Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

header-logo

09:59 Istungi rakendamine

10:01 Aseesimees Martin Helme

Tere hommikust, head kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu V istungjärgu 9. töönädala neljapäevast istungit. Austatud rahvasaadikud, täna on märtsiküüditamise aastapäev. Ohvrite mälestamiseks teen ettepaneku alustada meie istungit minutilise leinaseisakuga.

Aitäh! Läheme päevakorra juurde. Kas on soovi üle anda eelnõusid või arupärimisi? Heljo Pikhof, palun!

10:02 Heljo Pikhof

Aitäh, austatud juhataja! Head Riigikogu liikmed! Annan sotsiaaldemokraatide nimel üle ravikindlustuse seaduse muutmise ettepaneku, mille sihiks on lõpetada ära ülekohus, et pärast vanemahüvitise lõppemist tööle läinud ema või isa saab haigestunud lapsega koju jäädes ja hoolduslehte võttes hüvitist vaid alampalga pealt. Asi on selles, et 80% päevatulust, mis haige lapse hooldamise eest kindlustatule makstakse, arvestatakse eelmisel kalendriaastal sotsiaalmaksuga maksustatud sissetuleku järgi, kuid vanemahüvitise pealt, olgu see nii suur kui tahes, sotsiaalmaksu ei võeta. Nõnda ongi praegu arveldamise aluseks miinimumpalk. Aga me kõik ju teame, et kui väikelaps harjub lasteaiaga ... (Ühendus hakib.) Ja ma kordan üle, et meie täiendusettepaneku järgi makstaks hooldushüvitist vanemahüvitise järgi või kui lapsepuhkusel viibinu on vanemapalgale lisaks teeninud suuremat ja sotsiaalmaksuga maksustatud tulu, siis selle pealt. Teisisõnu öeldes, hoolduslehe kompenseerimine olgu perele soodsam ja see tähendab seda, et kompenseeritakse 80%, aga arvestatuna suurema summa pealt. Eelnõu on elektrooniliselt edastatud. Suur tänu!

10:04 Aseesimees Martin Helme

Aitäh! Rohkem eelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe eelnõu ja Riigikogu juhatus menetleb seda vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele. Head kolleegid, nüüd viime läbi kohaloleku kontrolli.

10:05 Aseesimees Martin Helme

Kohale registreerus 94 Riigikogu saadikut, puudub 7.


1. 10:05 Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja kaitsmise lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (294 SE) teine lugemine

10:05 Aseesimees Martin Helme

Nii, tänane päevakord. Meil on Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi Valitsuse ja Soome Vabariigi Valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja kaitsmise lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu 294 teine lugemine. Annan sõna väliskomisjoni ettekandjale Imre Sooäärele. 

10:06 Imre Sooäär

Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud Riigikogu! Riigikogu väliskomisjon arutas oma 15. märtsi istungil Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 7. detsembril algatatud Eesti Vabariigi Valitsuse ja Soome Vabariigi Valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja kaitsmise lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise eelnõu 294. Eelnõu esimene lugemine lõpetati mäletatavasti 25. veebruaril, muudatusettepanekute tähtajaks, 11. märtsiks ühtki muudatusettepanekut ei esitatud. Kohal olid kõikide fraktsioonide esindajad ja väliskomisjon otsustas teha Riigikogu juhatusele ettepaneku võtta eelnõu 294 teiseks lugemiseks täiskogu päevakorda neljapäeval, 25. märtsil, lõpetada teine lugemine ja viia läbi lõpphääletus. Kõik otsused olid konsensuslikud. Informatsiooniks veel nii palju, et Soome on oma riigisisesed protsessid juba lõpule viinud. Aitäh! Palun eelnõu toetada!

10:07 Aseesimees Martin Helme

Aitäh! Ettekandjale on võimalik esitada küsimusi. Ma ei näe, et oleks küsimusi. Sellisel juhul läheme läbirääkimiste juurde. Sõna saavad võtta Riigikogu liikmed, komisjonide ja fraktsioonide esindajad. Läbirääkimiste soovi ei ole. Kuna eelnõu kohta ei ole laekunud ühtegi muudatusettepanekut, siis me ei pea midagi läbi vaatama. Tegemist on välislepinguga ja selle puhul on ette nähtud kaks lugemist. See tähendab, et me viime läbi lõpphääletuse. Enne lõpphääletust teeme kutsungi.

Head kolleegid, meile on vahepeal tulnud info, et mitte kõik Riigikogu liikmed ei ole saanud elektroonilisse süsteemi sisse. Ma teen enne, kui me hääletamise juurde läheme, ühe kohaloleku kontrolli. Kui selle käigus selgub, et inimesed ei saa ikka jätkuvalt süsteemi sisse, siis me teeme enne hääletust vaheaja. Teeme kõigepealt kohaloleku kontrolli, palun! 

10:10 Aseesimees Martin Helme

Probleem ei ole lahenenud. Ma teen neljaminutilise vaheaja.

V a h e a e g

Ma teen veel viie minuti pikkuse vaheaja. Kui me ka nüüd ei saa [süsteemi] töökorda, siis me peame vastavalt juhatuse kehtestatud korrale looma fraktsioonide esindajatest häältelugemiskomisjoni. Selle jaoks on tarvis, et igast fraktsioonist vähemalt üks inimene on füüsiliselt saalis, ja selle korraldamiseks läheb meil ka veel veidi aega. Aga ootame, äkki leiame ka tehnilise lahenduse. Viis minutit vaheaega!

V a h e a e g

10:16 Imre Sooäär

Kui tohib midagi öelda, siis minul oli samuti raskusi sisselogimisega. Aitas see, kui panin kinni veebibrauser Google Chrome’i ja logisin uuesti sisse. Siis õnnestus vähemalt minul sisse saada, võib-olla aitab see ka kedagi teist.

10:22 Aseesimees Martin Helme

Lugupeetud Riigikogu, me proovime nüüd kõigepealt ühe korra veel teha kohaloleku kontrolli. Kui kohaloleku kontrolli käigus selgub, et rahvasaadik ei saa süsteemi sisse, siis me viime läbi hääletuse süsteemis ja need inimesed, kes ei saa süsteemis hääletada, saadavad oma hääle aadressile virgats@riigikogu.ee. Seejärel kontrollivad neid hääli kõikidest fraktsioonidest saadetud esindajad, kes moodustavad häältelugemiskomisjoni. Kui me oleme hääled kokku lugenud ja liitnud need elektroonilise süsteemi häältele, siis ma saan välja kuulutada hääletustulemuse. Tähtis on meeles pidada, et peale hääletuse lõppu tuleb oma hääl e-maili teel saata kahe minuti jooksul. Kõigepealt kohaloleku kontroll.

10:24 Aseesimees Martin Helme

Kohalolijaks registreerus 91 saadikut, puudu on 10 ja see saadik, kes ei saa ühendust, on jätkuvalt puuduolevate inimeste seas.

Me läheme nüüd lõpphääletuse juurde. Ma panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi Valitsuse ja Soome Vabariigi Valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja kaitsmise lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu 294. Palun võtta seisukoht ja hääletada! 

Vastavalt Riigikogu juhatuses kokku lepitud korrale, kui on selge, et elektroonilise hääletussüsteemi kaudu ei ole võimalik rahvasaadikutel oma häält anda, palun nüüd järgmise kahe minuti jooksul nendel saadikutel, kes ei saanud elektrooniliselt hääletada, saata oma hääl aadressile virgats@riigikogu.ee. Järgmise kahe minuti jooksul palun koguneda siia Riigikogu juhatuse puldi juurde kõikide fraktsioonide esindajatel, et lugeda üle e-maili teel saadetud hääled.

Palun igast fraktsioonist üks esindaja siia minu juurde!

10:32 Aseesimees Martin Helme

Head Riigikogu liikmed, oleme lõpetanud oma hääletusprotseduuri. Elektroonilises süsteemis osales 89 Riigikogu liiget, kõik 89 Riigikogu liiget olid poolt. E-kirjaga osales kaks Riigikogu liiget, ka nemad olid poolt. Kokku on eelnõu poolt 91 Riigikogu liiget, vastuolijaid ja erapooletuid ei ole. Eelnõu on vastu võetud. Tänan! Istung on lõppenud.

10:33 Istung lõppes

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee