Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

header-logo

15:00 Istungi rakendamine

Esimees Henn Põlluaas

Tere, head kolleegid! Mul on hea meel tervitada teid uue töönädala alguse puhul. Enne kui me tänase ametliku osa juurde läheme, ütlen, et head kolleegid palusid mul meenutada ühte tähtpäeva. Täna 75 aastat tagasi, oktoobri keskpaigas 1944 püüdsid kümned tuhanded paadipõgenikud uue Nõukogude okupatsiooni kartuses meeleheitlikult Eestist lahkuda. 14. oktoobril tähistame suurpõgenemise aastapäeva. Täna seda meenutades oleks kohane toonitada, et poliitika kujundamisel peaks alati meie esmane eesmärk olema nende olukordade vältimine, kus meie inimesed peaksid vastu tahtmist Eestist lahkuma. 
Läheme siis töise osa juurde ja alustame täiskogu II istungjärgu 5. töönädala esmaspäevast istungit. Alustuseks on kõigil suurepärane võimalus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Palun siia Vabariigi Valitsuse esindaja proua Heili Tõnissoni.

Valitsuse esindaja Heili Tõnisson

Austatud esimees! Hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna kaks seaduseelnõu. Esiteks, Eesti Vabariigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkonna valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu. Seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust rahandusminister Martin Helme. Teiseks, karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust justiitsminister Raivo Aeg. Aitäh!

Esimees Henn Põlluaas

Ma tänan! Rohkem eelnõude ega arupärimiste esitamise soovi ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud kaks eelnõu ja juhatus otsustab nende edasise menetlemise vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele.
Mul on ka mõned teated lugupeetud riigikogulastele. Täna pärast täiskogu istungi lõppu toimub siin istungisaalis Eesti-Türkmenistani parlamendirühma asutamiskoosolek, mille kokkukutsuja on Igor Kravtšenko. Samuti toimub täna pärast täiskogu istungi lõppu siin õigeusklike saadikute toetusrühma asutamiskoosolek, mille kokkukutsuja on Natalia Malleus.
Läheme kohaloleku kontrolli juurde. Palun!
Kohaloleku kontroll
Kohal on 74 rahvasaadikut, puudub 27.
Panen hääletusele Riigikogu täiskogu II istungjärgu 5. töönädala päevakorra kinnitamise. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Poolt on 75 rahvasaadikut ja vastu ei ole keegi. Päevakord on kinnitatud.


1. 15:06 Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega seonduv liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE) teine lugemine

Esimees Henn Põlluaas

Nüüd jõuame tänase päevakorrapunkti käsitlemiseni. Vabariigi Valitsuse algatatud Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega seonduv liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu 61 teine lugemine. Ma tuletan teile meelde meie protseduuri. Kõigepealt on juhtivkomisjoni esindaja ettekanne, mis kestab kuni 20 minutit. Iga Riigikogu liige võib ettekandjale esitada kuni kaks suulist küsimust ja küsimuse kestus on üks minut. Seejärel algavad läbirääkimised. Sõna võivad võtta Riigikogu liikmed, komisjonide ja fraktsioonide esindajad (kõne puldist 5 + 3 minutit või sõnavõtt kohalt 2 minutit). Palun kõigepealt siia majanduskomisjoni esindaja, komisjoni aseesimehe Kristen Michali.

Kristen Michal

Hea juhataja! Head Riigikogu liikmed! Tegemist on eelnõuga, mis oma olemuselt puudutab suurt tähelepanu saavat protsessi ehk Brexitit, aga olenemata sellest, kuidas see probleem laheneb, oleme me seadusega määratlemas seda, mis Eestis saab Ühendkuningriigis väljaantud juhilubadest. See puudutab PPA andmetel Eestis ligi 1400 inimest. Määratakse kindlaks, kuidas need juhiload on kasutatavad, kuidas neid vahetada tuleb jne.
Esimese ja teise lugemise vahel toimus 7. oktoobril majanduskomisjoni koosolek ja majanduskomisjon arutas eelnõu läbi. Laekunud oli kaks muudatusettepanekut, mõlemad on teile välja jagatud. Oma olemuselt on mõlemad tehnilised täpsustused. Majandusministeerium toetas mõlemat ettepanekut ja need kiideti komisjonis konsensuslikult heaks. Tehti ettepanek saata eelnõu täiskogu päevakorda teiseks lugemiseks 16. oktoobriks 2019 ja saata kolmandale lugemisele, kui teine lõpetatakse. See olekski lühike kokkuvõte. Aitäh!

Esimees Henn Põlluaas

Aitäh! Kas on sõnavõtusoove? Küsimusi? Tundub, et ei ole. Avan läbirääkimised. Tundub, et ka läbirääkimiste soovi ei ole. Vaatame läbi muudatusettepanekud. Kus need on siis? Esimene muudatusettepanek, muuta eelnõu § 1 ... Mida? Nii, esimese muudatusettepaneku on esitanud majanduskomisjon ja ettepanek on arvestada täielikult. Teine muudatusettepanek on samamoodi majanduskomisjonilt ja ettepanek on arvestada täielikult. Läbi vaadatud. Nii. Nüüd me jõuame lõppu. Juhtivkomisjoni ettepanek, nagu oli kuulda, on teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud.


2. 15:10 Vaba mikrofon

Esimees Henn Põlluaas

Järgnevalt on kõikidel Riigikogu liikmetel võimalus kasutada vaba mikrofoni ja registreeruda selleks peale haamrilööki. Tundub, et ka seda soovi ei ole. Istung on lõppenud.

Istungi lõpp kell 15.11.

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee