Riigikogu
Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

header-logo

XV Riigikogu, III istungjärk, täiskogu istung
Kolmapäev, 08.05.2024, 14:00

Toimetatud

13:58 Istungi rakendamine

14:00 Aseesimees Toomas Kivimägi

Tere päevast, head kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu kolmapäevast istungit. Ja nagu ikka kõigepealt kohaloleku kontroll.

14:00 Aseesimees Toomas Kivimägi

Kohalolijaks jõudis registreeruda 61 Riigikogu liiget, puudub 40. 

Nüüd on aeg anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Mario Kadastik, palun!

14:01 Mario Kadastik

Aitäh, härra eesistuja! Annan üle Riigikogu otsuse Eestis tuumaenergia kasutuselevõtu kohta. Sellele on alla kirjutanud 55 Riigikogu liiget. Eelnõu on ise hästi lihtsa tekstiga: toetada Eestis tuumaenergia kasutuselevõtu ettevalmistamist ning selle jaoks sobiva õigusraamistiku loomist. Sisuliselt tähendab see seda, et me saame lasta valitsusel tuumaenergia ja [sellega seotud] ohutuse seaduseelnõu välja töötada. Vajaduse korral [saame] ka toetada valdkondlike õigusaktide ning ohutut kasutamist reguleeriva asutuse loomist ja valdkondlike pädevuste arendamist.

Mida see ei anna? See ei anna õigust kohe ehitada Eestisse tuumajaam, selle pärast ei pea muretsema. Tegemist on kasutuselevõtu protsessi esimese sammuga, mis võimaldab alustada ettevalmistusi järgmiste otsustuskohtadeni viivateks tegevusteks. Kindlasti tuleb ka energiamajanduse arengukava uuendamise käigus uurida [tuumajaama] turule mahtumist, sobivust ja vajalikkust. Ja mitte ainult energeetika osas, tuuma[energial] on potentsiaalselt ka teisi kasutusi. Seetõttu annan üle Riigikogu liikmete algatatud Riigikogu otsuse, et riik saaks nende uuringute ja ettevalmistustega edasi minna. Aitäh!

14:02 Aseesimees Toomas Kivimägi

Kert Kingo, palun!

14:02 Kert Kingo

Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Eesti nimetab ennast õigusriigiks, aga õigusriik saab olla ainult siis, kui käitutakse vastavalt seadustele ja järgitakse seadusi. Selle alla kuulub ka õigussüsteemis tegutsev prokuratuur. Aga ometigi oleme me järjest rohkem saanud teada, kuidas prokurörid, kes peaksid seaduse järgi lähtuma ainult seadusest ja jälgima, et uurimisasutused tegutseksid seaduse alusel, ja kes on kohtus riikliku süüdistuse ehk tegelikult ka seaduse esindajad, lihtsalt rikuvad seadusi. Juhtivad riigiprokurörid [rikuvad] juba regulaarselt ja nüüdseks on teada, et riigi peaprokurör ise täpselt samamoodi. 

Sellega seoses annan justiitsminister Madis Timpsonile kümne Riigikogu liikme nimel üle arupärimise, milles muu hulgas soovime teada, mitu menetlust on prokuratuuri järelevalveosakonnas seadusi rikkunud prokuröride osas alustatud või milliste tegevustega on riigi peaprokurör Andres Parmas täitnud talle seadusega pandud ülesannet ja taganud, et prokuratuur tegutseks lähtudes seadustest ning nende alusel antud õigusaktidest ja et prokurör tegutseks ainult seaduse alusel. Näiteks soovime teada, mitu teenistusliku järelevalve menetlust on peaprokurör Andres Parmas oma ametiajal seadust rikkunud prokuröride osas alustanud. Aitäh!

14:04 Aseesimees Toomas Kivimägi

Urmas Reinsalu, palun!

14:04 Urmas Reinsalu

Mu kullakesed, kehv on meil praegu olukord riigis. Juhtimist ei ole. Üldiselt on seda kaost riigi rahandus‑ ja majanduspoliitikas muidugi väga murettekitav vaadata. Esimene lähtekoht on see, et see valitsus peaks oma ameti maha panema, peaminister peaks oma ameti maha panema. Ma tean, et paljud, ka koalitsioonisaadikud, jagavad minu mõttekäiku. Kõik ootavad Godot'd, peaministri äraminekut kuhugi Euroopasse. Aga ma ütlen teile, armsad sõbrad, seal bussi tagapingil on mugav küll istuda, aga kui bussis juhti ei ole, siis see läheb Eestile kalliks maksma.  

Nüüd selles olukorras, kus töö on tellija materjalist, peab Isamaa tulema valitsusele appi. Loetud minutid tagasi kõneles peaminister siin suureliselt sellest, et valitsus teeb raskeid otsuseid. Aga need otsused on salajased. Vähemalt meie, avalikkus ega parlament ei ole nendest kuidagi teadlik. Kui me vaatame riigi rahalist seisu ja seda vajadust katta riigikaitsekulusid, siis meie konkreetne ettepanek on mitte tegeleda mingisuguse mütoloogilise riigikaitsemaksuga, uute maksude väljanuputamisega, maksude kaskaadiga.

Tegelikkuses on meil lahendus olemas. Kui on üle jõu käiv valimislubadus, siis tuleb see valimislubadus edasi lükata. Me esitame parlamendi menetlusse konkreetse seaduseelnõu. Me oleme selles mõttes vastutustundlikud, et me ei taha sekkuda selle valitsuse poliitikasse ega ütle, et see [tuleb] täielikult tühistada, vaid ettepanek on Reformierakonna maksuküüru [kaotamine] lükata 2028. aastasse edasi. See on väga konkreetne ettepanek ning see katab ka riigikaitsekulud ja säästab Eesti sellest tohutust täiendavate maksude mürglist.  

Ma tean, et siin on olemas vähemasti, minu diagnoosi järgi, pool Reformierakonna fraktsiooni, kes seda ettepanekut toetab. Seda tegelikult toetab Eesti 200, seda toetavad sotsiaaldemokraadid. Ainult Valdo Randpere on veidikene kriitiline, me peame teda veenma. Nii et ärme lase niisugust Reformierakonna diktaati siin praegu kehtestada lihtsalt seetõttu, et …

14:07 Aseesimees Toomas Kivimägi

Aitäh, Urmas!

14:07 Urmas Reinsalu

… anti inimestele valelikke valimislubadusi. Võtame ennast kokku parlamendina ja tuleme sellele valitsusele – kehvakesele küll, aga teist meil ei ole – appi. Aitäh!

14:07 Aseesimees Toomas Kivimägi

Head kolleegid, olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe otsuse eelnõu, ühe arupärimise ja ühe seaduseelnõu.  

Ettekandja täpsustamine. Nimelt, tänase kuuenda päevakorrapunkti juures, mis on rahanduskomisjoni algatatud riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu 391 teine lugemine, teeb ettekande rahanduskomisjoni liige Maris Lauri.  

Ja nüüd, head kolleegid, saame minna tänase päevakorra menetlemise juurde.


1. 14:07

Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele pangandussektori ajutise solidaarsusmaksu kehtestamise kohta" eelnõu (367 OE) esimene lugemine

14:07 Aseesimees Toomas Kivimägi

Esimene päevakorrapunkt: Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele pangandussektori ajutise solidaarsusmaksu kehtestamise kohta" eelnõu 367 esimene lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli hea kolleegi Andrei Korobeiniku.

14:08 Andrei Korobeinik

Suur tänu, austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Tõepoolest läks aega, enne kui me jõudsime selle põneva päevakorrapunkti juurde. Aga võib-olla nüüdseks on ka koalitsioonil küpsenud arusaam, et olukord, nii nagu ka hea kolleeg Reinsalu mainis, on pehmelt öeldes problemaatiline. Meil on riigieelarvest puudu igal aastal umbes miljard eurot. See on väga suur raha. Kujutage ette, see on võrreldav meie riigikaitsekuludega. Sisuliselt võib öelda, et Reformierakonna juhtimisel on Eesti rahva käest, Ukraina inimeste käest ära võetud see raha, mis on kriisi ajal väga vajalik.  

Ja miks oleme me siia olukorda sattunud? Põhjus on Reformierakonna majanduspoliitikas, mis, nagu ka ekspeaminister Andrus Ansip ütles, on pehmelt öeldes ebaõnnestunud. Reformierakond üritab raha koguda selleks, et jagada see raha rikkamatele inimestele. Järgmisest aastast alates on pool miljardit eurot mõeldud rikastele maksusoodustuse tegemiseks. Samal ajal kavatseb tänane valitsus maksustada tulumaksuga pensione. Kolm pensionäri loovutavad raha selleks, et tõsta ühe Riigikogu liikme palka. Lisaks muidugi muud samaväärsed mõtted, nagu automaks, mis lööb kõige valusamalt just maal elavaid inimesi ja suurperesid. Peretoetust on vähendatud, suhkrumaks on mõeldud selleks, et võtta raha laste käest, ja nii edasi. 

Aga on ka palju mõistlikum alternatiiv. Lisaks juba mainitud rikaste soodustuse ärajätmisele on võimalik saada raha, rakendades solidaarsusmaksu pankadele. See tooks riigieelarvesse tänase seisuga umbes pool miljardit eurot igal aastal. Tulevikus see summa ilmselt väheneb, aga siis oleks võimalik teha püsiv maksuskeem, mis võiks meid teenida aastakümneid. Lihtsalt praegu olukorras, kus Ukrainas käib sõda, on mõeldav arutada just solidaarsusmaksu.  

Kõlavad arvamused, et on vale maksustada edukaid ettevõtteid selle pärast, et nad lihtsalt teevad oma tööd hästi. Aga pankade puhul me ei saa rääkida sellest, et nad intresside kogumisega loovad majanduses lisandväärtust. Vastupidi, vaatame Eesti olukorda. Kuna Eestis on maks pankade kasumilt kõige madalam, siis kasumid voolavad siit välja. Pankadel on ebasoodne luua siia töökohti, nad loovad neid parema meelega seal, kus on maksud kõrgemad. Sedasi nad saavad oma tulu vähendada. 

Näiteks [on nii] Leedus, mis on juba rakendanud pankade kasumi maksu. Ja Leedu puhul me ei saa rääkida sellest, et selle tulemuseks on suurte pankade lahkumine Leedust. Ükski pank ei ole Leedust lahkunud. Leedus on Eestiga võrreldes edukam majandus. Eesti majandus on ainuke – mitte ainult Euroopa Liidus, vaid Euroopas tervikuna –, mis sel aastal langeb. Nii et Leedust võiksime me pigem eeskuju võtta.  

Ja ma loomulikult kahtlustan, et antud ettepanek toetust ei leia. Aga ma olen täiesti kindel, et järgneva kolme aasta jooksul ei ole võimalik valitsusel mitte arvestada Eesti majanduse reaalse olukorraga. Nagu Andrus Ansip ütles, tõepoolest ei saa tänastes probleemides süüdistada eelkäijaid, näiteks siia saali tulnud Jüri Ratast, kes oli peaminister koroonaajal. Koroonaajal me saime väga hästi hakkama. Kui sa oled olnud kolm aastat peaminister, siis sa pead aru saama, et sina oled süüdi. 

Andrus Ansip muidugi oli selles mõttes radikaalsem. Ta ütles, et kui sa hakkama ei saa, siis sa võiksid ära minna. Aga minu ettepanek oleks enne äraminekut ära teha vajalikud otsused. Ja üks otsus on siin täna teie ees, head kolleegid. See on pangamaksu rakendamine. Nii et ma väga loodan teie suurele toetusele selle otsuse eelnõu puhul. Suur tänu! Olen valmis küsimustele vastama. 

14:14 Aseesimees Toomas Kivimägi

Suur tänu ettekande eest! Teile on ka küsimusi. Vadim Belobrovtsev, palun!

14:14 Vadim Belobrovtsev

Aitäh! Me kindlasti toetame seda eelnõu. Aga küsimus on selline. Lugupeetud ettekandja, mis te arvate, miks peaminister selle asemel, et tuua Leedu [eelnõuga] analoogne eelnõu siia Riigikokku või vähemalt alustada diskussiooni kas ühiskonnas või valitsuses, lihtsalt ühel hetkel kutsus enda juurde pankade esindajad? Need põhimõtteliselt ostsid ennast sellest olukorrast välja, lubades [osa] raha riigile suunata. Pangamaksust enam keegi ei räägi. Ja kui me küsime ministri käest siin saalis selle kohta, siis ta ütleb, et pangad on ju tegelikult meile juba lubanud, et nemad panustavad rohkem.

14:15 Andrei Korobeinik

Suur tänu, hea kolleeg, selle hea küsimuse eest! Tõepoolest, kui peaminister oleks siiras, siis oleks ta vähemalt andnud indikatsiooni, et ta on valmis aruteluks. Täna kõlas siin näiteks väga hea ettepanek alustada arutelu tuumaelektrijaama üle. See ju ei tähenda seda, et kohe homme hakatakse ehitama, aga arutelu avamine on väga mõistlik. Kaja Kallase puhul peab tõdema, et ükski tema lubadus ei ole pidanud. Ta on rikkunud kõiki lubadusi, mis ta enne valimisi andis, välja arvatud see üks – pankade kasumid on pühad, neid ei tohi puutuda. See on ainuke lubadus, mis on tänaseks täidetud. See on hästi kurb, et kõik maksud on tõusnud, peretoetused on langenud, aga pankade kasumid on alles. Ma ei oska öelda, millest selline valik on tingitud. Aga mina küll tahan, et Eestil oleks peaminister, kelle prioriteedid on natuke mujal.

14:16 Aseesimees Toomas Kivimägi

Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun!

14:16 Anastassia Kovalenko-Kõlvart

Hea ettekandja! Tõesti väga oluline eelnõu on meil arutlusel. On tekkinud väga kummaline olukord. Valitsus on valmis erinevate maksutõusude ning uute maksude kehtestamisega mitmel muul moel inimesi koorima, aga sellist ühekordset pankade liigkasumi maksu kehtestada ei soovita. Ja kui ma olen selle kohta pärinud peaminister Kaja Kallaselt, on peaminister alati vastanud, et meil kehtib õiguskindluse põhimõte ja pankasid ei tohi niimoodi maksustada. See tundub natukene topeltstandard olevat, kuna see õiguskindluse põhimõte, tundub, tavakodanikele ei kehti. Täpselt samamoodi, nagu ütleb meie põhiseadus, et puuetega inimesed ja paljulapselised pered on riigi erilise hoole all, neile näiteks maksuerisusi ei looda. Kas teie hinnangul on peaministril mingisugune oma põhiseadus, mille järgi on riigi erilise hoole all pangad ning õiguskindluse põhimõte kehtib samuti ainult pankadele?

14:17 Andrei Korobeinik

Suur tänu küsimuse eest! Tõepoolest, hea näide peaministri suhtumisest on automaks. Automaksu puhul valitsus otsustas, et mingeid erisusi näiteks suurperedele ei tehta. Puudega inimene saab erisuse siis, kui ta on auto ümber ehitanud. Kui ta sõidab tavalise autoga, siis maksku täie rauaga. Seal erisusi ei ole, aga pankade puhul ei tohi kasumit absoluutselt isegi mainida. Ma arvan, et see on … Ma isegi ei saa öelda, et see on Reformierakonna suhtumine.

Näiteks ma täna lugesin, kuidas Jürgen Ligi täitis europarlamenditesti ja avastas, et seal esikümnes oli ainult üks Reformierakonna kandidaat. Andrus Ansip avastas, et Reformierakond ei ole see Reformierakond, kui tema oli peaminister. Ja tõepoolest, ma ei usu, et hea kolleeg Aivar Sõerd … Ta oli ju rahandusminister siis, kui Eesti riik oli sügavas kriisis, ja ta suutis Eesti riigi kriisist välja tuua. Kas tänane valitsus suudab seda? Kas Mart Võrklaev ja Kaja Kallas suudavad seda? Loomulikult mitte. 

Ja miks just pangad? Ma ei tea. See ilmselt on mingisugune Kaja Kallase isiklik valik, miks ta tahab kaitsta just neid, mitte pensionäre ega lapsi, vaid just neid Skandinaavia pankasid. Ma ei tea. Ma arvan, et see on küsimus, mida võiks peaministri käest küsida.

14:19 Aseesimees Toomas Kivimägi

Varro Vooglaid, palun!

14:19 Varro Vooglaid

Suur tänu! Kõnealuse eelnõu suund on kahtlemata väga õige. Muidugi oleks olnud väga vajalik see juba varem vastu võtta, sellepärast et väga suur osa sellest rahast, sajad miljonid eurod riisutakse ära, ilma et see oleks õiglaselt maksustatud. Aga ma mõtlesin küsida teie käest seda, kas teil on informatsiooni selle kohta, mis võib olla valitsuserakondade soovimatuse taustaks sellist eelnõu toetada. Kas see võib olla seotud asjaoluga, et valitsuserakondade juhtpoliitikutel ja nendega seotud isikutel endal on päris palju pankade aktsiaid ja seetõttu saavad nad ise rahalist kasu sellest, kui pankasid kõrgemalt ei maksustata, ja nad saavad Eesti ühiskonnast riisuda metsikuid kasumeid, nagu nad seda näiteks mullu tegid? Kas teil on sellist informatsiooni? Ja isegi kui ei ole, kas te peate tõenäoliseks, et see võib olla oluline osa põhjenduste paletist, mis aitab selgitada nende käitumist?

14:20 Andrei Korobeinik

Suur tänu! Kahjuks minul seda infot ei ole ja valitsuses toimuvad protsessid on tihti ka üsna [varjus]. Valitsuse istungite kohta on protokollid, aga nende omavahelised arutelud ei ole mulle teada. Hea näide: siin hiljuti oli üks platvormitöö direktiiv, mida Eesti 200 üritas mitte läbi lasta. Ja arupärimiste arutelude käigus selguski, et see oli konkreetsete inimeste huvides, see ei olnud terve valitsuse huvi. Miks on Kaja Kallas pankade peamine kaitsja, ma ei oska öelda, aga ma olen täiesti kindel, et Eestile on see ülikahjulik. 

Veel kord, küsimus ei ole selles, et keegi on teinud ülihea toote või teenuse, mis on väga kasumlik. Pankade kasumid on suured tänu sellele, et euribor on [kõrge]. Pangad ei pea selleks tegema mitte kui midagi. Intressid on Eestis suuremad kui Skandinaavias, kuigi Eesti klientide distsipliin on sama hea või isegi parem kui näiteks Rootsi klientide oma. Aga pangad peavad võimalikuks küsida Eesti inimeste käest iga kuu rohkem raha. See olukord on kahtlemata täiesti ebaõiglane. Ja veel kord, ma ei tea, miks Kaja Kallas otsustas, et pangad on viimased, kelle juurde ta [läheb] või õigemini üldse ei [lähe]. 

14:22 Aseesimees Toomas Kivimägi

Lauri Laats, palun!

14:22 Lauri Laats

Aitäh, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Siin käis Andrus Ansipi nimi läbi. Kui Andrus Ansip oli peaminister, oli tal vähemalt rohkem optimismi ja ta isegi lubas, et viib meid viie rikkama riigi hulka. See oli optimistlik, aga ei täitunud. Praegusel valitsusel isegi seda optimismi ei ole. Ja vaadates neid otsuseid, mis tehakse – kaugel sellest. Te ise mainisite, et Kaja Kallas ega tema valitsus ei ole tegelikult ühtegi head initsiatiivi ellu viinud, pigem vastupidi. Ja kõikidest nendest lubadustest, mis valimiste-eelsel ajal anti, kinni ei peetud, vaid pigem ikkagi peteti rahvast.

Rääkides pangamaksust, pangad tegelikult nende jaoks heal ajal ei ole ju oma mustreid muutnud. Nad ei ole langetanud intressi, kui nad on eraisikutele ja ettevõtjatele laenu andnud, ehk nad ei ole omapoolset käiku teinud, et anda panus ühiskonda.

14:23 Lauri Laats

Mis selle taga ikkagi on, et valitsus ei soovi pangamaksu rakendada?

14:23 Andrei Korobeinik

Aitäh! Ütleme, pangad on ikkagi üldises konkurentsis natuke enda marginaali langetanud, aga tõepoolest, see on [Eestis] kõrgem kui näiteks Soomes või Rootsis. Ühtegi põhjust ma sellele ei tea. Kõige suurem probleem on see, et seda kõrge intressiga [saadud kasumit] veel maksustatakse vähe, nii et nad saavad ebaproportsionaalselt palju raha just Eesti pensionäride käest. Mõelge selle peale, et eelmisel aastal läks Eestist välja natuke alla miljardi, peamiselt Skandinaaviasse. Iga Eesti elanik maksis mitusada eurot Rootsi pankadele puhtalt selle pärast, et euribor oli kõrge. Mitte selle pärast, et pank pakkus talle erakordselt head teenust, vaid lihtsalt läks nii. Mitte iga laenusaaja, vaid iga Eesti elanik, alates lastest kuni vanuriteni, on maksnud keskmiselt pea 1000 eurot. See on mõeldamatu! Ja Eesti valitsus väidab, et seda raha lisamaksudega maksustada ei tohi. Kõike tohib: autosid ja limonaadi tohib [maksustada], peretoetused võib lastelt ära võtta, aga pangad – las nad jäävad.

14:25 Aseesimees Toomas Kivimägi

Aleksandr Tšaplõgin, palun!

14:25 Aleksandr Tšaplõgin

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Millega on teie arvates seotud see, et valitsus maksustab vaeseid, mitte rikkaid? Võib-olla Reformierakond kardab kaotada oma sponsoreid.

14:25 Andrei Korobeinik

Aitäh! Ma olen küsinud siin saalis rahandusministri käest, kas ta saab aru, et seesama rikastele suunatud maksusoodustus suurendab ühiskonnas ebavõrdsust. Ta ütles, et tema saab sellest aru ja see on poliitiline valik. Meie, hea kolleeg, oleme sinuga ju liberaalid, eks ole. Meie arvame, et riik peab sekkuma võimalikult vähe, aga ta peab sekkuma siis, kui inimene vajab abi. Kriisi ajal inimene vajab riiki. Kriisi ajal on riigi ülesanne just see, et ta peab aitama neid, kes saavad kriisi ajal kõige rohkem pihta: vanurid, lapsed, suured pered. Need on needsamad sihtgrupid, kust Reformierakond võtab raha ära. Ehk kriisi ajal riik tuleb ja võtab vaesemate inimeste käest raha ära, selleks et jagada seda mulle või sulle. See on täiesti ebaõiglane. Ma olen rahandusministriga nõus, et see on poliitiline valik, aga mina küll sellist poliitilist valikut toetada ei saa. Ma arvan, et selline poliitiline valik viib Eesti aastateks Euroopa Liidu mudaliigasse ja selle eest võiks peaminister vastutuse võtta. Mida varem, seda parem. 

14:26 Aseesimees Toomas Kivimägi

Aleksei Jevgrafov, palun!

14:26 Aleksei Jevgrafov

Aitäh, istungi juhataja! Austatud ettekandja! Pankade kasum on kiiresti kasvanud, kuna euribori tõusu tõttu on hoogsalt kasvanud ka euriboriga saadud laenudelt teenitav tulu. Euriboriga saadud lepingud moodustavad enamiku Eesti eluasemelaenudest, liisingutest ja ettevõtete laenudest. 

Nüüd numbritest. Eesti Panga info kohaselt olid Eestis tegutsevad pangad eelmise aasta kokkuvõttes väga kasumlikud. Nad teenisid aasta kokkuvõttes 940 miljonit eurot. Käesoleval aastal on pangad veelgi edukamad. Kui eelmisel aastal samal ajal oli nende kasum 213 miljonit eurot, siis oli Eesti krediidiasutuste kasum selle aasta esimeses kvartalis juba 444 miljonit eurot. Fakt on see, et viimastel aastatel on pangad teeninud märkimisväärseid kasumeid, samas kui paljud ühiskonnagrupid seisavad silmitsi majanduslike raskustega. Andrei, kas sinu arvates on olukord õiglane?

14:27 Andrei Korobeinik

Muidugi, hea kolleeg, ei ole olukord õiglane. Sellepärast me tulemegi selle initsiatiiviga välja. Ma arvan, et nii suur kasum ilmselt väga pikaajaline ei ole, järgmisel aastal me võib-olla näeme väiksemat numbrit. Aga ma olen siin varasema küsijaga nõus, et see lahendus oleks võinud tulla juba varem. Leedu võttis selle [otsuse] vastu eelmisel kevadel, see jõustus juunis ja Leedu majandus kasvab. Mitte muidugi puhtalt sellepärast, et nad rakendasid pangamaksu, aga suuresti sellepärast, et nad ei läinud vaesemate inimeste kallale. 

Nagu sa väga õigesti [ütlesid], ei ole pensionäridelt raha äravõtmine lihtsalt ebaõiglane, vaid on ka väga kahjulik majandusele tervikuna. Kui sa võtad raha pensionärilt ja annad raha rikkamale inimesele, siis see raha ei jõua nii kiiresti tagasi ringlusse, mis tähendab seda, et eelarve jääb tulust ilma. Nii et valitsuse otsused suurendavad ühiskonnas ebavõrdsust, aga need kahjustavad ka Eesti majandust. Sisuliselt on kaks halba asja korraga. 

Miks nad seda teevad? Ma ei kujuta ette. Ma arvan, et see on lihtsalt ebakompetentsus, millele juhtis tähelepanu ka ekspeaminister Andrus Ansip. Kahjuks on meil selline valitsus, mis ei oska majanduspoliitikat teha.

14:29 Aseesimees Toomas Kivimägi

Rene Kokk, palun!

14:29 Rene Kokk

Aitäh, hea aseesimees! Lugupeetud ettekandja! Jaa, antud eelnõu on igati mõistlik ja EKRE on ka samasisulise eelnõu varem teinud. Jääbki täitsa arusaamatuks, miks tänane valitsus kõiki sektoreid maksustab, aga pangasektori millegipärast on täiesti välja jätnud. Seda enam, nagu siin täna on kõlanud mitmel korral ja me kõik teame seda, et euribori hind on erakorraliselt pankade kasumit väga palju suurendanud. Mitte et keegi pankade vastu oleks, loomulikult on pankasid vaja ja see on üks ettevõtluse vorme, aga ma olen täiesti seda meelt, et tuleks maksustada seda erakorralist tulu. Aga kuidas sulle tundub maksu mittetegemise põhjendus, et me ei saa neilt võtta, kuna me tagame [niimoodi] kapitali parema kättesaadavuse ettevõtjale ja nii edasi. Minule teadaolev info ei näita küll seda, et ühiskonnas oleks ettevõtjatele kapital selle tulemusena paremini kättesaadav või soodsam. Kuidas sul sellest arusaamine on?

14:30 Andrei Korobeinik

Hea kolleeg! Mul on täpselt samasugune arusaam, et kui pankade kasum oleks maksustatud … Meil on tõepoolest sarnane eelnõu EKRE omaga. Meil on mõned detailid teistmoodi. Meie ettepanek on see, et kui pankade jaoks heale ajale järgnevad halvemad ajad, siis võiks maksu tasaarveldada, mis tähendab seda, et pangad ei ole selle riski ees, et nad peavad praegu meeletult raha koguma selleks, et kriisi ajal seda kasutada. 

Ja teiseks, kui meil oleks juba praegu pangamaks, siis see tähendaks seda, et pankadel oleks soodsam teha Eestis investeeringuid, sellepärast et kui sul on suur kasum, sa investeerid selle ära, kui sul on väiksem kasum, sa maksad selle pealt väiksemat maksu. Rootsis või Leedus nad maksavad oluliselt rohkem makse ja sellepärast on neil soodsam investeerida seal. See tähendab seda, et pangad oleksid panustanud Eesti majandusse tunduvalt rohkem, kui nad praegu seda teevad. [Praegu] on neil väga ebasoodne panustada Eesti majandusse selle tõttu, et valitsus neid ei maksusta, erinevalt teistest. 

Ma olen mingis mõttes nõus sellega, et me peame ikkagi lähtuma üldistest reeglitest. Me ei saa teha midagi, mis väga radikaalselt erineb sellest, mida teevad meie naabrid. Aga pankade [maksustamise] puhul me oleme pigem erandlikud, et me neid ei maksusta olukorras, kus teised seda teevad. See tähendab seda, et pangad teevad investeeringuid ja panustavad majanduskasvu teistes riikides, mitte Eestis. Nii et see on ka üks probleem, mille lahenduseks võiks selle praeguse [otsuse] ülesande [andmiseks valitsusele] vastu võtta ja loota, et valitsus seda ka täidab. Nii et loodan jah teie toetusele. 

14:33 Aseesimees Toomas Kivimägi

Mart Maastik, palun!

14:33 Mart Maastik

Suur tänu, härra eesistuja! Hea kolleeg Andrei! Teatavasti on pangandus samasugune eraettevõtlus nagu iga teine, näiteks automüük. Praegu on just tegemisel automaks. See küll kahjuks või õnneks ei lähe automüüjatele, nii nagu praegusel juhul üleeuroopalise euribori tõusu [tõttu kasum] laekub eraettevõtja taskusse. Minu küsimus on selline, kas sa tead mõnda teist eraettevõtlusvormi, kus siis kas riikliku regulatsiooniga või üleeuroopalise regulatsiooniga kukuks samamoodi õnn õuele ja eraettevõte saaks tohutuid lisakasumeid.

14:34 Andrei Korobeinik

Aitäh! See on hea küsimus. Ma võiks vastata, et see on näiteks kasiinoäri. Aga ei ole, sellepärast et kasiinodes on kasumimarginaal väiksem ja maksud on oluliselt suuremad. Eesti Loto ei ole. Eesti Loto potentsiaalne kasumimarginaal on umbes 50%, miinus kulud. See jääb pankadele tunduvalt alla. Nii et kasiinod, loteriid – kõik need valdkonnad on pankadega võrreldes vähem kasumlikud. Sellist äri ei ole. Võib-olla mingisugused kuritegevusega seotud valdkonnad, aga ma ei oska neid kasumimarginaale seal hinnata. Nii et igal pool, kus on ajalooliselt kõrgemad kasumimarginaalid – näiteks alkoholi müük, kasiinod ja nii edasi –, on riik tulnud ja teinud regulatsioonid, mis seda kasumimarginaali vähendavad. Ka pankade puhul on paljud riigid läinud seda teed, aga mitte Eesti.

14:35 Aseesimees Toomas Kivimägi

Aivar Sõerd, palun!

14:35 Aivar Sõerd

Austatud juhataja! Austatud ettekandja! Ei, neid valdkondi, kus erakorraliste olude tõttu võib tekkida soodne majanduskonjunktuur …

14:35 Aivar Sõerd

… võib siiski veel näiteks tuua. Näiteks hiljuti, kui ma nüüd õigesti mäletan, kahekordistusid Venemaa-reise tegevate bussifirmade kasumid. Ja põhjus on ka olemas. Soome-Vene piir on kinni ja Soome kliendid liiguvad Venemaale läbi Eesti. Ning bussifirmad saavad sealt ka erakorralist kasumit. Ma küsin, kas teil need eelnõud on juba valmis tehtud, mis maksustavad ka teistes valdkondades tekkinud erakorralisi kasumeid.

14:35 Andrei Korobeinik

Suur tänu, hea kolleeg! Õnneks on Reformierakond teinud ennetava löögi ja tühistanud tasuta bussisõidu maakondades. See vähendas bussifirmade kasumimarginaali. See oli selline ratsukäik Reformierakonna poolt, nii et bussifirmade kallale me enam ei läheks. Ma saan aru, selle valdkonnaga saate teie väga hästi hakkama. Ja kui sa tood veel näiteid, siis ma oskan neid võib-olla detailsemalt kommenteerida.

14:36 Aseesimees Toomas Kivimägi

Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Meeldetuletuseks headele kolleegidele: otsuse eelnõu menetlemise juures on võimalus esitada kokku kaks küsimust, aga kummalegi ettekandjale üks küsimus. Ja nüüd, head kolleegid, palun Riigikogu kõnetooli juhtivkomisjoni ehk siis rahanduskomisjoni seisukohti ja otsuseid tutvustama hea kolleegi Aivar Sõerdi. Palun!

14:36 Aivar Sõerd

Aitäh, austatud juhataja! Head kolleegid! Riigikogu rahanduskomisjon arutas eelnõu 367 oma 18. märtsi istungil. Annan lühidalt ülevaate arutelust. Arutelu oli selline, et komisjoni esimees küsis, kas Keskerakonna fraktsiooni esindaja soovib eelnõu tutvustada, ja Andrei Korobeinik vastas, et eelnõu võiks toetada, sest tegemist on positiivse eelnõuga. 

Siis arutas komisjon [täiskogus] arutelu kuupäeva. Algselt oli see 2. aprill, aga 2. aprillil oli Andrei vist ära välislähetuses ja see kuupäev [langes] välja. Komisjoni esimees pakkus, et eelnõu esimene lugemine võiks toimuda 9. aprillil. Komisjoni esimees andis ka teada, et eelnõu vajab vastuvõtmiseks Riigikogu koosseisu häälteenamust. Komisjoni liikmed nõustusid konsensuslikult. Sellega arutelu piirdus. 

Komisjon tegi otsused. Esiteks, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 9. aprillil, aga see on nihkunud tänasesse kuupäeva. Ühel korral vist, kui ma õigesti mäletan, ei ilmunud algataja välja. Ettepanek võtta [eelnõu] päevakorda 9. aprillil oli konsensuslik. Teiseks, määrata juhtivkomisjoni esindajaks Aivar Sõerd, see oli ka konsensuslik. Tänan tähelepanu eest. Vastan küsimustele.

14:38 Aseesimees Toomas Kivimägi

Teile on ka küsimusi. Lauri Laats, palun!

14:38 Lauri Laats

Aitäh, hea istungi juhataja! Hea komisjoni ettekandja! Te just tõite Andreile küsimust [esitades] ühe näite, mis ei olnud tegelikult kohane, arvestades bussiliiklust. Ühele ettevõttele, kes on saanud kaks korda rohkem kasumit, ei ole ju katusorganisatsioon või siis regulaator andnud mingeid suuniseid piletihinna kujundamiseks, nii nagu praegu on tegelikult pankade puhul intressi mõttes. Keskpank on öelnud, mida tuleb teha ja mis on euribori määr. Ja meie kõik, kellel on laenud, maksame selle ju tegelikult kinni. Sellest lähtubki hea kolleegi Andrei Korobeiniku ettepanek, et me võiksime kehtestada selleks perioodiks solidaarsuspangamaksu, et pangad saaksid solidaarselt panustada praegusel kehval ajal majandusse.

14:39 Aivar Sõerd

Minu küsimus, mis ma siin esitasin, oli väga asjakohane. Ja tegelikult on neid valdkondi ja majandusharusid, kus erakorralistel asjaoludel või mingite ühekordsete põhjuste tõttu tekib soodne konjunktuur ja sellest tekivad ühekordsed erakorralised kasumid, kindlasti rohkem kui ainult see näide.

14:40 Aseesimees Toomas Kivimägi

Aleksandr Tšaplõgin, palun!

14:40 Aleksandr Tšaplõgin

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Te olite isegi kunagi rahandusminister. Võib-olla te saate mulle seletada praegu, miks on pensionide maksustamine hea, aga pankade maksustamine halb? 

14:40 Aivar Sõerd

Aitäh selle küsimuse eest! Meil on ilmselt siin peale komisjoni ettekannet ka läbirääkimiste voor. Seal saab neid teemasid käsitleda. Komisjonis me seda ei arutanud.

14:40 Aseesimees Toomas Kivimägi

Andrei Korobeinik, palun!

14:40 Andrei Korobeinik

Hea Aivar! Kahjuks vist ainult fraktsioonid saavad sõna võtta. Võib-olla on tahtjaid rohkem kui üks ja hea kolleeg Aleksandr ei pääse löögile. Ma ei oska öelda, siin juba fraktsiooni esimees tahtis sõna võtta.

Aga ma küsin sinu käest. Reformierakond on ju Eestit päris pikalt juhtinud, küll väikese vaheajaga, aga siiski. Eelmise kriisi ajal suutis Reformierakonna juhitud valitsus Eesti kriisist päris edukalt välja tuua. Need otsused olid valusad – kahtlemata oleks ka pangamaks valus otsus –, aga need võeti vastu. Nüüd me näeme, et me oleme Euroopa Liidu viimased teist aastat järjest. Mis sa arvad? Sama Reformierakond justkui. Mis sa arvad, milles see vahe seisneb, miks praegu Reformierakond hakkama ei saa, aga toona sai?

14:42 Aivar Sõerd

Hea küsija, tõepoolest, peale komisjonipoolset ettekannet on läbirääkimiste voor. Siis me saame käsitleda poliitikat, ajalugu ja praktikat laiemalt. Jääks praegu ikkagi komisjoni arutelu juurde, nii nagu kord ette näeb. Käsitleme neid teemasid läbirääkimiste voorus.

14:42 Aseesimees Toomas Kivimägi

Tõepoolest, kuna ma näen ka protseduurilise küsimuse soovi, siis ma nõustun igati ettekandjaga, et tema põhiülesanne on tutvustada arutelu komisjonis, mitte uurida ühe või teise erakonna ajalugu, nende seisukohti, nende muutumist ja nii edasi. Nii et, head kolleegid, jääme [komisjoni arutelu] juurde. 

Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun!

14:42 Anastassia Kovalenko-Kõlvart

Hea ettekandja! IMF-i prognooside järgi on Eesti Euroopas ainus riik, kus majandus langeb. Seejuures on meil üks suurimaid hinnatõuse, lisaks töötus kasvab. Seejuures otsib valitsus paaniliselt, kuidas täita eelarveauku. Samas, maksuküüru kaotamise lubadusega tekitatakse juba iseenesest poole miljoni euro ulatuses kulusid juurde. Selle raha, mida inimesed võivad maksuküüru kaotamise plaanist võita, söövad ülejäänud maksutõusud ja kogu hinnatõus ära. Tundub, et riik enam isegi ei tea, kust saaks veel teenida. Automaks ja suhkrumaks. Nüüd on veel leitud uus võimalus – rahatrahvide tõus, riigilõivude tõus. Parkimistrahvi eest tuleb maksta 80 eurot ja ID-kaardi kiirkorras tegemine [maksab] 250 eurot. Ja tegelikult tekitab kõik see ebavõrdsust ning inimesed muutuvad vaesemaks. Kas te ei arva, et kui valitsus oleks loobunud maksuküüru kaotamise plaanidest ja maksutõusudest ning oleks kehtestanud pangamaksu, siis oleks majanduslik olukord täna parem ja inimeste käekäik parem?

14:42 Aivar Sõerd

Aitäh! Ei arva. 

14:43 Aseesimees Toomas Kivimägi

Mart Maastik, palun!

14:43 Mart Maastik

Suur tänu, härra eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Te mainisite siin, et justkui mingis ärivaldkonnas tekib juhuslikult soodne konjunktuur. Antud juhul ei ole panganduses tekkinud soodsat konjunktuuri, vaid seal pidevalt teatud aja tagant, euribori tõstes keskpanga poolt, tekib erakorraline kasum. Mitte ainult ei teki kasum, vaid ka inimesed, kes ei suuda neid intresse maksta, peavad loobuma odavalt oma kinnisvarast, ja siis ostetakse seda kinnisvara odavalt kokku. See on pidevalt nagu jätkuv protsess, seda me oleme näinud aastakümnete jooksul. Ja minu küsimus on see, et miks on teie arvates vale, kui seda protsessi juhitaks kuidagi mõistlikumalt ehk siis ei soodustataks ühte teatud ettevõtlusvaldkonda, vaid seda kuidagi reguleeritaks paremini, et sellest oleks kasu ka ühiskonnale.

14:44 Aivar Sõerd

Aitäh! No jah. Tegelikult on pangandussektor üks enim reguleeritud valdkondi üldse. Nii et seda ei saa küll öelda, et pangandus ei oleks reguleeritud. Aga see soodne konjunktuur ja euribori tõus, mis on seotud keskpanga rahapoliitika intresside tõusuga, on ka omakorda seotud sellega, et inflatsioon läks käest ära. See on tõhus hoob inflatsiooni alandamiseks ja see on ka toiminud. Tegelikult on ainult aja küsimus, kui Euroopa Keskpank rahapoliitika intressimäärasid langetama hakkab. Siin on turul üsna suur konsensus. Juba sel aastal hakkab see juhtuma, mis tähendab seda, et pankadele soodne periood möödub.

14:46 Aseesimees Toomas Kivimägi

Aleksei Jevgrafov, palun! 

14:46 Aleksei Jevgrafov

Aitäh, istungi juhataja! Austatud ettekandja! Pangad teenisid iga Eestis töötava inimese kohta 113 eurot puhaskasumit kuus. Kas te maksuameti endise peadirektorina ei näe ühtegi põhjust pangasektorile ajutise solidaarsusmaksu kehtestamiseks?

14:46 Aivar Sõerd

See küsimus, ma ütleksin, ei ole asjakohane. Sellest ajast on väga palju aega möödas, kui ma maksuameti peadirektorina töötasin. Aga pankadel ju tõuseb järgmisest aastast avansiline tulumaks. Ja kui me vaatame selle aasta eelarvetulude laekumisi, siis pankade makstud dividendidelt laekunud tulumaks on kasvanud ja moodustab märkimisväärse osa ettevõtte tulumaksu laekumistest. Ettevõtte tulumaks on üks paremini laekuvaid maksutulusid sel aastal. 

14:47 Aseesimees Toomas Kivimägi

Anti Allas, palun!

14:47 Anti Allas

Aitäh, austatud eesistuja! Hea ettekandja! Ma ei usu, et seda komisjonis arutati, aga kui arutati, siis [küsin,] ega ei ole kaalutud maailmas, et osa sellest erakorralisest tulust riikide stabiilsusmehhanismi kanda. Kas on see [küsimus] viimase 50 aasta jooksul tulnud Euroopas arutlusele? Võib-olla teie kui hea spetsialist teate seda.

14:47 Aivar Sõerd

Ei ole küll sellist informatsiooni, et eraldi mingit fondi selliselt hakataks moodustama. Aga siiski, asjakohane on märkida seda, et pankade euribori tõusust tingitud kasumite teenimise kõrgkonjunktuuri hetk hakkab tegelikult mööduma, sellepärast et euribor on languses. See tähendab, et pankade teenitav intressitulu hakkab [vähenema]. Samas maksavad pangad järjest rohkem intresse oma kogutavatelt hoiustelt. Ehk siis see on ju panga kulu. Nii et hoiuste intressikulu on kasvamas, samas pankade teenitav intressitulu on vähenemas. Nii et olukord on muutunud ja tegelikult kasumi teenimise kõrgkonjunktuur on möödumas.

14:49 Aseesimees Toomas Kivimägi

Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Küll aga on küsimusi istungi juhatajale istungi läbiviimise reeglite kohta. Ma kuulan need kõik ära ja siis vastan. Kolm tükki võtan, sellest vast piisab. Andrei Korobeinik, palun!

14:49 Andrei Korobeinik

Hea istungi juhataja! Mul on siis kaks küsimust korraga, et mitte uuesti vajutada. Esiteks, kas ma mäletan valesti, et küsimus istungi läbiviimise kohta kuulub arutelule kohe, mitte siis, kui istungi juhataja avastab, et ta võiks sellele vastata? 

Ja teine küsimus. Siin hiljuti esines hea kolleeg Jürgen Ligi, kes komisjonipoolse ettekandjana pidas väga maailmavaatelise loengu. Komisjonis toimunud arutelu kohta ütles ta, et oli üks ebaadekvaatne küsimus, ja sellega tema ülevaade komisjoni [arutelust] piirdus. Aga ta rääkis kaheksa minutit täis, rääkis Reformierakonnast, teistest erakondadest. Seda oli tegelikult huvitav kuulata. Miks teie arvates komisjonipoolne ettekandja seda teha ei saa? Istungi juhataja ju ei katkestanud Jürgen Ligit. Kas Jürgen Ligi on millegi poolest parem kui Aivar Sõerd? Ma arvan, et Aivar Sõerd oleks maailmavaatelist arutelu väga hästi pidanud ja see oleks andnud eelnõu arutelule juurde väga palju uut ja huvitavat infot.

14:50 Aseesimees Toomas Kivimägi

Jah, ma vastan õige pea. Mart Maastik, palun!

14:50 Mart Maastik

Suur tänu, härra eesistuja! Ma ei ole kunagi kasutanud võimalust, et kuritarvitada protseduurilist küsimust, ja ei tee ka praegu seda. Aga tegelikult ma juhin tähelepanu sellele, et vastaja, kes meil oli just puldis, te lasite ta ära sealt, ei vastanud küsimustele, vaid hakkas selgitama hoopis seda, mille jaoks kasutatakse euribori. See ei ole meile mingi uudis, mille jaoks seda kasutatakse. Minu küsimus oli hoopis teine. Ja kahjuks on ta nüüd sealt läinud, mul ei ole mõtet uuesti seda küsimust esitada. Aga ma juhin tähelepanu, et teie saaksite tegelikult sekkuda sellesse. Ja olen ka nõus härra Korobeinikuga, et kuna te lasite vastaja enne ära, siis ei ole enam nende küsimuste esitamisel mingit mõtet.

14:51 Aseesimees Toomas Kivimägi

Kuna lubasin kolm ja Anastassia võttis oma küsimuse tagasi, siis ma võtan ka Rain Epleri [küsimuse]. Vastasel korral ma poleks seda võtnud. Rain Epler, teie küsimus ka ja siis vastan.

14:51 Rain Epler

Oi! Ma saan aru, et te vastate kõigile korraga.

14:51 Rain Epler

Ahah! Nojah, võib-olla olete ettenägelik ja tõepoolest need ongi kokkuseotavad, nagu ka kõik muudatusettepanekud on üheksseotavad ja siis mahahääletatavad. Mine tea! Minu küsimus tõesti haakub natuke eelnevate küsimustega. Sel korral teil läks täppi!

Ma tahtsingi sellest käsitlusest aru saada. Kas te istungit juhatades teete otsuseid lähtuvalt sellest, kas isik, kelle suhtes te otsuseid teete, on teie erakonnakaaslane, koalitsioonikaaslane või on ta opositsioonist? Ma tahtsin ka juhtida tähelepanu sellele, et korduvalt on siin varem juhtunud nii, et komisjonipoolne ettekandja hakkab heietama omi mõtteid hoopis muul teemal ja nii edasi. Sellele juhitakse tähelepanu ja siis reeglina me saame vastuseks, et ta on seal puldis vaba rääkima. Aga nüüd oli olukord, kus te justkui ütlesite, et ei peaks esitama küsimusi selle kohta, mis ei puuduta komisjoni arutelu. Natuke raske on orienteeruda, kuidas me siis siin saalis seda debatti peame. Mida selgemaks reeglid saavad, seda lihtsam ju kõigil on.

14:52 Aseesimees Toomas Kivimägi

Jah, head kolleegid! Kindlasti olen valmis selgitama ja ma arvan, et selles mõttes on asjakohane seda taaskord meelde tuletada. Esiteks [küsimus], kas ma kohe [annan sõna protseduuriliseks küsimuseks] või mitte. Ma olen tõepoolest kahel põhjusel [teinud seda, et] ma ei ole alati kohe andnud. Esiteks on see, et see segab head debatti. Ma tahan, et enne [oleks] küsimused ja vastused ära ning seejärel [protseduuriline küsimus]. Teine põhjus on see, et tihtipeale need protseduurilised küsimused ei ole protseduurilised, vaid väljendavad tegelikult küsija seisukohta. See on põhjus, miks ma ei ole võtnud neid kohe.

Teiseks puudutan seda [teemat], kui ettekandja räägib sellest, millest ei olnud – antud juhul on [tegu] komisjonipoolse ettekandega – komisjonis juttu. Sellisel juhul on niimoodi, et ta võib, aga ta ei pea rääkima sellest, millest ei olnud komisjonis [juttu]. See on ka Rainile vastus. Te viitasite sellele, et Jürgen Ligi rääkis hoopis millestki muust, maailmavaatest, millest iganes. Tõepoolest, juhtivkomisjonipoolsele ettekandjale, sõltumata sellest, kas ta on koalitsioonist või opositsioonist, ei ole keelatud [rääkida komisjoni aruteluga mitteseonduvast]. Kuigi jah, nagu ka mina juhtisin tähelepanu, on põhiootus ikkagi see, et komisjonipoolne ettekandja räägib sellest, millest oli komisjonis juttu.

Nüüd ka [vastus] Mart Maastikule. Siin on ka kahtepidi. Te ütlete, et istungi juhataja ei tohiks mitte mingil juhul sekkuda sellesse, mida komisjonipoolne ettekandja räägib, või ka muudel juhtudel. Ma olen püüdnud ikkagi pigem seda joont hoida, et mitte sekkuda, et me ei hakka andma juhatajana – vähemalt mina – hinnanguid, kas [ettekandja] räägib täpselt sellest, mis oli komisjonis või ei olnud komisjonis. See on tema subjektiivne hinnang. Nii et ma pigem, head kolleegid ja ka Mart Maastik, olen seda meelt, et ma ikkagi istungi juhatajana ei sekku ettekandesse. See on iga hea kolleegi, Riigikogu liikme otsustada, kui palju ta puudutab seda, millest oli komisjonis juttu. Aga loomulikult, kui ei vastata küsimustele, mis puudutavad komisjoni arutelu, siis otse loomulikult olen ma valmis sellele tähelepanu juhtima ja sellisel juhul andma täiendavat aega.

Aga head kolleegid! Nüüd oleme jõudnud läbirääkimiste juurde. Palun Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel Riigikogu kõnetooli hea kolleegi Lauri Laatsi.

14:54 Lauri Laats

Aitäh, hea eesistuja! Head kolleegid! Head inimesed, kes te vaatate meid interneti vahendusel! Täna esitles Keskerakond Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele pangandussektori ajutise solidaarsusmaksu kehtestamise kohta" [eelnõu]. See on hästi oluline eelnõu, arvestades olukorda nii pangandussektoris kui ka majanduses ja seda, millisel viisil valitsus tegelikult soovib eelarveauku täita.  

Mis puudutab pankasid, [esitas] hea kolleeg Aivar Sõerd ühe [küsimuse], mis kõlas selliselt: kas Keskerakond hakkab maksustama ka teisi ettevõtteid, kes teenivad võib-olla mõnel aastal kahekordset või isegi enam kasumit? Ei, ei kavatse. Ta tõi välja ühe näite bussifirma kohta, kelle aastakasum võrreldes eelnevate aastatega oli kahekordne ja kes veab inimesi Venemaale ja sealt tagasi. Siin tuleb lihtsalt selgelt vahet teha, kas see hind, mille tõttu praegu pangad teenivad, on regulaatorite poolt antud või mitte. Pangad on saanud tulu või kasumit – topeltkasumit, liigkasumit – tänu Euroopa Keskpanga otsusele, millega selgelt tõsteti euribori. Selle bussifirma piletite hinda ei reguleerinud regulaator, samuti ei pannud riik peale kohustust, et selle bussifirma piletid peaksid maksma mitmeid kordi rohkem. Panga puhul see nii on. 

Pank teenib tänu keskpanga otsusele kaks korda rohkem kasumit. Kui me vaatame selle aasta esimest kvartalit, siis [näeme, et] pankade kasum oli kokku 444 miljonit eurot. Eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes on kasum kaks korda suurem. Nüüd on küsimus, kelle arvelt see kõik tuleb. Euroopa Keskpank tegi otsuse ära. Eesti pangad peavad selle alusel tööd tegema. Ja loomulikult, see raha kogutakse kokku meilt, inimestelt, kes on võtnud pangast laenu, on need siis [eraisikud], kes on võtnud eluasemelaenu, või ettevõtted, kes on võtnud laenu toote või ettevõtte arenduseks.

Nüüd vaatame, millisel viisil on üles ehitatud laenuturg. Laen koosneb tavaliselt kahest komponendist. Üks komponent on marginaal ehk siis baasosa, mida pangad võtavad, ja teine [komponent] on euribor. Kui vaadata üleüldist turu käitumist, pankade käitumist ja seda infot, mida on mulle ettevõtjad ja ka eluasemelaenu võtjad edastanud, siis ega seda baasosa pangad ei ole langetanud. Jah, Aivar Sõerd tõi välja, et hoiused on küll suurenenud. Ehk siis nendel inimestel, kellel veel raha on ja kes hoiavad seda hoiustel, jah, on hoiuste tulu suurenenud. Aga see ei ole ju välistanud praegu seda, et pangad teenivad kaks korda rohkem kasumit. 

Ja hea kolleeg Andrei Korobeinik tõi ka oma ettekandes välja, et praegusel hetkel peavad pangad olema ühiskonnaga solidaarsed ja selle lisakasumi, mille tegelikult Euroopa Keskpank oma otsusega tõi, ühiskonda tagasi andma. Seetõttu meie ettepanek ongi, et me peaksime kehtestama praegu ajutise pangamaksu, et [pangad] oleksid solidaarsed ja aitaksid ühiskonda. Nii et igal juhul on see õige samm. Ja see on palju õigem samm [kui see], mida praegu tegelikult valitsus soovib [teha]. 

Sooviksin kolm minutit juurde. 

14:59 Aseesimees Toomas Kivimägi

Kolm minutit lisaks, palun! 

14:59 Lauri Laats

Ja kuidas tahab valitsus lahendada praegust probleemi, mis puudutab majanduslangust või siis eelarveauku, mille nad ise on tegelikult tekitanud? Ma lihtsalt tuletan meelde, kuidas auk eelarvesse tekkis. Me otsime Eesti riigis taga miljardit ja natukene pealegi. Auk on ju tekkinud selgelt sellest, kui valimiseelse kampaania raames 2022. aastal koostati eelarvet. Siis lubati hästi palju häid asju, lubati palgatõuse, erinevatesse sektoritesse veel raha pumpamist. 2023. aasta eelarves tõsteti sammuga 2 miljardit tulude poolt, 2 miljardit tulude poolt. Tuletan meelde, et tavaliselt eelarve koostamise puhul on plaan sammuga 1 miljard tulu poolde, 1 miljard kulu poolde. Ehk siis pumbati sisse õhku 1 miljardi ulatuses. Nüüd seda miljardit otsitakse taga. 

Lisaks sellele tekitab veelgi suurema augu Reformierakonna lubadus kaotada ära maksuküür. See otsus on siin vastu võetud, see hakkab kehtima järgmisest aastast. Pool miljardit! Pool miljardit veel sinna. Kõik see võetakse tagasi tegelikult teiste maksudega: käibemaks tõuseb, tulumaks tõuseb järgmisest aastast, nüüd räägitakse siin magusamaksust, 25 miljonit – ei tea, kas tuleb või ei tule –, automaks. Juba aasta aega me oleme saalis ja komisjonides seda arutanud, aga päriselt ei saada aru, kuidas seda automaksu siis üldse üles ehitada, kui see on vastavuses või kui ei ole vastavuses Euroopa õigusaktidega. 

Segadust on päris palju. Ja mispärast? Lahendused on ju väga lihtsad, me oleme lahendused ka välja pakkunud. Tahate ära lappida eelarveaugu, mille te olete ise tekitanud? Palun väga, lahendus on siinsamas – pangamaks. [See on] üks lahendus. Teine lahendus: jätke ära maksureform. Pole vaja rohkem inimestel makse tõsta. Võtame sealt, kus seda on võimalik võtta, ja need on pangad. Kõik need muud maksud, mida te praegu tarbimismaksudena soovite võtta, jääks ära. Neid pole lihtsalt vaja, need teevad meie inimesed vaesemaks. 

Nii et mina kutsun üles kõiki häid kolleege toetama meie eelnõu. Anname koos Eesti Vabariigi valitsusele ülesande, et nad võtaks käsile pangamaksu, töötaks välja [eelnõu] ja tooks siis selle valmis kujul siia saali arutamiseks! Aitäh!

15:02 Aseesimees Toomas Kivimägi

Suur tänu! Eesti 200 fraktsiooni nimel Tarmo Tamm, palun! 

15:02 Tarmo Tamm

Austatud juhataja! Head kolleegid! Täna peame otsustama, kas teha ettepanek Vabariigi Valitsusele pangandussektori ajutise solidaarsusmaksu kehtestamiseks. Rahvaesindaja töö on juba kord selline, et saame teha ainult poliitilisi otsuseid. See töö on väga oluline, sest me saame ära hoida ebapädevad otsused. Võib vabalt öelda ka, et ebakompetentsuse mitteläbilaskmine Riigikogu saalist on üks oluline osa meie tööst.

Keskerakonna ettepanek pangamaksu kohta on kahjuks populistlik ja lisaks Eesti majandusele kahjulik. Pangandus on vaieldamatult ettevõtluse osa, väga oluline osa, et mitte öelda majanduse vereringe. Iga riigi kohus on hoida oma pangandus heas seisus. See on üks selge nurgakivi majanduse heaoluks. 

Ajutine solidaarsusmaks oleks halb väga mitmest vaatenurgast. Esiteks looks see ebakindlust ettevõtluses. [See tähendaks, et] ettevõtteid, kellel on läinud hästi, saab maksustada tagantjärgi. Sarnast arusaama võivad oodata ka telekomiettevõtted, tööstussektor, aga miks mitte ka eraisikud, kes on riigi arvates mingil hetkel justkui ebaõiglaselt liiga suure tulu teeninud. Nad kõik ju vääriksid tagantjärgi väikest täiendavat maksu – muidugi, kui valitsus peaks niimoodi otsustama. Ebakindluse tekitamine ühiskonnas – see võiks olla selle ettepaneku nimi. 

Ettevõtja elu on heitlik, täna on ta kasumis, homme võib ees oodata kahju, mida saab katta varem teenitud kasumiga. Kui kasum tagantjärgi pretsedendina ära võtta, siis et asi aus oleks, peame riigina olema valmis ka osa ettevõtete ootamatult tekkinud kahjumist kinni maksma. Kas oleme selleks valmis? Kas see on see tee, mida mööda me soovime käia? Kas see on selline riik, kus oodata majanduskasvu ja innovatsiooni?

Ettevõtja pingutuse [tulemus] on ju, kui tegutsemislust kõrvale jätta, ikkagi töö vili ehk kasum. Kasum on ainukene isetekkeline ressurss, mis võimaldab investeerida ja meie kõigi elukvaliteeti paremaks muuta. Lisaks kuulub suur osa pankadest ka väikeaktsionäridele. Võttes ära osa nende kasumist, anname selge signaali, et Eestis investeerida ei ole mõtet, sest riik ajab oma karvase käe temale sobival ajal ikka sinu taskusse.

Ainus, mida võib pankadele ette heita, on vahest liiga suur ahnus. Liiga aeglaselt kandusid tulud euribori tõusust hoiustajate kontodele. Samas on siingi lahendus olemas: osta pankade aktsiaid. See on parim viis saada osa pankade suurenenud kasumitest. Kui mitte muu raha, siis oma pensionifondi raha eest on see meil kõigil võimalik. 

Ja üks lahendus ka. Kui riik ostaks ära näiteks Swedbanki, siis jääks edaspidi ülemäärane ja ka muu kasum Eestisse. See oleks meie ettevõtetele toeks. Arvestades kõike öeldut, kutsun üles otsuse eelnõu tagasi lükkama. Aitäh! 

15:05 Aseesimees Toomas Kivimägi

Suur tänu! EKRE fraktsiooni nimel, Rain Epler, palun!

15:06 Rain Epler

Aitäh, hea istungi juhataja! Täna õnnestus nuppu õigel ajal vajutada, sain võimaluse kõneleda. 

Ma tahaks veidikene oma kõnes debateerida eelkõneleja kolleeg Tammega. Printsiibis ma olen nõus sellega, et me ei tohiks minna tagantjärele maksustama ettevõtjaid, kes on teinud midagi innovaatilist või kuidagi paremini teinud oma äri võrreldes konkurentidega. Aga antud kaasuse puhul see jutt päris relevantne ei ole. Tegelikult ei teinud meie pankurid ise mingit ekstrapingutust selleks, et need kasumid nii hüppeliselt kasvaks. Kogu pingutuse tegid ära keskpangad ja kui päris lõpuni aus olla, siis USA föderaalreserv, kes suurt mängu juhib. Ja meie pangad, mitte ainult Eestis, aga ka mujal, nautisid lihtsalt seda kasumit, mis tulenevalt kiirest baasintressi tõusust tekkis. 

Õnneks lõpus sa, Tarmo, ütlesid, et kui midagi pankadele ette heita, siis saab ette heita liigset ahnust. Ja tegelikult aasta tagasi esitasime meie oma fraktsiooniga eelnõu, mis just täpselt seda küsimust sellisena adresseeris, et pankadel oleks võimalus anda piltlikult öeldes ühiskonnale see erakorraliselt ja nende tegevusega mitteseotult tekkinud suur kasum tagasi niimoodi, et tõsta hoiuseintressid piisavalt kiiresti järgi laenuintressidele, või siis valida see tee, et anda see maksuna ühiskonnale tagasi. Ma usun, et üks küll pisike, aga siiski positiivne efekt oli sellel, et need diskussioonid võimaliku pangamaksu üle tekkisid. Ja see oli see, et pangad hakkasid hoiuseintressi tõstma. Ma arvan, et kui siin saalis ja ühiskonnas laiemalt poleks seda debatti tekkinud, siis nad oleks hoidnud seda lõhet pikemalt, sest see ju tõi raha, ilma et ise midagi tegema oleks pidanud. 

Nii et, hea Tarmo, see pankade PR-kampaania, mis käima läks ja kus räägiti sellest, et justkui kõiki ettevõtjaid tahetaks karistada selle eest, et nad on innovaatilised või äriliselt kuidagi efektiivsemad, siis ei, seda plaani pole kunagi olnud. Ja pankade – kuidas ma ütlen? – tempokust enda kasumiahnuse ohjeldamisel annaks tegelikult reguleerida küll, kui neile see potentsiaalne maks piitsana ette panna. Siis nad saaksid teha otsuse intresse korrelatsioonis tõsta. Aitäh!

15:09 Aseesimees Toomas Kivimägi

Suur tänu! Head kolleegid, sulgen läbirääkimised. Käesoleva otsuse eelnõu kohta muudatusettepanekuid ei ole esitatud. Kuna tegemist on ühe lugemisega eelnõuga, siis asume lõpphääletust ette valmistama.

Head kolleegid, panen lõpphääletusele Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele pangandussektori ajutise solidaarsusmaksu kehtestamise kohta" eelnõu 367. Eelnõu vastuvõtmiseks otsusena on vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamus. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

15:11 Aseesimees Toomas Kivimägi

Selle ettepaneku poolt hääletas 14 Riigikogu liiget, vastu 0, erapooletuid on 0. Eelnõu 367 on tagasi lükatud.


2. 15:12

Riigikogu otsuse "Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse" eelnõu (403 OE) esimene lugemine

15:12 Aseesimees Toomas Kivimägi

Saame minna teise päevakorrapunkti juurde, mis on rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse" eelnõu 403 esimene lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli hea kolleegi, rahanduskomisjoni aseesimehe Andrei Korobeiniku.

15:12 Andrei Korobeinik

Hea istungi juhataja! Head kolleegid! Suur tänu selle võimaluse eest! Eelmise päevakorrapunkti juures oli hästi meeldiv üllatus. Kui hea istungi juhataja vahepeal üritas minu eest isegi kõnesid pidada, siis nüüd ütles ta, et komisjonipoolne ettekandja võib rääkida sellest, mida ta ise õigeks peab. See on eriti tänuväärne, sellepärast et komisjonipoolsel ettekandjal on 20 minutit aega. Mitte kaheksa minutit, vaid 20.

No mulle meenus väga hea Jürgen Ligi kõne, mis, ma arvan, võiks minna ajalukku. Ta võttis kokku komisjonis toimunud arutelu sellega, et komisjonis kõlas üks ebaadekvaatne küsimus. Ülejäänud 7 minutit ja 50 sekundit pühendas ta Reformierakonna maailmavaate tutvustamisele. See oli väga huvitav kõne ja mulle see isiklikult hästi meeldis. Ja ma olin selles mõttes kurb, et istungi juhataja, kes toona ei sekkunud, ei andnud Aivar Sõerdile [võimalust] teha sedasama. Ma arvan, et kõigil oleks huvitav ju aru saada, miks üks või teine erakond ei toeta Eesti majanduse päästmist. 

Siin kõlas ka üsna põnev Eesti 200 [esindaja] ettekanne. Ettekandja kutsus üles eelnõu tagasi lükkama, aga ise paraku nuppu üles ei leidnud ja ettepanekule ühtegi tegu ei järgnenud. Eesti 200 esindaja ütles, et samamoodi pankadega võiks maksustada muid sektoreid. Ta võttis sellega kokku oma majanduspoliitika, sellepärast et tõepoolest, kõik muud sektorid ongi maksustatud praeguse valitsuse poolt, välja arvatud pangad muidugi. Aga vaatamata sellele, ta ikkagi millegipärast arvas, et pankasid maksustama ei pea. Seda oli kurb kuulata. Seda oli tõepoolest kurb kuulata, sellepärast et, veel kord … 

Ma võtaks lisaaega. 

15:15 Aseesimees Toomas Kivimägi

Ei, lisaaega ei saa.

15:15 Andrei Korobeinik

Hea kolleeg Jürgen Ligi tuli ka saali, võib-olla saab ikkagi lõpuks debatti pidada. Tõepoolest, olukord on päris kriitiline. See konkreetne päevakorrapunkt, millest me kohe hakkame rääkima, olukorda hullemaks ei tee. Rahanduskomisjon tegi ettepaneku määrata esindajaks rahanduskomisjoni esinaine ja ma loodan, et sellele tuleb saalis toetus. Aga kõik muud põhimõttelised otsused, mida valitsus teeb, ja see, et opositsiooni otsuseid valitsus läbi ei lase, teevad meie majandusseisu iga päevaga nõrgemaks. 

Veel kord, Eesti on täna viimasel kohal Euroopas – mitte Euroopa Liidus – majanduskasvu poolest. Ka eelmisel aastal oli Eesti suurima inflatsiooniga ja madalaima majanduskasvuga riik Euroopa Liidus. Ja nüüd seesama Eesti 200 ettekanne kirjeldas, justkui pangamaksu rakendamine laseb meie majanduse põhja. Hea kolleeg, meie majandus on juba põhjas Eesti 200 tõttu. 

Sa kahjuks jätsid suurepärase võimaluse kasutamata, et ei toetanud [eelmist] eelnõu. Aga lohutuseks ma võin öelda, et neid eelnõusid tuleb rahanduskomisjonist veel. Võib-olla Eesti 200 ikkagi leiab majandusliku kompetentsi ja muutub praeguse valitsuse nii-öelda ajuks, sellepärast et Reformierakond sellega selgelt hakkama ei saa. Reformierakond pole enam selline, nagu ta Andrus Ansipi ajal oli. Aga Eesti 200 on uus jõud ja on võimalik, et just tema suudab terve mõistuse häält laua taga [kuuldavaks teha]. 

Me näeme, et sotsiaaldemokraatide poolt tulevad justkui õiged sõnumid, aga ei tasu ennast petta, tegemist on puhta PR-strateegiaga. Nad ei kavatse teha mitte ühtegi nendest asjadest, millest nad räägivad. Nad ei kavatse maksuküüru tühistamist ära jätta. Nad ei hakka automaksu vastu võitlema. Nad lihtsalt räägivad. Nad ei tee ühtegi liigutust selleks, et Eesti majandust päästa. Võib-olla tõepoolest on Eesti 200 ainuke lootus, mis selle valitsuse juures meile jäänud on. 

Ja nüüd vahepeal, kuna ma täpselt ei ole kindel, kui pikk see ettekanne võib olla, ma räägin teile ka seaduseelnõust 403 OE. See on otsuse eelnõu täpselt nii nagu ka eelmine otsuse eelnõu. Ehk siis [lõpp]hääletus toimub esimesel lugemisel. Selle eelnõu algatas rahanduskomisjon 2. aprillil. See puudutab siis Põhjamaade Investeerimispanga lepingut. Eesti tegi ettepaneku määrata Eesti esindajaks rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann. Eelnevalt oli esindajaks mitu aastat järjest hea kolleeg Kokk, aga nüüd asendab teda rahanduskomisjoni esinaine. 

See eelnõu ei tekitanud väga suurt arutelu komisjonis ja komisjon on saatnud selle saali konsensusega. [Esimene] lugemine on veidi viibinud ja toimub nüüd. Arutelu lõpus tehti ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda, viia läbi lõpphääletus ja määrata komisjoni esindajaks mind. Siin ma olen ja loodan teie toetusele. Usun, et hea kolleeg Annely suudab seda teemat kenasti katta. Ja suur tänu tähelepanu eest! Hea meelega vastan ka teie küsimustele, kui neid tuleb. Aga võib-olla mu ettekanne oli ammendav, ma ei oska öelda.

15:21 Aseesimees Toomas Kivimägi

Küsimusi teile ei ole. 

15:21 Andrei Korobeinik

Suur tänu!

15:21 Aseesimees Toomas Kivimägi

Pean oluliseks [teha] märkus, et ettekandja eksis rängalt, väites, justnagu istungi juhataja oleks väitnud, et te võite rääkida, mida ise õigeks peate. Täiesti ekslik! Paraku te kuritarvitasite seda väga magedalt oma sõnavõtus. Ma ütlen veel kord, et minu ootus on istungi juhatajana alati see, et komisjonipoolne ettekandja keskendub sellele, millest räägiti komisjonis. Ent mina istungi juhatajana ei söanda sekkuda, kui ta räägib ka millestki muust [kui sellest,] mis oli komisjonis. On ka mõned erandlikud juhtumid, mis sõnumi ma ka sulle saatsin. Paraku oli sinu käitumine suhteliselt mage, Andrei. Aga loomulikult oli sul õigus rääkida, [millest sa rääkisid], ja ma tõepoolest ei kavatse sarnastel juhtudel sekkuda. 

Head kolleegid, sellele otsusele … Ja teiseks, tegemist ei ole seaduseelnõuga. Palun ka selles olla täpne. Paraku te eksite, noogutate. Tegemist ei ole seaduseelnõuga, pean harima Riigikogu liiget Andrei Korobeinikut. On kas seaduseelnõu või otsuse eelnõu. Antud juhul on tegemist otsuse eelnõuga. Sinu sõnakasutus oli "seaduseelnõu 403 OE". Anna andeks, võiks natukene harida ennast! 

Head kolleegid, selle eelnõu kohta muudatusettepanekuid esitatud ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 403 … Vabandust! Väga vabandan, väga vabandan! Eksisin! Avan läbirääkimised, head kolleegid. Minu viga, avan läbirääkimised. Läbirääkimistel saavad osaleda fraktsioonide esindajad. Seda soovi ei ole, läbirääkimised on lõppenud. 

Võtan kaks protseduurilist küsimust, Andrei Korobeinik ja Kert Kingo.

15:22 Andrei Korobeinik

Hea istungi juhataja! Esiteks, ma ütlesin, et tegemist on otsuse eelnõuga, ja ka selgitasin, kuidas see hääletus peab käima. Nii nagu ka eelmine eelnõu siin saalis oli otsuse eelnõu – seda ma ütlesin. 

Ja lisaks ma juhin teie tähelepanu sellele, et ka enda kõnes ma tõin näiteks hea kolleegi Jürgen Ligi komisjonipoolse ettekande. Tema rääkis komisjonis toimunust oluliselt vähem, kui mina seda praegu tegin, ja tema kohta ei tulnud ühtegi märkust. Mul on sellega seoses küsimus istungi läbiviimise kohta. Kas istungi juhataja suhtumine sõltub sellest, kas tegemist on tema erakonnakaaslasega või mitte, või on kaalul mingid teised faktorid, mis teie suhtumist kujundavad?

15:23 Aseesimees Toomas Kivimägi

Aitäh! Kert Kingo, palun!

15:23 Kert Kingo

Tänan, lugupeetud istungi juhataja! Minul tekkis ka küsimus. Ma mäletan, et kui olid Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna eelnõud siin saalis ja komisjonipoolne ettekandja oli Reformierakonna fraktsiooni liige Valdo Randpere, siis tema rääkis ainult isiklikest seisukohtadest ja kõigest muust, aga mitte sellest, mis komisjonis toimus. Siis te küll kuulasite rahulikult seda pealt ja vahele ei sekkunud. Kuidas see nüüd on siin saalis? Osa tohivad isiklikke seisukohti väljendada, oma juttu rääkida, aga teiste puhul on see madal. Kuidas need asjad siin olema peaksid? Kas ei peaks reeglid olema kõigile ühtemoodi?

15:24 Aseesimees Toomas Kivimägi

Aitäh, head kolleegid! Reeglid on kõigile ühtemoodi. Tõepoolest, kordan veel, et minu seisukoht istungi juhatajana on see, et komisjonipoolne ettekandja [peaks] keskenduma ennekõike, peaasjalikult sellele, millest oli komisjonis juttu. Samas, tõepoolest ei ole [õige], kui komisjonipoolne ettekandja läheb kõrvale sellest, millest oli komisjonis juttu, ja istungi juhatajana ma ei pea õigeks siis ka sekkuda. Tihtipeale kõrvale viivad sellest, millest oli komisjonis juttu, ka meie head kolleegid Riigikogu liikmed ise, küsides küsimusi, mis ei ole seotud eelnõuga, eelnõu sisuga, eelnõu tähendusega. Nii et selles mõttes, veel kord, ma jään rangelt selle juurde.

Antud juhul ma tõlgendasin Andrei käitumist kui pahatahtlikku suhtumist ja seepärast ma, jah, lubasin antud juhul sellise märkuse. Üldjuhul, tõepoolest, ma ei tee vahet sellel, kas on opositsiooni- või koalitsioonipoolne ettekandja. Ja selles, Andrei, ma ei kahtle hetkegi – kuula üle see lindistus –, et sinu sõnakasutus oli "seaduseelnõu 403 OE". Sellist asja olemas ei ole.

Nii, head kolleegid, juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 403 lõpphääletus. Asume seda hääletust ette valmistama.

Head kolleegid, panen lõpphääletusele rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse" eelnõu 403. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

15:28 Aseesimees Toomas Kivimägi

Selle ettepaneku poolt on 46 Riigikogu liiget, vastu 0, erapooletuid on 0. Eelnõu 403 on otsusena vastu võetud. 


3. 15:28

Tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu (257 SE) teine lugemine

15:28 Aseesimees Toomas Kivimägi

Saame minna järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu 257 teine lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli hea kolleegi, õiguskomisjoni esimehe Eduard Odinetsi.

15:28 Eduard Odinets

Austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Minul on au tutvustada teile, mis toimus õiguskomisjonis eelnõu 257 esimese ja teise lugemise vahel. Tutvustan teile eelnõu lõppteksti ja muudatusettepanekuid ja vastan hea meelega kõigile teie küsimustele. 

Meeldetuletuseks. Tegemist on tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõuga. Selle seadusega luuakse tööalase tegevusega teatavaks saadud rikkumisest teavitaja kaitse tingimused, kaitse ulatus, nähakse ette teavitaja kaitse isikuline ja sisuline kohaldamisala, kaitse saamise tingimused ja ulatus ning tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitamise viisid ja kanalid. 

Eelnõu läbis esimese lugemise eelmise aasta 15. [novembril]. Vahepealsel ajal on õiguskomisjonis toimunud väga põhjalik töö selle eelnõu kallal. Komisjon käsitles eelnõu 257 oma viiel istungil: 14. novembril ja 19. detsembril [eelmisel aastal] ning 16. aprillil, 29. aprillil ja 6. mail käesoleval aastal. 

Meil toimus päris ulatuslik huvirühmade kaasamise ring. Oleme pöördunud päris paljude asutuste, organisatsioonide ja institutsioonide poole. Oleme saanud eelnõu kohta ka arvukalt kirjalikku tagasisidet. 14. novembril eelmisel aastal toimus istung, kus me kuulasime ära muu hulgas Eesti Meediaettevõtete Liidu esindajad, Riigikohtu esindajad, Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad, Eesti Advokatuuri esindajad ja MTÜ Korruptsioonivaba Eesti esinduse. Kõik need kaasatud huvirühmad tõid välja enda jaoks olulisi teemasid, selle, mis nende arvates on seaduses mitte väga põhjalikult kajastatud või suisa puudu või on üle reguleeritud. Me pidasime pika ja väga sisulise diskussiooni. Selle eest ma olen väga tänulik nii komisjoni liikmetele kui ka kõikidele huvirühmade esindajatele, kes komisjoni istungil osalesid. 

Korruptsioonivaba Eesti on oma arvamuses välja toonud ühe nende arvates väga olulise puudujäägi. Eelnõu reguleerib üksnes Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitamist. Korruptsioonivaba Eesti näeks parema meelega, et ka Eesti-sisese õiguse rikkumise juhtumitest oleks võimalus teavitada samade kanalite kaudu nagu Euroopa Liidu õiguse puhul. Aga nii esimesel lugemisel kui ka komisjoni istungil nentisime, et see on olnud teadlik poliitiline valik, et me ei reguleeri selle seadusega kõikvõimalikest rikkumistest teavitamist, vaid ainult Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitamist. Me võtame vastava Euroopa Liidu direktiivi üle oluliselt kitsamalt, kui see oleks võimalik. Osa huvirühmasid on seda palunud [teha laiemalt]. 

Samuti arvas Korruptsioonivaba Eesti seda, et teavituskanal, kuhu Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitada, võiks olla kõikides omavalitsustes, [ning soovitas] mitte kehtestada piirangut, mis praegu seaduses on. Tuletan meelde, et seaduseelnõus on sees piirang 10 000 elanikku. Korruptsioonivaba Eesti arvamuse kohaselt on õigusrikkumised just väikestes omavalitsustes oluline murekoht ja probleem ja sellest teavitamiseks võiksid olla samuti loodud kanalid. Rikkumisest teavitaja võiks ka väiksemates kohalikes omavalitsustes kaitset saada. Komisjon jäi eelnõu teksti juurde ja on rakendanud erandit, mida direktiiv lubab, ehk on omavalitsuste puhul seadnud piiranguks 10 000 elanikku.

Päris mitmed huvirühmad, [sealhulgas] nii Korruptsioonivaba Eesti kui ka Eesti Meediaettevõtete Liit, on eelnõu puhul välja toonud anonüümsuse temaatika. Komisjonis me taas kord nentisime ja rõhutasime, et see on olnud eelnõu koostamisel teadlik valik, et anonüümse teavituse puhul teavitaja kaitse ei rakendu. Selleks, et inimest kaitsta, kui ta on Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitanud, peame teadma, kellega on tegemist. Anonüümselt teavitajaid ei saa kaitsta. Siin võib tekkida küsimus, et kui anonüümse teavituse teinud [isik] selgub hiljem mingis etapis, siis kas talle kaitset pakkuda. Aga taas kord: need on need valikud, mille on teinud eelnõu algataja ehk valitsus ja millega komisjon on põhimõtteliselt nõustunud. Anonüümne teavitaja ei ole selle seaduse kaitsealas. 

Nii Eesti Meediaettevõtete Liit kui ka [mitmed] teised on tõstatanud teema, kuidas [toimitakse] sõnumisaladuse puhul või allikakaitse puhul või näiteks kohtus nõupidamistoa saladuse puhul, kui selle raames saadakse teada mingist rikkumisest. Kas see seadus laieneb [ka nendesse valdkondadesse]? Need on tegelikult erandid, mis on seaduseelnõus kirjeldatud, ja antud juhul see seadus sinna ei laiene. Ajakirjandusel on endiselt allikakaitse [õigus] ja kohtul endiselt nõupidamistoa [saladuse nõue] ja nii edasi. Me räägime ikkagi tööalasest rikkumisest. 

Seadus toob väga põhjalikult välja need isikud, kellele kaitse laieneb: [isikud,] kes saavad oma töö käigus, tööalases situatsioonis oma töökohal teada mingist rikkumisest, mis on seotud nende tööga. Sellisel juhul on see teavitamine ja kaitse ja need kanalid ette nähtud. See kohaldamisala ei ole niivõrd lai, nagu me endale võib-olla ette kujutame ilma seaduse sisusse süvenemata. 

Arutati ka seda, millised survemeetmed on keelatud. Kui teavitaja ei ole anonüümne, aga tema konfidentsiaalsus on tagatud, kuid mingil põhjusel saab [tema isik] teatavaks – näiteks töötaja [isik] tööandjale mingis probleemses [töö]kohas – ja tööandja üritab rikkumisest teavitajat kuidagi survestada, siis millised on need survemeetmed, mis on keelatud. Komisjonis oli diskussioon ja osa huvirühmasid pakkus, et see, millised survemeetmed on keelatud, võiks olla detailsemalt lahti kirjutatud, kui need praegu seaduseelnõus on. Aga jällegi tõdesime, ka eelnõu algataja tõdes, et detailset kataloogi, millised survemeetmed on keelatud, ei ole võimalik välja tuua. Lihtsalt nendime, et survemeetmed on keelatud ja neid inimesi ei tohi survestada. 

Nii. Arutasime ka seda, et seaduseelnõust ei ole väga selgelt [aru saada], millistel tingimustel on võimalik luua ühine teavituskanal. Igas asutuses, näiteks kohalikus omavalitsuses, ei pea olema oma teavituskanalit. Seda sai komisjoni istungil selgitatud ja hiljem muudatusettepanekuga parandatud ja täpsustatud, millised asutused võivad teha ühiseid kanaleid. Ei pea olema igal pool oma teavituskanal. 

Samamoodi tekkis küsimus pädevate asutuste nii-öelda asutuseväliste kanalite kohta, kuhu inimene saab pöörduda siis, kui ta oma töökohast abi ei leia. Osal huvirühmadel, näiteks Eesti Linnade ja Valdade Liidul tekkis küsimus, kas sellisel juhul tuleb hakata eraldi mingeid asutusi looma, kes hakkavad menetlema neid asutuseväliseid teavitusi. Nentisime ja selgitasime, et seda ei pea tegema, need pädevad asutused on meil juba olemas. Need on needsamad asutused, kes peavad selliste rikkumistega igapäevaselt tegelema. Mingeid täiendavaid pädevaid asutusi pole vaja luua. 

See oli meil pikem istung sellel teemal. Ma lühidalt tutvustasin teile selle diskussiooni [sisu]. 

19. detsembril eelmisel aastal me kuulasime ära muudatusettepanekute [esitajate seisukohad]. Muudatusettepanekuid on Riigikogu liikmete seast tulnud 203. Kolm muudatusettepanekut esitas Isamaa fraktsioon ja 200 muudatusettepanekut EKRE fraktsiooni liikmed. 

Isamaa fraktsiooni ettepanekuid tutvustas Jaanus Karilaid. Ta selgitas meile, et esitatud kolme ettepaneku sisu ja motiiv [põhineb] sellel, et Isamaa fraktsioon ei toeta eelnõu tervikuna, ja seetõttu on ettepanekud esitatud viisil, et nende vastuvõtmise korral muutuks kogu eelnõu mõttetuks ja seda ei saaks ka seadusena välja kuulutada. Sellised olid nende ettepanekud. 

EKRE fraktsiooni liikmete esitatud 200 muudatusettepanekut tutvustasid Kert Kingo ja Varro Vooglaid. Nende põhjendus oli sarnane: EKRE fraktsioon ei toeta eelnõu tervikuna ja sellest eesmärgist lähtuvad ka EKRE fraktsiooni esitatud 200 muudatusettepanekut. 

Alles 16. aprillil, mõne kuu möödudes, tegi komisjon nende muudatusettepanekute kohta otsuse. Komisjon algatas ka ise [mõned] muudatusettepanekud. Samuti oli Justiitsministeerium vahepeal teinud ettepanekuid ja esitanud meile oma mõtteid, kuidas saaks eelnõu ühes või teises kohas paremini lahti kirjutada. Kõik need otsused me tegime 16. aprillil ja selle tulemusena on sündinud kokku seitse muudatusettepanekut. 

Kolm Isamaa fraktsiooni muudatusettepanekut on seotud üheks muudatusettepanekuks lähtuvalt kodu- ja töökorra seaduse § 102 lõikest 2, mis lubab sama esitaja muudatusettepanekud, mis on omavahel sisuliselt seotud, siduda üheks muudatusettepanekuks. Ja seda komisjon ka tegi. 

Teine muudatusettepanek muudatusettepanekute tabelis on komisjoni enda algatatud. Sellega täpsustatakse eelnõu tekstis, et me ei räägi lihtsalt tööalasest rikkumisest ja sellest teavitamisest, vaid rõhutame eelnõus läbivalt, igal pool, kus see on võimalik, et me räägime [tööalasest] Euroopa Liidu õiguse rikkumisest ja sellest teavitamisest, et see oleks kõigile selge ja arusaadav. 

Kolmas muudatusettepanek, mille te tabelist leiate, on samuti komisjoni enda algatatud. See täpsustab eelnõu tekstis, mis asi see rikkumine on, et see oleks oluliselt selgem ja arusaadavam kui senises tekstis. 

Neljas muudatusettepanek täpsustab, kes peavad looma sisemise teavituskanali, mille kaudu saab teavitada Euroopa Liidu õiguse rikkumisest. Meil oli siin probleem riigiasutustega ja riigi institutsioonidega. Viisime sõnastuse vastavusse sellega, kuidas see on reguleeritud avaliku teenistuse seaduses. Nüüd peaks olema oluliselt selgem ja arusaadavam, kellel peavad olema need kanalid loodud. Muudatusettepaneku selgituses on kogu loetelu riigiasutustest ja ametiasutustest, kellel on kohustus sisemine kanal luua. 

Viiendas muudatusettepanekus, mille te tabelist leiate, on üheks ettepanekuks seotud 200 EKRE fraktsiooni liikmete muudatusettepanekut. Nende ettepanekute puhul ma pean kõigepealt toonitama seda, et kõik nad on vastuolus direktiiviga. Kui ükskõik milline neist leiaks toetust, tuleks meil rikkumismenetlus. Kõik need ettepanekud puudutavad elanike arvu omavalitsuses, kelle puhul on võimalik kehtestada erand, et ta ei pea looma sisemist teavituskanalit. EKRE muudatusettepanekud algavad arvust 10 001 ja [liiguvad] ülespoole, mis on ilmselge direktiivi rikkumine. Isegi kogu tahtmise juures ei ole võimalik nende ettepanekuid toetada. Põhimõtteliselt on need kõik obstruktsioonilised ja seda ei ole ettepanekute esitajad ka varjanud. Need on seotud sellega, et takistada eelnõu vastuvõtmist ja ühtlasi piirata Riigikogu töövõimet. Kõik need ettepanekud on omavahel sisuliselt seotud, alternatiivsed, erinevad ühe numbri võrra. Oma sisult teenivad nad sama eesmärki ja vastuolu direktiiviga ei ole nende puhul võimalik kõrvaldada.

Komisjon, kasutades oma õigust lahendada sellised probleemid komisjoni istungil ja mitte hakata neid vastuolusid kõrvaldama siin Riigikogu täiskogus, ongi teinud otsuse siduda kõik need ettepanekud üheks. Eelnõu teise lugemise seletuskirjas, mis on teile kättesaadav, on väga põhjalik arutluskäik, kuidas komisjon jõudis arusaamani, et need ettepanekud on võimalik üheks siduda. Ma ei hakka siin seda kordama. See ei ole ka midagi uut siin Riigikogus, ka varasemalt on Riigikogu komisjonid teinud sarnases olukorras sarnaseid otsuseid. 

Riigikohtu käesoleva aasta 14. veebruari lahend annab komisjonile väga selged juhised ja õigused. Lähtudes enesekorralduse põhimõttest ja sellest, et tagada Riigikogu töövõime, on komisjonil õigus need ettepanekud niiviisi siduda. Samas peab olema ettepanekute esitajatele tagatud võimalus oma ettepanekuid põhjendada, selgitada. See kõik oli komisjonis tagatud. Komisjoni istungil oli nende ettepanekute üle põhjalik diskussioon ja ka selle üle, kas need vastavad direktiivile või mitte. Need on igatepidi läbi arutatud ja käsitletud ja komisjon on erinevaid alternatiive kaalunud. 

Sidumine üheks [ettepanekuks] mingil juhul ei kahjusta muudatusettepanekute esitajate õigusi. Samas oli päris keeruline aru saada, mis oli esitajate soov, kuna samad esitajad esitasid kümneid ja kümneid arve, ilmselt ka ise aru saamata, mis nende soov täpselt on. Igal juhul on komisjon sellise otsuse teinud ja oleme seda seletuskirjas väga põhjalikult põhjendanud. 

Kuues muudatusettepanek, mis tabelis on, täpsustab, millistel asutustel ja organisatsioonidel, juriidilistel isikutel on õigus luua ühised kanalid. Nagu ma juba enne mainisin, ei pea igal asutusel olema oma personaalset teavituskanalit, vaid neid on võimalik teha ühiselt.

Seitsmes muudatusettepanek, mille on samuti algatanud komisjon ise, on seotud seaduse jõustumise ja rakendamisega. Me teeme erandi juriidilistele isikutele, kelle töötajaskonna [suurus] on 50–249 inimest. Nende puhul rakenduvad kanali loomise nõuded oluliselt hiljem, kui seadus ise jõustub. 

Selline oli minu ülevaade. Loomulikult tahaksin pikemalt rääkida, kuna tegemist on täiesti uue instrumendiga, mille me oma seadusandlusesse üle võtame, aga kuna minu aeg on kohe täis saamas ja ma ei taha teie tähelepanu kuritarvitada, siis lõpetan ja vastan hea meelega teie küsimustele. Aitäh!

15:47 Aseesimees Toomas Kivimägi

Suur tänu! Teile on küsimusi. Urmas Reinsalu, palun!

15:47 Urmas Reinsalu

Härra Odinets! Ma ei saanud mitte millestki aru. See on hullem segadus kui Kohtla-Järve linna valitsemine praegu, kogu lugupidamise juures, härra Odinets. Sisulist vastust seaduse rikkumisele, miks te olete läinud komisjonis seaduse rikkumise teed, te ei andnud. Võtame konkreetselt Isamaa muudatusettepanekud, kolm muudatusettepanekut. Te kõnelesite siin §‑st 102 ja kokku sidumisest, et kui on sisult üks ja sama ettepanek sama esitaja poolt, siis võib kokku siduda, milles teil on õigus. Nüüd, võtame kaks Isamaa ettepanekut, üks ettepanek oli ümber sõnastada seaduse § 1 ja teine ettepanek oli jätta seadusest välja teatud paragrahvid. Te olete öelnud, et need on üks ja sama ettepanek! Minu küsimus on selline. Toomas Kivimägi istub seal, tahab hääletada ühe ettepaneku poolt, aga teise ettepaneku poolt ei taha hääletada, mis puudutab selle ettepaneku sisu. Kuidas peaks parlamendiliige sellisel juhul käituma, kui üheks muudatusettepanekuks on kokku seotud ühe paragrahvi ümbersõnastamine ja teine muudatusettepanek, mille kohta te olete öelnud, et see on sisult sama – konkreetsete paragrahvide väljavõtmine?

15:48 Urmas Reinsalu

Andke palun nõu! Kas peaks hääletama poolt või vastu, kui ollakse ühe poolt ja teise vastu? Konkreetne küsimus.

15:48 Eduard Odinets

Aitäh! Kohtla-Järvel on kõik hästi. Aitäh muret tundmast! Teiseks, komisjon ei ole teinud mitte midagi seadusevastast, on käitunud täiesti seadusekohaselt. Ettepanekud, mida on võimalik siduda, ei pea olema identsed. Nad peavad olema omavahel sisuliselt seotud. See tähendab seda, et hääletades ühe muudatusettepaneku poolt, ei saa jätta hääletamata teise muudatusettepaneku poolt. (Urmas Reinsalu räägib saalist vahele.) Ei saa, selles mõttes, et siis …

15:49 Aseesimees Toomas Kivimägi

Palun vaikust!

15:49 Eduard Odinets

Palun ärge karjuge saalist! Teile antakse vajaduse korral sõna. Kui saal hääletab [esimese] muudatusettepaneku poolt ja ei hääleta teise muudatusettepaneku poolt ja ei oska üldse hääletada kolmanda muudatusettepaneku puhul, siis meil tekib olukord, kus seadusesse võivad sisse tulla punktid, mis on omavahel vastuolus. Ja seda ei tohi lubada. Seda ei tohi lubada! (Saalis räägitakse.)

15:49 Aseesimees Toomas Kivimägi

Palun ettekandjat mitte segada. Palun!

15:49 Eduard Odinets

Kui need on teinud üks esitaja ühel eesmärgil ja need on omavahel sisuliselt seotud, siis on see täiesti tavapärane praktika siin Riigikogus need üheks muudatusettepanekuks siduda. Palun võtke ette seletuskiri ja saate seda lugeda.

15:50 Aseesimees Toomas Kivimägi

Head kolleegid, ma liigset arutelu protseduuriliste küsimuste teemal ei ava. (Urmas Reinsalu räägib kohapealt.) Jah, aga, head kolleegid, neid muudatusettepanekuid saab saali saata ikkagi juhtivkomisjon ja, veel kord, mina istungi juhatajana ega ka juhatus selle kohta hinnanguid ei anna. Mis puudutab seda üldist repliiki, Urmas, siis me väga tihti oleme dilemma ees ka siis, kui meil on lõpphääletus: ka ühes või teises seaduseelnõus on tegelikult punkte, mis meile meeldivad, ja on punkte, mis meile ei meeldi, aga mingisuguse otsuse me peame ikkagi tegema, lõppotsuse. Nii et meil tihtipeale on selline dilemma.

Ma võtan kaks protseduurilist küsimust, head kolleegid, ja siis rohkem ei võta. Ma ütlesin kaks. Helir-Valdor Seeder, palun!

15:51 Helir-Valdor Seeder

Aitäh! See on ülioluline protseduuriline ja ka sisuline olukord praegu, millest on vaja rääkida. See selgitus, mille õiguskomisjoni esimees praegu puldist andis, on täiesti vale ja eksitav kodukorra tõlgendus. Kui tegemist on muudatusettepanekutega, mille esitaja on sama, antud juhul Isamaa fraktsioon, ja mis välistavad teineteist või mille heakskiitmine suures saalis tekitab olukorra, kus tekib vastuolu kahe erineva paragrahvi vahel, siis see ei ole kodu- ja töökorra seaduse vastane, vaid see on täiesti lubatud. Seda võivad [üksteisest] sõltumatult teha ka erinevad fraktsioonid või erinevad [Riigikogu liikmed]. Ja selleks ongi ette nähtud teise lugemise katkestamine, kui selline olukord juhtub. Seda ei saa ükski komisjon ennetavalt vältida: vägivaldselt ja vastuolus seadusega need muudatused elimineerida ja siduda kokku erinevad muudatusettepanekud. Võivadki olla vastuolulised muudatusettepanekud erinevatelt Riigikogu liikmetelt ja fraktsioonidelt. See selgitus, mis praegu saadikutele anti, on kohutavalt eksitav.

Ma veel kord rõhutan, et need muudatusettepanekud on sellised, mida ei ole võimalik kodu- ja töökorra seaduse kohaselt kokku siduda ka sel eesmärgil, et vältida obstruktsiooni. Meil oli kõigest kolm muudatusettepanekut – see ei takista Riigikogu tööd ega halva Riigikogu töötegemist niivõrd, et need peaks sel põhjusel kokku siduma. Ma ei näe selleks ühtegi põhjust. Me arutame seda eelnõu tõsiselt, aga juhatus ei ole reageerinud ja eelnõu ettekandja annab eksitavaid ja valesid signaale siia Riigikogu saali. See on põhimõtteline küsimus. Mul on küll [palve] juhatajale, et juhataja annaks praegu Riigikogu liikmetele selgitava kommentaari, sest sellest ei saa vaikides mööda minna.

15:52 Aseesimees Toomas Kivimägi

Hea kolleeg! Veel kord, minu üldine põhimõte ja selgitus on see, et ei juhatus ega ammugi istungi juhataja ei saa võtta sisulisi seisukohti ega anda hinnanguid selle kohta, kas see sidumine oli antud juhul õigustatud või mitte. See eeldaks, et me läheme komisjoni tasandile, komisjoni protokollidesse, komisjoni koosolekule – sellist rolli ja võimalust ei ole.

Jah, tõepoolest, head kolleegid, igal sellisel käitumisel on tagajärg. See ei puuduta kohe kindlasti mitte Isamaad, aga, tõepoolest, Riigikohtu otsus olulisel määral liberaliseeris muudatusettepanekute sidumist. Nii et ka see on tegelikult millegi tagajärg. Ma rõhutan veel kord, et see ei ole kindlasti mitte etteheide Isamaale, aga te teate väga hästi, mis siin parlamendis selle koosseisu alguses juhtus. Eks need Riigikohtu otsused on tagajärg, mis tähendab ka mingeid piiranguid.

Aga, hea kolleeg Helir-Valdor Seeder, teie seisukoht on saanud protokolli kirja ja otse loomulikult on komisjonil võimalus seda seisukohta hinnata ja teha omad järeldused. Jah, minu isiklik seisukoht, mille ma olen ka komisjonidele edastanud, on see, et muudatusettepanekute arv on siiski üsna olulise kaaluga, [otsustamaks,] kas ja kuivõrd neid ettepanekuid siduda. Ühe näite ma saan [tuua] vanematekogust. Kui meil oli siin viimane vanematekogu, siis nägin ka mina seda, et me pigem ei anna võimalust vaheaegade võtmiseks muudatusettepanekute hääletamise eel, selmet seome kokku ülemäära palju muudatusettepanekuid. See oli üks ettepanek, mille ma vanematekogus tegin. Kõikide opositsioonierakondade seas see toetust ei leidnud. Aga tõepoolest, ma olen pigem seda meelt – printsiibis, ma rõhutan –, et pigem [tuua] rohkem muudatusettepanekuid saali, kui et me seome neid kokku. Aga selle teine pool on see, et me tõepoolest ei raiska aega vaheaegade võtmise peale enne nende muudatusettepanekute hääletamist. Siis on võimalus saalis rohkem [ettepanekuid] läbi hääletada.

Urmas Reinsalu, palun!

15:54 Urmas Reinsalu

Lugupeetav istungi juhataja! Ma olen täielikus hämmingus, kogu lugupidamise juures teie kui kogenud juristi ja elukogenud inimese ja ka komisjoni ettekandja vastu. Ma ei saa aru, mis voluntarismi me oleme praegu asunud kujundama, lugupeetav istungi juhataja. See käsitlus – nii-öelda roomikutega demokraatia ehk nagu Venemaa duumas öeldakse, tankid pori ei karda. Praegu on niisugune asi, et kogu kodukorraseaduse te allutate mingisugusele ökonoomiale, palju teil aega on ja mida võib kokku siduda. Ja te ise ütlete, et see on voluntaristlik – võib siduda, ei pruugi siduda –, et see kõik on midagi meelevaldset. See ei ole ju nii. Meil on kodukorraseadus, mida on vabanemisjärgselt täidetud ühe praktika kohaselt ja mis on nüüd transformeerunud vahetuks seaduserikkumiseks. 

Esmaspäeval oli meil siin väga pikk debatt Riigikogu esimehega, kes ütles, et kõik küsimused, kallid Riigikogu liikmed, saavad vastuse siit puldist, kui õiguskomisjoni esindaja [tuleb ja] annab selgituse motiividest, miks seoti kokku ja kuidas seda tehti. Ja nüüd tuleb välja, kui ma küsisin komisjoni esindajalt … See on väga oluline ka võimaliku õigusmenetluse [seisukohast] tulevikus, ka põhiseaduslikkuse järelevalves, nii väga kui te praegu tõlgendate seda veebruarikuist Riigikohtu otsust. Kas ma, härra istungi juhataja, saan õigesti aru, et nii istungi juhataja, juhatuse kui ka õiguskomisjoni käsitlus on selline, et kokku tuleb siduda ettepanekud, mille esitaja on küll sama, aga mis võivad olla sisult vastuolulised? Ma ei taha teile sõnu suhu panna, aga, härra Odinets, ma saan aru, et see oli see mõttekäik. Ja sellisel juhul tuleb kõik muudatusettepanekud, mis on vastuolulised, kokku siduda, sest vastasel juhul tekib oht juhitavale demokraatiale, et parlamendi enamuse tahtega võidakse sisse hääletada vastuolulisi sätteid. Sel juhul ma tungivalt protestin, sest muudatusettepanekute mõte ju ongi tegelikult erinevate alternatiivide vahel valimine. Sellisel juhul ei ole ju muudatusettepanekutel mõtet, siis peaks Vabariigi Valitsus vormistama seadusi. 

Ja nüüd on mul teile küsimus, lugupeetav istungi juhataja. Formaaljuriidiline küsimus, mis on väga põhimõtteline, meil ei ole mõtet istungit jätkata, kui me ei ole seda selgeks arutanud. See on selle Aristotelese-eelse loogika tõlgenduse kohta, millega härra Odinets suvatses välja tulla. Nimelt, Isamaa on esitanud kolm muudatusettepanekut, nii-öelda enda heauskse arusaamise järgi, mis on kokku liidetud üheks Brežnevi pakiks. Muudatusettepanek nr 2 näeb ette muuta eelnõu § 1 ja muudatusettepanek nr 3 näeb ette kõrvaldada seaduse tekstist rida seaduse paragrahve. Need ei ole oma sisult vastuolulised. Põhimõtteliselt on võimalik, et parlamendi enamus toetab kas muudatusettepanekut nr 2 või muudatusettepanekut nr 3 ja sellisel juhul on täiesti võimalik see seadus jõustada, kui parlamendi enamuse tahe sellekohane on. 

Mul oli õiguskomisjoni esindajale küsimus, millele ma ei saanud selle pika seletuse pinnalt mitte mingisugust vastust. Parlamendiliikmetel peab olema võimalik muudatusettepanekute puhul iseseisvate ettepanekuliste vormelite vahel valikuid teha. Kui üheks muudatusettepanekuks on kokku seotud seaduse § 1 muutmine ja teatud paragrahvide väljavõtmine seadusest, siis kuidas sellisel juhul, lugupeetav istungi juhataja, peaks parlamendiliige hääletama, kas muudatusettepaneku poolt või vastu, kui ta ühte elementi sellest kokkuseotud Brežnevi pakist toetab ja teist ei toeta? Praegu on kokku seotud täiesti erinevad asjad. Te võite küll öelda, et ka seaduse lõpphääletusel, nagu te osundasite, on väga eripalgelisi sätteid, aga vabandust, seadus laotaksegi ju kokku muudatusettepanekulistest klotsidest. Põhiseaduses on sätestatud parlamendiliikmete õigus muudatusettepanekuid esitada, parlamendis on võimalik [eelnõu] muuta. Parlamendikomisjon ei saa muutuda parlamendiks. Minu küsimus teile, lugupeetav istungi juhataja, on selline. Kuidas te selle dilemma Isamaa kolme muudatusettepaneku puhul lahendate? Kuidas peaks parlamendiliige käituma, kui üheks muudatusettepanekuks on kokku seotud kaks sisult täiesti erinevat muudatusettepanekut, mis, ma juhin veel kord tähelepanu, ei ole omavahel vastuolus ega ole ka omavahel sisult seotud. Neist võib rakendada, parlamendi enamuse tahtel jõustada ühte või teist, ja kui mõlemad lähevad menetlusse, ka siis ei ole seaduses iseenesest vastuolu. Konkreetne küsimus teile, lugupeetav istungi juhataja.

15:59 Aseesimees Toomas Kivimägi

Aitäh, hea kolleeg! Paraku pean jälle kordama, et ma kindlasti ei anna istungi juhatajana sisulisi hinnanguid, kas ühel või teisel konkreetsel juhul on see sidumine põhjendatud või mitte. Ma kindlasti ei tee seda ega kavatse teha. Võib-olla sa rääkisid [mingist] muust näitest – ma ei taha seda debatti jälle liiga palju avada –, aga mida mina tolereerin ja mida ma pean igati põhjendatuks, on see, kui on üksteist välistavad muudatusettepanekud, selles [mõttes], et iga muudatusettepanek on eraldi ja ühe sendi kaupa muudetakse mingit määra, ja neid on 100 tükki kokku pandud. Ma olen igal juhul seda meelt, et sellised muudatusettepanekud on ilmselgelt obstruktsioonilise iseloomuga, ja sellisel juhul ma täiesti tolereerin nende sidumist üheks hääletuseks. Kui see ettepanek leiab enamuse toetuse, siis ta on läbi läinud, ja kui ei leia, siis järelikult ta ei leia toetust. See on see koht, kus ma möönan ja leian, et see on põhjendatud. 

Ma ei ole sellega öelnud, et see teie kaasus, millele te viitasite, on täpselt see, mida mina kirjeldasin, ma tõin lihtsalt ühe näite, kus ka mina, ütleme, ennekõike juhatuse liikmena, mitte niivõrd istungi juhatajana, pean seda igal juhul põhjendatuks. Kas antud juhul on nii või mitte? Veel kord, komisjoni ettekandja ei saa küll protseduuriliste küsimuste raames vastata, aga järgmisele küsimusele vastates on tal võimalik seda rohkem selgitada, mis alustel, mis asjaoludel [on ettepanekud kokku seotud], ja oma sisulise vastuse kaudu võib-olla vastata ka teie protseduurilisele küsimusele. Aga seda saab [teha] siis, kui Mart Maastik küsib oma küsimuse. Nagu ma olen öelnud, ma olen seisukohal, et komisjoni ettekandja peaks keskenduma sellele, millest komisjonis räägiti, aga – vastan ka otse küsijale – ma kindlasti ei tee takistusi, kui ta selles debatis oma märkused ja seisukohad välja ütleb, otse loomulikult on tal see võimalus olemas. See võimalus on komisjoni ettekandjal olemas. 

Et ma ei teeks Rainile liiga, siis ma võtan tema küsimuse ka, viimase protseduurilise, ja siis läheme edasi.

16:01 Rain Epler

Minu küsimus on täitsa teisest vallast ja täitsa protseduuriline. Eelmise päevakorrapunkti käsitlemise ajal te, härra eesistuja, tutvustasite seda printsiipi, millest te lähtute ja miks te neid protseduurilisi küsimusi ei võta – et mitte hakkida debatti. Kui eelmises päevakorrapunktis oli debatt lõpule jõudnud ja me olime hääletama [asumas], oli kolleeg Kovalenko-Kõlvartil protseduuriline küsimus. Te täiesti ignoreerisite seda ja läksite rahulikult hääletuse juurde. See ei oleks kuidagi debatti hakkinud. Mul hakkas juba tekkima tunne, et ka mina ei saa küsimust, aga näete, mul läks praegu õnneks. 

Aga minu küsimus on selline, kommentaar ja võib-olla ka küsimus. Minu arust jääb teil seda printsiipi jõustades mehisusest puudu. Kui selline raskekahurvägi nagu Seeder ja Reinsalu soovivad debatti hakkida, siis nemad saavad hakkida. Eelmises punktis te tutvustasite seda printsiipi ja nüüd te eksite iseenda sõnade vastu. Raske on aru saada, kuidas see loterii siin käib, millal saad küsida ja millal ei saa.

16:02 Aseesimees Toomas Kivimägi

See on iga kord istungi juhataja subjektiivse tunnetuse [küsimus]. Ma kindlasti ei ole keskfraktsioonile liiga teinud ega tõsta kedagi esile, ei Urmas Reinsalu ega Helir-Valdor Seederit. Ma olen väga palju protseduurilisi küsimusi andnud ka keskfraktsiooni liikmetele, ka Anastassiale tänase istungi käigus. Nii et need etteheited on täiesti kohatud, kuna on antud … (Hääl saalist: "Grünthal on kõige rohkem saanud.") No vot! No näete, me peame hakkama ka seda mõõtma lõpuks. 

(Saalis räägitakse.) Ma ei lase seda laadaks ära minna. Aga veel kord: selline põhimõte on. See oli väga põhimõtteline küsimus, väga põhimõtteline vaidlus ja ma tean, et sellest oli juttu ka esmaspäeval. Veel kord, ma olen öelnud, et ma ei hakka andma istungi juhatajana sisulisi hinnanguid ühe või teise konkreetse sidumise kohta. Aga ma tean, et need põhimõtted on olnud arutelu all pikemat aega, ja sellepärast ma pidasin neid kommentaare võimalikuks. Ma arvan, et Anastassia võib tunnistada, et ma kindlasti ei ole talle liiga teinud. Jah, ma nägin teda. Aga seekord ma teen küll liiga, kuna sa tahad midagi jälle küsida. Aga veel kord, ma olen olnud väga liberaalne protseduuriliste küsimuste andmisel keskfraktsiooni liikmetele. Aga antud juhul mitte, Anastassia.

Aga nüüd, head kolleegid, läheme edasi. Mart Maastik, palun, küsimus komisjoni ettekandjale. Ja siis on komisjoni ettekandjal võimalik veel kord põhjendada, mis alustel need kolm konkreetset muudatusettepanekut kokku seoti. Palun, Mart Maastik!

16:04 Mart Maastik

Suur tänu, härra eesistuja! Mul on hea meel. Ma ei ole küll raskekahurväelane ega üldse kahurväelane, olen tavaline sõdur. Aga esitan sellise sisulise küsimuse. Eilses "Valimisstuudios" väitsid kõik debateerijad, kaasa arvatud koalitsiooni esindajad, et Euroopa Liidu bürokraatiat tuleb vähendada. Praegune koputajate seadus loob seda bürokraatiat pigem juurde, seda enam, et see paneb ka ettevõtjatele lisakoormuse. Rääkimata sellest, et väga raske on hakata seda kontrollima, kogu seda süsteemi, mida te siin meile ette hakkate andma. Minu küsimus on selline. Milline on teie nägemus sellest, kuidas meil siin Eestis Euroopa bürokraatia vähendamine toimub?

16:04 Eduard Odinets

Aitäh! Kui ma õigesti kuulsin, siis eilses debatis Eesti Rahvusringhäälingus räägiti pigem üleeuroopalisest bürokraatiast, mis on Euroopa Liidu institutsioonides. Aga ilmselt räägiti ka sellest, kuidas vähendada Euroopa Liidu õigusakte ja nende ülevõtmise vajadust. Ma olen nõus, et võib-olla võiks teha mõnda asja teisiti ja mõnda bürokraatlikku algatust mitte algatada. 

Aga antud juhul me võtame üle direktiivi, millega liikmesriigid, kaasa arvatud Eesti, olid nõus. Need inimesed, kes näevad oma töökohas Euroopa Liidu õiguse rikkumist, võivad turvaliselt, konfidentsiaalselt ja survemeetmeid kartmata sellest teada anda ja neile tagatakse kaitse. Selle seaduse eesmärki ma toetan igati, inimesed vajavad kaitset. [Millisel viisil] seda süsteemi üles ehitada, see ei ole praeguse diskussiooni küsimus. Seda me oleksime pidanud tegema siis, kui osalesime selle direktiivi üle [peetavatel] läbirääkimistel või kui me läbirääkimiste käigus Eesti seisukohti edastasime. 

Nüüd me võtame selle üle Euroopa kokkulepitud direktiivi üle ja, nagu ma oma ettekandes korduvalt ka ütlesin, teeme seda väga minimaalselt. Väga minimaalselt! Me jätame kaitseta need inimesed, kes teavitavad Eesti [õiguse] rikkumisest, aga selline oli valik, mis siin tehti. 

Aga nüüd võib-olla tõesti, siin eelmine … (Istungi juhataja on vahetunud.) Tervist! Eelmine istungi juhataja kutsus mind korduvalt üles, et ma veel kord kommenteeriksin kolme ettepaneku sidumist. Kui ma oma eelmistes vastustes ei olnud väga selge, siis ma ütlen veel kord: seadus ütleb selgelt, et muudatusettepanekute loetellu kantakse ühe ettepanekuna muudatusettepanekud, mille esitaja on sama ning mis on omavahel sisuliselt seotud. Komisjon hindas seda, just nende sisulist seotust, ja jõudis järelduseni, et esimene muudatusettepanek, teine muudatusettepanek ja kolmas muudatusettepanek on omavahel sisuliselt seotud, teenivad sama eesmärki ja neid ei ole võimalik lahutada. Me ei räägi siin sellest, et seome erinevate Riigikogu liikmete vastuolulisi muudatusettepanekuid, erinevaid alternatiive ja nii edasi. Siin on [asi] väga selge. Muudatusettepanekute tutvustaja ütles komisjonis väga selgelt, et kõik need ettepanekud teenivad ühte ja sama eesmärki: et seda seadust ei oleks. Ma teda juba tsiteerisin: ettepanekud on "esitatud viisil, et nende vastuvõtmise korral muutuks kogu eelnõu mõttetuks ja seda ei saaks hiljem seadusena välja kuulutada".

Kui nüüd Riigikogu täiskogu toetab seda esimest muudatusettepanekut, millesse on kokku seotud kolm muudatusettepanekut, siis jääks seaduse tekst selline. Pealkiri: "Pealekaebamise õhutamise taunimise seadus". "§ 1. Pealekaebamise õhutamise taunimine". Tekst: "Eesti Vabariigis on pealekaebamisele õhutamine taunitav." Punkt, seaduse lõpp. Ainult see, kui neid kolme muudatusettepanekut ühe paketina hääletada, aitaks ettepaneku esitajal saavutada seda eesmärki, mida ta [nende esitamisega] taotles: muuta [eelnõu] mõttetuks ja teha nii, et see seadus ei saaks välja kuulutatud. 

Nii et komisjon, vastupidi, lähtus minu meelest soovist aidata ettepanekute esitajatel saavutada oma tegelikku eesmärki, mida nad on ise [välja] öelnud ja mis lähtub nende muudatusettepanekutest. Ainult sellest. Me ei räägi siin obstruktsioonist, me ei räägi siin Riigikohtu otsusest, me ei räägi siin mitte millestki muust. Me räägime ainult kodu- ja töökorra seaduse § 102 lõikest 2: [loetellu] kantakse ühe ettepanekuna need ettepanekud, mille esitaja on sama ning mis on omavahel sisuliselt seotud. Ei midagi muud.

16:09 Aseesimees Jüri Ratas

Urmas Reinsalu, palun!

16:09 Urmas Reinsalu

Aitäh! Lugupeetav ettekandja! Teie käsitlus kahjuks ei päde. Ei päde! Ja te ei vastanud põhimõttelisele küsimusele, mida ma teilt varem küsisin ja mida ma küsisin ka istungi juhatajalt, kes põgenes juhataja toolilt nende küsimuste laviini all. See oli loobumislahing ja valge lipp.  

Nüüd teine küsimus. Ma küsisin väga konkreetselt: kuidas peab teie hinnangul käituma parlamendiliige – võtke need Isamaa muudatusettepanekud välja, mille te olete üheks kokku klammerdanud –, kes toetab ettepanekut nr 2 või ettepanekut nr 1, aga ei toeta ettepanekut nr 3? Põhimõtteliselt – ja ma vaidlen teie tõlgendusele vastu – on parlamendil võimalik otsustada või parlamendiliikmetel võimalik otsustada, kas muuta seaduse pealkirja, aga säilitada komisjoni esitatud seaduse tekstiline sisu; muuta § 1 ja säilitada komisjoni esitatud sisu või säilitada § 1 ja võtta välja järgnev paragrahvide loend. Need põhimõtteliselt on alternatiivid. Minu küsimus teile on: kuidas peaks parlamendiliige käituma (Juhataja helistab kella.), kui ta toetab ühte elementi, aga ei toeta teist?

16:10 Aseesimees Jüri Ratas

Hea küsija, teie aeg!

16:10 Eduard Odinets

Nii nagu teie ütlete mulle, et minu tõlgendus või komisjoni otsusena väljendatud tõlgendus on väär, samamoodi võin mina teile öelda, et teie tõlgendus on väär. See on minu õigus, eks ju. 

Mina ütlen veel kord, et parlamendiliikmel ei ole võimalik valida ettepanekute nr 1, 2 või 3 vahel. Parlamendiliikmel on võimalik siin täiskogu saalis hääletada – kui keegi teatud aja pärast paneb selle ettepaneku hääletusele – ainult ühe muudatusettepaneku poolt või vastu või jääda erapooletuks. See on muudatusettepanek nr 1, mis on kantud komisjoni koostatud muudatusettepanekute tabelisse. Muid variante ei ole ja sellepärast see teie küsimus, kuidas tuleb hääletada ühel või teisel [juhul], ei päde. Meil on ainult üks muudatusettepanek, see on ühe esitaja poolt esitatud ja [selle punktid on] omavahel sisuliselt seotud. Komisjoni hinnangul ei ole võimalik neid ettepanekuid üksteisest lahus hääletada, komisjon on teinud sellise otsuse. Kui te vaatate muudatusettepanekut nr 2 – samamoodi on omavahel seotud üksteist erinevat punkti. Muudatusettepanekus nr 7 on omavahel seotud kaks punkti. Me seome neid muudatusettepanekuid siin Riigikogu täiskogus iga päev, sest need ei ole üksteisest lahutatavad. Need ettepanekud on omavahel sisuliselt seotud, nad teenivad ühte ja sama eesmärki ja nende vastuvõtmisel saab see eesmärk saavutatud. Ei midagi muud. Ei ole mõtet näha siin tonti, kui seda tonti siin ei ole.

16:12 Aseesimees Jüri Ratas

Urmas Reinsalu, protseduuriline [küsimus], palun!

16:12 Urmas Reinsalu

Aitäh! Jaa, ma olen teiega nõus. Tähendab, ma küsin nüüd istungi juhatajalt. Lugupeetav istungi juhataja, komisjoni esindaja proovib praegu põgeneda kaitsekraavi, [pugeda] õiguskomisjoni esitatud muudatusettepaneku taha, viidates, et sellega on pretsedent juba loodud, kui puntrasse on seotud õiguskomisjoni enda poolt menetlemise käigus tehtud [ettepanekud], need kokku klammerdatud. Tegelikkuses ma küll möönan, et seda loogikat, mis puudutab terminit, et "Euroopa Liidu õigus" läbivalt asendada mõistena … Tegelikkuses on siin 2.3 ja 2.4 puhul minu hinnangul põhimõtteliselt vaieldav, kas need oleksid pidanud olema eraldi muudatusettepanekud. Aga see on eraldi küsimus, ma ei tegele komisjoni muudatusettepanekuga.

Lugupeetav istungi juhataja, mul on põhimõtteline küsimus. Väga korrektselt formuleeris selle vastuolu praegu ettekandja. Ettekandja ütles: teil ei olegi erinevaid muudatusettepanekuid, te ei saagi neid hääletada. Tema jaoks on vastuolu ületatud Makedoonia Aleksandri kombel Gordioni sõlme katki raiumisega. Küsimus ongi ju selles – mille tõttu see protest on esile kerkinud –, et parlamendiliikmetel peaks olema õigus erinevaid muudatusettepanekuid hääletada. Ja see on väga pretsedenti loov küsimus. Kui me sellele praegu järgi anname, siis on meil järgmine samm see, et meil heal juhul ongi ainult [üks] opositsiooni muudatusettepanek, ja võimalik, et me jõuame ka selleni, et meil ei tekigi muudatusettepanekuid – öeldakse, et tuginetakse Riigikohtu veebruarikuisele otsusele.

Lugupeetav istungi juhataja! Minu küsimus on selle kohta, mida istungi juhataja [arvab] ja kas Riigikogu juhatus on seda arutanud. Kas komisjoni eesmärk [neid ettepanekuid sidudes] ongi see, et tekitada vastuobstruktsiooni parlamendi opositsiooniliikmete õigusele esitada eraldi muudatusettepanekuid, et nagu rekonkistat üles ehitada siin? Ja kas see võim Riigikohtu otsuste valguses on Riigikogu juhatuse hinnangul absoluutne?

Ma juhin tähelepanu: kuidas teie, härra juhataja, käsitlete seda küsimust? Härra Kivimägi põgenes selle vastuse eest, ta ei soovinud seda anda ja härra Odinets tegelikult ei vastanudki mu küsimusele. Ma küsin teilt, härra istungi juhataja, kuidas peaks käituma parlamendiliige, kes toetab selle formaalselt esimese muudatusettepaneku elementi nr 2, aga on elemendi nr 3 vastu? Või vastupidi. Mis on soovitus, kuidas parlamendiliige peaks käituma? Kas ta peaks muudatusettepanekut toetama või tagasi lükkama? Kolm korda olen erinevast küljest proovinud saada vastust. Ettekandja ei ole julgenud sellele vastata, samuti eelmine istungi juhataja.

16:15 Aseesimees Jüri Ratas

Aitäh! Kõigepealt, eelmine istungi juhataja ei põgenenud, meil oli vahetus. Teiseks, minu arvates ei ole muudatusettepanekute kokkusidumine üldiselt mõistlik, see ei ole hea pretsedent. Ja kolmandaks, kuidas tuleb Riigikogu liikmena käituda? Vastavalt oma südametunnistusele. Juhatus on arutanud muudatusettepanekute kokkusidumist [ja leidnud, et] see on komisjoni pädevuses. Aga veel kord, ma isiklikult arvan, et nende kokkusidumine ei ole hea praktika või pretsedent.

Rain Epler, palun! 

16:16 Rain Epler

Aitäh, istungi juhataja! Härra ettekandja, te olete siin sooritamas justiitsroima, aga te olete roimarina nii saamatu, et kui oleks, piltlikult öeldes, detektiiviromaan, kus detektiiv püüab tabada justiitsroimarit, siis te jääksite kohe vahele, sest te keerutate ja teie põhjendused on vasturääkivad. Ma aitan teid: järgmine kord öelge lihtsalt, et ettepanekud on sisuliselt seotud, sest nad kõik on tehtud sama eelnõu kohta. Selle argumendi vastu oleks küll väga raske vaielda.

Aga minu küsimus puudutab § 102 lõike 2 esimest poolt, mis ütleb, et esitaja peab olema sama. Ma vaatan, et siin on kokku seotud näiteks ettepanekud, millest ühe on esitanud Ants Frosch ja Kert Kingo ja teise Siim Pohlak ja Rain Epler. Kas komisjonis jõuti otsusele, et need on üks ja sama esitaja?

16:16 Eduard Odinets

Aitäh! Kert Kingo ja Ants Frosch ei ole üks ja sama esitaja.

16:16 Aseesimees Jüri Ratas

Varro Vooglaid, palun!

16:16 Varro Vooglaid

Suur tänu! No ma pean ka ütlema, et need põhjendused, mis te olete muudatusettepanekute kokkusidumise [õigustamiseks] toonud, ei kannata kodu- ja töökorra seaduses sätestatu taustal mitte mingisugust kriitikat. Siin võib keerutada ja vassida kui palju tahes, tegelikult on täiesti selge, et nende printsiipide puhul, mis on kodukorraseaduses sätestatud – kokku seotavad muudatusettepanekud peavad olema esitatud ühe ja sama subjekti poolt ja sisult kokku langema –, olete te käitunud selgelt vastuoluliselt. Neid printsiipe ei ole järgitud. Nii et tegemist on omavoliga. Aga kuna te olete siin nii palju keerutanud ja üritanud seda kuidagi sirgeks rääkida, siis äkki te selgitate seda lihtsama näite abil. Kui teie ette pannakse küsimus, kas te tahate minna bussiga – Kohtla-Järvele näiteks – või tahate minna autoga, ja te peate vastama jah või ei, siis kuidas oleks see loogiliselt võimalik? Ühega neist tahate minna, teisega ei taha minna, aga teile esitatakse see ühe küsimusena ja vastata saab ainult jah või ei. Kuidas te väljendate oma seisukohta, millega te tahate sinna minna?

16:18 Eduard Odinets

Ma väljendangi seda seisukohta, kas bussiga või autoga, kas jah või ei. (Naer saalis. Saalist küsitakse: "Millega siis?") Antud juhul ei küsita, kas bussiga või autoga, küsitakse, kas sa üldse tahad minna Kohtla-Järvele või kuhu iganes. Ja sellepärast ma ei saa vastata küsimusele, kas bussiga või autoga, sest ma pean kõigepealt vastama küsimusele, kas ma üldse sinna lähen. Sellisel juhul muutuvad ülejäänud küsimused täiesti mõttetuks. Antud juhul, nagu ma juba selgitasin, ütleb Isamaa kõigepealt, et see seadus tuleb tühistada. (Urmas Reinsalu saalist: "Ei ole niisugust asja.") Kuidas ei ole? (Urmas Reinsalu jätkab: "Niisugust paragrahvi ei ole. Paluks konkreetne …"

16:18 Aseesimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased, ei ole sellist võimalust, et siin kahe vahel … Hea ettekandja, vastake küsimusele. Kui olete vastanud, võtame järgmise küsimuse.

16:19 Eduard Odinets

Ma olen tsiteerinud korduvalt, et komisjonis … (Hääl saalist. Juhataja helistab kella.) Komisjon lähtub otsuste tegemisel sellest informatsioonist, mis komisjonile on teada. Informatsiooni kannab ette muudatusettepanekute esitaja, tutvustaja. Antud juhul ütles tutvustaja väga selgelt, et nende ettepanekute eesmärk on muuta kogu eelnõu mõttetuks, et seda ei saaks mingil juhul seadusena välja kuulutada. See tähendab, et selle eesmärk oleks, et mitte keegi mitte kunagi Kohtla-Järvele ei jõuaks. Ja sellepärast ei ole mõtet küsida, kas autoga, trammiga või trolliga, sest trolli või trammiga ei ole võimalik Kohtla-Järvele jõuda. Ja sellepärast on kõik need küsimused seotud üheks küsimuseks: kas sa üldse lähed sinna või mitte? Ja seda me siin hääletamegi. Kui saal hääletab, et me ei lähe sinna – ma tsiteerisin teile, milline saab see seadus sel juhul olema –, siis ta muutub mõttetuks ja teda ei ole võimalik välja kuulutada, ning eesmärk on saavutatud.

16:20 Aseesimees Jüri Ratas

Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun! (Urmas Reinsalu räägib saalist. Juhataja helistab kella.) Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun!

16:20 Anastassia Kovalenko-Kõlvart

Aitäh! Hea ettekandja! Te olete sellega kursis, et mina ei toeta sisuliste muudatusettepanekute kokkusidumist, meil olid sel teemal [komisjoni] istungitel päris tulised vaidlused. Te mainisite väga õigesti, et üks muudatusettepanek oli eelnõu pealkirja muutmine. Seda oleks tahtnud küll eraldi hääletada. Ma usun, et paljud siin saalis oleksid tahtnud seda eraldi hääletada. Kahjuks sellist võimalust ei ole. Aga huvitav oli ka teie seisukoht, te ütlesite, et teil oli soov aidata muudatusettepaneku esitajat, et ta saaks oma eesmärki täita. Minu mäletamist mööda – ma viibisin sellel istungil – ei küsinud muudatusettepaneku esitaja kordagi teie abi. Ma usun, et sellist lauset pole ka protokollis. Mis ajast on komisjoni esimehed võtnud endale sellise rolli, et nad muudatusettepanekute kokkusidumisega nii-öelda aitavad muudatusettepanekute esitajat mingi eesmärgini jõudmisel? See võiks olla ikkagi muudatusettepaneku esitaja enda kaalutlusruum.

16:21 Eduard Odinets

Aitäh! Minu senine arusaam komisjoni tööst muudatusettepanekute menetlemisel on selline, et me peame võtma sellest maksimumi, et eelnõu saaks paremaks, õigusselgemaks, et see rahuldaks Riigikogu liikmeid võimalikult palju, et nad saaksid selle eelnõu poolt hääletada. [Samuti olen] seisukohal, et komisjon peab ettepanekute üle otsustades lähtuma põhimõttest, mis võimaldab Riigikogu liikmetel oma mandaati võimalikult suurel määral realiseerida. See ongi see, miks me neid muudatusettepanekuid ümber sõnastame, miks me neid mõnikord arvestame sisuliselt. See kõik lähtub sellest, et komisjon, lähtuvalt oma otsustusõigusest, lähtuvalt oma heast tahtest ja nii edasi, peab võimalikult palju arvestama ka opositsiooni huvidega. Ja antud juhul nende kolme ettepaneku sidumine just sedasama eesmärki kõige paremal moel täidabki. Juhul, kui täiskogu seda [muudatusettepanekut] toetab, saaks esitaja eesmärk täidetud. Aga ma veel kord kordan, et siin ei ole midagi pahatahtlikku, vaid ainult ja ainult Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadusest lähtuv komisjoni käitumisviis.

16:22 Aseesimees Jüri Ratas

Urmas Reinsalu, protseduuriline küsimus, palun! 

16:22 Urmas Reinsalu

Lugupeetav istungi juhataja! Selle eelnõu puhul on ettekandja pakkunud mingisugust sadomasohhistlikku abiteenust, otsekui Isamaa fraktsioon, ma saan aru, oleks taotlenud nende muudatusettepanekute kokkusidumist. Ma tahan kinnitada, esiteks, et see ei vasta tõele, ja teiseks, see on täielik moonutus. Muudatusettepanekute tekstis ei ole mingisugustki … Iseküsimus on, mis on poliitiline intentsioon, protestimaks selle pealekaebamisprojekti vastu, mida te siin väga majesteetlikult rakendate, aga tegelik intentsioon on väga konkreetne, seal kuskil ei ole öeldud "seaduse teksti tühistamist" või "seaduse tühistamist". Ma juhin tähelepanu, lugupeetav istungi juhataja, et siin õiguskomisjoni esimees väga põhimõtteliselt eksib. Seaduseelnõu ei saagi tühistada. Ma päris täpselt ei saagi aru, mida ta mõtleb. Ma küsin nüüd istungi juhatajalt: mida mõtleb õiguskomisjoni esimees selle käsitlusega, et Isamaa fraktsioon taotleb seaduseelnõu tühistamist?

Ja teine küsimus on: kui me lükkame selle õiguskomisjoni esimehe, selgub, et karuteene tagasi, et me ei soovi neid kimpu siduda, siis kuidas oleks seda võimalik praegu enne muudatusettepanekute hääletamist realiseerida? Kas võtta vaheaeg ja anda härra Odinetsile võimalus kutsuda kokku komisjon, kui selgub, et me ei vaja niisugust kiirabiteenust, ja [lasta see ettepanek] viilutada? Kas ajatehniliselt oleks see teostatav ja me suudaksime need kolm muudatusettepanekut uuesti kodukorraseadusega kooskõlla viia?

16:24 Aseesimees Jüri Ratas

Aitäh! Protseduuriline küsimus: mis toimub õiguskomisjoni esimehe peas? Ma ei tea. Aga mis võimalused komisjonil põhimõtteliselt on? Komisjonil, kui ta seda soovib, on õigus teha ettepanek pärast muudatusettepanekute läbivaatamist teine lugemine katkestada. Muid võimalusi ei ole. 

Helir-Valdor Seeder, palun!

16:24 Helir-Valdor Seeder

Aitäh! Austatud õiguskomisjoni esimees! Kahetsusväärselt on Riigikogu liikmed pandud olukorda, kus me ei saa esitada küsimusi eelnõu sisu kohta, vaid peame esitama eelnõu menetluse kohta, antud juhul seadusega vastuolus oleva muudatusettepanekute sidumise kohta. Ja nüüd on mul küsimus. Te ütlesite siit puldist, et kokku võib siduda, ja olete ka sidunud, omavahel seotud muudatusettepanekud, mida õiguskomisjon tõlgendab seotud olevat, ja samal ajal ütlesite ka, et teineteist välistavad muudatusettepanekud, mis tekitavad seaduses vastuolu. Ka seda olete siit puldist öelnud, et ka need tuleb kokku siduda. Milliseid muudatusettepanekuid üldse on võimalik esitada, et neid kokku ei seotaks, kui [kokku seotakse] omavahel seotud muudatusettepanekud – väga loomingulise tõlgendusega, nagu te olete [seda teinud] – ja samuti teineteist välistavad, mida siinne praktika on kogu aeg [lubanud], ja sel juhul on [lugemine] katkestatud? Kust on tulnud see uus tõlgendus ja kuidas peaks nüüd käituma?

16:25 Eduard Odinets

Aitäh! Ma ilmselt pean vabandama, võib-olla ma ei väljendanud ennast päris korrektselt, vastates esimesele või teisele küsimusele, mis mulle esitati. Me räägime sellest, et need kolm muudatusettepanekut on samalt esitajalt ja omavahel sisuliselt seotud. See välistus tähendab minu [arusaama järgi] seda, et kui me hääletaks neid muudatusettepanekuid eraldi, siis ei ole neid võimalik hääletada niimoodi, et üks ei segaks teist. See oli see välistuse põhimõte.

Ma üritan seda juba mitmendat korda selgitada, aga ilmselt ei jõua minu sõnum [kohale] või ma ei oska seda normaalselt väljendada. Aga see on samamoodi, nagu me seome omavahel seaduse mingi sätte rakendamise ja seaduse jõustumise – rakendamine ei saa olla enne jõustumist. Sellepärast me seome need üheks ettepanekuks. Riigikogu liikmel ei ole võimalust hääletada ühe või teise poolt, ta saab hääletada ainult selle kui terviku poolt. Samamoodi on siin. Ei saa tühistada § 1 ja jätta sisse §-d 2–36, kuna eesmärk on sama, et see seadus muutuks mõttetuks. 

Ma olen seda siin juba korduvalt tsiteerinud, aga võin seda veel kord teha. Isamaa fraktsiooni esindaja ütles komisjoni istungil, et nende ettepanekute ainus motiiv on see, et "Isamaa fraktsioon ei toeta tervikuna seda eelnõu ning seetõttu on ettepanekud esitatud viisil, et nende vastuvõtmise korral muutuks kogu eelnõu mõttetuks ja seda ei saaks hiljem seadusena välja kuulutada". Isamaa fraktsiooni esindaja [ütles] komisjoni istungil veel täiendavalt, et Isamaa fraktsiooni ühtne vastasseis sellele eelnõule on totaalne. Sellest lähtuvadki need kolm muudatusettepanekut ja komisjoni soov need omavahel siduda. Seda totaalset vastasseisu ja seaduse mittevastuvõtmist ja nii edasi on võimalik saavutada ainult ühel viisil: sidudes kõik kolm muudatusettepanekut kokku, et see eesmärk saaks täidetud. Kas ülejäänud Riigikogu on selle seisukohaga nõus või mitte, seda väljendatakse hääletusel ja lõpuks ka kolmandal lugemisel lõpphääletusel. 

16:28 Aseesimees Jüri Ratas

Protseduuriline küsimus, Helir-Valdor Seeder, palun!

16:28 Helir-Valdor Seeder

Aitäh, austatud juhataja! Mul on teile küsimus. Nagu te äsja kuulsite, juhtivkomisjoni esindaja, õiguskomisjoni esimees ütles, et ta ei suuda ennast normaalselt väljendada ja seda olukorda meile normaalselt selgitada. Ja ma olen temaga nõus, tegelikult ei olegi võimalik, sest see olukord on täiesti ebanormaalne. See sisuline pool, mida komisjoni esimees püüab meile selgitada, on täiesti ebanormaalne ja loomulikult ka ebaseaduslik. Ja see jutt, et neid ei ole võimalik ükshaaval hääletada – need kolm muudatusettepanekut on võimalik Riigikogu saalis rahulikult ükshaaval ka maha hääletada ja sel juhul on nad kõik maha hääletatud, kui Riigikogu enamuse tahe selline on. Ma ei näe vähimatki vajadust, et põhiseaduskomisjon peaks Riigikogu suure saali töö eelnevalt vägivaldselt ära tegema. 

Aga minu küsimus teile on selline. Selle töönädala alguses lubas Riigikogu esimees, et juhtivkomisjoni esimees annab meile ammendavad selgitused. Juhtivkomisjoni pädevus on selgitada erinevate muudatusettepanekute kokkusidumist. Nüüd on juhtivkomisjoni esimees tunnistanud, et ta ei ole võimeline seda tegema. Me oleme jõudnud sellisesse olukorda, kus me ei ole saanud ammendavaid vastuseid selle kohta, et me menetleme seda eelnõu kooskõlas kodu- ja töökorra seadusega. Me ei tee seda. Järelikult me oleme olukorras, millest me nädala alguses rääkisime – ja rääkisime ka eelmisel nädalal, kui olid [teised] eelnõud ja vägivaldsed sidumised –, et sel juhul ei saa me selle eelnõu menetlust jätkata. 

Juhataja või Riigikogu esimehe ootus ja lootus oli, et juhtivkomisjoni esimees suudab anda ammendavad vastused. Kahjuks peab tõdema, et ei ole andnud. Ja siit minu ettepanek lõpetada selle eelnõu menetlemine täna siin suures saalis ja jätkata sellega siis, kui me oleme saanud selge ja ammendava vastuse, et see menetlemine on kooskõlas kodu- ja töökorra seadusega. Mul on palve ja ettepanek Riigikogu juhatusele, et Riigikogu juhatus, kuulnud juhtivkomisjoni ülestunnistust, et olukord on ebanormaalne, võtaks vaheaja, arutaks juhatuses seda olukorda ja langetaks otsuse, et me selle eelnõu menetlemisega sellisel kujul enam edasi ei läheks.

16:30 Aseesimees Jüri Ratas

Aitäh! Eks ma saan ju väga selgesti aru, kui keeruline see olukord on. Nagu ma ütlesin, me oleme seda juhatuses arutanud. Seda, kas muudatusettepanekud seotakse kokku või ei seota kokku, otsustab juhtivkomisjon. Ma isiklikult olen oma tunnetuse öelnud: ma arvan, et see kokkusidumine ei ole hea pretsedent. Eriti veel siis, kui muudatusettepanekuid on tõesti vähe. Kolm tükki on kindlasti vähe, need suudab läbi hääletada. Kas komisjoni esimees on andnud põhjendavaid vastuseid, mida Riigikogu esimees nädala alguses lootis, või ei ole andnud? Ma arvan, et see on väga subjektiivne. See on väga subjektiivne. Kas võtta hetkel vaheaeg, et seda küsimust arutada? Ma hetkel seda vajadust ei näe. 

Kalle Grünthal, palun, protseduuriline küsimus!

16:31 Kalle Grünthal

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Kuulasin teie selgitust, et komisjonil on laialdased õigused. Meie kodu- ja töökorra seaduse § [13] lõige 1 ütleb selgelt, et Riigikogu juhatus on kollegiaalne juhtimisorgan, kes korraldab Riigikogu tööd. Seega, ütleme, kuigi komisjonidel on laialdased volitused, peab Riigikogu juhatus ikkagi jälgima, et laialdasi volitusi ei ületataks selliselt, et see väljub kehtiva kodu- ja töökorra seaduse [raamidest]. Ma tuletan teile meelde ka seda, et tegemist on konstitutsioonilise seadusega, mis on järjekorras teine. Esimene on kodakondsuse seadus. Nii et see ei ole siin lihtsalt niisama mingisugune – ma ei taha seda praegu teie kohta öelda – ärplemine, et täna tühistame ühe asja ja täna lubame nii palju protseduurilisi küsimusi. Tegemist on konstitutsioonilise seadusega, mis reguleerib seadusandja tööd, selleks et seadusandja [eelnõude] menetlemisel ei kalduks [kõrvale] ega kuritarvitaks oma õigusi. Ma toetan Helir-Valdor Seederi ettepanekut, see lugemine tuleks praegu katkestada ja selgitada välja – just juhatus, kuna teie korraldate seda tööd –, kas komisjon ei ole ületanud volitusi, mis neile on antud.

16:33 Aseesimees Jüri Ratas

Aitäh! Vastan ka teile, et me saame ju kõik aru, miks mingil hetkel asju kokku seotakse. Sellepärast, et koalitsioon näeb, et on palju muudatusettepanekuid, need on obstruktsioonilised, ühetaolised, ja ei soovita, et vaheaegasid võetakse. Aga hetkel me arutame kolme muudatusettepaneku kokkusidumist. Ma ütlen tõesti enda tunnetuse: mina ei saa ka aru, miks on vaja kolme muudatusettepanekut kokku siduda. Kas see on juhatuse pädevuses? Vastus: ei ole juhatuse pädevuses, on juhtivkomisjoni pädevuses. Sellise positsiooni on juhatus võtnud. 

Rain Epler, palun!

16:33 Rain Epler

Aitäh, hea istungi juhataja! Härra Odinets! Minu esimesele küsimusele te vastasite, et Ants Frosch ja Kert Kingo ei ole üks ja sama inimene. Selle koha pealt peab teiega nõustuma. Aga te olete siin mitu korda ette lugenud § 102 lõike 2, mis [sätestab], et kokku saab siduda siis, kui on täidetud kaks tingimust. Esimene nendest tingimustest on see, et esitaja on sama. Te olete sidunud üheks terve hulga ettepanekuid, millel on erinevad esitajad. Millega te seda põhjendate?

16:34 Eduard Odinets

Ma enda arust olen seda korduvalt põhjendanud ja selgitanud. Kui kolleegid siin saalis minust aru ei saa, siis ei pruugi see tähendada, et mina ei ole võimeline neid asju tutvustama või selgitama. Ma olen korduvalt öelnud, et Isamaa fraktsiooni ettepanekute sidumine ja EKRE fraktsiooni liikmete ettepanekute sidumine on toimunud täiesti erinevatel alustel, erinevate põhimõtete [kohaselt]. Neid ei ole võimalik omavahel üks ühele kommenteerida.

EKRE ettepanekute puhul ma olen selgitanud – nii nagu hiljuti selgitas ka istungi juhataja, miks ta saab [nende sidumisest] aru –, et seotakse ilmselgelt obstruktsioonilised ettepanekud, mis on direktiiviga vastuolus, mis erinevad üksteisest ainult ühe numbri võrra, mis teenivad ühte ja sama eesmärki ja mis on selles mõttes omavahel [täiesti] seotud.

Just sellepärast otsustaski komisjon need siduda, et saal saaks hääletada ja väljendada oma seisukohta, kas seda – konkreetsel juhul elanike arvu ühes või teises omavalitsuses – hakatakse muutma või mitte. Kui see ettepanek läheb läbi, siis teine lugemine katkestatakse, komisjon koguneb uuesti ning hakkab vaatama, milline see elanike arv omavalitsuses hakkab olema, millest alates [peab] rakendama sisemisi teavituskanaleid.

Aga juba ette on aru saada, et isegi kui eelnõu lugemine katkestatakse, siis ühtegi neist ettepanekutest ei ole võimalik eelnõusse sisse viia, sest need on vastuolus direktiiviga, mille me üle võtame. See on vastuolus seaduse eesmärgiga. Seesama menetlemise kord, meie kodu- ja töökorra seadus ütleb, et muudatusettepanekud peavad olema esitatud seaduse eesmärgist lähtuvalt, vastama seaduse eesmärgile. Antud juhul ükski nendest 200-st ei vasta seaduse eesmärgile. Me oleme seda komisjonis arutanud. Põhimõtteliselt on võimalik need sel põhjusel üldse läbi vaatamata jätta. Komisjon otsustas need läbi vaadata, komisjon otsustas neid hääletada. Aga lähtuvalt minu tsiteeritud Riigikohtu otsustest, lähtuvalt ka teiste Riigikogu liikmete õigustest – mitte ainult nende omadest, kes obstruktsiooni korraldavad – otsustas komisjon need omavahel üheks ettepanekuks siduda.

Siin on täiesti erinevad alused. Veel kord ütlen, et seletuskirjas on väga põhjalikud põhjendused, mitmel leheküljel. Mina ei soovi kolleegide aega kuritarvitada, et siin need mitu lehekülge teile ette lugeda.

16:37 Aseesimees Jüri Ratas

Rain Epler, palun, protseduuriline küsimus!

16:37 Rain Epler

Aitäh! Mul on küsimus. Ka eelmine nädal juhtus niimoodi, et tähelepanuväärsel kombel oli sotside esindaja – siis küll minister – puldis ja ma küsisin küsimuse, enda arvates sellise lihtsa ja konkreetse küsimuse, aga minister hakkas rääkima hoopis teisest asjast. Ja ka praegu, ma küsisin Odinetsilt § 102 lõike 2 esimese poole kohta, mis räägib sellest, et kokku võib siduda siis, kui esitaja on sama, ja ütlesin, et kokku on seotud ettepanekud, kus esitaja ei ole sama, aga Odinets hakkas rääkima hoopis millestki muust. Hea istungi juhataja, mul on teile küsimus. Kas mikrofonid töötavad? Kas mind on sinna saali etteotsa kuulda?

16:38 Aseesimees Jüri Ratas

Aitäh! See on protseduuriline küsimus. Teid on siia väga hästi kuulda. Mart Maastik, palun!

16:38 Mart Maastik

Suur tänu, härra eesistuja! Lugupeetud õiguskomisjoni esimees! Te olete ilmselt pädev ja tark inimene, eriti juriidikas. Kas teil seal komisjonis ei tulnud kordagi jutuks või ei tulnud pähe see, et kui te kolm seadusemuudatust kimpu seote, siis sellest võib tulla täna siin saalis suur arutelu? Te väitsite, et te tahtsite aega kokku hoida. Täna me oleme siin arutanud … Me ei ole arutamise juurde praktiliselt jõudnudki ja on läinud üle tunni aja. Kas te arutasite seda? Võib-olla oleks olnud ikkagi mõistlikum need kolm muudatusettepanekut ükshaaval ära hääletada ja me oleksime juba ammu koju läinud?

16:39 Eduard Odinets

Nagu ma olen korduvalt öelnud, komisjonis oli nende muudatusettepanekute üle väga põhjalik diskussioon, [sealhulgas] nende kokkusidumise üle. Me oleme kaalunud kogu seda argumentatsiooni. Aga jällegi, meie ei saa lähtuda ainult soovist aega kokku hoida, vaid me peame väga rangelt lähtuma kodu‑ ja töökorra seadusest, mis annab meile väga selged juhised. Me oleme seda analüüsinud. Loomulikult oleks olnud väga kerge, eks ju, nagu siin korduvalt on soovitatud, kõik need 200 [ettepanekut] niimoodi poole tunniga läbi hääletada. Ei, seda teed me ei ole läinud. Me oleme läinud nende ettepanekute sisusse, analüüsinud nende eesmärki, nende omavahelist seotust, ja oleme jõudnud seisukohale, et neid ei ole võimalik ükshaaval hääletada, isegi siis, kui me oleksime seda tahtnud, sest komisjon peab lähtuma hoopis teistest põhimõtetest.

16:40 Aseesimees Jüri Ratas

Rain Epler, palun, protseduuriline küsimus!

16:40 Rain Epler

Aitäh, hea istungi juhataja! See on nüüd jälle väga protseduuriline küsimus. Ma hakkasin mõtlema, et isegi kui muudatusettepaneku sisu on täiesti arusaamatu, ütleme, et ettepaneku tegija on eksinud, kogemata midagi puterdanud … Odinets ütles, et ükshaaval ei ole võimalik hääletada. Mina jälle mõtlen, et tegelikult ju saab ükshaaval hääletada, sõltumata isegi muudatusettepaneku sisust. Kas siis on mingi takistus? Kui Odinets arvab, et ettepanekuid ei saa ükshaaval hääletada, siis ei saagi, või tegelikult ikka saab muudatusettepanekuid ükshaaval hääletada?

16:40 Aseesimees Jüri Ratas

Aitäh! Muudatusettepanekuid me hääletame ühekaupa – esimene, teine, kolmas – ja nii palju, kui neid on. Me ei saa hääletada niiviisi, et me hääletame viis järgmist muudatusettepanekut koos. 

Kalle Grünthal, palun, protseduuriline küsimus!

16:41 Kalle Grünthal

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Mul on teile selline palve. Kui nüüd küsimise järjekord jõuab minu kätte ja ma esitan lugupeetud ettekandjale küsimuse, siis kuulake ära minu küsimus ja kuulake ära ka vastus, mida ettekandja ütleb. Pärast seda ma esitan protseduurilise küsimuse. Juhul, kui see ei korreleeru meie töö- ja kodukorra seadusega, siis on selgelt näha, kas komisjon, kellel on laiaulatuslikud õigused, on tegutsenud legitiimselt või mitte. Mul on selline palve.

16:41 Aseesimees Jüri Ratas

Aitäh! Vastus: kuulan ära kõigi Riigikogu liikmete küsimused ja vastused, mis siin antakse. Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun!

16:42 Anastassia Kovalenko-Kõlvart

Aitäh! Hea ettekandja! Ma kahjuks ei saa teiega kuidagi nõustuda, et kui need kolm muudatusettepanekut oleksid eraldi jäänud, siis see oleks läinud kuidagi vastuollu meie Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadusega. Kindlasti poleks olnud midagi vastuolus. 

Aga natukene ka sisust. Kõige suurem probleem selle eelnõu puhul on ju see, et need valdkonnad, kus see kaitse vilepuhujale rakendub, on väga spetsiifilised: keskkonnakaitse, transpordiohutus, finantsturud. Need kõik on Euroopa Liidu valdkonnad, aga näiteks korruptsiooniteemad, siseriiklikud rikkumised sinna alla ei lähe. Ja see loetelu ei muutunud, vaatamata sellele, et meil käisid kohal erinevad huvirühmad. Te ütlesite täna kõnepuldis, et see, milline see loetelu saab olema, on poliitiline otsus, oli algselt poliitiline otsus ja komisjon jälgis valitsuse suuniseid. Aga see kinnitab ju seda, et tegelikult pole isegi mõtet huvirühmasid ära kuulata ja muudatusettepanekuid esitada, sest komisjonis olevad saadikud hääletavad täpselt nii, nagu valitsus on algselt soovinud, ja eelnõu jääb täpselt sellisele kujule, nagu valitsus on selle meile toonud.

16:43 Eduard Odinets

Aitäh! Selles, mis puudutab ettepanekute sidumist, ongi meil teiega, hea küsija, erinev arusaam. Nii mina kui teie oleme seda komisjoni istungil väljendanud, hääletades sidumise arvestamise poolt või vastu. 

Samuti ei saa ma mingil juhul nõustuda sellega, et huvigruppide kaasamine on mõttetu või ei ole vajalik, kuna Riigikogu liikmed järgivad valitsuse suuniseid. Ei, mina rääkisin enda arust sellest, et komisjon nõustus valitsuse tehtud poliitiliste valikutega. Komisjon arutas [huvirühmade ettepanekuid]. Meil on teise lugemise seletuskirjas väga põhjalik ülevaade sellest, mida üks või teine huvirühm arvas ja mida arvas eelnõu algataja esindaja. Komisjon on oma seisukohti väljendanud. Ma arvan, et huvirühmade kaasamine on eelnõude, ükskõik millise eelnõu puhul äärmiselt, ülimalt oluline. Kas või seesama näide õiguskomisjoni istungilt sellel esmaspäeval või eelmise nädala esmaspäeval, kus me menetlesime krediidiinkassode ja -ostjate seaduse eelnõu. Huvigruppide kaasamisest sündis 15 muudatusettepanekut ja mulle tundus, et komisjon suhtus nendesse väga hästi. Nii et eelnõud ei ole vennad ega õed. Kui [mingi] eelnõu puhul ei ole Riigikogu komisjon ühe või teise toetusrühma või huvirühma ideid ja mõtteid arvesse võtnud ja neid muudatusettepanekuks vormistanud, siis see ei tähenda, et see töö on mõttetu. Ei ole. Ja ei ole ka nii, et ükskõik, kes millise ettepanekuga tuleb, komisjon peab kohe sellega nõus olema. See ongi arutelu, diskussiooni [koht]. 

Ja nagu ma enne ütlesin, me oleme väga pikalt, kuuel istungil, seda eelnõu arutanud ja see ei ole olnud mõttetu töö. Ma kutsun siit puldist üles kõiki huvirühmasid, kelle poole Riigikogu komisjonid pöörduvad, julgelt oma arvamust avaldama ja ka kohale tulema, [oma arvamusi] kommenteerima ja tutvustama.

16:45 Aseesimees Jüri Ratas

Varro Vooglaid, palun!

16:45 Varro Vooglaid

Suur tänu! Härra Odinets! Te olete rääkinud siin päris palju asju, mis on täiesti mõistusevastased. Alates näiteks sellest, et neid muudatusettepanekuid ei ole võimalik ükshaaval hääletada. Mis jutt see on? Kuidas ei ole võimalik? Täiesti vabalt on võimalik! Sellel jutul ei ole mitte mingisugust faktilist alust. Kuidas ei ole võimalik neid hääletada? Te ei taha neid ükshaaval hääletada ja sellepärast olete need kokku sidunud. Loomulikult on võimalik siduda. 

Siis rääkisite, et komisjonis oli väga põhjalik diskussioon, jättes mulje, nagu me oleks neid küsimusi õudselt sisuliselt arutanud ja jõudnud mingile parimale võimalikule arusaamisele. Ei, te sõitsite kõigist meie vastuväidetest tuimalt üle, ei võtnud mitte midagi arvesse. 

Ma küsin teie käest väga lihtsa küsimuse. Kodu- ja töökorra seaduse § 102 lõige 2 ütleb, et muudatusettepanekud, mille esitaja on sama, kantakse muudatusettepanekute loetellu ühe ettepanekuna. Teilt on selle kohta mitu korda küsitud, te ajate kogu aeg mingisugust udu vastu. Kuidas te saate siduda kokku muudatusettepanekud, mille esitajad on Siim Pohlak ja Arvo Aller ja teiselt poolt Martin Helme ja Varro Vooglaid? Ei ole ju sama! Näidake meile, millise ajugümnastikaga te seda põhjendate!

16:46 Eduard Odinets

Ma põhjendan seda [nii], nagu ma olen siin korduvalt põhjendanud: ilmselgelt obstruktsiooni eesmärgil [esitatud ettepanekud], mis on oma laadist, mõttest ja eesmärgist tulenevalt omavahel sisuliselt seotud, teenivad ühte eesmärki ja on alternatiivsed, on võimalik lähtuvalt Riigikogus kujunenud praktikast ja lähtuvalt [Riigikohtu] lahenditest kokku siduda üheks muudatusettepanekuks. Seda on korduvalt tehtud ja sama on teinud ka õiguskomisjon selle eelnõu puhul. Kindlasti lükkan tagasi [selle väite], et ei toimunud arutelu teie ettepanekute üle. Toimus küll, aga ei ole võimalik arutada asju, mis on direktiiviga vastuolus, mis on a priori seadusega vastuolus, mis on esitatud ilmselgelt obstruktsioonilistel eesmärkidel ja mida ei soovita isegi tutvustada. Öeldakse, et ollakse selle eelnõu vastu ja sellepärast esitataksegi mitusada muudatusettepanekut. See ei ole see töö, milleks Riigikogu komisjon ja Riigikogu täiskogu on ellu kutsutud. Ja sellepärast me arutamegi siin juba mitmendat tundi mitte sisulisi küsimusi, vaid protseduurilisi.

16:47 Aseesimees Jüri Ratas

Varro Vooglaid, palun, protseduuriline küsimus!

16:47 Varro Vooglaid

Lugupeetud istungi juhataja! Kas te panite tähele, et mina küsisin selle kohta, kuidas on võimalik kokku siduda erinevate esitajate muudatusettepanekud, kui kodu‑ ja töökorra seadus ütleb, et muudatusettepanekuid saab kokku siduda ainult siis, kui esitaja on sama? Ma küsisin seda. Selle asemel hakati mulle rääkima sellest, milline on meie muudatusettepanekute sisuline kvaliteet, kas need on ikka siirad ja kas need on esitatud obstruktsiooni eesmärgil või mitte. Minu meelest jäi minu küsimus täielikult vastamata. Kas te olete minuga nõus või mitte? Kui te olete minuga nõus, siis mis nüüd peale hakata? Mul on kaks küsimust esitatud ja ma ei saa seda rohkem küsida. Ma küsisin konkreetset asja ja räägiti hoopis midagi muud. Oli ju nii?

16:48 Aseesimees Jüri Ratas

Vastus: kui te ei ole rahul vastaja vastusega, kas sisu poolest või mingil muul põhjusel, siis ega juhataja tulenevalt meie kodu‑ ja töökorrast siin midagi väga teha ei saa. Kalle Grünthal, palun!

16:48 Kalle Grünthal

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! On kaks objektiivset asjaolu, mille üle siin saalis vaielda ei saa. Kõigepealt see, et meie siin saalis peame asju menetlema nii, nagu seadus ütleb. Teine asjaolu on see, et meie tegevusi reguleerib Riigikogu kodu- ja töökorra seadus. Viitan §-le 102, mida eelnevalt ka Varro Vooglaid tsiteeris ja mis on sisustatud järgmiselt: muudatusettepanekud, mille esitaja on sama ning mis on omavahel sisuliselt seotud, võib siduda ühte. Nii et ka selle üle vaidlust ei ole. Nüüd küsimus. Nimetage see norm siit meie kodu- ja töökorra [seadusest], mis lubab teil toimida vastupidiselt, kui on sätestatud § 102 lõikes 2. Lihtne küsimus.

16:49 Eduard Odinets

See norm lähtub põhiseadusest, mis kutsub meid kõiki üles [järgima seda], et Riigikogu töö oleks tagatud, Riigikogu oleks töövõimeline ja oleks tagatud normaalne parlamentaarne debatt.

16:50 Aseesimees Jüri Ratas

Rene Kokk, palun!

16:50 Rene Kokk

Aitäh, hea aseesimees! Hea ettekandja! Ma olen kabinetis tööd tehes seda [debatti] mitu tundi kuulanud ja ega vastuseid ei ole tulnud. Rain Epler on mitu korda küsinud, millele tuginedes te olete need erinevad ettepanekud kokku sidunud. Varro Vooglaid küsis hetk tagasi minu arust väga selgelt ja arusaadavalt, millel see kokkusidumine põhineb. Mina küll ei mäleta, et mina või Leo Kunnas oleksime teile öelnud, et me oleme need ettepanekud teinud obstruktsiooni pärast. Ma saaksin aru, kui te oleksite kokku pannud kahe esitaja ettepanekud, seda ma suudaks veel kuidagi mõista. Aga palun selgitage nüüd uuesti – te olete siin saalis istujate arusaamisvõime täna mitu korda kahtluse alla pannud –, seletage rahulikult eesti keeles, millele tuginedes te panite kokku Rene Koka, Leo Kunnase ja Alar Lanemani, Evelin Poolametsa muudatusettepanekud. Nad kindlasti ei ole käinud teile rääkimas, et need on kõik obstruktsioonilised. Palun rääkige, millisele seadusepunktile tuginedes te olete seda teinud.

16:51 Eduard Odinets

Komisjoni istungil on esitajate volitatud isikud kõiki neid muudatusettepanekuid tutvustanud ja see on protokollis kajastatud. See tutvustus oli väga lühike, selgitati, et nende ettepanekute ainus eesmärk on takistada eelnõu vastuvõtmist. Ja see ongi nii. Ma olen korduvalt öelnud, et need ettepanekud on oma laadist, mõttest ja eesmärgist tulenevalt suunatud ainult ühele mõttele ja sellepärast me olemegi need ühemõtteliselt omavahel kokku sidunud. Olen korduvalt öelnud ka seda, et kui see mõte leiab täiskogus toetust, siis eelnõu menetlemine katkestatakse ja komisjon hakkab välja selgitama, mis on kõigi nende EKRE liikmete reaalne ja tegelik soov, milline see eelnõu peaks välja nägema. Aga kuna tegelik soov ei ole eelnõu paremaks teha ja ettepanekutega ei soovita eelnõus ühte või teist kohta selgemaks kirjutada, vaid lihtsalt takistada selle eelnõu vastuvõtmist, siis me lähtumegi sellest, et kõik seesugused soovid me seome üheks muudatusettepanekuks. Ja seda me tegimegi.

16:52 Aseesimees Jüri Ratas

Protseduuriline küsimus, Kert Kingo, palun!

16:52 Kert Kingo

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Viimase aasta jooksul on olnud nii palju ümberhindamisi Riigikogu töös, et mina olen lausa segaduses, mis on Riigikogu liikme töö ja mis ei ole. Komisjoni esimees ütles, et sisuliste muudatusettepanekute koostamine ja esitamine ei ole Riigikogu liikme töö. Ma ei teagi nüüd, kui ma siin saalis istun, kas see on Riigikogu liikme töö. Või mis asi see Riigikogu liikme töö on? Tundub, et enam ei ole nagu mitte miski Riigikogu liikme töö. Äkki te oskate mulle seletada, mis see töö on ja need tegevused, milles see seisneb? Muidu saan pärast teada, et ma ei ole üldse tööd teinudki siin.

16:53 Aseesimees Jüri Ratas

Aitäh! Ma olen täiesti veendunud, hea ametikaaslane Kert Kingo, et te teate, mis on Riigikogu liikme töö. Väga lühidalt öeldes: seista selle eest, et Eesti riigil läheb hästi ja Eesti inimestel läheb hästi, eeskätt seadusandlikus võtmes, aga kindlasti ka laiemalt. 

Rene Kokk, palun, protseduuriline küsimus!

16:53 Rene Kokk

Aitäh, hea aseesimees! Teie kui pikaajalise kogemusega Riigikogu liige, äkki oskate aidata. Ma vastust muidugi ei saanud ettekandja käest, millele tuginedes see kokkusidumine [toimus], seda ei toodud välja, millele tuginetakse. Kuidas teile tundub, kas Rene Kokk ja Leo Kunnas on täpselt samad esitajad nagu Alar Laneman ja näiteks Evelin Poolamets? Neid näiteid võib tuua veel hulga. Kuidas teile tundub, kas selline kokkusidumine on teie hinnangul õiguspärane?

16:54 Aseesimees Jüri Ratas

Aitäh! Mulle tundub, et need ei ole samad esitajad, keda te nimetasite, need on erinevad esitajad. Miks me siin oleme? Me saame ju kõik aru, mille pärast me siin oleme. Me oleme siin sellepärast, et selles koosseisus, [oleneb,] kustpoolt vaadata, on olnud väga suur konflikt või kokkupõrge opositsiooni ja koalitsiooni vahel. On olnud mitmed kaebed Riigikohtusse, Riigikohtu lahendid ja oleme jõudnud selleni, kus põhimõtteliselt on öeldud, et Riigikogul on oma töö korraldamisel enesekorraldusõigus, kuidas asju teha, sealhulgas ka neidsamu muudatusettepanekuid. Mis tegelikult toimub? Toimub ju see, et ei soovita siduda eelnõusid usaldushääletusega. Arvatakse, et opositsioon võtab vaheaegasid, ja siis ongi ühelt poolt hinnang, et muudatusettepanekuid saab kokku siduda, ja teiselt poolt hinnang, et ei saa. Siia me oleme jõudnud. Mis see lahendus oleks? On ainult üks lahendus, vähemalt selle tagasihoidliku kogemuse põhjal, mis minul on olnud: vanematekogu. Vanematekogus pole lahendust suudetud leida. Lühidalt on selle pildi kirjeldus selline.

Aga see, kas neid muudatusettepanekuid seotakse kokku või ei seota kokku, mida selle kohta öeldakse – tõesti, juhatus on seda arutanud ja leidnud, et see on juhtivkomisjoni otsustada ja [kuulub] tema pädevusse. 

Evelin Poolamets, palun!

16:55 Evelin Poolamets

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud komisjoni esimees! Hea Riigikogu aseesimees juba natukene vastas mu küsimusele, justkui seda ette nähes, aga ma ikkagi küsin teilt üle. Kuna praegust vaidlust muudatusettepanekute üle oli võimalik ette näha, siis mis takistas panna kõnealust eelnõu usaldushääletusele?

16:56 Eduard Odinets

Ma arvan, et see küsimus ei ole [esitatud] õigele adressaadile. Seda, kas üks või teine eelnõu seotakse usaldusküsimusega, ei otsusta komisjoni esimees, komisjon ega Riigikogu fraktsioon. See on Vabariigi Valitsuse kollektiivne otsus. Kui Vabariigi Valitsus ei ole teinud otsust siduda see eelnõu usaldusküsimusega, siis ta ei ole seda teinud. Selle argumentatsiooni kohta te peate küsima valitsuse liikmetelt või valitsuse juhilt.

16:56 Aseesimees Jüri Ratas

Kalle Grünthal, palun!

16:56 Kalle Grünthal

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Ma tuletan teile meelde, et ma palusin, et te nimetaksite normi, mis annab õiguse siduda kokku erinevad muudatusettepanekud. § 102 lõige 2 sätestab väga konkreetselt, et kokku saab siduda ainult need ettepanekud, mille esitaja on sama, ja ma küsisin: nimetage see norm, mis annab teile õigusliku aluse siduda kokku erinevate isikute esitatud muudatusettepanekud. Te ei nimetanud mitte normi, vaid nimetasite seaduse, ja selleks on teie arvates põhiseadus. Nüüd ma palun täpsustava küsimusega, kuigi te teate väga hästi, et põhiseadus on üldnorm: nimetage see paragrahv, mis annab teie komisjonile õiguse siduda kokku erinevate esitajate muudatusettepanekud. Paragrahv, mitte seadus!

16:57 Eduard Odinets

Te saate ju väga hästi aru, et erinevalt teist ei ole minul siin elektroonilisi töövahendeid, põhiseadust ega kodu- ja töökorra seadust [käepärast] ja ma ei saa teile otseselt paragrahvi öelda. Aga minu arusaam õigusloomest ja Riigikogu tööst on selline, et põhiseadus ja põhiseadusest tulenevad õigused ja kohustused, kaasa arvatud parlamendi töövõime, on üle kõige. Seda pean mina komisjoni esimehena tagama, ja ma pean tagama ka selle, et seadused vastavad seadustele. 

Antud juhul ükski neist 200 muudatusettepanekust ei vasta seadusele. Ja ma olen seda juba korduvalt öelnud, et komisjonil oli õigus jätta need täiesti läbi vaatamata. Ma ei oska teile paragrahvi öelda, aga see on meie kodu- ja töökorra seaduses ilusti kirjas. Komisjon, austades Riigikogu liikmete õigust oma ettepanekuid kaitsta ja oma ettepanekuid tutvustada, otsustas neid siiski menetleda. Me tegime seda, [lähtudes] heast usust ja lugupidamisest opositsioonisaadikute vastu, ja ootame seda ka opositsioonisaadikutelt endilt teiste kolleegide suhtes.

16:59 Aseesimees Jüri Ratas

Kalle Grünthal, palun, protseduuriline küsimus!

16:59 Kalle Grünthal

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Ma [loodan], et te kuulasite hoolega minu küsimust ja ka lugupeetud ettekandja vastust. Mina küsisin kahel korral normi kohta: milline norm annab õigusliku aluse siduda kokku erinevate isikute muudatusettepanekud? Ja viitasin muidugi ka sellele, et meil kehtib kodu‑ ja töökorra seadus ja mitte ükski institutsioon ei ole sellesse seadusesse praegu muudatusi sisse viinud. Seega, kehtiv õigus on praegu see, mis on meie ees laual. Lugupeetud ettekandja ütles niimoodi, et põhimõtteliselt on ta sellises olukorras, kus tema ees ei ole elektroonilisi vahendeid, tal ei ole võimalik vaadata nii-öelda Riigikogu seadust ja põhiseadust. Aga [selle eelnõu puhul], mida siin praegu menetletakse, on tegemist väga kaaluka ja olulise seaduserikkumisega ja see probleem tõusetus juba esmaspäeval, nii et tegelikult oleks ta pidanud ennast, kui tahtmist oleks olnud, selleks ette valmistama. Aga ma võin etteulatuvalt öelda, et siin ei olegi midagi ette valmistada, sellepärast et sellist normi [ei ole]. See, mida komisjon oma töökorralduses tegi, põhiseadusevastaselt ja ka meie kodu‑ ja töökorra seaduse vastaselt, on ennekuulmatu. Kuidas saab selliseid asju teha? Ma mõistan, et on olemas komisjoni [enese]korraldusõigus, suured volitused, aga kõige suurem "aga" on see, et ei saa vastuollu minna kehtiva õigusega. Meie ees ja ka Riigi Teatajas on praegu seesama norm, § 102 lõige 2: [erinevate isikute esitatud muudatusettepanekuid] ei saa kokku siduda. See on fakt, olenemata sellest, millise seisukoha või otsuse Riigikohus on vastu võtnud. See otsus ei ole jõudnud seadusesse ja see kajastas hoopis teist probleemi. 

Minu ettepanek on – see on nüüd teie kaalutlusotsus –, et te võiksite ikkagi võtta praegu kokku, ma ei tea, juhatuse või ükskõik kelle. Me peame seda rakendama selliselt[, et see oleks kooskõlas] kehtiva õigusega. Komisjon ei oma sellist enesekorralduslikku õigust, et ta saab midagi omatahtsi muuta ja teha, viidates abstraktsetele asjaoludele kuskil mõnes muus lahendis. Seda seadust ei ole praegu parandatud, remonditud ega muudetud. Me peame selles, mida me teeme, järgima seadust. Nii et mul on teile palve, lugupeetud Jüri Ratas, teie, kes te kandideerite europarlamenti: te peate olema selles suhtes õiglane ja aus, ka sellesama menetluse suhtes, mis meil siin praegu toimub. Palun võtke juhatuse vaheaeg ja selgitage see asjaolu oma kolleegidele ära: me ei saa neid eelnõusid siin Riigikogu saalis ebaseaduslikult menetleda.

17:02 Aseesimees Jüri Ratas

Aitäh teile! Jah, tõesti, juhatajal on õigus võtta vaheaeg kuni 30 minutit. Te palusite seda ja ma kaalun seda. Ma kaalusin seda teie protseduurilise küsimuse ajal. Ma hetkel ei võta seda vaheaega. Rene Kokk, palun!

17:03 Rene Kokk

Aitäh, hea aseesimees! Hea Eduard! Praegu on küll selline olukord, kus sa peaksid tegelikult tunnistama, et te läksite oma arrogantsuses üle piiri. Ma arvan, et me ei jauraks siin selle üle mitmendat tundi, kui te tõesti oleksite [järginud] seda tava, mis varasemalt on olnud. Okei, kui tõesti on ühed ja samad esitajad, siis oleksite kokku pannud. Te panite kokku isegi need kolm [ettepanekut], mille Isamaa [on teinud]. Te lihtsalt panite teerulli tööle ja tulite teerulliga julmalt siia. Sinu käest on täna juba vähemalt seitse korda küsitud: palun ütle see norm, viita sellele, millele tuginedes sa oled kokku pannud täiesti erinevate inimeste poolt esitatud muudatusettepanekud. Sa ei ole siiamaani vastanud. Nüüd on aeg tunnistada, et te läksite sellega üle piiri. Palun nimeta see norm, millele tuginedes sa paned kokku täiesti erinevate inimeste ettepanekud. Või siis võtke see tagasi ja menetlege uuesti, sellepärast et te olete läinud oma arrogantsuses üle piiri.

17:04 Eduard Odinets

Minu vastus sellele küsimusele oleks selline. Nende muudatusettepanekute kandmine muudatusettepanekute loetellu ühe ettepanekuna lähtub parlamendi enesekorraldusõigusest, parlamendi töövõime tagamise eesmärgist ning eesmärgipärasuse põhimõttest. Seda tuleb käsitleda kui erandlikku lahendust, mida õigustavad kaalukad põhjused: esitatud ettepanekute sisemine vastuolu direktiiviga, Riigikogu tööaja ratsionaalne ajakasutus ning teiste Riigikogu liikmete õiguste tagamine.

17:04 Aseesimees Jüri Ratas

Kert Kingo, palun!

17:04 Kert Kingo

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea komisjoni esindaja! Me näeme taas seda uut poliitilist kultuuri, kuidas asjad lihtsalt rammitakse läbi ja väänatakse seadusi. Ütlesite, et meie, EKRE esitatud 200 muudatusettepanekut takistasid Riigikogu tööd, ja te meelevaldselt sidusite need kuidagimoodi ebaloogiliselt kokku. Samas, 2020. aasta juunikuus esitasid sotsid Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni likvideerimise eelnõu kohta 250 korda rohkem muudatusettepanekuid ja need menetleti ära. Ma nüüd ei saa aru, mille poolest need olukorrad erinevad – 50 000 ja 200? Kui oli 50 000, siis ei olnud juttu, et saadikud ei saa oma õigusi teostada, et see takistab Riigikogu tööd. Palun seletage ära, mille poolest need olukorrad erinevad. Rääkimata sellest, et poliitiline kultuur on nüüd alla igasugust arvestust.

17:05 Eduard Odinets

Aitäh! Ma kahjuks ei saa sellele vastata, sest ma ei ole kursis selle olukorraga, mida te siin kirjeldasite, sellega, mis väidetavalt neli aastat tagasi siin Riigikogus toimus. Mina komisjoni esimehena lähtun komisjoni töö korraldamisel hetkel [valitsevast] olukorrast ja siin parlamendis kujunenud situatsioonist, ei millestki muust.

17:05 Aseesimees Jüri Ratas

Kert Kingo, palun!

17:06 Kert Kingo

Ma tänan võimaluse eest veel küsida. Lugupeetud komisjoni esindaja! See ei ole ju vabandus, [kui te ütlete,] et mina ei tea, mina olin puu otsas, kui pauk käis. Ma tõin konkreetsed faktid: 50 000 muudatusettepanekut. Tolleaegne valitsus Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna osalusel menetles need läbi. 50 000! Ja nüüd selle valitsuse ajal, kui on 200 muudatusettepanekut, tulevad sellised argumendid, et Riigikogu töö on takistatud, saadikud ei saa oma õigusi teostada, see ajab ummikusse – kõik need asjad. Mis on siin valesti? Oskate öelda, mis on siin valesti? Mina arvan, et valitsuserakondade tegevus on täiesti absurdne. See on valesti. Või mis teie arvate?

17:06 Eduard Odinets

Absurdsuse kohta: see on teie isiklik hinnang, mina seda ei jaga. Ütlen taas, et kuna ma ei tea detaile, mismoodi need väidetavad 50 000 muudatusettepanekut lahendati ja mismoodi neid menetleti, siis ma ei oska neid olukordi võrrelda ega oska kommenteerida, mismoodi seda toona lahendati. Mina ei olnud siis Riigikogu liige. Ja ütlen veel kord, et me käitume vastavalt sellele, mis olukord praegu on, mis on välja kujunenud praktika, millised on Riigikohtu lahendid ja terve mõistus.

17:07 Aseesimees Jüri Ratas

Hea ettekandja, aitäh teile ettekande ja vastuste eest! Rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised ja palun Riigikogu kõnetooli … Küsin korraks: kas Eesti 200 fraktsiooni esindajana või Riigikogu liikmena? (Liisa-Ly Pakosta vastab: "Eesti 200.") … Eesti 200 fraktsiooni esindaja Liisa-Ly Pakosta. Palun! (Liisa-Ly Pakosta palub lisaaega.) Palun, kaheksa minutit!

17:07 Liisa-Ly Pakosta

Aitäh! See ei ole selline hetk või arutelu siin saalis, mille üle me kõik paari aasta pärast, ka 20 aasta pärast väga õnnelikud oleme. 2018. aasta sügisel, kui Riigikogus sedasama direktiivi arutati, olid Eesti seisukohad ette valmistanud austatud [istungi] juhataja juhtimisel Keskerakond, sotsiaaldemokraadid ja Isamaa. Ja kui me vaatame neid materjale, siis mitte ükski nendest erakondadest, sealhulgas Keskerakond ja Isamaa, ei vastustanud seda, et teavitajad vajaksid kaitset, et seda kaitset tuleks kuidagi [suurendada]. Erinevalt Rootsist ei kasutanud me selle direktiivi puhul ka subsidiaarsuse põhimõtte järgimist. 

Tõsi on ka see, et toonase arutelu ajal oli Eesti mures selle pärast, et halduskoormus võib minna liiga suureks. Eesti soovis, et teavitaja kaitse kohustus rakenduks üksnes suurtele ettevõtetele või jääks üleüldse ainult asutusesiseseks. Eesti oli toona Euroopa Liidus ainus riik, kes nendes küsimustes sedavõrd terav oli, vähemalt nii tuleb välja protokollidest. Kuna Eesti riik on pidanud teavitaja kaitset oluliseks ja me oleme riigina olnud selle direktiivi sünnis osalised, vastustamata seda direktiivi ja pidades seda eesmärki oluliseks, siis tuleb meil see direktiiv üle võtta. 

Mida täna Eesti 200 nimel rõhutada? Meil on olnud see eelnõu Eesti riigis menetluses alates 2022. aasta algusest. Vaatamata sellele, et Riigikogu seisukohad 2018. aastal olid direktiivi laia kohaldamisala suhtes väga kriitilised, väga kriitilised ka lisanduva halduskoormuse suhtes, ja oma seisukohtades pidas Eesti, ka Riigikogu, oluliseks seda, et teavitaja kaitse rakenduks üksnes suurematele ettevõtetele, võttis 2022. aasta alguse eelnõu, vastupidi, selle direktiivi üle täiesti laialt. Tegi ettepaneku, et see rakenduks kõikidele, tegi ettepaneku, et see rakenduks kõikides valdkondades ja ka väiksematele ettevõtetele. See, kuidas vahepeal toimus muutus kitsast laiaks, on täiesti arusaamatu. Eesti 200 eesmärk oli see, et direktiiv võetaks üle kitsalt. Sellele ka eelkõneleja Odinets viitas: poliitilise kokkuleppena võetakse see direktiiv üle kitsalt. Ma tänan koalitsioonipartnereid, et tuldi vastu ja direktiiv võetakse üle kitsalt. 

Kõigile neile, kes muretsevad selle pärast, et teavitaja kaitset oleks vaja laiemalt – see on omaette küsimus. Direktiivi arutelu ajal Riigikogus räägiti selle võimalikult kitsast rakendamisest. Ei ole demokraatlik, kui me direktiivi üle võttes [muudame] selle järsku laiaks. Kui soovitakse laiemat teavitaja kaitset, siis demokraatlikus riigis tuleb teha eelnõu väljatöötamiskavatsus, probleemid välja tuua, ja menetleda seda nii, nagu meil hea õigusloome tava ja muud [regulatsioonid] ette näevad. 

Praegu on tõesti tegemist selle direktiivi võimalikult kitsa ülevõtmisega. Aga ka siin tuleb möönda seda, mida ma ka komisjonis olen välja toonud, et õigusselguse [küsimus tekitab] siiski muret, see eelnõu ei ole ideaalne. Kindlasti peame Eesti riigis harjutama seda, kuidas direktiive kitsalt üle võttes saavutada õigusselgus, et inimesed saavad aru, mida Riigikogu soovib, et nad peavad tegema, mida nad ei tohi teha, mida vältida ja mida kindlasti teha. 

Toon näite. Paragrahvi 2 lõike 1 punkt 12 selles eelnõus loeb seaduse sisuliseks kohaldamisalaks: "Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 26 lõikes 2 osutatud siseturuga seotud rikkumised, mis puudutavad tegevust, millega rikutakse äriühingu tulumaksu käsitlevaid norme, ning rikkumised seoses kokkulepetega, mille eesmärk on saada maksusoodustusi, mis on vastuolus äriühingu tulumaksu suhtes kohaldatavate õigusaktide eesmärgiga." Noh, kas saite aru, mida teha ei tohi? Võib arvata, et see on kuidagi seotud ümbrikupalga maksmisega, aga tegelikult ei ole ümbrikupalga maksmine või sellest teavitamine selle eelnõuga absoluutselt kaetud, see ei ole selle eelnõu kohaldamisalas. Nii et kindlasti saaks õigusselguse huvides teha asju paremini, aga praegu on meil lihtsalt nii kaua aega läinud, et lähme lõpuni ja katsume järgmistes eelnõudes õigusselgust [suurendada]. 

Oluline on siinkohal rõhutada seda, et see eelnõu ei näe ette ega soosi inimeste õiguste kuritarvitamist. Ehk see, mida kõige rohkem kardetakse, et sellest tuleb üks lausaline pealekaebamise asi. See on kitsas eelnõu! Nii kitsas, kui selle direktiivi järgi üldse olla saab. Õiguste kuritarvitamine on meil tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 138 järgi piiratud ja seda see eelnõu kuidagi laiemaks ei tee. Kui vaadata senist kohtute kogemust, siis ilmselgelt siin mingit kaebuste laviini ette näha ei ole. Aga mida võib ette tulla? Võib-olla mõnel juhul katset saada vilepuhumise raames endale kohtuvaidlustes immuunsust, juhul kui on tegemist muu tööalase vaidlusega, aga ka see ei ole selle eelnõu mõte ega eesmärgipärane kasutamine. 

Kahjuks tuleb tunnistada, et tegemist ei ole ideaalse direktiiviga. Tegemist ei ole ideaalse direktiivi ülevõtmisega, aga me teeme seda nii kitsalt kui võimalik. Me teeme seda sellepärast, et me oleme Eesti riigis 2018. aastal ja ka edaspidi selle direktiivi eesmärke toetanud. Me ei ole subsidiaarsuskontrolli pidanud oluliseks. Me ei ole Riigikogus … Meie all ma mõtlen Riigikogu, mitte Eesti 200-t. Riigikogu ei ole pidanud seda tagasilükatavaks või vaidlustatavaks, ja nüüd tuleb see direktiiv kitsalt üle võtta. Me oleme seda teinud nii kitsalt kui võimalik, nii bürokraatiavabalt kui vähegi võimalik. Aitäh!

17:15 Aseesimees Jüri Ratas

Aitäh! Henn Põlluaas, kas te esindate Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni? Palun teid fraktsiooni esindajana Riigikogu kõnetooli!

17:15 Henn Põlluaas

Austatud eesistuja! Head kolleegid! Me enam-vähem kõik vist mäletame ühte Nõukogude Liidu 1930. aastate suurt kangelast ja iidolit, noort pioneeri Pavlik Morozovit. Teda toodi kõikidele Nõukogude Liidu noortele, aga ka vanadele eeskujuks, mida pidi soovitatavalt ja isegi kohustuslikult järgima. Kes oli Pavlik Morozov? See oli 13-aastane vaene poisike, kelle pea oli Nõukogude propagandaga sassi aetud, kellele oli tehtud põhjalik ajupesu ja kes sooritas tõelise kangelasteo. Ja see kangelastegu seisnes selles, et ta läks NKVD‑sse ja koputas oma lihase isa peale. See oli üllas tegu. Kõik lapsed pidid seda tegema ja küllap peale Pavliku tegid seda suurel õhutusel nii mõnedki. Me lihtsalt ei tea kõigest. Aga selle tulemus oli see, et Pavliku ülla teo tagajärjel võttis NKVD tema isa kinni, piinas, mõnitas ja lasi kuuli kuklasse. See on pealekaebamiskultuur à la Nõukogude Liit. 

Ja nüüd me näeme, et Eesti Vabariigis ja Euroopa Liidus püütakse ellu viia täpselt samasugust pealekaebamiskultuuri. Ma südamest loodan, et sellele legaliseeritud ja kaitstud ja soositud pealekaebamisele ei järgne kuklalasku. Aga põhimõtteliselt on see ju sama: see lõhub ühiskonna sidusust, see lõhub usaldust inimeste, ettevõtete ja institutsioonide vahel. Ja sellistel asjadel, sellise orwelliliku düstoopia rakendamisel ei saa mitte iialgi olla normaalseid ega häid tagajärgi.

Nüüd siis peame Euroopa Liidu survel vastu võtma direktiivi, mille kohaselt inimesed – lihtsad töötajad, firmajuhid, ametnikud, kes iganes – peavad hakkama teineteise ja ettevõtete peale kaebama. Ja nende kaebajate ja koputajate kaitseks luuakse lausa süsteem, mis igal võimalikul moel kaitseb neid. Samas ei ole mitte mingisugust kaitset nendel, keda süüdistatakse, ükskõik, kas põhjusega või põhjuseta, täiesti alusetult ja laest võetud asjades. 

See ei ole ju normaalne! Kuidas te sellest aru ei saa!? Me oleme sellel teemal vaielnud juba mitmeid aastaid, kui siinsamas Riigikogus on proovitud läbi suruda seda koputajate seadust küll ühe, küll teise nurga alt. Ja kõik need argumendid on välja toodud, aga ometi leidub meie seas Pavlik Morozoveid ja neid, kes kasvatavad ja loovad selliseid Pavlik Morozoveid ja püüavad seda sisse viia meie ühiskonda. Ja mis kõige küünilisem: rikkudes selle eelnõu läbisurumisel nii meie põhiseadust kui ka meie töö- ja kodukorra seadust.

Mingisuguse suvaõigusega, millel ei ole mitte mingisugust alust ega õigustust, võetakse komisjonis kätte ja seotakse täiesti erinevad muudatusettepanekud, erinevate inimeste muudatusettepanekud lihtsalt kokku. Sest teil on võim, sellepärast et teil on hääled ja te leiate, et teil on õigus teha, mida te soovite, sõita lihtsalt teerulliga kõigist üle. See ei ole normaalne ja sellise asjaga me ei tohi iialgi leppida. Eesti ühiskond peab jääma vabaks ja demokraatlikuks, teist teed meil ei ole. 

Palun lisaaega. 

17:20 Henn Põlluaas

Kolm minutit.

17:20 Henn Põlluaas

Ja kui me siis vaatame, kuhu tuleb neid n-ö koputamisstruktuure luua, siis tegelikult läheb selle alla valdav enamus Eesti ettevõtteid, loomulikult kõik omavalitsused, igasugused riiklikud institutsioonid. Me võiksime ju laiendada seda ka siia Riigikokku, sest meid on rohkem kui 50, mis on lubatud miinimum. Ja hakkamegi koputama teineteise peale. Küll põhjust leiaks! Sellepärast et meil käivad siit iga päev läbi erinevad Euroopa Liidu määrused ja direktiivid ja see, kes mõne sättega või terve direktiiviga nõus ei ole, see on ju, kurat, rikkuja, see on vaenlane, rahvavaenlane. Ta tuleb paika panna, tema peale tuleb koputada! Ma ei tea, kuidas me siin Riigikogus selle koputamisvoliniku valimise teeme, kellele neid kaebusi üle antakse. Võib-olla on selleks automaatselt Riigikogu esimees ja aseesimehed.  

Te saate ju aru, kuhu see meid viib. See on hullumeelsus! Minul ei ole sõnu, kirjeldamaks seda. Ja mitte iialgi ma ei saa aru, miks koalitsioon seda teeb. Aga pannes konteksti kõik teised sarnased eelnõud, siis ei olegi imestada. Teie eesmärk ongi selline orwellilik düstoopne maailm. Aga meie keeldume sellesse maailma minemast ja selles osalemast. Ja sellepärast teeb Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon ettepaneku tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu 257 teine lugemine katkestada. Ma loodan, et normaalsus lõppude lõpuks ikkagi võidab. Aitäh! 

17:22 Aseesimees Jüri Ratas

Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Kalle Grünthali. (Kalle Grünthal ütleb midagi.) Vaatame jooksvalt.

17:23 Kalle Grünthal

Austatud Riigikogu! Austatud istungi juhataja! Lugupeetud külalised siin saalis! Hea Eestimaa rahvas! Mida ma võin öelda selle eelnõu menetlemise raames? Kõigepealt, viidates põhiseadusele, tahan märkida seda, et Riigikogu on see institutsioon, kes võtab vastu seaduseid ja otsuseid. Meie tegevus on seotud sellega, et need seadused hakkaksid kehtima ja reguleeriksid meie inimeste, Eesti rahva käitumist erinevates olukordades. Selleks, et neid seadusi täidetaks, on olemas ka karistuslikud regulatsioonid: kui sa midagi rikud, siis sa võid saada trahvi, aresti või pannakse sind hoopis vabaduskaotuslikku karistust kandma. Need on hoovad, mis tagavad seaduste täitmise. 

Aga mida me siin saalis järjekordselt näeme? Sellesama eelnõu menetlemise ajal peaks meil kehtima Riigikogu kodu- ja töökorra seadus. Aga ei kehti. Sostsiaaldemokraat Eduard Odinets tuleb komisjoni esimehena siia ja räägib, kuidas nad tegutsesid komisjonis seadusevastaselt, sidudes kokku erinevate esitajate muudatusettepanekud. Meie seadus, kodu- ja töökorra seadus, sellist võimalust ette ei näe. Paragrahvi 102 lõige 2 ütleb selgelt, et seda on võimalik teha ainult siis, kui muudatusettepanekute esitaja on sama. 

Siin saalis küsiti korduvalt ka selle kohta – mitte ainult mina, vaid ka [teised] Riigikogu saadikud –, mis normist ta lähtub. Ka meie siin saalis peame täitma seadust. Vastust ei tulnud. Minu küsimuse peale mingi abstraktne viide: vastavalt põhiseadusele. Kuna mul oli teine küsimus veel, palusin täpsustada, ütlesin, et ma ei soovinud seadust, ma soovisin paragrahvi ehk normi, mis annab komisjonile õiguse kokku liita erinevate isikute muudatusettepanekud. Ei tulnud vastust.

Mis ma ütlen selle kohta? Häbi on. Lihtsalt häbi on! Me nõuame Eesti rahvalt seaduste täitmist, aga ise rikume siin kõige rohkem seadust. Ütlen oma kõne lõpetuseks ühe Võrumaa mehe lause: siin Riigikogus on 100 sitakotti. Aitäh!

17:27 Aseesimees Jüri Ratas

Rohkem ei ole kõne… On küll. Anastassia Kovalenko-Kõlvart, kas te olete fraktsiooni esindaja? Palun teid Riigikogu kõnetooli. (Anastassia Kovalenko-Kõlvart küsib lisaaega.) Palun, kolm minutit lisaaega! Ja palun säilitame väärikuse siin Riigikogu kõnetoolis. Aitäh!

17:27 Anastassia Kovalenko-Kõlvart

Aitäh, hea istungi juhataja! Head kolleegid! Euroopa Liidust on meile tulnud kolm väga põhjapanevat eelnõu, mis on praegu Riigikogu menetluses ja mida praegune valitsus soovib igal juhul läbi suruda: vaenukõne eelnõu, täna arutlusel olev vilepuhuja eelnõu ja kolmandaks [eelnõu, mis] annab Konkurentsiametile võimaluse hakata määrama hiigeltrahve. Kui vaadata neid kolme eelnõu kogumis, siis vaatab vastu järgmine pilt: on justkui soov normaliseerida solvumis‑ ja pealekaebamiskultuuri. Jääb mulje, et riik liigub meil aina rohkem karistusriigi suunas. 

Vilepuhuja kaitse seadus on selline seadus, millest on alati palju räägitud, aga mille puhul keegi täpselt aru ei saa, millega tegemist on. Tegelikult see on ja saabki olema selle seaduse probleem, sest kahjuks sellisel kujul, nagu see täna siia teisele lugemisele jõudnud on, see toimima ei hakka: ta ei hakka kedagi kaitsma ega loo mingit lisandväärtust.

Mis siis eelnõu sisu on? Luuakse vihjeliinid ettevõtetes, kohalikes omavalitsustes, ja kui sinna helistatakse, teavitatakse mingist rikkumisest, siis potentsiaalselt peab see teavitaja saama kaitse. Ehk teavitajat ei tohi selle tõttu, et ta millestki teada andis, hiljem kuidagi survestada. Aga kus see probleem tekib? See nimekiri, millised on need rikkumised, mille puhul vilepuhuja kaitse saab, on väga-väga spetsiifiline. Selle alla lähevad sellised teemad nagu keskkonnakaitse, transpordiohutus, finantsturud, kiirguskaitse, tuumaohutus. Sellised probleemid võivad tõesti olla Euroopa Liidu tasandil suurtes ettevõtetes. Kas te kujutate ette, kui palju hakkab meil Eestis olema selliseid rikkumisi, mille puhul hakatakse helistama? Selliseid rikkumisi ei hakka olema. Kõige suurem probleem on selles, et kui hakatakse helistama reaalselt oluliste teemade puhul, millest olekski vaja teada anda, siis selliseid olukordi seadus ei reguleeri ja ükski teavitaja kaitset ei saa. Veelgi enam, need teated tuleb tagasi lükata, kui need ei tulene Euroopa Liidu õigusest ja sellest seadusest, mida me täna arutame. 

Õiguskomisjoni esimees mainis, et meil käisid komisjonis külas Korruptsioonivaba Eesti esindajad. Ka nemad tundsid muret, et kuidas nii, et see eelnõu absoluutselt ei reguleeri neid olukordi, mis võivad olla seotud korruptsiooniga või mingite muude rikkumistega. See kahjuks ongi poliitiline otsus, tehakse lihtsalt copy-paste Euroopa Liidu direktiivist. Seda loetelu ei muudetud, komisjon selle kohta ühtegi muudatust ei algatanud ja eelnõu jäi täpselt samasuguseks, nagu valitsus selle meile tõi.

Mis nüüd juhtub? Seadus võetakse vastu, järgmisel kolmapäeval on kolmas lugemine. Kõik peavad korraga saama Euroopa Liidu õiguse ekspertideks. Töötajatele tuleb läbi viia koolitused. Tuleb osata vahet teha, milline rikkumine kuulub teavitaja kaitse seaduse alla. Töötajad peavad teadma, milliseid teavitusi vihjeliinile üldse oodatakse. Mina ei kujuta ette seda koormust ja segadust. Me võtame vastu sellise seaduse, me koormame ettevõtteid, kohalikke omavalitsusi, riigiasutusi, aga tegelikult suur osa info edastajatest, teavitajatest mitte mingit kaitset ei saa. Mind tegelikult väga huvitaks, kui palju hakatakse helistama koolidesse ja lasteaedadesse, et anda teada mõne rahapesu või kiirguskaitse teema kohta. Ma arvan, et selliseid kõnesid ei tule. Ja kahjuks võib meie väikeses riigis kogu see seadus oma eesmärgist täiesti mööda minna. Me võtame midagi vastu, reguleerime, et pääseda Euroopa Liidu trahvist, aga mitte midagi ei lahenda. 

Ma tuletan meelde, et Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeerium koostas uhke pikaajalise plaani, milles on eraldi pikk peatükk pühendatud sellele, et meie õigusruum peab olema selge, lihtne, ettenähtav ja vastuvõetavad seadused ei tohi olla ettevõtjatele koormavad. Täpselt samamoodi on eraldi peatükk pühendatud sellele, et bürokraatiat ei tohi mitte mingil juhul juurde luua. Aga see eelnõu, mis on meil menetluses, läheb vastuollu kõigi nende põhimõtetega. See üks eelnõu. 

Ja muidugi, eraldi probleem on üleüldine õigusloome, mis [tegeleb] Euroopa Liidust tulevate õigusaktide ülevõtmisega. Ma juba mainisin vaenukõne seadust, siis seda vilepuhuja seadust ja neid megatrahve, mida Konkurentsiamet hakkab määrama. Suurim probleem täna on see – ja seda ütles ka justiitsminister Kalle Laanet, kui ta veel ametis oli –, et ministeeriumis pole [piisavalt inimesi], kes suudaksid need eelnõud läbi analüüsida, mis Euroopa Liidust tulevad, analüüsida seda, kuidas nad sobituvad meie siseriikliku õigusega, et siis selle najal teha otsus, mis ulatuses, kui palju ja mil viisil me midagi üle võtame. Ja see on see, mis meil toimub kõikide nende Euroopa Liidu direktiividega: need copy-paste'itakse, et saaks tehtud, saaks trahvist lahti, aga sellist analüüsi, kuidas nad meie õigusruumis tööle hakkavad, tegelikult ei tehta. Kahjuks tunnistas seda ka justiitsminister, et sellist ressurssi pole.

Ma olen siit kõnepuldist tihti maininud, et iga Euroopa Liidust tulnud õigusakt ei saa sobituda meie õigusruumi ja ei peagi sobituma. Väikese riigina me ei saa endale lubada sellist tuima kopeerimist. 

Eraldi teema, millest oli väga pikalt juttu, on muidugi see muudatusettepanekute menetlemine, kuidas see välja nägi. Obstruktsioonilised muudatusettepanekud seoti kokku – no sellega me oleme juba harjunud. Aga väga halb pretsedent oli see, kuidas seoti kokku ühe opositsioonierakonna kolm erinevat sisulist muudatusettepanekut, kusjuures üks muudatusettepanek puudutas eelnõu pealkirja. Ja täna meil ei ole võimalik eelnõu pealkirja [muutmist] eraldi hääletada. Mina sooviks seda hääletada. Ma usun, et paljud saadikud sooviksid eelnõu pealkirja [muutmist] eraldi hääletada, aga sellist võimalust meil ei ole, sest sellega koos me hääletame ka teisi muudatusettepanekuid. 

Nagu ma ütlesin ka õiguskomisjoni esimehele, jääb mulje, et muudatusettepanekut on üldse mõttetu esitada. Komisjoni esimees ise kinnitas, et see oli poliitiline otsus, milline see eelnõu saab olema, see tuli valitsusest ja komisjon järgis eelnõu menetluse käigus valitsuse suuniseid. See tähendab, et koalitsioonisaadikud sõitsid üle opositsiooni arvamusest, hääletasid täpselt nii, nagu valitsusest öeldi, ja eelnõu jäi lõpuks täpselt samasuguseks, nagu see valitsusest meile tuli. 

Keskerakonna fraktsioon seda eelnõu ei toeta. Eelnõuga ei looda mitte mingit lisandväärtust, aga koormatakse ettevõtteid, riigiasutusi ja kohalikke omavalitsusi. Keskerakonna fraktsioon teeb katkestamise ettepaneku. Aitäh!

17:35 Aseesimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased! Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised. Helir-Valdor Seeder, soovite? (Helir-Valdor Seeder vastab.) Ei olnud kedagi tahvlil. Kui teda saalis ei ole, ma ei saa teda jõuga tuua. Aga hea küll! Ei sulge läbirääkimisi. Palun, Isamaa Erakonna fraktsiooni esindaja Helir-Valdor Seeder! Ma palun tehnilisel [personalil] võtta Siim Pohlaku [nimi] maha, et keegi ei saaks valesti aru, et ta on järjekorras.

17:36 Helir-Valdor Seeder

Aitäh! Kuidas need arengud on toimunud? Kas saab kaks korda 8 või üks kord 16 või …

17:36 Aseesimees Jüri Ratas

Saab. Kui te soovite [kõneleda] fraktsiooni ja enda eest, siis saab kohe 16 minutit.

17:36 Helir-Valdor Seeder

On soov jah.

17:36 Helir-Valdor Seeder

Aitäh! Aga ma vabandan, ma jäin selle pärast ootama, et ma nägin, et Siim Pohlaku [nimi] oli ekraanil üleval, ja ootasin …

17:36 Aseesimees Jüri Ratas

Jah, see oli minu viga, ta tõesti ei ole … 

17:36 Helir-Valdor Seeder

Ma ootasin, millal kolleeg kõnelema tuleb, et pärast teda pulti tulla. Aga kõigepealt, ma olen nõus selle mõttega või kriitilise küsimusega, mille esitas kolleeg Liisa Pakosta, kes juhtis tähelepanu, et me oleme seda eelnõu menetlenud juba 2018. aastast alates. See on omaette teema ja probleem, miks Riigikogu saali meeleolud ja Riigikogu saadikute seisukohad, fraktsioonide ja erakondade seisukohad täitevvõimu ja ametkondade kaudu kas moonduvad või ei jõua sellisel kujul, nagu neid siin käsitletakse, Euroopa Liidu struktuurideni. 

See on tõsine mõtlemiskoht erinevatele valitsuskoalitsioonidele ja erinevatele erakondadele, ja puudutab meie ministrite tegevust, puudutab seda, kuidas kujundatakse Euroopa [Liidu] Nõukogus seisukohti ja liikmesriike esindatakse. See ei ole esmakordne ja ainus juhtum, kus parlamendisaali enamuse arvamus minu hinnangul erineb sellest, kuidas Eestit Euroopa Liidu institutsioonides esindatakse. Kahetsusväärselt ei toimu see õlitatult ja nii, nagu ta peaks toimuma – läbi Euroopa Liidu asjade komisjoni. Me teame, mida meie praktika ja seadus ütlevad: kui valitsuse ja Euroopa Liidu asjade komisjoni seisukohad erinevad, siis tuleb esindada Euroopa Liidu asjade komisjoni seisukohta.

Aga valvsaks peaks praegusi koalitsioonisaadikuid tegema see, et seda eelnõu on menetlenud – vaatamata sellele, et Eesti esindajad on seda Euroopa institutsioonides toetanud – kolm Riigikogu koosseisu, me oleme jõudnud kolmandasse koosseisu, aga seda direktiivi ei ole heaks kiidetud. Järelikult on kuskil mingisugune probleem, mingisugused arutelud, miks seda ei ole varasemalt vastu võetud. Nii palju kommentaariks kolleeg Pakosta repliigile siin puldis. 

Nüüd, murelikuks teeb mind see, kuidas seda eelnõu on menetletud. Ja see on väga põhimõtteline küsimus. Isamaa saadikurühma kolm muudatusettepanekut, mis me esitasime, mida saab käsitleda täiesti iseseisvate muudatusettepanekutena – need on sisuliselt erinevad muudatusettepanekud –, on vägivaldselt ja seadusevastaselt kokku seotud. Õiguskomisjoni esimehe selgitused on olnud siit puldist täiesti vastuolulised. Kord ütles ta, et need seoti kokku seetõttu, et nad olid omavahel seotud, ja siis põhjendas, et need on teineteist välistavad muudatusettepanekud ja seetõttu kokku seotud. Tegelikult kumbki ei anna põhjust nende muudatusettepanekute kokkusidumiseks. Need on täiesti sõltumatud, iseseisvad muudatusettepanekud. Ja neid ei saa ka liigitada obstruktiivseteks tulenevalt sellestsamast Riigikohtu otsusest, sest neid tõepoolest oli ainult kolm. Ja siin, auväärt koalitsioonisaadikud, puudub igasugune ratsionaalne iva neid vägivaldselt kokku siduda ja tekitada seda pinget, mida me täna siin saalis oleme näinud. Siin puudub igasugune ratsionaalne iva! 

Opositsioon peab oma õigusi kuidagi kaitsma. Sellest tingituna ka meie protest ja pahameel. Ma ei tea, me võiksime seda ühiselt arutada ja pöörduda uuesti Riigikohtu poole, et saada selgust, kas tõepoolest need kolm muudatusettepanekut, mis on olnud sisulised ja mille õiguskomisjon kodu- ja töökorra seadust eirates on kokku sidunud[, on obstruktsioonilised], ja saada vastus [küsimusele], kust läheb see piir, kust algab obstruktsioon. Isegi kolme muudatusettepanekut peab kokku siduma! Isegi neid ei saa siin sõltumatult suures saalis hääletada! 

Nüüd see, et tegemist on minimalistliku lähenemisega ja väga kitsa direktiivi vastuvõtmisega. Mina ei ole sellega nõus. Ma olen siin pigem nõus kolleegiga Keskerakonnast, kes ütleb, et seda valdkondade loetelu võib praeguse seaduse kohaselt käsitleda ka väga laialt. Ja öelda, et need on ainult Euroopa-ülesed teemad, kui me selle seaduse heaks kiidame, mida tulevikus nii ettevõtjate, kohaliku omavalitsuse asutuste kui ka riigiasutuste puhul rakendama hakatakse, et see nii ka on. Ei ole! Siin võib anda palju laiema tõlgenduse, kindlasti tekitab see väga palju erinevaid tõlgendusi ja väga palju segadust. Nii et kvalitatiivselt ei ole see eelnõu valmis vastuvõtmiseks, see direktiiv sellisel kujul vastuvõtmiseks. 

Minu arvates ei ole meil sellega praegu kiiret. Meil ei koputa rikkumismenetlus ja trahv kohe [uksele]. Siin on minu arvates ruumi küll, et Euroopa Liiduga täiendavalt läbi rääkida, mis oleks meile sobilikum variant ja mis võiks olla ka Euroopa Liidus [vastuvõetav]. Ja see, et kunagi 2018. aastal on keegi Eestit esindanud ja olnud mingisugune seisukoht – sellest on väga palju aega mööda läinud, selle aja jooksul on olukord paljuski muutunud ja tõlgendused muutunud. 

Nüüd, kahetsusväärselt oleme pidanud selle arutelu jooksul väga palju energiat kulutama protseduurilistele küsimustele ja sisuline pool on jäänud kõrvale. Aga kuna seda on arutatud ka eelmises koosseisus ja ma eelmises koosseisus olen sellesama eelnõu puhul kõnet pidanud ja selle sisul kauem peatunud, siis ma ei hakka siin sellel kauem peatuma. Tahan öelda ainult seda, et see pealekaebamise seadus, see anonüümne pealekaebamise seadus ei sobi kindlasti kokku meie riigi poliitilise kultuuri parandamisega. See seda eesmärki kindlasti ei täida. See on tegelikult ühiskondliku moraali laostamise seadus. 

Me kõik teame ja tunnetame ajaloos neid valusaid hetki, mida tähendab selline anonüümne pealekaebamine, milleni see võib ühiskondliku moraali viia. Eesti ühiskond ei ole küps sellise seaduse vastuvõtmiseks. Ma ei hakka siin hinnanguid andma erinevate lääneriikide valmisolekule seda direktiivi rakendada, küll aga pole Eesti ühiskond, arvestades meie ajalugu, kindlasti valmis sellise pealekaebamisseaduse vastuvõtmiseks ja sellise ühiskondliku kultuuri kehtestamiseks. 

Ja kõigest eelnevast tulenevalt on Isamaa fraktsioonil ettepanek selle eelnõu menetlemine katkestada, et me saaksime sellega tegeleda ja võib-olla ühel hetkel [jõuda] sellise eelnõuni, mis on vastuvõetav ka meie ühiskonnas. Aitäh! 

17:44 Aseesimees Jüri Ratas

Aitäh! Kõnesoove rohkem ei näe. Sulgen läbirääkimised. Asume läbi vaatama muudatusettepanekuid, mis on eelnõu kohta laekunud. Esimene muudatusettepanek on Isamaa fraktsioonilt, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Helir-Valdor Seeder, palun!

17:45 Helir-Valdor Seeder

Aitäh! Ma kohe ei oska reageerida, kuidas peaks seda kokkuseotud kobarmuudatusettepanekut hääletama, aga niisugusena, nagu ta on vormistatud, ja kasutades neid võimalusi, mis meile koalitsioon armuliselt on andnud, palun ma seda muudatusettepanekut hääletada.

17:45 Aseesimees Jüri Ratas

Selge. Alustame hääletamise ettevalmistamist.

Head ametikaaslased, panen hääletusele muudatusettepaneku nr 1, mille on esitanud Isamaa fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

17:47 Aseesimees Jüri Ratas

Tulemusega poolt 14, vastu 48, erapooletuid ei ole, ei leidnud ettepanek toetust. 

Muudatusettepaneku nr 2 on esitanud õiguskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Muudatusettepaneku nr 3 on esitanud õiguskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. (Helistab kella.) Muudatusettepaneku nr 4 on esitanud õiguskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Ma palun saalis vaikust! Aitäh! Muudatusettepaneku nr 5 on esitanud juhtivkomisjon. (Lehitseb pabereid.) Kes selle siis on esitanud? Ahah! Vabandage, minu süü oli. Muudatusettepaneku nr 5 on esitanud Ants Frosch, Kert Kingo, Helle-Moonika Helme, Evelin Poolamets, Mart Helme, Rene Kokk, Leo Kunnas, Alar Laneman, Martin Helme, Arvo Aller, Varro Vooglaid, Siim Pohlak, Rain Epler, Henn Põlluaas ja Jaak Valge, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Muudatusettepaneku nr 5 juures oleme. Helle-Moonika Helme, palun!

17:49 Helle-Moonika Helme

Aitäh! Kuna see pult on siin natukene selline kõva ja kange, ma üritasin vajutada …

17:49 Aseesimees Jüri Ratas

Mis sellel puldil viga on? Ei kuulnud.

17:49 Helle-Moonika Helme

No ma vajutasin, aga näed, ei läinud sisse see "Sõna".

17:49 Aseesimees Jüri Ratas

Hellemalt! Hellemalt peate vajutama!

17:49 Helle-Moonika Helme

Aga lõpuks tema sinna ilmus. Aga aitäh sõna andmast. Ma kasutan oma sõna siis niimoodi, et ma ütlen, et ma tahan … (Saalis on kõva sumin. Juhataja helistab kella.) Ma soovin, et seda muudatusettepanekut hääletataks, ja kui armuline istungi juhataja lubab, siis ma võtaks enne seda ka kümme minutit vaheaega.

17:50 Aseesimees Jüri Ratas

Kas te võtate või ei võta? (Helle-Moonika Helme noogutab.) Selge. Vaheaeg kümme minutit.

V a h e a e g

 

18:00 Esimees Lauri Hussar

Austatud Riigikogu, EKRE fraktsiooni palutud vaheaeg on lõppenud. Järgnevalt panen hääletusele muudatusettepaneku nr 5, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

18:00 Esimees Lauri Hussar

Ettepaneku poolt on 18 Riigikogu liiget, vastu 48. Ettepanek ei leidnud toetust.

Järgnevalt, head kolleegid, muudatusettepanek nr 6. Esitaja on õiguskomisjon ja juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 7, esitaja õiguskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Rohkem muudatusettepanekuid meil ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 257 teine lugemine lõpetada.

Aga, head kolleegid, istungi juhatajale on laekunud kolm avaldust: Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonilt, Eesti Keskerakonna fraktsioonilt ja Isamaa fraktsioonilt. Kõik nad on teinud ettepaneku Vabariigi Valitsuse algatatud tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu 257 teisel lugemisel katkestada. Head kolleegid, me asume selle hääletuse ettevalmistamise juurde.

Austatud Riigikogu, panen hääletusele Isamaa fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepaneku tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu 257 teisel lugemisel katkestada. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

18:05 Esimees Lauri Hussar

Ettepaneku poolt on 18, vastu 50 Riigikogu liiget, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust. Eelnõu 257 teine lugemine on lõpetatud.


4. 18:05

Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (332 SE) teine lugemine

18:05 Esimees Lauri Hussar

Järgnevalt tänane neljas päevakorrapunkt, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 332 teine lugemine. Palun ettekandeks siia Riigikogu kõnetooli põhiseaduskomisjoni esimehe Hendrik Johannes Terrase. Üks hetk, lugupeetud ettekandja.

Head kolleegid! (Helistab kella.) Saalis on lärm. Palun lubage ettekandjal ettekannet alustada. Hendrik Johannes Terras, palun!

18:05 Hendrik Johannes Terras

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Põhiseaduskomisjon arutas eelnõu enne teisele lugemisele saatmist kuuel istungil. Arutelud võib teemade poolest jagada tinglikult kaheks: esiteks, sanktsioonide riigisisese rakendamise küsimused, ning teiseks, eelnõuga seoses enim tähelepanu ja küsimusi tekitanud … (Heli puudub.)

Esimene komisjoni istung toimus 23. jaanuaril koos sanktsioone rakendavate asutustega, nagu Rahapesu Andmebüroo, Finantsinspektsioon, Eesti Pangaliit ja Välisministeerium. Arutati nimetatud asutuste ettepanekuid ning küsimusi seoses asutuste ülesannetega rahvusvaheliste sanktsioonide riigisisesel rakendamisel ja kohaldamisel. Selgitati, et rahvusvaheline sanktsioon ei ole karistus, ning täpsustati finantssanktsioonina kohaldatava rahastamise keelu olemust. Komisjoni istungil arutatust ja esitatud ettepanekutest tulenevalt otsustas põhiseaduskomisjon 30. aprilli istungil esitada muudatusettepanekud, mis on muudatusettepanekute loetelus numbriga 2, 3 ja 8.

Muudatusettepanekus nr 2 nähakse ette, et Välisministeerium, kes koordineerib rahvusvahelise sanktsiooni riigisisest rakendamist, teavitab rahvusvahelisi sanktsioone puudutavast infost lisaks ministeeriumitele ja pädevatele asutustele ka järelevalveasutust ehk Finantsinspektsiooni. Muudatusettepanekuga nr 3 jäetakse välja kohustus teavitada kauba sisse- ja väljaveo keelu rikkumisest ning [rikkumise] kahtlusest või ohust Rahapesu Andmebürood, kuna Rahapesu Andmebüroo ei ole valdkonnas, kus on kauba sisse- ja väljaveo piirangud, pädev asutus ja tal puudub selliste andmete kasutamise vajadus. Maksu- ja Tolliameti teavitamise kohustus jääb kehtima.

Muudatusettepanekuga nr 8 sätestatakse kuuekuuline üleminekuperiood infotehnoloogilisteks arendustöödeks, et saaks rakendada krediidiasutuste kohustust edastada Eesti väärtpaberite registrile väärtpaberikonto omaja kodakondsuse ja elamisloa andmeid.

18:08 Esimees Lauri Hussar

Vabandust, lugupeetud ettekandja! Head kolleegid, kui te tahate juttu rääkida, siis rääkige palun saalist väljaspool. Saalis palun [olla vaiksemalt], see saal on ette nähtud kuulamiseks. Kui te räägite liiga kõvasti, siis teised, kes soovivad ettekannet kuulata, ei kuule, mida on ettekandjal öelda. Tõepoolest, palun pidage sellisel juhul vestlust väljaspool saali. Aitäh! Lugupeetud ettekandja, jätkake.

18:08 Hendrik Johannes Terras

Aitäh! 20. veebruaril toimus põhiseaduskomisjoni avalik istung, kus me arutasime koos Eesti välispoliitika ekspertidega Välisministeeriumist, Välisluureametist ja Rahvusvahelisest Kaitseuuringute Keskusest ning Eesti riigi alalise esindajaga Euroopa Liidu juures välispoliitilisi küsimusi seoses [plaaniga] kasutada rahvusvaheliste sanktsioonide alusel külmutatud Venemaa varasid Ukrainale tekitatud sõjakahjude korvamiseks. Istungil anti välispoliitiline ülevaade Venemaa tegevusest, sanktsioonide mõjust ning Euroopa Liidus arutatavatest küsimustest. Eksperdid selgitasid, et suures plaanis on praegu kaks olulist valdkonda: karistamatus ning Venemaa külmutatud varade võimalik kasutamine. Viimane neist oli aasta aega tagasi nišiidee. Venemaal on rahvusvahelise õiguse kohaselt kohustus kahjud hüvitada. Kahjud on kolossaalselt suured ja on küsimus, kust need rahalised vahendid leida. Külmutatud varade kasutamine oleks ilmselt tagasipöördumatu samm, sest on vähetõenäoline, et Venemaa kahjud hüvitab.

Eesti on külmutatud varade kasutusele võtmise lahenduste leidmisel eestvedaja. See on keeruline küsimus ja õigusloome väljakutse, millele tuleb leida lahendusi ja neid välja pakkuda. Eestil on selles küsimuses õigusloomes teedrajav roll, kuid arvestades regulatsiooni keerukust, ei pruugi Eesti olla esimene, kes seda reaalselt rakendab, sest rakendamine eeldab rahvusvahelisi kokkuleppeid. Eesti on olnud teenäitaja juba mitmes Ukraina sõjaga seotud küsimuses. Ka Euroopa Liidus on Eesti eestvedamisel astutud nüüdseks paljusid selliseid samme, mida varem peeti võimatuks. Näiteks Euroopa Liidu sanktsioonide kehtestamise sammud on iseenesest olnud ka väga erandlikud.

Eesti ei ole külmutatud varade kasutamise küsimuses enam üksi. Euroopas on progress külmutatud varade kasutamise teemal olnud järkjärguline, kuna see on suur teema. Arutelud käivad Euroopa Liidu ja G7 raames taustatööna. Välisriikides käivad arutelud riigivarade üle. Sisulisemalt on selle teemaga tegelenud Kanada ja Suurbritannia. Poliitikud ei soovi võtta oma riigieelarvest vahendeid Venemaa tekitatud kahjude hüvitamiseks.

Venemaa ambitsioon on suurem kui Ukraina [vallutamine], see on julgeolekuarhitektuuri ümberkujundamine. Meile küll meeldiks, kui maailmas kehtiks õigus, mitte jõud, kuid Venemaa ei ole õigusriik. Eestile [kujutab] Venemaa eksistentsiaalset ohtu. Eesti on Venemaa [silmis] nii või naa vaenulik riik, olenemata Eesti käitumisest ja sellest eelnõust. Venemaa hinnangul on Eesti valinud, et on Ukraina poolel, relvastab Ukrainat, seega ei muuda see eelnõu pilti. Lääne varad Venemaal ei ole kaitstud. Venemaal tegutsemine on riskiga tegevus ja see ei sõltu sellest eelnõust. Venemaa töötab Eesti hirmutamise nimel, aga Eesti ei eristu selles mõttes teistest riikidest.

Sanktsioonid on üks vahend mõjutamaks Venemaa välispoliitikat. Sanktsioonide teema on Venemaale ja oligarhidele erakordselt häiriv. Venemaa ettevõtlus on võimueliidi käes, kes on külmutatud varade kasutamise pärast mures. Ekspertide hinnangul sellel finantsturgudele olulist mõju ei oleks, sest varade külmutamine on pretsedent. Euroopa ühtne lahendus ei teki iseenesest, keegi peab seda vedama ja ideedega välja tulema. Kui ühes riigis luuakse pretsedent, siis on teistel seejärel keeruline öelda, et seda ei ole võimalik teha. Euroopa Liidus pidi komisjon tegema ettepaneku, mida külmutatud varadega teha saab. Arutelude keskmes on Venemaa keskpanga varadelt teenitavad intressid ja kasumi paigutamine eraldi arvele. Samuti on küsimus, kuidas võtta need tulud kasutusele Ukraina ülesehitamisel.

5. märtsil toimus kolmas komisjoni istung Riigikohtu, Tallinna Halduskohtu, advokaadibüroo Lextal ning Justiits- ja Välisministeeriumi esindajate osavõtul. Fookus oli külmutatud varade kasutuselevõtu riigisisesel menetlusel. Kohtud leidsid, et võimude lahususe põhimõttest ja õigusemõistmise põhiolemusest lähtuvalt peaks rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamise otsuse tegemine ja selleks vajalike eelduste kindlakstegemine jääma täidesaatva riigivõimu ülesandeks. Põhjalik kohtulik kontroll saab olla tagatud tavapärases järelkontrollis huvitatud isiku kaebuse alusel. Välisministeerium selgitas ministeeriumi seisukohti eelnõu koostamisel ja nägi võimalust täiendada esitatud eelnõu regulatsiooni, et näha ette Välisministeeriumi poolt läbivaadatav haldusmenetlus koos kohtuliku järelkontrolliga.

Advokaadibüroo Lextal tegi ettepaneku näha lisaks avalikule enampakkumisele ette võimalus müüa kahjuhüvitise ettemaksuna kasutatud vara väljaspool enampakkumist täitemenetluse seadustikus sätestatud muul viisil või kohtutäituri kontrolli all. Erinevad võimalused võimaldaks arvestada konkreetse võõrandatava vara spetsiifikat ning muuta menetlus seeläbi kiiremaks ja efektiivsemaks.

Esitatud ettepanekute ja arutelude tulemusena otsustas põhiseaduskomisjon 30. aprilli istungil esitada muudatusettepaneku nr 6, millega jäetakse välja kohtult loa taotlemise regulatsioon ja asendatakse see Välisministeeriumi läbiviidava haldusmenetlusega ning kohtu järelkontrolliga. Samuti on arvestatud Lextali ettepanekuga.

7. märtsil pidas põhiseaduskomisjon teise avaliku istungi, kus osalesid väliseksperdid, kes rääkisid Venemaa külmutatud varade kasutuselevõtu mõjust Venemaale ning Venemaa oligarhide ja Kremli seostest. Kõik rahvusvahelised eksperdid tunnustasid Eestit eestvedamise ja eesliinil olemise eest. Eksperdid leidsid, et loov mõtlemine õiguslike mehhanismide osas on see, mida peaks praegu arendama. Eesti eeskuju näitab, et keerukat mehhanismi saab toimima panna. Väliseksperdid tõdesid, et Eesti ei peaks olema ainus eestvedaja, vaid siinkohal peaksid kollegiaalselt kaasa tulema ka teised riigid. Ent kui Eesti võtab oma regulatsiooni vastu, siis on suurem tõenäosus, et teised riigid tulevad kiiremini kaasa. Kui varem peeti külmutatud varade kasutamist võimatuks, siis nüüd on hakanud ka teised riigid külmutatud varade kasutamise ideega kaasa tulema. Avalikud sõnavõtud on selles küsimuses olnud nii Suurbritannias kui ka USA‑s. Ei ole õige, et Venemaa otsustab, millal ta kahjude eest maksab. Venemaal ei tohiks võimaldada kahju hüvitamist edasi lükata. Kõik riigid tohivad kasutusele võtta vastumeetmeid, et karistada ebaseaduslikku agressiooni. Vastumeetmed peavad olema ümberpööratavad ja proportsionaalsed. [Venemaa] varade kasutamine Ukrainas oleks õiguspärane ja proportsionaalne vastumeede.

Eksperdid kummutasid [väiteid] ohtudest ja vastuargumente, mida on rahvusvaheliselt tõstatatud, näiteks turgude ebastabiilsus, Euroopa muutumine ebasoodsaks asukohaks väliskapitalile ja et varade kasutamine õõnestaks eurot. Leiti, et tegelikult ei ole neile väidetele pakutud korralikke põhjendusi. USA dollari ja euro ebastabiilseks muutmine võtaks väga kaua aega ning lääs ei peaks autoritaarsete riikide raha hoidma. Eksperdid tõdesid, et ka peale varade külmutamist oleks turud stabiilsed ja näiteks ÜRO sanktsioone on kasutatud juba aastakümneid. Venemaa muutuks meetmete kehtestamisel pigem ebakindlaks, sest millistes riikides oleks Venemaal siis üldse võimalus veel oma vahendeid hoida.

Venemaal tegutsevatele Eesti ettevõtetele võib olla oht, aga see on niikuinii juba praegugi. Eksperdid eelistavad siiski riigi- ja eravarade regulatsioone ning möönsid eravarade kasutamise keerukust. Riigivarad kuuluvad riigile, kelle valitsus algatas sõja, aga eravara puhul on vaja tõendada seost agressiooniga. Märgiti, et võimalik on üksikisiku vastutus. Juba siis, kui varad külmutati, toimus vara äravõtmine, ja kui see oli lubatav ilma hüvitiseta, siis peaks seesama kehtima ka varade kasutamisel. Kui seda meedet ei kasutata, siis peaksid Eesti ja Euroopa maksumaksjad aitama kahjud hüvitada. Aga miks peaks kahju põhjustanud Venemaal olema rohkem õigust oma varale kui teistel maailma maksumaksjatel? Küsimus on, millise juriidilise mehhanismiga me vastutusele [võtmise] ellu viime.

Põhiseaduskomisjoni 12. märtsi istungil osalesid õiguseksperdid ja nii Justiits- kui ka Välisministeeriumi esindajad. Arutasime külmutatud varade kasutamise põhiseaduspärasuse küsimust, eelkõige selle vastavust omandipõhiõigusele. Istungil selgitati, et põhiseaduse § 32 kontekstis võib teatavatel asjaoludel õiglane hüvitis olla ka 0 [eurot] ehk teatud isikute tegusid arvestades võiks olla põhjendatud vara kasutamisel hüvitist mitte maksta. Tõdeti, et eelnõuga loodava mehhanismi puhul esineb omandiõiguse riive, kuid küsimus on, kuidas seda riivet põhiseaduses sätestatud õiguste ja kohustuste vahel balansseerida. Ühelt poolt on omandipõhiõigus, kuid teisalt riigi rahvusvahelisest õigusest tulenevad kohustused.

Põhiline, mis suunab põhiõigustesse sekkumise aktsepteeritavuse hindamist, on proportsionaalsuse põhimõte, mis ütleb, et tuleb kaaluda kasu, kahju ja eesmärgi tähtsuse ning tekitatava riive ulatust. Samamoodi tuleb kohaldada õiglase ja kohese hüvitise maksmise põhimõtet. Näiteks, põhiseaduse mõistes on karistusõiguses ette nähtud konfiskeerimise puhul tegemist omandi nõusolekuta võõrandamisega, kuid kõiki asjaolusid arvestades ei ole õigustatud maksta selles olukorras mingisugust hüvitist. Õiguseksperdid selgitasid, et kuna külmutatud vara ei saa majandustegevuses kasutada, siis sisuliselt selle väärtus langeb ning sõja lõpuks võib see muutuda väärtusetuks. Nõudeõiguse väärtpaber oleks seega Eesti poolt täiendav põhiõiguste riive [hüvitamise] garantii. Õiguspärasus on tagatud mitmekordse kohtuliku kontrolliga, kuivõrd sanktsiooni subjektidel, kelle vara kasutatakse, on olnud juba sanktsioonide nimekirja arvamisel ja vara külmutamisel võimalik seda kohtus vaidlustada.

Nõustuti kohtute hinnanguga, et halduskohtu eelneva loa taotlemine ei ole võimude lahususe põhimõttega kooskõlas. Selle kohta, nagu ma juba enne mainisin, esitas põhiseaduskomisjon muudatusettepaneku nr 6. Lisaks märgiti istungil, et Euroopa Liidus on mitmeid kohtulahendeid, milles on sanktsiooni subjektiks olemine ja varade külmutamine vaidlustatud. Seetõttu rõhutati, et eelnõu seisukohalt on kõige olulisem küsimus vara omaniku ja rahvusvahelise õiguse rikkumisega seotud tegevuse vahel seose leidmine. Räägiti ka Euroopa Liidus riigivarade ja teenitud intresside kasutamise võimalusest, mis erineb eelnõus esitatud eravarade kasutamise võimalusest.

Viimasele, 30. aprilli istungile olid kutsutud [eelnõu] algataja esindaja ning Välisministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad. Arvestades komisjoni istungitel tõstatatud ja arutatud küsimusi ning külmutatud varade kahjuhüvitise ettemaksuna kasutamise regulatsiooni uudsust, andis Välisministeerium komisjonile ülevaate täiendavatest selgitustest rahvusvahelise õiguse, Euroopa Liidu õigusaktides lubatud erandite ja sellest tulenevalt nõudeõiguse põhiseaduspärasuse kohta. Välisministeerium rõhutas, et eelnõuga ettenähtav meede külmutatud varade kasutamiseks kahjuhüvitise ettemaksuna on seotud rahvusvahelise õigusega ja põhiseaduse kohaselt on rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtted ja normid Eesti õigussüsteemi lahutamatu osa.

Venemaa agressioon Ukraina vastu rikub kaasaegset rahvusvahelist õigust. Eelkõige rikub see ühte keskset normi, relvastatud jõu kasutamise keeldu, mis kehtib kõigile riikidele. Selle keelu rikkumise korral võib vastutust nõuda iga riik, mitte ainult agressiooni otsene ohver. Eelnõuga loodav mehhanism peaks aitama kaasa sõja lõpetamisele, nähes ette vastutuse nendele isikutele, kes on otseselt või kaudselt seotud agressiooni läbiviimisega või on selle riigi valitsusega selliselt seotud, et nad aitavad agressioonile kaasa.

Riigi ja isikute vaheliste suhete hindamiseks ei kehtesta rahvusvaheline õigus objektiivseid kriteeriume. Riigi poliitikat viivad ellu isikud ning isikud, kes agressioonile kaasa aitavad, peavad vastutama. Eelnõus pakutud mehhanism annab võimaluse rakendada vastutust isikutele, kes on tõendatult seotud rahvusvahelise õiguse rikkumisega või sellele kaasaaitamisega. Seos Euroopa Liidu õigusega seisneb selles, et vara, mida kasutatakse kahjuhüvitise ettemaksuna, on eelnevalt külmutatud Euroopa Liidu piirava meetme alusel, ning selleks, et seda kasutada, tuleb see esmalt piirava meetme alt vabastada. Selleks näeb Euroopa Liidu õigus ette erandi, mille kohaselt on külmutatud vara võimalik vabastada eeldusel, et riigisisene õigus näeb ette võimaluse see vara avalikes huvides võõrandada. Seda erandit saab kasutada ainult siis, kui toimub sundvõõrandamine, ja selle eest nähakse ette hüvitis, mis külmutatakse seni, kuni Euroopa Liidu kehtestatud piirangud vara külmutamise kohta on lõpetatud. Kuna kasutatakse ainult külmutatud varasid, siis on vara omanikule juba kehtestatud omandiõiguse piirangud, [mis piiravad] vara vaba kasutamist ja käsutamist. Kui see vara Euroopa Liidu erandi alusel vabastatakse ja vara omanikule makstakse hüvitist, siis ei saa vara sundvõõrandamisel teha hüvitist omanikule koheselt kättesaadavaks, sest see töötaks vastu põhimõttele, et vara on külmutatud ning selle kasutamine on piiratud. Vastasel juhul annaks see omanikule vabaduse oma [vara] eest saadud hüvitist kasutada. Kohese hüvitise nõue ei saa külmutatud vara sundvõõrandamise puhul toimida sellisena, et hüvitis koheselt välja makstakse. Külmutatud varade kahjuhüvitise ettemaksuna kasutamise eelduseks on see, et Eesti riik on sõlminud vastavad kokkulepped kahjustatud riigiga ja on kokku lepitud, kuidas nõudeõigust pärast realiseerida.

30. aprilli istungil tutvustas komisjon ka Nasdaqi Eesti filiaali esitatud ettepaneku kohaselt täpsustatud sätet. See näeb krediidiasutustele ette kohustuse edastada Eesti väärtpaberite registrile andmed, mis on vajalikud rahvusvahelise sanktsiooni rakendamiseks. Eelnõu algse sõnastuse järgi ei olnud piisavalt selge, kas võib esitada ka rohkem kui ühe kodakondsuse andmed ja ka elamisloa andmed. Komisjon nõustus ettepanekuga ning otsustas esitada selle kohta muudatusettepaneku nr 5. Lisaks otsustas komisjon Välisministeeriumi ettepaneku põhjal esitada muudatusettepaneku nr 7, millega täpsustatakse Rahapesu Andmebüroole esitatavates aruannetes küsitavate andmete üldist koosseisu ja aruande esitamise sagedust. Muudatusettepanek nr 1 on tehniline, kuivõrd rahvusvaheliste sanktsioonide puhul eristatakse sanktsiooni rakendajaid ja kohaldajaid.

30. aprilli istungile olid kutsutud kõik muudatusettepanekute esitajad oma ettepanekuid selgitama. EKRE fraktsiooni kuuluvad Riigikogu liikmete grupid esitasid eelnõu kohta kokku 200 muudatusettepanekut. Iga kahene liikmegrupp esitas 20 muudatusettepanekut. Istungil osalesid Ants Frosch ja Jaak Valge, keda EKRE fraktsioon oli volitanud kõiki muudatusettepanekuid tutvustama. Kõik muudatusettepanekud puudutavad eelnõu sätet, mille kohaselt koostab ja avaldab Rahapesu Andmebüroo vähemalt üks kord aastas koondülevaate finantssanktsioonide rakendamisest Eestis. Iga muudatusettepanekuga suurendatakse koondülevaate koostamise ja avaldamise tihedust alates 3 korrast kuni 202 korrani aastas. Kõikide muudatusettepanekute selgituseks on märgitud ainult üks lause: koondülevaate esitamise kohustus muudetakse tihedamaks.

Põhiseaduskomisjon leidis, et kõigi nende muudatusettepanekute eesmärk on takistada eelnõu seadusena vastuvõtmist või venitada menetlust selliselt, et eelnõu vastuvõtmiseks kuluks ebaproportsionaalselt palju aega. Komisjon leidis, et neid 200 muudatusettepanekut tuleb pidada obstruktsiooni eesmärgil esitatuks, lähtudes nende esitamise laadist – ühe ja sama sätte muutmine üksteist välistaval moel – ja arvust. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium on oma viimatistes lahendites pidanud selliseid muudatusettepanekuid ebasiiraks ja selgelt obstruktsiooniliseks. [Näiteks,] kolleegiumi hinnangul olid sajad alternatiivsed muudatusettepanekud eelnõus nimetatud rahasumma muutmiseks – [summad] erinesid üksteisest vaid mõne euro võrra – kantud eesmärgist halvata Riigikogu töö ja valitsuse algatatud eelnõude menetlemine. Ka leidis kolleegium, et sellest annavad tunnistust nii vaidlusaluste muudatust[ettepanekute] hulk kui ka ebasiiras sisu. Kolleegium pidas tulenevalt muudatusettepanekute suurest arvust ja üksteist välistavast iseloomust selgelt obstruktsioonile viitavaks ka 200 muudatusettepanekut, mille sisu oli sätte muutmine selliselt: pakuti välja ajavahemikke 6 tööpäevast 205 tööpäevani, mille jooksul tuleks lugeda juriidilistele isikutele kättetoimetatuks talle e‑maksuameti kaudu edastatud dokument.

Komisjon leidis, et selliseid üksteist välistavaid ebasiiraid muudatusettepanekuid ei ole mõistlik hääletada eraldi ei komisjonis ega täiskogus, kuna see ei aitaks kaasa eelnõu paremaks muutmisele ega annaks midagi juurde parlamentaarsele debatile, vaid kulutaks komisjoni ja täiskogu aega ning raskendaks ülemääraselt eelnõu seadusena vastuvõtmist. Komisjon leidis, et sellest tulenevalt on põhjendatud siduda need muudatusettepanekud kokku üheks muudatusettepanekuks. Muudatusettepanekute loetelus on see muudatusettepanek nr 4. 

Seda seisukohta on väljendanud Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium oma 18.04.2024 otsuses, öeldes, et kui obstruktsioon seisneb muudatusettepanekute ohtras esitamises, saab juhtivkomisjon seaduseelnõu tavamenetluses ühendada muudatusettepanekud eelnõu teiseks lugemiseks selliselt, et ka täiskogus hääletatakse nende üle kogumis. Samas otsuses märgitakse, et Riigikohus on leidnud, et parlamendi menetlusreeglitest kõrvalekaldumine ei pruugi obstruktsiooni olukorras olla õigusvastane, kui seda õigustab Riigikogu töövõime tagamise ja obstruktsioonis mitteosalevate Riigikogu liikmete õiguste kaitsmise ülekaalukas eesmärk. Riigikogu liikmed, kes toetavad mõnda üheks kokku seotud muudatusettepanekutest, saavad hääletada seotud muudatusettepaneku poolt, ning kui muudatusettepanek saab poolthäälte enamuse, siis see viib eelnõu teise lugemise katkestamiseni. Kui Riigikogu enamus hääletab seotud muudatusettepaneku vastu, annab täiskogu sellega toetuse komisjoni otsusele ja ühtlasi otsustab seotud muudatusettepanekuid in corpore mitte toetada.

Palun lisaaega.

18:15 Esimees Lauri Hussar

Kui palju lisaaega te soovite? 

18:25 Hendrik Johannes Terras

Kaks minutit.

18:25 Esimees Lauri Hussar

No ma annan kolm minutit lisaaega, siis mahume raamidesse. Palun!

18:25 Hendrik Johannes Terras

Eelnõu kohta esitatud 211 välistava muudatusettepaneku üheks liitmine ei kahjusta muudatusettepanekute esitajate õigusi, sest muudatusettepanekute esitajatele anti võimalus kõiki muudatusettepanekuid juhtivkomisjonis tutvustada. Samuti saavad muudatusettepanekute esitajad tutvustada oma arvamust eelnõu teise lugemise käigus küsimusi esitades ja läbirääkimistel sõna võttes. Komisjon toetas nende muudatusettepanekute sidumist üheks muudatusettepanekuks. Komisjoni [seisukoht on] jätta muudatusettepanek arvestamata.

Komisjoni istungil protestisid EKRE fraktsiooni liikmed muudatusettepanekute sidumise vastu, öeldes, et esitatud ettepanekud ei ole ebasiirad, vaid on tehtud siiralt obstruktsiooni eesmärgil, ja obstruktsiooni tehakse parlamentarismi jõustamise eesmärgil, selleks et koalitsiooni- ja opositsioonisaadikutel oleks võimalik eelnõu paremaks tegemiseks omavahel läbi rääkida. Komisjon tegi ettepaneku eelnõu teine lugemine lõpetada. Aitäh!

18:26 Esimees Lauri Hussar

Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Teile on ka küsimusi. Henn Põlluaas, palun!

18:26 Henn Põlluaas

Aitäh, hea eesistuja! Hea ettekandja! Te ütlesite, et üha rohkem riike võtab Eestist eeskuju. Palun nimetage mulle Euroopa Liidust, Euroopast või tervest maailmast kas või üksainus riik, kes oleks leidnud ja kinnitanud, et Eestis välja mõeldud ja kasutusele võetud skeem on õiguslikult pädev ja et nemad võtavad selle kasutusele.

18:26 Hendrik Johannes Terras

Aitäh selle küsimuse eest, hea kolleeg! Kuna me ei ole seda seadust veel vastu võtnud – nagu te teate, esimese ja teise lugemise vahel on esitatud täisteksti kohta mitu muudatusettepanekut –, siis ei ole keegi hakanud seda veel otseselt rakendama või [sellist seadust] enda riigis looma, kuid selle vastu on tuntud huvi. Juhul, kui see võetakse vastu ja on võimalik see tõlkida näiteks inglise keelde, sooviksid mitmed riigid seda näha.

18:27 Esimees Lauri Hussar

Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised ja palun siia Riigikogu kõnetooli kolleeg Anti Allase. Palun!

18:27 Anti Allas

Austatud eesistuja! Head kolleegid! Kuna põhiseaduskomisjoni esimees andis väga hea ülevaate, siis püüan seda eelnõu selgitada sellest vaatest, kuidas see sisuliselt tundub ja kuidas me võiksime sellele läheneda.

Keeruline aeg vajab keerulisi meetmeid – kuidas teisiti seda eelnõu kokku võtta? Me oleme Euroopas, kuid eriti siin Eestis väga keerulises olukorras. Meie naaber on juba rohkem kui kaks aastat kõiki sõjapidamise reegleid rikkudes tampinud sodiks oma teist naabrit Ukrainat. Mitte miski ei saa talle takistuseks. Rünnatakse sihilikult kriitiliselt tähtsat tehnilist taristut, eluhooneid, koole ja haiglaid. Me näeme seda ja vaba maailmana peame reageerima, sest muidu võime olla ise järgmised.

Me anname koos liitlastega ukrainlastele juba täna eri liiki abi, sealhulgas relvi, et nad saaksid ennast kaitsta. Ja see ei maksa vähe. Teeme seda olukorras, kus majanduses ei ole kõige paremad ajad. Majandust on laastanud üks kriis teise järel, sealhulgas on tugeva jälje jätnud sõda ja sellele eelnevalt Venemaa teadlikult tekitatud energiakriis. Seda kõike teeme olukorras, kus eelarves haigutab auk ja me peame karmilt kärpima või leidma lisatuluallikaid, et oma riigi hädapäraseid vajadusi katta. Selles situatsioonis tundub eetiliselt täiesti põhjendatud tagada agressorriigi varaline vastutus rahvusvahelise õiguse kõige raskemate rikkumistega tekitatud kahju eest.

Seetõttu antaksegi eelnõuga võimalus kasutada Eesti jurisdiktsiooni all olevat rahvusvahelise sanktsiooni subjekti vara, konkreetsel juhul Venemaa isikute vara, rahvusvahelise õiguse vastaselt tekitatud kahjude hüvitamise ettemaksuna, kui õigusvastaselt kahju tekitanud riik ei hüvita seda kahju kannatanud riigile ning isiku seos riigi õigusvastaste tegudega on piisavalt tõendatud. Siinjuures tuleb rõhutada, et see vara on nii või naa sanktsioneeritud olekus ja selle omanikul pole võimalik seda kasutada ega käsutada.

Küsimusele, kas meie peame olema esimesed, kes sellega algust teevad, saab vaid vastata, et alati peab keegi olema esimene, suunanäitaja. Aga kindlasti on vaja, et teised, eriti meist suuremad riigid, samuti kaasa tuleksid. Meie riigi huvi, et selle sõja võidaks Ukraina ja ta agressori oma maalt välja ajaks, on üks suuremaid, [see on] eksistentsiaalne. Ka sõjakahjud peab korvama nende tekitaja.

Kokkuvõtteks. Sotsiaaldemokraatlik Erakond toetab põhimõtet, et kes teeb, see peab ka vastutama. Agressorriigil ja selle toetajatel on võimalik iga kell kõikide seaduste vastane ja igasuguseid humanitaarseid printsiipe eirav tegevus lõpetada ja siis ka oma vara tagasi saada. Loomulikult peab kahjud korvama nende põhjustaja. See ei saa olla mitte keegi teine. Aitäh! 

18:31 Esimees Lauri Hussar

Suur tänu, hea kolleeg! Järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli Kalev Stoicescu.

18:31 Kalev Stoicescu

Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Austatud kolleegid! Seaduseelnõu 332 on oluline nii sise‑ kui ka välispoliitiliselt. See on Eesti panus Venemaa agressiooni peatamiseks, mille nimel pingutab kogu vaba ja demokraatlik maailm. Eesmärk on Venemaa majanduse nõrgestamine, kuni Moskva sõjamasin praktiliselt peatub. Teiste sõnadega, see on rahvusvaheline jõupingutus Venemaa viimiseks sellisesse konditsiooni, mis ei võimalda agressiooni ehk vallutussõda jätkata.

Põhiseaduskomisjoni esimees tõi kenasti välja nii riigisisesed sanktsioonide rakendamisega seotud küsimused kui ka regulatsiooni, mis puudutab küll Eesti seadusandlust, kuid millel on pigem rahvusvaheline kõla. Ehk siis [räägime] Venemaa külmutatud varade kasutamisest ettemaksuna Ukrainale tekitatud sõjakahjude korvamiseks.

Iseenesest sooviksime näha, et läänemaailma, sealhulgas Eesti majanduslik tegevus Venemaaga järjest väheneks, kuni jõuab miinimumini. Mida varem see juhtub, seda parem, muidugi. Teisalt kuuleme Eesti ettevõtjatelt, kes tegutsevad jätkuvalt Venemaal – loomulikult mitte sanktsioonirežiimi rikkudes –, et palun kehtestage uusi, laiemaid ja tõhusamaid sanktsioone. Tõsi, majandustegevus, mis ei ole keelatud, on lubatud, sealhulgas Venemaa ja Valgevenega. Seega, meil ja ka liitlastel peab olema poliitilist tahet, et selles suunas edasi liikuda. Eesti on järjepidevalt andnud liitlastele head eeskuju nii Ukraina abistamisel kui ka Venemaa vastutusele võtmisel.

Oluline küsimus on kehtestatud sanktsioonide riigisisene rakendamine, mis peab olema ühtviisi selge riigile, ettevõtjatele ning teistele isikutele. See ongi seaduseelnõu 332 üks peamisi eesmärke. See on tähtis ka selles mõttes, et see ei puuduta mitte ainult juba kehtestatud, vaid ka tulevikus Venemaale kehtestatavaid karistusmeetmeid ja nendest kinnipidamist. Vaevalt et Venemaa muutub lähitulevikus korraga normaalseks riigiks – seda ta pole ju kunagi olnud –, mistõttu on sanktsioonide nimekirja pikenemine ülimalt tõenäoline. 

Mis puudutab Venemaa külmutatud varade kasutusele võtmist, siis Välisministeerium konsulteeris põhjalikult kohtute, advokaadibüroode, ekspertide ja teiste asjast huvitatutega, tagamaks, et täitevvõim tegutseb antud kontekstis igati seaduste raames. Algusest peale oli selge, et kui on poliitilist tahet, leidub ka seaduslik viis, kuidas panna Venemaa Ukrainale tekitatud tohutu kahju eest materiaalselt vastutama. On ju selge, et Venemaa ei maksa ise vabatahtlikult ühtegi senti oma kuritegude korvamiseks, kuid ta peab ühel või teisel viisil vastutama. Ta ei tohi vastutusest pääseda ka sõjakuritegude puhul.

Eestis on Venemaa külmutatud varasid kümnete miljonite eurode eest, mis on mõistagi väike summa võrreldes kogu Euroopa Liidus külmutatud varadega või isegi nende toodetud intressidega, mille Euroopa Liit on juba otsustanud kasutusele võtta. Kuid Eesti on jällegi jäämurdja ja teerajaja, kes näitab oma liitlastele tahet ja viisi, kuidas selles küsimuses edasi minna. Head kolleegid, palun hääletada eelnõu vastuvõtmise poolt. Aitäh!

18:35 Esimees Lauri Hussar

Suur tänu! Järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli Urmas Reinsalu. Palun!

18:36 Urmas Reinsalu

Lugupeetud rahvaesindus! Isamaa fraktsioon toetab selle eelnõu venitusteta jõustamist. Nagu kilpkonn on sellega liigutud. Ma ei tea, mis on olnud selle loiu tempo põhjus.

Siin küsiti eelnevalt ettekandjalt, kas teistes riikides on sellist praktikat. On küll praktikat. Mõtleme Ameerika kohtute otsustele Vene oligarhide vara kohta. Vaatame ka Kanada kohtuotsuseid Abramovitši vara kohta – see [juhtum] oli juba 2022. aastal, sõja esimesel aastal, ja see tegelikult inspireeris ka Eesti valitsust. Juba eelmise valitsuse ajal 2023. aasta alul sai põhimõtteline õigusskeem [loodud] ja valitsuse otsus selle eelnõu esitamise kohta vastu võetud. Ma olen korduvalt kutsunud valitsust üles sellega tempokamalt tegelema, saades suurepäraselt aru, et küsimus ei ole eraldivõetuna nendes vahendites, mis on Eesti Vabariigi territooriumil, vaid loomulikult pretsedendi loomises ja teatud õigusraami pakkumises teistele Euroopa riikidele, selleks et jõuda selles küsimuses pädeva rahvusvahelise leppeni. Põhituum peitub ikkagi Euroopa Liidu õiguskorras ja loomulikult – vaadates Vene riigi vahendeid – ennekõike selles, kuidas Belgia territooriumil või Belgia siseriikliku õiguskorra kaudu oleks võimalik lõviosa nendest vahenditest saada Ukraina toetamiseks agressori juriidilise staatuse alt nende kasutamise ajaks välja.

Nii et me loodame, et õnnestub seda [seadust] venitusteta rakendada ja et Eestil õnnestub selle jõustunud seaduse kohta venitusteta rahvusvaheliselt teavitustööd teha. On suur tõenäosus, et see läbib ka testimise nende isikute, oligarhide poolt, kelle vahendeid selle seaduse alusel hakatakse kasutusele võtma, ka Eesti õiguskorras. Siin ei ole midagi karta, sest vastav pretsedent luuakse kas põhiseaduse järelevalve kaudu, kohtu kaudu või konkreetse rakendamise otsuse kaudu. Selles ei ole midagi haruldast.

Ma kutsun valitsust üles tegelema ka rahvuslike sanktsioonidega, mis puudutavad jätkuvat massiivset Vene äri. Valitsus ei ole minu informatsiooni alusel esitanud teistele piiririikidele ametlikke ettepanekuid, et siin seda tegevust piirata, ja see on kahtlemata kahetsusväärne. 14. sanktsioonipaketti jõuavad need küsimused kindlasti piiratumana ja seda enam lasub meil ikkagi rahvuslik kohustus oma territooriumil meiega piirnevate riikidega koostööd tehes [piirata] massiivset Venemaa äri, mis siin toimub. Härra Ossinovski pereliikmete – tervitused! – annetused Eesti 200‑le ja sotsidele, mida peaminister on esile tõstnud, ning peaministri enda pereäri raamistavad seda siin poliitilises keskkonnas. Aga tegelikult on summad muidugi suured ja ulatuvad sadadesse miljonitesse, [nendega] toetatakse Vene sõjamasinat. 90% mangaanimaagist, mida kasutakse Venemaa sõjatööstuses, [liigub] praegu Eesti ja Läti sadamate kaudu.

Me oleme küll teinud ettepaneku selle kehtestamiseks Euroopa Liidu sanktsioonipaketi [osana], mis seni ei ole jõustunud, aga ma arvan, et igal juhul on enne seda kasulik ja asjakohane kaaluda ka rahvuslike sanktsioonide kehtestamist. Seda enam, et Läti välisministeerium pöördus selle ettepanekuga juba tükk aega tagasi Eesti Välisministeeriumi poole, aga Eesti Vabariigi valitsuselt ei ole tulnud nii-öelda möönvat initsiatiivi.

Nii et majandus‑ ja rahaküsimustes peame me agressorriigi nõrgestamisega tegelema kõikidel [tasanditel]. Meil ei ole mingit vabandust ei oma julgeoleku ega ka inimliku moraali perspektiivis. Aitäh!

18:40 Esimees Lauri Hussar

Suur tänu! Järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli Marko Mihkelsoni. Palun!

18:41 Marko Mihkelson

Lugupeetud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Reformierakond toetab antud eelnõu teise lugemise lõpetamist ning ka võimalikult kiiresti, ilma venitusteta selle vastuvõtmist kolmandal lugemisel ja seaduseks muutmist. Sest tõepoolest, nii nagu siit puldist on juba korduvalt öeldud, tegemist on väga olulise pretsedendiga mitte ainult meie siseriiklikus õigusloomes, vaid sellel on vaieldamatult ka rahvusvaheline kaal.

Kui me mõtleme sellele, et sõda Ukrainas ja Venemaa käitumine rahvusvahelise õiguse põhiprintsiipide rikkujana ei saanud algust mitte 2022. aastal, vaid juba 2014. aasta veebruaris, siis, ütleme niiviisi, meie kui läänemaailma reaktsioon on olnud ikkagi väga-väga aeglane. Ja seetõttu need meetmed, mis nüüd rakenduvad ja on viimase paari aasta sees rakendunud, muu hulgas paljuski Eesti ja meiega sarnaselt mõtlevate riikide eestvedamisel, on kindlasti olulised sammud selleks, et aidata kaasa Vene agressiooni tagasipööramisele ja Vene agressiooni võimalikult kulukaks muutmisele ning et loomulikult tekitada olukord, mida käsitleb ka see [rahvusvahelise] sanktsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu, et kasutada külmutatud varasid Ukraina ülesehitamiseks. Nagu me kuulsime tänastest uudistest, Belgias on võetud vastu otsus, et varadelt teenitud intresse saab kasutada mitte ainult Ukraina majanduslikuks toetamiseks, vaid ka relvaabi [andmiseks]. See on väga-väga põhimõtteline otsus, mis täna Brüsselist meieni jõudis.

Tõesti, kolleeg Põlluaas küsis ettekandjalt, kui palju on antud teemale meie erinevates partner- ja liitlasriikides tähelepanu pööratud või milliseid samme on astutud. Ka mul on olnud rahvusvaheliste kontaktide käigus sel teemal päris mitmeid vestlusi, kus on tuntud väga suurt huvi selle regulatsiooni vastu, mida Eestis on välja töötatud ja mida me antud seaduseelnõu menetluse kaudu siseriiklikus õiguses rakendame.

Ma olen veendunud, et näiteks Tšehhi Vabariik ja mitmed teised riigid järgivad meie eeskuju. Eri riikides on erinevad menetlusprotseduurid, aga ma usun, et see samm on kindlasti üks väga oluline verstapost Venemaa külmutatud varade reaalsel kasutusele võtmisel. Ma tahaks veel eraldi tänada neid, kes selle eelnõu koostamisel väga palju tööd tegid, aga on teinud tööd ka rahvusvaheliselt, eeskätt Välisministeeriumi asekantslerit Erki Kodarit ja tema meeskonda. See on olnud väga keeruline protsess, loodetavasti jõuab see varsti siin saalis väga positiivse tulemuseni. Aitäh!

18:45 Esimees Lauri Hussar

Suur tänu! Järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli kolleeg Henn Põlluaasa. Palun!

18:45 Henn Põlluaas

Austatud esimees! Head kolleegid! Venemaa on agressorriik, kes ei austa teiste rahvaste enesemääramisõigust ega rahvusvahelist õigust. Kremli eesmärk on taastada vägivallaga enda kunagised piirid, mis kehtestati samamoodi vägivallaga, ning ta peab selleks Ukraina vastu ebainimlikku terrorisõda. Mitte keegi ei tea, millal ta võib tulla meie ja teiste naabrite kallale. Venemaa tuleb peatada ja talt tuleb võtta igasugune soov anastada teisi riike ja rahvaid. Venemaa ja oligarhid, kes toetavad sõda ning hoiavad oma vara lääne pankades, peavad mõistma, et agressioonile järgneb karistus, sealhulgas finantsiline. See on vaieldamatu. Inimsusvastastele ja sõjakuritegudele ei ole õigustust ega andestust.

Euroopa riigid tegid juba Ukraina sõja alguses Euroopa Komisjonile ülesandeks töötada välja õiguslik skeem, mis aitaks kasutada Venemaa külmutatud varasid Ukraina abistamiseks ja ülesehitamiseks. Euroopa Liidu Nõukogu kiitis heaks regulatsiooni, mis sillutab teed Vene külmutatud varade miljarditesse eurodesse ulatuvate intressitulude kasutamiseks Ukraina heaks. USA ja Belgia on otsustanud need juba kasutusele võtta. Läänes on külmutatud 260 miljardi euro väärtuses Vene keskpanga varasid. Euroopa Liidus on külmutatud umbes 200 miljardi euro väärtuses ja Eestis 35 miljoni euro väärtuses [varasid].

Arutuse all on kõikide külmutatud varade konfiskeerimine. Samas ollakse Euroopas mures, et selline käik kahjustab euro usaldusväärsust teiste keskpankade silmis. Eriti kardetakse, et Vene varade konfiskeerimine annab Hiinale ja Saudi Araabiale signaali, et eurodes vara hoidmine pole turvaline. Euroopa Keskpanga sõnul riskiks Euroopa Liidu liikmesriigid euro õiguslike ja majanduslike alustalade õõnestamisega. Keskpank soovitas riikidel mitte võtta antud otsust vastu üksi, vaid tegutseda koos laia rahvusvahelise koalitsiooniga. Eesti millegipärast tegutseb omapäi.

USA ettepanekule Vene varad täielikult konfiskeerida – G7 liikmetest toetavad seda Suurbritannia, Jaapan ja Kanada – on Euroopas vastu Saksamaa, Itaalia ja Prantsusmaa. Viimased on mures just Euroopa Keskpanga väljatoodu ja selle pärast, et see võib põhjustada vastumeetmeid Venemaalt. Eesti valitsus ei karda hunti ja hüppab üksinda dzotile nagu Matrossov.

Eesti on välisminister Tsahkna eestvedamisel leiutanud omapärase skeemi, mis Kaja Kallase sõnul käib lihtsustatult nii. Ukraina dokumenteerib kahjud, mida agressor Venemaa neile tekitab. Meie käes on vara, mis on ära hinnatud, me anname selle Ukrainale ja hiljem saab Venemaa Ukrainaga tasaarveldada. Teisisõnu, meie võtame Ivanilt raha ära, anname Volodõmõrile ja ütleme Ivanile, et küsigu ta oma raha tagasi Vladimirilt. See võib olla küll õilis, ma ei vaidle vastu, kuid see on veidi lapsik, sest mitte mingit konfiskeeritud raha tasaarveldamist Venemaa ja Ukraina vahel ei tule, sest see, kes raha ära võtab, on ju Eesti.

Me oleme Euroopa Liidu riikidest ainuke, kellel selline seadus parlamendis arutelul on. On ainuõige ja vajalik, et me teeksime seda Euroopas ühiselt Euroopa Liidu õiguse tasemel ja raamides. Täna sellist üksmeelt ega lahendust aga ei ole. Isegi meie naabrid Läti, Leedu ja Poola, kes on kõik suured Ukraina toetajad, ei kavatse sellist skeemi kasutada, kuigi Eesti on seda juba pikemat aega laiemalt tutvustanud ja propageerinud. Miks? Sest Eesti valitsuse kava ei ole juriidiliselt pädev. Rahvusvahelise õiguse järgi on omand puutumatu, igal juhul vastutab selle eest äravõtja ehk siis Eesti. Ka meie põhiseaduse järgi on omand puutumatu. Nagu me oleme aga korduvalt näinud, põhiseadus valetajate valitsust ei sega.

18:50 Esimees Lauri Hussar

Kas soovite lisaaega?

18:50 Henn Põlluaas

Palun lisaaega, jah, kolm minutit.

18:50 Esimees Lauri Hussar

Kolm minutit lisaaega, palun!

18:50 Henn Põlluaas

Nagu öeldud, mitte ükski teine riik ega organisatsioon ei ole Eesti skeemi heaks kiitnud ega seda kasutusele võtnud. Kõik, sealhulgas USA, Euroopa riigid, Euroopa Liit, G7 ja nii edasi, leiavad, et küsimus on märksa keerulisem, kuigi kõik on loomulikult ühel meelel, et Venemaa peab Ukraina sõjas tekitatud purustuste eest vastutama nii moraalselt kui ka rahaliselt. Töö pädeva meetme väljatöötamiseks jätkub, täna seda kahjuks veel ei ole.

Lauri Mälksoo on hoiatanud, et selline Vene külmutatud varade äravõtmise skeem võib Eestile kalliks maksma minna. Ei saa välistada, et inimõiguste kohus leiab, et meil tuleb hakata hoopis neile, kelle vara me ära võtame, kompensatsiooni maksma. Selles mõttes on see meile ja meie maksumaksjatele suurte rahaliste tagajärgedega otsus. Mälksoo sõnul peame me ette kujutama, milliseks kujuneb taoline vaidlus näiteks seitsme aasta pärast, millised on Eesti argumendid, kas me võidaksime või kaotaksime selle vaidluse. Tõenäoliselt kaotaksime. Taolise otsuse tegemise vastu [käib] rahvusvahelise tavaõiguse oluline põhimõte, mida nimetatakse riigi immuniteediks. See tähendab, et kui riigid hoiavad vara teistes riikides, siis niisama seda ära võtta ei saa, sellele järgneksid teise riigi vastumeetmed. Venemaa on selgelt öelnud, et kui neilt hakatakse varasid ära võtma, vastavad nad omapoolsete sammudega. Oleks naiivne arvata, et Eestile sellisest hurraa-aktivismist mingeid tõsisemaid tagajärgi ei tulene.

Loomulikult me peame selle teemaga tegelema, selles ei ole kahtlustki, ja miks mitte, [võime] olla ka initsiatiivgrupis. Aga selge on see, et Eesti peab neis asjades koordineerima oma otsuseid ülejäänud riikidega. Üksinda dzotile hüpata ja tekitada olukord, et me peame enda eelarvest hakkama konfiskeeritud ja Ukrainale antud Vene varade eest tagasi maksma, on põhjendamatu. Arvestades protsessi kulusid ja erinevaid kompensatsioone, mida me peaksime maksma, tuleks märksa odavam anda Ukrainale lihtsalt otse 35 miljonit eurot. Seda enam, et valitsus kohustub varsti sõlmitava julgeolekulepinguga niigi Ukrainale maksma lausa 100 miljonit eurot aastas.

Kokku võttes, Eesti ei saa olla maailma ainuke riik, kes end mõtlematust aktivismist ajendatuna üksinda Kremli tule alla seab. Eesti peab lahendama probleemi koostöös teiste riikidega ja leidma nendega ühiselt pädeva süsteemi, kuidas panna Venemaa vastutama terrorisõjas tekitatud kahjude eest ning kasutada Vene külmutatud varasid Ukraina abistamiseks ja ülesehitamiseks. Leiame, et kõnealuse toore, juriidiliselt ebapädeva ja ebakompetentse skeemiga edasi minna ei saa. Töötame edasi koos teiste riikidega. Seetõttu annan EKRE fraktsiooni nimel üle ettepaneku katkestada eelnõu 332 teine lugemine. Aitäh!

18:53 Esimees Lauri Hussar

Suur tänu! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Asume muudatusettepanekute läbivaatamise juurde. Eelnõu 332 kohta esitatud muudatusettepanekute arv on kaheksa. Muudatusettepaneku nr 1 esitaja on põhiseaduskomisjon ja juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada seda täielikult. Muudatusettepanek nr 2, esitaja põhiseaduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht: arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 3, esitaja põhiseaduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht: arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 4, esitajad Ants Frosch, Kert Kingo, Helle-Moonika Helme, Evelin Poolamets, Mart Helme, Rene Kokk, Leo Kunnas, Alar Laneman, Martin Helme, Arvo Aller, Varro Vooglaid, Siim Pohlak, Rain Epler, Henn Põlluaas ja Jaak Valge, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Muudatusettepanek nr 5, esitaja põhiseaduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht: arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 6, esitaja põhiseaduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht: arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 7, esitaja põhiseaduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht: arvestada täielikult. Muudatusettepanek nr 8, esitaja põhiseaduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht: arvestada täielikult. Me oleme eelnõu 332 muudatusettepanekud läbi vaadanud. 

Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 332 teine lugemine lõpetada, aga meile on laekunud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepanek rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 332 teine lugemine katkestada. Head kolleegid, ma asun hääletuse ettevalmistamise juurde.

Austatud Riigikogu, panen hääletusele EKRE fraktsiooni ettepaneku rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 332 teine lugemine katkestada. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

18:59 Esimees Lauri Hussar

Ettepaneku poolt on 7, vastu 49 Riigikogu liiget, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust. Eelnõu 332 teine lugemine on lõpetatud.


5. 18:59

Toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (378 SE) teine lugemine

18:59 Esimees Lauri Hussar

Järgnevalt tänane viies päevakorrapunkt, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu 378. See on selle eelnõu teine lugemine. Ma palun ettekandeks siia Riigikogu kõnetooli maaelukomisjoni esimehe Urmas Kruuse. Palun!

18:59 Urmas Kruuse

Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid saalis! Maaelukomisjon arutas teiseks lugemiseks ettevalmistamist oma 29. aprilli istungil. Tähtajaks ei laekunud ühtegi muudatusettepanekut ei fraktsioonidelt, Riigikogu liikmetelt ega teistelt komisjonidelt. Küll aga tehti ministeeriumi ja juhtivkomisjoni koostöös eelnõu kohta üks muudatusettepanek, mis sisuliselt tähendab selle jõustumise tähtaja edasinihutamist ühe kuu võrra, aga tehniliselt kahe paragrahvi täpsustust. Komisjonis oli arutelu ja muudatusettepaneku toetus oli konsensuslik. Täiendavaid küsimusi eelnõu kohta komisjoni [liikmed] ega ka ministeeriumi esindajad ei esitanud.

Komisjon tegi sellel päeval oma istungil menetluslikud otsused. Esiteks, teha ettepanek võtta eelnõu 378 täiskogu päevakorda 8. mail käesoleval aastal. See oli konsensuslik otsus. Teiseks, teha ettepanek teine lugemine lõpetada, selles oli konsensus. Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 15. mail 2024. aastal. Seegi otsus tehti konsensuslikult. Nii et palun auväärsel kogul selle teise lugemise lõpetamist toetada.

19:01 Esimees Lauri Hussar

Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Teile on vähemalt üks küsimus. Helir-Valdor Seeder, palun!

19:01 Helir-Valdor Seeder

Aitäh, austatud juhataja! Kas see üks ettepanek oli siiras ja oli see seotud ettepanek või ei olnud seotud?

19:01 Urmas Kruuse

See oli üks siiramaid ettepanekuid [ja seda tehes] arvestati, et presidendil oleks võimalus eelnõu vastavalt seadusele välja kuulutada. Teades ette, et teatud menetlused võivad venida Riigikogus ootamatult pikaks, lähtus komisjon sellest, et president saaks väärikalt oma tööd teha.

19:01 Esimees Lauri Hussar

Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi teile ei ole. Head kolleegid, järgnevalt avan läbirääkimised. Kõnesoove ei ole, läbirääkimisi ei avata. Asume muudatusettepanekute läbivaatamise juurde. Selle eelnõu kohta on esitatud üks muudatusettepanek, esitaja on maaelukomisjon ja juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada seda täielikult. Selle ühe ettepaneku läbivaatamisega me oleme muudatusettepanekud läbi vaadanud. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 378 teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud.


6. 19:03

Riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (391 SE) teine lugemine

19:03 Esimees Lauri Hussar

Järgnevalt tänane kuues päevakorrapunkt, milleks on rahanduskomisjoni algatatud riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu 391 teine lugemine. Palun ettekandeks siia Riigikogu kõnetooli Riigikogu rahanduskomisjoni liikme Maris Lauri. Palun!

19:03 Maris Lauri

Lugupeetud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu 391 ehk nõndanimetatud baasseaduse muutmise [eelnõu] puudutab seda, kus Riigikogu põhiseaduslike institutsioonide eelarveotsuseid teeb. See on meenutuseks, millest on jutt.

Muudatusettepanekute tähtajaks, 26. märtsiks Riigikogu liikmetelt, fraktsioonidelt ega komisjonidelt muudatusettepanekuid ei laekunud. Rahanduskomisjon koostas ühe muudatusettepaneku tulenevalt Vabariigi Valitsuse arvamusest eelnõu kohta. Selle ettepanekuga täiendatakse eelnõu punkte 1 ja 2, sätestades tingimuse, et rahanduskomisjon arvestab põhiseaduslike institutsioonide eelarve mahu heakskiitmisel makromajandusprognoosiga.

Kokku arutas komisjon seda eelnõu kolmel istungil. 4. aprillil selgus, et valitsuse arvamust ei olnud tulnud, ja seetõttu ei saanud edasi minna. 18. ja 30. aprillil oli arutelu valitsuse seisukoha üle ja 30‑ndal langetati otsused. 

Valitsuse arvamus tuli 11. aprillil ja sisaldas põhimõttelist toetust tingimusel, et edasise menetluse käigus [tehakse] eelnõusse muudatused, mille järgi tuleb põhiseaduslike institutsioonide eelarve mahu heakskiitmisel arvestada riigieelarve teiste kulude ja tulude tasakaalu ning majandusprognoosi, eelarve mahu suurendamisel näidata katteallikat ning lisada reegel, mis võimaldab enne põhiseaduslike institutsioonide eelarve mahu heakskiitmist Riigikogu rahanduskomisjonis valitsuse ärakuulamist.

Lühidalt ka sellest, mida komisjon selle asja juures arutas. Rahanduskomisjon kinnitab põhiseaduslike institutsioonide eelarve mahu peale suvise majandusprognoosiga tutvumist. Me panime ka ettepanekusse [kirja] – et see oleks seadustatud, selgelt välja toodud –, et komisjon viib end kurssi majanduse ja riigi rahanduse olukorraga, sealhulgas tulude ja kulude prognoosi ning riigieelarve tasakaalu näitajatega. Põhiseaduse § 100 sätestab Vabariigi Valitsuse liikmele õiguse osaleda sõnaõigusega Riigikogu komisjonide istungitel, mistõttu ei ole vaja seadusesse lisada nõuet, et valitsus peaks ilmtingimata kohal olema. See õigus on tal alati olemas, kui tal on soov arutelus osaleda, ja loogiline on eeldada, et eelarve arutelul võiks osaleda valitsuse esindaja, tõenäoliselt rahandusminister. Samuti, sellel hetkel, kui eelarve veel valmis ei ole ja kui põhiseaduslike institutsioonide soove rahanduskomisjonis arutatakse, ei saa veel ju riigieelarve seaduses muudatusi teha. Tavapärane kord, mis kehtib riigieelarve eelnõu menetlusel, [on see], et kui kulusid suurendatakse, siis tuleb näidata katteallikaid. Kindlasti kehtib see ka põhiseaduslike institutsioonide puhul edasi ja see on seadustatud ka praegu.

Otsused, mis tehti 30. aprillil, on järgmised: teha ettepanek võtta eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu päevakorda 8. mail; teine lugemine lõpetada; kui teine lugemine lõpetatakse, siis teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 15. mail. Kõik otsused langetati konsensuslikult. Aitäh!

19:07 Esimees Lauri Hussar

Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised. Palun Riigikogu kõnetooli Jaak Aabi. Palun!

19:08 Jaak Aab

Tänan, austatud esimees! Hea Riigikogu! Antud eelnõu on kindlasti kaua oodatud, märgiline ja väga hea eelnõu. Kindlasti kiidan rahanduskomisjoni ja rahanduskomisjoni esimeest, kes sellise algatusega esinesid ja riigieelarve seaduse muutmise ette võtsid. Selle sisu puudutab põhiseaduslike institutsioonide eelarvete menetlemist just riigieelarve koostamise protsessis. Tahan rõhutada, et eelnõu algatamise peamine põhjus on põhiseaduslike institutsioonide sõltumatuse tagamine täitevvõimust, vähemalt suurema sõltumatuse tagamine.

Põhiseaduse järgi on Riigikogu, Vabariigi President, Riigikontroll, õiguskantsler ja Riigikohus kui põhiseaduslikud institutsioonid oma tegevuses sõltumatud. See tähendab muu hulgas, et õiguslikult tuleb viia miinimumini valitsuse võimalus survestada põhiseaduslikke institutsioone näiteks nende eelarvete kaudu. Kui riigieelarvest ei eraldata põhiseaduslikele institutsioonidele piisavalt raha, võib see viia nende ülesannete osalise täitmiseni. Eriti pikantne on olukord sellepärast, et põhiseaduslikud institutsioonid teostavad teatud osas järelevalvet täitevvõimu, Vabariigi Valitsuse üle.

Aastaid on sellest probleemist räägitud, aga seni pole lahendust leitud. Mäletame veel hästi eelmisel suvel puhkenud sõnasõda ja kommentaare: ühel pool olid rahandusminister ja peaminister ning teisel pool presidendi kantselei. Tegu oli jälle rahaküsimusega. Kahju! Selle käigus kellegi maine ju [paremaks] ei saanud. Kannatada sai ka presidendi maine, kuigi temast täiesti sõltumatult.

Algatatud eelnõu eesmärk on leida riigieelarve koostamisel tasakaal põhiseaduslike institutsioonide eelarve lõppotsustusse kaasatuse ja nende eelarve suurema sõltumatuse ning Vabariigi Valitsuse rolli ja riigieelarve võimaluste vahel. Eelnõu loob aluse, et põhiseaduslike institutsioonide eelarvetaotlused kiidab heaks Riigikogu rahanduskomisjon enne riigieelarve eelnõu algatamist Riigikogus. Vabariigi Valitsusel on ka edaspidi õigus ja kohustus hinnata põhiseadusliku institutsiooni eelarvetaotlust. Põhiseaduslikud institutsioonid esitavad eelarvetaotlused täies ulatuses Riigikogu rahanduskomisjonile ja Rahandusministeeriumile ning erimeelsuste korral esitab Vabariigi Valitsus eriarvamuse koos põhjendustega otsustamiseks Riigikogu rahanduskomisjonile. Riigikogu rahanduskomisjoni otsus ja põhiseaduslike institutsioonide eelarvetaotlused lisatakse riigieelarve eelnõu seletuskirja juurde lisadena. Selline protseduur ja regulatsioon tagab kindlasti põhiseaduslike institutsioonide suurema sõltumatuse.

Eks põhiline teema oli selle eelnõu juures tasakaalu otsimine ja ka muudatus sai sisse viidud. Ma ei tea, kas seda muudatust oleks vaja olnud. Selge on see, et rahanduskomisjon on alati vastutustundlik ja vaatab riigieelarve võimalusi, prognoose ja nii edasi, aga seekord on seda siis kahe lugemise vahel seaduses täpsustatud.

Igal juhul Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon toetab eelnõu menetlemist ja vastuvõtmist siin Riigikogu saalis. Aitäh!

19:11 Esimees Lauri Hussar

Suur tänu, lugupeetud kolleeg! Stenogrammi huvides olgu öeldud, et Jaak Aab tõi istungi juhatajale volituse võtta sõna Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel. Tõsi, eelnõu teisel lugemisel on läbirääkimised avatud kõigile, aga oluline on rõhutada, et koos selle volitusega läheb see kirja kui sõnavõtt Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel.

Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Asume muudatusettepanekute läbivaatamise juurde. Käesoleva eelnõu kohta on laekunud üks muudatusettepanek, selle on teinud rahanduskomisjon ja juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada seda täielikult. Me oleme muudatusettepanekud läbi vaadanud. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 391 teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud.


7. 19:13

Euro kasutusele võtmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (399 SE) teine lugemine

19:13 Esimees Lauri Hussar

Järgnevalt tänane seitsmes päevakorrapunkt, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud euro kasutusele võtmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 399 teine lugemine. Palun ettekandeks siia Riigikogu kõnetooli rahanduskomisjoni liikme Jaak Aabi. Palun! (Saalist öeldakse midagi.) Kiireks läheb, aga jõuame.

19:13 Jaak Aab

Aitäh, austatud esimees! Hea Riigikogu! Euro kasutusele võtmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu eesmärk – tuletan sisu meelde – on vähendada ühe- ja kahesendiste kasutamise vajadust, kuna nendesamade pisisentidega makstakse poes harva, kuid nende tootmise ja käitlemise mõju keskkonnale on suur. Aastas annab keskpank neid välja pea 40 tonni ja ainult 3% neist jõuab käibest tagasi keskpanka.

Sellepärast on ettepanek alustada sularahaarvete ümardamist. Muudatused näevad kaupmeestele ette kohustuslikud ümardamisreeglid üksnes sularahaga arveldamisel. Ostukorvi maksumus tuleb ümardada üles- või allapoole lähema viie sendini. Samas, elektrooniliste vahenditega ja pangakaardiga makstes maksab inimene ikka täpselt sendi pealt selle arve, mis tal kuskil teenuse või kauba eest maksta tuleb.

Komisjonile ei laekunud eelnõu kohta huvigruppidelt ega turuosalistelt tagasisidet, tähtajaks Riigikogust muudatusettepanekuid ei laekunud. Samuti ei teinud eelnõus muudatusi juhtivkomisjon. Rahanduskomisjon käsitles eelnõu käesoleva aasta 30. aprillil, komisjonis aruteluks küsimusi ei tõstatatud. Komisjoni konsensuslikud ettepanekud on eelnõu teine lugemine lõpetada ja kui teine lugemine lõpetatakse, võtta eelnõu kolmandaks lugemiseks täiskogu päevakorda käesoleva aasta 15. mail. Aitäh!

19:15 Esimees Lauri Hussar

Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised. Kõnesoove ei ole, läbirääkimisi ei avata. Muudatusettepanekuid ei ole esitatud. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 399 teine lugemine lõpetada. Eelnõu teine lugemine on lõpetatud.


8. 19:15

Rahandusministri 2024. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest (sealhulgas ülevaade avaliku teenistuse arengusuundadest 2022. ja 2023. aastal)

19:15 Esimees Lauri Hussar

Tänane kaheksas päevakorrapunkt on rahandusministri 2024. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest, sealhulgas ülevaade avaliku teenistuse arengusuundadest 2022. ja 2023. aastal. Palun ettekandeks siia Riigikogu kõnetooli rahandusminister Mart Võrklaeva. Ettekande pikkus on kuni 20 minutit. Palun!

19:16 Rahandusminister Mart Võrklaev

Aitäh! Kas saab kümme minutit lisaaega, kuna mul on kaks teemat?

19:16 Esimees Lauri Hussar

Jaa! Kümme minutit lisaaega, palun! Ehk kokku 20 + 10. Palun!

19:16 Rahandusminister Mart Võrklaev

Lugupeetud istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Tutvustan teile Rahandusministeeriumi valitsemisala läinud aasta panust riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisesse. Eesti eelarvepoliitika on olnud järjepidevalt suunatud jätkusuutlikkusele ja makromajanduse tasakaalustamisele, mis loob pikaajaliseks arenguks sobiva keskkonna. Kahjuks on aastakümneid kestnud jätkusuutlik eelarvepoliitika hakanud rajalt kõrvale kalduma. Headel majanduskasvu aastatel lasti eelarve defitsiiti. See oleks olnud [hea] aeg eelarvepositsiooni parandamiseks ja reservide kogumiseks. Lisaks on keskendutud vaid uute kulutuste tegemisele.

Meid on tabanud mitmed kriisid ning juba kaks aastat tõrjub Ukraina rahvas oma agressiivse naabri Venemaa rünnakuid. Kombinatsioon kõigest mainitust on viinud Eesti riigieelarve keerulisse seisu. Puudujäägi vähendamine ja fiskaalselt jätkusuutlikule rajale naasmine on riigi pikemaajaliste eesmärkide saavutamisel väga oluline. Valitsuse eelarvestiimul on aidanud majandusel langusaastaid paremini üle elada, kuid ilma eelarve puudujääki vähendavate meetmete elluviimiseta süveneb järgnevatel aastatel defitsiit veelgi ja valitsussektori võlakoormus jätkab kiiret kasvu.

Selle aasta eelarve puudujääk on suurem, kui riigieelarve koostamisel ette nähti, mis on tingitud majanduse kasvule pöördumise viibimisest. "Eesti 2035" strateegias ja tegevuskavas kokku lepitud reformide ja muudatuste elluviimiseks kasutame erinevaid allikaid, nii Euroopa Liidu toetusfonde kui ka maksutulusid, püüdes leida rahastamisallikate parimat kombinatsiooni ja koosmõju, et tagada seeläbi püstitatud eesmärkide saavutamine.

Ajal, mil riigieelarve on keerulises seisus ja majandus vajab hädasti turgutamist, tuleb maksimaalselt pingutada, et Euroopa Liidult meile eraldatud raha sihipäraselt ja õigeaegselt kasutatud saaks. Need vahendid võimaldavad teha riigile olulisi investeeringuid haridusse, teadus‑ ja arendustegevusse, energeetikasse, rohereformidesse, transporti, sotsiaalkaitsesse ja paljudesse muudesse valdkondadesse.

Tagasivaatavalt on oluline märkida, et "Eesti 2035" strateegias kaardistatud arenguvajadusi asusime lahendama juba ühtekuuluvuspoliitika fondide eelmise seitsmeaastase rahastamisperioodi raames, mis lõppes eelmise aasta detsembris. Kogu 2014.–2020. aasta perioodi jooksul toetati üle 14 000 projekti elluviimist summaga 3,67 miljardit eurot. Olime perioodi lõpetamisel tõelised eesrindlased: kogu summa on Eestile Euroopa Komisjonilt laekunud.

Paralleelselt 2014.–2020. aasta perioodi toetuste rakendamisega algas juba 2018. aastal uue perioodi 2021–2027 ettevalmistamine ja planeerimine koos pikaajalise strateegia "Eesti 2035" ettevalmistamisega. Rahastusperioodil 2021–2027 on Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika toetuste maht kokku 3,369 miljardit eurot. Lisaks ühtekuuluvuspoliitikale panustavad "Eesti 2035" sihtidesse ka teised fondid, näiteks taaste- ja vastupidavusrahastu, mis moodustab osa 2020. aastal ellu kutsutud Euroopa Liidu majanduse taastepaketist. Rahastuse kogumaht Eestile on 953 miljonit eurot.

Head kuulajad! Nüüd lähemalt "Eesti 2035" strateegias kokku lepitud vajalike muudatuste elluviimisest viies valdkonnas. Esmalt rahva kestlikkuse, sotsiaalkaitse ja tervisevaldkonnas tehtud tegevustest. Veel aastal 2001 oli vanusegrupis 20–64 Eestis iga 65-aastase või vanema elaniku kohta 4 [tööealist] inimest, kuid aastal 2023 oli see arv 2,9. Suurenenud on üle 65-aastaste arv ning inimeste arv on vähenenud eelkõige vanusegrupis 20–34. See seab meile suured väljakutsed pensionisüsteemi uuendamisel. Alates jaanuarist 2023 kehtib vanaduspensioniikka jõudnud inimestele eraldi maksuvaba tulu, mis sel aastal on 776 eurot. Maksukoormuse jaotuse uuringust selgus, et maksuvaba tulu suurendamise mõju vaesusele oli [kõigist] vanusegruppidest suurim pensionäridele, kelle seas vähendas muudatus vaesusriski.

Lisaks lõime võimaluse suurendada teise samba makseid. Alates aasta algusest saab esitada avaldusi, et tõsta 2025. aastast brutopalgast tehtava teise pensionisamba makse määr 2%‑lt 4%‑le või 6%‑le. Maksemäära tõstmine on vabatahtlik, kuid see on hea võimalus teise pensionisambasse täiendavalt panustada. Teise samba sissemakse võetakse palgast enne tulumaksu mahaarvamist, seega on investeeringu tegemisel kohe kindel 22% suurune tootlus tagatud. 

Majandus- ja kliimavaldkonnas on üheks eesmärgiks võtta kasutusele uued lahendused ettevõtete teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni soodustamiseks. Kinnitasime riigihangete strateegilised põhimõtted, mis on edaspidi väärtuspõhiste riigihangete korraldamise aluseks. Eestis korraldab igal aastal riigihankeid umbes 700 asutust. Nii tellib avalik sektor aastas tooteid‑teenuseid ja ehitustöid 4–5 miljardi euro eest, mis moodustab Eesti SKT‑st kuni 18% ja riigieelarvest kolmandiku.

Teine eesmärk on kujundada paindlik ja turvaline majanduskeskkond, mis soodustab uuendusmeelset ja vastutustundlikku ettevõtlust ning ausat konkurentsi. Selle soodustamiseks kiitsime heaks Eesti seisukohad Euroopa Liidu digiajastu käibemaksupaketi kohta. Analüüsi kohaselt on paketi mõju Eestile üldjoontes positiivne.

Toetasime e-arvetel põhineva piiriüleste tehingute aruandluskohustuse [loomist], mis vähendab käibemaksupettuseid ning omakorda suurendab käibemaksu laekumist. Toetasime ettepanekut vähendada ettevõtjate registreerimiskohustust erinevates liikmesriikides, mis lihtsustab ettevõtjate piiriülest tegevust ja vähendab halduskoormust. Kaitsesime 2023. aastal intensiivselt Eesti huve Euroopa Liidu ja rahvusvahelistes maksualgatustes. Surve on jätkuvalt tugev ja meie jaoks on oluline, et maksude harmoneerimisel arvestataks väikeste riikide huvidega.

Tulumaksuettepanekute puhul on peamine mure halduskoormuse suur kasv nii maksuhalduritele kui ka ‑maksjatele, millega kaasneks üksnes vähene maksutulu. Samas on efektiivset maksukogumist tagavad ettepanekud, näiteks platvormiteenuste ja makseteenuste osutajate aruandlus, leidnud meie heakskiidu ja me oleme asunud neid ka riigisiseste seadustega rakendama. Innovatiivse maksukeskkonna lahendusi pakub ka töös olev reaalajamajanduse projekt, mille eesmärk on vähendada ettevõtjate aruandluskoormust riigi ees. Ausa ettevõtluskeskkonna tagamiseks jõustusid 2023. aastal ehitusettevõtjatele muudatused, mis võimaldavad nii maksu- kui ka tööõiguse tõhusamat järelevalvet.

Riigikokku on jõudnud mootorsõidukimaksu eelnõu. 2025. aasta algusest jõustuma plaanitud mootorsõidukimaksu peamine eesmärk on aidata kaasa autostumise vähendamisele eeskätt linnades, suurendada säästlikku liikuvust ja nügida inimesi eelistama keskkonnasõbralikumaid sõidukeid. Mootorsõidukimaks mõjutab suurt osa ühiskonnast ja vaja oli leida lahendused, mis toetavad keskkonnaeesmärke, toovad riigieelarvesse raha juurde ning on igati jõukohased meie inimestele ja ettevõtetele. Mootorsõidukimaksu väljatöötamiseks on olnud pikk ja laiapindne arutelu ning ühiskonda on kaasatud. Me oleme teinud kõik sammud hea seadusloome teerajal ja arvestanud erinevate muudatusettepanekutega. Usun, et veel enne suve Riigikogus vastuvõetav seadus on parim kompromiss ja toimiv lahendus seatud eesmärkide täitmiseks.

Põgus ülevaade Rahandusministeeriumi haldusalasse kuuluva Maksu‑ ja Tolliameti tegemistest. Maksu‑ ja Tolliamet edastas 2023. aastal prokuratuurile 109 kriminaalasja 223 kuriteoepisoodi ja 185 kahtlustatavaga. Neis tuvastati kokku üle 4 miljoni suuruse kahju tekitamine riigile, sellest 89% arestiti kohtueelse menetluse käigus kahtlustatavatelt konfiskeerimise ja avalik‑õiguslike nõuete [rahuldamiseks]. 2023. aastal jätkusid Venemaa Föderatsioonile kehtestatud sanktsioonid ja võeti vastu kolm täiendavat sanktsioonipaketti Venemaa vastu. Need kõik sisaldavad täiendavaid kaubasanktsioone. Sanktsioonikontrollid moodustavad umbes poole tollikontrolli mahust. Sanktsioonidest möödahiilimise skeemid on muutunud keerulisemaks ja kontrollid pikaajalisemaks. Uuenduskuuri läbisid kõik põhilised tolli avalikud teenused ning kasutusele võeti uued sisenemise, ekspordi- ja transiidisüsteemid. Siinkohal tunnustan tublisid ja pühendunud Maksu‑ ja Tolliameti töötajaid, kes tolli ja sanktsioonide järelevalvega ning maksusüsteemi töös hoidmisega tagavad igapäevaselt meie riigi julgeoleku ja maksude efektiivse laekumise. [Maksutuluga] peame me oma riiki üleval.

Lugupeetud rahvasaadikud! Riigikokku on jõudnud krediidiinkassode ja ‑ostjate seaduse eelnõu, mille eesmärk on kaitsta nii võlgniku kui ka võlausaldaja õigusi. Tegevuse jätkamiseks tuleb saada Finantsinspektsioonilt tegevusluba hiljemalt 2024. aasta lõpuks.

Euroopa Liidus lepiti 2023. aasta lõpuks kokku pankade kapitalinõuete uues regulatsioonis. See on tähtis, et tagada Eestis tegutsevate pankade piisavate kapitalinõuete toel finantsstabiilsus. Uute nõuete eesmärk on tagada Euroopa Liidu pankade suurem vastupidavus võimalike tulevaste majandusšokkide suhtes.

Riigikokku on jõudnud ka krüptovarade uus regulatsioon, mis on suunatud rohkem investorite kaitsele. 2023. aasta alguses avaldas Moneyval 2022. aasta kevadel toimunud hindamisvisiidi tulemusel valminud raporti. Raportis toodi positiivse punktina välja krüptoäride mahu hoogne vähenemine tänu Eesti karmimatele seadustele ja Rahapesu Andmebüroo tõhusale järelevalvetegevusele. See on jällegi oluline investorite kaitsmiseks ja rahapesuriskide maandamiseks.

Finantspoliitika vallas on lähiaastatel väljakutse kapitaliturgude arendamine nii Eestis kui ka Euroopas. Raha on vaja nii rohe-eesmärkide, digitaliseerimise ja innovatsiooni kui ka kaitseinvesteeringuteks. Neid ei saa teha ainult riigieelarvest ja pangalaenude toel, saame teha ka Euroopa-ülest koostööd.

Finantsvaldkonna [ülevaate] lõpetuseks on mul hea meel kinnitada, et oleme teinud mitmeid otsuseid riigiettevõtete täiendavaks börsile viimiseks ning üsna pea on Eesti inimestel võimalus investeerida riigi võlakirjadesse.

Head Riigikogu liikmed! Ruumi- ja liikuvuse valdkonnas on Rahandusministeerium aastate jooksul samuti oma panuse andnud, et vähendada riigi hoonefondi ülalpidamise kulusid ja energiatarvet ning aidata kaasa kliimaeesmärkide saavutamisele. Toetasime CO2- ja moderniseerimisfondi vahenditega, 87,6 miljoni euroga riigi ja kohalike omavalitsuste hoonete rekonstrueerimist energiatõhusamaks. Kultuuriväärtusega hoonete rekonstrueerimist toetame kolme aasta jooksul 24 miljoni euroga. Praegustes finantsoludes on eriti tähtis, et kogu toetusraha saaks õigeaegselt ja eesmärgipäraselt kasutatud. Raha suundub rekonstrueerimise ja ehitustegevuse kaudu lõpuks meie majandusse. Riigi siht on majandust igakülgselt toetada ja seejuures on oluline selliseid investeeringuid soodustada.

Uuendasime omaniku ootusi Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile. Suurema energiatõhususe ja kokkuhoiu saavutamiseks leppisid Riigi Kinnisvara Aktsiaselts ja Rahandusministeerium kokku strateegilised tõhustusmõõdikud.

Üks riigivalitsemise eesmärk on parandada riigi ja kohalike omavalitsuste üksuste teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust ning vaadata üle vastutuse jaotumine. Aasta jooksul avati kaks uut riigimaja – Valgas ja Pärnus. Valga riigimaja koondab 18 ja Pärnu oma 5 asutust, mis pakuvad avalikke teenuseid. Riigimajade rajamise eesmärk on pakkuda kohalikele inimestele ja ettevõtjatele võimalikult laia ringi riigi teenuseid ühes kohas ning teha asutuste koostööd lihtsamaks, samuti saavutada erinevate asutuste tööpindade [ühendamise abil] kokkuhoid.

Riigi rahanduse jätkusuutlikkuse tagamine on üks valitsuse seitsmest prioriteedist. Sellest selgema [arusaama] saamiseks on loodud riigieelarve juhtimislaud ja kodanikueelarve, mis annavad eelarve sisust lihtsa ja kiire ülevaate. Uue valitsusena võtsime eesmärgiks panna pidurit aina kasvavale eelarve defitsiidile ning teha keerulised ja ebapopulaarsed, ent hädavajalikud otsused selleks, et jõuliselt võlaorjuse poole liikumise kurssi muuta. Nii astusime 2024. aasta eelarvega esimesi vastutustundlikke samme eelarve kordategemiseks. Tänu eelmisel suvel [langetatud] maksu‑ ja kokkuhoiuotsustele suutsime riigi rahakoti seisu parandada circa 500 miljoni euro võrra, mis on ühe aasta kohta märkimisväärne paranemine.

Lisaks saime teha hädavajalikke täiendavaid kulutusi ehk tõsta Eesti riigikaitsekulud üle 3% SKP‑st, mis tähendab 1,3 miljardit eurot meie riigi kaitsevõimesse. Aastaga on valitsus otsustanud 840 miljonit eurot kokkuhoidu. Üks osa sellest on ministeeriumide esimesed kokkuhoiukohad – nelja aasta peale [hoitakse] kokku üle 360 miljoni. Need on kohad, mille arvelt saab kõige kiiremini kokku tõmmata. Aga kärpeid tuleb peagi veel. Kuna riigieelarve defitsiit on väga suur, siis on edasistel otsustel suurem mõju avalikele teenustele ja eri ühiskonnagruppidele.

Teine osa juba tehtud kokkuhoiust, 480 miljonit on [tänu] perehüvitiste riigile jõukohasemaks tegemisele. See on samuti suur raha, mille nelja aasta jooksul kokku hoiame. Riigi eelarvestrateegia koostamisel leppisime kokku, millised on täiendavad kokkuhoiukohad ja lisarahastuse võimalused ministeeriumide haldusalas 2024.–2027. aastal. Kiitsime heaks riigieelarve revisjoni kava, mille eesmärk on koosmõjus nulleelarve projektiga kasutada eelarve raha võimalikult targalt ja säästlikult ning leida täiendavaid kokkuhoiukohti.

Head kaasamõtlejad! Rahanduse valdkonna ülevaate lõpetuseks tahan öelda, et riigieelarvega jätkusuutlikumale rajale liikumine mängib riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisel väga olulist rolli. Kui me ei kasuta praegu maksumaksja raha vastutustundlikult, pärsib see ka meie pikaajalist arengut ja seatud eesmärkide elluviimist. Raha vastutustundliku kasutamisega käib kaasas riigi efektiivsemaks muutmine, mis muu hulgas vähendab bürokraatiat ning toob riiki kodanikele ja ettevõtjatele lähemale. Me oleme väike ja tõhus riik, mis annab meile võimaluse kiireks asjaajamiseks ja maksumaksja raha sihipäraseks kasutamiseks. Ärme jätame sedasama oma tugevusena kasutamata. Aitäh kuulamast!

Nüüd ma liigun edasi riigi avaliku teenistuse 2023. aasta arengusuundade ülevaate juurde. Rahandusministeeriumile on seadusega antud oluline ülesanne vastutada avaliku teenistuse arendamise, riigi personalipoliitika kujundamise ja haldusorganisatsiooni arendamise eest. Teen ülevaate avaliku teenistuse ehk riigi- ja kohalike omavalitsuste asutuste olulisematest personalinäitajatest ja suundadest, mis personali juhtimist riigis mõjutavad.

Selgituseks. Avalik teenistus on oluline avaliku sektori osa, kus täidetakse riigi tuumikfunktsioone. 2023. aastal oli avalikus teenistuses 28 301 inimest. Avalikus sektoris, kuhu kuuluvad ka haridus- ja tervishoiuasutused ning äriühingud, oli circa 137 000 inimest. Teenistujate arvust. Avalikus teenistuses ehk ministeeriumides, ametites ning linna- ja vallavalitsustes töötas eelmisel aastal 28 301 inimest, mis teeb kogu avalikust sektorist ligikaudu 20%. Teenistujatest 22 746 töötasid riigiasutustes ja 5555 omavalitsustes. Umbes üks kolmandik neist on eriteenistujad ehk politsei-, vangla-, päästeametnikud ja tegevväelased. Võrreldes 2022. aastaga on teenistujate arv kasvanud 366 võrra ehk 1,3%. Suurim kasv on olnud Sotsiaalkindlustusametis: 84 inimest [lisandus] seoses kriisijuhtimisega ning Ukraina põgenike abistamisega, milleks loodi ajutisi töökohti. Kohtusüsteemi lisandus seoses jälitustegevustega 23 teenistujat ja vanglapersonal kasvas varem täitmata kohtade arvelt 30 [inimese võrra]. Kasvanud on ka IT-teenistujate arv Riigi Infosüsteemi Ametis – 33 ametikoha võrra.

Üldiselt omavalitsuste teenistujate arv kahaneb, aga Tallinnas ja selle lähivaldades kasvab. Näiteks lisandus Tallinna linna 60 teenistujat. Kokku tuli omavalitsustesse 2023. aastal teenistujaid juurde 36. Oleme võtnud suuna hoida riigipersonali mõistlikku proportsiooni tööealisest elanikkonnast. Kui lisame siia riigi- ja omavalitsusasutuste hallatavad asutused, koolid, haiglad, kultuuriasutused, riigi äriühingud ja sihtasutused ning sotsiaalkindlustusfondid, saame valitsussektori, mis moodustab laiemast avalikust sektorist 90%. Valitsussektori töötajate osakaal oli 2023. aasta andmetel 15,8%. See näitaja on püsinud viimase kümne aasta jooksul stabiilne hoolimata kriisidest, mil töökoormus kasvas.

Nüüd lähemalt palgast. Avalik teenistus täidab vajalikke riigi ülesandeid, mistõttu peavad asutustes töötama pühendunud ja kompetentsed inimesed. Selleks et kvalifitseeritud spetsialiste hoida ja värvata, et meie riik oleks professionaalsetes kätes, peab palk olema konkurentsivõimeline. Eelmisel aastal oli avalikus teenistuses keskmine kogupalk 2377 eurot, sealhulgas riigiasutustes 2450 ja omavalitsustes 1966 eurot. Avalikus teenistuses on rohkem kõrgharitud töötajaid kui erasektoris. Kogu Eesti tööhõives on kõrgharituid 43%, aga meil on 64%. See seletab kohati Eesti keskmisest veidi kõrgemat palganäitu.

Viimastel aastatel on teenistujate palk kasvanud Eesti keskmise [palgaga] üldiselt samas tempos. 2023. aastal oli kasv 13% ning on hea meel, et palk kasvas enim eriteenistujatel, see tähendab politseis ja päästeteenistujatel, vanglaametnikel ja tegevväelastel. Avaliku teenistuse tippjuhtide palgatase jääb erasektorile alla.

Riigi rahanduse keerulist olukorda silmas pidades on arusaadavalt vajalikud igasugused sammud, mis aitavad meil kulusid vähendada. Nii nagu vähendasime ministrite ja kõrgemate riigiteenijate palga kasvu, välja arvatud põhiseaduslikes institutsioonides ja Riigikogus, on loomulik ka ülejäänute panus. Praeguses finantsolukorras otsustas valitsus avalikus sektoris palgafondi külmutada. Me näeme selle otsuse mõju 2024. aasta esimese kvartali numbritest, mille järgi palgakasvu [tempo] on aeglustunud [ja langenud] 4%‑ni.

Voolavus ja värbamine. Tööjõu voolavus väljendab teenistujate rahulolu tööga ja üldist juhtimise kvaliteeti. 2022. aasta rekordilised koguvoolavuse näitajad 2023. aastal langesid, jäädes siiski kõrgemale kui 2018.–2021. aastal. Avaliku teenistuse koguvoolavus oli 2023. aastal 14,2% ja vabatahtlik [voolavus] 9,1%. Kõrgemad näitajad on omavalitsustes.

Koolitus ja eetika. Avalike teenistujate arendamine on praegusel kriitilisel muutuste ajal väga oluline ega tohiks tähelepanuta jääda. Kriitiliselt olulised koolitusteemad puudutavad muudatuste juhtimist, kriisijuhtimist ja digipädevusi. 2023. aastal oli asutuste koolituskulude suhe tööjõukuludesse kerges tõusutrendis ja ulatus 1%‑ni. Rohkem panustatakse koolitusse omavalitsustes, siseturvalisuse asutustes ja Kaitseväes, veidi vähem ministeeriumides ja põhiseaduslikes institutsioonides. Kuna käesolevast aastast meil välisvahendeid keskseks koolituseks enam kasutada ei ole, tuleb leida uusi viise koolituste loomiseks ja pakkumiseks. Oleme loomas uusi koolitusi, kasutades enam ära asutuste sisekoolitajaid.

Eesti avaliku teenistuse mainet ja kuvandit mõjutab ametnike usaldusväärsus, mistõttu tuleb ka edaspidi pöörata enam tähelepanu tippjuhtide eetikateadlikkusele.

Tänan kuulamast!

19:43 Esimees Lauri Hussar

Suur tänu, lugupeetud minister! Teile on ka küsimusi. Urmas Reinsalu, palun!

19:43 Urmas Reinsalu

Aitäh! Härra rahandusminister! Pool tundi retoorikat bürokraatlikus stiilis. Riigis on rahanduskriis. Härra rahandusminister, teie vastutate riigi rahanduse eest ning olete oma koalitsiooni eesmärgid ja ka Maastrichti kriteeriumid käest lasknud. Mu küsimus on kaheosaline. Esiteks: miks hääletas koalitsioon teie nõudel maha Isamaa ettepaneku [teha] 2023. aasta negatiivne eelarve, mille tulemusena oleks Eesti jäänud 3%‑lise võlakoormuse piiridesse? Teiseks: miks hääletas koalitsioon maha nii eilse negatiivse eelarve ettepaneku kui ka sügisel 2024. aasta eelarve tegemisel [tehtud] ettepaneku vähendada valitsemiskulusid 0,5% SKP-st, mille abil me oleksime kevadprognoosi järgi praegu ka 3% piiri peal? Tegusid on vaja, härra rahandusminister! Te liigute praegu selg ees ja paraku kriitilisemasse faasi.

19:44 Rahandusminister Mart Võrklaev

Aitäh! Erinevalt nendest sõnadest, mis siin kõlasid, me tegutsemegi. Ei tasu seda ette heita, kui minister peab andma ülevaate sellest, millega Rahandusministeerium ja meie asutused on aasta jooksul tegelenud – on tegelenud väga oluliste teemadega. Kui te kuulasite, [siis teate, et] ma nimetasin Maksu- ja Tolliametit, kelle tublid töötajad teevad iga päev piiril tööd, tagavad, et sanktsioonid oleksid täidetud, et kuritegevus oleks kontrolli all, et maksud päriselt laekuksid. Oma kõnes andsin ülevaate ka sellest, mida on tehtud riigi rahanduse olukorra parandamiseks lisaks sõnadele, mida teie rääkisite.

Eelmisel aastal haaras valitsus kohe härjal sarvist ja me tegime esimesed maksumuudatused suve alguses. Need olid hädavajalikud selleks, et nii-öelda eelarvenina suurde sügavikku liikumisest üles keerata. Samal ajal pidime me suurendama ka kaitsekulusid, sest varasematel aastatel, kui olid veel head ajad, oli eelarve lastud kahjuks miinusesse, selle asemel et koguda reserve, puhvreid. Oli kõige keerulisem julgeolekuolukord, kus me pidime kiirelt suurendama kaitsekulutusi.

Valitsus pidi tegelema kahe asjaga: parandama eelarvet ja suurendama kaitsekulutusi. Selleks tegime me esmased kiired maksumuudatused ja suvel [leidsime] kiiresti kokkuhoiukohad. 2024. aasta eelarve positsiooni parandasime me 500 miljoni võrra. See on väga suur summa. Varem oli tegeldud ainult kulutamise ja miinuse suurendamisega. Me parandasime juba siis [eelarve]positsiooni.

Tõsi on ka see, et majandusolukord ei ole vahepeal nii kiiresti taastunud, kui me lootsime. Seetõttu me näeme tõesti praegustest prognoosidest, et 2024. aasta eelarve nominaalne defitsiit on suurem kui 3%. Seega olen teinud valitsusele ettepaneku koostada negatiivne lisaeelarve, seda juba konkreetsete meetmete ja tegevustega, sealhulgas personali‑ ja majandamiskulude kokkuhoiuga.

Ehk valitsus tegeleb selgelt eelarve kordategemisega nii kokkuhoiu‑ kui ka tulumeetmetega, ja seda reaalsete tegevuste kaupa. Tegemist ei ole ainult tühjade sõnadega, vaid reaalsete tegudega, mida 2024. aasta eelarve selgelt näitab.

19:46 Esimees Lauri Hussar

Suur tänu! Lugupeetud kolleeg Urmas Reinsalu, Riigikogu liige võib selles formaadis esitada ettekandjale ühe suulise küsimuse. Ma ei saa kahjuks rohkem [küsimise võimalust] anda. Head kolleegid, rohkem küsimusi ei ole. Ma tänan härra ministrit.

Järgnevalt avan läbirääkimised ning palun siia Riigikogu kõnetooli Urmas Reinsalu. Palun! (Urmas Reinsalu küsib lisaaega.) Kolm minutit lisaaega ja veel täpsustus: kuna [läbirääkimised] on fraktsioonide esindajatele, siis [on sõnavõtt] Isamaa fraktsiooni nimel.

19:47 Urmas Reinsalu

Jah, miks mitte.

Kui olukord ei oleks nii tõsine, siis võiks öelda, et see, mis siin toimub, on naljanumber. Rahandusminister näitas meile A4[-lehte], ta jaotas materjali välja, nagu härra Riigikogu esimees oli lubanud. Millega oleks pidanud eelmisel aastal tegelema? Riigi rahanduse olukorraga! Mida rahandusminister raporteerib? Tema ütleb: kaks uut riigimaja on ehitatud. See on tegelikult see panus. Tähendab, [probleem] on selles, et on absoluutne võimetus, esiteks, eristada olulist ebaolulisest, ja teiseks, langetada otsuseid.

2023. aastal, majanduslanguse olukorras, oli selgelt näha ja analüütikutele teada, et seda planeeritud Maastrichti defitsiidi määra 3% paraku [ületatakse]. Me tegime konkreetse ettepaneku, mille kohta härra rahandusminister ei vastanud ka praegu: 2023. aasta eelarvest tuleb teha negatiivne eelarve. 230 miljonit panime lauda. Kui te oleksite selle vastu võtnud, oleks meil jäänud eelmisel aastal eelarve defitsiit alla 3%. Ja kuidas te mulle vastasite isiklikult, härra rahandusminister? Vaatate praegu telefoni. Te vastasite, et aga need kärped tehti juba varem ära, 2023. aastal. Ma ei tea, kes neid kärpeid tegi. Ma küsisin teilt seda 2024. aasta eelarve menetlusel ja hoiatasin – mäletate, ma hoiatasin! –, et 2024. aasta eelarve laekumised ei tule täis. Te ütlesite: "Tulevad täis, selles ei ole küsimust, härra Reinsalu, ärge muretsege, ma annan teile oma sõna." Ma ei taha teile sõnu suhu panna, aga enam-vähem sellise enesekindlusega te end väljendasite. Me panime ette vähendada valitsemiskulusid 0,5% SKT-st. Hääletati maha see ettepanek. Kui see oleks toona vastu võetud, oleks meil tegelikult ka Rahandusministeeriumi avaldatud kevadise prognoosi alusel eelarve defitsiit olnud alla 3%.

Te olete valitsuskoalitsioonina [andnud lubaduse], et hoiate riigi rahanduse korras. Te olete läbi kukkunud nii 2023. aasta näitaja kui ka 2024. aasta näitaja järgi ja 2025. aastal ootab ees katastroof. Ja selles riigi rahanduse kriitilises olukorras on siin A4[-leht]. See ei vasta praegu minimaalsele juhtimiskvaliteedile, kogu lugupidamise juures.

Mida ma jaanuarikuus tegin? Saatsin kirja proua peaministrile. Ma andsin teile selle koopia. Selles oli väga selge ülesanne: rahandusminister peab viivitamatult vastavalt kehtivale eelarve baasseadusele kehtestama kululaed 2023. aasta tasemel, et ei kulutataks ja ministeeriumid ei võtaks uusi kohustusi peale, et oleks võimalik venitusteta teha negatiivne lisaeelarve. Te olete viis kuud aega mööda lasknud, mitte midagi pole tehtud.

Järgmine küsimus on tegelikkuses selles, millest te praegu kõnelesite. Minu kõrvaltoas siin Riigikogu majas käib praegu kibe eelarve kärpimise töö. Mis tegelikult eile juhtus siin Riigikogu saalis? Isamaa tegi 2024. aasta [riigi]eelarve seaduse muutmise [seaduse eelnõu] kohta muudatusettepaneku jällegi 200 miljoni euro ulatuses valitsemiskulusid vähendada. Selle hääletas koalitsioon maha – ma tean suurepäraselt, et teie korraldusel. Teie nii-öelda võimuvertikaali järgi koalitsioon, kuigi mitmed inimesed olid valmis kaaluma [selle ettepaneku] toetamist, hääletas selle maha.

Võtame selle kokku. Hulk aega on mööda lastud. See tegelikult tähendab seda, et eelarve põhiindikaatorite puhul – kui me räägime, et "Eesti 2035" eesmärgid peaksid olema jätkusuutlik ühiskond, jätkusuutlik majanduskeskkond, jätkusuutlik rahanduskeskkond – on totaalselt lati alt läbi joostud. Ja selle eest kannab loomulikult keskset juhtimisvastutust peaminister. Ma ütlen, et praeguses poliitilises ummikseisus peaks ta minu arvates – oleks mõistlik – ameti maha panema. Aga loomulikult väiksemat [vastutust], kogu lugupidamise juures teie talendi vastu, [kannate] ka teie, härra rahandusminister. Seda tuleb siiralt tunnistada.

Panin ette 2023. aastal kehtestada ülempiir ületõstetavatele vahenditele eelarves. Ei, ettepanek lükati tagasi. Ma küsisin kolm tundi tagasi siinsamas puldis olnud proua peaministri käest siseriikliku teema kohta, mis peaks praegu olema üldiste julgeolekuküsimuste kõrval peaministri tähtsaim ülesanne. [Selle asemel et] tegeleda oma karjääriambitsioonidega Euroopas, [tuleks] tegeleda rahandus‑ ja majandusolukorraga. Küsisin olulist indikaatornäitajat: kui palju valitsus jättis 2023. aastal vahendeid kulutamata? Kolm korda küsisin ja ma ei saanud peaministrilt vastust. Te kirjutate praegu üles, härra rahandusminister. Ma loodan, et te tulete siia – ministeeriumide lõikes olete teie riigi rahanduse eest vastutav inimene – ja olete oma hilisemas kommentaaris suuteline andma mulle mingisugusegi vastuse.

Lumi on ära sulanud Eestis. Jumal tänatud! Aga viis kuud pärast seda, kui aasta on lõppenud, ei suuda peaminister, valitsuse juht, anda mulle niisuguse elementaarse rahandusindikaatori kohta vastust.

Praeguses rahandusolukorras on valitsus meil kehvakene, avameelselt öeldes, omavahel öeldes – olgu see meievaheline saladus, härra rahandusminister. Aga te võite alati arvestada Isamaa oskusteabega ja toetusega selleks, et te suudaksite ühiskonnas vähemalt minimaalselt mõistlikke otsuseid langetada ja hoiduda rumalatest otsustest. Praegu see maksutõusude kaskaad, mida te olete organiseerinud, ei vasta inimeste toimetuleku- ega Eesti majanduse ja ettevõtluse huvidele.

Teate, esimene ülesanne – meil on praegu kevadistungjärk ja meil on aega loetud nädalad – on tegelikult langetada otsus Reformierakonna maksuküüru [kaotamise] kohta. Ma ei taha tungida teie koalitsiooni poliitilistesse paleustesse ja ma ei ütle, et selle peaks tühistama, aga lepime kokku, saavutame siin erakondadeülese kokkuleppe, et me lükkame selle edasi 2028. aastasse. Ootame, kuni majandus taastub, las siis 2027. aastal rahvas annab selleks mandaadi, kui see on väga vajalik, või mitte. Lahendame rahandusprobleeme selliselt, et me ei tekita hullumeelset maksutõusude kaskaadi, mis lööb eriti valusalt väiksemates sissetulekudetsiilides olevaid inimesi. Teie maksukoormuse arhitektina planeerite praegu järgmiseks aastaks Eestile üle 35%‑list maksukoormust. Lahendame selle küsimuse nõnda: kuus kuud enne 2025. aastat, kui maksuküüru [kaotamine] peaks jõustuma, on meil aega selles küsimuses ühiskonnale tunnistada, et see ei ole jõukohane ambitsioon. See oli eelmiste valimiste kalleim valimislubadus ja seetõttu ei ole võimalik lihtsalt öelda, et me destabiliseerime selle nimel kogu majanduskeskkonna ja inimeste toimetuleku. Te võtate inimestelt kaudsete maksude täiendava koormaga kogu selle raha ju tagasi, see on lihtsalt puhtakõlaline retoorika.

Nii et meil on väga palju aega lastud raisku, lihtsalt raisku. Aga see ei ole vabandus. Ja see ei ole ka vabandus [minu süüdistamiseks], et ma elan minevikus. Ma ei ela minevikus. Meil on tänane päev ja tänasel päeval tuleb otsuseid langetada. Nii et, lugupeetav härra rahandusminister, tulge ja esitage sõnavõtus uuesti lühidalt ettekanne, nii nagu rahandusminister kriisi ajal peaks tegema, vastates minu etteheidete põhipostulaatidele. See oleks, ma arvan, asjakohane, me tekitaks teatud minimaalse parlamentaarse debati ruumi kriitilises olukorras. Aitäh!

19:55 Esimees Lauri Hussar

Suur tänu! Enne, kui ma kutsun siia järgmise esineja, on küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Annely Akkermann, palun!

19:55 Annely Akkermann

Aitäh, hea juhataja, Riigikogu esimees! Ma olen juba üsna kaua Riigikogus olnud, aga ma esimest korda näen, et poliitiliste küsimuste puhul ettekandjad ei räägi fraktsiooni nimel mitte oma fraktsiooni arvamusest antud teemal, vaid üksisõnu põhjavad kolleege ja ministreid. Kas see võiks olla argumentum ad hominem – kui ei ole rääkida sisust, siis süüdistatakse üksikisikuid? Kas see on kombekas kõne? On see uus tava või võiks saada meie uueks tavaks siin Riigikogu täiskogus?

19:56 Esimees Lauri Hussar

Aitäh, hea kolleeg! Te kindlasti teate Riigikogu tavadest rohkem kui mina, aga nii palju, kui mina Riigikogu tavasid olen näinud, on selliseid teravaid sõnavõtte olnud ka varem. Mis puudutab konkreetset sõnavõttu, siis see püsis niivõrd-kuivõrd teemas. Riigikogu juhatajana ma ei pidanud vajalikuks sekkuda. Eks poliitiline eneseväljendus olegi mõnikord teravam, aga peab jääma lugupidava sõnakasutuse raamesse. Mina küll eeldan, et seda võiks siin saalis viljeleda.

Urmas Reinsalu, ma hea meelega ei annaks teile protseduurilise küsimuse [esitamise võimalust]. Protseduur on praegu selline, et ma kutsun siia Riigikogu kõnetooli Madis Kallase, kes soovib sõna võtta Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel. Palun!

19:57 Madis Kallas

Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Minu jaoks on see esmakordne, et saan siin pöörduda teie kui kolleegide poole. Varasemalt olen siin ministriametis käinud.

Ma proovin püsida selle päevakorrapunkti juures, mis meil praegu arutelul on: rahandusministri 2024. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest, sealhulgas ülevaade avaliku teenistuse arengusuundadest 2022. ja 2023. aastal. Ma ei keskendu niivõrd Eesti majanduse ega rahanduse seisule, sest sotsiaaldemokraatide seisukoht on siin kõigile teada. On teada see, et ei ole võimalik kärpida nii palju, kui oleks vaja riigieelarve stabiilsuse saavutamiseks. Me näeme, et me peame vaatama veel kord otsa erinevatele maksudele, just nendele maksudele, mille vastuvõtmiseks on ühiskonnas valmisolek. Antud juhul on selline ainult riigikaitsemaks.

Aga [lähen] tänase ettekande ja meie väikese peegelduse juurde. Kõigepealt tuleb nõustuda, et välisvahendite kasutamises on Eesti olnud tõesti nii Euroopa Liidu tervikvaates kui ka siseriiklikult protsentuaalselt väga hea, ja seda, ütleme, nii rahakasutuse hulga kui ka tagasinõuete koha pealt. Selle kohta on meil etteheiteid keeruline teha ja pigem peame olema rahul sellega, kuidas seda raha on kasutatud.

Suuremad probleemid on sellega, mismoodi on Euroopa Liidu erinevad toetused regionaalselt jagunenud. Siin on murekohti küll oluliselt rohkem. Ükskõik milliseid meetmeid me analüüsime, me näeme, et tegelikult võiks oluliselt suuremal määral minna vahendeid väljapoole kasvupiirkondi, ennekõike väljapoole Harju maakonda. Võib-olla markantseim näide on just see, nagu me teame, et Harjumaa on saanud erinevatest meetmetest üle 70%, samas on see vaid üks Eesti 15 maakonnast.

Kõne all oli ka Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi ja Riigi Tugiteenuste Keskuse töö. Mismoodi need asutused saaksid täita neile pandud rolle veel paremini? Palju on kriitikat, mõneti kindlasti ebaõiglast, aga paljuski siiski õiglast kriitikat. Siinkohal peab kindlasti vaatama, kuidas need asutused saaksid pakkuda oma koostööpartneritele veel paremat tuge.

Teine suur teema on seotud meie ametkonnaga, kogu selle temaatikaga. Esiteks mainin ära ametkonna palkade teema. Nagu me teame, surve tõsta palku on olnud suur, eriti viimastel aastatel ja eriti sellistes valdkondades nagu info ja side, finants‑ ja kindlustustegevus ning kutse‑, teadus‑ ja tehnikategevus. Palgasurve on kindlasti ühtepidi hea: riigisektoris [töötavad] väärikad inimesed saavad kõrgemat palka. Aga me peame ka vaatama, milline on riigi võimekus. Ja kindlasti ei tohi riigisektor olla nii-öelda vedur ja palgasurve tekitaja.

Hea näide, mis sellestsamast analüüsist välja tuli, on see, et personali koguvoolavus on 16,4%. Võib-olla veel [tähtsam] number, mida tasuks tõsiselt vaadata, on vabatahtliku voolavuse [näitaja], mis on 10,8%. Me teame, et see on läinud juba üle kriitilise piiri, ja see annab selge suunise, et riigisektori töötajad vajavad veel paremaid tingimusi, vajavad kindlasti täiendavaid koolitusi. Kõike seda see analüüs meile ühel või teisel moel pakkus. Aga kuidas me saame voolavust vähendada, on meie eesmärk [välja mõelda].

Ma palun kolm minutit lisaaega.

20:01 Aseesimees Toomas Kivimägi

Kolm minutit lisaks, palun!

20:01 Madis Kallas

[Järgmine] teema on seotud erinevate koostöövormidega. Mul on hea meel, et mitu suurt protsessi viidi nii Rahandusministeeriumi kui ka teiste ministeeriumidega eelmisel aastal lõpuni, näiteks Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi loomine ja ülesehitamise alustamine, samamoodi Kliimaministeeriumi loomine ja ülesehitamise alustamine. Kindlasti on nii-öelda silotornide lõhkumine üks prioriteet, mis aitab Eestis asju paremini inimesteni viia.

Lisaks oli juttu konsolideerimisest. Selles vaates on meie kõige suurem mure see, et üldiselt toimub optimeerimine ja konsolideerimine kaugemates piirkondades, kus suletakse töökohti, et koondada need peamiselt suurematesse linnadesse. Meie soov on eriti panna rõhku just sellele, et IT- ja kaugtööajastul me saaksime ikkagi tekitada rohkem võimalusi, et ka ministeeriumides ja riigiasutustes saaksid inimesed töötada oma elukohast või maakonna riigimajast, mis annaks selleks hea võimaluse.

Juttu oligi ka riigimajade ehk ühtsete teenuskeskuste rajamisest regioonidesse. Kindlasti on tervitatav, et selle protsessiga edasi minnakse. Aga väike murekoht on meie jaoks see, et väga mitmes kohas on riigimaja muutumas pigem kontoripinnaks ja vähem nii-öelda ühe ukse kaudu riigiga suhtlemise asutuseks. Me peame kindlasti koostöös erinevate riigiasutustega omavahelist sünergiat suurendama.

Siis kohalike omavalitsuste ametiasutuste ja laiemalt ametiasutuste palgaerinevused. Ka siin on murekohaks see, et kaugemate piirkondade kohalike omavalitsuste palgad on väga suures mahajäämuses [võrreldes] näiteks Tallinna ja Harjumaa piirkonna kohalike omavalitsuste töötajate palkadega. See raskendab nendesse piirkondadesse töötajate ja ametnike leidmist.

Aga meie, sotsiaaldemokraatide kõige suurem ettepanek tulevikuks, kui Rahandusministeerium sarnaseid ettevalmistatud ülevaateid teeb, on analüüsida veel rohkem ja vaadata just regionaalseid suundi, seda, kuidas on meil tagatud riigi kohalolek igas Eesti maakonnas, iga Eesti maakonna igas linnas. Selles vaates on kindlasti veel arenguruumi, aga me liigume õiges suunas. Ja me oleme kindlasti valmis igatpidi toetama nendes teemades. Aitäh kuulamast!

20:04 Aseesimees Toomas Kivimägi

Aitäh ettekandjale! Eesti Reformierakonna fraktsiooni nimel Maris Lauri, palun! (Maris Lauri küsib lisaaega.) Kolm minutit lisaks.

20:05 Maris Lauri

Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Lugupeetud minister! Kahtlemata on oluline teha pikaajalisi plaane ja nende täitmist aeg-ajalt hinnata. Aga kui majas on tulekahju, siis tuleb tegeleda tulekahju kustutamisega, mitte päästa kardinaid või mõelda sellele, milline peaks olema uus diivan. Ja meil on praegu tulekahju – tulekahju on eelarve seis.

Prognoos näitab, et see paisub järgmistel aastatel igal aastal keskmiselt 5% SKP‑st – umbes 2 miljardit on see summa. Kahtlemata ei saa 2 miljardit ühe aastaga kärpida, kahtlemata ei saa 2 miljardit ühe aastaga ka maksutõusudega [kokku korjata]. Arukas finantsist teeb mõlemat: otsib tulusid ja tõmbab ka kulusid kokku. Veel arukam inimene on see, kes teeb oma sammud võimalikult kiiresti ega lükka valesti läinud asjade likvideerimist kuskile kaugesse [tulevikku].

Meil on räägitud üldisest kärpest kõikidele võrdselt. Kindlasti on kohti, kust saab niimoodi võtta, ja see on hea surve vaadata teatud kulud üle, aga sealjuures tuleb kindlasti tähele panna, et sellise sügava kärpega ei võetaks ära sealt, kust enam midagi võtta ei ole. Tõsiasi on see, et on kohti, kust on väga raske võtta, mis tähendab seda, et seal tuleb asjad kas ümber korraldada või loobuda.

Lisaks on võib-olla palju tõsisemalt vaja vaadata seda, kas erinevad kulutused ja tegevused on tegelikult vajalikud. Kas nende Euroopa Liidu vahendite eesmärk, mis me oleme kuskilt välja kaubelnud, on ka täna otstarbekohane? Tuletame meelde, et neid küsiti mitmeid aastaid tagasi, kui neid plaane tehti. Võib-olla ei ole [nende kasutamine] nüüd enam otstarbekas. Seda raha ei pea ära kasutama, selle kasutamisega kaasneb selline halb lugu, et tuleb kaasfinantseerimine – vahel erasektorist, tihtipeale riigisektorist – ehk täiendav kulu. See tähendab inimeste aja raiskamist eri viisidel, see tähendab tegelikult ka kahju keskkonnale, kui me teeme näiteks mingisuguseid [ebavajalikke] ehitusi või raiskame ressursse. Nii et vajadus tuleb kindlasti üle vaadata. Prioritiseerimine tähendab seda, et tuleb vaadata, mis asjad tuleb teha kiiresti ja kohe ning mida annab edasi lükata. Keerulisel ajal on see paratamatu.

Üks suur probleem, mis on eelarve puudujäägi tekitanud, on see, et meil on terve hulk kulutusi fikseeritud, seotud mingite näitajatega ja olenevalt näitajast tuleb meil kas need seotused, indekseerimised lõpetada, muuta indekseid või seada indeksitest tulenevale kasvule piir. Mis see piir võiks olla? Näiteks nominaalse SKP kasvu number prognoosis või maksude kasvu number.

Lisaks kulude kokkuhoiule tuleb kindlasti vaadata ka tulude poolt. Ma enne ütlesin, et tuleb likvideerida kunagi tehtud vead ja teha seda võimalikult kiiresti, ning sellel on oma loogika. Kunagi tehtud äärmiselt rumal otsus rajada maksuküür tuleb likvideerida võimalikult kiiresti. See on vale samm, mille likvideerimine läheb tegelikult iga aastaga kallimaks. Ma saan aru, et Isamaal on [selle vastu] suur armastus ja raske tunnistada eksimist. Aga eksimuse tunnistamine on märk tugevusest, nii et ma soovitan Isamaal tunnistada, et see kunagi tehtud valik võis tunduda hea, aga nüüd enam [ei tundu].

Maksuküüru kaotamisega on kindlasti võimalik muuta maksude struktuuri. Ma osutan siin just nimelt mootorsõidukimaksule ja mootorsõiduki kasutamise maksule, kuna selle [kehtestamisel] teeme me seda, mida meile on väga palju soovitatud. Värskelt [soovitas] ka OECD vaadata rohkem vara maksustamist. Lisaks osutan, et sellel maksuviisil on sellisel kujul, nagu ta on praegu planeeritud, ka keskkonnamõõde. Inimesed on tegelikult sellega nõus.

Kui rääkida riigikaitsemaksust, siis tuleb aru saada, et me maksustame maksu kehtestamisel kas tulusid, tarbimist või vara. Mida me sellega siis soovime maksustada? Mina ei ole senini aru saanud, mida riigikaitsemaksu eest võitlejad maksustada soovivad. Palun öelge see välja, mina ei ole kuulnud. Ma ütlen siinjuures, et kahtlemata ei saa sellist maksustamist ka välistada. Seda võib teha võib-olla erinevate maksude kombineerimisega.

Selleks, et tulekahju kustutada, tuleb kiiresti reageerida. Selle tõttu on meil lisaeelarvet vaja kindlasti juba sel aastal, ma pakun, et umbes 200 miljoni euro ulatuses. Siis oleks järgmisel aastal lihtsalt kergem ja saaks teha asju, mis vajavad pikemat ettevalmistamist ja tegemist. 

Selleks, et tulekahju kustutada, on vaja kõigilt vastutustundlikkust. Kahjuks on niimoodi, et ma kuulen sellest kauneid ja uhkeid sõnu – ka siin Riigikogus, kuid eriti meedias –, kenitlemist ja enesekiitust, aga tegusid on väga raske esile tuua. Väga halb on kuulata, kui kuluminister teatab, et ega tema asi ei ole kulude kärpimine või tulude leidmine, tema ülesanne on kulutada. Andke andeks! Iga valitsusliige on valitsuse liige ja vastutab kollektiivselt selle eest, mille eest valitsus vastutab, ja valitsus vastutab ka eelarve korrasoleku eest. Ka opositsioonil tuleks olla tähelepanelik ja siiras, mitte kenitleda ja mitte edvistada. Aitäh tähelepanu eest!

20:13 Aseesimees Toomas Kivimägi

Aitäh! Lõppsõnaga palun läbirääkimistel osaleda rahandusminister Mart Võrklaeval. Palun!

20:13 Rahandusminister Mart Võrklaev

Aitäh, istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed, tänan selle debati eest! Eeskätt reageerin ja vastan Isamaa [esindaja] sõnadele. Kahjuks on need vaid sõnad, tegusid nende taga väga näha ei ole.

"Eesti 2035" näebki ette, et meie riik oleks jätkusuutlik ja ajas kestev. See tähendab muu hulgas seda, et headel aegadel tuleb koguda puhvreid selleks, et halbadel aegadel toime tulla. Nüüd, Isamaa oli valitsuses 2016. aastal, kui meil olid puhvrid, kui meil olid hea aeg. Kahjuks need puhvrid kulutati ära, hakati sööma tuleviku arvelt. Kui neid otsuseid ja tegusid poleks olnud, oleks meil olnud läbi aegade suurima julgeolekukriisi puhkedes piisavalt raha ja võimalus osta nii palju püssirohtu, kui kulub, et vaenlane meie poole isegi ei vaataks. Valitsus pidi aga tegelema eelarveaugu lappimisega ja kaitsekulude suurendamisega.

Vaadates veel ajas tagasi, 2022. aastal hakkas majandus langema. Isamaa, kes räägib siin suurest kokkuhoiust, oli valitsuses. Sügisel pandi eelarvet kokku ja kulusid pumbati peale, nagu homset ei tuleks. Lõin siin praegu näppude peal kokku, isegi ei uskunud silmi: kuskil 600 miljonit uusi kulusid [võtsid] 2023. aastaks need, kes täna räägivad kärpest ja kokkuhoiust. Meie proovime hoida kokku ja [teeme] raskeid valikuid, et riigieelarve korda teha. 600 miljonit uusi kulusid [võeti] ühel aastal juurde ja praegu kuulutatakse uhkelt siit puldist, et 2023. aasta sügisel hakati rääkima, et võiks midagi kärpida. Ehk ei oleks pidanud 600 miljonit uusi kulusid peale pumpama, kui oli näha, et majandus hakkab langema, majandusel ei lähe enam hästi, riigieelarve defitsiit läheb üle 3%. Majandus langes, aga millega tegeles Isamaa minister? Pakkus ettevõtjatele infoekraane, et sellega majandust käima tõmmata. No ei tõmba infoekraanidega majandust käima.

Lugupeetud [Isamaa] eestkõneleja oli välisminister. Välisministeeriumi ametnike arv kasvas nendel aastatel nagu pärmi peal – kaugel kokkuhoiust ja bürokraatia vähendamisest. Ametnike arv kasvas. Nüüd räägime negatiivsest lisaeelarvest. Ei ole mina näinud konkreetseid ettepanekuid ja tegusid, mida on võimalik ära teha, peale jutu, et tuleks teha. Varasemad teod näitavad vastupidist: osatakse kulutada, mitte kokku tõmmata.

Ja nüüd maksuküürust. Maris juba puudutas seda. Seda on öelnud ka Eesti Pank, et maksuküüru kaotamine aitab meie majandusel taastuda. Maksuküüru kaotamine on ajaloo suurim maksulangetus. Järgmisel aastal tööjõumaksud langevad, inimesed saavad rohkem raha kätte, ettevõtjatelt langeb [surve] palku tõsta. See raha tuleb majandusse. See raha, mida inimesed saavad rohkem kätte, aitab meie majandust taastada. Seda on öelnud Eesti Pank.

Lihtne näide: keskmist palka teeniv õpetaja saab järgmisel aastal kuus netotulu 113 eurot rohkem. Netotulu on see, mis tuleb pangaarvele. See on see, mida ta saab kasutada arvete maksmiseks. See on see raha, mis tuleb lõpuks Eesti majandusse. Seega, head kolleegid Isamaast, rohkem tegusid, rohkem tegusid selles suunas, millest te räägite. See on see, et riigieelarve korda teha, headel aegadel säästa ja mitte võlgu elada. Aitäh!

20:17 Aseesimees Toomas Kivimägi

Aitäh! Head kolleegid, ma üldjuhul pean heaks tooniks seda, et läbirääkimised lõpevad ministri sõnavõtuga. Aga vastusõnavõtt on siiski see, mida vast ei ole kohane eitada. Nii et Urmas Reinsalu, vastusõnavõtt, palun!

20:17 Urmas Reinsalu

Aitäh, lugupeetav istungi juhataja! Siin oli nüüd niisugune pundar väiteid. Kõigepealt see, mis puudutab etteheiteid rahanduse korrashoiu kohta varasemates valitsustes. Ma võin öelda seda, et mul on meeles, lugupeetav rahandusminister, et enne koroonakriisi oli riigi rahanduslik olukord selline – te meenutasite varasemaid valitsusi –, et sisuliselt riigi kõik konsolideeritud reservid võrdusid kogu laenuga. Põhimõtteliselt oleks riik olnud võimeline – selline hästi akadeemiline harjutus – oma laenu tagasi maksma, kui oleks kõik reservid kasutusele võetud. Selline oli olukord. Ja vaatame praegu seda, kui palju teie jooksvaks aastaks laenu võtate miljardiprojektidega. Tegelikkuses see on riigi rahanduse olukord.

Nüüd teine väide. Te heitsite ette, et 2023. aasta eelarves suurendati riigikaitsekulusid üle miljardi euro. Tegelikult tõepoolest, eelmises valitsuses langetati otsus [lisada] üle miljardi euro riigikaitsekuludele ja kriisiolukorras suunati raha sinna. Selle otsuse eest ma seisan küll ja ma arvan, et tegelikult ka teie teeksite praegu õigesti ja ma ei heidaks seda teile ette, kui te [järgiksite] neid Kaitseväe juhataja nõuandeid, mille te olete jätnud praegu arvestamata, kui te võtaksite ja teeksite moona soetamiseks riigikaitse võlakirja. Ma eksistentsiaalsete ohtude mõttes ei näe seda eraldivõetuna kindlasti mingisuguse probleemina.

Nüüd see, mida te ette heitsite, et Välisministeeriumi eelarve kasvas – ka proua peaminister siin osundas sellele – 2020. aasta eelarves. Ma tuletan meelde, millega see ametnike töölevõtmine ennekõike seotud oli: ÜRO Julgeolekunõukogu liikmelisusega ja Eesti eesistumisega selles. Diplomaatilisi suhteid kahtluse alla seada, eriti rahvusvahelises olukorras, on täiesti lühinägelik ja pime.

Mul on kahju, et te ei andnud vastuseid minu küsimustele, ma lootsin debatti. Kui palju on siis kasutamata raha? Mis on tegelikult teie perspektiiv rahandusküsimustes …

20:19 Urmas Reinsalu

… mida ma kritiseerisin? Paraku vastust ei tulnud. Aitäh!

20:19 Aseesimees Toomas Kivimägi

Head kolleegid, sulgen läbirääkimised. Oleme selle päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud. 


9. 20:19

Liikluskindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (400 SE) esimene lugemine

20:19 Aseesimees Toomas Kivimägi

Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, see on nr 9: Vabariigi Valitsuse algatatud liikluskindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 400 esimene lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli auväärt rahandusministri Mart Võrklaeva.

20:20 Rahandusminister Mart Võrklaev

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Vabariigi Valitsus on teile arutamiseks esitanud liikluskindlustuse seaduse muudatused. Liikluskindlustuse seadust pole ammu olnud vaja muuta. Pärast kehtiva seaduse jõustumist aastal 2015 on see alles esimene kord sellises ulatuses muudatusi teha. Põhjus on lihtne: liikluskindlustuse süsteem on üldiselt toiminud hästi, ja seda nii Eestis kui ka Euroopas laiemalt. 

Euroopa Komisjon võttis ette liikluskindlustuse regulatsiooni, praktika ja kohtuotsused ning hindas süsteemi toimimist. Selle pinnalt pakuti välja muudatused ja need kajastuvad ka teie ees olevas eelnõus. Need muudatused on üsna eripalgelised ja väga head ühisnimetajat neile on raske [leida]. Suures pildis on kandev mõte õnnetustes kannatanute parem kaitse. 

Nüüd mõnest muudatusest lähemalt. Esiteks pakub eelnõu lahendust juhuks, kui inimene on saanud õnnetuses kannatada, aga kindlustusselts, kes peab hüvitist maksma, on maksejõuetu. Lahendus on see, et igas liikmesriigis luuakse fond, kes kannatanule sellisel juhul kahju hüvitab. Fond kogub oma riigis asutatud kindlustusseltsidelt raha ning kui peaks [aset leidma] pankrotijuhtum ja fondist tuleb teha väljamakseid, siis pärast hüvitamisjuhtu esitab ta pankrotipesa suhtes või teise riigi fondile tagasinõude. Riigieelarve vahendeid selles skeemis ei kasutata. Eestis saab selleks fondiks Eesti Liikluskindlustuse Fond. 

Teiseks laieneb eelnõuga liikluskindlustus ka mõnele sellisele sõidukile, mida praegu kindlustama ei pea. Direktiivi ja seega ka eelnõu kohaselt peab kindlustama kõik maismaa mootorsõidukid, mille kiirus ulatub üle 25 kilomeetri tunnis, ja kõik sellised sõidukid, mille kiirus ulatub üle 14 kilomeetri tunnis, kui see sõiduk kaalub üle 25 kilogrammi. Nende kriteeriumide alusel on edaspidi liikluskindlustuse all ka näiteks võimsamad elektritõukerattad. Eestis teadupärast tõukerattaid liiklusregistrisse ei kanta ning selle eelnõuga pole plaanis seda ka nõudma hakata. Eesti Liikluskindlustuse Fond töötab praegu välja mugavat elektroonilist tööriista abiks sõidukiomanikele, et nad saaksid veenduda, kas sõiduk kuulub kindlustamisele või ei. 

Kolmandaks tõstetakse eelnõuga kindlustushüvitise maksimaalseid piirmäärasid ehk neid piirmäärasid, mis on kindlustusseltsile hüvitise maksmisel laeks. Asjakahju, näiteks autod, aiad ja majaseinad, tõuseb tänaselt 1,2 miljonilt 1,3 miljonile eurole. Isikukahju, näiteks ravikulu, matusekulu, ülalpidamine ja nii edasi, tõuseb 5,6 miljonilt 6,45 miljonile eurole. Need piirmäärad on üle Euroopa ühesugused. Eestis liiklusõnnetuste kahjud tavaliselt nii suureks ei kujune ja seega ka nende lagedeni reeglina ei jõuta. Eestis on keskmine asjakahju circa 2100 eurot ja isikukahju 4200 eurot. Olgu aga märgitud, et ka Eestis võivad liiklusõnnetused olla rahas mõõdetuna siiski väga tõsiste tagajärgedega. Eesti läbi aegade suurim liikluskindlustuse kogukahju on aastast 2018 ja summa ulatus siis 5,6 miljoni euroni. 

Neljandaks lahendatakse eelnõuga olukord, kus inimene vahetab kindlustusseltsi või lausa elukohariiki ja tahab tõendada oma senist kindlustuse ja ‑kahjude ajalugu. Inimene saab endale küsida tõendi, mis näitab tema kindlustusajalugu. Selliseid tõendeid antakse ka täna, aga uudne on see, et Euroopa Liidus lepiti selleks kokku ühtne vorm. Eestis väljastab neid tõendeid nii praegu kui ka tulevikus liikluskindlustuse fond. 

Eelnõuga ei muudeta seda, kuidas liikluskindlustuse lepingu sõlmimine üldiselt käib. See jääb kõik tavapäraseks. Küll aga lisatakse eelnõuga kindlustusseltsidele, kindlustuse vahendajatele, aga ka liikluskindlustuse fondile kohustus tuletada sõidukiomanikule aegsasti enne olemasoleva lepingu lõppu meelde, et sõlmida tuleb uus leping, samuti selgitada selle tagajärgi, kui leping sõlmimata jääb. 

Jõustumisest. Eelnõu on praegu plaanitud jõustuma 1. juulil 2024. aastal ehk käesoleval aastal. Eelnõu menetlemise käigus siin Riigikogus on aga ilmselt vaja veel korra kaaluda, kas mõne muudatuse puhul oleks vaja anda pikem jõustumistähtaeg. Aitäh!

20:25 Aseesimees Toomas Kivimägi

Suur tänu! Teile on ka küsimusi. Urmas Reinsalu, palun!

20:25 Urmas Reinsalu

Aitäh! Härra rahandusminister! Kõigepealt on mul küsimus, eriti automaksu valguses, kui palju teie hinnangul – teil selles valdkonnas tegutseva ministrina on kindlasti see informatsioon olemas – liikluskindlustuse maksed keskmiselt kasvasid eelmisel aastal, kui palju nad kasvavad sellel aastal ja kui palju see mõjutab, ka see seadus, liikluskindlustuse maksete kasvu kokku. Kuna see on seotud auto ülalpidamise kuluga, on see üldiselt oluline inimeste kulude koormust hinnates. 

Ja teine küsimus. Ma siiski palun teil, härra rahandusminister, vastata sellele küsimusele, millele peaminister ei olnud võimeline vastama: kui palju jättis 2023. aastal riik, valitsus, kulutusi tegemata võrreldes planeeritud eelarvega? Seda on oluline teada, see on indikaatornäitaja.

20:26 Rahandusminister Mart Võrklaev

Aitäh! Austades seda Riigikogu debatti, siinset korda ja kodukorda, ütlen, et korraga saab küsida ikkagi ühe küsimuse. See teine küsimus ei ole kuidagi ka antud eelnõuga seotud. Me võime rääkida sellest väljaspool saali. Mina austan siinset kodukorda. 

Tulles teie esimese küsimuse juurde: keskmine liikluskindlustuse aastamakse on praegu 146 eurot. Kui palju on see täpselt tõusnud, võrreldes eelmise aastaga, sellele saan teile soovi korral kirjalikult vastata, aga praegune määr või keskmine on selline.

20:26 Aseesimees Toomas Kivimägi

Teen sellise väikese täpsustuse, auväärt rahandusminister, et tõepoolest, kui [küsimus] ei ole seotud [eelnõuga], siis ei ole tõesti kohustust vastata. Küll aga möönan, et me oleme tolereerinud seda, kui ühes küsimuses on tegelikult mitu küsimust. Seda me oleme tolereerinud. Nii et selles mõttes, kui mitu küsimust on ühes küsimuses või ühe minuti sees, siis me oleme seda aktsepteerinud. Nii tehakse väga tihti. Aga veel kord: kui ei ole [seost] eelnõuga, siis sellisel juhul otse loomulikult ei ole ministril kohustust vastata. 

Lauri Laats, palun!

20:27 Lauri Laats

Aitäh, hea istungi juhataja! Hea minister! Antud seaduseelnõusse oli esialgu planeeritud ka tõukerataste kindlustus. Miskipärast on see välja jäetud. See on küsimuse esimene pool. 

Teine pool. Meil jääb ikkagi [kehtima] olukord, kus sõiduk võib olla 12 kuud kindlustamata, vaatamata sellele, et sõidukil on olemas omanik, ja nii edasi. Kas see juhtub seoses sellega, et inimene lihtsalt unustab oma sõiduki kindlustamata, on see pahatahtlik või heatahtlik – suurt vahet ei ole. Igal juhul ma arvan, et kui vara on olemas, peab see olema kindlustatud. See seaduseelnõu seda küsimust ära ei lahenda, aga minu andmete kohaselt oli esialgsesse seaduseelnõusse see ettepanek sisse kirjutatud.

20:28 Rahandusminister Mart Võrklaev

Aitäh! Mis puudutab tõukerattaid, siis nende kindlustus on siin eelnõus sees. Seda ma ka oma ettekandes mainisin. Need parameetrid on niimoodi, et direktiivi ja seega ka eelnõu kohaselt peab kindlustama kõik maismaa mootorsõidukid, mille kiirus ulatub üle 25 kilomeetri tunnis, ja kõik sellised sõidukid, mille kiirus ulatub üle 14 kilomeetri tunnis, kui nad kaaluvad üle 25 kilogrammi. 

Nüüd küsimuse teine pool. Tõsi, algses eelnõus oli sees, et sõiduk peab olema igal ajahetkel kindlustatud, mis erineb praegusest praktikast Eestis. See sai väga palju negatiivset tagasisidet, sest kui kindlustus oleks lõppenud, oleks tulnud automaatne kindlustus ja inimene poleks saanud sellisel juhul kindlustusseltsi valida, vaid [kindlustus] oleks automaatselt rakendunud. Eestis on praegu praktika – seda ka direktiiv võimaldab –, et 12 kuud võib sõiduk olla ilma kindlustuseta. Seda loomulikult eeldusel, et sõidukit ei kasutata. 

Me otsustasime, et me jääme Eesti praktika ja seaduses oleva regulatsiooni juurde. Seda seetõttu, et tihti just hooajaliselt sõidukeid kasutavad isikud teevadki teatud perioodiks, näiteks suveks, sõidukile kindlustuse ja sõidavad selle sõidukiga, ühel hetkel lõpeb kindlustus ära, nad teavad, et nad selle [sõidukiga niipea] liiklusesse ei lähe, ja 12 kuu piires saavad nad uuesti kindlustuse teha. See annab inimestele juurde paindlikkust, see annab juurde võimalusi oma kulusid kontrolli all hoida. 

Oluline on, et loomulikult kaasneb inimestele sellega suurem vastutus. Kui inimesel liikluskindlustust ei ole, see on lõppenud, siis seaduse järgi on kohustus, et eelmine kindlustusselts kataks kahjud. Aga kuna kindlustusleping on tegemata, siis on õigus inimeselt need kulud sisse nõuda. Seega tekib inimesele suurem koormus. Igal juhul kaasneb paindlikkusega ka vastutus. See paindlikkus jääb, et sa ei pea igal ajahetkel kindlustust omama, aga on ka vastutus, sest kui sa lähed liiklusesse, sul kindlustust pole ja sa põhjustad õnnetuse, siis võib kindlustusselts need kulud sinult sisse nõuda.

20:30 Aseesimees Toomas Kivimägi

Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun!

20:30 Anastassia Kovalenko-Kõlvart

Aitäh! Austatud rahandusminister! Üks oluline teema, mis Eestis vajab paremat reguleerimist – ka selle seaduse raames –, on just mittevaralise kahju hüvitamine. Meil jäävad liiklusõnnetuse tõttu vigaseks jäänud inimesed tihti reaalselt kaitseta. Näiteks oli [juhtum], kui 30‑aastane kahe väikese lapsega naine jäi halvatuks ega saanudki mingit hüvitist. Sellele on viidanud ka Riigikohus. Muu hulgas tuli kaks nädalat tagasi kohtulahend, kus anti hävitav hinnang liikluskindlustuse seadusele, sest mittevaralise kahju hüvitamise summad on püsinud muutumatuna ligikaudu kümme aastat. Kohtupraktika on selle aja jooksul arenenud, aga seadus mitte. Neid auke antud seaduseelnõu praeguse seisuga kahjuks ei [kaota]. Kas te olete kaalunud seda teemat ja arutanud, kuidas võiks eelnõu selles osas täiendada? On teil mingisuguseid mõtteid ja siseinfot?

20:31 Rahandusminister Mart Võrklaev

Aitäh! Raskete tagajärgedega õnnetuse korral, näiteks inimvigastustega õnnetuse korral, on kannatanul õigus nõuda ka mittevaralise kahju hüvitamist, ja see läheb isikukahjude määra alla. Edaspidi hinnatakse mittevaralise kahju hüvitamist vastavalt tegelikult tekkinud kahjudele ning tuginedes võlaõigusseaduses sätestatud üldistele kahju hüvitamise reeglitele. Selle seaduse alusel on jätkuvalt see õigus, mittevaraline kahju tuleb hüvitada. Selleks on kõik võimalused seaduse järgi olemas.

20:32 Aseesimees Toomas Kivimägi

Anastassia Kovalenko-Kõlvart, teine küsimus, palun!

20:32 Anastassia Kovalenko-Kõlvart

Aitäh! Kui ma loen seda seaduseelnõu, siis [ma saan aru, et] see paragrahv tühistatakse ja ma ei näe nagu, mis need hüvitise summad selle asemel võiksid olla. Seda ei ole täpsemalt reguleeritud. Aga mul on ka ees need erinevad kirjad, mis on Riigikogule eelnõu kohta juba saadetud. Näiteks on tulnud selline ettepanek, et Eesti Liikluskindlustuse Fond võiks avaldada oma kodulehel 20 suurimat mittevaralise kahju hüvitist. Mida see annaks? Ühelt poolt annaks see läbipaistvuse, mis on võimalikud mittevaralise kahju hüvitised, ja tänu sellele võiks kaduda ära ka advokaadi kasutamise vajadus. Ma saan aru, et oli selline arutelu ja vist oli ka eelnõus varem sees see, kuidas mittevaralise kahju hüvitamise nõuet esitada. Aga see läks kuidagi eelnõust välja. Mis te arvate sellest ettepanekust, mida ma just mainisin?

20:33 Rahandusminister Mart Võrklaev

Jaa, mittevaralise kahju hüvitamine on väga oluline. Kui seaduses kirjutada see täpselt ette, siis kuna tegelikult ei ole iga juhtumi puhul võimalik seda niimoodi must valgel planeerida, seaks see võib-olla liigselt piire. Nagu ma ütlesin, võlaõigusseaduse sätete alusel saab seda [kahju] välja nõuda. Aga minagi olen kursis, et on erinevaid ettepanekuid tulnud ka advokatuurilt. Kui teie neid teete, siis ma arvan, et Riigikogu menetluses kindlasti tasub kaaluda neid erinevaid võimalusi, kas seda saab kuidagi selgemini ja paremini siin seaduses kirjutada, aga mitte kirjutades ette liigseid piire. Kui see kahju on ja see võib olla märkimisväärne ja vajadagi kompenseerimist, siis seadus [ei tohiks] seda [võimalust] teistpidi hoopis kitsendada, mis on kehtiva seaduse probleem. Ma arvan, et seda debatti tasub siin Riigikogus kindlasti edasi pidada ja teha täiendusi, kui need seadust ja lõpuks inimeste õiguste [tagamist] paremaks ja hüvitisi [õiglasemaks] muudavad.

20:35 Aseesimees Toomas Kivimägi

Lauri Laats, palun!

20:35 Lauri Laats

Aitäh, hea istungi juhataja! Hea minister! Ma tulen korraks tõukerataste juurde tagasi. Hea kolleeg suunas ka [küsimuse nendele ja vastusest] ma sain aru, et tõukeratastel on tõesti see kindlustus peal, aga seal on kiiruse küsimus, et kui on kiirem kui 25 kilomeetrit [tunnis], siis on kindlustuskohustuslik, ja on ka see kaalu küsimus. Rääkides kaalust, siis nii palju kui seletuskirjast sai välja lugeda, kõik need tõukerattad, mis kuuluvad rendifirmale Bolt, jääksid kindlustuskohustusest välja. Samas, tõukeratas on tõukeratas, kaalub ta kilo vähem või rohkem, igal juhul on ta liikluses ja ta on ohtlik. Kas me selle küsimuse ikkagi saame ära reguleerida, et kõikide tõukerataste kohta kehtiks see kindlustuskohustus? Ma arvan, et see oleks mõistlik.

20:36 Lauri Laats

Mul läks minut üle, jah.

20:36 Rahandusminister Mart Võrklaev

Aitäh! Eks neid arutelusid on peetud nii ministeeriumis kui ka Riigikogu komisjonides, kas kõik tõukerattad peaksid olema kindlustatud. Selge on see, et kindlustusega kaasneb täiendav kohustus teha kindlustusleping ja selle ees tuleb tasuda, see on ka inimeste jaoks kulu. Teisalt on loomulikult seal ka teine vaade, et kui juhtub õnnetus, siis oleks ka kindlustus, kes need kulud katab.

Need numbrid, mis on eelnõus, tulenevad otse direktiivist. Nende numbrite väljapakkumisel või direktiivi kirjutamisel on tehtud teatud analüüsid, et mis kiirusest [alates] on tagajärjed rängemad ja millisest sõiduki kaalust [alates] on tagajärjed rängemad. Sealt ongi tulnud sellised parameetrid. Meie otsus oli mitte seada Eestis liigselt piiravaid tingimusi ja panna Eesti seadusesse täpselt samad parameetrid, mis tulenevad Euroopa direktiivist.

Milliseid tõukerattaid, kas erarattaid või firma omasid, see puudutab, ma seal mingit seost ei näe. Need on otse direktiivist tulenevad numbrid ja me oleme lähtunud sellest, et mitte liigselt seda valdkonda piirata. Aga loomulikult on see kaalumise koht. Riigikogu arutab seda edasi ja saab neid argumente ühelt või teiselt poolt kaaluda.

20:37 Aseesimees Toomas Kivimägi

Priit Lomp, palun!

20:37 Priit Lomp

Aitäh, hea istungi juhataja! Mina küll ei andnud kolleeg Laatsile mingisugust infot. Täpsustavad küsimused tulid teiselt poolt. Aga ma natuke avan siiski veel. Ma arvan, et kolleeg Laats oma sõnakasutuses natukene eksis. Meil oli ka majanduskomisjonis arutelu selle üle, et mitte kõik tõukerattad ei peaks olema kindlustatud, aga renditõukerattad küll. Kui vaadata õnnetusjuhtumeid, siis tõesti selgub see – kuigi me selle üle eraldi arvestust ei pea –, et suure tõenäosusega inimene kahjuks võõrast vara hoiab kehvemini, kui ta oma isiklikku vara hoiab. Me teame, missugustes olukordades renditõukerattaid kasutatakse. Kas sulle, Mart, ei tundu, et kuigi me tihtipeale ütleme, et me ei peaks direktiivile vinti peale keerama, siis siin võiks olla see koht – sa just kolleeg Anastassiale andsid nõu, et seda võiks saalis paremaks teha …

20:38 Priit Lomp

… et natuke direktiivile vinti peale keerata ja öelda, et renditõukerattad läheksid kõik kindlustuse alla?

20:38 Rahandusminister Mart Võrklaev

Aitäh! Kolleegidele siin üle pingi võib ikka head nõu anda, eks me nii siin töötamegi ja saame parimaid tulemusi. Aga valitsusest on tulnud see eelnõu praegu selliste parameetritega, mis on direktiivikohased. Selle üle on arutatud. See ongi kokkuvõttes meie valiku koht. Meie ei pidanud vajalikuks seda kitsendada, aga loomulikult, Riigikogu on see koht, kus saab selle üle debateerida ja lõplikud otsused teha. Ma arvan, et edasise menetluse käigus me nendeni jõuame.

20:39 Aseesimees Toomas Kivimägi

Suur tänu, lugupeetud minister! Rohkem teile küsimusi ei ole. Juhtivkomisjoni arutelu ja otsuseid tutvustab majanduskomisjoni liige, hea kolleeg Mario Kadastik. Palun! 

20:39 Mario Kadastik

Aitäh, härra juhataja! Head kolleegid! Majanduskomisjon arutas antud eelnõu oma 9. aprilli istungil, kus ministeeriumi poolt [eelnõu] tutvustati, samamoodi nagu minister täna tutvustas selle eelnõu peamisi mõjukohti. Olid mõned punktid, mille üle toimus arutelu. 

Üks nendest oli seesama, mis ka siin tõstatati, see 12 kuu ja kohustusliku või vabatahtliku kindlustuse küsimus. Arutelu all oli, et pigem pannakse rõhku teavitustööle, jättes inimestele valikuvabaduse, et neil oleks selge, mida tähendab, kui autol või mis iganes sõidukil ei ole seda kindlustust ja siis midagi juhtub.  

Samuti oli aktiivse arutelu all seesama elektritõukerataste küsimus. Kas neid peaks kindlustama, mil moel neid peaks kindlustama, mis formaadis peaks saama tuvastada seda kindlustuspoliisi, kuidas tuvastada, millised tõukerattad vajavad kindlustust – need olid põhilised arutelukohad, just selles võtmes, kas need piirmäärad ja juriidilised kehad ja kasutusotstarbed on vaja otse direktiivist üle võtta või peaks seal olema ikkagi kaalutluskoht. Nagu ka siin viimases arutelus oli just [küsimus], kas renditõukerattad peaksid olema [kindlustatud]. Võib tekkida olukord, kus erinevate tootjate [tõukerattad] satuvad täpselt selle piirmäära alla. Praegu on valitsus tulnud [eelnõuga, kus on] direktiiv täpselt üle võetud, aga arutelud selle üle kindlasti jätkuvad.  

Poliisivajaduse kohta oli selgitus, et kõik mootorsõidukid, mitte ainult tõukerattad, mis normi ületavad, tuleb kindlustada, aga neid registrisse ei kanta. Selleks teevad liikluskindlustusseltsid eraldi vormi, kus küsitakse lihtsalt rohkem detaile. See puudutab ka kõikvõimalikke muid seadmeid, mitte ainult tõukse. 

Kohustuslikkuse tuvastamise üle oli natukene debatti. Jäi veidi ebaselgeks, mil moel see täpselt hakkab olema, kuidas politsei või kes iganes saab kontrollida, kas antud tõukeratas vajab või ei vaja poliisi. Selline arutelu toimus.  

Lisaks oli arutelu just nende teiste seadmete üle ehk murutraktorite ja muude seadmete üle, et kas nende suhtes see rakendub. Väide oli, et üldjuhul need tõenäoliselt ei ületa kiiruse piirnorme, mistõttu nad [kindlustust] ei pruugi vajada. Samamoodi, kui nad opereerivad ainult kinnisel krundil, ei ole neil kindlustust vaja, küll aga, kui nad osalevad liikluses ja nad ületavad neid norme, on neil samamoodi kindlustust vaja. 

Kiire arutelu toimus ka selle fondi üle. Otsus oli, et kuna Eestis on olemas liikluskindlustuse fond, kes seda rolli juba efektiivselt täidab, siis tuleb fondile lihtsalt kohustusi juurde. On tulemas ka laiemalt arutelusid selle üle, kas LKF‑i ehk liikluskindlustuse fondi auditeerimist ja üldisemaid küsimusi on vaja kuidagi täpsustada. Siin tulevad arutelud hiljem.  

Võeti vastu menetluslikud otsused. Juhtivkomisjoni esindajaks määrati Mario Kadastik, konsensuslikult, tehti ettepanek võtta see [eelnõu] täiskogu päevakorda 30. aprillil, ka konsensuslikult, ja konsensuslikult tehti ettepanek esimene lugemine lõpetada. Aitäh!   

20:43 Aseesimees Toomas Kivimägi

Teile on vähemalt üks küsimus. Vadim Belobrovtsev, palun!

20:43 Vadim Belobrovtsev

Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Kui ma lugesin õigesti, siis on selle seaduseelnõu järgi võimalik hoida auto või sõiduk, ütleme niimoodi, aasta kindlustamata. Räägitakse sellest, et kui auto näiteks seisab ja ei liikle, siis ei pea see kindlustatud olema, kuna sellega ei peaks midagi juhtuma, sest see ei liigu. Aga on olnud juhtumeid, kui ka seisva autoga on juhtunud õnnetusi. Näiteks räägime autodest, mis on elektrimootoriga. Need on läinud põlema ja põhimõtteliselt nad ikkagi sellist ohtu endast kujutavad. Kas komisjonis oli juttu, et võiks loobuda sellest, et aasta ilma kindlustuseta on vastuvõetav, ja et kindlustus peaks ikkagi peal olema?

20:44 Mario Kadastik

Aitäh! Ma igaks juhuks täpsustan, et mitte ainult elektrimootoriga autod ei või põlema süttida, ka teised süttivad. (Hääl saalist.) Jaa, näiteks. Aga otseselt komisjonis seda ei arutatud. Seda 12 kuu küsimust puudutati kergelt ja peamine arutelu läks tõukerataste peale. Seda ei arutatud detailsemalt. 

Aga see mure on jah välja toodud, et isegi liikluses mitte osaledes on oht tekitada muule varale kahju. Samamoodi toimus üldine arutelu selle üle, et inimesed ei ole väga tihti teadlikud sellest või unustavad ära selle, mis on see kaasnev kahju, mida nad peavad hakkama tagasinõude korral potentsiaalselt hüvitama. See debatt, ma usun, kindlasti jätkub. Meil on saadetud välja kaasamiskirjad, et saada rohkelt arvamusi sellel teemal. Nagu kolleeg juba viitas, on osa arvamusi koos ettepanekutega juba laekunud. Neid tuleb kindlasti veel. Selle menetluse käigus me kindlasti arutame seda temaatikat.

20:45 Aseesimees Toomas Kivimägi

Suur tänu! Rohkem teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 400 lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 22. mai kell 17.15. Oleme selle päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud.


10. 20:45

Välissuhtlemisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (385 SE) esimene lugemine

20:45 Aseesimees Toomas Kivimägi

Läheme järgmise [päevakorrapunkti] juurde: Vabariigi Valitsuse algatatud välissuhtlemisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 385 esimene lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli auväärt välisministri Margus Tsahkna.

20:46 Välisminister Margus Tsahkna

Austatud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Olen teie ees välissuhtlemisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga 385. Valitsus on selle eelnõu algatanud. Taustaks niipalju, et välissuhtlemisseaduse muutmise seaduse eelnõu peamine eesmärk on esiteks välislepingute ettevalmistamise ja sõlmimise menetluse lihtsustamine ning teiseks andmekogude asutamise normide ja muude volitusnormide korrastamine. 

Ma alustan välislepingutega seoses tehtavatest muudatustest. Pärast seda, kui kehtiv välissuhtlemisseadus 1. jaanuaril 2007 jõustus, on välislepingute sõlmimise rahvusvaheline praktika muutunud, mistõttu kehtiv välislepingute sõlmimise kord on vaja kriitiliselt üle vaadata. Praktika näitab, et kohati on kehtiv regulatsioon liiga detailne, aga kohati ebaselge. Suurim kavandatav muudatus puudutab välislepingu materjalide ettevalmistamist enne Vabariigi Valitsusele esitamist ning välislepingu muudatuste menetlemist.

Seni on kõik välislepingute eelnõudega seonduvad õigusaktid jõudnud Vabariigi Valitsuse istungile Välisministeeriumi kaudu ning Välisministeerium on olnud ministeeriumi ja valitsuse vahel vahendaja. Eelnõuga muudetakse menetlust nii, et ministeerium, kelle valitsemisalasse välisleping sisu poolest kuulub ja kes on eelnõu materjalid ette valmistanud, esitab selle ise ka valitsuse istungile. Samamoodi kaitseb valdkonna eest vastutav minister eelnõu ka Riigikogus, nagu seni. Eeltingimusena tuleb lepingu eelnõu Välisministeeriumiga kooskõlastada ja lepingu eelnõu valitsusele esitamiseks tuleb saada Välisministeeriumilt nõusolek. Välisministeerium jääb jätkuvalt välislepingute sõlmimise keskseks koordinaatoriks. 

Teine suurem muudatus on välislepingu muudatuste menetluse lihtsustamine, et see oleks paindlikum ja kiirem ning väheneks nii otsustajate kui ka ametnike töökoormus. Samuti võimaldavad uuendused kiiremat ja õigeaegset avalikkuse teavitamist välislepingute muudatustest. Eesmärk on saavutada lepingu muudatuste õigeaegne menetlemine, et rahvusvaheliste kohustuste Eesti suhtes kehtima hakkamine ja riigisisene menetlus oleksid korrektses ajalises järjekorras. Lahendusena nähakse eelnõus ette mitmetasandiline lähenemine muudatuste menetlemise korral: menetlejaks võib-olla nii Riigikogu, valitsus kui ka ministeerium olenevalt muudatuste sisust ja volitusnormidest. 

Teine grupp muudatusi on seotud seaduses nimetatud andmekogude asutamise normide ja muude volitusnormide korrastamisega. Kehtivas seaduses on mitme Välisministeeriumi andmekogu asutamise normiks üldvolitus, mis ei sisalda põhiõiguste riive eesmärki ega ulatust. Kehtiv isikuandmete kaitse üldmäärus näeb ette, et kui isikuandmete töötlemine andmekogus toob kaasa täiendava riive, peab põhiõiguse riive eesmärk ja ulatus olema sätestatud seaduses. Seega viiakse eelnõuga lõpule vajalik andmekaitsereform Välisministeeriumi andmekogudes. Eelnõuga korrastatakse Välisministeeriumi kõigi üheksa andmekogu asutamise normi, ei looda ühtegi uut andmekogu ega kaotata ühtegi ära. 

Välissuhtlemisseaduses korrastatakse ka muid volitusnorme, eesmärgiga vähendada bürokraatiat ja töökoormust. Näiteks arengukoostöö tegemise ja humanitaarabi andmise tingimuste ja korra kehtestamine tuuakse valitsuse tasandilt välisministri pädevusse, kuna välissuhtlemisseaduse alusel on välisministri pädevuses arengukoostöö ja humanitaarabi poliitika kujundamine. Teise näitena tunnistatakse välisministrile antud volitus kehtestada arengukoostööprojekti ja arengukoostööprojekti aruande vormid kehtetuks, kuna vormide kehtestamine ei ole enam vajalik. 

Olen valmis vastama teie küsimustele ja loodan, et Riigikogu selle seaduseelnõu heaks kiidab.

20:50 Aseesimees Toomas Kivimägi

Suur tänu, auväärt minister! Eelnõu on nii hästi ette valmistatud, et Riigikogu liikmetel teile küsimusi ei ole. Aitäh! Palun kaasettekandeks Riigikogu kõnetooli väliskomisjoni esimehe, auväärt hea kolleegi Marko Mihkelsoni. Palun!

20:50 Marko Mihkelson

Lugupeetud Riigikogu aseesimees! Väliskomisjon arutas seda seaduseelnõu 8. aprillil 2024 toimunud koosolekul. Seal tutvustas välissuhtlemisseaduses tehtavaid muudatusi komisjoni liikmetele välisminister Margus Tsahkna. Samuti olid koosolekule osalema ja informatsiooni jagama kutsutud Välisministeeriumi juriidilise osakonna 1. büroo direktor Kristi Land ja 3. büroo jurist Perit Soininen.

Sellel esimesel kuulamisel tundsid väliskomisjoni liikmed huvi selle vastu, kuidas peaasjalikult välislepingutega ja nende menetlusega seonduvad muudatused kajastuvad eelnõus ja eeldatavalt eelnõu seaduseks muutumise järel ka praktikas. Meile andis informatsiooni näiteks Kristi Land, kes selgitas, et igapäevaselt tegeleb Välisministeerium mitmete välislepingutega. Valitsuse tasandil menetlusse ja Riigikokku jõuavad vähesed [lepingud], sest läbirääkimised ei ole lõppenud. Statistika järgi ratifitseeriti näiteks eelmisel aastal kokku kaheksa välislepingut, samas kiitis valitsus heaks 23 lepingut, kokkulepe läbiräägitud teksti lõplikkuses saavutati üheksa lepingu puhul, millele järgnes riigisisene menetlus, ning algasid või jätkusid läbirääkimised 60 lepingu üle. See näitab, et välislepingute ja töös olevate välislepingute [hulk] on päris suur.

Komisjon, kuulanud ära informatsiooni eelnõus ettenähtud muudatuste kohta, tegi oma menetluslikud otsused. Komisjon tegi ettepaneku võtta eelnõu täiskogu päevakorda 17. aprillil 2024. Tõsi, 15. aprilli koosolekul seda muudeti, sest komisjoni ettekandja, kelleks komisjon otsustas nimetada siinkõneleja, oli minemas välislähetusse. See muudatus tehti 15. aprilli komisjoni istungil ja arutamise kuupäevaks määrati 8. mai käesoleval aastal. Komisjon tegi ka ettepaneku eelnõu esimene lugemine lõpetada. Aitäh!

20:54 Aseesimees Toomas Kivimägi

Suur tänu, auväärt ettekandja! Ka teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 385 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 22. mai kell 17.15. Oleme ka selle päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud.


11. 20:54

Turvategevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (413 SE) esimene lugemine

20:54 Aseesimees Toomas Kivimägi

Läheme järgmise [päevakorrapunkti] juurde: õiguskomisjoni algatatud turvategevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 413 esimene lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli auväärt õiguskomisjoni liikme Anti Haugase.

20:54 Anti Haugas

Aitäh! 9. aprillil toimunud õiguskomisjoni istungil tegi õiguskomisjon konsensusliku otsuse algatada turvategevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Selgituseks. 1. juulil 2024 jõustuv seadus on üpris pika üleminekuajaga ja selle jooksul on tekkinud kehtima [hakkava] seaduse kohta mõningad tähelepanekud ka seadusloomesse kaasatud organisatsioonidel. On mõistlik need kitsaskohad kõrvaldada enne seaduse jõustumist. 

Kolm põhiprobleemi, millega seaduse muutmine tegeleb, on järgmised. Esiteks jäetakse kohaldamisalast välja regulatsioon, mis kohustab turvaettevõtja nõuetele vastama neid ettevõtjaid, kes otsustavad oma vara ise valvata. Kuna valvamine on passiivne tegevus ja selleks ei palgata turvaettevõtteid, siis ei ole mõistlik nõuda nii koolituse läbimist kui ka kutsekvalifikatsiooni passiivselt oma vara valvamisega tegelevatelt, sisevalvet rakendavatelt asutustelt. Ka Eesti Turvaettevõtete Liit on sellega päri. 

Teiseks on mõistlik üle vaadata salvestiste säilitamise nõue. Varasemalt on see olnud üks kuu, kehtima [hakkavas] seaduses oli see pikendatud kuuele kuule, aga Eesti Turvaettevõtete Liit leidis hiljem, pärast teatavaid arvestusi, et kulu turvaettevõtetele oleks circa 30 miljonit eurot ja teisalt ei annaks see olulist efekti. Seadusemuudatus kohustaks turvaettevõtteid säilitama salvestisi kuu aega. Juhul kui salvestisel peaks olema [jäädvustatud] õigusrikkumine, väärtegu või kuritegu, mis vajab menetlust, siis on kohustus säilitada salvestist täpselt kuus kuud. 

Kolmas ettepanek on tehniline. Uus seadus sätestab nõude, et kõik turvateenistujad, sealhulgas valvetöötajad, turvatöötajad ja turvajuhid peavad omama vastavat kutset. Aga seaduse seletuskirjas on ka see, et tuleb [läbida] koolitus. Pärast vestlusi Haridus‑ ja Teadusministeeriumiga on toodud välja, et ka koolituse läbimise nõue võiks olla seadusesse sisse kirjutatud. 

Kolm sellist muudatust on turvategevuse seaduse muutmise seaduses ette nähtud. Nagu ennist mainisin, [otsus] seaduseelnõu täiskogu päevakorda võtta oli konsensuslik, ettepanek oli teha seda 2. mail. Ettepanek esimene lugemine lõpetada oli samuti konsensuslik. Esmalt määrati juhtivkomisjoni esindajaks küll Eduard Odinets, aga 22. aprillil otsustas komisjon määrata eelnõu ettekandjaks Anti Haugase. Aitäh!

20:59 Aseesimees Toomas Kivimägi

Suur tänu! Teile küsimusi ei ole. Head kolleegid, nüüd avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 413 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 22. mai kell 17.15. Oleme selle päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud. 


12. 20:59

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (387 SE) esimene lugemine

20:59 Aseesimees Toomas Kivimägi

Päevakorrapunkt nr 12 on Isamaa fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu 387 esimene lugemine. Juba on jõudmas ettekandeks Riigikogu kõnetooli auväärt kolleeg Helir-Valdor Seeder. Palun!

20:59 Helir-Valdor Seeder

Aitäh, lugupeetud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Mina tutvustan teile eelnõu 387, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu. Kuna tegemist on sarnase eelnõu juba teistkordse lugemisega selles koosseisus – esimene katse meil ebaõnnestus, Riigikogu koosseisu enamus ei toetanud seda algatust –, siis ma väga detailselt sellel eelnõul ei peatu, [teen seda] lühidalt ja [lisan] siis ka mõned kommentaarid.

See eelnõu puudutab kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute hääleõigust kohalike omavalitsuste volikogude valimistel. Nimelt on ettepanek, et kohalikel valimistel oleks tulevikus hääleõigus ainult Eesti Vabariigi kodanikel, Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikel, nii nagu see tuleneb Euroopa Liidu õigusest ja nagu see on ka täna, ning nende kolmandate riikide kodanikel, kellega on sõlmitud kahepoolsed riikidevahelised vastavad lepingud. Loomulikult puudutab see kodanikke alates 16. eluaastast, nii nagu see Eesti kehtivas seaduses kirjas on.

Miks me selle eelnõuga siin oleme ja juba teist korda? Aga ikka sellepärast, et valitsuse koalitsioonileppes on kokku lepitud, et valitsus töötab välja õigusliku raamistiku Vene ja Valgevene kodanike hääleõiguse peatamiseks kohalikel valimistel põhiseadust muutmata. Kuni tänaseni ei ole selles valdkonnas mitte midagi toimunud. Vastavat eelnõu parlamendis ei ole ja nagu me teame, ei ole valitsus ka mingisugust sellist eelnõu heaks kiitnud. On olemas küll Justiitsministeeriumi analüüs, mis ütleb, et koalitsioonilepingus kokkulepitut ei ole võimalik realiseerida, sellist muudatust ei ole põhiseadust muutmata võimalik teha. Mingisugust teistsugust lahendust ei ole kokku lepitud ja ühtegi teistsugust algatust parlamendis ka ei ole olnud peale Isamaa algatuse, mis on maha hääletatud.

Ometigi on tegemist väga olulise sisepoliitilise ning siseturvalisust ja sisejulgeolekut puudutava eelnõuga. See kõik toimub sõjaolukorras ja me kaotame aega. Ka tänases infotunnis sain ma peaministrilt vastuse, et koalitsioonis mingisugust kokkulepet ei ole. Ma saan aru, et kõige tulisemad selle eelnõu vastased on eelkõige sotsiaaldemokraadid, aga ausalt öelda ei ole ma päris täpselt aru saanud ka Eesti 200‑st ega Reformierakonnast. Hea tahtmise korral oleks võimalik leida siin päris laiapõhjaline konsensus, sest ma saan aru, et ka mitmed opositsioonierakonnad on valmis seda lähenemist toetama.

Miks on selline algatus väga hea ja mõistlik, ja ma ütleksin, miks on hädavajalik – hädavajalik!– võtta [see seadusemuudatus] meie siseturvalisuse tagamiseks vastu? Aga sellepärast, et kes on tutvunud kapo raportiga – sellele on juurdepääs päris laial ringil Riigikogu liikmetel ja kes ei ole tutvunud, ma soovitan tutvuda –, see teab, ma julgen öelda, et Isamaa algatatud eelnõu toetub paljuski ka just nimelt nendele kapo [nimetatud] riskidele ja püüab neid maandada. Väga halb on, kui see teema on ühiskonnas umbmääraselt pikaajaliselt arutluse objektina üleval, lõhestab ühiskonda ja on ka juriidiliselt ebakorrektne. Mida siis tähendab peatamine? Millal peatatakse? Kes peatab? Kui kauaks peatab? Kas seniks, kuni sõda on lõppenud, või seniks, kuni oletuslikult saavutatakse mingisugune vaherahu? Millal see peatamine lõpeb? Nendele küsimustele ei ole vastust. Kuna see [peatamine] on suunatud ainult Vene ja Valgevene kodanikele, siis on see ka ühiskonna sidususe seisukohalt väga valus ja ei soodusta absoluutselt mitte integratsiooniprotsessi. See lahendus on väga ebaõnnestunud. 

Ausalt öelda jääb mulle arusaamatuks, kuidas Reformierakonna kogenud poliitikud lasid sotsiaaldemokraatidel teha koalitsioonilepingu sõlmimisel endale niisugust karjapoissi ja kirjutada sinna lepingusse sisse teema, mida ei ole võimalik sellisel kujul üldse lahendada. Ausalt öelda, ega ma ei usu, et Reformierakonna kolleegid nii rumalad olid. Ma pigem kahtlustan pahatahtlikku, teadlikku tegevust, et anname signaali ühiskonnale ja avalikkusele, et me tahame seda probleemi lahendada, aga näete, lihtsalt ei ole võimalik juriidiliselt seda niisugusel kujul lahendada, et hea tahe on, aga lahendada ei ole võimalik. Pigem ma usun, et on tegemist sellega. See veendumus on minus kinnistunud, kui ma olen siin korduvalt infotunnis selle kohta küsinud, suhelnud ka koalitsioonipoliitikutega ja püüdnud heatahtlikult kokku võtta erinevate fraktsioonide esindajaid, et leida parlamendis ühisosa. Aga see vajub lihtsalt ära. See vajub ära vaikusesse ja mingisugust initsiatiivi ei ole.

Tegelikult on see eelnõu selles mõttes hea, et ta räägib kõikidest kolmandatest riikidest, ja nagu ma ütlesin, ei ole suunatud ainult Vene ja Valgevene kodanikele. Me teame ju, et neid riike, kes ei ole demokraatlikud, ja neid riike, kes kasutavad kas oma naabrite või teiste riikide suhtes sõjalist jõudu oma huvide realiseerimiseks, on palju rohkem kui ainult Venemaa ja Valgevene. [Miks] määratleda agressorriikidena ainult Vene ja Valgevene, kusjuures me oleme Riigikogus vastu võtnud otsuse Vene kodanike suhtes? 

Aga kes on tegelikult veel agressorriigid maailmas, kelle [kodanike valimisõiguse] peaks peatama? Meie ettepanek on väga selge ja lihtne: kõik kolmandad riigid, välja arvatud need, kellega me sõlmime kahepoolsed lepingud. Kahepoolsed lepingud me sõlmime kõikide nende riikidega, kes on demokraatlikud, kes peavad lugu inimõigustest ja rahvusvahelisest õigusest. Need on vastastikused lepingud, mis peaksid tulema ratifitseerimisele Riigikogus.

Loomulikult võib [küsida], kas ühel või teisel riigil on seda tahet. No kui ei ole, siis jääb [nende] riikidega kehtima praegune olukord. Nii et midagi katastroofilist selles ka ei ole. Teiseks, selline vastastikune lepingute sõlmimine võimaldab ka Eesti kodanike huvide paremat kaitset, sest väga paljude demokraatlike riikide kohalike omavalitsuste valimistel ei ole Eesti kodanikel hääleõigust, aga sellise kahepoolse lepingu sõlmimise järel selline võimalus tekiks. Nii et jah, võib küsida, kas ja kui palju neid [riike] on. Sellele küsimusele me täna vastata ei oska, aga [sellised lepingud] annaksid vähemalt võimaluse läbirääkimisteks, avatud suhtlemiseks liitlasriikidega ja annaksid võimaluse ka [kaitsta] Eesti kodanike õigusi väljaspool Eesti riiki, [et need Eesti kodanikud,] kes elavad alaliselt teistes riikides, demokraatlikes ja meile sõbralikes riikides, saaksid omada ka valimisõigust.

Miks on oluline nendelt agressorriigi kodanikelt hääleõiguse äravõtmine ja mitte sellega venitamine? Aga sellepärast, et absoluutselt ei ole Eesti julgeoleku seisukohalt turvaline ja normaalne see, et üks riik on kuulutanud püha sõja Ukrainale ja kollektiivsele läänele, kuhu kuulume ka meie, ehk ta on kuulutanud sõja ka Eestile, aga selle riigi kodanikud omavad õigust siin poliitilist võimu formeerida. See on groteskne. See ei ole absoluutselt normaalne olukord.

Enamgi veel, ühel hetkel võib Putin otsustada, et ka väljaspool Venemaad elavad Vene riigi kodanikud on kohustatud mobiliseerimise alla minema, püssi alla minema ja hakkama sõdima Ukraina vastu. Needsamad Eestis elavad Vene kodanikud, kes kehtivate seaduste järgi Venemaal ei peaks justkui minema mobilisatsiooni alla, aga nad võivad [selles osaleda], needsamad elanikud, kes peaksid sõdima Ukrainas, omaksid Eestis kohalike omavalitsuste valimisel ja Tallinna Linnavolikogu valimisel hääleõigust. Kas te kujutate seda ette? See olukord tuleb välistada ja seda on võimalik väga lihtsalt välistada, kui me oma siseriiklikus õiguses selle nii sätestame.

Nüüd see vaidlus, kas seda saab teha seadusega või peab selleks muutma põhiseadust. Tõepoolest on ekspertidel väga erinevaid arvamusi. Me oleme lugenud, näinud ja kuulnud, et erinevatel advokaatidel, juristidel, on erinevaid arvamusi. Oma arvamust on väljendanud ka õiguskantsler ja president, kes on väga selgelt öelnud, et nende arvates seadusega seda teha ei saa, et selleks on vaja muuta põhiseadust. Võib-olla. Aga me ei saagi sellele küsimusele vastust, kui me mitte midagi ei tee, kui me ei algata ei seadust ega algata ka põhiseaduse muudatust. Antud juhul on tegemist seadusemuudatusega. Kui me oleksime juba esimesel katsel selle seaduse siin kiiresti ära menetlenud, siis me oleks selle etapi juba läbi käinud, nii vaidluse õiguskantsleriga kui ka presidendiga ning võimaliku vaidluse ja arutelu Riigikohtus ja saanud vastuse sellele küsimusele, kas piisab seaduse muutmisest või on vaja põhiseaduse muudatust. 

Põhiseaduse muutmiseks, me teame, kulub rohkem aega kui seaduse muutmiseks. Põhiseaduse muutmise algatamiseks on Riigikogus vaja minimaalselt 21 allkirja. Ainult üks erakond tänases Riigikogu koosseisus saaks teha seda üksinda: peaministripartei ehk Reformierakond. Ükski teine fraktsioon üksinda seda algatada ei saa, nii et Isamaa fraktsioonil üksinda see algatamise võimalus puudub. Sellest oli tingitud ka meie initsiatiiv võtta kokku erinevate fraktsioonide esindajad, et need teemad selgeks rääkida ja leida see ühisosa. Miks ka mitte! Kui on vaja põhiseadust muuta – minu isiklik veendumus on, et kindlam olekski põhiseadust muuta –, siis võtab ka selle hilisem tagasipööramine või muutmine ükskõik millisel koalitsioonil palju pikemalt aega ja on keerulisem. See annaks suurema kindlustunde ja oleks ka igati mõistlik lahendus.

On kritiseeritud, et vähem kui aasta enne valimisi ei ole mõistlik ja võib-olla isegi mitte võimalik seaduses selliseid muudatusi teha, et sel juhul enne järgmisi kohalikke valimisi see muudatus ei jõustuks. Jah, see on ilmselt õige, tuginedes varasemale Riigikohtu praktikale. Aga kui see vaidlus peaks minema Riigikohtusse, siis Riigikohtul on võimalus langetada konkreetses olukorras uus otsus, mis võib varasemast praktikast erineda. Seda esiteks. Seda [otsust] me ju ei tea. Võib-olla ei pea olema 12 kuud, võib-olla piisab 9 või 10 kuust selles olukorras, kus me oleme, keerulises julgeolekupoliitilises olukorras, kus meie piiride lähedal käib sõda. See võib ka Riigikohtu otsust muuta. Kõik juhtumid ei ole ühetaolised ja kindlasti kõiki erinevaid argumente Riigikohus siis kaalub.

Teiseks, kui see tõepoolest ei jõustu järgmiste kohalike valimiste eel, siis ta jõustub nendele järgnevate valimiste eel, mis toimuvad viie aasta pärast. Aga igal juhul see jõustub ja ka siis on see oluline. Ega see ei olegi mõeldud valimistel niimoodi üheks korraks. Ongi mõeldud nii, et see jääks alaliselt Eesti riigis kehtima. Nii et igal juhul on mõistlik minna kas seaduse või põhiseaduse muutmise teed isegi siis, kui me täna näeme, et see [muudatus] järgmiste kohalike valimiste eel ei pruugi jõustuda, vaid jõustub veidi hiljem, sellele järgnevate valimiste eel. Nii et see argument minu arvates ei ole ka mingisugune vastuargument.

Nüüd see siseministri üleskutse, et arutame, arutame ja arutame. No arutame siis! Kui me tegelikult tahame arutada, siis arutamegi mingisuguseid ettepanekuid ja eelnõusid. Mitte nii, et arutame teemat lihtsalt kuskil ajakirjanduses või abstraktselt või [varjatult] kusagil kabinettides, aga mitte avalikkuses, mitte parlamendis, mitte ka valitsuskoalitsioonis me ei aruta konkreetseid eelnõusid ja ettepanekuid. Mismoodi see arutelu siis saab käia? 

Nagu ma ütlesin, kahetsusväärselt on enam kui aasta mööda läinud. Selle aja jooksul on suudetud mitu paketti maksuseadusi vastu võtta kiirkorras, kooskõlastamata, sihtrühmasid kaasamata, seadusloome häid tavasid eirates ja nii edasi, opositsiooni seaduslikke ettepanekuid ebaseaduslikult kokku sidudes, siin parlamendis seniseid tavasid ning kodu‑ ja töökorda rikkudes. Kõike seda on suudetud teha, kui on olnud olemas poliitiline tahe. Neid seadusi on vastu võetud, [on kehtestatud] maksutõuse ja uusi makse, aga selles, mis puudutab meie sisejulgeolekut, mis on eksistentsiaalne küsimus Eesti riigi tänase püsimise jaoks, ei ole koalitsioonil poliitilist tahet kahjuks jätkunud.

Nii et Isamaa fraktsiooni palve ja üleskutse on suhtuda väga heatahtlikult sellesse eelnõusse, otsida ühisosa selle eelnõu puhul. Me oleme tänulikud põhiseaduskomisjonis langetatud otsuse eest. Juhtivkomisjon langetas otsuse esimene lugemine lõpetada. Ma loodan väga, et selle taga ei ole eesmärki panna see [eelnõu] lihtsalt riiulile ja sellega mitte edasi tegelda, vaid on olnud siiras tahe esimene lugemine lõpetada, nende aruteludega parlamendis sisuliselt jätkata ja jõuda lõpuks ka mingisuguse tulemuseni kas seaduse vastuvõtmise või põhiseaduse muutmise algatamise kaudu. Nii et loodan, head kolleegid, [osavõturohket] arutelu ja palun sellele eelnõule toetust. Aitäh!

21:15 Aseesimees Toomas Kivimägi

Suur tänu! Teile on ka küsimusi. Jaanus Karilaid, palun! 

21:15 Jaanus Karilaid

Aitäh istungi juhatajale! Hea ettekandja, võib-olla see lahendus siiski ei ole nii-öelda umbmäärane ja kuskil väga kaugel. Ma loen aprilli alguse ERR‑i uudist, kus juhtiv reformierakondlane väidab, et Reformierakond on antud küsimuses Isamaaga sama meelt. Nad on kaasanud erakonnasisesed eksperdid Rait Maruste, endise Riigikohtu esimehe, ja Meelis Kiili riigikaitsekomisjonist. Eelnõu on valmis. On aja küsimus, millal see tuleb meie palge ette. See annab ju lootust, kui Reformierakond on avalikult öelnud, et nad on Isamaaga sama meelt. Küsimus on ainult, millal see eelnõu jõuab meie kätte. 

21:16 Helir-Valdor Seeder

Jah, see teema tõusetus ka põhiseaduskomisjonis, kas siis on mingisugune eelnõu või ei ole. Sellest on meedia vahendusel räägitud. Hea kolleeg Kalle Laanet andis selle kohta põhiseaduskomisjonis oma kommentaari. Ta ütles, et Reformierakonnal on välja töötatud mingisugune eelnõu – mina seda näinud ei ole –, aga sellel ei ole koalitsiooni toetust ja seda ei ole ka Vabariigi Valitsus heaks kiitnud. Nii et mingisugust sellist eelnõu, mis oleks valitsuses leidnud põhjalikku arutelu või heakskiitu või millel oleks koalitsiooni heakskiit, ei ole. 

Ma lisan veel oma varasemale tutvustusele selle, et me ei näe, et ka kodakondsuseta isikutel oleks tulevikus valimisõigus kohalike omavalitsuste valimisel. Ma tahan selle juurde lisada. Ma ütlesin, et meie eelnõu näeb ette [valimisõiguse] Eesti riigi kodanikele, Euroopa Liidu kodanikele ja nende kolmandate riikide kodanikele, kellel on meiega kahepoolselt sõlmitud lepingud. Jätsin lisamata, et kodakondsuseta isikutel [seda ei oleks], ja see on väga oluline. Me teame, et vähemalt mingi osa, ma arvan, et päris märkimisväärne osa kodakondsuseta isikutest on teadlikult langetanud nii-öelda mugavusotsuse jääda kodakondsuseta isikuks. See on neil pika aja jooksul võimaldanud soodustatud režiimis [käia] Venemaal ja samal ajal liikuda vabalt ringi Euroopa Liidus. See on olnud väga pragmaatiline otsus.

Kui me selle eelnõu vastu võtame ja seadustame uue olukorra, siis on see kindlasti motivatsioon vähemalt nendele kodakondsuseta isikutele – neile ei saa teha takistusi ka Vene riik, sest neid ei pea vabastama Vene kodakondsusest –, et nad õpiksid selgeks eesti keele, kui nad seda ei oska, kuigi väga paljud neist oskavad eesti keelt, et nad teeksid ära kodakondsuseksami ja põhiseaduse tundmise eksami ning saaksid Eesti kodakondsuse, oleksid teadlikud Eesti kodanikud ja osaleksid teadlikult kohalikel valimistel. See on motivatsioonipakett nii keeleõppeks kui sisuliselt ka Eesti ühiskonda paremaks lõimumiseks. Ka see on väga oluline selle eelnõu puhul. 

21:19 Aseesimees Toomas Kivimägi

Kalle Grünthal, palun!

21:19 Kalle Grünthal

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Ilmselgelt on valimisõigus selline õigus, mille kaudu saab rahvas kaasa rääkida ühiskonnaelu otsustes ning osaleda võimu teostamises. Te räägite siin praegu küll nii-öelda kolmandate riikide kodanikest, aga mina näen ühte probleemi, palju suuremat. 1995. aastal allkirjastas Tiit Vähi Euroopa Liiduga liitumise lepingu ja 2003 toimus see hääletus. Räägiti, et ainult rahvas saab vaba liikumise koos kaupade [vaba] liikumisega. Vahepeal, 1997, tuli selline muudatus, et muudeti põhimõtteliselt Euroopa Liidu aluslepinguid. Euroopa Liidus kehtib ühtne kodakondsus, ehk piisab vaid sellest, ütleme, kui on Euroopa Liidu kodanike invasioon, 2000 inimest tulevad kuskile kohalikku omavalitsusse, hakkavad seal valima …

21:20 Kalle Grünthal

… ja sellega tõrjutakse eestlased kõrvale. Kas te näete ka selles ohtu?

21:20 Helir-Valdor Seeder

Ma ei tea, kas ma küsimusest õigesti aru sain. Meie eelnõu muidugi seda olukorda ei muuda. See, et Euroopa Liidu kodanikel, Euroopa liikmesriikide kodanikel, on Eestis kohalikel valimistel valimisõigus, tuleneb Euroopa Liidu õigusest. Küll aga see, mis puudutab kolmandate riikide [kodanike] valimisõigust, ei tulene Euroopa Liidu õigusest, see on iga Euroopa Liidu liikmesriigi enda suveräänne otsus. Me teame, et väga paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides ei ole kolmandate riikide kodanikel sellist hääletusõigust kohalike omavalitsuste valimistel. Need on täiesti demokraatlikud riigid: meie naaberriigid Läti ja Leedu, ka Saksamaa, Prantsusmaa, Kreeka, Itaalia. Seda loetelu võib jätkata. Nendes riikides ei ole kolmandate riikide kodanikel kohalikel valimistel hääleõigust. Nii et sellise valiku tegemine on täiesti demokraatlik ja meie suveräänne otsus.   

Minu arvates on Läti näide siin väga hea. Me oleme lätlastega selles mõttes võrreldavad, et meil on ka väga suur vene emakeelega nii elanike, Vene kodanike kui ka kodakondsuseta isikute osakaal. Me teame, et Lätis on venekeelse elanikkonna nii absoluutarv kui ka osakaal suurem, aga Vene kodanike osakaal ja ka absoluutarv on väiksem kui Eestis. Eestis on Vene kodanikke rohkem kui Lätis. Selle üheks põhjuseks on kindlasti see, et Lätis on valimisõigus kohalikel valimistel ainult Läti kodanikel ja Euroopa Liidu kodanikel, mis on motiveerinud Lätis elavaid venekeelseid elanikke taotlema pigem Läti kodakondsust ja saama sellega ka valimisõigust, [see on aidanud neil] paremini integreeruda ühiskonda. Selles mõttes on see Läti näide väga hea.   

Siin tuuakse hirmutavaid näiteid, et mis siis, kui nii suur osa inimesi jäetakse kõrvale. Ega ei jäeta. Neile antakse kodakondsuspoliitika kaudu võimalus ja motivatsioon aktiivselt osaleda. Ega kodakondsus ei ole privileeg, see on ka kohustus. Ma julgeksin öelda, et needsamad kodakondsuseta isikud on pandud teatud mõttes skisofreenilisse olukorda. See on väga halb. Nii et anname neile õngekonksu, millega nad saavad ise ennast aidata.

21:22 Aseesimees Toomas Kivimägi

Priit Sibul, palun!

21:22 Priit Sibul

Aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja! Mul on küsimus selle kohta, et arvestades neid avaldusi, mida parlament on vastu võtnud, ja neid arutelusid, mida siin on peetud, oleks ehk mõistlik arutada selle üle, et me asendaks siin eelnõus kolmandate riikide [kodanikud] agressiooni toetavate riikide kodanikega. Mis sa sellest mõttest arvad?

21:23 Helir-Valdor Seeder

Kas ettepanek oleks, et hääleõigust ei oleks agressiooni kas ellu viivate või toetavate riikide [kodanikel]? No see on üks võimalus ja see on kindlasti samm edasi võrreldes praeguse olukorraga. Ei ole küll [teiste] algatajatega seda arutanud, aga algatajad on kindlasti paindlikud. Kui on häid ettepanekuid või kui tekib mingisugune ühisosa, mis ei ole päriselt selline, nagu on algatajate eelnõu, aga mis on julgeoleku mõttes samm edasi, siis me kindlasti oleme sellega nõus.   

Aga ma näen siiski probleemi selles, kuidas määratleda neid agressorriike. Kas see on ainult Venemaa või on see isegi Ukraina? Või on need ka teised riigid, kes kas otseselt või kaudselt toetavad Venemaad selles agressioonis, on see siis Iraan või Hiina? Kui kaugele me läheme? Kas Põhja-Korea, kes küll ei sõdi otseselt Ukrainaga, peaks ka olema agressorriik, või üldse need riigid, kus on erinevad sõjakolded, kes ei ole demokraatlikud, kes [osalevad] erinevates sõjalistes konfliktides? Ma arvan, et selle määratlusega saab olema võib-olla keerulisem. Lihtsam on selline lähenemine, nagu meie oleme praegu välja pakkunud. Aga nagu ma ütlesin, see on arutelu objekt. Kui esimene lugemine lõpetatakse, siis selliseid ettepanekuid on võimalik arutada ja leida, ütleme, võimalikult suur ühisosa. (Hääl saalist.) 

21:24 Aseesimees Toomas Kivimägi

On kellelgi läbirääkimiste …

21:25 Helir-Valdor Seeder

Minimaalne.

21:25 Aseesimees Toomas Kivimägi

Jaanus Karilaid, palun!

21:25 Jaanus Karilaid

Aitäh, istungi juhataja! Hea ettekandja, ole hea, aita mõista siseministri koduerakonna loogikat. Nad väidavad, et me ei saa antud teemaga tegeleda, see kuidagi solvavat vene kogukonda ja neil ei ole ka võimalust siis seal hääli kalastada. Samas, väga suure häälteenamusega võeti vastu kohaliku vene õigeusu [kiriku] lahutamine Moskva patriarhaadist. Kuidas siis seal seda ei nähtud? Et antakse tõrjet sellise argumendiga, kuidas sa seda kommenteerid? Aita mõista.

21:25 Helir-Valdor Seeder

Vaat see on väga kummaline. Mina ei suuda ennast sotsiaaldemokraadina [ette kujutada] ja mina ei suuda kuidagi oma pähe ka siseministri pead mahutada või vastupidi. Kuidagi ei suuda seda teha. Tegelikult on olukord ju vastupidine. Siseminister on öelnud, et arutame, ehk hoiame ühiskonnas üleval seda teemat, mis loob pingeid. See ettepanek, nagu ma ütlesin, et peatame – mida see siis tähendab? Kui me peatame, siis igal juhul jäävad pinged nii-öelda permanentselt üles. Siis tekib ka ootus, et millal see peatamine lõpetatakse. Aga enne seda on loomulikult vaja küsida, kes, millal ja kuidas peatab ning mis ajaks peatab selle valimisõiguse. Minu jaoks on see täiesti arusaamatu. 

Mis puudutab seda, et lõhestab, siis on vastupidi. Selline sõnastus, nagu on koalitsioonilepingus kokku lepitud – siseminister on ju koalitsioonilepingule alla kirjutanud –, et see tehakse ainult Vene ja Valgevene kodanike suhtes, peatatakse nende hääleõigus, ongi suunatud mingitele kindlatele nii-öelda kodakondsetele, mitte rahvustele, vaid kindlatele kodakondsetele. Aga meie eelnõu puudutab kõiki kolmandaid riike võrdselt, see ei ole suunatud ühele või teisele sihtrühmale, mis on ühiskonna sidususe seisukohalt kindlasti tunduvalt neutraalsem ja parem. Nii et mina ei suuda küll siseministri sellist kriitikat mõista. Minu arvates on see täiesti ebaadekvaatne.

21:27 Aseesimees Toomas Kivimägi

Riina Solman, palun!

21:27 Riina Solman

Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud ettekandja! Mind huvitab teie hinnang meie lõunanaabritele lätlastele. Kuidas neil on õnnestunud oma otsustuskogudes selliseid asju vältida? Üleüldse on nad Kremli-meelseid ilminguid suutnud palju kiiremini oma riigis kontrolli alla saada. Seal ei ole minu hinnangul üldse sellist mõjutustegevust sellisel laial skaalal. Aga küsin teie käest ka seda, kui mitmes Euroopa riigis teie teada on kolmandate riikide kodanikel valimisõigus olemas.

21:27 Helir-Valdor Seeder

Mis puudutab Lätit, siis eks me naabritena oleme mitmes asjas võrreldavad. Peab tunnustama, et vähemalt poliitilisel tasemel on lätlased küll viimastel aastatel olnud väga tublid, ma julgen öelda. Mis puudutab kodakondsuspoliitikat, mis puudutab ka rändepoliitikat, mis puudutab keelepoliitikat, siis nad on olnud palju järjepidevamad. Ma ei julge kinnitada, et kõike seda, mis on Lätis parlamendi tasemel vastu võetud, oleks ka väga edukalt suudetud praktikas ellu viia ja realiseerida. Aga poliitilise tahte seisukohalt ja õigusruumi kujundamise seisukohalt, julgen öelda küll, on lätlased meile pigem eeskujuks. Tihtipeale me tunneme, et me oleme esimesed, edumeelsemad, teerajajad ja nii edasi, kuid peab tunnistama, et nendes valdkondades on lätlased meile eeskujuks. Julgustan ka meid sama teed käima. 

Mis puudutab riike, kus on kolmandate riikide kodanikel kohalikel valimistel hääleõigus, siis mul ei ole seda materjali siin praegu [kaasas], aga jah, neid riike on, ka Põhjamaade hulgas. Skandinaavia maades näiteks on kolmandate riikide kodanikel valimisõigus. Euroopas on erinevaid riike: on neid, kus see hääleõigus on, ja on neid, kus ei ole. 

Aga nagu ma ütlesin, meie olukord on eelkõige võrreldav lätlaste olukorraga, arvestades suurt Vene kodanike hulka, arvestades suurt kodakondsuseta isikute hulka, mille poolest me kindlasti erineme Põhjamaadest. Seetõttu on meil niisuguse otsuse langetamine kindlasti oluliselt põhjendatum ja vajalikum, kui see on näiteks Soomes või Rootsis.

21:29 Aseesimees Toomas Kivimägi

Riina Solman, teine küsimus, palun!

21:29 Riina Solman

Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud ettekandja! Teil on õigus, Eesti on uussisserändajate ja immigrantrahvastiku osakaalu poolest Euroopa Liidu riikide seas tõesti esirinnas, koos Lätiga. Meil oli juba enne Ukraina sõjapagulaste saabumist rahvastikust 33% immigrandid, keda me ei ole suutnud ära lõimida ega integreerida. Läti on meiega selle poolest võrreldav. Põhjamaades, kus kolmandate riikide kodanikel see õigus võib olla, on immigrantrahvastiku osakaal – isegi kui me näeme neid probleeme Malmös või üldse Rootsis – tunduvalt väiksem, 10% piires. Neil ei ole sarnaseid probleeme. 

Aga minu küsimus teile puudutab edasisi samme. Kui te näete, et meil ei ole parlamendis konsensust, siis millise mehhanismiga peaks parlament edasi liikuma, et see vajalik seadus ühel päeval siiski vastu võtta?

21:30 Helir-Valdor Seeder

Päris konsensust me selles parlamendikoosseisus tõenäoliselt küll ei saavuta. Selleks et seda seadust muuta, piisab iseenesest 51 häälest. Loomulikult, mida laiapõhjalisem see toetus on, seda parem. Põhiseaduse muutmiseks on kaks võimalust: kas kiirkorras, mis eeldab väga suurt konsensust ehk 81 häält selles koosseisus, või kahe koosseisu jooksul, kui me saame lõpuks koosseisu häälteenamusega hakkama. Need on need valikud. Teoreetiliselt on veel kolmas valik, mis on ka kiirem kui põhiseaduse muutmine: rahvahääletuse kaudu. Ka see võimalus on. Seda on võimalik realiseerida kiiremini kui põhiseaduse muutmist, kui on vaja minimaalselt seitset kuud. Jätan siin arvestamata, ütleme, selle eelnõu ettevalmistava menetluse parlamendis, aga alates esimesest lugemisest kuni seaduse jõustumiseni vajab minimaalselt seitset kuud, eks ole, see põhiseaduse kiireloomuline muudatus. 

Need on need võimalused. Seaduse muutmine on kõige lihtsam ja kiirem. Teine, põhiseaduse muutmine, on veidi pikemaajalisem, aga siin on kaks võimalust, kas kiirkorras või kahe koosseisu jooksul. Kolmas on rahvahääletus, mis on ka kiirem [võimalus] kui põhiseaduse muutmine. Need on need võimalused. Aga anname endale aru, et tänases olukorras on realistlikud ikka kaks esimest: kas algatada põhiseaduse muutmine või minna selle seadusemuudatusega edasi.

21:32 Aseesimees Toomas Kivimägi

Suur tänu teema põhjaliku käsitluse eest! Teile rohkem küsimusi ei ole. Palun juhtivkomisjoni esindajana ettekandeks Riigikogu kõnetooli põhiseaduskomisjoni esimehe Hendrik Johannes Terrase.

21:32 Hendrik Johannes Terras

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Komisjon arutas käesolevat eelnõu 16. jaanuaril 2024. aastal. Arutati selle üle, kas eelnõus sõnastatud muudatuste elluviimiseks on vaja muuta põhiseadust või mitte. Selles jäid komisjoni liikmed eriarvamusele lähtuvalt sellest, et seaduse tõlgendusi on mitmeid.

Kui kolmandate riikide kodanikelt hääleõigus ära võtta, siis on sellest mõjutatud ka meie liitlased. Euroopa Liidu kodanike hääleõigus tuleneb Euroopa Liidu õigusest ja see ei muutu. Arutati võimalust, et hääleõigus on nende riikide kodanikel, kellega Eestil on ratifitseeritud kahepoolne leping. 

Arutati selle üle, kas eelnõu initsiatiiv tuleneb geopoliitilisest julgeolekuolukorrast või on põhiseaduse koostajad eksinud. Kuna olukord on Eestis 33 aastaga palju muutunud, siis peab aru saama põhiseaduse koostajate kontekstist ning muutunud olukorrast. 

Arutati võimalust, kui homsest Venemaa režiim hakkaks laiahaardeliselt mehi teenistusse värbama. Eestis on inimesi, kes läheksid rindele, kuid omavad hääleõigust [Eesti] kohalikel valimistel.

Komisjon otsustas esimese lugemise lõpetada: 5 poolthäält ja 1 vastuhääl. Muudatusettepanekute tähtaeg on vastavalt seadusele kümme tööpäeva. Aitäh!

21:34 Aseesimees Toomas Kivimägi

Suur tänu! Küsimusi teile ei ole. Avan läbirääkimised. Vadim Belobrovtsev Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel, palun!

21:34 Vadim Belobrovtsev

Head kolleegid! Keskerakonna fraktsiooni arvates on tegu eelnõuga, mis on vale nii vormiliselt kui ka sisuliselt. Vormiliselt [on see vale] eelkõige selle pärast, millest ka eelnõu ettekandja rääkis, et nii õiguskantsler kui ka Vabariigi President on juba öelnud, et selline seaduseelnõu, sellise sisuga seaduseelnõu on vastuolus põhiseadusega. Kui selline seaduseelnõu võetakse Riigikogus vastu, siis õiguskantsler põhimõtteliselt lubas selle kohtus vaidlustada ja president andis mõista, et tema seda välja ei kuuluta. Vaatamata sellele on seaduseelnõu meil praegu ikkagi menetluses, millest võib teha järelduse, et soov on eelkõige poliitiliselt punkte noppida, selle asemel et mõelda selle peale, kas on üldse tarvis tuua Riigikogu menetlusse seaduseelnõusid, mis juba eos on põhiseadusega vastuolus, kusjuures erinevad eksperdid, kaasa arvatud õiguskantsler ja Vabariigi President, on andnud mõista, et nii see on ja nemad käituvad vastavalt. 

Mis puudutab sisupoolt, siis komisjoni ettekandja juba mainis, et kui me seni oleme kuulnud seda, millest Isamaa Erakond on hästi palju rääkinud, et tuleb võtta valimisõigus kohalikel valimistel Venemaa ja Valgevene kodanikelt, siis isu kasvab süües, nagu me teame, ja nüüd on ka kodakondsuseta isikud selles nimekirjas. Võtame ka neilt selle õiguse ära, kuigi nemad ei ole agressorriigi kodanikud, nad ei ole ühegi riigi kodanikud. Ka kolmandate riikide kodanikelt ehk põhimõtteliselt kõigi teiste riikide kodanikelt, kes elavad Eestis ja omavad elamisluba, kaasa arvatud loomulikult meie liitlas[riikide] kodanikelt, kes saavad praegu hääletada kohalikel valimistel Eestis, võetakse see võimalus ära. Hästi huvitavaks muutub see olukord.

Mis puudutab Venemaa ja Valgevene kodanikke, siis üks asi, mis jäi siin kõlama ja mis tegelikult riivab, on see, kui räägiti, et loobugu Venemaa kodakondsusest, võtku Eesti kodakondsus, sooritagu eksamid ja nii edasi ja nii edasi. On hästi palju selliseid inimesi, kes on Venemaa Föderatsiooni kodanikud, kes tahaksid seda teha ja on proovinud seda teha, aga seda ei ole füüsiliselt võimalik teha, kuna Venemaa praegu ei lase neid oma kodakondsusest priiks. Nad teevad taotluse, saadavad saatkonda, aga sealt ei tule vastu mitte midagi, sest Venemaa on põhimõtteliselt peatanud selle protseduuri. Ja hoolimata kogu soovist ei ole seda võimalust. 

Märtsi alguses avaldati kaheksas integratsiooni monitooring. See on vist kõige põhjalikum uuring, mis uurib lõimumist, seda, kuidas rahvusvähemused Eestis elavad, kuidas nad käituvad ja millega nad tegelevad, mis on nende mõtted, soovid ja nii edasi. Peab ütlema, et enamus Venemaa kodanikke suhtub Eestisse nagu oma koduriiki. Neil on olemas kohalik identiteet, neil on olemas side Eestiga, nad tahavad olla Eesti ühiskonna liikmed ja osa neist tahavad olla ka Eesti Vabariigi kodanikud, aga nagu ma ütlesin, füüsiliselt ei ole võimalik seda praegu teha. Kui me hakkame niimoodi kollektiivselt neid jätma hääletamisõiguseta kohalikel valimistel … 

Palun aega juurde. 

21:39 Aseesimees Toomas Kivimägi

Kolm minutit. 

21:39 Vadim Belobrovtsev

… siis, ma arvan, nende suhtumine võib muutuda. Jah, olgem ausad, ka nende seas on neid inimesi, kes arvavad, et Venemaa käitub Ukrainas õigesti. Kahjuks on ka selliseid. Ma arvan, et selliseid on ka Eesti Vabariigi kodanike seas. Aga niimoodi kollektiivselt läheneda kõigile ja põhimõtteliselt võtta midagi ära kõikidelt sellepärast, et nende seas on keegi, kes mõtleb teistmoodi, on natuke vale. 

Meie arvamus selle seaduseelnõu kohta on, et see, nagu ma ütlesin, on nii sisu kui ka vormi poole pealt vale. Ma saan aru, et komisjonis oli sellest ka juttu ja komisjoni otsus oli vastav. Aga meie omalt poolt teeme ettepaneku ikkagi see seaduseelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata ja natuke mõelda selle peale, kas me peame menetlema seaduseelnõusid, mille kohta me teame juba eos, et need on vastuolus Eesti põhiseadusega. Aitäh!

21:40 Aseesimees Toomas Kivimägi

Head kolleegid, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 387 esimene lugemine lõpetada, aga nagu te kuulsite, laekus äsja Riigikogu juhatusele ettepanek eelnõu 387 esimesel lugemisel tagasi lükata. Me peame seda ettepanekut hääletama. Asume selle ettepaneku hääletamise ettevalmistamise juurde. 

Head kolleegid, panen hääletusele Eesti Keskerakonna fraktsiooni ettepaneku kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu 387 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada! 

21:43 Aseesimees Toomas Kivimägi

Poolt hääletas 3 Riigikogu liiget, vastu 40, erapooletuid 0. Ettepanek ei leidnud toetust. 

Head kolleegid, eelnõu 387 esimene lugemine on lõpetatud. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 22. mai kell 17.15. Oleme selle päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud.


13. 21:44

Julgeolekuasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (330 SE) esimene lugemine

21:44 Aseesimees Toomas Kivimägi

Nüüd kaks kaua oodatud eelnõu. [Esiteks,] Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud julgeolekuasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu 330 esimene lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli hea kolleegi Ants Froschi.

21:44 Ants Frosch

Aitäh! Head kolleegid! Ma luban, et me teeme täna hästi kiiresti, nii et ärge palun saalist ära minge. Härra Terras lubas sama ja kolleeg Kunnas samuti.  

Eks te olete selle eelnõu sisuga korra varem siin saalis juba tutvunud, siis, kui tema number ei olnud 330. Nimelt, täna on ajalooline hetk. Täpselt aasta tagasi esitasid Riigikogu liikmed EKRE fraktsioonist Ants Frosch, Leo Kunnas ja Alar Laneman täpselt sama sisuga eelnõu, mis läbis toona suhteliselt tempokalt kõik protseduurid ning oli selleks hetkeks, kui me suvepuhkusele läksime, menetlusest välja kukkunud. Aga sügisel otsustas fraktsioon sellega uuesti siia tulla, sest meie koos Leo ja Alariga pressisime peale. Nüüd on ta taas kord siin meie ees. 

Sisusse ma ei lähegi, sest selle [eelnõu] sisuks on see, kas julgeolekuasutuste seadusesse lisada kaitsepolitsei ja Välisluureameti kõrvale Kaitseväe luurekeskus või seda mitte teha, ja siin on asjad selged. Mina toetan seda ja esitan selle [ettepaneku], et seda oleks otstarbekas teha. Vabariigi Valitsus paraku oma 9. novembri istungil mainis, et ta ei toeta seda, ja lisas, et Kaitseministeerium analüüsib 2024. aastal täiendavalt kaitseväeluure ja vastuluure õiguste ja võimekuste tugevdamise vajadusi ning muid teabe kogumise erisusi Kaitseväe korralduse seaduse raames. Ma ütleksin, et see on üsnagi vastutustundetu. See oli vastutustundetu juba sügisel, aga tänaseks päevaks on see … Ma ei taha vängeid sõnu tarvitada ja öelda, et see on kuritegelik hooletus. Tõenäoliselt see seda ei ole, aga igatahes ei mõista valitsus selle eelnõu tähendust ja tähtsust.  

Küll aga kinnitas Kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Ants Kiviselg julgeolekuasutuste [järelevalve eri]komisjoni istungil laias laastus kuu aega tagasi, kui tema käest sai istungil küsitud, kas see seadus ja see seadusemuudatus annaks kaitseväeluurele vajalikud täiendavad instrumendid, mida praeguse kriisi ajal on vaja kasutada, väga selgelt, et jah, see seadus on vajalik.  

Me oleme siin ühelt poolt Kaitseministeeriumi ametnike ja teiselt poolt kaitseväelaste endi vaadete erinevuste küüsis. Ega muud üle ei jäägi, kui Riigikogu peab selles küsimuses selgusele jõudma. Mina paluksin küll, et me selle eelnõu menetlemisega läheks edasi, mitte ei saadaks seda kõige liha teed, nagu ükskord on juba juhtunud. Kui see siiski niimoodi juhtub, siis ma olen kindel, et me koos Leo ja Alariga tuleme selle seaduseelnõuga uuesti välja. Nii nagu see Vana-Rooma sentents oli, et Kartaago tuleb hävitada, nii on meie sentents see, et Kaitseväe luurekeskus peab saama samad õigused nagu Kaitsepolitseiamet ja ka Välisluureamet. Aitäh teile!

21:48 Aseesimees Toomas Kivimägi

Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Nüüd, head kolleegid, tutvustab juhtivkomisjoni seisukohti põhiseaduskomisjoni esimees, hea kolleeg Hendrik Johannes Terras. Palun!

21:48 Hendrik Johannes Terras

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Ma pidin oma sahtlis tuhnima, et seda kausta üles leida. See on olnud seal üle kahe kuu.  

Komisjon arutas käesolevat eelnõu 7. detsembril eelmisel aastal. Arutati seda, kas samasisuline eelnõu on hiljuti komisjonis arutelu all olnud ja et julgeolekuolukord ei ole sellest ajast märkimisväärselt muutunud ning et algatus tuleb poliitikute poolt, mitte eelnõus arutluse all olevate asutuste poolt. Toodi välja, et julgeolekuasutused ja Kaitseväe luurekeskus teevad kehtivate seaduste raames head tööd. Pigem oleks vaja analüüsida võimalust ajakohastada elektroonilise side seadus, mida pole muudetud 2008. aastast saati, et arendada luure‑ ja vastuluuretegevusega seotud tegevusi. Komisjon otsustas teha ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Aitäh!

21:49 Aseesimees Toomas Kivimägi

Suur tänu! Teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. EKRE fraktsiooni nimel Leo Kunnas, palun! 

21:49 Leo Kunnas

Ma esialgu ei küsi lisaaega.

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Miks see eelnõu on oluline? See on oluline mitmel põhjusel. Kõigepealt, miks Kaitseväe luurekeskus peaks olema võimeline vastuluurega tegelema, millega see on seotud? Kõigepealt on see loomulikult seotud sõjaaja kaitseväe suurusega. Mida suurem on sõjaaja kaitsevägi, seda rohkem on vaja tööd teha. Mis on vahepeal toimunud? Sõjaaja kaitsevägi on suurenenud 43 700 inimeseni. Meenutagem, et vahepealse "jõukohase" riigikaitse ajal, üle kümne aasta tagasi, vähendati seda 21 000 inimeseni. On väga suur vahe, kas teha tööd 21 000 inimesega, 42 000 inimesega või 50 000 või 55 000-ga, milleni me kindlasti lähiaastate jooksul tõenäoliselt välja jõuame. Ehk siis milline on see töömaht, mis tuleb ära teha?

Loomulikult ei näe ma siin mingit konflikti kaitsepolitseiga, sest seda võimekust iseenesest ei ole võimalik üles ehitada ilma kaitsepolitsei otsese abi ja toetuseta. Tegelikult nemad ongi need, kes selle võimekuse üles ehitavad ja seda ka osaliselt kontrollivad. Rääkigem otse asjast, kuidas see on. Kui on kahtlusi, et vastuluuretegevus võiks kuidagi Kaitsepolitseiameti kontrolli alt välja minna, siis antud juhul ma seda võimalust ei näe. See mure või potentsiaalne probleemikoht on tegelikult välistatud. 

Tekib ka see küsimus, kui palju me taustakontrolli tahame teha ja miks me tahame seda teha ja miks seda taustakontrolli peaks olema oluliselt rohkem ja miks see peaks olema tihedam. See on teisest küljest seotud ka sellega, et meil kaitseliitlastel on relvad kodus ja kui me tahame sinnani jõuda kas või mõne reservväelaste kategooria või üksuse puhul, mille üle otsustab Kaitseväe juhataja või õigemini Kaitseväe juhataja esitab [taotluse] ja kaitseminister otsustab, kui me tahame seda teha, siis loomulikult me peame palju tihedamalt ja palju põhjalikumalt kontrollima nende inimeste tausta. Seda kõike ei saa teha väljaspool Kaitseväge. See ei oleks ka väga tõhus, kui seda teostataks väljaspool Kaitseväge. 

Ma võin ka öelda, et kui see otsus oleks tehtud varem, viis aastat tagasi, ja see oleks praegu jõus, siis tõenäoliselt Metsavase juhtumit poleks kunagi tekkinud. Sellise taseme luureinformatsiooni leket, mis Kaitseväes, konkreetsemalt Kaitseväe peastaabis aset leidis, poleks tõenäoliselt tekkinud. Loomulikult, arvestades Venemaa järjest suuremat huvi just hübriidsete [rünnakute] ja ka erineva luuretegevuse vastu meie riigis, meie riigi territooriumil, ja survet, siis ka see on oluline aspekt, mida me peaks kaaluma. Kui me näeme, et Venemaa on hõivatud sõjaga Ukrainas, siis on selge, et meie vastu kasutatakse hoopis teisi vahendeid. Need vahendid on hübriidsed ja nende hulka kuulub ka relvastatud sisekonflikt. 

Ma olen ise veendunud selles, et kui president Putin otsustab, et Eestis tuleb korraldada relvastatud sisekonflikt, ja annab selleks käsu FSB‑le, GRU‑le ja teistele kolmetähelistele organisatsioonidele, siis nad teostavad selle kuu-kahe jooksul. Loomulikult on selleks vaja relvi. Kust neid relvi saada? Neid saab armeest. Kuidas neid kätte saada? Oma agentuuri sinna infiltreerimise teel juba ajateenistusest saadik. Kõike seda on vaja tõkestada ja väljaspool Kaitseväge on seda väga raske teha, kui ka Kaitsepolitseiamet annaks siin oma parima.

Tõesti, see eelnõu ei ole esitatud mitte Kaitsepolitseiameti laitmiseks. Vastupidi, me peame tööd tegema selleks, et muuta kogu süsteemi palju tõhusamaks. On aja küsimus, millal me lõpuks selleni jõuame, läheb selleks aasta, kaks või kolm. Väga paljude asjadega on nii, et on lihtsalt teatud inerts, et me veel ei taju päris kõiki neid nüansse selles olukorras, kus me praegu oleme. Aga ma lõpetan ega võta lisaaega. Tänan! 

21:54 Aseesimees Toomas Kivimägi

Suur tänu, hea kolleeg! Sulgen ka läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 330 esimesel lugemisel tagasi lükata. Peame seda ettepanekut hääletama ja asume selle hääletamise ettevalmistamise juurde.

Head kolleegid, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 330 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

21:57 Aseesimees Toomas Kivimägi

Poolt oli 41 Riigikogu liiget, vastu 3, erapooletuid 0. Eelnõu 330 on esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja.


14. 21:57

Politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (370 SE) esimene lugemine

21:57 Aseesimees Toomas Kivimägi

Olemegi jõudnud tänase päeva viimase päevakorrapunktini: Riigikogu liikme Kalle Grünthali algatatud politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu 370 esimene lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli hea kolleegi Kalle Grünthali.

21:58 Kalle Grünthal

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud kolleegid! Olen ette valmistanud politsei ja piirivalve seaduse muutmise [seaduse] eelnõu, mis käsitleb politseiametniku vannet. Võib-olla definitsiooni kohta niipalju, et vanne on kindlaksmääratud sõnastusega tõotus, mis on esitatud tunnistajate juuresolekul. 

Kui natuke ajalukku minna, siis [tuletan meelde, et] kui teistkordselt Eesti Vabariik sündis, siis võttis Ülemnõukogu Presiidium, teades, kui oluline on politseinike ustavus, see, et nad jääks truuks rahvale ja Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale, 1991. aastal vastu seadluse, kus ta sisustas selle vande järgmiselt: "Mina, …, astudes politseiteenistusse, annan vande jääda ustavaks rahvale ja Eesti Vabariigile." Need olid põhipunktid, ma ei hakka seda kõike ette lugema. See oli märgilise tähendusega, sest ükskõik mis oleks juhtunud siin Eesti Vabariigis, politseinikud olid tõotanud rahvale, astudes teenistusse, et nad täidavad ausalt ja kohusetruult ametikohustusi õiguskorra kaitsel, olles ustavad Eesti rahvale ja Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale. 

Aga aeg läks ja mingisugusel ajahetkel toimus selline nihe, et see politseinike tõotus olla ustav rahvale ja Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale asendus hoopis teistsuguse vandetõotusega. Selles öeldi niimoodi, et astudes politsei teenistusse, tõotatakse olla ustav Eesti põhiseaduslikule korrale. Jäeti välja "Vabariik" ja kadunud oli sellest vandest ka "rahvas", kellele eelnevalt oli tõotatud ustav olla. 

Võib-olla tekib küsimus, et äkki on siin tegemist ainult semiootilise mänguga. Aga tegelikult on see palju tõsisem ja sisulisem asjaolu. Seetõttu olen ma töötanud välja politseiametniku uue vande, see on teil eelnõus olemas, aga ma peatun neljal printsiibil, mida oleks väga oluline tähele panna ja mis tegelikult kinnitavad seda, et see eelnõu peaks jõudma ka seaduse muutmise tasandile. 

Kõigepealt olen täiendanud seda ametivande teksti sõnaga "rahvas". Politseiametnik tõotab jääda ustavaks rahvale ja Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale. Tekib kindlasti küsimus, kas põhiseaduslik kord ja rahvas ei ole sünonüümid. Aga ma siiski viitan sellele, et Eestis on kõrgeima riigivõimu kandja rahvas, Eesti riigi suveräänsus on sellega seega lõppastmes. Põhimõtteliselt on ka rahva kuulutamine kõrgeima riigivõimu kandjaks kooskõlas põhiseaduse preambulis väljenduva ideega Eesti rahva enesemääramisõigusest kui Eesti riigivõimu algallikast. Seega, minu hinnangul teostab rahvas kõrgeimat riigivõimu hääleõiguslike kodanike kaudu Riigikogu valimisel või ka rahvahääletusega. Seesama rahvas sisustab ka põhiseadusliku korra olemust. Me ju teame, et Riigikogus on võimalik muuta ka põhiseadust. Seega jäetakse rahvas sellest otsustusprotsessist tegelikult välja. Teine küsimus tekib siis, kui näiteks mingisugusel ajahetkel toimub siinsamas saalis kiireloomuline põhiseaduse muutmine, aga see ei ole kooskõlas sellega, mida rahvas tegelikult oleks tahtnud, vaatamata sellele, et kõigil nendel saadikutel, meil kõigil on olemas oma mandaat. Seda probleemi nägi hästi ette 1991. aastal Ülemnõukogu Presiidiumi vastuvõetud seadlus Eesti Vabariigi politsei ametivande kohta, kus sõna "rahvas" oli ametivande tekstis kirjas. See on oluline märkus selle asja juures. 

Teiseks olen ma täiendanud, õigemini muutnud seda ametivannet selliselt, et täiendasin [väljendit] "põhiseaduslikule korrale" sõnadega "Eesti Vabariigi". See on väga oluline muudatus, mis tuleneb põhiseaduse §‑st 1, mille kohaselt on Eesti iseseisev ja sõltumatu vabariik. Võtame näiteks kas või meie endi ametivande. Kui me siia tööle tuleme, siis me anname järgmise vande: "Riigikogu liige annab enne oma kohustuste täitmisele astumist järgmise ametivande. Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena [---] annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale." Siin on oluline nüansivahe. Meie anname vande [jääda ustavaks] Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale ja Eesti Vabariigile, aga politseinikud annavad vande [jääda ustavaks] ainult Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale. Aga mis siis saab, kui näiteks toimub kuskil föderaliseerumine – need protsessid Euroopa Liidu raames ju tegelikult käivad – ja Eesti põhiseaduslikku korda muudetakse selliselt, et Eesti on föderaalne? Võib-olla on see halb näide, aga ma [esitan selle], paremat pole hetkel võtta. Muudetakse ainult põhiseaduslikku korda, aga politseinik ei pea selle vabariigi ja rahva eest võitlema ega seisma nende kaitsel, kuna tema on vandunud truudust ainult Eesti põhiseaduslikule korrale. 

Kolmas muudatus, mida ma pean oluliseks, on see, et asendada selles ametivandes sõna "olla" sõnaga "jääda". Nende sõnade tähendus ja mõte on erinev. Võrdluseks võib jällegi tuua Riigikogu liikme ametivande, mille me sisustame järgmiselt: annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. Võib-olla mõni ütleb, et see on sihuke semiootiline mäng, aga tegelikult on sellel kõigel sügav sisu. 

Viimane, neljas muudatus on see, et lisada sinna "teenides jõudu säästmata oma rahvast ja riiki". Saate aru? Oma rahvast ja riiki! See on väga oluline, see peab kindlasti seal sees olema. Me nägime ka COVID‑i ajal, kui politsei, kes oli seotud ainult põhiseadusliku korra kaitsmisega ega olnud vandunud truudust Eesti rahvale, läks meeleavalduste ajal rahvale kallale, tassides [inimesi] politseimasinatesse ning teostades ebaseaduslikke ja inimväärikust alandavaid läbiotsimisi. Ma ei hakka seda kõike kirjeldama. Aga oluline on see, et politseinikud kaitseksid Eesti rahvast ning oleksid truud temale ja ka Eesti Vabariigile. 

See vande tekst oleks siis – loen selle ka lõpuks ette – järgmine: "Astudes politseiteenistusse, annan mina, [ees- ja perekonnanimi] vande jääda ustavaks rahvale ja Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale, juhinduda kõrvalekaldumatult seadustest ning rakendada minule antud võimu õiglaselt ja erapooletult ning täita ausalt ja kohusetundlikult teenistuskohustusi, teenides jõudu säästmata oma rahvast ja riiki." 

Ma arvan, et see on väga oluline eelnõu. Sel ei ole ainult semiootiline [sisu], sellel on väga suur tähendus võimalike edasiste ajalooliste protsesside raames. Nii et ma palun kõigil Riigikogu liikmetel seda eelnõu toetada. Tegemist ei ole mingi obstruktsioonilise eelnõuga, see eelnõu on sisuline. Ma palun teie abi. Aitäh!

22:08 Aseesimees Jüri Ratas

Hea ettekandja, ma tänan teid väga põhjaliku ja sisulise ettekande eest. Küsimusi teile ei ole. Suur tänu teile! Ma palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli õiguskomisjoni liikme Anti Haugase. Palun!

22:08 Anti Haugas

Aitäh! Õiguskomisjon arutas antud eelnõu 19. märtsil 2024. Valitsuse arvamust tutvustama oli kutsutud Siseministeeriumi personalipoliitika osakonna õigusnõunik Ingrid Puurvee. Kalle Grünthal tegi ülevaate eelnõust. Põgusalt tutvustan komisjonis toimunut. Toimus arutelu, avaldati arvamusi, oli nii pooldavaid kui ka kõhklevaid seisukohti. Aga peamiselt jäi siiski kõlama seisukoht, mida jagas ka Vabariigi Valitsus, et me peaksime lähtuma eesmärgist õigusloome mahtu vähendada ja seadusi tuleks muuta ainult siis, kui on olemas konkreetne probleem, mis vajab kiiremas korras lahendamist. Ka tänane ametivanne ei ole põhiseadusega vastuolus, kuna põhiseaduslikule korrale ustavaks jäämine tähendab ka seda, et jäädakse ustavaks Eesti rahvale, kuna Eestis on ka kõrgeima võimu kandja rahvas. 

Komisjonis tehti ka menetluslikud otsused. Esimene otsus oli võtta eelnõu täiskogu päevakorda 3. aprillil, see oli konsensuslik. Ühtlasi tehti ettepanek eelnõu tagasi lükata. Selle poolt hääletas 5 komisjoni liiget ja vastu oli 3. Konsensuslikult määrati juhtivkomisjoni esindajaks Anti Haugas. Ettepanek oli eelnõu tagasi lükata: 5 poolt, 3 vastu. Aitäh!

22:10 Aseesimees Jüri Ratas

Hea ettekandja, ma tänan teid teie ettekande eest. Küsimusi teile samuti ei ole. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimiste soovi ei ole, ma neid ei ava ka. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 370 esimesel lugemisel tagasi lükata. Me peame seda ettepanekut hääletama. Alustame selle hääletamise ettevalmistamist. 

Head ametikaaslased, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 370 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

22:13 Aseesimees Jüri Ratas

Tulemusega poolt 40, vastu 3 ja erapooletuid ei ole, on eelnõu 370 esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja. 14. päevakorrapunkti käsitlemine on lõpetatud. 

Head ametikaaslased, tänane istung on lõppenud. Jõudu teile meie töös! Aitäh! Turvalist koduteed!

22:14 Istung lõppes

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee