Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

header-logo

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Hanno Pevkur

Austatud Riigikogu! Alustame päeval, mil igas väikses käharpeas juba salmid ammu reas, oma selle hooaja viimast istungit, täpsemalt Riigikogu täiskogu VI istungjärgu 12. töönädala neljapäevast istungit. Nagu ikka sellistel puhkudel, kui me alustame tööpäeva, on nüüd igaühel meist võimalik üle anda arupärimisi ja eelnõusid. Palun, Eerik-Niiles Kross!

Eerik-Niiles Kross

Hea juhataja! Head kolleegid! Meil on aasta kõige pimedamal päeval üks väga kurb arupärimine. Me kuulasime eile siin infotunnis peaministrit, kes tõrkus mõistmast, et Vene propagandat edastav telekanal Pervõi Baltiiski Kanal on Eesti inforuumis küllalt ohtlik mängija. Oleme talle korduvalt andnud võimaluse tunnistada, et võib-olla ei ole väga tark mõte eraldada Eesti riigi avalikku raha sellele kanalile ja nende tegevust veelgi võimendada. Eriti kui arvestada, et meil on olemas ETV+, mille avamise ja tegevuse vastu on PBK koos seal esinevate keskerakondlastega kogu aeg võidelnud.
Selle tõttu me oleme sunnitud (vist 21 Reformierakonna fraktsiooni liiget) esitama peaministrile arupärimise vormis mõned küsimused. Need on sellised. Kas te peate ka pärast rea uuringutulemuste avaldamist, mis tõendavad, et PBK edastab Eesti julgeolekuhuvidele vastu käivaid Venemaa Föderatsiooni välispoliitilisi sõnumeid, õigeks riigi ja kohaliku omavalitsuse raha kulutamist sellele kanalile? Teiseks, kui peate, siis millistele argumentidele tuginedes? Eriti kui arvestada, et 2014.–2015. aasta kontentanalüüs näitab, et PBK-s edastatakse identseid sõnumeid Vene riigitelevisioonis edastatavate sõnumitega. Mul sai kõneaeg läbi, aga kogu seda tarka juttu saate ka ise lugeda. Loodame, et info levib ka vaatamata sellele, et suure tõenäosusega saadab meie armas juhatus selle arupärimise meile tagasi, nagu tal on kombeks teha ebamugavate arupärimiste puhul. Aitäh!

Aseesimees Hanno Pevkur

Järgmisena palun Henn Põlluaas! Head kolleegid, ma soovitan teil siiski kuulata, sellepärast et täna on sellel tähelepanukellal veidi aisakella helina häält. Nii et kuulake, mida kolleegid räägivad. Henn Põlluaas, palun!

Henn Põlluaas

Lugupeetud eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Esitan kogu Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni, seitsme rahvasaadiku nimel arupärimise peaminister Jüri Ratasele. Nimelt teatas Eesti eriesindaja Euroopa Liidu juures, diplomaat Matti Maasikas, et Eesti on pärast Suurbritannia lahkumist Euroopa Liidust nõus suurendama oma osamakseid Euroopa Liidu eelarvesse. Samal ajal me teame, et Euroopa Liit vähendab Rahandusministeeriumi hinnangul Eestile makstavaid toetusi circa 40%. Meie põllumehed saavad juba praegu oluliselt väiksemaid põllumajandustoetusi kui Euroopa nn vanad riigid. Niisuguse tendentsi jätkudes me võime jõuda sellisesse faasi, kus Euroopa Liidu liikmesus ei ole meile enam majanduslikult kasulik. Lisaks kuulub selliste kohustuste võtmine mitte valitsuse, vaid Riigikogu pädevusse. Seetõttu on siin tegemist täiesti otsese võimude lahususe printsiibi rikkumisega.
Meil ongi mitu küsimust. Kust sai Matti Maasikas volitused kõneleda Eesti nimel? Kas valitsus on seda küsimust arutanud ja kas tegemist on valitsuse seisukohaga? Kui on, siis kust võtab valitsus volitused selliste seisukohtade avaldamiseks ja kas sellel teemal on juba edastatud ka põhimõtteline nõusolek Euroopa Liidu instantsidele? Kui see ei ole valitsuse seisukoht, siis kas tegemist on Välisministeeriumi ja tema esindajate omavoliga ning riigist ja valitsusest sõltumatu poliitika ajamisega? Üks küsimus on veel, mida te kuulete siis, kui see arupärimine jõuab loodetavasti siia saali tagasi, st kui peaminister tuleb ja vastab meile. Aitäh!

Aseesimees Hanno Pevkur

Rohkem kõnesoove ei ole. Riigikogu juhatuse nimel olen vastu võtnud kaks arupärimist ja loomulikult otsustab juhatus nende edasise menetlemise vastavalt meie kodu- ja töökorra seadusele. Nüüd on aeg teha kohaloleku kontroll. Kohaloleku kontroll.
Kohaloleku kontroll
Kohalolijaks registreerus 83 Riigikogu liiget, hetkel puudub 18 Riigikogu liiget.


1. 10:06 Maakatastriseaduse, maapõueseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seaduse eelnõu (533 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Hanno Pevkur

Head kolleegid, saame minna tänase päevakorra juurde. Meil on päevakorras üks punkt, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud maakatastriseaduse, maapõueseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seaduse eelnõu 533 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole, seega saame minna lõpphääletuse ettevalmistamise juurde. Head kolleegid, kas me võime minna hääletuse juurde? Vastuväiteid ei ole.
Panen lõpphääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku, milleks on võtta vastu Vabariigi Valituse algatatud maakatastriseaduse, maapõueseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seaduse eelnõu 533. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Eelnõu poolt oli 78 ja vastu 7 Riigikogu liiget, erapooletuid ei olnud. Vabariigi Valitsuse algatatud maakatastriseaduse, maapõueseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seaduse eelnõu on seadusena vastu võetud.


2. 10:09 Jõuluvana

Aseesimees Hanno Pevkur

Head kolleegid, tänane päevakord on ammendatud. Aga ma näen, et Riigikogu esimees noogutab mulle ukse pealt – tal on midagi öelda. Ja saabus üllatus!

Jõuluvana

No vaat, Hallemaa on hea tervise juures. Tere, Ants-poiss, väga tore! Keda ma siin veel näen? Enn on kohal ja Marianne ka. See on hea, kui ikka tuttavaid inimesi on. No nii, las ma kohe natuke vaatan teid. Jaa-jaa, vähemaks on siin inimesi jäänud. Eks kuri kõhutõbi kõnnib mööda Eestimaad ja maailma ringi, aga me saame sellest ju rahulikult jagu ka.
No nii, teil on hakanud väga kiiresti see töö siin minema. Ma mäletan, et eelmine aasta oli päris lõbus, aga üle-eelmine aasta oli kõige lõbusam. Kell oli siis juba kolm, aga te ei mõelnudki siin seda asja ära lõpetada. Terve selle aasta – mul on kogu aeg Riigikogu koduleht lahti, ma kuulan kogu aeg istungeid – ma vaatasin, et teevad seal remonti, üks koputamine käib. Aga see oli hoopis haamer: päris toredad seadused muudkui tulid.
Tavaliselt peab jõulumees ikkagi üht-teist soovitama ka. Minagi mõtlesin selle peale, et kui ma siin juba jõulumehena olen – parlamendi ees ei saa ju väga tihti olla. Te olete siin kõvasti eelarve ja ka nende aktsiiside üle arutlenud. Mis te, Riigikogu liikmed, arvate, kui võtaks sellise seaduseelnõu arutada: kui meil on maksusüsteem astmelisevõitu, siis äkki võiks ka käibemaks inimeste jaoks astmeline olla? Selles mõttes, et kui saad vähe palka, maksad ka vähem käibemaksu. Võiks ju näiteks olla niimoodi, et kui inimesel on miinimumpalk, siis ta maksab toodete pealt 10% käibemaksu: paneb ID-kaardi sisse ja kohe on väiksem käibemaks. Aga mõni teine inimene maksaks näiteks 40% käibemaksu.
Eelarve puhul räägitakse palju riigireservist, et sealt ei tohi väga võtta – see on õige mõte. Aga kui teeks niimoodi, et kannaks raha reservist eelarvesse, eelarvest reservi tagasi ja niimoodi 300 korda sekundis? Siis jääb mulje, et raha on nii reservis kui ka eelarves. Keegi ei jõua enam aru saada, kus ta on. Ja kui ta mõlemal pool nii kiiresti liigub, siis on ju elu palju rahulikum, ei pea nii palju muretsema.
Teate, mul on paar mõtet veel, aga ma räägin neist siis, kui me oleme läinud n-ö päevakorralise töö juurde. Kingid on ka selleks aastaks valmis pandud, ehkki paljud teist kartsid, et äkki neid ei saagi, mine tea. Aga mul on siin terve kott kenasti valmis pandud. Need, kellel on juba praegu salm olemas, tõstke käsi üles! Neljal – no väga hea. Tavaliselt niimoodi ongi, ei ole hullu.
Nii, ma võtan siit nüüd kohe välja esimese toreda kingituse. (Võtab kingikotist välja suure roosa hoiupõrsa.) Ma hoian seda siin süles. Palun siia Keskerakonna võistkonna, sest ma näen, et Märt on juba valmis. Ma olen ikka siinpool! Ma mõtlesin, et see aasta Märt ei laula, aga paraku läheb teisiti. (Naer saalis.) Vaat nii, sätime ennast siis valmis. Näed, seal on mikrofon ka, kõik asjad on olemas. Tule-tule!

Märt Sults

Ei-ei, sina ole ikka siin. Kuhu sa siis ikka lähed? Kohe tuleb Toomas ja räägib sulle pika jutu ära.

Jõuluvana

Ma vaikselt vaatan, mis lauluga tegemist on.

Märt Sults

Ei, oot-oot-oot! See on rahulik laul. Kuna meil on hästi pingeline aasta olnud, siis me läheme ...

Jõuluvana

Eelmine aasta ma ütlesin, et laul peaks võimalikult lühike olema ja mõte peaks ka sees olema. Kas see aasta on niimoodi?

Märt Sults

Mõte on kindlasti sees. Kohe Toomas räägib, mis mõte siin sees on.

Toomas Väinaste

Hea jõuluvana! Head kolleegid! Me muretseme lapsest peale, kui jõuluvana hakkab tulema, et mis me talle loeme, kas me ikka salmid pähe saame. Aga tänavusel aastal oli meil ääretult lihtne otsustada, sellepärast et jõuluvana tuli pööripäeval – täna tuleb esimene jõuluöö. Meil Eestis on ka selliseid tublisid inimesi, kes kirjutavad jõululaule, ja nii me vaatasimegi välja ühe jõululaulu. Viisi on kirja pannud Agu Tammeorg ja sõnad on kirjutanud Ott Arder. Selle laulu pealkiri on "Talveöö". (Märt Sults mängib kitarri ja laulab, Toomas Väinaste laulab.)

Keerlevaid, langevaid helbeid on täis kõik laotus ja uinuvad puud.
Sadu viib endaga lendlema neid ja hetk, kus soovida ei mõista muud.
Talveöö valguse särelev läik, näol sulamas helbeid, ja suul,
helkjate pilvede aeglane käik ja vaikselt, õige vaikselt heljub tuul.

Las meid veel, kallis, olla teel
üheskoos kaunimal talveööl.
Las meid veel, kallis, olla teel,
mis lumehelbeid langevaid on täis.

Talveöö muinasjutt meiega jääb kui lumi, see ükskord läeb.
Suveöö unenäos mõnikord näen taas lumehelbeid langevaid ja jääd.

Las meid veel, kallis, olla teel
üheskoos kaunimal talveööl.
Las meid veel, kallis, olla teel,
mis lumehelbeid langevaid on täis.
(Aplaus.)

Jõuluvana

Hohoo, no nii!

Märt Sults

Oli nüüd parem või?

Toomas Väinaste

Rahulikku jõuluaega kõigile!

Jõuluvana

Jajah, ma teadsin, et sellel korral – (Mikrofon ragiseb.) Palun vabandust, habe hakkas lühisesse minema! (Naer.) – on asi hoopis teisiti. Ma näen, et Kristen pühib praegugi seal silmi. Ei oleks uskunud, et temal meel härdaks läheb – ta on ju kogu aeg rõõmus.

Märt Sults

Mu tuju läks aina paremaks, kui ma nägin, mis su kaenla alla tuli.

Jõuluvana

Ja läheb veel paremaks. (Naer.) See on selline tore asi nagu riigieelarve põrsas. Ja see on väikese täiendusega põrsas. Nagu ma ennist rääkisin, Keskerakonnale on riigieelarve jaoks vaja sellist korralikku põrsast: näed, paned siit raha sisse, samas tuleb see kohe välja ka. (Jõuluvana laseb mündi hoiupõrsasse ja raputab seda. Münt kukub põrsa kõhu alt välja. Naer saalis. Aplaus.)

Märt Sults

Kersti, tule siia! Mina ei oska sellise põrsaga midagi teha, mu abikaasa oskab sellega midagi teha.

Jõuluvana

Näe, ma panin raha sisse ja tuli jälle välja, aga samas mul raha on.

Kersti Sarapuu

Jõulumees, sinu köiest oli eelmisel aastal kasu. Meie kõik, 27 liiget, oleme ühtselt kogu aeg siin Riigikogus toimetanud. Nii et suur tänu! Ma usun, et sellest põrsast on ka kasu. Me teibime ta taguotsa kinni ning kogume ja kogume. (Naer saalis.)

Jõuluvana

Mina tahan ütelda, et kogute te jee! (Naer.) Aga oot-oot, üks asi on teile veel. Näete, siin on üks tore piparkoogimaja. (Jõuluvana võtab kotist välja suure piparkoogimaja.) See on teile selle maja asemele, mille te pidite ära müüma. (Naer.) Eks ühte piparkoogimajja mahub ikka palju häid lambaid.

Märt Sults

Eriti need südamekujulised aknad on väga ilusad.

Jõuluvana

Jah, on küll. Mihhail vaatab ka siit välja. Aga olge te, sõbrad, tänatud! Eriti hea meel oli mul selle laulu üle – see oli suur üllatus. (Aplaus. Naer.) Kui ikka oled mitusada aastat ... Aga nüüd ma palun siia Vabaerakonna. Jälle tuleb Ain. (Naer.) Ega keegi peale sinu ei oska ju avalikkuse ees esineda.

Ain Lutsepp

Oskavad küll.  

Jõuluvana

No kui Andres rääkima hakkab, siis magavad viie minuti pärast kõik 300 kilomeetri raadiuses.

Ain Lutsepp

Ei ole kindel, sellisel juhul terve Vabaerakond ärkab.

Jõuluvana

Väga tore. Kas tahad rääkida puldist või ...?

Ain Lutsepp

Ma hüüan siia sisse. (Osutab mikrofonile.) Alati, lapsepõlvest peale, on mind tabanud erutus ja kõva närvi kadu, kui jõuluvana tuleb. Algul oli see isaga seotud, kes alati sel õhtul kuidagi kahtlaselt kadus. Ja siis ilmus välja keegi mees, kes oli punastes riietes. Isa käis sel ajal alati naabrimehe juures, mis tundus kahtlane. Aga see oli aus värk.
Nii, mul on kaks luuletust. Kuna erutus on suur, siis ma ei õppinud neid pähe, vaid ma loen need ette. Esimene neist on Leelo Tungla "Kõige ilusam jõulupuu".

Kõige ilusam jõulupuu linna ei tule,
tema koduks on vaikne ja lumine laas.
Õhtu süütab ta okste peal tähtede tule,
inglijuustena lumised karrad on maas.

Ainult metsloomad kuuske kuldehetes nägid,
täheoksi ja latva, kus helendas kuu.
Jõuluõhtul, kui kullaseks muutusid käbid,
sai tast linnu ja orava kinkidepuu.

Kõige ilusam jõulupuu linna ei tule,
talle võõraks jääb platside kivine pind.
Või kui tuleb, siis võib-olla läbi su une,
läbi unenäo kaitseb ja soojendab sind.

Mul on üks Leelo Tungla luuletus veel. See on jõuluvanale, et ta ei arvaks, et tal kunagi saavad konkurendid olema, et ta ei arvaks, et nad tulevad. See on Leelo Tungla "Detsember".

Kui ma ükskord suureks saan,
(siis, kui kasvan vanaks),
on mul päris kindel plaan:
hakkan jõuluvanaks!

Veidi harjutama pean,
kuidas anda kinki.
Kapi otsas – küll ma tean! –
on meil vitsakimpki.

Minust kasvab jõulumees!
Õpin seda kunsti:
pärast sööki on mul ees
juba veidi vuntsi.

Ja alati on veel üks luuletus, mida tahaks jõululaupäeval jõuluvanale lugeda. See on Villem Grünthal-Ridala "Talvine õhtu".

Üle hämara, varjudest tume,
õrna ja sinava lume
heidab veerev, kustuv päike
punava läike.

Üle ääreta, lumise välja,
nii tühja ja palja,
viib üksik tee
üle jõe,
kus pruunikad pajud
on unesse vajund.

Mööda lõpmata teed
lähevad reed
kuu kahvatul kumal,
eha punal,
kaugele ...

Aitäh, jõuluvana! Ilusat jõulu! (Aplaus.)

Jõuluvana

Aitäh-aitäh, Ain! Oot, väike kingitus on ju ka. Ma mõtlesin ja mõtlesin, mida võiks Vabaerakonna toredatele inimestele kinkida. Alati on ju räägitud sellest ...

Ain Lutsepp

(Sosistab.) Oot, las ma vaatan enne.

Jõuluvana

... et kõige parem kink on raamat. Mina olen teie tegevust päris pikka aega jälginud. Vabaerakonnal on alati nii head mõtted, aga kuidagi liiga intelligentsed. Seetõttu ei paku paljudele inimestele huvi see, mis te teete. Ma mõtlesin siia kokku koguda natuke sellist lugemist, mille abil te saaksite rahvaga rohkem ühele lainele minna. (Naer saalis.) Siin on näiteks väljavõtteid ajakirjadest vm: "Müstilised libahelid peas", "Söödavad kingitused". Natuke on Kroonikat ka. Ahhaa, Carmen räägib, et tal on maja metsa sees peidus. Siin on veel väga lõbusaid asju. Näete ...

Ain Lutsepp

Säde!

Jõuluvana

Ajaleht Säde ja ...

Ain Lutsepp

Oot-oot-oot!

Jõuluvana

Siia jäi veel palju asju. Näiteks Anne & Stiil, mida saate vaadata. Seltskonnaajakirjandust on siin päris korralikult. Nii et mul on teile ettepanek: lugege natukene rohkem ja viige oma IQ madalamale. Võib-olla tulete siis mõne sellise mõtte peale, mis inimestele huvi pakub. (Naer saalis.)

Ain Lutsepp

Suur tänu! (Aplaus.) Aitäh, jõuluvana! Me otsustasimegi kõik koos, et sel aastal me Akadeemiat ei telli.

Jõuluvana

Samm seegi, samm seegi. Aitäh, Vabaerakond, ning jõudu ja edu! Nii, nüüd armas EKRE esindus. Tulevad täies koosseisus, nagu alati, nagu üks mees. Ja ei ole veel EKRE-sse naisliikmeid tulnud. No tere-tere!

Martin Helme

Kogu meeskond.

Jõuluvana

Kogu meeskond. Kas ma jään siia vahele või?

Martin Helme

Sa jää siia kahe vahele. Võtame spaleeri.

Jõuluvana

Tulge siia ümber minu.

Mart Helme

Me võtame kohe koti endale.

Martin Helme

Kogu koti.

Jõuluvana

See komme teil on jah, aga ... No nii, olge head!

Jõuluvana

Tavaliselt jäetakse inimestele ja jõuluvanale hea mulje ja siis saab kingi.

Martin Helme

Mis me nüüd tegema peame?

Raivo Põldaru

Ma juba arvasin, et arupärimised on kõigile teada.

Martin Helme

Me teeme nüüd jah seitse arupärimist.

Jõuluvana

Ma võin püüda vastata.

Martin Helme

Jajah, aga me võtame siiski ühe laulu ette, mis meile endale väga meeldib ja mis on meie meelest ka väga ajakohane. Selleks puhuks, kui inimesed tahavad kaasa laulda, ma ütlen teile ka, et me laulame laulu "Valged jõulud", aga jätame kolmanda salmi vahele, et liiga pikaks juulutuseks ei läheks. Nii et esimene, teine ja kolmas ...

Mart Helme

Neljas.

Martin Helme

Palun vabandust, st esimene, teine ja neljas salm, kolmas jääb vahele.

Jõuluvana

Mis seal kolmandas siis on?

Martin Helme

Ei midagi, lihtsalt ...

Mart Helme

... sa tüdined ära!

Martin Helme

Sa jääd magama.

Henn Põlluaas

Sa väsid ära, sa ei jõua enam teistega tegeleda.

Jõuluvana

Aga tahad, ma räägin ära, et midagi imelikku see ei sisalda? Lihtsalt ...

Martin Helme

Ei, täpsustused ilmastiku ja kliima soojenemise kohta tulevad hiljem. Hakkame pihta – kolm, neli!

EKRE fraktsioon

(Laulavad.)
Nüüd unistan ma taas jõulust,
just nagu lapsepõlve aal,
jõulukuuse särast ja saanikellast
ja valgest lumevaibast maas.

Nüüd unistan ma taas jõulust
ja saadan tervitusi teil.
Palju rõõmukilkeid ja naeru,
valgeid jõulupühi ikka teil!

On pilvisse end kuu peitnud,
ei tähti puista taevakaar.
Kuid kui lapsed öös näevad und, 
sajab väljas ikka valget lund.

Martin Helme

Meie soov kõigile on ...

EKRE fraktsioon

... valgeid jõule!

Jõuluvana

Suurepärane! Mulle tundus, et ma nägin siin teie kinki ... Olemas, õige kotikene. Me jätkame samas heas stiilis. Siin on teile mõned vajalikud raamatud.

Martin Helme

Meie saamegi Akadeemia.

Jõuluvana

(Võtab kotist välja kaks raamatut.) "Raamat rõõmust: kestev õnn muutuvas maailmas", dalai-laama ja Desmond Tutu. Kui ma nüüd vaatan, siis minu meelest näeb dalai-laama üks ühele välja nagu ... (Osutab Mart Helmele. Naer saalis.) Tegelikult on inimesed maailmas igal pool enam-vähem ühesugused. "Ütlen sulle head". Kuidas seda teha? Kui te siia kõnepulti satute, on teie jaoks harjumuspärane hakata kohe teist inimest menetlema. Aga selles raamatus on kõik asjad olemas. Enne siia tulekut vaatate seda ja loete: "Kõik, mis mul on, olen ma saanud." (Naer saalis.)

Henn Põlluaas

Me alustame järgmisel aastal kõiki oma järelepärimisi selle tsiteerimisega.

Jõuluvana

Võtke see raamat ka. Ja siin on veel üks asi, mis on teile pärast avastamiseks. Igatahes aitäh!

Martin Helme

Aitäh, jõuluvana! Ütlen ühe asja veel ära. Sa tundsid muret, et siit on mingi haigus üle käinud. Tead küll, et kõik poliitikud on sead, ja meil oli ju seakatk. Võib-olla peab selle peale mõtlema.

Jõuluvana

Ahah, nende kõikide puhul, keda praegu siin ei ole.

Martin Helme

See võib meile liiga teha küll, kui seakatk tagasi tuleb.

Jõuluvana

Aga ma ei oska jätta imetlemata võimalust, et kõik ilus jälle ... Ega midagi.

Mart Helme

Sa andsid meile idee, et me teeme järgmise arupärimise Prismale.

Jõuluvana

Prismale? Muidugi võib! Aga sõbrad, mul on pikka aega olnud mõte, et ma kutsun nüüd siia hoopiski IRL-i. Nii, Tarmo, oled üksi?

Tarmo Kruusimäe

Ma ei ole üksi.

Jõuluvana

Hea. (Naer saalis.)

Tarmo Kruusimäe

Partei ja valitsus usaldasid mulle luuletuse lugemise, aga see peab olema poliitkorrektne. Lugupeetud persoon, teie nime esitlemisega on äärmiselt keerukas lugu. Esimene osa võib paljusid riivata, teise osa puhul tuleks aga ealised iseärasused kõrvale jätta. Samas me peame ikkagi sooneutraalsusele rõhuma.
Ma nägin, et esimesest luuletusest jäi alles ainult hea, mille peale võib ajakirjandus küsida, miks nii. Teine sõna oli "ja", mille peale võib ka tekkida küsimus, miks ei olnud tõsist eitust. Ning lõpus oli "tänan", mille peale võiks loomulikult küsida, mille eest tänatakse.
Sobrasin oma peas ja leidsin! See on laulu "Eestlane olen ja eestlaseks jään" kolmas salm. (Ümiseb viisi.) Aga seda me võime kõik mujal mõmiseda.

Kuniks on sinu sõnades tera,
kuniks on sinu mõtetes tuum,
seniks olla võid siin, sinu päralt
on päike ja maailmaruum.

Kuniks minevik varjata suudab,
mida tulevik endaga toob,
seniks inimkond elab ja loodab
ja ilusaid unelmaid loob.

Kuniks päike veel varjutab päeva,
kuniks öös kumab kollane kuu,
seniks süda veel lööb, silmad näevad
ja rõõm tirib kõrvuni suu.

Kuniks elul on antud veel olla,
kuniks ööle veel järgnemas päev,
tee ruttu ja ela, võib-olla
enam homset su silmad ei näe.
(Aplaus.)

Jõuluvana

Oi-oi-oi, aitäh, Tarmo!

Tarmo Kruusimäe

Kas oli ilusti korrektne?

Jõuluvana

Oli, natuke ebakorrektselt korrektne juba. Aga mul on teile, IRL, mälupulk, mis on korralikult estcoin'e täis.

Tarmo Kruusimäe

(Proovib hambaga.) Nii kõva, hammas ei hakka peale. Kuidas ma seda mälun?

Jõuluvana

See on siis estcoin'e täis, et te ikkagi püüaksite seda asja vedada. Ja sellel mälupulgal on piisavalt kõikvõimalikke ... Kusjuures, estcoin'ide suur ralli on alles ees.

Tarmo Kruusimäe

Kas see on see laul, et "coinida, coinida, coinida jah"? (Laulab ja õõtsutab kätega.)

Jõuluvana

See ei ole see laul. Aga ole lahke, anna see oma parteikaaslastele kenasti üle. Ja otsige üles arvuti, kuhu see käib. See on ikka korralik töö. Kümme kilo estcoin'e on seal sees juba – enam-vähem kõik, mis praeguseks Eestis toodetud on.

Tarmo Kruusimäe

Jah, sobib. Aga ma ei saa ikkagi aru, miks ta mälupulk on, kui ta nii kõva on.

Jõuluvana

Ta on kapsamaitseline. No nii, edu ja jõudu! Ja nüüd järgmised inimesed. Palume siia meie armsa juhatuse! Ma mõtlesin, et olen ootamatu. Te arvate, et te olete alati lõpus või ees, aga ma ründan praegu. Palun! Kas olete midagi ette valmistanud? Ma tulen siit ära.

Hanno Pevkur

Ei, sa ei pea siit ära tulema. Me oleme tõsiselt valmistunud. Nagu ikka sellistel puhkudel, saab kõige noorem kõige suurema vastutuse. Me ei ole väga originaalsed. (Keegi küsib saalist: "Nestor?) Muidugi Nestor. (Naer.) Nestor on kõige noorem, mina kõige kogenum. Aga jah, me ei ole väga originaalsed. Me otsustasime, et minu kohustuseks on kirjutada sulle ühise töö viljana luuletus. See luuletus on tegelikult natuke lapseohtu ja lapsemeelne, sellepärast et ma kirjutasin selle koos lastega.

Eiki Nestor

Nii nagu juhatuski.

Hanno Pevkur

Jah, seda ütles Eiki.

Enn Eesmaa

Mina tulen siiapoole, sest mul on teile lisaks luuletusele ka fantastiline floor-show.

Hanno Pevkur

Jah, Eikil pidi haiku ka olema.

Enn Eesmaa

Mul peab ruumi olema.

Hanno Pevkur

Aga me hakkame pihta. Meil on neli salmi, aga need on lühikesed. Ja nagu ma ütlesin, on see natuke lapselik luuletus, kuna see on lastega koos kirjutatud. Lõppu on natuke mugandatud, vast annad andeks.

Igal aastal sama jama,
külla pressib jõuluvana,
kes on käinud pika tee,
lennand õhus üle vee.

Eiki Nestor

Varbad külmast võetud,
juba otsind pikalt sooja tuba,
tuju torssis, kalk on pilk,
nina otsas külmund tilk.

Enn Eesmaa

Lõpuks leidis suure maja,
kus kõik rahvaesindajad
päevast päeva seadust loovad,
Eesti rahval õnne toovad!
(Aplaus.)

Hanno Pevkur

Ei paistnudki siis taat nii kalk
ja polnud riim ta ainus palk,
palgaks rohkelt rõõmus tuju,
lastes jõulutaadil minna koju.

Jõuluvana

No nii, aitäh! (Aplaus.) Ja mida ma näen? Ainukene, kes suudab peast rääkida, on Enn, teised peavad ikka ... Aga mul on teile kingitused siin selja taga, võtame siit ... Selle võib üles tõsta. Siin on üks ilus teokarp. Kohe seletan, miks teokarp. See ei väljenda kuidagi teie liikumiskiirust ajas ja ruumis. (Naer.) Teokarp on mõeldud selleks, kui siin saalis läheb jälle millekski selliseks, nagu ükskord "Foorumi" saates. Siis on võimalik võtta see teokarp ja kuulata sealt vahepeal vaikust ja merekohinat. (Naer.) Seejärel saate selle jälle korraks kõrvale panna ja istungit edasi juhtida. Kui siin läheb taas väga tormiliseks, võite küsida kaaslase oma, panete siia kaks teokarpi. (Naer.) Hingate sügavalt sisse ja kuulate merekohinat.

Enn Eesmaa

Pealegi veel stereos.

Jõuluvana

Jah, stereos, stereokohinat: Vaikne ookean jms, niimoodi korraga.

Enn Eesmaa

Armas jõuluvana, kuna elu ajab vahetevahel jooma, siis pane tähele, siin on Värska. Ole hea!

Jõuluvana

Jaa-jaa, jälle Värska. Väga hea, aitäh! (Naer.) Edu-edu! (Aplaus.) Aga ma uurin kohe järele, siin on veel ... Oot-oot-oot, seal akna juures piiluvad kaks toredat meest aknast välja. Nad ei saa arugi, et jutt nendest käib, ja ega nad lootnudki täna pakki saada. (Naer.) Samas midagi ikkagi kipitab sees. Olge head, Marko ja Margus, teie kord! (Naer.) See tuli teile muidugi ootamatult, aga Margus on alati valmis.

Margus Tsahkna

Tere!

Jõuluvana

Tere-tere!

Margus Tsahkna

Ega me ei lootnud tõesti midagi saada. Me ei ole ammu midagi saanud. (Naer.) Teiseks, ma olen üldiselt viimase poole aasta jooksul aru saanud, et ootuste juhtimine ongi see kõige tähtsam asi. Kui ootusi ei ole, siis on meel palju rõõmsam. Nii et aitäh sulle, siia pulti lastakse meid väga harva. Ma saan ... (Naer.)

Jõuluvana

Tulge seiske nüüd kohe siia.

Margus Tsahkna

Mul on hea meel ka selle üle, et Marko on täna minuga, kuna enamiku ajast on ta välismaal.

Jõuluvana

Siis on ju seal akna all veel üksikum olla. (Naer.)

Margus Tsahkna

Väga kurb.

Jõuluvana

Aga palun!

Margus Tsahkna

Marko! (Naer.) Me pidasime täna hommikul oma fraktsiooni koosolekut (Naer.) ja mõtlesime, mida teha siis, kui juhtub midagi sellist, mida tavaliselt ei juhtu. Mul on üks luuletus, mis on meid juba viimased 23 aastat päästnud sealt akna alt välja. Järgmine samm on aknast välja. Aga luuletus on väga päevakohane ja väga selge sõnumiga. Samal ajal on see väga abstraktne ja mitte midagi ütlev, nagu enamik (vähemalt minu) sõnavõtte siit puldist on olnud. Luuletus on järgmine:

Ai tuurial, ai tuurial,
Jaan Kreuksil jälle pommid kuuri all.
Vat-lupsadi, luu-sangadi,
pähkleid purustagem pähklitangidega.

Aitäh!

Jõuluvana

Aitäh! (Aplaus.) Aga Marko, kas vähemalt sina kiidad selle heaks?

Margus Tsahkna

Kas sul on ka midagi öelda?

Marko Mihkelson

Täitsa okei. (Naer.)

Jõuluvana

Minu meelest te töötate koos nagu kellavärk – ikkagi laitmatu töö.

Margus Tsahkna

Tiksume jah.

Jõuluvana

Tiksute-tiksute. Vaadake, et te end aknatagusteks ei tiksu. (Naer.) Aga mis mul siin on? (Võtab kotist kaks pulka.) Kas tunnete kohe ära, millega on tegemist?

Margus Tsahkna

Libestusvahend?

Marko Mihkelson

Ei ole. Kama?

Jõuluvana

See on kamuflaažikreem, mida on vahetevahel kasutatud, nagu sina märkisid, aga üldiselt mitte eriti. Ja siin on veel üks tore asi. See on selline maskeerimisvõrk või -telk, mille saab pähe panna. (Varjub Tsahknaga katte alla.)

Margus Tsahkna

Seda on ju Strandberg kümme aastat teinud. Nüüd ei ole meid enam olemas.

Jõuluvana

Jah. Ja te saate niimoodi liikuda mõne teise erakonna ridadesse (Naer.), seal rahulikult kõigest osa võtta, mõnd seadust pakkuda või sõna võtta. Kui mõni meeldib ja tahate, siis lähete – näiteks IRL-i, sealt edasi Reformierakonda, käite ka EKRE ja sotside juurest läbi ning lõpuks, kui päevatöö on tehtud, lähete tagasi akna alla. Need on siin teile mõlemale. Olge aga lahked! Kas pruun või roheline?

Margus Tsahkna

(Mihkelsonile.) Võta pruun. Pruun on in – EKRE.

Jõuluvana

Oijah, kahju on aga sellest, et ma olen traditsiooniliselt alati jätnud ... (Otsib midagi kotist.) Nii, sotsid, armsad sotsiaaldemokraadid. No nii, Hardi, sinul on alati ...

Hardi Volmer

Sa ei lootnud siin muidugi mind näha, aga ...

Jõuluvana

Lootsin.

Hardi Volmer

Armas jõuluvana! Meil on sinult eriluba vaja, sest meie salmid on seekord võõrkeelsed. Siit kantslist ei luba kodukord teadupärast võõrkeeles midagi maha ütelda.

Jõuluvana

Annan eriloa! Erivolitustega, nagu ma täna olen.

Hardi Volmer

Aitäh! Ja see, miks need salmid võõrkeelsed on, selgub kohe.
Kas tur nak par laukiem droši,
kam tads kažoks liels un plats.

Barbi Pilvre

Ma olen eestlane,
ma tahan osta viina ja õlut.

Hardi Volmer

Sünkroontõlge, reaalune tõlge.

Jõuluvana

Jajah.

Hardi Volmer

Tas no neskaitamiem polšiem
sareibušais Jaunais gads.

Barbi Pilvre

Eestis on viin väga kallis,
Eestis on õlu väga kallis.

Hardi Volmer

Ziemassvetki nak ar joni.
Tauta ieperk davanas.

Barbi Pilvre

Kus asub lähim viinapood?
Eestis on väga loll valitsus.

Hardi Volmer

Simtiem salavecu kloni.
Visas malas regojas.

Barbi Pilvre

Minister Ossinovski on hulluks läinud. (Aplaus.)
Lätis on normaalne valitsus.

Hardi Volmer

Salavecis iet par lauku,
sandalites kajas.

Barbi Pilvre

Ma ostan kõik õlle ära, mis poes on.
Palun aidake sisseostud kaubikusse tassida!

Hardi Volmer

Lesim berni skatities,
vai tam visi majas.

Barbi Pilvre

Kas rohkem viina ei olegi?
Kas rohkem õlut ei ole?

Hardi Volmer

Salavecim cetri vaigi.
Divi mazi, divi baigi.

Barbi Pilvre

Elagu Läti Vabariik!
Elagu Läti valitsus!

Jõuluvana

Nii, aplaus tõepoolest! (Aplaus.) Mina lisan omalt poolt: "Dargie latviešu draugi, ludzu iedodiet man paest, mana istaba ir papagailis". (Naer saalis.)

Hardi Volmer

Paldies!

Jõuluvana

See tähendab "Kallid Läti sõbrad, palun andke mulle süüa, minu toas on papagoi".

Hardi Volmer

See oleks hakatuseks sobinud.

Jõuluvana

Aga mul on teile ju loomulikult kingitus ka. Nii, head sotsid, siin on teile Riia palsamit. (Tõstab kotist välja pudeli. Naer saalis.)

Hardi Volmer

Jääb mulje, nagu me oleks kuidagi kokku leppinud. Piinlik!

Jõuluvana

Siin on teile kolmas pudel Riia palsamit. Ei, see on ikka teine pudel. See on kolmas pudel. Ja neid pudeleid iseloomustab see, et need on ainsad pudelid, mis on üldse selle aasta jooksul Eestist ostetud. (Naer saalis.) Annan selle raske kandami, Hardi, sulle.

Hardi Volmer

Jah, aitäh!

Barbi Pilvre

Saldejums.

Jõuluvana

Saldejums. Kuid meil on jäänud veel Reformierakond, kelle ma olen igal aastal viimaseks jätnud, et nad saaksid kenasti harjutada. Igoril on juba müts peas, ta hakkab tulema. Nii et, kallis Reformierakond, palun teid siia! Me saame jälle ilusat muusikat kuulata. (Reformierakonna esindajad tulevad, kõigil pudelid nööride otsas rippumas.) Oo, tundub Molotovi kokteili moodi olevat.

Madis Milling

Kallis jõuluvana, kas tohib siiapoole?

Jõuluvana

Jaa, olge lahked!

Madis Milling

Austatud jõuluvana! Head kolleegid! Senikaua, kui maestro Laine sätib paika meie instrumentaalansamblit, aitan aega täita. Ma ei tea, kas tegemist on jõuluimega, aga hetk tagasi tabas meie fraktsiooni rõõmus üllatus. Nimelt, eelmist etteastet vaadates nentisime me ülima hardusega, et lõpuks ometi on sotsid hakanud kõnelema sedasama, millest rahvas mõtleb. Aga nii! Valmis? Palun! (Kellamäng pudelitel, Milling loeb retsitatiivselt.)

Üle lume lagedale ...
Ei, see on vana jõululugu.
Uue aja luulekeele
tingind valitsuse tegu.

Hallil ajal, väga ammu
oli Hiinas Siiditee.
Eesti rahvas täna sammub
Lätti järgi viinale.

Olgem rõõmsad, hellad velled!
Läti piiril kaubahallid,
aga ikka ainult selleks,
kodumaal meil kõik ju kallim.

Üle lume rõõmsal sammul
Võnnu alla kõik see mees!
Sinna, kus kord ammu-ammu
Landeswehri peksime.

Särab kuusk ja särab tuba,
lapsed rõõmsalt kuuse ees.
Kuulge-kuulge, tuleb juba (Milling tõmbab taskust välja Läti lipu.) 
ziemassvetku vecitis.
(Aplaus.)

Jõuluvana

No niimoodi, mina võtan siit koti. Ma millegipärast arvan, et see ülekanne siit saab Läti Seimis mitmel põhjusel väga vaadatavaks. Aga Reformierakonna kotis on igasuguse ussitamise vältimiseks "Mees, kes teadis ussisõnu". (Naer.) Mis meil siin veel on? "Eluterve kärgpere käsiraamat". (Naer.). Ma usun, et siia juurde ei ole väga palju selgitusi vaja. Siin on veel kõrvitsaseemned, mis aitavad väga hästi usside vastu. Ja midagi head on pealesöömiseks ka – need on ikkagi väga puhtad sarapuupähklid. Siin on veel midagi ebatervislikku ka. Täpselt nii, nagu olema peab. Ma panen need nüüd kenasti kotti tagasi.

Madis Milling

Jõulumees, miks sa Sarapuult pähklid ära võtsid?

Jõuluvana

Tugevama õigusega. (Naer.) Niimoodi see käib. No nii, Laine, tubli! (Ulatab koti Randjärvele.)

Laine Randjärv

Tänan väga!

Jõuluvana

Hea Reformierakond, eks te ise teate, mis te tegema peate, et olukord paraneks. (Naer.) Aga ma vaatan nüüd kiiresti koti üle. See sai tühjaks ja aeg on jätta selleks aastaks hüvasti. Teil on kindlasti järgmiseks aastaks plaanid olemas. Ma olen kindel, et järgmine aasta tuleb siin Riigikogus väga rahulik, töine ja konstruktiivne, sellepärast et valimised on alles kaugel. Kõik te tahate ainult armsa Eesti eest võidelda ja tema pärast vaeva näha.
Ja mina soovin – nagu mulle ikka vanaisa ütles –, et mingu teil järgmisel aastal täide kõik head mõtted, mis pähe tulevad, ja kõik lollid mõtted mingu kohe alguses lörri, et nendest kellelegi midagi kahjulikku ei jõuaks sündida. Mina, jõulumees, lähen nüüd. Ma muutun aastaks ajaks latentseks ja ilmutan ennast alles 12 kuu pärast. Kõike kaunist teile! Olge terved! Kõike head! (Aplaus saalis.) Kott on täitsa tühi. Ega midagi, edu! Ants, ole ikka tubli! Keit, sulle ka head! Igor, ole tubli!

Istungi lõpp kell 10.52.

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee