Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista

Istungid ja stenogrammid, 18.12.2018 - 18.02.2019

18.02.2019
18.02.2019 / 15:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:03 Vaba mikrofon

15.02.2019—17.02.2019
Istungeid ei toimu 15.02.2019—17.02.2019
14.02.2019
14.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Infojulgeolek, sellega seotud ohud demokraatiale ja õigusriigile" arutelu

12:06 Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (786 SE) teine lugemine

12:21 Politsei ja piirivalve seaduse, päästeteenistuse seaduse ning kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (768 SE) teine lugemine

12:44 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (658 SE) teine lugemine

13.02.2019
13.02.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:03 Väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (639 SE) teine lugemine

14:07 Käibemaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (763 SE) esimene lugemine

14:19 Pandikirjaseaduse eelnõu (760 SE) kolmas lugemine

14:22 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (722 SE) kolmas lugemine

14:44 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (663 SE) kolmas lugemine

14:56 Vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (680 SE) kolmas lugemine

14:57 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (799 SE, ühendatud eelnõud 505 SE ja 729 SE) kolmas lugemine

15:08 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE) teine lugemine

15:36 Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (733 SE) teine lugemine

15:41 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (775 SE) teine lugemine

19:09 Tööstusheite seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (736 SE) teine lugemine

19:52 Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (721 SE) teine lugemine

19:59 Kaubamärgiseaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (765 SE) teine lugemine

20:04 Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (752 SE) teine lugemine

20:16 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (778 SE) teine lugemine

20:31 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE) teine lugemine

20:52 Riikliku statistika seaduse ja avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (794 SE) teine lugemine

20:56 Raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (795 SE) teine lugemine

21:02 Kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (793 SE) teine lugemine

21:05 Sadamaseaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (780 SE) teine lugemine

21:35 Muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE) teine lugemine

22:28 Kõrgharidusseaduse eelnõu (725 SE) teine lugemine

22:48 Tallinna Ülikooli seaduse eelnõu (726 SE) teine lugemine

22:56 Eesti Maaülikooli seaduse eelnõu (727 SE) teine lugemine

23:05 Eesti Kunstiakadeemia seaduse eelnõu (730 SE) teine lugemine

23:09 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seaduse eelnõu (728 SE) teine lugemine

23:12 Riigikogu otsuse "Rahvahääletuse korraldamine ÜRO globaalses rändepaktis osalemise küsimuses" eelnõu (764 OE) esimene lugemine

13.02.2019 / 13:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Valitsusliikmete osalus vaenu õhutamisel ja libauudiste levitamisel

13:09 Taasistutuse kohustus

13:17 Õppekeel

13:25 Suurürituste turvamine

13:31 Teadus- ja arendustegevuse rahastamine

13:40 Pensionid

13:49 Kodakondsus

13:57 Sisekaitseakadeemia tulevik

12.02.2019
12.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (667 SE) kolmas lugemine

10:05 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

13:22 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (789 SE) teine lugemine

13:54 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (788 SE) teine lugemine

11.02.2019
11.02.2019 / 15:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:02 Vaba mikrofon

01.02.2019—10.02.2019
Istungeid ei toimu 01.02.2019—10.02.2019
31.01.2019
31.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Riigikogu otsuse "Priit Pikamäe Riigikohtu esimehe ametist vabastamine" eelnõu (787 OE) esimene lugemine

10:08 Riigikogu otsuse "Villu Kõve Riigikohtu esimehe ametisse nimetamine" eelnõu (796 OE) esimene lugemine

10:43 Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (667 SE) teine lugemine

10:52 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (663 SE) teine lugemine

11:37 Hongkongi laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (791 SE) esimene lugemine

30.01.2019
30.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:02 Veeseaduse eelnõu (643 SE) kolmas lugemine

14:04 Tulumaksuseaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu (770 SE) kolmas lugemine

14:06 Tõestamisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (719 SE) kolmas lugemine

14:08 Kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (769 SE) kolmas lugemine

14:10 "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020". 2018. aasta täitmise aruanne

15:26 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (799 SE, ühendatud eelnõud 505 SE ja 729 SE) teine lugemine

16:01 Pandikirjaseaduse eelnõu (760 SE) teine lugemine

16:10 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (759 SE) teine lugemine

16:15 Vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (680 SE) teine lugemine

16:24 Eesti Vabariigi ja Valgevene Vabariigi sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (790 SE) esimene lugemine

16:40 Riigikogu otsuse "Rahvastikupoliitika põhialused aastani 2035" eelnõu (779 OE) esimene lugemine

30.01.2019 / 13:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Sotsiaalvaldkonnas toimuv

13:08 Sanktsioonid inimõiguste rikkujate vastu

13:15 Antarktika ekspeditsioon

13:23 Haldusala riigihanked

13:32 Keelatud annetuse juhtumite menetlemine

13:41 Keskerakonna programm

13:50 Uskumatu SKAIS2

29.01.2019
29.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Riigikohtu liikme Velmar Breti ametivanne

10:03 Kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (776 SE) teine lugemine

10:11 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (789 SE) esimene lugemine

10:45 Riigikogu otsuse "Riigireformi ja hea halduse põhialused" eelnõu (777 OE) esimene lugemine

28.01.2019
28.01.2019 / 15:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:01 Arupärimine omavalitsuste infotegevuse kohta valimiseelsel ajal (nr 459)

15:35 Arupärimine Tallinna ringraudtee kavandamisest loobumise kohta (nr 460)

15:53 Vaba mikrofon

25.01.2019—27.01.2019
Istungeid ei toimu 25.01.2019—27.01.2019
24.01.2019
24.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seaduse (Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust) eelnõu (781 SE) esimene lugemine

10:15 Autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (757 SE) esimene lugemine

23.01.2019
23.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:03 Riigikogu otsuse "Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas" eelnõu (772 OE) teine lugemine

14:08 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (574 SE) kolmas lugemine

14:14 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seaduse eelnõu (293 SE) kolmas lugemine

14:21 Ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (703 SE) kolmas lugemine

14:32 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise ning tulumaksuseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (722 SE) teine lugemine

16:28 Veeseaduse eelnõu (643 SE) teine lugemine

17:01 Tulumaksuseaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu (770 SE) teine lugemine

17:06 Kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (769 SE) teine lugemine

17:08 Tõestamisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (719 SE) teine lugemine

17:12 Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (elatise võlgnike survestamine) eelnõu (737 SE) teine lugemine

17:18 Kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (793 SE) esimene lugemine

17:25 Audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused) eelnõu (771 SE) esimene lugemine

17:46 Riikliku statistika seaduse ja avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (794 SE) esimene lugemine

18:10 Raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (795 SE) esimene lugemine

23.01.2019 / 13:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Kultuuriinimeste sotsiaalsed tagatised

13:10 Täitmata lubadused

13:17 Hariduspoliitika

13:26 Jõhvi saamine linnaks

13:33 Kohustuslik marssimine riigifirmades

13:41 Kodakondsuspoliitika

13:47 Haldusreformi mõju sotsiaalteenuste osutamisele

13:54 Riigiõiguse Instituut

22.01.2019
22.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele peatamaks Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise piirilepingu ratifitseerimise protsess" eelnõu (767 OE) esimene lugemine

11:07 Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (786 SE) esimene lugemine

11:17 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (788 SE) esimene lugemine

11:23 Loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (755 SE) esimene lugemine

21.01.2019
21.01.2019 / 15:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:02 Vaba mikrofon

18.01.2019—20.01.2019
Istungeid ei toimu 18.01.2019—20.01.2019
17.01.2019
17.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (703 SE) teine lugemine

10:12 Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (752 SE) esimene lugemine

11:03 Keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (756 SE) esimene lugemine

16.01.2019
16.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:04 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (673 SE) kolmas lugemine

14:08 Perekonnaseisutoimingute seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (723 SE) kolmas lugemine

14:09 Peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas

16:06 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (775 SE) esimene lugemine

16:45 Politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (768 SE) esimene lugemine

17:04 Kaubamärgiseaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (765 SE) esimene lugemine

17:13 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE) esimene lugemine

16.01.2019 / 13:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Provokatsioonid poliitikas

13:10 Põlvamaa areng ja eurotoetused

13:18 Keskkonnapoliitika

13:28 Põllumajanduslik riigiabi

13:35 Riigieelarve ülesehitamine

13:42 Huvide konflikt

13:50 Topeltstandardid poliitikas

15.01.2019
15.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eurotoetuste tõhusamaks ja regionaalselt tasakaalustatud kasutamiseks" eelnõu (761 OE) esimene lugemine

10:52 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (574 SE) teine lugemine

11:27 Sadamaseaduse muutmise seaduse eelnõu (780 SE) esimene lugemine

14.01.2019
14.01.2019 / 15:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:00 Riigikogu liikme Jüri Saare ametivanne

15:01 Istungi rakendamine

15:11 Arupärimine haldusreformi tulemuste kohta (nr 455)

16:00 Arupärimine e-riigi arengusuundade kohta (nr 456)

16:41 Vaba mikrofon

21.12.2018—13.01.2019
Istungeid ei toimu 21.12.2018—13.01.2019
20.12.2018
20.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (710 SE) kolmas lugemine

10:08 Jõuluvana

19.12.2018
19.12.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:08 Krediidiasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (750 SE) kolmas lugemine

14:24 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine) eelnõu (642 SE) kolmas lugemine

14:26 Loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (734 SE) kolmas lugemine

14:27 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (641 SE) kolmas lugemine

14:29 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia" eelnõu (745 OE) teine lugemine

14:40 Perekonnaseisutoimingute seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (723 SE) teine lugemine

14:47 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seaduse eelnõu (293 SE) teine lugemine

15:22 Riigikogu otsuse "Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas" eelnõu (772 OE) esimene lugemine

15:32 Tulumaksuseaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu (770 SE) esimene lugemine

15:43 Kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (769 SE) esimene lugemine

19.12.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Välispoliitika

13:09 Kõrgkoolidega sõlmitavad lepingud

13:18 Eesti kaitsevajadustele mittevastava tankitõrjesüsteemi ost

13:26 Maksupoliitika

13:35 Tuuleenergia pargid Eesti idapiiril

13:42 Valimislubaduste täitmine

13:51 EL-i struktuurifondide kasutamine

13:57 Rahvaga arvestamine

18.12.2018
18.12.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VIII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:05 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (710 SE) teine lugemine

11:10 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (673 SE) teine lugemine

11:18 Kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (776 SE) esimene lugemine

11:35 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE) esimene lugemine

12:25 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (778 SE) esimene lugemine