Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

header-logo

10:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Siim Kallas

Tere hommikust, auväärsed Riigikogu liikmed! Me alustame Riigikogu täiskogu III istungjärgu 2. töönädala neljapäevast istungit. Juhatuse nimel olen valmis vastu võtma arupärimisi ja seaduseelnõusid. Liina Kersna, palun!

Liina Kersna

Austatud Riigikogu aseesimees, head kolleegid, tere hommikust! 14 Reformierakonna fraktsiooni liiget esitavad arupärimise haridus- ja teadusminister Mailis Repsile. Eilne Eesti Ekspress kirjutas, kuidas kaks pühendunud ja tunnustatud Tallinna Reaalkooli õpetajat ei saanud meisterõpetaja kutset, kuna nad väidetavalt olevat pärast põhikooli lõpueksamite teemalist saadet "Suud puhtaks" toimunud arutelul käitunud ebaväärikalt, õpetajale mittekohaselt. Kuna sellel arutelul osales ka minister, siis uurime ministrilt, kuidas temale mulje jäi, kuidas ta ennast tundis, kas õpetajad käitusid ebaväärikalt ja kui käitusid, siis kas nende õpetajate seas olid ka meisterõpetaja kutset taotlenud Madis Somelar ja Martin Saar. Lisaks uurime seda, kas meisterõpetaja kutset andes peaks lähtuma õpetaja panusest haridusse või sellest, kuidas paar inimest subjektiivselt annavad hinnangu mõnele konkreetsele situatsioonile, ning ka seda, kuidas Haridus- ja Teadusministeeriumi ekspert, kes samuti kuulub kutsekomisjoni, hääletas selles olukorras ja miks ta otsustas hääletada kas kutse andmise poolt või vastu. Ootame ministrilt võimalikult kiiresti võimalikult põhjalikke vastuseid. Aitäh!

Aseesimees Siim Kallas

Aitäh! Eelnõu läheb menetlusse vastavalt kodukorraseadusele, olen selle vastu võtnud.
Nüüd teated. Pärast täiskogu tänase istungi lõppu toimuvad siin istungisaalis järgmised asutamiskoosolekud: esiteks, Eesti-Horvaatia parlamendirühm, kokkukutsuja on Anneli Ott; teiseks, last üksi kasvatavate vanemate ja isikute toetusrühm, kokkukutsuja on Siret Kotka.
Nüüd kohaloleku kontroll, palun!
Kohaloleku kontroll
Kohal on 83 Riigikogu liiget, puudub 17. 


1. 10:04 Relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse (tulirelvadirektiivi ülevõtmine) eelnõu (62 SE) kolmas lugemine

Aseesimees Siim Kallas

Võime alustada päevakorraküsimuste läbivaatamist. Päevakorras on meil täna üks küsimus, see on Vabariigi Valitsuse algatatud relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse (tulirelvadirektiivi ülevõtmine) eelnõu 62. Päevakorras on selle eelnõu kolmas lugemine. Kolmandal lugemisel on võimalik avada läbirääkimised, kus saavad fraktsioonide nimel osaleda fraktsioonide esindajad. Sooviavaldusi ei näe, seega on läbirääkimised ammendatud. Me läheme kohe eelnõu lõpphääletuse juurde, juhtivkomisjon on seda pakkunud. Panen hääletusele ... Igaks juhuks kutsume veel. (Saalikutsung.)
Nii. Auväärsed kolleegid, kutsungi aeg on läbi. Panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse (tulirelvadirektiivi ülevõtmine) eelnõu (62 SE). Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Poolt hääletas 84 Riigikogu liiget, vastu oli 1, erapooletuks jäi 1. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Kallid sõbrad, meie tänane istung on lõppenud.

Istungi lõpp kell 10.07.

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee