Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista

Istungid ja stenogrammid, 24.01.2019 - 18.04.2019

18.04.2019
18.04.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

17.04.2019
17.04.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:02 Peaministrikandidaat Jüri Ratasele volituste andmine Vabariigi Valitsuse moodustamiseks

16.04.2019
16.04.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

15.04.2019
15.04.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:03 Peaministrikandidaat Kaja Kallasele Vabariigi Valitsuse moodustamiseks volituste andmine

15:35 Vaba mikrofon

12.04.2019—14.04.2019
Istungeid ei toimu 12.04.2019—14.04.2019
11.04.2019
11.04.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10.04.2019
10.04.2019 / 14:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

09.04.2019
09.04.2019 / 10:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

08.04.2019
08.04.2019 / 15:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:00 Riigikogu liikme Mihhail Lotmani ametivanne

15:01 Istungi rakendamine

15:05 Vaba mikrofon

05.04.2019—07.04.2019
Istungeid ei toimu 05.04.2019—07.04.2019
04.04.2019
04.04.2019 / 11:00 XIV Riigikogu , I Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

11:00 Avaistung

11:04 Vabariigi Presidendi avakõne

11:26 Riigikogu liikmete ametivanne

12:19 Riigikogu esimehe ja aseesimeeste valimine

14:31 Vabariigi Valitsuse tagasiastumine

22.02.2019—03.04.2019
Istungeid ei toimu 22.02.2019—03.04.2019
21.02.2019
21.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine) eelnõu (749 SE) kolmas lugemine

10:05 Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seaduse (Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust) eelnõu (781 SE) kolmas lugemine

10:06 Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (786 SE) kolmas lugemine

20.02.2019
20.02.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:04 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele kehtestada sanktsioonid seoses Ukraina aluste ründamise ja hõivamisega Kertši väinas" eelnõu (782 OE) esimene lugemine

14:40 Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seaduse (Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust) eelnõu (781 SE) teine lugemine

14:42 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine) eelnõu (749 SE) teine lugemine

14:46 Kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (776 SE) kolmas lugemine

14:50 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (778 SE) kolmas lugemine

14:58 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE) kolmas lugemine

15:06 Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (elatise võlgnike survestamine) eelnõu (737 SE) kolmas lugemine 

15:17 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (759 SE) kolmas lugemine 

15:19 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (658 SE) kolmas lugemine

15:21 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (789 SE) kolmas lugemine

15:29 Kaubamärgiseaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (765 SE) kolmas lugemine

15:32 Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (752 SE) kolmas lugemine 

15:33 Riikliku statistika seaduse ja avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (794 SE) kolmas lugemine

15:35 Raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (795 SE) kolmas lugemine

15:36 Kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (793 SE) kolmas lugemine

15:38 Sadamaseaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (780 SE) kolmas lugemine

15:43 Tööstusheite seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (736 SE) kolmas lugemine

15:45 Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (721 SE) kolmas lugemine

15:47 Politsei ja piirivalve seaduse, päästeteenistuse seaduse ning kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (768 SE) kolmas lugemine

15:49 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE) kolmas lugemine

15:51 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (788 SE) kolmas lugemine

15:53 Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (733 SE) kolmas lugemine

15:56 Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (681 SE) kolmas lugemine

15:58 Kõrgharidusseaduse eelnõu (725 SE) kolmas lugemine

16:05 Eesti Kunstiakadeemia seaduse eelnõu (730 SE) kolmas lugemine

16:07 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seaduse eelnõu (728 SE) kolmas lugemine

16:09 Eesti Maaülikooli seaduse eelnõu (727 SE) kolmas lugemine

16:11 Tallinna Ülikooli seaduse eelnõu (726 SE) kolmas lugemine

16:13 Muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE) kolmas lugemine

16:27 Eesti Vabariigi ja Valgevene Vabariigi sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (790 SE) teine lugemine

16:36 Hongkongi laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (791 SE) teine lugemine

16:41 Riigikogu otsuse "Riigireformi ja hea halduse põhialused" eelnõu (777 OE) teine lugemine

17:08 Justiitsminister Urmas Reinsalu poliitiline avaldus seoses põhiseaduse analüüsiga

20.02.2019 / 13:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Eesti keel Kohtla-Järvel

13:08 Ida-Viru venestamine 

13:18 Riigigümnaasiumi teemal

13:28 Tartu Maarja kiriku taastamine

13:36 Vana Baskini Teatri tegevuse lõpetamine

13:47 Maksuteemad

13:53 Vaenulikkus eestlaste vastu

19.02.2019
19.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:06 Väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (639 SE) kolmas lugemine

10:08 Riigikogu otsuse "Riigikohtu liikme Jaak Luige kohtunikuametist vabastamine" eelnõu (801 OE) esimene lugemine

10:16 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti maksusüsteemi tulevik" arutelu

18.02.2019
18.02.2019 / 15:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:03 Vaba mikrofon

15.02.2019—17.02.2019
Istungeid ei toimu 15.02.2019—17.02.2019
14.02.2019
14.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Infojulgeolek, sellega seotud ohud demokraatiale ja õigusriigile" arutelu

12:06 Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (786 SE) teine lugemine

12:21 Politsei ja piirivalve seaduse, päästeteenistuse seaduse ning kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (768 SE) teine lugemine

12:44 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (658 SE) teine lugemine

13.02.2019
13.02.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:03 Väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (639 SE) teine lugemine

14:07 Käibemaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (763 SE) esimene lugemine

14:19 Pandikirjaseaduse eelnõu (760 SE) kolmas lugemine

14:22 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (722 SE) kolmas lugemine

14:44 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (663 SE) kolmas lugemine

14:56 Vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (680 SE) kolmas lugemine

14:57 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (799 SE, ühendatud eelnõud 505 SE ja 729 SE) kolmas lugemine

15:08 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE) teine lugemine

15:36 Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (733 SE) teine lugemine

15:41 Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (775 SE) teine lugemine

19:09 Tööstusheite seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (736 SE) teine lugemine

19:52 Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (721 SE) teine lugemine

19:59 Kaubamärgiseaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (765 SE) teine lugemine

20:04 Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (752 SE) teine lugemine

20:16 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (778 SE) teine lugemine

20:31 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE) teine lugemine

20:52 Riikliku statistika seaduse ja avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (794 SE) teine lugemine

20:56 Raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (795 SE) teine lugemine

21:02 Kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (793 SE) teine lugemine

21:05 Sadamaseaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (780 SE) teine lugemine

21:35 Muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE) teine lugemine

22:28 Kõrgharidusseaduse eelnõu (725 SE) teine lugemine

22:48 Tallinna Ülikooli seaduse eelnõu (726 SE) teine lugemine

22:56 Eesti Maaülikooli seaduse eelnõu (727 SE) teine lugemine

23:05 Eesti Kunstiakadeemia seaduse eelnõu (730 SE) teine lugemine

23:09 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seaduse eelnõu (728 SE) teine lugemine

23:12 Riigikogu otsuse "Rahvahääletuse korraldamine ÜRO globaalses rändepaktis osalemise küsimuses" eelnõu (764 OE) esimene lugemine

13.02.2019 / 13:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Valitsusliikmete osalus vaenu õhutamisel ja libauudiste levitamisel

13:09 Taasistutuse kohustus

13:17 Õppekeel

13:25 Suurürituste turvamine

13:31 Teadus- ja arendustegevuse rahastamine

13:40 Pensionid

13:49 Kodakondsus

13:57 Sisekaitseakadeemia tulevik

12.02.2019
12.02.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (667 SE) kolmas lugemine

10:05 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu

13:22 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (789 SE) teine lugemine

13:54 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (788 SE) teine lugemine

11.02.2019
11.02.2019 / 15:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:02 Vaba mikrofon

01.02.2019—10.02.2019
Istungeid ei toimu 01.02.2019—10.02.2019
31.01.2019
31.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Riigikogu otsuse "Priit Pikamäe Riigikohtu esimehe ametist vabastamine" eelnõu (787 OE) esimene lugemine

10:08 Riigikogu otsuse "Villu Kõve Riigikohtu esimehe ametisse nimetamine" eelnõu (796 OE) esimene lugemine

10:43 Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (667 SE) teine lugemine

10:52 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (663 SE) teine lugemine

11:37 Hongkongi laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (791 SE) esimene lugemine

30.01.2019
30.01.2019 / 14:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:02 Veeseaduse eelnõu (643 SE) kolmas lugemine

14:04 Tulumaksuseaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu (770 SE) kolmas lugemine

14:06 Tõestamisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (719 SE) kolmas lugemine

14:08 Kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (769 SE) kolmas lugemine

14:10 "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020". 2018. aasta täitmise aruanne

15:26 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (799 SE, ühendatud eelnõud 505 SE ja 729 SE) teine lugemine

16:01 Pandikirjaseaduse eelnõu (760 SE) teine lugemine

16:10 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (759 SE) teine lugemine

16:15 Vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (680 SE) teine lugemine

16:24 Eesti Vabariigi ja Valgevene Vabariigi sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (790 SE) esimene lugemine

16:40 Riigikogu otsuse "Rahvastikupoliitika põhialused aastani 2035" eelnõu (779 OE) esimene lugemine

30.01.2019 / 13:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Sotsiaalvaldkonnas toimuv

13:08 Sanktsioonid inimõiguste rikkujate vastu

13:15 Antarktika ekspeditsioon

13:23 Haldusala riigihanked

13:32 Keelatud annetuse juhtumite menetlemine

13:41 Keskerakonna programm

13:50 Uskumatu SKAIS2

29.01.2019
29.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Riigikohtu liikme Velmar Breti ametivanne

10:03 Kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (776 SE) teine lugemine

10:11 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (789 SE) esimene lugemine

10:45 Riigikogu otsuse "Riigireformi ja hea halduse põhialused" eelnõu (777 OE) esimene lugemine

28.01.2019
28.01.2019 / 15:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:01 Arupärimine omavalitsuste infotegevuse kohta valimiseelsel ajal (nr 459)

15:35 Arupärimine Tallinna ringraudtee kavandamisest loobumise kohta (nr 460)

15:53 Vaba mikrofon

25.01.2019—27.01.2019
Istungeid ei toimu 25.01.2019—27.01.2019
24.01.2019
24.01.2019 / 10:00 XIII Riigikogu , IX Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seaduse (Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust) eelnõu (781 SE) esimene lugemine

10:15 Autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (757 SE) esimene lugemine