Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

header-logo

XIV Riigikogu, V istungjärk, täiskogu istung
Neljapäev, 28.01.2021, 10:00

Toimetatud

09:58 Istungi rakendamine

10:00 Aseesimees Siim Kallas

Auväärt kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu V istungjärgu 3. töönädala neljapäevast istungit.


1. 10:00 Riigikogu liikme Sulev Kannimäe ametivanne

10:00 Aseesimees Siim Kallas

Kõigepealt Riigikogu liikme Sulev Kannimäe ametivanne. Seoses Riigikogu liikme Maido Ruusmanni tagasiastumisega astub tänasest Riigikogu liikmeks asendusliige Sulev Kannimäe. Järgnevalt tema ametivanne. Palun!

10:00 Sulev Kannimäe

Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XIV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale.


10:01 Istungi rakendamine

10:01 Aseesimees Siim Kallas

Nõnda. Nüüd on võimalus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Urmas Reinsalu, palun!

10:02 Urmas Reinsalu

Austatud rahvaesindus! Sellel kriitilisel tervisekriisi ajal peab rahvaesindus pakkuma täielikku toetust uuele ametisse astunud valitsusele. Minu mõte on see, et me peaksime siin parlamendis läbi viima ühe tõsise arutelu ja kuulama ära terviseministri aruande, mis puudutab vaktsineerimise ajakava või üldse vaktsineerimiskava ja annab ülevaate asjade seisust.

Vaadake, mis on minu nägemus parlamentarismist. Parlament tegeleb reeglite kehtestamisega ja ta tegeleb ka oluliste küsimustega. Ma usun, et meil kellelgi ei ole kahtlust, et kõige olulisem küsimus Eesti riigis on vähemasti selle poolaasta jooksul tõhus, õiglane, läbipaistev ja erapooletu vaktsineerimise tegevuskava ja selle rakendamine. Täiskogus peab meil olema võimalus, et saadikurühmad saavad esitada oma käsitluse, mis puudub vaktsineerimiskava, eelistatud gruppe, seda, millisel moodusel on kõige tõhusam taotleda maksimaalset vaktsiinide kättesaadavust Euroopa Liidu ühishangetes või muudel moodustel.

Ja selleks, et täiskogus tehtaks see ettekanne ja toimuks arutelu informeeritud, kõrgprofessionaalsel tasemel, olen ma esitanud terviseministrile rea teabenõudelisi küsimusi erinevate dokumentide kohta. Võin kinnitada, et kui ma olen need dokumendid saanud, olen ma valmis jagama neid kõikide rahvaesinduse liikmete ja saadikurühmadega, selleks et vaktsineerimiskava jaoks tekiks täiendav legitiimsus Vabariigi Valitsusele ja terviseministrile, kes selle olulise kriitilise töölõigu eest vastutab. Jõudu meile kõigile selle võimaliku ettekande ettevalmistamisel! Aitäh!

10:04 Aseesimees Siim Kallas

See oli arupärimine. Rohkem ei ole seaduseelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi. Olen ühe arupärimise juhatuse nimel vastu võtnud ja nüüd on mul üks teadaanne.

Seoses muudatustega valitsuskoalitsioonis ja Riigikogus ma astun tagasi Riigikogu teise aseesimehe kohalt. Uus aeg, uued inimesed. Mul on kahju lahkuda ametist, kus sinu poole alati pöördutakse kõigepealt sõnadega "austatud", "lugupeetud" ja muud taolist. Nüüd mitte keegi enam koridoris seda ei tee. Aga selline muutus ja selline avaldus. Nüüd kohaloleku kontroll, palun! 

10:05 Aseesimees Siim Kallas

Kohalolijaks registreeris ennast 90 Riigikogu liiget, puudub 11. Ja ma saan ainult tänada kõiki neid, kes kohalolijaks registreerusid ja kohale tulid, sest päevakorras meil täna ühtegi punkti ei ole ja meie istung on sellega lõppenud.

10:06 Istung lõppes

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee