Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

header-logo

XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung
Esmaspäev, 16.03.2020, 15:00

Toimetatud

15:00 Istungi rakendamine

Esimees Henn Põlluaas

Tere, lugupeetud Riigikogu liikmed! Nagu me kõik teame, on Eesti ja terve maailm väga keerulises situatsioonis ja see tingib ka meil väga tõsiselt sellele otsavaatamist, kuidas me saaksime oma tööd jätkata, ilma et tagajärg oleks see, et meil oleks terve saal kas karantiinis või nakatunud ja me ei oleks üldse enam võimelised tööd tegema. See on asi, milles me peame kokkuleppele jõudma.
Aga kõigepealt alustan siis Riigikogu täiskogu III istungjärgu 8. töönädalat. Kõigepealt on eelnõude ja arupärimiste üleandmine. Palun, proua Heili Tõnisson, valitsuse nimel! Ma nägin, siin on mõned protseduurilised soovid. Need peale seda, päevakorra kinnitamise eel.

Valitsuse esindaja Heili Tõnisson

Austatud esimees! Hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab kolm seaduseelnõu. Esimeseks, Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Teiseks, Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti Põllumajandus- ja Toiduametiks ümberkorraldamisega seonduvalt Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust maaeluminister Raivo Aller. Ja kolmandaks, meditsiiniseadme seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust sotsiaalminister Tanel Kiik. Kõik need kolm seaduseelnõu oleme Riigikogule saatnud elektrooniliselt. Aitäh ja jõudu!

Esimees Henn Põlluaas

Aitäh! Kas on veel eelnõude üleandmise soovi? Ei ole. Siis olen Riigikogu juhatuse nimel võtnud vastu kolm eelnõu ja menetleme neid vastavalt meie kodu- ja töökorra seadusele. Nüüd viime läbi kohaloleku kontrolli.
Kohaloleku kontroll
Kohal on 31 Riigikogu liiget ja puudub 70.
Ma nägin, et käsi oli püsti Andrei Korobeinikul. Palun!

Andrei Korobeinik

Aitäh! Hea istungi juhataja! Mul on ettepanek muuta käesoleva nädala täiskogu töö ajagraafikut selliselt, et täiskogu istung toimuks üksnes täna, 16. märtsil, ja kolmapäeval, 18. märtsil toimuks infotund.

Esimees Henn Põlluaas

Võtame ükshaaval need ettepanekud. Kas fraktsioonidel on vastuväiteid? Kes ei nõustu ettepanekuga muuta selle nädala ajagraafikut selliselt, et istung toimuks esmaspäeval ja infotund kolmapäeval ja neljapäeval-reedel istungeid ei oleks? (Saalist kommenteeritakse, et reedeti nagunii istungeid ei toimu.) Jah, vabandust! Teisipäeval ja neljapäeval. Jürgen Ligi, palun!

Jürgen Ligi

Mul ei ole selle vastu midagi, aga ma tahaks, et juhatus annaks oma kommentaari, et ei ole mingeid õiguslikke probleeme ja see on läbi kaalutud, muud midagi.

Esimees Henn Põlluaas

Jah, see on vanematekogus läbi kaalutud. Meil on ka Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakond ja kantselei juhataja kaasatud ja see on õiguslikult täiesti legaalne. No selge, ma võtan praegu veel ka siis teise. Priit Sibulal on käsi üleval. Palun!

Priit Sibul

Aitäh! Austatud istungi juhataja! Mul on ettepanek tänasest päevakorrast punkt nr 1, rahanduskomisjoni algatatud Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE) välja võtta.

Esimees Henn Põlluaas

Aitäh! Kas ollakse sellega nõus või on mõni fraktsioon vastu? Ei ole. Sellisel juhul ma panen selle nädala päevakorra, III istungjärgu 8. töönädala päevakorra koos nende muudatustega hääletusele. Päevakorda jääb siis ainult Vabariigi Valitsuse algatatud vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 126 ja see on kõik. Tundub, et ei ole rohkem sõnavõtusoovi ega repliike. Siis panen selliselt päevakorra kinnitamise hääletusele ja palun võtta seisukoht.
Hääletustulemused
Poolt oli 32, vastu 0, erapooletuid ei olnud. Päevakord on kinnitatud, aga me peame veel eraldi hääletama ka ajagraafiku muutmist ja selleks tuleb lasta signaali. Kas võime minna hääletuse juurde? Jah, aitäh!
Panen hääletusele muuta Riigikogu täiskogu III istungjärgu 8. töönädala ajagraafikut selliselt, et täiskogu istung toimub üksnes täna, 16. märtsil, ja kolmapäeval, 18. märtsil toimub infotund. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Poolt on 32, vastuolijaid ja erapooletuid ei ole. Töögraafik on muudetud.


1. 15:11 Vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (126 SE) kolmas lugemine

Esimees Henn Põlluaas

Jõuame tänase ainsa päevakorrapunkti juurde. Vabariigi Valitsuse algatatud vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 126 kolmas lugemine. Kas fraktsioonide esindajatel on soovi avada läbirääkimised? Tundub, et seda soovi ei ole. Sellisel juhul läheme lõpphääletuse juurde.
Võime hääletada? Tore. Palun siis võtta seisukoht Vabariigi Valitsuse algatatud vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu kohta. Juhtivkomisjoni ettepanek oli eelnõu heaks kiita. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Poolt on 32, vastuolijaid ja erapooletuid ei ole. Ma tänan! Eelnõu on seadusena vastu võetud.


2. 15:13 Vaba mikrofon

Esimees Henn Põlluaas

Nüüd on kõigil, kes soovivad, võimalus kasutada vaba mikrofoni. Tundub, et vaba mikrofoni soovi ei ole. Ma tänan, head kolleegid! Istung on lõppenud. Olge terved!

Istungi lõpp kell 15.13.

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee