Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

header-logo

14:00 Istungi rakendamine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Tere päevast, head kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu II istungjärgu 1. töönädala kolmapäevast istungit. On võimalus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Eelnõude ja arupärimiste üleandmise soove ei ole. Läheme edasi teadete juurde. Täna pärast täiskogu istungit toimub siin istungisaalis külaliikumise toetusrühma asutamise koosolek, kokkukutsuja Merry Aart.
Kohaloleku kontroll.
Kohaloleku kontroll
Kohalolijaks registreeris end 84 Riigikogu liiget, puudub 17.


1. 14:01 Eesti Vabariigi valitsuse ja Araabia Ühendemiraatide valitsuse vahelise lennuliiklust nende riikide territooriumide vahel ja väljaspool neid käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (27 SE) teine lugemine

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Täna on meil päevakorras üks päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Araabia Ühendemiraatide valitsuse vahelise lennuliiklust nende riikide territooriumide vahel ja väljaspool neid käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu teine lugemine. Ma tutvustan lühidalt menetluse korda. Kõigepealt on ettekanne, seejärel on igal Riigikogu liikmel võimalik esitada kaks küsimust ja läbirääkimiste voorus on võimalik osaleda kõikidel Riigikogu liikmetel. Teine lugemine lõpeb lõpphääletusega.
Nii, läheme siis päevakorra juurde. Jah, Taavi Rõivas, kas oli protseduuriline küsimus? Ei olnud. Läheme siis päevakorra juurde. Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Araabia Ühendemiraatide valitsuse vahelise lennuliiklust nende riikide territooriumide vahel ja väljaspool neid käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu 27 teine lugemine. Ma palun ettekandjaks majanduskomisjoni liikme Kai Rimmeli.

Kai Rimmel

Hea koosoleku juhataja! Head kolleegid! Vabariigi Valitsus algatas Eesti Vabariigi valitsuse ja Araabia Ühendemiraatide valitsuse vahelise lennuliiklust nende riikide territooriumide vahel ja väljaspool neid käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu selle aasta 27. mail. Eelnõuga ratifitseeritakse Eesti Vabariigi valitsuse ja Araabia Ühendemiraatide valitsuse vaheline kokkulepe, mis käsitleb lennuliiklust nende riikide territooriumide vahel ja väljaspool neid riike. Kokkuleppega luuakse kahe riigi vahel lennuühenduse pidamise võimalus, mis hõlmab vastastikuse juurdepääsu tagamist lennuliinidele, võrdsete võimaluste tagamist ettevõtjatele ning mittediskrimineerimist Euroopa Liidu aluslepingutes sätestatud põhimõtteid arvestades. Seni õiguslikku alust Eesti ja Araabia Ühendemiraatide vaheliseks kahepoolseks regulaarseks lennuliikluseks ei olnud.
Eelnõu 27 esimene lugemine toimus 12. juunil. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, 27. juuniks kella 16-ks Riigikogu liikmed, fraktsioonid ega komisjonid muudatusettepanekuid ei esitanud. Majanduskomisjon arutas eelnõu kokku kahel korral: 4. juunil ja 9. septembril. Komisjoni istungil, mis toimus 4. juunil, tutvustas eelnõu majandus- ja taristuminister Taavi Aas. Majanduskomisjon eelnõu kohta muudatusettepanekuid ei teinud. Majanduskomisjon tegi ettepaneku saata eelnõu teisele lugemisele 11. septembriks, kui esimene lugemine lõpetatakse. Otsus oli konsensuslik.

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Aitäh! Lugupeetud ettekandja, teile on ka küsimusi. Taavi Rõivas, palun!

Taavi Rõivas

Suur aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja! Nagu ma aru saan, on selle kokkuleppe ratifitseerimise korral võimalik luua Eesti ja Araabia Ühendemiraatide vahel lennuliiklus, n-ö otseliiklus. Samas praegu ametis oleva valitsuse ajal on lennundusest tulnud pigem halbu uudiseid, eriti mis puudutab meie rahvuslikku lennukompaniid. Aga minu küsimus on väga lihtne. Mis on teie informatsioon? Araabias on teadupärast seitse emiraati. Millisesse emiraati nendest seitsmest seda lennuliiklust looma hakatakse?

Kai Rimmel

Lepingud lennuühenduse teostamise kohta on lennufirmaga hetkel alla kirjutamata, nii et seda täpsustatakse veel. Sellest komisjonis kahjuks juttu ei olnud.

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Aitäh! Kaja Kallas, palun!

Kaja Kallas

Aitäh! Hea ettekandja! Te nimetasite lennuliine, mille üle on läbirääkimised käimas. Äkki võiksite öelda, kes või mis need lennuliinid on.

Kai Rimmel

Dubai Airlines.

Aseesimees Helir-Valdor Seeder

Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Vabandust, Taavi ... Ei ole. Nüüd on võimalus Riigikogu liikmetel läbirääkimisteks sõna võtta. Läbirääkimiste soove ei ole. Kuna eelnõu kohta ka muudatusettepanekuid esitatud ei ole, siis läheme lõpphääletuse juurde.
Head kolleegid, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Araabia Ühendemiraatide valitsuse vahelise lennuliiklust nende riikide territooriumide vahel ja väljaspool neid käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (27 SE). Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused
Eelnõu poolt hääletas 82 liiget, vastuolijaid ega erapooletuid ei olnud. Seadus on vastu võetud!
Aitäh, head kolleegid! Tänane istung on lõppenud. Kohtumiseni homme!

Istungi lõpp kell 14.09.

Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, tel +372 631 6331, faks +372 631 6334
riigikogu@riigikogu.ee