Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

header-logo

14:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Tere päevast, head kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu II istungjärgu 12. töönädala kolmapäevast istungit. Alustuseks on võimalik anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Jüri Jaanson, palun!

Jüri Jaanson

Head kolleegid, tere päevast! Annan Reformierakonna fraktsiooni nimel üle Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu. Selles seaduses muudetakse küll ühteainsat sõna, aga see muudatus on sisuline, sellega muutuvad Eesti Rahvusringhäälingu ülesanded kohustuslikuks ka kurtide suhtes. Niipalju sellest eelnõust.
Ma kasutan nüüd juhust ning pöördun Vabariigi Presidendi Kantselei ja Eesti Rahvusringhäälingu poole. Ma pöördun nende poole üleskutsega tagada presidendi aastavahetuse kõne subtiitritega ja viipekeeles just aastavahetuse eel. Mitte kuidagi ei ole aktsepteeritav seisukoht, et kuulmispuudega inimestele edastatakse presidendi aastavahetuse tervituskõne üks päev hiljem. Uusaastaöö on ühel ööl aastas – 31. detsembril. President pöördub siis tervitusega kogu ühiskonna poole ja kuulmispuudega inimesed on ühiskonna osa. Ma palun teil tagada, et kogu ühiskond, sh kuulmispuudega inimesed, kes on samamoodi ühiskonna liikmed ja maksumaksjad, saaksid presidendi kõnest võimalikult väikese viivitusega osa samal ööl. Tänan!

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Vabariigi Valitsuse esindaja proua Heili Tõnisson.

Valitsuse esindaja Heili Tõnisson

Austatud aseesimees! Hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna neli seaduseelnõu. Esiteks, Nairobi rahvusvahelise laevavrakkide eemaldamise 2007. aasta konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu. Seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust keskkonnaminister Rene Kokk. Teiseks, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust maaeluminister Arvo Aller. Kolmandaks, toote nõutele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Neljandaks, vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Eelnimetatud kahe seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust majandus- ja taristuminister Taavi Aas. Aitäh!

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Rohkem eelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi ei ole. Olen juhatuse nimel vastu võtnud viis seaduseelnõu. Juhatus menetleb neid vastavalt kodu- ja töökorra seadusele.
Kohaloleku kontroll, palun!
Kohaloleku kontroll
Kohalolijaks registreeris ennast 92 Riigikogu liiget, puudub 9. 


1. 14:04 Tarbijakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (103 SE) kolmas lugemine 

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Läheme tänaste päevakorrapunktide juurde. Täna on meil kaks päevakorrapunkti. Esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud tarbijakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 103 kolmas lugemine. Kas fraktsioonidel on soovi pidada läbirääkimisi? Läbirääkimiste soovi ei ole. Me saame minna lõpphääletuse juurde. Tuletan meelde, et eelnõu seadusena vastuvõtmiseks on vaja Riigikogu koosseisu häälteenamust.
Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud tarbijakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 103. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Poolt hääletas 91 Riigikogu liiget, vastuolijaid ja erapooletuid ei ole. Eelnõu on seadusena vastu võetud.


2. 14:07 Maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Tänane teine päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 89 kolmas lugemine. Kas fraktsioonidel on soovi pidada läbirääkimisi? Läbirääkimiste soovi ei ole. Me saame minna lõpphääletuse juurde. 
Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 89. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Poolt hääletas 88 Riigikogu liiget, vastuolijaid ja erapooletuid ei olnud. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Head kolleegid, aitäh! Tänane istung on lõppenud. Kohtumiseni homme.

Istungi lõpp kell 14.09.

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee