Riigikogu
Riigikogu
Skip navigation

Riigikogu

Calendar

Select a date range Open Calendar

From:

To:

Close X

View Results:

Find a verbatim record

Search using the left date panel to select a period, and other filters below.

Find a verbatim record

Cancel
header-logo

Verbatim records

Verbatim reports of proceedings: 110 Ava/Sulge kõik
16.06.2022 / 10:45 XIV Riigikogu, VII session, additional sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:48 39 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks haridus- ja teadusminister Liina Kersnale video-link-logo

Signe Kivi:

Aitäh, Riigikogu aseesimees! Lugupeetud minister! Sa oled olnud haridus- ja teadusminister poolteist aastat ja selle aja jooksul algatanud olulisi muudatusi üleminekuks eestikeelsele haridusele. Aga samas on toimunud muudatused ka ministeeriumi struktuuris ja personalipoliitikas. Palun kirjelda n... Loe lähemalt

Signe Kivi:

Aitäh! Palun kaheksa minutit.

Loe lähemalt

Signe Kivi:

Austatud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud kolleegid! Tunnistan, et üks õõvastavamaid hetki Riigikogu saalis oli 1. juuni õhtul, kui alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu esimesel lugemisel see kauaoodatud ja huvigruppidega läbi arutatud seaduse projekt 21 Keskerakonna ja 19 EKRE saadiku poolt ... Loe lähemalt

13.06.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:34 Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (619 SE) teine lugemine video-link-logo

Signe Kivi:

Suur aitäh! Ma pean nüüd kahjuks jätma kasutamata selle kolleegide poolt üksteisele tihti soovitud vaikuse, et jah, et parem mitte sõna võtta, mida ma hea meelega teeksin küll mõne teise kolleegi suhtes. Aga kuna minu nimi kõlas ...

Loe lähemalt

Signe Kivi:

Loomingulise inimesena kasutan ma loominguliselt ...

Loe lähemalt

Signe Kivi:

... ja kutsun neid, kellel on soovi minu parandusettepanekuid arutada, kohvikusse ja ma selgitan neile. Aitäh!

Loe lähemalt

08.06.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:03 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorraldusest video-link-logo

Signe Kivi:

Suur tänu, austatud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud ettekandja! Minu küsimus puudutab teie ettekandes välja toodud probleemi, milleks on juristi kutseala järjekindel feminiseerumine. Te rõhutate, et enamik õppejõududest ja veel suurem osa kohtunikest, eriti viimasel ajal ametisse nimetatud kohtu... Loe lähemalt

18:36 Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (619 SE) teine lugemine video-link-logo

Signe Kivi:

Võtan ka vett enne. 

Loe lähemalt

Signe Kivi:

Lugupeetud Riigikogu esimees! Head kolleegid! 2021. aasta kogumiku "101 lühielulugu", Riigikogu XIV koosseis seisuga 15. veebruar 2021 andmetest võtsin kokku meie saadikute laste ja lastelaste rikkuse. 120 poega, 120 tütart, 73 lapselast. Niisiis oleme tublid vanemad ja vanavanemad ning teame, mi... Loe lähemalt

01.06.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:44 Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (564 SE) esimene lugemine video-link-logo

Signe Kivi:

Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud ettekandja! Minul tekkis küsimus, kas selle eelnõuga ei panda riigile taas täiendavaid kohustusi heatahtlike inimeste ja vabatahtlike niigi toimiva, tänases situatsioonis toimiva koostöö vahele. Inimene sobib anda oma elamispinda, paljud on seda te... Loe lähemalt

17:37 Alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu (579 SE) esimene lugemine video-link-logo

Signe Kivi:

Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud minister! Soovin tunnustada teid, ministrit ja kogu ministeeriumi, alushariduse ja lapsehoiu mahuka seaduse Riigikogu ette toomise eest. Seda oleme kaua oodanud. Aga seletuskirjas tuuakse välja, ma tsiteerin: muudetakse lasteaia juhtimise korraldust, seda võrr... Loe lähemalt

30.05.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:08 Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (619 SE) esimene lugemine video-link-logo

Signe Kivi:

Suur aitäh! Austatud ettekandja! Laste sündimust mõjutavad paljud tegurid, eelkõige vanemate ja vanavanemate hool ja armastus, kodune kindlustunne, aga ka hariduskorraldus – see, et meie koolides õpetaksid õpetajad, kes saavad oma tööle vastavat palka, sama ka ülikoolides. Meile kõigile on teada ... Loe lähemalt

Signe Kivi: ... neid asju realistlikumalt vaatama? Loe lähemalt

10.05.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

12:00 Kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (502 SE) esimene lugemine video-link-logo

Signe Kivi:

Austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Riigikogu kultuurikomisjon menetles EKRE fraktsiooni algatatud kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu 502 kolmel istungil: 8. märtsil juhatas komisjoni esimees Aadu Must, 2. mail ja 3, mail, viimasel tehti ainult menetlusotsuseid ja komisjoni juh... Loe lähemalt

21.04.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:04 Karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse (agressiooni toetamine) eelnõu (585 SE) (ühendatud eelnõud 556 SE ja 576 SE) kolmas lugemine video-link-logo

Signe Kivi:

Lugupeetud Riigikogu aseesimees! Austatud kolleegid! Armas Eesti rahvas! Keeruliselt kõlava karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse (agressiooni toetamine) eelnõu seadusena vastuvõtmine täna siin saalis on erakordselt oluline ja oodatud. See on eelnõu, mis keelustab agr... Loe lähemalt

18.04.2022 / 15:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:09 Eesti Rahvusraamatukogu seaduse ja autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (559 SE) esimene lugemine video-link-logo

Signe Kivi:

Suur tänu, austatud juhataja! Lugupeetud minister! Rahvusraamatukogu nõukogus see muudatus küsimusi ei tekitanud, ju olid selgitused väga head. Siiski me teame, et igasugused muudatused tekitavad alati murelikkust huvigruppides. Mina küsin natuke teistmoodi kui kolleeg Üllar Saaremäe. Kas on mida... Loe lähemalt

13.04.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:03 Välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE) esimene lugemine video-link-logo

Signe Kivi:

Suur aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Minu küsimus puudutab eelnõu seletuskirjas [toodud] teist eesmärki, mis on Eesti ülikoolide ingliskeelestumise peatamine. Minu kindlal veendumusel on rahvusvaheline õpikeskkond just see, mis tagab ja tõstab ülikoolides pakutava õppe kvaliteeti... Loe lähemalt

17:00 Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele Eesti-vaenuliku propaganda tõkestamiseks" eelnõu (529 OE) esimene lugemine video-link-logo

Signe Kivi:

Ma vaatasin, et klaas vahetati ära. Aitäh!

Austatud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Tutvustan teile käesoleva eelnõu menetlemist kultuurikomisjonis, mis toimus esmaspäeval, 4. aprillil käesoleval aastal teise päevakorrapunktina. Juhatas komisjoni esimees Aadu Must. Võtsid osa komisj... Loe lähemalt

Signe Kivi:

Aitäh! Vastus teie küsimusele on ei.

Loe lähemalt

Signe Kivi:

Aitäh! Komisjonis sellist arutelu ei olnud. Nagu te mainisite, oli küll üldisem arusaam, et probleemiga tegeldakse ja tuleb veel tegelda. Aga ma võin teile ettekandjana praegu tunnistada, et valmistudes selleks komisjoni ettekandeks, ma võtsin välja need kanalid ja internetisaidid, mis tänaseks o... Loe lähemalt

Signe Kivi:

Suur tänu küsimuse eest! Ei, sellist põhjalikku teie poolt viidatud faktidele toetuvat arutelu ei toimunud. Ja mina, lähtudes Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse §‑st 98, mis ütleb, et eelnõu esimesel lugemisel arutatakse üldpõhimõtteid, soovisin tõesti küllalt ulatusliku ülevaate anda meie proto... Loe lähemalt

Signe Kivi:

Aitäh! Tänan selle küsimuse, selle arvamuse eest, mida, ma loodan, et ma võin välja öelda, jagas enamik komisjoni liikmeid. Aga otseselt selles sõnastuses küsimust ei arutatud. Küll pean ma vajalikuks rõhutada, et eelnõu esitaja, tutvustaja Üllar Saaremäe alustas oma tutvustust, et eelnõu on esit... Loe lähemalt

Signe Kivi:

Tänan selle küsimuse eest! Ma ei oska kuupäeva teile öelda, ja kuna seda ei ole ka protokollis fikseeritud ega arutelu sellel teemal ei olnud, siis ma kasutan võimalust öelda, et sellisel kombel meil arutelu ei toimunud. Aga mina pidasin vajalikuks küll nii öelda.

Loe lähemalt

Signe Kivi:

Suur tänu selle küsimuse eest! Küsimus oli suunatud mulle, kas mina olen tutvunud eelnõu algatajate vastavate sammudega või täheldanud neid. Aus vastus on, et ma ei ole jõudnud sellega tegelda.

Loe lähemalt

Signe Kivi:

Aitäh! Komisjoni arutelu, küsimuste ja vastuste tulemusena otsustati eelnõu saali saata ja oma isikliku arvamuse, mis on ka protokollitud, ütles välja ainult komisjoni esimees. Eelnõu tutvustaja Üllar Saaremäe luges selle siin ka ette.

Loe lähemalt

Signe Kivi:

Aitäh selle arvamuse eest! Mida ma 24. veebruarist ja veel varasemast perioodist ise mõtlen, kuidas ma seda üle elan, sellest olen nõus teiega rääkima. Neid nimetatud vaenuliku propaganda elemente komisjoni liikmete suust [ei kuulnud] ja ka protokollis kirjalikult ei ole, aga ma olen veendunud, j... Loe lähemalt

Signe Kivi:

Suur aitäh! Mina ei tea seda, kas see täna võetakse vastu või seda täna vastu ei võeta.

Loe lähemalt

Signe Kivi:

Aitäh! Küsimust ei olnud, aga, hea kolleeg, nõustun teiega. Te esitasite neid seisukohti ka komisjoni istungil.

Loe lähemalt

Signe Kivi:

Suur aitäh! Ma tunnistan, et küsimuse esimene pool ... Ma ei suuda väga hästi kontsentreeruda. Aga teine pool, miks ei kutsutud veel kedagi – komisjoni liikmete poolt ühtegi säärast ettepanekut või küsimust ei esitatud. Ehk juhataja lubab korrata seda küsimuse esimest poolt.

Loe lähemalt

Signe Kivi:

Suur aitäh! Ma ei ole päris nõus, et koalitsioonisaadikute sõnavõttudest, aruteludest ja küsimustest jäi selline mulje. Kui see protokollist jääb, siis mina ei loe seda siit välja. Kõik me esitasime oma seisukohti ja tegelikult muret. Nii et ma võiks öelda, et tegelikult oli meil sisuline, asjali... Loe lähemalt

Signe Kivi:

Hea kolleeg Urmas Reinsalu! Ei olnud kuskil mentaalset segadust ja ei väljenda seda ka kultuurikomisjoni protokoll. Musta nimekirja, mille võimalikke artiste on siin saalis nimetatud, ei käsitletud.

Loe lähemalt

12.04.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Olukorrast Ukraina abistamisel" arutelu video-link-logo

Signe Kivi:

Suur aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja! Oma kõnes te rõhutasite toiduabi vajalikkust ja eriti seda, et see vajab riiklikku korraldust Euroopa Liidu tasemel. Siit ka minu küsimus. Tänase arutelu algatajana on teil kindlasti laialdane informatsioon erinevatest initsiatiividest ja abipakettid... Loe lähemalt

Signe Kivi:

Suur aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Ka mina mõistan teie küsimust ettekande alguses. 24. veebruar oli ja on Eesti Vabariigi sünnipäev, tegelikult ka minu enda sünnipäev. Aga ma ei tahaks mitte kunagi enam ärgata sellisel hommikul sellise tundega, selliste piltidega. Nii et me mõ... Loe lähemalt

01.03.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, additional sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:10 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Euroopa julgeolekuolukord seoses Venemaa agressiooniga Ukraina vastu" arutelu video-link-logo

Signe Kivi:

Suur aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud minister! Mõned päevad tagasi küsisin Riigikogu saalis välisministri käest, kust saavad inimesed adekvaatset infot. Sõda oli siis aimatav. Aga täna on see küsimus olulisem kui kunagi varem. Õnneks on nüüd Eestis enamik valeinfot levitavaid kanaleid suletu... Loe lähemalt

Signe Kivi:

Austatud Riigikogu aseesimees! Kolleegid! Sõbrad! 2008. aasta Veneetsia 15. arhitektuuribiennaalil oli kuraatorinäitus, mis kandis pealkirja "Sõnumeid rindejoonelt", peakuraatoriks Alejandro Aravena. Millega oli esindatud Eesti, kas mäletate? Kunstnikud Maarja Kask, Ralf Lõoke ja Neeme Külm ekspo... Loe lähemalt

15.02.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:01 Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu video-link-logo

Signe Kivi:

Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud minister! Mina sooviksin teid võimestada. Välisministri ametikohta vastu võttes teadsite kindlasti, et see on üks võtmeministri positsioonidest. Aga presidendi ja peaministri kõrval on teie seisukohti olnud vähem kuulda. Tänases julgeolekuolukorras on aga teie... Loe lähemalt

26.01.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:13 Looduskaitseseaduse ja sellega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (483 SE) esimese lugemise jätkamine video-link-logo

Signe Kivi:

Suur aitäh, lugupeetud Riigikogu aseesimees! Austatud ettekandja! Seda küsimust on nii või teisiti palju esitatud, aga äkki kordame üle. Eelnõu algatasid ja esitasid neli Riigikogu liiget erinevatest fraktsioonidest, mis näitab, et mitte ainult huvi, aga ka vajadus midagi muuta oli olemas. Samas,... Loe lähemalt

23:03 Loovisikute ja loomeliitude seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (517 SE) esimene lugemine video-link-logo

Signe Kivi:

Suur aitäh, austatud Riigikogu juhataja! Lugupeetud minister! Kahel korral, aastal 2020 ja 2021, on loovisikute ja loomeliitude seadust ajutiste muudatustega täiendatud, et leevendada loometoetuse saamise tingimusi. Minu küsimus on, kas Kultuuriministeeriumis on plaanis seadust ka tervikuna ajako... Loe lähemalt

19.01.2022 / 14:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:57 Peaminister Kaja Kallase poliitiline avaldus julgeolekuolukorra kohta video-link-logo

Signe Kivi:

Suur aitäh, austatud peaminister! Jah, me ei tohi karta, ja seda kindlust peavad oma rahvale sisendama nii peaminister teie isikus, valitsus kui ka Riigikogu. Ometi on ühiskond katki – koroonakriis, energiakriis ja julgeolekukriis on meid kõiki muserdanud. Probleemide lahendamise tee suhtes oleme... Loe lähemalt

18.01.2022 / 10:00 XIV Riigikogu, VII session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:03 Peaminister Kaja Kallase poliitiline avaldus elektrituru olukorrast video-link-logo

Signe Kivi:

Austatud Riigikogu juhataja! Lugupeetud peaminister! Jah, kehtestatud toetusmeetmed on omavalitsused tõepoolest väga erinevalt vastu võtnud. Tartus on need elanikud, kes on avaldused esitanud, kompensatsiooni kätte saanud, aga Tallinn raporteerib raskustest. Täna hommikul edastas hea kolleeg Aiva... Loe lähemalt

14.12.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:02 Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Hinnakriis elektriturul" arutelu video-link-logo

Signe Kivi:

Aitäh, lugupeetud juhataja! Austatud minister! Riik manitseb populaarses reklaamis Aleksei Turovski suu läbi, et kui on maru, korja varu. Samas on võimalik, et riik ei ole hinnanud energiavarustuse olukorda. Ettevõtted on rivist väljas, alternatiivseid tootmisvõimalusi pole arendatud, sügisele jä... Loe lähemalt

09.12.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:06 Kultuurikomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Kõrghariduse roll, kvaliteet ja rahastamise alused" arutelu video-link-logo

Signe Kivi:

Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud minister! Andsite sel nädalal kultuurikomisjonis ülevaate mahukast ja detailsest kavast üleminekuks eestikeelsele haridusele. See on meie 30 iseseisvusaasta jooksul esimene konkreetne samm eesmärgi poole, mille poole on tegelikult ka ju siin Riigik... Loe lähemalt

Signe Kivi:

Suur aitäh! Lugupeetud rektor, äkki saate natukene mikrofone kohendada. Siin saali tagaotsas on halvasti teie vastuseid kuulda. Ja vabandust, ma oleks pidanud selle ettepaneku tegema Riigikogu aseesimehele.

Loe lähemalt

Signe Kivi:

Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud Margit Sutrop! Mul on küsimus, mida ikka esitatakse akadeemilise taustaga kolleegidele, kes on Riigikogusse valitud. Teame, et oled pikka aega töötanud Tartu Ülikoolis ja töötad seal tänagi. Kus on siis kõige suuremad käärid? Millised on probleemid kõ... Loe lähemalt

25.11.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

12:45 Keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (463 SE) esimene lugemine video-link-logo

Signe Kivi:

(Kaugühendus)

Suur tänu, austatud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud ettekandja! Eelnõu on tõesti väga konkreetne ja lühikene. Aga ma küsin, kas eelnõu algatajatel oli omakeskis lisaks sunniraha tõstmisele arutluse all ka muid meetmeid ja seadusemuudatusi, et keeleseadust paremini täita.

Loe lähemalt

24.11.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

17:53 Autoriõiguse seaduse muutmise seaduse (autoriõiguse direktiivide ülevõtmine) eelnõu (368 SE) teine lugemine

Signe Kivi:

Suur aitäh, austatud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud ettekandja! Tegemist oli ja on tõesti äärmiselt mahuka ja keerulise eelnõuga, mida näitab ka see, kui pikk oli menetlus. Enne teisele lugemisele minekut lausa kuuel korral kultuurikomisjon seda arutas ja seda sa ka oma ettekandes rõhutasid. Ja... Loe lähemalt

23:01 Etendusasutuse seaduse ja rahvusooperi seaduse muutmise seaduse eelnõu (419 SE) esimene lugemine

Signe Kivi:

(Kaugühendus)

Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud minister! Menetluses oleva eelnõu muudatustest olulisemad puudutavad tegevustoetuse hindamise ja määramise põhimõtteid, tähtajalise lepingu ja töölepingu sõlmimist ning avaliku konkursi korraldamist. Paraku huviorganisatsioonid ei ole olnud... Loe lähemalt

10.11.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

14:05 Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (415 SE) esimene lugemine video-link-logo

Signe Kivi:

Suur aitäh, austatud Riigikogu juhataja! Lugupeetud ettekandja! Mul on selline küsimus. Kui riik võtab enda kanda alushariduse, nagu ta seda on teinud koolihariduse, kutsehariduse, rakenduskõrghariduse, üldse kõrghariduse osas, suuremal määral – see teie püstitatud eesmärk on ju õilis –, kas siis... Loe lähemalt

09.11.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

09:58 Istungi rakendamine

Signe Kivi:

Aitäh! Soovin ka protseduuri selgitada. Rõhutan, et kaugistungil tehakse tööd. Siin saalis on kõlanud väited ja küsimused, miks me ei taha teha tööd. Just tööd me tahamegi teha. Meil on Riigikogu liikmeid ja Riigikogu liikmetel on pereliikmeid, kes on pikaajalise haiguse tõttu riskirühmas – seda ... Loe lähemalt

28.10.2021 / 10:00 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

10:01 Riigieelarve kontrolli erikomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Olukord koroonaviiruse tõrjumisel" arutelu video-link-logo

Signe Kivi:

Suur tänu, austatud juhataja! Lugupeetud Le Vallikivi, palju jõudu teile ja meile kõigile! Meditsiinitöötajad on pandeemiaga tegelenud esimesest päevast peale ja selle aja jooksul on Eestis kaks valitsust rakendanud erinevaid meetmeid, et haigust ennetada, tõrjuda, aidata ravida. Aga muidugi on n... Loe lähemalt

27.10.2021 / 14:00 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

17:38 Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (420 SE) esimene lugemine video-link-logo

Signe Kivi:

Suur aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud minister! Minu küsimus tõukub ühest artiklist, mille kirjutas Karl Lembit Laane, Tartu Ülikooli filosoofiamagistrant. Tema artikkel ilmus paar päeva tagasi Eesti Päevalehes ja ta ütleb seal, et õppelaenu muudatused tõesti pole oma olemuselt halvad, aga ne... Loe lähemalt

25.10.2021 / 15:00 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

15:03 Peaministri poliitiline avaldus koroonaviiruse olukorrast video-link-logo

Signe Kivi:

Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud peaminister! Tsiteerin avalikke sõnumeid. Oktoobrikuus, 9. oktoobril hoiatas matemaatilise statistika professor Krista Fischer, et kuu aja pärast oleme kriisis. 13. oktoobril avaldas teadusnõunik Mario Kadastik prognoosi, et oleme teel kriisi. 20. oktoobril te... Loe lähemalt

12.10.2021 / 10:01 XIV Riigikogu, VI session, sitting of the plenary assembly Vaata täpsemalt

11:30 "Sidusa Eesti arengukava 2030" arutelu video-link-logo

Signe Kivi:

Lugupeetud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Austatud minister! Tutvustan teile Riigikogu kultuurikomisjoni, väliskomisjoni ja õiguskomisjoni ühise istungi protokolli ja arutelusid. Istung toimus Riigikogu konverentsisaalis 27. septembril. Istungit juhatasid õiguskomisjoni esimees Marek Jürge... Loe lähemalt

Signe Kivi:

Suur tänu selle küsimuse eest! Ma pean tunnistama, et ma ei saanud hästi aru, kelle nimi teile meelde ei jäänud. Teiseks, see küsimus on minu meelest parem esitada välisministrile. Te osalesite ka ise sellel istungil. Nii detailset arutelu meil ei toimunud ja te ise ka sellesuunalist probleemi ei... Loe lähemalt

Signe Kivi:

Suur tänu selle küsimuse ja selle väga olulise vihje eest! Paraku me kõik, kes me seal istungil osalesime ja ohtralt küsimusi esitasime, seda ei märganud ja selle kohta ka küsimust ei esitanud.

Loe lähemalt

Signe Kivi:

Suur aitäh! Ei, sellist arvamust, et sidusa Eesti arengukava täitmine tähendaks veel ka täiendavaid töökohti, meil istungisaalis selle kahe intensiivse tunni jooksul kuulda ei olnud. Aga ma ei taha siin olla selleks garandiks, et neid kunagi ei tehta.

Loe lähemalt

Signe Kivi:

Suur aitäh! Ma saan aru, et tegemist oli teie arvamusega. See õigus on igal Riigikogu liikmel. Mina püüdsin oma ettekandes välja tuua kõik küsimuste valdkonnad ja ma pean tunnistama, et keeleõppega seonduvaid oli ju kõige rohkem, keeleõppe ja lõimumisega seotud küsimusi.

Loe lähemalt

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee