeeriumist, kes tutvustas meile valitsuse arvamust selle initsiatiivi kohta. Arutelu alguses se... Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh! Veel kord ütlen, et mina rääkisin potentsiaalsetest märgukirjadest. Sellisel juhul oleks komisjoni istung vaikimisi avalik. Praegu jääb see tõepoolest komisjoni esimehe otsustada ja see otsus ei pruugi tulla positiivne. Selle tõttu arvan, et seaduseelnõu on iseenesest küll samm õiges suunas, ... Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh! Ma tuletan meelde, mis on meie praegune teema. Me räägime ühest teisest põhiseaduskomisjoni istungist. Mina mäletan seda, et need teie mainitud inimesed toetasid petitsioonide või märgukirjade kaudu rahvaalgatuste elluviimist. Nad tuletasid meelde, et see oli ka üks rahvakogu põhiteemadest. ... Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh! Minu arvamus on selline, et see ettepanek jõuab komisjoni, mis tegeleb selle erialaga, ja komisjon arutab seda avalikul istungil. Ideaalis võiks selle avaliku istungi video olla kättesaadav ka internetis. Juhul kui komisjon otsustab eelnõu algatada, siis jõuab see eelnõu siia suurde saali. Um... Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh! Vabariigi Valitsuse seisukoht oli see, et rahva kaasamist tuleb parandada, aga selleks on mõistlik kasutada muid instrumente, näiteks märgukirju või petitsioone. Seda nad oma arvamuses ütlesidki. Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Mul ei ole akordioni. Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh! Siin ei ole küsimus neis kahes terminis, vaid selles, kas tegemist on kollektiivse või individuaalse petitsiooniga. Praegu saab märgukirja esitada ka üksikisik. Ta kirjutab kirja valmis ja saadab Riigikogule. Minu ettepanek on see, et kui selle petitsiooni all on teatud arv allkirju – petitsi... Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh! Nagu ma mainisin, kutsutud oli Kristen Kanarik, valitsuse esindaja, kes töötab Justiitsministeeriumis, ja lisaks tegi ettekande eelnõu algataja. Selle seaduseelnõu arutelule rahvakogu esindajat kutsutud ei olnud. Minu isiklik arvamus on järgmine. Meil on järjekorras hästi mitu seaduseelnõu, a... Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh! Ma pean jällegi meelde tuletama, et meil on täna arutelul see seaduseelnõu, mitte teine või kolmas. Aga mina arvan küll, et praegu oleks mõistlik see istung avalikuks teha ja muuta ka materjalid tagantjärele kättesaadavaks. Siis saaksid inimesed, kellele tuleb see mõte näiteks paari aasta pä... Loe lähemalt

25.04.2013 / 10:00 XII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (388 SE) esimene lugemine

Andrei Korobeinik: Aitäh! Ma tuletan ikkagi meelde, et Eesti riigis on ID-kaardiga antud allkirjal samasugune mõju nagu paberil antud allkirjal. Minu subjektiivne hinnang on see, et seesama põhimõte võiks kehtida ka e-valimiste puhul. Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh! See sõltub sellest, millist krüpteerimist sa mõtled. Loomulikult peale seda. Kui sa hääletad, siis hääl läheb serverisse juba krüpteeritud kujul. Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh! Ma ei saa nõustuda teie subjektiivse hinnanguga. Selle tõttu on mul raske teie küsimusele vastata. Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh! Minu teada valija hääle kontrolli rakendust, mis toimib praegu Androidi operatsioonisüsteemis, teeb firma nimega Finestmedia. Ma ei oska öelda, kes seda edaspidi võiks teha. Ma arvan, et see on riigihanke küsimus. Valijarakenduse teeb – ma jällegi loodan, et ma ei eksi – Cybernetica AS. Näite... Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh! Sellest ei olnud küll komisjonis juttu, aga minu hinnangul sõltub see sellest, kumb pool ei toimi. Kui viga on puhtalt verifitseerimises, siis on see samasugune olukord, nagu on paar korda olnud valimistulemuste avaldamisel. Süsteem on paar tundi maas olnud, aga valimistulemused ise on turval... Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh! Ka see küsimus läheb minu hinnangul tänasest teemast päris kaugele. See seadussäte meil täna arutelu all ei ole. Me räägime hääle verifitseerimisest. See eelnõu ei reguleeri mitte kuidagi kõvaketaste hävitamist. Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh! E-hääletamist on juba mõnda aega rakendatud. See otsus on tänaseks vastu võetud. Tänane teema on tegelikult e-hääle kontrollimine ja mitte lihtsalt kontroll, vaid juriidiliselt siduv kontroll. Ma pean tunnistama, et see küsimus võib-olla väljub tänase arutelu kontekstist. Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh! Tehniliselt on see protsess täiesti identne, sest e-valimistel küsitakse ID-kaardi paroole, selleks et saaks andmeid krüpteerida ja edasi saata. Täpselt samamoodi on krüpteeritud teie elektrooniline allkiri. Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Jah, saab tuvastada, et teie olete hääletanud. Häälekontrolli käigus saab tuvastada ka seda, et see konkreetne rakendus on andnud hääle konkreetsele kandidaadile. Kui võtta neid andmeid andmebaasist, kus on nimed ja hääled, siis neid ei saa kokku viia. Selle kohta on olemas päris pikk dokumentatsioo... Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Ma arvan, et see, et inimene teeb ise oma valiku, on väga tervitatav. Kui te pidasite silmas seda, et teine inimene võib näiteks juures olla või nende paroolide abil hääletada, siis see ei ole ilmselt seaduslik tegevus. Aga hea uudis on see, et see valija võib minna jaoskonda ja hääletada seal valim... Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh! Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh! Minu isiklikul hinnangul on kõige suurem risk see, et e-valimiste ajal võib toimuda ulatuslik rünnak, mille tõttu inimesed ei saa hääletada, sest serverid on maas. Sellisel juhul e-hääletamist ei toimu. Praeguses maailmas ei ole see üldse välistatud. Me kõik oleme näinud, et ka suured võrguk... Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh! Kontrollitav see kindlasti ei ole, juhul kui see isik ise ei väida, et te olete seda teinud, või see mingil teisel põhjusel ei selgu. Ma toon paralleeli allkirjaga. Kui inimene annab võõra ID-kaardiga allkirja, siis on ID-kaardi omanikul õigus see vaidlustada. Juhul kui ta suudab seda tegu t... Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh! Ma ei saa nõustuda teie väitega, et mitte keegi ei kontrolli, sest seaduse uue redaktsiooni kohaselt teeb iga valijarakendus läbi sertifitseeritud audiitori kontrolli, selle teeb läbi ka valimissüsteem ise. Juhul kui sertifitseeritud audiitorid ehk CISA audiitorid, keda on tegelikult päris v... Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh küsimuse eest! Ma arvan, et need argumendid võisid igal komisjoni liikmel olla erinevad. Minu arvates on vastuhääletamiseks kaks põhjust. Esiteks, selline põhimõtteline muudatus pool aastat enne valimisi – see aeg on isegi veelgi lühem – ei vasta heale tavale. Teiseks on vaja kindel olla, et u... Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh! Ma tegelikult vastasin sellele küsimusele. Ma mainisin, et kui sa pead silmas seda, kas süsteem on alati töökorras, siis tõepoolest ei ole seda võimalik suure rünnaku puhul tagada. Aga sellisel juhul e-valimiste süsteem lihtsalt ei toimi. Nagu ma juba mainisin, valimiskomisjonil on võimalik e... Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh! Nagu me kõik teame, Ameerikas puuduvad ID-kaardid, mis võimaldavad andmeid jooksvalt krüpteerida. Selle tõttu toimub ka internetipankadesse sisselogimine seal ainult paroolidega. Loomulikult võib neid paroole kopeerida. Nagu ma mainisin, ükski süsteem ei ole kaitstud suure rünnaku eest. Mis ... Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Ameerikas kasutatakse e-hääletamisel eraldiseisvat masinat. Teie esitatud analoogia on võrreldav sellega, et kui korterisse saab sisse murda, siis saab sisse murda ka näiteks kullareservi. Need elektroonilised süsteemid on tegelikult hästi erinevad. See, et üks konkreetne süsteem toimib halvasti, ei... Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh! Selle konkreetse katsetamise skeemi pakkus välja valimiskomisjon. Eesmärk oli see, et kui verifitseerimine ei toimi, mis võib uue süsteemi puhul ju teoreetiliselt võimalik olla, siis ei satu e-valimiste legitiimsus löögi alla. Kindlasti katsetatakse seda süsteemi päris põhjalikult ka enne val... Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Sa saad ju pidevalt uuesti hääletada ja sellega sa muudad valimistulemusi vähemalt ühe hääle võrra. Kui sa, hea kolleeg, pidasid silmas midagi muud, siis on võimalus esitada uus küsimus. Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Põhiseaduskomisjon arutas eelnõu 388 oma korralisel istungil esmaspäeval, 15. aprillil aastal 2013. Eelnõu arutamisel osalesid külalistena Kristen Kanarik Justiitsministeeriumist ning Priit Vinkel Riigikogu Kantselei valimiste osakonnast.Arutelu alguses selgitas ... Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh! Sellele küsimusele võiks ka pikemalt vastata, aga ma säästan natuke aega. Kui Eestis e-valimiste süsteem näiteks rünnakute tõttu ei toimi, siis on valimiskomisjonil õigus e-valimiste tulemused tühistada ehk inimesed lähevad valimispäeval jaoskonda ja hääletavad seal. Mis puudutab teist poolt... Loe lähemalt

09.04.2013 / 10:00 XII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Vabariigi Presidendi poliitiline avaldus

Andrei Korobeinik: Austatud Riigikogu eesistuja! Head kolleegid! Osalusdemokraatia ajalugu on päris pikk. Ateena keskväljakul langetasid otsuseid kodanikud ise. Vahendajaid-poliitikuid ei olnud, hääletada sai iga mees. Naistega olid lood keerulisemad. Paljud arvavad, et see oligi tõeline demokraatia ehk rahvavõim. ... Loe lähemalt

16.01.2013 / 14:00 XII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

18:21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 211/2011 "Kodanikualgatuse kohta" rakendamise seaduse eelnõu (276 SE) teine lugemine

Andrei Korobeinik: Austatud juhataja! Head kolleegid! Räägin teile lühidalt, mis on eelnõuga 276 juhtunud esimese ja teise lugemise vahel. Tuletan meelde, et tegemist on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 211/2011 ülevõtmisega. See määrus käsitleb kodanikualgatuses osalenud isikute autentimist. Tegemist on külla... Loe lähemalt

15.01.2013 / 10:00 XII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Õiguskantsleri ettepanek kodakondsuse taotlemise tingimuste kohaldamise kohta isiku suhtes, kelle õiguslik staatus jäi alla 15-aastasena määratlemata (nr 21)

Andrei Korobeinik: Lugupeetud õiguskantsler! Hea eesistuja! Kolleegid! Kuna õiguskantsleri ettekanne oli hästi põhjalik ja ka vastused küsimustele olid põhjalikud, siis piirdun ma selle edasiandmisega, mis meil komisjonis toimus.Põhiseaduskomisjon arutas õiguskantsleri ettepanekut nr 21 kahel istungil: eelmise aasta 3... Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Nagu ma mainisin, positiivse lahenduse on leidnud 13 sellist juhtumit ehk kõik need kodakondsusest ilma jäänud inimesed on kodakondsuse saanud. Me ei ole küll arutanud seda, mis hakkab juhtuma nendega, kes nende 13 hulgas ei ole ja kes näiteks nüüd lehte lugedes avastavad, et selline võimalus on tek... Loe lähemalt

30.11.2012 / 13:00 XII Riigikogu , IV Istungjärk , Riigikogu täiendav istung Vaata täpsemalt

03:29 Avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (263 SE) teine lugemine

Andrei Korobeinik: Lugupeetud eesistuja! Head kolleegid! Põhiseaduskomisjon arutas eelnõu 263 kahel istungil: s.a 22. oktoobril ning 5. novembril. Esimese lugemise käigus selgus, et eri osapooltel, nimelt Justiitsministeeriumil, MKM-il, ITL-il ning interneti kogukonnal on eelnõu suhtes üsna erinevad seisukohad. Neid m... Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh küsimuse eest! Osaliselt on see põhjustatud sellest, et meil läks natuke rohkem aega viimaste eelnõude menetlemisega, aga õnneks oleme graafikus. Euroopa Komisjon on graafikuga kursis ja toetab meid igapidi. Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh! Andmete avalikustamiseks on igal aastal mõeldud summa suurusjärgus 40 000 – 50 000 eurot. Avalikustamisele kuuluvad andmed, mis on nagunii kasutusel ehk kättesaadavad, need tuleb lihtsalt ka teistele avada. Veendumaks, et eri osapooltele ei kaasne lisakulusid, on plaanis luua ministeeriumide ... Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh! ITL-i esindajad osalesid ka töörühmas, mis kogunes enne teist lugemist, ja jäid eelnõu tänase sõnastusega igati rahule. Ehk siis võib öelda, et kõiki sisulisi ettepanekuid, mis nende poolt tulid, on ka tekstis arvestatud. Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Võib öelda, et praegusel juhul oli see kompromiss, mis arvestas pigem ITL-i ja internetikogukonna ettepanekuid, ehk siis ministeeriumid olid nõus sõnastama teksti n-ö nende kasuks. Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Tegemist on nn open data direktiiviga, mis on juba kümmekond aastat vana. Me võtame selle üle vähendatud mahus, aga me oleme astunud miinimumprogrammist sammu edasi ehk tegemist on suuremate muudatustega, võrreldes sellega, millega me võiksime piirduda. Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh! See kiri saabus siis, kui komisjonis olid arutelud juba läbi. Nii et komisjonis ei ole me kahjuks jõudnud seda arutada. Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh küsimuse eest! Seaduse tekstiga te võite tutvuda ka isiklikult. Tegemist on direktiivi ülevõtmisega, aga nagu ma juba vastasin, me teeme seda veidi suuremas mahus. Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh! Eelnõu ei toeta tasu eest andmete avaldamist, eelnõu toetab tasuta andmete avaldamist. Aastaks 2015 on kõik andmed tasuta. Ehk siis vastus teie küsimusele on ei. Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Komisjonis ei ole me neid sanktsioone ja summasid arutanud, nagu teiegi mäletate. Aga tegemist oleks sel juhul tavalise rikkumismenetlusega ja kindlasti kaasnevad sellega ka teatud sanktsioonid. Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh! Tänu sellele, et avalikud andmed muutuvad tasuta kättesaadavaks, saab erasektor luua uusi põnevaid rakendusi, mis ühelt poolt säästab riigi raha e-riigi teenuste arendamisel ja teiselt poolt toob loodetavasti eelarvesse ka maksutulu, millega saab üht-teist ette võtta. Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: See on hea küsimus. Esiteks, andmed, mis võivad rikkuda inimeste privaatsust, ei muutu kättesaadavaks – ka mitte raha eest. Teiseks, kõik ministeeriumid vaatavad üle need teenused ja andmed, mida nad praegu avaldavad, ja aastaks 2015 peavad nad jõudma selgusele selles osas, mida nad tahavad kõigile... Loe lähemalt

07.11.2012 / 14:00 XII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

18:47 Euroopa Parlamendi ja nõukogu  määruse (EL) nr 211/2011 "Kodanikualgatuse kohta" rakendamise seaduse eelnõu (276 SE) esimene lugemine

Andrei Korobeinik: Lugupeetud eesistuja! Head kolleegid! Põhiseaduskomisjon arutas eelnõu 276 oma korralisel istungil 22. oktoobril 2012. Eelnõu arutamisel osalesid põhiseaduskomisjoni liikmed ning külalistena justiitsminister Kristen Michal ja sama ministeeriumi ametnikud. Eelnõu on esitatud Euroopa Parlamendi ja n... Loe lähemalt

06.11.2012 / 10:00 XII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (251 OE) esimene lugemine

Andrei Korobeinik: Aitäh! Hea ettekandja! Ma sain aru, et keelekategooriate osas te eelnõu algatajaga komisjonis ühist keelt ei leidnud. Aga kui valitsuse esindaja tunnistab, et pool abipolitseinike koosseisust on puudu, milline on siis reaalne lahendus? Mida tema arvates tuleks kolme aastaga teha, et saavutada see ee... Loe lähemalt

16.10.2012 / 10:00 XII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:39 Õiguskantsleri ettepanek üldapteegi tegevusloa väljaandmise ja muutmise piirangu kohta (nr 20)

Andrei Korobeinik: Aitäh! Austatud kolleeg! Ei saa muidugi kahelda selles, et asutamispiirang piirab ettevõtlusvabadust, kuna tegemist on ju piiranguga. Kuid selle eesmärk oli üllas, muu hulgas plaaniti selle piirangu abil tagada igaühe põhiseaduslik õigus tervise kaitsele, mida te ka oma ettekandes puudutasite. Kui... Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh! Austatud õiguskantsler! Teie ettepaneku tekst viitab asjaolule, et asutamispiirang vähendab maa-apteekide arvu. Samas leiavad nii Euroopa Liidu regulaatorid kui ka kohalikud apteegid ise, et maa-apteekide arv vähenes asutamispiirangu kehtestamisest hoolimata ja asutamispiirang on vähenemist h... Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Aitäh! Küsimustele vastates mainis õiguskantsler, et asutamispiirang tuleb kaotada kohe. Lisaks avaldas ta teatud skeptitsismi mõne sammu, näiteks jae- ja hulgimüügi eraldamise suhtes. Kas ka sotsiaalkomisjon leidis, et alustada tuleks just piirangu kaotamisest ja järgmised sammud on tulevikuteema?... Loe lähemalt

26.09.2012 / 14:00 XII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:08 Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (186 SE) teine lugemine

Andrei Korobeinik: Austatud kolleegid! Selle seaduseelnõu näol on tegemist kompromissiga erinevate poliitiliste vektorite ja ka meie soovide ning tehniliste võimaluste vahel. Valimised on üks tähtsamaid demokraatia instrumente ja iga demokraatliku riigi huvides on valimisaktiivsust suurendada. Mida rohkem inimesi vali... Loe lähemalt

15:07 Avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (263 SE) esimene lugemine

Andrei Korobeinik: Aitäh! Palun, kas on võimalik täpsustada Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi seisukohta. Teiste Euroopa riikide ja Ameerika Ühendriikide näited tõestavad, et tegelikult toob tasuta juurdepääs andmetele hoopis riigieelarvesse raha juurde. Tänu sellele õnnestub erasektoril luua rakendusi, mida ... Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Paljudes teistes riikides on see tasuta, mõnes ei ole. Tõepoolest, mainitud Euroopa Parlamendi direktiiv võimaldab ka raha küsida. See seaduseelnõu on kahtlemata samm õiges suunas sellepärast, et tänu sellele tekib juurdepääs andmetele, mida praegu ei saa ka raha eest kätte. Aga see, kas raha võtmin... Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Lugupeetud eesistuja! Head kolleegid! Põhiseaduskomisjon arutas eelnõu 263 oma korralisel istungil 17. septembril 2012. aastal. Eelnõu arutamisel osalesid külalistena eelnõu algatajad ehk Vabariigi Valitsuse esindajad, nimelt justiitsminister Kristen Michal ja sama ministeeriumi avaliku õiguse talit... Loe lähemalt

19.09.2012 / 14:00 XII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:06 Õiguskantsleri ettepanek toetusstreikidest etteteatamise kohta (nr 18)

Andrei Korobeinik: Hea ettekandja! Üks küsimus, mille ma esitasin ka komisjoni istungil, jäi paraku vastamata. Ühe teise seaduseelnõu menetlemise käigus sain ma teada, et elutähtsate teenuste osutamine on reguleeritud hädaolukorra seadusega. Veel sain aga teada, et seal on kirjas ainult valdkonnad, mitte teenusepakkuj... Loe lähemalt

Andrei Korobeinik: Austatud õiguskantsler! Milline võiks teie arvates olla mõistlik etteteatamistähtaeg toetusstreigi puhul? Loe lähemalt

18.09.2012 / 10:00 XII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:09 Aruanne Eesti Arengufondi tegevusest 2011. ja 2012. aastal ning arengufondi uue strateegia tutvustamine

Andrei Korobeinik: Aitäh! Praeguses olukorras läheb suurem osa start-up'ide loodud lisandväärtusest välismaale. Eestis ei suuda need firmad raha teha ja kolivad investori juurde Ameerikasse või Inglismaale, sinna luuakse töökohad ja seal makstakse maksud, millest on kahju. Arengufond teeb tänuväärset tööd start-up'ide... Loe lähemalt

13.09.2012 / 10:00 XII Riigikogu , IV Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Õiguskantsleri ettepanek eestikeelse hariduse piisava kättesaadavuse kohta (nr 16)

Andrei Korobeinik: Austatud õiguskantsler! Ma saan aru, et teie ettepanek puudutab erakoole, mille asutajaks on kohalik omavalitsus. Kui erakool on puhtalt eraõiguslik asutus, siis saab ta ise otsustada, mis keeles ta õpetab. Kas teie arvates teie ettepanek lahendab teie püstitatud probleemi täielikult või mitte? Kas ... Loe lähemalt