Kalender

Vali ajavahemikAva kalender

Alates:

Kuni:

Sulge X

Vaata tulemusi:

Otsi stenogramme

Kui soovid kindla päeva või ajavahemiku stenogrammi, vali kalendrist kuupäev või vahemik ning klikka „Otsi“ nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis kasuta enne „Otsi“ nupule vajutamist all olevaid valikuid.

Otsi stenogramme

Tühista

Istungid ja stenogrammid, 02.05.2018 - 12.06.2018

12.06.2018
12.06.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Riigikogu otsuse "Hasartmängumaksu Nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (646 OE) esimene lugemine

10:12 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (638 OE) esimene lugemine

10:17 Riigikogu otsuse "Riigikohtu liikme Lea Kivi kohtunikuametist vabastamine" eelnõu (630 OE) esimene lugemine

10:29 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (447 SE) teine lugemine

11:24 Veeseaduse eelnõu (643 SE) esimene lugemine

11.06.2018
11.06.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:07 Arupärimine haldusreformi eesmärkide täitmise esmase analüüsi võimaluste kohta (nr 434)

15:57 Arupärimine bürokraatiat vähendava ettevõtluskonto käivitamise kohta (nr 435)

16:25 Vaba mikrofon

08.06.2018—10.06.2018
Istungeid ei toimu 08.06.2018—10.06.2018
07.06.2018
07.06.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta

06.06.2018
06.06.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:09 Töölepingu seaduse, perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (596 SE) kolmas lugemine

14:20 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (595 SE) kolmas lugemine

14:24 Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse eelnõu (598 SE) kolmas lugemine

14:31 Elektrituruseaduse, energiamajanduse korralduse seaduse ja maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (576 SE) kolmas lugemine

14:57 Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (602 SE) teise lugemise jätkamine

15:26 Ametiühingute seaduse ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (604 SE) teine lugemine

15:32 Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (ühtse rakendusteenuse loomine) eelnõu (628 SE) teine lugemine

15:42 Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (614 SE) teine lugemine

16:46 Autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõu (621 SE) teine lugemine

16:53 Kiirgusseaduse, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (623 SE) teine lugemine

16:57 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE) teine lugemine

17:00 Jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (633 SE) teine lugemine

17:36 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (607 SE) teine lugemine

17:44 Relvaseaduse, strateegilise kauba seaduse, lõhkematerjaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (615 SE) teine lugemine

18:01 Liiklusseaduse § 102 täiendamise seaduse eelnõu (635 SE) teine lugemine

18:04 Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (599 SE) teine lugemine

18:06 Õiguskantsleri seaduse täiendamise seaduse eelnõu (609 SE) teine lugemine

18:16 Isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (616 SE) teine lugemine

19:16 Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (617 SE) teine lugemine

19:38 Hasartmängumaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seaduse eelnõu (632 SE) esimene lugemine

 21:00 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (610 SE) esimene lugemine

06.06.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Eriplaneering planeeritavale tselluloositehasele

13:10 Segadus ühistranspordi korraldamisel

13:18 Puudega inimeste abivahendite käibemaks

13:28 Vastutus hoolduse korraldamisel

13:38 Valitsemiskultuur

13:43 Teekasutustasu

13:51 Saaremaa sadamad

13:57 Võõrpäritolu üliõpilased Eesti ülikoolides

05.06.2018
05.06.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:02 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Riigireform ja hea halduse põhialused" arutelu

04.06.2018
04.06.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:10 Vaba mikrofon

01.06.2018—03.06.2018
Istungeid ei toimu 01.06.2018—03.06.2018
31.05.2018
31.05.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kas esimese lapse sünd on ohus?" arutelu

30.05.2018
30.05.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:03 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (581 SE) kolmas lugemine

14:10 "Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise lepingu, millega muudetakse kaubandus-, arengu- ja koostöölepingut" ratifitseerimise seaduse eelnõu (606 SE) teine lugemine

14:29 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (595 SE) teine lugemine

14:41 Töölepingu seaduse, perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (596 SE) teine lugemine

14:57 Elektrituruseaduse, energiamajanduse korralduse seaduse ja maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (576 SE) teine lugemine

15:43 Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse eelnõu (598 SE) teine lugemine

16:11 Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (635 SE) esimene lugemine

30.05.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Kultuuriministri delegatsiooni visiit Veneetsiasse

13:06 Õigusloome praktika

13:13 Mürgid ja mesilased

13:19 Ravimite käibemaksu määr

13:28 Rahvuslikud traditsioonid

13:37 Riigiõiguse instituudi plaan

13:42 Euroopa Liidu rahastamise vähendamise mõju Eesti põllumajandusele

13:50 Valeandmete esitamine Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonile

29.05.2018
29.05.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:04 Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (591 SE) kolmas lugemine

10:07 Riigikogu otsuse "Mart Laari Eesti Panga Nõukogu esimehe ametisse nimetamine" eelnõu (620 OE) esimene lugemine

11:14 Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (400 SE) teise lugemise jätkamine

12:00 Õiguskantsleri seaduse täiendamise seaduse eelnõu (609 SE) esimene lugemine

28.05.2018
28.05.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:07 Vaba mikrofon

18.05.2018—27.05.2018
Istungeid ei toimu 18.05.2018—27.05.2018
17.05.2018
17.05.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Riikliku vastutuse probleem VEB Fondi juhtumi põhjal" arutelu

16.05.2018
16.05.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:03 Jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (633 SE) esimene lugemine

15:13 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (594 SE) kolmas lugemine

15:16 Maaparandusseaduse eelnõu (524 SE) kolmas lugemine

15:18 Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (591 SE) teine lugemine

15:44 Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (581 SE) teine lugemine

16:04 Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (602 SE) teine lugemine

16:26 Kiirgusseaduse, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (623 SE) esimene lugemine

16:46 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE) esimene lugemine

16.05.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Kodakondsus

13:12 Riigigümnaasiumivõrk

13:21 IT-spetsialistide vajadus Eestis

13:30 Ministeeriumi töökorraldus

13:39 Valeandmete esitamine Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonile

13:47 Algklasside suunamine teise vahetusse Tartu Tamme Gümnaasiumis

13:55 Kiire interneti viimine maapiirkondadesse

15.05.2018
15.05.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:05 Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (ühtse rakendusteenuse loomine) eelnõu (628 SE) esimene lugemine

10:53 Kodakondsuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (629 SE) esimene lugemine

11:35 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (611 SE) esimene lugemine

14.05.2018
14.05.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:02 Vaba mikrofon

11.05.2018—13.05.2018
Istungeid ei toimu 11.05.2018—13.05.2018
10.05.2018
10.05.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Finantsinspektsiooni 2017. aasta aastaaruanne

09.05.2018
09.05.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:15 Väärteomenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (580 SE) kolmas lugemine

14:19 Advokatuuriseaduse, kohtute seaduse, kohtutäituri seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (583 SE) kolmas lugemine

14:24 Mõõteseaduse eelnõu (566 SE) kolmas lugemine

14:26 Küberturvalisuse seaduse eelnõu (597 SE) kolmas lugemine

14:28 Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis" eelnõu (608 OE) teine lugemine

14:42 Maaparandusseaduse eelnõu (524 SE) teine lugemine

14:51 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE) esimene lugemine

15:20 Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (614 SE) esimene lugemine

17:38 "Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise lepingu, millega muudetakse kaubandus-, arengu- ja koostöölepingut" ratifitseerimise seaduse eelnõu (606 SE) esimene lugemine

17:52 Isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (616 SE) esimene lugemine

18:24 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse (sisserände regulatsiooni muutmine) eelnõu (617 SE) esimene lugemine

09.05.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Tselluloositehas number 2

13:09 Illegaalne tööjõud

13:18 Riigi eelarvestrateegia

13:28 Metsade säästlik majandamine

13:37 Euroopa Liidu uue eelarveperioodi tingimused

13:43 Kohalike omavalitsuste otsustuspädevus

13:50 Välismaal elavate eestlaste valimisõiguse tagamine

13:55 Tallinna–Helsingi tunneli ehitus

14:00 Radarvaatluse koondamine Tallinna Häirekeskusesse

08.05.2018
08.05.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:03 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Riigi eelarvestrateegia 2019–2022" arutelu

13:04 Riigikogu otsuse "Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse" eelnõu (619 OE) esimene lugemine

13:14 Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (599 SE) esimene lugemine

13:36 Autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõu (621 SE) esimene lugemine

13:44 Ametiühingute seaduse ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (604 SE) esimene lugemine

07.05.2018
07.05.2018 / 15:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu arupärimised, vaba mikrofon Vaata täpsemalt

15:00 Istungi rakendamine

15:06 Vaba mikrofon

04.05.2018—06.05.2018
Istungeid ei toimu 04.05.2018—06.05.2018
03.05.2018
03.05.2018 / 10:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

10:00 Istungi rakendamine

10:01 Eesti Panga 2017. aasta aastaaruanne

11:05 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (594 SE) teine lugemine

02.05.2018
02.05.2018 / 14:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , täiskogu korraline istung Vaata täpsemalt

14:00 Istungi rakendamine

14:03 Vabariigi Valitsuse liikmete ametivanne

14:06 Istungi rakendamine

14:09 Välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (590 SE) kolmas lugemine

14:15 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (612 OE) esimene lugemine

14:19 Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (400 SE) teine lugemine

15:23 Küberturvalisuse seaduse eelnõu (597 SE) teine lugemine

15:33 Mõõteseaduse eelnõu (566 SE) teine lugemine

15:36 Advokatuuriseaduse, kohtute seaduse, kohtutäituri seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (583 SE) teine lugemine

16:10 Väärteomenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (580 SE) teine lugemine

16:22 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (613 SE) esimene lugemine

18:07 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (607 SE) esimene lugemine

18:37 Relvaseaduse, strateegilise kauba seaduse, lõhkematerjaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (615 SE) esimene lugemine

02.05.2018 / 13:00 XIII Riigikogu , VII Istungjärk , infotund Vaata täpsemalt

13:00 Infotund

13:01 Sünnitamisvõimalused Eestis

13:09 Kodakondsuspoliitika

13:17 Kultuuriministeeriumi sihtasutuste ja avalik-õiguslike juriidiliste isikute remondivahendid riigi eelarvestrateegias alates aastast 2019

13:26 Uue riigihalduse ministri kompetentsus

13:36 Ministri huvid

13:43 Väikeaktsionäride ja väikeinvestorite kaitse

13:52 Pensionid