Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

header-logo

XIV Riigikogu, VI istungjärk, täiskogu istung
Esmaspäev, 08.11.2021, 15:00

Toimetatud

14:58 Istungi rakendamine

15:00 Esimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased! Austatud Riigikogu! Head Riigikogu istungi juhatajad! Austatud peaminister! Alustame Riigikogu täiskogu VI istungjärgu 7. töönädala esmaspäevast istungit. Kõigepealt on meil kultuuriminister Tiit Teriku ametivanne. Nimelt on president Alar Karise k.a 3. novembri otsusega nr 5 Tiit Terik nimetatud kultuuriministriks. Järgnevalt palun Tiit Teriku Riigikogu kõnetooli ametivande andmiseks. Palun!


1. 15:00 Kultuuriminister Tiit Teriku ametivanne

15:01 Kultuuriminister Tiit Terik

Austatud Riigikogu esimees! Austatud Riigikogu! Austatud peaminister! Asudes täitma Vabariigi Valitsuse liikme kohustusi, olen teadlik, et kannan selles ametis vastutust Eesti Vabariigi ja oma südametunnistuse ees. Tõotan pühalikult jääda ustavaks Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale ning pühendada oma jõu eesti rahva heaolu ja tuleviku kindlustamisele. (Aplaus.)


15:02 Istungi rakendamine

15:02 Esimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased! Nüüd on suurepärane võimalus kõigil meil üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Palun Riigikogu kõnetooli kõiki, kes soovivad üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Palun Riigikogu kõnetooli Helir-Valdor Seederi.

15:02 Helir-Valdor Seeder

Head kolleegid! Kümne Isamaa Erakonna saadikurühma liikme nimel annan üle arupärimise riigikontrolör Janar Holmile. Arupärimine puudutab Haridus- ja Teadusministeeriumi kiirtestide hanget, millest on viimasel ajal Eestis väga palju juttu olnud. Nimelt meeldetuletuseks, et juba 2. märtsil 2021 tegi teadusnõukoda valitsusele ettepaneku koolides testide läbiviimiseks ja juba 18. märtsil teatas Haridus‑ ja Teadusministeerium, et sügiseks, õppeaasta alguseks eraldatakse 850 000 eurot ja kavatsetakse teha kiirteste. Ometigi oleme jõudnud novembris olukorda, kus öeldakse, et otsus on vaja teha kümne minuti jooksul. Kuidas me sellisesse olukorda jõudsime pooleaastase ettevalmistustööga, on päris omaette mainimist väärt fakt. Aga loomulikult on veelgi olulisem see, mis puudutab kogu selle hanke läbiviimist, läbipaistvust. Miks kujunes hanke hinnaks just niisugune hind, nagu kujunes? Miks valiti välja konkreetselt see ettevõte, kes välja valiti? Ja nii edasi. Meil, saadikutel, on terve rida küsimusi riigikontrolörile ja me loodame, et riigikontrolör oma kompetentsi ja ametkonnaga on võimeline andma selles segases loos mingisuguse selguse ja ülevaate. Aitäh!

15:04 Esimees Jüri Ratas

Nii, kas on veel Riigikogu liikmeid, kellel on soov ja huvi üle anda eelnõusid ja arupärimisi? Palun, see hetk on praegu! Kui ei ole soovi, siis liigume edasi ja ma palun Riigikogu kõnetooli Vabariigi Valitsuse esindaja proua Heili Tõnissoni.

15:04 Valitsuse esindaja Heili Tõnisson

Austatud esimees! Hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna viis seaduseelnõu. Esiteks, lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust majandus‑ ja taristuminister. Teiseks, karistusseadustiku ja perekonnaseaduse muutmise seaduse (seksuaalse enesemääramise ja abiellumise eapiiri muutmine) eelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust justiitsminister. Kolmandaks, Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu muutmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu. Neljandaks, Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu ratifitseerimise ja rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu. Ja viiendaks, osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise lepingu muutmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu. Nende kolme seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust rahandusminister. Aitäh!

15:06 Esimees Jüri Ratas

Aitäh! Head ametikaaslased, olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud viis eelnõu ja ühe arupärimise ning Riigikogu juhatus otsustab nende edasise menetlemise vastavalt meie kodu- ja töökorra seadusele. Nüüd on suurepärane võimalus viia läbi kohaloleku kontroll. Kohaloleku kontroll.

15:06 Esimees Jüri Ratas

Kohalolijaks registreerus 83 Riigikogu liiget, puudub 18.

Läheme nüüd päevakorra täpsustamise ja kinnitamise juurde. Ma palun siin tähelepanu! Nimelt, punkt üks, kokkuleppel arupärimise esitajaga lükkub tänaseks kavandatud arupärimisele nr 89 vastamine edasi. Punkt kaks, kultuurikomisjon on teinud ettepaneku arvata selle töönädala kolmapäevase istungi päevakorrast välja 13. päevakorrapunkt, Vabariigi Valitsuse algatatud etendusasutuse seaduse ja rahvusooperi seaduse muutmise seaduse eelnõu 419 esimene lugemine. Head ametikaaslased, läheme enne hääletust ... Meil on ka protseduuriline küsimus. Helir-Valdor Seeder, palun!

15:08 Helir-Valdor Seeder

Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Kas on teada ka kultuurikomisjoni põhjendus, mis põhjusel nad eelmisel nädalal esitasid selle, juhatus on selle päevakorda kinnitanud, ja nüüd nad on ootamatult tagasi võtnud?

15:08 Esimees Jüri Ratas

Aitäh! Minule ei ole teada põhjendus. (Hääl saalist.) Minule ei ole teada. Nii, asume nüüd ette valmistama nende kahe muudatusega käesoleva nädala päevakorra hääletamist. Kalle Grünthal, protseduuriline küsimus, palun!

15:09 Kalle Grünthal

Aitäh! Äkki te seletate ära, mispärast see tänane esimene, Riigikogu liikme Anti Poolametsa arupärimine ära jääb? Sellele vastaja on kultuuriminister. Minu teada on Tiit Terik juba vähemalt kümme minutit ametis olnud. Ministrina peaks ta ju kõiki asju teadma, kui ta tuleb ametisse. Miks see välja jäetakse?

15:10 Esimees Jüri Ratas

Aitäh! Minu teada on suheldud arupärijatega ja palutud seoses ministri vahetusega sellele arupärimisele vastamine lükata edasi, millega arupärijad olevat olnud nõus. Kui see nii ei ole, siis palun andke teada, aga ma näen siin peanoogutust, nii et mulle tundub, et see info vastab tõele. Nii et see on see põhjus.

Panen nüüd hääletusele Riigikogu täiskogu VI istungjärgu 7. töönädala päevakorra kinnitamise. Palun võtta seisukoht ja hääletada! 

15:11 Esimees Jüri Ratas

Tulemusega poolt 82, vastuolijaid ei ole ja 2 erapooletut on päevakord kinnitatud.


2. 15:11 Vaba mikrofon

15:11 Esimees Jüri Ratas

Head ametikaaslased! Nüüd liigume edasi vaba mikrofoni juurde. Ma kutsun üles kõiki Riigikogu liikmeid ... Kalvi Kõva, protseduuriline küsimus, palun! Palun vaikust! (Helistab kella.) Palun kuulame protseduurilist küsimust!

15:11 Kalvi Kõva

Võib-olla seda oleks pidanud küsima päevakorra kinnitamise juures, aga ma vaatasin, et ...

15:11 Esimees Jüri Ratas

Austatud küsija, ma palun natuke valjemalt! (Helistab kella.) Ja ma palun, head ametikaaslased, vaikust saalis! Tõesti ei ole kuulda.

15:11 Kalvi Kõva

Ma küsiksin sellist asja, et meie poole ehk sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni juhtkonna poole pöördus Hanno Pevkur eelmine nädal ja küsis meie seisukohta hübriidistungite kohta. Meie andsime nõusoleku, et jah, neid võiks teha. Mis sellest asjast saanud on? Kas juhatus on jõudnud kokkuleppele, et sellises terviseolukorras, nagu täna on – vaatasin, siin kõrvalpingis istub Tarmo Tamm, lausa Põlvast tulnud siia, on ju –, et mis siis nende asjadega saab? (Vali sumin saalis. Juhataja helistab kella.)

15:12 Esimees Jüri Ratas

Aitäh! Siin on ka kaugema kandi mehi, Rõuge kandist tulnud. Aga mida ma tahan öelda, et mis on saanud sellest – ma ei tea ju, mis härra Pevkur teile ütles –, aga seis on praegu selline, et juhatus arutas seda eelmisel nädalal. Täna on tulnud juhatusele Reformierakonna fraktsiooni ettepanek minna üle distantsistungitele. Juhatus peab seda arutama ja tegema siis oma järgnevad otsused. Juhatus koguneb teatavasti homme. Tarmo Kruusimäe, palun, protseduuriline küsimus!

15:12 Tarmo Kruusimäe

Tänan, hea esimees! Mis asi see hübriidistung kui selline on? Ma tean, et on olemas istung ja on olemas distantsistung. Kas on mingi kolmas variant?

15:13 Esimees Jüri Ratas

Aitäh! On kaks võimalust, kas on kontaktistung või on distantsistung. Ma arvan, et küsija pidas silmas tegelikult distantsistungit. Aga kellel soov on, võib alati siin saalis ju osaleda. Ju ta pidas seda silmas, ma arvan. See oli see põhjus.

Ma tuleksin tagasi selle tänase päevakorra olulise osa juurde, milleks on vaba mikrofon, ja kõigil soovijatel on võimalus pärast haamrilööki registreeruda sõnavõtuks vabas mikrofonis. Ootan aktiivset osavõttu. Palun! Siin on vaba mikrofon, härra Grünthal, mitte protseduurilised küsimused. Palun, protseduuriline küsimus, Kalle Grünthal!

15:13 Kalle Grünthal

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Siin on sihukene lärm, et ma ei kuulnud üldse, mida te rääkisite. Äkki te kordaksite?

15:13 Esimees Jüri Ratas

Kutsusin kõiki üles vabas mikrofonis osalema. Kõnesoove ei ole, seega ma vaba mikrofoni ei ava ja istung on lõppenud.

15:14 Istung lõppes

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee