Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

header-logo

XIV Riigikogu, Riigikogu erakorraline istungjärk
Reede, 17.06.2022, 09:00

Toimetamata

08:58 Istungi rakendamine

09:00 Esimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased, austatud Riigikogu! Tere hommikust! Alustame Riigikogu täiskogu erakorralist istungjärku 17. juunil 2022. aastal kell 9. Nimelt, tänane erakorraline istungjärk – Riigikogu esimees on selle kokku kutsunud Eesti Vabariigi põhiseaduse § 68 ning Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 51 lõike 1 alusel ja 24 Riigikogu liikme poolt, taotletud ajal ja päevakorraga.

Erakorralise istungjärgu töö ajagraafiku kehtestamine. Hetkel on selline ettepanek, et Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 52 kohaselt kehtestab erakorralise istungjärgu töö ajagraafiku juhatuse ettepanekul Riigikogu poolthäälte enamusega. Nii et kui me siin hääletuseni jõuame, siis juhatuse ettepanek erakorralise istungjärgu töö ajagraafiku osas on järgmine. Istungjärk kestab kuni päevakorra ammendumiseni. Juhul, kui täna kella 10‑ks ei lõpetata päevakorra kinnitatud päevakorrapunktide menetlemist, jätkub istungjärk pärast komisjonide tööd. See tuleneb Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 47 lõike 1 punktist 5, ettenähtud vaheajaga, algusega 15 minutit pärast Euroopa Liidu asjade komisjoni istungi lõppu, kuid mitte varem kui kell 13. Nii et me ei lähe ka komisjoni istungitesse sisse, sealhulgas Euroopa Liidu asjade komisjoni [istungitesse].

Nüüd ma palun Riigikogu kõnetooli neid Riigikogu liikmeid, kes soovivad üle anda eelnõusid või arupärimisi. Palun, Taavi Aas!

09:02 Taavi Aas

Austatud Riigikogu esimees! Head Riigikogu liikmed! On lähenemas kindlalt järgmine kütteperiood. Me kõik teame, milline on hetkeseis energiakandjatega, milline on hinnatase. Ka täna hommikul (Juhataja helistab kella.) vaatasin: keskmine elektri hind Eestis 227 eurot megavatt, tipud pealt 300. Seetõttu on kindlasti aktuaalne ka tulevasel kütteperioodil Eestimaa inimeste toetamine, et Eestimaa inimesed ei peaks tegema valikut näiteks toidukorvi ja kommunaalkulude maksmise vahel. Seetõttu on meil ettepanek Vabariigi Valitsusele töötada välja toetusmeetmed järgmiseks kütteperioodiks.

Nimelt on meie ettepanek kaotada lõpptarbijale mainitud perioodiks, see on september sellel aastal kuni mai järgmine aasta, elektrienergia ja maagaasi võrgutasud. Teiseks, määrata kaugkütte, elektri ja gaasi hinnale lagi 2021. aasta esimese poolaasta taseme järgi ja hüvitada ajavahemikul 2022. aasta september kuni 2023. aasta mai kõigile elektri lõpptarbijatele 80% kaugkütte, elektri ja gaasi hinnale määratud hinna lage ületavast osast. Aitäh! Loodan, et Riigikogu ja valitsus seda ettepanekut toetavad.

09:04 Esimees Jüri Ratas

Jah, protseduuriline küsimus, Tõnis Mölder, palun!

09:04 Tõnis Mölder

Aitäh, hea istungi juhataja! Ma tõesti vabandan, kui ma ei ole millestki õigesti aru saanud, aga küsija suu pihta ei lööda. Mul on selline protseduuriline küsimus. Neid öötöötunde on siin parlamendis viimasel nädalal olnud päris palju ja et ma õigesti aru saan, kas me praegu ei hakka menetlema seda eelnõu, mille sisse andsid 54 tublit Riigikogu liiget ja kust esimese ja teise lugemise vahel läksid tagant ära need kuus sotsiaaldemokraati Lauri Läänemets, Helmen Kütt, Eduard Odinets, Riina Sikkut, Heljo Pikhof ja Jaak Juske. Kas ma saan õigesti aru, et see ei ole praegu see eelnõu ja meil on hoopis teine päevakord? Aitäh!

09:04 Esimees Jüri Ratas

Aitäh teile! Ma vastan. Ei, seda me täna erakorralisel istungjärgul arutama ei hakka. Tänases päevakorras on Isamaa fraktsiooni algatatud alkoholi‑, tubaka‑, kütuse‑ ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu, see kannab numbrit 548 SE, on teine lugemine ja ettekandeks saab sõna rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk. Nii et me arutame täna teist seaduseelnõu. Taavi Aas, palun, protseduuriline küsimus!

09:05 Taavi Aas

Aitäh! Meil on siin täna väga oluline eelnõu arutusel, mis puudutab inimeste toimetulekut. Ja ma saan aru niimoodi, et keskfraktsioonile läheb see väga korda, aga päriselt on hea meel näha, et igas fraktsioonis on vähemalt mõni inimene, kes sellele teemale ... (Hääl saalist.) Oi, vabandust, jaa, juba jõudsin liiga rõõmustada, sotsidele, tundub, et ei lähe see üldse korda, aga vähemalt teistes fraktsioonides on vähemalt mõni inimene, kellele see korda läheb.

09:05 Esimees Jüri Ratas

Aitäh! Ma otseselt seda küsimust protseduuriliseks küsimuseks lugeda ei saa, küll see oli informatiivne ülevaade, mis hetkel saalis toimub. Aitäh teile! Mihhail Stalnuhhin, palun, protseduuriline küsimus!

09:05 Mihhail Stalnuhhin

Aitäh, härra esimees! Tunneks huvi, et kas ikka kõik Riigikogu liikmed said selle teate, milline, mis meid täna ees ootab ja milline on päevakord. Ja konkreetselt algatajad, kuidas nendega on? Aitäh!

09:06 Esimees Jüri Ratas

Aitäh! Jaa, kõik on saanud teate. Nüüd ongi nii, et kui eelnõude ja arupärimiste üleandmine on läbi, lähemegi kohe kohaloleku kontrolli juurde. Tulenevalt sellest, et on erakorraline istungjärk, on vaja, et Riigikogu on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole Riigikogu koosseisust. Ma usun, et küll kohaloleku kontrolli ajal jõuavad siia saali ka need, kes on koridorides. Kas kohal on algatajate pool? Jah, on küll, ma vaatan saalis Isamaa fraktsioonist tänane rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk on kohal ja saab peale kohaloleku kontrolli, juhul kui meid on vähemalt 51 saadikut siin saalis, hakata ette kandma Isamaa fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu 548.

Jaanus Karilaid, palun, protseduuriline küsimus!

09:07 Jaanus Karilaid

Aitäh, hea juhataja! Täna on meil siis päevakorras kütuseaktsiisi alandamine Euroopa Liidu miinimummäärani. Me teame vahepeal, et Kaja Kallas ärkas üles, ütles, et hakkab uurima Läti kogemust. Kas on andmeid ja tagasisidet, kas Kaja Kallas on saanud Läti kogemusest midagi teada ja kas ta – ma vaatan, et täna on siin Heiki Kranich ja Reformierakonnast Valdo Randpere, et võib-olla tahavad ka seda eelnõu toetada. Kas on tagasisidet tulnud?

09:07 Esimees Jüri Ratas

Aitäh! Ma ei saa seda protseduuriliseks küsimuseks lugeda. Nii. Rohkem ei ole ... Jaa, on ikka. Protseduuriline küsimus, Taavi Aas, palun!

09:07 Taavi Aas

Jaa, aitäh! Ikkagi see, millest nüüd hea kolleeg Jaanus Karilaid rääkis, et see Läti kogemus. Minu teada Eestis väga palju kütuselisandeid ei kasutata. Nii et tegelikult sellega peaks olema nii, et uuriti asja, mida Eestis õigesti olemas ei olegi, et meie süsteem on mõnevõrra teine. Aga ikkagi oleks päriselt huvitav teada, et kas siis uurides asja, mida olemas ei ole, jõuti järeldusele, et see asi ikkagi on olemas, või tõdeti tõesti fakti, et seda asja ei ole olemas.

09:08 Esimees Jüri Ratas

Aitäh! Minul selle kohta info puudub. Kui võtta see Pipi, et kas see spunk on leitud või ei ole, mul puudub see info, ma ei oska seda.

Nii, rohkem protseduurilisi küsimusi ei ole. Nüüd on niiviisi, head ametikaaslased, et meil on üle antud üks otsuse eelnõu ning vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadusele Riigikogu juhatus otsustab selle edasise menetlemise. Ja nüüd me olemegi jõudnud kohaloleku kontrolli juurde. Ma kordan üle, et Riigikogu erakorralisel istungjärgul on Riigikogu otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole Riigikogu koosseisust. Seda ütleb § 76. Riigikogu erakorralise istungjärgu ajal kontrollitakse kohalolekut ka enne hääletust, kui mõni hea ametikaaslane seda nõuab. See on § 77 lõige 3. Ja infoks veel see, et kvoorumi puudumisel lõpeb erakorraline istungjärk automaatselt. Head ametikaaslased, viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll.

09:10 Esimees Jüri Ratas

Kohale registreerus 25 Riigikogu liiget, puudub 76. Head ametikaaslased, kuna ei ole kohal üle poole Riigikogu koosseisust, siis see tähendab seda, et meie erakorraline istungjärk on lõppenud. Aitäh teile!

09:10 Istung lõppes

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee