Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

header-logo

XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung
Neljapäev, 14.05.2020, 10:00

Toimetatud

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Siim Kallas

Tere hommikust, lugupeetavad Riigikogu liikmed! Me alustame Riigikogu täiskogu III istungjärgu 14. töönädala neljapäevast istungit. Kõigepealt on võimalus üle anda arupärimisi ja seaduseelnõusid. Maris Lauri, palun!

Maris Lauri

Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Riigieelarve, mis siin saalis igal aastal vastu võetakse, ei lõpeta oma elu sel hetkel, kui ta vastu võetakse. See on juhis, mille järgi valitsus peaks käituma järgmise aasta jooksul, sest tavaliselt võetakse eelarve vastu detsembris. See on plaan, st ta ei saa olla igas asjas väga täpne, kuid see on siiski juhis, mida peab järgima. See tähendab seda, et valitsus peab seadust järgides vaatama, et riigieelarve seadusest ka kinni peetaks, ja tegema vajaduse korral kohandusi ning, kui on väga vaja, pöörduma ka Riigikogu poole. Riigikontrolli eile avaldatud aruanne osutab sellele, et Jüri Ratase kaks valitsust ei ole seda teinud. Vähemalt ei ole sellist arusaama tekkinud Riigikontrollil ega ka minul. Meie paljudel kolleegidel ei ole põhjust arvata, et Riigikontroll eksib. Aga me anname Jüri Ratasele võimaluse selgitada, kas ta tegelikult äkki siiski midagi on teinud. Seetõttu esitamegi arupärimise suhteliselt kitsa valdkonna kohta, et aru saada, kuidas Jüri Ratase valitsus ja tema ise peaministrina on järginud seda, et jälgitaks riigieelarve kulude poolt ning vajaduse korral tehtaks korrektsioone. Ootame võimalikult kiirelt vastuseid, sest tegemist on ülimalt akuutse küsimusega. Aitäh!

Aseesimees Siim Kallas

Mart Võrklaev, palun!

Mart Võrklaev

Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Käesoleva tervisekriisi üks kriitilistest probleemidest oli ja on elanikele ja eesliinitöötajatele piisava hulga kaitsevahendite tagamine. Kriisi esimestel nädalatel võisime lugeda nii meediast kui ka oma postkastidest appihüüdeid meedikutelt, kes teatasid, et isikukaitsevahendid on otsakorral ning kui neid kiiresti juurde ei hangita, pole arstidel ilma ennast ja patsiente ohtu seadmata võimalik ravi jätkata. Tänaseks on selge, et riigi isikukaitsevahendite varud ei olnud kriisi puhkedes piisavad. Kuigi viirusepuhang õnneks vaibub ning eriolukord hakkab lõppema, valitseb isikukaitsevahendite teemal jätkuvalt segadus. Pole selge, mida ja kui palju riik on hankinud, kas hangitud isikukaitsevahendid on kvaliteetsed, kas ja millal on need Eestisse saabunud või saabuvad, kui palju on selleks kõigeks kulutatud riigi raha ning kas see on olnud alati otstarbekas. Selline olukord ja segadus kaitsevahenditega tekitab inimestes palju hirmu. Samuti tõstatub küsimus, kas riigi tellitud maskid, mida kasutavad eesliinitöötajad, on ikka turvalised. Küsimused kaitsevahendite turvalisuse ja piisavuse kohta on aktuaalsed, seda enam, et teadlased on meid hoiatanud viiruse võimaliku teise laine eest.
Eilses Riigikogu infotunnis kinnitas peaminister Jüri Ratas, et viiruse võimaliku teise laine tuleku ettevalmistamisel on kriitilise tähtsusega isikukaitsevahendite piisavuse tagamine ja parem valmisolek kui viiruse esmasel puhkemisel. Seetõttu esitame Reformierakonna liikmete nimel riigihalduse minister Jaak Aabile arupärimise isikukaitsevahendite hankimise teemal. Nii meedia kui ka meie oleme küsinud selle kohta küsimusi, selgeid vastuseid aga pole saanud. Muu hulgas soovime teada, kas kõikidel isikukaitsevahenditel on olemas sertifikaadid ning kas need on testitud ja turvalised. Aitäh!

Aseesimees Siim Kallas

Aitäh! Rohkem arupärimiste ja eelnõude üleandmise soove ei ole. Olen juhatuse nimel vastu võtnud kaks arupärimist ja Riigikogu juhatus otsustab nende edasise menetlemise Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse kohaselt. Nüüd teeme palun kohaloleku kontrolli!
Kohaloleku kontroll
Kohalolijaks registreeris ennast 46 Riigikogu liiget, puudub 55.
Aga ma pean teile kurvastusega ütlema, et tänases päevakorras ei ole ühtegi punkti, seega istung ongi lõppenud. Aitäh!

Istungi lõpp kell 10.06.

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee