Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 247Ava/Sulge kõik
17.06.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:36 Alkoholiseaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (194 SE) kolmas lugemine

Aivar Kokk: Head kolleegid! Hea juhataja! Demagoogia on üks ilus asi ja musta valgeks rääkimine on veel parem. Ja alati on tore, kui räägib see mees, kes ise kolm kuud püüdis teha kõik selleks, et see kolm aastat tagasi kuidagi teistmoodi oleks. Tuleb lugeda seadust ja seaduse juures olevat ka seletuskirja. Kui... Loe lähemalt

16:16 Riigikogu otsuse "Riigigarantii andmine nõukogu määruse (EL) 2020/672, millega luuakse COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastu (TERA), artikli 11 alusel" eelnõu (210 OE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas Riigikogu otsust "Riigigarantii andmine nõukogu määruse (EL) 2020/672, millega luuakse COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastu (TERA) artikli 11 alusel" ettevalmistamist teise... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Nüüd päris üks-ühele neid kahte meedet arutada ei saa. Üks on ikkagi laenu andmise võimalus ja selle laenu garanteerimise võimalus, teisel puhul on võimalik ka lihtsalt toetust saada. Siin on ikkagi garanteerimine riigi poolt. Aitäh! Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Jürgen, väga hea küsimus! Eks sa aitasid kaasa. Ega kõik eelolevad rahandusministrid on teinud oma tööd selleks, et see Riigikogu saaks aru sellest, et kui Euroopa Liidus ehk ühes suures peres ollakse, siis vajadusel tuleb ka toetada oma pereliikmeid ehk teisi riike, kui see vajadus tekib. Se... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Sul on, Jürgen, õigus! Kui ma väljendasin valesti, siis vabandust. Jah, meie garantii summa sõltub meie riigi SKP-st ja elanike arvust, aga see ei saa olla suurem, kui on siia kirjutatud – 48 716 500 eurot. Aitäh! Loe lähemalt

15.06.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

16:42 Riigikogu otsuse "Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (209 OE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas Eesti Panga nõukogu liikmete nimetamise eelnõu 209 OE esimese lugemise ettevalmistamiseks oma 8. juuni istungil. Eesti Panga järelevalveorgan on Eesti Panga nõukogu, mis koosneb esimehest, Riigikogu fraktsioonide esindajatest ja valdkonna asjatun... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Sama paragrahvi lõike 11 kohaselt esitab Riigikogu fraktsioon rahanduskomisjonile fraktsiooni Eesti Panga Nõukogu esindava Riigikogu liikme nime koos tema kirjaliku nõusoleku ja kirjaliku kinitusega, et ta vastab käesoleva seaduse Eesti Panga Nõukogu liikmele sätestatud nõuetele. Eesti Panga seaduse... Loe lähemalt

18:51 Ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (173 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Mul on tunne, et kala on hoopis teise kivi all või vähk. See on vähese tähtsusega abi teema, see on 50 kilovati päikesepaneelide juures. Lihtsalt mõned ettevõtjad leiavad, et on võimalik kaks korda seda vähese abi raha saada ja nüüd püütakse pool aastat enne seda... Loe lähemalt

19:09 Vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE II)

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu teiseks lugemiseks oma 8. ja 11. juuni istungil. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, 10. juuniks kella 17.15-ks Riigikogu l... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Ei, loomulikult, hea Jevgeni, loomulikult tutvustan, kui keegi saalist soovib, huvi tunneb. Esimene ettepanek oli see, et kui eelnõu saali tuli, siis oli ettepanek, erimärgistatud diiselkütust saab kasutada perioodil 1. juuli 2020 kuni 30. juuni 2022. Siis komisjonipoolne ettepanek on, et see perioo... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Jürgen, hea küsimuse eest! Väga lihtne: hetkel on Ida-Virumaal kolm kaevandusettevõtet raskes olukorras ja otsiti lahendust, kuidas oleks võimalik toetada 5600 töötajat ja lisaks veel 2000 töötajat, kes on alltöövõtja või kaudselt kaevandustega seotud. Üks lahendus on see, et selle kriisiperi... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Kindlasti on erinevaid võimalusi ettevõtlust toetada. Hetkel me räägime põlevkivikaevanduse ettevõtetest. Selline ettepanek on tulnud valitsuse poolt, mida rahanduskomisjon analüüsis. Parandusettepanekutena ühtegi teist parandusettepanekut ei tulnud selle seaduse juurde, mida oleks saanud kaa... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Et ma igaks juhuks tuletan Riigikogu liikmetele meelde, et Jürgen on ka rahanduskomisjoni liige ja mitte halvas mõttes, just, ütlesid, jaa-jaa. Et kindlasti ei sõltu diiselkütuse kahjulikkus, keskkonnareostus sellest, kas aktsiis on seal suurem või väiksem, et kütusekulu on kindlasti ühesugun... Loe lähemalt

19:18:59 Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (204 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu ettevalmistamist teiseks lugemiseks oma 8. ja 11. juuni istungil. Komisjon langetas järgmised konsensuslikud otsused: võtta eelnõu Riigikogu täiskogu päevakorda esmaspäeval, k.a 15. juunil ja teine ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh küsimuse eest! Ma väga selgelt lugesin ka siia ette, et tegemist on keskkonnale ohtlike jäätmetega ning tuha taas või ringlusesse võtmiseks on mitmeid muid võimalusi. Ja hetkel on leitud, et see on üks võimalus, et kolme põlevikivikaevandusega tegelevat ettevõtet aidata kriisiolukorras. Kas se... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Jah, kahjuks ma olen teiega nõus, et vaevalt nüüd keskkonnamaksude vähendamine muudab tuha kasutamist või motiveeriks taas- ja ringkasutust. Vaevalt küll. Aga hetkel nagu eelnõu näitab ette, et see on üheks aastaks tehtud soodustus, et toetada, rõhutan, toetada põlevkivisektoris ettevõtteid ja seal ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Komisjoni arutelu käigus on see eelnõu väga selgelt mõeldud selleks, et hetkel siis kolme ettevõtet või seda sektorit toetada, et ka tulevikus oleks Eestis võimalik elektrit saada ka sellistel aegadel, kui kriis, mõned päevad tagasi me teame, kuidas ühel hetkel kukkusid ära elektri saamise võ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Kindlasti Töötukassa meede oleks olnud üks võimalusi, kui seda pikendatakse, aga Töötukassa meede on ka kindlate arusaamadega ja tänasel hetkel siis ka kokkulepitud, et kuni kolmeks kuuks kasutatav meede, aga samas hetkel me teame, et maailmaturul on kütusehinnad madalal ja ka turg, kuhu teda... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Teie ettepanekut komisjonis toetas kaks liiget ja kaheksa olid vastu. Ja kaks meil on alati kombeks, peaaegu vähemalt kaks liiget toetavad kõiki ettepanekuid, et neid oleks võimalik suures saalis ka hääletada, et mitte komisjoni kümme liiget ei pea või üksteist liiget ei pea tegema lõpliku ot... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! See eelnõu on konkreetselt põlevkivitööstuse hetkel kriisiolukorrast välja toomiseks. Ja komisjon ei arutanud selle eelnõu juures teisi meetmeid. Aitäh! Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Heiki! Et ma võin küll sulle rahulikult öelda, et vist ei ole praktiliselt ühtegi eelnõu, mis tuleb valitsusest rahanduskomisjoni ja ta sellisena siia saali jõuaks. Enamikul juhtudel tuleb sinna väga palju parandusettepanekuid. Ja nii nagu eelmisel eelnõul oli ka komisjoni parandusettepanek, ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Ma kahel korral, ma arvan, et olen ka vastanud, ja vastan ka kolmandat korda sarnaselt, et teie ettepanek on väga hea ettepanek, on laialdane, kogu Ida-Virumaa töökohtade toetamise meede. Me räägime täna, ma loen siit, Riina Sikkuti selgitust teie ettepanekule, ma võin seda lugeda protokollil... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Jürgen, kindlasti ma ei saa sinuga nõustuda, et meie komisjon on valitsuse kummitempel, väga lihtsal põhjusel, et see ei ole see. Et võib-olla mõnel teisel perioodil sa oled kogenud seda, kui sa ise minister olid. Ma olen suga nõus, et oleks võib-olla olnud ka paremaid lahendusi leida toetust... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Kui sul on õigus ja see läheb riigiabi seadustega vastuollu, siis see raha tuleb ettevõtetel tagasi maksta. Et siin ei ole kahtepidi arusaamist. Meile on selgitatud, et see ei lähe riigiabi seadustega vastuollu. Kus tõde on? Ma ei ole jurist, et sellel teemal vaielda või diskuteerida. Ma pean... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Ei, loeme-loeme. Loeme-loeme võrreldes sellega, et teie ei loe. Te ka esitate küsimusi tavaliselt ju komisjonidele selliseid, mis on tegelikult juba eelnõu paberites siia taha riiuli peale toodud. Aitäh! Loe lähemalt

19:55 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (207 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse ettevalmistamist esimeseks lugemiseks oma 8. juuni istungil. Eelnõu tutvustas algatajate esindajana Tarmo Kruusimäe. Meil oli palutud ka Rahandusministeeriumist tolli- ja akt... Loe lähemalt

20:07 Riigikogu otsuse "Riigigarantii andmine nõukogu määruse (EL) 2020/672, millega luuakse COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastu (TERA), artikli 11 alusel" eelnõu (210 OE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Riigikogu otsust "Riigigarantii andmine nõukogu määruse (EL) 2020/672, millega luuakse COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras töötusriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastu (TERA), artikli 11 alusel" valmistati esimeseks lugemiseks 9. juunil. Rah... Loe lähemalt

10.06.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:25 Taimekaitseseaduse, mahepõllumajanduse seaduse, riigilõivuseaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE II)

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea komisjoni esimees! Lihtne küsimus: kes siis on töö tegemata jätnud? Kas niimoodi juhtubki, et kui mõni ametkond või ministeerium jätab töö tegemata, siis muudame seadust? Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea vastuse eest! Võib-olla sa täpsustad, kes, konkreetselt milline ametkond on jätnud siis seadust täitmata. Ja kas seesama ametkond, kes on täitmata jätnud, on teinud eelnõu, et muuta seadust? Aitäh! Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Ma lihtsalt selle diskussiooni pealt mõtlesin, et ma pean ikka siia tulema, sest seda eelnõu või seda seadust, mida muudetakse, on see aeg, kui mina komisjoni juhtisin, ja ma pean küll tunnistama, et meil komisjonis juhtus nii, et kõik need kaks aastat kõik otsused teht... Loe lähemalt

15:49 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (130 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon menetles rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (130 SE) oma 10. märtsi, 21. aprilli, 12. ja 18. mai ning 2. juuni komisjoni istungil. Tuletan meelde, et eelnõuga võetakse üle Euroopa Liidus nn ... Loe lähemalt

15:55 Alkoholiseaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (194 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon on algatanud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seaduse teise lugemise ettevalmistamist arutati arutati 2. ja 9. juuni istungil. 9. juuni istungil otsustas juhtivkomisjon täiendada ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Ma pean ikka natuke veel. 9. juuni istungil oli arutamisel ka ettepanek muuta Natura 2000 erametsatoetuste tulude maksustamist tulumaksuseaduses. Lemmi Oro selgitas, et metsatulu osas tuleb kehtiva õiguse kohaselt pidada eraldi arvestust. K.a aprillis vastu võetud riigi 2020. aasta lisaeelarve seadu... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Kui sa võtad selle algteksti seadusest üle, siis see on praktiliselt samasugune, aga see on täpsustus ja see on komisjoni poolt tehtud parandusettepanek. Kui kaks aastat tagasi umbes – Jevgeni mäletab võib-olla täpsemalt – me sel teemal arutlesime ja diskuteerisime, see on see eelnõu, mis oli... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh küsimuse eest! Väikekaupmeeste liit on mitme komisjoni poole pöördunud, üks nendest on ka rahanduskomisjon. Ma ausalt öeldes peast ei ütle, millised komisjonid veel olid, aga seal oli minu arust majanduskomisjon. Aga ma võin eksida. Rahanduskomisjon oli kindlasti. Aitäh! Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Ma palun väikekaupmeeste liidu poolt teha kiri, kui palju trahve tehtud on. Ma ei tea kogust, kui keegi mu käest küsib, kui palju arvuliselt on. Ma tean, et ... Kindlasti ma saan seda küsida ja teile siis ka edastada. Aitäh! Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Väga hea küsimus, Kalvi! Kui eelmine kord tehti analüüse ja selle analüüsi tulemusel oleks pidanud alkoholi tarbimine vähenema, siis selgub ju täna, et alkoholi tarbimine ei vähenenud peale seda, kui seinad on ümber ehitatud, eks. Aitäh! Loe lähemalt

Aivar Kokk: Alustaks lõpust: kindlasti ei ole hea õigustava. Aga milline seos on? Ma saan aru, sa oled suure omavalitsuse juht, aga kui kaugemal olla omavalitsusjuht ja kui külades poed järjest kinni pannakse ja töökohad kaovad ja inimestel raskused tekivad, siis on see väga sõltuv seos ka omavalitsustele. Omav... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Sõnastus on väga täpne tänases teksti paranduse ettepanekus, et see ei oleks kahtepidi arusaadav. Peab olema kassaga leti taga ja inimesed ei pea sinna ligi pääsema. See on oluline lause on sinna juurde: et sinna ligipääsu ostjatel ei ole. Selle kassaaparaadi ja ligipääsu lause on sinna juurde lisa... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Ma alustasin sellega, et väikekaupmeeste liit on selle palvega pöördunud. Ehk need kauplused, kes ongi väiksed kauplused, on selle liidu liikmed. Siis ei saa olla nende poolt pretensioone, kuna nad ise on sellise ettepaneku teinud. Aitäh! Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Mart! Väga hea küsimus! Ma ei ole kordagi öelnud, et see on kuidagi KOKS-iga seotud, see parandusettepanek. Selle koha pealt me oleme sinuga ühte ja sama meelt. Aga ma tuletan sulle ka meelde seda lihtsalt, et rahanduskomisjonis on ka neli Reformierakonna liiget ja kõik need neli liiget toeta... Loe lähemalt

09.06.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:03 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti eelarvepoliitika" arutelu

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Ma nägin Toomast Valges saalis ja teatasin talle, et Riigikogu liikmed kuulavad suures saalis toimuvat ka oma kabinettides, ja norisin vastu, et tema läheb nüüd ära, kui räägime meie, kes tegelikult ju otsuseid teevad, needsamad 101. Me räägime kogu aeg laenuteemast ja ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: ... niimoodi, et toimetus ei käinud ühtegi korda ühes ja samas ruumis koos, mis siis, et tänagi lugesime, et mõned ajakirjanikud ütlevad, et neile tuleks kuskilt raha juurde leida, et lehte saaks välja anda. Ma arvan, et ettevõtlus ongi risk. Sellepärast ainult 5% inimesi ettevõtlusega füüsiliselt t... Loe lähemalt

08.06.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Mul on au anda rahanduskomisjoni nimel üle Riigikogu otsuse "Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu. Aitäh! Loe lähemalt

16:19 Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (183 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Kas sa oskad saalile öelda, kui suur tegelikult ühe lasteaiakoha maksumus omavalitsusele on? Kui suur summa see on? Ja milline protsent on lapsevanemal endal kanda? Lihtsa arvutuse järgi ei ole vaja mitte 40 miljonit, vaid 92 koma midagi miljonit, mis riik peaks ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Ma küsiks igaks juhuks üle. Tartu linna lasteaiakoha maksumust sa kindlasti oskad kui volikogu liige öelda ja see on ju ka sotside valdkond. Kas riik peab nüüd kõik kinni maksma, kui see riiklikuks muutub? Kas ta maksab ka lapsevanema eest praeguse väikese summa,... Loe lähemalt

17:42 Vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea minister! Ma igaks juhuks küsin ja täpsustan üle. Kas seda erimärgistatud kütust võib kasutada ka vedurites, mis kaevandustest elektrijaama kivisütt veavad? Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hea juhataja ja head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu esimeseks lugemiseks k.a 2. juunil. Eelnõu tutvustas algataja esindajana rahandusminister Martin Helme. Eelnõu näeb ette vähend... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Kuulates viimast kahte kõnet, mul tekkis soov korra siia tulla ja panna teile kõigile südamele, et alati on kaks poolt: üks on ettevõtlus ja teine on sotsiaalne pool. Rääkida siin, et põlevkivitööstust Eestis enam vaja ei ole ... Ma tahan meelde tuletada, et Eesti on he... Loe lähemalt

18:53 Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (204 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu 204 esimeseks lugemiseks ettevalmistamist 2. juunil. Eelnõu tutvustas algatajate esindajana rahandusminister Martin Helme. Eelnõu näeb ette vähendada põlevkivi kaevandavate ettevõtete kulusid, võima... Loe lähemalt

01.06.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:19 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (194 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon algatas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seaduse eelnõu oma 18. mai istungil. Arutelu juurde oli kutsutud ka Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna... Loe lähemalt

20.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:11 Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vahelisele Põhjamaade Investeerimispanka käsitlevale 11. veebruari 2004. aasta lepingule lisatud põhikirja paragrahvi 14 muutmise kokkuleppe heakskiitmise seaduse eelnõu (174 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Riigikogu rahanduskomisjon arutas Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vahelisele Põhjamaade Investeerimispanka käsitlevale 15. veebruari 2004. aasta lepingule lisatud põhikirja paragrahvi 14 muutmise kokkuleppe heaksk... Loe lähemalt

18.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon algatab kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seaduse eelnõu. Aitäh! Loe lähemalt

11.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

16:33 Meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (165 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Kas te kujutate ette, et tänane Terviseameti juhtkond saab õiguse keelata mis tahes teenuste osutamist ja väljas viibimist, sulgeda asutusi, linnu ja maakondi, keelata avalikke koosolekuid jne, ilma et sellele eelneks valitsuse tasemel läbipaistev poliitiline arutelu võ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Ütlen sulle lihtsalt teadmiseks: ma saan aru, et komisjonis seda ei arutatud, aga enne, kui neli PR-inimest tööle võeti, oli Terviseametil juba olemas kommunikatsiooniüksus, kus oli kolm töötajat. Nii et nüüd on seitse töötajat. Kui kümme PR-inimest juurde võtta, siis võib-olla tõesti oleks o... Loe lähemalt

18:38 Riigihangete seaduse ja kunstiteoste tellimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (177 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea minister! Võib-olla sa natuke täpsustad ja aitad. Kui täna sõlmida raamleping või toimub hange, siis selle maksimumsumma järgi vaadatakse, milline peab hange olema. Nüüd me kergendame seda, millise summani on võimalik teha nii, et mingisugust hanget tegelikult seal raamhanke sees e... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea minister! Selle viimase vastuse peale ma lihtsalt küsin, et miks soovib ametnik parandada täna kehtivat riigihangete seadust, mis sai kunagi aasta parima seaduse tiitli. Väga selgelt lasti piirmäärasid allapoole. Ma mäletan, et näiteks tervishoius oli hanke piir tõstetud nii kõrgel... Loe lähemalt

06.05.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:04 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (167 OE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Ma vaatan praegu ajakirjanduse poole pealt. Ajakirjandus saab kolmest kohast toetust: üks on töötukassa, mida on kasutanud peaaegu kõik ajalehed, siis digilehtede käibemaks, mis tuleb lisaeelarvest, ja kolmeks kuuks kojukandetoetus poole summa võrra. Kas sa oskad... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Ma lihtsalt küsin. Kui ma seda seletuskirja loen, siis ma ei vaidle sellele vastu, et igasuguste valdkondade ettevõtteid on kriisi ajal vaja toetada. Aga siia on kirjutatud kaks rida: üks on see, et kojukannet toetada poole võrra, ja teine on digitellimustele madalama käibemaksu kehtestamine.... Loe lähemalt

15:48 Kaitseväe korralduse seaduse, julgeolekuasutuste seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (152 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Vaatan § 1 punkti 15. Sealt saab lugeda, et kui kedagi on uuritud ja puuritud, siis peale salastatuse kustumist võidakse teda ka teavitada. Aga huvitav, et kuskil ei ole märgitud, kui pikk see teabe salastatuse kustumise aeg on. Elu on näidanud, et palju asju salastatak... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Ma küsin ikka uuesti üle. Siin on nagu kaks teemat, üks on Kaitseväe korralduse seaduse muutmine ja teine on julgeolekuasutuste seaduse muutmine. Kui julgeolekuasutuste seaduse muutmise juures on tõesti kirjas see, et möödub aasta ja mis protsessid kõik tulevad, siis ma sedasama asja ei loe v... Loe lähemalt

16:08 Meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (165 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Hea minister! Ma vaatan § 28 neljandat punkti: "Laste- või hoolekandeasutuse juht võib ajutiselt sulgeda enda juhitava asutuse, kooskõlastades selle Terviseametiga." See, et see tuleb kooskõlastada, on väga mõistlik, sest siis on ka Terviseametil informatsioon. Aga kas selle "ju... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja ja minister! [Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse] § 59 lõikeid 6 ja 7 muudetakse. Me räägime siin kogu aeg, et Terviseametile antakse õigusi. Tegelikult ju antakse õigus Terviseametile või tema volitusel näiteks hädaolukorra meditsiinijuhile. Ma ei tea, keda me peame tänama,... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Kes neid kulusid katab siis? Loe lähemalt

18:13 Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vahelise Põhjamaade Investeerimispanka käsitlevale 11. veebruari 2004. aasta lepingule lisatud põhikirja paragrahvi 14 muutmise kokkuleppe heakskiitmise seaduse eelnõu (174 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vahelise Põhjamaade Investeerimispanka käsitleva 11. veebruari 2004. aasta lepingule lisatud põhikirja paragrahvi 14 muutmise kokkuleppe heakskiitmise seaduse eelnõu 174 esimeseks l... Loe lähemalt

05.05.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (109 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea komisjoni esimees! Ma vaatasin muudatusettepanekut nr 1: saastetasu ei rakendata, kui käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–4 nimetatud aineid ja ühendeid viiakse veekogusse, põhjavette või pinnasesse elusorganismide, sh taimede, loomade ja seente kasvatamiseks. Kas sa oskad öe... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Siin on kirjas taimede, loomade ja seente kasvatamiseks, "sealhulgas" on küll ees. Kas kalade kasvatamise puhul kehtib ka see parandusettepanek või mitte? Loe lähemalt

10:20 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (151 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 151 oma 20. aprilli koosolekul. Eelnõu tutvustas algatajate esindajana Aivar Sõerd. Rahandusministeeriumi poole pealt kommenteeris ja andis küsimustele vastuseid... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Aivar! Ma saan aru, et teil on omal erakonna sees nagu erinevad arusaamad, aga nüüd sa astusid järgmisesse ämbrisse. Me räägime ju 500-eurosest tulumaksuvabastusest, kas 500-eurone tulumaksuvabastus, kui täna on miinimumpalk 584 eurot, võiks miinimumpalgaga kaasneda. Me räägime sellest. Meie ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Urve, hea küsimuse eest! Loomulikult, aga siis olekski võinud eelnõus seda mainida, siin seda ei ole ju mainitud, siin on räägitud üle metsa ja põldude ühest ja samast tulumaksu määrast. Töötaval pensionäril on hetkel 1200-eurose sissetuleku puhul 500 eurot tulumaksuvaba. Kui keegi teenib roh... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Aivar, küsimuse eest! Eks see piir ühel hetkel siin saalis kokku lepitakse ja kõike tuleb vaadata selle järgi, kui palju see ka raha riigieelarvest välja viib. Tänagi vaatame siin, nagu sa rääkisid, aktsiiside koha pealt, et 130 miljonit on see suurusjärk, see tuleb kellegi või millegi arvel.... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh selle küsimuse eest! Alustame algusest ja lõpetame lõpus. Kõigepealt, 2015. aasta Riigikogu valimistel oli meie erakonna lubadus, et 500 eurot on tulumaksuvaba. Jah. Ja keegi ei vaidle selle üle, et aegade jooksul see number peaks suurem olema. Kui sa räägid palgakasvust, siis kui inimeste pal... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Väga lihtsalt. Täna on meil teatud soodustused eri valdkondadele ja igaüks soovib saada suuremat palka. Aga ta ei kaota sellega 100% oma palgast, vaid ta kaotab 20% tulumaksu makstes. Praegu me soovime tekitada olukorda, kus me püüame tulumaksuseaduse eelnõuga toetada neid, keda riik toetama ei peak... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Mart! Ma ei tea, kes su matemaatikaõpetaja oli, aga võiks natuke tunde veel võtta. Ma veel korra rõhutan, et 20% tulumaksu on kõigile, on tehtud erisused, teatud palgasumma juures on tulumaksuvabastus. See ei tähenda kuidagi, et kui sa saad 2000 eurot või 1700 eurot, siis sinu tulumaks on min... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Ei, vastupidi! Loe lähemalt

Aivar Kokk: Ei, vastupidi, ma olen kogu aeg vastupidist väitnud. Teie kolleeg väitis, et on tulumaksuerinevused. Ma ütlesin, et tulumaks on kõigil Eesti Vabariigis 20%. Ma olen seda siin puldis öelnud täna, ma arvan, rohkem kui kolm korda. Ma väga selgelt saan aru, et eelnõu on selline, et kõigil, sõltumata sis... Loe lähemalt

11:34 Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (154 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 154 oma 20. aprilli koosolekul. Eelnõu tutvustas algatajate esindaja Maris Lauri, valitsuse arvamust tutvustas ja komisjoni liikmete küsimustele vastas Rahandusm... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh küsimuse eest! Komisjon on konsensuslikult teinud otsuse esimene lugemine lõpetada. Ma loodan, et keegi siin saalis ei tee [teist] ettepanekut. Alati võib hääletamisele panna, aga kõikide erakondade esindajad on meil komisjonis ja kõik toetasid seda eelnõu. Ma loodan, et ka saal toetab.... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Arutelu oli suhteliselt lühikene. Valitsuse seisukoht oli mitte toetada seda eelnõu. Põhjendused olid sellised, et argumenteeriti kahelt poolt, Maris kui eelnõu ettekandja ja teiselt poolt proua Oro. Aga komisjon jäi seisukohale, et esimene lugemine lõpetada ja vaadata eelnõusse sisse, sest k... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Kuna selle eelnõuga kaasneb teiselt poolt ka riigieelarveline kulu, siis ma julgen täna siin öelda, et see arutelu komisjonis kindlasti peale parandusettepanekuid toimub enne suve, aga otsused tulevad suure tõenäosusega koos riigieelarve aruteludega. Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Urmas! Kõigepealt tuleb kindlasti ära oodata parandusettepanekud ja neid ka analüüsida. Tunnistame, et komisjonis ei ole sisuliselt seda eelnõu arutatud rohkem kui esimesele lugemisele saatmise arutelul. Tavaliselt käivad, nagu sa tead ju, komisjonis tõsised arutelud esimese ja teise lugemise... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Ma veel kord pean rõhutama, et rahanduskomisjonis on esindatud kõik viis erakonda, kes on siin saalis, ja kõik konsensuslikult toetasid selle eelnõu esimese lugemise lõpetamist. Loe lähemalt

04.05.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon algatab Riigikogu otsuse "Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse" eelnõu. Aitäh! Loe lähemalt

22.04.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:10 Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise Balti õhuseirevõrgu ja juhtimissüsteemi paigutuse kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (137 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja ja hea ettekandja! Võib-olla oli komisjonis sellest juttu. Kokkulepe jõustub 90 päeva pärast, kui kõik on selle allkirjastanud ja diplomaatiliste kanalitega on kokku lepitud. Aga n-ö lahkumine sellest kokkuleppest on suhteliselt lihtne. Kui üks pool ütleb, et ta enam ei soovi, siis kuue... Loe lähemalt

14:19 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE) teise lugemise jätkamine

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Äkki sa paari sõnaga tutvustad? Komisjonis, ma saan aru, oli juttu tubakatoodetega sarnaste toodete kasutamisest, piirikaubandusest ja kõigest muust. Mida siis lõpuks komisjonis otsustati, mida lubatakse ja mida ei lubata selle uue seaduseparandusega? Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Sa mainisid enne, et ametnikud nagu ütlevad, mida teha tohib. Ma küsin, kas te komisjonis ka ametnikele ja ministeeriumiinimestele ütlesite, et meil on parlamentaarne riik ja otsustab parlament. Mulle üleeile saatis ka üks ametnik meili, et lisaeelarve ei ole temale koh... Loe lähemalt

21.04.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seadusandlike muudatuste väljatöötamiseks pikaajalise hoolduskoormuse probleemi lahendamiseks" eelnõu (149 OE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Kõigepealt tahan tänada sisuka seaduseelnõu ettekande eest! Sa märkisid seal korra, et võiks luua Eesti oma mudeli. Kas sotsiaaldemokraatidel, kes selle eelnõu on algatanud, on oma selge nägemus, milline see Eesti mudel võiks olla?  Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Kõigepealt tänan väga sisuka selgituse eest, mis selle eelnõu arutelul komisjonis toimus. Aga ma kuulan siin saalis, kuidas räägitakse, et keegi ettevõtja saab rikkaks ja kuskilt tuleb suur kasum. Head kolleegid, kõigepealt: ettevõtlust tehakse ainult ühel eesmär... Loe lähemalt

11:47 Vedelkütusevaru seaduse muutmise seaduse eelnõu (133 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Ma kuulasin teie ettekannet ja loen seletuskirjast, et ühtegi parandusettepanekut ei tehtud. Samas ma näen, et on tegelikult neli muudatust tehtud. On muudetud ka üht kuupäeva ja mind väga huvitab, mis on selle muudatuse taga. Pean silmas punkti 2, mis ütleb, et ... Loe lähemalt

15.04.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

16:12 Riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed) eelnõu (169 SE) kolmas lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Kõigepealt tahan ma tänada rahanduskomisjoni liikmeid väga konstruktiivse töö eest, samuti komisjoni ametnikke, ministrit ja ministeeriumi ametnikke. Ühte seaduseelnõu, kus on sees kümnete erinevate seaduste muudatused, ei ole väga lihtne mõne päevaga läbi töötada. Ma u... Loe lähemalt

Aivar Kokk: ... et kiire otsus – ka vale otsus – on parem kui otsustamatus. Kuu või kahe pärast otsuseid teha oleks võib-olla liiga hilja. Me tegime näiteks tulumaksuvabastuse eelkõige Saaremaa haiglale, et toetused haiglale ei läheks tulumaksu alla. Või see, et metsaomanikud ei hakkaks kriisiolukorras oma mets... Loe lähemalt

16:38 2020. aasta riigi lisaeelarve seaduse eelnõu (171 SE) kolmas lugemine

Aivar Kokk: Austatud juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas riigi 2020. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu enne kolmandat lugemist 14. aprillil. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, 14. aprilliks kella 9-ks laekus üheksa ettepanekut Eesti Reformierakonna fraktsioonilt. Rahanduskomisjon koostas koo... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest! Enamik muudatusettepanekuid, mis Eesti Reformierakonna fraktsioon esitas, olid need, mis olid ka enne teist lugemist esitatud – mitte kõik, aga enamik. Seal olid ka põhimõttelised muudatusettepanekud, mille sisu tuleneb opositsiooni ja koalitsiooni erinevatest arusaamadest, ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Aivar, küsimuse eest! Ma pean tunnistama, et ma ei ole ise seda artiklit lugenud, aga ma tean, mida eile ajakirjanik minu käest küsis. Ta küsis, kas on tõenäosus, et võib tulla ka teine lisaeelarve, ja kui on, siis millal see võiks tulla. Ja ma vastasin umbes-täpselt, et kui praeguses kriisio... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh väga õige küsimuse eest, Kaja! Põhjendus on väga lihtne. Meil on lisaeelarvega antud valitsusele piisavalt suure reservi võimalus ja samas on haigekassale lisaeelarvega eraldatud 200 miljonit ja natuke peale. Kui tekib vajadus, siis on valitsusel õigus kiirelt reageerida ja oma reservist ka si... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, hea Raimond! Aus vastus on, et loomulikult on kahju. Üks põhjus kindlasti on selles, et on olnud väga lühike menetlusaeg. Aga teine, mis minu arvates on palju olulisem, on see, et kui meil oleks olnud aega menetleda eraldi kahte plokki – ühelt poolt siis tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna toetus... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Andres! Me peaks vaatama eelarvet tervikuna. Me püüame kuidagi ühte meedet vaadata, arvates, et see üks meede ongi ühe valdkonna ettevõtetele. Praegu on meil komisjonis peaaegu kõige rohkem vaidlust tekitanud MES-i meetmed. MES-i meetmetest 3/4 on ju sellised, mida saaks kasutada maapiirkonna... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Ma ei saa valitsuse eest anda ühtegi lubadust, ma saan rahanduskomisjoni nimel kui komisjoni esimees lubadusi anda. Me andsime eelnõu kõikidele komisjonidele, pöördusime kõikide komisjonide poole. Me tutvusime kõikide nende komisjonide ettepanekutega, kes meile ettepanekud esitasid. Need ette... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest! Sa alustasid väitega, et 40-kordne vahe võib tulla. Ma tahaks praegu näha mõnda pensionifondi, kes on sellise protsendiga tootluse saavutanud. Kui sa oskad mõne öelda, siis ma viin oma pensioni teise samba ka sinna fondi. Me näeme seda kahe aasta pärast või juba järgmise aas... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Taavi! Alustame sellest, et ega ikka päris nii ei saa ka öelda, et kõik ettepanekud olid konstruktiivsed. Eks seal oli ka selliseid, kus prooviti, et äkki nii- või naapidi, ja olid ka maailmavaatest tulenevad. Olid ka teemad, mis on tegelikult eelnõus lahendatud. Ja lahendus on, nagu ma enne... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Ma loodan, et sa oled seda eelnõu korralikult lugenud. Kui sa oled seda korralikult lugenud, siis ma alustan ühest otsast: alustan kultuuri-, spordi- ja loomeinimeste poole pealt. Kas sa oskad mulle öelda, kui palju toetusraha seal on ja kui pikalt seda makstakse? Ma võin öelda. Ma arvan, et ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Ma oskan sulle öelda, et laenuraha on eraldi. Ma saadan sulle, kui me lõpetame – mul on see sõnumina saadetud – eilse seisu. Aivar, ma saadan selle sulle, täna on sõnumeid nii palju tulnud, et ma ei leia kiiresti seda üles. Kui sulle sobib, siis saadan sulle peale ettekannet need numbrid. Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Mart, ma arvan, et su erakond ei oleks tahtnud, et sa selle küsimuse küsid. Aga ma vastan. Seda ettepanekut toetas rahanduskomisjonis kaks liiget, ja väga lihtsal põhjusel. 2014. aasta rahandusministri määruses – ma loodan, et ma ei eksi numbriga – nr 50, mille on allkirjastanud Jürgen Ligi, ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Urmas! Ma jälle tänan selle küsimuse eest! Kui sa vaatad nüüd teise lugemise ja kolmanda lugemise parandusi, siis ühelt poolt on see mure lahendatud. Mingisuguseid üürikortereid ega tehases valmistatud soojustuspaneelide variante selles 100 miljonis ei ole. Sellest 100 miljonist on 27 miljoni... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Rahanduskomisjon oli samal seisukohal, mida sa märkisid: kuus aastat, ja kogu lugu. Minu väike hirm selle maade müügi juures on see ja ma panen seda MES-i juhile südamele, et see ei tekitaks võimalust lihtsalt äriprojektiks. Ma pean tunnistama, et kui mina oleks täna maaomanik, siis ma annak... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Andres! Siin me peame mõlemad peeglisse vaatama. Nagu me lõpuks arutelul aru saime, me oleme sellega hiljaks jäänud. Me ei märganud seda õigel ajal, oleks pidanud märkama eelmise nädala neljapäeval. Eelnõus 169 oli see otsus juba tehtud, meil ei olnud võimalik lisaeelarves seda muudatust enam... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Taavi, hea küsimuse eest! Oleks mina nii tark kui mu abikaasa pärast selle otsuse tegemist ehk probleemi lahendamist, siis oleks väga lihtne. Sul on õigus. Ma ei saa hetkegi vastu vaielda sellele, et enamikul juhtudel peaks eelarve olema tasakaalus. Aga väljendan nüüd kindlasti oma isiklikku ... Loe lähemalt

14.04.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (138 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Kõigepealt tuleb öelda, et eelnõu on menetluse käigus läinud tunduvalt paremaks. Me anname parlamendile ja parlamendina valitsusele laiapõhjalise volituse. Kas teil on ka ülevaade, kui palju selle eelnõu rakendamine riigile maksma läheb? Me teame, et inimestelt, ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Võib-olla sa parandad mind, aga mu mälu järgi oli eelnõu esimese lugemise ajal seal minister Karu määrus ka juures. Nüüd ma saan aru, et minister on selle määruse põhimõtteliselt tühistanud ja uut määrust ei ole. Aga jah, meil on põhimõte olnud, et kui valitsuses... Loe lähemalt

13.04.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:08 Riigikogu otsuse "Stabiliseerimisreservi vahendite kasutusele võtmine" eelnõu (168 OE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas Vabariigi Valitsuse algatatud Riigikogu otsuse "Stabiliseerimisreservi vahendite kasutusele võtmine" eelnõu 9. aprilli koosolekul. Eelnõu sisu on see, et Vabariigi Valitsus teeb Riigikogule ettepaneku võtta stabiliseerimisreservi vahendid kogu ul... Loe lähemalt

Aivar Kokk: No natuke vähem, umbes 800. Aga jah, nii nagu Märten Ross sulle komisjoni istungil vastas, oli likviidsusreserv 8. aprilli seisuga umbes 630 miljonit eurot, lühiajalise emissiooniga laenust on saadud 200 miljonit eurot ja Põhjamaade Investeerimispanga laenust on välja võetud 500 miljonit eurot. Et s... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest! Esimese poole kommentaariks ütlen sulle seda, et teise lugemise ajal räägib komisjoni esindaja sellest, mis komisjonis esimese ja teise lugemise vahel toimus, mitte ei saa esitada oma isiklikku arvamust. Kui ta esitab, siis ta ütlebki selle oma isikliku arvamusena. Aga mis p... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest! Aus vastus on, et ma ei oska kõikidele su küsimustele vastata, sest ma ei ole raamatupidamise eelarvet või raamatupidamise bilanssi näinud, seda, mis tänasel hetkel on riigi bilansis olemas. Teiselt poolt on väga selge, et neid reserve on kasutatud varem ja kindlasti kasutat... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Andres, hea küsimuse eest! Nagu sa lugesid, tegime me selle otsuse komisjonis konsensuslikult, nii nagu see sõnastus on. Ja nii nagu sa pangandusinimesena tead, siis mingitel hetkedel ei ole võib-olla kasulik siit sahtlist raha võtta, vaid on mõttekas võtta see raha teisest sahtlist. Ja selle... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Annely! Sa oskad alati väga hästi oma küsimusi argumenteerida ja küsimusi esitada. Aitäh selle eest! Mul tõesti ei ole siin komisjonipoolset definitsiooni välja kirjutatud ja komisjonis ei ole ka kokku lepitud, milline see definitsioon olema peaks. Põhimõte on see, nagu ma Andreselegi selgita... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Jüri, hea küsimuse eest! Alustan otsast. Praegusel hetkel, kui laenu võeti, sai emissiooniga võetud lühiajalist laenu 200 miljonit. Arvele laekus 206 miljonit. See on väga kasulik laen. Me ei tea kuu ega kahe pärast, millised on tegelikult laenutingimused. Täna me loodame, et need ei karmistu... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest! Seda, kui suur osa maksudest täna on arve peal, ei oska ma sulle öelda. Ma oskan öelda seda, et laenudest on täna lühiajalist laenu 200 miljonit ja Põhjamaade Investeerimispangast võetud 500 miljonit. Lisaks on likviidsusreservis 630 miljonit – ma pean küll ütlema, et see on... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Väga hea ja õige küsimus. Ma veel korra ütlen, et komisjoni arutelul olid kõik need otsused konsensuslikult tehtud ja me väljendasime väga selgelt, et seda reservi tuleb kasutada siis, kui kõik muud vahendid on ära kasutatud ja tekib vajadus. Kas seda otsustatakse teha täna, homme või ülehomm... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Urmas, küsimuse eest! No lõõpides öeldes on ju, vaata, praegusel hetkel huvitav laenata – laenad 200 miljonit ja arvele tuleb 206 miljonit. Aga loomulikult kõik laenud, mis võetakse, tuleb ühel hetkel ka tagasi maksta. Ja mõelda selle peale, et mitte avada kõiki võimalusi täna, kui on kriisio... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Töötukassa reservi on hetkel natuke üle 800 miljoni. Haigekassa reservi number sõltub sellest, millist numbrit sa saada soovid: kas seda, mis on riigieelarves, või kogu reservi? Seda on alla 900 miljoni. Ma ütlesin sulle stabiliseerimisreservi numbri, see oli 8. aprilli seisuga 630 miljonit. Ma liht... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Kui alustame sellest ilusast taskute loost, siis ma toon sulle sellise näite: kui sul on kahes taskus raha ja ühes taskus on, ma ei tea, ülikonna ostmise raha ja teises on söögiraha ja kui pere tahab ikka süüa, siis võtad pintsakuraha taskust ja ostad söögi ära, st kasutad vajaduse korral tei... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Annely! Kui sa ettevõtjana, kes sa hinges oled, sellise küsimuse esitaksid, siis ma natuke noriks sinuga. Kui sa aga küsid poliitikuna, siis on see loomulik küsimus. Opositsioonis olles peabki selliseid küsimusi esitama. Ma veel kord ütlen, et praegu me räägime sellest, et me anname võimaluse... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Ma hakkan lõpust peale: see on üks võimalus selleks puhuks, kui vajadus tekib. Täna on meil laenutingimused tõesti head, aga me ei tea, millised need on aprilli lõpus või maikuus. Me tõesti ei tea. Ma toon sulle näite: kui sa sporti tegid ja sponsorraha said, siis oli sul küll teada, et homme... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Peeter, sa peaksid natukene täpsustama seda küsimust, sellele saab vastata kahtepidi. Sa jätsid otsad natukene lahti. Ühelt poolt, Itaalias – kui vaadata, mis otsuseid nad teinud on – nad on võtnud laenu juurde, kuigi nende laenukoormus on täna vist juba 160% SKP-st. Ja kui arvutada Ameerika mudeli ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Urmas! Meil on erinevad kogemused, mul on tunduvalt lihtsam. Sina oled kogu aeg olnud linnapea, mina olen olnud volikogu esimees. Seal on erinevad lähenemised. Kindlasti seal, kus sina juhtisid, oligi sinu sõna peal, aga seal, kus mina juhtisin, tehti volikogu otsuseid. Aga rääkides ettevõtja... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Ma olen samuti suusatanud, aga tunduvalt viletsamini kui sina, nii et selles mõttes on raske sulle vastu vaielda. Aga ettevõtjana me oleme harjunud, et tegelikult tuleb otsuseid teha siis, kui tekib olukord. Ja siis on vaja teha kiireid otsuseid. Kiirete otsuste jaoks peavad aga olema tehtud ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Peeter! Ma pean julgelt ütlema siin kõnetoolis, et ma hindan kõiki rahanduskomisjoni liikmeid, sh Reformierakonna esindajaid. Alati on nad konstruktiivsed, alati pööravad õigetele asjadele tähelepanu. Ja kui vahel jääb komisjonis mõni asi tähele panemata, siis tehakse seda suures saalis. Siin... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Jürgen! Ma arvan, et täna on meil parlamentaarne riik ja parlamentaarne kontroll. Ja siin pukis on esimese lugemise ajal öelnud need sõnad rahandusminister. Me arutasime seda neljapäeval telesilla vahendusel oma komisjonis, kus oli Regina Vällik Rahandusministeeriumist, ning andsime oma sõnum... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Kas tohib paluda, Urve, et sa uuesti küsid? Ma ausalt öeldes otsisin sind sealt, kus sa tavaliselt mul selja taga oled ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: ... ja otsimisega jäi küsimus kuidagi kahe kõrva vahele. Palun vabandust! Ole hea, Urve, küsi uuesti! Loe lähemalt

Aivar Kokk: Millises situatsioonis võiks seda kasutada? No üks lihtne näide on see, et kusagil on vaja näiteks laenuraha. Seda on hetkel alles jäänud 50 miljonit, aga vaja oleks kasutada 100 miljonit, samas uut laenu ei ole veel ära vormistatud. Ma saan aru, et sellisel juhul, kui on vaja kiirelt see otsus teha... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hakkaks ma ei tea kummast otsast peale. Kõigepealt, ma ei tea, kes on nii tark, et ütleb, et reservi saaks kasutada ainult 1. oktoobrist kuni aasta lõpuni – oktoober, november, detsember ehk selle aasta kolm viimast kuud –, et ainult siis on stabiliseerimisreservi vaja. Mina küll ei oska öelda, miks... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Andres! Ma tunnistan, et mina ei ole seda otsust kokku kirjutanud. Nii, nagu me vestlesime, Rahandusministeeriumi ja komisjoni ametnikud selle kokku kirjutasid. Loe lähemalt

Aivar Kokk: Peaks nüüd protokolli teksti ette võtma ja lugema sealt rida-realt, mis me otsustasime ja kuidas me otsustasime. Ma, Maris, pean vabandama, sest mina küll ei mäleta, et me oleksime seal kirjeldanud, et kuhugi seletuskirja midagi läheb. Me kirjeldasime seda otsuse projekti, seda ma mäletan. Aga sõnum... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Jürgen! Protokoll või otsus on alla kirjutatud neljapäeval, ma arvan, et umbes kella kolme ja nelja vahel. Kui keegi ütleb, et ta luges nüüd midagi ja nüüd märkab, et midagi on teistmoodi, siis ta oleks võinud seda öelda neljapäeval, reedel, laupäeval, pühapäeval. Mina vaatan praegu protokolli ja se... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Me väljendasime seda ka komisjonis peetud arutelus, et ei ole võimalik jätta lihtsalt sõnu "viimases järjekorras". Teatud hetkedel on neid vahendeid vaja kasutada eelviimase variandina või eel-eelviimase variandina. Lihtsalt selles on küsimus. Loe lähemalt

16:10 2020. aasta riigi lisaeelarve seaduse eelnõu (171 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas Vabariigi Valitsuse algatatud 2020. aasta lisaeelarve seadust oma 9. ja 13. aprilli koosolekul. Eelnõu sisu on järgmine: lisaeelarve järgi kujuneb valitsussektori nominaalseks eelarve puudujäägiks tänavu koos valitsuse majanduse toetusmeetmetega ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Kõigepealt ütlen vastuseks seda, et kui rääkida maa ostu võimalusest, siis selline ettepanek on minu mälu järgi juba eelmise koosseisu ajal – kui mitte üle-eelmise koosseisu ajal – arutelu all olnud. Miks varem pole selle jaoks vahendeid leitud, on omaette küsimus MES-ile. MES arvutas välja, ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Jah, komisjoni enamus tõesti seda parandusettepanekut ei toetanud. Ühelt poolt on täna erinevaid meetmeid, mille abil me oma lapsevanemaid toetame, näiteks läbi töötukassa meetmete nende palga kaudu. Ja kõik ülejäänud meetmed peaksid ju samuti väga hästi toimima. Samas on ka kohalikele omavalitsuste... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Väga hea küsimus! Sa lugesid pealkirja, aga viimane lause minupoolses kommentaaris selles artiklis oli see, et kui nad muudavad oma suhtumist seadustesse, siis kindlasti tuleb kõiki ettevõtjaid kohelda võrdselt. Päris lõpus, umbes viimases kahes lauses on see kirjas. Seal oli vaidlus lihtsalt... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Jah, see arvutus on tehtud. Nii kaua, kui ma seda täpset numbrit otsin, võin teile öelda, et kõigil neil inimestel, kes on sündinud 1960 või varem ja kes ise soovivad oma 2% edasi maksta, ei peatu teise pensionisambasse maksete tegemine. Peatub nendel, kes on sündinud 1961 ja hiljem. Parandusettepan... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Jüri, hea küsimuse eest! Minu seisukoht on, et enamik. Võib-olla mõne väikese meetme juures võime arutada nii, kuidas kellelegi meeldib. Ka mul on üks valdkond, mille puhul ma arvan, et sellega on üle pingutatud. Selle kohta ei ole siin laua taga küll kunagi küsitud. Me täna komisjonis sel te... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Kõigepealt hakkame peale, et päris nii see ei ole, et riik ei toeta. FIE-del selle aasta esimeses kvartalis sotsiaalmaksukohustust ei ole. Nad oleks pidanud maksma 10. aprillil, see maksukohustus on neilt ära võetud. See on üks soodustus, mis täna on FIE-dele tehtud. Mikroettevõtete jaoks on ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Jürgen, väga õigete ja heade küsimuste eest! Kui lubad, siis ma alustan lõpust. Kui rääkida aktsiisidest ja aktsiisi langetamisest, siis mina saan küll täna siin pukis rahulik olla. Kõik need aastad, mis ma Riigikogu saalis istunud olen, olen ma alati karjunud, kui mingit aktsiisi tõstetakse,... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hea küsimus! Selle viimase tähelepaneku kohta tunnistan, et mitte ühelgi eelarve arutelul ei räägitud kordagi Riigikogu valimistest – ei sellest kuupäevast ega ajast. Aga väga hea märkus, ma panen selle kõrva taha. Igal juhul ma julgen öelda, et seal, kus mina olin, ei räägitud sellest mitte kordagi... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Annely! Selleks ei pea ekspert olema, et teada, et hotellis tuled ei põle ja sealt raha ei tule ning toitlustusasutused on kinni. See on täna teada. Aga väga halb on see, kui sa loed ainult ühte rida. Kõikidele nendele valdkondadele on ette nähtud töötukassa meede, kõikidele nendele valdkonda... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Ma pean alustama sellest, et kogu see poolteist miljardit, mis läbi KredExi erinevate võimaluste need meetmed on, on tänast vajadust vaadates kindlasti liiga väike. See on esimene pool, mis minu arvates tuleks lähikuudel võib-olla uuesti laua peale tuua. KredEx leidis ja nägi, et tal on see vajadus,... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Kui Riina oleks saalis, siis oleks sellele küsimusele kergem vastata. Ma vabandan ette, kui ma eksin, aga ma mälu järgi räägin, mul ei ole protokolli siin laua peal. Andres oli komisjonis, tema võib parandada. Minu arust sai see muudatusettepanek kaks toetushäält ja sellest piisas, et saaks s... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh hea küsimuse eest! Samamoodi võiksin ju vastu küsida, et kuidas ma oma ettevõtetel need kulud katan, kui nad on mul juba neljandat nädalat kinni. Omavalitsused peavad tegema otsused, väga selged otsused. Tänasel hetkel peaks küsima – ma küsisin kümnelt omavalitsuse juhilt samal teemal, millel ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Ma arvan, et see ettepanek sai samuti kaks toetushäält. Aga sa tead ju väga hästi, et Eesti elektriaktsiis on tegelikult kogu selles piirkonnas kõige kõrgem. Ühelt poolt me arutame kogu aeg ühe pere elektriarve numbrit ja protsenti, aga unustame ära, kui palju ettevõtteid on siia tulemata jätnud – k... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Igati õigustatud küsimus. Me siin enne just vestlesime samal teemal. Kogu probleem taandub ju sellele, et tänased töölepingud on lihtsalt erinevad. Meil on KredExi kaudu läbi töövõtulepingu kõik toetused olemas ja võimalused maksta töötuskindlustust. Paljud mikroettevõtjad on FIE-d – ma saan ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Kui sa vaatad parandusettepanekut nr 14, mida komisjon on konsensuslikult toetanud, siis selles on mitu punkti just selle jaoks, et minimaliseerida riski, et neid meetmeid võidakse kuidagi kuritarvitada. Kas või see punkt: "Käesoleva seaduse alusel eraldatavate vahendite arvelt toetuste andmi... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Ma kordan veel kord üle, et tegelikkuses on täna selge, et töötukassa meetmed, nagu sa lugesid, mitmete töövõtuvormide puhul ei rakendu. Meie palve on praegu olnud see – ja me loodame, et saame järgmisel nädalal ka selle sisendi –, et töötukassa kaudu oleks ikkagi võimalik juhul, kui inimene on tööt... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Aivar, hea küsimuse eest! Ma saan sulle öelda vaid seda, et vist kaks nädalat tagasi kolmapäevasel valitsuse istungil, kus ma osalesin, protokolliti minu palvel valitsuse kohustus teise kvartali jooksul kärpemeetmed läbi arutada, misjärel saaks neid rakendama hakata. Praegu on kokkulepe, et a... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Mul on jälle väga raske vastata. Ma olen ise ühe väljaande üks omanikke. Minul ei tekitanud see kriis sellist kriisi. Ma tegin samal päeval otsused ja ma tean, et ajaleht elas märtsikuu suhteliselt hästi üle. Kuidas ta aprilli üle elab? Loodan kindlasti, et kui käive langeb, siis on vajaduse ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Jaa, seda on väga lihtne selgitada. See on majandusmeede, mitte toetusmeede – kuigi sa küsides nimetasid seda praegu toetusmeetmeks. Meil on majandusmeede, et ettevõtlus ei kaoks. Nagu sa praegu ütled, et omavalitsus paneb kõik oma objektid kinni, ühtegi investeeringut ei taha teha, et hoida raha ko... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Jürgen! Kõige lihtsam vastus oleks sulle see, et äkki helistada ühele ja samale ettevõtjale. Ühelt poolt, diisliaktsiisi alandamine mõjutab seda, kas meie transpordisektor jääb ellu või mitte. Näiteks Oleg Gross ütles alles nädal tagasi, et varsti ei ole enam mõtet Eestist ühtegi transpordiet... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Ma pean sulle kurbusega teatama, et ka opositsioon sotside ettepanekuid väga ei toetanud, enamik teie ettepanekuid sai kaks toetushäält. Aga see ei ole muidugi vabandus. Jah, kindlasti on see halb, et ühtegi ettepanekut ei olnud teiega läbi arutatud ja võib-olla ka teil ei olnud meiega läbi a... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Ühelt poolt on see, et hetkel ei pea sellega seoses laenu võtma. Teiselt poolt on sul õigus, et kui vaadata tänast turu seisu, siis on laenata võimalik ja see on soodsam kui kahe-kolme aasta pärast tagasimakseid teha. Kui vaatame diskussioone, mis siin saalis on peetud, ja neid otsuseid, mis ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Urve! Kusagil on kirjas, et valitsus peab iga kuu käima rahanduskomisjonile aru andmas, kuidas neid meetmeid on kasutatud. Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Luba, et me jääme eriarvamusele selles, kas aktsiiside langetamine on kriisimeede või mitte. Mina ettevõtjana arvan, et kriisi ajal tuleb sisendi hinnad viia nii madalale kui võimalik. Ettevõtluses on kaks peamist sisendi hinda: üks on palgakulu ning teine on kütte-, elektri- ja gaasikulu. Ko... Loe lähemalt

18:37 Riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed) eelnõu (169 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Austatud juhataja! Head kolleegid! Riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse algatas Vabariigi Valitsus 2. aprillil koos 2020. aasta riigi lisaeelarve eelnõuga, mis on koostatud koroonaviiruse SARS-CoV-2 pandeemilise leviku tõttu kehtestatud eriolukorra ja selle ta... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Ma arvan, et otseselt ei ole kellelgi selle vastu midagi, aga kahjuks komisjonis ei saanud see ettepanek piisavalt toetust. Aga seda on võimalik siin saalis arutada. Nii palju sai ettepanek hääli, et see tuli saali hääletamisele. Loe lähemalt

Aivar Kokk: Väga hea küsimus! Nii hästi, kui sa küsisid, aga vastata on tunduvalt keerulisem. Isamaa erakond on kindlasti täna koalitsioonis olnud see erakond, kes on kõva ja selge häälega öelnud, et kriisi ajal tuleb ka tegelda avaliku sektori eelarvekulude kärpimisega. See aga on üks võimalus kärpida ja anda ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Annely, küsimuse eest. Tuleb vaadata nagu teist poolt. Tänasel hetkel on riigil vaja kuskilt leida lisavahendeid, et kas või pensionid välja maksta, kui sotsiaalmaksude laekumine väheneb. Ja teiselt poolt tuleb vaadata, et mitte kuidagi ei saa karistada neid inimesi, kellel teise sambasse 4% ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Isamaa ettepanekul on valitsuse istungil protokollitud, et kärpemeetmete arutelu ja otsuste tegemine peab toimuma hiljemalt teise kvartali jooksul. Kui rääkida teise pensionisamba maksete peatamisest, siis Riigikogu saal on alles natukene üle kuu aja tagasi teinud otsuse, et teise pensionisam... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Mul on kartus, et sa ei ole seda eelnõu lugenud. Seal ei keela mitte keegi inimesel seda 2%-list makset teha. Seda 2%-list makset võib inimene edasi teha ja riik kompenseerib selle 4%-lise makse, korrutades inimese tehtud makse kahega ja lisades keskmise tootluse ... Nii on siin kirjas. Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Meil on võimalikud kolm varianti. Üks on see, mis tavaliselt on juhtunud, et fondide tootlikkus on olnud pikalt päris vilets – vaadakem aastaid 2010, 2011, 2012. Ma ei tea, millises fondis teie pension oli, kui hea tootlikkus seal oli. Selles, kus minu raha oli, ei olnud küll mingit tootlikku... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Ma väga vabandan, kui ma kuidagi valesti sõnastasin! Ma lihtsalt tahtsin küsida, kas te olete lugenud seda parandusettepanekut või seda seaduseelnõu – mitte midagi muud. Inimesel on võimalik loobuda sellel ajal, kui riik seda makset ei tee, ka oma 2% sissemaksest. See võimalus on. Ja kogu tem... Loe lähemalt

Aivar Kokk: See on muidugi hea küsimus. Kui ajakirjanik paneb mingi pealkirja, eks siis ikkagi see, kelle käest kommentaari küsiti, on süüdi. Küsiti väga selgelt, kas mõni toetusmeede on ka selline, mille raha ei tule tagastada. Aga pealkiri tuli selline, nagu ta tuli. Midagi teha ei ole. Aga sul on ikka ja ala... Loe lähemalt

19:33 Atmosfääriõhu kaitse seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Hea minister! Mul tekib segadus. Ma loen seda eelnõu ja siin on eelnõu sisu ja võrdluse analüüs. Ma vaatan § 1 punkti 6, kust selgub, et gaaskütus ei ole enam biokütus, biokütus on ainult biomassist toodetud vedelkütus. Järgmise rea peal, vaatan, et puidujäätmetest toodetud biom... Loe lähemalt

07.04.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (162 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Sa, Kalvi, ei vastanud muidugi küsimusele. Iga eelnõu juures on väga olulised kaks asja: üks on see, milline on kuluartikkel, st kui palju see summa on, ja mille või kelle arvel see raha tuleb. Neist kumbagi rida ma selle eelnõu puhul ei näe. Ma võin sind lihtsal... Loe lähemalt

06.04.2020 / 15:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

17:46 Riigikogu otsuse "Stabiliseerimisreservi vahendite kasutusele võtmine" eelnõu (168 OE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas Vabariigi Valitsuse algatatud Riigikogu otsuse "Stabiliseerimisreservi vahendite kasutusele võtmine" eelnõu 2. aprillil käesoleval aasta. Eelnõu tutvustas algatajate nimel rahandusminister Martin Helme ja komisjoni liikmete küsimustele vastasid n... Loe lähemalt

18:38 2020. aasta riigi lisaeelarve seaduse eelnõu (171 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas Vabariigi Valitsuse algatatud 2020. aasta lisaeelarve seadust oma istungitel 2., 3. ja 6. aprillil. Eelnõu tutvustas algatajate esindajana rahandusminister Martin Helme, samuti on ülevaate oma valdkonna muudatustest andnud haridusminister Mailis ... Loe lähemalt

21:43 Riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed) eelnõu (169 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas 2., 3. ja 6. aprilli rahanduskomisjoni istungitel Vabariigi Valitsuse algatatud riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed) eelnõu enne selle es... Loe lähemalt

Aivar Kokk: On, on, Maris ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Ma saan aru, et kõik tahavad tegelikult koju minna. Aga Maris võttis sõna ja ma ootasin, et ta äkki esitab mulle küsimuse. Ta ei esitanud, aga oma kõnes ta tegelikult esitas küsimusi.Mul on siin Riigikogus hea rääkida, ma olen ettevõtja. Täna ka üks ajakirjanik küsis mu... Loe lähemalt

Aivar Kokk: ... kahel kuul ei pea n-ö makse ära maksma ja selle pealt viiviseid ei arvutata. Seal on risk. Ühelt poolt me anname ettevõtjatele võimaluse seda käibevahenditeks kasutada, teiselt poolt võib olla, et kahe kuu pärast nendel ettevõtjatel ikka ei ole mitte midagi ja asi võib minna veel halvemaks. Aga ... Loe lähemalt

11.03.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:38 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) uuesti arutamine (108 UA)

Aivar Kokk: Hea Andres! Ma vastan su küsimusele. (Naerab.) Ma pean kiitma seda meest, kes siin mu selja taga on. Me tsiteerime natukene, Siim, sind, ja kasutame sind ära, kuigi sa tegelikult ei ole absoluutselt süüdi selles olukorras. Sa olid sellel hetkel rahandusminister ja ma soovitan kõigil lugeda selle eel... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Täna on ju küsimus see, kas inimene soovib olla liitunud teise pensionisambaga või mitte. Selle seaduseelnõu võimalus on see, et sa võid olla liitunud, aga see ei ole kohustus, sa võid ka olla liitunud ainult esimese ja kolmanda kui vabatahtliku pensionisambaga. Selles on küsimus. Ja majandussituats... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Taavi! Austatud endine peaminister, sa oled valel teel! Vastupidi, selle seaduseelnõuga antakse võimalus pensionifondidele lisaraha Eesti majandusse tuua. Kui ma väljendusin võib-olla halvasti, siis ma ütlen uuesti, et pensionifondid võtavad laenu ainult siis, kui neil on kasulik seda laenura... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, hea Urmas! Pean hakkama otsima. Ma enne selgitasin seda korra. Pensionifondid võtavad, veel kord ma rõhutan seda, laenu ainult sel juhul, kui nad saavad seda kasumlikult edasi laenata. Ja kolmeks aastaks antakse neile võimalus, et nad võivad oma likviidsusega olla ka miinuses, kui peaks juhtu... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Austatud juhataja! Head kolleegid! Ma alustan sellest, et meie protokollid on eelmisest nädalast ilusti üleval ja kui te lubate, siis ma ei hakka protokolli üks ühele maha lugema. Protokollis on kirjas kõikide komisjoni liikmete küsimused. Kas need meeldisid komisjoni esimehele või mitte, need on kõ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Riigikogu rahanduskomisjoni enamik asus seisukohale, et kindlustusandjate ettevõtlusvabaduse ja õiguspärase ootuse riive on proportsionaalne, sest seaduseelnõus sisalduvad riive leevendamise meetmed tagavad riive sellise intensiivsuse, et seaduse eesmärk kaalub riive üles. Presidendi hinnangul ei ta... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Nii nagu ma ettekande alguses ütlesin, nende punktide puhul hääletati ja hääletamise tulemus oli 6 toetavat ja 5 vastuhäält. Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Maris, väga hea küsimuse eest! Tõesti, sellel teemal oli komisjonis pikem arutelu ja seda küsimust selgitas meile komisjonis Kristo Varend. Me küsisime seda, pidades silmas nii Riigikogu õiguskomisjoni seisukohta kui ka Riigi Teataja poolt. Meie otsus oli komisjonis mitte ühte, teist või kolm... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Jürgen! Ma alustasin sellest, et ma ei hakka protokolli ette lugema, aga ma kohe loen sinu tsitaadid ette, et asjad oleks paigas. Ettekanne on koostatud mõlemast protokollist võetud vastustest. Ühelt poolt on seal Rahandusministeeriumi vastused ja teiselt poolt vastused, mida me hääletasime: ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Aivar, hea küsimuse eest! Me mõlemad oleme ettevõtluses olnud ja ma arvan, et me peaksime ühtmoodi paljudest asjadest aru saama. Aga vahel palju sõltub sellest, kas oled opositsioonis või koalitsioonis. Aga me andsime laenu võtmise võimaluse: Rootsis kehtib praegu pensionifondidel piir 30%, m... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Ütlen vastu, et kui see raha oleks mul praegu pangaarvel, siis see ka põleks ju. Kui minu raha on kuskil pensionifondi pangaarvel, kus ta põleb, siis ma selles fondis tõenäoliselt seda enam ei hoiaks. Ma võtaks selle õigel ajal välja. Aga praegu mul ei ole seda võimalust ja see põleb täpselt ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hea Kaja, aitäh küsimuse eest! Kui laenu võtab pensionifond, siis ta võtab selle maailmaturgudelt. (Saalist öeldakse midagi.) Luba ma vastan, ma sain su küsimusest väga hästi aru. Kui pensionifondid hakkavad laenu võtma, siis nad võtavad seda ühel põhjusel: et seda edasi laenata. Mitte ükski ettevõt... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Riina, hea küsimuse eest! Kui ma peaks hakkama otsast meelde tuletama mõnda asja, siis võib-olla saame ühesuguse vastuse kätte. Nagu me teame, mediaansumma, mis inimesed on kogunud pensionifondi, on 4000 eurot. Me oleme arvestanud seda, et kui inimene läheb pensionile, siis ta elab veel vähem... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Täna hääletab Riigikogu taas kord selle üle, kas anda Eesti inimestele õigus enda kogutud raha üle ise otsustada või mitte. Pensionireformi üle on elav arutelu käinud juba enam kui poolteist aastat ning taas kord tuleb ümber lükata teatud müüdid, mida reformi takistamis... Loe lähemalt

10.03.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:10 Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE) teise lugemise jätkamine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas rahanduskomisjoni algatatud Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu 97 oma 20. ja 25. veebruari istungil. 20. veebruari istungil osales ka Eesti Panga õigusteenistuse juhataja Marek Feldman. Eelnõuga täpsustatakse Eesti Panga Nõukogu koossei... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Peeter, väga hea küsimuse eest! Sa oled lihtsalt ära unustanud, mille pärast me seda seaduseelnõu teeme. Me teeme seda seaduseelnõu lihtsal põhjusel: nõukogu esimees ei esitanud tähtajaks oma kandidaate, ta esitas need nii hilja, need olid ka Riigikogu fraktsioonidega läbi rääkimata. Sellepär... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, Jürgen, hea küsimuse eest! Kui seda eelnõu esimesele lugemisele saadeti või eelnõu kaitsma hakati, kui panga nõukogu esimees oli oma kandidaadid üles seadnud, siis räägiti lausa kolmest Isamaa liikmest. Pärast selgus, et kolme ikka ei olnud, ja lõpuks oli ainult üks. Sel hetkel, kui Mart Laar... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Väga lihtne. Eesti Panga Nõukogu esimehe kinnitab seesama Riigikogu, mitte keegi teine. Riigikogu teeb otsuse, kas toetada seda kandidaati, kelle president välja pakub. Kas see inimene kuulub mõnda erakonda või mitte, seda ei oska täna keegi öelda. Hetkel Eesti Panga Nõukogu esimees kuulub erakonda.... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh väga hea küsimuse eest! Kui lugeda seaduseelnõu, siis siia on väga selgelt kirjutatud sisse klausel, et iga fraktsioon saab esitada oma liikmete hulgast ühe esindaja. Ehk täna on Riigikogus viis fraktsiooni ja iga fraktsioon, sealjuures ka Isamaa Erakond, saab esitada oma esindaja Eesti Panga ... Loe lähemalt

27.02.2020 / 10:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:09 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja ja kolleegid! Ma alustan kohe sellest, et minu jaoks suitsetamine on tabu ja mulle ei meeldi absoluutselt, kui keegi suitsetab. Aga me peame tunnistama, et kõik, mis on keelatud, paljudele meeldib, ja olukorras, kus me täna oleme, selles situatsioonis me peame seda arvestama. Tunnistame... Loe lähemalt

26.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:06 Nairobi rahvusvahelise laevavrakkide eemaldamise 2007. aasta konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (123 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Kui ma seletuskirja loen, siis saan aru, et tehtud on kaks tehnilist täpsustust ja need on alla joonitud. Ühes kohas on juurde kirjutatud sõna "Vabariik". Mis sõna seal enne oli? Vastuvõetavas seaduses on kirjas "Eesti Vabariik kohaldab" ja sõnaga "Vabariik" on midagi m... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Küsin veel. Esimeses paragrahvis on sõna "konventsioon" juurde pandud. Kas see oli samuti enne puudu, nii nagu "Eesti" järelt oli enne "Vabariik" puudu? Loe lähemalt

14:13 Äriseadustiku muutmise seaduse (osa võõrandamine) eelnõu (148 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Võib-olla sa selgitaksid natuke ikkagi lahti seda, mis probleemi me nüüd lahendame ja kuidas me kaitseme kõikide osaühingu osanike huve. Ma olen ettevõtja, mul on väikeaktsionäre. Kuidas neid teavitatakse? Kas neile läheb tähitud kirjaga teade, et midagi võõranda... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Ma ei ole ikkagi vastust saanud sellele, kuidas osade omanikud saavad informatsiooni, et mingit osa soovitakse müüa või pantida. Ja minu jaoks jääb küsitavaks veel see, et kuna osal on omanik, siis kelle osa müüakse või panditakse ja kelle käest luba peab küsima. Kui mina olen selle osa omani... Loe lähemalt

14:32 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (135 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Austatud minister! § 62 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt: "Pikaajalise viisa võib anda välismaalasele, kui [---] tal on piisavad rahalised vahendid, et katta majutus- ja viibimiskulud Eestis viibimise ajal ning tagasi pöörduda oma päritoluriiki või transiidiriiki." Kas siia järele tuleb... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hea juhataja! Austatud minister! Kõigepealt tahan ma öelda, et see on õigele teele minek. See seadus on hea. Aga ma lihtsalt enda jaoks tahaks teavet järgmise asja kohta. Pikaajalise viisa taotlemisel peab inimesel olema kehtiv tervisekindlustuse leping. Aga kui ta tuleb siia kolmandast riigist ja t... Loe lähemalt

15:24 Kogumispensionide seaduse, tulumaksuseaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (119 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Mul on hea meel, et te lähenete asjale õiges suunas. Aga nüüd ma küsin selle kohta, et selle seaduseelnõu puhul on teatud tingimustel võimalik inimestel ikkagi teisest pensionisambast raha välja võtta. Üks põhjus või võimalus tekib siis, kui osaku omanikul tuvastatakse ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Sa rääkisid enne, et iga aastaga palk tõuseb ja teise pensionisamba tootlus võiks olla suurusjärgus 3,6%. Kui ma vaatan selle sajandi algust, kui teise pensionisamba seadus vastu võeti, siis oli Eesti keskmine pension 126 eurot. Täna on see 1. aprillist üle 500 euro eh... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud kogumispensionide seaduse, tulumaksuseaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 119 ettevalmistamist esimeseks lugemiseks 20.... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Esitan Jürgenile lihtsalt väikese arvutuse. Kui viimase 17 aasta jooksul on pension neli korda kasvanud, siis järgmise 17 aasta jooksul võiks sellest 60 eurost saada 240 eurot, aga kahjuks selle seaduse järgi teist sammast ei indekseerita ja 60 eurot jääb ikka 60 euroks. Loe lähemalt

16:57 Sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riigilõivuseaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Austatud minister! Ma vaatan § 36 lõike 2 muudatusi. Me räägime täna vanemliku hoolitsuseta jäänud lastest ning perekodust ja asenduskodust. Siin antakse võimalus, milline isik võiks seda teenust lapsele osutada. Kui punktis 1 on väga selgelt kirjas, milline haridus ja millised kogemus... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hea juhataja! Austatud minister! 1. jaanuarist peavad olema kuue lapsega pered, ei tohi suuremad olla. Ehk igast kolmest perest, mis oli detsembris, peab tekkima nüüd neli peret. Küsimus on lihtne: kas meil on see neljas lisapere igal pool olemas ja ongi 1. jaanuarist kuus last igas peres? Teine kü... Loe lähemalt

17:48 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (127 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Kõigepealt ma tänan sisuka sissejuhatuse ja eelnõu tutvustuse eest, aga mul on ausalt öeldes kurb, et sina, endine minister, püüad pukis natukene valetada. See on nagu kurb. Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatakse ravimite juurdehindluse piirmäärad. Ravimi hinna moo... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Üks väike täpsustus palun: kui haiglaapteegid võivad hakata otse ostma, kas see sinu arvates võiks toimuda ilma riigihanketa? Kust sa võtad praeguste riigihangete puhul, et Euroopa Liidu teised hulgimüüjad ei või pakkumist teha? Kõik sõltub ju esiteks riigihanke ... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Hea juhataja ja head kolleegid! Selle eelnõu idee iseenesest ei ole ju vale ega halb, aga tuleb, nagu siin mõned kolleegidki ütlesid, seadust vaadata tervikuna. Kui keegi arvab, et mina äkki ei tea sellest valdkonnast midagi, siis ma võin öelda, et ma olen selle valdkonnaga viimasel kuuel aastal pra... Loe lähemalt

19:01 Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (141 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Ma arvan, et probleemid on üleval ja kõik saavad sellest aru, et on probleemid. Ja kõik püüavad neid probleeme erinevatest vaatenurkadest lahendada. Saalis on suur hulk inimesi mures, et äkki muudetakse reformi ja muutub midagi, teine pool on mures, et 1. aprill on kohe... Loe lähemalt

12.02.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:04 Kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE) esimene lugemine

Aivar Kokk: Aitäh! Võib-olla sa natukene täpsustad, mille järgi neid kvoote antakse. Mõrdade arv on eri aastatel olnud erinev ja sa loed siin, et 20 ja 30 ja siis on 300. Teine pool on see, et osa rääbist ja tinti – ma küll ei kujuta ette, kuidas tinti teistmoodi püütakse, aga võib-olla on võimalik – püütakse t... Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh! Kõigepealt tahan ma tänada maaelukomisjoni. Te olete õigel teel. Selge, et individuaalkvoot on see, mis lahendab probleemi. Teiselt poolt on muidugi probleem see, et kui te püüate ühe kalaliigi püüdmisel teha nii, et pool on olümpiasüsteem ja pool püütakse kvoodiga, siis see tekitab segadust.... Loe lähemalt

14:44 Eesti Vabariigi ja Guernsey vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (116 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja, kõigepealt ma tänan väga sisuka ettekande eest. Võib-olla sa täpsustad. Kas komisjonis oli ka arutelu sellel teemal, et järgnevatel aastatel tuleb siia üle 50 lepingu eri piirkondade ja riikidega? See on väike saar ligi 60 000 elanikuga. Kas ikkagi Riigikogu liikmed ei ... Loe lähemalt

14:51 Spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Hea ettekandja! Kas sportlastele, kellele on määratud sportlasestipendium, on selle seaduse vastuvõtmise korral tagatud ka kõik sotsiaalsed tagatised: pension, haigekassa ja kõik muu sinna juurde? Loe lähemalt

Aivar Kokk: Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Siin alustati sellest, et hea õigustava ja kõik muu. Ma vaatan, et 1. märts on selle seaduse kehtima hakkamise kuupäev. Tavaliselt, kui selliste maksusoodustuste ja erisuste kohta Riigikogus seadus vastu võetakse, siis antakse vähemalt pool aastat aega üleminekuk... Loe lähemalt

29.01.2020 / 14:00 XIV Riigikogu , III Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:02 Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) teine lugemine

Aivar Kokk: Hea juhataja! Head kolleegid! Alustan sellest, mis on selle pensionireformi põhieesmärk. See on anda inimestele õigus iseseisvalt investeerida vara, mis täna suunatakse kohustuslikus korras pensionifondi. Samal ajal on oluline, et pensionifondid edaspidi investeeriks Eesti majandusse ja teeniks nend... Loe lähemalt

Aivar Kokk: ... ümber mõelda ja mitte võtta raha välja. Siin räägiti vahepeal, et kolmel korral oleks nagu parem välja võtta, siis inimene saab üheksa kuud enne otsuse teha ja siis ei saa enam ümber mõelda. Need otsused tehti rahanduskomisjonis, olles kuulanud ära eri osapooled. Kui räägitakse, et see arutelu o... Loe lähemalt