Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

header-logo

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Kalle Laanet

Tere hommikust, head kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu VIII istungjärgu 3. töönädala neljapäevast istungit. Eelnõude ja arupärimiste üleandmine. Jüri Adams, palun!

Jüri Adams

Härra istungi juhataja! Lugupeetud rahvaesindajad! Mul on Vabaerakonna fraktsiooni nimel üle anda Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu. Me kõik teame, terve Eesti avalikkus teab, et see seadus nagu ka erakonnaseadus vajab juba ammu muutusi.

Aseesimees Kalle Laanet

Austatud hea ettekandja, palun korraks tähelepanu! Saal, lärm on väga suur. Isegi mina ei kuule õieti, mida härra Adams meile räägib. Palun vaikust! Aitäh! Jätka.

Jüri Adams

Aitäh! Kehtiva Riigikogu valimise seaduse kõige suurem põhimõtteline häda on see, et selles on passiivse valimise õigus. See tähendab, et nende ring, kellel on õigus esitada kandidaatide nimekirju, on ülimalt piiratud. Selle piirangu – kuidas ta ka välja ei kujunenud – poliitiline sisu ja tagajärg on selline, et see takistab Riigikogu valimistel uute konkurentide esilekerkimist ja muudab ülimalt keeruliseks nende katsed esitada oma nimekirju. Me oleme seisukohal, et selline piirang on tegelikult põhiseadusvastane. Praegu esitatava eelnõu poliitiline sisu on taastada võimalus esitada erakondade valimisliitudel kandidaatide nimekirju sellises mahus, nagu see oli VII ja VIII Riigikogu koosseisu valimiste ajal.

Aseesimees Kalle Laanet

Andres Herkel, palun!

Andres Herkel

Härra juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Mul on Vabaerakonna fraktsiooni nimel teatada ühe eelnõu tagasivõtmisest ja ühe eelnõu esitamisest. Nimelt, 6. juunil algatasime fraktsiooni nimel planeerimisseaduse täiendamise seaduse eelnõu nr 655. Meie lähtekoht oli, et selle ettekandjaks ja kaitsjaks Riigikogu saalis on Artur Talvik. Me oleme Artur Talvikuga usaldussuhtes ja ikka sellel arusaamisel, et tema võiks olla ettekandja, aga meile on selgeks tehtud, et kui ta on meie fraktsioonist lahkunud, siis see lihtsalt ei ole võimalik. Eks me leiame esimesel võimalusel lahenduse ja esitame Riigikogu liikmete nimel uuesti samasisulise eelnõu, siis saab kõik võimalikuks nii, nagu me oleme planeerinud. Kuna Riigikogu infosüsteemi on läinud üks viga, ilmselt ühe meie tagasivõtmisega seoses, on mul au teatada, et oleme endiselt Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse menetlemise juures. Juhul, kui seda viga süsteemist tagasi kutsuda ei õnnestu, esitame selle eelnõu uuesti. Aitäh!

Aseesimees Kalle Laanet

Andres Metsoja, palun!

Andres Metsoja

Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Mul on hea meel 21 rahvasaadiku nimel üle anda eelnõu, mis puudutab ehitusseadustiku muutmist. Siinkohal pean mainima, et seda on aidanud ette valmistada lairiba toetusrühma liikmed Erki Savisaar ja Tanel Talve. Tegelikult on oma panuse andnud nii majanduskomisjon Riigikogus kui ka riigieelarve kontrolli erikomisjon, samuti on selle eelnõu koostamisse olnud kaasatud Siseministeerium ja majandusministeerium.
Eelnõu toob jätku parlamendi juba varem siin saalis algatatud seadusmuudatuste paketile. Me loome võimaluse viia lihtsustatud korras kaabel piltlikult öeldes kas posti otsast, õhust või maa seest juba olemasoleva lairibataristuni. See aitab hoida kokku raha, ressurssi, ja kiirendab protsessi. Nagu te teate, praegu on käimas 20-miljoniline hange lairibataristu väljaehitamiseks. Pakkumisi on kolm. Loodame, et järgmisel aastal on võimalik hakata seda taristut ehitama. Meie seaduseelnõu peaks andma oma panuse ehk protsessi lihtsustama. Samal ajal, bürokraatia vähendamise kõrval tekitab see eelnõu natukene bürokraatiat juurde. Eelnõu puudutab nimelt piiriala väljaehitamist, loob selleks eelduse, ning tulevikus tuleb tehniline taristu kooskõlastada piirialal 50 meetri ulatuses Tehnilise Järelevalve Ametiga ja ka Siseministeeriumiga. Palun seda eelnõu toetada. Aitäh!

Aseesimees Kalle Laanet

Palun, Vabariigi Valitsuse esindaja proua Heili Tõnisson!

Valitsuse esindaja Heili Tõnisson

Austatud istungi juhataja! Hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna kolm seaduseelnõu. Esimeseks, kutseõppeasutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Teiseks, tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel esindab Vabariigi Valitsust rahandusminister Toomas Tõniste. Ja kolmandaks, ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust tervise- ja tööminister Riina Sikkut. Aitäh!

Aseesimees Kalle Laanet

Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud kuus eelnõu. Riigikogu juhatus otsustab nende edasise menetlemise vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele. Kohaloleku kontroll, palun!
Kohaloleku kontroll
Kohal on 78 Riigikogu liiget, puudub 23.
Läheme teadete juurde. Austatud Riigikogu liikmed! Järgmise nädala esmaspäeval toimub siin, Riigikogu istungite saalis Mudel – Euroopa Parlamendi foorumi lõppüritus. Seoses sellega palun teil pärast täiskogu istungi lõppu oma laudadelt ja sahtlitest olulised materjalid kaasa võtta.


1. 10:08 Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu (692 OE) esimene lugemine

Aseesimees Kalle Laanet

Läheme neljapäevase istungi päevakorra juurde. Esimene päevakorrapunkt on kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu 692 esimene lugemine. Ettekandja kultuurikomisjoni liige Heljo Pikhof, palun!

Heljo Pikhof

Austatud juhataja! Head Riigikogu liikmed! 17. septembril arutas kultuurikomisjon kolmanda päevakorrapunktina Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikme nimetamist. Koosolekust võtsid osa kõik kultuurikomisjoni liikmed, nõunik-sekretariaadijuhataja Angelika Berg, nõunik Urvo Klopets, ja protokollis Merje Noorlind.
Järgnevalt Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikme nimetamine" eelnõu esitamise otsustamisest, komisjoni esindaja määramisest ja esimese lugemise menetlusotsustest. Aadu Must selgitas komisjonis, et Igor Gräzini Riigikogu liikme volituste lõppemise tõttu ja seoses Riigikogu liikme Toomas Väinaste tagasiastumisega nõukogust omal soovil nimetab Riigikogu kultuurikomisjoni ettepanekul nõukogusse uued liikmed. Eesti Reformierakonna fraktsioon tegi ettepaneku nimetada nõukogu liikmeks Yoko Alender, Eesti Keskerakonna fraktsioon tegi ettepaneku nimetada nõukogu liikmeks Aadu Must ning Eesti Konservatiivne Rahvaerakond tegi ettepaneku nimetada nõukogu liikmeks Henn Põlluaas. Salajase hääletuse tulemuste põhjal teeb kultuurikomisjon Riigikogule ettepaneku nimetada Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmeteks Riigikogu liikmed Yoko Alender ja Aadu Must. Aadu Must tegi ettepaneku esitada vastav otsuse eelnõu.
Komisjonis otsustati esitada Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikme nimetamine" eelnõu (otsus oli konsensuslik) ning juhul, kui Riigikogu juhatus võtab eelnõu menetlusse ja määrab selle juhtivkomisjoniks kultuurikomisjoni, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 27. septembriks (jällegi otsus konsensuslik), määrata eelnõu komisjoni esindajaks Heljo Pikhof (otsus oli konsensuslik) ja teha ettepanek panna eelnõu lõpphääletusele (ka see otsus oli konsensuslik). Aitäh!

Aseesimees Kalle Laanet

Aitäh, hea ettekandja! Teile küsimusi ei paista olevat. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on panna eelnõu 692 lõpphääletusele. Teeme ettevalmistusi lõpphääletuseks.
Panen hääletusele kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine" eelnõu 692. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Otsuse poolt on 72 Riigikogu liiget, vastu ei ole ühtegi, erapooletuid 2, ei osalenud 7. Otsus on vastu võetud.


2. 10:13 Riigikogu otsuse "Rahvusooperi nõukogu liikme nimetamine" eelnõu (693 OE) esimene lugemine

Aseesimees Kalle Laanet

Läheme meie päevakorra teise punkti juurde, see on kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Rahvusooperi nõukogu liikme nimetamine" eelnõu 693 esimene lugemine. Palun ettekandjaks kultuurikomisjoni liikme Heljo Pikhofi.

Heljo Pikhof

Austatud juhataja! Head Riigikogu liikmed! 17. septembril arutas kultuurikomisjon ühe päevakorrapunktina ka Riigikogu liikmest Eesti Rahvusooperi nõukogu liikme nimetamist. Koosolekust võtsid osa kõik kultuurikomisjoni liikmed, sekretariaadijuhataja Angelika Berg ja nõunik Urvo Klopets.
Nüüd Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest Eesti Rahvusooperi nõukogu liikme nimetamine" eelnõu esitamise otsustamisest, komisjoni esindaja määramisest ja esimese lugemise menetlusotsustest. Aadu Must selgitas, et Martin Repinski Riigikogu liikme volituste lõppemise tõttu nimetab Riigikogu kultuurikomisjoni ettepanekul rahvusooperi nõukogusse uue liikme. Eesti Keskerakonna fraktsioon tegi ettepaneku nimetada nõukogu liikmeks Toomas Väinaste ning Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon tegi ettepaneku nimetada nõukogu liikmeks Mart Helme. Salajase hääletuse tulemuste põhjal teeb kultuurikomisjon Riigikogule ettepaneku nimetada Eesti Rahvusooperi nõukogu liikmeks Toomas Väinaste. Aadu Must tegi ettepaneku esitada vastav otsuse eelnõu.
Komisjonis otsustati esitada Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest Eesti Rahvusooperi nõukogu liikme nimetamine" eelnõu (otsus võeti vastu konsensusega) ning juhul, kui Riigikogu juhatus võtab eelnõu menetlusse ja määrab selle juhtivkomisjoniks kultuurikomisjoni, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 27. septembriks (otsus konsensusega vastu võetud), määrata eelnõu komisjoni esindajaks Heljo Pikhof (otsus oli konsensuslik) ja teha ettepanek panna eelnõu lõpphääletusele (jällegi otsus konsensuslik). Aitäh!

Aseesimees Kalle Laanet

Aitäh, hea ettekandja! Ka selle otsuse eelnõu puhul ei ole teile küsimusi. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on panna eelnõu 693 lõpphääletusele. Asume seda ette valmistama.
Panen hääletusele kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Rahvusooperi nõukogu liikme nimetamine" eelnõu 693. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Otsuse poolt on 68 Riigikogu liiget, vastu ei ole ühtegi, erapooletuid 5, ei osalenud 10. Otsus on vastu võetud ja meie tänane päevakord lõppenud. Ilusat neljapäeva teile kõigile!

Istungi lõpp kell 10.17.

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee