Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

header-logo

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Taavi Rõivas

Austatud Riigikogu! Alustame täiskogu V istungjärgu 12. töönädala neljapäevast istungit. Kas Riigikogu liikmetel on soovi üle anda eelnõusid või arupärimisi? Hannes Hanso, palun!

Hannes Hanso

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Riigikaitsekomisjoni k.a 18. aprilli konsensusliku otsuse kohaselt algatab riigikaitsekomisjon riigikaitseseaduse § 7 muutmise seaduse eelnõu. Üldseaduseks olev riigieelarve seadus määratleb strateegiliste arengudokumentide koostamise, elluviimise ja muutmise nõuded. Uue eelnõu kohaselt on riigikaitseseadus eriseadus ja selles sätestatakse riigikaitse valdkonna arengukava menetlemise erisus. Tänan teid kõiki!

Aseesimees Taavi Rõivas

Jürgen Ligi, palun!

Jürgen Ligi

Austatud juhataja! Austatud Riigikogu! Klassikut parafraseerides võib öelda, et ei püsi kaua see opositsioon, kelle eesmärk on alandada õlle hinda. Sellest Reformierakond lähtubki, kui esitab Riigikogu menetlusse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärk on alandada nii õlle kui ka veini hinda. Meie ettepanek on taastada need aktsiisimäärad, mis valitsus kinnitas ja Riigikogu kiitis heaks 2015. aastal kui kõrgeimad võimalikud nii riigieelarve, rahva tervise kui ka Eesti majanduse seisukohalt. Me ei näe nende määrade taastamisel ühtegi negatiivset tagajärge riigieelarvele. Juba on vähendatud alkoholiaktsiisi laekumise prognoosi piirikaubanduse ja käibe vähenemise tõttu, juba kannatavad Eesti tootjad ja Eesti kaupmehed seetõttu, et kõnealused määrad on üleliia suured. Me ei näe ohtu rahva tervisele, kui neid määrasid alandada. Vastupidi, see lõpetab tarbimise kallutamise kange alkoholi kasuks ja kindlasti aitab lahendada seda põhiseaduslikku vaidlust, mis on praegu Riigikohtus. Valitsus saab hakata tegema eelarvet, lähtudes õiguspärastest maksumääradest. Ma usun, et tänu kõigele sellele positiivsele valitseb siin saalis selles küsimuses opositsiooni ja koalitsiooni vahel suur konsensus. Aitäh teile!

Aseesimees Taavi Rõivas

Monika Haukanõmm.

Monika Haukanõmm

Härra juhataja! Head Riigikogu liikmed! Annan Vabaerakonna seitsme liikme nimel peaminister Jüri Ratasele üle arupärimise Eesti Euroopa Liidu eesistumise programmi kohta. Nagu me kõik teame, võtab Eesti alates juulist Euroopa Liidu Nõukogu juhtimise Maltalt üle. Eesti Euroopa Liidu poliitika võeti vastu 10. detsembril 2015, aga sellest ajast peale on Euroopas olukord päris palju muutunud. Puudub kindlustunne, et see dokument, mille alusel me panime paika oma programmi Euroopa Liidu eesistumiseks, vastab praegustele vajadustele. Dokument, mis 2015. aastal heaks kiideti, ei kajasta Euroopa Liidu viimaseid arengusuundi, ei tõsta esile Euroopa Liidu juhtimise kriisi ega teisi eksistentsiaalseid probleeme. Seetõttu on alust pärida, kas Vabariigi Valitsus käib ajaga kaasas, kas ta suudab tagada nii keerulisel ajal Euroopa Liidule oluliste debattide tulemusliku läbiviimise. Sellega seoses oleme esitanud peaministrile seitse põhjalikku küsimust, millele ootame vastuseid. Aitäh!

Aseesimees Taavi Rõivas

Aitäh! Palun, protseduuriline küsimus, Viktor Vassiljev!

Viktor Vassiljev

Aitäh, härra juhataja! Protseduuriline küsimus on selline. Meile on laudadele pandud istungimaterjalid ja koos nendega mingi raudteereklaam. Kas see on sündinud teie isiklikul korraldusel? Kas need raamatud kuuluvad istungimaterjalide hulka? Ning kas me võime oodata, et meile jagatakse koos istungimaterjalidega ka kondoomireklaame, viskireklaame või veel midagi muud? Kuidas saab selline kirjandus sattuda istungimaterjalide hulka?

Aseesimees Taavi Rõivas

Aitäh! Teadete aeg tegelikult tuleb ja ma plaanisin sellest rääkida, aga kuna te selle kohta küsisite, siis tänan võimaluse eest selgitada! Need trükised, mis on teie laudadele jagatud, ei ole osa istungimaterjalidest. Neid on jaganud teie kolleegid EKRE fraktsioonist. Üldiselt ei ole hea tava Riigikogu liikmete laudadele materjale, üleskutseid või lendlehti jagada, aga tegemist on Riigikogu liikmete endi jaotatud materjalidega ja ma usun, et juhatusel ei ole vaja Riigikogu liikmete omavahelises suhtluses tsensuuri rakendada. Igaüks teist võib otsustada, mida selle trükisega pihta hakata ning kas selles esitatud seisukohad meeldivad või mitte. Samas võiks seda, kas me võime siin saalis jagada mingeid kolleegide materjale, omavahel arutada, et saaks reeglid kenasti paika. Praegu aga võite ise otsustada, mida selle trükisega teha. Kas teil on protseduuriline küsimus, Jaak Madison? Palun, protseduuriline küsimus!

Jaak Madison

Aitäh, austatud istungi juhataja! Härra Vassiljev, ma usun, et see on väga kasulik kirjandus ka teie silmaringi laiendamiseks. Nagu me kuulsime, enne istungi algust oli juba antud korraldus need materjalid laudade pealt ära korjata, kuid tänu Riigikogu aseesimehe operatiivsele otsusele ja mõistlikule suhtumisele seda ei juhtunud. Korra on siin saalis säärane intsident juba olnud. Meie arvates aga on vabadus Riigikogu liikmete vahelises suhtlemises vajalik ja nii võiksime tohtida jagada materjale, mis on meie arvates vajalikud. Aitäh teile, Riigikogu aseesimees!

Aseesimees Taavi Rõivas

Aitäh selle täienduse eest! See ei olnud protseduuriline küsimus ja üldiselt ma kutsun Riigikogu liikmeid hoidma kinni headest kommetest, mis siin saalis on valitsenud. Eelmisel korral jagati siin joogipoolist, aga minu mäletamist mööda on juba paarkümmend aastat kehtinud hea tava, et istungisaalis toidu ja joogiga laudade vahel ei askeldata. Ma arvan, et see on tava, millest tasub kinni pidada. Nii et selles mõttes ma kindlasti ei oponeeri otsusele need joogipudelid ära korjata. Ma usun, et Riigikogu liikmetel on võimalik üksteisele lendlehti ja muid materjale ka väljaspool saali jagada. Seda, milliseid materjale võiks siin saalis edastada, on aga põhjust ka juhatuses või vanematekogus rahulikult arutada, et tavad saaksid kenasti paika. Aga seekord, kuna tegemist oli Riigikogu liikmete algatusega, ei olnud minu meelest vaja Riigikogu liikmeid omavahelises suhtluses takistada. Samas loodan, et selline asi ei hakka liiga sageli korduma, et siin ei hakata pidevalt lendlehti ja muid materjale jagama. Protseduuriline küsimus, Kristen Michal, palun!

Kristen Michal

Tahan öelda, et mina küll ei vaja abi EKRE fraktsiooniga suhtlemisel. Ma ei taha oma lauale mingeid lendleht ja Madisoni pilte või muud sellist, mis on maksumaksja raha eest tehtud.

Aseesimees Taavi Rõivas

Aitäh! Ka see ei olnud protseduuriline küsimus, aga tänan selle selgituse eest.
Olen juhatuse nimel vastu võtnud kaks eelnõu ja ühe arupärimise. Riigikogu juhatus otsustab nende edasise menetlemise vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele.
Nüüd aga teated. Austatud Riigikogu liikmed, minu teade ongi nende trükiste kohta, mis on teie laual ja lauasahtlis. Nimelt soovitan teil need kaasa võtta, sest teie lauad ja toolid lähevad avatud uste päeval teiste inimeste kasutusse. Teil on võimalik seda teha ka peale istungit. (Suur sumin saalis.) Ma mõistan maad võtnud ärevust, eks kõik tahavad vaadata, mis neil sahtlisse kogunenud on. Te ei pea seda tegema, tegemist on Riigikogu juhatuse soovitusega. Riigikogu liikmed on pädevad ise otsustama, mida oma materjalidega teha, kas need kaasa võtta või mitte. Aga on selline soovitus.
Nüüd aga palun teeme kohaloleku kontrolli.
Kohaloleku kontroll
Kohalolijaks registreerus 79 Riigikogu liiget, puudub 22.


1. 10:11 Julgeolekuasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Taavi Rõivas

Läheme tänase päevakorra juurde. Esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud julgeolekuasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 383 kolmas lugemine. Kas fraktsioonide esindajatel on soovi avada läbirääkimisi? EKRE fraktsiooni nimel Martin Helme, palun!

Martin Helme

Ma ei hakka pulti tulema, mul on lühike sõnavõtt. Esiteks, me kavatseme hääletada selle seaduse vastu, sest see tugevdab ja suurendab suurt venda, mis meile ei sobi. Teiseks, ma tahan ära õiendada Kristen Michali enne kõlama jäänud ütlemise. See brošüür ei ole tehtud maksumaksja raha eest. Ma tahan, et see läheks stenogrammi kirja. Aitäh!

Aseesimees Taavi Rõivas

Kas on veel sõnavõtusoove? Ei näi olevat. Sel juhul sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on panna eelnõu 383 lõpphääletusele.
Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud julgeolekuasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 383. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Eelnõu poolt hääletas 67 Riigikogu liiget, vastu 6 ja 1 kolleeg jäi erapooletuks. Eelnõu 383 on seadusena vastu võetud.


2. 10:13 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (384 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Taavi Rõivas

Tänane teine päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 384 kolmas lugemine. Kas fraktsioonid soovivad avada läbirääkimisi? Ei soovi. Sel juhul läbirääkimisi ei avata. Juhtivkomisjoni ettepanek on panna eelnõu 384 lõpphääletusele ja me alustame hääletuse ettevalmistust.
Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 384. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Palun tähelepanu! Eelnõu poolt hääletas 80 Riigikogu liiget, vastuolijaid ega erapooletuid ei olnud. Eelnõu 384 on seadusena vastu võetud.
Rohkem päevakorrapunkte meil tänases päevakorras ei ole. Istung on lõppenud. Soovin kõigile kena tööpäeva jätku!

Istungi lõpp kell 10.16.

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee