Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 207Ava/Sulge kõik
06.11.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:18 Meresõiduohutuse seaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja, kõigepealt tänud väga sisuka seletuse ja selgituste eest! Aga ma küsiks, et siin artikli 13 lõige 2 puhul oli ettepanek kehtestada 21 000 euro suurune ettemaksukohustus, mille raudtee-ettevõtja peaks reisija surma korral maksma tema lähedastele. Kui ma õigesti aru saan,... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Ma küsiks, kas oli arutelu sellest ka, et artikkel 15 reguleerib raudteeveo ettevõtja vastutust hilinemise, ühendusreisi mahajäämise ja reisi tühistamise eest. Et seda lükatakse ka viis aastat edasi, aga suure tõenäosusega Eestis see raudteevõrguinfra ehitustööd ... Loe lähemalt

16:43 Väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (28 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Ma lihtsalt tahaks selle eesti keele teema lahti rääkida, et kõigil ühtemoodi arusaamine oleks. Me kõik erakonnad, kes siin saalis on, püüavad igal aastal vähemalt korra või kaks kilbile tõsta eesti keelt. Ja tingimus, miks meil selle aktsiate emissioonis oli, oli väga ... Loe lähemalt

05.11.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:08 Riigikogu otsuse "Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2019.–2021. aasta tegevuse kontrollimiseks" eelnõu (92 OE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Riigikontrolli seaduse § 5 kohaselt määrab audiitori Riigikontrolli eelarveaasta tegevuse kontrollimiseks Riigikogu rahanduskomisjoni ettepanekul. Rahanduskomisjon algatas vastavalt 7. oktoobri otsusele Riigikogu otsuse eelnõu nimetada Riigikontrolli 2019.–2021. aasta t... Loe lähemalt

10:14 Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon algatas Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu ja 21. oktoobril ka arutas seda teemat. Eelnõu sisu on see, et me soovime täpsustada Eesti Panga Nõukogu koosseisu moodustamist, nõukogu liikmetele esitatavaid nõudeid ning nende volituste kehtivuse ae... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest, Peeter! Ma ei tea, mille vastu ma lähen. Ma arvan, et ka nõukogu esimees tahab, et kõik nõukogu liikmed on pädevad ja kompetentsed. Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Jürgen, väga hea küsimuse eest! Protokollis täpselt järge ajades ma ütlen, et kõik otsused tehti konsensusega. Jürgen Ligi esitas komisjonis sama küsimuse, mille ta esitas praegu. Ja väga lihtne vastus on, et nõukogu esimehe ametisse määramise ettepaneku teeb Vabariigi President, mitte Riigik... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Jürgen, hea küsimuse eest! Eelnõus on väga selgelt kirjas üks klausel: kaheks perioodiks on võimalik nii esimeest kui ka liikmeid määrata. Mart Laaril on praegu teine ametiaeg. Sa eksid küll selle arvamusega. Kui fraktsioonide esindajad ehk fraktsioonide esimehed olid koos, siis kõik need ots... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Väga hea küsimus, Peeter! Võiksid konsulteerida ka oma erakonna fraktsiooni esimehega. Fraktsioonide esimehed ehk siis vanematekogu arutas neid ettepanekuid. Selle eelnõu puhul on püütud saavutada kõigi viie Riigikogus esindatud erakonna konsensus. Sellised ettepanekud tulid, nende ettepanekute baa... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Seda eelnõu ette valmistades oli arutelu all ka variant, et erakondade esitatavad nõukogu liikme kandidaadid on kõik Riigikogu liikmed. Praeguses eelnõus sellist tingimust ei ole. Sellest tulenevalt on võimalik, et mõne erakonna puhul juhtub see, et ta ei ole nõukogus esindatud fraktsiooni li... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Kindlasti ei olnud arutelul see viimane küsimus, kas nõukogu esimees peab olema apoliitiline või võib ta kuuluda mõnda erakonda. Küll olid arutelul muud teemad, kuid lepiti konsensuslikult kokku, et eelnõu saadetakse saali sellisel kujul, nagu ta praegu teile on esitatud. Ja kui on erinevaid ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Sa peaksid täpsustama – sa lõpus muutsid oma küsimust. Algul küsisid kuidagi ühtepidi, aga pärast rääkisid teistpidi. Praegu on kõigi viie erakonna fraktsioonide esimehed toetanud seda eelnõu sellisena, nagu ta siin on esitatud. Kui me rahanduskomisjonis selle eelnõu algatamise idee välja käisime, s... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest! Seda teemat tuleb natukene laiemalt vaadata. Suure tõenäosusega me jaanuaris-veebruaris kinnitame siin uue Eesti Panga Nõukogu koosseisu. Selleks ajaks on praegune nõukogu esimees juba töötanud natuke kauem kui aasta. Ühel hetkel, kui nõukogu esimehel saab kaks ametiaega täi... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Ma tunnistan, et väga lühike diskussioon oli sellel teemal. Ma mäletan, et ma Jürgenile ütlesin selle lause, et teoreetiliselt võib esimees võib erakonnast välja astuda, kui kellelgi tekib sellega küsimus. Aga me ei teinud selle kohta lõplikku otsust. Ja nõukogu liikmed hääletasid selle eelnõu poolt... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hea Urmas! Sa esitasid väga pika ja hästi sisuka, aga samas väga keerulise küsimuse. Meil ei olnud arutelul seda varianti, mis sa meile siin tõid. Ma veel kord rõhutan, et nõukogu esimehe kinnitab küll Riigikogu, aga ettepaneku teeb Eesti Vabariigi president. Kelle ta ettepanekuna välja käib? Ma loo... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Jah, ma olen sinuga nõus. Aitäh! Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Jürgeni eeskõnelemise peale tundub, et mul tuleb ikkagi täpsustada – võib-olla sa ei kuulanud väga täpselt. Aga ma komisjonis ja ka siin rõhutasin mitmel korral, et kõigil Riigikogu liikmetel on võimalus peale esimest lugemist kümne tööpäeva jooksul teha parandusettepanekuid, mida komisjon ar... Loe lähemalt

23.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:15 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Riigikogu rahanduskomisjon on 2020. aasta riigieelarve seadust arutanud 8., 14., 15., 21. ja 22. oktoobril. Me oleme ära kuulanud kõik ministrid ja teiste ministeeriumiametnike ettekanded ja Riigikogu eelarve. Komisjon tegi kolm konsensuslikku otsust: määrata riigieelar... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Kui sa vaatad riigieelarvet järgmiseks aastaks, siis see number on praktiliselt sama, mis oli aasta tagasi. Tuleb vaid arvestada seda, et investeeringute raha, mis sel aastal jääb kasutamata, läheb automaatselt üle järgmise aasta riigieelarvesse.  Aga ma tahan, head kolleegid, teile öelda ühte: vali... Loe lähemalt

18:21 2019. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (81 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Riigikogu rahanduskomisjon arutas 2019. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu ettevalmistamist esimeseks lugemiseks 8. oktoobril. Eelnõu tutvustas algatajate esindaja rahandusminister Martin Helme. Nagu te teate, eelnõu sisu on, et vastavalt riigieelarve s... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Aivar, hea küsimuse eest! Me istusime mõlemad ühes ruumis ja saime mõlemad küsimusi esitada. Sa küsisid tõesti Sotsiaalministeeriumi haldusalas oleva hoolekande programmi sotsiaalhoolekande teenuste vähendamise kohta. Regina Vällik vastas sulle, et seal, kus seda teenust vajatakse, ei ole pii... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh väga hea ettepaneku eest! Kui tehakse ettepanekuid riigieelarve muutmiseks, siis kõigepealt prognoositakse, kui suus kulu sellel aastal on ja kui sellel aastal mingi kulu ei tule nii suur, kui on planeeritud, ja samas kuskil teises kohas on auk, kus oleks raha vaja, siis on loomulik, et see ee... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Ma ei ole veel ministriks saanud. Loe lähemalt

22.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:24 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Riigikogu rahanduskomisjon arutas Vabariigi Valitsuse algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 76 esimeseks lugemiseks ettevalmistamisel k.a 8. oktoobril. Rahandusminister Martin Helme tutvustas eelnõu eesmärki ja sisu ning märkis, et käibemaksuseaduse muutmi... Loe lähemalt

11:28 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Riigikogu rahanduskomisjon arutas Vabariigi Valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu 80 oma 8. oktoobri istungil. Kutsutud oli rahan... Loe lähemalt

17.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon algatab Eesti Panga seaduse muutmise seaduse. Aitäh! Loe lähemalt

10.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Riigikogu rahanduskomisjon algatab Riigikogu otsuse "Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2019.–2021. aasta tegevuse kontrollimiseks". Loe lähemalt

26.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:05 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (14 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Riigikogu rahanduskomisjon arutas oma 17. septembri istungil Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 14. Kutsutud oli Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna juhataja Lemmi Oro ja seda eelnõu tutvustas meile, nii nagu t... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Aivar, väga hea küsimuse eest! Toitjakaotuspensioni on maksustatud vist nii kaua, kui mina olen siin saalis olnud, sõltumata sellest, milline valitsus on hetkel olnud. Aga kui me räägime pensionite maksustamisest, siis ma veel kord rõhutan, et tulude maksustamisel on kuni 1200 euro suuruse si... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh väga hea küsimuse eest, Liina! Rahanduskomisjon on saatnud minu allkirjaga kirja Rahandusministeeriumile, et seda probleemi lahendada. Meile on tulnud ka vastus, et ministeerium menetleb seda ja valmistab ette eelnõu. Aga täna on siin eelnõu olemas ja me saame öelda lihtsalt seda, et kevadel m... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh väga hea küsimuse eest! Lõpust alustades ütlen, et ma ei mäleta, kas komisjonis see oli laua peal või mitte, ma väga ei mäleta, et oleks olnud. Aga esimese poole kohta ütlen, et see, kui valitsus esitab järgmise aasta riigieelarve eelnõu, siis see on valitsuse ettepanek. Nagu me teame, kõik ee... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Ma tean, et sa oled nii mõnedki eelnõud esitanud, mis on mõne huvigrupi poolt lastud mõnel advokaadibürool teha. Meil ei ole mõtet seda eelnõu advokaadibüroolt tellida, kuna meil on ametnikud, kes seda valdkonda väga hästi tunnevad. Praegu on juba sellel teemal eelnõu olemas, väga hea, te ole... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Muidugi võime! Loe lähemalt

Aivar Kokk: Väga hea! Kui enne oli küsimus, miks komisjon ei ole eelnõu esitanud, siis ütlen, et ka teie erakonnast on komisjonis neli liiget ja praegu on teie poolt see esitatud. Loe lähemalt

Aivar Kokk: Kui tagantpoolt alustada, rääkida sellest, millal see eelnõu seaduseks muutub, millal selle rakendumise aeg on, siis see on ju Riigikogu otsus. Praegu see, mis on kirjutatud siia eelnõusse, ei ole loogiline. Seda me ka komisjonis arutasime, see käib töö käigus. Millal mingi eelnõu jõuab teisele luge... Loe lähemalt

11:22 Sotsiaalmaksuseaduse § 7 muutmise seaduse eelnõu (42 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas eelnõu 42, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalmaksuseaduse § 7 muutmise seaduse eelnõu oma 17. septembri istungil. Eelnõuga antakse tööandjale võimalus teha töötajale maksusoodustus, kasutades sissemakseid isiku kolmanda... Loe lähemalt

24.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:03 Riigikogu otsuse "Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (38 OE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Head kolleegid! Riigikogu rahanduskomisjon arutas oma 17. septembri koosolekul Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamist. Võib-olla sissejuhatuseks nii palju, et tulenevalt Eesti Panga seaduse § 8 lõikest 1 esitab Eesti Panga Nõukogu esimees Riigikogu otsuse "Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine" e... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Jürgen, väga hea küsimuse eest! Esimese märkuse peale ma lihtsalt ütlen, et meil oli komisjonis kokku lepitud, et Mart Laar saab siin täna esineda, aga kahjuks Riigikogu reglement on teine: seda võimalust, isegi kui ta sooviks, ei ole võimalik anda. Võib anda võimaluse esineda kõigile seitsme... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Muidugi sa võiks öelda, kes need kaks inimest Isamaast on. Üks on esimees, aga kes teine on? Aga meil oli komisjonis tõesti see küsimus ja selle peale Mart Laar, kui ma õigesti mäletan, vastas, et see on nõukogu esimehe otsustada, kelle ta oma nõukogusse valib. Kõik seitse inimest. Selline va... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Urmas, väga hea küsimuse eest! Võin sulle öelda, et rahanduskomisjon on seda teemat arutanud ja kindlasti me peale tänast hääletamist kaalume võimalust Eesti Panga seadust muuta. On tulnud mitu ettepanekut, et ei tekiks sellist olukorda, et me pool aastat pärast tähtaega arutame nõukogu liikm... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh järjekordse väga hea küsimuse eest! Ma alustan tagantpoolt, siis võib-olla esimesele küsimusele ei pea vastamagi. Jah, ma olen seisukohal, et hea tava kohaselt oleks nõukogu esimees võinud suhelda kõikide Riigikogus esindatud erakondadega. Sel juhul oleks olnud kindel, et tema pakutav eelnõu l... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Toomas, hea küsimuse eest! Seaduse järgi kehtivad volitused nii kaua, kui Riigikogu ei ole määranud uusi nõukogu liikmeid. Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Ma pean alustama sellest, et vastavalt seadusele, mis täna kehtib, ta ei pea seda tegema, aga vastavalt heale tavale võiks teha. Siin saalis on sellel ajal, kui mina olen Riigikogu liige olnud, üks kord olnud veel selline juhtum, kui seda head tava on rikutud. Sel korral Riigikogu toetas ette... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest! Kui sa oled Eesti Panga seadust lugenud – ma soovitan lugeda, kui ei ole lugenud –, siis sa tead, et seal on väga selgelt kirjas, et Eesti Panga Nõukogu esimehe tagasikutsumiseks on ainult üks võimalus. See ei ole kuidagi seotud Riigikogu liikmetega. Ei ole võimalik esitada ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Peeter, hea küsimuse eest! Mina saan aru, et Riigikogus teab vähemalt üks inimene, kes need kaks liiget on. Ma pean häbiga tunnistama, et ma ei tea, kes need kaks liiget on. Ma tean ühte, kes on esimees, aga võib-olla ka keegi teistest on meie erakonna liige, aga siis ma pean vabandust palum... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest, maaelukomisjoni esimees! Seadus ei reglementeeri seda, mis juhtub, kui Riigikogu ei toeta eelnõu, samuti seda, millal peab nõukogu esimees esitama uue nimekirja, kas ta üldse peab selle esitama või on see nõukogu töös täpselt nii kaua, kui kestab nõukogu esimehe ametiaeg. Se... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Aivar! Me ikkagi küsisime ka sedasama, mida sina praegu küsisid. Ma mäletan, et ühe kandidaadi, meie kolleegi kohta, kes istub siin saalis, öeldi, et ta ei ole poliitik, ta lihtsalt istub Riigikogus. Ma arvan, et kõik, kes siin saalis istuvad, on heas mõttes poliitikud ja teevad oma tööd süda... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Samale küsimusele komisjonis vastas Eesti Panga Nõukogu esimees Mart Laar, et ta tahtis teha apoliitilist nõukogu. Samas, kui me vaatame nõukogu liikme kandidaate, siis minu arvates on väga tublid poliitikud Ivari Padar ja Enn Eesmaa, kes istuvad meil siin saalis ja teevad oma tööd väga hästi... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest! Ma igaks juhuks täpsustan, et Eesti Panga Nõukogu esimees esitas nimekirja juunis, umbes kuu-poolteist peale valitsuse kinnitamist. Aga kas ühegi fraktsiooni või erakonnaga pole konsulteeritud – minu teada ühe erakonnaga väidetavalt on. Kuigi sama erakonna mõned liikmed ütle... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Urve, hea küsimuse eest! Kui Riigikogu Eesti Panga Nõukogu esimehe ettepanekut täna ei toeta, siis kindlasti on 7. oktoobril ehk järgmise töönädala esimesel päeval see teema rahanduskomisjonis laua peal. Ja kindlasti on arutelu all, kuidas muuta Eesti Panga seadust nii, et sellist olukorda ei... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest! Ma pean ennast kordama juba ma ei tea, mitmendat korda: võtame ette praeguse Eesti Panga seaduse! Kahjuks on su pingnaaber ära läinud, tema on üks selle seaduse autoritest, ja kaks teist autorit on kahjuks manalateele läinud. Tol ajal, eelmisel sajandil, ei osatud ette näha... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Natuke sa eksisid. Eesti Panga presidendi tagasikutsumine on võimalik Euroopa Keskpanga põhikirjas sätestatu alusel, aga nõukogu esimehe tagasikutsumise võimalusi on ainult üks: kui tema kohta on langetatud süüdimõistev kohtuotsus. Rohkem võimalusi Eesti Panga sead... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, hea endine kolleeg ja tänane kolleeg Riho, hea küsimuse eest! Sa oled veel liiga vähe aega Riigikogus olnud. Lihtsalt, Riigikogu liikmed peavad käituma vastavalt seadusele. Komisjonil on võimalus ettepanekut kas toetada, mitte toetada või jätta arvamus ütlemata, aga kõik eelnõud mis komisjoni... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Pidasin silmas seda, et väga head kolleegid on mitmel korral märkinud, et kahel korral on Riigikogu – küll erinevad koosseisud – toetanud Eesti Panga Nõukogu esimehe kandidatuuri tema ametikohale. See on ju väga tore ja tubli. Ka mina olen mõlemal korral hääletanud tema poolt. Vahest oleks loogilin... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Protseduuriline jah. Lihtsalt täpsustan Valdo Randpere ja Peeter Ernitsa küsimuste peale, et Rein Minka ei ole kunagi kuulunud mitte ühtegi erakonda, ka mitte Isamaasse. Loe lähemalt

13.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:10 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) kolmas lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Eks me täna istume siin ja mõtleme, kas me oleme nii julged, et oma vigu tunnistada. Kui mõnikord poliitikud ei julge seda tunnistada, siis täna siin saalis olles me teame, et mõned aastad aktsiisidega mängimist ei toonud seda tulemit, mida me soovisime. Aktsiisi tõstmi... Loe lähemalt

10:31 Jalgpallivõistluste ja teiste spordiürituste pealtvaatajate vägivalda ning muid korrarikkumisi käsitleva Euroopa konventsiooni denonsseerimise seaduse eelnõu (25 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Võib-olla sa paari sõnaga tutvustad, mis põhimõtted nüüd ikkagi muutuvad? Loe lähemalt

12.06.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:02 Väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (28 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Aitäh! Ma lihtsalt tuletan, Andres, sulle meelde, et tegelikult meil komisjonis oligi see arutelu esimene teema, et kui Eestis on emissioon, siis kindlasti peab prospekt olema eesti keeles. Kui soovitakse see avaldada ka mõnes muus keeles, siis võib see olla ka mõnes muus keeles. Seda komisjonis aru... Loe lähemalt

16:14 Maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (29 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Kui ma vaatan vedelkütuse seaduse muutmise rida, siis näen, et Eesti Õliühinguga ei ole seda eelnõu üldse arutatud. Ja kui vaadata, kellele kõigile antakse võimalus nendele andmete ligi pääseda, siis tekib küsimus, kas tõesti on neil kõigil seda õigust vaja.... Loe lähemalt

16:31 Eesti Vabariigi valitsuse ja Araabia Ühendemiraatide valitsuse vahelise lennuliiklust nende riikide territooriumide vahel ja väljaspool neid käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (27 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Te mainisite, et lennureisid tulevad neli korda nädalas. Kas selline leping on juba sõlmitud, et järgmisest aastast on võimalik sõita Dubaisse? Loe lähemalt

Aivar Kokk: Kas komisjonis oli juttu, kas eellepingud on sõlmitud? Kas on kindel, et me saame Expole sõita otse kodulennujaamast Tallinnast? Loe lähemalt

Aivar Kokk: Kas komisjonis oli juttu sellest, kas lennuliini käsitlevad eellepingud on sõlmitud? Kas me võime olla kindlad, et saame Tallinnast otse Expole sõita? Loe lähemalt

11.06.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:26 Riigikogu otsuse "Tagatisfondi nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (32 OE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Riigikogu rahanduskomisjon arutas eelnõu k.a 6. juunil. Tulenevalt Tagatisfondi seaduse § 7 lõike 1 punktist 1 ja § 10 lõikest 1 ning oma 28. mai 2019. aasta otsusest esitab rahanduskomisjon Riigikogu otsuse eelnõu ettepanekuga nimetada Tagatisfondi nõukogu liikmeteks D... Loe lähemalt

10:31 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Isamaa fraktsiooni, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu arutas Riigikogu rahanduskomisjon k.a 4. juunil ja 6. juunil. 4. juuni istungi... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest! Eks kõikide otsuste tegemise juures tuleb ka vaadata, mida naabrid teevad. Kui see eelnõu saali tuli, siis oli suur hirm, et kõik naabrid langetavad ka alkoholiaktsiisi. Nüüd on selge, et Soome uus valitsus, vastupidi, tõstab seda. Selle eelnõu kohaste protsentide arutelul o... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Hea Aivar, nagu sa tead, Läti on jälginud viimased kaks aastat väga tähelepanelikult Eesti aktsiisipoliitikat ja heaperemehelikult selle oma riigi heaks ära kasutanud. Tulud, mis võiksid laekuda Eesti riigikassasse, laekuvad Läti kassasse. Kui arutati seda protsenti, siis me arvasime, et Lä... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Ei, me ei eelista kumbagi alkoholi. Sa tead, Toomas, väga hästi, et alkohol ei ole üldse kasulik, kui ei osata seda mõistlikult tarbida. Arusaamad, millised on õiged määrad, on eri poliitikutel ja erakondadel erinevad. Jah, kaks aastat tagasi tehti viga. Toona see vaidlus oli väga terav, kui see akt... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hea Jürgen, sa püüad asju väänata. See ei olnud päris niimoodi. Loomulikult sind häiris, et õlletootjad olid selle eelnõuga rahul. Ma saan sellest, Jürgen, aru. Aga komisjonis oli kõikidele diskussioon avatud. Osa kutsutuid ei jõudnud kohale, vahest keegi neist oleks alkoholiaktsiisi langetamise vas... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Ma pean jah tunnistama, Urve, et tõesti komisjonis ei arutatud, kas alkoholiaktsiisi juurde tullakse lähiajal tagasi või mitte. Kindlasti me sel aastal näeme tulemit. Praegu on nii kauplustel kui ka maaletoojatel laos kaup, mis on maksustatud kallima aktsiisiga, nad ei hoia seda laos, kus kehtib akt... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Taavi, väga hea küsimuse eest! Sa oled nii kaua poliitik olnud, et sa tead väga hästi, mismoodi viimase 15 aasta jooksul alkoholiaktsiisid on tõusnud. Ei ole mõtet rääkida viimasest kahest aastast, tuleks vaadata pikemat plaani. Pikka aega lahja alkoholi aktsiisi praktiliselt ei tõstetud, tõs... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Toomas, selle väga hea küsimuse eest! Ma saan vastata oma kõhutunde järgi. Suure tõenäosusega see Lõuna-Eestis väheneb, sest kõik, kes on käinud piiri tagant ostmas, on ostnud ikkagi normaalsest rohkem. Kui tavaliselt mees ostis reedeks kaks õlut endale külmkappi, siis Lätist ta tõi kaks või ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Annely, hea küsimuse eest! Sa oled ise ettevõtja. Ma peaksin vastu küsima, kas sa tõesti usud, et keegi hakkab Pärnust sõitma Läti piiri taha kuue õlle järele, et võita 2 eurot? Või 24 õllepudeli järele? See on usu küsimus. Siin kogu aeg räägitakse, et keegi tegi apse. Tuleb aga meelde tuleta... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Aivar! Järgmine kord, kui sa sama sisuga küsimuse esitad, too mulle näide, kui palju on kümne aasta jooksul suurendatud kange ja lahja alkoholi aktsiisi vahet. Siis me saame võrreldava pildi ette, muidu me räägime ainult viimasest kahest aastast. Mina usun täna tõesti, et kui ühe kaubaartik... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Urmas! Praeguse plaani kohaselt jääb see hind Läti omaga võrdsele tasemele. Kui Läti peaks aktsiisi vähendama, siis muutub see vahe teistpidi. Ma ei usu, et Läti rahvas tuleks siis 2 euro pärast Eestisse viina ostma, et tekiks tagurpidi piirikaubandus. See kindlasti ei olegi selle eelnõu  ees... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Loogika seisneb selles, et ei minda ühele tootele piiri peale järele. Selles ongi loogika, Jürgen. Sinul on oma arusaamine, selle eelnõu kirjutajatel on olnud teine arusaamine. Ei pea olema kõik tooted n-ö nullis, et piirikaubandust likvideerida. Kui üks toode jääb natukene kallimaks, siis suure tõ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Jüri, hea küsimuse eest! Eks seesama küsimus oleks üles kerkinud ka teie erakonna eelnõu puhul. Jah, meil käis kohal arstide liidu esindaja, kes oli kriitiline. Tema seisukoht oli, et alkoholiaktsiisi langetamine võib tuua halbu tagajärgi. Ta ütles ühe konkreetse numbri: 150 surmajuhtumit aas... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh väga hea küsimuse eest ja eriti selle väga hea sissejuhatuse eest! Ma saan siin küll vaid iseenda nimel öelda, et kui me näeme aasta pärast, et tulem ei ole see, mida me ootasime, siis rahanduskomisjon võtab selle teema uuesti laua peale. Loe lähemalt

Aivar Kokk: Ei vasta. Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest, aga umbes sama sisuga küsimusi on juba mitu olnud. Ma saan öelda seda, et kui see seadus aasta jooksul ei peata piirikaubandust, siis tullakse kindlasti selle teema juurde uuesti tagasi. Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest! Kui vaadata tabelist prognoose, milline mõju on 20–33% aktsiisi vähendamisel, siis mõju suurusjärk on enamikul juhtudel peaaegu sama. Praegu näeme tabelist, et 25% on optimaalne. Aga loomulikult, kui keegi soovib aktsiisi langetada 33% õllel ja 24% kangemal alkoholil, siis ü... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest! Kindlasti tuleb aktsiisipoliitika mõju kogu aeg jälgida. Sealhulgas tuleb jälgida sisetarbimist ja mõju rahva tervisele ning muidugi ka, mida naabrid teevad. Kui kuskil läheb põlema punane tuli ehk on mingi probleem, siis selle seaduse juurde kindlasti tullakse tagasi.... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest! Ma ei tea, kui head need on. Me oleme palunud, et tellitaks uuring, mille käigus iga kuu jälgitakse ühelt poolt jaemüügis toimuvat, teiselt poolt piirikaubandust ja kolmandalt poolt, kuidas on lood Eesti inimeste tervisega. Ja alati tuleb vaadata ka seda, kas kuskil aktsiise... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Hanno, hea küsimuse eest! Otsuse tegi eelmine nädal see saal siin. Oli kaks eelnõu, oli kaks erinevat võimalust. Mina komisjoni esimehena leppisin komisjonis kokku, et mõlemad eelnõud tulevad saali, mõlemat saab arutada. Ühte eelnõu saali enamus toetas, teist ei toetanud. Praegu on enamuse so... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hea Peeter! Esimene sõnum on: jooge vähem! Teine sõnum on, et kui Eesti riigis soovib Eesti elanik saada kõiki teenuseid, mida siin pakutakse, ja kui nähakse, et valitsus on oma vigadest õppinud, siis võiks nüüd juba ostma minna Eesti poodidesse. Enamik kauplusi saaks hinda alandada juba 1. juulist.... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Hanno! Ma ütlen ettevõtjana ja teistpidi Riigikogu rahanduskomisjoni esimehena, et kindlasti on mõistlik, et ühel tootegruppidest on hinnavahe null ja teisel on meie hind natukene kõrgem kui Lätis. See suure tõenäosusega toob riigikassasse rohkem raha sisse kui siis, kui mõlema artikli puhul ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Urmas, hea küsimuse eest! Me saame öelda, kas otsused on õiged või valed, lähima aasta jooksul. Milline variant on õige ja milline on vale? Praegu tundub saalis enamikule, et 25% nii lahja kui kange alkoholi aktsiisi langetamine on õige otsus. Loe lähemalt

Aivar Kokk: Ma mõtlesin, et tahaks paari asja täpsustada. Loe lähemalt

Aivar Kokk: Siin kõlas mure, et eelnõu kohta esitati mõned parandusettepanekud, mis ei saanud komisjonis rohkem kui ühe hääle. Neid nagu ei arutatud. Lihtsalt ütlen, et nagu ma ka enne tõdesin, et seda eelnõu menetleti suhteliselt kiirendatud korras. Enamik parandusettepanekuid olid väga mõistlikud ja me komisj... Loe lähemalt

03.06.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Riigikogu rahanduskomisjon soovib üle anda Riigikogu otsuse "Tagatisfondi nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu. Loe lähemalt

15:38 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas oma 30. mai istungil Isamaa fraktsiooni, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu 30. Kohale olid kutsutud Rahandus... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh väga hea küsimuse eest! Sel päeval, kui komisjonis seda teemat arutati, ei teatud Soome uue valitsuse koalitsioonilepingust veel mitte midagi. Tänastest uudistest võite kõik lugeda, et Soomes tõstetakse alkoholiaktsiisi ka järgmistel aastatel ja loodetakse eelarvesse veel 50 miljonit lisaraha ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh väga hea küsimuse eest! Homme toimub meil komisjonis arutelu ning sinna on kutsutud ka Tervise Arengu Instituudi esindaja ja Sotsiaalministeeriumi esindajad. Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Hea Jevgeni, ma loodan, et seda eelnõu ei tehtud nii, nagu tehti mõni aasta tagasi eelnõu, mille puhul sa lihtsalt ütlesid koos oma ametnikega, et tuleb aktsiisi tõsta. Ja täna me peame kemplema piirikaubandusega, mille kahju on palju suurem kui Lätist üksnes alkoholi ostmise kahju. Kui ma Lä... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Rohkem sooviti nii selle eelnõu kui ka järgmisena arutusele tuleva eelnõu sisu analüüse, nendes pakutavate otsuste mõju hindamist. Aga selge on, et sellist teadmist Eesti riigil praegu ei ole. Aegade jooksul on küll makse tõstetud ja on teada, et aktsiisi tõstmise peale on 3–6 kuu pärast poodides al... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest! Pean endale tuhka pähe raputama ja ütlema, et ei ole esitanud. Aga me saame selle vea parandada ja pakkuda teile võimalust osaleda kas homme või neljapäeval meie komisjoni istungil. Neljapäeval, ma vaatasin, sotsiaalkomisjonil vist istungit plaanis ei ole. Meie istungile võ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh väga hea küsimuse eest, Riina! Mis ma sulle oskan öelda? Siin saalis saavad kõik aru, et piirikaubandus toimub. Ja seda me ise nautisime pikalt, kui soomlased käisid meie juures ostmas. Praegu on kokku neli Riigikogu fraktsiooni algatanud erinevad eelnõud, et piirikaubandusele piir panna. Usut... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh väga hea küsimuse eest! Julgen sulle öelda, et seda teemat arutati. See oli laua peal. Aga võib-olla on see eelnõu natuke kiirendatud korras toodud siia Riigikogu saali. Eks me kolme-nelja kuu pärast näeme seda mõju, milline see tegelikult on. Aga kui vaja on, siis riigieelarve arutelul leitak... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Peaks alustama otsast ehk sellega, et alkoholi tarbimine või mittetarbimine saab alguse kodunt. See, kas riik oma aktsiise tõstab siiapoole või sinnapoole, mõjub vähem. Mina ei tea, minul on kodus kolm tütart ja kolm väimeest, me keegi ei tarbi alkoholi, olgu viina hind see, teine või kolmas.... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Kui sulle aus vastus anda, siis ütlen kätt südamele pannes, et kui siin seletuskirja järgi on küll järgmisel aastal prognoositav miinus, siis mina ei usu, et see miinus tuleb. Kui see seadus hakkaks kehtima uuest aastast, siis see miinus tekiks ehk järgmise kuue kuu jooksul. Ja kui tekib see olukor... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Kui keegi mu käest küsib, kas need kinni pandud poed uuesti avatakse, siis kurbusega peab küll tõdema, et suure tõenäosusega mitte. Kas me päästame mõned poed, mis järgmine aasta muidu kinni pandaks? Suure tõenäosusega jah. Kui me rääkisime väikekaupluste omanikega, siis nad arvasid, et mis o... Loe lähemalt

16:47 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (7 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Aitäh, austatud Riigikogu esimees, võimaluse eest! Head kolleegid! Riigikogu rahanduskomisjon arutas oma istungil 30. mail Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus... Loe lähemalt

27.05.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:25 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (8 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas oma 14. mai istungil rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu ettevalmistamist esimeseks lugemiseks. Komisjoni oli eelnõu tutvustama kutsutud rahandusminister Martin Helme ja ministeeri... Loe lähemalt

06.05.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

Aivar Kokk: Hea esimees! Head Riigikogu liikmed! Riigikogu rahanduskomisjon algatab Riigikogu otsuse "Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse" eelnõu. Loe lähemalt

04.04.2019 / 11:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

12:19 Riigikogu esimehe ja aseesimeeste valimine

Aivar Kokk: Hea Riigikogu esimees! Head kolleegid! Ma tahan esitada Riigikogu aseesimehe kohale ühe tõsise maamehe, kes on läbi aastate näinud ka Tallinnast kaugemale, ise sõrmed mulda pannud ja loomi kasvatanud, aga kõige olulisem on kindlasti see, et ta oli eelmise koosseisu ajal minu pinginaaber ja ma loodan... Loe lähemalt

22.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:17 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (788 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Austatud juhataja! Head Riigikogu liikmed! Riigikogu maaelukomisjon on algatanud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu. See on välja töötatud seoses vajadusega sätestada volitusnorm Vabariigi Valitsusele kinnitada korraldusega sellise olukorra esinemine, mille puhu... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Just. Väga hea küsimus, aga ... (Lehitseb pabereid.) Loe lähemalt

Aivar Kokk: Just, see on 28. jaanuar, täpselt nii, sul on õigus. Loe lähemalt

16.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

Aivar Kokk: Hea Riigikogu esimees! Head kolleegid! Osa Riigikogu liikmete nimel tahan ma üle anda alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu. Selle teema väga lihtne. Kui kõik me läksime jõuludeks puhkama ehk oma valijatega kohtuma, siis telekas jooksid reklaamid. Kui ma vaat... Loe lähemalt

14.01.2019 / 15:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:01 Istungi rakendamine

Aivar Kokk: Hea esimees! Head kolleegid! Maaelukomisjon soovib üle anda maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu. Me teame, et viimased paar aastat on olnud kord põuane, kord vihmane. Et valitsus saaks ilmastikutingimustele vastavalt kuulutada välja eriolukorda, anname üle sellis... Loe lähemalt

12.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:57 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (613 SE) kolmas lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Ma arvan, et siin saalis ei ole ühtegi Riigikogu liiget, kellel valijatega kohtudes ei oleks üheks teemaks olnud täiskohaga töötava inimese varasemas mõistes aastakoefitsient, tänases mõistes pensionikindlustusosak. See eelnõu on üks samm selle poole, et esimene sammas ... Loe lähemalt

18:42 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis" eelnõu (746 OE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Ma loen seda eelnõu ja ma vist ei oska üht asja välja lugeda, saad ehk aidata. Kolmas punkt on "Käesoleva otsuse punktides 1 ja 2 Kaitseväe isikkoosseisule seatud ülempiiri võib rotatsiooniperioodil suurendada kuni 40 kaitseväelaseni ..." Kui ma loen punkte nr 1 ja 2, s... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Mul jäi vastus saamata või ma ei kuulnud hästi. Kui palju kaitseväelasi on praegu sellel missioonil, mille tähtaega pikendatakse ja mille isikkoosseisu on võimalik suurendada 40 kaitseväelaseni? Ma ei loe siit eelnõust seda välja. Loe lähemalt

11.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Kõigepealt, Toomas, ma tahan sind tänada väga selgete vastuste eest, mida sellistest teemadest rääkides harva kuulda on. Aga ma tahan su käest ka küsida. Siin saalis on mitu korda nimetatud 41 poolthäält. Kuidas sellega ikkagi tegelikult on? Kuus erakonda on saal... Loe lähemalt

05.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:02 Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (701 SE) esimese lugemise jätkamine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja, ma loodan, et ma saan oma küsimusele lühikese vastuse. Ma loen § 26 punkti 3: "Erakondade valimisliidu nimi peab sisaldama valimisliidu moodustanud erakondade nimesid ning sõna "valimisliit"." Ja siis on järgmine rida: "Erakondade valimisliidu nimi ei või olla eksitav ... Loe lähemalt

 14:51 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (697 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Kõigepealt pean ma tõdema, et alkoholiaktsiis ei mõjuta minu perekonna eelarvet kuidagiviisi. Aga teistpidi pean ka tõdema, et see, mida on läbi aastate aktsiisitõusuga tehtud, ei ole olnud õige. Aga, Aivar, sa oled ise ka rahandusminister olnud. Minul tekib kogu aeg ai... Loe lähemalt

17:56 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (613 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Mulle see eelnõu meeldib, aga mõned küsimused on tekkinud. Me peaks liikuma selles suunas, et kui Eestis on määratud miinimumpalk ja inimene on selle palga eest täiskohaga tööl, siis ta peaks vähemalt ühe kindlustusosaku kirja saama. Samas oleme ausad, see seadus... Loe lähemalt

19:45 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (714 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Riigikogu maaelukomisjon arutas oma 13. ja 19. novembri istungil Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu. Kohale olid kutsutud ka Maaeluministeeriumi maakasutuspoliitika osakonna otsetoetust... Loe lähemalt

19:47 Põllumajandusloomade aretuse seaduse eelnõu (715 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Austatud juhataja! Head kolleegid! Riigikogu maaelukomisjon arutas oma 13. ja 20. novembri istungil Vabariigi Valitsuse algatatud põllumajandusloomade aretuse seaduse eelnõu. Arutelule oli kutsutud ka Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik Sirje Jalakas ja õigusosakonna nõunik Diana Rammul... Loe lähemalt

19:49 Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (681 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Austatud juhataja! Head kolleegid! Riigikogu maaelukomisjon arutas oma 5., 19., 20. novembri istungil Vabariigi Valitsuse algatatud geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu. Arutelu käigus tegime ka mõned parandusettepanekud ning kon... Loe lähemalt

04.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

13:27 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse, kalandusturu korraldamise seaduse, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (687 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Austatud juhataja! Head kolleegid! Riigikogu maaelukomisjon arutas oma 21. novembri istungil maaelukomisjoni algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse, kalandusturu korraldamise seaduse, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007–2013 struktuuritoetu... Loe lähemalt

Aivar Kokk: See on väga lihtne. Ei kohaldata viivist, kui menetlus on hetkel peatatud või n-ö ajastatud. "Ajastatud" on õige, 60 päeva on võimalik ajastada tagasimakset, ajastamise ajal ei kohaldata viivist. Loe lähemalt

20.11.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:08 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Elu võimalikkusest maal" arutelu

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Eesti rahva heaolu sõltub igaühest meist, kes me siin väikesel maalapil elame ja töötame. Väga levinud on arvamus, et elu maapiirkondades pole võimalik, kuna seal pole piisavalt töökohti, ja sellepärast jookseb maa inimestest tühjaks. Tegelikult on palju just vastupidis... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Eesti rahva heaolu sõltub igaühest meist, kes me siin väiksel maalapil elame ja töötame. Väga levinud on arvamus, et elu maapiirkondades pole võimalik, kuna seal pole piisavalt töökohti, ja sellepärast jookseb maa inimestest tühjaks. Tegelikult on palju just vastupidist tendentsi: maale koli... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest! Pean tunnistama, et see on osa jutust, mis jäi mul rääkimata. Lobisesin slaidide juures natuke liiga palju. Ma arvan, et see on oluline teema ja tegelikult on seda arutatud. Seda on arutatud ka eelmiste valitsuste ajal ja ma olen sinuga täiesti sama meelt, et erisus peaks ol... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh väga heade küsimuste eest! Kui ma nüüd mõne küsimuse ära unustan, siis anna andeks. Aga ma alustan taimekaitsevahenditest, mis on sul vist kõige rohkem südame peal. Ma rahustan sind: kui vaadata meie naabreid Soomet ja Rootsit, siis näeme, et meie kasutame taimekaitsevahendeid tunduvalt vähem.... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Ma kutsun sind Peipsi äärde Kasepääle. Kui ma aastal 2004 maavanemana sinna esimest korda – häbi tunnistada! – sattusin, siis olid seal vanad väsinud majad. Kui täna sõita mööda seda 7 kilomeetri pikkust kuulsat tänavat, siis näeme, et enamik maju on renoveeritud või renoveerimisel. Sinna on ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Andres, hea küsimuse eest! Väga olulised on, nagu me sinuga lõõbime, kolm tähte, mis kokku teevad EIT: elekter, internet, teed-taristud. Jah, maaelukomisjon on sellega tegelenud ja eriti teede valdkonnaga. Vist ei ole ühtegi kvartalit mööda läinud, kui Maanteeamet ei ole meie laua taga olnud,... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh väga hea küsimuse eest! Meie komisjon arutas põua teemat augustikuul kahel istungil ja veel ka septembris. Ja selge, et teatud muldadega maal on põuaajal probleemid palju suuremad kui teistes piirkondades. Eestis olidki tänavu eri piirkondades väga erinevad probleemid. Oli neid kante, kus eril... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Ma pean nüüd küll oma mälus sobrama – ma oma arust ei ole öelnud seda, et teenuseid on lihtne kätte saada, kui kuhugi sõita. Ma sellist lauset oma arust ettekandes küll ei öelnud. Vastupidi! Ma rääkisin küll tasuta ühistranspordi loomisest. Ma olen sinuga täiesti ühte meelt, et tegelikult olu... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Urve, väga hea küsimuse eest! Ma peaks nüüd kivi kõigepealt viskama teie kapsaaeda ja siis tuhka endale pähe raputama. Kõik algas aastal 2014 – ma loodan, et ma aastaga ei eksi –, kui teederaha seoti kütuseaktsiisist lahti. Siis olite teie ja sotsid valitsuses, meie siin protestisime. Aga ku... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea Tiit, ma kõigepealt tahan sind tänada väga sisuka ettekande eest ja selle eest, et sa olid valmis siia tulema! Mul on see mahe ja orgaaniline Eesti samamoodi hingel nagu sul. Mis me peaks tegema? Me oleme tegelikult Soome, Rootsi, Sloveenia ja Läti järel üks metsarikkamaid maid: me... Loe lähemalt

14.11.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:30 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (699 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Kui rääkida gaasiaktsiisist ja sellest eelnõust, siis kõigepealt tahan öelda, et see on väga hea eelnõu. Aga kas teil oli komisjonis arutelu ka sellel teemal, et eelmise aasta aprillis tõusis gaasi hind 11% ja selle aasta septembris 10%? Riigieelarvesse laekub ju tunduv... Loe lähemalt

15:16 Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seaduse eelnõu (678 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Ma loen seda seadust ja teise lehekülje peal on § 6 "Teise ettevõtja töötaja ja esindaja ärakasutamine". Siia on kirjutatud lihtsalt üks lause, mis lõppkokkuvõttes ei ütle mitte midagi ja samas ütleb kõike. Tänapäeval, nagu me iga päev kuuleme, ostetakse inimesi ühest e... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea Toomas! Kahjuks teise lugemise ajaks ei tooda meile saali enam eelnõu ennast, vaid tuuakse teise lugemise materjal. Oskad sa öelda, kas seal seaduseelnõu seletuskirjas on kuidagi täpsustatud, mis on see teise ettevõtja töötaja või esindaja ärakasutamine? Kas seal on rohkem kui see ... Loe lähemalt

15:38 Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (627 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja, kõigepealt suur tänu, et nüüd on meile komisjoni protokoll korralikult ette loetud! Aga mul tekkis üks küsimus. Mõlema punkti hääletamisel jäid sa erapooletuks. Kas sul oli oma seisukoht või sul ei olnud oma seisukohta? Ja kas üldse on loogiline, et võlg aegub mi... Loe lähemalt

16:12 Riigikogu otsuse "Riigi 2017. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" eelnõu (694 OE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Kolleegi küsimuse täpsustamiseks ma küsin su käest: kas ma olen õigesti aru saanud, Toomas, et kui ei oleks teisi koalitsioonipartnereid, siis 2017. aasta majandusaasta koondaruandes ei oleks selliseid aktsiise, kui praegu on? Loe lähemalt

17:25 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2017.–2018. aastal

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Ma tahan ka kõigepealt tänada väga sisuka ettekande ja kirjaliku materjali eest. Aga loen siit, et tervishoiusüsteemi rahastamine vajab täiendavaid lahendusi. Kas Riigikontroll on arutanud ka seda, et kui praegu analüüsida haigekassat ja ravijuhtumite rahastamist, siis ... Loe lähemalt

18:41 Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (733 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea minister! Kas lihtsam lahendus ei oleks see, et kui PRIA-lt taotletakse toetusi põllumaa tarbeks, siis võiks taotluses olla üks lahter, kus on kirjas, mida selle põllu peale külvatud on? Siis oleks väga selgelt teada, milliseid sorte kui palju Eestis kasvab, ja meil oleks lahendatu... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Hea minister! Ma natuke täpsustan oma küsimust, võib-olla ma esitasin selle lihtsalt halvasti. Praegu saavad sordiaretajad umbes 200 000 eurot, aga kui me selle seaduse vastu võtame, siis kasvab see summa teoreetiliselt 800 000 eurole. Selleks, et sordiaretajad, sordimüüjad teak... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Maaelukomisjon arutas esmaspäeval, 5. novembril Vabariigi Valitsuse algatatud taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu. Kohale olid kutsutud Maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arendu... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh väga hea küsimuse eest! Harilikust kastanipuust nii palju, et nagu sa tead, on ka Eestis võimalik neilt mõnel aastal kastanimune saada. (Hääl saalist.) Ei ole? Aa, need on hobukastanid. Hariliku kastani munad on need, mida süüa saab. Ma ei oska sulle vastata. Me tõesti komisjonis ei vaadanud ü... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Aus vastus on, et otseselt ei puuduta, kuid kaudselt kindlasti. Ma usun, et tänaseks on kõikidele metsameestele, kes ka oma raiesmikule uut metsa istutavad, selgeks saanud, et tuleb kodumaist seemet külvata või kodumaiseid taimi istutada. Nüüdseks on meil juba olemas see kogemus, et Lätist tu... Loe lähemalt

Aivar Kokk: See on väga hea küsimus. Kas aretajad on riigilõivuga maksustatud? Minu teada küll ei ole. Meil on olnud hoopis teistpidine küsimus: aretajad ei ole aretamise eest raha kätte saanud. Põllu peale külvatakse sorte, mille eest sordiaretajatele ei maksta. See on see küsimus, mida püütakse selle eelnõug... Loe lähemalt

07.11.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:03 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse, kalandusturu korraldamise seaduse, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (687 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse, kalandusturu korraldamise seaduse, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu kohaselt ei kohaldata enam viivist Euroopa Liidu ühise... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Eelnõu kohaselt ei kohaldata enam viivist Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel antud toetusraha tagasinõudmise ajatamisel. Teise olulise muudatusena täiendatakse neid seadusi eraõiguse kohtupraktikas juurdunud põhimõttega, mille kohaselt viivist ei arvestata põhivõlg... Loe lähemalt

14:06 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (702 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Hea Külliki! Kõigepealt peaks ära parandama vea su sõnavõtus. Riigikogu ei kinnita ametisse ühtegi ministrit, Riigikogu annab peaministrikandidaadile volituse valitsus moodustada. Meil ei ole selle juures mingisugust otsest rolli – me ei hääleta siin, kas keegi saab ministriks v... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Mu hea kolleeg küsis su käest, kust sul tuli see arusaamine, et maaelu- ja keskkonnaministeeriumil on tegevusvaldkond väike ja inimesi, keda nad mõjutavad, on vähe. Sa vastasid selle peale, et seda on väidetud kampaaniate ajal. Oskad sa täpsustada, kelle ja mill... Loe lähemalt

16:24 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (649 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Kõigepealt ma tahan tänada, et sotsiaalkomisjon on teinud väga hea asja, sest ammu oli aeg see ebavõrdsus likvideerida. Aga mul on endal üks küsimus ja sina oskad ilmselt kõige paremini sellele vastata. Sotsiaalkomisjon leidis, et kogukonnas elamise teenust tuleb abivah... Loe lähemalt

16:33 Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (674 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Äkki sa oskad natuke lahti rääkida. Seaduse § 101 on täiendatud ühe lausega, aga kui ma seda teksti loen, siis ma ei saa sellest päris hästi aru. Võib-olla sa selgitad, mida see tähendab. "Isikule, kes ei ole üheski liikmesriigis registreeritud maksukohustuslasena ega p... Loe lähemalt

16:42 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (651 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Peale selle, et kaks asutust kokku liidetakse – mis on väga hea, võib-olla tõesti –, on siin seaduses veel terve hunnik mingeid muid asju, näiteks muudetakse riigilõivu. Kas komisjonis arutati, kui palju riigilõivud suurenevad või vähenevad või mis nendest saab? Siin on... Loe lähemalt

16:45 Raudteeseaduse, atmosfääriõhu kaitse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (670 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Kui nüüd see seadus ette võtta ja vaadata esimest lõiku, siis siin on öeldud, et raudtee-ettevõtja nõukogu ja juhatuse liikmed ning ettevõtja töötajad peavad tegutsema teiste raudteevaldkonnas tegutsevate isikute ja käesoleva seaduse § 53 lõikes 1 nimetatud taotlejate s... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Selle vastuse peale ma küsiks, kas raudteeinfrastruktuuri omanikul ei ole siis õigust hinda pakkuda. Näiteks, kui üks ikkagi veab iga päev kümme ešeloni ja teine aastas ühe, siis kas mõlemale jääb infrastruktuuri hind üks ja sama või võib sel juhul ikkagi teha erisusi? Loe lähemalt