Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

header-logo

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Enn Eesmaa

Tere hommikust, austatud kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu VI istungjärgu esimese töönädala teisipäevast istungit spetsiaalselt parlamendihooneks ehitatud rajatises, mis avati täpselt täna 95 aastat tagasi. (Aplaus.) Selles pisut pidulikus meeleolus on nüüd võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Neid ei soovita üle anda. Palun teeme kohaloleku kontrolli!
Kohaloleku kontroll
Istungist võtab osa 89 Riigikogu liiget, puudub 12.


1. 10:03 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (482 OE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa

Austatud kolleegid! Mitte just väga sageli ei ole meil päevakorras kahte eelnõu, millest mõlemad on Riigikogu erikomisjoni liikme vahetamise otsuse eelnõud. Sellepärast tutvustan teile lühidalt või õigemini tuletan meelde, kuidas käib sellise otsuse eelnõu menetlemine. Kõigepealt on esitaja esindaja ettekanne kuni 20 minutit, seejärel tuleb juhtivkomisjoni esindaja ettekanne kuni 20 minutit. Siis on küsimused ettekandjale, iga Riigikogu liige võib esitada kummalegi ettekandjale ühe suulise küsimuse. Järgnevad läbirääkimised, kus sõna võivad võtta üksnes fraktsioonide esindajad. Ja lõpuks jõuame ka lõpphääletuseni. Nagu öeldud, täna on meil päevakorras kaks otsuse eelnõu ja nende menetlemine toimub täpselt ühtemoodi.
Niisiis, esimene päevakorrapunkt on Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu 482. Palun kõnetooli ettekandjaks Riigikogu liikme Tiit Teriku.

Tiit Terik

Austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Nii nagu mainitud, teie ees on eelnõu riigieelarve kontrolli erikomisjoni koosseisu muutmise kohta. Selle sisu on järgmine: nimetada Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni asendusliikmeks Marko Šorini asemele Peeter Ernits ja teha seda põhjusel, et Marko Šorin ei ole enam Riigikogu liige. Palun teil seda eelnõu toetada! Aitäh!

Aseesimees Enn Eesmaa

Teile on üks küsimus. Valdo Randpere, palun!

Valdo Randpere

Aitäh! Hea ettekandja! Värskenda meie mälu. Miks ei ole Šorin enam Riigikogu liige?

Tiit Terik

Aitäh küsimuse eest! Marko Šorini Riigikogust lahkumise põhjustas see, et härra Korb on nüüd taas meie kolleeg Riigikogus.

Aseesimees Enn Eesmaa

Suur aitäh! Põhiseaduskomisjoni liige Arto Aas teeb samuti ettekande. Palun!

Arto Aas

Austatud Riigikogu! Põhiseaduskomisjon arutas seda olulist küsimust 19. juunil komisjoni istungil algusega kell 8.30. Istungit juhtis Marko Pomerants. Kohal olid Jüri Adams, Arto Aas, Ivari Padar, Jaak Madison, Mart Nutt, Peeter Ernits, Tiit Terik, puudu olid Helmut Hallemaa, Kalle Laanet ja Lauri Luik. Päevakorrapunkt oli riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine, õigemini selle komisjoni koosseisu muutmine. Keskerakonna fraktsioon tegi meile ettepaneku, et Peeter Ernits asendaks senist asendusliiget Marko Šorinit. Arutelu ei olnud pikk ja konsensuslikult võeti vastu kõik järgmised otsused. Tehti ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 12. septembriks 2017, määrata ettekandjaks põhiseaduskomisjoni liige Arto Aas ja panna eelnõu lõpphääletusele.
Minult on küsitud, miks me peame sellist tehnilist punkti Riigikogu täiskogu ees arutama. See on hea küsimus. Mina ka ei tea miks, küllap näeb seda ette Riigikogu töökorraldus. Ma arvan, et kui me kunagi hakkame oma kodu- ja töökorra seadust uuesti üle vaatama, siis võiks ka sellised punktid jätta kas Riigikogu juhatuse või vanematekogu otsustada. Kui see kõikidele fraktsioonidele sobib, siis ma arvan, et me ei peaks asendusliikmete vahetamist arutama tingimata siin, suures saalis. Ühtlasi kasutan võimalust tervitada Marko Šorinit, kes oli äärmiselt sümpaatne Riigikogu liige ja kellega meil oli hea läbisaamine. Aitäh!

Aseesimees Enn Eesmaa

Austatud ettekandja, teile küsimusi ei ole. Kui te oleksite küsinud istungi juhataja käest, miks on seda tarvis, siis ma oleksin vastanud, et Riigikogu töös ei ole pisiasju ja erikomisjoni koosseisu küsimused ei ole kindlasti pisiasjad. Ma avan läbirääkimised, kui teil on selleks soovi. Seda soovi aga ei ole. Eelnõu 482 kohta muudatusettepanekuid ei esitatud, mistõttu võime minna lõpphääletuse juurde.
Panen hääletusele Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu 482. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Eelnõu poolt hääletas 80 rahvasaadikut, vastuolijaid ega erapooletuid ei olnud. Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu 482 on otsusena vastu võetud.


2. 10:10 Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu (483 OE) esimene lugemine

Aseesimees Enn Eesmaa

Teine päevakorrapunkt on Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu 483. Palun kõnepulti ettekandjaks Riigikogu liikme Tiit Teriku.

Tiit Terik

Hea aseesimees! Head Riigikogu liikmed! Sarnaselt eelmise eelnõuga on korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamise muutmise eelnõu sisuks nimetada korruptsioonivastase erikomisjoni asendusliige Marko Šorini asemele. Sedakorda on ettepanek nimetada asendusliikmeks Toomas Paur. Palun teil ka seda otsust toetada! Aitäh!

Aseesimees Enn Eesmaa

Teile küsimusi ei ole. Nüüd palun kõnetooli ettekandjaks põhiseaduskomisjoni liikme Ivari Padari.

Ivari Padar

Lugupeetud kolleegid! Põhiseaduskomisjon arutas kõnealust eelnõu 19. juunil. Eelnõuga soovitakse nimetada korruptsioonivastase erikomisjoni asendusliikmeks Toomas Paur, varem oli komisjoni asendusliige Marko Šorin. Otsustati teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 12. septembril 2017 (konsensusega), määrata ettekandjaks põhiseaduskomisjoni liige Ivari Padar (samuti konsensus) ja teha ettepanek panna eelnõu lõpphääletusele (ka selle puhul oli otsus konsensuslik). Tänan teid!

Aseesimees Enn Eesmaa

Austatud ettekandja, teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Seda soovi ei ole. Eelnõu 483 kohta muudatusettepanekuid ei esitatud, mistõttu võime minna lõpphääletuse juurde.
Austatud Riigikogu, panen hääletusele Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu 483. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Otsuse eelnõu poolt hääletas 79 rahvasaadikut, vastuolijaid ega erapooletuid ei olnud. Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu 483 on otsusena vastu võetud.
Tänased päevakorrapunktid on menetletud. Soovin teile toimekat tööpäeva jätku! Kohtume homme.

Istungi lõpp kell 10.15.

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee