Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

header-logo

XIV Riigikogu, III Istungjärk, täiskogu korraline istung
Neljapäev, 30.01.2020, 10:00

Toimetatud

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Siim Kallas

Tere hommikust, head kolleegid! Rõõm teid kõiki siin jälle näha, polegi ammu kohtunud!


1. 10:00 Riigikohtu liikme Juhan Sarve ametivanne

Aseesimees Siim Kallas

Head kolleegid! Istungi alustuseks on meil võimalus ära kuulata Riigikohtu liikme Juhan Sarve ametivanne. Palun, Juhan Sarv!

Juhan Sarv

Lugupeetud Riigikogu! Tõotan jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. Tõotan mõista õigust oma südametunnistuse järgi kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseaduse ja seadustega. Aitäh!


10:01 Istungi rakendamine

Aseesimees Siim Kallas

Head kolleegid! On võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Siim Pohlak, palun!

Siim Pohlak

Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Soovin üle anda ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille algatavad Riigikogu liikmed Helle-Moonika Helme, Jaanus Karilaid, Urmas Espenberg, Urmas Reitelmann, Uno Kaskpeit, Kalle Grünthal, Kai Rimmel, Kert Kingo, Jaak Valge, Leo Kunnas, Paul Puustusmaa, Riho Breivel, Tiit Kala, Anti Poolamets, Merry Aart, Siim Pohlak ja Henn Põlluaas. Eelnõu eesmärk on kaotada apteekide omandipiirangud ning anda apteegipidajatele ja tervishoiuteenuse osutajatele õigus osta ravimeid otse tootjalt. Sellega tagatakse ravimiturul vaba konkurents, mis parandab ravimite kättesaadavust ja suurendab tootevalikut. Soovime ära hoida ka apteekide sulgemise teatud piirkondades, mis praegu on teemaks olnud, ning anda haiglaapteekidele jaemüügiõigus ja võimaluse korral tagada nende baasil ka maakonnakeskustes valveapteegi teenuse olemasolu. Aitäh!

Aseesimees Siim Kallas

Suur tänu! Juhatus menetleb seda nii, nagu kodu- ja töökorra seadus ette näeb. Marko Mihkelson, palun!

Marko Mihkelson

Lugupeetud kolleegid! Lubage mul 73 Riigikogu liikme palvel üle anda Riigikogu avalduse "Ajaloomälust ja ajaloo võltsimisest" eelnõu. Selle eelnõu on tinginud eriti viimastel kuudel täiesti pretsedenditult aktiivseks muutunud Venemaa Föderatsiooni tegevus ajaloofaktide võltsimises ja – mis meie jaoks võib-olla kõige olulisem – esimest korda viimase 30 aasta jooksul ka Molotovi-Ribbentropi pakti ja selle salaprotokollide õigustamises. Tuletan meelde, et 1989. aastal kuulutas Rahvasaadikute Kongress Moskvas need õigustühiseks ja salaprotokollid ka kehtetuks, nüüd aga on Venemaa kõige kõrgemal tasemel võtnud uuesti õigustada miskit, mis oli otseselt üheks peamiseks käivitavaks jõuks teise maailmasõja vallapäästmisel. Ma arvan, et väga oluline on näha selles avalduses mitte ainult toetusavaldust meie liitlastele, keda Venemaa on ajalooteemadel praegu ründamas ja tegemas kaasosaliseks teise maailmasõja vallapäästmisel, vaid see on ka otsene heidutusmeede meie õiguse ja õigusliku järjepidevuse kaitsmisel. Ma arvan, et selle avalduse menetlemine siin Riigikogus sedavõrd suure toetusega – avaldusele on alla kirjutanud algatajad kõigist Riigikogu fraktsioonidest – peaks veenvalt näitama, mis on Eesti seisukoht selles küsimuses. Aitäh!

Aseesimees Siim Kallas

Suur tänu! Ka seda menetleme nii, nagu kodu- ja töökorra seadus ette näeb. Jevgeni Ossinovski, palun!

Jevgeni Ossinovski

Aitäh, austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Minulgi on ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu. Kuna eelkõneleja on soovinud seda debatti uuesti algatada, siis anname heade kolleegide Helmen Küti ja Riina Sikkutiga ka oma väikese lisanduse sellesse diskussiooni. Nimelt on loodud – ja ka ettekandja kordas seda – teatud võltsvalikud. Kuna ravimimüügiettevõtted ei ole viie aasta jooksul soovinud oma tegevust jõustunud seaduse nõuetega kooskõlla viia, siis ei ole midagi teha, riik peab laskuma põlvili, minema tagasi hulgimüüjate juurde ja ütlema kass Leopoldi hiirte kombel: "Anna meile andeks, Leopold, rohkem me nii ei tee!" Ja kui nii ei juhtu, siis jäävad kümned linnad ja külad 1. aprillil apteegita. Detsembris me ju tegelikult juba nägime, et seda ollakse valmis tegema küll. Aga see on võltsvalik. Tegelikult on riigil võimalik ennast kehtestada, tõestada, et ta ei ole paari ettevõtja pantvang, ja samal ajal minimeerida riski, et keegi võiks 1. aprillil jääda ravimiteta. Sellised ettepanekud sotsiaalminister omalt poolt ka tegi, ent sotsiaalkomisjoni esimees on väljendanud soovimatust neid menetleda. Aga oma nägemuse sellest, kuidas see võiks toimuda, me käesolevaga Riigikogu menetlusse ka anname.
Nimelt, eelnõu kohaselt antaks Ravimiametile õigus piiratud aja jooksul nendes kohtades, kus on risk – kus täna ükski apteek ei vasta uutele, 1. aprillil kehtima hakkavatele nõuetele –, pikendada üleminekutähtaega kuni 1. jaanuarini 2021. Nii oleks võimalik tagada, et 1. aprillil ei jääks ükski küla ega linn ega alev apteegita. Me loodame, et sotsiaalkomisjon menetleb neid kaht eelnõu paralleelselt, kuna tegemist on alternatiivsete nägemustega, kuidas sama probleemi lahendada. Ma tänan!

Aseesimees Siim Kallas

Suur tänu! Ka see eelnõu läheb menetlusse vastavalt kodu- ja töökorra seadusele. Olengi juhatuse nimel vastu võtnud eelnõud, mis on välja käidud. Palun nüüd sooritada kohaloleku kontroll!
Kohaloleku kontroll
Kohal on 84 Riigikogu liiget, puudub 17. See on piisav kvoorum kõikide küsimuste arutamiseks, aga päevakorras meil täna ühtegi punkti ei ole, seega on istung lõppenud.

Istungi lõpp kell 10.09.

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee