Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

header-logo

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased, austatud Riigikogu! Tere hommikust! Alustame Riigikogu täiskogu I istungjärgu üheksanda töönädala neljapäevast istungit.


1. 10:00 Riigikohtu liikme Paavo Randma ametivanne

Aseesimees Jüri Ratas

Kõigepealt kuulame ära Riigikohtu liikme Paavo Randma ametivande. Palun teid kõnetooli, härra Randma!

Riigikohtu liige Paavo Randma

Tere hommikust! Lubatagu kõigepealt tänada austatud rahvasaadikuid teisipäevasel hääletusel üles näidatud usalduse eest. Aitäh! Nüüd vande juurde. Tõotan jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. Tõotan mõista õigust oma südametunnistuse järgi kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseaduse ja seadustega. (Aplaus.)


10:01 Istungi rakendamine

Aseesimees Jüri Ratas

Palun Riigikogu kõnetooli neid Riigikogu liikmeid, kes soovivad üle anda eelnõusid või arupärimisi! Kadri Simson, palun!

Kadri Simson

Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Eile võttis Vabariigi Valitsus tagasi kobareelnõu, millega plaaniti tõsta makse. Selle kobareelnõu eesmärk oli tõsta aktsiisi, mis tooks kaasa üleüldise hinnatõusu, ja tõsta ka majandusasutustele kehtivat käibemaksu määra. Selliseid plaane enne valimisi ei avaldatud ja nüüd me näeme, et surve kiirkorras seaduseelnõude menetlemiseks tuleb Stenbocki majast. Katkestades selle arutelu, võtsite te opositsioonilt võimaluse lasta siin saalis oma muudatusettepanekuid hääletada. Mul on põhjust arvata, et pikkadel öötundidel oleks nii mõnigi meie muudatusettepanek saanud toetust ka väljastpoolt opositsiooni. Selline eelnõude jõuga menetlemine ei vasta põhiseaduse mõttele ja kindlasti nullib Riigikogu rolli ja küllap te seetõttu eeldate kõik, et ma annan üle peaministrile umbusalduse avalduse. Kutsun teid kõiki üles umbusaldusega liituma, me kogume endiselt allkirju. Eelkõige pöördun Vabaerakonna poole, aga kindlasti ka nende inimeste poole, kes ei toeta plaanitud maksutõuse. Need hääletused on ees esmaspäeval. Praegu aga annan üle arupärimise peaministrile, kes sellist kiirkorras läbisurumist survestab. Arupärimisele on alla kirjutanud 22 Riigikogu liiget. Me küsime, miks ta sellisel viisil kobaraid Riigikogu ette toob, miks ta nõuab Riigikogult töö- ja kodukorra eiramist. Ning veel: me eeldame, et ta tuleb pärast kuu aja pikkust vahet lõpuks Riigikogu ette. Aitäh!

Aseesimees Jüri Ratas

Palun Riigikogu kõnetooli Mark Soosaare!

Mark Soosaar

Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Annan Riigikogu menetlusse ühe eelnõu, mida ei saa muuta ei kobaraks ega millekski muuks ja millega ei saa ka avada Pandora laegast. Selle eelnõu pealkiri on "Jahiseaduse §-ga 101 täiendamise ja püsiasustusega väikesaarte seaduse § 5 lõike 1 täiendamise seadus". Eelnõu algatajad on Urve Tiidus, Maire Aunaste, Rein Ratas, Toomas Kivimägi, Kalle Laanet, Jevgeni Ossinovski ja siinkõneleja. See võib tunduda mikroskoopilise eelnõuna, aga me teame ju, et vahel saatan peitub detailides. Nimelt, eelmises Riigikogu koosseisus läks väga tuliseks vaidluseks ja riiuks maaomanike ja jahimeeste vahel, aga ära unustati väikesaarte kogukonnad. See on eelnõu, mis annab õiguse väikesaarte volikogudele ja veel pisemate saarte üldkogudele avaldada arvamust jahiseaduse rakendamise viisi ja mahu kohta. Sest tõsi ta on, paljudel väikesaartel on külalisjahimehed teistest Euroopa riikidest korraldanud päris korralikke, lausa mõõtmatus suuruses tapatalguid, hävitades haruldasi linde. Loodame, et kogukonnad saavad tulevikus sellel teemal kaasa rääkida. Aitäh!

Aseesimees Jüri Ratas

Ma palun Riigikogu kõnetooli Mihhail Stalnuhhini!

Mihhail Stalnuhhin

Härra juhataja! Lugupeetud kolleegid! Kuue Riigikogu liikme nimel – need Riigikogu liikmed on Andres Ammas, Henn Põlluaas, Tanel Talve, Kristjan Kõljalg, Jaak Aaviksoo ja Mihhail Stalnuhhin – annan Riigikogu menetlusse isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu. Materjali selleks eelnõuks saime Eesti Vabariigi peakonsulaadist Sankt-Peterburgist. Eesmärk on pikendada isikut tõendavate dokumentide kehtivuse aega, et vähendada bürokraatiat ja riigi kulutusi. Aitäh!

Aseesimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased! Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud kaks eelnõu ja ühe arupärimise. Meie kodu- ja töökorra seaduse kohaselt otsustab Riigikogu juhatus nende edasise menetlemise. Läheme edasi teadete juurde. Täna pärast täiskogu istungi lõppu toimub siin istungisaalis Eesti käsipalli toetusrühma asutamiskoosolek, kokkukutsuja on Märt Sults. Ootame aktiivset osavõttu.
Head ametikaaslased, teeme nüüd palun kohaloleku kontrolli!
Kohaloleku kontroll
Kohalolijaks registreerus 97 Riigikogu liiget, puudub 4.


2. 10:07 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (36 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Jüri Ratas

Liigume tänase päevakorra juurde. Esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 36 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Palun kõnetooli Eesti Reformierakonna fraktsiooni esindaja Kalle Laaneti!

Kalle Laanet

Austatud juhataja! Auväärt kolleegid! Nagu me mäletame, on president Ilves siitsamast puldist maha öelnud, et see, mis on meid toonud siia, ei vii meid edasi. Tõesti, pikalt ja kaua on räägitud nii riigireformist kui ka kohaliku omavalitsuse reformist. Täna on meil kõigil võimalus vajutada rohelist nuppu, millega me anname riigihalduse ministrile õiguslikud instrumendid sellega tõsisemalt tegelema hakata. Ma kutsun teid kõiki üles vajutama rohelist nuppu! Aitäh!

Aseesimees Jüri Ratas

Aitäh! Ma palun Riigikogu kõnetooli Eesti Vabaerakonna fraktsiooni esindaja Jüri Adamsi!

Jüri Adams

Lugupeetud rahvaesindajad! Minu jaoks see imedeõu, millest ma eile siin rääkisin, jätkub. Te võib-olla ei usu, aga kunagi olid olemas tõelised kolmandad lugemised, kus esitati küsimusi ning fraktsioonid ja parlamendiliikmed said esitada parandusettepanekuid. Nüüd ma näen, et praegu kehtivas korras on kunagisest kombest säilinud matemaatikute keeles väljendatuna tühi hulk. Kujundlikult võiks öelda, et meie ees on munaimitatsioon, mis koosneb tegelikult tühjast munakoorest. Kuna see kõik on nii hästi ära timmitud, siis mul ei ole võimalik isegi kogenumatele inimestele esitada küsimust, kes olid need kenad keeletoimetajad, kes selle eelnõu läbi vaatasid ja teatasid, et nendel mingisuguseid keelelisi märkusi ei ole ja selle kandi pealt hinnates võiks seaduse vastu võtta. Võib-olla keegi tahakski vastata, aga kodukord ei luba seda teha. No jäägu see siis vähemalt retoorilise küsimusena stenogrammi, kuigi ma vastust ei saa.

Aseesimees Jüri Ratas

Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Eesti Keskerakonna fraktsiooni esindaja Priit Toobali!

Priit Toobal

Lugupeetud aseesimees! Head kolleegid! Keskerakonna fraktsioon on seisukohal, et Vabariigi Valitsuse algatatud eelnõu on sisuliselt ju valitsusesisese töökorralduse muutmine ja see ongi Vabariigi Valitsuse pädevuses. Selle vastu Keskerakonna fraktsioon ei vaidle. Aga teise lugemise eel esitas Vabariigi Valitsus põhiseaduskomisjonile muudatusettepanekud, mis ei lähe mitte kuidagi kokku eelnõu algse mõttega korraldada ümber valitsusesisene töökorraldus. Sellega meie fraktsioon küll enam nõus olla ei saa. Tegu on halva tavaga. Mäletate, kunagi suurendati soolise võrdõiguslikkuse seaduse sabas Tallinna Linnavolikogu koosseisu. See eelnõu näeb kangesti samasugune välja. Teine põhjus, miks Keskerakonna fraktsioon eelnõu toetada ei saa, on see, et seadus on osaliselt plaanitud jõustuma 1. juulist. Täna on 11. juuni ja leian, et parlamendil ei ole kohane panna Vabariigi Presidenti ja ka Riigi Teatajat sundolukorda, nii et president peaks selle välja kuulutama kiirendatud korras. Keskerakonna fraktsioon on selle eelnõu vastu. Aitäh!

Aseesimees Jüri Ratas

Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Võime alustada lõpphääletuse ettevalmistamist.
Head ametikaaslased, seaduseelnõu 36 nõuab vastuvõtmiseks Riigikogu koosseisu häälteenamust ning enne lõpphääletust teeme kohaloleku kontrolli.
Kohaloleku kontroll
Kohalolijaks registreerus 97 Riigikogu liiget, puudub 4.
Head ametikaaslased, panen lõpphääletusele eelnõu 36. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Poolt hääletas 57 Riigikogu liiget, vastu 40, erapooletuid on 1. Vabariigi Valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 36 on seadusena vastu võetud. Esimese päevakorrapunkti käsitlemine on lõppenud.


3. 10:14 Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (23 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Jüri Ratas

Läheme edasi teise päevakorrapunkti juurde. See on Vabariigi Valitsuse algatatud veeseaduse muutmise seaduse eelnõu 23 kolmas lugemine. Kas fraktsioonide esindajad soovivad avada läbirääkimisi? Ei soovi. Alustame lõpphääletuse ettevalmistamist.
Panen lõpphääletusele eelnõu 23. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Poolt hääletas 89 Riigikogu liiget, vastu 1, erapooletuid on 3. Vabariigi Valitsuse algatatud veeseaduse muutmise seaduse eelnõu 23 on seadusena vastu võetud. Teise päevakorrapunkti käsitlemine on lõppenud.
Head ametikaaslased, meie tänane istung on lõppenud. Ma tänan teid ja soovin teile jõudu meie töös!

Istungi lõpp kell 10.16.

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee