Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

header-logo

XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung
Esmaspäev, 15.11.2021, 15:00

Toimetatud

14:58 Istungi rakendamine

15:00 Esimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased, austatud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu VI istungjärgu 8. töönädala esmaspäevast istungit. Kõigepealt palun Riigikogu kõnetooli neid Riigikogu liikmeid, kes soovivad üle anda eelnõusid või arupärimisi. Palun! Nüüd on nii, et ma palun siia Vabariigi Valitsuse esindaja proua Heili Tõnissoni.

15:00 Valitsuse esindaja Heili Tõnisson

Austatud esimees! Hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna kaks seaduseelnõu. Esimeseks, rahvatervishoiu seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust tervise‑ ja tööminister. Ja teiseks, perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus‑ ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse eelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust rahandusminister. Need mõlemad eelnõud on edastatud elektrooniliselt. Aitäh!

15:01 Esimees Jüri Ratas

Aitäh! Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud kaks eelnõu ning vastavalt meie kodu- ja töökorra seadusele otsustab Riigikogu juhatus nende edasise menetlemise.

Head ametikaaslased, viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll.

15:02 Esimees Jüri Ratas

Kohale registreerus 80 Riigikogu liiget, puudub 21.

Läheme nüüd selle nädala päevakorra kinnitamise juurde ja alustame selle hääletamise ettevalmistamist.

Kas võime minna hääletuse juurde? Aitäh! Panen hääletusele Riigikogu täiskogu VI istungjärgu 8. töönädala päevakorra kinnitamise. Palun võtta seisukoht ja hääletada! 

15:03 Esimees Jüri Ratas

Tulemusega poolt 80, vastu 2 ja erapooletuid 2, on päevakord kinnitatud.


1. 15:03 Vaba mikrofon

15:03 Esimees Jüri Ratas

Ja nüüd, head ametikaaslased, palun kõiki peale haamrilööki registreerida ennast sõnavõtuks vabas mikrofonis. Kes soovivad? Jürgen Ligi, on teil soovi? Ei ole. Meil on üks soovija interneti teel. Peeter Ernits, palun!

15:04 Peeter Ernits

(Kaugühendus)

Hea juhataja ja kolleegid! Ma ei tea, kas mind on üldse kuulda.

15:04 Esimees Jüri Ratas

Jah, on kuulda. Aga natukene kõvema häälega.

15:04 Peeter Ernits

Jaa. On nüüd kuulda?

15:04 Esimees Jüri Ratas

Teid on kuulda, aga natukene kõvema häälega, palun.

15:04 Peeter Ernits

Selge. Mida ma tahaks rääkida? Tegelikult peaksid kolleegid palju rohkem rääkima.

Alles lõppes kaks nädalat kestnud Glasgow' kohtumine, võitlus selle nimel, et n-ö soojussurm ei saabuks. Minu suhtumine ei ole päris sama. Aga võiks selle üle arutada siin. Mida see tegelikult tähendab? On räägitud, et kaevurid meil Ida‑Virumaal on kadunud rahvas ja nad tuleks ümber õpetada kellekski teiseks. Tegelikult rohepöörde eesmärkide saavutamiseks tuleks maailmas avada palju rohkem kaevandusi. Jah, võib-olla mitte Eestis. Aga näiteks Afganistanis, kust me hiljuti pekstud koerana välja olime sunnitud tulema, ja paljudes teistes kohtades. Mul on hea meel, et neljapäeval Euroopa Liidu asjade komisjoni eestvõttel sellest natukene räägitakse. Aga paljudest asjadest peaks palju rohkem rääkima.

Ma ei võtnud protseduuriliselt täna sõna, aga juba teist nädalat on meie päevakord erakordselt tasakaalustamata. Esmaspäeval on kohaloleku kontroll ja päevakorra kinnitamine, ja ei midagi muud. Kolmapäevane päevakord on hirmpikk või sinnapoole. Täiesti tasakaalustamata nädal, sellega ei saa nõus olla. See jätab tegelikult inimestele, kes käivad tööl kaheksa tundi, vähemalt visuaalselt väga halva mulje.

Mida ma veel tahaks rääkida? Ahjaa, nüüd kui karusloomakasvandus on seaduseelnõuga hävitatud, on mindud kalade kallale. Ma lugesin täna lehest, et Tartu jõuluturul, kuhu tahetakse akvaariumikalu välja panna, on juba needsamad äärmusradikaalsed loomaõiguslased tulnud välja sellise nõudmisega, et kalade klaaskasti panek on kui mitte kuritegu, siis igal juhul loomapiinamine. Programm "Kalavalu" ei ole kusagile kadunud. Nii et tegelikult peaks palju rohkem arutama, rääkima asjadest, aga mitte kalapilgul kinnitama meie Riigikogu töös juba teist nädalat selliseid päevakordi, kus mõnel päeval ei ole mitte midagi suures saalis ja siis mõnel päeval läheb öösse välja. Aitäh tähelepanu eest!

15:07 Esimees Jüri Ratas

Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole ja vaba mikrofoni voor on lõppenud. Head ametikaaslased, ka tänane istung on lõppenud.

15:07 Istung lõppes

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee