Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

header-logo

XIV Riigikogu, I Istungjärk, täiskogu korraline istung
Neljapäev, 18.04.2019, 10:00

Toimetatud

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Siim Kallas

Tere hommikust, lugupeetud Riigikogu liikmed! Alustame täiskogu I istungjärgu 3. töönädala neljapäevast istungit. Juhatus on valmis vastu võtma eelnõusid ja arupärimisi. Jürgen Ligi, palun!

Jürgen Ligi

Austatud juhataja! Austatud Riigikogu! Sümboolselt esitan selle kogu esimese eelnõuna menetlusse otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks" eelnõu. See kõlab sarnaselt eelmises kogus arutatud eelnõu pealkirjaga, aga täna esitatav eelnõu on oma seletustes tunduvalt põhjalikum. Eelmises kogus oli rõõm näha, et kuuest erakonnast viis said selle idee toetajateks, kuigi alguses olid viis kuuest selle vastu. Kahjuks on see idee välja jäänud koalitsioonilepingust, kuigi ta sisaldus ka valimislubadustes. Ilmselt on uus koalitsioon selliste ideede jaoks liiga konservatiivne, aga me aitame.
Me oleme seletuskirjas lahti kirjutanud ka alternatiivid. Ajagraafikus on ette nähtud kaks varianti: kas minna üle kolme-nelja aastaga või üheksa aastaga. Pikemale perioodile õigustust leida kuidagi võimalik ei ole. Me oleme kaardistanud ka probleemid, mis selle teema käsitlusel tuleb täitevvõimul lahendada (see on täitevvõimu töö, parlament ei saa siin väga palju teha). See puudutab loomulikult õpetajaid, mida peegeldab ka see graafik, samuti koolivõrku ja õppevara ning ka võimalikud muudatused seadustes on siin ära markeeritud, alates sellest, et tuleb kindlaks määrata, mida me eestikeelse haridusena mõistame. Loomulikult on see ühiskonna sidususe nimel tehtav asi ja sellepärast on ka Keskerakonna tuline toetus oodatud. Peaminister on öelnud, et tema arvates on ühiskonna sidusus üks põhiprobleeme. Inimarengu aruanne on hariduse ja sidususe väga tugevalt seostanud. Aitäh!

Aseesimees Siim Kallas

Aitäh! Eelnõu läheb menetlusse vastavalt seaduses ettenähtud korrale. Kas on veel arupärimisi või eelnõusid? Ei ole.
Mul on mõned teated. Täna pärast täiskogu istungi lõppu toimuvad siin istungisaalis järgmiste parlamendirühmade asutamiskoosolekud: Eesti-Jordaania parlamendirühm, mille kokkukutsuja on Kalle Palling, ja Eesti-Itaalia parlamendirühm, mille kokkukutsuja on Urve Tiidus. Samuti toimub täna pärast täiskogu istungi lõppu siin president Donald Trumpi toetusrühma asutamiskoosolek, mille kokkukutsuja on Peeter Ernits.
Nüüd kohaloleku kontroll, palun!
Kohaloleku kontroll
Nii. Tänasel kaunil hommikul on kohal 83 Riigikogu liiget, puudub 18.
Nüüd me peaksime arutama, mida teha päevakorraga, aga päevakorras ei ole ette nähtud ühtegi punkti. Nii et meil ei ole täna midagi arutada. Istung on lõppenud.

Istungi lõpp kell 10.04.

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee