Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

header-logo

XIV Riigikogu, Riigikogu erakorraline istungjärk
Teisipäev, 19.07.2022, 09:00

Toimetamata

08:58 Istungi rakendamine

09:00 Esimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased, austatud Riigikogu, tere hommikust! Alustame Riigikogu täiskogu erakorralise istungjärguga 19. juulil 2022. aastal. Me alustame Riigikogu erakorralist istungjärku, mille olen kokku kutsunud Eesti Vabariigi põhiseaduse § 68 ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 51 lõike 1 alusel 22 Riigikogu liikme poolt taotletud ajal ja päevakorraga.


1. 09:01 Riigikogu liikmete ametivanne

09:01 Esimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased! Kõigepealt meil on suurepärane võimalus kuulata ja näha Riigikogu liikmete ametivannet. Seoses Riigikogu liikmete Lauri Läänemetsa ja Riina Sikkuti volituste peatumisega nende nimetamise tõttu Vabariigi Valitsuse liikmeks asuvad tänasest Riigikogu liikmeteks asendusliikmed Toomas Jürgenstein ja Reili Rand. Siin vahepeal diskuteerides [sain teada, et] mõned Riigikogu liikmed läksid küll veel valitsusse, aga kuna need asendusliikmed on andnud ametivande, siis nad ei pea hetkel seda tegema uuesti. Ja me järgnevalt kuulamegi ära kahe inimese ametivande. Kõigepealt Toomas Jürgenstein. Palun!

09:02 Toomas Jürgenstein

Head sõbrad! Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XIV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale.

09:03 Esimees Jüri Ratas

Palun nüüd Riigikogu kõnetooli, Reili Rand!

09:03 Reili Rand

Austatud ametikaaslased! Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XIV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale.


09:03 Istungi rakendamine

09:04 Esimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased, suur tänu selle koostöö eest! Oleme ametivanded ära kuulanud ja nüüd on meil kõigil võimalus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Nii et palun, kui on soovi, siis olete lahkesti oodatud Riigikogu kõnetooli. Tarmo Kruusimäe, palun!

09:04 Tarmo Kruusimäe

Tänan, hea esimees! Tänan, head töökaaslased ja inimesed, kes te meid interneti vahendusel jälgite! Alates aastast 2015 oleme teinud ühte suuremat sorti eksperimenti, mida me näeme, mis ei ole ennast õigustanud. Selle tulemusena me oleme saanud täiskasvanutele mõeldud tootest laste meelistoote. Me oleme täiskasvanutele keelanud maitsed, aga erinevused rikastavad. Seega kaheksa Riigikogu liiget leiavad, et aeg oleks meie tubakaseadus üle vaadata nii, et meil ikkagi täiskasvanud tegeleksid nende asjadega ja alaealistele ei oleks see kättesaadav, aga mitte toita musta turgu. Sest tänane olukord on see, et kooliõpilased õpivad äri, aga makse selle pealt ei maksa. Loodan, et toetate eelnõu. Aitäh! 

09:05 Esimees Jüri Ratas

Aitäh! Palun Riigikogu kõnetooli, Jaak Aab!

09:05 Jaak Aab

Tänan, austatud esimees! Hea Riigikogu! Keskerakonna 14 fraktsiooni liikme poolt on mul üle anda arupärimine peaminister Kaja Kallasele. Teemaks on Reformierakonna, Isamaa ja sotsiaaldemokraatide koalitsioonileppe maksumus ja järgmiste aastate riigieelarve tulude-kulude seis. Sooviksime teada saada, kas need ka väga vajalikud kulutused, mis on kokku lepitud, mille üle me eriti ju ei protesteeri, on kaetud vajalike vahenditega. Tuletan jälle meelde, et osa kulutusi, kui arvestada nii neid peretoetusi, lastetoetusi, hoolekannet kui ka eestikeelset haridust, on vastu võetud varem juba eelmise valitsuse poolt, laiapindse riigikaitsekulud. Ja need on kuskil järgmistel aastatel üle 300 miljoni aasta. Seesama miljard, mida ma olen rääkinud, peaaegu tuleb niimoodi kokku. Nüüd on küsimus, kust see miljard võetakse. Kas koalitsioonipartnerid, juhtivpartner Reformierakond kavatseb tulevikus tõsta makse, milliseid? Või tehakse miljardiline kärbe? Ja siis on ka küsimus: millest? Aitäh!

09:06 Esimees Jüri Ratas

Palun Riigikogu kõnetooli Enn Eesmaa.

09:07 Enn Eesmaa

Suur aitäh! Austatud kolleegid! Meie fraktsiooni liikmete arupärimine peaministrile kajastab küsimust, kust võetakse sajad spetsialistid, ja see kõlab nii.

Lugupeetud peaminister! Tulenevalt Reformierakonna, Isamaa ning sotsiaaldemokraatide kokkuleppest on teil plaan kiirendada korras ja kiirendatud korras üle minna eestikeelsele haridusele. Plaanite seda teha pigem kiiremini kui aeglasemalt ja üleminekuga alustamise aeg on toodud juba aastasse 2024. Antud kava juures puudub konkreetselt paika pandud ja selgelt lahti mõtestatud tegevusplaan, et tagada kõigile kvaliteetne haridus. Oluline on, et õpilased oleks toetatud jätkuvalt oma haridusteel. Nagu teame, on juba praegu väga raske leida kooli õpetajaid. Täna ei ole teada, et Haridus‑ ja Teadusministeerium oleks teinud piisavaid ettevalmistusi, et tagada ka tänase süsteemi juures piisavalt õpetajaid. Teie poolt pakutud üleminek aga nõuab veel olulisel määral õpetajaid juurde. Õpetajate juurdekasvu tagamiseks on vaja vähemalt viieaastane perspektiiv, et õppija saaks lõpetada magistriõpingud ja seejärel asuda tööle. Meil on küsimusi palju, nendest kirjalikult esitame viis.

Esimene kõlab nii. Teie poolt kokkulepitud eesti õppekeelele üleminek haridusasutustes nõuab olulisel määral juurde piisava kvalifikatsiooniga õpetajaid. Milline on prognoos? Kui palju on õpetajaid juurde vaja ja kuidas plaanitakse katta täiendavate õpetajate vajadus? Suur aitäh!

09:08 Esimees Jüri Ratas

Aitäh! Palun Riigikogu kõnetooli, Tõnis Mölder!

09:08 Tõnis Mölder

Aitäh, hea istungi juhataja! Head kolleegid! Eile astus ametisse uus valitsus. Ja nii nagu siit kõnetoolist ka öeldud, kohe tuleb asuda tööle ja kriitikavabu päevi ei ole olemas, inimestele tuleb kohe appi tulla. Seetõttu annan üle Riigikogu keskfraktsiooni nimel Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" toiduainete käibemaksu langetamiseks 9%-le. Erakordselt kõrge inflatsiooni ja kallineva eluolu tingimustes on riigi kohustus oma inimestele appi tulla. Energia hinnad purustavad rekordeid ning selle mõju jõuab ka poelettidele. Juunis kallines Eestis toidukorvi maksumus aastaga võrreldes ligemale 18%. See tähendab, et kui muidu jäi kallinemine kahe euro piiresse, siis tänavu suurenes maksumus ligemale 14 eurot.

Viimased uuringud näitavad, et kallinevad hinnad mõjutavad oluliselt ka toidukaupade tarbimist. Inimeste ostukorvis kasvab soodushinnaga ja odavamate toodete osakaal, mis omakorda avaldab mõju tarbijate elukvaliteedile. Eestimaalased eelistavad kodumaist toitu, kuid on väga hinnatundlikud. Eesti on üks neljast Euroopa Liidu liikmesriigist, kus veel ei ole rakendatud toiduainetele soodsamat käibemaksu määra. Head Riigikogu liikmed! Soovitan teil seda eelnõu toetada. Ja ma tean, et ka mitmed teised fraktsioonid on selles Riigikogu koosseisus sarnase eelnõu sisse andnud. Aitäh!

09:10 Esimees Jüri Ratas

Aitäh! Palun Riigikogu kõnetooli Taavi Aasa.

09:10 Taavi Aas

Austatud juhataja! Head kolleegid! Keskerakonna fraktsiooni poolt on meil edasi anda üks eelnõu. Puudutab see alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadust ja eesmärgiga vähendada kütuste aktsiisimäärasid Euroopa Liidu miinimumtasemele. Sarnast eelnõu on juba siin Riigikogus menetletud, see on leidnud ka tänaste valitsuserakondade poolt toetust, nii et ma loodan sellele eelnõule suurt suurt toetust. Aga peab ütlema, et me tegime hea veel paremaks, lisasime sellesse menetluses olevasse eelnõusse veel ka erimärgistatud diislikütuse. Nii et tuleme kõik koos Eesti rahvale appi ja aitame neid hinnatõusude tingimustes! Aitäh!

09:11 Esimees Jüri Ratas

Aitäh! Palun Riigikogu kõnetooli, Marek Jürgenson!

09:11 Marek Jürgenson

Lugupeetud esimees! Austatud kolleegid! Keskfraktsiooni nimel annan üle eelnõu, millega teeme ettepaneku Vabariigi Valitsusele töötada välja tegevuskava Tallinna Haigla lõpuniehitamiseks, mitmeotstarbelise meditsiinikopteri võimekuse loomiseks ja Rohuküla raudtee rajamiseks. Reformierakonna ainuvalitsus võttis käesoleva aasta 30. juunil vastu otsused, mis avaldavad pikaajaliselt negatiivset mõju nii Eesti tervishoiusüsteemile kui ka regionaalpoliitikale. Riigikogu Keskerakonna fraktsioon on seisukohal, et need otsused tuleb üle vaadata ning varasemalt kinnitatud tegevuskavaga on mõistlik edasi minna. Aitäh!

09:12 Esimees Jüri Ratas

Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud neli eelnõu ja kaks arupärimist. Vastavalt meie kodu- ja töökorra seadusele otsustab Riigikogu juhatus nende edasise menetlemise. Ja väike vahepala enne kohaloleku kontrolli: protseduuriline küsimus, Kalle Grünthal. Palun!

09:13 Kalle Grünthal

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Härra Jüri Ratas! Teie kõlava häälega kutsusite täna siia kõnepulti kaks uut Riigikogu liiget, kes andsid ametivande. Selle tänase hetkeseisuga on meie Riigikogu siis jällegi taas komplekteeritud ehk 101 liiget. Eile aga võtsime vastu seaduseelnõu, kus Riigikogu ei olnud komplekteeritud ehk meil oli siis 99 liiget. Mismoodi see võimalik saab olla? Põhiseaduse kohaselt peab olema 101 liiget, aga eile me menetlesime 99 liikmega. Äkki annate veel ühe selgituse?

09:14 Esimees Jüri Ratas

Aitäh, hea Kalle Grünthal! Eile me tegelikult diskuteerisime sellel teemal, teil olid samamoodi protseduurilised küsimused. Ma jään samadesse raamidesse oma vastuses. Ma arvan, et isegi see 99 ei ole õige. Kuna eile teatud Riigikogu liikmed liikusid valitsusse ja teatud valitsuse liikmed liikusid siia Riigikogusse, kui ma ei eksi, neid on vähemalt neli inimest, ja mõni tuli ka taas Riigikogusse, kes oli juba varasemalt andnud ametivande, nii et 101‑liikmeline oli Riigikogu. Aga tõsi on see, et kui me räägime, kas Riigikogu liikmeid nimeliselt eile need mõned tunnid oli 101, siis vastus on, et ei olnud. Seda ma ka teile vastasin. Kas see on selline hall ala või kas see on ala, mida peaks parandama tulevikus, selle üle tasub tõsiselt mõtiskleda. Meil on tõesti tänase regulatsiooni puhul selline olukord, et põhimõtteliselt võib olla 23 tundi ja 59 minutit, kus Riigikogu 101‑liikmeline, aga neid liikmeid ei ole 101. Nii et see on see koht, kus võib-olla me võime teha kodu- ja töökorra seadusesse paranduse. See on meie kõigi võimuses olemas, kui keegi tunneb, et seda tuleks paremini reguleerida. Kalev Grünthal, palun! Teine protseduuriline küsimus.

09:15 Kalle Grünthal

Aitäh, lugupeetud Jüri Ratas, selle vastuse eest! Aga mul on ikkagi selline tunne, et me ei oleks tohtinud eile seda seaduseelnõu menetleda. Põhiseadus ütleb, et meil peab olema 101 liiget, aga eile oli tänase info baasil 99 ainult. Äkki oleks võimalik või kas on võimalik tagasi pöörata seda eilset hääletust, et tühistada või midagi sellist? Sest väga piinlik on see, kui lisaks valitsusele ka Riigikogu hakkab põhiseadust rikkuma.

09:16 Esimees Jüri Ratas

Aitäh! Sellele küsimusele ma vastan, et Riigikogul eilset hääletus tagasi pöörata ei ole võimalik. Kui haamrilöök on käinud, siis seadus on vastu võetud. Protseduuriline küsimus, Eerik-Niiles Kross, palun!

09:16 Eerik-Niiles Kross

Kuna Riigikogu liige peab alati kaitsma põhiseaduslikku korda, siis ma teen seda siinjuures. Riigikogus on alati 101 liiget, igal ajahetkel, sellist olukorda ei ole, kus on vähem või rohkem. Aga soovitan ka Kalle Grünthalili loobuda mitteprotseduurilistest küsimustest.

09:16 Esimees Jüri Ratas

Aitäh! Head ametikaaslased, nüüd viime läbi protseduurilise küsimuse. Kalle Grünthal, palun!

09:16 Kalle Grünthal

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Ma olen sunnitud oma head kolleegi Eerik-Niiles Krossi parandama. Riigikogus ei ole alati 101 liiget. Eile oli selline juhus, kus puudu oli kaks saadikut, sest nad andsid täna alles ametivande. Nii et ma ei tea, kas te eile olite kohal või ei olnud, aga kahjuks selline väga inetu pretsedent juhtus siin praegu. Aitäh!

09:17 Esimees Jüri Ratas

Aitäh selle täpsustuse eest! Mart Helme, palun protseduuriline küsimus!

09:17 Mart Helme

Jaa. Ma tahaksin kolleeg Krossile öelda, et ärgu vaevaku ennast sellega, et ta kutsub teisi saadikuid korrale. Me võiksime korrale kutsuda kogu Reformierakonda, sest see absurd, milleni on viidud viimase paari kuu jooksul Eesti Vabariik, on juba ületanud selle absurdi, mis oli kohati ENSV Ülemnõukogus. Nii et lugupeetud Riigikogu juhtiv valitsuserakond võiks vaadata Eesti seadusi mitte tõlgendavalt, mitte suvaõiguse seisukohast, vaid tõepoolest lähtuvalt põhiseaduse vaimust. Seda ei ole viimastel kuudel tehtud ja seetõttu on tõsine hirm, mis saab Eesti Vabariigist sellise tendentsi jätkudes tulevikus. Ma paluksin Riigikogu esimehelt vastust küsimusele: kas niimoodi menetletud seaduseelnõu on juriidiliselt pädev või võib oodata, et näiteks õiguskantsler vaidlustab selle või president ei kinnita seda? Sest tegemist on selgelt jällegi, nagu te ka ise ütlesite, halli alaga ja meie siin ei peaks lubama seesuguseid halle alasid seaduste vastuvõtmisel.

09:19 Esimees Jüri Ratas

Aitäh! Kõigepealt ma vastan teie küsimuse teisele poolele. Kas on oodata vaidlustamist? No vaidlustada võivad erinevad instantsid. Nagu te ütlesite, võib tõesti olla nii, et president ei allkirjasta. See info, mis mul oli eile, on ka täna: see ei olnud põhiseadusega vastuolus. Samas see sisuline küsimus, millele Kalle Grünthal ka eile või täna viitas, et näiteks eile õhtul kell 19 – kas meil oli siis 101 liiget? Riigikogu on 101 liikmeline, aga 101 liiget meil ei olnud. Need liikmed asusid ametisse täna hommikul 00.00 ja neid on rohkem kui kaks. Nii et nagu ma ütlesin, see on tegelikult koht, ma arvan, mida me ei saa siin protseduuriliste küsimustega korda teha. Aga me kindlasti võiksime seda Riigikogus koos arutada, kas kodu‑ ja töökorra seadust on vaja muuta või mitte. Heiki Kranich, palun, protseduuriline küsimus!

09:20 Heiki Kranich

Aitäh! Tahaksin praegu juhatajale appi tulla ja anda talle võimalus anda vastus inimestele, kes püüavad Riigikogu eksitada. Nagu Eerik-Niiles Kross ütles, Riigikogus on 101 liiget ja kella 00.00-ni olid Riigikogu liikmeteks ka tänaseks Riigikogust välja arvatud liikmed Aivar Viidik, Tiiu Aro ja nii edasi. Need inimesed eile seaduse vastuvõtmisel olid saalis ja tänaseks ametisse asunud liikmed ei olnud veel saabunud. Tänase kuupäeva kella 00.00‑ga vahetusid liikmed, aga Riigikogu liikmete arv ei muutunud. Ja kui öeldakse, et eile ei olnud meil 101 liiget, siis see on sügav eksitus.  Need liikmed, kes tänaseks on Riigikogust välja arvatud, olid tol hetkel Riigikogu liikmed, vajutasid nuppu ja täitsid oma kohust. Nii et ma palun juhatajal kõnealusel teemal eksitavaid arvamusi pisut resoluutsemalt kommenteerida. Aitäh!

09:21 Esimees Jüri Ratas

Aitäh! Ma kommenteerin seda teie sisu, et teie nimetasite hetkel neid liikmeid, kes olid asendusliikmed, aga meil oli Riigikogus eile ka liikmeid, kes läksid valitsusse. Nii et ma arvan, et me täna selle juriidilise aruteluga siin väga kaugele ei jõua, aga selge on see, et seda debatti võiks pidada. Ei saa olla ühel hetkel valitsuse liige ja Riigikogu liige vähemalt hetkel selles seisus. Kui Riigikogu alustab, siis on natukene teine seis – ma mõtlen, Riigikogu koosseis.

Protseduuriline küsimus, Kalle Grünthal, palun!

09:21 Kalle Grünthal

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Ma tahaksin heale kolleegile Heiki Kranichile tuletada meelde, et Riigikogu liige asub oma kohustusi täitma pärast ametivande andmist. Ja siin ei saa olla üldse mingit kaksipidi mõtlemist, et keegi oli kuskil kohal ja nii edasi. Aga ma tahaksin tuletada lugupeetud Riigikogu esimehele meelde ühte Riigikohtu lahendit, kus Riigikogu esimees asendas ühel hetkel presidenti ja selle asenduse käigus ei tulnud asendusliiget Riigikokku. Riigikohus andis sellele väga ühese vastuse, et siin rikuti põhiseadust. Miks me oleme samal teel jälle, lugupeetud härra Jüri Ratas?

09:22 Esimees Jüri Ratas

Aitäh teile! Ma veel kord ütlen, et ma arvan, et me võime või me peame seda küsimust kindlasti korra vähemalt vanematekogus selles koosseisus arutama. Aga ma arvan, et me täna ei jõua sellega väga palju edasi. Aga ma ei näe, et eile oleks olnud probleem selles, et me võtsime ühe seaduse kolmandal lugemisel vastu. Aga mul on ettepanek nüüd viia läbi kohaloleku kontroll. Kohaloleku kontroll.

09:23 Esimees Jüri Ratas

Kohale registreerus 84 Riigikogu liiget, puudub 17. Nüüd on meil erakorralise istungjärgu töö ajagraafiku kehtestamine. Nimelt, Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 52 kohaselt kehtestab Riigikogu erakorralise istungjärgu töö ajagraafiku poolthäälteenamusega. Ja ma panen hääletusele ... Kas keegi soovib kutsungit? Aitäh! Panen hääletusele Riigikogu juhatuse ettepaneku töötada ilma vaheajata kuni päevakorra ammendumiseni. Palun võtta seisukoht ja hääletada! 

09:24 Esimees Jüri Ratas

Poolt 81, vastu ja erapooletuid ei ole, ettepanek leidis toetust.


2. 09:24 Riigikogu aseesimeeste erakorraline valimine

09:24 Esimees Jüri Ratas

Ja täna asume päevakorra juurde. Kõigepealt meil on Riigikogu aseesimeeste erakorralised valimised. Nimelt, head ametikaaslased, täna on meil päevakorras aseesimeeste erakorralised valimised ja see tuleneb sellest, et Riigikogu aseesimees Hanno Pevkur astus tagasi 15. juulil. Vastavalt Eesti Vabariigi põhiseaduse §-le 69 valib Riigikogu oma liikmete hulgast kaks aseesimeest. Valimiste korraldamisel lähtub Vabariigi Valimiskomisjon Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest.

Enne valimistoimingute juurde asumist lubage mul lühidalt teile tutvustada Riigikogu aseesimeeste valimisega seonduvat. Kõigepealt, Riigikogu aseesimehed valitakse samaaegselt. Teiseks, kandidaadi võib üles seada Riigikogu liige. Üles seatu peab andma kandideerimiseks nõusoleku. Hääletamine on salajane, see toimub hääletamissedeli täitmise teel. Igal Riigikogu liikmel on üks hääl. Hääled loetakse avalikult kohe pärast hääletamise lõppemist. Protest hääletamise korraldamise kohta esitatakse valimiskomisjonile kohe pärast hääletamise lõppemist ja hääletamistulemuste kohta viivitamatult pärast hääletamistulemuste teatavaks tegemist.

Valimistulemus kuulutatakse välja kohe pärast võimalike protestide läbivaatamist. (Helistab kella.) Riigikogu esimeseks aseesimeheks saab kõige rohkem hääli kogunud kandidaat, Riigikogu teiseks aseesimeheks saab häälte arvult teiseks jäänud kandidaat. Võrdselt hääli kogunute vahel korraldatakse valimise lisavoor. Hääletamise korda tutvustan enne hääletamise väljakuulutamist. Kas selles osas on, head ametikaaslased, teil küsimusi hetkel? Ei ole. Aitäh!

Kas keegi Riigikogu liikmetest soovib Riigikogu aseesimehe kandidaadi üles seada? Palun, Siim Poolak, teid Riigikogu kõnetooli.

09:26 Siim Pohlak

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Riigikogu aseesimehe tööks on vaja head pingetaluvust, konkreetsust ja samas tasakaalukat meelt. Esitan Riigikogu aseesimehe kandidaadiks Martin Helme.

09:26 Esimees Jüri Ratas

Aitäh! Palun, Priit Sibul, teid Riigikogu kõnetooli!

09:26 Priit Sibul

Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid. Reedel mäletatavasti oli tõesti väga helge ja ere hetk siin parlamendisaalis, kui Hanno Pevkur teatas meile oma tagasiastumisest. Mäletatavasti, kui ta seda varasemalt tegi või eelmine kord tegi, siis tema asemele tuli Riigikogu liige Kalle Laanet aseesimeheks. Seekord rammis Hanno ennast Kalle asemel ministriks ja me püüame siis täna täita kohta, mis Hannost tühjaks on jäänud. Ja et see pingpong ei jätkuks, teen ettepaneku, sellele kohale esitan kandidaadiks Helir-Valdor Seederi kandidatuuri. Toetan teda ise ja palun ka teie toetust. Aitäh!

09:27 Esimees Jüri Ratas

Aitäh! Kas on veel kõnesoove kandidaatide ülesseadmise osas? Ei ole. Rohkem kandidaatide ülesseadmise soove ei ole. Austatud Martin Helme, kas te olete nõus kandideerima Riigikogu aseesimehe ametikohale?

09:28 Martin Helme

Jah, olen küll.

09:28 Esimees Jüri Ratas

Aitäh! Palun teie nõusolek ka kirjalikult. Austatud Helir-Valdor Seeder, kas teie olete nõus kandideerima Riigikogu aseesimehe ametikohale?

09:28 Helir-Valdor Seeder

Jah, olen.

09:28 Esimees Jüri Ratas

Aitäh! Palun teie nõusolek ka kirjalikult. Aitäh! Mõlema kandidaadi nõusolek on olemas, kuupäevad ja aastad kõik on õiged, nii et siin probleeme ei ole. Sulgen Riigikogu aseesimeeste kandidaatide nimekirja. Kuulutan välja vaheaja Riigikogu aseesimeeste kandidaatide nimede kandmiseks hääletamissedelile. Vaheaja lõppemisest annan märku helisignaaliga. Vaheaeg, palun!

V a h e a e g

 

09:34 Esimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased, välja kuulutatud vaheaeg on lõppenud. Vabariigi Valimiskomisjon on valmis läbi viima Riigikogu aseesimeeste erakorralise valimise ja komisjoni liikmed kontrollivad siin – palun teid siia Riigikogu täiskogu saali ette –, kontrollivad siinsamas teie ees hääletamiskaste ja sulgevad need peale kontrollimist turvaplommidega. Palun, austatud komisjon! Aitäh!

Head ametikaaslased! Minu keel vääratas, ma ütlesin mitmuses "valimiskaste", ma olin veel selles eelnevas ajas, kui meil oli üks kast ka seal hoovi peal. Täna ei ole. On ainult üks kast, see kontrolliti üle ja suleti turvaplommiga. Aitäh!

Nüüd, valimiskomisjon annab Riigikogu liikmetele hääletamissedeli. Palun Riigikogu liikmetel hääletamissedeli saamiseks esitada valimiskomisjonile oma isikut tõendav dokument, see tähendab Riigikogu liikme tunnistust, passi, isikutunnistust või juhiluba. Hääletamissedeli saamise kohta annab Riigikogu liige allkirja ja seejärel võtab laualt hääletamissedeli. Hääletamissedel täidetakse hääletamiskabiinis. Riigikogu liige märgistab hääletamissedelil ristiga lahtri selle kandidaadi nime juures, kelle poolt ta hääletab. Hääletamissedel, millel on märgistatud rohkem kui ühe kandidaadi nimi või millel ei ole märgistatud ühegi kandidaadi nime, loetakse kehtetuks. Pärast hääletamissedeli täitmist murrate hääletamissedeli kokku, suundute hääletamiskasti juurde ja lasete oma hääletamissedeli isiklikult hääletamiskasti. Kui olete hääletamissedeli täitmisel eksinud või sedeli rikkunud ja märkate seda enne selle hääletamiskasti laskmist, on teil õigus saada rikutud sedeli tagastamisel uus hääletamissedel. Hääletamise ajal tohivad hääletamisalal viibida lisaks Riigikogu liikmetele ainult valimiskomisjoni liikmed ja valimiskomisjoni teenindavad isikud. Vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 87 lõikele 5 on Riigikogu liikmetel hääletamiseks aega 30 minutit hääletamise algusest. Kell on hetkel 9 ja kohe saab 38 minutit. Hääletamise lõppemisest annan märku helisignaaliga. Kas Riigikogu liikmetel on eelneva kohta küsimusi? Ei ole. Siis kuulutan välja vaheaja hääletamiseks Riigikogu aseesimeeste valimisel.

V a h e a e g

 

10:10 Esimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased! Austatud Riigikogu! Head valimiskomisjoni liikmed! Riigikogu erakorralise istungjärgu jälgijad! Vaheaeg on lõppenud. Vabariigi Valimiskomisjon on valmis läbi viima Riigikogu aseesimeeste erakorralise valimise. Ja nüüd me saamegi minna häälte lugemise juurde. Nagu te näete, hääletamiskast on siin saalis. Kõigepealt ma küsin seda, kas Riigikogu liikmetel on hääletamise korraldamise kohta proteste. Härra Ligi, palun! Soovisite protseduuriliselt midagi öelda, kiita midagi? Ei kuulnud täpselt. Jürgen Ligi, palun! Mikrofon on teil.

10:11 Jürgen Ligi

Ei, ma ei ole küsinud midagi.

10:11 Esimees Jüri Ratas

Selge. Ma sain vist valesti aru. Nii, proteste ma ei näe. Kõigepealt ma palun valimiskomisjonil kontrollida hääletamiskasti ja seda, et turvaplomm hääletamiskastil ei oleks rikutud. Ei ole rikutud, öeldi, et kõik on korras ja viisipärane.

Nüüd ma palun valimiskomisjoni liikmetel asuda hääli lugema. Palun! Jõudu tööle teile!

Palun Vabariigi Valimiskomisjonil lugeda hääled ka avalikult! 

10:18 Vabariigi Valimiskomisjoni liige Airi Mikli

Austatud Riigikogu liikmed, ma loen avalikult Riigikogu aseesimeeste kandidaatidele antud hääled. Martin Helme: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 32, 33, 34, 35. Helir-Valdor Seeder:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Kehtetud sedelid: 1, 2, 3. Sedelid on kehtetud seetõttu, et ei ole märgistatud ühtegi nime.

10:22 Esimees Jüri Ratas

Aitäh! Ma palun Vabariigi Valimiskomisjonil koostada hääletamistulemuste kohta protokoll.

Teen, head ametikaaslased, teatavaks hääletamistulemused Riigikogu erakorralisel aseesimeeste valimisel. "Vabariigi Valimiskomisjoni protokoll hääletamistulemuste kohta Riigikogu aseesimeeste valimisel Tallinnas 19. juulil 2022. aastal. Vabariigi Valimiskomisjon tegi häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud. Nimekirja kantud Riigikogu liikmete arv – 101. Hääletamissedeli saanud Riigikogu liikmete arv – 84. Hääletamisest osavõtnud Riigikogu liikmete arv – 84. Kehtetute hääletamissedelite arv – 3. Riigikogu aseesimeeste kandidaatidele antud häälte arv: Martin Helme – poolt antud häälte arv 35; Helir-Valdor Seeder – poolt antud häälte arv 46." Alla kirjutanud Oliver Kask, Vabariigi Valimiskomisjoni esimees.

Kas on teil, head ametikaaslased, proteste? Ei ole. Ma palun Vabariigi Valimiskomisjonil vormistada ka otsus.

Head ametikaaslased! Kuulutan välja valimistulemuse Riigikogu aseesimeeste valimisel ja loen ette Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse Riigikogu aseesimeeste valimiste tulemuste kindlakstegemise kohta. "Vabariigi Valimiskomisjoni otsus Tallinn, 19. juuli 2022. aasta, nr 46. Riigikogu aseesimeeste valimise tulemuste kindlakstegemine. Otsus on vastu võetud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 7 lõike 6 ja § 82 lõike 1 alusel. Punkt üks, tunnistada Helir-Valdor Seeder valituks Riigikogu esimeseks aseesimeheks. Punkt kaks, tunnistada Martin Helme valituks Riigikogu teiseks aseesimeheks. Punkt kolm, otsus jõustub allakirjutamisel. Oliver Kask, allkiri, Vabariigi Valimiskomisjoni esimees."

Austatud Vabariigi Valimiskomisjon ja tema esimees, ma tänan teid teie töö eest. Suur tänu teile! Head ametikaaslased, uued aseesimehed on valitud. Ma tänan kõiki Riigikogu liikmeid ja Vabariigi Valimiskomisjoni veel kord. Palju õnne ja jõudu tööle, Hea Helir ja hea Martin! Juhataja vaheaeg üks minut. (Aplaus.)

V a h e a e g 

 

10:27 Aseesimees Martin Helme

Aitäh, head kolleegid, kolmat korda usalduse eest! Saab kohe tööd hakata tegema. Meil on päevakorras veel terve hulk kolmandaid lugemisi. Kolmandate lugemiste puhul, nagu me teame, on ainult fraktsioonide läbirääkimised, kui seda soovi on, ja siis lõpphääletus.


3. 10:27 Maagaasiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (596 SE) kolmas lugemine

10:27 Aseesimees Martin Helme

Oleme tänase teise päevakorrapunkti juures: Vabariigi Valitsuse algatatud maagaasiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 596 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Palun, Kristen Michal!

10:28 Kristen Michal

Austatud juhataja! Head kolleegid! Paar sõna sellest seaduseelnõust. Ma püüan teha lühidalt, nagu ma kolleegidele lubasin, ja lisaaega ehk ei vaja.

Eelnõu, mis meie otsusel võiks seaduseks saada, kehtestab sellesama, mis on gaasitriaaž ehk see gaasituru toimimine võimaliku kriisi ajal. See seadus näeb ette, kuidas turg toimib kriitilisel ajal, millises järjekorras teenindatakse tarbijaid, kes on kaitstud tarbijad, kuidas hoitakse kokku, kui tarned vähenevad. Ehk lühidalt öeldes tarbijate triaaž, järjekord, kui ühiskonnas on vaja tagada ressursside arukas jaotus võimalikus kriisis ja võrkude toimimine. Seadus on vajalik ja selle vastuvõtmise järel MKM koos turuosaliste, ettevõtjate ja tarbijatega saab ka vajalikud õigusaktid ja sammud ära teha.

Teine oluline tükk sellest eelnõust on alternatiivid tulevikus gaasile. See tegelikult eeskätt puudutab mere- ja reoveesoojust. See puudutab nii Rapla kui ka Tallinnat. See on kas IT-keskus mis tahes ettevõttest, aga ka reoveest võimaliku soojuse ärakasutamine asulate kütmiseks. Kui tuua näiteid, siis Helsingi-Stockholm kasutavad merevee temperatuuri enda kütmiseks ära. Ja tulevikus võiks see ehk umbes kahe-kolme aastaga ka Tallinnas aidata gaasi vajadust alla tuua, ja mis veel olulisem, oleks tarbijatele moodsam ja soodsam. Sellest on siin saalis energeetikafoorumitel palju räägitud kui uuest lahendusest ja ettepanekuid on teinud valdkonna ettevõtjad, alaliidud, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Nii et ma arvan, et see on poliitiliselt üle kogu spektri kandepinda omav valik ja annab lootust meile kõigile tarbijatena, et tänasest paremaid lahendusi on tulemas.

Ja kolmas hästi oluline tükk sellest on tuulikutasu ehk see kaua lubatud kohaliku kasu instrument. Sisuliselt tähendab seda, et keskkonnakasutuseks hakatakse lugema tuulest elektrienergia tootmist ja tuuleelektrijaamade valdajad peavad hakkama maksma tasu selle eest. Maismaatuuleparkide puhul saavad hüvitist kohalikud omavalitsused, need, kelle territooriumil tuulikud asuvad, ja füüsilised isikud, kelle vahel jaotatakse pool tuulikutasust. Iga eluruumi omav elanik võib saada tasu kuue miinimumpalga alammäärast kalendriaastas. Käesoleval aastal umbes pea 4000 euroni. Ja meretuuleparkide puhul peetakse mõjuareaaliks neid kohalikke omavalitsusi, kelle rannajoonele on tuulikud lähemal kui 20 kilomeetrit. Meretuuleparkide makstud tasust kuni kümnendiku ulatuses, hüvitatakse kalasaagi vähenemisest ka kalanduse ettevõtjatele.

No vot, see ongi olulisem. Tänan Annely Akkermanni, kes tuulikutasudega maadles, väga hoolega  vaeva nägi, ja varasemat ministrit Aasa, kes komisjonis toetas MKM-i energeetikategijaid, komisjoni liikmeid, ametnikke ja neid, kes siin saalis sellesse debatti hoolega panustasid, nagu Aivar, Kalvi, Sven ja paljud teised. Ma usun, et me saime päris hea raamistiku. Aitäh!

10:31 Aseesimees Martin Helme

Aitäh! Rohkem kõnesoove ei näe. Sulgen läbirääkimised ja läheme hääletuse juurde. Ma pean ilmselt ikkagi tegema kutsungi. Head kolleegid, panen lõpphääletusele eelnõu 596 ehk maagaasi ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Palun võtta seisukoht ja hääletada.

10:33 Aseesimees Martin Helme

Eelnõu toetab 55 saadikut, vastu on 18. Eelnõu on vastu võetud.


4. 10:34 Riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (610 SE) kolmas lugemine

10:34 Aseesimees Martin Helme

Kolmas päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu 610. Ka see on kolmandal lugemisel ja avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Ma saalikutsungit, arvan, ka ei pea vist tegema. Seega panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu 610. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

10:34 Aseesimees Martin Helme

Eelnõu poolt on 70 saadikut, vastuhääli ei ole, erapooletuid samuti mitte. Eelnõu on vastu võetud.


5. 10:35 Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (582 SE) kolmas lugemine

10:35 Aseesimees Martin Helme

Neljas päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 582. Tegemist on kolmanda lugemisega ja vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamus. Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Kutsungit ma ka ei tee, sest kõik on vahepeal ikka jätkuvalt saalis. Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 582. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

10:36 Aseesimees Martin Helme

Eelnõu poolt 52 saadikut, vastu 17, erapooletuid ei ole. Eelnõu on vastu võetud seadusena.


6. 10:36 Rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (609 SE) kolmas lugemine

10:36 Aseesimees Martin Helme

Tänane viies päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu 609. Tegemist on samuti kolmanda lugemisega. Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei näe. Läheme siis kohe hääletuse juurde. Palun võtta seisukoht eelnõu 609 osas ja hääletada!

10:37 Aseesimees Martin Helme

Eelnõu poolt on 50 saadikut, vastu 17, erapooletuid on üks. Eelnõu on vastu võetud.


7. 10:37 Riigipiiri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (630 SE) kolmas lugemine (ühendatud eelnõud 489 SE ja 577 SE)

10:37 Aseesimees Martin Helme

Kuues päevakorrapunk: Isamaa fraktsiooni ja Vabariigi Valitsuse algatatud riigipiiri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Eelnõu enda number on 630 ja tegemist on kahe ühendatud eelnõuga, mille numbrid olid 489 ja 577. Ka see eelnõu vajab Riigikogu koosseisu häälteenamust. Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole, sulgen läbirääkimised.

Panen hääletusele riigipiiri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 630. Palun võtta seisukoht ja hääletada.

10:38 Aseesimees Martin Helme

Eelnõu toetab 68 saadikut, vastuhääli ei ole, erapooletuid samuti mitte. Eelnõu on seadusena vastu võetud.


8. 10:38 Küberturvalisuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (531 SE) kolmas lugemine

10:38 Aseesimees Martin Helme

Seitsmes päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud küberturvalisuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu numbriga 531 SE. See eelnõu on kolmandal lugemisel. Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole, sulgen läbirääkimised ja panen hääletusele küberturvalisuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 531. Palun võtta seisukoht ja hääletada! 

10:39 Aseesimees Martin Helme

Eelnõu poolt on 51 saadikut, vastu 17, erapooletuid ei ole. Eelnõu on vastu võetud.


9. 10:39 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ümberkorraldamine valitsusasutuseks) eelnõu (590 SE) kolmas lugemine

10:39 Aseesimees Martin Helme

Kaheksas päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ümberkorraldamine valitsusasutuseks) eelnõu (590 SE), tegemist on kolmanda lugemisega ja see eelnõu vajab Riigikogu koosseisu häälteenamust. Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Sulgen läbirääkimised ja panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 590. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

10:40 Aseesimees Martin Helme

Eelnõu poolt on 52 saadikut, vastuhääli ei ole, erapooletuid on 1. Eelnõu on vastu võetud seadusena.


10. 10:40 Etendusasutuse seaduse ja rahvusooperi seaduse muutmise seaduse eelnõu (419 SE) kolmas lugemine

10:40 Aseesimees Martin Helme

Tänane üheksas päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud etendusasutuse seaduse ja rahvusooperi seaduse muutmise seaduse eelnõu (419 SE). Eelnõu on kolmandal lugemisel ja avan läbirääkimised. Üllar Saaremäe, palun!

10:40 Üllar Saaremäe

Austatud eesistuja! Lugupeetud Riigikogu! Tahan sellest kõrgest toolist põgusalt avaldada kiitust erinevatele osapooltele, kes selle eelnõu seaduseks saamise käigus oma mõtteid on avaldanud. Ja eriti tahan tunnustada just nimelt teatriliitu ja etendusasutuste liitu ja teisi suuremaid ja väiksemaid dialoogis osalejaid, et nad suutsid end mobiliseerida ja seista nagu üks mees ühise asja eest – see ei ole sugugi tavaline. 25‑aastane teatritöökogemus tõestab, et pigem on see harukordne. Ja teistpidi tahan loomulikult avaldada kiitust Kultuuriministeeriumile ja ametnikele, kes selle eelnõuga tegelesid, et nad leidsid endas vaprust, julgust või mida tahes tulla siiski vastu ettepanekutele, mida professionaalsed teatriinimesed neile ette panid. Loomulikult tänan kultuurikomisjoni, nüüd juba lahkunud kultuurikomisjoni, kes usaldas mind seda eelnõu juhtivalt menetlema. Tore oli teiega koos töötada, aga nii nagu see elu on, muutuvad valitsused, muutuvad komisjonid, nii et kohtume võib‑olla koridorides kultuurikomisjoni liikmetega. Veel kord suur tänu ja teatriüldsus on tänulik. Aitäh!

10:42 Aseesimees Martin Helme

Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Mul on tunne, et me peame kutsungi tegema.  Head kolleegid, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud etendusasutuse seaduse ja rahvusooperi seaduse muutmise seaduse eelnõu 419. Palun võtta seisukoht ja hääletada.

10:45 Aseesimees Martin Helme

Eelnõu toetab 71 saadikut, vastuhääli ei ole ja erapooletuid samuti mitte. Eelnõu on seadusena vastu võetud.


11. 10:45 Karistusregistri seaduse, karistusseadustiku ja lastekaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (581 SE) kolmas lugemine

10:45 Aseesimees Martin Helme

Liigume kümnenda päevakorrapunkti juurde: Vabariigi Valitsuse algatatud karistusregistri seaduse, karistusseadustiku ja lastekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu 581 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole, sulgen läbirääkimised ja läheme kohe hääletuse juurde. Panen hääletusele karistusregistri seaduse, karistusseadustiku ja lastekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu 581. Palun võtta seisukoht ja hääletada! 

10:46 Aseesimees Martin Helme

Eelnõu poolt on 72 saadikut, vastuhääli ei ole, erapooletuid samuti mitte. Eelnõu on vastu võetud.


12. 10:46 Vangistusseaduse ja kriminaalhooldusseaduse muutmise seaduse eelnõu (580 SE) kolmas lugemine

10:46 Aseesimees Martin Helme

Tänane 11. päevakorrapunkt. Vabariigi Valitsuse algatatud vangistusseaduse ja kriminaalhooldusseaduse muutmise seaduse eelnõu (580 SE). Eelnõu on kolmandal lugemisel ja avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Läheme kohe hääletamise juurde.

Panen hääletusele vangistusseaduse ja kriminaalhooldusseaduse muutmise seaduse eelnõu (580 SE). Palun võtta seisukoht ja hääletada! 

10:47 Aseesimees Martin Helme

Eelnõu toetab 54 saadikut, vastu on 18, erapooletuid ei ole. Eelnõu on vastu võetud.


13. 10:47 Korrakaitseseaduse, lastekaitseseaduse ja narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (573 SE) kolmas lugemine

10:47 Aseesimees Martin Helme

12. päevakorrapunt: Vabariigi Valitsuse algatatud korrakaitseseaduse, lastekaitseseaduse ja narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (573 SE). Tegemist on kolmanda lugemisega. Avan läbirääkimised. Seda soovi ei ole, et kõnesid pidada, sulgen läbirääkimised. Läheme siis hääletamise juurde. Ma pikka nime ei loe, ütlen lihtsalt nii, et panen hääletusele eelnõu 573. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

10:48 Aseesimees Martin Helme

Seaduseelnõu toetab 70 saadikut, vastu ei ole kedagi, erapooletuid samuti mitte. Seadus on vastu võetud.


14. 10:48 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (595 SE) kolmas lugemine

10:48 Aseesimees Martin Helme

Ja tänane viimane päevakorrapunkt, kuraditosin, 13: Vabariigi Valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu numbriga 595. Eelnõu on kolmandal lugemisel ja eelnõu vajab vastuvõtmiseks Riigikogu koosseisu häälteenamust. Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Sulgen läbirääkimised ja panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 595. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

10:49 Aseesimees Martin Helme

Eelnõu poolt on 53 saadikut, vastu 16, erapooletuid ei ole, eelnõu on vastu võetud.

Sellega on meie istungjärk lõppenud. Head saadikud, minge tagasi kohtumistele valijatega. Ja tuletan kõigile meelde, et väga paljudel teil ootab ees tõenäoliselt komisjoni kutse erakorralisele istungile. Aitäh!

10:49 Istung lõppes

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee