Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

header-logo

1. 10:00 Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest rahvusooperi nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" eelnõu (728 OE) esimene lugemine

10:00 Aseesimees Martin Helme

Täna meil väga kontimurdev tööpäev ei tule. On üks päevakorrapunkt: kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest rahvusooperi nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" eelnõu 728. See on ühe lugemise eelnõu ja ta ongi meil esimesel lugemisel. Ettekandja on siin kultuurikomisjoni liige Jaak Juske. Palun! 

Oi, Toomas Jürgensteinil on protseduuriline. Vabandust!

10:01 Toomas Jürgenstein

Aitäh, hea eesistuja! Head kolleegid! Enne selle punkti arutamist ma soovin lugupidamist avaldada Enn Eesmaale. Miks, see tuleb eelnõust välja.

10:01 Aseesimees Martin Helme

See muidugi ei olnud protseduuriline. Saanuks läbirääkimistel ka sõna võtta. Aga palun, Jaak!

10:01 Jaak Juske

Austet istungi juhataja! Hea Riigikogu! Riigikogu kultuurikomisjon arutas käesolevat otsuse eelnõu oma 18. oktoobri koosolekul. Komisjoni aseesimees proua Kersna andis teada, et on ette valmistatud otsuse eelnõu, millega kutsutakse rahvusooperi nõukogust tagasi Riigikogu liige Enn Eesmaa ning nimetatakse Riigikogu liikmest rahvusooperi nõukogu liikmeks Riigikogu liige Toomas Jürgenstein. Pikemat arutelu ei järgnenud ning komisjon otsustas (konsensuslikult) kiita heaks eelnõu tekst koos seletuskirjaga. Otsustati ka juhul, kui Riigikogu juhatus võtab eelnõu menetlusse ja määrab juhtivkomisjoniks kultuurikomisjoni, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu 27. oktoobri päevakorda, viia läbi lõpphääletus ning määrata juhtivkomisjoni esindajaks Jaak Juske. Kõik. Aitäh!

10:02 Aseesimees Martin Helme

Oli küll põhjalik, aga ikkagi on küsimusi ka. Raimond Kaljulaid, palun!

10:02 Raimond Kaljulaid

Aitäh, austatud aseesimees! Austatud ettekandja! Mul on küsimus, ega need uued töökohustused ei takista siin minu kõrval istuval härra Jürgensteinil tema põhitöö tegemist ja Riigikogu istungitel osalemist. Ta on mul väga hea pinginaaber, meil on alati võimalik eelnõude üle nõu pidada väga sisuliselt. Ega ei teki olukorda, kus see töö on kuidagi takistatud seoses sellega, et inimene nüüd seal ooperi nõukogus peab käima ning neid ooperi asju ka juhtima ja otsustama?

10:03 Jaak Juske

Aitäh väga hea küsimuse eest! Tundes väga hästi Toomas Jürgensteini ja teades tema suurepäraseid võimeid olla mitmel rindel edukas, ma olen kindel, et ta saab hakkama põhitööga siin saalis ja aitab kaasa ka meie rahvusooperi arengule.

10:03 Aseesimees Martin Helme

Aitäh! Rohkem küsimusi ei näe. Aga nüüd on võimalik läbirääkimiste juurde minna, kui kellelgi selleks soovi on. Läbirääkimistest saavad osa võtta fraktsioonide esindajad. Seda soovi ka ei ole. Aitäh! Siis saab minna lõpphääletuse juurde. Ma igaks juhuks teen siiski kutsungi, meil alles küll oli, aga äkki keegi on kohvikus. 

Head kolleegid, panen hääletusele kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse nr 728. Palun võtta seisukoht ja hääletada! 

10:06 Aseesimees Martin Helme

Eelnõu poolt on 39 ja vastu 5 saadikut, erapooletuid ei ole. Nõukogu koosseisu on muudetud, otsus on vastu võetud. Aitäh!

Tänane päevakord on ammendunud ja istung on lõppenud. Järgmine nädal on meil istungitevaba. Kohtume jälle novembri alguses.

10:06 Istung lõppes

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee