Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

header-logo

15:00 Istungi rakendamine

Esimees Henn Põlluaas

Austatud Vabariigi President! Austatud Riigikogu! Lugupeetud lahkuva valitsuse liikmed ja uue valitsuse liikmed! Alustame täiskogu I istungjärgu 4. töönädalat. Seoses Riigikogu liikmete Jaak Aabi, Taavi Aasa, Mart Helme, Martin Helme, Rene Koka, Jüri Luige, Jüri Ratase, Urmas Reinsalu ja Mailis Repsi volituste peatumisega nende nimetamise tõttu Vabariigi Valitsuse liikmeks asusid k.a 25. aprillil Riigikogu liikmeks järgmised asendusliikmed: Urmas Espenberg, Heiki Hepner, Andrei Korobeinik, Kerstin-Oudekki Loone, Natalia Malleus, Mart Nutt, Peeter Rahnel ja Kai Rimmel. Seoses Riigikogu liikme Arno Silla tagasiastumisega asus k.a 26. aprillil Riigikogu liikmeks Tiit Kala.


1. 15:02 Riigikogu liikmete ametivanne

Esimees Henn Põlluaas

Kuulame ära uute Riigikogu liikmete ametivande. Palun ametivande andmiseks kõnetooli Urmas Espenbergi!

Urmas Espenberg

Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XIV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. (Aplaus.)

Esimees Henn Põlluaas

Aitäh! Heiki Hepner, palun järgmisena!

Heiki Hepner

Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XIV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. (Aplaus.)

Esimees Henn Põlluaas

Järgmisena palun Tiit Kala!

Tiit Kala

Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XIV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. (Aplaus.)

Esimees Henn Põlluaas

Kerstin-Oudekki Loone, palun!

Oudekki Loone

Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XIV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. (Aplaus.)

Esimees Henn Põlluaas

Nüüd palun Natalia Malleus!

Natalia Malleus

Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XIV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. (Aplaus.)

Esimees Henn Põlluaas

Mart Nutt, palun!

Mart Nutt

Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XIV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. (Aplaus.)

Esimees Henn Põlluaas

Peeter Rahnel, palun!

Peeter Rahnel

Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XIV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. (Aplaus.)

Esimees Henn Põlluaas

Ja nüüd palun Kai Rimmel!

Kai Rimmel

Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XIV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. (Aplaus.)


15:11 Istungi rakendamine

Esimees Henn Põlluaas

Ametivanne on uutel Riigikogu liikmetel antud. Nüüd on võimalus ... Üks protseduuriline küsimus. Palun, Taavi Rõivas!

Taavi Rõivas

Aitäh, hea istungi juhataja! Protseduuriline küsimus puudutab seda, et ülehomme täitub juba 15 aastat Eesti Euroopa Liidu liikmeks saamisest ja hea tava on olnud see, et Riigikogu valges saalis on kõrvuti Eesti ja Euroopa Liidu lipud. Täna tööle tulles ma märkasin, et vähemasti minu mäletamist mööda esimest korda seal Euroopa Liidu lippe ei ole. Kuuldavasti on Euroopa Liidu lipud sealt ära viidud teie enda korraldusel. Kas te saaksite seda kinnitada või ümber lükata? Kas tegemist ongi nüüd uue reaalsusega, et Eesti ei ole enam Euroopa Liidu kõrval?

Esimees Henn Põlluaas

Aitäh! See ei ole protseduuriline küsimus. Läheme oma päevakorraga edasi. Jaak Madisonil on ka käsi üleval. Palun, protseduuriline küsimus!

Jaak Madison

Kiire vastus härra Rõivasele: enne 2017. aastat oli seal ainult neli Eesti lippu. See oli teie mälu värskenduseks.

Esimees Henn Põlluaas

Nüüd on kõigil võimalus anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Eelnõusid ja arupärimisi ei ole. Kas on protseduuriline küsimus? Jah, palun, Taavi Rõivas!

Taavi Rõivas

Hea juhataja! Ma siiski juhin tähelepanu, et Riigikogu liikmetel peab olema võimalik Riigikogu juhatusele küsimusi esitada. Kuivõrd väidetavalt on tegemist teie enda otsusega, siis ma küsin siin kõikide kolleegide ees: kas te kinnitate seda, et teie käskisite need lipud sealt ära viia, või te lükkate selle ühemõtteliselt ümber? Teil on praegu võimalus seda teha.

Esimees Henn Põlluaas

Loomulikult, kõikidel Riigikogu liikmetel on võimalik küsimusi esitada, selleks on oma aeg ja oma kord. Hetkel on võimalik esitada ainult protseduurilisi küsimusi ja neid selle istungi kohta ei ole.
Nii, ma sain aru, et eelnõusid ja arupärimisi, mida üle anda, ei ole. Marko Mihkelson, palun, kas on protseduuriline küsimus? Ei ole. Aitäh! Sellisel juhul, hea Riigikogu, on mul edasi öelda mõned teated. Täna pärast täiskogu istungi lõppu toimuvad siin istungisaalis järgmiste toetusrühmade asutamiskoosolekud: innovatsiooni toetusrühm, mille kokkukutsuja on Maris Lauri, ja Riigikogu naiste ühendus, mille kokkukutsuja on Marina Kaljurand.
Nüüd teeme kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll.
Kohaloleku kontroll
Täiskogul on kohal 94 saadikut, puudub 7.
Austatud Riigikogu, päevakorra kinnitamine. Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 56 lõike 1 punkti 11 ja lõike 2 alusel olen täiendanud tänase istungi päevakorda Vabariigi Valitsuse ametivande punktiga.
Panen hääletusele Riigikogu täiskogu I stungjärgu 4. töönädala päevakorra kinnitamise. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Päevakorra kinnitamise poolt on 88 Riigikogu liiget, vastu on 1 ja erapooletuks jäi 2, ei osalenud 4 saadikut. Päevakord on kinnitatud.


2. 15:16 Vabariigi Valitsuse ametivanne

Esimees Henn Põlluaas

Austatud Riigikogu! Vabariigi President nimetas 24. aprillil oma otsusega nr 444 ametisse Jüri Ratase moodustatud Vabariigi Valitsuse. Eesti Vabariigi põhiseaduse § 91 järgi asub Vabariigi Valitsus ametisse ametivande andmisega Riigikogu ees. Lugupeetud ametisse astuva Vabariigi Valitsuse peaminister Jüri Ratas, palun teid ametivande andmiseks Riigikogu kõnetooli!

Peaminister Jüri Ratas

Austatud Vabariigi President! Austatud Riigikogu esimees! Austatud Riigikogu liikmed! Asudes täitma Vabariigi Valitsuse liikme kohustusi, olen teadlik, et kannan selles ametis vastutust Eesti Vabariigi ja oma südametunnistuse ees. Tõotan pühalikult jääda ustavaks Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale ning pühendada oma jõu eesti rahva heaolu ja tuleviku kindlustamisele. (Peaminister Jüri Ratas annab allkirja. Aplaus.)
Palun ametivannet andma minu juhitava valitsuse ministrid. Haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Justiitsminister Raivo Aeg. Kaitseminister Jüri Luik. Keskkonnaminister Rene Kokk. Kultuuriminister Tõnis Lukas. Maaeluminister Mart Järvik. Majandus- ja taristuminister Taavi Aas. Rahandusminister Martin Helme. Rahvastikuminister Riina Solman. Riigihalduse minister Jaak Aab. Siseminister Mart Helme. Sotsiaalminister Tanel Kiik. Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Marti Kuusik. (M. Kuusiku ametivande ajaks lahkub president saalist.) Välisminister Urmas Reinsalu. (Ministrid kirjutavad alla ametivande tekstile. Aplaus.)

Esimees Henn Põlluaas

Lubage mul ette lugeda Vabariigi Presidendi otsus: "Vabariigi Presidendi otsus nr 445, Toompeal 29. aprillil 2019. Vabariigi Valitsuse ametist vabastamine. Vabastan ametist 22. novembril 2016 nimetatud Jüri Ratase juhitud Vabariigi Valitsuse seoses uue valitsuse ametisse astumisega 29. aprillil 2019. Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 punkt 10 ja § 92 lõige 2. Kersti Kaljurand – vabandust! – Kersti Kaljulaid."
Lugupeetud president, teil on võimalik uut valitsust õnnitleda. (President lahkub saalist.)
Olge head, istuge! Riigikogu nimel õnnitlen ametisse astunud valitsust ja tänan lahkunud valitsust tehtud töö eest. Võtan valitsuse õnnitlemiseks juhataja vaheaja. Vaheaeg 20 minutit.
V a h e a e g


3. 15:48 Vaba mikrofon

Esimees Henn Põlluaas

Head Riigikogu liikmed, vaheaeg on lõppenud. Kõigil soovijail on võimalus pärast haamrilööki registreeruda sõnavõtuks vabas mikrofonis. Kõnesoove ei ole. Istung on lõppenud.

Istungi lõpp kell 15.48.

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee