Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 224Ava/Sulge kõik
09.05.2016 / 15:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:08 Arupärimine välismaalt tagasipöörduvate kaasmaalaste abistamise kohta (nr 193)

Aivar Kokk: Hea juhataja! Mul on küsimus, et kuidas te panite päevakorra hääletamisele? Kas panite selle hääletamisele nii, et teisipäeval on kõik punktid sees? Loe lähemalt

04.05.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:43 Perehüvitiste seaduse eelnõu (217 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Täna oleme arutanud pikalt perehüvitiste seaduse eelnõu. Mulle tundub, et sellele eelnõule võiks hoopis panna pealkirjaks "Riik tuleb üksikvanematele appi". Lapsi, kes elavad ainult ühe vanemaga, on Eestis 56 000. Neist igas neljas perekond on selline, kus üks vanemat... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Tegemist on olulise meetmega, mis aitab vähendada palgavaesust ja sellest tingitud väljarännet. Esimesed väljamaksed uue süsteemi järgi tehakse 2017. aasta alguses, võttes aluseks 2016. aastal laekunud tulumaksu näitajad. Tagasimakse suurus hakkab sõltuma teenitud sissetulekust, töötatud kuude arvus... Loe lähemalt

19.04.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:11 Ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Sa räägid pidevalt, et palju igavesti ägedaid nõudeid on seadusesse sisse kantud. Ära räägi seletuskirjast! Räägime eelnõust ja seadusest. Nõuetes on neli punkti. Siin räägitakse sellest, kas sa juua täis peaga tohid autot juhtida või mitte – minu teada ei tohi Eesti ... Loe lähemalt

12.04.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (172 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Aitäh, küsija! Sellele küsimusele ei ole väga lihtne vastata. Me peame tunnistama, et eelnõu, mille Vabaerakond eelmisel aastal esitas, ja see eelnõu, mis esitati sel aastal, üks ühele ei kattu. Seal on väga palju erinevusi, just põhimõttelisi erinevusi. Komisjon on seisukohal, et kui on makstud töö... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Riigikogu sotsiaalkomisjon arutas seda teemat kolmel istungil. 8. märtsil oli komisjoni istungile kutsutud ka Sotsiaalministeeriumi tööhõive osakonna nõunik Õie Jõgiste. Eelnõu algataja esindaja tutvustas komisjonile tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja töötuskindlus... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Ma peaksin ütlema, et kasutasin nii esimeses kui ka teises tähenduses. Ma pidasin silmas kõiki, kes ei ole juhatuse või nõukogu liikmed, teevad ükskõik millises teises vormis tööd ja maksavad makseid. Ülejäänud puhkudel on praegu töötuskindlustuse võimalus olemas, kuid juhatuse ja nõukogu liikmetel ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Ma lugesin teile väga selgelt ette, et poolt oli 7 komisjoni liiget, vastuolijaid ega erapooletuid ei olnud. Loe lähemalt

10:41 Kaugkütteseaduse ja korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Kas te olete ka analüüsinud, mis võiks juhtuda olukorras, kus paljud elanikud jätavad kütte eest maksmata ja selle tagajärjel läheb soojusettevõte pankrotti? Siis võib juhtuda, et mitte ainult ühes majas, vaid kogu piirkonnas soojusmajandus enam ei toimi, kõik ma... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Kas te oskate öelda, kes peaks ettevõttele kinni maksma selle kulu, kui keegi korteriühistus ei kavatsegi kütte eest maksta, aga teie ütlete, et kütet ei tohi üldse välja lülitada, ja see lähebki elu lõpuni nii? Miks peaks keegi siis üldse kütte eest maksma hakkama? Ma ... Loe lähemalt

06.04.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:07 Haldusreformi seaduse eelnõu (200 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Hea minister! Ma ei saanud enne oma küsimusele head vastust. Ma toon näite. Maakonna keskel on üks omavalitsus, kes ei taha kellegagi ühineda, aga ümberringi kõik omavalitsused ühinevad ja ükski neist ei ole väiksem kui 5000 elanikku. Kui menetluses olev seaduseelnõu maikuus vas... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea minister! Sa mainisid, et väiksed on halvemad ja suuremad on paremad omavalitsused. Aga samas parandasid, et on väikseid, kes hakkama saavad, ja on suuri, kes ei saa hästi hakkama. Mul on kahju, et valitsuse komisjonis oli paar teemat üleval, aga need murekohad ei ole siin eelnõus ... Loe lähemalt

09.03.2016 / 14:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:19 Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (81 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Kas sa täpsustaksid natuke, kui pikaks ajaks rahvusvahelise kaitse saaja elamisloa saab. Sa väitsid, et kõikides riikides peab andma kolm aastat ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Võib-olla ma sain siis valesti aru. Sellepärast ma küsingi, kuidas meil see olukord on. Paljud Euroopa Liidu riigid on otsustanud, et antakse üks aasta ja pereliikmeid ei tohi kaasa võtta. Kuidas me seadusest nüüd täpselt välja loeme, kui pikaks ajaks Eestis elamisluba antakse ja kas võib kõik oma l... Loe lähemalt

08.03.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:55 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (147 OE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Riigikogu sotsiaalkomisjon arutas Riigikogu otsus "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu oma 26. jaanuari istungil. Kohale olid kutsutud Sotsiaalministeeriumi sotsiaalkindlustuse osakonna juhataja Katre Pall ja tervisesüsteemi arendamise osakonna tervishoiuv... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh küsimuse eest! Täna oleme seisukohal, et peab olema selge seiresüsteem. Tuleks jälgida, et kõigi ilmakodanike, kes siia Eestisse sünnivad, tervisekontroll oleks õigel ajal tehtud ja nendega oleks perearsti juures käidud. Ma loodan, et sellel poolaastal jõuab see seiresüsteem nii kaugele, et se... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh küsimuse eest, Marika! Sellele, miks varem pole seda ära tehtud, ei oska ma vastata, aga hetkel saan öelda, et ministeeriumis on see seiresüsteem valminud ja see on praegu kooskõlastusringil. Ma loodan, nagu ma enne ütlesin, et see süsteem saab varsti-varsti ka rakenduse ja probleem leiab lahe... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Peeter, küsimuse eest! Ma selgitan uuesti seiresüsteemi mõtet. Igal Eesti kodanikul peaks olema oma perearst ja kui ei ole, siis talle määratakse perearst selle alusel, kuhu ta on sisse kirjutatud. Kui uus ilmakodanik on sündinud, teatatakse perearstile, et tema nimistusse on üks tubli inimen... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Viktor, hea küsimuse eest! Eesti riik läks juba aastakümneid tagasi üle perearstisüsteemile. Perearstisüsteemis on väga selgelt paika pandud see, et kui kodanik siia ilma saabub, siis pannakse ta kirja sama perearsti nimistusse, kus on kirjas tema ema, sõltumata sellest, kui suur või väike se... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Valeri, hea küsimuse eest! Võin ka kolmandat kord ette lugeda ettepaneku, mis on Sotsiaalministeeriumis valmimas, kuidas uus seiresüsteem toimima hakkab. Seiresüsteem ei viiks mitte ühestki perest raha ära. Meil on väga tublid lastekaitsetöötajad. Võib-olla kuskil kohapeal see süsteem ei toi... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Siret, hea küsimuse eest! Lihtne oleks sulle vastata, et komisjonis seda ei arutatud. (Naerab.) Kindlasti ei tee sotsiaalkomisjon otsuseid selle kohta, kuidas keegi oma pere järelkasvu planeerib. Kätt ette ei saa me igale poole kindlasti panna. Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest! Mul on hea sulle vastata, et sotsiaalkomisjon tegeles selle teemaga alles hiljuti. Loomulikult on pediaatria valdkond ja sellealane koolitus Tartu Ülikoolis väga olulised. Arstiteaduskonna õppekavasse on sisse viidud ka pediaatriapool. Kas see on piisav või mitte, on veel kü... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Dmitri, hea küsimuse eest! Ma kordan ennast. Toetusest ilmajätmine võib soovitud tulemuse asemel anda hoopis vastupidise tulemuse. Toetuse maksmise peatamine halvendab veelgi laste olukorda peredes, kus on niigi raskusi toimetulekuga. Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest! Siin on kuskil millestki valesti aru saadud. Meie komisjoni väga selge seisukoht on see, et tuleb luua väga hea ja korralik seiresüsteem, mis ei maksa riigile lõppkokkuvõttes mitte midagi. Me ei ole kuskilt selgelt lugeda saanud, nagu perearstid soovitaksid võtta peretoetuse... Loe lähemalt

09.02.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Õiguskantsleri ettepanek tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Hea õiguskantsler! Head külalised! Sotsiaalkomisjon arutas 19. jaanuaril õiguskantsleri ettepanekut tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks. Kutsutud olid õiguskantsler Ülle Madise, õiguskantsleri nõunikud An... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Kalev, küsimuse eest! Nagu ma oma kõne lõpus ütlesin, ka mina arvan, jah, et füüsilisest isikust ettevõtja puhul tuleks seda arvestada, ka juhul, kui ta on lihtsalt juhatuse liige. Tuleks anda võimalus maksta töötuskindlustusmakseid. Kindlasti peab minu arvates olema see võimalus, et ta maksa... Loe lähemalt

19.01.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:07 Ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (121 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Riigikogu sotsiaalkomisjon arutas seda eelnõu kahel istungil. 11. jaanuaril kuulati ära algataja esindaja tutvustus ja 12. jaanuaril Vabariigi Valitsuse seisukohad. Esitati ka täiendavaid küsimusi. Tunti huvi, kas eelnõu arvestab ka osalise ja puuduva töövõimega inimese... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Peeter, küsimuste eest! Sa küsid küll niisuguseid küsimusi, mis ei ole selle eelnõuga üldse seotud. Me räägime täna pensionäride hambaproteesihüvitiste võimalikust kasutamisest ka hambaraviks. Küsimused, mis sinna esitasid, on kohased mõne teise eelnõu või mõne teise teema korral. Ma ei oska ... Loe lähemalt

14.01.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:24 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (116 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Aitäh! Esimene küsimus on see, et tahaks seda eelnõu lugeda ja vaadata ka paberil, aga saali tagaosas ei ole ühtegi paberile prinditud eelnõu. Seetõttu ei saa väga hästi süveneda. Peeter võib ju seal ees rääkida, mis ta tahab, aga ... Loe lähemalt

12.01.2016 / 10:00 XIII Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:41 Lesepensioni seaduse eelnõu (110 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Riigikogu sotsiaalkomisjon arutas oma 14. detsembri istungil lesepensioni seaduse eelnõu 110 ettevalmistamist esimeseks lugemiseks. Algataja esindaja, Keskerakonna fraktsiooni liige Mihhail Stalnuhhin tutvustas komisjonile eelnõu, millega tahetakse muuta riikliku pensio... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Jah, suurusjärk on 10 miljonit eurot. Loe lähemalt

Aivar Kokk: Valeri, tegelikult ma rääkisin toitjakaotuspensionist. Toitjakaotuspensioni on õigus saada toitja surma korral tema ülalpidamisel olnud perekonnaliikmetel. Lapsele, vanemale või lesele määratakse toitjakaotuspension sõltumata sellest, kas nad olid toitja ülalpidamisel või mitte. Kui toitja suri töö... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Nagu ma enne ütlesin, vanaduspensionil olevaid üksi elavaid inimesi on Eestis suurusjärgus 96 000, pluss veel eripensioni või invaliidsuspensioni saavad üksi elavad inimesed, keda on 6000–7000. Nii et see suurusjärk on veidi rohkem kui 100 000 inimest, kellel on raskusi. Enamikul neist on kindlasti... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hea Peeter! Alustame sellest, et kui seda eelnõu komisjonis tutvustati, siis öeldi, et selle maksumus on umbes 2,5 miljonit. Kui täna küsiti selle kohta siin saalis, siis öeldi, et maksumus võiks olla 4–5 miljonit. Me räägime täna 10 miljonist, mis on mõeldud üksi elavate pensionäride toetuseks. Väg... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Seda ma ei tea, milliseid lesepensione enne sõda Eestis kasutati. Hetkel on ainukene, mida mina tean, tõesti ette nähtud presidendi abikaasale. Kui president lahkub siitilmast, siis on tema abikaasale toetus ette nähtud, aga seda ei nimetata lesepensioniks. Loe lähemalt

Aivar Kokk: Ma veel kord ütlen, et teie pakutud ideede ja mõtete juurde tullakse kindlasti tagasi siis, kui arutatakse üksi elavate pensionäride toetamise süsteemi. Siis kaalutakse plusse ja miinuseid, arvestades nii täna päevakorras oleva eelnõu kui ka järgnevate algatuste sisu. Kuna üksi elavate pensionäride ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Märt, küsimuse eest! Ma arvan, et ma ei käi pensionäride juures vähem, kui teie käite. Lasnamäe on muidugi tunduvalt kompaktsem ja seal on lihtsam kodudes käia kui Jõgevamaal või Tartumaal või ülejäänud Eestis, kus ei ole nii palju inimesi ühes kohas koos. Lasnamäel on lihtsam üks kõrghoone l... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hea Heimar! Meile kõigile, kõigile Riigikogu liikmetele on antud arvuti ja meie kõikide arvutid on ühendatud internetiga. Kui sa trükid sinna sisse "toitjakaotuspension", siis sa näed, et see ei ole toetus, mida käiakse iga kuu mingi ukse tagant küsimas. See on midagi muud. Seal on väga selgelt kirj... Loe lähemalt

17.12.2015 / 10:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:30 Jõuluvana

Aivar Kokk: Kui juba selline kingitus on, siis tuleb öelda, nagu jõulude ajal ikka: "Et siga saaks su kõhtu täita, sülti käega makku aita! Hapukapsas pole laita, pärast sööki vatsa paita!" Häid jõule! Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hakkame kohe vaatama, kuidas hästi saavad hakkama üksikud inimesed ehk pensionärid. Loe lähemalt

09.12.2015 / 14:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:33 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (139 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Kas seda seadust ette valmistades on tehtud ka mingeid uuringuid või küsitlusi, kui paljud sellised noored on aktiivsed ja huvitatud sellest, et kohaliku omavalitsuse valimisel kaasa lüüa? Mul on endal siin kurb kogemus. Täna käisid siin külas kahe kooli õpilased ja ma ... Loe lähemalt

14:55 Alkoholiseaduse täiendamise seaduse eelnõu (111 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Ma tulen tagasi alkoholi kättesaadavuse teema juurde. Tallinnas püütakse teha sellist süsteemi, et suures kaubanduskeskuses võib alkoholi müüa, aga mujal ei tohi. Sa tõid näiteks autojuhtimise. Kui me vaatame bensiinijaama ja kaubanduskeskust, siis näeme, et kaubanduske... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Miks te tahate teha takistusi minusugusele inimesele, kes võib-olla aastas korra või kaks ostab tanklast pudeli veini? Ma pean hakkama ei tea kuhu minema, sellepärast et paaril-kolmel protsendil inimestel on võib-olla suurem alkoholiisu. Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Kui me siin Riigikogu liikmetena püüame seadusi vastu võtta, siis peame arvestama, et see mõjutab väga paljusid inimesi. Ka selle seaduse vastuvõtmine kindlasti mõjutab nii ettevõtjate olukorda, kellelt riik saab aga tulumaksu ja kõiki muid makse, kui ka neid, kes tarbi... Loe lähemalt

15:49 Sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu (98 SE) kolmas lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Tahan komisjoni esimehena kõigepealt tänada kõiki komisjoni liikmeid, kes hoolimata sellest, et olid hilised õhtutunnid, kui me seda teemat komisjonis arutasime, aktiivselt arutelus osalesid. Ma usun, et keegi ei saa täna siin saalis öelda, et me ei kuulanud ära kõiki o... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Kohaliku tasandi teenused on oluline baas töövõimereformi edukale rakendamisele.Lõpetuseks tahan tänada kõiki osapooli: Sotsiaalministeeriumi, Eesti Puuetega Inimeste Koda, Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli, Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni, Eesti Tööandjate Keskliitu, Eesti Ametiühingute Kesklii... Loe lähemalt

08.12.2015 / 10:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:06 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (102 OE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Härra juhataja! Head kolleegid! Riigikogu sotsiaalkomisjon arutas 24. novembril Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu. Keskerakonna fraktsiooni esindaja Andrei Novikov andis ülevaate otsuse eelnõu sisust. Eelnõu eesmärk on teha Vabariigi Valitsusele ettepanek algatada s... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Nagu me komisjoniski arutasime, ei ole siin tegu ainult energiajookidega, vaid on palju tooteid, mida võib-olla ei oleks hea tarbida. Samas, nagu komisjonis läbi huumoriprisma öeldi, on kõige ohtlikum magada, sest magades sureb inimesi kõige rohkem. Aga kui me räägime kofeiinist, suhkru tarbimisest ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Ei, komisjon ei teinud selliseid otsuseid, kuid ma usun, et Sotsiaalministeerium ja Maaeluministeerium tegelevad praegu selle teemaga. See tuleb üle vaadata ja teha kindlaks, millised on need noortele kahjulikud tooted, mida keelustada. Euroopa Liidus ei ole peale Leedu ükski riik veel sellist otsus... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Ma ei ole täna siin teie ees kui lihtsalt Riigikogu liige, vaid ma pean avaldama komisjoni seisukohta. Komisjoni seisukoht on, et enne kui Leedu kohtuprotsessi tulemus ei ole selge, me järgmisi otsuseid ei tee. Loe lähemalt

10:23 Pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (125 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Me räägime täna taarast ja seaduses on taara all käsitletud ka euroaluseid. Me kõik saame aru, et kui on papp ja pakendid, mida saab kuhugi tagasi viia ja nendest midagi uuesti toota, siis euroalused on väga selgelt kaup, seda ostetakse ja müüakse. Selle seadusega tekib... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Ma küsin veel kord: mida te seal komisjonis siis arutasite? Kui ettevõtja toob kaupa sisse, siis ta peab pakendi või taaraga midagi tegema ehk ta viib need kogumiskohtadesse. Ma saan väga hästi aru, et ma viin papi sinna ja viin plasttaara sinna. Aga kas ma tõesti peaksin ka euroaluse, mida saaks u... Loe lähemalt

10:40 Tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Kindel on see, et see on hea seadus ja kõik need ohumärgid ja hoiatuslaused peaksid pakendil olema. Siia on pandud kirja ka mõõdud, kui suured peavad hoiatava teksti tähed olema. Seoses selle seaduse vastuvõtmisega peavad kõik suitsupakid minema tunduvalt suuremaks, kui... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Ma rõhutan veel kord, et kindlasti on see väga hea seadus. Aga kui me loodame, et selle seadusega väheneb suitsetajate arv Eestis, siis asjal on ka teine pool – väheneb tubakaaktsiisist riigieelarvesse laekuv raha, sõltumata sellest, et aktsiis pidevalt tõuseb. Mis sa a... Loe lähemalt

11:41 Erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Hea haridus- ja teadusminister! Kas te oskate öelda, et kui praegu arutelul olev erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu seadusena vastu võetaks, siis mitu eurot keskmiselt õpetaja palk tõuseks? Ja kui oskate, siis öelge ka, kuidas te selle numbrini jõudsite. Loe lähemalt

25.11.2015 / 14:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:11 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (92 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Sotsiaalkomisjon valmistas tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu 92 esimeseks lugemiseks ette 17. novembril 2015. aastal. Eelnõu algataja esindaja tutvustas komisjonile tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu, mille kohaselt s... Loe lähemalt

17:09 Sotsiaalseadustiku üldosa seaduse eelnõu (93 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Sotsiaalseadustiku üldosa seaduse eelnõu esimene lugemine toimus 28. oktoobril ja muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati 11. november kell 17.15. Riigikogu liikmed, komisjonid ega fraktsioonid eelnõu kohta muudatusettepanekuid ei esitanud. Sotsiaalkomisjon a... Loe lähemalt

18.11.2015 / 14:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:10 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Ma usun, et järgmise aasta riigieelarve põhisõnumeid on väiksem bürokraatia, parem toimetulek. 2016. aastaks kavandatud rahastusega astume järgmised sammud sotsiaalse turvalisuse kasvatamise suunas, vähendades bürokraatiat ning parandades perede toimetulekut. Peagi alga... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Ööpäevaringsete üleriigiliste tasuta tugitelefonide eesmärk on pakkuda esmast abi ja nõustamist vägivallaohvritest naistele. Puuetega inimestele mõeldud abivahendite kättesaadavus paraneb ning psüühiliste erivajadustega inimeste erihoolekande ootejärjekorrad lühenevad. Täiendav raha lisaks Euroopa S... Loe lähemalt

11.11.2015 / 14:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:05 Tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (78 SE) esimese lugemise jätkamine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Me räägime praegu 400-eurose miinimumpalga tulumaksuvabastusest. Aga seesama saal võttis kevadel vastu seaduse, mis võimaldab kuni 480 eurot palka saavatel inimestel saada kogu tulumaks tagasi. Miks me teeme praegu uut seadust, mis teeb olukorra halvemaks? Seadus, mis h... Loe lähemalt

15:02 Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE) kolmas lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse eesmärk on leevendada Eestit okupeerinud riikide poolt 1940. aasta 16. juunist kuni 1991. aasta 20. augustini õigusvastaselt represseeritud isikutele tekitatud ülekohut. Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud ... Loe lähemalt

15:18 Meditsiiniseadme seaduse muutmise seaduse eelnõu (63 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Eelnõu esimene lugemine toimus siin saalis 30. septembril. Muudatusettepanekud tuli esitada hiljemalt 14. oktoobril kell 17.15. Riigikogu liikmed, komisjonid ega fraktsioonid eelnõu kohta muudatusettepanekuid ei esitanud. Sotsiaalkomisjon arutas oma 22. oktoobri ja 4. n... Loe lähemalt

10.11.2015 / 10:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:10 Sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (59 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Sa oled kindlasti seda eelnõu ette valmistades väga tõsiselt ja süvenenult uurinud kogu turismisektori käibemaksupoolt. Kui ma ostan täna hotellis öömaja, siis ma saan sellesama raha eest osta ka söögi ja kõik muu. Praegu kehtib erisus ja erisus on ka 2017. aastal praeg... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Ma küsin ka sinu kui rahandusspetsialisti käest, kas komisjonis arutati, kuidas see asi ikkagi hotellinduses on. Kas on kaks käibemaksu, st söögil on erinev käibemaks? Kas on nii, et kui osta öömaja ja söök, siis on mõlema maks 9% või on see öömajal siis 9% ja söögil 20... Loe lähemalt

29.10.2015 / 10:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:38 Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu esimene lugemine lõpetati siin saalis 23. septembril ja Riigikogu esimees määras muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 7. oktoobri kell 17.15. Nimetatud tähtajak... Loe lähemalt

28.10.2015 / 14:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:56 Sotsiaalseadustiku üldosa seaduse eelnõu (93 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Härra juhataja! Head Riigikogu liikmed! Sotsiaalkomisjon on arutanud sotsiaalseadustiku üldosa seaduse eelnõu 93 oma kolmel istungil. Esimest korda arutati seda 12. oktoobril, kui sotsiaalkaitseminister andis komisjonile ülevaate sotsiaalseadustiku üldosa seaduse eelnõu 93 kohta. Komisjoni liikmed ... Loe lähemalt

14.10.2015 / 14:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:50 Tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (22 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Kas komisjoni istungil ei olnudki rohkem kui neli liiget – poolthääli oli vaid neli – või teised komisjoni liikmed ei hääletanud? Loe lähemalt

15:00 Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (82 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea minister! Lihtne küsimus. Mis sa arvad, kas see seadus on tänasele põllumehele hea või halb? Me teame, et põllumehel on nii- ja naapidi väga keerulised ajad, järjest pannakse lautasid kinni. Kas järgmine otsus on see, et ülejäänud riigid ümberringi võivad ka viljapõllule ja kartuli... Loe lähemalt

30.09.2015 / 14:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:14 Meditsiiniseadme seaduse muutmise seaduse eelnõu (63 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Sotsiaalkomisjon arutas seda eelnõu 21. septembril. Kohale olid kutsutud tervise- ja tööminister ning Sotsiaalministeeriumi ravimiosakonna nõunik Tiina Drell. Minister tutvustas komisjonile Vabariigi Valitsuse algatatud meditsiiniseadme seaduse muutmise seaduse eelnõu 6... Loe lähemalt

23.09.2015 / 14:00 XIII Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:31 Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Sotsiaalkomisjon valmistas okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu 61 esimeseks lugemiseks ette 14. septembril. Eelnõu tutvustas ja komisjoni liikmete küsimustele vastas sotsiaalkaitseminister Margus Tsah... Loe lähemalt

15.06.2015 / 23:20 XIII Riigikogu , I Istungjärk , Riigikogu täiendav istung Vaata täpsemalt

23:26 Kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (52 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Hea minister! Riigikohus on oma 5. märtsi otsusega öelnud, et toetusstreigist etteteatamise tähtaeg, kolm päeva, on põhiseadusega vastuolus. Praegu me eelnõus kirjutame, et see tähtaeg võiks olla viis päeva. Kuidas sulle tundub, kas see viis päeva võiks olla piisav või võiks mõe... Loe lähemalt

03.06.2015 / 14:00 XIII Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

02:13 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (40 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea küsija! Neid küsimusi küll komisjonis ei arutatud ja kahjuks Jaan Männikut ei olnud istungil kohal, et oma arvamust avaldada. Kahjuks ma ei saa teile sellele küsimusele vastata. Loe lähemalt

Aivar Kokk: Ma arvan, et kõige lühem variant oleks tagasimakseseadus. Tegelikkuses on asi väga lihtne. Enne siin arutati asja ja küsiti, miks sellist seadust üldse vaja on. Minister unustas ühe põhiasja ütlemata: kui inimene praegu saab väikest palka, siis tihti ta peab minema omavalitsusse kauplema, et saaks ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Sotsiaalkomisjonis arutati tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 40 kahel istungil. 26. mail oli istungile kutsutud ka rahandusminister Sven Sester, rahandusministri nõunik Aivo Vaske, Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoli... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Loomulikult oli arutelu. Näiteks küsiti, kas see eelnõu ka riigieelarvele kulusid toob. Loomulikult toob kulusid. Kui midagi välja makstakse, siis on see alati kulu, sissetulek tuleb tänu maksudele. Kuid samas tuleb tõdeda, et see, mida välja makstakse, on riigikassasse laekunud inimeste sissetuleku... Loe lähemalt