Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

header-logo

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Kalle Laanet

Tere hommikust, head kolleegid! Alustame täiskogu VII istungjärgu 10. töönädala neljapäevast istungit. Kas on soovi anda üle eelnõusid või arupärimisi? Jürgen Ligi, palun!

Jürgen Ligi

Austatud juhataja! Austatud kolleegid! Esitan Reformierakonna fraktsiooni nimel menetlusse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise ...

Aseesimees Kalle Laanet

Hea ettekandja, korraks ... (Juhataja helistab kella.) Kuulame ettekandjat, palun!

Jürgen Ligi

Ja siiski ma esitan nüüd menetlusse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu. See puudutab koolijuhtide hindamist. Väga tihti tuletatakse meelde, et kool on koolijuhi nägu, et kooli tulemused sõltuvad väga palju kooli juhtimisest. Aga elus on aeg-ajalt nii, et koolijuhid on liiga omavalitsejate nägu ja mitte seda nägu, mis oleks kasulik õpilastele ja hariduse kvaliteedile. Riigil on põhiseaduslik kohustus tagada hariduse ühtlus üle kogu Eesti ja see on üks koht, kus võimalust seda täita praktiliselt ei ole. Me arvame, et vähemalt kord viie aasta jooksul peaks haridusministri määratud komisjon hindama koolide tulemusi ja juhtide kompetentsi. Ta peaks saama võimaluse sekkuda, anda soovitusi ja teha ettekirjutusi ning kui probleemi ei kõrvaldata, siis peab tal olema võimalik teha ettepanek vabastada kooli juht. Juhul kui seda ei tehta, siis peaks olema rahalise sanktsiooni võimalus.
Juhin tähelepanu, et see eelnõu valmis haridusministeeriumis 2016. aastal. Me ei tea, miks seda olulist teemat on vaka all hoitud. Me arvame, et riik ei pea ütlema omavalitsusele ette, millise töölepingu see peab tegema, küll aga peab riik saama hinnata juhtimise kvaliteeti, ta peab saama anda head nõu ja vajadusel peab tegema ka kurjemat häält. Aitäh! Kirjutan teie nähes sellele alla, see on kahjuks veel siiani tegemata. (Annab allkirja.) Ega ma veel ära ei pea minema? Nii. See on üks hea eelnõu.

Aseesimees Kalle Laanet

Aitäh! Head kolleegid, olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe eelnõu. Juhatus otsustab selle edasise menetlemise vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele. Nüüd kohaloleku kontroll.
Kohaloleku kontroll
Head kolleegid, kohal on 77 Riigikogu liiget, puudub 24.


1. 10:04 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu (601 OE) esimene lugemine

Aseesimees Kalle Laanet

Head kolleegid, kas saaks vaikust saali? Läheme neljapäevase päevakorra juurde. Meil on üks päevakorrapunkt ja see on väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu 601 esimene lugemine. Ettekandja on väliskomisjoni liige Maire Aunaste. Protseduuri kohta nimetan ära, et igal Riigikogu liikmel on üks küsimus ja läbirääkimistel osalevad fraktsioonid. Olge hea, proua Aunaste!

Maire Aunaste

Lugupeetud juhataja! Kallid kolleegid! Vahemere Liidu Parlamentaarne Assamblee loodi 2003. aastal ja sellel peaks olema 280 liiget, aga seoses Marko Šorini lahkumisega Riigikogust aasta tagasi on tekkinud selline ärev olukord, et neid liikmeid on nüüd ainult 279. Riigikogust kuulub sinna praegu Henn Põlluaas, aga Eesti delegatsioonil ei ole juhti. Selle juhi me peaksime täna valima. Keskerakond on teinud ettepaneku nimetada Marko Šorini asemel delegatsiooni juhiks Kersti Sarapuu. Väliskomisjon tegi oma 20. märtsi istungil eelnõu kohta järgmised menetluslikud otsused. Otsustati teha Riigikogu juhatusele ettepanek võtta eelnõu 601 Riigikogu täiskogu neljapäevase, 5. aprilli istungi päevakorda. Väliskomisjon tegi ettepaneku viia läbi eelnõu lõpphääletus ja eelnõu otsusena vastu võtta. Selle kõik ma nüüd siis ka teile siin ette kandsin. Kui on küsimusi, siis vastan.

Aseesimees Kalle Laanet

Aitäh, hea ettekandja! Teile on vähemalt üks küsimus. Jürgen Ligi, palun!

Jürgen Ligi

Aitäh! Hea ettekandja! Kui mõni delegatsioon on tundmatu ja nähtamatu, siis see on see delegatsioon. Kas te ütleks mõne sõnaga, millega see organisatsioon tegeleb? Mis on tema suured teemad? Väliskomisjon on kindlasti saanud mingi aruande.

Maire Aunaste

Jaa, me oleme saanud aruande, ma isegi lugesin selle läbi. Kuigi Henn Põlluaas oskaks kindlasti paremini vastata, sest tema on seal käinud ja olnud. Praegu on, muide, selle assamblee eesistujaks Egiptus. Need suured teemad on siis sellised. Näiteks, Henn Põlluaas tegutseb poliitika, julgeoleku ja inimõiguste komitees, Marko Šorini töö delegatsiooni juhina oli majandus-, rahandus-, sotsiaal- ja hariduskomitees osalemine, sealsed teemad olid näiteks elukvaliteedi parandamine ja kultuuridevahelise dialoogi pidamine. Muidugi tegeldakse päevakajaliste teemadega ka energia-, keskkonna- ja veemajanduskomitees. Aga, Jürgen, tõepoolest, küsi palun Hennu käest, ta jube hästi teab neid asju. Ta on väga kriitiline selle assamblee kooskäimise suhtes. Väga raske on ühist meelt selles assamblees saavutada, sest väga erinevad riigid kuuluvad sinna.

Aseesimees Kalle Laanet

Aitäh! Jürgen Ligil on teine küsimus.

Maire Aunaste

Issand küll!

Aseesimees Kalle Laanet

Aga ma pean vabandama, protseduuri järgi saab esitada ainult ühe küsimuse.

Maire Aunaste

Jumal tänatud!

Aseesimees Kalle Laanet

(J. Ligi kõneleb kohalt.) Protseduur lubab ühte küsimust. Te saate pärast väljaspool saali küsida kohe rohkem küsimusi.

Maire Aunaste

Saame pärast kohvikus kokku.

Aseesimees Kalle Laanet

Nii. Kas kellelgi on veel küsimusi? Ei ole. Avan läbirääkimised. Kas fraktsioonidel on soovi läbi rääkida? Ei ole. Siis valmistume lõpphääletuseks. Head kolleegid, kas võib minna lõpphääletuse juurde? Härra Vakra noogutas, et võib. Tuletan teile veel meelde, et muudatusettepanekuid eelnõu kohta ei esitatud. Juhtivkomisjoni ettepanek oli panna eelnõu 601 lõpphääletusele.
Hääletustulemused
Poolt oli 66 Riigikogu liiget, vastu ei olnud keegi, 1 jäi erapooletuks ja 13 ei osalenud. Otsuse eelnõu on otsusena vastu võetud. Sellega, head kolleegid, on meie tänane põhjalik Riigikogu istung lõppenud. Ilusat päeva!

Istungi lõpp kell 10.10.

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee