Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 221Ava/Sulge kõik
22.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:06 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (130 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja ja head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 130 SE oma 14. jaanuari komisjoni istungil. Komisjonile tutvustas eelnõu rahandusminister ja vastas ka ministeeriumi ametnikega komisjoni liikmete... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Annan väga lihtsa vastuse: ka pangad on ettevõtted. Nii et ettevõtted läbi inimeste loovad väärtusi. Aitäh! Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh väga hea küsimuse eest! Ühelt poolt meie oleme nagunii avalikud isikud – ja meil oli ka komisjonis teema üleval, kui kaugele see peaks jõudma –, et selles seaduseelnõus on kirjas ka, et meie laste abikaasad on sellesse nimekirja juba jõudnud. Nii et see teema kindlasti komisjonis järgnevatel a... Loe lähemalt

16.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (104 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Ma saan aru, et see on pikalt tehtud eelnõu. Siis ma saan aru, et oli vaidlus ainult ühe asja üle, kuna täpsustati ühte keelelist parandust. Ehk sa ütleksid nüüd, mida siis täpselt keeleliselt parandati? Ma saan aru, et kogu see pikk arutelu käis keelelise paranduse üle... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Ma aitan sind. Ma loodan, et sa vähemalt võtsid selle eelnõu sinna kõnepulti kaasa. Seal on sellele parandusele joon alla tõmmatud. Parandati lihtsalt eesti keelt. Praegu on kirjutatud "Singapuri Vabariigi vaheline", enne oli "vahelise". Muud ei olnudki. Kui sul ei ole,... Loe lähemalt

15.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:08 Relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse (tulirelvadirektiivi ülevõtmine) eelnõu (62 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Selle seadusega tahetakse ka muuta relvaseaduse § 29 lõiget 2. See sätestab: "Sporditulirelva võib isik soetada, omada ja vallata tingimusel, et ta on vastava spordialaga tegeleva spordiorganisatsiooni liige." Sõna "spordiorganisatsioon" tahetakse asendada sõnaga... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Jah, aitäh! Ma lihtsalt teadmiseks ütlen, et kui vaadata laskesuusatamisklubisid, siis nende kohta ei ole kirjutatud "laskespordiklubi". Küll aga näiteks Elvas on laskespordiklubi olemas. Mujal on kõik teistsugused nimetused. Mulle jääb igal juhul arusaamatuks, miks seda nimetust muudetakse. Aga ma ... Loe lähemalt

14.01.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Ma loen siit, et § 13 täiendatakse lõigetega 41 ja 42. Loen seda 41, see algab, et alaealine, kes on sündinud või kes asub kohe pärast sündi koos Eesti alalistest elanikest jne. Mis tähendab see "kohe", kui pikk see "kohe" on, kas see on üks tund, üks päev, üks nädal, ü... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Ma siin saalis nüüd kuulsin vahepeal, et arutelu komisjonis nagu sel teemal oli, aga tegelikult seletuskirjas ei ole lahti kirjutatud, kui pikk see aeg ikkagi on. Ei saa olla sellist vastust, et "kohe" tähendab seda, et küll seadusandja pärast ütleb. Seadusandja on Riigikogu. Kui me võtame si... Loe lähemalt

17.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:06 Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon algatas Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu 97 ettevalmistamise teiseks lugemiseks. Meeldetuletuseks olgu öeldud, et esimene lugemine toimus 5. novembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, 19. novembriks esitati üks muudatusettepanek ja ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Jürgen, hea küsimuse eest! Aga ma pean sulle kurbusega tunnistama, et need ettepanekud tegi sama komisjon, kus sina oled, rahanduskomisjon, ja eile me tutvustasime neid ettepanekuid ka juhatuses ja vanemate nõukogus. Selle seadusega antakse Riigikogule selgelt suuremad volitused nii nõukogu l... Loe lähemalt

11.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:13 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE) kolmas lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Tänu täna vastuvõetavale seadusele paraneb köögivilja, salateid ja maitserohelist katmikaladel kasvatavate ettevõtete konkurentsivõime. Seaduses täpsustatakse, et kõrvaltegevusalaks ei peeta ettevõtja põhitegevusel toodetavate toodete tootmiseks kasutatava elektri- ja s... Loe lähemalt

14:18 Tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (106 SE) kolmas lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Tänu tulumaksuseaduse muutmisele kaotame me mitmeid ebakõlasid. Eelnõuga vabastatakse tulumaksust toetus, mida makstakse füüsilisele isikule lasterikka pere elamistingimuste parendamiseks ja väikeelamu energiatõhususe suurendamiseks. Samuti ei vähene täiendav maksuvaba ... Loe lähemalt

14:26 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) kolmas lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Vabariigi Valitsuse algatatud 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu 82 teise lugemise arutelu toimus siin Riigikogu täiskogus k.a 13. novembril ja eelnõu teine lugemine lõpetati. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati 27. november kell 17.15. Rahanduskomisjo... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Kalvi, hea küsimuse eest! Ma tuletan meelde, kuidas ma siin vastasin: me teeme kõik komisjonis selle heaks, et me leiaksime sinna vahendeid. Ja põhjendus on väga lihtne. Kuigi ma pean sulle tunnistama seda, mida sa ei küsinud (sa oleks võinud heas mõttes minuga sellepärast ka norida), et mõle... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Urve, väga hea küsimuse eest! Ma püüan leida seda kohta üles, et ma ei eksiks. Kui vaadata praegu arutelul olevat järgmise aasta riigieelarvet, siis me peame konstateerima fakti, et järgmisel aastal kasvab üldhariduskooli õpetaja miinimumpalk 5,2% ehk 1250 eurolt 1315 eurole ja õpetaja progno... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, austatud rahanduskomisjoni liige Aivar! Selliseid küsimusi on komisjonis võimalik esitada valdkonnaministrile. Kahjuks siis, kui minister komisjonis oli, sa seda küsimust ei esitanud. Sa esitasid selle siis, kui tuli Rahandusministeeriumi ametnik, ja küsisid tema käest. Ei oska mina ka paremi... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Peame kindlasti alustama sellest, et see koalitsioon ei ole sellist lubadust andnud, vaid eelmise koosseisu ajal kirjutasid erakonnaesimehed sellisele kokkuleppele alla. Järgmise aasta riigieelarves teadusraha suureneb. Kohtusin eile ettevõtjatega, just tööstusettevõtjate poolega. Nemad küsiv... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh väga hea küsimuse eest! Selline küsimus oli ka meil komisjonis. Ma mälu järgi ütlen, et vist peaks eelarves olema, et see on eraldatud täna Rahandusministeeriumile ... (V. Toomast räägib saalist.) Ei-ei, selles mõttes, et raha on füüsiliselt ikkagi ministeeriumil ja ministeerium sõlmib lepingu... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Liina! Ma tänan sind, et sa selle küsimuse esitasid! Väga lihtsal põhjusel. See on küll puhtalt minu isiklik arvamus, me ei ole seda komisjoni liikmetega koos arutanud, aga ma leidsin ka mitmeid parandusettepanekute võimalusi ja katteallikaid, kuid tänane eelarveseadus on meil laua peal ja me... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hea Andres! Ma hindan sind kui rahandusspetsialisti. Sa saad ju väga hästi aru, et summa ei sõltu sellest, millises taskus sul raha on, kokku on sul ikka kahe või kolme tasku peale üks rahasumma. See on otsustamise küsimus, millisesse taskusse kui palju raha sa paned. Eks see olegi valdkondade vahel... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Kui ma õigesti aru saan, siis sa küsid, Maris, regionaalsete investeeringute rea kohta. Jah, see on väga hea küsimus. Kahjuks ei ole suudetud jõuda sellisele kokkuleppele, millisel kujul ja milliste ridade peale regionaalsed investeeringud peaksid minema. Kui sa minu käest küsid, siis minu nägemus o... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Väga hea küsimus. Ma arvan, et vastus on veel parem. Sina oled maaelukomisjoni aseesimees. Miks maaelukomisjon sellist ettepanekut ei ole teinud? Ma pean väga ausalt tunnistama, et ma ootasin, et komisjonilt tuleb ettepanekuid. Tänu eilsele päevale ma mõtlesin sellele teemale natukene rohkem. Praegu... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Küsimuse esimese poole kohta ütlen, et on kaks Riigikogu liiget, kellel on tunduvalt lihtsam seda eelarvet menetleda ja selle üle arutleda kui kõigil teistel, sest me oleme olnud kogu selle protsessi juures, kõigi arutelude juures. Sellepärast on meil võib-olla natukene lihtsam vastata. Kui A... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Siis viiendat punkti. Me arvestasime seal väga paljusid Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide ettepanekuid. See oli tulumaksuseaduse poole pealt, kus oli eelnevatel aastatel tehtud apse, kindlasti mitte tahtlikult, aga seaduste tegemisel ei osatud kõike arvestada. Me parandasime need. Seda oli kok... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Toomas, väga hea küsimuse eest! Ma soovitan opositsioonipoliitikutele, et kui nad midagi küsivad, siis nad küsimuse alati läbi mõtleksid, et vastus ei tuleks kuidagi nendele endale tagasi. Heas või halvas mõttes on kõik sotsiaalministrid, sõltumata erakonnast, püüdnud lahendada sotsiaalvaldko... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh väga hea küsimuse eest! Saalis on läbilõige Eestist ja saalis istuvad inimesed, kes elavad ja kelle kodud on Eesti eri piirkondades. Parandusettepanekuid on teinud ju Riigikogu liikmed. Seda nägu on ka see regionaalsete investeeringute leht. Aga ma saan öelda, et järgmine aasta kasvab omavalit... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Aivar! Ma ei saa öelda, et väga hea küsimus, sest sa ütlesid selle juba ise ära, aga ikkagi on see hea küsimus. See, mida kümnend tagasi räägiti, on üks pool. Kindlasti on oluline, et riigieelarve ei oleks sellises miinuses, mida ei ole võimalik katta, ka järgnevatel aastatel. Minu arvates on... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Võib-olla ma peaks, jah, sinult vabandust paluma. Võib-olla ei väljendanud ma end väga täpselt. Tõesti, kõik peale ühe erakonna esimehe sinna alla kirjutasid. Sa oled ise pikalt poliitikas olnud, sa tead, et allkiri on õige asi, eriti, kui see on esimehe allkiri. Eesmärk 1%-ni jõuda on ka tän... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Liina! Ma alustan sellest, et sa tead väga hästi, et sotsiaalvaldkond on ka minul hinge peal, nii nagu sul, sina lihtsalt oskad paremini võidelda. Aga nüüd ma pean natukene – vabandust! – sinuga norima. Teie erakond oleks pidanud selle raha võtma ja panemagi sellesse valdkonda, mida te kõige ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Annely! Alustame algusest. Ma ei öelnud, et ei tulnud Riigikogu liikmete ettepanekuid, vaid ma rõhutasin, et valdkonnakomisjonidest võiks tulla ettepanekuid, mis toetaksid Riigikogu liikmete ettepanekuid. Kui rääkida ettevõtlusest, siis sa oled ise ju ettevõtja. Mulle meeldis eile üks kohtum... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hinnang on väga halb. Vastus on lihtne. Kui Riigikogu liikmete enamus soovib jätkata nii, et sellisel moel oleks võimalik regionaalseid investeeringuid teha, siis on see enamuse otsus. See, kui mõned ei soovi, ei anna võimalust seda muuta. Meil on saalis demokraatia. Kui enamus on seda meelt, siis s... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Ma küll oma arust ei ole väljendanud seda, et komisjonis ei tohi midagi teha, sellest said sa valesti aru. Võib-olla ma lihtsalt ütlesin, et fraktsioonid on teinud ettepanekuid ja väga raske on hakata fraktsiooni ettepanekuid vaatama, et kuhu on 5000 või 10 000 eurot antud, kui teie ütlete, e... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Võin öelda, et sellest asjast ongi lahti saadud. Kui sa vaatad täna seda jaotust, siis seal minu teada sellist rida ei ole. Ma loodan, et ma ei eksi, aga vähemalt peaks nii olema. Aga kui sa küsid regionaalse poole kohta, siis ma saan vähemalt ühte asja öelda küll. Kui me rääkisime 2 + 2 maa... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Kõigepealt, keskmise pensioni tulumaksust vabastamine oleks lausa neljandiku võrra odavam olnud. Üks on suurusjärgus 15 miljonit ja teine 20 miljonit. Kindlasti oli soov keskmine pension tulumaksust vabastada. Kui sa küsid süsteemi kohta, siis siiamaani oli lihtne, sest 500 eurot oli tulumak... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Ma palun vabandust, Jürgen Ligi, sinu eest, et sa jäid komisjoni istungile hiljaks! Komisjoni istung algas sinu või vähemalt opositsiooni ettepanekul kell 13.15. Protokolli ei muudetud. Päevakord on laua peal, sa ei protestinud. (Hääl saalist.) Teisipäevane päevakord oli laua peal, esimene pu... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh väga hea küsimuse eest! Kindlasti oled sa selle küsimuse oma komisjonis esitanud ka haridusministrile, kes on sulle võib-olla ammendava vastuse andnud. Sellised ettepanekud on siin olemas, kultuurikomisjon ei ole ühtegi teist ettepanekut rahanduskomisjonile teinud. Loe lähemalt

Aivar Kokk: Ma pean tunnistama, et selliseid valdkonnaettepanekuid ei lisatud. Niipalju võin öelda sotsiaalvaldkonna kohta, et sa ka eelmine kord küsisid pensioniteema kohta. Ma võin pukist öelda, et konkreetsel inimesel ei muutu mitte midagi. Sa palusid, et ma saadaksin sulle täpse arvutuse, kui jutuks oli pen... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest! Väga paljudele asjadele ei ole leitud lisakatet. On arvestatud sellega, mida tänane riigieelarve võimaldab. Aga ma võin sulle mainida lihtsalt seda, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium valmistab ette seda, et EAS-i juurde luuakse innovatsiooniagentuuri kompetents, s... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Ma loodan, et sa oled seda kokkulepet lugenud. Kuidas kokkulepe on sõnastatud? Eesmärk on jõuda 1%-ni. Ma loen koalitsioonilepingut, seal on kirjas, et eesmärk on jõuda 1%-ni. Ma vaatan järgmise aasta riigieelarvet, seal on tõus olemas. Mitte küll 25%, nagu siis peaks olema, või 28%, vaid on ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Alustama peaks sellest, et aasta ju veel möödas ei ole. Riigikogu töökuid siin saalis on olnud poole aasta jagu. Kõik need protsessid on ju käivitunud. Järgmise aasta veebruariks tuleb väga palju andmeid, mille alusel on võimalik siin saalis otsuseid teha. Kui keegi arvab, et homme hakkan töö... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Vabandust! Loe lähemalt

Aivar Kokk: Ma ei põhjenda ega oska seda kuidagi põhjendada. Aga ma teen sulle ettepaneku. Sinul kui riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimehel on ju alati võimalik teha rahanduskomisjonile kirjalik ettepanek, mida arutada, et kuidagi seda parandada. Ma pean küll tunnistama, et ma ei ole sellist ettepanekut n... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Opositsiooni ettepanekuid on eelarves arvestatud 1,3 miljoni euro ulatuses. Seos on siin tulumaksuseadusega. Täna natuke aega tagasi me kinnitasime selle seaduse vastuvõtmise. Need olid kõik esimese ja teise lugemise vahel tehtud parandusettepanekud, enamik nendest olid opositsiooni ettepanek... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Heiki, hea küsimuse eest! Ma saan sulle vastata esiteks seda, et see on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi rea peal. Kui Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium soovib seda rida muuta, siis ta peab selle ettepanekuga ehk 2020. aasta eelarve muudatusettepanekuga tulema siia sügisel. ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Sellele küsimusele, miks on eelarve mingil hetkel miinusesse läinud, ei oska mina sulle vastata. Sel hetkel ma tõesti seda valdkonda ka Riigikogu poolt ei kureerinud. Järgmise aasta eelarve kohta saan öelda, et eelarve on tasakaalu poole teel, 0,5% võrra, nii nagu täna see kokkulepe on.... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Kaja, hea küsimuse eest! Ma soovitan võtta ette materjalid, mis on praegu kõigile Riigikogu liikmetele seal taga välja pandud. Ei hääletatud 13 punkti. Riigieelarve punktid olid juba esmaspäeval läbi hääletatud. Laua peal oli seesama nimekiri, mis ei olnud esmaspäeval veel Rahandusministeeriu... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Küsimuse esimese poole kohta: eks ma pean endale tuhka pähe raputama, mitte kellelegi teisele ei ole võimalik raputada. Kuna paberid pidid eile kella viieks olema allkirjastatud, siis komisjoni ametnikel oli palve, et arutame seda esimesena. Aga ma ei taha kellelegi teisele süüd panna, ainult komisj... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Esimesele poolele vastan, et kõiki parandusettepanekuid, mis suure tõenäosusega siin saalis hääletamisele lähevad ehk komisjonis vähemalt kaks häält saavad, on võimalik teha ju esimese ja teise lugemise vahel. Teisele küsimuse poolele vastates ütlen, et kui me praegu hakkaksime hääletama peaa... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Järjekordne hea küsimus. Aga nagu sa oled aru saanud, majandus Eestis on päris heal järjel ja keskmine palk kasvab päris jõudsalt. Alati, kui võrrelda kellegi palka keskmise palgaga, võiks arutada, milline oli keskmine palk kolm aastat tagasi ja kui suur seoses sellega on õpetajate palk täna.... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest! Vaatame praegu parandusettepanekuid, üks on tulnud valitsuselt ja viis on tulnud Riigikogu komisjonilt. Minister saaks täna kaitsta ühte parandusettepanekut, kus on kirjas summade täpsustused ministeeriumide siseselt. Ülejäänud ettepanekud on tulnud ikkagi siit. Loe lähemalt

Aivar Kokk: Järjekordselt väga hea küsimus ja väga raske vastata. Lihtne oleks vastata, et komisjonis seda ei arutatud. See oleks aus, seda tõesti ei arutatud. Aga teisalt on kindlasti seda küsimust võimalik esmaspäeviti ja kolmapäeviti küsida selle valdkonna ministri käest, kuidas tema oma ministeeriumi sees o... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Hakkame algusest peale. Riigieelarve tuuakse Riigikokku valitsuse poolt ja seda kaitseb minister. Järgmised kaks lugemist ei arutata enam seda eelarvet, mis siia toodi, need küsimused peaks saama esitada ja vastused peaks saama kätte esimese lugemise ajal. Kõik komisjonid võivad kutsuda ükskõ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Kindlasti saan ma võrreldes sinuga tunduvalt paremini sellest eelarvest aru. Sa ei ole, ma arvan, seda isegi lahti teinud. Suure tõenäosusega esitad sa lihtsalt küsimusi, nii nagu opositsioonis olles ikka tuleb küsimusi esitada. Ega asi ei ole selles, et keegi teeb toetusrühma. Ma peaks ka mu... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Ma soovin teha ühe täpsustuse. Tekstis on parandatud tehniline viga, mis puudutas Riigikohtu kulusid ja investeeringuid. Muudatusettepanekus on õiged numbrid, aga viga tekkis seetõttu, et andmed sisestati süsteemi vale märgiga. Parandusega leht on koos kõigi dokumentidega taga. Kui keegi on selle se... Loe lähemalt

05.12.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:18 Alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Küsin lihtsalt informatsiooni saamiseks. Kas selle eelnõuga on mõeldud, et absoluutselt kõikides kohtades piiratakse alkoholi tarbimise ja müümise võimalust? Kas see on nii ainult kohvikutes, söögikohtades, või kas see on nii ka kasiinodes? Ma saan aru, et kodud ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Ma olen omavalitsuse volikogus olnud – ma ei tea, kui palju siin saalis selliseid inimesi on – mõne päeva pärast 30 aastat. Aga teiselt poolt olen ma ettevõtja. Kui ma seda seaduseelnõu loen, siis tekib mul küsimus, kas siin ei teki konflikt, et omavalitsus võib hakata ... Loe lähemalt

04.12.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:08 2019. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (81 SE) kolmas lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas 2019. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu 81 kolmandale lugemisele saatmiseks 21. novembril ja 2. detsembril. 2. detsembri komisjoni istungil selgitas sotsiaalminister Tanel Kiik oma valitsemisala muudatuste põhjusi. Muudatusettepa... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Kõige lihtsam oleks, Aivar, sulle vastata, et miks sa seda komisjonis ei küsinud. Komisjonis seda teemat üleval ei olnud. Kui me näeme parandusettepanekuid, siis see näitab, et eelarve on ka aasta lõpus selline, nagu ta on aasta tagasi vastu võetud. Siin ei ole märkusi juurde pandud, et mingi... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Jah, meil olid endal Sotsiaalministeeriumi poole pealt mitmed küsimused. Oli see hooldusteema, mille kohta sa oled mõne teise seaduse juures ka parandusettepanekuid teinud. Räägiti, miks sellised muudatused on toimunud ja miks ei ole aasta jooksul suudetud pakkuda neid teenuseid sellisel tasemel, et... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest, Aivar! Kahjuks me selle täpsustuse juurde komisjoni arutelul, kus sa ka ise viibisid, ei jõudnud. Me teame SKAIS2 kui ühte kurba Eesti riigi IT arenduse programmi, millega paljud siin viibivad Riigikogu liikmed on ise otseselt seotud olnud kas ministrina või sotsiaalkomisjon... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest, Kalvi! Täpselt samasuguse sõnumi olen ma andnud Rahandusministeeriumisse. Ja kui sa kuulasid, mida ma komisjonis sellesama arutelu juures ütlesin, siis me soovime kindlasti järgmise aasta esimestel kuudel saada väga selge sõnumi, kuidas on üles ehitatud riigieelarve, millise... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Ma ei tahaks küll olla see inimene, kes ütleb SKAIS2 juures, mis on piisav või mis ei ole, sest kõik, kes on siiamaani – minu elukogemus on siin saalis kaheksa aastat ja natuke peale, üheksas aasta läheb – siin SKAIS2 lubanud, on eksinud. Mitmel korral on arendaja koju saadetud ja uus arendaj... Loe lähemalt

14:53 Riigikogu otsuse "Riigi 2018. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" eelnõu (77 OE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Rahanduskomisjon arutas eelnõu "Riigi 2018. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" oma 21. novembri istungil. Muudatusettepanekuid ei tulnud ja Riigikogu riigieelarve kontrolli komisjon ka rahanduskomisjonile majandusaasta koondaruande kohta arvamust ei esitanud.... Loe lähemalt

16:31 Meretöö seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (56 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Loe lähemalt

Aivar Kokk: Võib-olla sa paari sõnaga ütled, mis selle seaduse sisu on. Kui ühtegi ettepanekut ei tulnud, siis tähendab, et oli väga hea seaduseelnõu. Paari sõnaga. Loe lähemalt

16:33 Tartu Ülikooli seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (98 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Aitäh väga sisuka ettekande eest! Aga äkki sa oskad natukene täpsustada parandusettepanekut nr 1. Sinna on nüüd pandud juurde "Eesti Haigekassa nõukogu ettepanekul". Kes siis muidu oleks selle ettepaneku teinud kui mitte Eesti Haigekassa nõukogu? Või oli see volitus äkki juhatusel? Või kellel see vo... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh vastuse eest! Ma korra lihtsalt täpsustan. Kas ma sain õigesti aru, et varem võis seda teha minister oma määrusega, kuid edaspidi on see haigekassa nõukogu otsus? Loe lähemalt

16:41 Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse (valimispäeval valimisagitatsiooni piirangu ja välireklaami keelu kaotamine) eelnõu (51 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Tänud selgituste eest komisjonis toimunu kohta! Ma loen seletuskirja ja mul tekib küsimus. Riigi valimisteenistuse esindajad selgitasid, et kaubanduskeskuste aatriumites on hääletamisruum eraldatud muust ruumist lükandseintega jne. Ja siis loen ma siit veel, et komisjon... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh väga sisuka vastuse eest! Ma küsiks veel sellesama teema kohta. Loen siit seletuskirjast sellesama teema juurest ka veel sellise lause, et jaoskonnakomisjone on vastavalt juhendatud. Ma loodan, et siin ei ole mõeldud seda, et meil on juba ette teada, millised jaoskonnakomisjonid järgmistel val... Loe lähemalt

17:15 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (8 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu 8 oma 28. mai, 4. juuni, 23. septembri ning 11. ja 21. novembri istungitel. Eelnõu eesmärgiks on tugevdada rahapesu andmebüroo pädevust loamene... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Kooskõlas Riigikogu kodu- ja töökorra seadusega saadeti eelnõu arvamuse avaldamiseks huvirühmadele, kes olid kaasatud eelnõu ettevalmistamisse. Arvamused laekusid Finantsinspektsioonilt, FinanceEstonialt, Eesti Krüptoraha Liidult. Asjasse puutuvatest huvirühmadest osales komisjoni 28. mai istungil e... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Jürgen, väga hea küsimuse eest! Sa oled sellesse eelnõusse süvenenud ja kindlasti tead, et siin on rohkem juttu virtuaalraha teemadel. Me oleme väga selgelt täpsustanud virtuaalrahaga tegelejate õigusi ja kohustusi. Nagu sa tead, on Eestis virtuaalvääringus oleva raha liigutamise teenuse pakk... Loe lähemalt

17:23 Tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (106 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Vabariigi Valitsuse k.a 12. novembril algatatud eelnõuga luuakse neljandas kvartalis sünnitus- või koondamishüvitise saanutele võimalus lükata osa oma hüvitisest maksustamise mõttes järgmisesse aastasse, et kasutada oma maksuvaba tulu senisel tasemel. Eelnõuga võetakse ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Kui eri riikides on erinev maksukohustus, siis kõigil Eestis elavatel pensionäridel, kes saavad eri kohtadest pensioni, on tulumaksu määr samasugune nagu kõikidel teistel Eesti pensionisaajatel. Loe lähemalt

17:34 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Aitäh, juhataja! Head kolleegid! Vabariigi Valitsus algatas 25. septembril alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu. Eelnõu sisu on järgmine. Piirikaubanduse ohjeldamiseks langetatak... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aktsiisi tasub maaletooja ja aktsiisiraha korjab kokku Maksu- ja Tolliamet. Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest! Ma pean sulle vastama, et komisjonis seda teemat küll üles ei võetud. Ma saan aru, et see oli arutelu all ministeeriumis, kui kokku said eelnõu algatajad ja ministeeriumi inimesed. Aga komisjonis oli küll selge seisukoht, et jaanuarikuus tuleb selle eelnõuga edasi minna, ja ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Ma saan kahe eelkõneleja puhul aru, et neil mõlemal on mure olnud, et pikemat aega on tegeldud sellega, et üleminek suitsetamiselt mittesuitsetamisele on eesmärk. Aga ma saan komisjoni esimehena lubada, et kui jaanuarikuus Rahandusministeeriumilt kompromissettepanekut ei tule – seda, mida ma ... Loe lähemalt

18:01 Spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Hea minister! Ma tsiteerin siin viimaseid spordiuudiseid. Rapla Korvpallikooli tegevjuht Jaak Karp kirjutab, et arvestades viimastel aastatel valitsenud segadust selles valdkonnas, ta hindab eelnõu pigem positiivselt. Mängijatele tekib ravikindlustus ja süsteem korrastub. See os... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Hea minister! See spordiregister ja andmekogu ja selle pidamine – kui sa loed neid ridasid, siis näed, et siin on igasugu huvitavaid asju, mida hakatakse kokku korjama. Mis on kogu selle asja mõte? Ma saan aru, et mingil osal on vaja saada informatsiooni, mis ja kus on. Ma ei le... Loe lähemalt

18:54 Kogumispensionide seaduse, tulumaksuseaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (91 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Vaatame nüüd teie seaduseelnõu § 1 punkti 5. Mida te sellega tahate öelda? Ma praegu tegin kiire arvutuse. Kui inimene saab miinimumpalka – järgmise aasta miinimumpalk on 584 eurot – ja keskmiselt töötab inimene 46 aastat, siis ta korjab sellel ajal 19 342 eurot. Aga si... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Ma märkan, et sa kogu aeg ütled, et mingid apsud on siin sees ja neid saaks kohe parandada. Nüüd ma loen siit järgmist asja. Paragrahv 1, lõige 1, punkt 3: kogumispensioni saamiseks vanaduspensionieas on osakuomanikul õigus käesolevas jaos sätestatud tingimustel ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud kogumispensionide seaduse, tulumaksuseaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 91 enne esimest lugemist 19. novembril. Eelnõ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh väga hea küsimuse eest! Praegusel kujul eelnõus sellist võimalust ei ole. Ja kui siin eelkõnelejad kogu aeg mainisid, et eelmine aasta tehti häid parandusi, siis pean ütlema, et need head parandused tegi eelmine koalitsioon. Loe lähemalt

02.12.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:04 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon on seda teemat arutanud kahel istungil. Esimene toimus 5. novembril käesoleval aastal. Kohale olid kutsutud esindajad huvigruppidest, kes olid avaldanud soovi sellel teemal kaasa rääkida. Kutsutud olid inimesed Eesti Kindlustusseltside Liidust, LHV Vara... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Me jõuame sinna. Loe lähemalt

Aivar Kokk: Ei, Maris, need olid probleemid, mis kohtumistel eri osapooltega üles kerkisid, ja ma neid kirjeldangi praegu. Ma kirjeldangi neid. Loe lähemalt

Aivar Kokk: Jürgen, sa olid kohal, kui oli eri osapoolte kohtumine. Ma need teemad praegu olengi siin lahti võtnud. (Hääl saalist.) Ei, vastupidi! Lase mul ära lõpetada ja kui sulle lõpus tundub, et kõik on valesti, siis ütle. Mina ei seganud vahele, kui sa küsimusi esitasid. Hetkeseis näitab, et enamik Eestis ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Komisjoni istungid on kõik protokollis kirjas. Ma võin need kolm lehekülge ette lugeda, et oleks teada, mida keegi küsis ja kuidas minister vastas. Kas siin saalis peaks toimumagi see, et me loeme protokollid ja eelnõude seletuskirjad üks ühele maha, nagu tihti juhtub? Ma arvan, et lugemisosk... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Indrek, väga hea küsimuse eest! Ma pean tõdema, et mul on kolm tütart, kes kõik töötavad, ja kõik kolm tütart leiavad, et see eelnõu on päris hea. Mu vanem tütar on Tartu Ülikooli lõpetanud ja kaheksa aastat ka Eesti panganduses töötanud. Nüüd läks ta ennast uuesti täiendama Hollandisse. Kuna... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Aga ma võin siin natukene aidata. Lihtsalt komisjon ühtegi otsust ei teinud, nagu sa tead, aga küsimusi oli võimalik esitada. Ma toon sulle kolm küsimuse näidet. Jürgen Ligi küsis, kas mõjuanalüüside põhjal on teada, kui palju pension tõuseb. Minister vastas, et arvutuse kohaselt 2050. aastat... Loe lähemalt

20.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:39 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (59 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja, kõigepealt tänu väga sisuka ettekande eest! Kuna lõpus sa ütlesid, et see on seotud ka riigieelarvega, siis kas sa oskad täpsemalt öelda, mis kulu või tulu sellega siis riigieelarvesse tekib? Loe lähemalt

14:45 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Riigikogu rahanduskomisjon arutas seda eelnõu oma istungil 12. novembril 2019. aastal. Istungile olid kutsutud ka Rahandusministeeriumi tolli- ja aktsiisipoliitika osakonna juhataja Marek Uusküla ja peaspetsialist Aet Külasalu. Vabariigi Valitsuse algatatud käibemaksuse... Loe lähemalt

19.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Maksusüsteem – kuidas edasi?" arutelu

Aivar Kokk: Hea esimees! Head kolleegid! Ma kõigepealt tänan kõiki esinejaid, küsijaid ja kommentaatoreid, kes on siin saalis olnud. Debatt on alati oluline, ükskõik mis valdkonnas see on. Kuid ma arvan, et tänases debatis oleks pidanud alustama võib-olla hoopis teisest poolest. Riik korjab makse kokku, aga kui... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Ja teine pool on sotsiaalvaldkond. Alati on sotsiaalvaldkonnas raha puudu. Alati! Küsige ükskõik kelle käest, ikka on puudu. Samas ma vaatan, et eraettevõtlus on väga tugevalt sotsiaalvaldkonda sisse imbunud ja see on positiivne. Võtame näiteks hooldekodud. Konkurents on väga tihe, paljud ettevõtted... Loe lähemalt

18.11.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:33 Tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (106 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Riigikogu rahanduskomisjon arutas 14. novembri istungil Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 106. Rahandusminister tutvustas eelnõu eesmärki ja sisu. Selgitas, et tulumaksuseaduse selle eel... Loe lähemalt

14.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:03 Loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (90 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja! Ma loen seda eelnõu ja siin on peatükk 61, söödajärelevalve tasu. Kõik on ilusti lahti kirjutatud, mille eest seda raha võetakse, aga ma ei leia selle eelnõu juurest, kus koha peal on need rahalised numbrid, kui suur see söödajärelevalve tasu on. Küll on see... Loe lähemalt

13.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:19 2019. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (81 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas 2019. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu ettevalmistamist teiseks lugemiseks 7. novembril. Vastavalt riigieelarve seadusele võib valitsus kulude kogumahtu muutmata algatada riigieelarve muutmiseks mitte hiljem kui kaks kuud enne e... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Hetkel on liiga vara seda küsida, jah. Täpsemalt selgub ju jaanuarikuu lõpus, kui kõik maksud on eelmise aasta eest laekunud. Siis on ka võimalik 2019. aasta riigieelarvele joon alla tõmmata. Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Aivar, väga hea küsimuse eest! Ma mäletan, kui seda eelnõu esimeseks lugemiseks ette valmistati, siis Rahandusministeeriumi esindaja andis sulle sellel teemal vastuse, et kahjuks ei ole hoolekandeprogrammi suunatud 3 miljonit eurot sellel aastal ära kasutatud. Ja ministeeriumi esindaja ütles,... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, hea Jürgen! Võib-olla sa oskad nende numbrite kohta täna öelda. Kui mina küsisin seda Rahandusministeeriumist, siis mulle väideti, et 2019. aasta riigieelarve kulude maht ei ole suurem ja tulude maht ei ole väiksem, kui on siin eelarves prognoositud. Loe lähemalt

Aivar Kokk: Ma saan sulle lihtsalt öelda seda, mida meil komisjonis arutati. Kirjas oli, et erihoolekandeteenuse eelarvet vähendatakse 1 miljoni euro võrra seoses teenuse eelarve prognoositud alatäitmisega. Kui uute teenuskohtade kasutusele võtmise aeg lükkub lihtsalt järgmisesse aastasse edasi ja ööpäevaringse... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Jürgen, sul on õigus, ma ei pannud täpselt tähele, kui sa esimest korda küsisid. Aga struktuurse poole pealt on täna miinus ja järgmiseks aastaks püüaks struktuurse tasakaalu miinust vähendada – nagu sa tead – 0,5% võrra. Loodame, et 2021 on riigieelarve nii struktuurses kui nominaalses tasak... Loe lähemalt

14:30 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Riigikogu rahanduskomisjon arutas järgmise aasta riigieelarve seaduse eelnõu 82 oma 4. ja 7. novembri koosolekutel. 4. novembri komisjoni istungil andis eelarvenõukogu esimees Raul Eamets ülevaate eelarvenõukogu 2019. aasta sügisel koostatud hinnangutest majandusprognoo... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Kui on soovi, siis ma võin ka pikemalt lahti rääkida, mis meil komisjonis oli. Ma mõtlesin, et annan võimaluse kõikidel küsida. Aga kui rääkida eelarvenõukogu esimehe Raul Eametsa ülevaatest, siis Rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos on kooskõlas muutustega Eesti majanduses. Eelarven... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Ma saan sulle anda vastuse, et Eesti Energia aktsiakapitali suurendamine on planeeritud tootlikkuse investeeringuna, see tähendab, et riik saab selle tulemusena suuremat dividenditulu. Finantseerimistehing ei ole hetkel konkreetselt ette teada, kuna see otsustatakse lõplikult peale konkreetsete inve... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh väga hea küsimuse eest! Kindlasti on top-up'i 15 miljoni eelarvesse mitte leidmine täna küsimus. Hetkel on eelarves plaanitud 5 miljonit eurot. Ma võin sulle julgelt lubada, et praegu otsitakse väga tõsiselt, millise kuluartikli või tuluartikli alt oleks võimalik seda eelarverida katta. Kui ma... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Liina, hea küsimuse eest! Ma pean alguses täpsustama, et ei oleks kellelgi vale arusaam. Üksinda mina kindlasti ei saa ühtegi eelarverida ümber tõsta. Lõppkokkuvõttes peab siin saalis vähemalt 51 Riigikogu liiget seda toetama. Ma saan täna öelda, et mõned teemad, mis te püstitasite, näiteks l... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Ma hakkan kaugelt peale, siis jõuame lõppu, võib-olla vastuseni. Keskkonnaministeeriumi ressursitõhususe meetme eelarve oli kokku 119,8 miljonit Euroopa Regionaalarengu Fondi põhieraldisest. See on käivitunud väga aeglaselt. Kuuel rakendusaastal on väljamakseid tehtud ainult 7,9% eelarvest eh... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, hea Jürgen, hea küsimuse eest! Kui vaadata seda, et kulud kasvavad kiiremini, kui tulud laekuvad, siis on see alati probleem. Tuleb vaadata eelarvet ja riigi majandusseisu ja eelarvelist seisu, rahalist seisu natukene laiema pilguga. Kindlasti on oluline nii struktuurne kui ka nominaalne tasa... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Ma ei ole küll kordagi väitnud, et see raha kulutatakse järgmine aasta ära. Aga ma võin täpsustada, et õlitehase projekt on juba planeeringufaasis ning õlitehas peaks hakkama toodangut andma 2023. aastal. Eelprojekteerimine ja finantsarvutused käivad, mistõttu hetkel täpset summat ei saa öeld... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh väga hea küsimuse eest! Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium töötab välja plaani luua EAS-i juurde innovatsiooniagentuuri kompetents, et paremini nõustada ja juhtida riiklikku innovatsioonipoliitikat. See agentuur peaks suutma kokku võtta ettevõtjate vajadused ning kompetentsi, mida teadu... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Ma ei oska sulle öelda. Nüüd on küll hea küsimus ... Minu seletuskirjas on need küll olemas. Kui sul ei ole, siis on küll natuke halvasti. Ma loen oma protokollist ja seletuskirjast need kohad igal juhul välja. Kui kuskil on mingid parandused tehtud ja seletuskiri lünklikuks jäänud, siis tuleks seda... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest, Liina! Kindlasti küsimuse viimane ots, lõpp on õige: alati kõik valitsused määravad oma prioriteedid, kuhu raha paigutatakse. Aga ma olen oma lastele alati rääkinud raha võimalikkusest: kui teil kolme tasku peale kokku on 100 eurot, siis pole oliline, millisest taskust te se... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Toomas, hea küsimuse eest! Kõigepealt ma tuletan meelde, et kõigest sellest, mis nagu kasvab riigieelarves, on üle 80% täna juba lukku pandud. Seda jagada ei ole võimalik. Alati, kui te räägite 600 miljonist, tuleb sealt 82% ära võtta ja siis jääb alles mingi summa, mida on võimalik jagada. S... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, hea Urmas, hea küsimuse eest! Siin on mõne teise teema raames küsitud, kas mul on sellega isiklikku kokkupuudet või mitte. Ma pean ütlema, et on küll, ma elan ringtee lähedal, nii nagu mõni teinegi sinu kolleeg. Aga seal on kaks põhjust. Ühel poolt on oluline, millised investeeringud järgmine... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Ma pean veel korra tõdema, et riigieelarvet tehes ja riigi rahakotti vaadates ei tohi lasta tekkida olukorral, kus meil on olnud võimalus Euroopa Liidust mingitest fondidest raha saada, aga see jääb tarvitamata või tuleb tagasi maksta sellepärast, et seda ei ole õigel ajal kasutatud. See ei t... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh väga hea küsimuse eest! Kose–Mäo lõigu rahastamise jaoks on eelarvevahendid vajalikus mahus järgmisesse aastasse kavandatud. Praegu käivad Euroopa Komisjoniga läbirääkimised järgmise eelarveperioodi struktuurifondide summade jagamiseks. 29,1 miljonit eurot selle objekti rahastamiseks on olemas... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Kui sa Mihhail Kõlvarti eilset pressikat silmas pead, siis selle kohta ma ei oska öelda. Aga kindlasti järgmise aasta riigieelarves eesti keele õppele on eraldatud ... (Jürgen Ligi ütleb midagi saalist.) ... ja ka eestikeelsetele koolidele on ju õpetajate toetuseks raha eraldatud. Kõikidele E... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Ma julgen küll kõva häälega selgelt välja öelda, et rahanduskomisjonis ei ole seda teemat arutatud ei üht- ega teistpidi. Ei ole tehtud otsuseid, et riigieelarves peaks üks, teine või kolmas rida maha tõmmatud olema. Samas ma julgen ka öelda, et eelmises koosseisus ma võitlesin küll selle ees... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Lihtsalt sulle teadmiseks, et praegu on kaks erinevat poolt. Esimest korda on laua peal tegevuspõhine eelarve. Me komisjonis arutasime ja natuke muigega vaatasime, et kõik ministeeriumid tegid oma lõigu ise ja need lõigud on – kuidas viisakalt öelda? – erineva kvaliteediga. Me kindlasti soovime esil... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Seal on – ma nüüd peast ütlen, täpset numbrit mul käepärast ei ole –, mingi summa olemas tõesti. Kui sa soovid, siis ma otsin selle koha välja ja ütlen sulle pärast. Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Annely, küsimuse eest! Ma ei ole vist kordagi öelnud, et eelarve on segane. Ma ei tea, kas eelarve saab olla segane. Vahest keegi teine saab olla, aga kindlasti mitte eelarve. Võib-olla on küsimus, kas ta on loetav või mitteloetav, kas ta on lugejale arusaadav või mittearusaadav. Eelarve on p... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Üks põhjendus on väga lihtne: ministeerium peab oma eelarve piires otsustama, milliste punktide täitmine järgmisel aastal on oluline. Sa küsisid terviseprogrammi meetmete ja terviseriskide kohta? Kas sa mäletad, mis numbriga parandusettepanek see on? 16. parandusettepanek või? Toiduohutus, jah? Liht... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Me jääme, jah, põlevkiviõli kasutamise osas eriarvamusele. Eestis on maavara, mida on võimalik kasutada. Võib-olla me oleme riigina mõned asjad jätnud tegemata. Saksamaa, Poola ja Ungari on saanud oma söetööstuse huvides erisusi kuni 2035. aastani, kuid meie kahjuks ei ole neid kaubelnud. Aga üks su... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh väga hea küsimuse eest! Mul on hea meel sulle vastata, et lisaks sellele, et meil on eelmistel perioodidel rakendatud häid meetmeid, olgu näiteks nimetatud nn emapalk ja muud toetused, on homme Riigikogu rahanduskomisjonis arutusel eelnõu, millega vabastatakse tulumaksust füüsilisele isikule l... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Erkki, küsimuse eest! Ma ei tea, kes nüüd endale tuhka peaks pähe raputama, aga asi on väga lihtne. Eelarveläbirääkimistel oli keskmise pensioni tulumaksust vabastamine laua peal kuni viimase hetkeni, kuid kahjuks on nii, et viimased peaaegu kümme aastat on püütud arendada SKAIS2, mis on läbi... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Ma hakkan hoopis teisest otsast peale. Tegelik probleem, miks mitmed head ideed ja mõtted untsu lähevad, on selles, et kui tellitakse üks selline programm nagu see SKAIS2, siis on tegu kahe teemaga. Esiteks peab kirjeldus, mida soovitakse, olema väga täpne. Ja tihti juhtub, et seda kirjeldust... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh väga hea küsimuse eest. Alustame 6 miljonist. See kindlasti ei ole ühe erakonna 6 miljonit. Ma loodan, et 6 miljoni eest ehitatakse Eestimaa erinevatesse piirkondadesse neli väga korralikku jalgpalliväljakut või mingit muud spordikompleksi, mida Eestimaa inimesed kasutada saavad. See kindlasti... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Rahanduskomisjonis on arutatud seda eelarve teiseks lugemiseks ettevalmistamisel, kuna üks selline parandusettepanek oli. RES-i arutelul oli väga palju teemasid laua peal ja ma ei julge öelda, kas ka see konkreetne küsimus. Seal kahel päeval arutati kõikvõimalikke kulusid ja tulusid. Loomulikult võ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Kui ma õigesti tean, siis sa tuled omavalitsuse süsteemist. Sa saad väga hästi aru, et kui aasta jooksul on vaja raha ära kasutada ja seda ära ei kasutata, siis see raha nagu kaob ära. Nii on ka selle meetmega. Kuus aastat on see meede üleval olnud, järgmine aasta on seitsmes aasta. Kui seitsmendal ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hea Kalvi! Ma alustan algusest, et saaks natukene ka sinuga norida. Sa oled ka rahanduskomisjoni liige olnud ja ma ei usu, et sel ajal, kui sa komisjoni liige olid, oli eelarve rohkem loetav kui täna. On ju nii? Loomulikult on teistpidi, sest järgmine aasta on tegevuspõhine eelarve. See on natuke te... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Ma ei tea, kuhu ma oma käe pean panema, aga räägime natukene lahti näiteks selle, kui palju on ühiskonnas noori inimesi, kellel ei ole laenukoormust. Sa lõpetad kooli ja tahad endale korterit või midagi muud. Kogu ühiskond elab väikse laenuga. See on normaalne nähtus. Oluline on see, et on olemas ra... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest! Kui vaatame üürielamute meedet, siis lihtsalt see ei ole käivitunud nii kiires mahus, kui on soovitud. Me näeme, et eelarves on kavandatud sinna järgmiseks aastaks 3,6 miljonit, 2021. aastaks 9,4 miljonit, 2022. aastaks 1,3 miljonit ja 2023. aastaks 1,3 miljonit. Kui kuskil... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest! Ma usun, et kui allkiri anti, siis vaevalt erakondade esimehed arvasid, et kohe järgmine aasta see summa kasvab 0,74%-lt 1% peale. Mõni erakond, kes küll allkirja ei andnud, vist arvas, et see tuleb tõsta 2% peale. Aga ma võin teile mõned faktid tuua. Näiteks, Haridus- ja Te... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Kas sa oskad öelda, mis numbriga parandusettepanek see oli? Number 30, jah? Komisjoni vastus on, et haigekassa on teinud ettepaneku lisada tervishoiuteenuste loetellu alates 2020. aastast statsionaarne hospiitsravi. Statsionaarset hospiitsravi võivad vajada patsiendid, kellel on rasked, ravil... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Kui me vaatame seda eelarvet, siis näeme, et järgmisel aastal on hajaasustuse programmile ette nähtud 1,6 miljonit. Lisaks kavandatakse hajaasustusega piirkondade elanikele vee- ja kanalisatsioonivõrgustiku rajamiseks investeeringuid uue struktuurivahendite perioodi ajal. Nii et aastast 2022 ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Taavi! Sa olid vahepeal saalist väljas, aga sellele küsimusele ma korra juba vastasin. Aga kurb tõdemus on, et selles valdkonnas, kus oled ka sina minister olnud, ehk siis sotsiaalvaldkonnas, on kahjuks SKAIS2 viisakalt öeldes untsu läinud. Me lootsime, et juba aastail 2015–2016 SKAIS2 toimib... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Kaja! Ma tänan selle küsimuse eest! Vastus on lihtne. Koalitsioonipoliitikud on alates sellest hetkest, kui eelarve Riigikokku jõudis, otsinud kohti, kus oleks võimalik kulusid kokku hoida või tulusid suurendada. Ja nagu sa tead, teise ja kolmanda lugemise vahel on nii fraktsioonidel kui komi... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Kui mitu küsimust tuleb, siis esimene küsimus läheb juba enne meelest ära, kui järgmine tuleb. Aga viimase teema juurde: õpetajate palgaks ette nähtud summa on eelarves suurenenud ja mõni hetk tagasi, kui sa vahepeal saalist ära olid, ma just need numbrid ette lugesin. Aga tuleta mulle meelde... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Kui me vaatame riigieelarvet, siis näeme, et järgmise aasta eelarves kasvab üldhariduskoolide õpetajate miinimumpalk 5,2% ehk 1250 eurolt 1315 eurole. Õpetajate prognoositav keskmine palk on järgmisel aastal vähemalt 1540 eurot. Sama teemaga seoses on sihiks seatud, et tööjõukulude osakaal va... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Urve, ühelt poolt raske küsimuse eest! Väga paljud teemad jäävad kripeldama. Ei ole kunagi üheski valdkonnas raha piisavalt. Samas on kindlasti kohti, kus oleks võimalik raha kokku hoida, kuskilt midagi ümber tõsta. Aga alati on see prioriteetide küsimus, mille või kelle arvel mingi otsus teh... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh olulise ja väga hea küsimuse eest! Lastekaitse telefoniteenus on 2020. aasta eelarves sees. Lastekaitse telefoniteenus hõlmab endas kompleksteenusena lasteabitelefoni 116 111 ja see teenus on kättesaadav sihtrühmale pidevalt ehk 24/7. Ja see on nõnda nii tänavu kui ministeeriumi andmetel ka jä... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Kõigepealt tahan tänada opositsiooni heade ja mõistlike ettepanekute eest, mitte lihtsalt ettepanekute kirjutamise eest. Ma tahan tähelepanu juhtida sellele, et ka opositsioonierakonnad on alles hiljuti olnud valitsuses ja kõiki neid häid ettepanekuid, mida te teinud ol... Loe lähemalt

Aivar Kokk: 2020. aasta 1. aprillist tõuseb keskmine vanaduspension koos indekseerimise ja erakorralise pensionitõusuga 45 euro võrra. Praeguse plaani järgi on järgmisel aastal keskmine vanaduspension 528 eurot. Tervishoiu rahastamisest: haigekassa eelarve suureneb 2020. aastal ligi 140 miljoni euro võrra ja ko... Loe lähemalt

20:26 Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (79 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Kas komisjonis oli juttu ka sellest, et tegelikult keskmise pensioni tulumaksust vabastamise ärajäämine oli väga palju seotud Sotsiaalministeeriumi infoga, et IT-lahendust ei suudeta enne 2021. aastat teha? Kas oli komisjonis jutuks, et seoses sellega tuleb tulum... Loe lähemalt

23:02 Riigikogu otsuse "Riigi 2018. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" eelnõu (77 OE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Riigikogu rahanduskomisjon arutas eelnõu 77 esimeseks lugemiseks ettevalmistamist oma 4. novembri istungil. Rahandusminister andis ülevaate koondaruandest ja 2018. aasta tulemustest ning vastas komisjoni liikmete küsimustele. Istungil osales riigikontrolör Janar Holm, k... Loe lähemalt

06.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:18 Meresõiduohutuse seaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja, kõigepealt tänan väga sisukate selgituste eest. Aga artikli 13 lõikes 2 oli kehtestatud 21 000 euro suuruse ettemaksu kohustus, raudtee-ettevõtja peaks reisija surma korral maksma selle summa tema lähedastele. Kui ma õigesti aru saan, siis seda siia eelnõusse ei tulnud.... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Kas oli arutelu selle üle, et artikkel 15 reguleerib raudteeveo-ettevõtja vastutust hilinemise, ühendusreisist mahajäämise ja reisi tühistamise eest? Seda lükatakse ka viis aastat edasi, aga suure tõenäosusega käivad Eestis raudteevõrgu infrastruktuuri ehitustööd... Loe lähemalt

16:43 Väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (28 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Ma lihtsalt tahan selle eesti keele teema lahti rääkida, et kõigil ühtemoodi arusaam oleks. Kõik erakonnad, kes siin saalis on, püüavad igal aastal vähemalt korra või kaks eesti keelt kilbile tõsta. Tingimus, mis meil aktsiaemissioonide puhul oli, oli väga selge: Eestis... Loe lähemalt

05.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:08 Riigikogu otsuse "Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2019.–2021. aasta tegevuse kontrollimiseks" eelnõu (92 OE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Riigikontrolli seaduse § 5 kohaselt määrab audiitori Riigikontrolli eelarveaasta tegevuse kontrollimiseks Riigikogu rahanduskomisjoni ettepanekul. Rahanduskomisjon algatas vastavalt 7. oktoobri otsusele Riigikogu otsuse eelnõu nimetada Riigikontrolli 2019.–2021. aasta t... Loe lähemalt

10:14 Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon algatas Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu ja 21. oktoobril ka arutas seda teemat. Eelnõu sisu on see, et me soovime täpsustada Eesti Panga Nõukogu koosseisu moodustamist, nõukogu liikmetele esitatavaid nõudeid ning nende volituste kehtivuse ae... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest, Peeter! Ma ei tea, mille vastu ma lähen. Ma arvan, et ka nõukogu esimees tahab, et kõik nõukogu liikmed on pädevad ja kompetentsed. Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Jürgen, väga hea küsimuse eest! Protokollis täpselt järge ajades ma ütlen, et kõik otsused tehti konsensusega. Jürgen Ligi esitas komisjonis sama küsimuse, mille ta esitas praegu. Ja väga lihtne vastus on, et nõukogu esimehe ametisse määramise ettepaneku teeb Vabariigi President, mitte Riigik... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Jürgen, hea küsimuse eest! Eelnõus on väga selgelt kirjas üks klausel: kaheks perioodiks on võimalik nii esimeest kui ka liikmeid määrata. Mart Laaril on praegu teine ametiaeg. Sa eksid küll selle arvamusega. Kui fraktsioonide esindajad ehk fraktsioonide esimehed olid koos, siis kõik need ots... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Väga hea küsimus, Peeter! Võiksid konsulteerida ka oma erakonna fraktsiooni esimehega. Fraktsioonide esimehed ehk siis vanematekogu arutas neid ettepanekuid. Selle eelnõu puhul on püütud saavutada kõigi viie Riigikogus esindatud erakonna konsensus. Sellised ettepanekud tulid, nende ettepanekute baa... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Seda eelnõu ette valmistades oli arutelu all ka variant, et erakondade esitatavad nõukogu liikme kandidaadid on kõik Riigikogu liikmed. Praeguses eelnõus sellist tingimust ei ole. Sellest tulenevalt on võimalik, et mõne erakonna puhul juhtub see, et ta ei ole nõukogus esindatud fraktsiooni li... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Kindlasti ei olnud arutelul see viimane küsimus, kas nõukogu esimees peab olema apoliitiline või võib ta kuuluda mõnda erakonda. Küll olid arutelul muud teemad, kuid lepiti konsensuslikult kokku, et eelnõu saadetakse saali sellisel kujul, nagu ta praegu teile on esitatud. Ja kui on erinevaid ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Sa peaksid täpsustama – sa lõpus muutsid oma küsimust. Algul küsisid kuidagi ühtepidi, aga pärast rääkisid teistpidi. Praegu on kõigi viie erakonna fraktsioonide esimehed toetanud seda eelnõu sellisena, nagu ta siin on esitatud. Kui me rahanduskomisjonis selle eelnõu algatamise idee välja käisime, s... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest! Seda teemat tuleb natukene laiemalt vaadata. Suure tõenäosusega me jaanuaris-veebruaris kinnitame siin uue Eesti Panga Nõukogu koosseisu. Selleks ajaks on praegune nõukogu esimees juba töötanud natuke kauem kui aasta. Ühel hetkel, kui nõukogu esimehel saab kaks ametiaega täi... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Ma tunnistan, et väga lühike diskussioon oli sellel teemal. Ma mäletan, et ma Jürgenile ütlesin selle lause, et teoreetiliselt võib esimees võib erakonnast välja astuda, kui kellelgi tekib sellega küsimus. Aga me ei teinud selle kohta lõplikku otsust. Ja nõukogu liikmed hääletasid selle eelnõu poolt... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hea Urmas! Sa esitasid väga pika ja hästi sisuka, aga samas väga keerulise küsimuse. Meil ei olnud arutelul seda varianti, mis sa meile siin tõid. Ma veel kord rõhutan, et nõukogu esimehe kinnitab küll Riigikogu, aga ettepaneku teeb Eesti Vabariigi president. Kelle ta ettepanekuna välja käib? Ma loo... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Jah, ma olen sinuga nõus. Aitäh! Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Jürgeni eeskõnelemise peale tundub, et mul tuleb ikkagi täpsustada – võib-olla sa ei kuulanud väga täpselt. Aga ma komisjonis ja ka siin rõhutasin mitmel korral, et kõigil Riigikogu liikmetel on võimalus peale esimest lugemist kümne tööpäeva jooksul teha parandusettepanekuid, mida komisjon ar... Loe lähemalt

23.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:15 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Riigikogu rahanduskomisjon arutas 2020. aasta riigieelarve seadust 8., 14., 15., 21. ja 22. oktoobril. Me oleme ära kuulanud kõik ministrid ja teiste ministeeriumiametnike ettekanded ja Riigikogu eelarve. Komisjon tegi kolm konsensuslikku otsust: määrata riigieelarve ee... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Kui sa vaatad riigieelarvet järgmiseks aastaks, siis see number on praktiliselt sama, mis oli aasta tagasi. Tuleb vaid arvestada seda, et investeeringute raha, mis sel aastal jääb kasutamata, läheb automaatselt üle järgmise aasta riigieelarvesse. Aga ma tahan, head kolleegid, teile öelda ühte: valit... Loe lähemalt

18:21 2019. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (81 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Riigikogu rahanduskomisjon arutas 2019. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu ettevalmistamist esimeseks lugemiseks 8. oktoobril. Eelnõu tutvustas algatajate esindaja rahandusminister Martin Helme. Nagu te teate, eelnõu sisu on, et vastavalt riigieelarve se... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Aivar, hea küsimuse eest! Me istusime mõlemad ühes ruumis ja saime mõlemad küsimusi esitada. Sa küsisid tõesti Sotsiaalministeeriumi haldusalas oleva hoolekande programmi sotsiaalhoolekandeteenuste vähendamise kohta. Regina Vällik vastas sulle, et seal, kus seda teenust vajatakse, ei ole piis... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh väga hea ettepaneku eest! Kui tehakse ettepanekuid riigieelarve muutmiseks, siis kõigepealt prognoositakse, kui suur kulu sellel aastal on ja kui sellel aastal mingi kulu ei tule nii suur, kui on planeeritud, ja samas kuskil teises kohas on auk, kus oleks raha vaja, siis on loomulik, et see ee... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Ma ei ole veel ministriks saanud. Loe lähemalt

22.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:24 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Riigikogu rahanduskomisjon arutas Vabariigi Valitsuse algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 76 esimeseks lugemiseks ettevalmistamisel k.a 8. oktoobril. Rahandusminister Martin Helme tutvustas eelnõu eesmärki ja sisu ning märkis, et käibemaksuseaduse muutmi... Loe lähemalt

11:28 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Riigikogu rahanduskomisjon arutas Vabariigi Valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu 80 oma 8. oktoobri istungil. Kutsutud oli rahan... Loe lähemalt

17.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon algatab Eesti Panga seaduse muutmise seaduse. Aitäh! Loe lähemalt

10.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Riigikogu rahanduskomisjon algatab Riigikogu otsuse "Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2019.–2021. aasta tegevuse kontrollimiseks". Loe lähemalt

26.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (14 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Riigikogu rahanduskomisjon arutas oma 17. septembri istungil Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 14. Kutsutud oli Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna juhataja Lemmi Oro ja seda eelnõu tutvustas meile, nii nagu t... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Aivar, väga hea küsimuse eest! Toitjakaotuspensioni on maksustatud vist nii kaua, kui mina olen siin saalis olnud, sõltumata sellest, milline valitsus on hetkel olnud. Aga kui me räägime pensionite maksustamisest, siis ma veel kord rõhutan, et tulude maksustamisel on kuni 1200 euro suuruse si... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh väga hea küsimuse eest, Liina! Rahanduskomisjon on saatnud minu allkirjaga kirja Rahandusministeeriumile, et seda probleemi lahendada. Meile on tulnud ka vastus, et ministeerium menetleb seda ja valmistab ette eelnõu. Aga täna on siin eelnõu olemas ja me saame öelda lihtsalt seda, et kevadel m... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh väga hea küsimuse eest! Lõpust alustades ütlen, et ma ei mäleta, kas komisjonis see oli laua peal või mitte, ma väga ei mäleta, et oleks olnud. Aga esimese poole kohta ütlen, et see, kui valitsus esitab järgmise aasta riigieelarve eelnõu, siis see on valitsuse ettepanek. Nagu me teame, kõik ee... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Ma tean, et sa oled nii mõnedki eelnõud esitanud, mis on mõne huvigrupi poolt lastud mõnel advokaadibürool teha. Meil ei ole mõtet seda eelnõu advokaadibüroolt tellida, kuna meil on ametnikud, kes seda valdkonda väga hästi tunnevad. Praegu on juba sellel teemal eelnõu olemas, väga hea, te ole... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Muidugi võime! Loe lähemalt

Aivar Kokk: Väga hea! Kui enne oli küsimus, miks komisjon ei ole eelnõu esitanud, siis ütlen, et ka teie erakonnast on komisjonis neli liiget ja praegu on teie poolt see esitatud. Loe lähemalt

Aivar Kokk: Kui tagantpoolt alustada, rääkida sellest, millal see eelnõu seaduseks muutub, millal selle rakendumise aeg on, siis see on ju Riigikogu otsus. Praegu see, mis on kirjutatud siia eelnõusse, ei ole loogiline. Seda me ka komisjonis arutasime, see käib töö käigus. Millal mingi eelnõu jõuab teisele luge... Loe lähemalt

11:22 Sotsiaalmaksuseaduse § 7 muutmise seaduse eelnõu (42 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas eelnõu 42, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalmaksuseaduse § 7 muutmise seaduse eelnõu oma 17. septembri istungil. Eelnõuga antakse tööandjale võimalus teha töötajale maksusoodustus, kasutades sissemakseid isiku kolmanda... Loe lähemalt

24.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:03 Riigikogu otsuse "Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (38 OE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Head kolleegid! Riigikogu rahanduskomisjon arutas oma 17. septembri koosolekul Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamist. Võib-olla sissejuhatuseks nii palju, et tulenevalt Eesti Panga seaduse § 8 lõikest 1 esitab Eesti Panga Nõukogu esimees Riigikogu otsuse "Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine" e... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Jürgen, väga hea küsimuse eest! Esimese märkuse peale ma lihtsalt ütlen, et meil oli komisjonis kokku lepitud, et Mart Laar saab siin täna esineda, aga kahjuks Riigikogu reglement on teine: seda võimalust, isegi kui ta sooviks, ei ole võimalik anda. Võib anda võimaluse esineda kõigile seitsme... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Muidugi sa võiks öelda, kes need kaks inimest Isamaast on. Üks on esimees, aga kes teine on? Aga meil oli komisjonis tõesti see küsimus ja selle peale Mart Laar, kui ma õigesti mäletan, vastas, et see on nõukogu esimehe otsustada, kelle ta oma nõukogusse valib. Kõik seitse inimest. Selline va... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Urmas, väga hea küsimuse eest! Võin sulle öelda, et rahanduskomisjon on seda teemat arutanud ja kindlasti me peale tänast hääletamist kaalume võimalust Eesti Panga seadust muuta. On tulnud mitu ettepanekut, et ei tekiks sellist olukorda, et me pool aastat pärast tähtaega arutame nõukogu liikm... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh järjekordse väga hea küsimuse eest! Ma alustan tagantpoolt, siis võib-olla esimesele küsimusele ei pea vastamagi. Jah, ma olen seisukohal, et hea tava kohaselt oleks nõukogu esimees võinud suhelda kõikide Riigikogus esindatud erakondadega. Sel juhul oleks olnud kindel, et tema pakutav eelnõu l... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Toomas, hea küsimuse eest! Seaduse järgi kehtivad volitused nii kaua, kui Riigikogu ei ole määranud uusi nõukogu liikmeid. Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Ma pean alustama sellest, et vastavalt seadusele, mis täna kehtib, ta ei pea seda tegema, aga vastavalt heale tavale võiks teha. Siin saalis on sellel ajal, kui mina olen Riigikogu liige olnud, üks kord olnud veel selline juhtum, kui seda head tava on rikutud. Sel korral Riigikogu toetas ette... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest! Kui sa oled Eesti Panga seadust lugenud – ma soovitan lugeda, kui ei ole lugenud –, siis sa tead, et seal on väga selgelt kirjas, et Eesti Panga Nõukogu esimehe tagasikutsumiseks on ainult üks võimalus. See ei ole kuidagi seotud Riigikogu liikmetega. Ei ole võimalik esitada ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Peeter, hea küsimuse eest! Mina saan aru, et Riigikogus teab vähemalt üks inimene, kes need kaks liiget on. Ma pean häbiga tunnistama, et ma ei tea, kes need kaks liiget on. Ma tean ühte, kes on esimees, aga võib-olla ka keegi teistest on meie erakonna liige, aga siis ma pean vabandust palum... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest, maaelukomisjoni esimees! Seadus ei reglementeeri seda, mis juhtub, kui Riigikogu ei toeta eelnõu, samuti seda, millal peab nõukogu esimees esitama uue nimekirja, kas ta üldse peab selle esitama või on see nõukogu töös täpselt nii kaua, kui kestab nõukogu esimehe ametiaeg. Se... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Aivar! Me ikkagi küsisime ka sedasama, mida sina praegu küsisid. Ma mäletan, et ühe kandidaadi, meie kolleegi kohta, kes istub siin saalis, öeldi, et ta ei ole poliitik, ta lihtsalt istub Riigikogus. Ma arvan, et kõik, kes siin saalis istuvad, on heas mõttes poliitikud ja teevad oma tööd süda... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Samale küsimusele komisjonis vastas Eesti Panga Nõukogu esimees Mart Laar, et ta tahtis teha apoliitilist nõukogu. Samas, kui me vaatame nõukogu liikme kandidaate, siis minu arvates on väga tublid poliitikud Ivari Padar ja Enn Eesmaa, kes istuvad meil siin saalis ja teevad oma tööd väga hästi... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest! Ma igaks juhuks täpsustan, et Eesti Panga Nõukogu esimees esitas nimekirja juunis, umbes kuu-poolteist peale valitsuse kinnitamist. Aga kas ühegi fraktsiooni või erakonnaga pole konsulteeritud – minu teada ühe erakonnaga väidetavalt on. Kuigi sama erakonna mõned liikmed ütle... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Urve, hea küsimuse eest! Kui Riigikogu Eesti Panga Nõukogu esimehe ettepanekut täna ei toeta, siis kindlasti on 7. oktoobril ehk järgmise töönädala esimesel päeval see teema rahanduskomisjonis laua peal. Ja kindlasti on arutelu all, kuidas muuta Eesti Panga seadust nii, et sellist olukorda ei... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest! Ma pean ennast kordama juba ma ei tea, mitmendat korda: võtame ette praeguse Eesti Panga seaduse! Kahjuks on su pingnaaber ära läinud, tema on üks selle seaduse autoritest, ja kaks teist autorit on kahjuks manalateele läinud. Tol ajal, eelmisel sajandil, ei osatud ette näha... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Natuke sa eksisid. Eesti Panga presidendi tagasikutsumine on võimalik Euroopa Keskpanga põhikirjas sätestatu alusel, aga nõukogu esimehe tagasikutsumise võimalusi on ainult üks: kui tema kohta on langetatud süüdimõistev kohtuotsus. Rohkem võimalusi Eesti Panga sead... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, hea endine kolleeg ja tänane kolleeg Riho, hea küsimuse eest! Sa oled veel liiga vähe aega Riigikogus olnud. Lihtsalt, Riigikogu liikmed peavad käituma vastavalt seadusele. Komisjonil on võimalus ettepanekut kas toetada, mitte toetada või jätta arvamus ütlemata, aga kõik eelnõud mis komisjoni... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Pidasin silmas seda, et väga head kolleegid on mitmel korral märkinud, et kahel korral on Riigikogu – küll erinevad koosseisud – toetanud Eesti Panga Nõukogu esimehe kandidatuuri tema ametikohale. See on ju väga tore ja tubli. Ka mina olen mõlemal korral hääletanud tema poolt. Vahest oleks loogilin... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Protseduuriline jah. Lihtsalt täpsustan Valdo Randpere ja Peeter Ernitsa küsimuste peale, et Rein Minka ei ole kunagi kuulunud mitte ühtegi erakonda, ka mitte Isamaasse. Loe lähemalt

13.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:10 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) kolmas lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Eks me täna istume siin ja mõtleme, kas me oleme nii julged, et oma vigu tunnistada. Kui mõnikord poliitikud ei julge seda tunnistada, siis täna siin saalis olles me teame, et mõned aastad aktsiisidega mängimist ei toonud seda tulemit, mida me soovisime. Aktsiisi tõstmi... Loe lähemalt

10:31 Jalgpallivõistluste ja teiste spordiürituste pealtvaatajate vägivalda ning muid korrarikkumisi käsitleva Euroopa konventsiooni denonsseerimise seaduse eelnõu (25 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Võib-olla sa paari sõnaga tutvustad, mis põhimõtted nüüd ikkagi muutuvad? Loe lähemalt

12.06.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:02 Väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (28 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Aitäh! Ma lihtsalt tuletan, Andres, sulle meelde, et tegelikult meil komisjonis oligi see arutelu esimene teema, et kui Eestis on emissioon, siis kindlasti peab prospekt olema eesti keeles. Kui soovitakse see avaldada ka mõnes muus keeles, siis võib see olla ka mõnes muus keeles. Seda komisjonis aru... Loe lähemalt

16:14 Maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (29 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Kui ma vaatan vedelkütuse seaduse muutmise rida, siis näen, et Eesti Õliühinguga ei ole seda eelnõu üldse arutatud. Ja kui vaadata, kellele kõigile antakse võimalus nendele andmete ligi pääseda, siis tekib küsimus, kas tõesti on neil kõigil seda õigust vaja.... Loe lähemalt

16:31 Eesti Vabariigi valitsuse ja Araabia Ühendemiraatide valitsuse vahelise lennuliiklust nende riikide territooriumide vahel ja väljaspool neid käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (27 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Te mainisite, et lennureisid tulevad neli korda nädalas. Kas selline leping on juba sõlmitud, et järgmisest aastast on võimalik sõita Dubaisse? Loe lähemalt

Aivar Kokk: Kas komisjonis oli juttu, kas eellepingud on sõlmitud? Kas on kindel, et me saame Expole sõita otse kodulennujaamast Tallinnast? Loe lähemalt

Aivar Kokk: Kas komisjonis oli juttu sellest, kas lennuliini käsitlevad eellepingud on sõlmitud? Kas me võime olla kindlad, et saame Tallinnast otse Expole sõita? Loe lähemalt

11.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:26 Riigikogu otsuse "Tagatisfondi nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (32 OE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Riigikogu rahanduskomisjon arutas eelnõu k.a 6. juunil. Tulenevalt Tagatisfondi seaduse § 7 lõike 1 punktist 1 ja § 10 lõikest 1 ning oma 28. mai 2019. aasta otsusest esitab rahanduskomisjon Riigikogu otsuse eelnõu ettepanekuga nimetada Tagatisfondi nõukogu liikmeteks D... Loe lähemalt

10:31 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Isamaa fraktsiooni, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu arutas Riigikogu rahanduskomisjon k.a 4. juunil ja 6. juunil. 4. juuni istungi... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest! Eks kõikide otsuste tegemise juures tuleb ka vaadata, mida naabrid teevad. Kui see eelnõu saali tuli, siis oli suur hirm, et kõik naabrid langetavad ka alkoholiaktsiisi. Nüüd on selge, et Soome uus valitsus, vastupidi, tõstab seda. Selle eelnõu kohaste protsentide arutelul o... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Hea Aivar, nagu sa tead, Läti on jälginud viimased kaks aastat väga tähelepanelikult Eesti aktsiisipoliitikat ja heaperemehelikult selle oma riigi heaks ära kasutanud. Tulud, mis võiksid laekuda Eesti riigikassasse, laekuvad Läti kassasse. Kui arutati seda protsenti, siis me arvasime, et Lä... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Ei, me ei eelista kumbagi alkoholi. Sa tead, Toomas, väga hästi, et alkohol ei ole üldse kasulik, kui ei osata seda mõistlikult tarbida. Arusaamad, millised on õiged määrad, on eri poliitikutel ja erakondadel erinevad. Jah, kaks aastat tagasi tehti viga. Toona see vaidlus oli väga terav, kui see akt... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hea Jürgen, sa püüad asju väänata. See ei olnud päris niimoodi. Loomulikult sind häiris, et õlletootjad olid selle eelnõuga rahul. Ma saan sellest, Jürgen, aru. Aga komisjonis oli kõikidele diskussioon avatud. Osa kutsutuid ei jõudnud kohale, vahest keegi neist oleks alkoholiaktsiisi langetamise vas... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Ma pean jah tunnistama, Urve, et tõesti komisjonis ei arutatud, kas alkoholiaktsiisi juurde tullakse lähiajal tagasi või mitte. Kindlasti me sel aastal näeme tulemit. Praegu on nii kauplustel kui ka maaletoojatel laos kaup, mis on maksustatud kallima aktsiisiga, nad ei hoia seda laos, kus kehtib akt... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Taavi, väga hea küsimuse eest! Sa oled nii kaua poliitik olnud, et sa tead väga hästi, mismoodi viimase 15 aasta jooksul alkoholiaktsiisid on tõusnud. Ei ole mõtet rääkida viimasest kahest aastast, tuleks vaadata pikemat plaani. Pikka aega lahja alkoholi aktsiisi praktiliselt ei tõstetud, tõs... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Toomas, selle väga hea küsimuse eest! Ma saan vastata oma kõhutunde järgi. Suure tõenäosusega see Lõuna-Eestis väheneb, sest kõik, kes on käinud piiri tagant ostmas, on ostnud ikkagi normaalsest rohkem. Kui tavaliselt mees ostis reedeks kaks õlut endale külmkappi, siis Lätist ta tõi kaks või ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Annely, hea küsimuse eest! Sa oled ise ettevõtja. Ma peaksin vastu küsima, kas sa tõesti usud, et keegi hakkab Pärnust sõitma Läti piiri taha kuue õlle järele, et võita 2 eurot? Või 24 õllepudeli järele? See on usu küsimus. Siin kogu aeg räägitakse, et keegi tegi apse. Tuleb aga meelde tuleta... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Aivar! Järgmine kord, kui sa sama sisuga küsimuse esitad, too mulle näide, kui palju on kümne aasta jooksul suurendatud kange ja lahja alkoholi aktsiisi vahet. Siis me saame võrreldava pildi ette, muidu me räägime ainult viimasest kahest aastast. Mina usun täna tõesti, et kui ühe kaubaartik... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Urmas! Praeguse plaani kohaselt jääb see hind Läti omaga võrdsele tasemele. Kui Läti peaks aktsiisi vähendama, siis muutub see vahe teistpidi. Ma ei usu, et Läti rahvas tuleks siis 2 euro pärast Eestisse viina ostma, et tekiks tagurpidi piirikaubandus. See kindlasti ei olegi selle eelnõu  ees... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Loogika seisneb selles, et ei minda ühele tootele piiri peale järele. Selles ongi loogika, Jürgen. Sinul on oma arusaamine, selle eelnõu kirjutajatel on olnud teine arusaamine. Ei pea olema kõik tooted n-ö nullis, et piirikaubandust likvideerida. Kui üks toode jääb natukene kallimaks, siis suure tõ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Jüri, hea küsimuse eest! Eks seesama küsimus oleks üles kerkinud ka teie erakonna eelnõu puhul. Jah, meil käis kohal arstide liidu esindaja, kes oli kriitiline. Tema seisukoht oli, et alkoholiaktsiisi langetamine võib tuua halbu tagajärgi. Ta ütles ühe konkreetse numbri: 150 surmajuhtumit aas... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh väga hea küsimuse eest ja eriti selle väga hea sissejuhatuse eest! Ma saan siin küll vaid iseenda nimel öelda, et kui me näeme aasta pärast, et tulem ei ole see, mida me ootasime, siis rahanduskomisjon võtab selle teema uuesti laua peale. Loe lähemalt

Aivar Kokk: Ei vasta. Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest, aga umbes sama sisuga küsimusi on juba mitu olnud. Ma saan öelda seda, et kui see seadus aasta jooksul ei peata piirikaubandust, siis tullakse kindlasti selle teema juurde uuesti tagasi. Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest! Kui vaadata tabelist prognoose, milline mõju on 20–33% aktsiisi vähendamisel, siis mõju suurusjärk on enamikul juhtudel peaaegu sama. Praegu näeme tabelist, et 25% on optimaalne. Aga loomulikult, kui keegi soovib aktsiisi langetada 33% õllel ja 24% kangemal alkoholil, siis ü... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest! Kindlasti tuleb aktsiisipoliitika mõju kogu aeg jälgida. Sealhulgas tuleb jälgida sisetarbimist ja mõju rahva tervisele ning muidugi ka, mida naabrid teevad. Kui kuskil läheb põlema punane tuli ehk on mingi probleem, siis selle seaduse juurde kindlasti tullakse tagasi.... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest! Ma ei tea, kui head need on. Me oleme palunud, et tellitaks uuring, mille käigus iga kuu jälgitakse ühelt poolt jaemüügis toimuvat, teiselt poolt piirikaubandust ja kolmandalt poolt, kuidas on lood Eesti inimeste tervisega. Ja alati tuleb vaadata ka seda, kas kuskil aktsiise... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Hanno, hea küsimuse eest! Otsuse tegi eelmine nädal see saal siin. Oli kaks eelnõu, oli kaks erinevat võimalust. Mina komisjoni esimehena leppisin komisjonis kokku, et mõlemad eelnõud tulevad saali, mõlemat saab arutada. Ühte eelnõu saali enamus toetas, teist ei toetanud. Praegu on enamuse so... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hea Peeter! Esimene sõnum on: jooge vähem! Teine sõnum on, et kui Eesti riigis soovib Eesti elanik saada kõiki teenuseid, mida siin pakutakse, ja kui nähakse, et valitsus on oma vigadest õppinud, siis võiks nüüd juba ostma minna Eesti poodidesse. Enamik kauplusi saaks hinda alandada juba 1. juulist.... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Hanno! Ma ütlen ettevõtjana ja teistpidi Riigikogu rahanduskomisjoni esimehena, et kindlasti on mõistlik, et ühel tootegruppidest on hinnavahe null ja teisel on meie hind natukene kõrgem kui Lätis. See suure tõenäosusega toob riigikassasse rohkem raha sisse kui siis, kui mõlema artikli puhul ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Urmas, hea küsimuse eest! Me saame öelda, kas otsused on õiged või valed, lähima aasta jooksul. Milline variant on õige ja milline on vale? Praegu tundub saalis enamikule, et 25% nii lahja kui kange alkoholi aktsiisi langetamine on õige otsus. Loe lähemalt

Aivar Kokk: Ma mõtlesin, et tahaks paari asja täpsustada. Loe lähemalt

Aivar Kokk: Siin kõlas mure, et eelnõu kohta esitati mõned parandusettepanekud, mis ei saanud komisjonis rohkem kui ühe hääle. Neid nagu ei arutatud. Lihtsalt ütlen, et nagu ma ka enne tõdesin, et seda eelnõu menetleti suhteliselt kiirendatud korras. Enamik parandusettepanekuid olid väga mõistlikud ja me komisj... Loe lähemalt