Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista
Stenogrammid: 197Ava/Sulge kõik
22.10.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:08 Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eesti keele elujõu, arengu ja õppe tugevdamiseks“ eelnõu (60 OE) esimene lugemine

Aadu Must: Austatud juhataja! Head ametikaaslased! Riigikogu kultuurikomisjon arutas käesolevat eelnõu teisipäeval, 8. oktoobril. Koosolekut juhatas komisjoni esimees. Kohal olid kõik komisjoni liikmed peale Katri Raigi ja Kristina Šmigun-Vähi. Algatajapoolse ettekande tegemise ülesanne oli komisjoni esimehel,... Loe lähemalt

Aadu Must: Ka mulle meeldib vaadata maailma nii, et mina seisan keskel ja teised tiirlevad ümber minu – see käib väite kohta, et meie eelnõu oli vastus Reformierakonna eelnõule. Ei olnud. Tegelikult me jäime hätta juba hoopis teiste asjadega ja varem, nii et ei ole see ainuke häda, mida Jürgen näeb. Põhimõte o... Loe lähemalt

Aadu Must: Julgen öelda, et ma olen mitmes aspektis teiega täiesti ühte meelt. Kindlasti ei ole see dokument see, mis määrab ära meie arengu jumal teab kui pikaks ajaks tulevikus. Ma kordan, et see on tõesti vaid esimene samm. See, et me kõik peame edasi töötama, et tuleksid järgmised ja tugevamad sammud, on ... Loe lähemalt

Aadu Must: Aitäh! Komisjonis oli tõepoolest juttu sellest, kui nõudlik kõnealune dokument on. Lepiti sellega või oldi enam-vähem konsensusel selles, et see ei ole kaugeltki meie unistuste tipp. Aga nenditi ka seda, et kolm fraktsiooni peavad alustuseks mõistlikuks kõik need punktid realiseerida, et me ei oleks... Loe lähemalt

Aadu Must: Tegelikult ei olnud küsimus päris korrektne. Mulle meeldib vastata ja ma võiksin rääkida sellest, mida arutati ühes teises komisjonis või näiteks Keskerakonna juhatuses, ja sellest, kas seal keegi kuulis mingit Kõlvarti avaldust või mitte ja kas sellega oldi nõus ühinema või mitte, aga teate, reglem... Loe lähemalt

Aadu Must: Nagu ma ütlesin, tõukus see asi mõningatest suurtest lünkadest, mis on meie seadustes. Eelkõige arengukavade poole pealt. Esimene põhjus selle dokumendi väljatöötamiseks ei olnud poliitiline soov kellelegi midagi tõestada, vaid praktiline suhtumine sellesse, et vajalik eesti keele arengukava, vaban... Loe lähemalt

09.10.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:05 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (37 SE) esimene lugemine

Aadu Must: Aitäh, hea juhataja! Hea Valdo! Mul on teistpidi häda. Mul on mõned inimesed, kes elavad Siberis või elasid Siberis, eestlased, kes kunagi sinna välja saadeti, kelle vanemad maha lasti, kes tulevad ja mõnede arvates edvistavad optanditunnistusega, kus on peal Eesti riigi pitsat ja Välisministeeriumi... Loe lähemalt

16:06 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (39 SE) esimene lugemine

Aadu Must: Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Kultuurikomisjon arutas seda eelnõu esmaspäeval, 23. septembril. Kohal olid kõik komisjoni liikmed, samuti komisjoni ametnikud Angelika Berg ja Urvo Klopets. Kutsutud olid haridus- ja teadusminister Mailis Reps, üldharidus-, keele- ja noortepoliitika asekantsler ... Loe lähemalt

Aadu Must: Ma saan teha ainult selle prognoosi, et edasi me menetleme seda vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorrale. Loe lähemalt

Aadu Must: Mina arvan ka. Loe lähemalt

Aadu Must: Kuna see väide oli esitatud küsimuste plokis, siis ma pean vähemalt kommenteerima ja ütlema, et ma olen ka 18 aastat olnud ühe suure omavalitsuse eesotsas ja julgen öelda, et hindan väga kohalike omavalitsuste pädevust. Ka eelnõu arutelul esitatud kahtluste puhul, kas kohalikud omavalitsused on tase... Loe lähemalt

Aadu Must: Korrektne vastus on, et seda komisjon ei arutanud. Küll aga oleme viimaste koosseisude ajal korduvalt arutanud seda, et on olnud püüdlusi teha lausa eraldi suured võimsad institutsioonid, kes peaksid hakkama kõiki inimesi eksamineerima. Võib-olla te mäletate – ma ei tea, kas see oli teie ajal või ve... Loe lähemalt

Aadu Must: Seda mina ei pakkunud. Ma tutvustasin kunagisi arutelusid. Loe lähemalt

Aadu Must: Tõepoolest, kohal olnud ministeeriumiametnikud rääkisid (eelkõige rääkis sellest Sille Uusna), milline on olnud kontrollmehhanismi ja eriti tagasiside praktika sel n-ö Ligi-järgsel perioodil. Väideti, et kontrollsüsteemi või tagasisidesüsteemi on täpsustatud ja edasi arendatud, et ajalugu ei jäänud ... Loe lähemalt

Aadu Must: See oli täiesti paratamatu. Tegelikult tulid jutuks, episoodilis-fragmentaarselt kahjuks küll, väga paljud eelnõud, mis on samast komisjonist läbi käinud, sest inimestel on ajaloomälu ja nad mäletavad, millest enne juttu on olnud. Tegelikult on haakumispunkt olemas, aga nagu te ise väga hästi näete,... Loe lähemalt

25.09.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:10 Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE) esimese lugemise jätkamine

Aadu Must: Austatud juhataja! Head kolleegid! Eile jutuks olnud ja palju kirgi ja arvamusi tekitanud põhikooliseaduse muutmise teema oli Riigikogu kultuurikomisjonis arutusel 16. septembril. Kohal olid kõik komisjoni liikmed. Tunnetades ootust mulle järgnevate etteastete osas, jätan nimekirja nimeliselt ette l... Loe lähemalt

Aadu Must: Tegelikult on kogu vaidlus, eriti ajakirjanduses, kandunudki n-ö filoloogilisele teemale või nimetusele. Põhimõtteliselt kogu meie arutelu lõpptulemus oli see, et me saime aru, et me võime ka kõik testid uuesti eksamiks nimetada ja teha aasta jooksul kas või iga aineploki kohta kuus eksamit, kui kel... Loe lähemalt

Aadu Must: Ma hakkan peale lõpust. No nähtavasti mitte ainult kultuurikomisjon, vaid ka kogu saal otsustab lõpuks, mis on ikkagi selle dokumendi jõustumise tähtaeg. Ja see, mis perioodi ta täpselt lõpuks kajastab ja milline lend siis selle seaduse järgi lendab, on omaette küsimus. Küll aga tahaksin vastata ise... Loe lähemalt

Aadu Must: Nii ja naa. Selle eelnõu diskussioon oli hästi lai eelkõige selle tõttu, et haridusprobleemid on üldse tõsised, teravad ja mõjutavad meie tulevikku ja ka antud eelnõu arutades tulid sisse paralleelteemad. Pidevalt tulid sisse küll õpetajate palgad, küll töö ebavõrdsus, tuli sisse koguni see, kas näi... Loe lähemalt

Aadu Must: Küsimus on hästi asjalik ja küll tahaks vastata. Ma natukene olen kimbatuses, sest kui ma nüüd hakkan vastama, et ma kõike tean, siis komisjonikaaslased ütlevad, et kuule, meil seda ju ei arutatud. Nii see tõepoolest oli. Need nüansid ilmselt tulevad teise ja kolmanda lugemise vahel. Aga omalt poolt... Loe lähemalt

10.09.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , II Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:06 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" eelnõu (2 OE) esimene lugemine

Aadu Must: Austatud juhataja! Head kolleegid! Ma pean juba ette vabandama, et ma ei saa niisugust heietust ja siltide kleepimist ja vusserdamist, nagu just äsja kuulsime, harrastada, sest ma esitan komisjoni ettekande ja komisjonis silte ei kleebitud, vusserdamisega ei tegeletud ja räägiti asjast üsna napilt j... Loe lähemalt

Aadu Must: Ma olen natuke raskes olukorras. Ma küsin kõigepealt juhatajalt luba, kas ma võin alustada isiklikku diskussiooni küsimustele vastamisel komisjoni kaasettekande raames. Kui tohin, siis ma meeleldi vastan. Loe lähemalt

Aadu Must: Luban endale väikese loomingulise momendi ja ütlen tõepoolest ka enda arvamuse. Tegelikult võib Riigikogu ühte ja sama küsimust lahendada põhimõtteliselt erinevate mudelite järgi. Põhiskaalal on kaks võimalust: kas revolutsiooniline või evolutsiooniline. Revolutsiooniline on see, kui keegi annab käs... Loe lähemalt

Aadu Must: Hääletustulemus oli see: suunata eelnõu suurde saali. Punkt. Keegi ei protestinud. Loe lähemalt

Aadu Must: Meil on tänast teemat hirmus raske hoida täpselt selles karbis, nagu reglement ette näeb. Kui me nüüd karbist räägime, siis see eelnõu, mis eile üle anti, ei ole veel kultuurikomisjoni laual. Riigikogule on ta üle antud ja ta tuleb siia. Kas lugupeetud Vilja arvab, et me siis seda ei aruta või? Aga ... Loe lähemalt

Aadu Must: Oi, seda te näete tablool muidugi ka. Me arutasime ja leiame, et olukorras, kus on olemas konkreetsem, reaalseid tegevusi kajastav eelnõu, me tänase otsuse poolt ei hääleta. Vähemalt mina ei hääleta. Loe lähemalt

Aadu Must: No kultuurikomisjon, jah, ei ole arutanud seda, mis Keskerakond mõtleb ja ütleb, aga – ja võimalik, et see tuleneb fraktsiooni ettekandest, võimalik, et mitte – ma olen ise ka erakonna juhatuses järjekindlalt ja laialt toetanud seda ning töötanud selle heaks, et domineeriks evolutsiooniline tee ja ... Loe lähemalt

Aadu Must: Jälle olen, nagu öeldakse, kahepidises olukorras, sest ma olen komisjoni ettekandja ja püüan selles rollis olla peaaegu et korrektne, aga küsimused tulevad kõik selle kohta, et mis sa ise arvad, mis sa tahad ja mis sa teed. Komisjoni nimel saan ma öelda seda, et me kindlasti võtame ka eile esitatu e... Loe lähemalt

Aadu Must: Oi, sa esitasid selles mõttes ohtliku küsimuse, et ajaloolase käest ei tohi ka tuleviku kohta ajalugu mainides küsida. Kangesti on tahtmine rääkida kõigist seni katsetatud teedest, eriti umbteedest, mis on olnud, ja sellest kurjast, mis sellega on kaasnenud. Ma ise olen seda meelt, et rutata tuleb m... Loe lähemalt

Aadu Must: Urmas, no kuidas ma nüüd vastan? Ma vastan vist öeldes, et vähemalt Keskerakond ei ole sellele küll mitte mingil hetkel pidurit pannud, et arengud siiski nii läheksid, ja väga tugeva keelekümbluskooli üle rõõmustan ma koos teiega. Nii et see on tõesti meie ühiste pingutuste tulemus, et Tartus on pär... Loe lähemalt

Aadu Must: Keeleõppe teemad ja eesti keele õpetamise teemad on komisjonis tõesti korduvalt üleval olnud, mitte alati küll sõnastatuna nii, et see on eesti keelele ülemineku teema. Aga just see, mille kohta te küsite, et kas ka vanadele inimestele jne, see on olnud mitmel korral, küll elukestva õppe, küll muud... Loe lähemalt

Aadu Must: Aitäh! Ma kasutan nüüd täiesti teadlikult ja meelega seda võimalust, et komisjoni ettekandjal on õigus küsimustele ka mitte vastata. Me ei ole harjunud esitama etteantud vastuseid. Loe lähemalt

12.06.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:02 Istungi rakendamine

Aadu Must: Aitäh, lugupeetud juhataja! Ma pean tunnistama, et mul on selle diskussiooni juures natukene piinlik. Ma tegelikult mõistan kõiki osapooli. Opositsiooni ülesanne ongi pinget kruvida kas või obstruktsioonini välja, aga me üldiselt oleme harjunud püüdma siiski teha kvaliteetseid otsuseid. Kui vaadata,... Loe lähemalt

30.05.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:04 Riigikogu otsuse "Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni moodustamine" eelnõu (3 OE) teine lugemine

Aadu Must: Austatud juhataja! Head kolleegid! No ma ei saanud jätta siia pulti tulemata, kuna kolleeg Kalle Palling kogu aeg tahab, et ma midagi räägiksin. Ma siis püüan ka rääkida. Kõigepealt seda, et kultuurikomisjoni teemade ring on tõesti lai. Ja ta on lai sellepärast, et eelmise tosina aasta jooksul on ol... Loe lähemalt

27.05.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:17 Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmetest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (19 OE) esimene lugemine

Aadu Must: Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! See eelnõu kujutab endast juba sõitma hakanud rongi teist vagunit. Kultuurikomisjoni ülesanne on ette valmistada otsused mitme kultuurivaldkonda kuuluva nõukogu liikmete kohta. Selle konkreetse eelnõu ettevalmistamine oli üsna lihtne. Kultuurikomisjon ei arvanud... Loe lähemalt

15:21 Riigikogu otsuse "Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (20 OE) esimene lugemine

Aadu Must: Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Järgmine eelnõu on tänaseks kultuurikomisjoni esitatud kolmevagunilise rongi viimane vagun. Seda eelnõu arutasime samuti 13. mail ja kuulasime enne ära eri fraktsioonide ettepanekud kandidaatide kohta. Eelnõu näeb ette nimetada rahvusooperi nõukogu liikmeteks Rii... Loe lähemalt

13.05.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

Aadu Must: Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Kultuurikomisjon annab Riigikogu menetlusse kolm otsuse eelnõu: Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmetest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu, Riigikogu otsuse "Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu ja Riigikogu otsuse "Eesti Rahv... Loe lähemalt

13.02.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

15:41 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (775 SE) teine lugemine

Aadu Must: Aitäh! Mina komisjoni istungil ei osalenud ja seetõttu tuginen neid väiteid hinnates eelkõige sellele, mida te kõnepuldist räägite. Ma sain aru, et parandusettepanekutesse, mis see rühm inimesi esitas, on teil peaaegu heatahtlik suhtumine, aga te ei tea, kas neid arutada komisjonis või suures saalis... Loe lähemalt

Aadu Must: Head kolleegid! Mina ei suitseta ja mul puudub isiklik suurem huvitatus asjast. Ma ei kavatse ka hakata ühe või teise kauba maaletoojaks või väljaviijaks, aga e-sigareti ja eriti kuumutatavate tubakatoodete probleem on mulle ametiga kaasa tulnud. Tartu tudengid on teinud jõulisi avaldusi ja üldse rä... Loe lähemalt

Aadu Must: Mul on ka protseduuriline küsimus. Te ütlesite, et parandusettepanekute tähtaeg on kümme päeva. Kas kellelgi on õigus teha ettepanek määrata lühem parandusettepanekute tähtaeg? Loe lähemalt

21:35 Muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE) teine lugemine

Aadu Must: Austatud kolleegid! Meie ees olev seaduseelnõu on, nagu öeldakse, kaua tehtud kaunikene. Selle eelnõu esimene lugemine toimus 2018. aasta 29. septembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, 2018. aasta 10. oktoobriks esitas Eesti Vabaerakonna fraktsioon kaks muudatusettepanekut, need on loetel... Loe lähemalt

Aadu Must: Tõepoolest, muinsuskaitseseadus on see, mis haakub päris mitmete seadustega, eelkõige ehitusseadustikuga. Põhimõtteliselt viisid viimased konsultatsioonid sellele tulemusele, et kui mõni probleem on ehitusseadustikus täpselt ja hästi fikseeritud, siis meie püüame seda järgida. Seletuskirjas on või p... Loe lähemalt

Aadu Must: See on nüüd tõepoolest see, millest me oleme komisjonis rääkinud. Sellel teemal konsulteerisime veel eraldi muinsuskaitseametnikega. Põhimõte on see, nii nagu vestluses Siim Raiega sai sõnastatud, et muinsuskaitse jätkuvalt võitleb selle vastu, et gooti stiilis ehitisele pandaks lifti jaoks kuhugi v... Loe lähemalt

Aadu Must: See oli üks tõsistest teemadest. Looduslike pühapaikade teema on üleüldse selline, et varem olid looduslikud pühapaigad seaduses formuleeritud arheoloogiamälestistena, arheoloogid olid sellele vastu, sest üsna tihti on neil paikadel arheoloogiaga vähe pistmist ja tervel real juhtudel on dokumenteeri... Loe lähemalt

22:28 Kõrgharidusseaduse eelnõu (725 SE) teine lugemine

Aadu Must: Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Kõrgharidusseaduse eelnõu on järjekordne kultuurikomisjoni suur ja kaua tehtud kaunikene eelnõu, millega läks palju aega. Seda kindlasti ka sellepärast, et kaasatud olid tõepoolest jällegi kõik väga erinevad huvirühmad. Õnneks oli sellest juttu juba esimesel luge... Loe lähemalt

Aadu Must: Aa, selge. Probleeme oli tenuuriga, probleeme oli ka sotsiaalsete hüvitistega, oli emeriitide probleem. Me aktsepteerime seda, et on võetud kurss dotsendi ametinimetuse kadumisele. Õnneks tuli äkki meelde, et meil on olemas sellised inimesed nagu emeriitprofessorid ja emeriitdotsendid. Komisjon leid... Loe lähemalt

30.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:10 "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020". 2018. aasta täitmise aruanne

Aadu Must: Austatud juhataja! Head kolleegid! Sedasama aruannet kuulasime ka kultuurikomisjonis ja ütlen lühidalt, et komisjon jäi arvamusele, et ülekaalukalt on meie koostöö kulgenud väga sümpaatselt, vastastikuse mõistmise ja edasipüüdlikkuse vaimus. Ma otsustasin, et ei hakka kordama kõike seda, mida kultuu... Loe lähemalt

Aadu Must: Viimasena räägiksin mõnest asjast, millest tänagi korduvalt juttu oli. Pean silmas muinsuskaitseseadust. Muinsuskaitseseadusega on tõepoolest ära tehtud suur töö, aga kuna ma olen näinud mitme muinsuskaitseseaduse menetlemist, siis tean, et loomulikult ei saa see seadus kunagi valmis. Kui ühiskond ... Loe lähemalt

24.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:15 Autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (757 SE) esimene lugemine

Aadu Must: Aitäh, juhataja! Hea ametivend Tarmo! Mulle läks väga hinge see hingestatud esinemine ja need nostalgilised viited. Mulle meeldib eriti see "ja meil on aega veel, meil on aega veel" – muusika hakkaski kõrvus helisema. Samuti ma olen selle poolt, et autorite õigusi tuleb kaitsta ja neid aidata, nii e... Loe lähemalt

16.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:09 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas

Aadu Must: Austatud härra peaminister! Lugupeetud asespiiker! Head sõbrad-kolleegid! Kuulates tänast ettekannet teadus- ja arendustegevusest, valdasid mind erinevad tunded. Ühelt poolt oli ettekandes hästi palju meeldivat ja teiselt poolt ma tundsin ennast dinosaurusena, sest samasuguseid ettekandeid olen mina... Loe lähemalt

Aadu Must: Vanasti, kui ma olin noor parlamendiliige, siis ma vaimustusin igast asjast ja kippusin plaksutama ka sellisel kohal, et pärast öeldi, et valel kohal plaksutasid, see oli ainult aruandekõne, mitte eelarvejuhis. Praegu olen ma jälginud ka seda, millega tegeleb Haridus- ja Teadusministeerium. Mulle on... Loe lähemalt

16:06 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (775 SE) esimene lugemine

Aadu Must: Lugupeetud asespiiker! Lugupeetud komisjoni esimees! Miks te selle kuumutatava sigareti siis põlu alla panite, maha hääletasite? Meil Tartus Rootsist tulnud tudengid ütlevad, et nad tahavad Rootsi eeskujul teha ka tubakasuitsuvaba Tartut või ülikoolilinnakut. Ma ise ei suitseta, mul puudub oma kog... Loe lähemalt

18.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:35 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE) esimene lugemine

Aadu Must: Aitäh, lugupeetud juhataja! Tegemist on päris põneva probleemiga ja see on aastatepikkuse sabaga. Mul on küsimus: kas seda printsiipi, millest te äsja rääkisite, ei võiks nimetada Jürgen Ligi printsiibiks? Ma olen kunagi ka ajalehes sellest kirjutanud. Esitasid ministrile – siis ta oli rahandusminis... Loe lähemalt

12:25 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (778 SE) esimene lugemine

Aadu Must: Lugupeetud komisjoni esimees! Ma üldiselt olen jälginud selle seaduseelnõu valmimist. Kas parandusettepanekute menetlemise käigus on komisjonil kavatsus vaadata läbi ka teisi punkte peale vangistusseaduse? Ma konkreetselt mõtlen seda, kas ei oleks otstarbekas äkki konsulteerida veel ka arhiivinõukog... Loe lähemalt

13.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:08 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (709 SE) esimene lugemine

Aadu Must: Aitäh, juhataja! Lugupeetud ettekandja! Eesti Vabariigis on kodakondsuse küsimusi pika aja kestel lahendatud mitte seaduste alusel, vaid, ütleme, kohturegulatsioonide alusel. Nähtavasti olete tuttav ka Albert Märdini kohtuasjaga – tegelikult oli ta küll Märtin –, kelle case'i puhul Eesti kohtud võts... Loe lähemalt

Aadu Must: Austatud juhataja! Head kolleegid! Ma ei ole kunagi olnud siseminister, aga ma olen näinud kodakondsuse ümber toimunud heitlusi teiselt poolt. Ma olen näinud seda, mis on säilitatud ja talletatud ajaloodokumentides, ja mis on olnud praktilised sammud, mitte ainult seaduse teooria, vaid ka seaduse pr... Loe lähemalt

11:56 Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (731 SE) esimene lugemine

Aadu Must: Austatud esimees! Head kolleegid! Kultuurikomisjonis oli sellest seadusest tõesti palju juttu ja üksmeelt oli tegelikult rohkem, kui praegu lõppotsusest välja paistab. Seda, et valdkond on ülimalt oluline, ei eitanud keegi. Seda, et Vabaerakond väärib tunnustust selle teema lauale toomise eest, e... Loe lähemalt

04.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:36 Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" eelnõu (682 OE) esimene lugemine

Aadu Must: Lugupeetud juhataja! Head ametivennad! Ma kuulasin hoolega, mida täna sellest tähtsast probleemist räägitakse. Jäi mulje, et räägitakse küll asja vormist, sisust aga rohkem nagu kass ümber palava pudru käies. Räägitakse natuke sellest, kes on poolt või vastu, ent mille poolt, täpselt ei tea. Pos... Loe lähemalt

Aadu Must:  ... ja see olukord, milles praegune valitsus selle valdkonna üle võttis, oli ikka päris masendav küll. Ja on ka teine lihtne talupojatarkus. Eesti talupoeg ütleb, et kui kõik räägivad sellest, et on aeg hakata laadalt koju sõitma, siis tuleb ühel mehel mõte, et nüüd peaks arutama, mida laadale veel... Loe lähemalt

14.11.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

20:09 Kõrgharidusseaduse eelnõu (725 SE) esimene lugemine 

Aadu Must: Hea juhataja! Austatud minister! Austatud arvukad kolleegid! Kultuurikomisjon on nii käsitletavat seaduseelnõu kui kohe sellele järgnevat suurt kõrgharidusseadustiku paketti arutanud aastaid. Huvitav oli täheldada, et terve hulk nendest küsimustest, mis siin saalis tõstatati, on meil samuti korduval... Loe lähemalt

26.09.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:33 Muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE) esimene lugemine

Aadu Must: Austatud juhataja! Head kolleegid! Kultuurikomisjon arutas muinsuskaitseseadust 18. septembril ja põhjaliku ettekande tegi kultuuriminister Indrek Saar. Lisaks talle osalesid diskussioonis aktiivselt tema meeskonna liikmed: õigus- ja varahaldusosakonna juhataja Merle Põld, samuti muinsuskaitsenõunik... Loe lähemalt

Aadu Must: Aitäh selle küsimuse eest, milles me oleme üsna ühel arvamusel! Loe lähemalt

Aadu Must: Hea kolleeg Peeter Ernits ise teab Eesti olusid päris hästi. Mitte kõik muuseumid ei ole üldse Kultuuriministeeriumi all, nii et kõiki neid ühte patta panna ei saa. Nähtavasti ei anta mingit loomamuuseumi arheoloogide kamandada. Nii see ilmselt on. See on eelnõu, mis alles komisjoni jõudis, see ei o... Loe lähemalt

Aadu Must: Ütlen teistpidi: nende teemade üle käib kogu Euroopas väga tõsine diskussioon. Mulle meenub ühe Hollandi kolleegi ettekanne, kes rääkis just muinsus- ja looduskaitse vahekorrast. Tema arvas küll niimoodi, et n-ö rahvusliku kultuuripärandi ja rahvusliku mälu säilitamine nii looduskaitse kui ka muinsu... Loe lähemalt

Aadu Must: Peaks siis kuidagi pikemalt vastama. Tõepoolest, komisjonis olid samad meeleolud. Kui sa üle õla tagasi vaatad, siis kuuled kinnitust, et me just selles suunas liigumegi. See on asja üks pool. Teine pool on veel see, et seda ohtu, et me kõik ütleksime, et mõnel muistisel tuleb taastada 1656. aasta n... Loe lähemalt

Aadu Must: Võib-olla oskab vastata keegi ... Vaat, ma läksin eelmisest Riigikogust enne ära, kui see eelnõu saali tuli. Võib-olla Urve või keegi ütleb. Väljatöötamiskavatsus oli juba siis olemas. Nii et seda on läbi mitme koosseisu menetletud ja tõepoolest ei ole ma kuulnud etteheidet selle dokumendi puudumise... Loe lähemalt

19.09.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

Aadu Must: Austatud juhataja! Head kolleegid! Kultuurikomisjon soovib üle anda kaks eelnõu. Kuigi jüripäev on veel kaugel, on Riigikogus täheldatud olulisi liikumisi ja selle liikumise ääremaad puudutavad ka Riigikogu töövaldkondi. Seoses Igor Gräzini lahkumisega parlamendist tuleb parlamendi esindajaga täita ... Loe lähemalt

13.09.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Venekeelsete lasteaedade ja koolide üleminek eestikeelsele õppele" arutelu

Aadu Must: Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Lugupeetud külalised! Eksperdid! Ma ei räägi päris fraktsiooni nimel. Mul on küll suur pakk pabereid, mille võiks ju ette lugeda, aga kuulates tänast arutelu, tekkis mul sügav veendumus, et tegemist ei ole ühe, teise ega kolmanda erakonna küsimusega, vaid Eesti r... Loe lähemalt

Aadu Must: Nähtavasti on üks lahendus siiski see, et Eesti riigis peab olema tugev vastutaja, kes ikkagi tegeleb keelega, keele uurimisega. Väga häid näiteid toodi siin, öeldi, et asi peab olema teaduspõhine. Peab muidugi. Aga ma tõlgin ära headele kolleegidele ja iseendale, mis see teaduspõhine tähendab. Tead... Loe lähemalt

06.06.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

18:16 Isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (616 SE) teine lugemine

Aadu Must: Austatud juhataja! Head kolleegid! Mul on oma töö tõttu tulnud juba aastakümneid isikuandmete kaitse seadustega tegeleda. Varasematele peale vaadates võin öelda, et edasiminek on tohutult suur olnud, ja ikka sümpaatses suunas. Mäletan, kui esimesed isikuandmete kaitse seadused tekitasid nii suure se... Loe lähemalt

Aadu Must: ... senist praktikat ja eri maade arhiivides rakendatavat praktikat, kus õigus anda juurdepääsuluba oma vanemate või teatud isiku isikuandmetele on reeglina ülenejatel või alanejatel sugulastel. Meil leiti, et see tuleks asendada pärijate punktiga. Seletati – see käib isegi seletuskirjast läbi –, e... Loe lähemalt

Aadu Must: Parandusettepaneku esitajana ma palun seda ettepanekut hääletada. Loe lähemalt

05.06.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:02 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Riigireform ja hea halduse põhialused" arutelu

Aadu Must: Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea õiguskantsler! Ma olin mõelnud küsida küll eelnevalt ettekandjalt, aga kuna rong sõidab kiiresti, siis ma esitan nüüd teile hoopis teise küsimuse. Esiteks väljendan muidugi lootust, et sellest reformist asja saab, ja oma rõõmu selle üle, kuna ka Keskerakonna valmiva p... Loe lähemalt

30.05.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:10 "Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise lepingu, millega muudetakse kaubandus-, arengu- ja koostöölepingut" ratifitseerimise seaduse eelnõu (606 SE) teine lugemine

Aadu Must: Ma kuulasin naudinguga Henn Põlluaasa sõnavõttu või, vabandust, ettekannet. See tuli hämmastavalt tuttav ette. Peaaegu sama tekst ilmus 1919. aastal mitmetes Saksamaa ajalehtedes, kus täpselt samades kuritegudes nagu praegu Lõuna-Aafrika Vabariigi juhtkonda süüdistati kommunismi teele asunud Eesti A... Loe lähemalt

15.05.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:35 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (611 SE) esimene lugemine

Aadu Must: Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Riigikogu kultuurikomisjon arutas teile äsja tutvustatud eelnõu oma korralisel koosolekul, mis toimus 8. mail. Kohal olid peaaegu kõik komisjoni liikmed, puudus Heidy Purga. Osalema olid kutsutud ka Haridus- ja Teadusministeeriumi õigusosakonna jurist Indrek... Loe lähemalt

Aadu Must: No võiks ju vastata lihtsalt, et seda komisjonis ei arutatud, aga see ei oleks õige selles mõttes, et sellest on olnud juttu komisjoni varasematel koosolekutel. Kui üldistada mitte selle koosoleku, vaid kultuurikomisjoni üldist suhtumist, siis on leitud, et sellist nähtust on esinenud ja see peab jä... Loe lähemalt

Aadu Must: Alustan küsimuse algusest. Valitsuse esindaja viibis meie istungil ja esitas ka valitsuse ja haridusministeeriumi seisukoha. Lisaks tutvustas ta kogu selle probleemi arutelu ajalugu. Tõsi, mitte eelmisest aastatuhandest peale, vaid ainult alates aastast 2006. Täiesti üheselt väideti, et seni kehtiva... Loe lähemalt

09.05.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

17:52 Isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (616 SE) esimene lugemine

Aadu Must: Aitäh, lugupeetud esimees! Hea minister! Ma tunnustan selle seaduse läbivaatamisel ja kohandamisel tehtud tööd. See võtab maha palju pingeid, mis varem olid ajaloo uurijatel, ka perekonnaloo uurijatel, sest mingil ajal tuli ajaloolastel seadusi rikkuda, seda õiguskantsleri vaikival nõusolekul, kes ü... Loe lähemalt

09.04.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:06 Arupärimine puidurafineerimistehase püstitamiseks ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks riigi eriplaneeringu algatamise kohta (nr 422)

Aadu Must: Austatud juhataja! Lugupeetud peaminister! Head kolleegid! Ma vahepeal tundsin, nagu oleks siin natukene arutlusel ka minu personaalküsimus, sest eelmise aasta novembris Tartu Linnavolikogu esimehena ma tõstatasin teema, et võimaliku puidurafineerimistehase küsimus tuleb võtta linnavolikogu erakorra... Loe lähemalt