Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 224Ava/Sulge kõik
16.05.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:03 Jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (633 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Oskad sa öelda, kas on juba teada, kes see koolitusfirma on, kes suudab siis mitmes keeles seda koolitust läbi viia, või on see n-ö riigi äriprojekt mõne eraettevõtja jaoks, kes hakkab neid koolitusi tegema? Loe lähemalt

09.05.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:42 Maaparandusseaduse eelnõu (524 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Maaparandusseaduse eelnõu algatas Vabariigi Valitsus 9. oktoobril eelmisel aastal. Esimene lugemine lõpetati 2017. aasta 21. novembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, 5. detsembriks Riigikogu fraktsioonid ega liikmed eelnõule muudatusettepanekuid ei esitanud.... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Jah, maaparandusregister on olemas. Sealt saavad kõik, kes soovivad ühistut asutada, kogu informatsiooni. See register aitab asutamistegevusele kaasa. Loe lähemalt

Aivar Kokk: Omanikusuhted on sellised, et kui kaks poolt soovivad mingit tehingut teha, siis peavad kaks poolt omavahel kokkuleppele saama. Kui ei saada kokkuleppele, siis on alati võimalik minna kohtuteed käima. Aga ühistu puhul on nii, et ühistus peavad kõik osapooled nõus olema, et midagi tehakse. Seal ei to... Loe lähemalt

14:51 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Austatud minister! Ma loen siin eelnõu § 1 punkti 8,  mis ütleb, et seaduse § 30 täiendatakse ka lõikega 34, mis ütleb, et Tartu Ülikool või tervishoiukõrgkool korraldab tööpraktika sooritanud isikule teooriaeksami 12 kuu jooksul. Kas te oskate öelda, et palju neid inimesi võiks... Loe lähemalt

07.05.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

Aivar Kokk: Jah. Aitäh, austatud juhataja! Ma tahan küsida, miks selliseid pabereid laua peale pannakse, kui on olemas e-riik ja on võimalik arvutis vastata. Kas me nüüd teeme niimoodi, et teeme kõik pastakaga siia ristikesed ja siis keegi hakkab neid kuhugi sisse trükkima? Võiks ju olla ikkagi nii, et oleks võ... Loe lähemalt

10.04.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (591 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Vaidleme siin kuupäevade üle, aga ühe kalendri järgi on asi selge. 1. oktoobril 1866. aastal jõustus meie avaliku halduse esimene seadus, maakogukonna seadus Balti mere kubermangudele ehk Riia, Tallinna ja Kuramaa kubermangule. Seega möödub k.a 1. oktoobril 152 aastat a... Loe lähemalt

04.04.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:02 Liiklusseaduse § 34¹ täiendamise seaduse eelnõu (480 SE) kolmas lugemine

Aivar Kokk: Hea esimees! Head kolleegid! Mul on hea meel olla täna siin kolmanda lugemise juures ja rääkida liiklusseaduse §-st 341, olles ise olnud üks selle seaduse algatajatest. Viimased kümme aastat on ettevõtjad rääkinud sellest, et meil on vaja luua transpordisektoris võrdsemad tingimused võrreldes naabri... Loe lähemalt

21.03.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:13 Liiklusseaduse § 34¹ täiendamise seaduse eelnõu (480 SE) teise lugemise jätkamine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja, kõigepealt ma tahan sind tänada. Meeldetuletuseks ütlen, et see on ju kompromissettepanek. Kui eelmine aasta tekkis raskeveokite automaksu seadus, mis sellest aastast kehtima hakkas, siis vastukaaluks oli ju see kokkulepe. Mul on hea meel, et sul oli väga hea vastus ka ... Loe lähemalt

07.03.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:47 Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (558 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea komisjoni esimees! Kui see oli siin saalis esimesel lugemisel, siis öeldi, et seda kuskil mujal riigis ei tehta. Ka mul endal tekib küsimus, miks me oleme teinud sellise seaduseelnõu, millega hakatakse meie laste taga nuhkima. Kes on need ametnikud, kellele sellised õigused antakse... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja, kõigepealt tänan väga informatiivsete ja sisukate vastuste eest, mis tegid paljud asjad selgemaks. Aga mul on veel üks küsimus: millist abi need noored tegelikult saavad? Ma hindan ka sotsiaaltöötajaid, kes on väga töökad ja kelle päevad on pikad. Nüüd me an... Loe lähemalt

15:43 Vedelkütuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (536 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Kui see seaduseelnõu siia Riigikokku jõudis, siis väiketanklate omanikud ja pidajad olid mures. Kas oli võimalik ka neid komisjoni kutsuda? Ja kui oli, siis kas te saavutasite enamiku teemade osas kompromissi?  Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, juhataja! Hea ettekandja, aitäh väga sisuka vastuse eest! Kui protokolli vaadata, siis sealt on näha, et ka maksuameti inimesed käisid teie koosolekul seda teemat arutamas. Kas oli juttu ka sellest, et maksuamet vaataks ikkagi kiirelt läbi nende ettevõtjate taotlused, kes on ausad ja korralik... Loe lähemalt

20.02.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Mul on suur au anda kõigi kuue Riigikogu fraktsiooni nimel üle pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu. Selle seaduseelnõuga soovitakse pühade ja tähtpäevade seadust täiendada punktiga, mis sätestab 1. oktoobri riikliku tähtpäevana – omavalitsuspäevana. 1.... Loe lähemalt

10:49 Riigikogu otsuse ""Transpordi arengukava 2014–2020" muutmine" eelnõu (573 OE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Kas ma võin kokkuvõtteks öelda, et äkki on see eelnõu esimene võimalus teha rahvaaktsiaid, et Eesti rahvas saaks olla oma ettevõtetes osanik? Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Kas selle eelnõu arutelul komisjonis tuli ka kõne alla, et meil on Eestis pensionifondid mitmete eraettevõtete käes ja nende tootlikkus on väga väike. Võib-olla oleks mõttekas teha riiklik pensionifond ja selle kaudu erastada ka need aktsiad, mis oleksid kõigi Eesti ini... Loe lähemalt

06.02.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (556 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea minister! Äkki sa korra veel selgitad seda esimest punkti, ehitusmaana käsitatava kinnisvara käibemaksusüsteemi? Ka kehtivas seaduses on ju käibemaksukohustus, kui toimub ettevõtjalt ettevõtjale müümine ja kui see maa on soetatud hiljem kui 2005. aastal. Mis asja me selle paranduse... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh vastuse eest! Mul on veel üks küsimus. Kas see kehtib ka nende maatükkide kohta, mis on soetatud enne 2005. aastat? Loe lähemalt

20.12.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:02 Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE) kolmas lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Olles kuulanud kõigi fraktsioonide kõnesid, peab tõdema, et kõikides kõnedes oli tõde, ainult üks asi ununes kõikidel ettekandjatel ära. Kui te vaatate, millisena see eelnõu tuli komisjoni ja mis on sellest tänaseks saanud, siis näete, et tegelikult on väga palju kompro... Loe lähemalt

13.12.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:10 Vedelkütuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (536 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea minister! Ma tahan ka rääkida tagatisest. 5000 eurot on küll kõige väiksem summa, mida saab kasutada, aga tegelikult arvutatakse tagatis ikkagi käibe pealt. Kahe kuu käibest 20% ilma käibemaksuta on see tagatis. Ma küsin lihtsalt seda, miks koheldakse ebavõrdselt väiketanklapidajai... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea minister! Ma tulen ka eelkõnelejate teema juurde. Esiteks, suurtel tanklakettidel ei muutu selle seaduse tõttu mitte midagi, jääb täpselt sama olukord kui varem, kui me räägime tagatisest. Väikestel ettevõtetel tekib nüüd tagatise kohustus ja see võib tegelikult olla mitu korda suu... Loe lähemalt

12.12.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:27 Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Ma pean ka tõdema, et kui see eelnõu majanduskomisjoni jõudis, siis see paljudele ei meeldinud. Aga kinnitan teile, et majanduskomisjon koos paljude teiste huvilistega on püüdnud teha eelnõu nii heaks, kui võimalik. Kas kõik, mis siia eelnõusse on jäänud, kõigile meeldi... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Soome näide näitas, et peale uue regulatsiooni kehtestamist õlle läbimüük kasvas kordades. Ja müts maha ministeeriumi ees: viis minutit peale seda, kui me selle Soomest saadud analüüsi tõlke ministeeriumisse saatsime, võeti teema maha. Reklaamiseadus sai enam-vähem selline, nagu tundus kõigile osap... Loe lähemalt

06.12.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:39 Tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (357 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Lihtne küsimus. Väikekaupmeeste liit on esitanud oma ettepanekud ja ka 30 000 allkirjaga märgukirja. Mu laua peale on ka potsatanud üks kiri, et 9. jaanuaril peaks neli komisjoni seda teemat arutama. Kuidas on siis võimalik täna teine lugemine lõpetada, kui me se... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Ma pean kurbusega tõdema, et mul ei ole kogemust ei sigareti, tubaka ega e-sigareti tarbimisega. Ei ole! Ja ükski tubakafirma ei ole mulle helistanud ega lobi teinud – no ei ole! Ootan küll, aga ei ole tulnud ühtki kõnet, keegi pole vaeva näinud. Ka väikekaupmehed ei ol... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Kõik sellised otsused peaksid tuginema uuringutele. Ma üldiselt ei vaidle vastu. Rõhutan veel kord, et ma ei salli, kui mu kõrval keegi suitsu teeb. Mu isa suitsetas vahelduva eduga. Kui ta oli 45, siis hakkas suitsetama, kui sai 75, siis jättis suitsetamise maha ja elas veel 20 aastat. Meil kodus e... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Ma ei tahaks teie aega raisata ja kogu seda juttu ette lugeda. Aga kirja lõpus on selgelt kirjas: palume loobuda tubakatoodete väljapanekute keelustamisest ja teeme ettepaneku leida mõni mõistlikum lahendus, mis ei nõua väikepoodidelt nii suuri investeeringuid. Terve selle petitsiooni teema on se... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Ma tahan lihtsalt täpsustada ja palun väga vabandust, kui minust saadi aru nii, et väikekaupmehed esinesid nõrgalt. Ma mõtlesin seda nii, et nad võib-olla ei osanud seda tubakateemat käsitleda sellisena, nagu täna siin arutelus on. Aga väikekaupmeeste petitsioon, mis on tänaseks neljale komis... Loe lähemalt

21.11.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:52 Maaparandusseaduse eelnõu (524 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Riigikogu maaelukomisjon arutas seda teemat 23. oktoobril. Kohale olid kutsutud maaeluminister Tarmo Tamm, Maaeluministeeriumi asekantsler Marko Gorban ning maaelu arengu osakonna maaparanduse ja maakasutuse büroo peaspetsialist Olev Krist. Olev Krist andis ülevaate maa... Loe lähemalt

08.11.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:48 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2016.–2017. aastal

Aivar Kokk: Aitäh, juhataja! Hea riigikontrolör! Enne siin küsiti peale kõige muu kulude poole kohta. Sinu meeskond on uurinud ka Rail Balticu teemat. Mida sa arvad, kas järgmistel aastatel Eesti riik kannatab oma eelarvega välja sellise raudtee ehitamise ja selle ülalpidamise? Loe lähemalt

16:10 Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (523 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea minister! Mul on lihtne küsimus. KredEx, nagu ma aru saan, on olukorda natuke kuritarvitanud: nad on 100 miljonit korterelamute renoveerimiseks mõeldud toetust juba ära jaganud. Kas see seadus on kuidagi seotud selle KredExi tekitatud olukorraga? Järgmistel aastatel ei saa tegeliku... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea minister, ma nõustun sinuga sada protsenti selles, et KredEx tegi apsu – jagas korraga raha ära. Järgmistel aastatel on turu peal raha, mis on praegu ära jagatud. Ehk kõikide objektide hinnad on kunstlikult tõusnud, sellepärast et kõik pakkumised tuli teha ühel aastal. Samas nõuab... Loe lähemalt

16:44 Jäätmeseaduse eelnõu (495 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Lugupeetud minister! Kas see seaduseelnõu mõjutab kuidagi ka kodutarbija rahakotti? Loe lähemalt

18.10.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:21 Toiduseaduse ja söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (487 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Riigikogu maaelukomisjon arutas Vabariigi Valitsuse algatatud toiduseaduse ja söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu oma 9. oktoobri istungil. Kutsutud olid Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo juhataja asendaja Katrin Lõhmus ja peaspetsialist K... Loe lähemalt

14:22 Kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Riigikogu maaelukomisjon arutas 9. oktoobril Vabariigi Valitsuse algatatud kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 465. Kohale olid kutsutud ka Maaeluministeeriumi kalamajandusosakonna turukorralduse ja kaubanduse büroo juhataja Hannes Ulmas ja õigusos... Loe lähemalt

11.10.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:08 Püsiasustusega väikesaarte seaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea minister! Vaatan neid väikesaari, aga ma ei näe kusagil Piirissaart. Kas ma ei oska seda siit leida või kuidas on nii, et Peipsi järv ei olegi nagu järv ja seal nagu ei olekski saari? Miks see üks saar, kuhu on natuke alla 100 inimese sisse kirjutatud, on seadusest välja jäänud?... Loe lähemalt

17:19 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (517 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Kas sa oskad öelda, kui palju see eelarvele kulutusi teeb, kui seadus vastu võetakse? Kas see raha tuleb millegi muu arvel? Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Mul on veel üks küsimus. Kui see eelnõu seaduseks saab, siis kas üksi last kasvataval vanemal rahaline seis kuidagi muutub? Kui vaadata, kui palju ta praegu toetust saab ja kui palju ta hakkab saama, kas tema seis paraneb, kui see seadus vastu võetakse? Loe lähemalt

18:03 Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (518 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Ma lihtsalt tahtsin öelda, et tegelikult on need ju väga head eelnõud. Kui keegi tahab kriitikat teha, siis alati on võimalik iga asja kohta kriitikat teha. Ma ei plaaninud küll täna sõna võtta, aga mul lihtsalt hakkab kahju, kui opositsioonis olles muudkui peab kritise... Loe lähemalt

20.09.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , VI Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:46 Loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (445 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Aitäh, esimees! Hea Siret! Ma küsin sinu käest lihtsalt selleks, et kõik teada saaksid: on ju nii, et Eestis ei ole praegu ühtegi tsirkust, kes kasutaks loomi? Loe lähemalt

17:18 Kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Aitäh, härra juhataja! Hea minister! Võib-olla sa täpsustaksid vähest riigiabi: mis see konkreetselt on? Praegu on jutt väikesaartest, aga kas see õigus on ka siseveekogude kaluritel? On see ka nn kalandus-Leaderi teema, mille puhul summad on kindlasti suuremad kui see 30 000 eurot? Kui laia valdko... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Hea minister, kas väikesaarte hulka kuulub ka Piirissaar? Ja kas see eelnõu puudutab kuidagi Peipsi kaldal elavaid inimesi? Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head Riigikogu liikmed! Maaelukomisjon arutas seda eelnõu kahel istungil. Esimest korda oli see kõne all 30. mail 2017. aastal. Kohale oli kutsutud ka Maaeluministeeriumi kalandusosakonna juhataja Ain Soome, kes andis ülevaate Vabariigi Valitsuse algatatud kalandusturu korraldamise sea... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Peeter, hea küsimuse eest! Ühelt poolt ma saan sulle öelda, et eelnõu anti komisjonile üle enne tolle tähtaja lõppu ja siis oli see tähtaeg võib-olla reaalne. Miks seadust kevadel vastu ei võetud, seda ei oska ma kommenteerida. Vahest see jõudis siiski liiga hilja komisjoni ja kuna komisjonis... Loe lähemalt

17:38 Toiduseaduse ja söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (487 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea minister! Kas sa oskad öelda, kui pikalt on uuendtoidukomisjon Eestis tegutsenud ja millised on olnud selle kulud? Minu teada ei ole see komisjon arutanud mitte ühegi uuendtoidu üle ega andnud ühtegi luba. Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Riigikogu maaelukomisjon arutas kõnealust eelnõu 11. septembril 2017. aastal. Komisjoni olid kutsutud Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo juhataja asendaja Katrin Lõhmus ja peaspetsialist Külli Suurvarik. Katrin Lõhmus andis ülevaate Vabariig... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Jah, sa oled õigesti aru saanud, et see on toidu- ja söödateemaline seadus. Loe lähemalt

14.06.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:27 Ühistranspordiseaduse, liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE) kolmas lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Ma tahan kõigepealt ka tänada kõiki neid, kes selle eelnõu kunagi algatasid. Ma pean ka tõdema, et see eelnõu, mida me praegu vastu võtame, erineb algsest eelnõust kui öö päevast – ma ei tea, kas seal sellest veel ühtegi rida alles on või mitte. Aga selle ees, et see e... Loe lähemalt

16:48 Audiitortegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (409 SE) kolmas lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Ma tahan teid kõiki tänada. Veel on hääletamata see eelnõu, millest me kohe rääkima hakkame, aga majanduskomisjon on täna teile laua peale toonud terve portsu kolmandaid lugemisi. Ja ma tsiteerin natuke teistpidi, kui mõni aeg tagasi Postimees tsiteeris – täna on väikee... Loe lähemalt

17:01 Kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu (264 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Siin tekkis küsimus, miks teine lugemine katkestatakse. Oleme ausad, kaugküte on probleem paljudes piirkondades. Kodukulude puhul tuleb soojamajandusest peamine kulu. Ja kui ka Riigikogu liikmed sellest mingil hetkel erinevalt aru saavad, siis on õige võtta aeg maha, as... Loe lähemalt

13.06.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:36 Liiklusseaduse § 34¹ täiendamise seaduse eelnõu (480 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Majanduskomisjon on algatanud liiklusseaduse § 341 täiendamise seaduse eelnõu. Käesoleva eelnõuga reguleeritakse erivedude korda ning laiendatakse majandus- ja taristuministri 2015. aasta 4. septembri määrusega nr 114 "Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja eriluba... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Külliki, hea küsimuse eest! Mõte on selles, et võrreldes naabritega on meil autode lubatud kandevõime märksa väiksem. See muudatus tehakse selleks, et ühe veoki ehk ühe juhiga oleks võimalik vedada suuremat koormat. Selle eelnõu vastuvõtmisel on minister lubanud oma määruseid muuta ja eriveo ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Sa saad natuke valesti aru. Raskeveokite puhul lisandub veel ka eriveo tasu. Kui sa sõidad üle 40- või 44-tonnise autoga, siis praeguse ministri määruse järgi on eriveo tasu riigiteedel 500 eurot aastas ja 100 eurot võivad küsida kohalikud omavalitsused. Minu teada Eestis küsib seda ainult Pärnu lin... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Mart, hea küsimuse eest! Jah, me oleme seda jälginud. Kui seda eelnõu lugeda, siis siia on kirjutatud teatud tingimused. Kõik teljed peavad olema topeltratastega, sel tingimusel ei saa telje koormus ületada kümmet tonni. Kõikidele Eesti Vabariigis ehitatavatele teedele on seatud norm, et auto... Loe lähemalt

07.06.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head Riigikogu liikmed! Mul on hea meel üle anda liiklusseaduse § 341 täiendamise seaduse eelnõu. Eelnõu eesmärk on suurendada maanteetranspordi efektiivsust. Eelnõu kohaselt laiendatakse töötlemata ümarpuidu eriveole kehtestatud regulatsiooni teistki liiki vedudele. Eelnõu kohaselt võ... Loe lähemalt

15:17 Ühistranspordiseaduse, liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE) teise lugemise jätkamine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Selle eelnõu kohta võiks öelda: kaua tehtud, kaunikene. Kes mäletab selle eelnõu esimest projekti, siis nii mõnedki küsisid, kas legaliseeritakse piraattaksondust või mis toimub. Samas valdkonnas ühes tegevuses pead nagu makse maksma ja igasugu muid asju tegema, teises... Loe lähemalt

18:59 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste haldusreformi elluviimisega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (433 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Vaatan siin viiendat lehekülge, kus on § 543 "Ametnike ja töötajate sotsiaalsed garantiid". Selles on kirjas, et volikogu võib maksta 2–8 aastat töötanud inimesele kolme kuu ametipalga ulatuses ja üle kaheksa aasta töötanule kuni kuue kuu ametipalga ulatuses kompensatsi... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! See on väga oluline küsimus ja sa avasid seda teemat veel rohkem sundliitmise puhul. Mis see tähendab, et sundliitmisel – kas sundliitmise korral saavad vallavanem ja volikogu esimees hüvitist 12 kuu eest ja töötajad saavad sellesama eelnõu järgi või kuidas see on? Loe lähemalt

20:10 Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse muutmise seaduse eelnõu (434 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head Riigikogu liikmed! Riigikogu majanduskomisjon arutas kolmapäeval, 31. mail oma istungil Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse muutmise seaduse eelnõu 434 teisele lugemisele saatmiseks. Külla oli kutsutud Rahandusministeeriumi nõunik Uku Hänni. Esimene lugemine, nagu te mäle... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Kuna valitsuse juurde on moodustatud komisjon, kellele on antud kõik volitused teha see register, ja minister koos komisjoniga on soovi korral selle registri looja, siis ei pea see olema selles seaduses. Ja selleks, et see seadusse sisse kirjutada, tuleb enne paika panna, millistel tingimustel inime... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest! Komisjon saab ise koos ministriga otsustada, mis asju neil vaja on. Selle jaoks ei pea keegi andma neile õigust ega panema kohustust. On valitsuse moodustatud komisjon, kuhu on ka Riigikogu liikmeid määratud, ja see komisjon saab koos ministriga teha need otsused. Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest! Heimar, kui sa ise oled selle komisjoni liige, siis on sul võimalik see teema seal tõstatada. Võib-olla ma väljendusin valesti. Ma tahtsin öelda, et komisjonil on võimalik see teema tõstatada ja see nimekiri koostada. Kui nad selle otsuse teevad, siis see, millised inimesed... Loe lähemalt

20:21 Liiklusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (419 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Enne su käest küsiti, kas transporditeenust pakkuvad firmad on sellest teekasutustasust huvitatud. Ja sa vastasid, et on. Täpselt nii oli ka komisjonis. Aga ma tahaks, et sa märgiksid veel üht asja. Kas on nii, et me andsime täna sisse ühe eelnõu, mis ütleb, et r... Loe lähemalt

20:59 Audiitortegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (409 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Audiitortegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu teise lugemise eel toimus majanduskomisjonis arutelu 1. juunil. Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna juhataja Kurmet Ojamaa ja jurist Taivo Põrk tu... Loe lähemalt

21:03 Maagaasiseaduse ja elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (350 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Viimane küsimus sundis mind siia pukki tulema. Ma pean ka tänama Allan Tohvi: kui see eelnõu meile komisjoni tuli, siis me märkasime tänu temale seal ühte väikest viga. Kõik gaasiettevõtjad olid teinud korralikku tööd ja ministeeriumist tulnud eelnõusse oli koefitsient ... Loe lähemalt

21:20 Metsaseaduse § 40 muutmise seaduse eelnõu (420 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja, sa pidevalt rõhutad, et see mõjutab ainult 0,2% erametsaomanikke. Kuidas sa saad seda väita, kui sa keelad kõikidel erametsaomanikel metsatööde tegemise? Samas sa lubad, ma vaatan, puid istutada, noorendikke hooldada, metsasihti puhastada. Metsasihtide puhastamine tähen... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Ma tulen ikkagi uuesti tagasi selle teema juurde, et kaks kuud on keegi tööta ja sa ütled, et tehku midagi muud. Kõigil erametsaomanikel ei ole saekaatreid. Kui sa arvad, et meil kõigil on saekaatrid, siis sa eksid. Minu ettevõttel küll oli kunagi saekaater, aga eraisik... Loe lähemalt

06.06.2017 / 10:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:47 Riigihangete seaduse eelnõu (450 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja ja Riigikogu liikmed! Majanduskomisjon algatas riigihangete seaduse eelnõu 4. mail. Eelnõu esimene lugemine Riigikogu täiskogus toimus 10. mail ning esimene lugemine lõpetati. Riigihangete seaduse muutmise peamine eesmärk on võtta üle kolm Euroopa Liidu direktiivi: klassikaline direktii... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest! Vastupidi, me arvestasime nende ettepanekut. Parandusettepanekus nr 13 täpsustataksegi, mida võib küsida ja mida mitte: "Ehitustööde hankelepingu ja ehitustööde kontsessioonilepingu korral esitab hankija hankelepingu täitmisel osalenud alltöövõtja teabenõude alusel talle tea... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, väga hea küsimus! Palun vabandust, et ma enne unustasin seda oma ettekandes mainida. Me esitasime Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonnale ja Justiitsministeeriumile selle kohta päringu. Vastus on, et see ei ole põhiseadusega vastuolus. Kui te loete eelnõu teise lugemise seletuskirja,... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, hea Toomas, hea küsimuse eest! Ma veel korra püüan teile selgitada, et ma ei ole aru saanud, kust see töökoormus juurde tuleb. Iga tellija peab enda objektile võtma ehituse järelevaataja ja järelevalve kontrollib, kas alltöövõtjad on objekti peal. Kui tuleb põhjendatud nõue – ma rõhutan, et e... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, väga hea küsimus! Arutasime seda teemat ka töörühmas. Kui te vaatate parandusettepanekut nr 1, siis näete, et seal on säte, mis aitab teadus- ja kultuuriinimesi. Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh arvamuse eest! Ma võin öelda, et ma olen kõigil nendel positsioonidel olnud: olen olnud tellija, olen olnud peatöövõtja ja alltöövõtja. Mu ettevõte küll ammu enam alltöövõttu ei tee ja seda samal põhjusel, et kui peatöövõtja tegi alapakkumise, siis alati oli probleeme viimase arve tasumisega. ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Toomas! Kindlasti oled sa tellija olnud nii maavanemana kui ka linnapeana. Ma ei tea, kas sa oled olnud ka ise töövõtja. Aga ma võin sulle oma kogemustest öelda, et alltöövõtjal ei ole väga palju midagi kobiseda – sa kas võtad selle töö või ei võta. Oleme ausad, peatöövõtjad peavad tellijaga ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, väga hea küsimus! Jah, selline kaitsemehhanism on edaspidi olemas kahel moel. Esiteks, kui parima pakkuja töö on üle 10% odavam kui järgmiste pakkujate oma, siis tellijal on õigus küsida pakkujalt lisadokumente, mis näitavad, kuidas on võimalik, et tema pakkumine on teiste omast nii palju oda... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest, Maris! Ma püüdsin selgitada, et praegu on olukord selline, et peatöövõtjad, kes tihti – mitte alati, aga tihti – ise enamikku töid ei tee, saavad esitada sellised käibenumbrid, et neil on võimalik pakkumistel osaleda. Firmad, kes alltöövõttu teevad, ei saa enamikul juhtudel ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Helmen, väga hea küsimuse eest! Ma saan kinnitada, et enamik – ma ei saa öelda, et 100%, päris kõik mitte – nende muresid on lahendatud. Ent kindlasti need teemad tulevad järgmiste eelnõudega veel ja veel laua peale. Suures osas aga on ministeerium need ettepanekud, millega need organisatsioo... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Eks ka enamik nendest boonustest käib sotsiaalmaksu alla. Kui pidada silmas palgafondi, siis on väga väheseid asju võimaik ettevõtte kuludesse kirja panna. See punkt annab edaspidi ettevõtjale võimaluse põhjendada, kui kellelegi tundub, et ta ei maksa oma töötajatele head palka, miks see nii on. Sii... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh väga hea küsimuse eest! Ma pean küll tunnistama, et seda teemat ei arutatud mitte tänase eelnõu arutelul, vaid selle eelnõu arutelul, mille Riigikogu tagasi lükkas. See oli enne mind. Aga ma tean, mis see teema on, ja siia me oleme asjaomased parandused sisse pannud. Näiteks on teatud teenused... Loe lähemalt

31.05.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:12 Loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (445 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Hea minister! Monika küsimuse jätkuks ma küsin selle kohta, et praegu meil on kogu lindude värk piiratud. Kanad ei tohi kusagil olla, ilma et aed ümber ei oleks. Kas sa oskad öelda, kas mingist hetkest see piirang kaob ära? Linnugripi tõttu peavad maal taludes peetavad kanad ole... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja, kõigepealt ma tänan väga hea ja ammendava vastuse eest minu eelmisele küsimusele! Aga ma küsin igaks juhuks täpsustavalt, kas ma sain su vastusest õigesti aru. Kas kanade vabapidamise keeld on üleriigiline või kehtib see kümne kilomeetri kaugusel linnufarmist? S... Loe lähemalt

17.05.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

02:52 Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise Rail Balticu / Rail Baltica raudteeühenduse arendamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (449 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head Riigikogu liikmed! Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise Rail Balticu / Rail Baltica raudteeühenduse arendamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu 449 arutelu enne esimesele lugemisele saatmist toimus Riigikogu majandusko... Loe lähemalt

10.05.2017 / 14:00 XIII Riigikogu , V Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:44 Riigihangete seaduse eelnõu (450 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Riigikogu majanduskomisjon arutas oma 4. mai istungil riigihangete seaduse eelnõu. Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid 26. veebruaril 2014. aastal vastu kolm uut riigihangete valdkonda käsitlevat direktiivi. Üks nendest on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/2... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest! 4. mail komisjonis eelnõu ei muudetud, kuid arutati parandusettepanekuid, mis ka siit saalist on tulnud. Vahepeal on meile tulnud EVEA-st arvamusavaldus, mis üldiselt toetab seda eelnõu, aga teeb ka omad ettepanekud. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on teinud ettepanekuid muuta m... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Kindlasti häid ettepanekuid komisjon toetab. Me näeme, et laual on nii väikeettevõtjate kui suuremate ettevõtjate ettepanekud ning need klapivad selle eelnõuga suhteliselt hästi. On vaid komakohtade parandusi ja mina kui menetleja näen, et mitmes kohas on need õigustatud. Seega tuleks need paranduse... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest! Riigikogule on tulnud kaks ettepanekut ettevõtjate poolt. Üks jõudis täna komisjoni. Eile oli EVEA volikogu istung, kus üheselt toetati neid parandusettepanekuid, mis eelnõus sees on. Teine parandusettepanek on tulnud Eesti Kaubandus-Tööstuskojast ja see puudutab alltöövõtuh... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest! Seda ma ei saa täna garanteerida, sest mõned otsused ei sõltu meist, vaid sellest, mis kuupäevaks maksuametis teatud sisendid suudetakse valmis teha. Meie eesmärk on, et kõik paragrahvid hakkaksid kehtima ühel ajal, aga me ootame maksuameti arvamust. Maksuamet küsib kõikide ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Toomas! Kui ma vaatasin hääletustulemusi, siis nägin, et 49 inimest siit saalist toetas seda ja vastu olid mõned üksikud. Samas, eelnõu vajas 51 poolthäält ja nii jäi eelnõu eelmine kord seadusena vastu võtmata. Nii et kõik on alati suhteline. Aga rõhutan veel kord: ettevõtjate arvamused on m... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Deniss, hea küsimuse eest! Ma natuke täpsustan. Ei olnud nii, et komisjon ei toetanud sinu ettepanekut. Komisjon oli seisukohal, et selle ettepaneku võiks vormistada uueks eelnõuks. Ka mina ei ole rahul tööga, mida haigekassa praegu teeb, sh sellega, kuidas seal hankeid läbi viiakse. Halbu nä... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest! Lihtsalt, meie vahel on väike erinevus. Mina olen ettevõtja, sina oled poliitik, ja seal ongi väga suur vahe. Mina olen peale TPI lõpetamist algusest lõpuni ettevõtja olnud ja ka ettevõtjana töökohti loonud inimene. Ehitussektor on üks minu valdkondi ja ma näen võib-olla ne... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Riigihangete seadusel on kolm osa ja eri osad jõustuvad eri aegadel. Kui sa vaatad, mida need täpselt käsitlevad, siis on selge, miks see nii on. Viimane jõustumise aeg oli lihtsalt sellepärast, et allhangete kõik osapooled peavad selle enne teada saama. Maksuametil oli palve, et saaks sisse viia ka... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh küsimuse eest! Ma lihtsalt võib-olla väljendusin valesti, aga ma mäletan väga hästi, et kui ma panin selle punkti komisjonis hääletamisele, siis ma ütlesin, et see on eraldi eelnõu teema. Kui sellesisuline eelnõu soovitakse Riigikogusse esitada, siis ma ei tea, kes seda menetlema hakkab, kas s... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Toomas! Nagu ma varem ütlesin, kõik parandusettepanekud on teretulnud. 16. märtsi õhtul kella 17-ni on võimalik teha muudatusettepanekuid ja kõik need kindlasti arutatakse põhjalikult komisjonis läbi. Loe lähemalt

Aivar Kokk: Ma veel kord rõhutan, et meil on suurettevõtjate Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. Ka riigiettevõtetelt ei ole komisjonile tulnud mitte ühtegi parandusettepanekut – mitte ühtegi! Vähemalt ei ole komisjoni esimees ühtki kätte saanud ja kui kuhugi mujale saadetud on, siis ma ei tea sellest. Need ettepaneku... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Maris, hea küsimuse eest! Selle jaoks esimese ja teise lugemise vahel vahe ongi, et kõik osapooled saaksid laua taha istuda ja püüda koos kompromisse leida. Sa väidad, et oled rääkinud ühe ettevõtjaga, mina võin väita, et ma olen rääkinud kümnete ettevõtjatega, ka suurettevõtjatega. Seesama 7... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Ma peaksin selle koha üles otsima. Sõnastatud on see umbes nii, et kui on õigustatud nõue, siis on alltöövõtjal võimalik pöörduda tellija poole. Meie mõte on olnud see, et tellija ei peata kogu rahastamist, vaid ta saab hoida kinni seda summat, mis on alltöövõtjale maksmata. Aga see on ka selge, et... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Täpselt nii see oli. Ma kordan veel: kui me arutasime riigihanget ja Deniss oma ettepanekuga tuli, siis me ütlesime, et see peaks olema eraldi eelnõu, me ei aruta seda teemat selle eelnõu raames. Igaühel Riigikogus on õigus sisse anda just selliseid eelnõusid, nagu ta vajalikuks peab. Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest! Eks see ole usu küsimus, kellele meeldib. Praegu, ma veel kord rõhutan, on mul siin EVEA kiri, kus on eilne volikogu otsus, mis toetab eelnõu, toetab seda, et alltöövõtjal tekivad õigused. Ka on mul siin Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektori Mait Paltsi allkirjaga kiri, ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Mina ei saa jälle aru, mille vastu teie sõdite. Komisjon on enamushäältega need parandusettepanekud sisse hääletanud. Mina olen üks nende poolt olijaist. Siin saalis räägitakse kogu aeg, et need parandusettepanekud tehti viimasel hetkel, aga see on järjekordne valelegend. Need mõtted olid teada enn... Loe lähemalt

19:08 Maavalitsuste tegevuse lõpetamisest tuleneva Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (432 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Austatud minister. Kaks küsimust korraga. Mis 1. jaanuarist maavalitsuse majades toimub? Teiseks, mis kuupäevaks need inimesed, kes praegu töötavad maavalitsustes, võiksid teada saada, kas osa neist läheb mõne ministeeriumi alla või kuhugi mujale? Nad saaksid teada, mis on nende tulevi... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, juhataja! Hea minister! Ma jätkan seda küsimust, et üks osa inimesi on need, kes lähevad omavalitsustesse, ja mingi osa inimesi läheb ministeeriumidesse. Kas sa oskad öelda, kas on ka neid inimesi, kes jäävad edasi tööle sinnasamasse maavalitsuse majja? Loe lähemalt