Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

header-logo

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Kalle Laanet

Tere hommikust, head kolleegid! Ma saan aru, et ärevust on saalis palju, kuna tegemist on neljapäevase päevaga, aga palun natukene rahu. Alustame Riigikogu täiskogu VIII istungjärgu 4. töönädala neljapäevast istungit. Eelnõude ja arupärimiste üleandmine. Eelnõusid ega arupärimisi ei ole täna üle anda. Läheme kohaloleku kontrolli juurde. Kohaloleku kontroll.
Kohaloleku kontroll
Kohal on 78 Riigikogu liiget, puudub 23.
Täna on meil päevakorras kaks otsuse eelnõu. Ma põgusalt tutvustan teile protseduuri. Juhtivkomisjoni esindaja ettekanne kestab kuni 20 minutit. Igal Riigikogu liikmel on üks suuline küsimus ja läbirääkimistel võivad osaleda üksnes fraktsioonide esindajad.


1. 10:01 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (690 OE) esimene lugemine

Aseesimees Kalle Laanet

Läheme esimese päevakorrapunkti juurde. Väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu 690 esimene lugemine. Ettekandeks palun kõnetooli väliskomisjoni liikme Barbi Pilvre.

Barbi Pilvre

Hea juhataja! Lugupeetud kolleegid! Väliskomisjon esitas Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" k.a 18. septembril. Riigikogu juhatuse määratud muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, 21. septembriks muudatusettepanekuid ei esitatud. Väliskomisjon tegi oma 24. septembri istungil eelnõu kohta järgmised menetluslikud otsused. Esiteks, teha Riigikogu juhatusele ettepanek saata eelnõu 690 Riigikogu täiskogu neljapäeva, 11. oktoobri istungi päevakorda. Teiseks, väliskomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu lõpphääletus ja eelnõu otsusena vastu võtta. Ettekandjaks määrati mind.
ENPA Eesti delegatsiooni koosseis pärast otsuse vastuvõtmist on selline: delegatsiooni juht Marianne Mikko, liikmed Urve Tiidus ja Tiit Terik, asendusliikmed Raivo Aeg, Andres Herkel ja Jaak Madison. Aitäh!

Aseesimees Kalle Laanet

Hea ettekandja, teile küsimusi ei ole. Avan fraktsioonide esindajate läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised, kuna keegi ei soovi läbirääkimistel osaleda. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 690 lõpphääletus. Alustame hääletuse ettevalmistamist.
Panen hääletusele otsuse eelnõu nr 690. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Otsuse eelnõu poolt oli 71 Riigikogu liiget, vastu ei olnud keegi, ka erapooletuid ei olnud, ei osalenud 8 Riigikogu liiget. Otsus on vastu võetud.


2. 10:05 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (691 OE) esimene lugemine

Aseesimees Kalle Laanet

Läheme päevakorrapunkti nr 2 juurde. Väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu 691 esimene lugemine. Palun ettekandjaks väliskomisjoni liikme Maire Aunaste.

Maire Aunaste

Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Kuna äsja hääletasime Urve Tiiduse ENPA delegatsiooni asendusliikmeks, siis eelnõuga 691 tuleb määrata uus liige Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni. Väliskomisjon arutas k.a 17. septembri istungil OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni koosseisu muutmist Eesti Reformierakonna fraktsiooni ettepaneku alusel. Fraktsiooni ettepanek on nimetada Urve Tiiduse asemel delegatsiooni asendusliikmeks Mati Raidma. Väliskomisjon otsustas toetada Reformierakonna fraktsiooni esitatud ettepanekut ning esitada Riigikogu otsuse eelnõu Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni koosseisu muutmiseks 18. septembril k.a. Riigikogu juhatuse määratud muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, 21. septembriks muudatusettepanekuid ei esitatud. Väliskomisjon tegi oma 24. septembri istungil eelnõu kohta järgmised menetluslikud otsused. Esiteks, teha Riigikogu juhatusele ettepanek saata eelnõu 691 Riigikogu täiskogu neljapäeva, 11. oktoobri istungi päevakorda. Teiseks, väliskomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu lõpphääletus ja eelnõu otsusena vastu võtta. Kui Mati Raidma saab praegu meie hääled, siis on OSCE Eesti delegatsiooni koosseis pärast otsuse vastuvõtmist järgmine: delegatsiooni juht Mart Nutt, liikmed Külliki Kübarsepp ja Toomas Vitsut, asendusliikmed Uno Kaskpeit, Jaanus Marrandi ja Mati Raidma. Suur tänu!

Aseesimees Kalle Laanet

Austatud Maire Aunaste, teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Kuna juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 691 lõpphääletus, siis alustame lõpphääletuse ettevalmistamist. Kas võime lõpphääletuse juurde minna? (Hääl saalist: "Jaa!") Okei.
Panen hääletusele eelnõu 691. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Otsuse eelnõu poolt oli 69 Riigikogu liiget, vastu ei olnud mitte keegi, ka erapooletuid ei olnud mitte ühtegi, ei osalenud 10. Otsus on vastu võetud.
Sellega on lõppenud ka tänane, neljapäevane Riigikogu istung. Aitäh teile kõigile ja jõudu tööle!

Istungi lõpp kell 10.09.

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee